Mark Twain: Felégetjük birtokunkat (Benedek Marcell fordítása)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mark Twain: Felégetjük birtokunkat (Benedek Marcell fordítása)"

Átírás

1 GALAKTIKA 37

2 Tudományos-fantasztikus antológia Mark Twain: Felégetjük birtokunkat (Benedek Marcell fordítása) Fazekas László: Sárkányfogak között H. G. Wells: A fölszabadult világ (Szentmihályi Szabó Péter fordítása) John Hersey: Hirosima (Gáspár Endre fordítása) Albert Einstein: Van-e kiút? (M. Zemplén Jolán fordítása) dy Zoltán: Atombomba, hidrogénbomba, neutronbomba Mihail Jemcev Jeremej Parnov: Adjátok vissza a szerelmet! (Székely Ervin fordítása) Henryk Michalski: Az atomháború els száz órája (Murányi Beatrix fordítása) Mordecai Roshwald: A 7-es szint (Szentmihályi Szabó Péter fordítása) Szentesi György, mérnök alezredes: Tömegpusztító fegyverek és hordozóik Robert Bloch: Másnap reggel (F. Nagy Piroska fordítása) Nevil Shute: A parton (F. Nagy Piroska fordítása) Szeberényi Lehel: A poara nép eredete és vándorlása Ray Bradbury: Marsbéli krónikák (Kuczka Péter fordítása) Balássy László: Az Apokalipszis lapjaira Csernai Zoltán: Béke a kék bolygón Jeremej Parnov: A halál neutronvonala (Földeák Iván fordítása) Euripidész: Béke... (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása) Kötetünk képeir l (K. P.) Összeállította és szerkesztette Kuczka Péter A fedélterv és a tipográfia Erdélyi János munkája A fedélen Michelangelo freskójának részlete Kuczka Péter editor, 1979 Mark Twain: Felégetjük birtokunkat (Benedek Marcell fordítása) Ha van boldogabb élet annál, amit mi éltünk erd gazdaságunkban a következ két-három héten, az olyan élet lehet, amelyr l könyvben sem olvastam, és személyes tapasztalást sem szereztem. Egész id alatt nem láttunk embert egymáson kívül, nem hallottunk más hangot, csak a szél és a hullámok hangját, a fenyves sóhajtozását s némelykor egy hógörgeteg távoli dörejét. Körülöttünk s és h vös volt az erd, az ég fölöttünk felh tlen és napfényt l ragyogó, a tó el ttünk tükörsima vagy szell l fodrozott, vagy fekete és viharban hánykolódó, a természet szeszélye szerint; körös-körül a szegélyez hegycsúcsok erd vel felruházva, mez kkel pettyezve, vízmosásokkal és völgyekkel felhasogatva,

3 csillogó hósapkát viselve méltó keretbe foglalták és tökéletessé tették a nagyszer képet. A látvány mindig elb völ, megbabonázó, mámorító volt. A szem sohasem fáradt bele a bámulásba, se éjjel, se nappal, se csöndes, se viharos id ben; csak az a kár, hogy nem nézhetett örökösen, némelykor álomra kellett zárulnia. A fövenyen aludtunk, közel a víz széléhez, két oltalmazó szikla közt, amelyek elfogták t lünk a viharos éjszakai szeleket. Pirkadatkor mindig fent voltunk, és versenyt futottunk, hogy kissé lecsöndesítsük túlságosan felgy lt testi er nket és kiáradó jókedvünket. Azaz, hogy Johnny futott - én meg a kalapját fogtam. Miközben reggeli után a békepipát szívtuk, elnéztük, hogyan öltöznek napsugárba az rköd hegycsúcsok, s követtük útján a hódító fényt, amint lejjebb ereszkedett az árnyak közé, s felszabadította a raboskodó sziklákat és erd ket. Figyeltük, amint a színes képek egyre n ttek, egyre ragyogóbbakká váltak a vízen, míg végre az erd k, szakadékok, hegycsúcsok minden részlete tökéletesen ki volt dolgozva, s a varázsló csodája teljessé vált. Akkor aztán dologhoz láttunk". Vagyis csónakon kószáltunk erre-arra. Az északi parton voltunk. Itt a fenéken lév sziklák néha szürkék, néha meg fehérek. Ez még jobban érvényre juttatta a víz csodálatos, átlátszó voltát, mint a tó többi részén. Rendszerint elmentünk vagy száz méterre a parttól, aztán a napsütésben hasra feküdtünk az evez ülésen, s óraszámra engedtük a csónakot bolyongani, amerre akart. Alig beszélgettünk. Ez megszakította volna az ünnepi csöndet, s megzavarta volna az álmokat, amelyeket a kéjes nyugalom és nemtör dömség hozott. A partot egész hosszában mély, kanyargó öblök és behajlások csipkézték, keskeny fövenycsíkkal szegélyezve, ahol a föveny véget ért, a meredek hegyoldalak egyenesen szökkentek a magasba, mint óriási, majdnem függ leges falak, s n ben ve magas feny fával. Oly sajátságosan tiszta volt a víz, hogy húsz vagy harminc láb mélységben a fenekét egészen tisztán lehetett látni, s a csónak, mintha a leveg ben úszott volna! De így volt ez még nyolcvan láb mélységnél is. Meg lehetett különböztetni minden kis kavicsot, minden pettyes pisztrángot, minden tenyérnyi fövenyt. Sokszor, amint így hason feküdtünk, látszólag kiugrott a tó fenekéb l egy gránitszikla, akkora, mint egy falusi templom, s mintha gyorsan a felszín felé kúszott volna, s egyszerre csak azzal fenyegetett, hogy az arcunkhoz ér, s mi nem tudtunk ellenállni ösztönünknek, hogy evez t ragadva hárítsuk el a veszedelmet. De a csónak tovább siklott, a szikla újra leszállt, s akkor láthattuk, hogy amikor éppen fölötte voltunk, még mindig húsz vagy harminc lábbal a felszín alatt lehetett. A nagy, átlátszó mélységekben a víz nem volt csak átlátszó, hanem vakítóan csillogott is. Minden, amit rajta keresztül néztünk, ragyogó, er s elevenséget nyert nemcsak körvonalaiban, hanem minden apró részletében is, s ezt nem kapta volna meg, ha ugyanilyen vastag leveg rétegen át nézzük. Oly üresnek, leveg snek látszott minden tér alattunk, s oly er s volt az az érzésünk, hogy magasan lebegünk a félsemmiben, hogy ezeket a csónakkirándulásokat léggömbön tett utazásoknak neveztük el.

4 Sokat halászgattunk, de átlagban egy halat sem fogtunk hetenként. Ezernyi pisztrángot láttunk elsiklani az alattunk lév ürességben vagy szunnyadni a tó fenekén, de a horgot nem kapták be-talán, mert nagyon is világosan látták a zsineget. Gyakran kiválasztottunk egy pisztrángot, amelyet megkívántunk, s a csalétket türelmesen, hosszasan tartottuk az orra el tt nyolcvan láb mélységben, de csak lerázta magáról unott mozdulattal, és továbblibegett. Olykor-olykor fürödtünk is, de a víz nagyon hideg volt, akárhogy sütötte is a nap. Néha kieveztünk a kék vízre", egy-két mérföldnyire a parttól. Itt olyan sötét volt a kékség a roppant mélység miatt, mint az indigó. Hivatalos mérés szerint a tó a közepe táján ezerötszázhuszonöt láb mély! Lusta délutánokon némelykor a tábor fövenyén heverésztünk, pipáztunk, s ócska, elny tt regényeket olvastunk. Este, tábort z mellett, huszonegyest játszottunk, hogy eszünket élesítsük - olyan zsíros és elmosódott kártyákkal, hogy egy hosszú nyáron szerzett ismeretség nélkül nem tudtuk volna a piros ászt a tök filkótól megkülönböztetni. Sohasem háltunk a házunkban". El ször is: eszünkbe sem jutott; de különben is csak azért épült, hogy a területet lefoglalja, s ezzel beértük. Nem akartuk túlságosan kihasználni. Lassacskán kezdtünk kifogyni az élelmiszerb l, visszamentünk hát a régi táborhelyre, s új készleteket szereztünk be. Egész nap odajártunk, s estefelé érkeztünk haza, meglehet s fáradtan és éhesen. Miközben Johnny a készletek nagy részét felhordta a házba" kés bbi használatra, én fogtam a kenyeret, néhány szelet szalonnát meg a kávéskannát, letettem a parton egy fa tövébe, tüzet raktam, aztán visszamentem a csónakhoz a serpeny ért. Miközben a serpeny t kerestem, egyszerre csak hallom Johnny kiáltását, felnézek, s látom, hogy a tüzem végigvágtat a ház" egész környékén! Johnny a t z másik oldalán volt. Át kellett rohannia a lángok között, hogy a tó partjához jusson, aztán tehetetlenül álltunk ott, és néztük a pusztulást. A földet vastag sz nyegként borították a száraz t levelek, s a t z úgy szaladt végig rajtuk, mint a puskaporon. Csodálatos látvány volt, milyen gyorsasággal utazott ez az óriási lángleped! A kávéskannánk oda volt s vele együtt minden egyéb. Másfél perc sem telt bele, a t z belekapott egy s, hat-nyolc láb magas manzanitobozótba (Kaliforniában term igen gyakori növény (Arctostaphyllos glauca). Leveleit bizonyos betegségek gyógyítására használják), aztán irtózatossá vált a harsogás, puffogás, recsegés. A csónakhoz menekültünk a forróság el l, s ott maradtunk, k vé dermedve. Fél órán belül vakító lángviharrá vált minden körülöttünk. Továbbhaladt, felkúszott a közeli magaslatokra - túlhaladt rajtuk, elt nt a vízmosásokban, újra szemünk elé került távolabbi magasabb pontokon - még nagyszer bb kivilágítást rendezett, újra lelankadt -, ismét fellángolt, mind magasabbra hágva a hegyoldalon, t zel rsöket küldött erre is, arra is, s ezek karmazsin

5 csigavonalakban húzódtak távoli sziklabástyák és hegyszakadékok felé - végül már, ameddig a szem ellátott, úgy át- meg átsz tték a magas hegyoldalakat, mintha vörös lávafolyók bonyolult hálózatát látta volna az ember. A másik part fölött a sziklákat és hegycsúcsokat vöröses izzás világította meg, s fölöttünk az égbolt mintha a poklot tükrözte volna! Ennek a látványnak minden vonása megkett dött a tó izzó tükrében. Mind a két kép felséges volt, mind a kett gyönyör ; de ami a tóban látszott, annak megdöbbent gazdagsága megbabonázta a szemet, és nem engedte varázsától megszabadulni. Leny gözve, mozdulatlanul ültünk négy teljes óra hosszat. A vacsora eszünkbe sem jutott, fáradtságot nem éreztünk. De tizenegy óra tájban a t zvész elhúzódott látóhatárunkról, s a tájékra ismét lelopózkodott a homály. Most aztán jelentkezett az éhség, de nem volt mit ennünk. Bizonyos, hogy egész készletünk megsült, de err l nem gy dhettünk meg. Hontalan és birtoktalan vándorok voltunk ismét. Kerítésünk odalett, házunk leégett, s be sem volt biztosítva. Feny erd nkr l leperzsel dött a kéreg, a halott fák mind elégtek, a holdszámra terjed manzanitobozótot elsöpörte a t z. De takaróink ott voltak rendes helyükön a fövenyen, lefeküdtünk hát és elaludtunk. Másnap reggel visszaindultunk a régi táborhelyre, de mikor már jó messze jártunk a parttól, olyan vihart kaptunk, hogy nem mertünk partra szállni. Én a vizet meregettem a csónakból, Johnny evez je keservesen küszködött a hatalmas hullámokkal, míg végül eljutottunk valahová, három-négy mérfölddel a táboron túl. A vihar egyre er södött, s szemmel látható volt, hogy okosabb lesz kockázattal is partra szaladni a csónakkal, mint százölnyire a vízbesüllyedni; nekirohantunk hát a partnak, nyomunkban a fehéren tajtékzó hullámokkal - én a csónak farában ülve kormányoztam, s egyenesen a partnak fordítottam az orrát. Mikor ez a partba ütközött, egy hátulról jöv hullám legénységet és rakományt mindenestül kisodort a partra, sok fáradtságtól megkímélve bennünket. A nap hátralév részét végigdideregtük egy szikla szélmentes oldalán, s fagyoskodtunk egész éjszaka is. Reggelre a vihar elmúlt, minden fölösleges késedelem nélkül eleveztünk a táborig. Annyira ki voltunk éhezve, hogy fölfaltuk a brigád minden tartalékát, aztán visszaindultunk Carsonba, hogy beszámoljunk a fiúknak, és bocsánatot kérjünk lük. Kártérítés ellenében meg is bocsátottak. Kés bb sokszor kirándultunk a tóhoz, s nem egyszer történt, hogy hajszálnyira voltunk a veszedelemt l; voltak vérfagyasztó kalandjaink is, de ezeket semmiféle történelem nem jegyzi fel. Fazekas László: Sárkányfogak között Államf k elnökök hadvezérek

6 a fegyvereknél gyöngébb az ének csecsem csontok talpak alatt sárkányfogak között egy falat reszketve ha rogynak a vének kapjon er re ifjú ének halvány ujjhegyek ti is lássatok a gomb fölött ébren vigyázzatok államf k elnökök hadvezérek sohasem hallgat el az ének H. G. Wells: A fölszabadult világ (Szentmihályi Szabó Péter fordítása) Részlet Az utolsó háború cím fejezetb l A szövetségesek haditerve szerint az alsó Meuse védelmét az angolok látták el, és így a különböz angol táborokból a vonatok egyenesen az Ardennek vonalára mentek, ahol a csapatok beásták magukat. A háború alatt a haditervre vonatkozó okmányok jórészt megsemmisültek. Már kezdett l fogva úgy látszott, a szövetségesek terve zavaros, de nagyon valószín volt, hogy az eredeti elképzelés szerint légibázist akartak létesíteni ezen a területen, ahonnan támadásokat lehetett vezetni az alsó Rajna-vidék hatalmas ipartelepei ellen, és Hollandián keresztül oldalirányban lecsaphattak az Elba torkolatában elhelyezett német haditengerészeti támaszpontokra. Minderr l azonban Barnet és a hatalmas sakkjátszma hozzá hasonló gyalogosai semmit sem tudtak. Nekik csak az volt a dolguk, hogy a párizsi f hadiszállás rejtélyes parancsait teljesítsék, s az angol vezérkar is Párizsba költözött. Ezek az intézked szervek mindvégig meg rizték titokzatosságukat a hadsereggel szemben, és csak parancsok" útján nyilatkoztak meg. Nem volt Napóleonjuk vagy Caesarjuk, akiben lelkesedésük testet öltsön. Barnet így beszél err l: Csak úgy emlegettük ket, hogy k. k küldenek minket Luxemburgba. k fognak Közép-Európában rendet teremteni." A rejtélyesség függönye mögött a f hadiszálláson lév, többé-kevésbé értékes emberekb l álló kis csoport lassan ráébredt, milyen áttekinthetetlenül nagy dolgot kellene ellen rzése alatt tartania... A vezérkar nagytermében, amelynek ablakai a Szajnára és a Trocaderóra nyíltak, s a nyugati városnegyed palotáira, részletes domborzati térképeket helyeztek el az asztalokon. Ezek az egész hadszínteret mutatták, s a vezérkari tisztek

7 szorgalmasan tologatták a kis kockákat, amelyek a harcban álló csapatokat jelképezték, ahogyan a jelentések és értesülések a környez rádiósszobákba befutottak. A kisebb termekben kevésbé részletes térképek voltak, amelyeken például a brit admiralitás valamint a szláv f parancsnokság jelentéseit beérkezésük sorrendjében jegyezték fel. Ezeken a térképeken, akárcsak valamiféle hatalmas sakktáblákon, Dubois marsall, Viard tábornok és Delhi hercegének utasításai alapján kellett lejátszani a világuralomért folyó nagy küzdelmet a közép-európai hatalmak ellen. Nagyon valószín, hogy a marsallnak valami határozott terve is lehetett, s bizonyára összefügg és csodálatos elképzelés volt. De számításaiban nem értékelte kell képpen egyrészt az aviatika fejl dése következtében kialakult új stratégia fontosságát, másrészt az atomenergiának azokat a lehet ségeit, amelyeket Holsten ismertetett meg az emberiséggel. Míg a marsall úgy tervezte, hogy a fronton beássák magukat, majd támadást indítanak a fronton, a közép-európai hadvezetés egyenesen a szemet és az agyat vette célba. Amíg - bár némi bizonytalan vonakodással - játszmáját Napóleon és Moltke irányelveinek figyelembevételével megnyitotta, saját m szaki alakulatait lázongó tettvágy sarkallta, s Berlin ellen terveztek csapást. Ezek az öreg hülyék!" - így gondolkodtak a m szakiak. A párizsi f vezérkar július másodika éjszakáján hatásosan szemléltethette a katonai szervezetek tökéletes m ködését, úgy, ahogyan a huszadik század els felében ezt értelmezték. Egy emberi lény számára legalábbis a világ sorsát intéz istenek gyanánt t nt fel a tanácskozó katonatisztek serege... Ez a lény pedig egy igen gyakorlott gépírón volt, aki percenként hatvan szót kopogott le, és a hozzá hasonló munkaer kkel együtt a parancsok legépelése volt a feladata, ezeket a parancsokat pedig az erre a célra beosztott fiatal tisztek vették át és iktatták. Néhány percre félbeszakították munkájában, és kiküldték a diktálószobából a teraszra, hogy kissé felfrissüljön, és hogy szolgálata kezdetéig elfogyaszthassa magával hozott uzsonnáját. Ahogyan ez a fiatal n ott állt a teraszon, nemcsak az alatta kanyargó folyó széles ívére volt jó kilátása, s Párizs egész keleti részére a Diadalívt l Saint-Cloud-ig, amely rész a mély és csillagtalan ég alól sötét és homályos árnyékok nagy tömbjét mutatta, s amelyet felvillanó aranyos fénysugarak és átszöv fénypontok szalagjai kereszteztek, de a teraszról kilátás nyílt a karcsú oszlopokkal, kecses ívelésekkel és vakító lámpákkal gazdag, tágas csarnokra is. Asztalok seregei felett óriási térképeket teregettek ki, olyan óriási léptékben, hogy apró országokhoz hasonlítottak önmagukban is. Állandóan váltakozó küldöncök és megbízottak jöttek-mentek, eltolták a száz és ezer embert jelent kis kockákat, és a parancsnok és két segédtisztje ott állt e nagy sürgés-forgás közepette, parancsokat osztogatva, és megadva a szükséges utasításokat ott, ahol a harc a leghevesebb volt. Csak egy szót kellett kiejteniük, és ott messze, a valóságok világában azonnal megmozdultak az engedelmes milliók. Emberek ugrottak fel,

8 el rementek és meghaltak. E három ember szeme el tt nemzetek sorsa játszódott le. Valóban olyanok voltak, akár az istenek. Hármuk közül Dubois látszott az istenekhez leginkább hasonlónak. Neki kellett döntenie, a másik kett legfeljebb javaslatokat tehetett. És a komoly, szép, magas öregember felé ösztönös imádattal fordult a n lelke... Egyszer közvetlenül t le kapta a továbbítandó rendelkezéseket, és akkor reszket boldogsággal és rettegéssel gépelt, mert rajongásában elviselhetetlen volt a félelem, hogy valami hibát ejthet, amely szégyenbe hozza. Most pedig a rajongó n szemével vizsgálta ezt a férfit, a lényeget nem észrevéve, de minden apróságot megfigyelve. Amennyire megítélhette, keveset szólt. S t a térképekre is csak elvétve tekintett. A mögötte álló hórihorgas angolt viszont a gondolatok és ötletek egész raja nyugtalaníthatta: zavaró ötletek lehettek, mert kinyújtott nyakkal figyelt fel a kicsiny kék, vörös és sárga jelz kockák minden elmozdítására, és a f parancsnok figyelmét minduntalan erre vagy arra igyekezett felhívni. Dubois végighallgatta, bólintott, s t néha szólt is valamit, aztán újból elnémult, önmagába merülve, mint a francia nemzeti sas. Beárkolt szemét fehér szemöldöke annyira eltakarta, hogy azt távolabbról látni sem lehetett, ajkait, amelyekr l a parancsok elhangzottak, bajusz fedte. Viard szintén keveset beszélt, fekete férfi volt, lehajtott fej, melankolikusan vizsgálódó szem. F leg a francia érdekeket viselte szívén, és ennek a hatása most Elzászon át a Rajnáig mutatkozott. A n tudomása szerint Dubois régi munkatársa volt, akiben, úgy találta, Dubois sokkal inkább megbízott, mint abban a másik, barátságtalan angolban. Sohasem fecsegni, szenvtelen arccal, lehet leg csak profilban mutatkozni: ezek voltak az öreg Dubois elvei, amelyeket már évekkel ezel tt begyakorolt. A mindentudás látszatát meg rizni, soha meglepetést el nem árulni, visszautasítani minden sietséget, amit már önmagában is a hibás számítás beismerésének tekintett. Következetesen betartotta ezeket az egyszer szabályokat, s így sikerült Dubois-nak az, hogy szilárd jóhírét még nagy reményekkel kecsegtet ifjúkorában megalapozta, amikor talán kissé szórakozott, csöndes, megfontolt, de tettre kész fiatalemberként ismerték meg. Már akkor megjósolták róla, hogy sokra viszi" azok, akik tudtak róla és figyelemmel kisérték. Az el ötven békeév alatt egyszer sem tagadta meg önmagát. A hadgyakorlatokon szenvtelen állhatatosságával zavarba hozta, hipnotizálta és leverte a sokkal aktívabb intelligenciájú tisztek nagy többségét. A modern harcászati tudományról alkotott mély meglátását - egyúttal karrierjének kulcsát - lelkében jól elrejtve tartotta Dubois. Ez a felismerés pedig abban állott, hogy semmit sem lehet tudni", és hogy ennek következtében cselekedni: ballépés, beszélni: önmagunk elárulása, és hogy annak van a legnagyobb esélye a gy zelemre, aki lassan, de állhatatosan, leg azonban zaj nélkül dolgozik. Azt remélte, hogy a közép-európaiak

9 titokzatos, ismeretlen terveit most majd ugyanilyen stratégiával hiúsítja meg. Delhi csak hadd beszéljen egy Hollandián átvonuló nagy oldaltámadásról, amelynek során az összes angol tengeralattjárókat, hidroplánokat és torpedókilöv ket bevetnék, amely csak a Rajna-vidéken található, hadd várjon Viard ragyogó eredményt attól, hogy a motorkerékpáros alakulatokat, a repül gépeket és a síel osztagokat a svájci havasokon át Bécs elleni, meglepetésszer támadásra vezényeli, mindezt végig is lehetett hallgatni, de a lényeg: meg kell várni, míg az ellenfél elkezdi kísérleteit. Mert mindez csak kísérletezés volt. Közben pedig mindig profilban maradt, a magabiztosság látszatát keltve, mint a gépkocsi utasa, ha már kiadta utasításait a sof rjének. Ez a nyugodt arc, a tudásnak ez a látszata és ez a zavartalan önbizalom egész környezetére bátorítólag, megnyugtatólag hatott. A lámpák sora a környez térképekre árnyékát sokszorosan vetette rá, nagy, lomha árnyékokat, s parancsoló jelenléte sötétebben vagy világosabban, de uralta az egész terepet, és minden irányban elhatott. Ezek az árnyékok jelképezték a hatalmát. Ha a szomszédos távírószobából egy-egy tiszt bejött, hogy valamelyik bábut játékba hozza, hogy a beérkezett, kiegészített jelentés szerint egy-egy közép-európai ezredet kiemeljen, esetleg a szövetségesek egyik csapatát el retolja vagy széthúzza, akkor a marsall elfordította fejét, mint aki a dolgokat észre sem veszi, vagy pedig odanézett, alig láthatóan bólintott, mint egy tanár, aki helyesli, ha tanítványai kijavítják saját hibájukat: igen, így már jobb." Milyen csodálatos ez a férfi - gondolta magában az ablaknál álló leány -, és milyen csodálatos mindez! Íme a nyugati világ agya az Olümpuszon, lába el tt a harcoló Földgolyó. vezeti Franciaországot, azt a Franciaországot, amelyet tüzel a bosszúvágy, s amely most ismét világuralomra tör." Úgy érezte, hogy az asszonyi élet határain túl terjed kiváltságban van része, hogy részese lehet ennek a látványnak... volt, tele a személyes odaadás viharos hajlamaival, akinek nehezére esett személytelen, elvont, pontos, megbízható egyeddé válnia. Küzdenie kellett érzései ellen... Fantasztikus álmodozások ragadták magukkal. Álmodozások arról az id l, amikor majd a háború véget ér, és a gy ztes kerül a trónra. Talán akkor ez a merevség, ez a fagyos páncél is elt nik, az istenek is lehajolhatnak... Szeme lecsukódott... Hirtelen elhessegette álmodozását. Észrevette, hogy odakint az éjjel már nem csöndes. Látta, hogy lent a hídnál izgatott mozgolódás támad, hogy emberek futkosnak az utcán, és hogy odaát, a Trocaderón túl valami magas pontról kutató fénysugarak szöknek fel a felh kbe. Aztán az izgalom mindinkább n tt, közelgett, majd betöltötte a nagy csarnokot is. A terasz egyik re a csarnok távolabbi végén élénk mozdulatokkal integetett és kiáltott valamit.

10 És az egész világ megváltozott. Valami remegés futott át mindenen. A leány értetlenül bámult. Mintha az összes vízvezetékcs, a rengeteg beépített gép és a lent húzódó telefondrótok, akárcsak valami óriási üt ér, feldobogtak volna, és valami szélviharhoz hasonlóan felzúgott - a félelem vihara. Tekintete a marsall arcát kereste, ahogyan az ijedt gyermek anyjára pillant. A férfi azonban nyugodt volt, bár kissé bosszús, gondolta a lány, de ezt természetesnek találta, mivel Delhi hercege keszty s kezével hadonászva belékarolt, és igen er szakosan a teraszra nyíló nagy ajtó felé tuszkolta. Viard pedig a hatalmas ablakok felé sietett, furcsa mozdulatokkal el rehajolt, de szemét felfelé fordította. Talán onnan felülr l várható valami? S aztán mintha megzendült volna az ég odafent. A hang ütésszer en érte a lányt. Odabújt a párkány mellé és felnézett. A tépett felh kön keresztül három fekete árnyat látott elsuhanni, s kett alól vörösen kacskaringó fénycsóvák ereszkedtek alá. Végtelennek t pillanatokig állt ott, megbénulva, csak azokat a felé zuhanóörvényl piros sávokat nézte. De mintha hirtelen elszakították volna a földt l. Valami bíborvörös fény és mindent betölt, süketít hang vette körül. Minden más fény kialudt, s ez az örvényl t zgömb, mint valami él lény a leomló építmények között, dühöngve támadt a földre, s akár egy ég nyúl, a földbe furakodott, hogy elrejt zzék a pusztulás el l... Teljesen olyan érzése támadt, mintha valami álomból riadt volna fel. Arccal lefelé valami törmelékhalmazon feküdt, és valami meleg vízsugár futott át egyik lábán. Megpróbált fölemelkedni, de nagyon fájt a lába. Nem tudta, hol van, sem azt, nappal van-e vagy éjszaka, újból nekirugaszkodott, sajgó fájdalomtól kínlódva, nyögve megfordult, felült és körülnézett. Minden nagyon csöndesnek t nt. Valójában állandó dörgés közepette ült ott, de ezt nem érzékelhette, mert hallását elveszítette. El ször nem tudta összekapcsolni mindazt, amit látott, semmiféle korábbi élményével. Idegen, hangtalan, romokból és széttört dolgok halmazából álló világba képzelte magát. Vöröses bíborfény világított meg mindent, de ez most valahogyan minden más világításnál ismer sebbnek tetszett neki. Aztán közelében, a romok tömkelegéb l kiemelkedve, ráismert a Trocaderóra. Megváltozott ugyan, valami hiányzott bel le, de körvonalai elárulták. Furcsán áramló, örvényl vöröses zben úszott. Err l eszébe jutott Párizs, a Szajna, a meleg, felh s este és a hadiszállás gyönyör, fényes épülete... Feljebb kúszott a lapos földkupacra, amelyen eddig feküdt, most már egyre inkább felismerte környezetét.

11 Ez a földdarabka, mint valami kiugró hegyfok, benyúlt a folyó fölé. Közvetlen közelében egy csordultig telt, elgátolódott tavacska volt, ahonnan azok a meleg vízerek és kicsiny vízesések is eredtek. Tükröz felületét l vagy fél méter magasságban sisterg g zgolyók forogtak. Egészen közel hozzá egy ismer s oszlop fels része állott ki a vízb l. Oldalt, távolabb a fölhalmozódott romok furcsa tömege valami ragyogó fénytarajig torlódott fel. Erre a kusza k rakásra visszatükröz dve, a ragyogó tarajtól egészen a zenitig gyorsan hömpölyg g z csapott fel. S ugyanerr l a fénytarajról áradt tovább ez a dühöng eleven parázs, és lassan ráismert ebben a hatalmas romhalmazban a f hadiszállás elpusztult épületeire. - Istenem! - suttogta a lány, és egy ideig dermedten a meleg földhöz tapadt, és mozdulatlan maradt. De aztán ez a szegény, összetört emberi lény ismét körülnézett maga körül. Szükségét érezte egy ember közelségének, kérdezni, szólni szeretett volna - el akarta mondani valakinek élményeit. Lába rettent en fájt. Legalább jönnének már a ment k! Méltatlankodó, dühös indulat fogta el. Nyilván valami szerencsétlenség történt, és egy ilyen szerencsétlenség után illene, hogy ment k és orvosok jöjjenek... Nyakát nyújtogatta. Valami megmozdult. De minden olyan csöndes volt! - Monsieur! - kiáltotta felé. Észrevette, hogy füle furcsán viselkedik, gyanítani kezdte, hogy valami baj történt a hallásával. Iszonyatos volt az egyedüllét ebben a különös z rzavarban, és az a férfi ott, ha tényleg az - mert nehezen lehetett megállapítani -, talán csak elájult, és azért olyan mozdulatlan... Most a háta mögött táncoló fénynek egy kis sugara hirtelen abba a sarokba vet dött, s egy pillanatra minden részlet kivilágosodott, Dubois marsall feküdt ott. Egy katonai térkép óriási táblájára támaszkodott, melyen apró fababák állottak és csúsztak le, a gyalogság, lovasság és tüzérség jelképei, amint a fronton elhelyezkedtek... De Dubois, úgy látszik, mindebb l semmit sem vett észre, önmagába mélyedt, de nem közönyösen, hanem mintha töprengett volna... A lány nem tudta kivenni szemét bozontos szemöldöke alatt, de az nyilvánvaló volt, hogy a homlokát ráncolta. Úgy húzta össze a szemöldökét, mintha nem akarná, hogy megzavarják. Arcán még mindig a magabiztos határozottság kifejezése volt, az a meggy dés, hogy ha rábízzák a dolgokat, Franciaország nyugodtan engedelmeskedhet minden parancsának... A lány nem kiabált többet neki, inkább közelebb vonszolta magát. Furcsa sejtelem fogta el, pillantása megkövült. A kapaszkodás fájdalmat okozott, míg annyira felemelkedett, hogy átláthatott a közbees törmelékhalmon. Keze valami nedveset érintett, egy görcsös mozdulatot tett, aztán egész testében megmerevedett. Az ott nem volt egy egész ember, csak egy része az emberi testnek: csak egy fej és vállak, amelyek valami zegzugos, feketén világító örvénybe lógtak le...

12 De mialatt a lány mereven bámulta mindezt, a fölötte magasló domb megingott, összeroppant, forró vízáradat öntötte el. Aztán úgy érezte, hogy lerántják a mélybe... Amikor a meglehet sen durva külsej, golyófej fiatal repül tiszt, akinek fekete haját katonásan rövidre nyírták, és aki a különleges francia m szaki alakulatok vezetésével volt megbízva, meghallotta a f hadiszállást ért szerencsétlenség hírét, annyira képtelen volt elképzelni mindennek a jelent ségét, ami szakmáján kívül esett, hogy elnevette magát. Számára nem volt nagy dolog, hogy Párizs lángokban áll. Anyja, apja és n vére Caudebecben élt, s az egyetlen lány, akihez némi köze volt, Rouenben lakott. Hátba vágta helyettesét. - No, most már a világon semmi nem tarthat vissza bennünket attól, hogy Berlinbe menjünk, és természetben fizessük vissza az adósságunkat - mondta... Most már nem kellett stratégiáról és államérdekr l t dni... - Gyere csak, öregfiú, megmutatjuk ezeknek a vénasszonyoknak, hogy mit tudunk, ha a saját fejünk után mehetünk! Vagy öt percig telefonált, majd lefutott a kastély udvarába, ahol el voltak szállásolva, és kocsijáért kiabált. Gyorsan kellett cselekedni, mert virradatig alig másfél órányi ideje volt csupán. Fölnézett az égre, és elégedetten állapította meg, északi irányban nehéz felh tömegek húzódnak. Végtelenül agyafúrt fiatalember volt, hadianyagokat és repül gépeket rejtett el az egész vidéken, szalmával befedve a cs rökben, erd kben álcázva, úgyhogy egy sólyom sem érhetett volna a közelükbe anélkül, hogy egy puskacs ne meredt volna rá. De ezen az éjjelen mindössze egy gépre volt szüksége, s ez a gép ott állt teljesen felszerelve, két kazal között, ponyvával letakarva, néhány kilométernyire. Ügy vélte, társával együtt ezen a gépen még elérheti Berlint, és ahhoz, amit tenni akart, két ember tökéletesen elegend volt... Kezében volt mindaz a sötét lehet ség, amelyet a tudomány az emberiség megsemmisítésére feltalált, a pusztulás adománya, és ez az ember kalandor volt, aki nem érzett együtt az emberiséggel... A fekete fiatalember úgy mosolygott, mint akit nagy szerencse ért, mint akire nagy öröm vár. Szavaiból, amikor parancsait kiadta, a szenvedélyes öröm is kihallatszott, megjegyzéseit nagy, sz rös kezének mutatóujjával er sítette meg. - Szemet szemért - mondta, - ezért megfizetünk. Rajta, fiúk, nincs veszteni való id nk. Nemsokára a közép-európai ellenfél szíve irányában, a Westpháliát és Szászországot befed felh rétegek fölött rohant tovább villámgyors atommeghajtású repül gépén, egy napsugár zajtalanságával. A gép irányítását megkönnyítette a foszforeszkáló giroszkópirányt. Nem szállt túlságosan magasra, néhány százlábnyira a földet eltakaró, összetorlódott felh tenger sötét felszíne felett siklott tovább, állandóan készen

13 arra, hogy annak nedves sötétségébe bukjon alá, ha felt nne egy ellenséges vadászgép. A fiatal pilóta figyelmét teljesen lekötötte, hogy szemmel tartsa az iránymutató csillagokat és az alatta lev, hol sima, hol dimbes-dombos felh réteget. Az alsó réteg néhol hatalmas, lávaszer en megdermedt síkságokat alkotott, máshol tépett, áttetsz nyiladékok tátongtak, egyes helyeken pedig örvényszer területeken iszonyú mélységb l felvillantak a föld homályos foltjai. Egy alkalommal egészen tisztán ki tudta venni egy nagy vasúti állomás lámpákkal és jelzésekkel körülrajzolt vonalait, máskor pedig egy nagy domb oldalán ég szalmakazal lángjait, amelyek füstgomolyag mögül törtek fel. Bár a föld jórészt láthatatlan maradt, a zaj feljutott hozzájuk. A páratömegen keresztül felzúgott a vonatok dübörgése, és amint a gép célját mindjobban megközelítette, a kakasok kukorékolása is... A felh tenger feletti elmosódó ég el ször csillagos volt, kés bb, a hajnal közeledtével színtelen fény húzódott lassan át északról keletre. A Tejút lassan beleveszett a kékségbe, és a kisebb csillagok eltünedeztek. A kormánynál ül kalandor arcán, melyet néha megvilágított az irányt lapjának zöldes fénye, csillogott valami abból a határozott szépségb l, amelyet az egy célra összpontosított, er s akarat kölcsönöz, valamint egy-egy vonás abból a bárgyú, gyermeki boldogságból, amelyet a végre mégiscsak megszerzett gyufás-doboz öröme kelt. Kevésbé nyugtalan társa az atombombákat tartalmazó, hosszú, koporsó alakú ládán ült, szétvetett lábakkal. Olyan bombák voltak ezek, amelyek beláthatatlan ideig állandóan robbantak, és amelyeknek a hatásfokát eddig még meg sem figyelhették, mert eddig a bombák legfontosabb alkotórészével, a Carolinummal csak elenyész en parányi mennyiségben végeztek kísérleteket, akkor is ólomba ágyazott acéltartályokban. Bár tudatában volt annak, hogy rettenetes pusztítás szendereg alatta, s eltökélte, hogy a kapott parancsot pontosan végrehajtja, arca kifejezéstelen volt, elméje üres. Sasorrú profilja a csillagfényben csak végtelen levertségr l tanúskodott. Amikor Közép-Európa f városa közelébe értek, az ég alja lassanként már pirkadni kezdett. Eddig különösen kedvezett nekik a szerencse, egyetlen repül géppel sem találkoztak. A határon cirkáló vadászgépeket még az éjszaka folyamán kerülhették el, valószín leg nagyrészt a felh k alatt portyáztak, így a tágas égbolton sikerült elkerülniük az rszemeket. Világosszürkére festett gépük alig ütött el az alsó felh rétegt l. Bár a Nap lassan felkelt, és már megvilágította a keleti szemhatárt, a franciák szerencséje kitartott, és Berlin már csak néhány mérföldnyi távolságban volt. Lassanként az alsó felh réteg is szétfoszlott, és északkeleti irányban, a tiszta égbolt alatt felragyogott az éjszakai Berlin. A pilóta bal kezének ujjaival megállapította, milyen utak és terek húzódnak odalent, követte vonalukat a kormányhoz er sített, csillámmal fedett térképen. Ott jobb fel l a tószer

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

lott mást, mint a létra nyikorgó dallamát. De az aljához közeledve megváltoztak a hangok. Először halk, fémes morajlás. Majd egy kattanás és a

lott mást, mint a létra nyikorgó dallamát. De az aljához közeledve megváltoztak a hangok. Először halk, fémes morajlás. Majd egy kattanás és a 8. fejezet Fredrik Beier! Itt van Fredrik Beier? A sátor ponyváját félrerántották, és egy kerek szemüveges, fehér overallos fickó bámult be rá. Itt vagyok. Gyere! A férfi keresztülrohant a gyepen, a pajta

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA Pósa János egyetemista akkor ismerte meg Bucskó Ilonát, mikor az a fenekébe szúrt. János már lefeküdt a paraván mögött levő keskeny ágyra, nadrágját engedelmesen letolta

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Mi történt ezerötszáz év múlva? Megfeledkezett Izrael a szabadulás ünnepéről?

Mi történt ezerötszáz év múlva? Megfeledkezett Izrael a szabadulás ünnepéről? 2. HÚSVÉTI ÜNNEPÉLY gyermekek számára ISTEN BÁRÁNYA Az ünnepély szereplői: Beszélő, fiúk, lányok csapatban és egyenként. Húsvét van. Jézus Krisztus halálának emléke arra késztet minden keresztényt, hogy

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet)

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016 5. FORDULÓ - olvasmány Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) Lengevár a világ legkülönösebb városa. Alatta víz, fölötte ég, körülötte hullámzik a végtelen Nádtenger.

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus halála Olvasd el: Lukács 23:1-26,

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

teljes egészébon elkészíthessék.

teljes egészébon elkészíthessék. MUZEOLÓGIAI FELADATOK A BUDAVÁRI PALOTA TERVEZÉSÉBEN ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK Budapest belterületén, különösen a pesti Duna-parton járva, szinte minden járókelő önkéntelenül is végigfut pillantásával a Várhegy tetején

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-268-8. Mercator Stúdió, 2014

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-268-8. Mercator Stúdió, 2014 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-268-8 Mercator Stúdió, 2014 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti 1 A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti tér néhány óra múlva eltűnik, de én máris éreztem

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Sebők zsigmond. Színfoltok

Sebők zsigmond. Színfoltok Sebők zsigmond Színfoltok 2011 Felolvasás közben A minap egy fölolvasáson voltam. Nagy közönség volt jelen, különösen sok elegáns asszony, a fővárosnak ama rétegéből, mely toalettjében egyesíti az ízlés

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők.

Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők. 1 Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők. Az esőcseppek ólomgolyókként ostromolták a szélvédőt,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben Kovách Eszter 2005. január 28. A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben A várost élő szervezetnek tekintem, ezért meg kell határoznom mi az alapegysége. A település alapsejtje nem a ház

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

M ÁSODIK napja volt Kassa szabad s mi bent ültünk egy-két

M ÁSODIK napja volt Kassa szabad s mi bent ültünk egy-két 49 VÁGYAIM VÁROSA, KASSA Irta: Aradi Zsolt M ÁSODIK napja volt Kassa szabad s mi bent ültünk egy-két pillanatra a Schalk-házban. Odakint éppen akkor kezdődött meg a magyar hadsereg gyönyörű felvonulása

Részletesebben

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM MÁS SZÓVAL A rovat azokat igyekszik bemutatni, akiknek erre, szakterületükön belül, nem lenne szükségük: gondolkodásukat, alkotásaikat a szakma határainkon túl is ismeri. Mi azonban a be nem avatottakhoz

Részletesebben

Róża és Aniela Rozpuchównának megvolt az a képessége, hogy elterelje magáról a túlzott figyelmet; létezésüket igazából csak akkor vették észre,

Róża és Aniela Rozpuchównának megvolt az a képessége, hogy elterelje magáról a túlzott figyelmet; létezésüket igazából csak akkor vették észre, Róża és Aniela Rozpuchównának megvolt az a képessége, hogy elterelje magáról a túlzott figyelmet; létezésüket igazából csak akkor vették észre, amikor elkülönültek a Gyáros, Mopsiński családjától, és beköltöztek

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Gyönyörű, bájos, okos és perverz.

Gyönyörű, bájos, okos és perverz. NICHOLAS SHEAR Kedves boszorkány Gyönyörű, bájos, okos és perverz. Történetem a sebészemmel. David Block vagyok. Negyvenkettedik évemben járok, és ahogy múlnak az évek, egyre tisztábban emlékszem egy kapcsolatomra.

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesként

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2009-051-6 SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET

ZÁRÓJELENTÉS 2009-051-6 SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET ZÁRÓJELENTÉS 2009-051-6 SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET Nagyrév Alsó-sápi Holt Tisza 2009. július 22. alumínium evezős csónak nyilvántartásba vételre nem kötelezett A szakmai vizsgálat célja a víziközlekedési

Részletesebben

2009/szeptember (137. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2009/szeptember (137. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2009/szeptember (137. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Mielőtt az e havi témába kezdenék, az olvasóknak érdemes visszalapozni a Kaliber 2008. novemberi számát, mert

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Egy este arra gondoltam, hogy a jó Isten teremtései között nincs boldogabb, mint a pillangó. De szeretnék pillangó lenni! így szóltam magamban. ide-oda röpködnék egész nap; mikor

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

Gyerekszoba - pszichológus szemmel

Gyerekszoba - pszichológus szemmel Gyerekszoba - pszichológus szemmel A babaváró családok egyik legfontosabb problémája, hogy milyen legyen a gyerekszoba, hogyan, milyen bútorokat válasszanak, milyen tapétát, függönyt vagy kiságyat vásároljanak.

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

ELŐ MÓZES FÁRAÓ + 3.MÓZES FARAÓ TENGERVÍZ SÓTALANIÍTÓ Kr.e.4012 + Kr.u. 2001-2012

ELŐ MÓZES FÁRAÓ + 3.MÓZES FARAÓ TENGERVÍZ SÓTALANIÍTÓ Kr.e.4012 + Kr.u. 2001-2012 ELŐ MÓZES FÁRAÓ + 3.MÓZES FARAÓ TENGERVÍZ SÓTALANIÍTÓ Kr.e.4012 + Kr.u. 2001-2012 2012.jan.23 Talalmanyi történet Életem legnagyobb baklövésének tartottam hogy épületgépész végzettségem lett,egy évtized

Részletesebben

185 éve született gróf Andrássy Manó

185 éve született gróf Andrássy Manó É v f o r d u l ó 185 éve született gróf Andrássy Manó KOVÁCS ÁGNES A gyakran vasgrófként emlegetett Andrássy Manót, Andrássy Károly fiát, a család betléri ágának tagját Jókai Mór valódi magyar nagyúrként,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Természeti viszonyok

Természeti viszonyok Természeti viszonyok Felszín szempontjából Csallóköz folyami hordalékokkal feltöltött síkság. A regionális magasságkülönbségek nem nagyobbak 0,5-0,8-3,00 m-nél. Egész Csallóköz felszíne mérsékelten lejt

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben