Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum"

Átírás

1 Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum

2 Könyvtárhasználati és kutatásmódszertani ismeretek Eszterházy Károly Főiskola Magyar szak 2013/2014 I. félév Készítette: Gál Tibor és Kun Zsuzsanna szeptember

3 Felsőoktatás Újfajta tanulási módszert igényel. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap az önálló munka: referátumok évfolyamdolgozatok tudományos diákköri munkák konferencia-előadások diplomadolgozat Lényeges a szellemi munka és az alapvető kutatásmódszertan technikájának ismerete!

4 Az információs és tudástársadalom korában természetes elvárás a frissen végzett diplomásokkal szemben, hogy megfelelő jártassággal rendelkezzenek a hivatásuk gyakorlásához és a mindennapi értelmiségi lét követelményeihez szükséges információk megszerzésében ESZENYINÉ BORBÉLY Mária: A felhasználóképzés helyzete a magyarországi felsőoktatási intézmények könyvtáraiban: egy reprezentatív felmérés eredményei= Könyvtári Figyelő, sz. p. 445.

5 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tankönyvkiadó, közismert rövidítéssel: NTK) augusztus 29-én együttműködési megállapodást írt alá, melynek fő célja a tankönyvek, tanári segédkönyvek, tanári továbbképzések szellemitulajdon-védelmi ismeretekkel való bővítése és ezáltal a diákok szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudatosságának növelése... Az adatok szerint a középiskolás diákok 93%-a kap olyan feladatokat az iskolában, amelyhez az internetet használja, 33%-uk mégsem hallott soha még a szerzői jogról a HENT ig tartó Hamisítás Elleni Akciótervében is önálló intézkedési pontként szerepel a köz- és felsőoktatásban tanuló diákok felvilágosítása és oktatása. Ez ugyanis nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a legális tartalomfogyasztás kultúrája elterjedjen Magyarországon ( )

6 Alapfogalmak Információ = jel amelynek egy előre meghatározott és egyértelmű jelrendszeren jelentése van. Dokumentum = önálló szellemi termék, célja az információ közlése, a tudás, az ismeret átadása, átvitele. Irodalomkutatás, szakirodalmi anyaggyűjtés = a cél olyan megbízható dokumentumok keresése, amelyek relevánsak, azaz valamilyen szempontból szükségesek, a kereső számára fontos információkat tartalmaznak.

7 Információs társadalom A gazdaság vezető szektora az információs és tudásipar. Fő mozgatója a számítástechnika, a távközlés, a szórakoztató elektronika és a média. Az információ egyre inkább technikaivá válik. Információrobbanás Az információ mennyisége óriási felveti a relevancia problémáját. Egyre nagyobb szükség van közvetítőkre ezek egyike a könyvtár.

8 A könyvtár Az információs, tudás alapú társadalom alapintézménye. Dokumentumok (információhordozók) tervszerűen gyarapított, rendezett és feltárt, használatra szánt gyűjteménye. Könyvtári, közgyűjteményi rendszer = Egymásra épülő, egymást segítő gyűjtemények összessége

9 Tájékoztatás Helyben olvasás Kölcsönzés Könyvtárközi kölcsönzés Irodalomkutatás, témafigyelés, szelektív információterjesztés Számítástechnikai szolgáltatások: helyi és távoli adatbázisok elérése, internetelérés, wifi Oktatás Másolatszolgáltatás Könyvkiadás Kiállítások, rendezvények szervezése A könyvtár feladata Az információ összegyűjtése, megőrzése, feldolgozása, visszakereshetővé tétele és szolgáltatása:

10 A hazai könyvtári rendszer évi CXL. törvény szabályozza Magyarországon a nyilvános könyvtári ellátás működését. Mindenki számára biztosítja a könyvtárhasználathoz való jogot. Bármely könyvtárba iratkozunk be, közvetett módon igénybe vesszük a teljes magyar/világ könyvtári hálózat szolgáltatásait is: pl. a könyvtárközi kölcsönzés, vagy másolatkérés útján a világ bármelyik könyvtárában megtalálható dokumentumhoz hozzájuthatunk.

