olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással"

Átírás

1 Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció aktív felhasználó alapszoftver alkalmazás Application Service Providing (ASP) átalakítás (800/2008/EK rendelet szerint) olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással a projekt keretében korszerűsített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete a projekt keretében épített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete mely a nemzetközi szinten kidolgozott technológiák átvétele során jelentkezik az adott SaaS szolgáltatással, az adott KKV-ben kiszolgált nevesített felhasználó, amely a mérést megelőző három hónapban bejelentkezett lyan szoftver komponensek, melyek a számítógépek működtetését, adatbázisok kezelését biztosítják (pl. operációs rendszer, adatbázis kezelő), önmagukban nem valósítanak meg üzleti logikát azok a szoftver komponensek, melyek egy adott cél feladat ellátására kerültek kifejlesztésre alkalmazásszolgáltatás, mely központi adatbázison vagy gépparkon alapul egy hálózati szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás/intézmény révén; az alkalmazás-szolgáltatók lehetővé teszik a cégek és magánemberek számára, hogy az ahhoz szükséges eszközök megvásárlása nélkül, bérleti vagy eseti díj ellenében vegyenek igénybe informatikai szolgáltatásokat egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódó beruházás átalakítás (OTÉK szerint) átlagos statisztikai állományi létszám (mindenkori KSH fogalom meghatározás alapján) B2B internet platform meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka a munkaügy-statisztikai adatgyűjtéseken általában az átlagos állományi létszámot kell jelenteni, ami a munkavállalók (alkalmazásban állók, további munkaviszonyban állók, egyéni vállalkozó és nem fizetett segítő családtagja) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató; az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával; az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében működött; az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét; természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszaknak csak egy részére esett (az átlagos állományi létszámnak a napi létszámnyilvántartáson alapuló számítása helyett a KSH a 20-nál kevesebb főt foglalkoztató ún. kisszervezetek esetében ettől eltérő módszer alkalmazását is engedélyezheti, pl. az átlagszámítás a havi nyitó és záró létszámból is történhet); az átlagos állományi létszám számításánál, mely a kérdőívek tagolásának megfelelően a részletezett csoportok szerint történik, valamennyi munkavállalót, a munkaidő hosszától függetlenül, egy főnek kell tekinteni ( ig a foglalkoztatott nyugdíjasok létszámának meghatározása a tényleges létszámnak a teljesített munkaórák figyelembevételével, teljes munkaidősre való átszámítással történt) olyan üzleti alkalmazás, amelynek célja, hogy ösztönözze elsődlegesen a vállalatok közötti új üzleti kapcsolatok kialakítását, vagy a meglevő nem elektronikus kapcsolatok informatikai támogatását barnamezős területnek tekinthető az az egybefüggő építési telek vagy telkek, amelyek építményeinek és területeinek legalább 50%-a a pályázat benyújtásakor nem voltépítményeinek és területeinek legalább 50%-a a pályázat benyújtásakor nem volt használatban, és az érvényes településrendezési terv alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik, továbbá a fejlesztés következtében funkcióváltás történik vagyis a jelenleg használaton kívüli vagy alulhasznosított épület/épületegyüttes/terület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés(kivéve gazdasági terület) barnamezős terület

2 barnamezős terület bázis időszak bázis létszám beruházási típusú/nem beruházási típusú fejlesztés beszállító beszállítói integrátor bővítés BPR (Business Process Reenginering, Üzleti Folyamatok Újraszervezése) Business-to-Business (B2B) kapcsolat gazdasági terület a pályázat benyújtását megelőzően a településrendezési terv alapján már legalább 5 éve gazdasági terület1 (OTÉK szerinti Kereskedelmi, szolgáltató, vagy Ipari terület; Budapesten Munkahelyi besorolású terület) és ipari tevékenységet folytattak vagy folytatnak rajta, illetve mezőgazdasági üzemi területként funkcionált vagy különleges terület, ezen belül kizárólag: oktatási központok területei, vagy egészségügyi területek, vagy a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, vagy honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, vagy hulladékkezelők, - lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), vagy mezőgazdasági üzemi terület közlekedési és közműterület, ezen belül kizárólag: közlekedési építmények; igazgatási épület a pályázó szervezet által foglalkoztatottak számának meghatározásához alkalmazott bázis időszak május 1-től április 30-ig terjedő időszak a Bázis időszak 12 hónapjában, a pályázó szervezetnél foglalkoztatottak (FTE-ben kifejezett) számának egyszerű számtani átlaga beruházási célú, illetve beruházási jellegű projekt, az a projekt, amely összköltségének legalább 50%- ában: tárgyi eszköz, vagy immateriális javak beszerzésére, létesítésére, saját vállalkozásban történő előállítására, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezésére, vagy rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenységre irányul (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is), valamint a meglévő tárgyi eszköz bővítésére, rendeltetésének megváltoztatására, átalakítására, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenységre irányul, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt amennyiben az elszámolható költségek minimum 50%-a beruházási elemekből áll (azaz építés, eszközbeszerzés), akkor a projekt beruházási típusú; amennyiben a projekt több, mint 50%-a nem beruházási elemekből áll (azaz projekt előkészítés, bérköltség, bérleti díj), akkor nem beruházási beszállítónak minősül az a szervezet, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t fejleszt a végtermék gyártó vagy annak beszállítói integrátora részére; a beszállítók által fejlesztett (és gyártott) alkatrészek, részegységek nem kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba. Az innovatív beszállítói tevékenység révén az alapanyagból vagy félkész termékből hozzáadott érték előállítással egy előnyösebb paraméterű alkatrész, részegység jelenik meg, amelyet más vállalkozások továbbfeldolgozással, vagy összeszereléssel végtermékké alakítanak; a beszállítót, mint ipari partnert közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a gyártóhoz olyan, a projekthez szükséges tőkeerővel, szervezőkészséggel, kutatás-fejlesztési kapacitással, vagy annak bevonási képességével rendelkező, részegységet beszállító közép- vagy nagyvállalkozás, amely képes az adott részegységhez beszállító többi mikro, kis- és középvállalkozást összefogni, saját területükre irányuló fejlesztési, termékváltási tevékenységüket összehangolni, a közös fejlesztés finanszírozását, az új termék, technológia, design megoldás marketingjét megszervezni és azt a piacon elhelyezni meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység az üzleti folyamatok újratervezése, vállalati folyamatok újraformálása az értéklánc közbenső tagjai között fennálló üzleti kapcsolat, folyamat

3 Business-to-Consumer (B2C) kapcsolat cégszerű aláírás célterület Consumer-to-Consumer (C2C) kapcsolat Customer Relationship Management (CRM) az elektronikus kereskedelem azon típusa, melyben az üzleti szereplő által megcélzott fél a fogyasztó; ennek segítségével közvetlenebb kapcsolat alakítható ki a vásárlóval; a kereskedő teljesebb tájékoztatást nyújthat a társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban szabályozott módon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. eszközbeszerzés, Információs technológia-fejlesztés). Ilyen esetben a célterültet kifejezés az egyes tevékenységtípusok megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál az elektronikus kereskedelem azon típusa, melynek segítségével a fogyasztók közvetlen tranzakciókat bonyolítanak le más fogyasztókkal az ügyfél igényeit középpontba helyező vállalati filozófia informatikai eszközökkel (integrált, értékesítést támogató, marketing automatizáló és ügyfélszolgálati információs rendszerrel) való támogatása csoportmunka rendszerek (Groupware) csővégi megoldások domain név döntéstámogató rendszer (DSS) EDI (Electronic Data Interchange, Elektronikus adatcsere) elbírálásból való kizárás elektronikus aláírás elektronikus fizetés elektronikus iratkezelési rendszerek elektronikus piactér csoportmunka alkalmazások azon emberek csoportját támogatják, akik megosztanak egy közös feladatot vagy elérni kívánt célt, és együttműködnek annak megoldásán. Ezek az alkalmazások a csoport számára olyan lehetőséget nyújtanak, hogy az ötleteiket, gondolataikat és erőforrásaikat megosszák a kapcsolódáshoz használt számítógépes hálózaton keresztül a csővégi megoldás olyan környezetvédelmi megoldás, amely a szennyező termelési folyamatot érintetlenül hagyja, vagyis a technológiába való beavatkozás nélkül, a folyamatok végén koncentrál a megtermelődött szennyezés kezelésére, vagy szűrésére, így gátolva meg, hogy a keletkezett szennyezőanyag az adott folyamatból közvetlenül kikerüljön a környezetbe a domain önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis; a domain név alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak, és amely közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerébe kerül delegálásra (pl.:.hu,.eu,.org, stb); az ingyenes webtárhelyeken létrehozható honlapok esetében domain név regisztráció nem történik, mivel az ingyenes tárhely domainje továbbra is az oldal tulajdonosához/üzemeltetőjéhez tartozik modellező szoftverek, amelyek képesek elemezni és/vagy szimulálni a vizsgált terület működését; a döntéshozatal folyamán használható számítógépes alkalmazások neve, amelyek a strukturált és kevésbé strukturált feladatok megoldásához is segítséget nyújtanak a beépített döntési szabályok és modellek felhasználásával; e szabályokat és modelleket a felhasználó is módosíthatja vagy bővítheti két szervezet vagy szervezeti egység számítógép rendszere közötti szabványos formátumú adatcsere az adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. Törvény szerinti fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás olyan elektronikus úton megvalósuló készpénz-kímélő fizetési mód, amely elektronikus úton bonyolított tranzakcióhoz kapcsolódik és nem igényli a fizető személyes jelenlétét, kivéve az internetbankolást ezen alkalmazások a különböző iratokra, dokumentációkra vonatkozó iktatási folyamat lépéseit (nyilvántartás, kezelés, nyomon követés, archiválás, ) támogatják olyan üzleti alkalmazás, melynek révén elsődlegesen a vállalkozásoknak lehetősége nyílik az alap- és/vagy támogató tevékenységeikhez szükséges eszközök, anyagok, szolgáltatások elektronikus úton történő beszerzésére, illetve értékesítésére, beleértve az elektronikus kereskedéssel, beszerzéssel kapcsolatban felmerülő logisztikai, pénzügyi és egyéb adminisztrációs feladatok ellátását is

4 elérhető legjobb technológia eljárásrend ellenőrzési hatóság érintettség a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - a kibocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál. A technológia fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és működését megszüntetik; az elérhető technológia az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban történő alkalmazását, elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják, vagy állítják elő, amennyiben az az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető; a legjobb technológia azt jelenti, hogy a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében; (BAT referenciadokumentum (http://eippcb.jrc.es/reference) vagy (http://www.ippc.hu/hazai_bat_utmutatok.htm) eljárásrend alatt jelen összefüggésben a GOP IH-nak, illetve a ROP IH-nak, illetve a Közreműködő Szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól független szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének ellenőrzéséért felel évi CLXXXI. törvény 8. -a alapján, ha a pályázó a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, aa) Döntés előkészítésben közreműködőnek minősül: az a természetes személy, aki aa1) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében, aa2) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja; ab)döntéshozónak minősül: az a természetes személy, aki ab1) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja, ab2) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja; b) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a 2. d) pontja alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja; c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa; (Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pont); d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot), dc) a tulajdonában álló db) pont szerinti társaságnak minősül: dc1) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, dc2) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot);

5 eszkaláció (hierarchikus) fedett raktározási kapacitás felhasználói interfész felújítás fenntartható termelés e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)- c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. amennyiben egy problémát, feladatot (továbbiakban ügyet) egy adott szereplő (ügyintéző, operátor, stb.) saját hatáskörben megoldani nem tud, az ügyet a szervezeti hierarchiában egy nála magasabb beosztású személy fele továbbítja logisztikai központ összes fedett raktározási kapacitásának (felülről fedett raktározási, tárolási célú építmény(ek) m2-ben kifejezett alapterületé(i)nek összege) minősül az egyes alkalmazásoknak a felhasználók fele megjelenő formája, képernyők, beviteli mezők összessége; a gép - ember kapcsolatot biztosítja meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység környezet minél kisebb terhelésére, károsítására törekszik; ennek érdekében olyan eszközöket alkalmaz, amelyek célja a termelési folyamatok által okozott környezeti terhelések pl.: erőforrás-felhasználás, káros kibocsátások, hulladéktermelés csökkentése; tehát fenntarthatónak nevezhető egy termelési folyamat, amennyiben az forrástakarékos (pl.: anyag- és energiatakarékos, az alap- és segédanyagokat megújuló, illetve másodnyersanyagokkal váltja ki), és/vagy csökkenti vagy teljesen megszűnteti a hulladéktermelés és/vagy a káros anyag kibocsátás mennyiségét, illetve veszélyességét, és/vagy képes a megtermelt hulladékok/melléktermékek belső hasznosítására, és/vagy növeli a termékek és szolgáltatások értékét, élettartamát gazdasági társaság gazdasági terület hiánypótlás hibatűrő rendszer hiteles szoftver tár hulladék időszakos és záró beszámoló Igazoló Hatóság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint ipari területnek és kereskedelmi, szolgáltató területnek minősülő terület; Budapesti fejlesztések esetében a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998 (X.15.) Fővárosi Közgyűlési Rendeletben (BVKSZ) meghatározottak szerint ipari területnek és kereskedelmi, szolgáltató területnek minősülő Munkahelyi övezet besorolású terület valamennyi melléklet hiánypótolható, a hiánypótlás csak egy alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg olyan hardver és szoftver megoldásokkal felépített rendszer, mely adott meghibásodások esetén (pl. egy diszk hibája) adatvesztés nélkül, működő képes állapotban marad (pl. Redundáns, tükrözött diszkek alkalmazásával); a hibatűrő rendszereknek több szintjét lehet kiépíteni, kezdve az egyszerű hibák kivédésére alkalmas rendszerektől (pl. az előzőekben említett diszk hiba) egészen a teljesen duplikált, két külön fizikai helyszínen elhelyezett rendszerekig támogatott, éles rendszeren futó szoftver elemek bevizsgált, jóváhagyott (telepítő) verzióinak elkülönített, katalogizált gyűjteménye bármely, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 1. számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles a kedvezményezettnek a Támogatási Szerződés megkötését követő beszámolói a Közreműködő Szervezet felé a projekt megvalósulásáról (4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 55. ) a tagállam által az átutalási igénylési dokumentáció összeállítására, benyújtására és az Európai Bizottságtól érkező kifizetések fogadására kijelölt szervezet; az Igazoló Hatóság Magyarországon - minden Operatív Program vonatkozásában a Magyar Államkincstár

6 igénymentesség incidens, incidenskezelés induló beruházás fogalma innovatív termék és szolgáltatás integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) interfészek intermodális átterelés intranet (belső portál) Irányító Hatóság (IH) K + F + I eredmény kapacitásgazdálkodás amennyiben a támogatás céljaival, fejlesztéssel érintett ingatlanra bármilyen, az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény ában megjelölt, vagy a 2. (2) bekezdése szerinti jog vagy tény bejegyzésre, feljegyzésre került, csak abban a helyzetben tekinthető igénymentesnek, ha az a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető jogok esetén (amennyiben releváns és értelmezhető) rendezett tulajdoni viszonyokkal rendelkezőnek tekinthető az ingatlan, ha a jogosultja(i) a projekt megvalósításához, illetve fenntartásához kifejezetten hozzájárult(ak); vagy a projektgazda az igény jogosultja az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog nem tekintendő projekt megvalósulását vagy fenntartását veszélyeztető ténynek, a jelzálogjogosult hozzájárulásának benyújtására nincsen szükség. az igénymentességet a pályázónak kell igazolnia az ingatlan nyilvántartásba feljegyezhető tények esetén a projektgazdának írásban nyilatkoznia, továbbá amennyiben releváns, pl. felszámolási eljárás, kisajátítás, telekalakítás, tulajdoni korlátozás, építési tilalom, stb. hiteles dokumentumokkal igazolnia kell, hogy a feljegyzett tény(ek) a projekt megvalósulását és fenntartását nem veszélyezteti(k) feltétel továbbá, hogy a tulajdonos(ok) a projekt megvalósításához, illetve fenntartásához kifejezetten hozzájárult(ak) osztatlan közös tulajdon esetén az igénymentességnek a pályázati szempontból releváns tulajdoni hányad vonatkozásában kell fennállnia a felhasználóknak a szolgáltató fele bejelentett bármi nemű kérése, problémája, ezek megoldásának folyamata induló beruházásnak minősül a tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, vagy egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került, vagy - amennyiben nem vásárolják fel bezárásra került volna, és az eszközöket egy független beruházó veszi meg az adott vállalkozás által kifejlesztett, a vállalkozás vagy a piac számára új termék vagy szolgáltatás vagy a már meglévő termék és szolgáltatásnak lényegesen továbbfejlesztett, új elemeket is tartalmazó, a korábbihoz képest értéknövelt változata, amellyel a vállalkozás megerősíti vagy bővíti a már meglévő piaci részesedését. (Oslo Manual 3. kiadása alapján); gyógyszerfejlesztés esetén a törzskönyvezett, sorozat gyártható gyógyszer olyan komplex szoftvermegoldás, amely egységes rendszerbe integrálja a vállalat üzleti tevékenységéhez szükséges erőforrások (emberi, pénzügyi, fizikai és információs) tervezését, szervezését, vezetését illetve irányítását az egyes alkalmazások elektronikus összekapcsolását biztosító hardver / szoftver megoldások, melyeken keresztül gép-gép (alkalmazásalkalmazás) kapcsolat valósítható meg; az interfész specifikáció meghatározza az alkalmazások közt átadandó adatok pontos formátumát, adattartalmat, az adatok átvitelének módját a beruházás helyszíne szerinti logisztikai központ területén két közlekedési alágazat (közút, vasút széles nyomtáv, vasút normál nyomtáv, vízi út, légi út, csővezeték) között, adott üzleti évben megvalósuló összes átterelés tonnában kifejezett értéke olyan internet technológiát (TCP/IP protokoll) használó belső információs hálózat, amelynek tartalmát csak a helyi hálózatra kapcsolt számítógépek érhetik el; az internetes tartalmakkal ellentétben a hozzáférés csak egy zárt felhasználói kör számára adott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kijelölt szervezeti egysége, melynek feladata a felelősségi körébe tartozó operatív program(ok) stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének biztosítása a kutatás-fejlesztés magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést; ezen tevékenység során létrejövő termék vagy szolgáltatás a kutatási eredmény; ennek hasznosításához tartozik mind a vállalkozások keretében, üzleti céllal, gazdasági eredmény reményében történő felhasználás, mind az olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a lakosság életminőségének és a közszolgáltatások minőségének javítása, a természeti és épített környezet védelme, az ország fenntartható fejlődése, valamint védelmi képességének és biztonsági helyzetének javítása a rendelkezésre álló hardver és szoftver eszközök megfelelő kapacitásának biztosítása, optimális kihasználtságának menedzselése

7 kapcsolt vállalkozás kedvezményezett kiadás (release), kiadáskezelés kis- és középvállalkozás kizárt közjogi tisztségviselő klasztermenedzsment szervezet konfiguráció, konfigurációkezelés konfigurációs elemek korszerűsítés költségvetési kutatóhely környezetbarát csomagolástechnológia környezetközpontú technológiai fejlesztés Közreműködő Szervezet (KSz) kapcsolt vállalkozások azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok valamelyike fennáll: a) a vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével egy másik vállalkozásban, b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét, c) a vállalkozás jogosult valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyás gyakorolására e vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően, d) a vállalkozás, amely valamely másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül irányítja a másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségét a Közreműködő Szervezettel a Támogatási Szerződést megkötő szervezet, vagyis a támogatásban részesült pályázó az alkalmazások rendszeres vagy egyedi verziói (javító verziók, funkcionális bővítés, stb.), ezen verziók (release, kiadás) éles rendszerre történő telepítésének folyamata a mikro, kis- és középvállalkozások (kkv-k) típusba a 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai olyan gazdasági társaság, amely a klaszter, illetve a klaszter tagok számára a klaszter alapító dokumentuma vagy Szervezeti és Működési Szabályzata vagy a vele kötött szerződés szerinti szolgáltatásokat nyújtja a szolgáltatás nyújtásához használt infrastruktúra konfigurációs elemeinek összessége, azok kapcsolati és egyedi beállításai, ezek folyamatos, reprodukálható nyomon követése a szolgáltatás nyújtásához használt infrastruktúra azon elemi komponensei, melyek rendelkeznek egyedi kapcsolatokkal, beállításokkal meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építésiszerelési munka költségvetési gazdálkodási rendben működő, alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet vagy szervezeti egység a hazai, vagy európai Környezetbarát Termékminősítés (http://okocimke.kvvm.hu/public_hun/index.html?ppid= és keretében minősített csomagolástechnológia vagy csomagolás alkalmazása) életciklus elemzésen alapuló olyan gyártási technológia fejlesztés, amelynek célja a termék teljes életútja negatív környezeti hatásainak a lehető legteljesebb minimalizálása, a termék funkcióinak szem előtt tartásával (pl. helyettesítő termék helyett helyettesítő funkció keresésével; a gyártási folyamat során keletkezett hulladék visszavezetése a termelési folyamatba); az életciklus-elemzés valamely termék, folyamat vagy tevékenység környezetterhelésének értékelése az alkalmazott anyagok, a felhasznált energia, illetve a környezetbe kibocsátott szennyezés/hulladék azonosításával és mértékük számszerűsítésével; az említett energia, anyagok és környezetbe történő kibocsátás hatásainak értékelése; a környezetvédelmi fejlesztések megvalósítási lehetőségeinek azonosítása és értékelése; az értékelés magába foglalja a termék, gyártási folyamat vagy tevékenység teljes életciklusát, beleértve a nyersanyagok előállítását és feldolgozását; a gyártást, szállítást és értékesítést, a termék felhasználását, újrahasználatát, karbantartását, újrafeldolgozását és a keletkező hulladék belső hasznosítását kezelését az operatív programok végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai az irányító hatóság és a közreműködő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdés a)-k) pontjai alapján ajánlatkérőnek minősülő alábbi szervezetek:

8 a) a minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet; b) az állam, az a) pontban meghatározott szervezeteken kívüli központi költségvetési szerv, valamint a külön törvény alapján biztosított működési keret terhére lefolytatandó beszerzések tekintetében részjogkörű költségvetési egysége a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének engedélyével, az alaptevékenysége ellátásához szükséges beszerzések tekintetében az elkülönített állami pénzalap kezelője, a társadalombiztosítási költségvetési szerv; c) országos kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; közszféra szerv pályázó/kedvezményezett d) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács; e) a közalapítvány; f) a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint az a közműsor-szolgáltató, amelynek működését többségi részben állami, illetőleg önkormányzati költségvetésből finanszírozzák, továbbá az Országos Rádió és Televízió Testület; g) az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály rendelkezik, meghatározva a szervezet által ellátandó feladatot, az irányítására, illetőleg az ellenőrzésére, valamint a működésére vonatkozó szabályokat, feltéve, hogy az a)-f) pontjában meghatározott egy vagy több szervezet, illetőleg az Országgyűlés vagy a Kormány meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza; h) az a jogi személy, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, illetőleg amely ilyen tevékenységet lát el, ha e bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet, illetőleg az Országgyűlés vagy a Kormány meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza; j) az a jogképes szervezet, amelyet az a)-h) pontban meghatározott egy vagy több szervezet (ide nem értve az államot) az alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyen szervezet felett meghatározó befolyást képes gyakorolni; k) a Kbt. 2/A. (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet. licensz egy adott szoftver használati joga, a szoftver licensz szerződésében meghatározott feltételek mellett másodlagos alapanyagfelhasználás megfelelő módon történő aláírás igazolása megtartott munkahely melléklet merevlemez (HDD Hard Disk Drive vagy winchester) egy folyamatban már hulladékká vált anyag felhasználása más munkafolyamatban, összetétel és felhasználás szempontjából az új alapanyagtól nem különböző módon, azzal egyenértékűen a pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy azzal egyenértékű, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum a támogatott projekt eredményeként megőrzött munkahelyek száma; értéke megegyezik a bázis létszámmal a pályázatban rögzített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, és így a pályázat elbírálását megalapozó dokumentum olyan, az adatokat digitálisan kódolt formában mágneses felületen tárolni képes eszköz, amely a tárolt információk megőrzését elektromos csatlakozás nélkül is képes biztosítani munkafolyamat-irányítási (workflow) rendszerek nagyvállalat NATURA 2000 területek olyan számítógépes alkalmazás, amely részben vagy teljesen biztosítja az irányított üzleti folyamatok automatikus működését, miközben dokumentumok, információk vagy feladatok áramlanak az egyik résztvevőtől a másikig bizonyos eljárási szabályok szerinti művelet elvégzése céljából minden gazdálkodó szervezet, amely 250-nél több személyt foglalkoztat és amelyek éves árbevétele meghaladja az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke meghaladja a 43 millió eurót jelentős természetvédelmi rendeltetésű területek

9 nehéz helyzetben lévő vállalkozás nonprofit gazdasági társaság on-line (elektronikus) értékesítés on-line ügyfélszolgálat Operatív program összeférhetetlenség akkor tekinthetõ egy vállalkozás nehéz helyzetben lévõnek, ha az képtelen - akár saját erejébõl, akár pedig a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezõi által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külsõ beavatkozása nélkül szinte teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására alapított gazdasági társaság, amely üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat; a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja azon tranzakciók (és az azokból származó árbevétel) összessége, amelyeknél a vevő és az eladó között a szerződés létrejötte, illetve a megrendelés az elektronikus értékesítés céljára bevezetett informatikai megoldáson, rendszeren keresztül valósul meg; nem tekinthető online értékesítésnek például a csak e- mailen érkezett megrendelés, illetve az abból származó árbevétel a világhálón elérhető, a fogyasztói/igénybe vevői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, a fogyasztók tájékoztatására alkalmas szolgáltatás a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése alapján az Európai Bizottság hagy jóvá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdés szerint összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn, a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó. aa) Döntés előkészítésben közreműködőnek minősül: az a természetes személy, aki aa1) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében, aa2) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja; ab) Döntéshozónak minősül: az a természetes személy, aki ab1) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja, ab2) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja; b) kizárt közjogi tisztségviselő, kizárt közjogi tisztségviselőnek minősül: a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai; pályázat Pályázati felhívás és Részletes Pályázati Útmutató c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó; d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül: da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot), dc) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság dc1) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, dc2) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot). a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége, amelyek alapját képezik a pályázó, illetve a projekt bírálatának támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó dokumentumok

10 partner vállalkozás permentesség PKI (Public Key Infrastructure Nyilvános Kulcsú Infrastruktúra) platform függetlenség projekt projekt adatlap projekt befejezése projekt eredményeinek terjesztése projekt fenntartási jelentés projekt fizikai befejezése projekt költségeinek forrása projekt lezárása partnervállalkozások azok a vállalkozások, amelyek nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, és amelyek között a következő kapcsolat áll fenn: egy vállalkozás (fölérendelt vállalkozás) egyedül vagy egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás (alárendelt vállalkozás) tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25 %-ával rendelkezik az ingatlan nem áll peres eljárás alatt (a tulajdoni lap perfeljegyzést nem tartalmaz) az alkalmazások, szolgáltatások, kommunikációs eszközök, szabályzatok, eljárások nyílt rendszereken keresztüli biztonságos kommunikációt lehetővé tevő összessége; segítségével többek között megvalósítható az elektronikus aláírás, amely az elektronikus kereskedelmi megoldások egyik biztonsági alappillére egy adott szoftver (alkalmazás) képes több, különböző hardver és alap szoftver infrastruktúrán működni a) egy önálló fejlesztés, vagy b) több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál nem nagyobb összköltségű fejlesztés megvalósítását célzó támogatási alap (közvetett támogatás), vagy c) hasonló célú fejlesztések megvalósulását célzó hitel, tőke vagy garancia alap (pénzügyi alap) e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatását; a dokumentum kitöltése a pályázó feladata a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása megtörtént a projekt eredményeit széles körben terjesztik technikai és tudományos konferenciák keretében, vagy azokat tudományos és műszaki szaklapokban teszik közzé, vagy szabadon hozzáférhető adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz), vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül a Kedvezményezettnek a kötelező fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a Közreműködő Szervezet felé a projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül elszámolható költség forrása = igényelt támogatás + elszámolható költségre eső önrész projekt összköltség forrása = igényelt támogatás + elszámolható költségre eső önrész + nem elszámolható költségek fedezete a projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban, támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt; ha a támogatói okirat, támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült a pályázattal érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket projektarányos akadálymentesítés ez festés/mázolásnál a vakok és gyengén látók miatt, a megfelelő színkontrasztok kialakítását jelenti (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása, stb.) elektromos hálózat teljes felújításánál pl. a helyiségek kapcsolóit a mozgáskorlátozottak számára elérhető magasságba kell áthelyezni, stb. az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, a célja, hogy a pályázat keretében végrehajtandó beruházással már akadályt ne építsünk

11 prototípus raktárkészlet valós idejű online megjelenítése regionális logisztikai központ regisztrált felhasználó relációs adatbázis rendszer (Relational DataBase Management System, RDBMS) kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként létrehozott mintapéldány, melynek célja, hogy bizonyításra kerüljön az ötlet műszakitudományos szempontból való működőképessége. Szoftverfejlesztés esetén a szoftver(rendszer) kezdeti verziója, ami a tervezési koncepció/szoftver algoritmus működőképességét igazolja; gyógyszerfejlesztés esetén a humán I., illetve II. fázisok klinikai dossziéja a raktárkészletnek a termék értékesítési folyamat automatizált figyelemmel kísérésével (frissítésével) megvalósuló on-line megjelenítése oly módon, hogy a fogyasztók valós időben kapnak tájékoztatást a megrendelhető, megvásárolható termékek aktuális köréről, mennyiségéről, áráról, stb amely esetében a terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 5 ezer m2 olyan személy, aki/amely egy szolgáltatás igénybevételére a szolgáltató által megkívánt előzetes azonosítási/adatszolgáltatási eljárásnak eleget téve, mint nyilvántartott felhasználó szerez jogosultságot olyan adatbázis rendszer, ahol az adatbázis kezelő az adatok relációs modelljét támogatja; a relációs adatbázisokban az adatokat kétdimenziós táblákban tárolják; a táblák a logikailag összetartozó adatok sorokból és oszlopokból álló elrendezése (kapcsolatok); az adatbázist alkotó egyedek a táblázat soraiban, az egyedtulajdonságok pedig az oszlopaiban találhatók; a relációs adatmodellben az egyedek közötti kapcsolat az adatértékeken (kulcsokon) keresztül valósul meg rendelkezésre állás rendelkezésre állás menedzsment arányszám (százalékos értékben kifejezve), amely megmutatja, hogy egy adott időszakban (naptári hónapon, negyedéven, illetve éven belül) a szolgáltatás tényleges elérhetősége az ügyfelek számára hogyan viszonyul a névleges (maximálisan lehetséges) elérhetőség értékéhez az a folyamat, amely a szolgáltatási szint megállapodásban (Service Level Agreement) rögzített rendelkezésre állási paramétereket méri, azok teljesítése érdekében a szükséges beavatkozásokat kidolgozza, végrehajtja részegységnek minősül a végtermékbe önálló egységként bekerülő rendszer automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt rádiófrekvenciás technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és eszközök segítségével részegység RFID (Radio Frequency IDentification) robosztus informatikai komplex, stabil, sérthetetlen, adatvédelmi szempontból védett informatikai struktúra, rendszer struktúra skálázhatóság lehetőség a rendszer felhasználói (user) számának bővítésére SQL (Structured Query Language, Strukturált a relációs adatbázisok kezelésére szolgáló legelterjedtebb programozási nyelv Lekérdezési Nyelv) erőforrások (emberi, pénzügyi, fizikai és információs) elérhetőségének lehetővé tétele egy felhasználó strukturált jogosultságkezelés vagy alkalmazás által személyre (ill. alkalmazásra) szabottan szálláshelyfejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a 12 NEM LAKÓÉPÜLETEK között nevesített szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálláshelyfejlesztés szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül, valamint az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaralótáborok, üdülő- és pihenőotthonok, egyéb, nyaralóknak készült máshova nem sorolt ingatlan emberek és tárgyak szállítására szolgáló berendezések. Ide kell sorolni például azokat a termékeket, amelyek eltérnek a CPA (1) DM alfejezetében szereplő alkatrészektől, az olyan szállítóeszközöket, mint a szállító eszköz (transport gépjárművek, a vontatók és nyerges pótkocsik, a vasúti és villamosvasúti mozdonyok és a vasúti kocsik, equipment) valamint a repülőgépek és űrhajók, motorkerékpárok, kerékpárok stb. szigetszerű működés szintentartó és helyettesítő beruházás szolgáltatásfolytonosság, szolgáltatásfolytonosság menedzsment az adott alkalmazás más alkalmazásokhoz nem kapcsolódva, önállóan működik tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely nem jár új létesítmény felállításával, nem jár meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény szolgáltatásainak bővítésével; illetve olyan eszközök beszerzése, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás a nyújtott szolgáltatás alapvető változását eredményezné a nyújtott szolgáltatás váratlan események hatására történő kiesése (katasztrófa helyzet), a kiesések megelőzésének, a kiesés bekövetkeztekor minél hamarabbi elhárításának (az üzemszerű működés visszaállításának) a tervezése, menedzselése

12 szolgáltatási szint szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások támogatás mértéke tartalommenedzsment rendszer (Content Management System, CMS) távmunka rendszer szolgáltatásnyújtás szolgáltató által vállalt paramétereink összessége (pl. rendelkezésre állás, hibajavítási idő, stb.) a vállalt szolgáltatási szinteket, garanciális feltételeket, a szolgáltatás hibás teljesítése esetén felszámolható kötbéreket, stb. rögzítő szerződés a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő között az adott jelentési periódus végén, élő szerződéssel rendelkező, minimum a periódus utolsó 3 hónapjára szolgáltatási díjat fizető KKV; a pályázat elnyerésekor már szolgáltatási szerződéssel rendelkező KKV-k nem vehetők figyelembe szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásként (csak a pályázati támogatás eredményeképp szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások vehetők figyelembe) az igényelt támogatás és az összes elszámolható költség hányadosa, %-os mértékben kifejezve, hat tizedesre kerekítve olyan internet technológia alapú alkalmazás, amely segítségével a felhasználó képes egyszerű módon létrehozni, szerkeszteni, és törölni a hozzárendelt adatokban és információkban olyan alkalmazás, mely támogatja a munkavégzésnek azt a formáját, amikor a munkavállaló nem a hagyományos munkahelyen, hanem attól távol végzi el rendszeresen a napi munkáját, melynek eredményét az infokommunikáció technológiák alkalmazásával juttatja el munkaadójához technológia, amely az adott folyamatra érvényes kibocsátási (emissziós) határérték telephely teremtett munkahelyek száma teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek térinformatikai és földrajzi információs rendszerek (Geographical Information Systems, GIS) tudásmenedzsment rendszerek (Knowledge Management System, KMS) turisztikai attrakció új gép újrahasználat általános esetben olyan gyártási vagy működési technológia, amely az adott folyamatra érvényes kibocsátási (emissziós) határérték alatti kibocsátással jár minden, vagy a legtöbb kibocsátott anyag tekintetében; a kibocsátási határértékeket jogszabályok határozzák meg; egyes termékcsoportoknál elvárások, kibocsátási szintek is meghatározottak, ezeket például BAT referenciadokumentum (http://eippcb.jrc.es/reference) vagy (http://www.ippc.hu/hazai_bat_utmutatok.htm), vagy az adott terméktípus környezeti vagy egyéb minősítési rendszere tartalmazza (hazai és európai Környezetbarát Termékminősítés és a BAT dokumentumok az IPPC eljárásra kötelezettek számára készültek, de a mérvadó kibocsátások az ennél kisebb termelési intenzitású szervezeteknél is iránymutatást adnak (IPPC: Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés) a cég - székhelyétől különböző helyen lévő - telephelye a tevékenység gyakorlásának helye a támogatás hatására a kedvezményezetteknél létrejött (teremtett) új munkahelyek száma a támogatás hatására a kedvezményezetteknél létrejött (teremtett) új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma, kivéve a nők hátrányos helyzetű csoportba tartozókat; hátrányos helyzetű csoportok (kivéve nők): megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember, roma, hajléktalan, rendszeres szociális segélyben részesülő, a gyermekét egyedül nevelő, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező (max. 8 általános), gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatal, börtönből szabaduló, szenvedélybeteg helyhez kötött információk gyűjtésére, kezelésére, elemzésére és megjelenítésére szolgálnak; az információk elemzésében fontos szerepet játszik a térbeliség, megjelenítésben pedig a képi jelleg részben strukturálatlan és strukturálatlan információhalmazból szervezeti tudás kialakítását támogató informatikai eszközrendszer, mely lehetővé teszi az adott szervezeten belül felhalmozódott tudásvagyon összegyűjtését, feldolgozását, tárolását és a szervezet mindenkori igényeinek megfelelő újraelosztását turisztikai vonzerő vagy attrakció az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatás gyakorló turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatások épülnek rá, amelyek hozzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez amely használatban még nem volt, és a géppel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet függetlenül a gyártási évtől a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká

13 üzleti intelligencia rendszer (Business Intelligence, BI) vállalati portál vállalati webáruház változáskezelés végfelhasználói dokumentáció visszatérítendő támogatás web hosting olyan alkalmazás, amely képes különálló területekről, rendszerekből, adatforrásokból származó adatokat összekapcsolni, a közöttük lévő kapcsolatokat feltárni és elemezni; a BI alkalmazás forrásai mind vállalaton belüli, mind vállalaton kívüli jellemzően strukturált forrásból származó adatok lehetnek weblapok összessége, amelyek egy közös kiinduló pontról érhetőek el, egységes struktúra részét képezik és arculatukban is illeszkednek egymáshoz gyűjtőfogalom, amely tetszőleges internetes értékesítési megoldást takar, ahol az értékesítés tetszőleges részfolyamata elvégezhető, legyen az megrendelés, fizetés, esetleg magának a terméknek a vevőhöz való eljuttatása (immateriális termék esetén) minden, a szolgáltató rendszer változtatására irányuló igény, kérés, annak dokumentált végrehajtása a funkcionális képernyők, a felhasználói súgó, és a felhasználói kézikönyv együttese a hitelszerződés megkötése útján a Közvetítőn keresztül a Kedvezményezett javára, a Kedvezményezett hiteléhez nyújtott, illetve nyújtandó pénzügyi (de minimis) visszafizetendő támogatás az egymáshoz tartozó weboldalak elektronikus tárolása és összegyűjtése külső internethasználók általi hozzáférés céljából, lehetővé téve a weboldal-tulajdonosok számára a bármikori módosítást

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben