KARÁCSONY Karácsony

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONY 2011. Karácsony"

Átírás

1 Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2011 Kedves Testvérek! Sokat gondolkodtam, hogy mit kellene írnom első közös karácsonyunk alkalmából. Mivel alig ismerjük egymást, és még nincsen sok közös élményünk, ezért egy kicsit szeretném megmutatni az én érzésvilágomat, s ezzel szeretnék adni egy kis lelki gondolatot, hogy mindenki szeretetben tudjon ünnepelni és örülni. Egy visszajáró tapasztalatom van karácsonnyal kapcsolatban, hogy ilyenkor megváltoznak az emberek. Gyakran lehet hallani szülők szájából, hogy a gyermeknek azt mondják: bárcsak ilyen jó maradnál egész évben. Vagy tapasztaltam már, hogy a harmóniát és a békét kereső emberek nagyon örülnek a szenteste varázsának, mikor végre minden a helyén van, és mikor elmúlnak a szeretett percek, szomorúvá válik az ember, hogy újra kezdődik az év hajtása. Vagy hallottam már olyan panaszt is, hogy valaki nem akart ünnepelni, mert azt látta az év során, az előkészületek rohanásában, hogy a családtagjai, a barátai meg akarnak felelni az ünnepnek, és egy másik arcot mutatnak. Egy biztos, igen, megváltozik valami karácsonykor még azokban az emberekben is, akiről nem is gondolnánk, hogy tudnak változni. De nem szabad elégedetlennek lennünk, ha valaki jó lesz egy hétre, egy napra, egy órára. Minden emberben benne van a vágy, hogy jó legyen, és boldogan tudjon élni. Sajnos a mai világ megfertőzte a látásunkat, és egy szent ünnepen is csak gyanakvás, az elégedetlenség és a bizalmatlanság kap előteret. Nem szabad engedni ezeknek a kísértéseknek, hanem azoknak az embereknek, akik boldogok szeretnének lenni, azoknak először szabaddá kell válniuk az előítéletektől, és nyitottnak kell lenniük. Csak így fognak örülni az ünnepnek. Az egyház karácsony előtt négy vasárnapon keresztül várakozik, és gyertyákat gyújt, hogy az ember örülni tudjon a Megváltó születésének. Várnunk kell az ünnepet és azt, hogy szeretett embereinkkel, s ellenségeinkkel megéljük a boldogságot karácsonykor. Minden kedves Olvasónak és családjának áldott Karácsonyt és békés Újesztendőt kívánok! Péter atya A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós kalácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig e kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. Karácsony 1 S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Szilágyi Domonkos versével kíván Áldott Karácsonyt minden olvasónak a Szerkesztőség

2 Karácsony előtt Karácsonyt a szeretet ünnepének szoktuk nevezni. De milyen szeretetünnep ez? Egyrészt Isten felénk irányuló szeretetének ünnepe. Ezt szoktuk hangsúlyozni. Azután az egymás iránti szeretet ünnepének is szoktuk nevezni. Még azok is, akiknek a karácsony nem Isten szeretetének jele. De a másik irányról el szoktunk felejtkezni. Szeretjük-e Istent, ezért a nagy szeretetéért? Pilinszky János, akinek 90. születésnapjáról emlékezünk meg ebben az évben, egy írásában a következő fontos gondolatokat állítja elénk. Az ember társas lény. Bensőséges fogalmazásban: az ember szeretetre született. Mégis, szeretni is nehéz, s a szeretetet elfogadni is nehéz. A szeretetre született ember állandó élménye, hogy egyrészt nem szeretik "eléggé", másrészt hogy nem engedik szeretni, vagy nem engedik "igazán" szeretni. Ennek a tapasztalatnak, a felebaráti, emberi szeretet tragikumának felsorolhatjuk okait, enyhíthetjük fájdalmát, az alapvető ellentmondás akkor is megmarad: szeretetre születtünk, de tökéletes megvalósítását hiába keressük a földön. Az igaz szeretet ahogy azt a középkori himnuszköltők elmondották gyűjteménye minden földi erénynek: alázatos, türelmes, szelíd, áldozatos, hűséges és igazságos. De az igazi szeretet igazi próbája mégis, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt. Hányszor hallunk terhes, idegesítő, elviselhetetlen szeretetről. S hányszor látjuk, kivált a szerelemben, két egymást "szerető" lény párbaját, üldözött és üldözője harcát, a szeretet valóságos kannibalizmusát. Ezért, az emberi szeretet tragikuma felől nézve is nagy könyv a "könyvek könyve", az Evangélium. Igéiben az az Isten él, aki engedi szeretni magát! Ez a szeretet legegyszerűbb ismérve. S aki egyszer is eljutott oda, hogy az Evangélium szavait egészen magához eressze, annak a számára örökre a legmélyebb istenérv marad az Evangélium szeretet-érve. Isten az, akit szeretni lehet. Nincs az a szomjúság, ami elriassza. Kiknek szeretete elől mindenki megfutott, azokra várakozik legodaadóbban Isten rejtezkedve, mégis közelien, láthatatlanul, mégis csodálatos intimitással. Ezért oly vigasztaló egy hosszú nap zaja, zűrzavara után az éjszaka csendjében bele-belelapozni az Evangéliumba. "Ne féljetek, én meggyőztem a világot" - mondja Jézus, s mikor ezt mondja, tudjuk, véghetetlen szeretetére gondol. Szeretete az, amit nem lehet fölülmúlni, amit nem lehet megkerülni és elfelejteni többé. A szeretet a valóságról alkotott legmélyebb fogalmunk. Jézus szava ettől oly halk, győzelme ettől oly szelíd és türelmes. S ahogy szeretet nélkül nincs öröklét, a szeretet is egyedül az örökben és a tökéletesben nyugodhat meg. Az Evangélium egyetlen hatalmas szeretet-érv Isten léte mellett, ahogy a Szentháromság titka is legjobban a szeretet logikájával közelíthető meg. Innét az Evangélium örök modernsége. Összeállította Kékesi János hitoktató TUDOD-E? Mit jelképez az adventi koszorú? A koszorú, akárcsak az ókori görögöknél, a győzelmet és a dicsőséget jelképezi, az örökzöld az örök életre utal. A négy vagy öt gyertya elhelyezése keresztet rajzol ki. Milyen színűek a gyertyák a szabályos adventi koszorún? A gyertyák fehérek, vagy pedig három gyertya lila, jelképezve az adventi bűnbánatot és böjtöt, és egy gyertya, amelyet a harmadik adventi vasárnapon gyújtunk meg, rózsaszín, szimbolizálva a közelgő örömteli ünnepet. Ha öt gyertya van, akkor a középső mindig fehér, és Krisztust szimbolizálja. (forrás: Wikipédia) 2

3 Krisztus Király ünnepe és Advent határán E két ünnep között fontos dolog történik. Krisztus Király ünnepével lezárul egy egyházi év, és az adventi idővel Krisztus születésének, szenvedésének és feltámadásának újabb ciklusa kezdődik el. Vajon miért tárja az Egyház mindig ugyanazokat az eseményeket Jézus Krisztus életét, létét és növekedését, megváltó szenvedését és halottaiból való feltámadását szemünk elé? Nincs elég más téma, melyeket ugyanilyen gyümölcsözően szemlélhetnénk? Nem lehetne legalább valami fajta változatosságot az egyházi évbe behozni azzal, hogy több különböző ciklusra osztják? Pater Stefan Biedermann szerint elsősorban azért nem, mert az emberré lett Istenfiú a teremtés középpontja; mert Ő az út, az igazság és az élet. Ezért nincs más olyan szemlélődésre alkalmas tárgy, mely jobban megfelelne, hogy hívő emberek központi értéke, életük középpontja legyen. Valaki közbevetheti: oly sok éve elmélkedem már végig az egyházi év során mindig ugyanazt a várakozást, ugyanazt a születést, mindig ugyanazt az életet és halált. Miért forog a liturgikus év mindig egy körben? Jézusnak erre az ellenvetésre talán ugyanazt kellene mondania, mint amit egykor Fülöpnek mondott: Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz! (Jn 14,9) Ha valakinek Krisztus, mint az egyházi év elmélkedésének tárgya nem elegendő, akkor ezzel csak azt mutatja, hogy az egyházi év végén ugyanoda érkezett csak vissza, ahonnan az év elején elindult. De ez túl kevés lenne, hiszen nekünk nem szabad körben mozognunk, hanem mindig közelebb kell kerülnünk HOZZÁ. Képletesen kifejezve, a spirálban való mozgás olyan, mint a csigalépcsőn való felfelé haladás; az ember minden fordulat után egy lépéssel közelebb kerül céljához. Ezért kell az egyházi év végén egy csöndes pillanatban komolyan feltennünk magunknak a kérdést: valóban közelebb kerültem Istenhez? Az elmúlt év valóban lelkem üdvét szolgálta? És azután, függetlenül attól, hogy ennek a kutatásnak mi az eredménye, ne hagyjuk magunkat se hiú önelégültségből áltatni, se bátortalanságból vagy rezignációból elcsüggeszteni. Kezdjük ezért az új egyházi évet az őrá való várakozással! Isten megint lehetőséget ad nekünk, hogy szívünkben helyet adjunk neki. Ennek az új évnek az ajándékával Isten mintegy azt mondja nekünk: még nem késő. Ha eleddig kevés tért adtunk Krisztusnak szívünkben, most itt az idő, hogy helyrehozzuk. De egyúttal ezt is mondja nekünk: még nem vagyunk a célnál. Ne értékeljük magunkat túl! Akkor is, ha Isten kegyelme által életünk csigalépcsőjén egy hosszal közelebb kerülhettünk hozzá ebben az évben, akkor is fel kell újra készítenünk szívünket, lelki érzékszerveinket még jobban ki kell élesítenünk, hogy ha homályos alakban elénk jön, felismerjük és elfogadjuk Őt. Részletek Páter Biedermann hívekhez írt egyik leveléből Hogyan váltakozik évről évre a vasárnapi igeliturgia? TUDOD-E? Az üdvösség történetének ünneplésén kívül még van harminchárom, esetleg harmincnégy hét a liturgikus év folyamán, amelyet évközi időnek nevezünk. A vasárnapi szentírási szakaszokban hároméves váltás van, amit A, B és C évként jelölünk meg. Az A évben Máté evangéliumát, a B évben Márk evangéliumát, és a C évben Lukács evangéliumát halljuk. A mostani adventtel a B év kezdődött el, tehát legtöbbször Márk evangéliumából hallhatunk majd részeket. Mely vasárnapokon kerül felolvasásra János evangéliuma? János evangéliuma a nagyböjti időben kerül olvasásra, ezért az évközi időben nem szerepel. (forrás: Dr. Verebély István és Füzes Ádám: Megszentelt idő, Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet) 3

4 DECEMBER 23. péntek 15:30-kor nyugdíjasok karácsonya a templomban 24. szombat 15:30-kor misztériumjáték a templomban A Szent Család képek kor érkeznek vissza a templomba. Éjféli mise 25. vasárnap JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE, KARÁCSONY 11 órakor ünnepi szentmise 26. hétfő 9 órakor gitáros szentmise, utána betlehemes játék 27. kedd Az este 6 órai szentmisén ünnepélyes bormegáldás (a reggel 8 órai szentmise elmarad) 30. péntek SZENT CSALÁD ÜNNEPE A 18 órai szentmise keretében adunk hálát az évfordulós házaspárokért. 31. szombat 18 órakor ünnepi hálaadó szentmise, utána egyházközségi beszámoló. JANUÁR 1. vasárnap SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA (ÚJÉV), ünnepi miserend, parancsolt ünnep 7. szombat Téli túra 8. vasárnap URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD FEBRUÁR 2. csütörtök URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY) Az este 6 órai szentmisén ünnepélyes gyertyaszentelés 3. péntek SZENT BALÁZS ÜNNEPE 4. szombat Délután nyugdíjasok farsangja a plébánián 5. vasárnap A ½ 10 órai szentmise után pancsolás a Szérűskert utcai uszodában 12. vasárnap Elsőáldozók beöltözése a ½ 10 órai szentmisén 18. szombat Délelőtt kicsik farsangja; Az esti szentmise után felnőtt farsang 19. vasárnap A 8 órai szentmisén megemlékezünk Peisz Lajos atyáról 22. szerda HAMVAZÓSZERDA 25. szombat Felnőttek lelki napja a plébánián 4

5 MÁRCIUS 2. péntek Keresztút a gyermekek vezetésével (utána lelki nap szombat estig) 3. szombat Gyermek lelkinap 4. vasárnap Nyugdíjasok lelki délutánja 9. péntek Keresztút a képviselőtestület vezetésével 10. szombat Képviselőtestületi lelkinap 15. csütörtök NEMZETI ÜNNEP 16. péntek Keresztút a férfiak vezetésével 17. szombat Ifjúsági lelkinap 18. vasárnap Férfiak találkozója a plébánián 23. péntek Keresztút a karitász vezetésével 25. vasárnap A 8 órai szentmisén megemlékezünk Jácint atyáról 26. hétfő URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY) Lelki adoptáció kezdete a reggel 8 órai szentmise keretében 29. csütörtök A 18 órai szentmise keretében TRIDUUM péntek A 18 órai szentmise keretében TRIDUUM 2; Keresztút a Kiscelli kastélynál 31. szombat A 18 órai szentmise keretében TRIDUUM 3 1. vasárnap VIRÁGVASÁRNAP ÁPRILIS 5. csütörtök NAGYCSÜTÖRTÖK; 18 ÓRAKOR SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE 6. péntek NAGYPÉNTEK; 17 ÓRAKOR AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE 7. szombat NAGYSZOMBAT; 20:30-KOR HÚSVÉT VIGÍLIÁJÁNAK A SZERTARTÁSA 8. vasárnap HÚSVÉTVASÁRNAP; Feltámadási körmenet a ½ 10-es mise után 9. hétfő HÚSVÉTHÉTFŐ; Tojáskeresés a szigeten a 9 órai szentmisét követően 5

6 Mária versek Mária év Mária versek Mária Iványiné Sinka Magdolna: Mária Meghökkentő égi jelenésben, Küldetésed ha így közeleg, S szólsz riadtan: hogy lehet? Nem értem! Ne tétovázz, hajtsd meg a fejed. Kibomlik majd életed talánya. Mondd, míg szíved fölfele tekint: - Imhol az Úr szolgálóleánya, Legyen nekem beszéded szerint. Máriának versekben megjelenő alakja változatos képet fest hitünk egyik hatalmas szimbolikus alakjáról, az Isten Anyjáról. E bibliai képre sok minden rárakódott a kétezer év alatt, de az eredeti kép, Mária az Angyali Üdvözletben, ma is elevenen él. Ez a kép számomra a sorsával megbékélő embert szimbolizálja, azét, aki megadóan elfogadja, amit kap az élettől, a sorstól, végül is a Mindenhatótól. Nem fontolgatja, nem mérlegeli a következményeket, igent mond arra, ami rá kimérettetett, és vállalja ennek az igennek minden kockázatát. Ha történelmi háttérben szemléljük az Angyali Üdvözletet, akkor nyilvánvaló, hogy amire Mária rábólint, az az ő ifjú életét a teljes bizonytalanságba taszítja. Bár ma sokszor a dicsőséges Szűzről beszélünk, melyik anya vállalná még a későbbi dicsőség tudatával is a fájdalmas Szűzanya sorsát, akinek szeretett gyermeke elvesztését kell megélnie. Máriának a feltétlen igent mondó példája jelenik meg egy tizenegy gyermekes édesanya, Iványiné Sinka Magdolna versében (lásd a keretben a verset), aki maga is mind a tizenegy gyermekére boldogan mondott igent, felvállalva a szegénységtől kezdve minden nehézséget, ami fáradságos, de lelkiekben gazdag életét kísérte. Az adventi első gyertyagyújtást követően Mária versek hangzottak fel templomunkban az esti mise után. Lelkes hívek válogattak és szavaltak verseket egymásnak a templomban. Szépek voltak a versek, és a templom barátságtalan téli hidegében lelkünk kicsit felmelegedett tőlük. Négy téma köré csoportosítva hangzottak fel a költemények. Az első csokor azt a Máriát mutatta be, akinél megállhat az ember megpihenni az élet rohanásában. Talán ez a kép tartozik legszorosabban Máriához a hívő emberek körében, hiszen napjában hányan állnak meg elmondani egy-egy tizedet vagy a teljes rózsafűzért, röpke szünetet tartva a földi létben, megállva Máriánál és kicsit felpillantva az Égre. A második tematikus egység a bűnbánat és bűntudat témáit hozta. Mária az ellenpont e témákban, a tisztaság megtestesítője sokszor zavaros életünkben, akinek alakja vallástalanodó világunkban kezd talán feledésbe merülni (ld. Dsida Jenő versét a keretben). Mária versek kapcsán eszünkbe kell jusson, hogy a legősibb írott magyar nyelvemlék is egy Mária vers. Az Ó magyar Mária siralomban Mária hangja szólal meg, aki fia elvesztését siratja. Érdekes volt egymás mellett hallani az eredeti, ma már csak töredékeiben érthető szöveget, és a vele párhuzamosan elmondott fordítást. Mária, a dicsőséges, jelent meg a versek negyedik csoportjában. Máriához írt dicsőítő himnuszok hangzottak fel. Az alkalom különlegessége volt gyülekezetünk egyik tagjának, Karácsoni Tamásnénak himnikus költeménye, amely Szűz Mária ünnepeit vette sorba, és amelyet a szerző maga olvasott fel. A huszonkét versszakos költeményből néhány részletet teszünk közzé a következő oldalon. Szénay Márta 6 Dsida Jenő: Mária szobra a kertben A kertben áll. Bús. Széteső. Belepi burján, mossa eső. A szitáló lassú cseppek orrahegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott. Az emberek közt elhagyatott.

7 Karácsoni Tamásné: Szűz Mária ünnepek (részletek) Mária tiszta Szeplőtelen Fogantatása Isten méltó hajlékának a kiválasztása. Istenanya áteredő bűntől mentesül, Majd a szépség a szűzi tisztasággal egyesült. Kisboldogasszony napján a Szent Szűz megszületett Emberi szépség, alázat megelevenedett. Isten tökéletes, szép emberi ideálja, Megjelent a megváltás hajnalcsillag virága. Gyümölcsoltó Boldogasszony nagy liturgiája, A Mindenható Isten kegyelmi ajándéka: Szűz Mária méhéből szülessen Szent Fia, Mennyből szálljon le közénk Világ Megváltója! Sarlós Boldogasszony napján a fák kivirultak, Az elszáradt bokrok tüskéi virágot hoztak, Ahol Mária útra kelt Júda városában, Mivel Erzsébetet látogatta a házában. A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnep napján, A bemutatott tisztulási szent áldozatán A Szűz elsőszülöttjét bemutatta Istennek, Felajánlotta a világ nagy Teremtőjének. Fájdalmas Anya, hét tőr járta át a lelkedet, Amikor Szent Fiad fájó kínjait megélted. Minden fájdalmat, szenvedést magad is átéltél, Megváltónk halála után a mi Anyánk lettél. A megdicsőült Máriát az isten kegyelme Diadalmasan testestől a mennybe felvette. Így lett a Nagyboldogasszony magasztos ünnepe, Boldogságos Szűz Mária Mennybemenetele. Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe Ráragyog a szegény szenvedő beteg lelkekre. Bűnösök oltalmazója, dicső megmentője, Szent Fiának Szentséges Szíve a segítője. Zarándoklat a Siketek Mária-kegyhelyéhez November 5.-én, a Mária-év programsorozatának részeként a Siketek Mária-kegyhelyét kerestük fel Dobogókőn. Bár az említett szombat az előző heti hosszúhétvége miatt munkanapnak minősült, így is szép számmal, kb. huszonöten vállalkoztunk a kirándulásra. Idősebb testvéreink Péter atya háztól házig szolgáltatását vették igénybe, míg a sportosabbak Szakály Józsi vezetésével Pilisszentkeresztről indulva, a Kanyargós-patak völgyén keresztül közelítették meg a célt. (Az őszi erdő csodálatos színeit és a Matyi büfé fenséges almás pitéjét ezúttal csak zárójelben említem ). A két csapat a Kilátóban találkozott, ahonnan közösen sétáltunk át a közeli Kegyhelyre. (Részletek: Elimádkoztuk az Úrangyalát, majd Péter atya a nap szentjéről, Szent Imréről osztotta meg velünk gondolatait. Befejezésül egy tized rózsafüzért imádkoztunk. Ezt követően az autósok (buszosok) hazaindultak, míg a túrázók a Két-Bükkfa nyereg felé vették az irányt. Lelkileg és testileg felfrissülve tértünk haza, a közösen eltöltött idő a legfiatalabbtól (Konta Magor Márk) a legidősebbig (.), mindannyiunk számára igazi élményt jelentett. Jövőre Veletek és persze másokkal is ugyanitt vagy valahol máshol! Szakály Józsi 7

8 REJTVÉNY P l é b á n i á n k l e v e l e K a r á c s o n y Plébániánk levelének előző számában megjelent rejtvény megfejtése: NINCSEN OTTHONOM, CSAK UTAM Helyes megfejtést 12-en küldtetek be, a sorsoláson az alábbi eredmény született: I. díjat nyert: Madocsai Zsolt II. díjat nyert Karácsony Tamásné III. díjat nyert Sándor Bence Köszönjük, hogy velünk játszottatok. Következzen az új rejtvény, amelyet Migléczi Béla készített: F Ö Ü I D E M L U E L R E T P N E T Á E A! E N D G M T A E Y A T F T Ö S A Ö T R Z K L Ezúttal a megfejtés két részből áll. 1. feladat: a rejtvényben elrejtett ének kitalálása 2. feladat: annak a helységnek az irányítószáma, ahol a szerzőt eltemették SMS: +36/30/ v. +36/20/ ; pályázati szelvény az irodába; Jó fejtörést kívánunk! Migléczi Béla és Szakály Józsi Pályázati szelvény A megoldás: irányítószám:.. A megfejtő neve: Kövi Szűz Mária Plébánia 1033 Budapest, Szentendrei út Tel./fax: web: Kövi Szűz Mária Egyházközség: Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány:

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve.

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2010 2011 a család éve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2011-re meghirdette a család évét. Sok szép és okos dolgot szoktak ezzel kapcsolatban mondani. Mi azonban

Részletesebben

Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója

Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2011 Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója 1811-ben a Duna árjából Bauer Jakab kőműves mester egy Mária-képet ment ki és helyez el az Aquincumba

Részletesebben

P l é b á n i á n k l e v e l e - 2 0 1 4 K a r á c s o n y. Kövi Szűz Mária

P l é b á n i á n k l e v e l e - 2 0 1 4 K a r á c s o n y. Kövi Szűz Mária Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2014 Kövi Szűz Mária Budapesten, a Szentendrei úton van egy templom, beékelődve a nagy forgalmú hatsávos főútba. A kis kápolnát a XIX. században építették, egy

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Liturgika segédlet. a skabellumokra és a vizsgára való felkészüléshez III. füzet. PPKE HTK Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszék

Liturgika segédlet. a skabellumokra és a vizsgára való felkészüléshez III. füzet. PPKE HTK Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszék PPKE HTK Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszék Liturgika segédlet a skabellumokra és a vizsgára való felkészüléshez III. füzet A diákság belső használatára készítette Dr. Füzes Ádám mb. ea. Budapest

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

A születés misztériuma

A születés misztériuma A születés misztériuma Egyik legfontosabb vágyunk, ami nélkül az életünk nagyon keserűvé, szinte lehetetlenné válik az, hogy szeretve legyünk. Szeretni valakit azt jelenti, hogy a másikat értékelem, elfogadom

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból 2012 Húsvét Donneri Harangszó A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. (Lk, 24,36) A tartalomból A reménység üzenete 2. old. Bemutatjuk 6. old. Jézus az Olajfák hegyén

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

(IX./4.) 2010. december 29. szám

(IX./4.) 2010. december 29. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./4.) 2010. december 29. szám Boldog a nép, amely ünnepelhet, és

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPE. Gyermekemért. 1 Kertvárosi Krónika 2006. december

KARÁCSONY ÜNNEPE. Gyermekemért. 1 Kertvárosi Krónika 2006. december 1 Kertvárosi Krónika 2006. december KARÁCSONY ÜNNEPE Talán minden ember legkedvesebb ünnepe a Karácsony: a hatalmas Isten egészen közelinek, egészen embernek, sőt gyermeknek mutatkozik, - így "ajánlja

Részletesebben

Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék!

Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék! Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék! Kedves pomázi Testvérek! Újra eljött az advent. A keresztény

Részletesebben

2013. KARÁCSONY. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6 XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

2013. KARÁCSONY. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6 XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. KARÁCSONY XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Megérés karácsonyra Elismerés Kamilla Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6

Részletesebben