11 Könyvtárak Egerben Kossuth Lajos utca Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Barkóczy Ferenc út EKF Gyakorló iskola könyvtára Líceum - EKF A épülete Főegyházmegyei Könyvtár 1. emelet Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum - az EKF könyvtára

12 Tittel Pál ( )

13 TPKM - tudományos és szakkönyvtári feladatok FENNTARTÓ GYŰJTŐKÖR HASZNÁLAT FUNKCIÓ állami általános nyilvános nemzeti könyvtár egyházi szaktudományi korlátozottan nyilvános szakkönyvtár magán zárt közkönyvtár felsőoktatási könyvtár iskolai könyvtár egyházi könyvtár magán könyvtár

14 kötet 197-féle folyóirat 8100 aktív olvasó 17 könyvtáros 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép rendezvények helyszíne könyvtárhasználati ismeretek oktatása intézményi információszolgáltatás

15 Tudásportál

16

17

18 + Líceum Kiadó

19 Beiratkozás A Tanulmányi Osztály adatait (NEPTUN) importáljuk Könyvtári beiratkozás a földszinti könyvtárban (113.) Az olvasójegy a diákigazolvány Változások bejelentése ( , lakcím stb.) Elvesztett diákigazolvány letiltása

20 Helyben használat Nem kölcsönözhető dokumentumok (pl. folyóiratok, szakdolgozatok, CD-ROM stb.) Nincs a könyvtárban külön olvasóterem Fénymásolás önállóan diákigazolvánnyal Olvasótermi kölcsönzés: zárás előtt egy órával a következő munkanap 10 óráig

21 Kölcsönzés Szabadpolcos rendszer Raktárból kérőlappal előjegyzés Szakrészlegenként hallgatóknál egyszerre 5 db mű Példányszámtól és a mű keresettségétől függ a kölcsönzési határidő Tartozás esetén nem lehet kölcsönözni Könyvtárközi kölcsönzés (részletesen lásd. a honlapon)

22 Hosszabbítás A kölcsönzés lejárta előtt lehetséges Az illető szakrészlegben Személyesen, ben, telefonon A Corvina online katalógus Olvasói adatok menüpontjában a saját kölcsönzések Felszólító levél küldése ben történik Késedelmi díj (100, 150 és 300 Ft/nap/dokumentum)

23 Egyéb könyvtári szolgáltatások Fénymásoláshoz a diákigazolványok az ISC-ben tölthetők fel (B-épület) A ruhatár használata kötelező A könyvtárban állományvédelmi rendszer működik További részletek a szolgáltatásokról a Könyvtárhasználati szabályzatban

24

25

26 Az irodalomtudományi hivatkozás e folyóiratban alkalmazott szabályok szerint is készülhet.

27 Kérdés: a számunkra releváns tényeket hogyan és hol találjuk meg, majd miként használhatjuk fel? A kutatás módszertana Forrás: ny-vs-hit

28 Irodalom kútfői - irodalmi szöveg és + 1. Tudományos igényű szövegkiadások Kritikai kiadás /az író halála után megjelent olyan kiadás, amely a szerző szándékait leghívebben visszatükröző szöveget közöl ; az eredeti szöveg pontos, tudományos igényű, magyarázó jegyzetekkel ellátott kiadása/ Műfajok Lírai - Régi Magyar Költők Tára (RMKT) Drámai - Régi Magyar Drámai Emlékek (RMDE) Epikai - Régi Magyar Prózai Emlékek (RMPE) Egy-egy korszak alkotói pl.:régi Magyar Könyvtár, RMK- Források, Új Magyar Múzeum (17 kötet, levelezések, naplók) Egyes szerzők művei

29 Irodalom kútfői - irodalmi szöveg és + 2. Tudományos igényű szövegkiadások Hasonmás kiadás Fakszimile kiadás /eredeti kiadvány hű képe/ Reprint kiadás /törzsanyaga az eredetié, de járulnak hozzá olyan részek, amelyek az eredetit valamilyen szempontból kiegészítik/ Irodalmi szövegeket közlő sorozatok Magyar Klasszikusok ; Magyar Ritkaságok ; Millenniumi Könyvtár Antológiák, szöveggyűjtemények

30 Irodalomtudomány kútfői - irodalomtudományi szakirodalom Az irodalomtörténet-írás kialakulásáról Kr. e. harmadik évszázad közepe Alexandria - a könyvtár egyik vezetője, a jeles költő, Kallimakhosz összeállít a rá bízott gyűjteményről egy katalógust, melyet az utókor az első biobibliográfiaként, s egyúttal az irodalomtörténetírás első produktumaként tart számon. Értékítéletünket formai és tartalmi tényezőkre alapozzuk. Az őrzött papirusztekercsek adatait ugyanis a tizenkét tartalmi csoporton belül a szerzők betűrendjében sorolta fel és egyúttal a szerzők életrajzi adatait is megörökítette. Akkor és még sokáig az irodalom fogalmát tágan értelmezték - az írott szöveggel azonosították - ezért is állíthatjuk, megszületett a katalógus révén a tudománytörténet is. E katalógus metodikai megoldását az európai kultúrkörben még a kora újkorban is követendő mintának tekintették, s az életrajzi alapozású bibliográfiát tartották az egyedül elfogadhatónak. Az irodalom- és tudománytörténeti felfogást szinte a múlt század közepéig uralta a biográfiai megközelítés.

31 Irodalomtudomány kútfői - irodalomtudományi szakirodalom Magyar irodalomtörténeti szakirodalom Magyar irodalomtörténet-írás kialakulása - Czvittinger Dávid: Specimen Hungariae literatae (1711) ; Bod Péter: Magyar Athenas ; Horányi Elek: Memoria Hungarorum ; Wallaszky Pál: Conspectus Bibliográfia, lexikon és irodalomtörténet a fenti művek mindezt képviselték. A historia litteraria a tágan értelmezett irodalomtörténet egysége a felvilágosodás idején bomlott fel. Magyar irodalomtörténet-írás kezdetei Pápay Sámuel: A magyar Literatura Esmérete (1808) Magyar irodalomtörténeti összefoglalások Toldy Ferenc (1851), Beöthy Zsolt, Szerb Antal, Pintér Jenő, szerk.sőtér István, Béládi Miklós, Szegedy-Maszák Mihály Magyar irodalomtörténet egy-egy korszakának összefoglalása = korszakmonográfiák Határon túli magyar irodalom történetei Görömbei András, Bori Imre Irodalmi műfajok monográfiái Líra-, Dráma-, Epika-, Irodalmi kritikatörténetek Verstanok, verselemzések

32 Irodalomtudomány kútfői - Enciklopédia, lexikon Enciklopédia: vagy a tudományok összességét, vagy egy-egy tudományterületet tárgyal szisztematikus, az adott tudományterület szerkezetének megfelelő elrendezésben. (Pannon enciklopédia) Lexikon: a címszavak betűrendjében közli az ismereteket. Rövid, tömör magyarázatot ad, a további ismeretek megszerzéséhez sokszor bibliográfiai adatokat is közöl a témában általános lexikonok - felölelik az emberi ismeretek egészét (Révai, Pallas, Larousse, Brockhaus) szaklexikonok - egy-egy ismeretterület fogalmait tárgyalják Irodalmi lexikonok (Új magyar irodalmi lexikon) Határon túli magyar irodalom lexikonai

33 Irodalomtudomány kútfői - Szótár Szótár: egy nyelv szavait közlik betűrendben. A két vagy többnyelvű szótárak az adott szó megfelelőjét adják meg idegen nyelven. A tájszótárak az egy nyelven belüli alakváltozatokat adják meg. Az értelmező szótárak a szavak és kifejezések jelentését magyarázzák meg. (Magyar értelmező kéziszótár) Írói szótár

34 Irodalomtudomány kútfői - Bibliográfia Valamilyen közös tulajdonsággal rendelkező dokumentumok jegyzéke. E tulajdonság többnyire a dokumentumok témája, de lehet a megjelenés helye, ideje, vagy a dokumentumok típusa is. Rendezett formában sorolja fel a dokumentumokat. Rendező elv lehet betűrend, szakrend, időrend, vagy bármi más, ami a használat szempontjából célszerű. Legtöbb esetben név, tárgy, vagy címmutató egészíti ki, segítségükkel az egyes sorszámozott tételek visszakereshetők. Célja a dokumentumok számbavétele. Sándor István: Magyar Könyvesház (1803) az első modern magyar bibliográfia. Általános bibliográfia - valamennyi tudományágat, Szakbibliográfia - egy szakterület irodalmát regisztrálja vagy teljességre törekvően, vagy egy bizonyos időintervallumra vonatkozóan. Biográfia - egy adott személy életére és munkásságára vonatkozó összes adatot tartalmazza. Biobibliográfia életrajzi vagy személyi bibliográfia; életrajzi alapozású bibliográfia amely szerzőkről és munkásságukról egyaránt tájékoztat. Szinnyei J.:Magyar írók élete és munkái 14 kötet; Gulyás Pál folytatta Nemzeti bibliográfia - az adott országban megjelent összes dokumentumot számba veszi (felsorolja) az adott időszakra vonatkozóan: Filmográfia - filmeket ; Diszkográfia - hanglemezeket és CD-ROM-okat ír le.

35 Magyar Nemzeti Bibliográfia

36 Repertórium Latin eredetű szó. Magyar jelentése: adattár, címtár, jegyzék, gyűjtemény, leltár. Angolul használják még erre a fogalomra a directory kifejezést is. Könyvtári értelemben: az a kézikönyvtípus, amely egy vagy több időszaki kiadvány közleményeinek valamilyen rendszer szerint készült összesítése, mutatója, ezért az irodalomkutatás fontos eszköze. Folyóirat-repertórium, cikkbibliográfia: ezek is megszokott elnevezések. Online repertórium: IKER Magyar Irodalmi Repertórium

37 Az Internet hiteles forráshelyei könyvtári katalógusok adatbázisok repozitóriumok könyvtárak, levéltárak, múzeumok honlapjai az összes egyéb intézmény honlapja könyvkereskedők és könyvkiadók honlapjai (műismertetések)

38 Nem hiteles a forrás ha Nem lektorált például: Ügyeljünk arra, hogy a felhasznált forrást mindig le kell hivatkozni! A forrás felhasználásánál a Magyar Szerzői Jogi Törvény szabályait kell figyelembe venni. E törvény lehetővé teszi, hogy szabadon 34. (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti. 3 A törvény kihirdetése óta többször módosított, aktuális szövege a Complex Jogtárban elérhető! Az irodalomtudományban tudományos dolgozatot készítők számára a hivatkozások bibliográfiai jegyzékének összeállításához a Bibliográfiai hivatkozások MSZ ISO 690 szabvány 2. kiadása (MSZ ISO 1991) vagy az Irodalomtörténeti Közlemények előírása az irányadó évi LXXVI. törvény a szerzői jogról URL: ( )

39 Könyvtári katalógus Lehetővé teszi, hogy a dokumentumot több szempont alapján visszakeressük, mindeközben két kérdésre ad választ: adott dokumentum meg van-e a könyvtárban, és ha igen, akkor azon belül hol? Hagyományos - az EKF könyvtárában már nem használt - típusa a Cédulakatalógus: a katalóguscédula/tétel bal felső sarkában található 1 ill. 2 soros jelzet megmutatja a dokumentum helyét betűrendes változatában a cédulák rendezése a könyvtári ábécé szerint történik / nem tartalmazza a hosszú magánhangzókat, kettős mássalhangzókat két külön betűként kezeli/.

40 Katalógus - katalógustétel Formai jegyek = könyv adatai Tartalmi feltárás eszközei: Tárgyszó, indexelő feltárás ETO szakjelzet- tudományfelosztáson alapuló feltárás Raktári jelzet = ETO + Cutter szám

41

42 TPKM OPAC - kezdőképernyő

43 Keresés - Böngészés 1. Szabadszavas keresés a rekordok szavai alapján: egyszerű vagy összetett keresés keresés adott mezőben/mezőkben - a keresőkérdés pontosítása érdekében meghatározhatjuk, melyik mezőben keressük a kifejezést a találat halmazt lehet szűkíteni a mű nyelve; a kiadás éve; a gyűjtemény és a dokumentum típusa alapján is. Keresés logikai operátorokkal: és, vagy, de nem: és összekapcsolt szavak mindegyikét; vagy összekapcsolt szavak bármelyikét ; de nem az első szót tartalmazza, de nem tartalmazza a nem utáni szót.

44 Keresés - Böngészés 2. Keresést segítő eszközök: 1 karakter helyettesítése:? csonkolás /több karakter helyettesítése/: % joker karakter: _ A CORVINA OPAC-ban a kérdés elküldése után a rövid formában jelennek meg a találatok. Keresés a böngésző listák alapján = a listák a könyvtárosok által kijelölt és csoportosított mezőkből épülnek fel, pl. szerző, cím, tárgyszó.

45

46

47

48 Rekord MARC formátumban E2=EKF Könyvtár A2=MagyIrod= (Líceum )

49

50

51 Hazai könyvtári portálok/linktár Könyvtári információ Magyarországon HUNOPAC - mek.oszk.hu/html/opac.htm KÖNYVTÁRKAPU - konyvtar.hu e-konyvtar.lap.hu konyvtar.lap.hu

52 HUNOPAC Országos számítógépes katalógusok

53 MOKKA-ODR katalógus

54 NEKTÁR oszk.hu

55

56

57 europeana Az európai elektronikus könyvtárak közös keresőfelülete. Többféle dokumentumtípus

58 EPA-HUMANUS-MATARKA Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének kereshető adatbázisa

59

60 Adatbázis-típusok Referensz adatbázisok az eredeti, elsődleges forrásokra vonatkozó másodlagos információt tartalmaznak. Bibliográfiai adatbázisok elsődleges források a dokumentumok másodlagos információk a rájuk vonatkozó katalógustételek, bibliográfiai leírások. pl.: könyvtári e-katalógusok, cikkadatbázisok (OMIKK cikk) Forrástájékoztató adatbázisok elsődleges források személyek, szervezetek, szolgáltatások másodlagos információk a rájuk vonatkozó rekordok. pl.: cím- és céginformációs adatbázisok, telefonkönyvek stb. Forrás adatbázisok elsődleges információforrások, az eredeti forrás tartalmát, teljes szövegét szolgáltatják. Numerikus adatbankok pl.: statisztikai hivatalok adatbázisai Szöveges-numerikus életrajzi, vállalati, politikai adatbázisok Teljes szöveges (full-text) adatbázisok pl.: Jogtár, Magyar Elektronikus Könyvtár Nyilvános adatbázisok Korlátozottan nyilvános adatbázisok

61 Általános jellemzők Korlátozottan nyilvános adatbázisok elérés, információ és hírek a könyvtár honlapján csak a főiskolai gépekről (IP-címek és wifi) otthoni elérés (távoli asztal, VPN?) adatbázis-családok bibliográfiai - teljes szövegű szakterületi - multidiszciplináris lektorált tudományos folyóiratok súgók angol és magyar nyelven

62 Kényelem = hatékonyság személyes beállítások elmenthető keresőprofil folyóirat-értesítő találatok megosztása idézettségi mutatók szakmai kapcsolatok adatbázisok közötti átjárhatóság

63 Arcanum Digitális Tudománytár Az EISZ konzorcium tagjai számára ingyenesen hozzáférhető!

64 ADT adt.arcanum.hu Tudományos és forrás adatbázisgyűjtemény. A legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikák kereshető formában. Többek közt 34 többnyire társadalomtudományi folyóirat indulásától az utolsó számig, illetve napjainkig. Az ADT-ben digitalizált szöveg terjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt.

65 EBSCO - adatbázisok Academic Search Complete Business Source Premier Health Source - Consumer Edition Health Source - Nursing/Academic Edition MEDLINE MasterFILE Premier ERIC Newspaper Source Plus Regional Business News Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) GreenFILE Web News News (AP, UPI stb.) AHFS Consumer Medication Information

66 Academic Search Complete tudományos és felsőoktatási intézményeknek multidiszciplináris, bibliográfiai és teljes szövegű 8500 teljes szövegű folyóirat, ebből 7300 lektorált 12 ezer folyóirat és 13 ezer egyéb kiadvány (index + absztrakt) 1400 folyóirat kereshető hivatkozásai

67 ERIC Educational Resources Information Center amerikai oktatásügyi és neveléstudományi információs rendszer 1 millió 300 ezer bibliográfiai rekord 323 ezer teljes szövegű dokumentum 1966-ig visszamenően

68

69

70 EISZ - MTA adatbázisok Akadémiai Kiadó Szótárai Akadémiai Kiadó nagyszótárai : Angol-magyar, Magyar-angol, Német-magyar, Magyar-német, Francia-magyar, Magyarfrancia, Magyar-spanyol, Spanyol-magyar, Olasz-magyar, Magyar-olasz Szaknyelvi és magyar nyelvi szótárak: Idegen szavak és kifejezések szótára Európai Uniós terminológiai szótárt Magyar értelmező kéziszótár, Magyar szinonima szótár Új magyar irodalmi lexikon Akadémiai Kiadó Folyóiratai Több mint 60 folyóirat 1998-ig visszamenőleg. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (fulltext) letölthető.

71

72 JSTOR Journal Storage teljes szövegű folyóirat-adatbázis archívum jellegű moving wall, embargó (0-5 év) a főiskoláról elérhető adatbázisai: Arts and Sciences III. Arts and Sciences IV. Biological Sciences Language and Literature Mathematics and Statistics elérhetőség az EISZ felől is

73 JSTOR Arts and Sciences III. 151 folyóiratot tartalmaz szakterületek: nyelvtudomány irodalomtudomány zene filmművészet néprajz előadóművészet művészettörténet vallás

74 JSTOR Arts and Sciences IV. 112 folyóiratot kínál szakterületek: pedagógia pszichológia szociológia jog közigazgatás közgazdaságtan

75 GALE folyóirat-adatbázis 20 ezer folyóirattal teljes szövegű, multidiszciplináris 500 folyóirat a saját válogatásunkban bármikor változtatható a teljes listát lásd. a könyvtár honlapján

76 Nyilvános a hozzáférés OSZK Digitális könyvtára: MEK, EPA, DKA PIM DIA MTDA GOOGLE BOOKS Videotórium

77 OSZK - a nemzeti könyvtár (Budapest)

78 MEK és EPA

79

80

81 PIM Digitális Irodalmi Akadémia E virtuális gyűjtemény hozzáférhetővé teszi a PIM táraiban őrzött festményeket, fényképeket, kéziratokat, hanganyagokat, egyéb dokumentumokat is.

82

83 Nemzeti Audiovizuális Archívum AV kötelespéldány-archívum. Teljes hozzáférés csak NAVA Ponton! A TV magyar készítésű műsorarchívuma Filmhíradók Különgyűjtemények pl.: Mindentudás Egyeteme; Magyar játékfilmek

84 Videotorium A felsőoktatásban és konferenciákon elhangzott tudományos előadások, továbbá intézményekben készített felvételek.

85

86 Levéltári adatbázisok

87 Google Books

88 Felsőoktatási tananyag-gyűjtemény Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár

89 Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

90 Google Tudós Böngésző programok, például a Google Tudós (www.googlescholar.com vagy scholar.google.hu) is segítségünkre lehetnek, ahol egy-egy cikk vagy tanulmány lehetséges elérési helyéről is információt kaphatunk.

91 Nyílt Hozzáférési Kezdeményezés Az Open Access Initiative (OAI) program a kereskedelmi kiadókkal szemben hozta létre a kutatási eredményekhez, tudományos dokumentumokhoz történő nyílt hozzáférés új lehetőségének két típusát: Alternatív folyóiratok kiadása = ingyenes, nyílt hozzáférést biztosítanak, eltekintenek a szerzői jog átruházásától, továbbá a kutatók díjazás nélkül szerkesztőként, szakértőként, lektorként, bírálat készítőjeként támogatják a folyóiratot. Egyetemi, intézményi repozitórium saját archiválással = teljes szövegű anyagok dokumentumtára, amelyen a kutatók szabadon elérhető archívumokban helyezik el kutatási eredményeiket.

92

93 Repozitóriumok A tudományos kommunikáció új paradigmája a nyílt hozzáférés kezdeményezése. Tudományos kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények saját E- könyvtárai = intézmény-alapú önarchiválási kezdeményezés /www2.arcanum.hu/2011/ Corvinus Kutatások DEA MIDRA SZTE Contenta REAL - MTA Könyvtárának Repozitóriuma - OTKA gyűjtemény

94 EKF Tudományos Közlemények

95 Irodalmi testületek, portálok MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet - Magyar Írószövetség FISZ, Fiatal Írók Szövetsége Magyar Irodalomtörténeti Társaság lapja az Irodalomismeret /EPA archiválja/ JAK Litera: az irodalmi portál - Literatura.hu kulturális portál - Eirodalom: Erdélyi irodalmi portál -

96 Irodalmi szövegtárak a felsőoktatási intézményekben ELTE Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program (BIÖP) Kritikai kiadások pl.: Balassi Bálint, Rimay János Irodalmi adatbázisok pl.: EMIR - Elektronikus Magyar (kortárs) Irodalom Online tankönyvek Sermones Compilati Kutatócsoport: szövegközléseik középpontjában a késő középkori és kora újkori magyarországi prédikációirodalom forrásszövegei állnak (Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát, Érdy-kódex, Pázmány Péter) CHER - reneszánsz program Irodalom- és művelődéstörténeti kutatások (Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Rimay János, Érdy-kódex szövege, stb.)

97 Irodalmi szövegtárak a felsőoktatási intézményekben Digitális Klasszika: a századi századi magyar irodalom adatbázisa Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet /pl. Studia Litteraria, Csokonai Universitas Könyvtár kötetei/ MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport /pl. Kazinczy Ferenc levelezése I XXIII./ PTE Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék szövegtára

98 Irodalmi adatbázisok Kortárs Irodalmi Adattár (KIA) - a mai magyar irodalom aktív szereplőiről nyújt lexikonszerű információkat Irodalmi arcképcsarnok webhelyen érhető el a HUNLIT - többnyelvű irodalmi adatbázis (életrajz, bibliográfia, műismertetés, linkek) Magyar irodalmi művek fordításai ARCANUM adatbázisai benne Szabó Károly bibliográfiája, a Régi magyar könyvtár (RMK) és annak átdolgozott változata, a Régi magyarországi nyomtatványok(rmny)

99 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája - adatbázisok menüben a saját adatbázisoknál itikak tanulmanyok_bibliografiaja

100 Műelemzés adatbázis József Attila Könyvtár ( Dunaújváros)

101

102 MANDA

103 Bacsa Gergely: A tudás fája Forrás: 07/agytekervenyek

104 Köszönöm a figyelmet!

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai Könyvtár a Berzsenyiben Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai könyvtár a berzsenyiben 2. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai A kötet megjelenését az Új Széchenyi

Részletesebben

Iskolakultúra 2005/1 Pedagógiai és pszichológiai információkeresés az interneten A könyvtárak mint információ- és tudáshozzáférési pontok

Iskolakultúra 2005/1 Pedagógiai és pszichológiai információkeresés az interneten A könyvtárak mint információ- és tudáshozzáférési pontok Iskolakultúra 2005/1 Pedagógiai és pszichológiai információkeresés az interneten A könyvtárak mint információ- és tudáshozzáférési pontok szemle A tudás és a tanulás fogalmának átalakulása miatt átalakul

Részletesebben

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

Részletesebben

Dudás Anikó, Guitman Barnabás

Dudás Anikó, Guitman Barnabás Dudás Anikó, Guitman Barnabás Könyvtárinformatika bölcsészet, társadalomtudomány egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-059-7 Piliscsaba, 2011. Dudás Anikó Könvytárinformatika bölcsészettudományok, társadalomtudományok

Részletesebben

Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia.

Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia. A bibliográfia fogalma és típusai Bármilyen korszer is legyen egy katalógus, csak azt tudjuk meg bel le, hogy egy konkrét dokumentum a könyvtárban megvan-e, vagy valamilyen témáról találunk-e könyveket?

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS-MENEDZSMENT. Gál Tibor Kiss Adrienn

SZOLGÁLTATÁS-MENEDZSMENT. Gál Tibor Kiss Adrienn Gál Tibor Kiss Adrienn MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Gál Tibor Kiss Adrienn Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TÉTELCÍMEK: 1. A KÖNYVTÁR FOGALMA, SZEREPE AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS FOLYAMATÁBAN: KÖNYVTÁRTÍPUSOK 2. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ DOKUMENTUMOK ISMERETE, FELHASZNÁLÁSA A

Részletesebben

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László Bóta László MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE Bóta László Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

A tudomány szolgálatában

A tudomány szolgálatában A tudomány szolgálatában PEME IX. Ph.D. - Konferencia 014. október. 9. BUDAPEST A Tudomány szolgálatában című IX.. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 014. október. 9.) I. Kötet Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

Könyvtárhasználati ismeretek

Könyvtárhasználati ismeretek Könyvtárhasználati ismeretek 1. KÖNYVTÁRAK A könyvtár fogalma: információközvetítõ intézmény, amely dokumentumokat (könyveket, folyóiratokat, és egyéb nem nyomtatott anyagokat) gyûjt, rendszerez, feltár,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST 2012. 1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉVI JELENTÉSE 32. Összeállította: dr. Náray-Szabó Gábor ISSN 2063-5443 2

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 8-as számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Ezen belül a kollégiumi könyvtár működési rendje különös tekintettel a telephelyek közötti állománymozgásra! Név: Zrínyi Ilona Gimnázium

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST 2015. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉVI JELENTÉSE 35. Összeállította: Téglási Ágnes és

Részletesebben

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata (alapelvek)

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata (alapelvek) OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁRA Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet Cím: 5900 Orosháza Kossuth. u. 3. Tel: 68/412-012 Fax: 68/412-384 E-mail: konyvtar@justhvk.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 Benkő Csabáné Gulyás Lászlóné Kovásznainé Veréb Ágnes A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc 2014

Részletesebben

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 2003 márciusában élénk

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST 2013. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 33. Összeállította: dr. Náray-Szabó Gábor Anno...Tárgyak

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

1. A szakdolgozat és a szemináriumi dolgozat formai megjelenése:

1. A szakdolgozat és a szemináriumi dolgozat formai megjelenése: 1. A szakdolgozat és a szemináriumi dolgozat formai megjelenése: A dolgozat szerkezeti felépítésére a tudományos írásművekre általánosságban jellemző tulajdonságok érvényesek. Az egyik legfontosabb követelmény

Részletesebben

CZAKÓ DEZSŐ. Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat

CZAKÓ DEZSŐ. Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat CZAKÓ DEZSŐ Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat Hatékony tanulási módszerek, színvonalas szakirodalom-kutatás, igényes dolgozatok Bevezetés Ez a jegyzet az Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat

Részletesebben