NORA ROBERTS. Vértestvérek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NORA ROBERTS. Vértestvérek"

Átírás

1

2 NORA ROBERTS Vértestvérek A Pogánykő már évszázadok óta létezett, jóval azelőtt, hogy három fiú körbeállva összevegyítette rácsorduló vérét és vértestvérré fogadta egymást akaratlanul kiszabadítva ezzel egy pusztító erőt. Minden hetedik évben eljön egy hét júliusban, amikor a városka lakói kimondhatatlan dolgokat művelnek, amire aztán később mintha nem emlékeznének. A kollektív őrület megnyilvánulása ismertté vált a város határán túl is, és Hawkins-völgyről elterjedt, hogy megszállta valami gonosz erő. Ez az újkori legenda vonzza Hawkins-völgybe a riporter-író Quinn Blacket, aki azt reméli, könyvet írhat a kísérteties témáról. Még csak február van, de Caleb Hawkins, a város alapítóinak leszármazottja már látta és érezte a gonosz jelenlétének első jeleit. Sosem tudja elfeledni a huszonegy éve az erdőben átélt rémítő eseményeket, és az előjelek még soha nem voltak ilyen erősek. Calnak szüksége lesz két barátja, Fox és Cage segítségére, de meglepő módon támaszkodnia kell Quinnre is. A nő szintén látja a gonoszt, amit a városka lakói nem látnak. Amint a tél tavaszba fordul, Cal és Quinn viharos gyorsasággal egymásba szeret. ők alkotják majd a sarokkövét a férfiak és nők egy csoportjának, amelynek tagjait összeköti a sors, a szenvedély és a harc a sötétségből testet öltő lénnyel. A trilógia további kötetei: A Hawkins-völgy, Pogánykő.

3 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Nora Roberts: Blood Brothers Fordította: Palásthy Ágnes Szerkesztette: Rózsa Judit A könyvet tervezte: Malum Stúdió Copyright 2007 by Nora Roberts Hungarian translation Palásthy Ágnes, 2009 Hungarian edition copyright GABO Kiadó, 2009 A könyv bármely részletének közléséhez a kiadó előzetes hozzájárulása szükséges. Kiadja a GABO Könyvkiadó 1054 Budapest, Vadász u Felelős kiadó: Földes Tamás Felelős szerkesztő: Solymosi Éva ISBN

4 Fiaimnak, AKIK GYAKRAN KÓSZÁLTAK AZ ERDŐBEN MÉG AKKOR IS, AMIKOR NEM LETT VOLNA SZABAD. Ahol az Istennek templomot építenek, oda az ördög örömest kápolnát rakat ROBERT BURTON A gyermekben felsejlik a férfi, miként a reggel is jelzi a napot JOHN MILTON

5 ELŐSZÓ Hawkins-völgy Maryland Provincia 1652 Az kúszott felé a levegőben, amely nedves gyapjúként súlyosan borult a tisztásra. Gyűlölete kinyúlt a föld felett némán sikló ködkígyókon át. Érte jött a hőségtől fuldokló éjszakában. A halálát akarta. A férfi várakozott, amint az átcsörtetett az erdőn, fáklyáját a szürke égbolt felé emelve; amint átgázolt a patakokon, és megkerülte a bozótost, ahol a kisebb állatok összebújtak, mert rémülettel töltötte el szívüket a nyomában járó szag. Pokolbűz. A férfi már elküldte Annt és a méhében hordott életeket biztos menedékbe. Az asszony nem sírt, gondolta most a férfi, amint a kiválasztott gyógyfüveket a vízbe morzsolta. Az ő Annje aztán nem. De látta a fájdalmat az arcán és sötét szemében, amelyet annyira szeretett ebben az életében és az összes előzőben is. Ann világra fogja hozni, felneveli és kitanítja majd a három gyermeket. Belőlük pedig, ha eljön az ideje, három másik ered majd. Az erő, amivel a férfi rendelkezik, az övék lesz egykor, a fiaké, akik majd csak hosszúhosszú idővel azután fognak először felsírni, hogy a ma éjszakai munka bevégeztetett. Hogy rájuk hagyhassa az eszközöket, amelyekre szükségük lesz, a fegyvereket, amelyeket forgathatnak majd, a férfi kockára tett mindent; mindazt, amivel rendelkezett, és mindazt, ami ő maga volt. A vérét, a szívét, a látását hagyta rájuk örökül. Ebben a végső órában még megtesz mindent, amit tehet, hogy felruházza őket mindazzal, amire szükségük lesz, hogy elbírják a terhet, hogy igazak maradjanak, és meglássák a sorsukat. Erős és tiszta volt a férfi hangja, amint szólította a szelet, a vizet, a földet és a tüzet. A kandallóban pattogni kezdtek a lángok. A tálban a víz megremegett. A férfi a textildarabra tette a vérkövet. A kő mélyzöldjét bőségesen pettyezte a piros. A férfi tisztelte, és kincsként őrizte ezt a követ, akárcsak az előtte jártak mind. Most pedig megtöltötte erővel, ahogyan vízzel megtöltenék egy kupát. A teste egyre gyengülve remegett és verejtékezett, miközben a fény glóriaként körbezárta a követ. A ti javatokra mormolta a férfi fiaknak fiai. Három része egynek. Hűségben, reményben, igazságban. Egyetlen fénnyé egyesülve, amely visszaveri a sötétet. Íme, most esküt teszek. Nem nyugszom addig, amíg be nem teljesül a végzet. A rituális tőrrel megvágta a tenyerét, hogy vére a kőre, a vízbe és a lángokba hulljon. Vér a véremből. Kitartok addig, míg eljöttök értem, amíg rászabadítjátok ismét, amit kell, a világra. Őrizzenek benneteket az istenek. Egy pillanatig átjárta a fájdalom. Annak ellenére, hogy maga akarta így, mégis fájdalmat érzett. Nem az élete miatt, ami lepergett, mint a homokórában a homokszemek. A haláltól nem félt. Nem félt attól, amivel hamarosan egyesül majd, és ami nem volt halál. Azt fájlalta, hogy ebben az életben már sosem forrhat Ann ajkára az övé. Hogy nem látja majd megszülető gyermekeit, sem az ő gyermekeiket. Fájlalta, hogy nem akadályozhatja meg az elkövetkező szenvedést, amint nem volt képes rá oly sok előző életében sem. Megértette, hogy nem ő az eszköz; ő csak egy edény, amelyet az istenek megtöltöttek és

6 kiürítettek szándékuk szerint. A munkától kimerülten, a veszteségtől elszomorodva kiállt a kunyhó elé, a nagy kő mellé, hogy fogadja a végzetét. Az egy ember alakját öltötte magára, de ez csak egy üres burok volt, miként a férfi teste is. Az Lazarus Twisse-nek nevezte magát, és a szentéletűek egyik elöljárója volt. Ő, és akik követték, akkor telepedtek le a provincia erdőiben, amikor kiszakadtak a New England-i puritánok közül. A férfi figyelmesen megnézte őket a fáklyáik fényében, ezeket az embereket és azt az egyet, aki nem ember volt. Ezek, gondolta magában, a vallásszabadságért jöttek az Újvilágba, és aztán üldöztek és elpusztítottak mindenkit, aki nem az ő vallásuk keskeny ösvényén haladt. Te Giles Dent vagy. Az vagyok felelte a férfi, ebben az időben és ezen a helyen. Lazarus Twisse előrelépett. Az elöljárók komor fekete öltözékét viselte. Magas tetejű, széles karimájú kalapja árnyékot vetett az arcára. De Giles látta a szemét, és a szemében a démont. Giles Dent, te és az Ann Hawkins néven ismert asszony bűnösnek találtattatok boszorkányság és ördögi praktikák vádjában. Ki vádol ezzel? Hozzátok elő a lányt rendelkezett Lazarus. Előrevonszolták, egy-egy férfi fogta mindkét karjánál. Vézna lány volt, alig tizenhat éves Giles becslése szerint. Az arca viaszfehér, s a tekintetéből sugárzott a rettegés. A haját lenyírták. Hester Deale, ez az a boszorkány, aki megrontott téged? Ő emelt kezet rám, meg az a nő, akit a feleségének nevez. A lány mintha önkívületben beszélt volna. Istentelen dolgokat cselekedtek a testemen. Holló képében szálltak az ablakomra, és berepültek a szobámba éjszaka. Elnémítottak, hogy ne tudjak beszélni, sem segítségért kiáltani. Gyermekem szólalt meg gyengéden Giles, mit tettek veled? A rémülettel telt szemek mereven átnéztek rajta. A sátánhoz fohászkodtak mint istenükhöz, és áldozatként elvágták egy kakas torkát. És megitták a vérét. Engem is arra kényszerítettek, hogy igyak belőle. Nem tudtam megakadályozni őket. Hester Deale, megtagadod a sátánt? Megtagadom. Hester Deale, megtagadod-e Giles Dentet és az Ann Hawkins nevű asszonyt, mint boszorkányt és eretneket? Megtagadom. Könnyek peregtek az arcán. Megtagadom őket, és fohászkodom az Istenhez, hogy mentsen meg engem. Imádkozom az Úrhoz, hogy bocsásson meg nekem. Megbocsát súgta neki Giles. Nem a te bűnöd. Hol van az Ann Hawkins nevű asszony? szólalt meg fenyegetően Lazarus, és Giles rávetette tiszta tekintetét. Nem fogod megtalálni. Állj félre. Bemegyünk az ördögnek eme házába. Nem fogod megtalálni ismételte meg Giles. Rápillantott a Lazarus mögötti tisztáson álló férfiakra és a nők maroknyi csoportjára. Halált látott a szemükben, sőt a halál mohó vágyát. Ez a démon műve volt, amely a

7 hatalma alá vonta őket. Csak Hesterben látott Giles félelmet vagy sajnálatot. Ezért felhasználva az erejét, kinyúlt feléje gondolatban. Fuss! Látta, amint meglódul, aztán visszabotorkál. A férfi Lazarushoz fordult. Mi ismerjük egymást, te meg én. Küldd el őket. Engedd el őket, és intézzük el magunk. Egy villanásra meglátta Lazarus szemének vörös fényét. Neked véged. Égessétek meg a boszorkányt! kiáltotta. Égessétek porrá az ördög tanyáját és mindent, ami benne van! Fáklyákkal jöttek rá és bunkósbotokkal. Giles érezte a záporozó ütéseket és a gyűlölet dühét, ami a démon legerősebb fegyvere. Térdre esett. Mögötte füstölve lángra kapott a kunyhó. Sikolyok visszhangzottak a fülében, és hallotta bennük az őrület hangját. Utolsó erejével kinyúlt az emberben rejtőző démon felé, amelynek vörösen izzott sötét szeme, amint a gyűlöletből, a félelemből és az erőszakból lakmározott. Érezte, ahogy a démon kárörvendően felemelkedik, biztos lévén a győzelmében és az utána következő lakomában. A férfi pedig magához ragadta a füstös levegőn át. Hallotta, amint az felsikoltott a dühtől és a fájdalomtól, amikor a lángok a húsába martak. A férfi pedig szorosan tartotta, mint egy szeretőt, miközben a lángok elemésztették őket. A tűz pedig az égbe szökkent, szétterjedt, és elpusztított minden élőt a tisztáson. Egy napig égett meg egy éjszaka, izzón, mint a pokol legmélyebb bugyra.

8 1 Hawkins-völgy Maryland július 6. A Pleasant Avenue-n álló szép ház takaros konyhájában Caleb Hawkins igyekezett palástolni türelmetlenségét, miközben az anyja becsomagolta a táborozáshoz szerinte szükséges ellátmányt. Az anyja világában a tízéves fiúknak friss gyümölcsre volt szükségük, házi sütésű, zablisztből készült kekszre (ez utóbbi nem is volt olyan rossz), fél tucat kemény tojásra, egy csomag Ritz kekszre mogyoróvajjal megkenve, néhány zellerszálra és répahasábra (fúj), és laktató sonkássajtos szendvicsekre. Ehhez járult még a termosznyi limonádé, egy tucat papírszalvéta és a két doboz töltött keksz, amit az anyja a reggelire gondolva helyezett el a kosárban. Anya, nem fogunk éhen halni tiltakozott Caleb, amint az anyja töprengve állt a nyitott konyhaszekrény előtt. Csak Foxék hátsó udvarában fogunk sátorozni. Ami hazugság volt, és égette is a nyelvét. De az anyja sosem engedné el, ha megmondaná neki az igazat. És a fenébe is, már tízéves. Vagyis holnaptól már annyi lesz. Frannie Hawkins csípőre tette a kezét. Tűzrőlpattant szép, szőke asszony volt világító, kék szemmel és divatos dauerolt frizurával. Három gyermeke volt, köztük Cal a legkisebb és az egyetlen fiú. Na hadd nézzem csak azt a hátizsákot! Anya! Drágám, csak látni akarom, hogy nem felejtettél-e el valamit. Kedvesen, de határozottan kinyitotta Cal sötétkék hátizsákját. Váltás fehérnemű, tiszta ing, zokni, rendben, rendben, rövidnadrág, fogkefe. Cal, hol van a ragtapasz, és a szúnyogriasztó? Mondtam, hogy tedd el. Az ég szerelmére, nem Afrikába megyünk. Akkor is felelte Frannie, és jellegzetes mozdulatával, ujjával intve mutatta, hogy menjen, és hozza ide őket. Amíg Cal távol volt, az asszony előhúzott egy üdvözlőlapot a zsebéből, és a csomagba csúsztatta. A fiú nyolc órán és tizenkét percen át tartó fájdalmas vajúdás végén éjfél után egy perccel született. Az anyja minden évben ezen a napon odaállt a fia ágya mellé éjfélkor, és figyelte álmában egy percig, aztán megcsókolta az arcát. Most betölti a tizedik évét, és ő nem tudja végrehajtani ezt a kis szertartást. Erre gondolva hirtelen szúrást érzett a szemében, úgyhogy elfordult, hogy letörölje a ragyogóan tiszta konyhapultot, amikor meghallotta a fia trappolását. Itt van minden, oké? Az asszony ragyogó mosollyal fordult hátra. Oké. Közelebb lépett, és megsimította a gyerek rövidre vágott, puha haját. Valaha lenszőke hajú kisfiú volt, gondolta magában, de már sötétedik a haja, és végül valószínűleg világosbarna lesz. Amilyen az övé is volna a Valódi szőke segítsége nélkül. Frannie megszokott mozdulattal tolta feljebb a fekete keretes szemüveget a fiú orrnyergén. És ne felejtsd el megköszönni Mrs. Barrynek és Mr. O Dellnek, mikor odaérsz. Nem fogom. És amikor holnap elindulsz haza.

9 Igenis, asszonyom. Az asszony két kezébe fogta a fiú arcát, és a vastag lencséken át belenézett a szemébe, amely ugyanolyan volt, mint az apja nyugodt szürke tekintete. Viselkedj mondta, és arcon csókolta. Érezd jól magad és megcsókolta a másik oldalról is. Boldog születésnapot, kicsikém. Cal általában ki nem állhatta, ha az anyja kicsikémnek szólította, de akkor valami oknál fogva valahogy jólesett, és elérzékenyült tőle. Kösz, anya. Belebújt a hátizsákjába, aztán felemelte a megrakott piknikes kosarat. Hogy a pokolba fog kikerekezni egészen Hawkins-erdőig egy nyavalyás fél élelmiszerbolttal a biciklijén? A srácok halálra fogják szekálni. Mivel nem tehetett mást, kicipelte a kosarat a garázsba, ahol a kerékpárja anyja utasítására rendesen fel volt akasztva a falra szerelt tartóra. Némi gondolkodás után kölcsönvett az apjától két gumikötelet, és a piknikkosarat a kerékpárja drótkosarára erősítette. Aztán felpattant a biciklire, és végighajtott a rövid kocsibejárón. Fox végzett a saját területe kigyomlálásával a konyhakertben, aztán megragadta a permetezőszert, amelyet az anyja állított össze hetente, hogy távol tartsa a szarvasokat meg a vadnyulakat, amelyek máskülönben svédasztalnak tekintették volna a kertet. A fokhagyma, a nyerstojás és a cayenne-i bors keveréke úgy bűzlött, hogy a fiú visszatartotta a lélegzetét, miközben végigspriccelte vele a zöldbabágyásokat, aztán a krumpli, a répa és a retek zöldjét. Amikor elkészült, mély lélegzetet véve hátralépett, hogy megszemlélje a munkája eredményét. Az anyja nagyon szigorúan vette a kertészkedést. Tisztelni kell az anyaföldet, igazodni kell a természethez, és más efféléket mondott. De Fox tudta, nemcsak erről van szó, hanem arról is, hogy legyen elég élelem meg pénz a kertből, hogy jóllakjon a hattagú család meg bárki más, aki csak arra vetődött. Ezért volt most az apjuk meg Fox nővére, Sage lent a piacon, ahol friss tojást, kecsketejet és az anyja házi készítésű lekvárjait árulták a standjukon. Fox odapillantott, ahol az öccse, Ridge a sorok között elnyúlva inkább csak játszott a gyomokkal, ahelyett, hogy kihúzta volna őket. És mivel az anyjuk bent a házban a kisbabát, Sparrow-t rakta le éppen a kiságyba, Ridge most Foxra volt bízva. Gyerünk, Ridge, húzd ki azokat a vackokat. Nekem mennem kell. Ridge álmodozó tekintettel a bátyjára nézett. Én miért nem mehetek veled? Mert te csak nyolcéves vagy, és még ezt a nyavalyás paradicsomágyást sem tudod kigyomlálni. Fox bosszúsan átlépdelt a sorok felett Ridge felére, és lekuporodva gyomlálni kezdett. De tudom. Amint Fox remélte is, Ridge megsértődött, és dühödten kezdte tépkedni a gazokat. Fox felegyenesedett, és farmernadrágja szárába törölte a kezét. Magas, sovány fiú volt, zabolátlan barna haja kócos keretbe fogta csontos arcát. Barna szeme elégedetten csillogott, amint odacsörtetett a permetezőért. Lecsapta Ridge mellé. Ne felejtsd el meglocsolni őket ezzel a szarral. Átvágott az udvaron, megkerülve a konyhakert szélén a valamikori kőkunyhó maradványait: három alacsony falat és a kémény egy darabját, amit sűrűn benőtt a lonc meg a vad hajnalka. A fiú kikerülte a csirkékre borított vesszőkosarakat, a köztük csipegető kotlósokkal, elment a kecskék udvara mellett, ahol két anyakecske ácsorgott unottan, és eloldalazott az anyja gyógynövényágyásai mellett. A nagyrészt szülei által épített ház konyhájába tartott. A nagy

10 konyhában a pultokat anyja különböző projektjeinek a kellékei borították: befőttesüvegek, fedelek, több tubus gyertyaviasz, gyertyabél. Fox tudta, hogy a Hawkins-völgyben és a környékén a legtöbb ember különös hippiknek véli a családját, de ez nem zavarta, mivel általában jól kijöttek egymással. Az emberek örömmel megvették tőlük a tojást meg a terményeiket, az anyja hímzéseit, a kézzel mártott gyertyákat és egyéb kézműves termékeket, és szívesen felfogadták az apját, ha valamit építtetni akartak. Fox megmosdott a csapnál, aztán átkutatta a konyhaszekrényeket, és bekukkantott a kamrába is, hátha talál valamit, ami nem bioétel. Na hiszen. Az valóságos csoda lenne. Majd átkerekezik a piacra de persze arra, amelyik a városon kívül van, és a megtakarított pénzén vesz pár csomag Little Debbie meg Nutter Butter kekszet. Bejött a konyhába az anyja. Hosszú hajfonatát hátradobta a válláról, amelyet szabadon hagyott a pamutruha. Végeztetek? Én igen, és Ridge is majdnem. Joanna az ablakhoz lépett. A keze automatikusan mozdult, hogy lesimítsa a fiú haját, aztán kezét Fox nyakán nyugtatva kinézett a kisebbik fiára. Van egy kis répatorta meg vegetáriánus fasírt, ha akarsz vinni. Aha. Frászt. Kösz, nem. Megleszek. Fox tisztában volt vele, hogy az anyja tudja, húst fog enni meg finomított cukrot, és azzal is tisztában volt, hogy az asszony tudja, hogy ő tudja, de nem nyaggatta miatta. Az anyja komolyan gondolta, hogy mindenkinek joga van a választáshoz. Érezd jól magad. Úgy lesz. Fox? Ahogy az asszony ott állt az ablak előtt, a beeső fény glóriát vont a feje köré. Boldog születésnapot. Kösz, anya. És a Little Debbie-re gondolva Fox kiviharzott, hogy a ház előtt felpattanjon a kerékpárjára, és elinduljon a nagy kalandra. Az örege még aludt, amikor Gage néhány dolgot bedobált a hátizsákjába. A fiú hallotta a horkolását a vékony falon át az ócska, parányi lakásban a bowlingszalon felett, ahol az öreg dolgozott: a padlót söpörte, a klotyót takarította, és elvégzett minden egyéb munkát, amit csak Cal apja kitalált neki. Bár Gage még csak holnap lesz tízéves, tudta, miért tartotta meg az öregét Mr. Hawkins, miért lakhattak az öregével ingyen a lakásban arra hivatkozva, hogy az apja az épület karbantartója. Mr. Hawkins sajnálta őket főleg Gage-et, akinek egy hitvány alkoholista anyátlan gyermekeként kellett élnie. Mások is sajnálták, ami feldühítette Gage-et. De Mr. Hawkins nem. Ő sosem mutatta ki a sajnálkozását. És minden alkalommal, mikor Gage valamit segített a bowlingszalonban, Mr. Hawkins egy cinkos kacsintás kíséretében készpénzben fizetett neki, úgy, hogy az apja ne tudjon róla. Természetesen tudta, a fenébe is, mindenki tudta, hogy Bill Turner időnként elverte a gyerekét. De Mr. Hawkins volt az egyetlen, aki valaha is leült Gage-dzsel, és megkérdezte tőle, hogy ő mit akar. Szóljanak a zsaruknak vagy a szociális szolgálatnak, vagy akar-e egy darabig vele és a családjával lakni. Gage nem kért a zsarukból, sem a jótékony lelkekből. Attól csak rosszabb lenne az egész. És bár mindenét odaadta volna, ha abban a szép házban lakhatna olyan emberekkel, akik rendes életet élnek, csak arra kérte Mr. Hawkinst, hogy ne rúgja ki az öregét.

11 Gage kevesebb verést kapott olyankor, amikor Mr. Hawkins bőven ellátta az apját munkával. Kivéve persze, amikor a jó öreg Bill bepiált, és jól eltángálta a fiát. Ha Mr. Hawkins tudta volna, mennyire elfajulnak ilyenkor a dolgok, kihívta volna a zsarukat. Úgyhogy a fiú nem szólt róla, és megtanulta elrejteni a verések nyomát, ahogyan a tegnap esti ütlegekét is. Gage óvatosan mozogva kiemelt három doboz hideg sört az apja készletéből. A tegnapi verésből származó fájdalmas hurkák a hátán meg a fenekén még mindig vörösen virítottak, és égtek mint a tűz. A fiú számított erre a verésre. Az apja mindig elverte a születésnapja előtt. Amint az anyja halálának évfordulója körül is. Ez a kettő volt a hagyományos, nagy verés. Máskor váratlan meglepetésként érték a fiút az ütlegek. De néha, főleg olyankor, amikor az öregének folyamatosan volt munkája, az ütések nem voltak erősek, éppen csak odalegyintett neki az apja, vagy megtaszította. Gage nem törődött vele, hogy csendesen mozogjon, amikor az apja szobája felé indult. Bill Turnert legfeljebb egy légiriadó tudta volna felébreszteni részeg álmából. A szoba bűzlött a sör, a verejték és a dohányfüst áporodott szagától. Gage elfintorította csinos arcát. Elvette a fél csomag Marlborót az asztalról. Az örege úgysem emlékszik majd rá, maradt-e cigarettája, úgyhogy nincs mitől tartania. Minden lelkifurdalás nélkül kinyitotta a férfi tárcáját, és kivett belőle három egydollárost meg egy ötöst. Ránézett az apjára, amint a zsebébe süllyesztette a bankjegyeket. Bill boxeralsóra vetkőzve, kiterülve feküdt az ágyon, és nyitott szájjal horkolt. A nadrágszíj, amellyel elverte a fiát az előző este, a padlón hevert, koszos ingek, zoknik és a farmernadrágja társaságában. Egy pillanatig, épp csak egy pillanatig átvillant Gage agyán, valami őrült elégtételként, a kép látta magát, amint felemeli a szíjat, magasra lendíti, aztán nagy csattanással, erősen lesújt vele az apja megereszkedett, csupasz hasára. Meglátjuk, tetszik-e neked. De az asztalon, a teli hamutartó meg az üres üveg mellett ott állt Gage anyjának mosolygós fényképe. Állítólag Gage hasonlított rá, neki is sötét haja, fátyolos zöld szeme és telt az ajka. Valaha kínosnak érezte, hogy egy nőhöz hasonlítják. De mostanában, mióta azt az egyetlen fotót kivéve minden emlékkép megfakult a fejében, amióta nem hallotta magában az anyja hangját, és nem emlékezett az illatára sem, erőt merített belőle. Úgy nézett ki, mint az édesanyja. Néha azt képzelte, hogy az a férfi, aki szinte minden éjjel részeg álomba itta magát, nem az igazi apja. Az ő apja okos volt, bátor és valahogy nyughatatlan. Aztán ránézett az öregére, és tudta, hogy ez az egész egy nagy lószar. A szobából kifelé menet beintett a vén gazembernek. Kézben kell vinnie a hátizsákját. Nem létezik, hogy fel tudja venni a hurkás hátára. Lement a külső lépcsőn, és hátrament, ahol leláncolva tartotta harmadkézből származó biciklijét. A fájdalom ellenére szélesen elvigyorodott, amint felült rá. A következő huszonnégy órában szabad lesz. Úgy beszélték meg, hogy a város nyugati szélén találkoznak, ahol az erdő majdnem az út kanyarulatáig ért. A középosztálybeli fiú, a hippi srác és az iszákos fia. Ugyanazon a napon volt a születésnapjuk, július hetedikén. Cal a washingtoni megyei kórház szülőszobáján sírt fel először, miközben az anyja fáradtan pihegett, az apja pedig

12 könnyezett. Fox a különös kis farmhaz hálószobájában verekedte magát a napvilágra, ahol nevető apja keze várta, miközben Bob Dylan énekelte a Lay, Lady, Lay kezdetű dalt a lemezjátszón, és levendulaillatú gyertyák égtek az asztalon. Gage pedig a marylandi hatvanötös úton száguldó mentőautóban küzdötte ki magát halálra rémült anyjából. Most Gage érkezett elsőként, és a kerékpárt a fák közé tolta, ahol nem láthatják meg az úton közlekedők sem a biciklit, sem őt. Aztán leült a földre, és rágyújtott aznap délután az első cigarettájára. Egy kissé mindig felkavarodott tőle a gyomra, de a rágyújtás kihívó engedetlensége kárpótolta a hányingerért. Ült, szívta a cigarettát az árnyas fák alatt, és azt képzelte, hogy egy erdei ösvényen jár Coloradóban vagy egy párás dél-amerikai dzsungelben. Bárhol, csak nem itt. Három pöfékelés után először szívta le óvatosan a füstöt, amikor a köves földúton közeledő kerekek zaját meghallotta. Fox tartott felé a fák között a Villám nyergében. Azért nevezték így a kerékpárját, mert az apja villámokat festett a kormányára. Fox apja nagyon vagány volt ilyen dolgokban. Szia, Turner. O Dell tartotta elé Gage a cigarettát. Mindketten tudták, hogy Fox csak azért vette el, nehogy a többiek strébernek nézzék. Úgyhogy sietősen beleszívott, aztán visszaadta. Gage a Villám kormányára kötözött szatyor felé intett a fejével. Mit hoztál? Mindenféle kekszet. Little Debbie-t, Nutter Buttert meg almás és cseresznyés sutit. Ez derék. Én három dobozos Budot hoztam ma éjszakára. Fox szeme majdnem kiugrott a helyéről. Nem kamuzol? Nem kamuzok. Az öregem kiütötte magát. Nem fogja észrevenni. Hoztam valami mást is. A múlt havi Penthouse magazint. Nem igaz. Egy rakás szemét alatt tartja a fürdőszobában. Hadd nézzem. Majd. A sörrel. Mindketten felpillantottak, amint Cal végigvonszolta biciklijét a göröngyös úton. Szia, seggfej köszönt neki Fox. Sziasztok, balfékek. Miután testvéri szeretettel üdvözölték egymást, a kerékpárokat beljebb tolták az erdőben, aztán letértek a keskeny ösvényről. Miután a bicikliket biztonságosan elhelyezték, elővették és elosztották egymást közt az ellátmányt. Jézusom, Hawkins, mit pakolt ebbe a mamád? Majd ha eszed, nem fogsz panaszkodni Cal karja már alig bírta a kosár súlyát. Ráförmedt Gage-re. Vedd föl a hátizsákodat, és segíts nekem. Nem veszem. De azért felcsapta a piknikkosár fedelét, és miután nagyot füttyentett a Tupperware edények láttán, pár dobozt a hátizsákjába süllyesztett. Te is rakjál el pár dolgot, O Dell, különben lemegy a nap, mire odaérünk a Hester-tóhoz. A francba. Fox előhúzott egy termoszt, és beleállította a saját hátizsákjába. Most elég könnyű, Sally?

13 Kapd be! Nekem itt van ez a kosár, és még a hátizsákom is. Nekem meg itt van, amit a piacon vettem, meg a hátizsák. Fox leemelte nagy becsben tartott rádióját a kerékpárról. Te viszed a zajládát, Turner. Gage vállat vont, és átvette a rádiót. Akkor én választom a zenét. Rapet ne! szólalt meg Cal és Fox egyszerre, de Gage csak elvigyorodott menet közben, és addig csavargatta az állomáskeresőt, amíg talált valami csörömpölést. Nagyokat nyögve és egymást ugratva végre útra keltek. A sűrű, zöld lombok alatt kevésbé érezték a nap perzselő sugarait meg a nyári forróságot. A terebélyes nyárfák és a hatalmas tölgyek koronáján át itt-ott bekukucskált az opálos kék ég egy-egy darabkája. A patak kanyarulata felé vették az irányt, miközben az Aerosmith gyorsabb tempóra sarkallta őket. Gage hozott egy Penthouse-t jelentette be Fox. A pucér magazin, te gyagya tette hozzá Cal értetlen arcát látva. Aha. Aha. Gyerünk, Turner, vedd elő. Majd ha letáboroztunk, és felbontottuk a sört. Sört! Cal ösztönösen hátrapillantott, nem termett-e ott mögötte valami csoda folytán az anyja. Hoztál sört? Három dobozzal erősítette meg Gage, hencegve. És bagót is. Hát nem szuper? bokszolt bele Fox játékosan Cal vállába. Ez a legeslegjobb születésnapunk. Az helyeselt Cal, de titokban halálra rémült. Sör, cigaretta és meztelen nők képei. Ha ezt az anyja valaha is megtudja, szobafogságra ítéli harmincéves koráig. És ebben még nincs benne, hogy hazudott is. Sem az, hogy éppen a Hawkins-erdőn vág át, hogy a kifejezetten tiltott helynek számító Pogánykőnél táborozzon éjszakára. Ha ezt mind tudnák, élete végéig tartó szobafogságot kapna. Ne aggódj már. Amint Gage egyik kezéből a másikba vette át a hátizsákot, hetyke fény villant a tekintetében. Ez az egész nagyon szuper. Nem aggódom felelte Cal, de azért összerezzent, mikor egy kövér szajkó kivágódott a fák közül, bosszús kiáltást hallatva.

14 2 A Hester-tó szintén tiltott hely volt Cal világában, ami miatt csak még ellenállhatatlanabbnak tűnt. A fák sűrűjében rejtőző barna vizű tavacskában, amelyet a kanyargó Antietam-patak táplált, állítólag egy különös, az első telepesek közül való lány szelleme kísértett, aki valaha régen itt fulladt vízbe. Az anyja gyakran mesélt róla, hogy egy fiú belefulladt a tóba, amikor ő még kislány volt, ami anya logikája szerint kiváló ok arra, hogy Calnak tilos legyen bármikor is ott fürödnie. Állítólag ott volt a kisfiú szelleme is, elrejtőzve a víz alatt, és csak arra várt, hogy egy másik gyerek bokáját megragadva lehúzhassa a tó fenekére, hogy legyen játszótársa. Cal azon a nyáron már kétszer is fürdött ott a félelemtől és az izgatottságtól szédülten. És esküdni mert volna, hogy mindkét alkalommal érezte, amint csontos ujjak súrolják a bokáját. A víz szélén buzogányok sűrű erdeje nőtt, a csúszós part mentén pedig nagy csoportokban virított a narancssárga vadliliom, amit Cal anyja úgy szeretett. Legyezőként szétterülő páfrányok kúsztak fel a sziklás lejtőn meg szúrós indájú szeder, amelynek érett gyümölcse bíborra festette az ember ujját, mintha vérezne. Mikor legutóbb itt jártak, Cal látott egy fekete kígyót, mely felfelé kúszott a lejtőn, alig érintve a szederindákat. Fox nagyot kiáltva lehajította a földre a hátizsákját, másodperceken belül leráncigálta a cipőjét, az ingét, a farmernadrágját, és hatalmas csapásokkal szelte a vizet nem törődve kígyókkal, sem szellemekkel, sem bármi mással, ami esetleg a víz átláthatatlan barna felszíne alatt lehet. Gyertek már, ti gyáva nyulak! Fox, mint egy fóka, alábukott, majd újra felbukkant a vízben. Cal leült, kioldotta Converse All Stars tornacipőjét, és gondosan betömte a zokniját a cipőorrba. Miközben Fox tovább csapkodott és fröcskölt, Cal odapillantott Gage-re, aki csak állt a vízre bámulva. Bemész? Nemtom. Cal lehúzta az ingét, és megszokásból összehajtogatta. Ez is benne van a tervben. Nem tudjuk kipipálni, ha nem csináljuk meg mindnyájan. Igen, igen. De Gage csak állt, míg Cal gatyára vetkőzött. Mindnyájunknak be kell menni, hogy dacoljunk az istenekkel, meg ilyesmi. Gage vállat vonva lerúgta a cipőjét. Menj már, vagy talán homokos vagy? Nézni akarod, ahogy levetkőzöm? Marha. Szemüvegét a bal cipőjébe süllyesztve Cal nagy levegőt vett, és boldogan, hogy csak homályosan lát, beugrott. A víz hidege váratlan sokkhatásként érte. Fox azonnal vizet fröcskölt az arcába, aztán elúszott a buzogányerdő felé, mielőtt Cal viszonozhatta volna a támadást. Épp amikor Calnak sikerült kidörgölnie a vizet rövidlátó szeméből, Gage beugrott melléje, és ő is telefröcskölte vízzel az arcát. Jézusom, srácok! Gage a kutyaúszással akkora hullámokat vert, hogy Cal inkább távolabb ment. Hármuk közül ő úszott a legjobban. Fox gyors volt, de hamar elfogyott az ereje. Gage pedig, nos hát Gage úgy támadt a vízre, mintha le akarná birkózni. Cal kicsit aggódott bár a lelke mélyén örömmel töltötte el a gondolat, hogy egy nap majd használnia kell azt az életmentő technikát, amire az apja tanította a kerti medencéjükben,

15 hogy megmentse Gage-et a vízbefúlástól. Éppen arra gondolt, hogy Gage és Fox majd hálával és csodálattal bámul rá, amikor egy kéz megragadta a bokáját, és a víz alá rántotta. Habár Cal tudta, hogy Fox húzta le a mélybe, a szíve mégis a torkában dobogott, amint a víz összezárult felette. Kapálózni kezdett, elfeledve mindent, amit tanult; elfogta a pánik. Épp sikerült egy rúgással kiszabadítania a bokáját, és erőt gyűjtött, hogy fellökje magát a víz fölé, amikor valami mozgást látott balra. Valami egy nő mintha siklott volna felé a vízen át. A haja lebegett fehér arca körül, a szeme pedig sötét üvegnek tűnt. Amint feléje nyújtotta a kezét, Cal rémült sikolyra nyitotta a száját, aztán vizet nyelve felküzdötte magát a felszínre. Nevetést hallott mindenütt maga körül, fémes hangon visszhangzott körülötte, mint a zene a régi tranzisztoros rádióból, amit az apja néhanapján hallgatott. Rettegéstől elszorult torokkal, csapkodva, fröcskölve igyekezett a part felé. Láttam, láttam a vízben, láttam küzdötte ki magából a szavakat, amint megpróbált a partra mászni. Jött utána, úgy képzelte, olyan gyorsan, mint egy cápa. Lelki szemeivel látta, hogy a szája nyitva van, és késként villognak benne az éles fogak. Kifelé! Kifelé a vízből! Lihegve, négykézláb mászott felfelé a csúszós növényeken, és hátrafordulva látta, amint a barátai a vizet tapossák. Ott van a lány a vízben! mondta szinte sírva, és lehajolva a szemüvegét keresgélte a cipőjében. Láttam! Gyertek ki! Siessetek! Ó, a kísértet! Segítség, segítség! gurgulázó hangokat hallatva Fox a víz alá süllyedt. Cal talpra ugrott, és ökölbe szorította a kezét. Dühös és egyben rémült hangja belehasított a csöndes nyári levegőbe. Gyertek ki, a francba! Gage arcán elhalt a vigyor. Összehúzott szemmel nézett Calra, aztán megragadta Foxot a karjánál fogva, mikor előbukkant a vízből. Kimegyünk. Ugyan már! Csak szarakodik, mert lenyomtam a vízbe. Nem szarakodik. Vagy megijesztette Gage hangja, vagy látta Cal arcán, hogy nem tréfál. Mindenesetre Fox kilőtte magát a part felé, s rémülten párszor még hátra is pillantott a válla fölött. Gage követte, hanyag kutyaúszással, mintha csak azt szeretné, hogy történjen valami. Mikor a barátai kimásztak a vízből, Cal leült a földre. Felhúzta a térdét, ráhajtotta a homlokát, és reszketni kezdett. Ugyan, ember. Csöpögő alsónadrágjában Fox egyik lábáról a másikra állt. Épp csak lehúztalak egy kicsit, te meg rögtön kiakadsz. Csak hülyéskedtünk. Láttam a lányt. Fox leguggolt, és hátralökte arcába tapadó nedves haját. Haver, te nem látsz semmit azok nélkül a szódásszemüvegek nélkül. Pofa be, O Dell Gage is leguggolt. Mit láttál, Cal? Őt. A lányt. A rengeteg haja ott úszott körülötte, és a szeme, ember, olyan fekete volt, mint a cápának a filmben. Ilyen hosszú ruha volt rajta, hosszú ujjakkal meg minden, és felém nyúlt, mintha meg akarna ragadni A csontos ujjaival vágott közbe Fox, sikertelenül próbálkozva lekicsinylő hangot megütni. Nem voltak csontosak. Cal felemelte a fejét. A lencsék mögött rémült volt a tekintete. Azt gondoltam, az lesz, de olyan valóságosnak nézett ki. Nem úgy, mint egy szellem,

16 vagy egy csontváz. Istenem, láttam őt, nem hazudok. Jézusom. Fox még egy fél méterrel távolabb mászott a víztől, aztán átkozódni kezdett, amint a karját megsebezték a szederindák. A francba, most vérzek. Kitépett egy marék füvet, és letörölte vele a karcolásokból szivárgó vért. Eszedbe ne jusson! Cal látta, Gage hogyan bámul a vízre; vajon mi történne csillogott a szemében. Senki nem megy be. Te különben sem úszol elég jól, hogy megpróbáld. Hogyhogy egyedül te láttad? Nem tudom, de nem is érdekel. Csak el akarok menni innen. Cal felugrott, és felkapta az alsógatyáját. Mielőtt belebújhatott volna, meglátta Gage hátát. Te jó ég! Pocsékul el van intézve a hátad! Az öregem beszívott tegnap este. Nem nagy ügy. Apám! Fox odament, hogy megnézze. Ez fájni fog. A víz lehűtötte. Van nálam elsősegélydoboz kezdte Cal, de Gage letorkollta. Azt mondtam, nem nagy ügy. Felkapta az ingét és belebújt. Ha ti ketten nem vagytok elég tökösek, hogy újra bemenjünk, és lássuk, mi történik, akkor akár mehetünk is tovább. Én nem vagyok elég tökös mondta Cal olyan fapofával, hogy Gage felröhögött. Akkor vedd fel a gatyádat, ne kelljen azon törnöm a fejem, mi a fene lóg a lábad között. Fox felbontotta a Little Debbie-t meg az egyik doboz oldalát a hatos csomagból, amit a piacon vett. A tónál történt incidens meg a hurkák Gage hátán túl fontosak voltak ahhoz, hogy beszéljenek róluk. Inkább, még mindig csöpögő hajjal ismét gyalogolni kezdtek kekszet rágcsálva és megosztva egymás közt a meleg kólát. De miközben Bon Jovi arról énekelt, hogy már félúton járnak, Cal azon töprengett, amit látott. Vajon miért ő látta egyedül? Hogy lehetett a lány arca olyan tisztán kivehető a zavaros vízben, mikor a szemüvege a cipője orrában volt? Hogyan láthatta? Minél távolabb került a tó, annál könnyebb volt elhitetnie magával, hogy csak képzelte az egészet. Nem mintha ezt valaha is bevallaná, de lehetséges, hogy csak kiborult. A hőségben megszáradt nedves bőre, és kiverte az izzadság. Erről eszébe jutott, vajon Gage hogy tudja elviselni a fájós hátához tapadó inget. Mert, öcsém, azok a hurkák csupa vörösek meg dagadtak voltak, és biztos nagyon fájtak. Többször látta már Gage-t, miután az öreg Turner elkapta, de a verésnyom a hátán még sosem volt ennyire ronda. Bárcsak megengedné neki, hogy valami kenőcsöt kenjen rá. Mi van, ha elfertőződik? Mi van, ha vérmérgezést kap és elveszti az eszméletét, vagy valami ilyesmi, útban a Pogánykő felé? Akkor elküldené Foxot segítségért, igen, azt tenné, segítségért küldené Foxot, ő pedig ott maradna Gage-dzel és kezelné a sebét, és megitatná, nehogy hogy is mondják? dehidratálódjon. Persze mindnyájan szorulnának, ha az apjának érte kellene jönni, de Gage meggyógyulna. Talán börtönbe zárnák Gage apját. Akkor mi történne, Gage-nek árvaházba kéne mennie? Majdnem ugyanolyan ijesztő volt erre gondolni, mint a nőre a tóban. Megálltak, hogy pihenjenek. Leültek az árnyékba, hogy együtt elszívják Gage egyik lopott Marlboróját. Még mindig elszédült tőle, de valahogy kellemes volt ott ülni erdőben egy sereg feleselő madár között. Itt is táborozhatnánk mondta Cal félig magának. Szó sem lehet róla bokszolt bele Fox a vállába. A Pogánykőnél lépünk át a tizedik

17 évünkbe. Nem változtatunk a terven. Egy órán belül ott leszünk. Igaz, Gage? Aha. Gyorsabban haladnánk, ha ti nem hoztatok volna annyi szart magatokkal. Nem emlékszem, hogy visszautasítottad volna a Little Debbie-t emlékeztette Fox. Senki nem utasítja vissza a Little Debbie-t. Hát Elnyomta a cigarettát, aztán egy követ rakott a csikkre. Nyergeljünk, huszárok. Senki nem járt erre. Cal tudta, hogy ez nem igaz, tudta, hogy a szarvasbőgés idején vadásztak ezekben az erdőkben. De úgy tűnt, mintha senki nem járna erre. A másik két alkalommal, mikor hagyta magát rábeszélni, hogy elmenjenek egészen a Pogánykőig, ugyanezt érezte. És akkor mindkét alkalommal kora reggel indultak, nem délután. Kettőre már újra ki is értek innen. Most, a karórája szerint már majdnem négy óra volt. Az elfogyasztott keksz ellenére szinte korgott a gyomra, szeretett volna újból megállni, és megnézni, hogy mit pakolt az anyja abba a nyavalyás kosárba. De Gage csörtetett előre, minél előbb oda akart érni Pogánykőhöz. A föld a tisztáson megperzseltnek tűnt, mintha tűz tombolt volna a fák között, és mindent felégetett volna. Szinte tökéletes kör alakú tisztást tölgyek szegélyezték, meg akác, és a vadszeder indái. A közepén egyetlen kő volt, amely egyméternyire kiállt a megperzselődött földből, amelynek a teteje lapos volt, mint egy asztal. Egyesek azt mondták, olyan, mint egy oltár. Az emberek, ha egyáltalán beszéltek róla, azt mondták, a Pogánykő csak egy nagy szikla, amely kibújt a földből. A talajt pedig ásványok színezték el vagy egy föld alatti árok vagy talán barlangok. De mások, akik általában szívesebben beszéltek róla, emlegették azt az éjszakát, amikor tizenhárom ember itt lelte halálát, elevenen elégtek ezen a tisztáson. Boszorkányság, mondták egyesek, a sátán imádása, mondták mások. Egy másik elmélet szerint ellenséges indiánok egy csoportja ölte meg őket, aztán elégették a tetemeket. De bármi legyen is a valóság, a halvány szürke kő emlékműként magasodott a koromfekete talaj fölé. Megcsináltuk! Fox ledobta a hátizsákját meg a szatyrát, aztán előrerohant, és körbetáncolta a sziklát. Hát nem szuper? Nem szuper? Senki sem tudja, a vagyunk. És egész éjjel azt csinálhatunk, amit akarunk. Amit csak akarunk az erdő közepén tette hozzá Cal. Tévé és hűtőszekrény nélkül. Fox hátracsapta a fejét, és nagyot kiáltott. A hangja visszhangzott a fák között. Látjátok? Senki sem hall minket. Akár nindzsák vagy űrlények is támadhatnának ránk, nem hallaná meg senki. Ettől egy cseppet sem enyhült a görcs Cal gyomrában. Fát kell gyűjtenünk a tábortűzhöz. A kiscserkésznek igaza van helyeselt Gage. Ti, fiúk keressetek fát, én meg a patakba rakom a sört meg a kólát, hogy lehűljön. A maga rendszerető módján Cal először berendezte a tábort. Az étel az egyik szegletbe, a ruhák a másikba, a harmadikba pedig a szerszámok. Cserkészkésével és az iránytűvel a zsebében elindult, hogy gallyakat és kis ágakat gyűjtsön. A szederindák beléakaszkodtak és megsebezték, ahogy átvágott köztük. Mivel tele volt fával a keze, nem vette észre, hogy a véréből pár csepp a földre hullt a tisztás szélén. És azt sem látta, ahogy a vére sistereg és füstöl, amint magába szívja a megperzselt föld. Fox a zajládát a sziklára állította, úgyhogy Madcor meg a U2 és a Doors zenéje mellett vertek tábort. Cal mutatását követve tábortüzet raktak, de még nem gyújtották meg, amíg fent volt a nap.

18 Izzadtan és mocskosan leültek a földre, hogy két kézzel és hatalmas étvággyal nekiessenek a piknikkosárnak. Az ismerős ízek jólesően megtöltötték Cal gyomrát, megnyugtatták. Úgy gondolta, érdemes volt pár órán át cipelnie a kosarat. Jóllakottan hanyatt dőltek, és az eget bámulták. Szerintetek azok az emberek tényleg itt haltak meg? tűnődött Gage. A könyvtárban találtam erről könyveket felelte Cal. Hogy egy ismeretlen eredetű tűz tört ki, és ezek az emberek elégtek benne. Furcsa, hogy éppen itt voltak. Mi is itt vagyunk. Gage helyeslően felhorkantott. A mamám szerint az első fehér emberek, akik itt letelepedtek, puritánok voltak. Fox hatalmas rózsaszín buborékot fújt a rágógumival. Valamiféle radikális puritánok voltak, vagy mi. A vallásszabadságért jöttek ide, de valójában úgy értették, hogy mindenki fogadja el az ő hitüket. A mamám szerint sok ember így van a vallással. Én ezt nem értem. Gage azt gondolta, érti, vagy legalábbis részben. Sok a gonosz ember, és még ha nem is gonoszok, sokan képzelik különbnek magukat másoknál. Gyakran tapasztalta ezt, érezte abból, ahogy az emberek ránéztek. És gondoljátok, hogy boszorkányok voltak, a Hawkins-völgyben lakó emberek pedig megégették őket máglyán, vagy valami? Fox hasra fordult. A mamám azt mondja, a boszorkányság is olyan, mint valami vallás. A mamád ütődött. Mivel ezt Gage mondta és tréfálkozva, Fox szélesen elvigyorodott. Mi mindnyájan ütődöttek vagyunk. Szerintem erre inni kell. Gage feltápászkodott. Igyunk meg közösen egy sört, a többi hadd hűljön. Amint Gage elballagott a patak felé, Cal és Fox összenézett. Te ittál már sört? kérdezte Cal. Nem. Te? Viccelsz? Kólát is csak különleges alkalmakkor ihatok. Mi lesz, ha berúgunk, és elájulunk? Apa néha iszik sört. Ő nem szokott berúgni. Nem hinném. Elhallgattak, mikor Gage visszatért a csöpögő sörösdobozzal. Na. Ezzel azt ünnepeljük, tudjátok, hogy éjféltől már nem leszünk gyerekek. Talán csak éjfél után kéne meginnunk vélekedett Cal. Majd akkor megisszuk a másodikat. Ez olyan.. olyan, mint egy szertartás. A csendes erdőben hangosnak tűnt, ahogy Gage felpattintotta a doboz fedelét. Calnak a hang szinte olyan ijesztőnek tűnt, mint egy pisztolylövés. A sör szaga azonnal megcsapta az orrát. Savanyúnak érezte, és eltűnődött, vajon az íze is ilyen lehet-e. Gage fél kézzel a magasba emelte a sört, mintha egy kard markolatát fogná. Aztán leengedte, és nagyot kortyolt a dobozból. Nem sikerült egészen lepleznie a reakcióját. Az arca összerándult, mintha valami furcsán kellemetlen dolgot kóstolt volna. Az arca kipirult, amint elakadó lélegzettel szusszant egyet. Még mindig elég meleg, de köhintett, de azért megjárja. Most ti jöttök. Átadta Foxnak a dobozt. Fox vállat vonva átvette, utánozta Gage mozdulatait. Mindenki tudta róla, hogy Fox ugrik a legkisebb kihívásra is. Fúj. Olyan az íze, mint a pisinek.

19 Te már kóstoltad? Fox horkantva felnevetett, és továbbadta a dobozt Calnak. Te jössz. Cal a dobozt vizsgálgatta. Egy korty sörtől nem fog meghalni, gondolta. Úgyhogy vett egy mély lélegzetet, és ivott egy keveset. A gyomra összerándult tőle, a szeme pedig könnyes lett. Visszaadta a dobozt Gage-nek. Tényleg pisi íze van. Gondolom, nem az íze miatt isszák az emberek, hanem azért, ahogy érzik magukat tőle. Gage újra belekortyolt, mert tudni akarta, hogyan érzi magát tőle. Törökülésben ültek a kör alakú tisztáson, a térdük összeért, és kézről kézre adták a sört. Cal gyomra forgott, de nem érzett hányingert, nem kifejezetten. A feje is forgott, és hirtelen jókedve lett. És a sörtől tele lett a hólyagja. Mikor felállt, forgott vele az egész világ, amitől megállíthatatlanul vihogni kezdett, amint egy fa felé botorkált. Lehúzta a cipzárját, és megcélozta a fát, de a fa egyfolytában mozgott. Fox az egyik cigarettát próbálta meggyújtani éppen, amikor Cal visszabotladozott. Azt is körbeadták, amíg csak Cal majdnem tízéves gyomra fel nem lázadt. Félrekúszott, és mindent kiadott magából, aztán visszamászott, és csak feküdt a hátán, a szemét becsukva, és azt kívánta, bárcsak megállna végre a föld forgása. Úgy érezte, mintha újra a tóban fürdene, és valami lassan lefelé húzná a mélybe. Mikor ismét a felszínre emelkedett, már csaknem alkonyat volt. Feltápászkodott, azt remélve, hogy nem fog újra hányni. A gyomrában és a fejében ürességet érzett, de nem volt már hányingere. Látta, hogy Fox a szikla köré fonódva alszik. Négykézláb a termoszhoz mászott, és amint leöblítette a torkából a sör meg a hányás ízét, végtelen hálával gondolt az anyjára a gondoskodásáért. Kissé jobban érezte magát. Ujjával megdörzsölte a szemét a szemüveg alatt, aztán meglátta Gage-t, aki a földön ült, a megrakott tábortűzre bámulva, amit még mindig nem gyújtottak meg. Jó reggelt, Sally. Cal halványan elmosolyodott, és odament hozzá. Nem tudom, hogy kell ezt az izét meggyújtani. Arra gondoltam, már ideje volna, de kellett volna hozzá egy kis cserkész. Cal elvette a levél gyufát Gage-től, és több helyen meg gyújtotta a fa alá felhalmozott száraz faleveleket. Így jó lesz. Szélcsend van, és a tisztáson nincs semmi, ami meggyulladhatna. Ha kell, még rakhatunk rá, holnap pedig betemetjük, mielőtt elmegyünk. Rendben, tűzoltó parancsnok. Jól vagy? Aha. Azt hiszem, mindent kihánytam. Nem kellett volna sört hoznom. Cal vállat vonva Fox felé pillantott. Nincs semmi bajunk, és legalább nem izgatja a fantáziánkat, hogy milyen íze van. Tudjuk, hogy olyan íze van, mint a pisinek. Gage elmosolyodott. Én nem éreztem tőle gonosznak magam. Felkapott egy botot, és megpiszkálta vele az apró lángokat. Kíváncsi voltam, hogy gonosz leszek-e tőle, és úgy gondoltam, veled meg Foxszal kipróbálhatom. Ti vagytok a legjobb barátaim, úgyhogy veletek kipróbálhatom, hogy megtudjam, gonosz leszek-e tőle. És hogy érezted magad? Megfájdult a fejem. Még mindig fáj egy kicsit. Én nem lettem rosszul, mint te, csak majdnem. Megittam egy kólát, és attól jobban éreztem magam. Miért isznak az emberek ilyen átkozottul sokat, ha így érzik magukat tőle?

20 Nem tudom. Gage a térdére hajtotta a fejét. Sírt, amikor múlt éjjel elgyepált. Bőgött egész idő alatt, amíg a szíjjal vert. Miért akarná bárki is így érezni magát? Cal fél karjával átölelte Gage vállát, óvatosan, hogy ne érjen a hátán a hurkákhoz. Nem tudta, mit mondjon. Amint elég idős leszek, elmegyek innen. Lehet, hogy beállok a hadseregbe. Esetleg egy teherhajón keresek munkát vagy egy olajfúró tornyon. Gage szeme könnyektől fénylett, mikor felemelte a fejét. Lakhatsz nálunk is egy darabig mondta Cal. Annál rosszabb volna visszamenni. De pár órán belül tízéves leszek. Még pár év, és akkora leszek, mint ő. Talán még nagyobb is. Akkor nem engedem többé, hogy elverjen. Nem üthet meg többet. A francba. Gage megdörgölte az arcát. Keltsük fel Foxot. Ma éjjel senki sem aludhat. Fox panaszkodott és zsörtölődött, aztán elment pisilni, és hozott egy hideg kólát a patakból. Ezt együtt megitták, és kekszet ettek hozzá. Végül elővették a Penthouse-t. Cal látott már meztelen melleket. Lehetett látni ilyet a National Geographicban is a könyvtárban, csak tudni kellett, hol keresse az ember. De ezek itt másmilyenek voltak. Hé, fiúk, gondoltatok már arra, hogy csináljátok? kérdezte Cal. Ki nem? felelték egyszerre. Aki először csinálja, az mindent elmesél a másik kettőnek. Hogy milyen érzés folytatta Cal. És hogy hogy csináltad, és a lány mit csinált. Mindent. Esküdjünk meg. Az eskü szent volt. Gage ráköpött a kézfejére, és előrenyújtotta. Fox rácsapta a tenyerét, ráköpött a saját kézfejére, Cal pedig rátette a tenyerét. Esküszünk mondták egyszerre. Ültek a tűz körül, miközben beesteledett, és feljöttek a csillagok. Az erdő mélyén valahol egy bagoly huhogott. Már elfeledték a hosszú, izzasztó gyaloglást, a kísértetet a tóban és a sör okozta hányingert. Ezt minden évben megtehetnénk a születésnapunkon szólalt meg Cal. Még amikor már öregek leszünk is. Mondjuk harmincévesek, vagy ilyesmi. Ki kellene jönnünk ide együtt. Sört inni és pucér csajok képét nézegetni tette hozzál Fox. Esküd Ne vágott közbe éles hangon Gage. Én nem esküdhetek. Nem tudom, hová megyek majd, de az biztos, hogy valahová elmegyek. És nem tudom, hogy valaha visszatérek-e még. Akkor elmegyünk oda, ahol leszel, amikor tudunk. Mi örökké jó barátok maradunk. Ezen semmi sem változtathat, gondolta Cal, és magában megesküdött rá. Soha semmi nem változtathat rajta, Az órájára nézett. Hamarosan éjfél. Van egy ötletem. Elővette a cserkészkését, kinyitotta, és a tűzbe tartotta a pengét. Mit csinálsz? kérdezte Fox. Sterilizálom. Vagyis megtisztítom. Annyira átforrósodott, hogy el kellett húznia a tűztől. Ráfújt az ujjaira. Ahogy Gage mondta, ez olyan, mint egy szertartás. Tíz év az egy évtized. És szinte egész idő alatt ismertük egymást. Ugyanazon a napon születtünk. Ettől mi másmilyenek vagyunk mondta Cal, bizonytalanul keresgélve a szavakat. Különlegesek, azt hiszem. Jó barátok vagyunk. Mintha testvérek volnánk. Gage a késre nézett, aztán Calra pillantott. Vértestvérek. Aha.

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger A Highgate temető ikrei (Részlet) Fordította Gálvölgyi Judit (Részlet) Athenaeum A fordítás alapjául szolgáló mű Audrey Niffenegger: Her Fearful

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Guy de Maupassant. Ékszerek

Guy de Maupassant. Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek 2011 Válogatta, fordította és az utószót írta Illés Endre Fapadoskonyv.hu Kft. Illés Endre jogutódja A TELLIER-HÁZ 1 Odamentek minden este, tizenegy

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben