ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb."

Átírás

1 ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

2 KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem megölje a reményt, vagy hogy a rettegés megölje a szeretet. A szeretet megsemmisíti a gonoszságot. A szeretet növekedni fog a világban, és el fog terjedni Isten Kegyelmének köszönhetõen, válaszul az õ gyermekei imáira. 1 BEVEZETÕ 2 - ISTEN VILÁGOSSÁ TESZI ELÕTTÜNK A KÖVETKEZÕ IDÕT 3 - LASALETTE-BEN 4 FATIMA 5 - AMSTERDAMBAN 6 - MARIENFRIED 7 - MONTICHIARI-FONTANELLE 8 HEROLDSBACH 9 - EISENBERG, (AUSZTRIA, 1956) 10 - KERIZINEN 11 - TURZOVKA 12 GARABANDAL 13 - SAN DAMIANOBAN 14 - MEDJUGORJE 15 - MÁRIA BASILEA SCHLINK 16 - PIÓ ATYA 17 - HELÉN AIELLO LEONARDI 18 - ALOIS IRLMAIER 19 - DAVID WILKERSON LÁTOMÁSA 1973 ÁPRILISÁBAN 20 - VASSULA RYDEN 21 - DEBÓRA MARASCO 22 - (RÉSZBEN FELFEDETT HARMADIK TITOK) 23 PIO 24 - A MENNYEI ANYA ÜZENETE: 25 - MATTHEUS LANG MÜHLHIASL 26 - SEPP WUDY 27 - ANDRE PESTIAUX 28 - AZ IDÕ KOMOLY 29 BAYERN 30 - AMIKOR MINDENKI A BÉKÉRÕL BESZÉL 31 - SÁRGA POR 32 - A HÁROM SÖTÉT NAP 33 - A LÁTNOKOK FIGYELMEZTETNEK 34 VÉDEKEZÉS 35 - A LEGFONTOSABB 36 - ISTEN BÜNTETÉSE 37 - NOSTRADAMUS ÉHÍNSÉG ÉS JÁRVÁNY 38 HILDEGARD 39 - ANNA MARIA (USA) 40 - NED DOUGHERTY (USA) 41 - ENOC (Kolumbia) 42 - GLYNDA LOMAX (USA) 43 - JABEZ (KANADA) 44 - JENNIFER (USA) 45 - JOHN LEARY (USA) 46 - MARIA (FRANCIA) 47 - MARIE (FÜLÖP- SZIGETEK) 48 - VALENTINA PAPAGNA (AUSZTRÁLIA) 49 - UTÓSZÓ

3 1 - BEVEZETÕ Eleinte nem volt szándékom közzé tenni ezeket a szövegeket, mivel úgy gondoltam, hogy elég lesz a lelki világunkkal foglalkozni, a lélekmentéssel. Hosszú hónapok után arra figyelek, hogy az emberek nem akarnak változtatni életükön, szokásaikon, napirendükön. Nem találnak a lelki tápláléknak szánt szövegek elolvasása után sem idõt (okot?) arra, hogy elmenjenek a templomba hétköznap, összejöjjenek imaórákra. Most úgy gondolom, hogy részemre itt az idõ kitárni a készülõ csapásokat, megpróbáltatásokat prófétáló szövegeket is. Magyarán szólva megpróbálok egyeseket fölrázni Csipkerózsika álmukból. Talán többen megértik, hogy ez más kor, mint éve volt. Ilyen világban utánuk nem fog következni új generáció, mivel ezzel egy idõ lezárul, ez a világ elpusztul, hogy jöhessen egy más világ. Lerövidítve mi vár ránk ínség, éhínség, soha nem látott megpróbáltatások. Az igazság elõl be lehet dugni a fület, homokba lehet dugni a fejet, élni, mintha semmi sem történne, de sajnos csak pórul járhat, aki így tesz. Hogy mit kell inkább tenni, az széles körben meg lett az internetes oldalaimon tárgyalva a lélekmentéssel foglalkozó szövegekben. 2 - ISTEN VILÁGOSSÁ TESZI ELÕTTÜNK A KÖVETKEZÕ IDÕT Hogy Isten beavatkozik a világ menetébe, ennek az oka az, hogy az emberiség eltávolodott Istentõl és az õ parancsaitól. Ezzel párhuzamosan növekszik a bûnözés, a terrorizmus, emberrablás, gyilkosságok, erõszakos cselekedetek, személyi és dologi károkkal. Az emberiség erkölcsi süllyedésének oka a negatív külsõ befolyások például TV, rádió, rossz könyvek, pornográf irodalom, szex, homoszexualitás, abortusz, élettársi viszonyok, elhamarkodott válások, drogfüggõség, alkoholizmus, gén-manipuláció stb. méhen kívüli mesterséges megtermékenyítések, az emberek nagy részénél vallás-ellenesség, vagy vallási közömbösség. Az ifjúság elidegenedett Istentõl (csökken a templomlátogatás, mert a vasárnapi szentmise/istentisztelet helyett inkább a diszkót keresik) sportrendezvényekre mennek, szabadidõs élvezetekkel és a gyárakban végzett munkával megszentségtelenítik a vasárnapot, és ünnepnapot. A vasárnapi munkával is hajszolják a pénzt, vagy kirándulnak. Továbbá az okok között szerepel még az is, hogy az okkultizmus terjedése hatalmas méreteket öltött, új szekták alakulnak, sátánista misét tartanak és terjed az ördög-kultusz. Egyházban is visszásságok fordulnak elõ, ilyen például egyeseknél Jézus istenségének tagadása, Szûz Mária szüzességének tagadása, Jézus Oltáriszentség-i valóságos jelenlétének a tagadása, a kézben való áldozás bevezetése, gyónás helyett bûnbánati szertartások végzése. Nem is szólva arról, hogy a szentelmények használata ismeretlenné vált sok keresztény elõtt. Sõt sokan tagadják a poklot, és a tisztító-helyet is. Beszélhetünk még a Föld mértéktelen kizsákmányolásáról, amely nagyon megnövekedett (kõolaj, és egyéb ásványkincsek), a növényzetet, a levegõt, a folyókat, tavakat és a tengereket beszennyezik, sõt még a szántóföldeket is megmérgezik vegyszerekkel és a városok levegõjét a kipufogó gázokkal stb., - ezek mind tények, amelyek Istennek nem tetszenek. Errõl a misztikusok és a látnokok hírt adtak. Isten kénytelen beavatkozni Isten meg fogja akadályozni a Föld és az emberiség megsemmisítését. Az Égbõl sürgetõ figyelmeztetések jönnek, de senki nem figyel rájuk! Hogy Isten beavatkozása mikor fog bekövetkezni ezt pontosan nem tudhatjuk, ahogy azt az Újszövetségi Szentírásban olvashatjuk. Az apostolok kérdésére, hogy mikor következnek a büntetések és valósul meg az Isten Országa, Jézus ezt válaszolta 2000 évvel ezelõtt: Az Atya saját tetszése szerint határozta meg a megfelelõ idõpontot, nem rátok tartozik ennek ismerete. (ApCsel 1,7). érvényes számunkra ma is, illetve a mai idõkre is. 3 LA SALETTE-BEN (Franciaország) szeptember 19-én figyelmeztette elõször Mária a világot, két pásztorgyermeken (Melanie és Maximin) keresztül. A Szent Szûz ezeket mondta: "Az emberiség a legborzasztóbb ostorcsapások és legnagyobb események elõestéjét éli. El kell készülni arra, hogy vasvesszõvel fogják kormányozni, és ki kell ürítenie a harag kelyhét. Földet mindenféle csapás éri majd (a pestis és éhínség mellett, mely általános lesz). Háborúk következnek az utolsó háborúig, amelyet majd az Antikrisztus tíz királya vezet. Ezeket a királyokat ugyanaz a cél lelkesíti, és õk lesznek a világon uralkodó egyedüli királyok. Ennek kezdete elõtt az egész világon egyfajta hamis béke lesz. Semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok mindenféle bûnben részt vesznek. De a szent Egyház gyermekei, igazi követõim növekedni fognak az Isten iránti szeretetben és az erényekben, a Szentlélek vezetése alatt. Velük együtt fogok harcolni, míg elérnek koruk teljességébe. A természet bosszúért kiált, sóhajt az emberek miatt és megremeg az iszonyattól annak várásában, aminek a bûnnel szennyezett Földre el kell jönnie. ( ) Jaj a Föld lakóinak! Véres háborúk jönnek, éhínség, pestisjárvány, fertõzõ betegségek. Félelmetes állatesõ (talán békák? - ford. megj.) fog hullani. Mennydörgés, amely városokat ráz meg, földrengés, amely országokat nyel el. Hangokat hallanak majd a levegõben. Az emberek fejüket verik majd a falba. A halált kívánják, de az csak kínokat hoz számukra. Mindenütt vér folyik majd. Ki gyõzhetne itt, ha Isten meg nem rövidítené a megpróbáltatás napjait? De Isten hagyja majd magát megindítani az igazak vére, könnye és imája által (...) Tûz fog az égbõl hullani (...) Az egész

4 természetet iszonyat veri majd (...) A Nap elsötétül. Egyedül a hit világossága él majd. 4 - FATIMA (Portugália) május október 13-ig. Mária három pásztorgyermekre (Ferenc Marto, Jácinta Marto, Lúcia Dos Santos) titkokat bízott. A 3. titok a jövõre vonatkozott, a nagy veszedelemre. Ekkor az idõpontot is kinyilvánította, a XX. század közepe után."a bûnösök idõt kapnak arra, hogy a fatimai felszólításra megtérjenek. Amennyiben erre a felszólításra hallgat az emberiség, akkor béke lesz. Ha nem hallgat rá, egy újabb, még szörnyûbb háború lesz. Ha a Szent Szûz hangja még azután is süket fülekre talál a világban, akkor ideológiai eredetû, egyetemes jellegû pusztítás fog bekövetkezni, melyet súlyos vallásüldözés fog kísérni, és minden ember kárt szenved. A pápa is nagy megpróbáltatások elõtt áll: Oroszország tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözéseket fog elõidézni a Szentatya sokat fog szenvedni. 5 - AMSTERDAMBAN (Hollandia, üzenetek: ), Ida Perdeman, ( ) látnok azt az üzenetet kapta, hogy Mária visszavezeti a népeket Krisztushoz. Azt is mondta: "Harc következik, egész Európában, és onnan kiindulva más országokban is, súlyos szellemi harc a vallást el akarják tiporni, olyan alattomosan, hogy az emberek alig veszik észre." Mária, a Minden népek Asszonyaként nyilatkozott meg. 6 - MARIENFRIED (Németország, 1946), Barbara (Bärbl) Ruess Rehm stigmatizált látnok (sz.: 1924) három alkalommal (1946. április, május, június 25-én) részesült a Szûzanya jelenésében, és különbözõ üzeneteket kapott: 1. Légy tanú. Ahol a legtöbb bizalom van, ott kiszélesítem a békét. Amikor az emberek hinni fognak hatalmamban, akkor béke lesz. Én vagyok az élõ Isten jele, gyermekeim homlokára fogom helyezni jelemet. A "sötétség csillaga" üldözni fogja a jelemet. De az én jelem legyõzi a sátánt (a csillagot). Krisztus békéje legyen veletek, akik itt imádkoztok. 2. Én vagyok a nagy kegyelem-közvetítõ. A világ csak a Fiú áldozatán keresztül találhat irgalmat az Atyánál. Közbenjárásom által ti meghallgatást kaphattok a Fiútól. Krisztus azért ismeretlen számotokra, mert engem nem ismertek. Az Atya kiönti a felhõkön keresztül a harag csészéjét, mert Fiát elutasították. A világ az én Szeplõtelen szívemnek lett szentelve, de ez sokaknak nagy felelõsséget jelent. Kérem, hogy a világ valósítsa meg ezt az odaszentelést. Szüntelenül bízzatok az én Szeplõtelen Szívemben, higgyétek, hogy mindent el tudok érni a Fiúnál. Helyezzétek bûnös szívetek helyébe az én Szeplõtelen Szívemet. Teljesítsétek a kérésemet, hogy Krisztus hamarosan a béke királyaként uralkodhasson. A világnak ki kell inni a keserûség kelyhét a megszámlálhatatlan bûnök miatt, amivel Isten szívét megbántották. Mert Isten szívének szenvedést okoztak. A "mélység csillaga" õrjöngve fog tombolni, szörnyû pusztítást fog rendezni, mert tudja, hogy kevés az ideje, és mert látja, hogy sokan az én jelemhez ragaszkodnak. Efölött nincs hatalma. Sokakat el akar pusztítani. A nekem hozott áldozat által nõ a hatalmam, hogy a maradék sereget Krisztus gyõzelméhez vezessem. Egyesek már hagyták, hogy a jelemet rájuk írjam, és egyre többen lesznek. Nektek gyermekeim azt mondom, hogy ne felejtsétek el e legvéresebb napokban sem, hogy pont ez a kereszt hozza a kegyelmet és köszönjétek meg mindig az Atyának ezt a kegyelmet. Imádkozzatok és áldozzátok föl magatokat a bûnösökért, imádkozzátok a rózsafüzért, ne várjatok külön jeleket és csodákat, rejtve fogok munkálkodni, mint a nagy kegyelem-közvetítõ. A szív békéjét fogom nektek kieszközölni, ha kérésemet teljesítitek. Csak erre a békére épülhet a nemzetek békéje. Krisztus, mint a béke királya fog a népek fölött uralkodni. Gondoskodj róla, hogy a világ megismerje akaratomat. Az ördög látszólag olyan hatalmat kap, hogy mindenkit, aki nincs bennem megalapozva, meg fog téveszteni. Lesz idõ, amikor teljesen egyedül fogsz állni, az ördög a legjobbakat is meg tudja téveszteni. Alapozz mindent a bizalomra. Mindazok fölött, akik nem az én Szeplõtelen Szívemben bíznak, hatalma van az ördögnek. Akik bíznak Szeplõtelen Szívemben, azok fölött nem lesz hatalma. A gonosz üldözni fogja az én gyermekeimet, de nem tehet ellenük semmit. 3. Az Atya azt akarja, hogy a világ felismerje, hogy a Szentlélek mátkája és minden kegyelem közvetítõje vagyok. Hatalmamat még nem mutathatom meg a világnak, vissza kell húzódnom, a lelkek csodáját rejtetten fogom végezni, amíg az áldozatok száma be nem teljesedik. Rajtatok múlik a sötétség napjainak a megrövidítése. A ti imáitok és áldozataitok fogják az "állat" képét összetörni. Válasszátok az én jelemet, hogy minél hamarabb mindenki a szentháromsághoz imádkozzon és tisztelje. Rajtam keresztül imádkozzatok és hozzatok áldozatot. Imádkozzátok a rózsafüzért. Mindent az én Szeplõtelen Szívemen keresztül kérjetek az Atyától. Imádkozzátok az immaculáta rózsafüzért, ahogy mutattam nektek. (a bevezetõ rész után: 1. szeplõtelen fogantatásod által mentsd meg hazánkat. 2. szeplõtelen fogantatásod által oltalmazd hazánkat. 3. szeplõtelen fogantatásod által vezesd hazánkat, 4. szeplõtelen fogantatásod által tedd szentté hazánkat, 5. szeplõtelen fogantatásod által kormányod hazánkat.) Ne mulandó dolgokat kérjetek, hanem kegyelmeket kérjetek a lelkeknek, közösségeiteknek, népeteknek, hogy mindenki az isteni szívet szeresse és tisztelje. Tartsátok meg az elsõ szombatokat, ahogy kértem Legyetek

5 készen a kereszthordozásra, hogy hamarosan béke legyen Akik nem vetik alá magukat az Atya akaratának szörnyû fájdalmat fognak érezni." 7 - MONTICHIARI-FONTANELLE (Olaszország, 1947). A látnok, Gilli (ejts: Dzsili) Pierina augusztus 3-án született és betegápolónõvérként mûködött az ottani kórházban. A jelenések 1947-ben kezdõdtek. Az elsõ jelenéssorozat idején Tredici Jácint volt Brescia püspöke, s õ hitt a jelenések természetfeletti voltában. Az elsõ jelenés a kórház egy szobájában történt 1947 tavaszán. A Szûzanya ibolyaszínû ruhában, fején fehér fátyollal jelent meg. Szemébõl könnyek hulltak a padlóra. Keblét három tõr járta át. Csak ennyit mondott: -- Ima, áldozat, vezeklés! --Utána eltûnt július 13-án, vasárnap reggel ismét megjelent Pierinának a kórház egy termében. Most fehér ruhát viselt, és a mellén három rózsa volt látható: egy fehér, egy vörös és egy aranysárga. - A Szûzanya rámosolygott és kijelentette: - Jézus és mindnyájatok Anyja vagyok. Mindazoknak, akik jobban tisztelnek engem, megígérem védelmemet, a hivatások felvirágzását, a hitehagyások csökkenését és az életszentség nagy vágyát Isten szolgáiban. Azt kívánom, hogy minden hónap 13. napját Mária napnak tekintsék, és szenteljék meg azáltal, hogy az azt megelõzõ 12 napon külön imádkoznak erre a célra. Kívánom, hogy minden évben július 13-án ünnepélyesen tiszteljék a,,titkos Értelmû Rózsát". Pierina kérte a Szûzanyát, hogy mutassa meg hatalmát valamilyen csodával. Az így válaszolt: -- A legnyilvánvalóbb csoda az Istennek szenteltek lelkében fog történni, akik ellanyhultak, fõleg a háború alatt, amely elmúlt súlyos büntetéseivel és üldöztetéseivel. A három tõr jelentése: Az elsõ tõr jelképezi a szerzetesi és papi hivatások elvesztését. A második tõr: sok pap bûnös életét. A harmadik tõr: a júdások árulását és egyház gyûlöletét. A három rózsa jelentése pedig: a fehér rózsa jelképezi az ima szellemét, a piros rózsa az áldozatét és önmegtagadásét, az aranysárga rózsa pedig a vezeklését. A harmadik jelenés október 22-én történt, Mária ezt mondta: -- Közvetítõként állok az emberek, és különösen a szerzetesek és isteni Fiam között. Fiamat lesújtják a sérelmek, amelyekben állandóan részesül, és érvényesíteni akarja igazságosságát. Mária ezekkel a szavakkal távozott: -- Járja át a szeretet életedet! - A negyedik alkalomkor a Szûzanya Montichiari dómjában jelent meg, november 16-án, néhány hívõ és néhány pap jelenlétében. Megismételte elõzõ figyelmeztetését az emberek bûneit, fõleg a tisztátalanságot illetõleg. Majd, kisvártatva folytatta: -- Jézus a büntetések áradatát készül küldeni... Kis szünet után hozzátette: - - Én közbenjártam, kérve, hogy legyen még irgalmas, és engesztelésül imát és vezeklést kérek. A Szûzanya tovább beszélt: -- Nagyon bensõségesen kérem a papokat, hogy teljes szeretettel figyelmeztessék az embereket, hogy hagyjanak fel ezekkel a bûnökkel. Megajándékozom kegyelmemmel mindazokat, akik segítenek az engesztelésben ezekért a bûnökért. -- Akkor bocsánatot nyerünk? -- kérdezte Pierina. -- Igen, ha mindenütt harcolnak a tisztátalanság bûne ellen -- válaszolta a Szûzanya, s ezzel eltûnt. A következõ jelenés szintén a dómban történt, november 22-én. Ezt mondta: -- Leszálltam erre a szent helyre, ahol nagy megtérések lesznek. Majd szomorúan hozzáfûzte: -- Nemzeted keresztényei azok, akik ma leginkább megbántják az Urat a tisztaság elleni bûnökkel. Ez alatt a jelenés alatt két csodálatos gyógyulás történt. Egy hat éves gyermek, aki pólió miatt nem tudott a lábára állni, és egy 26 év körüli nõ, aki már tizenkét éve súlyos tüdõbajban szenvedett és kilenc éve egy szót sem tudott szólni, hirtelenül meggyógyult. Ez a nõ tiszta és erõs hangon ujjongó énekbe kezdett és azóta nehézség nélkül tud beszélni. A kisfiú, akit szülei hoztak be a templomba, már saját lábán ment ki. Ez a kisfiú szintén látta a Szûzanyát a jelenés alatt. Mindkét meggyógyult változatlanul jó egészségnek örvendett azután január 30-án este fél tíz tájban megjelent a Szûzanya és azt mondta: - Az idõk egyre vészterhesebbekké válnak... nagy veszély fenyeget most... az Egyház is nagy veszélyben van... Ez még fokozódik, és így az emberek azt hiszik majd, hogy minden elveszett. Én azonban szeretõ szívû Anya vagyok gyermekeim iránt és meg tudom menteni õket. Most is kijelentette a Szûzanya, kimondhatatlan szomorú tekintettel, könnyek között, elcsukló hangon: - "Ó, ha tudnád, mily sok gyermekem halad a kárhozat felé! -- De az ima, az áldozat és az engesztelés megakadályozza, hogy Isten igazi ítélete eljöjjön az emberiségre. Szeretetem mindig újra közbenjár isteni Fiamnál, Jézus Krisztusnál. Imádkozzatok és hozzatok áldozatot, csendben!" 8 - HEROLDSBACH (Németország, Bayern, ), A Szûzanya október 8-án, Rózsafüzér királynéjének ünnepén megjelent négy kislánynak (Kuni Schleicher, Grete Gügel, Erika Müller, Marie Heimann). A lányok évesek voltak. Késõbb csatlakozott még hozzájuk három kislány (Betty Büttner, Antonie Saam, Irma Mehl). December 8-án ember látta a napcsodát. Ekkor Antonie Saam látta a Napban az Szûzanyát a gyermek Jézussal. Háromnegyed órán át pulzált a Nap, úgy tûnt, hogy közeledik, majd távolodik májusában az egyik látnok úgy látta, hogy a világra nehezedik egy acélpókháló. Majd úgy látta, hogy megnyílik a Föld és házak tûnnek el a mélységbe. Hangos segélykiáltásokat hallott, amely mindenhonnan hallatszott. Sok ember feküdt holtan az utcákon, lapos tetejû lovaskocsikkal vitték el a halottakat. Nem voltak autók, se repülõk, semmiféle mesterséges fény. Látta, hogy a tenger elönti a városokat és falvakat. Az ételek többsége meg volt mérgezve. Akik ettek belõlük,

6 fájdalmas gyomorgörcsökben haltak meg. Nagyon kevés volt az ehetõ táplálék. Az üzenet így hangzott: "Az emberek nem tették meg, amit kértem tõlük, hogy tartsanak bûnbánatot és imádkozzanak. Ha az emberek megjavulnak - ima és bûnbánat, szentgyónás által - akkor Jézus Krisztus, az Üdvözítõ visszatartja a büntetést. De ha nem, akkor jönni fog a szerencsétlenség és a nagy éhínség." - Sok jelenésben Mária keservesen sír Végül az üzenet: "Nem hallgattatok szavaimra és drága Fiamra, arra, amit mindenki megmentésére kívántunk tõletek. Most már késõ, hogy az emberiség megtérjen. - Ezen a helyen ez az utolsó üzenetem: "imádkozzatok sokat a papokért, boruljanak térdre, veletek együtt és imádkozzanak. Fiam és én ki akarjuk nyújtani kezünket minden ember felé, és segíteni akarunk rajtatok." - Ezután nagy fényesség támadt és angyalok kíséretében eltûnt a Szent Szûz. 9 - EISENBERG (Ausztria, 1956), szeptember 6-án Isten hatalmas angyala a kereszt jelével jelölte meg a földet a Lex család kertjében, a Rába-parti Eisenbergben (régi neve Csejke, Ausztria). Ehhez a földre rajzolt kereszthez számos imameghallgatás és csodás jel fûzõdik. Aloisia Lex, egy parasztgazda felesége, ( ) akit a helybéliek Lex mamának ismernek, több üzenetet kapott Krisztustól és az õ kegyelemmel teljes Anyjától, Máriától. Ezek az üzenetek az Egyház belsõ zavaraival és a világ vészterhes állapotával foglalkoztak szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a kereszt az eddigieknél határozottabb körvonalakkal, erõteljesebben jelent meg a talajon. Ezért Lex mama magyarázatot kért a mi Urunk Jézus Krisztustól, amire, belsõ hang formájában, a következõ választ kapta: "Isten leszállt a földre, hogy Keresztje által újból felajánlja szeretetét és irgalmát a gyarló emberiségnek." 10 - KERIZINEN (Franciaország), A látnokot Ramonet Johanna Lujzának hívták, élt Elsõ jelenése szeptember 15-én volt, amely kisebb megszakításokkal 30 éven át tartott. Még be sem fejezõdött a második világháború, amikor február 2-án a Szûzanya ismét figyelmeztetett minket:,,ha a világ nem tart bûnbánatot és nem tér vissza Istenhez, újabb és még súlyosabb büntetés vár rá. Õrjítõ vihar fog rászabadulni a bûnös világra." A következõ években megismételte ezt a figyelmeztetést, és mivel nem hallgattak rá, 1957-ben szemléletes képben bemutatta választottjának, miben fog állni a büntetés. A Szûzanya egy táblát tartott a kezében, amely mint egy széles térkép, a világot ábrázolta. A földrészeket azonban alig lehetett felismerni, mert sûrû felhõk borították. A Szûzanya így szólt:,,szemléld, gyermekem, ezt a világot 1957-ben, amely számos bûnének sûrû felhõjébe burkolózik. Szomorúság fogja elönteni, amikor a haragos Isten irgalmatlanul lesújt rá. Rettenetes csapások és dögvészek fogják megtisztítani és megszabadítani tévedéseitõl és zavaraitól, hogy elõkészítsék az általános újjáépítést.'' Hirtelenül jobbról-balról tûzgolyók bukkantak fel, amelyek a tábla felé tartottak, s mikor becsapódtak, nagy lánggal felrobbantak. Utána feltûnt a darabokra szakadozott föld. A robbanások helyén minden megsemmisült. De még másutt is rengett a föld és nagy darabok szakadoztak le róla. Sûrû sötétség borította el a világot. Majd hirtelenül szétoszlott a sötétség, s ismét elõtûnt a világ, azaz ami abból megmaradt. Vége volt az iszonyatos világkatasztrófának. A Szûzanya folytatta:,,szeretetem a bûnösök iránt oly nagy, hogy mindent megtettem megmentésükre. Azonban ma az emberek sokkal inkább ellenállnak a kegyelemnek és az Ég felhívásának, mint bármikor azelõtt. Az emberek nem értik meg, sem figyelmeztetéseimet, sem könnyeimet. És mégis itt vannak ezek a félreismerhetetlen jelek, hogy felhívják figyelmüket a fájdalmas eseményekre, amelyek a világot fenyegetik, s arra, hogy a nagy szenvedések órája közel van, ha az emberek nem térnek vissza Istenhez. Egy utolsó erõfeszítésben egyesítsétek imáitokat, bûnbánatotokat, könnyeiteket az én Fájdalmas Szívemmel, amely szomorú annak láttára, hogy mily sok lélek kárhozik el, és hogy az Egyház külsõleg-belsõleg meg van sebezve. Tudjátok meg, hogy Szívem, egész anyai szeretetével még tárva-nyitva áll minden bûnbánó számára, akik oda akarnak menekülni. És Isten, aki a Szeretet, Jóság és Irgalmasság, annak ellenére, hogy elérkezett igazságosságának órája, el tudja halasztani azt, látva a sok tiszta, szent, talán ismeretlen lélek áldozatát, akik szenvednek és imádkoznak a bûnös emberiség megmentéséért. Õ elfogadja az áldozatot és ezáltal sok nép megmenekül és megtisztul. A világ ismét fel fog lendülni és az Egyház diadalmaskodni fog Fiam Szívével mindenben egyesült Szeplõtelen Szívem által. Amit neked mondok, sok lélekkel közöltem, hogy mindenkit figyelmeztessek arra, hogy ütött Isten órája.'' (1957. január 12-én.) 11 - TURZOVKA (Szlovákia, 1958). A látnok Lassuta Máté erdõkerülõ június 1-én, Szentháromság vasárnapján jelenik meg Mária elõször az erdõkerülõnek természetfeletti fényben, amikor hivatalos ellenõrzõ útján a friss erdei virággal feldíszített szentkép elõtt szokásosan térden állva imádkozik. A jelenés ideje alatt a fára helyezett szentkép eltûnik, és helyén kigöngyölõdik egy világtérkép. Az erdõkerülõ hét változatban látja az emberiség jövõjét: a vizek kék, a bûn sárga és a hitbõl élõ világ zöld színében. A legutolsó változatban uralkodóvá lesz a sárga, a bûnbe és szennybe merülõ emberiség apokaliptikus színe. - A Szûzanya tanítja meg az erdõkerülõt a rózsafüzér imádkozás gyermeki mûvészetére. Vezeklést kér a Szûzanya "a világkatasztrófa elõtti másodpercekben." Lassuta közlése szerint, Mária elõre jelzi, ha nem tér meg a világ és

7 nem tart bûnbánatot, az emberiség kétharmada elpusztul. A megtérés elutasításának tragédiájáról Turzovka látnokának próféciája talán a legmegrendítõbb és legmegdöbbentõbb. A megtisztulás után az emberiség sorsát színekben látó Lassuta szerint a sárga szín egészen elhalványul, a zöld a dicsõséges Mária-korszakban diadalmaskodva szétárad. Béke és öröm tölti el a harmadik évezred embereit. A Szentháromság vasárnapját követõen június 7-én és 21-én, július 1-én, 7-én, 21-én, utoljára augusztus 14-én jelenik meg a Szûzanya. A fára függesztett szentkép a Mindenkor Segítõ Szüzet ábrázolta. A kommunista diktatúra, amelyben az akkori Csehszlovákiában is csak az aljasságnak volt létjogosultsága, elõbb a szentképet, majd a fát pusztítja el. Lassutát megverik és börtönbe zárják, majd amikor szabadul, elbocsátják munkahelyérõl GARABANDAL (Spanyolország, ), Garabandal története június 18-án, vasárnap este 1/2 9-kor kezdõdik. Négy egyszerû kisleány játszik a Callejá-nak nevezett ösvényen, a község déli végén. Hirtelen mennydörgést hallottak, majd utána egy fényes angyal jelent meg, elõször Gonzalez Conchitának, majd csaknem rögtön utána Mazon Lolinak, de ugyancsak Gonzalez Jacintának és Gonzales Mária Cruz-nak. Az azonos családi nevek ellenére a leányok nem voltak rokonságban. Az elsõ három leány 12 éves volt, míg a negyedik 7. A község elszigeteltségére való tekintettel azonban a leányok szellemi és pszichológiai fejlettsége a valóságban koruknál lényegesen alacsonyabb volt. Az angyal még nyolcszor jelent meg nekik júniusban. Az angyal elõször július elején beszélt hozzájuk. Azt kérdezte: "Tudjátok, miért jöttem? Hogy bejelentsem nektek, holnap, vasárnap, a Szûzanya fog nektek megjelenni, mint a kármelhegyi Miasszonyunk." Az angyal küldetése az volt, hogy elõkészítse a gyermekeket Szûzanyánk érkezésére és az õ hírnöke legyen. Az angyal a következõ nap visszatért a Szûzanyával, de utána sokkal kevesebb alkalommal jelentkezett. A Szûzanya ezután majdnem mindennap megjelent, néhányszor a gyermek Jézussal a karján. Július 4-én szólt a Szûzanya a leányokhoz, ami az elsõ üzenetnek tekinthetõ. Ez az üzenet megerõsítette az áldozathozatal fontosságát, a vezeklést és a szentségekhez járulás gyakoriságát. Mondta, hogy az embereknek elsõsorban becsületes életet kell élniük, mert ha nem teszik ezt, akkor nagy büntetés éri õket. Az üzenet ugyancsak figyelmeztet, hogy a pohár már nagyon teli, és ha az emberiség nem változik akkor nagy büntetés szakad rá. A második üzenet sokkal késõbben, a jelenések végén érkezett. A Szent Szûz Conchitának január 1-én kijelentette, hogy Szent Mihály arkangyal majd megjelenik június hó 18-án, és nevében üzenetet ad át. Szent Mihály útján a Szûzanya panaszkodott, hogy elsõ üzenetének nem volt foganatja és figyelmeztetett arra, hogy második üzenete az utolsó lesz. Ugyancsak figyelmeztetett arra is, hogy a pohár, amely legutóbb már majdnem tele volt, most már kicsordult. Kijelentette, hogy sok pap, püspök és érsek a kárhozat útján van, és sok lelket visznek magukkal. Nagy bánatot okoz neki az Oltáriszentség elhanyagolása. Sürgette, hogy fordítsuk el magunktól Isten haragját igyekezetünkkel, mert Isten megbocsátana nekünk, ha a bûnbocsánatot õszinte szívvel kérnénk. Biztosított bennünket arról, hogy ha ezt õszintén kérjük, kérésünk meghallgatásra talál. Végsõ szavaival azt mondta, hogy serkentsük magunkat fokozottabb önfeláldozásra és hivatkozzunk Jézus szenvedéseire. Az elsõ leckét az egyéni imára augusztus 8-án adta Cruz Máriának, amikor az elragadtatásban volt a község templomában. Conchita ezt a következõképpen írja le naplójában: "Elõször nagyon lassan kezdte mondani a Hitvallást a Boldogságos Szûzzel. Cruz Mária akkor elmondta, hogy a Szûzanya átvette a szót, és elõre mondta az imát, hogy megtanítsa õt lassan imádkozni. A Hitvallás után az Üdvözlégy mennyország Királynéja-t és a keresztvetést végeztette vele igen lassan és pontosan." A Szûzanya megtanított minket a rózsafüzér, az egyéni és a közös imák elmondására. Közölte velünk, hogy mindezeket az imákat lassan kell elmondanunk, hogy gondolkodhassunk és szeressünk imádkozni. Ha gondolatunkat az imára fordítjuk, a szívünk követni fogja az imát. A rózsafüzérnek és minden más közös imának ez a lassú, kihangsúlyozott és hatásos imádkozása új és gyümölcsözõ jelleget ad. a) A garabandali eseménynek még nincsen vége. A csúcspontja a nagy csoda lesz, amikor Isten, a mi Urunk a csodát végrehajtja. b) Ahogyan megfegyelmezésünk lelki ürességünknek megfelelõen nagyon nagy lesz, ugyanolyan nagy lesz a világ ínségét kielégítendõ csoda is. c) A Szûzanya megmondta nekem a csoda napját és, hogy az mibõl fog állani. Nyolc nappal elõtte kell nyilvánosságra hoznom úgy, hogy az emberek gyülekezzenek. A pápa látni fogja majd bárhol is lesz. A betegek, akik a csodánál jelen lesznek, meggyógyulnak, és a bûnösök megtérnek". d) "Senki lelkében nem lesz kétség, aki ezt a csodát látja majd, amelyet Isten, a mi Urunk fog végrehajtani a Boldogságos Szûz közbenjárásával. Most pedig, amikor várjuk a csodának eme nagy napját, lássuk, hogy a világ megváltozik-e és a megpróbáltatást el tudjuk-e majd ezáltal kerülni". e) Pió atyáról jelentették, hogy látta a csodát halála elõtt. Ezen ne csodálkozzunk, mert mint tudjuk, egy másik személy, Luis Andreu, S.J. atya is látta a csodát és a Boldogságos Szüzet 6 órával halála elõtt, augusztus 8-án. f) Érdekes az a mód, ahogyan Conchita a csoda nagyságát leírja. "Nagy dolog lesz a világ szükségleteivel arányosan". Sokan úgy érzik, hogy a világ egy nagy égi eseményre szorul, hogy az felrázza, és az Istenhez

8 visszavezesse. Megjegyzendõ, hogy a megpróbáltatás feltételes. Elkerülhetõ, "amennyiben a világ megváltozik". g) Conchita leírásában további felvilágosítást is ad a csodát illetõen Istennel való párbeszédébõl július 20-án. "Mikor történik meg majd a csoda? Meg fog több embert téríteni?" - kérdezte Urától. "Megtéríti az egész világot" - válaszolta az Úr". "Orosz-ország is megtér?" - kérdezte. "Igen, Oroszország is megtér és ezáltal mindenki szeretni fogja Szíveinket" - felelte az Úr. h) Conchita az egyetlen, akinek a Boldogságos Szûz a csodáról beszélt. Egybe fog esni egy egyházi eseménnyel és egy szentnek a megünneplésével, aki az Oltáriszentség vértanúja, továbbá csütörtökön este lesz, 1/2 9-kor. Nemcsak a községben tartózkodók látják, hanem a környezõ hegyeken tartózkodók is. A legnagyobb csoda lesz, amit Jézus tett a világnak. Semmi kétség sem lesz a felõl, hogy Istentõl jön és az emberiség javára történik. A csodát lehetséges lesz filmezni, vagy televízión közvetíteni, de nem megérinteni, a fenyõk között marad. A Szûzanya Conchitát január 1-én a fenyõknél, egy isteni figyelmeztetésre intette, ami meg fogja elõzni a nagy csodát. Mindenki fogja látni és tapasztalni az egész világon, és Istennek közvetlen cselekedete lesz. Felfogóképességünket meg fogja haladni. Ha valaki meghal tõle, az kizárólag az ijedségtõl lesz, amit a figyelmeztetés meglátása okoz. A figyelmeztetés a csoda elõtt lesz és ideje Conchita elõtt ismeretlen; célja pedig az lesz, hogy az embereknek lehetõséget adjon megjavulni a nagy égi jel elõtt. Miután megvizsgálták a gyerekeket elragadtatás közben, az orvosok megállapítják, a hogy a garabandali eseményeket természetes módon nem lehet megmagyarázni. Ekkor mondtam neki: "Milyen méltatlan vagyok, Szûzanyám, a sok kegyre, amit rajtad keresztül kaptam. De ugyanakkor te eljössz hozzám ma, hogy megkönnyítsed kis keresztemet, amelyet hordozok most". A Szûzanya válaszolt: "Conchita, nem teéretted jöttem egyedül. Összes gyermekemért jöttem, hogy õket közelebb hozzam Szíveinkhez". A Szûzanya mosolygott: "Tudod, Conchita, hogy miért nem jöttem személyesen június 18-án, hogy a világnak szóló üzenetemet meghozzam? Mert fájt volna, ha nekem kellett volna megmondanom neked. De meg kell mondanom neked a ti saját érdekeitekért, és ha megtartjátok, akkor Isten dicsõségére. Nagyon szeretlek titeket és kívánom, hogy üdvözüljetek, és hogy mennyei Atyátokkal itt az égben egyesülni tudjatok, ugyanúgy a Fiával és a Szentlélekkel, Számíthatunk rád, ugye, Conchita?" "Ha láthatnálak állandóan, akkor igent mondanék. De ha nem, akkor nem tudom, mert én olyan rossz vagyok" - feleltem. "Te tégy meg mindent, amit tudsz és mi segíteni fogunk". "Ez az utolsó alkalom, hogy engem itt látsz. De én mindig veletek és a gyermekeimmel fogok maradni" mondta. Ugyancsak mondta nekem: "Conchita, miért nem látogatod meg gyakrabban a Fiamat a tabernákulumban? Õ ott vár rád éjjel és nappal". Mindennek vége most már. A boldog pillanatok, amikor az Égi Mamámmal lehettem, a legjobb barátnõmmel (ezt a kifejezést Conchita gyakran használta) és a Gyermek Jézussal, elmúltak. Megszûntem õket látni, de nem szûntem meg jelenlétüket érezni. Még egyszer nyugalmat adtak lelkemnek, örömet és erõs vágyat, hogy hibáimat legyõzzem, és hogy minden erõmmel Jézus és Mária szívét szeressem, akik minket annyira szeretnek"... A négy leány között, akiket a garabandali események érintettek, Conchita a leglényegesebb személy. Conchita vezetõ szerepe a fatimai Lúciáéhoz hasonlítható. Nemcsak abban hasonlít Lúciára, hogy Isten fõ eszköze volt, hanem mint Lúcia, õ is adott nekünk egy történelmi írást, ami a garabandali események legalapvetõbb része. Lúcia megírta "emlékeit" -, Conchita a Naplóját. Mindkét irat egyszerû és valószerû. Conchita 1962-ben kezdte el írni, amikor 13 éves volt és 1963 végén fejezte be, amikor még csak 14 éves volt. Ez a lelki napló közvetlen és mentes minden megszépítéstõl és kicseng belõle a valószerûség, meg a különleges kedvesség. Garabandal több oknál fogva egyedülálló a történelemben a Mária-jelenések között. A jelenések száma, ami kétezer körül van, már eleve csodálatos. A jelenések valamint egy újfajta égi kapcsolat gyakori használata, nevezetesen a lelkük mélyén hallott üzenetek a nyilvánosság számára, különböztetik meg Garabandalt Lourdes-tól és Fatimától. A látnokok küzdelmei, a nehézségek és ellenkezések, amelyek szinte állandóan kísérték az eseményeket, olyan rendkívüliek, hogy nem igen lehet rájuk természetes magyarázatot találni. A mód, ahogyan Garabandal áthidalta az akadályokat és szélesebb körökben is ismertté és elfogadottá vált, még egy, szinte hihetetlen tény az eseményekkel kapcsolatosan. Végül mindezek között a legfontosabb, hogy a garabandali jelenések terjedését mindenütt szinte csodálatos áldásözön kísérte gyógyulásokkal, megtérésekkel és a hit, valamint a felebaráti szeretet csodálatos erõsödésével SAN DAMIANOBAN, (Olaszország, ) Rosa Quattrininek (Mamma Róza) az egyszerû, szegény parasztasszonynak jelent meg a Szent Szûz ban San Damianóban a Szûzanya említett Rózának egy az égen feltûnõ,,nagy világító csillagot, amelynek farka van,'' ami kétségtelenül az üstökös leírása ben nagy sötétségrõl beszélt, amely érthetetlennek fog tûnni.

9 Majd arról szól, hogy "Elõször minden ember szívébe jön a világosság,, majd az egész világot fénybe borítja." "Ezzel a világossággal mentem majd meg gyermekeimet, sokan meg fognak térni." 1968-ban nagy megpróbáltatások óráját említette, amely mindenkit félelemmel fog eltölteni MEDJUGORJE (Bosznia-Hercegovina 1981-tõl napjainkig) A hat látnok életkorban így következik egymás után: Vicka Ivankovic (szül.: júl. 3.), Mirjana Dragicevic (szül.: márc. 18.), Marija Pavlovic (szül.: ápr. 1.), Ivan Dragicevic (szül.: máj. 25.), Ivanka Ivankovic (szül.: ápr. 21.), Jakov Colo (szül.: jún. 3.) A Medjugorjei történések megértésében nagyban segít bennünket dr. Frane Franic spliti érsek egyik, 1983-ban tett kijelentése, miszerint a medjugorjei esemény két év alatt nagyobb hatást fejtett ki a hitéletre, mint a háború után eltelt 40 év "szokványos" lelkipásztori mûködése. Huszonkilenc évvel az események után beszédes statisztikát is felállíthatnánk: több mint húszmillió zarándok, a tömegkommunikáció, többféle újság, telefonszolgálat, videoszalagok, rengeteg könyv áll a medjugorjei események szolgálatában, s ezek szerte a világban terjesztik a Szent Szûz üzeneteit, s egyre bõvül azoknak száma, akik megtérnek, és Jézus útján járnak. Úgy tûnik, a Szûzanya kézbe vette és irányítja a világ evangelizálását. Négy medjugorjei üzenetrõl tudunk: a béke, a megtérés, az imádság és a böjt. Égi anyánk,,béke Királynéjának'' nevezte magát, s munkáját azzal kezdte, hogy az emberek számára egyértelmûvé tette a szív békéjének fontosságát. A Szentírásban igen sokat olvasunk a lélek, és a szív békéjérõl. A Bibliából tudjuk, hogy Jézus Krisztus ránk hagyta békéjét (Jn 14,27). A hívõ ember megérti, hogy a lélek krisztusi békéje az Isten hatékony munkálkodásának alapja. Ebbõl fakad a szeretet, az egység, ebbõl merít erõt a tanúságtevõ keresztény, ez a béke segítheti elõ a szívek, a nemzetek, az etnikumok és az Egyházak egymásra találását és alkotó együttélését. 25,,Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megõrzi a szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban'' (Fil 4,7). (Az idõközben lezajlott délszláv háború egészen sajátos fényben világítja meg Medjugorje békére szóló felhívását.) A Szent Szûz ez alkalommal nem csupán figyelmezteti, és kegyelmi ajándékaival árasztja el a világot, de immár csaknem 30 éve közöttünk maradt, hogy tanítson és neveljen bennünket, s ez igen feltûnõ Medjugorjéban. Tanít, mit kell tennünk, s üzeneteit havonta szétküldik szerte a világba. Lehetetlen észre nem venni a pedagógiai szándékot. A Szent Szûz -- mint jó anya a gyermekeit -- úgy vezet, irányít és segít bennünket. A medjugorjei nevelés sikerének titka a napi imarend kialakítása, a rendszeres böjt és a szívós következetesség a lelki életben. Medjugorjéban egyértelmûvé válik a Mária-jelenések ismételten megfogalmazott célja, hogy megtisztuljon a föld, s az emberiség kiengesztelje az Istent. Ezért a megtisztulásért -- s itt újra utalnunk kell La Salette-re -- nagy árat kell fizetnie a világnak, ha nem hallgat Isten szavára. La Salette szerint Isten akkor is megtisztítja a földet, ha a végsõ eszközhöz (a fizikai megsemmisítéshez) kell folyamodnia a megátalkodottakkal szemben. - A látnokokat itt is meghurcolták, sok tortúrának tették ki valamennyit. A támadás azokat az egyháziakat sem kímélte, akik hitelt adtak a jelenéseknek. Miközben részt veszünk egy medjugorjei zarándoklaton, vagy informálódunk az eseményekrõl, fontos a Szent Szûz szándékára figyelni: "A szavak, amit a világ tudtára adok: térjetek meg. Kérem Szent Fiamat, hogy a világot ne büntesse, de ti térjetek meg. Azt, amit Isten küld a világra, nem tudjátok, nem is fogjátok tudni és nem is tudhatjátok; de meg kell térnetek. Mondjatok le mindenrõl, legyetek mindenre készen! Mindaz, amit a világnak mondani akarok: térjetek meg!'' Egy másik helyen így szól az Istenanya: "Én mindig mondtam: térjetek meg, térjetek meg, térjetek meg. A megtéréstõl függ a jövõtök.'' Ez a sürgetõ kijelentés az egész medjugorjei jelenséget világossá teszi, s alátámasztja, az ember választás elõtt áll. Vagy megtér, vagy nem lesz jövõje. Ezt tetszés szerint magyarázhatjuk, de a jelek szerint nincs harmadik lehetõség. A Szent Szûz -- úgy tûnik -- átvette a medjugorjei plébánia lelki életének vezetését, s egyben az üzenetek által egyre hatékonyabban formálja az egész világ lelkiségét is. Újra és újra biztat az imára és a böjtre. Ezek nélkül képtelenség megtérésrõl beszélni. A böjt fogalma többé-kevésbé világos az ember elõtt. Az ima mûvészetének megtanulása már sokkal nehezebb. A Szûzanya sok tanács mellett itt is ajánlja a rózsafüzért. A Szent Szûz arra bíztatja gyermekeit, hogy "állandóan égõ kívánságot és vágyat érezzetek Isten után'', és "imádkozzatok, amikor tudtok, imádkozzatok, ahogyan tudtok, de imádkozzatok egyre többet.'' Feltétlenül észre kell venni a szüntelen imádságra (1 Tessz 5,17) való felhívást. Égi anyánk nagyon sok imát kér a példamutató keresztényi élet megvalósításán túl is. Legalább félórát reggel és este. Ez az ima legyen mélyen átélt. Napközben is keressük Istennel a kapcsolatot, amikor csak lehetséges. A Szent Szûz a sok imádság egyik akadályát a televízióban látja. Ezért fontos az okos idõbeosztás. Az ima idejét soha ne rövidítsük meg. Az imádság legyen életünk középpontja. A Mária-jelenések során a Boldogasszony szinte minden alkalommal titkokat bíz a látnokokra. Medjugorjéban is így van. Ezek egy része személyükre, a másik a világ sorsára vonatkozik. A medjugorjei gyerekek tíz titkot kaptak a világ jövõjével kapcsolatban. A Szûzanya jelenései után szép, állandó és elpusztíthatatlan jel fog maradni Medjugorjéban a jelenés hegyén. Addig az idõ a kegyelem ideje lesz. A jel feltûnése elõtt három nappal a látnokok három titkot (ez három figyelmeztetés az emberiséghez) nyilvánosságra hoznak. A figyelmeztetés, valamint a jel után -- ha még mindig nem fordul a világ Isten felé -- büntetõ ítélet

10 következik be. Mirjana szerint bár a büntetés enyhíthetõ, de biztosan bekövetkezik, mert nem képzelhetõ el, hogy az egész világ meg fog térni. A medjugorjei események, üzenetek, jövendölések sok tekintetben hasonlítanak Garabandal üzenetéhez. A Szent Szûz szerint a huszadik század a sátán hatalma alatt van: "Amikor a rátok bízott titkok megvalósulnak, az õ hatalma megtörik. A sátán agresszívvé vált, mert hatalma veszendõben van. Szétrombolja a házasságokat, viszályt szít a papság között... Éppen ezért védjétek magatokat imádsággal, böjtöléssel, de mindenekelõtt közösségi imával. Újra kezdjétek el használni a szenteltvizet, hordjatok magatoknál megszentelt tárgyakat, és helyezzétek el azokat lakásaitokban.'' Meg kell még említeni a hely szentségét, amelynek valamennyi nyitott lelkû zarándok hatása alá kerül. A Medjugorjét megjárt ember szinte kivétel nélkül meghatottan beszél lelki élményeirõl, és visszavágyakozik a kegyhelyre. Szoktuk néha emlegetni a,,kiimádkozott tér" fogalmát, ami áhítatra indít. Örvendetes, hogy II. János Pál pápa is hitelt ad a jelenéseknek. Garay bíboros errõl Glasgow-ban így nyilatkozott:,,tudom, hogy magánszemélyként a pápa elfogadja a medjugorjei eseményeket..., mert erre a jelenések gyümölcsei a bizonyítékok.'" 15 - MÁRIA BASILEA SCHLINK, dr (1904 Darmstadt ) a Mária-testvériség alapítója, evangélikus- karizmatikus. "A föld tele van a bûn borzalmaival, amelyeket manapság ráadásul dicsõítenek is. Ez Isten ítéletét vonja maga után. Nem lehet másként: ha Isten a szeretet, ítélnie kell, különben a bûn örökké megmaradna, s vele a földünk pokoli állapota is. Ezért jön Isten ítélete, mert Isten nem akarja, hogy csak a bûnt és a poklot ízlelhessük meg. Sokkal inkább szeretné megtisztítani az õ világát, hogy az megújuljon, s végül elérje a tökéletességet. Így hát föl kell készülnünk arra, hogy az egész világ egy büntetõ ítélet elõtt áll. Ezért úgy kell élnünk, hogy egyre tökéletesebbek legyünk, s ne essünk áldozatul ennek a megsemmisítõ ítéletnek, hanem valahogyan megmenekülhessünk A (jelenlegi) katasztrófákban megtapasztalhatjuk Isten elõítéleteit, hiszen a kezdõdõ végidõket éljük. (v.ö: Haiti földrengés - szerk. megj.). Egy nukleáris háborúban megmérgezõdhet az összes víz, s nem lehet többé inni belõle Az elkövetkezendõ ítéletben, amely világunkra fog jönni (Iz 4,3; 6,13; 10,20), minden attól függ, hogy a szent maradékhoz tartozzunk. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, milyen szörnyû lesz az ítélet Az ítélet, mely jönni fog, vagyis a Tûz-ítélet, nem hasonlítható a korábbiakhoz (özönvízhez). *** Az elmúlt 2000 év folyamán az Egyház több mint 772 (egyesek többször is részesültek jelenésben, összesen 2000 alkalommal) jelenésrõl tud. Az elsõ ezer évben mindössze 24-szer, a következõ kilenc évszázadban 375- ször, s a huszadik században, eddig, 372-szer jelent meg Mária "az Ég Királynéje". Üzenetei hasonló tartalmúak: megtérés, bûnbánat, a bûnök elhagyása, Mária üdvtörténeti szerepének kihangsúlyozása és Isten ítélete a világ felett. A harmadik világra szóló esemény A Szûzanya figyelmeztetéseit több látnok és misztikus kegyelmekkel megáldott személy egybehangzóan megfogalmazta: pl PIÓ ATYA - "Imádkozz és térj meg! Nagy dolgok forognak kockán! Imádkozz! Az emberek jókedvvel és élvezettel haladnak a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra, vagy az ördög esküvõjére mennének. Segíts nekem a lelkek megmentésében. Túl sok a bûn. A bosszú napja, a maga félelmetes eseményeivel közel van, sokkal közelebb, mint gondolnád! A világ hamis biztonságérzetben ringatja magát. Az isteni ítélet úgy fog lecsapni, mint egy villám. Ezek az istentelen és gonosz emberek nem kapnak kegyelmet, úgy elpusztulnak, hogy Szodoma és Gomorra büntetése az övékhez képest semminek sem tûnik majd. Igen, mondom neked, a gonoszságuk még soha nem volt olyan nagy, mint napjainkban." "Tartsátok zárva az ablakaitokat. Ne nézzetek ki. Gyújtsatok meg egy szentelt gyertyát, az sokáig ki fog tartani. Imádkozzátok a rózsafüzért. Olvassatok lelki irodalmat. Végezzetek lelki áldozást és a szeretet tetteit cselekedjétek, amivel nekünk örömet szereztek. Imádkozzatok kitárt karokkal, vagy vessétek földre magatokat, hogy sok lelket megmentsetek. Ne menjetek ki a házból. Gondoskodjatok elegendõ élelemrõl. A természet erõi megindulnak és a tûzesõ miatt az emberek remegni fognak a félelemtõl. Legyetek bátrak! Veletek vagyok!" "Tûzhurrikánok fognak áradni a felhõkbõl és az egész föld fölött elterjednek! Viharok, rossz idõ, villámok és földrengés lesz az egész földön, két napig. Szakadatlan tûzesõ fog esni! Egy nagyon hideg éjszakán fog kezdõdni. Mindez annak a bizonyítékaként, hogy Isten a teremtés ura. Akik bíznak bennem és hisznek szavaimnak nincsen félnivalójuk, mert nem fogom cserbenhagyni õket, és azokat sem, akik igémet terjesztik." Hogy felkészüljetek ezekre a csapásokra, a következõ jeleket fogjátok tapasztalni: az éjszaka nagyon hideg lesz. A szél üvölteni fog. Egy idõ után villámcsapásokat lehet majd hallani. Csukjatok be minden ajtót és ablakot. Ne beszéljetek senkivel, aki a házon kívül van. Térdeljetek le egy kereszt elõtt, bánjátok meg a bûneiteket és imádkozzatok Anyámhoz védelemért. A földrengés ideje alatt ne nézzetek ki, mert Isten haragja szent HELÉN AIELLO LEONARDI

11 Helén Aiello, Leonardi ( ). Aiello Helén, egy szentéletû olasz rendalapító, aki Kalábriában élt és 1961-ben halt meg, azok közé tartozott, akikkel a Szûzanya szintén megismertette a világra váró csapásokat. Helén részesült az Úr Jézus sebhelyeiben is, és nagypéntekeken átszenvedte az Úr Jézus kereszthalálának kínjait és nagypéntekén mind az Úr Jézus, mind a Szûzanya megjelent neki és többek között ezeket mondta: Jézus szavai:,,a világ lealjasodott a túlcsorduló romlottságban. A népek kormányai mint megtestesült ördögök emelkedtek fel, és miközben békérõl beszélnek, a háborút készítik elõ a legpusztítóbb eszközökkel, hogy tönkretegyék a népeket és nemzeteket Az emberek bûneikben megátalkodva élnek. Szigorúbbak a büntetések és csapások, amelyek Isten útjára hívják vissza õket, azonban dühöngenek, mint a megsebzett fenevadak és megkeményítik szívüket Isten kegyelmével szemben. A világ nem méltó már a bocsánatra, csak a tûzre, pusztulásra és halálra. A hozzám hû lelkeknek többet kell imádkozniuk és több engesztelést kell nyújtaniuk, hogy lecsillapítsák Isten igazságos haragját és mérsékeljék a büntetés igazságos ítéletét, amelyet szeretett Anyám közbenjárása tart vissza, aki minden embernek is Anyja De a tûzzel való büntetés közel van, hogy megtisztítsa a földet a gonoszak gaztetteitõl. Isten igazságossága megköveteli az engesztelést a sok megbántásért és rossz cselekedetért, amely a földet borítja, és amellyel nem lehet tovább megalkudni. Az emberek megátalkodtak bûneikben és nem térnek vissza Istenhez. Az Egyházzal ellenkeznek, és a papokat megvetik a rosszak miatt, akik botrányokat okoznak. Segíts engem, szenvedésed által, hogy kiengeszteljem az oly sok megbántást, és így legalább részben megmentsem a romlásba és halálba sietõ emberiséget. Tudasd minden emberrel, hogy bûneiket megbánva vissza kell térniük Istenhez, és ezáltal remélhetik a bocsánatot és megmenekülhetnek a megvetett Isten igazságos bosszújától. A Szûzanya pedig, akinek Szeplõtelen Szívét hét tõr járta át, így szólt:,,szívem szomorú, mert oly sok szenvedés vár a pusztulás szélén álló világra Isten haragja közel van. Hamarosan a világot nagy csapások fogják sújtani, véres forradalmak, félelmetes szél-vészek és a folyók és tenger kiáradása által. Kiálts, míg Isten papjai meg nem hallják hangomat, hogy figyelmeztessék az embereket az idõ közelségére, s arra, hogy ha az emberek nem térnek vissza Istenhez imáikkal és engesztelésükkel, akkor a világot egy új és rettenetesebb háború fogja felforgatni. A leghalálosabb fegyverek fogják elpusztítani a népeket és nemzeteket. A föld diktátorai, pokoli fajzatok, le fogják rombolni a templomokat és megszentségtelenítik az Oltáriszentséget Tûztõl villámló felhõk és egy tûzvihar fog zúdulni a világra. Ez a rettenetes büntetés, amit az emberiség története még sohasem látott, hetven órán keresztül fog tartani. Az istenteleneket agyon fogja nyomni, és el fogja söpörni. Sokan fognak elveszni, mert megátalkodtak bûneikben Én óvóilag a világ fölé hajlok és feltartóztatom Isten igazságosságát. Egyébként ezek a dolgok már bekövetkeztek volna. Szükség van az imára és engesztelésre, mert az embereknek vissza kell térniük Istenhez és Szeplõtelen Szívemhez a közvetítõhöz Isten és emberek között és így legalább a világ egy része megmenekül. Tudasd ezt mindenkivel, mert ez segíteni fog sokak megmentésében és megelõz sok pusztulást az Egyházban és a világban. Egy évvel késõbb a Szûzanya még inkább részletezte a tûz büntetését:,,ha az emberek nem javulnak meg, a tûz rettenetes büntetése fog jönni az Égbõl a világ minden nemzetére, és az emberek bûnhõdni fognak az isteni Igazságosságnak tartozó adósságuk szerint. Rettenetes pillanatok lesznek ezek mindenki számára, mert az ég mintegy össze fog kapcsolódni a földdel és minden istentelen nép el fog pusztulni. Némelyik nemzet megtisztul, mások teljesen el fognak tûnni ALOIS IRLMAIER Irlmaiert tisztánlátó képességein túl az tette híressé, hogy filmszerû képekben látomásokat közölt az általa nem túl távolinak tartott jövõrõl. Bár látomásai olyanok voltak mint egy film, a víziókban megjelenõ számok sokszor fátyolosan, kódoltan vagy hiányosan jelentek meg. Ennek ellenére okunk van azt feltételezni, hogy Irlmaier a világ egy lehetséges jövõképét vázolta fel. Kinyilatkoztatásai egy jövõbeni nagy háborúról szólnak. Ezeket a kinyilatkoztatásokat barátja Conrad Adlmaier jegyezte fel Irlmaierrel történt beszélgetései során, amelyeket késõbb könyv formájában tett közzé. Léteznek ezenkívül olyan kinyilatkoztatások is, amelyeket harmadik személyeknek, szóban tett. Ezek Adlmaier könyvében nem szerepelnek. Lássuk hát a kinyilatkoztatásokat: "Mi okozza a háborút?" "Amikor ez bekövetkezik, a Közel-Keleten háború és forradalom tör ki., ami hirtelen lángol fel. A Földközitengeren nagy haditengerészeti erõk néznek ellenségesen szembe egymással a helyzet rendkívül feszült. De a gyújtószikra a Balkánon gyullad be. Látom egy "magas valaki" bukását, egy véres tõr fekszik mellette - hatás hatást követ." "A harmadik világháború eljön, de, hogy melyik évben, azt nem tudom megmondani. "Két férfi meggyilkol egy magas rangú harmadikat. Õket más emberek fizetik." "A harmadik meggyilkolása megtörtént. Ezután kezdõdik a háború." "Az egyik gyilkos egy kicsi fekete ember, a másik kicsit magasabb világos hajjal. Úgy gondolom, ez a Balkánon fog megtörténni, de ebben nem vagyok biztos." "A háborút megelõzõ év nagyon gyümölcsözõ lesz, sok gabona és gyümölcs fog teremni. A harmadik meggyilkolása után egyik napról a másikra elkezdõdik minden. Igen világosan látok három számot, két nyolcast

12 és egy kilencest, de, hogy ezek milyen idõpontot jelölnek, azt nem tudom megmondani. A háború napkeltekor kezdõdik, egy esõs éjszakát követõen, röviddel az aratás ideje után. Míg a bajorok egy fogadóban kártyáznak, furcsa, idegen katonák néznek be az ablakokon és az ajtókon. Egy teljesen fekete menetoszlop fog keletrõl érkezni. Minden hirtelen és gyorsan történik. Az Arany Városból (Prága) indul ki minden. Az elsõ féreg a Duna kék vizétõl északnyugatra a svájci határig megy. Regensburgnál nem áll többé híd a folyón, de a déliek nem jönnek el a kék víztõl. A második nagy nyomás Szászországon keresztül nyugatra a Ruhr-vidék ellen lesz. A harmadik katonai hadoszlop északnyugatról Berlinen keresztül nyugatra halad. Mindannyian nagyon sebesen és gyorsan haladnak. A Dunától a tengerpartig a Szürkék által lesz ellenõrizve. Két menekülõ csoport átkel a folyón, de a harmadik elveszik az ellenség által körülvéve. Münchennek, Dél-Bajorországnak és Ausztriának nem kell félni." "Az ellenség központja egy vörös tetejû kolostor, amelynek oltára északra néz [Freyung?]" "Akkor hatás hatást követ. Megerõsített egységek menetelnek Belgrádba majd tovább Olaszországba. Ezt követõen három páncélos ék halad elõre azonnal villámgyorsan a Dunától északra Nyugat-Németország fölött a Rajna felé - minden elõzetes figyelmeztetés nélkül. Ez az eset olyan váratlanul fog történni, hogy a lakosság teljes pánikban fog menekülni nyugatra. A rengeteg gépkocsi eltömíti az utakat - ha otthon maradtak volna vagy nem a fõ utakat használnák. Bármit, ami akadályozza a tankok haladását az autópályákon, eltapossák. Alig marad valami Frankfurt nagy városából. A Rajna völgyét pusztítják... fõleg a levegõbõl." "Látok három harcoló alakulatot érkezni: az alsó alakulat az erdõn jön keresztül, de aztán felhúznak északnyugatra a Duna mellé. A határvonal például Prága, a Bajor-erdõ és északnyugat. A második alakulat keletrõl nyugatra jön Szászországon keresztül, a harmadik északkeletrõl délnyugatra. Látom a Földet magam elõtt, mint egy labdát, amelyen repülõgép kötelékek lépnek ki (kirepülés), amelyek most felszállnak, mint fehér galambok raja a homokból. Az orosz nem áll meg sehol, amíg a három ék halad elõre. Éjjel és nappal futnak elõre a Ruhr-vidék elérése érdekében, ahol sok gyár és kohó van." "A második alakulat Nyugatra megy Szászországon keresztül a Ruhr-vidék felé, pontosan olyan, mint a harmadik, amelyik északkeleten, Berlinen keresztül megy nyugat felé." "A visszavágás azonnal megérkezik a nagy vízen keresztül. Azonban a sárga sárkány megszállja Alaszkát és Kanadát ugyanebben az idõben. De a bosszú megérkezik, nincs messze..." "Látom a Földet, magam elõtt, mint egy labdát. Amellett, ahol a fehér galambok felrepültek, egy nagyon nagy szám emelkedik ki a homokból. És akkor sárga por kezd hullani egy vonalban. Ez akkor kezdõdik, amikor az Arany Város (Prága) elpusztul. Mint egy sárga vonal fog felmenni az öbölparti városig. Tiszta éjszaka lesz, amikor elkezdik kiszórni. A tankok még haladnak, de akik a tankokban ülnek, teljesen feketévé válnak. Ahol ez leesik, minden meghal, nem lesz sem fa, sem bokor, sem szarvasmarha, sem fû. Minden elszárad és megfeketedik. A házak megmaradnak. Nem tudom mi ez, így nem tudok róla beszélni. Ez egy hosszú vonal. Aki keresztül megy ezen a vonalon, meghal. Az alakulatokban minden lerobban. Északra kell menniük. Mindent eldobnak, ami náluk van. Senki nem tér vissza többé..." "A repülõgépek a sárga port a Fekete-tenger és az Északi-tenger között dobják le. Így egy halálos csík keletkezik a Fekete-tengertõl egyenesen az Északi-tengerig, olyan széles, mint fél Bajorország. Ebben a zónában nem tud többé fû nõni, az emberi életrõl nem is beszélve. Az orosz utánpótlás megszakad." "Galambok raja emelkedik ki a homokból. Két kötelék eléri a csatateret nyugatról délnyugatra. A századok északnak fordulnak és elvágják a harmadik hadsereg vonulását. Rengeteg lánctalpas van ott keletrõl. De a lánctalpasokban mindenki meghal azonnal, a jármûvek még gördülnek, de sorban fokozatosan megállnak automatikusan. Itt a pilóták szintén kiszórják kis fekete, kb. 25 cm-es dobozaikat. Ezek sátáni dobozok. Felrobbannak, mielõtt elérnék a talajt és zöld meg sárga füst vagy por szóródik ki belõlük. Bármi, ami érintkezik vele, halott lesz, akár ember, akár állat, akár növény. Egy évig semmilyen élõ dolog nem léphet be erre a területre, különben a legnagyobb halálos veszélynek teszi ki magát. A Rajnánál a támadást végül visszaverik. A három hadseregbõl egyetlen katona sem tér haza többé. Rengeteg halott lesz ott... fekete testek ezrei, a rothadó hús leesik a csontokról." "Aztán egy magányos repülõgép érkezik keletrõl. Ez veti a "semlegesítõ"-t Angliánál a nagy vízbe. A víz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent. Elsüllyed Anglia egész területe és az európai partok Berlinig, kivéve néhány hegycsúcsot. A tengerparti országok nagy veszélyben lesznek, a hullámok olyan magasak lesznek, mint egy ház, habosak lesznek és a víz a mélyben fõni/forrni fog. A szigetek eltûnnek és éghajlatváltozás lesz. " "Ezzel párhuzamosan egy új föld emelkedik ki, amely már korábban létezett (Atlantisz). Három nagyváros viszont elsüllyed. Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik." "Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül." "Aki a Duna déli részén él, nem kell aggódnia az oroszok miatt, a Watsman hegyek és Wendelstein közt élõ embereknek sem kell aggódni, el lesznek zárva." "A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart." "Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet. Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port,

13 görcsöt kap és meghal. Ne nyissák ki az ablakot, borítsák be teljesen fekete papírral. Minden nyílt víz mérgezõ lesz és minden étel is, ami nincs teljesen lezárva. Az üvegben lévõ ételek is, mivel az üveg nem védi meg az ételeket. Kint a halál a por miatt körbejár, rengeteg ember fog meghalni. 72 óra múlva mindennek vége lesz. De ismétlem: ne menjenek ki a házból, ne nézzenek ki az ablakon és tartsák égve a gyertyát. És imádkozzanak. Ez alatt az éjszaka alatt több ember fog meghalni, mint az elõzõ két háborúban összesen." "Ne nyissák ki az ablakokat 72 órán keresztül. A folyókban olyan kevés víz lesz, hogy könnyedén át lehet kelni rajtuk. A szarvasmarhák elhullanak, a fû sárgává és szárazzá válik és a hullák sárgává és feketévé válnak. A halál felhõit a szél hajtja kelet felé." "A város vastoronnyal (Párizs) a saját népe áldozatává válik. Mindent felgyújtanak. Forradalom lesz és minden vadul történik. A város ég. De ezt saját népe okozza, nem azok az emberek, akik keletrõl érkeznek A szigetek a tengerpart elõtt elsüllyednek, mivel a víz nagyon vad. Nagy lyukakat látok a tengerben, amelyek feltöltõdnek, amikor a hatalmas hullámok visszatérnek. A gyönyörû város a kék tenger partján majdnem teljesen elsüllyed a tengerben, a mocsokban és a homokban, amelyet a tenger kilök magából." "A müncheni emberekkel nem sok fog történni, de lesz egy kis nyugtalanság. Nagy éhínség lesz és az emberek elveszik a gazdáktól az állatokat. A gazdák ezután megvédik magukat, különben mindent ellopnának tõlük." "Ezzel egyidõben fellép egy nagy ember és a háború ezen a ponton véget ér. Az egész dolog nem fog sokáig tartani." "A hét tegnap szakállas népe fogja teljesen befejezni a háborút és ellenségeik menekülni fognak. A folyóparton fognak tábort verni és kétségbeesetten harcolnak. Ott azonban meg fognak semmisülni, erejük megtörik és alig marad közülük valaki, aki hazatér, hogy elmondja a vereséget." Látok egy hármas számot, de, hogy ez három nap, három hét vagy három hónap, azt nem tudom." "Oroszországban új forradalom és polgárháború tör ki. Olyan sok lesz a halott, hogy nem tudják eltávolítani az utcákról. Az orosz emberek elkezdenek hinni Krisztusban és a Keresztet újra tisztelni fogják." "A vezetõk megölik magukat és a vérben a bûnök eltörlõdnek. Látok egy vörös tömeget sárga arcokkal keverve. Látok egy totális felkelést, borzalmas mészárlást és fosztogatást. Azután õk eléneklik a Húsvéti Dalt és gyertyát gyújtanak Mária arcképe elõtt" "A kereszténység imáinak erejével ez a Poklon Kívüli Szörnyeteg meg fog halni és a fiatalok nagy része elkezd újra hinni Isten Anyjának közbenjárásában." "Ezt követõen a pápa visszatér és elénekli az elsõ nagy Te Deum-ot a kölni Dómban. Majd megkoronáz három királyt, a magyart, az osztrákot és a bajort. A bajor egy öregember lesz fehér hajjal, aki bõrnadrágot visel. Kezdetben éhínség lesz, de aztán a Duna szintje újra a régi lesz és annyi zöldséget és gabonát hoznak fel a Dunán délrõl, hogy mindenkit etetni tudnak. Az õsi koronát délen újra tisztelni fogják" "Az éghajlat mindeközben megváltozik és melegebb lesz. Bajorországban könnyen megterem majd a déligyümölcs és a szõlõ. Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud mûvelni. A Duna északi és keleti részén élõ embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bõség lesz. Ezután, hosszú, boldog idõszak jön el. Akik megérik nagyon boldogok lesznek és szerencsésnek tartják majd magukat. De az embereknek onnan kell elkezdeni, ahonnan nagyapáik elkezdték." 19 - DAVID WILKERSON LÁTOMÁSA 1973 ÁPRILISÁBAN Öt rettenetes csapás jön a világra. 1. Világra terjedõ gazdasági bukás következik. Mindenfelé gazdasági zûrzavar. Néhány év múlva a pénzkereskedõk úgy megijednek, hogy felfoghatatlan. A közgazdászok még csak nem is lesznek abban a helyzetben, hogy valamit megmagyarázzanak. Németországban kezdõdik, majd Japánon át az USÁ-ra is átterjed. A nagy részvénytársaságok összeomlanak, és a keresztyéni munka egy része is kárbavész. Olyan nagy katasztrófa lép fel pénzügyi téren, hogy csak azt tudom mondani, hogy hozzátok rendbe házaitokat, és úgy várjátok be azokat, amiknek jönniük kell, ti. Bibliaismerõ hívõk. 2. A természet szülési fájdalmakban van. Jelek történnek, amelyeket az emberek nem fognak tudni megmagyarázni. A természeti katasztrófák olyan gyorsan fogják követni egymást, hogy szinte elébe mennek a mi Urunk jövetelének. A Földközi tenger térségét nagy földrengések fogják sújtani, de éppen úgy az amerikai földrészt. Nagy éhínségek lesznek a túlnépesedett országokban, fõleg Indiában, Oroszországban és Kínában. A készenléti élelmiszereket teljesen felhasználják, s milliók éheznek majd, sõt, éhen halnak. Egy kozmikus vihar is át fog vonulni a földön, egy fénycsóvát hagyva maga mögött, mint valami üstökös. Olyan viharok száguldanak a föld minden részén, hogy minden ember láthatja, nagy rendellenességek vannak a természetben. 3. Ítéletbe és pusztulásba merül a világ. Náhum próféciája teljesedik be. Szélsõséges pornográf és szexfilmek mennek a mozikban és a TV-ben minden idõben. Az újságárusok tele lesznek szennyirodalommal, az iskolák szexfilmekkel oktatják a gyerekeket. Olyan mocskot köp ki a sátán erre a világra, amilyet ma még el sem képzelhetünk. 4. A nemzedékek közti viszony romlása.

14 Központi probléma a szülõk és gyerekek közt nem a szex lesz, de nem is a kábítószer, hanem a szülõ és gyerek közti gyûlölet. A Biblia is azt mondja: a te házadbeliek lesznek a te legnagyobb ellenségeid, és ez a mai idõkben történik. Gyerekek ölik meg saját szüleiket, s gyûlölet tölt be mindent. A szülõk mindent megadnak gyermekeiknek, hogy otthon maradjanak. Viszonyuk mégis olyan ellenséges lesz, hogy az valójában labilis fegyverszünet. Ez a probléma gonoszabb lesz az eddigieknél a nemzedékek között. 12 városban körkérdést intéztek 5000 személyhez, s az eredmény, hogy a gyerekek 42%-a gyûlöli a szülõt. 5. Elkezdõdik egy borzalmas üldözés. Részletesen is elmondom nektek, hogy milyen területeken és milyen módon tör ki. Jézus azt mondta, hogy minket az õ Szellemébe merít bele, azután azt is mondta, hogy mindnyájunkért az õ vérét adja, s aztán kimondta, hogy az õ gyermekeire üldözés vár. Emlékezzetek az igékre, amelyeket mondok mondta Jézus: a szolga nem lesz nagyobb az õ Uránál. Engem üldöztek, úgy titeket is. Gyûlöltek lesztek az én nevem miatt minden néptõl. Elég, ha a szolga olyan, mint az Ura, és nem nagyobb az õ Mesterénél. Ez az üldöztetés azért lesz, hogy a hívõket szétriassza a világ minden tájára és terjesszék az evangéliumot. Isten gyermekei mindig csak összeülnek, énekelnek, de nem mennek ki és nem prédikálnak az öröm-hírrõl. Még nyelveken is szólnak, pedig néhánynak sátáni élete van. Isten igéje azt mondja: elválasztom a (pelyvát) polyvát a búzától és az ige be is teljesedik. Akik csak Jézussal járnak, üldöztetni fognak. a./ Lassan jön, de nagyon gyorsan fokozódik. Olyan lesz, amilyent az emberiség soha nem ismert. Abban az idõben lesz, amikor azt gondoljuk, hogy a vallásszabadság a tetõpontjára érkezett. Németországban kezdõdik, és átterjed az USÁ-ra és Kanadára is, de tovább megy az egész világra. A sátán gondoskodott arról, hogy az õ emberei ott legyenek a különbözõ államokban és kormányokban. Minden jogállamot elváltoztatnak az õ emberei. Kormánykörökben a közeljövõben oly nagymérvû lesz a gonoszság, hogy zaklatására és kínjára lesznek az egyházaknak, papoknak, pásztoroknak, misszionáriusoknak és lehetetlenség lesz bármit is mondani, ami az állam által nem lesz jóváhagyva. b./ A szuper Világegyház. Liberális, ökumenikus protestánsok egységre lépnek a római egyházzal. Politikailag kéz a kézben fognak haladni és ezzel a világ legerõsebb politikai hatalmává lesznek. Ez mint a szuperegyház a neve szerint vallásos lesz, és nagyvonalúan még alkalmazza Jézus nevét. De már az Antikrisztust és annak vállalkozását támogatja és készíti elõ. Ez az egyház síkra száll majd a szociális programokért, világméretû segélyezésekért és folytonosan arról fog beszéli, hogy miként lehet segíteni az embereken. Ennek az egyháznak, mint politikai világhatalomnak, döntõ szava lesz a világeseményekben. Ha úgy is látszik, hogy az ökumenikus mozgalom alábbhagy, de szinte a föld alól fog életrekelni ismét. És ekkor az lesz, ahogyan megírattatott. A pápa engedélyt kap a protestáns egyházaktól majd, hogy övé legyen a politikai vezetõ szerep. A szellemi vezetést a protestánsok kapják. A protestánsoktól nem kívánják el, hogy szellemi fejükként tekintsék a pápát. Nem biztos, hogy a mostani pápa és a jelenlegi római egyházi emberek tennivalója lesz ez. Egy dolog azonban megrendítette lelkemet: próféták, látnokok seregét láttam, akik beülnek ebbe az egyházba és elvezetik a szakadékba az embereket. A sátán által beültetett antikrisztusi emberek, akik az egyházat akkor vezetni fogják, elnyomnak minden más szervezetet és megsemmisítenek, amelyek nem haladnak velük egy úton. c./ Homoszexuális egyház. Homoszexuálisokat hívnak meg, hogy ennek a világegyháznak tagjaivá legyenek. És nemcsak hívják õket, hanem buzdítják is erre, hogy homo-fortélyaikat tovább gyakorolják, mint Istentõl kapott cselekedetet. Prédikátorként avatják fel õket és ezek lesznek az újfajta keresztyénség úttörõi, akik az evangéliumi munkának egy másik, új nézetrendszerét fogják képviselni. Az USÁ-ban és Európában minden egyházon belül ezek elterjednek, csak a saját dolgukkal törõdnek és a Világegyház támogatását élvezik. A homoszexuálisokról könyvek jelennek meg és kezébe adják a fiataloknak és gyermekeknek. Azt mondják, hogy ebben normális, emberi dolgokról van szó. Majd mezítelen táncok érvényesülnek, mint az Istentisztelet jövendõ formája. Isten válasza erre az elmebaj lesz, melynek nem lesz orvosi gyógymódja. Így fog Isten válaszolni, mert az ember a teremtményt nagyobb tiszteletben részesíti a Teremtõnél. d./ A Világegyház bizottságokat fog kinevezni, melyek úgy döntenek, hogy a sátán nem létezik, nem is kell félni tõle. Imaórák helyett üléseket tartanak. Mind több prédikátor és pap, akik Jézussal nem voltak túl szoros kapcsolatban, átsorolnak szívesen a sátánhoz. A sátán küldeni fogja viszont az õ prédikátorait. Ezek máris hirdetik, hogy sátán nincs, ezért oka sincs félni senkinek. Az egyházakban okkult és babonás gyakorlatokat, kártyavetést, és horoszkópokat alkalmaznak a rendszeres Istentiszteletek keretében (csillagjóslás emberi sorsokról).mindamellett láttam egy új világrend létezését és helytállását, egy Egyházfeletti Gyülekezetet. Olyan emberek közösségét, akiket betöltött a Szent Szellem, és akik, mint jó alapra, ráálltak Isten Igéjére. Itt nem lesz katolikus, protestáns, fekete és fehér közt különbség. A hívõk szent közössége földalatti gyülekezet lesz, de igen elhatalmasodik. Ahogy az ökumenikus világegyház világszervezetként legnagyobb politikai hatalommá lesz, úgy a valóságos eklézsiának roppantul megnõ a szellemi hatalma a Szent Szellem által. Az üldözés, amely még ezután jön, a sokféle nevû keresztyéneket szorosabbra összekovácsolja Jézussal és egymással. Õket a legkevésbé érdekli, hogy mi megy végbe a földön. Csak egyetlen dolog érdekli õket: Jézus Krisztus eljövetele. Az

15 Eklézsia az elkövetkezõ idõben gyakorlatilag láthatatlan lesz. Minél nagyobbra fokozódik az üldözés, az igazi hívõkbõl álló Krisztus Teste annál radikálisabban hirdeti a valódi és teljes evangéliumot. Jézus Krisztus gyülekezete természetfeletti erõket kap, és Krisztus üzenete hirdettetik a világ minden táján. e./ Üldöztetni fognak a Szent Szellemmel betöltött karizmatikus katolikusok. Itt remegni kezd a szívem. Három napig küzdöttem Istennel, és azt mondtam, hogy ezt nem tudom kihirdetni. õ azonban megparancsolta: Mondanod kell! A karizmatikus katolikusoknak az üldöztetés órája közel van. Elõre mondom nektek, hogy a közeljövõben a katolikus egyháznak a karizmatikusok felé mutatott barátságos arca alaposan meg fog változni. Politikai szervek nyomást gyakorolnak a katolikus egyházra, papjaira, és azok elöljáróira és ezzel a Szent Szellem tüzét akarják elnyomni. Minden katolikus aki ebben a mozgalomban van, álljon erõsen, mert üldözést kell elszenvednie, és abból egy sem marad ki. A karizmatikus katolikusok mozgalma olyan méreteket ölt, hogy azt már veszélyesnek fogják tartani, s nemcsak vallásilag, hanem politikailag is látnak bennük veszedelmet, amit le kell küzdeni. Csak az USÁ-ban látok 5000 tagot ebben a mozgalomban, akikre üldözés vár, csak úgy fokozatosan. Mondhatom nektek, hogy minden Szent Szellemmel betöltött katolikusnak egyházát ott kell hagynia, egy sem maradhat köztük. Ezek a Szent Szellemmel betöltött katolikusok hamar meglátják, hogy az õket üldözõ katolikus egyházból ki kell jönniük, és szeretetet, megértést találnak az ugyancsak Szentlélekkel betöltött protestánsoknál. Higgyétek el, hogy közel van az a nap, amikor minden katolikusnak, protestánsnak, lutheránusnak és más néven nevezett keresztyénnek ki kell jönnie szervezett egyházából, és egészen új gyülekezetet kell alkotniuk, nem is nevezik gyülekezeteiket semmilyen néven. Megújult keresztyének ezek, akiknek középpontjukban az élõ s jelenvaló Jézus Krisztus lesz. g./ Üldözés a tömegmédiumok által. Most szabadság van, amikor ilyen nagy Szent Szellemmel telt sokaságot lehet látni és hallani a rádióban. TVben. Szabadságotokban áll mondani mindent amit akartok, és hirdetni az evangéliumot. De a sátáni erõk és maga a sátán is gondoskodni fog arról, hogy ezen a téren is alapos változás menjen végbe. Már most dolgoznak egy olyan rendszeren, hogy minden programot a kormányzat elé kell terjeszteni, a kinyomtatás, vagy a rádióban, TV-ben való elõadás elõtt. Az ökumenikus egyház máris ellenõrzést tart minden elõadás felett amit az éter hullámain sugároznak. Ám a mostani programokat bürokratikus módszerekkel csõdbe juttatja a sátán, és helyébe saját mûsorát fogja adni. Dolgozzatok gyorsan és alaposan használjátok ki az idõt amíg munkálkodhattok. Ez a felhívás kell, hogy felrázza a hívõket, akik még a tömegmédiumok szolgálatában vannak. h./ Üldözés a filmiparon keresztül. Az eddigieknél fokozottabb visszásságokkal a kifordításokkal jelennek meg a Jézus kalandjai (USA). Ezek mind a sátán mûvei. Vagy a Jézus szerelmi élete c. kalandfilm. Lesznek evangéliumi prédikátorok is, akiket ezek a filmek támadnak és mindig több nevetséges és gúnyos film jelenik meg róluk a TV-ben és mozikban. A TV és rádió már értelmes dolgot sem hoz, csak szennyet és szennyet. Ezen program szerkesztõi számára nem lesz többé semmi sem szent. Prédikátorok is ülnek már a képernyõ elõtt és lebecsmérlik Isten embereit. (Billy Graham-et, USA). Mások õket nyíltan csalónak, pénzhajhászónak és szélhámosnak nevezik. De mondom a Szent Szellem által nektek, hogy ez csak eleje a dolgoknak. A tömegmédiumok egyre többen lesznek, akik a sátánt szolgálják. i./ Üldözés az adóztatásban. Még csak az USÁ-ban van jelen, de gyorsan átterjedhet Európára is. Ez az adó kezdetben kevés lesz, de hamar felszaporodik, hogy a szervezett hívõ egyházak és misszionáriusi szolgálatok összeroppannak a súlya alatt. A kincstár gondoskodik arról, hogy ezek az egyházak és az õ misszionáriusi szervezetük kiirtassanak. A kincstár lesz a sátán legerõsebb fegyvere a hívõ egyházakkal szemben. Kelet s nyugat között egyelõre fegyverszünetet fog hozni Isten azzal az egyetlen céllal, hogy az õ evangéliuma hirdettessék az egész világon. A Szent Szellem kitöltetése Nyugatnémet-országból a (volt) Keletnémetekre is átterjed. A finnországi ébredés átvonul a (volt) Szovjetunió területére. Ha már a nyugati féltekén kezdõdik a misszió bezáródása, akkor Isten az ajtókat sarkig tárja keleten, de ez csak rövid ideig fog tartani. Aztán hirtelen bezárul ismét az ajtó és a testvérek Keleten borzalmas üldözésnek lesznek a kiszolgáltatottjai. Ezek csak a hegyek csúcsai amiket én látok s elétek adok arról, amik lesznek. És minden amit láttam, még ennek a nemzedéknek az életében fognak bekövetkezni! Némely dolog ezek közül már most megkezdõdik, ha csak kicsinyben is. Látom azt is, hogy Isten népe ellen indul egy rágalom hadjárat is. Nem hagy a sátán mozdíthatatlanul egy követ sem, csak hogy meggyalázza, beszennyezze Isten tiszta életû munkásait, akik nem tartanak az új erkölccsel. Ezen támadások közönséges volta már felülmúlhatatlan és õk lesznek a támadások célpontjai. A sátán nem hagy figyelmen kívül semmit, õ a saját bujtogatóit mozgósítani fogja. Billy Graham és Istennek más emberei mind jobban ki lesznek a nevetségtételnek szolgáltatva. Istennek olyan szolgái, akik ennek nem ébrednek tudatára, olyan dolog fogja érni õket, hogy belerántják õket a sárba, s onnan nem lesz kiút. A legtöbbet ekkor a gyülekezetek és a hívõ egyházak elöljárói fognak elszenvedni. Ebben az idõben egy természetellenes tüntetés lesz a sátáni erõk és hatalmak által. Nem kímélik Isten embereinek feleségeit és gyermekeit sem, s ez mind csak egy célt szolgál: Isten igéjének erejét megkisebbíteni, és evangéliumát nevetségessé tenni. Ez a támadás minden hívõn, ifjakon és gyermekeken végigviharzik. Látomásomról ez az utolsó szavam, melyet most néktek elõadtam. Fel nem foghatjátok mit jelent számomra

16 elõttetek állni, és elmondani ezeket, amiket láttam a Szent Szellem által. A sátán azt mondja most nékem: ezzel most tönkre tetted 15 évednek keserves munkáját. Fanatikusnak fognak bélyegezni és többé meg nem értenek ill. Hallgatnak. Most nem azért álltam ide, mert fületeknek örvendetes dolgot mondok. A világ vége most valóban közel van hozzánk, itt van elõttünk. A pozitívumnak prédikátora voltam mindig, az ítéletrõl nem sokat beszéltem. De ti nem beszélhettek Jézus eljövetelérõl, ha hallgattok arról, amit most elmondtam. Azért ha ezeket látjátok beteljesedni, emeljétek fel szemeiteket, mert a váltságotok közel van. Isten elõtt feküdtem naphosszat, teljesen erõtlenül. Harcoltam Istennel és azt mondtam: Uram, hogy kívánod ezt? Ezt az üzenetet továbbadjam? Az utolsó éjszakán is elõtte álltam, és kérdeztem õt: Hogyan végezhetjük tovább szolgálatainkat, ha így bánsz velünk? Uram, ha már merül a hajó, mint cselekszel velünk? Adjuk át a világot a sátánnak? Csak nézzük végig, hogy mi módon pusztít mindent a maga módján? Pénzünket vegyük ki a bankból és vegyünk egy farmot magunknak valahol? Vagy hagyjuk bent nehezen megtakarított pénzünket míg ezek a napok elmúlnak? Vagy hagyjunk fel mindennel? Ne is reagálva nézzük végig a földre zúduló viharokat? És a Te néped hogyan viszonyuljon ezekhez? Hogyan lehetne ezekben független és tárgyilagos? És figyeljetek csak, hogy ezen az estén mit mondott a Szent Szellem nekem. Csak négy szócskát szólt: MINDEN ISTEN HATALMÁBAN VAN Azt mondta ezzel: az egész természet az õ ellenõrzése alatt van! Minden, ami a természetben történik, az õ irányítása! Még ha úgy látszanék is, mintha minden magától menne. De a Bibliából is tudjuk, hogy pl. a normálistól eltérõ feltûnõ jelenségekkel mindig Isten figyelmezteti a népeket! E természeti jelenségek által pedig a közeledõ ítéletre hívja fel a figyelmünket. Minél közelebb érünk Jézus visszajövetelének világeseményéhez, annál többször kapunk intéseket a természet sajátságos módján és nyelvén keresztül. Már Jóbnak is mondta Isten, hogy õ irányítja a vizeket, sõt még azok magasságát s mélységét és folyását is. Isten még azt is ígérte, hogy a gonoszságot kirázza a földbõl egészen. Megfogja a föld sarkait és rázza míg minden gonoszság el nem távozik a földrõl. Ha jégesõ, vihar és hó ebben az idõben elképzelhetetlen méreteket ölt helyenként a földön, az õ kezében van minden! Ha ilyet láttok, csak ezt mondjátok: Aki itt megszólalt, az én Istenem az! S aztán még egy figyelmeztetést: Képzeljétek el testvérek! Még a sátán is az õ felügyelete alatt van! Mint Jóbtól, úgy tõletek is minden földi dolgot el akar venni a sátán, de hiteteket és Jézus Krisztust nem veheti el. De minden igazán keresztyénnek megvan a lehetõsége, hogy gyõzelmes legyen, hogy Jézus vérével, a Bibliával, az imádság által gyõzelmet vegyen maga a sátán felett is. Habár úgy látszik néha, mintha a sátán gyõzne, mintha elveszett õrhelyen állnánk De még magunk is Istennek atyai felügyelete alatt vagyunk és bölcsességünk az Úrnak félelme. Isten azt mondja: Nem a félelem szellemét adtam néktek, hanem az Erõnek és Hitnek Szellemét! Te és én és mindnyájan az õ õrizete alatt vagyunk, azonnal ahogy a dolgok történnek. Az õ ellenõrzõ felügyeletérõl el ne feledkezzetek! Ha pénzeteknek nem lesz értéke, ha a gazdaságtok tönkremegy, ha nem lenne munkátok, ha infláció vagy háború van, ha szétesik a társadalom: Minden az õ ellenõrzése alatt van! Õ mondja: Nézzetek fel és legyetek boldogok, mert a ti megváltástok eljött! Végül pedig: A jövõnk is az õ õrizete és irányítása alatt van. Minden esemény benne van az õ programjában és a dolgokat az õ szándéka szerint hozza össze a maga idejében és úgy fejezi be, ahogy eltervezte õ! A nagy Bûnhalmaz, az Armageddon, az Antikrisztus, minden benne van az õ tervében és eljön a maga idejében! Nekünk pedig azt mondja: Szent Szellemmel telt keresztyének, halljátok meg és tudjátok meg: A nemzetek csak egy csepp a vödörben, semmivel sem több! Nem számítanak másnak, csak egy leheletnek. És a pokol minden néven nevezett lénye sem egyéb, mint egy csepp, s még annál is kevesebb. Azok semmik elõttem! Ne okozzon neked gondot a világi hatalom. Ez mind elõre meghatározott programomba tartozik. Még mindig számon tartja a hajszálainkat is. Figyel minden verebecskét. Még mindig sokkal többet ad annál, amit gondolunk. Õ még az Aki volt, gyógyít, és megigazít. Nyugodtan mehettek az éjszakába, nyugodtan alhattok, mert tudnotok kell: MINDEN ISTENNEK A FELÜGYELETE ALATT VAN! TI PEDIG ISTENÉI VAGYTOK! 20 - VASSULA RYDEN Vassula Ryden görög ortodox vallású szülõk gyermekeként született Egyiptomban. Ott járt iskolába. 15 éves korában vándorolt ki Európába óta kap látomásokat és belsõ üzeneteket Jézustól, az Atyától és Máriától. Ezeket 12 kötetben adta ki. Könyveit 42 nyelvre fordították le óta Vassula Ryden 800 elõadást tartott 63 országban január 7.-én ezt az üzenetet kapta: Múlt éjjel három óra tíz perctõl négy óráig ébren tartott a Szûzanya, hogy egy mindannyiunkhoz szóló üzenetet adjon nekem. Az üzenet elsõ része személyesen nekem szólt, a második a nyilvánosságnak. Az elsõ rész, biztatás és vigasztalás volt számomra. A Szûzanya azt mondta, hogy mindig velem van, különösképpen ezekben az igen nehéz idõkben, amikor a Sátán teljes erejével önti ki haragját rám és az egész világra. Az üzenet második része így szól: Igen közel állunk az emberiségre váró, megjövendölt eseményekhez, azok már az ajtónk elõtt állnak. Ezeket az eseményeket a világ gonoszsága,

17 önzése, szeretetlensége hozza ránk, és Isten Szavának visszautasítása, a képmutatás és az istentelenség okozza. A Föld veszélyben van, és tûztõl fog szenvedni. Isten haragját nem lehet tovább visszatartani, és ránk fog zuhanni, mert az emberek nem akarnak szakítani a bûnnel. Ezekben az években Isten Irgalma a lehetõ legtöbb lelket igyekezett magához vonni, karját kitárva, hogy megmentse õket, de csak kevesen értették meg és figyeltek rá. Irgalmának ez az ideje nem fog már sokáig tartani, eljön az idõ, amikor mindenki próbára lesz téve. A Föld tûzfolyamokat fog okádni belsejébõl, és az emberek meg fogják érteni, mennyire hitványak és gyámoltalanok, ha Isten nem lakik a szívükben. Isten hûségesen megtartja Ígéreteit, és azok megmásíthatatlanok. Eljött az idõ, amikor Isten háza népe próbára lesz téve, és akik visszautasították az õ Irgalmát, meg fogják tapasztalni Isten tüzét. (Itt megkérdeztem, mi lesz azokkal az egyházi személyekkel, akik üldöznek bennünket és vakok az õ Irgalmasságának mûveire.) A Szûzanya azt mondta, hogy õk is azt fogják elszenvedni, amit megérdemelnek. A Szûzanya tovább beszélt az áldozatról. Arra kért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, amit Isten, a mi Teremtõnk kér tõlünk, hogy jobban bízzuk magunkat Rá, és hogy a megtérés nem elég önmagában, áldozat és kitartó imádság nélkül. Aki azt mondja magáról, hogy megtért, ( ) annak több áldozatot kellene hoznia felajánlottságának bizonyításaként. Sokféle módon tanúsíthatjuk Isten iránt érzett szeretetünket és nagylelkûségünket. (...) Áldottak azok, akik igazán szeretik Istent, és nem kell félniük azokban a napokban. Szûzanyánk azt mondta, hogy áldottak, akik kitartanak a megpróbáltatásokban; és elégedett azokkal a papokkal, akik részt vesznek Isten mûveiben és terjesztik azokat, ( ) és hogy maradjanak bizakodók, mert õk különös kegyelmet kaptak Isten Lelkétõl, és hogy õk a Lélek által erõsödtek meg az Úrban az õ üdvösségterve számára. Krisztus megadja nekik az õ békéjét. Ha valaki szolgál, és áldozatként felajánlja magát, annak számára a tûz által eljövõ ítélet nem lesz olyan szigorú, mert lelkében örvendezni fog Isten hívásának, ami életre keltette õt. Sokan elbuknak, de sokan felemeltetnek. Sokan elmulasztották megtartani Isten Szavát, amit szívükben õriztek, és lábbal tiporták a számukra adott Igéket, amelyeket nemcsak az Igaz Élet Isten-ben üzenetben, hanem a Szentíráson keresztül is kaptak. ( ) Beszélj félelem nélkül, és ne tarts azoktól, akik szembeszállnak veled! Az Úr és én megáldunk téged, és megadjuk neked a békét és a szeretetet. Eddig tart az üzenet DEBÓRA MARASCO.Debóra Marasco (sz. Mandúria) stigmatizált, a jelenések elõtt nem járt templomba, a szórakozás és a diszkók világa volt a mindene 19 éves koráig. Az Úr megszólította, (1992 május 20.) megtért, azóta egészen az imának és önmegtagadásnak él. A következõ üzeneteket kapta Máriától: Azt szeretném, ha a Pápa meghallgatná Fiam fájdalmas figyelmeztetését, beszéljen róla, és a világ imával megmenekülhetne. Fiam még mindig haldoklik a bûneitek miatt, és úgy látja, hogy üzenetem nyilvánosságra hozatala idõszerû. Mint egy varázsütésre ott van a kezében a világ, és döbbenten látom, hogy lassan-lassan elönti a vér. Így kezd el beszélni: Leányom, egykor azt mondtam Fatimában, hogy ha a világ nem tér meg, nagy csapásnak kell sújtania az egész emberi fajt, de nem akkor, hanem a XX. század második felében. Elõre megmondtam La Salette-ben a gyerekeknek, Melániának és Massimónak ezt a kínszenvedést. Most, mint már számtalanszor, neked ismétlem el, hogy az emberiség továbbra is bûnt követ el, mikor folyton lábbal tiporja az Ég adományait. A Sátán immár mindenfelé elhintette a zûrzavart, elrejtve hatalmának legnagyobb erõit, így befolyásolva a dolgok folyását. Én már elmondtam Luciának (Fatimában), hogy a Sátán a sötétség fia. Képes megszállni a legnagyobb tudósok elméjét, és arra biztatni õket, hogy rettenetes hatóerõjû fegyvereket találjanak fel, amelyekkel szét lehet rombolni az egész földet egyetlen szempillantás alatt. Megmondtam, hogy teljes egészében kezébe veszi majd a világ sorsát, legyõzve a hatalmasokat, az államok vezetõit és így is történt. Arra kényszerültem, hogy nyitva hagyjam Fiam ölelõ karjait. Mindnyájan meglátjátok, hogy õ, ahogy még soha nem történt, a lehetõ legszigorúbban és legigazságosabban fogja végrehajtani büntetését. Az Egyház számára elérkezett a kínlódások és a kemény próbák ideje, ahogy azt már megjövendöltem. Bíborosok a bíborosok ellen, püspökök a püspökök ellen fordulnak. A Sátán ott lépdel már közöttük, és Rómában már érezhetõ a küszöbön álló változások szele. Senki sem várja az Isten Fiát, de mondd meg mindenkinek, hogy õ vissza fog térni, mégpedig úgy, mint egy tolvaj az éjszakában, és akkor büntetni fog az Igazságos Égi Atya Törvénye szerint! Füst és tûz esik majd kegyetlenül az égbõl, a tengerek gõzöket ontanak, minden elsüllyed és egy hatalmas, romboló háború fog elkövetkezni, ha minden így marad, amint most. A halál, nyomorúság, rombolás és háború arcát mutatja majd a föld. Az idõ a végéhez közeledik, és félelmem félelmetes valósággá változik. Én a világhoz fordulok, mikor azt mondom, hogy nemcsak a jók vesznek oda a rosszakkal együtt, hanem az államfõk is az[õ népükkel és az Egyház a híveivel. Leányom, sajnos a Sátán telehintette a földet orgyilkosaival, és az ember sokszor nem tud ellenállni a kísértésnek és a bûnnek. Ha az ember most szándékosan el akarja pusztítani az egész világot, Isten eltünteti a világegyetembõl és többé nem a vízzel, a megtisztulás szimbólumával fog megjelenni, hanem a tûzzel, az igazságtétel szimbólumával. Amikor a föld a sötétebbik arcát mutatja, az lesz Fiam és az õ angyalai eljövetelének

18 jele. Csak akkor éledhet újjá a föld, amely azokból fog újjászületni, akik most az (Itt Mária hangsúlyozna nagy földi küldetését): Õ az egyetemes Gyógyító. Szeplõtelen Szívem gyõzelméért dolgoznak és azok, akik túlélik ezeket a szörnyûségeket, mindazok a kiválasztottak, akiket homlokukon kereszttel, az Istenben való hit szimbólumával lesznek megjelölve, (láthatatlanul) egyetlen célért, az Égi Atyáért fognak élni, éppen úgy, mint amikor ez a szépséges bolygó nem volt ennyire bûnös. Én, Isten Anyja így, a hatalmas katasztrófák révén hozom a világ tudomására, hogy ezt fogja megélni, ha nem tér jó útra. Én, a Szeretet és Béke Királynéje, az Égi Anya, ugyanazzal a céllal jöttem erre a tájra, mint a többire, hogy többé ne a testet, hanem a lelket gyógyítsam. Megígérem nektek, hogy megmentelek benneteket, ha égi szavam meghallgatásra talál. Köszönöm, hogy beszélgettél velem és kérlek, hogy mindezt mondd el a világnak. Imádkozzatok és szeressetek! Dicsértessék az Élet, amely megteremti az életet: Jézus Krisztus! 22 - (RÉSZBEN FELFEDETT HARMADIK TITOK). Ezt az üzenetet átadtam néhány vallási tekintélynek, akik közül a püspök biztosított arról, hogy jó szolgálatot tettem az Úrnak. Dicsértessék az életet adó Élet, Jézus Krisztus! A Fuvallat keletrõl fog eljönni, de mielõtt a Dicsõséges Galamb eljönne a földre, a nap nem fog egy ideig fényt adni. Az égitesteket az ûr sötétje nyeli majd el. A vizek földeket nyelnek el, más földek pedig felemelkednek. A hegyek elvándorolnak, megváltoztatják a helyüket, és akkor az ember úgy fogja keresni a halált, ahogyan most az aranyat keresi. Amikor eljön a Dicsõséges Galamb, az ítélet tüze sújt le az emberre, akárcsak a kiéhezett ragadozó madár zuhan a dög húsára, hogy teljesen elnyelje azt. Gyermekeim, a választás ideje elérkezett. Én, a Legfõbb Jó Anyja, mielõtt mindez bekövetkezne, még egyszer felhívlak benneteket, hogy kerüljétek el Isten büntetését. Ezért a fájdalommal telt, gyilkosokkal teli, beteg földért halál-küzdelmet vívó szívvel kérlek benneteket, hogy állítsátok meg a véres kezeket, mert különben melyik nép menekülhetne meg? Én vagyok menekülésetek horgonya, és aki hisz és remél Bennem és Fiamban, az megmenekül. Aki pedig továbbra is tévelyegni fog, az a Sátánnal együtt a mélységekbe vettetik, az idõk végezetéig megláncoltan. Rám vessétek hívõ, jóakaratú szemeteket, és Isten elhozza nektek a békét és a megváltást. Köszönöm, hogy válaszoltál Nekem. Anyai áldásom e földre! A Szûzanya szobra a körmenet után könnyezett, és ezt mindenki látta PIO Így szól Pio atya: Ennek a parázna földnek, leányom, van még egy lehetõsége, próbálj te segítem neki, és szenvedésed felajánlásával szakítsd ki a pokol lángjaiból. A jelenés elõtt átéltem a szenvedést, kezeim és bokám véreztek. Mialatt mindez történt, a Fájdalmas Szûzanya kápolnájában a Rózsafüzért imádkozó emberek a következõ jelenséget figyelték meg: Tudják meg, hogy Én ez a jel vagyok, és minden ember tanulja meg, mit jelent Kezdet és Vég lenni egyszerre. Megáldalak, leányom. (1993. május 13., 23.30) 24 - A MENNYEI ANYA ÜZENETE: Drága leányom, ma emlékeznek meg a fatimai megjelenésemrõl, a mindig áldott Cova d Iría-nál. Ma az eddigieknél sokkal erõsebben szólítalak fel téged Fatima 3. üzenetének terjesztésére, fõleg a fiatalság, a holnap reménysége, a világ sója és élesztõje körében. Hamarosan, ahogy azt elõre megjósoltam, a csillagok, a Hold és a Nap is kialszanak, de te ne félj, és reménykedj mindig az Örök Istenben. Mi, az Égiek, téged választottunk, mert jelentéktelen vagy, és ezért úgy tudsz bátorságot önteni a lelkekbe, hogy nem zavarod össze õket. Leányom, imára kell buzdítanod, mert sem szavakkal, sem könnyekkel nem lehet enyhíteni az Isteni Fiam Fájdalmát. Legyetek mindig egyszerûek és tiszták, tartsátok távol magatokat az anyagi javaktól! Ne akarjátok testeteket felékesíteni, mert hamarosan óriási kínok jönnek, és az egyetlen táplálék és illat a Mi Szavunk lesz. Gyermekeim, figyeljetek nagyon, mert a Fiam Kelyhe már csordultig tele van, és hamar, mondom, nagyon hamar eljön az a nap, amikor elengedem Fiam karját, és akkor csak sírás és fogcsikorgatás lesz. Imáitokban legyetek nagyon közel Hozzám, mert én vagyok az egyetlen, aki vezetni titeket a Könyörületes Megváltóhoz. Nyissátok meg a szíveteket és engedjétek, hogy Isten szeretete belé költözzön! Fiaim, itt az idõ, választanotok kell a Paradicsom és a Pokol között. Isten szabad választási lehetõséget ad, hiszen az õ szabadsága végtelen. Ha a paradicsomot választjátok, tudnotok kell, hogy az út hosszú és szûk, de a végén a lelketek megtalálja az egyetlen Örök áldást, dicsõséget és fényt. Ha hisztek bennem, itt a legtisztább megtérések fognak bekövetkezni. Az úton legyetek mindig a közelemben, még akkor is, ha Jelenlétem nem lesz mindig egyértelmû! Legyetek a Szentmise Áldozatához közel és vele egységben! Drága leányom, mindig ilyen alázatosnak kell lenned, mint amilyen eddig voltál, és akkor én és Jézus végre tudjuk hajtani az Atya szándékát. Mindnyájatokhoz szólok, kicsi fiaim, hallgassatok meg! Az utolsó idõszakban vagyunk. Legyen áldott Jézus Krisztus! A Szûzanya egy felhõn érkezett, amelyet Isten dicsõségét éneklõ Angyalok emeltek a magasba. Fehér ruhát, égszínkék fátylat és rózsaszín övet viselt. A lábait két vörös rózsa díszítette. Amint szokott, most is a Napból jött elõ és kellemes, lágy hangon beszélt hozzám. Az egész szobát erõs rózsaillat árasztotta el.

19 25 - MATTHEUS LANG - MÜHLHIASL De a többi látnok is, mint például Mühlhiasl (Mattheus Lang Apoig, ): Matthäus Lang volt a neve, és erdei prófétának hívták. (Bajor erdõ) Apoigban (Straubing melletti Hunderdorf) élt, apja molnár volt. Innen származhatott a Mühlhiasl név. Apja halála után õ lett a molnár, de nem volt jó üzletember, és hamarosan tönkrement. A malmot át kellett adni a kolostornak, amelynek dolgozott, mert sok adósságot halmozott fel. Halála elõtt egy utolsó nagy háborúról beszélt, és egy hatalmas katasztrófáról jövendölt, amikor olyan idõ jön, hogy letakarítják a földet (üres lesz a föld), és nagyon kevés ember lesz. A háború után (II. világháború) sokan úgy gondolják, hogy végre béke lesz, de nem úgy fog történni. Mindenütt hirdetni fogják Isten igéjét, mindenütt misszionálnak, de már senki sem törõdik ezzel. Az emberek nagyon rosszak lesznek. Leginkább a katolikus hitet fogják gúnyolni, elsõsorban saját hívei. A kereszteket is letépik a szent sarokból (otthonokban imasarkok). Végül már nem lehet a férfiakat a nõktõl megkülönböztetni. Az emberek már mást sem csinálnak, mint esznek és isznak. Mindenütt építkezni fognak, mást sem csinálnak csak építenek. Öt-hat emeletes házakat. A vaskutya végigugat (erdei vasút) az erdõn. Nagyon sok pénzt csinálnak, papírpénzeket. A nyarat nem lehet megkülönböztetni a téltõl. (klímaváltozás?) Az emberek repülni fognak a levegõben. A kocsik ló nélkül mennek. A parasztok úgy fognak viselkedni, mint a városiak, a városiak pedig, mint a bolondok. Akkor nézzétek meg az erdõt. Olyan lyukak (erdõirtás?) lesznek benne, mint a koldus kabátján, és ekkor jön el a nagy pusztulás SEPP WUDY Sepp Wudy a fischwinkeli látnok, (Fischwinkel = tanyák egy csoportja), Neuern, cseh határhoz közel Eisenstein mellett, (ma Brcálník). Sepp Wudynak ( ), sok próféciát tulajdonítanak, amelyekkel bekerült a bajor-cseh legendák világába. Cselédként szolgált a Cseh erdõ és a Bajor erdõ paraszti udvaraiban. Az egyik paraszt, akinek szolgája volt, naptárába feljegyezte a jövõre vonatkozó próféciáit. Azt is mondta, hogy nem ez lesz az utolsó háború, mert hamarosan jön még egy, és csak utána következik az utolsó. Megjósolta a modern kommunikációs és közlekedési eszközöket. ( Ha megélnéd, szobádból láthatnád bécsi unokatestvéredet (videotelefon, mobilt), és ha szükséged lenne rá, egy órán belül ott lehetnél. Hogy milyen szörnyû lesz Európában a háború, azt is elmondja. A Cseh erdõ úgy leég egyszer, mint egy szénakazal. Ne rohanj el, ha jönnek a szürke madarak, mert máshol még rosszabb lehet. Véget ér, pedig még csak most kezdõdött. Aztán ismét olyan lesz, mint 100 évvel azelõtt. Mérgezett lesz a táplálék és a víz (atomfegyverek). Elõtted az étel, de nem eheted, mert az a halálod, ott a víz, de nem ihatod, mert az is a halálod. Az Osserben (hegy a bajor-cseh határon) ered még egy forrás, azt ihatod, az tiszta. Hat hétig ne igyál tejet. Ha jönnek az állatok, és aztán elpusztulnak, akkor menj el attól a víztõl, és ne egyél a zöldségbõl. Akkor már nem lesz határ Csehország és Bajorország között. (EU) A levegõ, mint a méreg, marja a bõrt. Vegyél mindent magadra, amid csak van, még az orrod hegye se legyen kint. Bújj be egy gödörbe, és várj, amíg vége lesz, nem tart sokáig, vagy menj be egy barlangba. Ha kihullik a hajad, elért. Végy a szádba boróka-bogyót, az segít. Az lesz ennek a bajnak az oka, hogy az emberek már nem ismerik fel az ördögöt, mert beöltözött és ígéretekkel halmoz el. Ez nem rád vonatkozik, hanem a gyerekeidre és gyerekeid gyerekeire. Õk élik át. Nem értem az embereket, egyre rosszabbak és istentelenebbek lesznek, ezért kell ennek megtörténnie, s minden olyan lesz, mint 100 évvel ezelõtt. Csökken a hit, és minden összezavarodik, már nem ismeri ki magát az ember. A nagyok hitetlenek és félrevezetik a kis embereket. A templomokban tánczenét játszanak, a pap is velük énekel. Még akkor is táncolnak, amikor egy égi jel jelenik meg, ez üzeni meg a borzalmak kezdetét. Északon megjelenik egy fény, amilyet még soha nem láttak, aztán körben lángok csapnak fel. Menj Bajorországba, ott az Istenanya a palástját tartja az emberek fölé. De azért ott sem lesz minden nyugodt. Többet is látok, de nem tudom felfogni és elmondani. Én csak egy szolga vagyok, és nem tudom, hogy jó vagy rossz szellem az, aki nekem ezeket mutatja ANDRE PESTIAUX De azt tudom, hogy be fog következni. Boitsfortban (látnok - Andre Pestiaux, 1985) egy sürgetõ figyelmeztetésrõl beszél Jézus a látnoknak. Két különbözõ figyelmeztetõ jel lesz, egy politikai és egy égi. A politikai jel: Három politikai gyilkosság lesz, magas beosztású személyek ellen. És ettõl az eseménytõl kezdõdik el a forradalom Európában. Ezután következik Oroszország támadása Nyugat-Európa ellen. A látnok Irlmeier látja, hogy a volt Jugoszlávia területén három politikai gyilkosság történik, ami kiinduló pontja lesz a világégésnek, a nemzetiségiek konfliktusai miatt. Az Égi jel valószínû egy feltûnõen látható ÉGI jel lesz, és ezután az isteni büntetés; a három napi sötétség kezdete. Ezután a háború egymás elleni harc megszûnik, mielõtt egy atomkatasztrófa sorozat jönne. Az ÉGI jel talán

20 egy világító fényes kereszt lesz, úgy ahogy ezt Jézus 1985-ben Boitsfortban (Brüsszelben) bejelentette. Ezt más látnokok is mondták és állítják, egy fényes kereszt lesz az égen. Az idõpontot, amikor ez a borzalom jön, nem tudják megmondani, mert azt nem kapták meg. Jézus 1984 nov. 25-én mondta Boitsfortban: A jövendölés egy Titok amit mondok nektek. Ti nem fogjátok tudni sem, az órát sem a napot. Ennek ellenére, a Jel jönni fog. Az idõ talán mégis ismert. A Szûzanya több alkalommal mondta: ennek a századnak a második felében lesz. Jézus több alkalommal mondta Boitsfort-ban, hogy ez a történés a századforduló elõtt lesz. Máshol pedig azt mondta 1984-ben : a következõ 10 év nem fog elmúlni, ezalatt mindez meg fog történni! (Az isteni irgalom még adott 30 évet, 2014-ig. Ezt sokan tudjuk és hisszük, hogy egy kegyelmi idõszakot, élünk. szerk. megjegyzése) Az évszak, amit Jézus Boitsfort-ban mondott: A tavasz nagyon gyorsan vörössé fog változni, máshol pedig azt mondja ez tavasszal fog történni, megint máshol mondja: Az Úr az Igazságossággal fog jönni, amikor a Föld, a mezõ zöldülni kezd. A napok hosszabbak lesznek és a Nap magasan jár az égen. Más is így mondja: Havat látok a hegyeken, lent pedig erõs hideg nyirkos az idõ. Más: Aratáskor jön az esemény..- ezekben a mondatokban vannak némi eltérések, de a valóságon ez nem változtat. Az emberiség egy nagy fenyítés felé halad, ami a hitetlenség eredménye: ami Isten és parancsai ellen van, mert nem akar megtérni, bûnbánatot tartani! Mivel az emberek hitetlenné váltak, Isten és parancsai ellen vannak, megtérni és bûnbánatot tartani nem akarnak, ezért Isten kénytelen nagy fenyítést bocsátani az emberiségre. Ebben a számos Égi figyelmeztetésben, üzenetekben és jövendölésekben négy fázisra oszthatjuk az elõttünk álló jövõt. Az emberiség hamarosan átéli az elsõ történéseket. A jelei: az elvadult politikai magatartás, gyilkosságok a politikai vezetõk között és vezetõktõl. Elsõ fázis: Megölnek egy magas rangú politikust (lehet, hogy a Balkánon). Ezután egy forradalom következik egy országban (talán Olaszországban), ami elterjed egész Nyugati-Európában. A nyugat-európai forrongás közben következik a: Második fázis: Oroszország váratlanul megtámadja Nyugat-Európát, és ezzel megkezdõdik a harmadik világháború, amint ezt sok próféta és látnok mondta. Késõbb az orosz hadsereg megsemmisül egy csata által, amely Münster és Unna között lesz észak Westfáliánál. (Dortmund.) Harmadik fázis: Isten beavatkozik egy három napos sötétséggel, ami a Föld fölé jön. Ezáltal befejezõdik a harci kedv. Ez a sötétség megakadályoz egy atom-katasztrófát. Isten így neveli, tisztítja és világosítja meg a megromlott emberiséget. Negyedik fázis: A sötétség megszûnik. A Nap újra kisüt. Több nemzet (öt) megsemmisül. Az emberiség egyharmada kipusztul. Az Egyházak egyesülnek. Európa politikailag rendezõdik, egy Istentõl rendelt uralkodó kormányoz. A német ajkú nemzetek egyesülnek. Nagy Monarchia lesz. Ezután egy hosszú béke-idõszak következik AZ IDÕ KOMOLY Milyen legyen a mi magatartásunk a különbözõ fázisok alatt, amik ránk következnek?az elsõ fázisban be kell szerezni az élelemtartalékot, A közérteket kiraboljak, utánpótlást nem kapnak, semmi nincsen biztosítva az emberek által Ezért mindenkinek magáról kell gondoskodnia. Aki nem gondoskodik magáról több napra, nagy hiányt fog szenvedni! Különösen kisgyermekes családok állnak majdnem megoldhatatlan problémával szemben. A lakónegyedek lakói különösen érintettek. Nem lesz villany, gáz, víz már az elsõ idõktõl,- és fûtés se lesz. Ezért nagy káosz tör ki. Ezért feltétlen kell tartalékolni, és már most bekészíteni mindenbõl! Az idõ komoly! Az élelem tekintetében a konzervgyárak megkönnyítik aránylag a dolgot, mert a konzervdobozokat jól lehet egymásra rakva tárolni, ezek kis helyen is elférnek. Elõre gondoskodva készítsünk tartós élelmet, konzerveket, és ásványvizet szerezzünk be, kemping vizes-tartályt, gyufát, gyertyát, viharlámpát, petróleum lámpát, elemlámpát, gázfõzõ, szükség WC-t, lefedhetõ vödröt, gyógyszereket készítsünk elõ. Némely országban az úgynevezett önvédelmi egyesület, és az európai polgári védelem már készített elõre csomagolt csomagokat, amit meg lehet rendelni. Családtagonként amilyenre szükség van, ahány kis gyermek, felnõtt, idõs ember van stb. A forradalom kitörése az elsõ jel. Az élelmet el kell dugni a rablók miatt!! Forradalom fog kitörni. Elõször politikainak látszik, de ez átcsap nagyon gyorsan a túlélni akarók forradalmába. A nyugati országokban leginkább a külföldi vendégmunkásoknak, és menekülteknek lesz ebbe nagy szerepük. Eddig az állam gondoskodott róluk a menekült-táborokban, szükséglakásokban élelemrõl, lakásról, ezután a polgárokra, mint idegenekre, ellenségesen néznek. Mivel nem kapnak élelmet az államtól, bandába verõdnek és üzleteket, élelem raktárakat, lakásokat, házakat törnek fel. Ezekhez csatlakoznak a csavargók csapatai is. Rablás, gyilkosságok, kínzások napirenden lesznek. Jövendölés: Z. Bayern 29 - BAYERN

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben