A Magyar Polgári Együttműködés hírlevele KÜLÖNKIADÁS. Tisztújító közgyűlés július 6. Jegyzőkönyv (kivonat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Polgári Együttműködés hírlevele KÜLÖNKIADÁS. Tisztújító közgyűlés. 2002. július 6. Jegyzőkönyv (kivonat)"

Átírás

1 POLGÁR 02 A Magyar Polgári Együttműködés hírlevele KÜLÖNKIADÁS Tisztújító közgyűlés július 6. Jegyzőkönyv (kivonat) Készült Budapesten a XIII.ker. Hélia-szálló konferenciatermében július 6-án, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület tisztújító közgyűlésén. Jelen van 16 tagegyesület elnöke (meghatalmazottja), valamint 131 egyéni tag, azaz 16x10+131=291 szavazat. Az Egyesület taglétszáma 135 tagegyesület és 507 egyéni tag, azaz a teljes szavazólétszám 1857 szavazat. Granasztói György elnöki beszámolója: június 25-én Mádl Ferenc helyett kerültem az Egyesület elnöki székébe, egyrészt baráti bizalomból, másrészt egy nagyon jelentős közjogi esemény kapcsán. Alapító elnökünk tevékenységét azóta is különleges figyelemmel és rokonszenvvel követjük. Az Egyesület filozófiája az elmúlt két évben nem változott. Azt próbáltuk megvalósítani, amivel kezdettől fogva foglalkoztunk. A megalakuláskor komolyan gondoltuk azt, hogy a polgári oldalt valamilyen módon egységbe tudjuk foglalni. Ez az elképzelés megbukott. Közben megértettük, hogy az Egyesületnek a feladata az, hogy a közjóért közösségben cselekedni kívánó személyek számára terepet biztosítson, illetve közösen gondolkozzunk azon, hogy mi az általunk vallott értékek természete, jelentősége, különös tekintettel a politikai cselekvés erkölcsi és kulturális tartalmára. Ez a célkitűzés a legújabb események függvényében akár előrelátásnak is minősíthető. Ugyanakkor az egyesület nem vállalt sohasem közvetlen politikai szerepet a szó olyan értelmében, ahogy azt a pártok teszik. Ha a ma már tízezerhez közeledő Polgári Körökre gondolunk, akkor jó látható, hogy egyesületünk bizonyos értelemben megelőzte korát, s ezt a legnagyobb elégtétellel állapíthatjuk meg. Két éves munkánk három részét különböztethetjük meg. A rendszeres nagyrendezvények, a Polgári Gondolák és a többi konferencia, ahol komoly szervezőmunkával sikerült kiváló minőséget létrehoznunk. Ezeknek komoly sajtóvisszhangja volt és nagyban hozzájárultak az egyesület tekintélyének a növeléséhez. A másik nagy és új feladat 2001-től a tagegyesületek hálózatának fokozatos kiépítése volt. Ezek számára igyekeztünk előadókat biztosítani. Ezek az egyesületek alapszabállyal rendelkeznek, jogi személyiségek, akik a legkülönbözőbb célok érdekében dolgoznak, rendőrmúzeum támogatásától a városszépítésig. Büszkék vagyunk arra, hogy minket választottak anyaegyesületüknek. A harmadik tevékenységünk a választási kampány során markánsabban jelent meg, mint korábban. Az egyesület presztízsét, ismertségét nagymértékben növelték a Miniszterelnök évenkénti Vigadóbeli TV-beszédei, óriási sajtó- és társadalmi érdeklődés mellett. A választások előtt nagyon fontos politikai kérdésekben véleményt vártak tőlünk. Mi ezt megtettük. A Nemzetiszalag Mozgalom elindítása szinte egységbe foglalta az akkori kormánykoalíciót támogató tábort. Ugyanakkor rendkívül éles kampány bontakozott ki ezzel a nemzeti kultúránk részét képező, rendkívül egyszerű szimbólummal szemben, ami 1848-ban a polgári kibontakozás jelképe volt. A félreértések és ferdítések tudatosak, a támadások olykor-olykor már fékevesztettek voltak. Mi a feladata, szerepe a Polgári Együttműködésnek jelenleg, illetve a következő ciklusban? Kivívott tekintélyünk, tagegyesületeink egy olyan tőke, amit megfelelő módon kell hasznosítanunk, szellemiségünk terjesztésére, az eddigi három feladatkör mentén. Nem célszerű, hogy valami teljesen új dologba kezdjünk. Soha nem volt olyan nagy szükség arra, mint ma, hogy egyrészt elmélyítsük a gondolkodásunkat erkölcsi és kulturális értékeinkről, hagyományainkról. Mindezt viszont az eddigieknél is határozottabban és szélesebb körben kell terjesztenünk. Közéleti szerepünket, kiállásainkat is folytatnunk kell. Nem feladatunk viszont, hogy minden egyes aktuálpolitikai problémára reagáljunk. Véleményünk lehet, de a túl sok nyilatkozat leértékeli megnyilvánulásaink súlyát. Célszerűbb, ha tagszervezeteink emelik fel szavukat helyi és általános közéleti kérdésekben is. Mint ezt már a tagsághoz írt levelemben jeleztem, a következő ciklusra nem kívánom jelöltetni magam az elnöki tisztségre. Szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy ez nem azért történik, mert a közéleti elkötelezettségem megváltozott, vagy mert valamiért haragszom. Két éve szükséghelyzetben vállaltam el az elnökséget, túlterheltségem azóta sem változott. A jelen helyzetben a Batthyány Alapítvány elnöki tisztét és a Polgári Együttműködés vezetését sem célszerű egy kézben tartani. Meggyőződésem, hogy a közgyűlés megtalálja azt az elnököt, aki a jelen helyzetben nálam 1

2 sokkal jobban fogja a feladatot ellátni. Weszelovszky Zoltán főtitkári beszámolója főként adatokat tartalmazott. Taglétszámunk az februári alapításkor 131 egyéni tag és 9 tagegyesület volt ban 244 egyéni tag és 15 tagegyesület, 2000-ben 303 egyéni tag és 19 tagegyesület, míg ma 507 egyéni tag és 135 tagegyesület van a nyilvántartásunkban. Ebben a növekedésben oroszlánrésze van Mészáros László elnökségi tagunknak. Rendezvényeinkről elnökünk már szólt Öt nyilatkozatot bocsátottunk ki és egy mozgalmat indítottunk el, amiről már szintén szó esett. Tagegyesületeink helyi rendezvényein viszonylag szerény mértékben és számban vettünk részt, ezen a területen aktivitásunkat növelni kell. Rendezvényeinknek általában elég jó, vagy elfogadható sajtóbeli megjelenést sikerült szerveznünk. A POLGÁR füzetekből 2000-ben öt, 2001-ben négy, ez évben eddig egy szám jelent meg, ezek belső információkkal minden tagunkhoz eljutnak. Megjelent a Polgári Magyarországért című könyv második kötete, amely évi munkánkat foglalja össze. Internetes honlapunkat február óta több mint tízezren látogatták meg, ami új formáját jelenti egyesületünk megismertetésének. hirlevelünk jelenleg 330 előfizetőhöz jut el. Rendezvényeinken a részvétel az utóbbi években differenciálódott és összességében nem nőtt. A Vigadóbeli hatalmas érdeklődés mellett néhány konferenciánkon érdeklődő jelent meg, köztük sajnos, változatlanul kevés volt a fiatal. A rendezvényeken inkább az előadók, mint a bármennyire is érdekes téma jelentette a vonzerőt. Az anyagiakat illetően a év kereken 590 ezer Ft készlettel indult. A 2000/2001. évi kétéves beszámolási időszakban 7, Ft bevételünk volt, amiből 13 % a tagdíjbevétel, a többi támogatás, javarészt a Batthyány Alapítványtól. Kiadásunk kerekítve hat és fél millió Ft volt, a legnagyobb tétel a rendezvények közvetlen költsége. Egyesületünk a nagyrendezvényeken történt gyűjtésekből 650 ezer Ft támogatást továbbított különböző gyermekintézményeknek. Jelenleg 1, Ft van a számlánkon, pénztárban Ft. Szerény infrastruktúránk egy 333 ezer Ft értékű számítógéppel gazdagodott, amit pályázaton nyertünk. Működtetési és szervezeti háttér tekintetében az elnökség átlagosan negyedévenként egyszer ül össze, közben az ügyvezető elnökség szükség szerint jön össze. Az operatív munkában Buda Dóra (sajtó), Laczay István (tagnyilvántartás, POLGÁR, honlap, ), Fülöp Sándor (gazdaság, pénzügy), Tusán Rita (könyvelő), Tóth Botondné (szervezés), Dukász Hanga (programiroda) vett részt. Mészáros László alelnök a tagegyesületek szervezését irányította, míg Petneházy Judit dr. alelnök a jogi kérdésekben volt nagy segítségünkre. Nehézséget jelent, hogy nincs igazi székhelyünk. Bejegyzett székhelyünket most helyezzük vissza az Eötvös utcába, míg a napi teendőket célszerűségi okokból továbbra is a Balzac utcában végezzük. Infrastruktúránkat bővítenünk kell, jelenleg jórészt szívességi használók vagyunk (telefon, fax, stb.). Feladataink bővültek, erről elnökünk már szólt. Tagegyesületeinket a jövőben jobban kell segítenünk, és tisztázandók a most alakult polgári körökkel való kapcsolatunk, kapcsolatuk elvi és gyakorlati mikéntje is. Zimányi Zoltán a számvizsgáló bizottság nevében bejelentette, hogy a bizottság megvizsgálta az egyesület gazdálkodását. Megállapították, hogy a pénzügyi kimutatásokat a jogszabályokban előírtaknak megfelelően vezették, azokban sem alaki, sem tartalmi hibát nem találtak. A tranzakciók megfelelnek az alapszabályban rögzített céloknak, a gazdálkodás takarékos, a rendezvények és a kiadványok színvonala hatékonynak értékelhető. A bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a két évről készült beszámolót fogadja el. A közgyűlés a számvizsgáló bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta. Hozzászólások: Hortobágyi György: Az egyesületben mindig komoly átfedések voltak az MDF, MDNP és más szervezetek tagjai között. Büszke voltam arra, hogy az antalli értékrendet vállaló polgárok között politizálhattam. Az utóbbi években egyre többet vitatkoztunk, bíráltak bennünket, elsősorban a jobboldali kormányzathoz való viszonyunk, vagy kritikus szemléletünk miatt. Megjelent a jobboldalon egy misztikus egységfogalom, ahol a bírálat, önmérsékletre való felszólítás rágalom és hazaárulássá vált. Ezzel nem tudtam egyetérteni, és egyre rosszabbul éreztem magam. Úgy éreztem, hogy én nem vagyok elég hatékony. De aztán csodával határos módon sikerült a jobboldalnak a választást elveszteni. Ne a tapsoló tömegbe álljunk be aminek példája volt a Vigadó-beli beszéd utáni elnöki megnyilvánulás, hanem úgy segítsük a jobboldalt, hogy kritizálunk, hogy gondolkodunk és hogy valóban együttműködünk és polgárok vagyunk. Hankiss Ágnes: A minden véleményt megillető tisztelettel azzal kell kezdenem, hogy az előttem szólónak egyetlen szavával sem tudok egyetérteni. A választások előtt is vitában álltam volna az ilyen típusú állásfoglalás majdnem minden momentumával, most azonban, amikor a polgári oldal hátrányba került, sarkosabban kell fogalmazni, világossá kell tenni ki-ki álláspontját. A évi választás egyik fő tanulsága éppen az, hogy ellenfeleink képesek voltak sokszor nemtelen eszközökkel mozgósítani saját erőiket, felvonultatni az ötödik hadoszlopot is. Mi szép szavakkal szóltunk az összefogás és a szeretet szükségességéről, de valójában nem tudtunk tenni érte. Az egyik fő tanulság tehát az, hogy nem érdemes egymással szemben olyan szempontokat felvetni, amelyek tényleges valóságtartalma nagyon kevés, de kiválóan alkalmas sok esetben akaratlanul arra, hogy a hálózatok kormányának malmára hajtsa a vizet. Nagyon tudatosan álljunk ellen annak a lejárató és bomlasztó kampánynak, amit folytattak és folytatnak ellenünk azzal 2

3 a céllal, hogy beépüljenek a jobboldali pártokba és a jobboldalt megosszák. Oláh Vilmos: A választások előtt egy évvel alakult a Polgári Kör Siófokon, mintegy 160 taggal. A választás után megjelent a polgári körök újabb szerveződése, ami némi tanácstalanságot okozott. Jönnek az ismerősök, hogy most akkor Ti kik vagytok, hova lépjünk? Erre vigyázni kell, illetve eligazítást kell adni. A választásokkal elvesztettünk főleg Pesten egy csatát, de nem a háborút. A kampányban az ellenfél legképtelenebb suttogó propagandáját hitték el diplomás emberek. Erre is nagyon vigyáznunk kell, hogy ez még egyszer meg ne történhessen. Raskó György: Fő észrevételem, hogy igenis, a polgárnak legyen önálló véleménye, legyen kritikai véleménye, ezt hiányolom néhány esetben az egyesület vezetőinek a tevékenységéből. Az általunk közösen vallott polgári, kereszténykonzervatív értékeket lehet és kell hangosan képviselni a nyilvánosság előtt is. Az ilyen jobbító, jószándékú kritika előbbre visz. Az egyesület vezetői az utóbbi időben hangoztatták, hogy nem közvetlenül a politikai életben kívánnak tevékenykedni, hiszen egy háttérszervezet vagyunk. Ha ez így van, akkor erőteljesebben kellett volna közvetíteni olyan problémák megoldásában, ami pontosan a polgárok együttműködésére vonatkozik. Ilyen volt például a Békejobb kezdeményezés, amit nagyon szerettem volna, ha az egyesület vezetése, vagy maga az egyesület nyilvánosan is támogat. Ha a Békejobb létrejöhetett volna, akkor ma a polgári kormány kormányozna tovább. A jövőre nézve is az új vezetés sokkal inkább tiszteletreméltó lesz, valószínűleg nagyobb érdeklődést fog kiváltani a fiatalok körében is és nem egy nyugdíjas egyesületté alakul át, ha van mindig az alapértékek mentén fölszólaló elnök és elnökség. Ezt hiányolom az elmúlt két év munkájából, és arra kérem az új elnökséget, hogy ezen a területen változtasson. Wittner Mária: Nem hiszem, hogy ez az egyesület úgy végezte a munkáját, hogy az alapos kritikát érdemelne. Megköszönöm Granasztói Györgynek azt a két évet, amit elvállalt és végigvitt. Köztudott, hogy Medgyessy Péter Horn Gyulát hetvenedik születésnapja alkalmából olyan kitüntetésre terjesztette fel, amit magam ötvenhatos tevékenységemért kaptam. Ez nem szochaza érdemrend, ez nem brigádkitüntetés, ezt azok kapták, akik a rendszerváltásért valamit tettek, köztük az ötvenhatosok. Itt jelentem ki, és innen üzenem a Köztársaság Elnökének, hogy ha a pufajkás Horn Gyula megkapja a kitüntetést, ha azt Medgyessyék áterőltetik, én az enyémet visszaadom. Majd én gondoskodom róla, hogy milyen formában, de az biztos, hogy nem leszek a Horn Gyulával egy platformon. Nem a magam nevében utasítom vissza, bár abban is. Amikor ezt a kitüntetést átvettem, utána egy órával a Corvin-közben azt mondtam, hogy azok nevében vettem át, akikkel 56-ban együtt harcoltam. Visszautasítom az ő nevükben, a 301-es parcella mártírjai nevében, visszautasítom a rendszerváltás óta nyomorúságos körülmények között meghalt 56-osok nevében, és visszautasítom a még élők nevében. Ez erkölcsi kötelességem. És még egyet tudok üzenni Medgyessy úrnak: annyira még nem öregedtek meg az ötvenhatosok, hogy szenilisek is legyenek. Egyszer és mindenkorra kikérem magunknak, hogy az önérzetünkbe bárki is beletaposson. Aszódi Pál: Bevezetőben két mondat. Az egyik: Wittner Máriának mondom, hogy már legalább ketten vagyunk, akik visszaadjuk az ötvenhatos kitüntetést, ha az, amiről beszélt, bekövetkezik és ebből országos mozgalmat fogunk csinálni. A másik: Raskó György féligazságot mondott: Békejobbról beszélt, de nem beszélt a Centrum Pártról. Mondandóm lényege, hogy minket a gondolatok azonossága, a cselekvés szándéka vezérel. Meggyőződésem szerint azon az úton, hogy a polgári értékrend alapján és elvei szerint együttműködve, a közelmúlt eredményét tényként tudomásul véve, a közeljövőre helyezzük a hangsúlyt. Minden erőre szükség van az önkormányzati választásoknál. Jó tapasztalataim vannak az országban járva, ahol különböző fórumokon együtt voltak a polgári értékrendet megtestesítő pártok szervezetei, az érdekvédelmi szervezetek, a polgári körök és minden olyan civil gondolkodású szervezet, amelyik ezt az értékrendet vallja. Ezeken a gyűléseken arról volt szó, ki legyen a polgármester, és kik legyenek a jelöltjeink. Nem biztos, hogy parlamenti képviselőnek kell lennie, hanem elfogadott, sikeres embernek. Ebben legyünk hatékonyak és tegyük meg javaslatainkat. Pécsett felajánlottuk a polgári köröknek, hogy használhatják a helyiségünket: ilyen kicsiségekkel kell kezdeni és felkészülni az őszi választásokra. Ezek súlyt jelentenek, hatalmat jelentenek, amit csak kellő összefogással lehet elérni és megvédeni. Az a javaslatom, hogy az egyesület biztosítsa időnként és bizonyos körben a személyes találkozást is, ne csak a levelek, telefonok utján legyünk kapcsolatban. Kulin Ferenc: Kicsit szorongva ültem itt az első hozzászólások alatt, attól tartva, hogy olyan álláspontok kerülnek terítékre, amelyek ellen eleve védekeznünk kell és el kell zárkóznunk. Az elmúlt esztendőkben és az elmúlt hónapokban, különösen áprilisban, a két választás között azt tapasztaltam, hogy a polgári oldal kész arra, hogy kritikus pillanatban összefogjon, ha csak az arcokra emlékszem a Kossuth-téren vagy a Várban. Nem minden tekintetben azonos véleménnyel, politikai beállítottsággal rendelkezünk. Közös bennünk a legalapvetőbb értékek iránti elkötelezettség, ami nem minden helyzetben jelent politikai egyetértést. a Polgári Együttműködésnek a nagy feladata az volt és az marad, hogy ezek között a különböző hangoltságú, véleményű, ízlésű emberek között megtartsa és megteremtse a társalgásnak, a vitának a fórumait, akkor is, ha bizonyos kérdésekben nyilvánvalóan nem értünk egyet. Más dolog, hogy amikor az egyesület mint testület lép a nyilvánosság elé, akkor a választott elnökség fogja eldönteni, hogy milyen nyilatkozattal jelenik meg. Ezeket a hivatalos megjelenéseket ne vetítsük rá minden vonatkozásban a 3

4 mindennapi kapcsolatainkra. Legyünk toleránsak, vitatkozók a nyilvánvalóan vitatható kérdések ügyében. Granasztói György válasza: Természetesnek tartom, hogy egy olyan nagy botrányt kavart szituációt Hortobágyi György felemleget, amit a Magyar Hírlap és a Népszava is az én udvaronc szereplésemként aposztrofált. Úgy érzem, hogy végülis kulturáltan tudtam kifejezni négy szempontot: a kormány négyéves tevékenységében a státustörvényt, a családpolitikát és a millenniumi ünnepségek sorozatát és ehhez negyedikként kiemeltem, hogy Orbán Viktort Magyarország legjobb politikusának tekintem. Ez utóbbiból lett a baj, mert akkor ott már erős kampányhangulat volt. Minden kijelentésemet vállalom, ez az én szuverén jogom. A kérdés az, hogy az egyesület tud-e azonosulni azokkal a gondolatokkal, amik a kamerák előtt elhangzottak. Utólag erről persze nehéz szavazást szervezni, de úgy érzem, kijelentéseimmel nem állok szöges ellentétben Önökkel, és azok nagyjából megegyeznek az egyesület tagsága többségének a véleményével. Miért? Azért, mert kétféleképpen lehet a mai politikai életet szemlélni. Az egyik a politológusok és a közvéleménykutatók módszere, akik egy közötti skálán elhelyezik a közvélemény kutatási adatokat és megállapítják, hogy a baloldal viszonylag közel áll a középhez és a másik oldal, a jelenlegi ellenzék, élén a Fidesszel a skálán egy radikálisabb pozíciót foglal el. A statisztikus elmékben gyorsan felmerül, hogy a boldogság valahol ennek a skálának a közepén, tehát a nulla tájékán kellene, hogy legyen. Én azonban ezekkel a számításokkal elvi okok miatt nem tudok azonosulni. Magyarországon nem csak a kormányzati pozíciókért folyik, hanem folyik, és még nem zárult le a múlt és a jövő között. Itt egy nagyon erős konfliktus van a gondolkodást illetően, az 56-os múlt és a pártállami múlt között. Ezért lehet radikalizmusról beszélni, olyanokról, akik túl hevesen adnak hangot nézeteiknek, amelyek egyértelműen a polgárosodó nemzet továbbéléséval kapcsolatosak. Másrészt vannak olyanok, akik ugyanezt a gondolatot árnyaltabban fogalmazzák meg. De az alapkérdésben nem lehet azt mondani, hogy valahol középen van az út. Hogy forradalomnak tekintjük-e 1956-ot, hogy végleg lezártuk-e azt, ami ben befejeződött, és hogy egy teljesen új élet kezdődik-e Magyarországon van sem, ezt nem lehet a két lábbal középen állás problémakörében kezelni, illetve megérteni, jellemezni. Nagyon köszönöm a kritikus szavakat, ezek számomra ismertek. Az is ismert, hogy abban a nálamnál sokkal radikálisabb közegben egy puha, majdnem a nemzetáruláshoz közelítő személyként jelenek meg, miközben ebben a vitatott felszólalásban inkább egy radikálisként, aki lakájként viselkedik az adott politikai helyzetben. Én ezzel a helyzettel tökéletesen elégedett vagyok. Weszelovszky Zoltán válasza: Az egyesület és a polgári körök viszonyát, kapcsolatát szervezési szempontból is az elkövetkező hetek-hónapok legizgalmasabb kérdésének tartom. Egyetértek azzal, hogy azok a tagegyesületek, akiknek van már valamiféle bázisa, segítsék a köröket. Szünet után a levezető elnök ismertette a szavazatszedő bizottság jelentését, az alábbiak szerint: Leadtak 18 egyesületi és 121 egyéni szavazatot szavazatot, valamennyi szavazat érvényes volt. Így a maximálisan kapható szavazatszám 301. Az elnök helyén Martonyi János 299 szavazatot kapott. Az elnökség tagja lett: Bod Péter Ákos (301), Elek István (301), Gergely András (301), Granasztói György (300), Hankiss Ágnes (301), Hegedűs Endre (300), Jávor Béla (301), Király Miklós (300), Kodolányi Gyula (300), Kövér László (288), Kulin Ferenc (300), Laczay István (301), Mészáros László (290), Pálinkás József (301), Szabad György (300), Szalay Péter (301), Szalontay Csaba (301), Tellér Gyula (301), Tordáné dr. Petneházy Judit (301), Weszelovszky Zoltán (301) és Wittner Mária (287). Egyéb szavazat nem volt A számvizsgáló bizottság tagja lett: Perlaki Jenő (301), Vizy Béla (301) és Zimányi Zoltán (300). A közgyűlést Martonyi János megválasztott elnök szavai zárták: Kedves Barátaim, az első szavam a köszöneté. Köszönöm szépen a bizalmat, köszönöm ezt a különleges megtiszteltetést, amiben most részesítettek. Nagyon bízom abban, hogy erre a bizalomra rá fogok szolgálni. A második szavam is a köszöneté. Szeretnék köszönetet mondani mindenekelőtt a leköszönő elnöknek, Granasztói Györgynek, aki az elmúlt két évben rendkívül sikeres munkát végzett, amikor ez az egyesület óriási fejlődésen ment keresztül. Ennek ma délelőtt itt mindannyian tanúi lehettünk. Köszönet illeti az alelnököket, az elnökség minden tagját, Weszelovszky Zoltánt, Laczay Istvánt, akik nélkül ez az egyesület nem létezne. És köszönöm mindazoknak a munkáját, akiknek a neve ma már elhangzott, és akik a háttérben gondoskodnak arról, hogy működni tudjunk. Korábban már mondtam azt, hogy amikor elkezdtük az egyesület szervezését, akkor nem tudtuk pontosan, hogy milyen irányt vesz majd később a fejlődés. Viszonylag nehéz helyzetben voltunk, nehéz helyzetben volt a polgári oldal, nehéz helyzetben volt az ország. Úgy láttuk, hogy valamit tennünk kell. Ráébredtünk arra, hogy valójában azonosak a vágyaink, azonosak a szándékaink, hasonlóak az akarataink. Ezek a vágyak, sz ándékok, akaratok találkoztak, és egyszer csak megéreztük magunkban, és főleg egymásban, a közösségben az erőt. 4

5 Így történt, hogy ez az egyesület fokozatosan politikai tényező lett, még akkor is, ha az eredeti szándék nem feltétlenül erre irányult. Segíteni akart, közreműködni akart, szellemi, erkölcsi, politikai hátteret akart biztosítani. De úgy tűnt, hogy az események kicsit túlléptek ezen a szándékon, és az egyesület valóban politikai tényező lett, anélkül, hogy elfelejtette volna eredeti feladatát. Az Alapító Nyilatkozat, amit február 25-én kilenc szervezet és 115 természetes személy írt alá, annak idején leszögezte, hogy polgárnak lenni magatartás, szellem és erkölcs. Azóta is magyarázzuk, nem mindig a legnagyobb sikerrel, hogy polgárnak lenni nem társadalmi helyzet, legkevésbé sem anyagi helyzet, még csak nem is ízlésvilág. Polgárnak lenni azt jelenti, hogy vállaljuk a nemzeti és az európai kulturális örökséget, azt jelenti, hogy van történelmi azonosságtudatunk. Polgárnak lenni egyben lehetőséget is jelent arra, hogy vállaljunk bizonyos nagyon világosan meghatározott értékeket és vállaljuk azt, hogy ennek az értékközösségnek legyünk a tagjai. Polgárnak lenni a választás lehetősége, a döntés szabadsága és felelőssége. Polgárnak lenni a közösséghez tartozás, a közösségért munkálkodás, a hit abban, hogy a tudás, a tehetség, a szorgalom és a tisztesség összekapcsolása szolgálhatja a közösséget. Polgárnak lenni jelenti a nemzethez tartozást, jelenti a nemzeti értékek és érdekek vállalását, mert a polgár otthon van. Otthon van a családjában, otthon van a szűkebb közösségében. Otthon van, otthon kell, hogy legyen a hazájában, otthon van Európában és a világban. És mindezek eredményeként otthon van a saját bőrében szeptember 23-án találkoztunk először a Polgári Gondolán. Elfogadtunk egy rövid Nyilatkozatot, ez is olvasható az egyesület történetét megörökítő kék könyvben. Ez a Nyilatkozat úgy indul ismétlem, szeptember 23-án, hogy Magyarország ismét politikai, gazdasági, kulturális és erkölcsi válságban van. Szomorúan és aggodalommal kell megállapítanunk, hogy Magyarország a destabilizáció felé sodródik. Hát így indultunk. Nehéz volt a helyzet. Hogy mi történt azóta, azt most nem mondom el, erről szó esett. A konferenciák sorozatáról, a közös gondolkodásról, annak eredményeiről. Valahogy mindig végighúzódott az összes találkozókon az erkölcs, az értékek alapvető kérdése. Minden kérdésre az értékek oldaláról próbáltunk választ találni. És megünnepeltük az ünnepeinket, ahogy meg fogjuk ünnepelni az ünnepeinket a jövőben is. Azt hiszem, ennek az elmúlt hat-hét esztendőnek a története nem volt más, mint a lelki, erkölcsi, közéleti újjászületésnek a története. Újjá szőttünk bizonyos szöveteket, világosan megmondtuk, hogy nem akarunk, és nem is vagyunk hajlandók atomizált világban élni. Megmondtuk, hogy összetartozunk: összetartozunk közösségként, összetartozunk nemzetként. És azt is megmondtuk, hogy nyitottak vagyunk. A polgár minőséget soha nem zártuk le senki felé. Mindig azt mondtuk, hogy mindenki lehet polgár, sőt, mindenki polgár. Nincs más feladat, csak kövessük ezt az értékrendet és ennek megfelelően viselkedjünk. Még egy dolog nagyon fontos volt számunkra, ez pedig az összefogás, a szó legmélyebb, legeredetibb értelmében. Nem feltétlenül politikai, vagy ideológiai nézetazonosságról van szó, nem arról, hogy minden kérdésben mindenkinek azonos, vagy akárcsak hasonló véleményt kell nyilvánítania. Arról van szó, hogy megéreztük, hogy egy közösséghez tartozunk, egy oldalon állunk, és még arról is szó van, hogy ezt az oldalt mi mindenki felé kinyitottuk és ma is nyitva tartjuk. Most már csak az a kérdés, hogy most, ebben a helyzetben, 2002 nyarán mi a feladatunk. Hiszen nem a múltról kívánunk beszélni. A délelőtti vitára visszatérve azt is hozzátenném, hogy talán nem is az a legfontosabb dolgunk, hogy a közelmúlt történéseiről, az ezzel kapcsolatos felelősségről folytassunk részletes politikai vitákat. Ezt megteszik mások, meg is kell, hogy tegyék. Nekünk azt kell megnéznünk, mi a mi feladatunk, mi az, amivel mi szembesülünk. Nagyon sok hasonlóság van a 95 szeptemberi és a jelenlegi helyzet között, de nagyon sok új elem is van. A világ változik, és vele változunk mi is. Persze vannak dolgok, amelyek nem változtak. Nem változtak és nem változnak az értékeink, a céljaink, azok a szándékok, azok az akaratok, azok a vágyak, amelyek összekapcsolódásából a Polgári Együttműködés Egyesület létrejött és amelyek alapján folytatjuk ezt az együttműködést. A 95-ös idézet úgy szólt, hogy a magyar társadalom sokrétű válságban van. Nem megyek abba bele, hogy ma milyen természetű válságban vagyunk, vagy esetleg nem vagyunk válságban: ez is egy vitakérdés lehet. Egyet biztosan lehet mondani, hogy valami baj van az életünkkel. Ha nem is válságban, de morális zavarban van az ország. Az abszurdot közelíti sokszor a világunk, az életünk. Ez bizony politikai szempontból is sajátos helyzetet hozott létre, ahogy erről már délelőtt szó volt. A polgári oldal elvesztette a választásokat, hátrányt szenvedett a választásokon hogy kiigazítsam magam. De ugyanakkor a polgári oldal soha nem volt még ilyen erős, ilyen egységes. Ami talán még ennél is fontosabb, az önszerveződése soha nem ért el még ilyen eredményeket. Azt hiszem, az egyesület egyik legfontosabb feladata az, hogy ebben az önszerveződési folyamatban részt vegyen, annak egyik nagyon fontos lendítő ereje legyen. Granasztói György mondta délelőtt, hogy az egyesület mintegy megelőlegezte ezt az önszerveződést: valóban ez a helyzet. Nekünk most itt éppen ezért különleges feladataink vannak és talán még inkább, különleges felelősségünk van. Különleges felelősségünk van, mert nekünk a nyugodt, a megfontolt, az értelmes és a türelmes szó erejével kell hatnunk. Ez nem mindig könnyű. Teret kell engednünk a türelmes és a megértő vitának. Most nem akarok azzal foglalkozni, hogy ki szakította ketté a magyar társadalmat, vagy ki folytatott itt súlyosan negatív kampányt, ki állította itt a valótlanságok sorozatát. Tudnék erről szólni, hiszen vannak személyes tapasztalataim is. Mi előre tekintünk, a kampánynak vége van. Nehéz, súlyos kérdések kavarognak a magyar társadalomban. Úgy látom, hogy nekünk nyugalomra, türelemre, kitartó munkára van szükségünk. De nem csak erre. Szükségünk van tiszta, határozott szóra, és szellemi, erkölcsi erőre is. Szükségünk van összefogásra, a szó valódi értelmében. A saját oldalunkon kereshetünk, akár találhatunk is felelősöket, de ez a politikai taktika és részben a pártpolitika világába tartozó kérdés. Történtek jóvátehető dolgok, de bizony történtek jóvátehetetlen dolgok is. Egy biztos: nyitottaknak kell lennünk, és lehetőséget kell adnunk arra, hogy az összefogás a szó legszélesebb értelmében létrejöjjön, erősödjön. 5

6 És párbeszéd is kell. Mi készek vagyunk a párbeszédre, és készek vagyunk arra is, hogy a párbeszédet elősegítsük. De azt világosan le kell szögeznünk, hogy a megbélyegzőkkel, rágalmazókkal nem tudunk párbeszédet folytatni. Másokkal igen. És ha látjuk a jó szándékot, a jóakaratot, a jó elképzeléseket, akkor ezeket támogatni fogjuk. A rossz elképzelésekkel pedig szembe fogunk szállni, mert tudjuk, hogy van hozzá erkölcsi és szellemi erőnk. Az is elhangzott délelőtt, hogy nem kell minden aktuálpolitikai kérdésben állást foglalnunk. Mi nem vagyunk politikai párt, mi egy szellemi és erkölcsi hátteret akarunk biztosítani és ezt meg is fogjuk tenni. Intenzívebbé tesszük tevékenységünket, hiszen ellenzékben ez mindig könnyebb. Ellenzékben talán még gondolkodni is könnyebb. Azt hiszem, hogy ez a mi igazi feladatunk, Új módszereket kell találnunk, új lehetőségeket kell keresnünk. Több fiatalt kell bevonnunk a munkába, bár már most is vannak szép számmal a tagjaink között. Országos szervezet lettünk, talán ezt tartom a legnagyobb eredménynek, annak ellenére, hogy nem sikerült annyi vidéki rendezvényt tartanunk, mint ahogy azt elképzeltük. Ebbe az irányba tovább kell lépnünk. Mészáros Lászlónak ebben elévülhetetlen érdemei vannak, arra kérem őt, hogy folytassa az erőfeszítéseit ugyanúgy, ahogy eddig tette. Erősítenünk kell nem csak az országos dimenziónkat, hanem erősítenünk kell a nemzetközi kapcsolatainkat is. Ez is adhat olyan szellemi forrást, amit fel tudunk használni a hazai munkánkban. Ezért azt kérem mindenkitől, minden jelenlevő és távol maradt, minden jelenlegi és jövőbeni tagunktól, hogy segítsék ezt a munkát, bízzanak bennünk. A régi tagoktól főleg azt kérem, hogy őrizzük meg a Kaffka-gimnázium falainak az eredeti hangulatát, amikor még először találkoztunk, amikor még kevesebben voltunk, de amikor nagyon hittünk az ügyünkben és magunkban. Legalább úgy kell, hogy higgyünk magunkban most. Többen vagyunk, többet fogunk vitatkozni, több nehéz kérdéssel szembesülünk. Szükség lesz ránk, szükség lesz az egyesületre, mert olyan hónapok és olyan évek következnek, amikor alapvető kérdésekkel fogunk ismét szembesülni. Nem új dolog ez, állni fogjuk a próbát, de csak akkor, ha valóban átérezzük mindazon értékeket, amelyek minket vezérelnek. Ha átérezzük az összefogás szükségességét és erejét és megőrizzük a Kaffka-gimnázium szellemét A közgyűlés által néhány ponton módosított Alapszabály szerkesztés után a honlapon lesz megtalálható. A közgyűlést követő elnökségi ülés Weszelovszky Zoltánt főtitkárnak, Bod Péter Ákost, Hankiss Ágnest, Mészáros Lászlót, Tordáné Petneházy Juditot alelnöknek megválasztotta és megbízta Fülöp Sándort a gazdasági titkári teendők ellátásával. A kivonatot összeállította 2002.július 9-én Laczay István jkv. vezető. 6

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

J e g y zőkönyv EMBCB-14/2010. (EMBCB-14/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EMBCB-14/2010. (EMBCB-14/2010-2014.) EMBCB-14/2010. (EMBCB-14/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2010. július 12-én, hétfőn, 12 órakor az Országház földszint 93. számú tanácstermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának. J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának. J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről A Felügyelő Bizottság a 2012. évben is ügyrendjének, illetve a vonatkozó

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-2702-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 14. napján tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Bor József Dezső, Kasó

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

Elnöki beszámoló a SzEK.org 2011. évi tevékenységéről. Kis Ervin Egon 2012. május 24. SzEK.org évi rendes közgyűlés

Elnöki beszámoló a SzEK.org 2011. évi tevékenységéről. Kis Ervin Egon 2012. május 24. SzEK.org évi rendes közgyűlés Elnöki beszámoló a SzEK.org 2011. évi tevékenységéről Kis Ervin Egon 2012. május 24. SzEK.org évi rendes közgyűlés Tagság számokban Tagság: 2008. év vége: 39 tag 2009. év vége: 94 tag 2010. év vége: 143

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET ASSOCIATION OF HUNGARIANS IN SWEDEN Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Ismét eltelt egy év, eljött az ideje, hogy munkánkról

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 16. hét Erdély Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé az RMDSZ pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. június 18-án, hétfőn, 9 óra 32 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Magyar Pétanque Szövetség 2014. évi rendes közgyűléséről. A közgyűlésen jelen vannak a jelenléti ív szerinti 7 tagegyesület képviselői:

JEGYZŐKÖNYV. a Magyar Pétanque Szövetség 2014. évi rendes közgyűléséről. A közgyűlésen jelen vannak a jelenléti ív szerinti 7 tagegyesület képviselői: JEGYZŐKÖNYV a Magyar Pétanque Szövetség 2014. évi rendes közgyűléséről A közgyűlés helye: 7396, Magyarszék, Kossuth Lajos utca 51. A közgyűlés időpontja: 2014. február 22. 10:00 óra A közgyűlésen jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2011. május 30-án hozott határozatairól 1/2011. (V.

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.12.06. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének, alelnökeinek, főtitkárának, főtitkárhelyettesének és választott elnökségi tagjainak megválasztása

Részletesebben

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés. 2015. november 26.

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés. 2015. november 26. A HTE aktuális témái HTE Szenátus ülés 2015. november 26. HTE fiatalítás, HTE Akadémia Folytatjuk az idén megkezdett munkát Az eddigiektől teljesen eltérő módon közelítünk Új kommunikációs csatornák (külön

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 1105 Budapest Téglavető u. 34. I/5. adószám: 18186751-2-42 2008. évéről Az Egyesület 2009. április 30-án elkészítette 2008. december

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) Jelen vannak: Gömöri Zsolt, Tóth Ildikó, Schiller-Kertész Judit, Pancsa József, Szekeres Pál

Részletesebben