LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Pünkösd. Békés jövendő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2006. Pünkösd. Békés jövendő"

Átírás

1 LELKISÉG Békés jövendő Isten terve a békességet, és nem a pusztulást rejti, Ő jövőt és reményt akar adni. (lsd. Jer29,11 és 31,17) Számtalan ember vágyakozik ma egy békés jövendő után, és arra vár, hogy az emberiség megszabaduljon az erőszak fenyegetésétől. Vannak, akik megrettennek a jövőtől és a félelem megbénítja őket, azonban a világ minden táján élnek találékony és tenni akaró fiatalok. Ők nem hagyják, hogy magával ragadja őket a lehangoltság örvénye. Tudják, hogy Isten nem tétlenségre teremtett minket. Számukra az életet nem a vak sors irányítja. Tudatában vannak, hogy az örökös kétkedés és a csüggedés bénítja meg az embert. Ezért ezek a fiatalok nem a pusztulás, hanem a békés jövendő útján próbálnak járni. Jobban mint sejtenék, életük fénnyé lesz és olyan világosságot sugároz maguk körül, amely bevilágítja környezetüket. Vannak, akik a béke és a bizalom hordozói a megrázkódtatások és az ellentétek közepette. Még akkor is kitartanak, ha megpróbáltatás vagy kudarc terhe nehezedik vállukra. Taizében, nyári esték csillagos égboltja alatt, a nyitott ablakon át néha fiatalok hangja hallatszódik be hozzánk. Még mindig elámulunk azon, milyen sokan vannak. Keresnek, imádkoznak. Mi pedig arra gondolunk, hogy a béke és a bizalom utáni vágyakozásuk olyan, mint a csillagok: kis fények az éjszakában. Olyan korban élünk, melyben sokan fölteszik a kérdést: mi is a hit? A hit Istenbe vetett egészen egyszerű bizalom, életünk során szakadatlanul megújuló és nélkülözhetetlen lendület. Mindannyiunkban lehetnek kétségek. Nincs ebben semmi nyugtalanító. Ezért inkább Krisztusra figyeljünk, aki szívünk mélyén halkan így szól: Kétségeid vannak? Ne félj! A Szentlélek mindig veled van! (lsd. Jn14,16-18 és 27) Néhányan arra a meglepő felismerésre jutottak, hogy Isten szeretete a kétségektől átjárt szívben is kiteljesedhet. Az Evangéliumban Krisztus első szavai között ezt olvas suk: Boldogok a lelki szegények. (Mt 5,3) Igen, boldogok, akik a szív és az élet egyszerűségére törekednek. Az egyszerű szívű ember a jelen pillanatban igyekszik élni, hogy minden napot Isten napjaként fogadhasson. SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Pünkösd Vajon az egyszerűség lelke nem ragyog-e föl a derűs örömben és a vidámságban egyaránt? Az egyszerű szívű ember nem gondolja magáról, hogy egyedül mindent megért a hitből. Ezt mondja: Amit én alig, azt mások jobban megértik és továbbsegítenek az utamon. Aki életét leegyszerűsíti, az osztozni tud a leginkább rászorulókkal, hogy csillapítsa a szenvedést ott; ahol betegség, szegénység és éhínség van Személyes imánk szintén egyszerű. Vagy úgy gondoljuk, hogy az imádsághoz sok szóra van szükség? (lsd. Mt 6,7-8) Nem, gyakran elég néhány, akár ügyetlen szó is, hogy mindent Isten kezébe tegyünk, félelmeinket éppúgy, mint reményeinket. Amikor a Szentlélekre hagyatkozunk, akkor rátalálunk a nyugtalanságból a bizalomba vezető útra. És ekkor így szólunk: Szentlélek, add, hogy minden pillanatban feléd fordulhassunk. Oly gyakran elfelejtjük, hogy bennünk laksz, bennünk imádkozol és bennünk szeretsz. Jelenléted szívünkben bizalom és állandó megbocsátás. Igen, a Szentlélek fényt gyújt bennünk. És bár nagyon halovány, mégis felébreszti szívünkben az Isten iránti vágyakozást. Az Isten iránti egyszerű vágyakozás pedig már imádság. Az imádság nem távolít el a világ gondjától. Épp ellenkezőleg, semmi nem jelent nagyobb felelősséget, mint az imádság. Minél egyszerűbben és alázatosabban imádkozunk, annál inkább közelebb kerülünk ahhoz, hogy szeressünk és ezt az életünkkel fejezzük ki. Hol találjuk az Evangélium megéléséhez nélkülözhetetlen egyszerűséget? Krisztus szavai világítanak rá a válaszra, amikor egy napon tanítványaihoz szól: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) Ki tudná eléggé hangsúlyozni, hogy mennyi tudnak egyes gyerekek bizalmukkal továbbadni? Mi pedig így kérhetjük az Istent: Szerető Istenünk tégy alázatossá és ajándékozz nekünk egyszerűséget az imánkban, az emberi kapcsolatainkban és mások befogadásában! Jézus Krisztus nem azért jött el a földre, hogy bárkit elítéljen, hanem hogy megnyissa a közösség útjait az emberek előtt. Kétezer év óta, Krisztus a Szentlélek által van jelen (lsd. 1Pét 3,18; Róm 1,4; 1Tim 3,16). Titokzatos jelenléte egy látható közösségben válik kézzelfoghatóvá: ez a közösség nőket és férfiakat, időseket és fiatalokat gyűjt egybe, akik mind arra hivatottak, hogy közösen haladjanak és ne különüljenek el egymástól.

2 2 Szécsényi Harangok Pünkösd Történelmük során azonban a keresztények sok megrázkódtatáson mentek keresztül: szakadások jöttek létre köztük, holott mindannyian ugyanarra a szerető Istenre hivatkoztak. A közösség egységének helyreállítása ma sürgős feladat, amit nem lehet az idők végezetéig folyton csak halogatni. Készek vagyunk-e mindent megtenni azért, hogy a keresztények ráébredjenek ennek fontosságára? Vannak keresztények, akik bárhol legyenek is, késlekedés nélkül, egészen alázatosan és egyszerűen már élik ezt a közösséget. Saját életükön keresztül szeretnék Krisztust jelenvalóvá tenni mások számára. Tudják, hogy az Egyház nem önmagáért, hanem a világért van, azért hogy abban a béke kovásza legyen. Közösség ez az Egyház egyik legszebb neve. Ebben a közösségben nincs helye az egymás közti szigornak, sokkal inkább jelen vannak a tiszta kapcsolatok, a szív jósága, az együttérzés és kitárulhatnak a szentség kapui. Az Evangéliumban meglepő felfedezést tehetünk: Isten nem teremt félelmet vagy aggódást, Isten csak szeretetét adhatja nekünk. Szentlelkének jelenléte által Isten jön el, hogy átváltoztassa szívünket. Az egyszerű imában megérezzük, hogy soha nem vagyunk egyedül: a Szentlélek megőriz minket az Istennel való közösségben, nem csak egy röpke pillanatra, hanem a véget nem érő életre. Roger testvér Nyolc boldogság papoknak és más keresztényeknek Isten többeket hív papi hivatásra, mint ahányan manapság a papnevelő intézetekben készülnek. Sokakat nem igazítanak útba úgy, mint Éli az ifjú Sámuelt: Ha hallod, hogy téged szólít, ezt válaszold: Uram, hallja a Te szolgád. Az alábbi boldogságmondások persze nem csak papokra vonatkoznak. Arra akarnak indítani, hogy bárki rákérdezzen a saját hivatására. Elég az alábbiakban a pap szót mindenütt kereszténnyel helyettesíteni. Próbáld ki! 1. Boldogok a papok (keresztények), akik újra Jézus Krisztusra figyelnek! Jézus nem arra törekedett, hogy a leghatékonyabban dolgozzon, hanem arra, hogy beteljesítse Atyja akaratát. A papi igehirdetésnek és a szentség-kiszolgáltatásnak abból fakad az ereje, hogy Krisztus Húsvétkor végérvényesen győzedelmeskedett. Ez teszi lehetővé a húsvéti életstílust. Mi, hívő emberek, már biztos csatlakozók vagyunk Isten Országához. A tanítványokat az lelkesítette, hogy Isten Országának sáfárai lehetnek. Ezért mesterükhöz hasonlóan bátrak voltak mindent maguk mögött hagyni és szabadon élni Istenért és az emberekért. 