Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum"

Átírás

1 Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum

2 Könyvtárhasználati és kutatásmódszertani ismeretek Eszterházy Károly Főiskola Magyar szak 2013/2014 I. félév Készítette: Gál Tibor és Kun Zsuzsanna szeptember

3 Felsőoktatás Újfajta tanulási módszert igényel. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap az önálló munka: referátumok évfolyamdolgozatok tudományos diákköri munkák konferencia-előadások diplomadolgozat Lényeges a szellemi munka és az alapvető kutatásmódszertan technikájának ismerete!

4 Az információs és tudástársadalom korában természetes elvárás a frissen végzett diplomásokkal szemben, hogy megfelelő jártassággal rendelkezzenek a hivatásuk gyakorlásához és a mindennapi értelmiségi lét követelményeihez szükséges információk megszerzésében ESZENYINÉ BORBÉLY Mária: A felhasználóképzés helyzete a magyarországi felsőoktatási intézmények könyvtáraiban: egy reprezentatív felmérés eredményei= Könyvtári Figyelő, sz. p. 445.

5 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tankönyvkiadó, közismert rövidítéssel: NTK) augusztus 29-én együttműködési megállapodást írt alá, melynek fő célja a tankönyvek, tanári segédkönyvek, tanári továbbképzések szellemitulajdon-védelmi ismeretekkel való bővítése és ezáltal a diákok szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudatosságának növelése... Az adatok szerint a középiskolás diákok 93%-a kap olyan feladatokat az iskolában, amelyhez az internetet használja, 33%-uk mégsem hallott soha még a szerzői jogról a HENT ig tartó Hamisítás Elleni Akciótervében is önálló intézkedési pontként szerepel a köz- és felsőoktatásban tanuló diákok felvilágosítása és oktatása. Ez ugyanis nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a legális tartalomfogyasztás kultúrája elterjedjen Magyarországon ( )

6 Alapfogalmak Információ = jel amelynek egy előre meghatározott és egyértelmű jelrendszeren jelentése van. Dokumentum = önálló szellemi termék, célja az információ közlése, a tudás, az ismeret átadása, átvitele. Irodalomkutatás, szakirodalmi anyaggyűjtés = a cél olyan megbízható dokumentumok keresése, amelyek relevánsak, azaz valamilyen szempontból szükségesek, a kereső számára fontos információkat tartalmaznak.

7 Információs társadalom A gazdaság vezető szektora az információs és tudásipar. Fő mozgatója a számítástechnika, a távközlés, a szórakoztató elektronika és a média. Az információ egyre inkább technikaivá válik. Információrobbanás Az információ mennyisége óriási felveti a relevancia problémáját. Egyre nagyobb szükség van közvetítőkre ezek egyike a könyvtár.

8 A könyvtár Az információs, tudás alapú társadalom alapintézménye. Dokumentumok (információhordozók) tervszerűen gyarapított, rendezett és feltárt, használatra szánt gyűjteménye. Könyvtári, közgyűjteményi rendszer = Egymásra épülő, egymást segítő gyűjtemények összessége

9 Tájékoztatás Helyben olvasás Kölcsönzés Könyvtárközi kölcsönzés Irodalomkutatás, témafigyelés, szelektív információterjesztés Számítástechnikai szolgáltatások: helyi és távoli adatbázisok elérése, internetelérés, wifi Oktatás Másolatszolgáltatás Könyvkiadás Kiállítások, rendezvények szervezése A könyvtár feladata Az információ összegyűjtése, megőrzése, feldolgozása, visszakereshetővé tétele és szolgáltatása:

10 A hazai könyvtári rendszer évi CXL. törvény szabályozza Magyarországon a nyilvános könyvtári ellátás működését. Mindenki számára biztosítja a könyvtárhasználathoz való jogot. Bármely könyvtárba iratkozunk be, közvetett módon igénybe vesszük a teljes magyar/világ könyvtári hálózat szolgáltatásait is: pl. a könyvtárközi kölcsönzés, vagy másolatkérés útján a világ bármelyik könyvtárában megtalálható dokumentumhoz hozzájuthatunk.

11 Könyvtárak Egerben Kossuth Lajos utca Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Barkóczy Ferenc út EKF Gyakorló iskola könyvtára Líceum - EKF A épülete Főegyházmegyei Könyvtár 1. emelet Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum - az EKF könyvtára

12 Tittel Pál ( )

13 TPKM - tudományos és szakkönyvtári feladatok FENNTARTÓ GYŰJTŐKÖR HASZNÁLAT FUNKCIÓ állami általános nyilvános nemzeti könyvtár egyházi szaktudományi korlátozottan nyilvános szakkönyvtár magán zárt közkönyvtár felsőoktatási könyvtár iskolai könyvtár egyházi könyvtár magán könyvtár

14 kötet 197-féle folyóirat 8100 aktív olvasó 17 könyvtáros 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép rendezvények helyszíne könyvtárhasználati ismeretek oktatása intézményi információszolgáltatás

15 Tudásportál

16

17

18 + Líceum Kiadó

19 Beiratkozás A Tanulmányi Osztály adatait (NEPTUN) importáljuk Könyvtári beiratkozás a földszinti könyvtárban (113.) Az olvasójegy a diákigazolvány Változások bejelentése ( , lakcím stb.) Elvesztett diákigazolvány letiltása

20 Helyben használat Nem kölcsönözhető dokumentumok (pl. folyóiratok, szakdolgozatok, CD-ROM stb.) Nincs a könyvtárban külön olvasóterem Fénymásolás önállóan diákigazolvánnyal Olvasótermi kölcsönzés: zárás előtt egy órával a következő munkanap 10 óráig

21 Kölcsönzés Szabadpolcos rendszer Raktárból kérőlappal előjegyzés Szakrészlegenként hallgatóknál egyszerre 5 db mű Példányszámtól és a mű keresettségétől függ a kölcsönzési határidő Tartozás esetén nem lehet kölcsönözni Könyvtárközi kölcsönzés (részletesen lásd. a honlapon)

22 Hosszabbítás A kölcsönzés lejárta előtt lehetséges Az illető szakrészlegben Személyesen, ben, telefonon A Corvina online katalógus Olvasói adatok menüpontjában a saját kölcsönzések Felszólító levél küldése ben történik Késedelmi díj (100, 150 és 300 Ft/nap/dokumentum)

23 Egyéb könyvtári szolgáltatások Fénymásoláshoz a diákigazolványok az ISC-ben tölthetők fel (B-épület) A ruhatár használata kötelező A könyvtárban állományvédelmi rendszer működik További részletek a szolgáltatásokról a Könyvtárhasználati szabályzatban

24

25

26 Az irodalomtudományi hivatkozás e folyóiratban alkalmazott szabályok szerint is készülhet.

27 Kérdés: a számunkra releváns tényeket hogyan és hol találjuk meg, majd miként használhatjuk fel? A kutatás módszertana Forrás: ny-vs-hit

28 Irodalom kútfői - irodalmi szöveg és + 1. Tudományos igényű szövegkiadások Kritikai kiadás /az író halála után megjelent olyan kiadás, amely a szerző szándékait leghívebben visszatükröző szöveget közöl ; az eredeti szöveg pontos, tudományos igényű, magyarázó jegyzetekkel ellátott kiadása/ Műfajok Lírai - Régi Magyar Költők Tára (RMKT) Drámai - Régi Magyar Drámai Emlékek (RMDE) Epikai - Régi Magyar Prózai Emlékek (RMPE) Egy-egy korszak alkotói pl.:régi Magyar Könyvtár, RMK- Források, Új Magyar Múzeum (17 kötet, levelezések, naplók) Egyes szerzők művei

29 Irodalom kútfői - irodalmi szöveg és + 2. Tudományos igényű szövegkiadások Hasonmás kiadás Fakszimile kiadás /eredeti kiadvány hű képe/ Reprint kiadás /törzsanyaga az eredetié, de járulnak hozzá olyan részek, amelyek az eredetit valamilyen szempontból kiegészítik/ Irodalmi szövegeket közlő sorozatok Magyar Klasszikusok ; Magyar Ritkaságok ; Millenniumi Könyvtár Antológiák, szöveggyűjtemények

30 Irodalomtudomány kútfői - irodalomtudományi szakirodalom Az irodalomtörténet-írás kialakulásáról Kr. e. harmadik évszázad közepe Alexandria - a könyvtár egyik vezetője, a jeles költő, Kallimakhosz összeállít a rá bízott gyűjteményről egy katalógust, melyet az utókor az első biobibliográfiaként, s egyúttal az irodalomtörténetírás első produktumaként tart számon. Értékítéletünket formai és tartalmi tényezőkre alapozzuk. Az őrzött papirusztekercsek adatait ugyanis a tizenkét tartalmi csoporton belül a szerzők betűrendjében sorolta fel és egyúttal a szerzők életrajzi adatait is megörökítette. Akkor és még sokáig az irodalom fogalmát tágan értelmezték - az írott szöveggel azonosították - ezért is állíthatjuk, megszületett a katalógus révén a tudománytörténet is. E katalógus metodikai megoldását az európai kultúrkörben még a kora újkorban is követendő mintának tekintették, s az életrajzi alapozású bibliográfiát tartották az egyedül elfogadhatónak. Az irodalom- és tudománytörténeti felfogást szinte a múlt század közepéig uralta a biográfiai megközelítés.

31 Irodalomtudomány kútfői - irodalomtudományi szakirodalom Magyar irodalomtörténeti szakirodalom Magyar irodalomtörténet-írás kialakulása - Czvittinger Dávid: Specimen Hungariae literatae (1711) ; Bod Péter: Magyar Athenas ; Horányi Elek: Memoria Hungarorum ; Wallaszky Pál: Conspectus Bibliográfia, lexikon és irodalomtörténet a fenti művek mindezt képviselték. A historia litteraria a tágan értelmezett irodalomtörténet egysége a felvilágosodás idején bomlott fel. Magyar irodalomtörténet-írás kezdetei Pápay Sámuel: A magyar Literatura Esmérete (1808) Magyar irodalomtörténeti összefoglalások Toldy Ferenc (1851), Beöthy Zsolt, Szerb Antal, Pintér Jenő, szerk.sőtér István, Béládi Miklós, Szegedy-Maszák Mihály Magyar irodalomtörténet egy-egy korszakának összefoglalása = korszakmonográfiák Határon túli magyar irodalom történetei Görömbei András, Bori Imre Irodalmi műfajok monográfiái Líra-, Dráma-, Epika-, Irodalmi kritikatörténetek Verstanok, verselemzések

32 Irodalomtudomány kútfői - Enciklopédia, lexikon Enciklopédia: vagy a tudományok összességét, vagy egy-egy tudományterületet tárgyal szisztematikus, az adott tudományterület szerkezetének megfelelő elrendezésben. (Pannon enciklopédia) Lexikon: a címszavak betűrendjében közli az ismereteket. Rövid, tömör magyarázatot ad, a további ismeretek megszerzéséhez sokszor bibliográfiai adatokat is közöl a témában általános lexikonok - felölelik az emberi ismeretek egészét (Révai, Pallas, Larousse, Brockhaus) szaklexikonok - egy-egy ismeretterület fogalmait tárgyalják Irodalmi lexikonok (Új magyar irodalmi lexikon) Határon túli magyar irodalom lexikonai

33 Irodalomtudomány kútfői - Szótár Szótár: egy nyelv szavait közlik betűrendben. A két vagy többnyelvű szótárak az adott szó megfelelőjét adják meg idegen nyelven. A tájszótárak az egy nyelven belüli alakváltozatokat adják meg. Az értelmező szótárak a szavak és kifejezések jelentését magyarázzák meg. (Magyar értelmező kéziszótár) Írói szótár

34 Irodalomtudomány kútfői - Bibliográfia Valamilyen közös tulajdonsággal rendelkező dokumentumok jegyzéke. E tulajdonság többnyire a dokumentumok témája, de lehet a megjelenés helye, ideje, vagy a dokumentumok típusa is. Rendezett formában sorolja fel a dokumentumokat. Rendező elv lehet betűrend, szakrend, időrend, vagy bármi más, ami a használat szempontjából célszerű. Legtöbb esetben név, tárgy, vagy címmutató egészíti ki, segítségükkel az egyes sorszámozott tételek visszakereshetők. Célja a dokumentumok számbavétele. Sándor István: Magyar Könyvesház (1803) az első modern magyar bibliográfia. Általános bibliográfia - valamennyi tudományágat, Szakbibliográfia - egy szakterület irodalmát regisztrálja vagy teljességre törekvően, vagy egy bizonyos időintervallumra vonatkozóan. Biográfia - egy adott személy életére és munkásságára vonatkozó összes adatot tartalmazza. Biobibliográfia életrajzi vagy személyi bibliográfia; életrajzi alapozású bibliográfia amely szerzőkről és munkásságukról egyaránt tájékoztat. Szinnyei J.:Magyar írók élete és munkái 14 kötet; Gulyás Pál folytatta Nemzeti bibliográfia - az adott országban megjelent összes dokumentumot számba veszi (felsorolja) az adott időszakra vonatkozóan: Filmográfia - filmeket ; Diszkográfia - hanglemezeket és CD-ROM-okat ír le.

35 Magyar Nemzeti Bibliográfia

36 Repertórium Latin eredetű szó. Magyar jelentése: adattár, címtár, jegyzék, gyűjtemény, leltár. Angolul használják még erre a fogalomra a directory kifejezést is. Könyvtári értelemben: az a kézikönyvtípus, amely egy vagy több időszaki kiadvány közleményeinek valamilyen rendszer szerint készült összesítése, mutatója, ezért az irodalomkutatás fontos eszköze. Folyóirat-repertórium, cikkbibliográfia: ezek is megszokott elnevezések. Online repertórium: IKER Magyar Irodalmi Repertórium

37 Az Internet hiteles forráshelyei könyvtári katalógusok adatbázisok repozitóriumok könyvtárak, levéltárak, múzeumok honlapjai az összes egyéb intézmény honlapja könyvkereskedők és könyvkiadók honlapjai (műismertetések)

38 Nem hiteles a forrás ha Nem lektorált például: Ügyeljünk arra, hogy a felhasznált forrást mindig le kell hivatkozni! A forrás felhasználásánál a Magyar Szerzői Jogi Törvény szabályait kell figyelembe venni. E törvény lehetővé teszi, hogy szabadon 34. (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti. 3 A törvény kihirdetése óta többször módosított, aktuális szövege a Complex Jogtárban elérhető! Az irodalomtudományban tudományos dolgozatot készítők számára a hivatkozások bibliográfiai jegyzékének összeállításához a Bibliográfiai hivatkozások MSZ ISO 690 szabvány 2. kiadása (MSZ ISO 1991) vagy az Irodalomtörténeti Közlemények előírása az irányadó évi LXXVI. törvény a szerzői jogról URL: ( )

39 Könyvtári katalógus Lehetővé teszi, hogy a dokumentumot több szempont alapján visszakeressük, mindeközben két kérdésre ad választ: adott dokumentum meg van-e a könyvtárban, és ha igen, akkor azon belül hol? Hagyományos - az EKF könyvtárában már nem használt - típusa a Cédulakatalógus: a katalóguscédula/tétel bal felső sarkában található 1 ill. 2 soros jelzet megmutatja a dokumentum helyét betűrendes változatában a cédulák rendezése a könyvtári ábécé szerint történik / nem tartalmazza a hosszú magánhangzókat, kettős mássalhangzókat két külön betűként kezeli/.

40 Katalógus - katalógustétel Formai jegyek = könyv adatai Tartalmi feltárás eszközei: Tárgyszó, indexelő feltárás ETO szakjelzet- tudományfelosztáson alapuló feltárás Raktári jelzet = ETO + Cutter szám

41

42 TPKM OPAC - kezdőképernyő

43 Keresés - Böngészés 1. Szabadszavas keresés a rekordok szavai alapján: egyszerű vagy összetett keresés keresés adott mezőben/mezőkben - a keresőkérdés pontosítása érdekében meghatározhatjuk, melyik mezőben keressük a kifejezést a találat halmazt lehet szűkíteni a mű nyelve; a kiadás éve; a gyűjtemény és a dokumentum típusa alapján is. Keresés logikai operátorokkal: és, vagy, de nem: és összekapcsolt szavak mindegyikét; vagy összekapcsolt szavak bármelyikét ; de nem az első szót tartalmazza, de nem tartalmazza a nem utáni szót.

44 Keresés - Böngészés 2. Keresést segítő eszközök: 1 karakter helyettesítése:? csonkolás /több karakter helyettesítése/: % joker karakter: _ A CORVINA OPAC-ban a kérdés elküldése után a rövid formában jelennek meg a találatok. Keresés a böngésző listák alapján = a listák a könyvtárosok által kijelölt és csoportosított mezőkből épülnek fel, pl. szerző, cím, tárgyszó.

45

46

47

48 Rekord MARC formátumban E2=EKF Könyvtár A2=MagyIrod= (Líceum )

49

50

51 Hazai könyvtári portálok/linktár Könyvtári információ Magyarországon HUNOPAC - mek.oszk.hu/html/opac.htm KÖNYVTÁRKAPU - konyvtar.hu e-konyvtar.lap.hu konyvtar.lap.hu

52 HUNOPAC Országos számítógépes katalógusok

53 MOKKA-ODR katalógus

54 NEKTÁR oszk.hu

55

56

57 europeana Az európai elektronikus könyvtárak közös keresőfelülete. Többféle dokumentumtípus

58 EPA-HUMANUS-MATARKA Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének kereshető adatbázisa

59

60 Adatbázis-típusok Referensz adatbázisok az eredeti, elsődleges forrásokra vonatkozó másodlagos információt tartalmaznak. Bibliográfiai adatbázisok elsődleges források a dokumentumok másodlagos információk a rájuk vonatkozó katalógustételek, bibliográfiai leírások. pl.: könyvtári e-katalógusok, cikkadatbázisok (OMIKK cikk) Forrástájékoztató adatbázisok elsődleges források személyek, szervezetek, szolgáltatások másodlagos információk a rájuk vonatkozó rekordok. pl.: cím- és céginformációs adatbázisok, telefonkönyvek stb. Forrás adatbázisok elsődleges információforrások, az eredeti forrás tartalmát, teljes szövegét szolgáltatják. Numerikus adatbankok pl.: statisztikai hivatalok adatbázisai Szöveges-numerikus életrajzi, vállalati, politikai adatbázisok Teljes szöveges (full-text) adatbázisok pl.: Jogtár, Magyar Elektronikus Könyvtár Nyilvános adatbázisok Korlátozottan nyilvános adatbázisok

61 Általános jellemzők Korlátozottan nyilvános adatbázisok elérés, információ és hírek a könyvtár honlapján csak a főiskolai gépekről (IP-címek és wifi) otthoni elérés (távoli asztal, VPN?) adatbázis-családok bibliográfiai - teljes szövegű szakterületi - multidiszciplináris lektorált tudományos folyóiratok súgók angol és magyar nyelven

62 Kényelem = hatékonyság személyes beállítások elmenthető keresőprofil folyóirat-értesítő találatok megosztása idézettségi mutatók szakmai kapcsolatok adatbázisok közötti átjárhatóság

63 Arcanum Digitális Tudománytár Az EISZ konzorcium tagjai számára ingyenesen hozzáférhető!

64 ADT adt.arcanum.hu Tudományos és forrás adatbázisgyűjtemény. A legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikák kereshető formában. Többek közt 34 többnyire társadalomtudományi folyóirat indulásától az utolsó számig, illetve napjainkig. Az ADT-ben digitalizált szöveg terjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt.

65 EBSCO - adatbázisok Academic Search Complete Business Source Premier Health Source - Consumer Edition Health Source - Nursing/Academic Edition MEDLINE MasterFILE Premier ERIC Newspaper Source Plus Regional Business News Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) GreenFILE Web News News (AP, UPI stb.) AHFS Consumer Medication Information

66 Academic Search Complete tudományos és felsőoktatási intézményeknek multidiszciplináris, bibliográfiai és teljes szövegű 8500 teljes szövegű folyóirat, ebből 7300 lektorált 12 ezer folyóirat és 13 ezer egyéb kiadvány (index + absztrakt) 1400 folyóirat kereshető hivatkozásai

67 ERIC Educational Resources Information Center amerikai oktatásügyi és neveléstudományi információs rendszer 1 millió 300 ezer bibliográfiai rekord 323 ezer teljes szövegű dokumentum 1966-ig visszamenően

68

69

70 EISZ - MTA adatbázisok Akadémiai Kiadó Szótárai Akadémiai Kiadó nagyszótárai : Angol-magyar, Magyar-angol, Német-magyar, Magyar-német, Francia-magyar, Magyarfrancia, Magyar-spanyol, Spanyol-magyar, Olasz-magyar, Magyar-olasz Szaknyelvi és magyar nyelvi szótárak: Idegen szavak és kifejezések szótára Európai Uniós terminológiai szótárt Magyar értelmező kéziszótár, Magyar szinonima szótár Új magyar irodalmi lexikon Akadémiai Kiadó Folyóiratai Több mint 60 folyóirat 1998-ig visszamenőleg. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (fulltext) letölthető.

71

72 JSTOR Journal Storage teljes szövegű folyóirat-adatbázis archívum jellegű moving wall, embargó (0-5 év) a főiskoláról elérhető adatbázisai: Arts and Sciences III. Arts and Sciences IV. Biological Sciences Language and Literature Mathematics and Statistics elérhetőség az EISZ felől is

73 JSTOR Arts and Sciences III. 151 folyóiratot tartalmaz szakterületek: nyelvtudomány irodalomtudomány zene filmművészet néprajz előadóművészet művészettörténet vallás

74 JSTOR Arts and Sciences IV. 112 folyóiratot kínál szakterületek: pedagógia pszichológia szociológia jog közigazgatás közgazdaságtan

75 GALE folyóirat-adatbázis 20 ezer folyóirattal teljes szövegű, multidiszciplináris 500 folyóirat a saját válogatásunkban bármikor változtatható a teljes listát lásd. a könyvtár honlapján

76 Nyilvános a hozzáférés OSZK Digitális könyvtára: MEK, EPA, DKA PIM DIA MTDA GOOGLE BOOKS Videotórium

77 OSZK - a nemzeti könyvtár (Budapest)

78 MEK és EPA

79

80

81 PIM Digitális Irodalmi Akadémia E virtuális gyűjtemény hozzáférhetővé teszi a PIM táraiban őrzött festményeket, fényképeket, kéziratokat, hanganyagokat, egyéb dokumentumokat is.

82

83 Nemzeti Audiovizuális Archívum AV kötelespéldány-archívum. Teljes hozzáférés csak NAVA Ponton! A TV magyar készítésű műsorarchívuma Filmhíradók Különgyűjtemények pl.: Mindentudás Egyeteme; Magyar játékfilmek

84 Videotorium A felsőoktatásban és konferenciákon elhangzott tudományos előadások, továbbá intézményekben készített felvételek.

85

86 Levéltári adatbázisok

87 Google Books

88 Felsőoktatási tananyag-gyűjtemény Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár

89 Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

90 Google Tudós Böngésző programok, például a Google Tudós (www.googlescholar.com vagy scholar.google.hu) is segítségünkre lehetnek, ahol egy-egy cikk vagy tanulmány lehetséges elérési helyéről is információt kaphatunk.

91 Nyílt Hozzáférési Kezdeményezés Az Open Access Initiative (OAI) program a kereskedelmi kiadókkal szemben hozta létre a kutatási eredményekhez, tudományos dokumentumokhoz történő nyílt hozzáférés új lehetőségének két típusát: Alternatív folyóiratok kiadása = ingyenes, nyílt hozzáférést biztosítanak, eltekintenek a szerzői jog átruházásától, továbbá a kutatók díjazás nélkül szerkesztőként, szakértőként, lektorként, bírálat készítőjeként támogatják a folyóiratot. Egyetemi, intézményi repozitórium saját archiválással = teljes szövegű anyagok dokumentumtára, amelyen a kutatók szabadon elérhető archívumokban helyezik el kutatási eredményeiket.

92

93 Repozitóriumok A tudományos kommunikáció új paradigmája a nyílt hozzáférés kezdeményezése. Tudományos kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények saját E- könyvtárai = intézmény-alapú önarchiválási kezdeményezés /www2.arcanum.hu/2011/ Corvinus Kutatások DEA MIDRA SZTE Contenta REAL - MTA Könyvtárának Repozitóriuma - OTKA gyűjtemény

94 EKF Tudományos Közlemények

95 Irodalmi testületek, portálok MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet - Magyar Írószövetség FISZ, Fiatal Írók Szövetsége Magyar Irodalomtörténeti Társaság lapja az Irodalomismeret /EPA archiválja/ JAK Litera: az irodalmi portál - Literatura.hu kulturális portál - Eirodalom: Erdélyi irodalmi portál -

96 Irodalmi szövegtárak a felsőoktatási intézményekben ELTE Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program (BIÖP) Kritikai kiadások pl.: Balassi Bálint, Rimay János Irodalmi adatbázisok pl.: EMIR - Elektronikus Magyar (kortárs) Irodalom Online tankönyvek Sermones Compilati Kutatócsoport: szövegközléseik középpontjában a késő középkori és kora újkori magyarországi prédikációirodalom forrásszövegei állnak (Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát, Érdy-kódex, Pázmány Péter) CHER - reneszánsz program Irodalom- és művelődéstörténeti kutatások (Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Rimay János, Érdy-kódex szövege, stb.)

97 Irodalmi szövegtárak a felsőoktatási intézményekben Digitális Klasszika: a századi századi magyar irodalom adatbázisa Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet /pl. Studia Litteraria, Csokonai Universitas Könyvtár kötetei/ MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport /pl. Kazinczy Ferenc levelezése I XXIII./ PTE Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék szövegtára

98 Irodalmi adatbázisok Kortárs Irodalmi Adattár (KIA) - a mai magyar irodalom aktív szereplőiről nyújt lexikonszerű információkat Irodalmi arcképcsarnok webhelyen érhető el a HUNLIT - többnyelvű irodalmi adatbázis (életrajz, bibliográfia, műismertetés, linkek) Magyar irodalmi művek fordításai ARCANUM adatbázisai benne Szabó Károly bibliográfiája, a Régi magyar könyvtár (RMK) és annak átdolgozott változata, a Régi magyarországi nyomtatványok(rmny)

99 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája - adatbázisok menüben a saját adatbázisoknál itikak tanulmanyok_bibliografiaja

100 Műelemzés adatbázis József Attila Könyvtár ( Dunaújváros)

101

102 MANDA

103 Bacsa Gergely: A tudás fája Forrás: 07/agytekervenyek

104 Köszönöm a figyelmet!

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12.

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2014. szeptember 12. Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák éjféli barátja 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép + WIFI 2013-ban

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor és Kun Zsuzsanna szeptember

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor és Kun Zsuzsanna szeptember Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor és Kun Zsuzsanna 2014. szeptember Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák éjféli barátja 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép

Részletesebben

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár október 13.

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár október 13. Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár 2016. október 13. A Tittel Pál Könyvtár felépítése: Egri Campus Gyöngyösi Campus Jászberényi Campus Sárospataki Campus Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Online információkeresés Dr. Nyéki Lajos 2016 Dokumentum és információ A dokumentum az ismeretek lelőhelye, hordozója. Az információkeresés viszont nem dokumentumokra irányul. A dokumentumgyűjtemények

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/

Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/ Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/ Az EBSCO (Elton B. Stephens Company) folyóiratel fizetési és adatbázisszogáltató cég több mint félévszázados múltra tekint vissza. 250

Részletesebben

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I.

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I. A könyvtár fogalma Latin kifejezéssel: bibliotheca Könyvek (dokumentumok) összessége, azaz bizonyos szempontok szerint összeválogatott ( gyűjtőkör*) megőrzésre és olvasásra szánt, feltárt és rendezett

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Adattárak dokumentumtárak - tudástárak

Adattárak dokumentumtárak - tudástárak Adattárak dokumentumtárak - tudástárak Információs társadalom, tudástársadalom - a gazdaság vezető szektora az információs és tudásipar - fő mozgatója a számítástechnika, a távközlés, a szórakoztató elektronika

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek Keresés az Interneten Navigáció az Interneten: Keresőrendszerek, keresési tippek Egyszerű keresőrendszerek Tematikus keresőrendszerek, katalógusok Portálok Adatbázisok, online folyóiratok Elektronikus

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Dr. Kührner Éva 2011.

Dr. Kührner Éva 2011. Dr. Kührner Éva 2011. A hagyományos publikálás jellemzői szerző honoráriumot kaphat minőségi szűrő lektorálás megjelenésnek hosszú átfutása van a lapért az olvasó fizet a haszon a kiadóé Elektronikus publikálás

Részletesebben

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Készítette: Sunyovszky Anna Budapest, 2010 1. Az iskolai könyvtárat

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS)

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Networkshop, 2008 Márc. 17 19., Dunaújváros Holl Erdődi: Fejlett kereső... 1 Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Holl András Erdődi Péter MTA Konkoly Thege Miklós

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Tudományos adatbázisok Abonyi Brigitta könyvtáros NKE EKKL ÁKK Kari Könyvtár Nemzeti Közszolgálati Egyetem AZ NKE HONLAPJÁN

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2.

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. március 28. Áttekintés I. félév 1. óra információs problémamegoldás

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TÉTELCÍMEK: 1. A KÖNYVTÁR FOGALMA, SZEREPE AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS FOLYAMATÁBAN: KÖNYVTÁRTÍPUSOK 2. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ DOKUMENTUMOK ISMERETE, FELHASZNÁLÁSA A

Részletesebben

REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma

REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma OGYK - Digitalizálni, de... - Holl A.: REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma 1 REAL az MTA Könyvtárának repozitóriuma Tudományos szakcikkek és disszertációk teljes szövegű szolgáltatása Holl András MTA

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben

Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben Networkshop, 2012. Veszprém, NIIF Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben Networkshop, 2012. április 11. Tartalom 1. Mobil fejlesztések E-book formátumok MEK (Magyar

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Naszádos Edit, könyvtári szakinformatikus Holl András, informatikai tanácsadó Kapus Erika, tájékoztató könyvtáros

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete

TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete Útmutatómmal segíteni kívánok nyújtani azoknak, akik TextLib integrált könyvtári rendszert asználó könyvtárak internetes WebOPAC felületén kutatnak.

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat

9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat 9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat Könyvtárak történetéről Asszurbanipal király ninivei könyvtára (i.e. 650) 20 ezer agyagtábla Alexandriai Muszeion könyvtár (Ptolemaiosz alapítottota i.e. III.sz) kb.

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

Elektronikus szövegek és adatok szolgáltatás és megőrzés

Elektronikus szövegek és adatok szolgáltatás és megőrzés ZMNE Digitális tudástárak és archívumok Holl: Elektronikus szövegek és adatok... 1 Elektronikus szövegek és adatok szolgáltatás és megőrzés Holl András, MTA KTM CsKI & MTA Könyvtára A könyvtár mint a tudomány

Részletesebben

Kurzus címe: Könyvtárinformatika. Kurzus oktatója: Dr. Léces Melinda Kurzus tematikája: Cél:

Kurzus címe: Könyvtárinformatika. Kurzus oktatója: Dr. Léces Melinda Kurzus tematikája: Cél: Kurzus címe: Könyvtárinformatika Kurzus oktatója: Dr. Léces Melinda Kurzus tematikája: Cél: A könyvtári információkeresés módszertana, online bibliográfiai adatbázisok, és online könyvtári katalógusok

Részletesebben

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Bevezetés Az amerikai Voyager integrált könyvtári rendszer magyar installálásának eredménye a Corvina rendszer. A Corvina-t használó könyvtárak

Részletesebben

Könyvtárközi kérések alakulása 2003-2009 között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban

Könyvtárközi kérések alakulása 2003-2009 között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban Könyvtárközi kérések alakulása 2003-2009 között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségei 2010. február 24. Babákné Kálmán Mariann osztályvezető FSZEK Központi Könyvtár Tartalom

Részletesebben

A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata

A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata Koltay Klára DEENK Miről lesz szó? Az ODR fejlesztések legfontosabb célkitűzési MOKKA ODR összeolvadó szolgáltatások Feltöltések: bibliográfiai és példányadatok

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

Jelölje a helyes választ! A Kultúra Európai Fővárosa kezdeményezés első kiválasztottja 1985-ben Kép Válasz Róma HIBAS Válasz Athén HELYES

Jelölje a helyes választ! A Kultúra Európai Fővárosa kezdeményezés első kiválasztottja 1985-ben Kép Válasz Róma HIBAS Válasz Athén HELYES Jelölje, hogy melyik a hibás válasz! A célt, hogy az EU 2010-re a világ legversenyképesebb gazdasága legyen a Lisszaboni stratégia fogalmazta meg HIBAS az eeurope 2005 program fogalmazta meg Jelölje, hogy

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2010 Munkaterv 2011

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár. Évi jelentés 2010 Munkaterv 2011 Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Évi jelentés 2010 Munkaterv 2011 Budapest, 2011 2 Tartalomjegyzék I. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA 2010-BEN 8 1. Gazdálkodás 8 2. Személyzeti politika 9 II. KÖNYVTÁRI

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Az általános iskola végére elsajátítandó ismeretek 1. Dokumentumtípusok Könyv Hagyományos (nyomtatott) Időszaki kiadványok Nem hagyományos (nem ny.)

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár könyvtárhasználati

Részletesebben

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata

A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata A ZMNE EKK Könyvtárhasználati Szabályzata 1. A könyvtár használata A ZMNE Egyetemi Központi Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) nyilvános állami egyetemi könyvtár. A könyvtárat minden 16 éven felüli személy

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK

NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK A bibliográfiák rendszerező jegyzékek, amelyek a dokumentumokról készült leírásokat, valamilyen nézőpont vagy elv alapján egységben láttatják, értelmezik, visszakereshetővé

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Open Access: új dimenzió a tudományos kommunikációban

Open Access: új dimenzió a tudományos kommunikációban Open Access: új dimenzió a tudományos kommunikációban Karácsony Gyöngyi Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár A tudományos kommunikáció folyamata olyan átalakulás előtt áll, amely a nyomtatás

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) http://www.omikk.bme.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) http://www.omikk.bme. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) http://www.omikk.bme.hu/ Nyitva tartás: hétfő péntek 9-20 óráig. Vizsgaidőszakban 8 és 22 óra

Részletesebben