Az adott SaaS szolgáltatással, az adott KKV-ben kiszolgált nevesített felhasználó, amely a mérést megelőző három hónapban bejelentkezett.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adott SaaS szolgáltatással, az adott KKV-ben kiszolgált nevesített felhasználó, amely a mérést megelőző három hónapban bejelentkezett."

Átírás

1 Szakkifejezések 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe Olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással. A projekt keretében korszerűsített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete. A projekt keretében épített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete. adaptív innováció aktív felhasználó alapszoftver alkalmazás ANNEX I. Application Service Providing (ASP) átalakítás (800/2008/EK rendelet szerint) átalakítás (OTÉK szerint) B2B internet platform bázis időszak bázis létszám beruházási típusú/nem beruházási típusú fejlesztés beszállító beszállítói integrátor bővítés BPR (Business Process Reenginering, Üzleti Folyamatok Újraszervezése) Business-to-Business (B2B) kapcsolat Business-to-Consumer (B2C) kapcsolat célterület Consumer-to-Consumer (C2C) kapcsolat Customer Relationship Management (CRM) csoportmunka rendszerek (Groupware) A nemzetközi szinten kidolgozott technológiák átvétele során jelentkezik. Az adott SaaS szolgáltatással, az adott KKV-ben kiszolgált nevesített felhasználó, amely a mérést megelőző három hónapban bejelentkezett. Olyan szoftver komponensek, melyek a számítógépek működtetését, adatbázisok kezelését biztosítják (pl. operációs rendszer, adatbázis kezelő), önmagukban nem valósítanak meg üzleti logikát. Azok a szoftver komponensek, melyek egy adott cél feladat ellátására kerültek kifejlesztésre. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (konszolidált verzió, 1997) 1. számú melléklete, melyben bizonyos árucsoportok és termékek kerültek meghatározásra. Az egyes pályázati felhívások erre való hivatkozásul állapítják meg vagy korlátozzák a pályázat keretén belül támogatható beruházások körét. Alkalmazásszolgáltatás, mely központi adatbázison vagy gépparkon alapul egy hálózati szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás/intézmény révén. Az alkalmazás-szolgáltatók lehetővé teszik a cégek és magánemberek számára, hogy az ahhoz szükséges eszközök megvásárlása nélkül, bérleti vagy eseti díj ellenében vegyenek igénybe informatikai szolgáltatásokat. Egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódó beruházás. Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka. Olyan üzleti alkalmazás, amelynek célja, hogy ösztönözze elsődlegesen a vállalatok közötti új üzleti kapcsolatok kialakítását, vagy a meglevő nem elektronikus kapcsolatok informatikai támogatását. Az az időszak, amelynek az adataihoz hasonlítunk valamit. Általában a megelőző év, vagy annak azonos időszaka, de lehet egy más kiválasztott időszak is. A bázis időszak 12 hónapjában, a pályázó szervezetnél foglalkoztatottak (FTE-ben kifejezett) számának egyszerű számtani átlaga. Beruházási célú, illetve beruházási jellegű projekt, amely összköltségének legalább 50%-ában: - tárgyi eszköz, vagy immateriális javak beszerzésére, létesítésére, saját vállalkozásban történő előállítására, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezésére, vagy rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenységre irányul (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is), - valamint a meglévő tárgyi eszköz bővítésére, rendeltetésének megváltoztatására, átalakítására, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenységre irányul, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt - amennyiben az elszámolható költségek minimum 50%-a beruházási elemekből áll (azaz építés, eszközbeszerzés), akkor a projekt beruházási típusú; amennyiben a projekt több, mint 50%-a nem beruházási elemekből áll (azaz projekt előkészítés, bérköltség, bérleti díj), akkor nem beruházási Beszállítónak minősül az a szervezet, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t fejleszt a végtermék gyártó vagy annak beszállítói integrátora részére. A beszállítók által fejlesztett (és gyártott) alkatrészek, részegységek nem kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba. Az innovatív beszállítói tevékenység révén az alapanyagból vagy félkész termékből hozzáadott érték előállítással egy előnyösebb paraméterű alkatrész, részegység jelenik meg, amelyet más vállalkozások továbbfeldolgozással, vagy összeszereléssel végtermékké alakítanak. A beszállítót, mint ipari partnert közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a gyártóhoz. Olyan, a projekthez szükséges tőkeerővel, szervezőkészséggel, kutatás-fejlesztési kapacitással, vagy annak bevonási képességével rendelkező, részegységet beszállító közép- vagy nagyvállalkozás, amely képes az adott részegységhez beszállító többi mikro, kis- és középvállalkozást összefogni, saját területükre irányuló fejlesztési, termékváltási tevékenységüket összehangolni, a közös fejlesztés finanszírozását, az új termék, technológia, design megoldás marketingjét megszervezni és azt a piacon elhelyezni. Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység. Az üzleti folyamatok újratervezése, vállalati folyamatok újraformálása. Az értéklánc közbenső tagjai között fennálló üzleti kapcsolat, folyamat. Az elektronikus kereskedelem azon típusa, melyben az üzleti szereplő által megcélzott fél a fogyasztó. Ennek segítségével közvetlenebb kapcsolat alakítható ki a vásárlóval. Bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. eszközbeszerzés, Információs technológia-fejlesztés). Ilyen esetben a célterültet kifejezés az egyes tevékenységtípusok megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál. Az elektronikus kereskedelem azon típusa, melynek segítségével a fogyasztók közvetlen tranzakciókat bonyolítanak le más fogyasztókkal. Az ügyfél igényeit középpontba helyező vállalati filozófia informatikai eszközökkel (integrált, értékesítést támogató, marketing automatizáló és ügyfélszolgálati információs rendszerrel) való támogatása. A csoportmunka alkalmazások azon emberek csoportját támogatják, akik megosztanak egy közös feladatot vagy elérni kívánt célt, és együttműködnek annak megoldásán. Ezek az alkalmazások a csoport számára olyan lehetőséget nyújtanak, hogy az ötleteiket, gondolataikat és erőforrásaikat megosszák a kapcsolódáshoz használt számítógépes hálózaton keresztül.

2 csővégi megoldások domain név döntéstámogató rendszer (DSS) EDI (Electronic Data Interchange, Elektronikus adatcsere) elbírálásból való kizárás elektronikus aláírás elektronikus fizetés elektronikus iratkezelési rendszerek elektronikus piactér elérhető legjobb technológia eljárásrend ellenőrzési hatóság érintettség eszkaláció (hierarchikus) fedett raktározási kapacitás felhasználói interfész felújítás fenntartható termelés A csővégi megoldás olyan környezetvédelmi megoldás, amely a szennyező termelési folyamatot érintetlenül hagyja, vagyis a technológiába való beavatkozás nélkül, a folyamatok végén koncentrál a megtermelődött szennyezés kezelésére, vagy szűrésére, így gátolva meg, hogy a keletkezett szennyezőanyag az adott folyamatból közvetlenül kikerüljön a környezetbe. A domain önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis. A domain név alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak, és amely közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerébe kerül delegálásra (pl.:.hu,.eu,.org, stb). Az ingyenes webtárhelyeken létrehozható honlapok esetében domain név regisztráció nem történik, mivel az ingyenes tárhely domainje továbbra is az oldal tulajdonosához/ üzemeltetőjéhez tartozik. Modellező szoftverek, amelyek képesek elemezni és/vagy szimulálni a vizsgált terület működését. A döntéshozatal folyamán használható számítógépes alkalmazások neve, amelyek a strukturált és kevésbé strukturált feladatok megoldásához is segítséget nyújtanak a beépített döntési szabályok és modellek felhasználásával. E szabályokat és modelleket a felhasználó is módosíthatja vagy bővítheti. Két szervezet vagy szervezeti egység számítógép rendszere közötti szabványos formátumú adatcsere. Az adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében. Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. Törvény szerinti fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás. Olyan elektronikus úton megvalósuló készpénz-kímélő fizetési mód, amely elektronikus úton bonyolított tranzakcióhoz kapcsolódik és nem igényli a fizető személyes jelenlétét, kivéve az internetbankolást. Ezen alkalmazások a különböző iratokra, dokumentációkra vonatkozó iktatási folyamat lépéseit (nyilvántartás, kezelés, nyomon követés, archiválás, ) támogatják. Olyan üzleti alkalmazás, melynek révén elsődlegesen a vállalkozásoknak lehetősége nyílik az alap- és/vagy támogató tevékenységeikhez szükséges eszközök, anyagok, szolgáltatások elektronikus úton történő beszerzésére, illetve értékesítésére, beleértve az elektronikus kereskedéssel, beszerzéssel kapcsolatban felmerülő logisztikai, pénzügyi és egyéb adminisztrációs feladatok ellátását is. A korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - a kibocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál. A technológia fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és működését megszüntetik; az elérhető technológia az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban történő alkalmazását, elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják, vagy állítják elő, amennyiben az az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető. A legjobb technológia azt jelenti, hogy a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme Eljárásrend érdekében. alatt a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük. Az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól független szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének ellenőrzéséért felel. Ha a pályázó a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, aa) Döntés előkészítésben közreműködőnek minősül: az a természetes személy, aki aa1) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében, aa2) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja; ab)döntéshozónak minősül: az a természetes személy, aki ab1) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja, ab2) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja; b) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja; c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa; d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot), dc) a tulajdonában álló db) pont szerinti társaságnak minősül: dc1) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, dc2) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot); e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja Amennyiben egy problémát, feladatot (továbbiakban ügyet) egy adott szereplő (ügyintéző, operátor, stb.) saját hatáskörben megoldani nem tud, az ügyet a szervezeti hierarchiában egy nála magasabb beosztású személy fele továbbítja. Egy logisztikai központ összes fedett raktározási kapacitásának a felülről fedett raktározási, tárolási célú építmény(ek) m2-ben kifejezett alapterületé(i)nek összege minősül. Az egyes alkalmazásoknak a felhasználók fele megjelenő formája, képernyők, beviteli mezők összessége, mely a gép - ember kapcsolatot biztosítja. Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység. A környezet minél kisebb terhelésére, károsítására törekszik. Ennek érdekében olyan eszközöket alkalmaz, amelyek célja a termelési folyamatok által okozott környezeti terhelések pl.: erőforrás-felhasználás, káros kibocsátások, hulladéktermelés csökkentése. Tehát fenntarthatónak nevezhető egy termelési folyamat, amennyiben az forrástakarékos (pl.: anyag- és energiatakarékos, az alap- és segédanyagokat megújuló, illetve másodnyersanyagokkal váltja ki), és/vagy csökkenti vagy teljesen megszűnteti a hulladéktermelés és/vagy a káros anyag kibocsátás mennyiségét, illetve veszélyességét, és/vagy képes a megtermelt hulladékok/melléktermékek belső hasznosítására, és/vagy növeli a termékek és szolgáltatások értékét, élettartamát.

3 gazdasági társaság gazdasági terület hibatűrő rendszer hiteles szoftver tár hulladék Közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat. Ipari területnek és kereskedelmi, szolgáltató területnek minősülő terület. Budapesti fejlesztések esetében a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998 (X.15.) Fővárosi Közgyűlési Rendeletben (BVKSZ) meghatározottak szerint ipari területnek és kereskedelmi, szolgáltató területnek minősülő Munkahelyi övezet besorolású terület. Olyan hardver és szoftver megoldásokkal felépített rendszer, mely adott meghibásodások esetén (pl. egy diszk hibája) adatvesztés nélkül, működő képes állapotban marad (pl. Redundáns, tükrözött diszkek alkalmazásával). A hibatűrő rendszereknek több szintjét lehet kiépíteni, kezdve az egyszerű hibák kivédésére alkalmas rendszerektől (pl. az előzőekben említett diszk hiba) egészen a teljesen duplikált, két külön fizikai helyszínen elhelyezett rendszerekig. Támogatott, éles rendszeren futó szoftver elemek bevizsgált, jóváhagyott (telepítő) verzióinak elkülönített, katalogizált gyűjteménye. Bármely, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 1. számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. időszakos és záró beszámoló A kedvezményezettnek a Támogatási Szerződés megkötését követő beszámolói a Közreműködő Szervezet felé a projekt megvalósulásáról (4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 55. ). Igazoló Hatóság A tagállam által az átutalási igénylési dokumentáció összeállítására, benyújtására és az Európai Bizottságtól érkező kifizetések fogadására kijelölt szervezet. Az Igazoló Hatóság Magyarországon - minden Operatív Program vonatkozásában a Magyar Államkincstár. igénymentesség - amennyiben a támogatás céljaival, fejlesztéssel érintett ingatlanra bármilyen jog vagy tény bejegyzésre, feljegyzésre került, csak abban a helyzetben tekinthető igénymentesnek, ha az a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti - az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető jogok esetén (amennyiben releváns és értelmezhető) rendezett tulajdoni viszonyokkal rendelkezőnek tekinthető az ingatlan, ha a jogosultja(i) a projekt megvalósításához, illetve fenntartásához kifejezetten hozzájárult(ak); vagy a projektgazda az igény jogosultja - az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog nem tekintendő projekt megvalósulását vagy fenntartását veszélyeztető ténynek, a jelzálogjogosult hozzájárulásának benyújtására nincsen szükség Az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén a projektgazdának írásban nyilatkoznia, továbbá amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakítás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb. hiteles dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti(k) - feltétel továbbá, hogy a tulajdonos(ok) a projekt megvalósításához, illetve fenntartásához kifejezetten hozzájárult(ak) - osztatlan közös tulajdon esetén az igénymentességnek a pályázati szempontból releváns tulajdoni hányad vonatkozásában kell fennállnia incidens, incidenskezelés innovatív termék és szolgáltatás integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) interfészek intermodális átterelés intranet (belső portál) K + F + I eredmény kapacitásgazdálkodás kiadás (release), kiadáskezelés kizárt közjogi tisztségviselő klasztermenedzsment szervezet konfiguráció, konfigurációkezelés konfigurációs elemek korszerűsítés költségvetési kutatóhely környezetbarát csomagolástechnológia A felhasználóknak a szolgáltató fele bejelentett bármi nemű kérése, problémája, ezek megoldásának folyamata. Az adott vállalkozás által kifejlesztett, a vállalkozás vagy a piac számára új termék vagy szolgáltatás, vagy a már meglévő termék és szolgáltatásnak lényegesen továbbfejlesztett, új elemeket is tartalmazó, a korábbihoz képest értéknövelt változata, amellyel a vállalkozás megerősíti vagy bővíti a már meglévő piaci részesedését. Gyógyszerfejlesztés esetén a törzskönyvezett, sorozat gyártható gyógyszer. Olyan komplex szoftvermegoldás, amely egységes rendszerbe integrálja a vállalat üzleti tevékenységéhez szükséges erőforrások (emberi, pénzügyi, fizikai és információs) tervezését, szervezését, vezetését illetve irányítását. Az egyes alkalmazások elektronikus összekapcsolását biztosító hardver / szoftver megoldások, melyeken keresztül gép-gép (alkalmazásalkalmazás) kapcsolat valósítható meg; az interfész specifikáció meghatározza az alkalmazások közt átadandó adatok pontos formátumát, adattartalmat, az adatok átvitelének módját. A beruházás helyszíne szerinti logisztikai központ területén két közlekedési alágazat (közút, vasút széles nyomtáv, vasút normál nyomtáv, vízi út, légi út, csővezeték) között, adott üzleti évben megvalósuló összes átterelés tonnában kifejezett értéke. Olyan internet technológiát (TCP/IP protokoll) használó belső információs hálózat, amelynek tartalmát csak a helyi hálózatra kapcsolt számítógépek érhetik el. Az internetes tartalmakkal ellentétben a hozzáférés csak egy zárt felhasználói kör számára adott. A kutatás-fejlesztés magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést. Ezen tevékenység során létrejövő termék vagy szolgáltatás a kutatási eredmény. Ennek hasznosításához tartozik mind a vállalkozások keretében, üzleti céllal, gazdasági eredmény reményében történő felhasználás, mind az olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a lakosság életminőségének és a közszolgáltatások minőségének javítása, a természeti és épített környezet védelme, az ország fenntartható fejlődése, valamint védelmi képességének és biztonsági helyzetének javítása. A rendelkezésre álló hardver és szoftver eszközök megfelelő kapacitásának biztosítása, optimális kihasználtságának menedzselése. Az alkalmazások rendszeres vagy egyedi verziói (javító verziók, funkcionális bővítés, stb.), ezen verziók (release, kiadás) éles rendszerre történő telepítésének folyamata. A Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai. Olyan gazdasági társaság, amely a klaszter, illetve a klaszter tagok számára a klaszter alapító dokumentuma vagy Szervezeti és Működési Szabályzata vagy a vele kötött szerződés szerinti szolgáltatásokat nyújtja. A szolgáltatás nyújtásához használt infrastruktúra konfigurációs elemeinek összessége, azok kapcsolati és egyedi beállításai, ezek folyamatos, reprodukálható nyomon követése. A szolgáltatás nyújtásához használt infrastruktúra azon elemi komponensei, melyek rendelkeznek egyedi kapcsolatokkal, beállításokkal. Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka. Költségvetési gazdálkodási rendben működő, alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet vagy szervezeti egység. A hazai, vagy európai Környezetbarát Termékminősítés (http://okocimke.kvvm.hu/public_hun/index.html?ppid= és keretében minősített csomagolástechnológia vagy csomagolás alkalmazása.

4 környezetközpontú technológiai fejlesztés licensz másodlagos alapanyagfelhasználás megfelelő módon történő aláírás igazolása megtartott munkahely melléklet merevlemez (HDD Hard Disk Drive vagy winchester) munkafolyamat-irányítási (workflow) rendszerek NATURA 2000 területek nehéz helyzetben lévő vállalkozás nonprofit gazdasági társaság on-line (elektronikus) értékesítés on-line ügyfélszolgálat összeférhetetlenség partner vállalkozás permentesség PKI (Public Key Infrastructure Nyilvános Kulcsú Infrastruktúra) platform függetlenség projekt adatlap projekt eredményeinek terjesztése projekt fizikai befejezése Életciklus elemzésen alapuló olyan gyártási technológia fejlesztés, amelynek célja a termék teljes életútja negatív környezeti hatásainak a lehető legteljesebb minimalizálása, a termék funkcióinak szem előtt tartásával (pl. helyettesítő termék helyett helyettesítő funkció keresésével; a gyártási folyamat során keletkezett hulladék visszavezetése a termelési folyamatba). Az életciklus-elemzés valamely termék, folyamat vagy tevékenység környezetterhelésének értékelése az alkalmazott anyagok, a felhasznált energia, illetve a környezetbe kibocsátott szennyezés/hulladék azonosításával és mértékük számszerűsítésével, az említett energia, anyagok és környezetbe történő kibocsátás hatásainak értékelése. A környezetvédelmi fejlesztések megvalósítási lehetőségeinek azonosítása és értékelése. Az értékelés magába foglalja a termék, gyártási folyamat vagy tevékenység teljes életciklusát, beleértve a nyersanyagok előállítását és feldolgozását. A gyártást, szállítást és értékesítést, a termék felhasználását, újrahasználatát, karbantartását, újrafeldolgozását és a keletkező hulladék belső hasznosítását kezelését. Egy adott szoftver használati joga, a szoftver licensz szerződésében meghatározott feltételek mellett. Egy folyamatban már hulladékká vált anyag felhasználása más munkafolyamatban, összetétel és felhasználás szempontjából az új alapanyagtól nem különböző módon, azzal egyenértékűen. A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy azzal egyenértékű, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum. A támogatott projekt eredményeként megőrzött munkahelyek száma. A pályázatban rögzített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, és így a pályázat elbírálását megalapozó dokumentum. Olyan, az adatokat digitálisan kódolt formában mágneses felületen tárolni képes eszköz, amely a tárolt információk megőrzését elektromos csatlakozás nélkül is képes biztosítani. Olyan számítógépes alkalmazás, amely részben vagy teljesen biztosítja az irányított üzleti folyamatok automatikus működését, miközben dokumentumok, információk vagy feladatok áramlanak az egyik résztvevőtől a másikig bizonyos eljárási szabályok szerinti művelet elvégzése céljából. Jelentős természetvédelmi rendeltetésű területek. Akkor tekinthetõ egy vállalkozás nehéz helyzetben lévõnek, ha az képtelen - akár saját erejébõl, akár pedig a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezõi által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külsõ beavatkozása nélkül szinte teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét. Nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására alapított gazdasági társaság, amely üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Azon tranzakciók (és az azokból származó árbevétel) összessége, amelyeknél a vevő és az eladó között a szerződés létrejötte, illetve a megrendelés az elektronikus értékesítés céljára bevezetett informatikai megoldáson, rendszeren keresztül valósul meg. Nem tekinthető online értékesítésnek például a csak en érkezett megrendelés, illetve az abból származó árbevétel. A világhálón elérhető, a fogyasztói/igénybe vevői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, a fogyasztók tájékoztatására alkalmas szolgáltatás. Összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn, a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó aa) Döntés előkészítésben közreműködőnek minősül: az a természetes személy, aki aa1) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében aa2) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja; ab) Döntéshozónak minősül: az a természetes személy, aki ab1) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja, ab2) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja; b) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai; c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó; d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül: da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot), dc) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság dc1) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, dc2) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot) Partnervállalkozások azok a vállalkozások, amelyek nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, és amelyek között a következő kapcsolat áll fenn. Egy vállalkozás (fölérendelt vállalkozás) egyedül vagy egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás (alárendelt vállalkozás) tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25 %-ával rendelkezik. A leírás részletesen a Fontos tudnivalók menüpontban található. Az ingatlan nem áll peres eljárás alatt (a tulajdoni lap perfeljegyzést nem tartalmaz). Az alkalmazások, szolgáltatások, kommunikációs eszközök, szabályzatok, eljárások nyílt rendszereken keresztüli biztonságos kommunikációt lehetővé tevő összessége. Segítségével többek között megvalósítható az elektronikus aláírás, amely az elektronikus kereskedelmi megoldások egyik biztonsági alappillére. Egy adott szoftver (alkalmazás) képes több, különböző hardver és alap szoftver infrastruktúrán működni. E dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata. A projekt eredményeit széles körben terjesztik technikai és tudományos konferenciák keretében, vagy azokat tudományos és műszaki szaklapokban teszik közzé, vagy szabadon hozzáférhető adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz), vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül. A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül. projekt költségeinek forrása Elszámolható költség forrása = igényelt támogatás + elszámolható költségre eső önrész. Projekt összköltség forrása = igényelt támogatás + elszámolható költségre eső önrész + nem elszámolható költségek fedezete.

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

- Adaptív innováció mely a nemzetközi szinten kidolgozott technológiák átvétele során jelentkezik.

- Adaptív innováció mely a nemzetközi szinten kidolgozott technológiák átvétele során jelentkezik. V. FOGALOMJEGYZÉK A Pályázati Felhívás és GOP Részletes Pályázati Útmutatóban, valamint a Projekt adatlapon található fogalmak definíciója - Adaptív innováció mely a nemzetközi szinten kidolgozott technológiák

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15 FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Prototípusfejlesztés. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.7-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Prototípusfejlesztés. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.7-15 Glósz és Társa Kft. Prototípusfejlesztés, 2015. augusztus FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, nemzetközi szinten is új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Oktatási és Kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban tárgyú pályázathoz Kódszám: AGR_PIAC_13 1 Tartalom A.

Részletesebben

Vállalati K+F+I kiírások tervezete, 2015. augusztus FELHÍVÁS

Vállalati K+F+I kiírások tervezete, 2015. augusztus FELHÍVÁS FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, nemzetközi szinten is új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására. A felhívás

Részletesebben