2. Boldogok a papok (keresztények), akik nyugodtan megteszik, amit ma megtehetnek! A papoknak nem az a feladata, hogy megmentsék az egyházat. Arra kapnak megbízatást, hogy a lehetségest megtegyék. A húsvéti hitet kiegyensúlyozottság és nyugalom jellemzi. Az egyháztörténetből is tudjuk, hogy az egyház valódi megújulása sokszor rejtekből indul el. A Lélekből fakadó megújuláshoz a papok és a keresztények bármelyike hozzáteheti a magáét. De nem az a dolgunk, hogy a gyengélkedő Isten hóna alá nyúljunk. Csak az a dolgunk, hogy figyeljük a Lélek fúvására és engedelmeskedjünk neki. 3. Boldogok a papok (keresztények), akik örülnek, ha az Isten iránti hála növekszik! Ha hívő emberek a szívükre hallgatnak, ma is történnek csodák. Ez a papokra is érvényes. A hálaadásra szóló buzdítás, az élet-eucharisztia az oltár Eucharisztiájából fakad. De fordítva is igaz: az Eucharisztia abból a konkrét, hétköznapi eucharisztiából valósul meg, amit a papok és a hívek bemutatnak. Ez nem azt jelenti, hogy hitünknek mindig tökéletesnek kell lennie. Az, ahogyan a pap maga is megküzd a kétségeivel, ahogyan elbukik és bűnéből felemelkedik, mások számára tanúságtétel lehet. 4. Boldog a papok (keresztények), akik különbséget tudnak tenni a fontos és kevésbé fontos dolgok között! A megkülönböztetés adománya karizma. A pap nem foglalkozhat mindig csak a legfontosabb dolgokkal. Ám hűséges maradhat Isten akaratához a nyugalom és az eredménytelenségek idején is. Fontos begyakorolni azt az alapállást, hogy a dolgokat Jézus Krisztusnak, Urunknak és Barátunknak a szemével nézzük. Ez segít felismerni, hogy éppen most mi a fontos és halaszthatatlan. Nem minden engedelmesség Istennek tetsző, csak amelyikből nagyobb isten- és emberszeretet fakad. Jézus visszautasította azokat, akik örökségi ügyükben bíráskodásra kérték. Ez nem volt részéről szeretetlenség. 5. Boldogok a papok (keresztények), akik nem dédelgetnek magukban hamis önképet! Aki azzal akarja papságának profilját megerősíteni, hogy nem engedi a laikusokat pasztorálni, az papként már elveszett. A pap egyedülállásának értelme Krisztus szentségi képviselete. De ennek a kiváltságnak alapján a papok nem tarthatják magukat másnál kiválóbbnak. Különben is, a szolgálatok között sok az átfedés az egyházban. Nagy lelki örömöt nyújthat, ha valakik valamit jobban tesznek, mint a pap. 6. Boldogok a papok (keresztények), akiknek vannak barátai! Isten egyéneket hív meg, de a hivatás nem magányosságra szólít. Az Úr kettesével küldte tanítványait, bár mindenkinek önmagát kellett képviselnie. A közösség lelkisége ott kezdődik, amikor a pap saját barátaiban Isten ajándékát fedezi fel. Az igazi barát örül barátja növekedésének. A barátságra való emberi és lelki képesség az érett hit jele, ami a kiérlelt papi életet igazolja. 7. Boldogok a papok (keresztények), akik a fiatalok számára nagy célokat tudnak felmutatni! Ebben szűkölködünk: elfogytak látomásaink. Ezért lettünk olyan kicsinyesek. A teljes biztonságra való törekvés gátat vet a bátorságnak. Aki az eke szarvára teszi a kezét, annak a gazdag termés tudatában kell lennie. A fiatalok a szív szemével akarnak látni. Rászorulnak arra, hogy ebben segítsenek nekik. Akit szimpatikusan és bizalommal megszólítanak, hogy valamiben segíthetne, az megmozdul.

3 2006. Pünkösd Szécsényi Harangok 3 8. Boldogok a papok (keresztények), akik mellett lehet Istennek örülni! Minden cég rémálma az olyan munkatárs, aki a cég saját termékében sem bízik. Aki Opelt akar eladni, annak Opellel kell közlekednie. Aki azt a benyomást kelti, hogy az egyház kifutó modell és azt a részleget, ahol ő dolgozik nemsokára be is zárják, az már lehúzta e redőnyt. Egyházi közérzetünk abból a meglepetésből és örömből fakad, amely az evangéliumból forrásozik. Aki megcselekszi az evangéliumot, az érti meg. Megtanulja szeretni. Aki örvendve az, aki lehet, az játszi könnyedséggel fog cselekedni. És tettei mentén barátok és munkatársak teremnek. Joachim Wanke Miért vagyok a remény embere? Mert hiszem, hogy Isten új arcot ölt minden reggel, és ebben a pillanatban is újra megteremti a világot. Nem valahol a múlt ködében teremtette, és nem feledkezett meg róla. Most is teremti, ezért minden percben készen kell állnunk a nagy találkozásra. Mert a váratlan a Gondviselés szabálya. Ez a kiszámíthatatlan és szerető Isten itt van mellettünk, és megszabadít minden determinizmustól, kijátszva a szociológusok borúlátó jóslatait. Ez a kiszámíthatatlan Isten szereti gyermekeit, az embereket. Ez reményem forrása. A remény embere vagyok: nem emberi érvek, nem a természetes optimizmus táplálja bennem a reményt. Egyszerűen hiszem, hogy a Szentlélek működik az Egyházban és a világban, azokon a helyeken is, ahol nem vesznek róla tudomást. A remény embere vagyok, mert hiszem: a Szentlélek mindig Teremtő Szellem, aki minden reggel új szabadságot, örömöt és bizalmat hoz azoknak, akik ezt befogadják. A remény embere vagyok, mert tudom: az Egyház története hosszú, s tele van a Szentlélek csodáival. Gondoljatok a prófétákra és a szentekre, akik a döntő órákban a kegyelem csodálatos eszközei voltak, s fénycsóvát vetítettek elénk az útra. Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. A Zsinat egy volt közülük. XXIII. János pápa egy másik. Nem számítottunk rá. Ki merné azt mondani, hogy Isten képzelete és szeretete kimerült? Remélni kötelesség és nem fényűzés. A remény eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. Boldogok, akik álmodni mernek, s kemény pénzzel fizetnek azért, hogy álmuk testet öltsön az emberek életében. Leon Joseph Suenens bíboros, Bilbao, 1968 Pünkösd Erőss Alfréd: Könyörgés Uram! Nem magamért imádkozom. Ez a legnehezebb imádság. Nagy terhem van, A népemet hozom. Már meginognék, mint a nádszál, de erőt ön belém a bizalom. Láncszem vagyok. Velem imádkozik a népem, A magyarok a földön és az égben. A láncot tartják erős angyalok. Imádkozik az ország. Hozzád emeli, Isten, e nép arcát és színed előtt könyörögve ellép, Uram! Az egyetértés nagy kegyelmét add meg nekünk, add meg nekünk. Legyen az mindennapi kenyerünk! Ámen. Liturgia A szentségek a keresztény életben A keresztény élet: élet Krisztusban és az Egyházban Isten kegyelme által, amelyből a keresztségben, a bérmálásban és az Eucharisztiában részesedtünk sajátságos formában, felelősségvállalással. A hit útja és a szentségek A keresztény életbe való bevezetés a híveknek a meghalt és feltámadt Krisztusba való öltözését jelenti; mint az ő prófétai, királyi és papi népének tagjai meghalnak a bűnnek, Istennek fiainak életét élik igazságban és szeretetben (Ef 4,15). A hitre nevelés szentségei: a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia. Az Egyház kezdeti korszakában a neofiták a következő utat járták: meghallgatták a lényeges részeket Krisztus tanításából, elfogadták az evangéliumot és új életformát vettek fel, megkeresztelkedtek, fogadták a Szentlélek ajándékát, a közösség tagjai lettek az Eucharisztia vétele által, majd megismerték a teljes tanítást (Zsid 6,1), mint szilárd táplálékot (1Kor 3,2), mint a gyerek, aki már nem csak tejjel él. A következő korokban (egészen máig) azok a felnőttek, akik keresztények akartak lenni, hosszabb, rövidebb eligazítást kaptak a hitből; az ilyeneket katekumeneknek nevezzük. Majd elérkeztek a keresztség ünnepélyes felvételéhez, amikor bérmálkoztak is, és az Eucharisztiából részesültek. Külön történet a gyermekeké. Keleten röviddel születésük után a három szentségben egyszerre részesülnek. Nyugaton életkorok szerint változik a szentségek kiszolgáltatása, a pasztorális nevelési szempontok figyelembevételével, de ebben az esetben is világos az, amiről szóltunk, vagyis az Egyház és a Krisztus misztériumába való beveze-

4 4 Szécsényi Harangok Pünkösd tés szándéka. A három szentség minden esetben szóba kerül, ha a gyermek megkeresztelését kéri a szülő, ugyanis ez a három szentség föltétele a keresztény nevelésnek. Isten adományai ingyenesek, de tudatosan kell elfogadni azokat és felelősségteljesen megélni. Hazánkban is a családok többsége kéri a szentségeket a gyermek részére, de sokan még úgy fogják fel, mint szokást, amelyen aztán túllépnek; a szent számukra bizonytalan fogalom, jóllehet a szentségek kiszolgáltatása az az ünnep, amely egyesít Krisztussal. Részleteiben kell tehát megismerkedni a kinyilatkoztatással, hogy valaki a kezdetek három szentségében részesülhessen. Nem elegendők csupán az ismeretek, hanem fontos az imádság, a közösséggel valóismerkedés, a szeretet gyakorlása, a gondolkodás, a magatartás megváltoztatása. Egy igazi iskolára van szükség a Jézus követésében. Az Ige és a szentségek által az Egyház bevezet minket a keresztény életbe, s új életre szül, amint Mária világra hozta Jézust. Az ő öléből születünk, az ő tejével táplálkozunk, az ő Lelkéből élünk. (Szent Ciprián) Felnőttek Katekizmusa pont PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK Tavaszi élményeink Új ferences rendtartomány születik Mint azt Szécsényben is sokan tudják, Magyarországon a sok történelmi változás után ma két ferences rendtartomány, provincia működik. Amíg a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Rendtartomány a negyven éves diktatúra alatt is megszorítások közt ugyan, de működhetett, a Szűz Máriáról nevezett Rendtartomány azonban csak 1989 után indulhatott újra, kevés, idős testvéri közösséggel. A két provincia testvérei között az elmúlt években számos kapcsolat, közös tevékenység alakult ki. A sok és egyre gyarapodó számú feladat, szolgálat vállalásához azonban mára egyre kevesebb testvér áll rendelkezésre. A ferences élet jobb fejlődésének reményében és a két provincia helyzete alapján Jose Rodrígez Carballo miniszter generális elrendelte a két rendtartomány egyesülését. Az így létrejövő Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány június 24-én alakul meg, majd az ezt követő héten tartja meg első káptalanját. Kérjük a testvéreket, imádkozzanak a születő rendtartomány közösségéért és minden testvérért, hogy ez az esemény segítse a lelki és közösségi megújulást! fr. Zalán Mi lesz az óvoda épületével? 2006 telén megjelent a Nógrádi Hírlapban a hír, hogy az Egyház visszakapja az óvoda épületét. Ahogy a városban jöttem-mentem sokan megállítottak ezzel kapcsolatban, sok szülő is aggódva érdeklődött, ezért röviden összefoglalom, hogy mi a helyzet az épülettel. A templom melletti, Haynald Lajos utca 7. szám alatti épületben 1948-ig az egyházközség által fenntartott Római Katolikus Elemi Fiúiskola működött júniusában egy új törvény alapján ahogy az országban mindenhol, úgy Szécsényben is államosították az iskolát, azaz az állam az iskola működtetésének és az épület tulajdonjogát elvette az Egyháztól. Ezután az egyházközségi pénzen, a hívek pénzéből épült, ám leltár szerint átvett épületben állami iskola, később óvoda működött. A történtekre az idősebbek bizonyára jól emlékeznek és a plébánia Historia Domusa hűségesen megőrizte az eseményeket. Az 1989-es rendszerváltozás az igazságtalanul és jogtalanul elvett egyházi ingatlanok visszaadásának lehetőségét is meghozta az évi XXXII. törvény keretében ben Boros Gyevi Imre, akkori plébános atya az Egyházközségi Képviselőtestülettel az épület három éven belüli visszaadását kérte, hogy abban egyházi óvoda jöjjön majd létre. A visszaadásra Szécsény Város Önkormányzati Képviselőtestületének 52/1994 (III.29) számú határozata alapján az április 7-én megkötött megállapodás keretében került sor. A megállapodás szerint az épület tulajdonjoga visszakerült az Egyházhoz, használati joga azonban az Önkormányzaté maradt, amíg a Város a funkciókiváltáshoz a 32,6 mft állami, központi költségvetési igényét meg nem kapja. Az összeg kézhezvétele után egy évvel, a tervek szerint május 31-én kapta volna a plébánia birtokba épületét. Az említett 1991-es törvényt a Horn-kormány évi CXXV. törvénnyel módosította, így a visszaadás ütemét is megváltoztatták. Az február 24-én a Miniszterelnöki Hivatalban tartott egyeztetés alapján a visszaadás évekkel halasztódott. A Ferences Szegénygondozó Nővérek közösségének akkori általános főnöknője, Gilberta nővér január 13- án kelt levelében azt kérte a Plébánia Képviselőtestületétől, hogy mivel az 1994-ben létrejött Betánia Idősek Otthona az igényekhez, a jelentkezők számához képest kicsinek bizonyul, az egyházközség engedje át az épületet részünkre, hogy ott újabb szociális helyeket lehessen kialakítani a város lakói részére. A Plébániai Képviselőtestület a kérést megtárgyalva úgy látta, hogy a csökkenő gyermekszám mellett nem célszerű még egy új, egyházi óvodát vagy iskolát indítani városunkban, szociális ellátásra azonban egyre növekvő igény van, s a leendő funkció azonban nemcsak a hívek, hanem az egész város javát szolgálja majd, ezért az épület tulajdonjogának átengedését javasolta a Nővérek részére. A tulajdonjogi rendezésre a Váci Egyházmegye, a Ferences Rendtartomány és közösségünk között szeptemberében került sor. Közösségünknek ekkor jó lehetősége volt pályázati összeg elnyerésére és ebből az új szociális otthon megépítésére. Ehhez a funkció-kiváltási összeg hitelezését is felajánlva rendünk tárgyalásokat kezdett a Város vezetésével,

5 2006. Pünkösd Szécsényi Harangok 5 akik a volt bölcsőde épületét átalakítással alkalmasnak látták az óvoda elhelyezésére. A Város Képviselőtestülete végül legnagyobb sajnálatunkra a kérést elutasította, így az otthon létrejötte elodázódott január 31-én a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma újabb egyeztető tárgyalást hívott össze az egyházi ingatlanok visszaadása kapcsán. Az itt született határozat (1046/2006 /IV.10./) alapján az önkormányzat 50 millió forint állami kárpótlást kap az óvodai funkció kiváltására, amiből alkalmas, új intézményt építhet. Az összeget a 2009-es ütemezés helyett a Váci Egyházmegye jóvoltából várhatóan előbb, december 31-ig megkapja a Város, így az épületet december 31-ig kell átadni a Nővéreknek. Így a közel hatvan éve államosított épület az 1994-es tulajdonba való visszakerülés után 14 évvel, 2008 elejére, ha leromlott állapotban is, újra egyházi használatba kerülhet, hogy ott Nővérközösségünk a továbbiakban szociális otthont alakíthasson ki a város lakóinak javára, és közben az állami támogatásból a gyerekek elhelyezésének ügye is megnyugtatóan oldódhat meg. Mindemellett látni kell: amikor az Egyháztól elvették az épületet, az jó állapotban lévő, jól felszerelt iskola volt. Most az Egyház minden kártalanítás nélkül, (hiszen a kártalanítást nem mi kapjuk,) lehasznált és nagyon leromlott állapotban kapja azt vissza. Öt évvel ezelőtt szakemberekkel felmérést készíttettünk az épület állagáról: bizony mindent ki kell cserélni a vezetékektől a cserepekig, a padlótól a kéményekig, a nyílászáróktól az épületgépészeti berendezésekig, teljes felújítás szükséges, és az új otthont már európai uniós normák szerint kell kialakítanunk. Terveinkben fős idősek otthonának megvalósítása szerepel, amelynek kialakítási, bekerülési költsége kb millió forint, nem beszélve arról, hogy mivel az óvoda helye régészeti terület, előbb régészeti kutatásokat kell végeztetnünk saját költségen, s mindehhez semmiféle kárpótlást vagy anyagi támogatást nem kapunk. A pénzt nekünk kell előteremteni, ami nem lesz könnyű feladat. Bízunk benne, hogy pályázatokból mégis elő tudjuk teremteni az összeget, ám ahhoz is saját rész, önerő szükséges. Mindenekelőtt a jó Isten segítségében bízunk, és az összefogás erejében, hisz ez az otthon Szécsény lakóit szolgálja majd, és egyben új munkahelyi lehetőség is lesz. Kérjük ehhez a hívek és minden jószándékú ember támogatását! Takács M. Klarissza, szegénygondozó nővér Ferences Plébániák II. Találkozója - Szeged, április Április végén másodszor rendezték meg a Ferences Plébániák Találkozóját ez évben a Szeged-alsóvárosi templom és kolostorban. Pénteken az esti órákban sorra érkeztek a résztvevők; Pasarétről, Budáról, Gyöngyösről, Kárpátaljáról, és mi Szécsényből. Családoknál szállásoltak el, akik nagy szeretettel fogadtak. Szombaton reggel Jónás atya (régi ismerős, pár éve Szécsényben is szolgált) köszöntött mindenkit és közös imával és énekkel készítettük lelkünket az egész napos programra. A mi csoportunk részére meditáció és szemlélődés címen Didák testvér tartott előadást. Felhívta a figyelmünket, hogy fontos a mai zaklatott, felszínes világunkban, hogy találjunk olyan időt mindennapjainkban, amikor a külső és belső csendben közelebb kerülhetünk a Teremtőnkhöz. Elmondta, jó, ha hosszasan tudunk nézni egy szép virágot, meghallani egy madár vidám énekét vagy tétlenül lenni, kirekesztve a külvilág zaját. Tudunk örülni a minket körülvevő világnak és rájövünk csak Isten teremthette mindezt ilyen széppé, egységessé. Legfontosabb szemlélődésünk, meditálásunk iránya mindig Isten és Jézus Krisztus legyen. A délelőtt másik témáját Bálint atyától a zarándoklatról hallhattuk. A Bibliából idézett példákkal bizonyította: hitünk ősképe a zarándoklat. Indító oka mindig Isten hívása, útmutatása. Így történt ez Ábrahám, Jákob, Mózes esetében is. Útjaik iránya és célja az Ígéret földje Isten országa. A mai kor zarándoka hátrahagyva addigi kényelmes megszokott életét, útja során leegyszerűsödik, megtisztul, felszabadul. Vasárnapjaink a hét csúcspontja egyfajta zarándoklat. Hétről-hétre haladunk előre a z Úr utolsó napja, a vég nélküli vasárnap felé. Az előadások után a kiscsoportos beszélgetések következtek, itt mindenki elmondta saját tapasztalatait, élményeit. Ebédre vendéglátóink igazi szegedi halászlét készítettek, amit sok ismerős egykori novícius testvér szolgált fel. Nagyon finom volt. Délután szintén 3 csoportban felváltva ismerkedtünk a több mint 500 éves templom történetével, aztán egy helyi építész vetített és mesélt a hírös napsugaras házakról Szeged jellegzetességéről. Később ellátogattunk a közeli temetőbe Bálint Sándor sírjához, aki Szeged szent életű néprajztudósa és a magyar vallásos kultúra neves kutatója és megismertetője. Boldoggá avatása folyamatban van. Ezt a tartalmas szép napot egy székelyföldi mesemondó tette felejthetetlenné. Ízes magyar beszédével, tiszta énekhangjával és vidám meséivel nagy élményt nyújtott. Vasárnap a 9 órás szentmise után ki-ki a vendéglátó családdal megnézte Szeged nevezetességeit. Ebéd után Zalán atya egy közös fagyizásra, sétára hívott bennünket a belvárosban, aztán indultunk haza, telve hittel, erővel, amit a két nap alatt szegedi testvéreinktől kaptunk. Köszönjük szeretetüket, figyelmességüket, őszinteségüket. Az Isten áldja meg őket mindezért. Ocsovai János

6 6 Szécsényi Harangok Pünkösd Választások után A 2006-os parlamenti választások kampányában újra elhangzott a sokszor sulykolt szlogen: A vallás magánügy, Az Egyház ne politizáljon. Sajnos a média és a politikusok által ismételgetett kijelentés a hívek gondolkodását is megtéveszti, főleg ha az alkotmányos jogban és az egyházi tanításban kevéssé járatosak, és csupán a televízióból és egyes újságokból tájékozódnak. Az alábbiakban ezért előbb Zlinszky János, volt alkotmánybíró írásából idézünk (Új Ember, április 16.), majd egy különös látogatás hátterét mutatjuk be a Plébánia szemszögéből. Mindemellett figyelembe ajánljuk a Hittani Kongregáció január 16-án, Joseph Ratzinger (ma XVI. Benedek pápa) vezetésével kiadott dokumentumát (Katolikusok részvétele és magatartása a politikai életben), melyet a plébánia honlapján is megtalálnak az érdeklődők, hogy a témában helyesen tudjanak eligazodni. A vallás magánügy?! Veres András püspök határozott hangon tiltakozott az ellen, hogy a vallásos emberek és vallásos közösségek megszólalási jogát a közösséget érdeklő vagy a társadalmat érintő kérdésekben elvitassák. [A liberális párt vezetője ] ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a püspök felszólalása alkotmányellenes, a vallás a magyar alkotmány szerint magánügy, nincs helye a társadalom egészét érintő kérdések tárgyalásánál vallásos szempontok vagy értékek hangoztatásának, figyelembevételének. Amikor egy parlamenti párt tekintéllyel rendelkező elnöke arról nyilatkozik, hogy mi alkotmányos, és mi nem, akkor elvárható, hogy tartsa magát az igazsághoz, hogy ne tévedjen. Ha nem eléggé biztos a dolgában, tájékozódjék. Ilyen állítás során téves álláspontot hangoztatni nemcsak bűn, nagy hiba is. Hogy is állunk ezzel a magánüggyel? Először is, a vallás az Alkotmány szerint: szabad. A szabadságokat pedig az Alkotmány biztosítja, az államhatalom ennek megfelelően biztosítani köteles. A vallásszabadságot is. Téves az a vélekedés, hogy a vallás magánügy. A vallás közszabadság, egyén és közösség részére egyaránt. A véleményszabadság, az egyesülési jog egyént és közösséget egyaránt megillető sajátos formája. Az Alkotmány 60. -a szerint a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára mindenkinek joga van köztársaságunkban. Ez a 2. bekezdés szerint azt jelenti, meggyőződését mindenki bármely módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthatja, taníthatja. 3. bekezdés: Az egyház az államtól elválasztva működik. Az alkotmányos törvények és alkotmánybírósági kötelező értelmezés szerint államhatalmi eszközökkel vallási meggyőződés nem terjeszthető. Viszont az állam és hatalma köteles a vallásos meggyőződés érvényesülését, kinyilvánítását reálisan lehetővé tenni. Az államcélok meghatározásában demokratikus rendünkben ugyanolyan joggal és súllyal vesznek részt a vallásos meggyőződésű egyének és közösségek, mint a más vallásúak vagy a nem vallásosak. Ideje lenne erre végre ráébredni a politikai élet meghatározó személyiségeinek. S ahogy minden közösségen belül, a vallásos közösségen belül is kinek-kinek joga közös álláspontot kialakítani közügyekben, azt hangoztatni, annak számára másokat megnyerni, azt érvényre juttatni. Ebből a szempontból az állam ugyan nem gyakorolhat nyomást az egyházra, de az egyházi közösség, mint állampolgárok közössége, igenis gyakorolhat nyomást az állam szerveire. Ez közszabadsága vallásos egyénnek, közösségnek egyaránt, elvitatása, kétségbe vonása alkotmányellenes, ezért nem magánügy, hanem törvénysértés. Zlinszky János a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa, volt alkotmánybíró Egy látogatás visszhangjai és háttere Az idei választási kampány utolsó napján, április 21- én tudósítás jelent meg a megyei hírlapban, mely szerint Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke az MSZP kampánya keretében Szécsénybe is ellátogatott. A cikk beszámol arról, hogy megtekintette a kolostorbeli Rákócziemlékszobát. Ám sem a kolostorban, sem a templomban nem akadt egyetlen egyházi személy sem, aki fogadta volna. A távollétét jelző Varga Kapisztrán, s más egyházi tisztségviselők helyett egy fiatalember ajánlkozott arra, hogy a templom történetét elmondja, mire az elnök asszony csak anynyit jegyzett meg: Hívő ember vagyok, a templomban imádkozni szeretnék. A továbbiakban pedig a város polgármestere ezt nyilatkozza: A szécsényiek szeretettel fogadták a népszerű és kedves politikusnőt, de a katolikus egyház úgy tűnik bezárta kapuit. Elszomorít, hogy Szili Katalin ezzel az emlékkel távozik Szécsényből mondta a polgármester, aki a házelnök megjegyzését is tolmácsolta: a házelnök imádkozni fog a városka kolostorának és plébániahivatalának vezetéséért. A cikk sajnos a valóságot jelentősen eltorzítva mutatja be a történteket, ezért a kolostor gvardiánja helyreigazítást kért az újságtól, amelyet a május 10-i számban kommentárral közölt a lap. Kapisztrán atya többek közt ezt írta: Az MSZP alelnökének programja nemcsak folytatódott volna, hanem folytatódott is a ferences kolostorban, ahol az idegenvezető a polgármester asszonnyal történt egyeztetésnek megfelelően várta. Szili Katalint, mint minden ide látogatót, ha a továbbiakban is ő lesz az Országgyűlés elnöke, akkor ebben a minőségében is mindig szívesen fogadja a kolostor vezetése, amint II. János Pál pápa is fogadta, de az MSZP alelnökét, kampányidőben, valószínűleg a pápa sem fogadta volna úgy, hogy az kampánycélokra felhasználható legyen. [A cikk szerint] más egyházi tisztségviselők helyett egy fiatalember vállalkozott arra, hogy a templom történetét elmondja, mire az elnök asszony csak anynyit (sic!) jegyzett meg: Hívő ember vagyok, a templomban imádkozni szeretnék. Nos, ez a fiatalember az idegenvezető, aki egyáltalán nem véletlenül került oda, amint a cikk sugallja, hanem a polgármesterrel történt megbeszélésünk szerint kísérte, ill. vezette a vendégeket. A templomot érdeklődéssel

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj? Rászedtél Uram, s hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

Egy egyház, egy közösség egy család

Egy egyház, egy közösség egy család Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Egy egyház, egy közösség egy család Kedves Testvérek! Ebben az évben erőfeszítést kell tennünk

Részletesebben

SZENTLÉLEK ÉS A SZENT LÉLEK

SZENTLÉLEK ÉS A SZENT LÉLEK 2014. június Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 2. szám 2014. június A keresztelési felkészítõket mindig azzal kezdem, hogy beszélek az emberi lélek létezésérõl.

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XX. évfolyam 2. szám VIRÁGVASÁRNAP 2013. március - április Tartalom Virágvasárnap...1 Megalakult egyházközségünk új képviselőtestülete...2

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január LELKISÉG Uram, a Te Egyházadban minden olyan öregnek látszik! Benne a régi többet ér, sokkal, sokkal többet, mint az új. A még

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27)

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) 1 Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) A Biblia évében figyelmünk elevenebben fordul a kinyilatkoztatás felé. A kinyilatkoztatás Isten szabad tette, amelyben,

Részletesebben

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele - XXX. évfolyam, 4. szám 2008. advent A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele Mit jelent advent? Advent a Karácsonyra való felkészülés időszaka. Általában négy hét, amikor a legkisebbektől a legnagyobbakig

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Megújulni Krisztus arcát szemlélve

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Megújulni Krisztus arcát szemlélve Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 4. szám, 2011. szeptember Megújulni Krisztus arcát szemlélve Július 31-én, vasárnap a Porciunkula-búcsúi

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben