MILTON APARTMAN RT ÉVES JELENTÉS 2002.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MILTON APARTMAN RT ÉVES JELENTÉS 2002."

Átírás

1 oõ MILTON APARTMAN RT ÉVES JELENTÉS 2002.

2 A Társaság alapítása A Társaság nyilvános részvénykibocsátás útján október 25-én, az alakuló közgyulésen jött létre HB Westminster Kárpótlási Jegy Befekteto Részvénytársaság néven. A hasonló társaságok között egyedül álló módon egymilliárd forint névértéku kárpótlási jegyet cseréltek magánszemélyek HB Westminster törzsrészvényre. A Társaság rövid történeti áttekintése A Társaság kezdeti alaptevékenysége a privatizációban való részvétel volt, elsosorban kárpótlási jegyek felhasználásával év végére a Társaság az összes rendelkezésére álló kárpótlási jegyét értékesítette. Ennek dönto részét privatizációs tranzakció keretében sikerült hasznosítani tol kezdve már nem újabb privatizációs feladatokat tuzött célként maga elé a menedzsment, hanem a meglevo toke kezelését. A Társaság korábbi nevének megváltoztatásával is jelezte ezt a stratégia váltást. A menedzsment egy konzervatívan gondolkodó kockázati tokebefekteto társaságként határozta meg magát. (A látszólagos ellentmondás abból fakad, hogy a kockázati tokebefektetéssel együtt jár az extra haszon és a vele járó magas kockázat is. A konzervatívabb befektetoi stratégia viszont alacsonyabb kockázattal dolgozik, így az alacsonyabb hozammal is megelégszik.) 1997-tol kezdodoen a Társaság szabad pénzeszközeit döntoen értékpapírokban és állampapírokban tartotta. Az 1998-as üzleti évet jellemezték a romániai privatizációban való bekapcsolódási törekvések, valamint a kisrészvényeseket közvetlenül érinto ügyfélszolgálati munka jelentos javítása. Ez év január 5-én a Részvénytársaság rendkívüli közgyulést tartott, ahol új igazgatóságot választott. Megújítottuk a felügyelo bizottságot és új lett a könyvvizsgáló is. A közgyulés döntött az alaptoke felére való leszállításáról és az ezzel összefüggo részvénycserérol. A rendkívüli közgyulésen megválasztott új igazgatóság elso feladata volt a részvénycsere elokészítése, lebonyolítása, a Társaság tozsdei bevezetésének elokészítése. A menedzsment fontos feladata továbbra is az Rt meglévo vagyonának kezelése. Ezen túlmenoen pedig a Társaság gazdálkodásának racionalizálása. Az igazgatóság a romániai privatizációra is koncentrált. Az igazgatóság úgy döntött, hogy létrehoz egy korlátolt felelosségu társaságot, amely állatgyógyszerek és tápszerek romániai forgalmazására lesz hivatott. A vállalkozás neve: Transyl-West Kft, melynek 150 millió forintos alaptokéje van október 26-tól a HB Westminster törzsrészvények a tozsdei C kategóriában bevezetésre kerültek. Az értékpapírjainkkal való kereskedés még aznap megkezdodött. Ez év végére az alaptoke leszállítása miatt szükségessé vált részvénycsere gyakorlatilag befejezodött. A cserére le nem adott részvényeket az igazgatóság érvénytelenítette. Ezen részvények tulajdonosai elvesztették tulajdonjogukat a részvényeiket illetoen. Ugyanakkor igényt tarthatnak részvényeik pénzbeli ellenértékére.

3 A 2000-es üzleti évben az ügyfélszolgálat részére folyamatosan nagy leterhelést jelentett a törzsrészvények cseréjével összefüggo adminisztrációs és szervezési feladat. Az igazgatóság értékelése szerint - a hozzánk beérkezett visszajelzésekbol ítélve - ezt a munkát nagyon jól végeztük. Az igazgatóság folyamatos felügyeletével és irányításával folyt a romániai gyógyszer és tápszer kereskedelmi tevékenységünk. A menedzsment harmadik tevékenységi köre ebben az évben a már tavaly elhatározott hazai befektetés elokészítése volt. Több külso szakérto bevonásával folyt az a munka, aminek eredményeként az üzleti év végére körvonalazódott az a konkrét befektetés, amihez a Társaság szellemi és anyagi eroforrásait a következo üzleti évben koncentrálni kívánja. A 2001-es üzleti évben a tevékenységi körben beállt változások: A HB Westminster Rt napjától felvette a Milton Apartman Ingatlanforgalmazó és - hasznosító Részvénytársaság nevet. Tevékenységei körébol törölte a máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segíto szolgáltatást mint fo tevékenységet. Ezen kívül megszuntek az alábbi tevékenységek is: üzletviteli tanácsadás, vagyonkezelés tol a Társaság fo tevékenysége az ingatlanforgalmazás. A tevékenységi körök között szerepel még az ingatlankezelés, ingatlan beruházás-eladás, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, ingatlanügynöki tevékenység és az egyéb nagykereskedelem. Ebben az évben a Társasug megvásárolt egy 4000 négyzetméteres siófoki, vízparti ingatlant, ahol egy 42 lakásos társasáházat akar felépíteni. A 2002-es üzleti évben is a siófoki építkezés volt a Társaság egyetlen üzleti tevékenysége. (A részvénycserékkel felmerülo adminisztratív munkákon kívül.) A siófoki éptkezés bekerülési költsége mintegy 500 millió forint. Ezt saját erobol a Társaság nem tudja megvalósítani. Ezért részletesen megvizsgáltuk a banki kölcsönbol való finanszírozás menden lehetosogét. A menedzsment végül is úgy döntött, hogy a Siófok kft-vel köt szerzodést. Ennek a Társaság számára az az elonye, hogy az építkezés finanszírozása így olcsóbbá vált, és egyben a kivitelezés sem a Társaságot terheli. A Milton Apartman Rt a telekkel járult hozzá a projekthez. A Társaság piaci pozíció, piaci környezete A 2001 és a 2002-es üzleti évben a pénzügyi tevékenység, illetve a pénzügyi befektetések már nem voltak jövedelmezoek. Ennek alapvetoen az volt az oka, hogy a Budapesti Értéktozsde, mint az egyik legfontosabb és legjövedelmezobb befektetési lehetoség erosen háttérbe szorult, elsosorban az ingatlan befektetési formák miatt. A pénzügyi piacon a cég relatíve kis vagyona csak nagyon szuk mozgásteret jelölt ki a Társaság számára, az amúgy megnövekedett kockázatok mellett. Ezért határozott úgy a Társaság igazgatósága, hogy tevékenységi kört vált. A Társaság sem tevékenysége sem tokeereje miatt nem volt eddig a gazdasági élet meghatározó tagja. Innen tekintve a piaci pozíciók semmit nem változtak.

4 A tevékenységi kör váltástól viszont azt várja a Társaság igazgatósága, hogy a cég jövedelmezosége jelentosen meg fog növekedni, ugyanakkor az új tevékenység miatt az üzleti és gazdálkodási kockázatok mérséklodnek. A Társaság tevékenysége Az elozo üzleti évben a Társaság megvásárolt egy 4000 négyzetméteres siófoki, vízparti telket. Ez kijelölte a Társaság üzletpolitikáját is. Az elobb leírtak szerint: a Társaság vagyona elenyészo, ami behatárolja az üzleti mozgásteret. Ezért kényszerültünk a Siófok 2002 kft-vel való együttmuködésre is. A siófoki építkezés hasznából (az építkezés eloreláthatóan 2003 nyarára fejezodik be) további ingatlan beruházásokat tervez a társaság igazgatósága. A Társaság gazdálkodásának nincsenek kiemelt kockázati tényezoi. A gazdálkodás kockázata nem megy tovább a nem spekulatív jellegu ingatlan beruházás kockázatánál. Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy a Társaság saját tokeerejének és a tervezett hitelfelvételnek az aránya a szokásos még elfogadott eladósodottsági mutatóknál jobb lesz, akkor ezt a befektetést megnyugtatóan biztonságosnak értékeljük. A Társaság ebben az üzleti évben nem vett fel hitelt. A siófoki beruházás kapcsán a Siófok kft-vel szembeni követelésünk nagyobb része már befolyt. Ezen kívül más üzleti kapcsolatokkal vevokkel és szállítókkal nem rendelkezik a Társaság. Az Apeh Észak-budapesti Igazgatósága által lefolytatott átfogó vizsgálat lezárult ebben az üzleti évben. Ennek pénzügyi kihatásai pontosan kiolvashatók a megfelelo mérlegsorokból, illetve a kiegészíto mellékletbol. A kialakult helyzetet a menedzsment a nagy részvényesekkel folytatott konzultáció után a következokkel kezelte. A siófoki beruházás remélt hasznát az elobb említett bírság nagy mértékben leapasztotta. Ez azt eredményezte, hogy nagyon beszukültek a Társaság ingatlanberuházási és -befektetési lehetoségei. Saját erobol immár haszonnal kecsegteto üzleti vállalkozás megvalósítása lehetetlenné vált. Az sem valószínú, hogy valamilyen üzleti partnerrel tudunk szövetkezni, mert sem anyagi sem szellemi tokéje Társaságunknak jelenleg a piacon jelentéktelen. Minden lehetoséget figyelembe véve a menedzsment úgy döntött, hogy kezdeményezi a Társaság végelszámolását. Ha ezt nem teszi meg, akkor szembe kell néznie a Társaság folyamatos vagyonvesztésével, hiszen üzleti tevékenységet az elobb leírtak miatt nem tud folytatni, viszont a Társaság muködési költségei havonta több millió forintba kerülnek, ami folyamatosan apasztja a saját tokét. Az igazgatóság rendkívüli közgyulést hívott össze, ahol elhatározták a Társaság jogutód nélküli megszüntetését.

5 A Milton Apartman Rt a 2002-es üzleti évben semmilyen értékpapírt nem bocsátott ki. Értékpapír struktúrájában változás nem történt. Eszközök Befektetett eszközök Az adott kölcsönök mérlegsorban 45 millió forint értékben a Transyyl-Wesz kft-nek szeptembet 28-i dátummal kölcsön adott pénz szerepel. Ez a tavalyi összeghez képest 5 millió forint csökkenést jelent. Forgóeszközök Ez a tavalyi évhez képest némi növekedést mutat, elsõsorban a vevõ követelések növekedése miatt. Források A társaság saját tõkéje e Ft. A jegyzett tõke nem változott. A céltartalék állomány nulla. A kötelezettségeink állománya a évhez képest csökkentek. A Társaság áruszállításból és szolgáltatásból eredõ kötelezettségeit fizetési határidõn belül rendezte. A költségvetéssel szembeni esedékes kötelezettségeinek határidõben eleget tett. Eredménykimutatás A belföldi értékesítésbõl származó bevételek a tavalyi évhez képest jelentõsen nem változtak. Az egyébb bevételek nagymértékben megnõttek, amely a siófoki építkezéssel kapcsolatosak. A személyi jellegû ráfordítások ebben az üzleti évben kis mértékben csökkentek. Kölcsön, illetve elõleg folyósítása az ügyvezetés részére nem történt. Üzemi tevékenység eredménye: e Ft. Ezt az adóhatósági bírságok okozták. A pénzügyi mûveletek eredménye (7.348 e Ft) ezt némileg javította. Igy alakult ki a mérlrg szerinti millió forintos veszteség. A pénzügyi muveletek eredménye, ami az elozo üzleti évhez képest jelentosen csökkent a Társaság tevékenységének váltásának következtében. A pénzügyi muveletek eredménye azonban így is ellen súlyozta az üzemi tevékenység veszteségét, és a társaság mérlegszerinti eredménye Ft lent, ami jelentos javulás az elozo évekhez képest. Budapest, Beck György az igazgatóság elnöke

6

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához Üzleti jelentés MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához A Társaság alapítása A Társaság nyilvános részvény kibocsátás útján 1994. október 25-én, az alakuló

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

2 Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 3 1. A vállalkozás bemutatása... 3 2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások... 5 3. Vállalkozások felsorolása... 7 II. Mérleghez

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. H-1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ a DETERMIN 31 KÖTVÉNY nyilvános forgalomba hozatalához Tekintettel arra, hogy a forgalomba hozatal következtében a kibocsátó Determin- Plusz Kft. hiteltartozásainak összege jelentősen

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. évi tevékenységéről A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT.

éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT. 2005 éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT. tartalom A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA............................................. 4 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK..................................................

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. december 31. (eft) 1999. december 31. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 606.875 364.960-39,86% 02 I. Immateriális

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítı melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó Vagyonkezelı

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PALOTA HOLDING ZRt. 1156. Budapest, Száraznád u. 4-6. Vezérigazgató PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETI JELENTÉSE 2013. évről T A R T A L O M J E G Y Z É

Részletesebben

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. ÉVES JELENTÉS 2011

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. ÉVES JELENTÉS 2011 KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. ÉVES JELENTÉS 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 KELER KSZF Éves Jelentés 2011 Tartalom TARTALOM 1. Elnöki köszöntő 3 2. A KELER KSZF Zrt. szabályozói környezete 4 3. A KELER

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzstőke A Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya Pannon Dunapart

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-20. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 21-26. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ. FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről. 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató ÉVES BESZÁMOLÓ a FreeSoft Nyrt. 2008. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről 2009. április 22. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

Üzleti. jelentés AZ MKB. RT. 1998. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT

Üzleti. jelentés AZ MKB. RT. 1998. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT Üzleti jelentés AZ MKB. RT. 1998. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 55 Az MKB Rt. az 1998-as évben sem hajtott végre jelentõs változtatást a leányvállalati

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2013. második negyedéves jelentése

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2013. második negyedéves jelentése Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. második negyedéves jelentése Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Vagyonkezelés

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatóság tagjai Zsiday Viktor (igazgatóság elnöke)

Részletesebben