források/forrásjegyzék A Pesti Hírlap Vasárnapja ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.kosztolanyioldal.hu források/forrásjegyzék A Pesti Hírlap Vasárnapja (1925 1936)"

Átírás

1 A Pesti Hírlap Vasárnapja ( ) (1927. jan febr. 21.) Képes irodalmi és művészeti lap. Szerkesztette Lenkey Gusztáv. A kiadvány eleinte (1925) még a Pesti Hírlappal együtt jelenik meg, később válik csak külön, a napilap hétvégi mellékletévé. Utóbb Képes Vasárnap címen látott napvilágot. Olyan szerzők írtak bele, mint Gárdonyi Géza, Harsányi Zsolt, Illyés Gyula, Nagy Lajos, Somlyó Zoltán vagy Vas István. Kosztolányi rendszeresen közölte itt novelláit, tárcáit, műfordításait K[osztolányi]. D[ezső].: Részeg asszony, PHV, XLVII. évf sz., máj. 31., 36. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Tyühaj, ez a néni konty alá öntött valamit. Berugott. Be bizony. ] Kosztolányi Dezső: Párbeszédek. Bartók Béla, PHV, XLVII. évf sz., máj. 31., 38. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Ezüstfej. Egy ezüstszobor finom feje, melyet az ötvös pirinyó kalapácsokkal dolgozott remekbe, esztendők munkája során. ] Kosztolányi Dezső: D[r]áma, PHV, XLVII. évf sz., jún. 7., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Két kakastoll, mérgeszöld, lobogó, ércesen-villogó a verőfényben, mint a szigorúság jelképe. ; kötetben: TP, ] K[osztolányi]. D[ezső].: Párbeszédek. Pósta Sándor, PHV, XLVII. évf sz., jún. 7., 42. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A kardvivás világbajnoka, kinek pengéje leghegyesebb, legügyesebb, legelmésebb az egész földön. ] K[osztolányi]. D[ezső].: Párbeszédek. Gombócz Zoltán, PHV, XLVII. évf sz., jún. 14., 41. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Polcok rohannak föl a mennyezetig, telistele könyvekkel. Boldog Isten, mennyi könyv, mennyi szótár. ] Kosztolányi Dezső: Báb, PHV, XLVII. évf sz., jún. 21., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Éjjel az acetylénlámpa úgy ég a körúton, hogy fénye szinte lármáz, sebzi a szemet, beledöf éles sugarával az agyvelőbe. ] K[osztolányi]. D[ezső].: Párbeszédek. Csók István, PHV, XLVII. évf sz., jún. 21., 39. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Epreskert. Szapora eső hull a fákra, melyek az égbe esdenek, kitárják zöld karjukat, zöld kezüket, mosdanak a viharban. ] Kosztolányi Dezső:»Te jó Isten a Svájc meg a fősör «, PHV, XLVII. évf sz., jún. 28., 41. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Délelőtt a dunaparti korzón csinos hölgy sétál s hallgatom, hogy társalog. ] Kosztolányi Dezső: Lajos megőrül, PHV, XLVII. évf sz., júl. 5., 1 2. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: Az adóhivatal temetőhöz hasonlit, melyben órákig lehet bolyongani. ; kötetben: RO1, 89 97: Őrült.] Kosztolányi Dezső: A legnyomorultabb, PHV, XLVII. évf sz., júl. 26., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Az üzletek ajtairól banánfüzérek csüngenek, de még nem mindenütt érettek. ] 278

2 2534. Kosztolányi Dezső: Isten, PHV, XLVII. évf sz., aug. 30., 37 [1]. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Sehol se hallottam oly sokszor ezt a szót, mint itt, a francia vidéken. / Grande Chartreuse. A karthauziak, kik egész életükben hallgattak, emberöltőkön át, a tizenegyedik századtól kezdve, az egyház és állam szétválása után kivonultak az ősi kolostorból. / Szent Lajos templomában a szószéken ferencrendi szerzetes prédikál. / A koporsókat mindig beviszik a templomba. / Vecsernye után a templom körül vércsevisongás hallik. / Néger katonák térdepelnek az oltár lépcsőjén, nyolcan. ] Kosztolányi Dezső: Uti jegyzetek, PHV, XLVII. évf sz., szept. 6., 39. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok/útirajz; első sor/mondat: P. L. M. Párizsi gyorsvonat. / Grenoble arról nevezetes, hogy körötte emelkedik a fellegekbe a Belledonne, a Néró sisakja, a Három szűz, meg arról, hogy itt született Stendhal, ki az irodalomban van oly magasság, mint ezek a csip-csúp ormok. / Amint megérkezem, ezt veszem észre: mindenki mély gyászban van. / Egyébként nemzetköziség, erősen angol-amerikai szinezettel. / Egy zászló. ] Kosztolányi Dezső: A titok, PHV, XLVII. évf sz., szept. 13., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Egy napon bejött hozzánk egy aggastyán, kezébe vette a seprőt, mely az ajtófélfához volt támasztva és se szó, se beszéd kisöpörte a kertet. ] Kosztolányi Dezső: Boris könyve, PHV, XLVII. évf sz., szept. 27., [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Boris beszegődött hozzánk kézilánynak, de még nem volt könyve. ; kötetben: TP, ] Kosztolányi Dezső: Gyermekágy, PHV, XLVII. évf sz., okt. 4., 39. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Te mondta barátom ezt még nem meséltem neked. Mult hónapban feleségem nagytakaritást csinált a padláson. ] Kosztolányi Dezső: Az az ember, PHV, XLVII. évf sz., okt. 11., 39. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Van egy ember, kivel állandóan találkozom. ; kötetben: T, ] Kosztolányi Dezső: A harminchetedik, PHV, XLVII. évf sz., okt. 18., 39. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: A kosztosház»kerekasztalánál«, mely inkább patkóalakú volt, harminchatan étkeztünk a nyaralóhelyen, főkép amerikaiak és angolok, kik annyira egyformák voltak, hogy sohasem tudtam, kit ismerek már és kit nem. ] Costo. [=Kosztolányi Dezső]: Budapest. Tiz kerület, tiz képben. IX., PHV, XLVII. évf sz., okt. 18., 42. [Műfaj: tárca (dialóg formában); első sor/mondat: (Reggel háromnegyed hét. Az októberi nap átsüt a párákon s aranyseprüjével végigseprüzi a kövezetet. ] Kosztolányi Dezső: Jancsi, PHV, XLVII. évf sz., nov. 8., [Műfaj: novella; első sor/mondat: Fehéren sütött a nap. Mint mikor éjjel fényképeznek és magnéziumot g[y]ujtanak, ugy izzott a balatoni fürdőhely a verőfényben. ; kötetben: T, 3 10: Fürdés.] K[osztolányi]. D[ezső].: Az ősz néger meg én, PHV, XLVII. évf sz., nov. 8., [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca/interjú; első sor/mondat: A grenoblei négerfalu általában hasonlitott a kiállitási, néprajzi falvakhoz, melyeket gyorsan ábdálnak össze, a tömeg 279

3 mulattatására. ] Kosztolányi Dezső: Találkozás, PHV, XLVII. évf sz., nov. 15., 40. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: A társaságban bemutattak nekem egy ötven éves urat. Nem hallottam a nevét. Kezet fogtunk. ] Kosztolányi Dezső: Rend. Novella, PHV, XLVII. évf sz., nov. 29., 40. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: I. Anyám gyakran mondotta nekem: Te rendetlen. Jaj, te szelekótya [!]. ; kötetben: TP, 19 23: Rend.] Kosztolányi Dezső: Körbe-körbe, PHV, XLVII. évf sz., dec. 13., 36. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Miután megreggeliztem, fizettem. A főpincér visszaadott, majd elém tett egy dobozt, kék szalaggal átkötve. ] Kosztolányi Dezső: Lélek, PHV, XLVII. évf sz., dec. 20., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: 1923-ban, augusztus végén, mikor haza érkeztem nyári utazásomból, nyitott ablaknál aludtam. Éjfél felé, valahonnan messziről vagy közelről? zajt hallottam. ] Kosztolányi Dezső: Vallomás, PHV, XLVII. évf sz., dec. 25., 37. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Mint a mozdonyvezető, ; kötetben: M, 41 44: Költő.] Kosztolányi Dezső: Kőszáli sas, PHV, XLVIII. évf. 2. sz., jan. 3., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Ezt a festő igy mondta el: Tudjátok, egész életemben szerettem a kényelmet. ] Kosztolányi Dezső: Akik magukban beszélnek, PHV, XLVIII. évf. 7. sz., jan. 10., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Iskolás koromban arra tanitottak, hogy a drámairó már nem ir monológokat, mert az emberek csak másokkal szoktak hangosan beszélni, magukban csak akkor, ha bolondok. ] Kosztolányi Dezső: Öregség, irás, vendégszeretet, PHV, XLVIII. évf. 13. sz., jan. 17., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Aki három-négy évtizedet élt, egyszerre riadtan veszi észre, hogy körötte, a maga közvetlen környezetében, már minden megtörtént, ami lehetséges, amit egykor regényesen távolinak képzelt. / Tizenegy éves voltam. Téli délután lógó lámpák alatt kávéztunk, mikor egy cseléd lélekszakadva hozta hirül, hogy nagyanyám hirtelenül meghalt. / Irni van-e ennél kockázatosabb valami? / Ennél pimaszabb emberbarátot mégsem láttam. ] Kosztolányi Dezső: Szegény asszony a vonat harmadik osztályán, PHV, XLVIII. évf. 19. sz., jan. 24., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Egy asszony is van itt. Rekedt ; annotáció: Kancsal rimek. Mühely-tanulmány összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, : Negyven pillanatkép. XIV. Harmadosztály.] Kosztolányi Dezső: Elsuhanó leányarc, PHV, XLVIII. évf. 19. sz., jan. 24., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Egy pillanatra láttam csak zafir- / szemed s csodásan ellebegtél, ; annotáció: Kancsal rimek. Mühely-tanulmány összefoglaló cím alatt; 280

4 kötetben: ÖGyK, 356: Negyven pillanatkép. XXVIII. Kancsal rímek.] források/forrásjegyzék Kosztolányi Dezső: Naptalan decemberi délután, PHV, XLVIII. évf. 19. sz., jan. 24., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Bosszús / dühvel harapja ablakom az orkán ; annotáció: Kancsal rimek. Mühely-tanulmány összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 356: Negyven pillanatkép. XXIX. Naptalan decemberi délután.] Kosztolányi Dezső: Fanyar nap, PHV, XLVIII. évf. 25. sz., jan. 31., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Ó, egyáltalán nem volt semmi baja, olyan erős volt, mint a bika s fiatal is még, viszonylag nagyon fiatal, a harmincas évek utolsóit taposta de vacsora után körülvették rokonai s rábeszélték, hogy arra az esetre amelytől az Isten óvjon bennünket szóval arra az esetre mert végre emberek vagyunk biztosittassa életét. ] Kosztolányi Dezső: Testvéri kalap!, PHV, XLVIII. évf. 30. sz., febr. 7., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Ruháinkat, melyeket évek óta hordunk, úgy megszokjuk, mint tulajdon testünket. ] Kosztolányi Dezső: Ida, PHV, XLVIII. évf. 36. sz., febr. 14., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: A tisztaszobában, hol aranyozott rámákból bámul ükapám és ükanyám az életemre, az üvegszekrény mellett állanak a sötétzöld karosszékek, melyek egykor öreganyám kelengyéjének egy részét alkották. ] Kosztolányi Dezső: A versről, PHV, XLVIII. évf. 42. sz., febr. 21., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: jegyzetek/mozaikok; első sor/mondat: Néha elcsodálkozom azon, hogy az emberek összejönnek egy teremben és verseket hallgatnak. / A szavak arra szolgálnak, hogy gondolatainkat közöljük társainkkal. / Az, hogy»miről szól«valamely vers, a költőnek csak annyira fontos, mint a szobrásznak az, hogy szobrát fehér, vagy vörös márványból faragta-e. / Azt hallom, hogy ez vagy az a költemény érthetetlen. ] Kosztolányi Dezső: Homokvár, PHV, XLVIII. évf. 48. sz., febr. 28., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Nyáron a tengerparton meztelen gyerekek homokvárat épitettek. ] Kosztolányi Dezső: Kültelki bolt, PHV, XLVIII. évf. 54. sz., márc. 7., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Fanyar ez a tavasz, savanyú, mint a citrom. ; kötetben: TP, ] Kosztolányi Dezső: Pajzán szóképek, PHV, XLVIII. évf. 60. sz., márc. 14., 31. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca/esszé; első sor/mondat: Vannak szóképek melyeket annál kevésbé birok megszokni, minél gyakrabban találkozom velük. ] Kosztolányi Dezső: Aranyóra. Naplójegyzet, PHV, XLVIII. évf. 65. sz., márc. 21., [Műfaj: novella; első sor/mondat: Két és három óra közt, mikor minden villámló napfényben ragyogott, hirtelenül eltünt iróasztalomról az aranyórám. ; kötetben: Bű, 5 18: A detektiv.] K[osztolányi]. D[ezső].: Utszéli pletyka, PHV, XLVIII. évf. 65. sz., márc. 21., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Az a barátom, ki havonta egyszer fülembe 281

5 duruzsol mindenféle szamárságokat, hireket, melyek érdekelnek és nem érdekelnek s elém önti a pletykákat, melyeket kiszedeget a város szemeteskosarából, minap ezt mesélte: ] Kosztolányi Dezső: Ló és ember, PHV, XLVIII. évf. 71. sz., márc. 28., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Hajnal felé nem kaptam autót. Fölszálltam egy konflisba. ] Kosztolányi Dezső: Ebéd, PHV, XLVIII. évf. 76. sz., ápr. 4., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Délben az alagút budai oldalán egy ember ebédel. ] Kosztolányi Dezső: Krisztinai füvesasszony, PHV, XLVIII. évf. 81. sz., ápr. 11., [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca/interjú; első sor/mondat: Pár évvel ezelőtt még nem tudtam volna elképzelni, hogy a hetivásáron ez a parasztasszony füveket áruljon. ] Kosztolányi Dezső: Papirgaluska, PHV, XLVIII. évf. 87. sz., ápr. 18., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Huszonhat éves volt, mikor meghalt. / A vers előbb tetszik, csak aztán értem meg. / Jaj, a kiméletes kritikus. / Régimódi, förtelmes, piszkos bohém. / Iró az adóhivatalban: / Láttam egy sánta szinészt! ] Kosztolányi Dezső: Sirni, PHV, XLVIII. évf. 93. sz., ápr. 25., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Beszállt az autóba a nő, utána a férfi. Kedves rokonukat temették el, aki hirtelenül halt meg. ] Kosztolányi Dezső: Hazudik-e a regényiró?, PHV, XLVIII. évf. 98. sz., máj. 1., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: (Colette, kinek regényeit eddig önéletrajznak tekintették, kijelentette, hogy a hires Claudine egyáltalán nem ő, az alakot kitalálta s»a regényiró első kötelessége hazudni«. ] Kosztolányi Dezső: Furcsa dolgok, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 9., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Mindig elámulok, megdöbbenek, mikor a könyvesboltban a vevő igy szól: / Ebédelünk a vendéglőben. Asztaltársam egyszerre fölordit. / Sötét éjszaka. Csak az ujságosbódé világol a körúton. ] Kosztolányi Dezső: Delej, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 16., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Idestova két éve lehet ennek. Álltam az iróasztal előtt, felbontottam egy levelem s boritékját, ahogy szoktam, gépies mozdulattal a papirkosárba ejtettem. ] Kosztolányi Dezső:. Forró délután, vonaton, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 23., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Az utasok hevernek, mint a hullák ; Olasz uti naplómból összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: IX. 27., hajnal 4 óra, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 23., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: A Hold az eget fehérre meszelte, ; Olasz uti naplómból összefoglaló cím alatt.] K[osztolányi]. D[ezső].: Alakok. Telefonos kisasszony, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 23., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Mint egy templom. Valóban, mint egy ismeretlen, különös huszadik századbeli vallás székesegyháza a telefonközpont, hol soha véget nem 282

6 érő imát zümmögnek, halk, alig hallható zsolozsmát mormolnak, melynek moraja rejtélyes egyveleggé olvad. ; kötetben: A, 61 64: Telefonos kisasszony.] Kosztolányi Dezső: Emlékbeszéd, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 30., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Most halt meg egy barátom, ki egyik legnemesebb jóltevője, egyik legtermékenyebb irója volt a mai kornak. ] Kosztolányi Dezső: Kisértet, PHV, XLVIII. évf sz., jún. 20., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella/jelenet; első sor/mondat: (Maguk a szemtanuk ágrólszakadt, szegény emberek mesélték el nekem ezt a történetet, mely nemrég valóban megesett egy kültelki rozoga bérházban. ] Kosztolányi Dezső: Levél. Egy betiltott darabról, PHV, XLVIII. évf sz., jún. 27., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: nyílt levél; első sor/mondat: Tisztelt kisasszony, asszonyom, vagy uram, bocsánat e cifra cimzésért. Levele alá azonban, mellyel megtisztelt, nem irta oda nevét. ; annotáció: válasz egy olvasói levélre. Előzmény: Costo. [=Kosztolányi Dezső]: A rabnő. Reinhardt társulata, PH, XLVIII. évf sz., jún. 24., 14.] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, XLVIII. évf sz., júl. 4., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Költő, miért hasonlitod magad a saskeselyühöz? / Ausztriában egy süket, angol lord főbelőtte magát. / Éjfél és hajnal közt csönd. / Ne bántsátok azt a nőt ott a telefonfülkében. / A gyermekkor törpesége és kimondhatatlan boldogtalansága. / A szabadgondolkozónak kislánya született, kit nem Katinak, Bözsinek nevezett, hanem Európának. ] Kosztolányi Dezső: Káté kéjutazóknak, PHV, XLVIII. évf sz., júl. 18., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca (fiktív dialóg); első sor/mondat: Mi a neved teneked, ki minden gyakorlati cél nélkül utazol, csak ép hogy utazzál? Kéjutazó. ] Kosztolányi Dezső: Szunyog, PHV, XLVIII. évf sz., júl. 25., 39. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Forró, fekete éjszaka volt. ; kötetben: TP, ] Kosztolányi Dezső: Fellegjáró és elképesztő, PHV, XLVIII. évf sz., szept. 5., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Keresztvizre szeretnék itt tartani két szót, mely a Pesti Hirlap pályázatán született meg és kapott jutalmat. ; annotáció: a Pesti Hírlap a fantasztikus szó magyarítására kiírt pályázatának eredményeiről.] Kosztolányi Dezső: Ötvenezer zsebkendő és gyufa, PHV, XLVIII. évf sz., szept. 12., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Veronában a nyáron láttam egy tömeget. ] Kosztolányi Dezső: Öreg barackfa. Elbeszélés, PHV, XLVIII. évf sz., szept. 19., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: I. Borbélyné ősszel rendbehozatta a lakását. Miután a szobákat mind-mind kifestették és föltisztogatták, észrevette, hogy a szalon még mindig sötét. ; kötetben: TP, 7 9: Öreg barackfa.] K[osztolányi]. D[ezső].: Népek, egyetlen igével, PHV, XLVIII. évf sz., szept. 26., 36. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: (Multkor egy társaságban azt 283

7 inditványoztam, hogy jellemezzük az ottlevőket találomra, egyetlen szóval. ; annotáció: országnevekhez egy-egy ige társítása.] Kosztolányi Dezső: Nyeremény, PHV, XLVIII. évf sz., okt. 3., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Van egy naptáram. Abba már évek óta minden nap bejegyzem, hogy mi a teendőm. ] Kosztolányi Dezső: Nyilt levél a szellemláncról, avagy a büvölő-bájoló amerikai tisztről, PHV, XLVIII. évf sz., okt. 10., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: nyílt levél/tárca; első sor/mondat: Tisztelt közönség, Elég terjedelmes napi postámba a sorsjegyekkel, a tagdijhátralékokra való figyelmeztetésekkel, meg az ujabb nyomatékos fölszólitásokkal egyetemben évek óta gépirt névtelen leveleket is kapok. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Tőzsdés, PHV, XLVIII. évf sz., okt. 17., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Ezt az embert még sohase láttam gyalog. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Sekrestyés, PHV, XLVIII. évf sz., okt. 24., 35. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Olaszországból ismerem őket: világias-papos mozdulataikat kegyes mosolyukat, mindig kopott ruhájukat, mely a tömjén és a viaszgyertyák szagát árasztja. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Házasságközvetítő, PHV, XLVIII. évf sz., okt. 31., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A házasságközvetitő-iroda, ahova benyitok, gondosan megkülönböztethető a többitől, egyik legrégibb, legmegbizhatóbb cég. ; kötetben: BK1, BK2, : IV. Házasságközvetítő.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Repülő, PHV, XLVIII. évf sz., nov. 7., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Az ember a földgolyó egyetlen teremtménye, akinek a repülés kenyérkereső foglalkozása is. ; kötetben: A, 85 89: Repülő.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Fényképész, PHV, XLVIII. évf sz., nov. 14., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Penészes hangulatokat jöttem ide keresni: ; kötetben: A, 94 98: Fényképész.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Óvónő, PHV, XLVIII. évf sz., nov. 21., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Minden lidércnyomásnál rettenetesebb emlékem az, mikor négy éves koromban először cepeltek el az óvodába, ebbe a gyermekkaszárnyába és ott megismertem gyémántkiadásban az emberi társadalmat, mely ugy látszik ab ovo ab kisdedóvó rémülettel töltött el. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Detektiv, PHV, XLVIII. évf sz., nov. 28., 34. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Nyitott lepkeláng lobog a hosszu folyosón. A falak szürkék, a levegő is szürke. ; kötetben: A, : Detektiv.] K[osztolányi]. D[ezső].: Alakok. Táncmester, PHV, XLVIII. évf sz., dec. 5., 41. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Black bottom! Gramofonlárma! ; kötetben: A, 57 60: Táncmester.] K[osztolányi]. D[ezső].: Alakok. Kártyamester, PHV, XLVIII. évf sz., dec. 19., 284

8 [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Fekete és sárga. Ez a két szin uralkodik rajta. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Szakács, PHV, XLIX. évf. 1. sz., jan. 1., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Óriási konyha az ivlámpák lila fényében. ; kötetben: A, 65 68: Szakács.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Kalauz, PHV, XLIX. évf. 6. sz., jan. 9., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Még sohasem láttam, hol alszanak a villamosok, meghitt, sárga barátaim, melyek folyton orrom előtt csörömpölnek, mikor nem kellenek és sohase jelentkeznek, mikor kellenek. ; kötetben: A, 41 44: Kalauz.] Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd, PHV, XLIX. évf. 12. sz., jan. 16., 34. [Műfaj: vers; első sor/mondat: Apám, teremtőm, istenem,.] K[osztolányi]. D[ezső].: Alakok. Kintornás, PHV, XLIX. évf. 12. sz., jan. 16., 42. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Korhely éjszaka után hánykolódom a diványon, jobbra-balra fordulok, mintegy a párnákon keresve az álmot. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Grófnő, PHV, XLIX. évf. 18. sz., jan. 23., 42. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A szeme kék. A szeme kék. A szeme kék. Háromszor kell ezt leirnom, mert annyira kék. ; kötetben: A, 69 72: Grófnő.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Tanár, PHV, XLIX. évf. 24. sz., jan. 30., 43. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Szombat délután, a diákok boldog idillje. Utána a vasárnap, arany nyugalmával, arany lustaságával. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Képviselő, PHV, XLIX. évf. 29. sz., febr. 6., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Ezen a területen meglehetősen járatlan vagyok. ; kötetben: BK1, BK2, : II. Képviselő.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Pap, PHV, XLIX. évf. 35. sz., febr. 13., 35. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A segédlelkész művelt, világjárt fiatalember, huszonkilenc éves. ; kötetben: A, 34 36: Pap.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Gyógyszerész, PHV, XLIX. évf. 47. sz., febr. 27., 34. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Bármennyire sajnálom, ezúttal nem mondhatok semmi meglepőt. A patikus olyan, mint ahogy szinpadjainkon látni. ; kötetben: A, : Gyógyszerész.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Ügyvéd, PHV, XLIX. évf. 53. sz., márc. 6., 35. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Ez a tiszteletreméltó aggastyán, aki velem szemben ül az iroda karosszékében, egyik jeles kriminalistánk. ; kötetben: BK1, BK2, : VIII. Ügyvéd.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Koldús, PHV, XLIX. évf. 59. sz., márc. 13., 35. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A kétségbeesés pillanatában, mikor lábad alól elveszted a talajt s a szemhatár végkép elborul, arra gondolsz, hogy majd koldulnod kell és megjelenik előtted a koldusbot árnyéka. ; kötetben: A, : Koldus.] 285

9 2607. Kosztolányi Dezső: Alakok. Erdész, PHV, XLIX. évf. 70. sz., márc. 27., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A Csillebércre tartok. Köröttem tar fák, alig látható rügyekkel. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Katona, PHV, XLIX. évf. 76. sz., ápr. 3., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Imre, 24 esztendős, dunántúli, a béke katonája. Önként jelentkezett. ; kötetben: A, 9 12: Katona.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Hangverseny-rendező, PHV, XLIX. évf. 82. sz., ápr. 10., 34. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Szállodai étterem délután 6-kor. Higanyszin selyemsipkák a csillárok villanykörtéin, afrikai pálmák a fütőtestek mellett és jazz, melynek ütemére néhány pár járja a charlestont: ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Zsoké, PHV, ápr. 24., XLIX. évf. 92. sz., 44. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Meeting, start, finish, favorit. Csupa angol szó röpköd körül az alagi zsoké-kocsmában, mintha Albionban volnék s messze, valahol a tizenkilencedik század közepén, mert ez a sport, mióta repülőgépek, autók mérkőznek egymással, erősen a mult izét érezteti, Széchenyi reform-korát. ; kötetben: A, 27 30: Zsoké.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Mérnök, PHV, XLIX. évf. 97. sz., máj. 1., 36. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Berend Iván, vagy Derblay Fülöp, a vasgyáros? Egyik sem. Sárga mérőpálca fityeg felsőzsebéből, fejében sportsipka. ; kötetben: A, 81 84: Mérnök.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Matróz, PHV, XLIX. évf sz., máj. 15., 43. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Éjjel tizkor a budai parton fölszed egy vonatgőzös. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Kereskedelmi utazó, PHV, XLIX. évf sz., máj. 22., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Nekem a kereskedelmi utazóról van egy ősi emlékem. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Könyvtáros, PHV, XLIX. évf sz., máj. 29., 43. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A könyvtár, melybe belépünk, kötettel dicsekszik. ; kötetben: BK1, BK2, : X. Könyvtáros.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Ápolónő, PHV, XLIX. évf sz., jún. 5., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Mihelyt belépek ide, a gyermek-sebészetre, sziven üt a kórház nagy varázsa: ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Soffőr, PHV, XLIX. évf sz., jún. 12., 34. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Századunkat azzal szokták csufolni, hogy»soffőr-ideálja van«. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Cseléd, PHV, XLIX. évf sz., jún. 19., 41. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Irhatnám azt is, hogy háztartási alkalmazott. ; kötetben: A, 90 93: Cseléd.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Szemetes, PHV, XLIX. évf sz., jún. 26., 42. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A szemetessel már régóta kacérkodom. ; kötetben: A, 53 56: Szemetes.] Kosztolányi Dezső: Londoni levelek. II. A sziget, PHV, XLIX. évf sz., aug. 14., 286

10 43. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: Szaporázta az eső, amikor megpillantottam Albion fehér mészszikláit. ] Kosztolányi Dezső: Londoni levelek. III. Köd, keserü cukrászda, nyelvtan, PHV, XLIX. évf sz., aug. 20., 36. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: Még mindig esik. Három nap óta egyetlen napsugarat se láttam, csak este a moziban. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Gyorsiró, PHV, XLIX. évf sz., aug. 28., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Valami sötét középület folyosóján botorkáltam, mikor benyitottam egy villanyfényes terembe, hol a láthatóan viharos közgyűlés utolsót vonaglott. ; kötetben: BK1, BK2, : VI. Gyorsiró.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Mozigépész, PHV, XLIX. évf sz., szept. 4., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A nagyvárosi éjszakákat már régóta nem a csillagok világitják meg. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Kertész, PHV, XLIX. évf sz., szept. 11., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Farkasrét, kisasszonynapja, délután félhat. ; kötetben: BK1, BK2, : VII. Kertész.] Kosztolányi Dezső tollából írta Hegedüs Lóránt: Ő, ő és ő, PHV, XLIX. évf sz., szept. 11., 33. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: (Néhai való Hoffmann Pál római jog tanárunktól azt tanultam a legelső egyetemi órán s azután jelesen lekollokváltam ezt, hogy»a jog kétféle személyeket ismer: természetes személyeket és jogi személyeket«. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Pék, PHV, szept. 18., XLIX. évf sz., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Fehér, fehér, fehér. Amint áthaladok a fényes bolton, a pékmühelybe érek, a sütemények birodalmába s szemem elkáprázik a fehérségtől. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Cukrász, PHV, nov. 13., XLIX. évf sz., 41. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A cukrászda nagytermében mindössze két férfi, két kisgyerek ül és hat nő. ; kötetben: A, 17 19: Cukrász.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Hálókocsik ellenőre, PHV, dec. 4., XLIX. évf sz., 46. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Valami tréfás mellékzönge kíséri, mióta megirták róla azt a pajzán vigjátékot. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Ékszerész, PHV, L. évf. 1. sz., jan. 1., 4 5. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Az öregapja is ezt a mesterséget folytatta, az apja is. ; kötetben: A, : Ékszerész.] Kosztolányi Dezső: Kis csoda a havas éjben, PHV, L. évf. 2. sz., jan. 8., 4. [Műfaj: novella; első sor/mondat: Mondjátok, miért törölték el az új drámairók a magánbeszédet? Azért, mert természetellenesnek tartották. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Primadonna, PHV, L. évf. 3. sz., jan. 15., 5. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A primadonna azt jelenti, hogy az első nő, tehát Éva egy mesterséges 287

11 paradicsomban, antik butorok, tizennyolcadik századi festmények, csillárok, perzsák között, azzal a különbséggel, hogy akkor is ő az első nő, az egyetlen, ha sok-sok nő van körötte, prima inter inpares és hogy érette az Ádámok egész sokadalma rajong. ; kötetben: A, 31 33: Primadonna.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Diplomata, PHV, L. évf. 4. sz., jan. 22., 2 3. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A diplomatát és orvost titokban mindenki gyülöli. ; kötetben: A, 76 80: Diplomata.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Mentő, PHV, L. évf. 5. sz., jan. 29., 4 5. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Itt az ügyeletes-szobában mindenekelőtt a telefonok keltik föl figyelmemet, az»eset-telefonok«, melyek két egymással szemben levő asztalon néznek farkasszemet, mint háborúban a várakozó ütegek. ; kötetben: BK1, BK2, : IX. Mentő.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Diák, PHV, L. évf. 6. sz., febr. 5., 5 6. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Tanul. Kérem, én láttam, hogy ő tanul. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Rendőr, PHV, L. évf. 7. sz., febr. 12., 5 6. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Éjfél felé, amint hazaballagok a hótól ordas februári holdfényben, az utcasarkon megpillantom a rendőrt. ; kötetben: A, : Rendőr.] Kosztolányi Dezső: Szülőföldemnek bús határa, hajh!, PHV, LI. évf. 1. sz., jan. 6., [Műfaj: vers; első sor/mondat: Szülőföldemnek bús határa, hajh, ; annotáció: kotta, Lányi Viktor megzenésítése; kötetben: BFP, 98 99: Szülőföldemnek bús határa, hajh, KB, : Szabadka, ÖGyK, ] Kosztolányi Dezső: Budapesti gyermek, PHV, LI. évf. 52. sz., dec. 25., [belső címlap]. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: A gyermek, a budapesti gyermek, a sápadt budapesti gyermek a szobájában ült és semmit se csinált. ] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, LII. évf. 5. sz., febr. 2., I. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat:»milyen madaras a hajad«mondta a kislány a nagyanyjának, aki reggel kócos fejjel unokája ágya fölé hajolt. / Egy hölgy mesélte ezt nekem, aki most érkezett Kinából. / Ettől a világjáró urinőtől hallottam a tea kinai legendáját is. / Hogy mennyire rossz megfigyelők az emberek, az többek közt akkor is kitetszik, amikor egy gyilkos arcképét nézegetik az ujságban.] Kosztolányi Dezső: Lajcsi bácsi, PHV, LII. évf. 6. sz., febr. 9., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Esti Kornéllal multkor arról beszélgettünk, hogy mi volt a legszomorubb, amit életünk során láttunk? ] Costo. [=Kosztolányi Dezső]: Papagáj, PHV, LII. évf. 7. sz., febr. 16., 3. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Szót kérek. Ehhez többféle jogom van. ] Kosztolányi Dezső: Ásványok beszéde. Vas, PHV, LII. évf. 7. sz., febr. 16., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Előljáróban csak pár szót többi szervetlen és szervezetlen társam, a kövek, ércek, fémek védelmében, akiket ti, fönnhéjázó szervesek és 288

12 szervezettek, lelketlennek, élettelennek neveztek, mert nem értetek meg. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 93.] Kosztolányi Dezső: Ásványok beszéde. Arany, PHV, LII. évf. 7. sz., febr. 16., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Hátam mögött mindenki ócsárol. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 94.] Kosztolányi Dezső: Ásványok beszéde. Platina, PHV, LII. évf. 7. sz., febr. 16., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Igénytelen külsőmmel többnyire vegykonyhák poros asztalán huzódozom meg olvaszthatatlan, tüzálló tégely alakjában. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 95.] Kosztolányi Dezső: Ásványok beszéde. Ezüst, PHV, LII. évf. 7. sz., febr. 16., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Én az arany szegény testvére, fáradt lelkemből a mult halvány fénye árad. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 95.] Kosztolányi Dezső: Lángeszü emberek, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 3. [Műfaj: kritika; első sor/mondat: Kretschmer, a marburgi orvostanár, aki eredeti kutatásaival uj alapokra fektette az ideggyógyászatot, könyvet irt a lángeszü emberekről. ; annotáció: Ernst Kretschmer The Psychology of Men of Genious (Berlin, 1929.) című kötetéről.] K[osztolányi]. D[ezső].: Drágakövek beszéde. Gyémánt, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Adamas! A legyőzhetetlen, a legkeményebb! ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 99.] K[osztolányi]. D[ezső].: Drágakövek beszéde. Rubin, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Kleopátra naponta galambvérben fürösztött, azzal locsoltatott, hogy friss maradjak. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 100.] K[osztolányi]. D[ezső].: Drágakövek beszéde. Zafir, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Egy indiai isten kék szeme. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 100.] K[osztolányi]. D[ezső].: Drágakövek beszéde. Opál, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Előkelő, beteges, sápadt jósnőhöz hasonlitok, aki csak rosszat jósol, szerencsétlenséget, tébolyt, teljes romlást hoz. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 100.] K[osztolányi]. D[ezső].: Drágakövek beszéde. Smaragd, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Mi illik a te szép, vad kedvesedhez? ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 101.] Kosztolányi Dezső: Egy maroknyi jó tanács. Levél egy ünnepelt drámairóhoz, PHV, LII. évf. 9. sz., márc. 2., 29. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Sajnállak, hogy mostanában lépten-nyomon beléd kötnek, agyba-főbe rágalmaznak. ] Kosztolányi Dezső: Szegények, PHV, LII. évf. 10. sz., márc. 9., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: A hivatalos helyiség udvarában csoportba verődve várakoztak ötvenen-hatvanan, hogy megkapják kegydijukat, özvegyi illetéküket. ] 289

13 2652. Kosztolányi Dezső: Két ember. Novella, PHV, LII. évf. 11. sz., márc. 16., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: I. Az egyik valami vacsorára volt hivatalos. ; kötetben: T, : Két ember.] Kosztolányi Dezső: Én, te, ő, PHV, LII. évf. 12. sz., márc. 23., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Átvirrasztott fővel, mikor értelmi ellenőrzésem lazább, de észlelőképességem sokkal éberebb, mint egyébkor, társaságban voltam. / Ifjukorom kinos nyelvbotlása. Valahányszor rágondolok, elvörösödöm. / Késő este huszonnégy filléres jegyet kértem az autóbuszon. / Mennyire szánom ezt az öregurat, aki semmi áron sem akar megöregedni. ] Kosztolányi Dezső: Malac, piros pántlikával, PHV, LII. évf. 13. sz., márc. 30., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Szilveszter éjszakáján, éjfélkor, miután a lámpákat eloltották, a kukta fehér ruhában-sipkában végighordozta az éttermen a malacot. ] Kosztolányi Dezső:»A martalék«, PHV, LII. évf. 14. sz., ápr. 6., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Egyik barátom, aki tudja rólam, hogy majdnem minden érdekel, kiváltképpen az emberek, multkor telefonon közölte, hogy egy öngyilkost küld lakásomra, aki ötvenedik öngyilkosságát követte el. ] K[osztolányi]. D[ezső].: Emberfő, PHV, LII. évf. 16. sz., ápr. 20., 10. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Ő a világ legönzőbb embere. Hideg, kiégett, érzéstelen. ; kötetben: T, : Szörnyeteg.] Kosztolányi Dezső: Sziv, PHV, LII. évf. 16. sz., ápr. 20., [Műfaj: novella; első sor/mondat: A templomtéren sárga, földszintes templom terpeszkedett, négy sarkán egy-egy zömök barokk-tornyocskával. ; kötetben: T, ] Kosztolányi Dezső: Öreg pap. Novella, PHV, LII. évf. 17. sz., ápr. 27., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Gyermekkorunkban még angol-búr háborut játszottunk. ; kötetben: T, : Öreg pap.] FJ2/3856. [Szerző nélkül]: A második én az életben és az irodalomban, PHV, LII. évf. 18. sz., máj. 4., 1. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: A hasonmásról kétféle értelemben lehet beszélni. Lelki és testi értelemben. ] Kosztolányi Dezső: Az ezredesné sebe. Novella, PHV, LII. évf. 18. sz., máj. 4., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: A háboruban, amikor az emberek ugy elhányták tagjaikat, mint a rendetlenül vetkőzők a kabátjukat, a cipőjüket egy fejet itt, egy felsőkort [!], egy combot amott az ezredesné is megsebesült. ; kötetben: T, : Az ezredesné sebe.] Kosztolányi Dezső: Műhelytitkok, PHV, LII. évf. 20. sz., máj. 18., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Részeg tökfilkó halad át gyönyörü nyári reggelen a réten, borvirágos orral, a tunyaságtól elbutult, állati pofával s csizmája közönyösen terv és cél nélkül tiporja el a bogarakat, a virágokat. / A»mélység«az irodalmi tolvajnyelv legsekélyesebb 4 Az adatért Szegedy-Maszák Mihálynak tartozunk köszönettel. 290

14 szava. / Pályaudvarok környékén, kapualjakban ólálkodnak a zugárusok. / Aki tudja a francia nyelvtant, nemcsak okosabb lesz általa, hanem becsületesebb is. / Micsoda művész az, aki sopánkodik kora értetlensége miatt. / Ebben a vidéki városkában az embereknek egyetlen szórakozása az, hogy majd meg fognak halni. ] Kosztolányi Dezső: Koszoru. Novella, PHV, LII. évf. 22. sz., jún. 1., 4 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: I. Délelőtt féltizenegykor, amikor nem volt otthon senki, csöngettek. Kati ajtót nyitott. ] Kosztolányi Dezső: Szavak a rádióról és televizorról, PHV, LII. évf. 23. sz., jún. 8., 6. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Barna, mahagóni doboz, bűvös-szekrény, ékszertartó, zengő kalit, kincseskamra, néha lomtára, papirkosara, szemetesládája, sőt köpőcsészéje mindenféle hangnak, mely a föld és ég között lármáz. / Késő éjjel spanyol állomást fogok. / Jaj, mennyi ismerősöm van ujabban a földgolyón. / Tudósok állitják, hogy a rádió a villamos hullámaival megköti, frissen tartja a közelébe helyezett tejet és az sokszor két hétig sem alszik meg. / Regényt olvasok. Egy öregasszony elhagyatottságáról van szó. / Rajtakapom magam, hogy rádió-szaknyelven fejezem ki irodalmi itéleteimet. / Hajnal felé, mikor minden állomás hallgat és Newyork még nem jelentkezik, a magas hullámhosszon fülsiketitő füttyöt hallok, oly erőset, riadalmasat, hogy az csak a tulvilágról érkezhet. / Micsoda öröm lesz majd megkapni kedvesünk titkos televizor-számát. / Miután elfáradtam az űrben való kalandozástól, ettől a csavargástól, ettől a vakmerő bitangolástól, melynek során országokat ugrok át, világrészeket röpülök tul s fejem zug az élőlények sohase szünő lármájától, a nyelvek bábeli zűrzavarától, a hangszerek feleselésétől, olyan öröm vár reám, melyet annak előtte nem ismertem. ] Kosztolányi Dezső: Uj szavak a rádióról és televizorról, PHV, LII. évf. 24. sz., jún. 15., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Ha az ókorban csak egyetlen ilyen készülékem van, akkor meghóditok vele mindenkit, elbűvölöm a cézárokat, leigázom a hadvezéreket, megvesztegetem a főpapokat, elképesztem a jósokat és jósnőket, kiütöm Pythiát háromlábu székéből, ugyhogy ő is csak velem jósoltat s ha kedvem szottyan, imádtatom magam a néppel és mint tiszteletbeli isten öröklakást kapok az Olympuson, dijtalanul. / Némelyik rádió koporsóalaku. / Minden hangnak megvan a maga nemzeti jellege, melyet azonnal felismerek, még akkor is, ha esperantó-leckét adnak. / Még mindig elámulok, mikor egy szobába lépvén, egy egyedüllévő ember beszél valakivel telefonon. / Vérszemet kapok. Napról-napra fen[n]héjázóbb leszek. / Mennyit povedáltok, drága embertársaim, reggeltől estig s estétől reggelig. / A távolbalátás az önfitogtatás őrületét hozza meg az emberiségnek. / Van egy barátom, aki Madridból vesz német nyelvleckét és Gleiwitzből hallgat magyar cigánymuzsikát. / A jövőben bizonyára akadnak olyan emberek is, kik tekintélyes, alapos műveltségre tesznek szert, anélkül, hogy irni-olvasni tudnának. / A jövő században minden telefonszám mellett ez fog állani a telefonkönyvben:»éjjeli kikapcsoló«. / Ne feledjétek elföldelni antennátokat. ] Kosztolányi Dezső: Pilla. Novella, PHV, LII. évf. 26. sz., jún. 29., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Esti Kornél késő éjjel becsönget hozzám. Sápadt, ideges. Leül iróasztalomra. ] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, LII. évf. 27. sz., júl. 6., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat:»egy országot egy lóért!«kiáltotta III. Rihárd [!] király, mikor a csatából menekülni akart. / A villamosban kedves, szemérmes leányka gondosan becsomagolt, zsineggel lekötözött tárgyat tartogat ölében. / Egy olvasó. Éjszaka a vidéki 291

15 kiskocsmában bor mellett szomorkodik, egyedül. / Valaki mosolyt biggyeszt az ajkára, az arcára, mint mikor köszönni szándékozunk, aztán lengeti a kezét barátja felé, aki fönn a harmadik emeleti ablakban könyököl. / Szegény embereknek mindenkinek, aki a földön él valahogy állást kell foglalniok, felelniök kell az élet tébolyára, arra, hogy véletlenül, ismeretlen módon kerültek ide és véletlenül, ismeretlen módon fognak eltávozni innen. / Rikkancs ül egy ujságdombon az utca sarkán. Érzelmes ponyvaregényt olvas. ] Kosztolányi Dezső: Gyermek és költő, PHV, LII. évf. 28. sz., júl. 13., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Minden költő gyermek. / Mozart hatéves korában a londoni, párizsi, bécsi udvarnál hangversenyez. / Nincs költő-csodagyermek és nem is képzelhető el. / Találkozunk nagyon korán verselő, rimelő, szójátszó gyermekekkel. / A döntő fejlődés természetesen a serdülőkorra esik. / Hogy a költői teremtést miképpen befolyásolják az élet nyers történései, azt megvizsgálni a lélekelemzés föladata. / Az ihlet forrása burkolt, rejtélyes. / Ki a költő? Az az ember, akinek a szavak fontosabbak, mint az élet. / Ezt a költők gyakran szégyenlik és letagadják. / Minden költő elsősorban a szóvarázsban hisz, a szavak csodatékony, rontó és áldó hatásában. / Vannak kedvenc szavaik, melyeket unos-untalan ismételnek. / Számukra a név se közönyös. A név maga az ember. / Az irói álnév ravaszdi rejtezkedés, ősemberi bujósdi. ] Kosztolányi Dezső: Kücsük. Esti Kornél utikalandjaiból. Novella, PHV, LII. évf. 31. sz., aug. 3., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: A keleti villámvonaton robogtam hazafelé, forró nyáron. ; kötetben: EK1, EK2, : Hetedik fejezet.] Kosztolányi Dezső: Esti Kornél rimei, PHV, LII. évf. 32. sz., aug. 10., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: bevezető sorok + vers; első sor/mondat: (Az alábbi verseket barátom irta, akit önök már ismernek. / Kassa. ; annotáció: Kosztolányi bevezetőjével.] Kosztolányi Dezső: Künn a tanyán, PHV, LII. évf. 33. sz., aug. 17., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Künn a tanyán élek, egyórai járóföldre az első vasuti állomástól és telefontól, egynapi járóföldre az első kórháztól és könyvtártól, szántóvető parasztok között. ] Kosztolányi Dezső: Harmadik szatira. Forradalmár, PHV, LII. évf. 34. sz., aug. 24., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Itt jár közöttünk. Áldott, szende lélek. ; kötetben: ÖGyK, : Három szatíra. III. Forradalmár.] Kosztolányi Dezső: Szegényasszony. Novella, PHV, LII. évf. 35. sz., aug. 31., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: I. Amint faluztam, megszállottam egy parasztkunyhóban, a szegényasszonynál. ; kötetben: T, : Szegényasszony.] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, LII. évf. 36. sz., szept. 7., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Micsoda szépség. Két világoszöld szeme, mint két szőlőszem. / Észrevették-e, hogy azok a homoksütemények, gombócok, kenyerek melyeket a tóparton játszadozó gyermekek gyurnak, azután kövön száritanak meg a napon, nagyságukban, formájukban teljesen azonosak az asszir, babiloni és pompeii régészeti leletekkel, melyet muzeumok üvegszekrényeiben bámulunk meg. / A szél ma este úgy csapkodja ajtóimat, mint dühös szolgáló, akinek fölmondtak. /»Ó, a boldog gyermekkor«kiáltanak az álszent felnőttek. / A szobacicák, amíg gazdáik alszanak, reggel, takaritás közben ki-kikönyökölnek az emeleti 292

16 ablakokba, merengenek, elterpeszkednek ottan s karjukat szétfeszitve, birtokba veszik az ablakokat és velük az egész lakást, mintha csak ők laknának ottan.] Kosztolányi Dezső: Mire gondoltál?, PHV, LII. évf. 37. sz., szept. 14., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Egyedül voltam, mikor belépett szobámba. Mire gondoltál? kérdezte mosolyogva. ] Kosztolányi Dezső: Struccpolitika. Novella, PHV, LII. évf. 39. sz., szept. 28., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Szivfacsaró látvány ez a sok munkanélküli. Hasznos, képzett emberek lézengenek köröttem, lógatják a kezüket, alszanak az utcapadokon. ] Kosztolányi Dezső: Szemüveg. Novella, PHV, LII. évf. 40. sz., okt. 5., 5 6. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Negyvenéves mult. Alig néhány évvel. Ne kicsinyeskedjünk. ] Kosztolányi Dezső: A csodálatos utca, PHV, LII. évf. 42. sz., okt. 19., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Kócos férfi, huszonnyolcéves, fekete kalap, fekete ruha szapora léptekkel igyekszik valahová a köruton. / A villamosban a legépelt kéziratomat javitgatom. / Pompás tura-autó, hátul köpcös bőrönddel, porosan-piszkosan, mintha külföldről jönne, lassan kocog egy budai utcán. / Elhagyott utcán, enyhe őszi éjszakában. Kié ez a hang? ] Kosztolányi Dezső: Lélek és nyelv, PHV, LII. évf. 43. sz., okt. 26., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Ha idegen nyelven társalgunk, bármennyire is otthonosak vagyunk benne, bizonyos idő, egy vagy több óra multán, kifáradunk. / Csak az anyanyelvvel nem lehet soha jóllakni, csak attól nem kapunk soha csömört, csak azt fogadjuk magunkba korlátlanul, ugy, hogy minden szemerjét azonnal vérré változtatjuk. / Szemem láttára, fülem hallatára alakult ki tiz év alatt egy uj magyar szó, a: papszelet. / Egy spanyol iró a tubarózsáról elmélkedvén, azon sopánkodik hogy nyelvükben milyen rút neve van ennek a gyönyörü virágnak. ] Kosztolányi Dezső: Az idegen. Novella, PHV, LII. évf. 45. sz., nov. 9., 6. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Abban az időben a világ még nem volt egyetlen földfolt, melyet telefonok, rádiók hálóznak át s gépek röpülnek keresztül pár nap alatt. ] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, LII. évf. 46. sz., nov. 16., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Nem ismerek az egész földgolyón nagyobb művészt Arany Jánosnál, sem az élők, sem a halottak között. / Minden telefoncsöngetés egyforma. Gondoltál-e már erre? / Miért ülsz mindig a szobában iróasztalodra görnyedve? kérdezte a kritikus. ] Kosztolányi Dezső: Furcsa. Novella, PHV, LII. évf. 47. sz., nov. 23., 8. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Az öngyilkos három levelet irt: egyet vidéken élő édesapjához, melyben elbucsuzik tőle, egyet a rendőrséghez, melyben bejelenti, hogy önkezével vetett véget életének, egyet pedig az ismeretlenhez, aki majd megtalálja holttestét azon az erdei tisztáson, melyet már rég kiszemelt végzetes tettének végrehajtására. ; kötetben: T, : Öngyilkos.] Kosztolányi Dezső: Az utolsó csoda, PHV, LII. évf. 48. sz., nov. 30., 4. [Rovat: 293

17 Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Lassanként kopnak, halványodnak köröttünk a dolgok. Mire megöregszünk, a világot való mivoltában látjuk és akkor ráeszmélünk, hogy nem sokat ér, nem is olyan kár itthagyni. ] Kosztolányi Dezső: I. Kritikus, PHV, LII. évf. 50. sz., dec. 14., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: A kritikus, aki a fiatal irók munkáit birálja minekelőtte kezébe venné kézirataikat, megismerkedik velük. ; annotáció: Emberek összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: II. Koporsós, PHV, LII. évf. 50. sz., dec. 14., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Az öreg koporsós a városnegyedben mindenkit ismer. De senkinek se köszön. ; annotáció: Emberek összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: III. Zöld vadász, PHV, LII. évf. 50. sz., dec. 14., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Évek óta tünődöm, miért tartanak bizonyos előkelősködő emberek a pesti lakásukon egy inast, akit zöld vadászruhába öltöztetnek s vadászkalapban, zergetollal járatnak? ; annotáció: Emberek összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: I. A gyertya meg én, PHV, LII. évf. 51. sz., dec. 21., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Áramzavar támadt. Kialudt a villany. Viaszgyertyánál dolgoztam három óra hosszat. ; annotáció: Képeskönyvem összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: II. Ivás, PHV, LII. évf. 51. sz., dec. 21., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Némely vidéken a spanyolok a világért se innák ki körömcsöppeig az italukat. ; annotáció: Képeskönyvem összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: III. Avar, PHV, LII. évf. 51. sz., dec. 21., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Rendezgetjük leveleimet, melyeket ismerősök, ismeretlenek intéztek hozzám, innen a közelből s messze-messze világrészekből, több évtizeden át. ; annotáció: Képeskönyvem összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Verőfény. Elbeszélés, PHV, LII. évf. 52. sz., dec. 25., [Rovat: Vasárnap; műfaj: elbeszélés/novella; első sor/mondat: Mi is sokat küszködtünk. ; kötetben: T, : Verőfény.] Kosztolányi Dezső: Gyilkosok a ködben. Detektivtörténet, PHV, LIII. évf. 1. sz., jan. 4., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: A téli napszállat ködében egy külvárosi mellékutcán kóboroltam. ] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, LIII. évf. 2. sz., jan. 11., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Török barátom meséli: Annakelőtte babonásan tiszteltük az aggokat, a halottakat s az elmebetegeket. / Azt, hogy az életben micsoda a föltétlen érték, csak ugy tudhatjuk meg, hogyha a halálhoz viszonyitjuk. /»Öt nyelvet beszél tökéletesen«hallom s mosolyogva veszem tudomásul. / A»honfibú«régi, regényes szó, a tizennyolcadik század elején jött létre, de mi, akik éjjel-nappal szenvedünk miatta, tudjuk, hogy olyan kézzelfogható valóság, mint egy közgazdasági tény. ] Kosztolányi Dezső: Emléksorok egy uj prófétának, PHV, LIII. évf. 3. sz., jan. 18.,

18 [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Arra vállalkoztál, hogy ennek a világnak prófétája légy. Ez éleslátásodra vall. ] Kosztolányi Dezső: Valaki a boldogságról, PHV, LIII. évf. 5. sz., febr. 1., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Higyjék el, nincs az összefüggésben a külső világgal. Magunkban hordozzuk, lelkünk mélyén, titkosan. ; annotáció: Terefere összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Nő a hü kakasról, PHV, LIII. évf. 5. sz., febr. 1., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Amikor vidéken laktunk, volt nekünk egy kakasunk. ; annotáció: Terefere összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Idegorvos egy betegéről, PHV, LIII. évf. 5. sz., febr. 1., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Legutóbbi amerikai tanulmányutam idején beteghez hivattak. ; annotáció: Terefere összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Optimista a gázháboruról, PHV, LIII. évf. 5. sz., febr. 1., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Rettenetes lesz, az kétségtelen. Csecsemők, aggastyánok fulladnak meg, elkékült arccal. ; annotáció: Terefere összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Sárika. Novella, PHV, LIII. évf. 7. sz., febr. 15., 6 7. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Általában, drágám, sokat lehetne még beszélni a szegénységről. ; kötetben: T, : Sárika.] Kosztolányi Dezső: Munka, PHV, LIII. évf. 8. sz., febr. 22., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Gyalog mentem föl a harmadik emeletre. Fekete téli délután volt. Fekete sarat hoztam a cipőm talpán. ] Kosztolányi Dezső: Hogyan születik a vers és a regény? Válasz és vallomás egy kérdésre I., PHV, LIII. évf. 10. sz., márc. 8., 3 4. [Műfaj: esszé/tanulmány; első sor/mondat: Azt kérdezik tőlem, hogy születik a vers és a regény? ] Kosztolányi Dezső: Hogyan születik a vers és a regény? Válasz és vallomás egy kérdésre II., PHV, LIII. évf. 11. sz., márc. 15., 4 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: esszé/tanulmány; első sor/mondat: A költő ihlete pillanatokig, vagy órákig tart, aztán ellobban, csak pörnyéje marad ott. ] Kosztolányi Dezső: Papirszeletek, PHV, LIII. évf. 13. sz., márc. 29., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Ismertem egy kutyát. Minden áldott nap játszott, incselkedett a gazdájával. / Vannak az életben apró, galibás véletlenek. Egy fiatal asztalosmester hazaszállitja első munkáját, valami szekrényt s egy hét mulva elküldi a megrendelőhöz első számláját. / Ámulva olvasom a magyar boszorkánypörök jegyzőkönyvét. / A franciák legkitünőbb, legtudományosabb lexikonjában, a Larousse-ban, a hetedik kötet lapján ez áll: ] Kosztolányi Dezső: Aranyeső, PHV, LIII. évf. 14. sz., ápr. 5., [Műfaj: novella; első sor/mondat: Hajnal felé egy bárban üldögéltünk. A négerzenekar pihent. Mi ásitoztunk. Esti Kornél fülembe sugta: ; kötetben: EK1, EK2, : Hatodik fejezet.] Kosztolányi Dezső: Bokros, PHV, LIII. évf. 15. sz., ápr. 12., 6. [Rovat: Vasárnap; 295

19 műfaj: novella; első sor/mondat: Igy szoktam hivni bokros teendői miatt. Nem ismerek nála tevékenyebb embert. Ő a földgolyó legelfoglaltabb embere. ] Kosztolányi Dezső: Tóth Kálmánról, PHV, LIII. évf. 16. sz., ápr. 19., 6 7. [Rovat: Vasárnap; műfaj: nyilvános beszéd; jegyzetben: Elmondta az iró, Tóth Kálmán századik születési évfordulójára rendezett emlékünnepen, Baján. ; első sor/mondat: Hölgyeim és uraim, száz esztendeje, hogy Tóth Kálmán született. ] Kosztolányi Dezső: Káté. A kinai költészet barátjainak I. A halál pitvarában, PHV, LIII. évf. 17. sz., ápr. 26., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: Ez a nép állandóan a halál pitvarában kuksol. Régi szentkönyvei alapján azt hiszi, hogy a föld négyszögletes s az ég kerek. ; kötetben: KJV1, 7 9: Káté. I. A halál pitvarában, KJV2, 7 10: Káté. A halál pitvarában.] Kosztolányi Dezső: Káté. A kinai költészet barátjainak. II. Szertartás és lélek, PHV, LIII. évf. 18. sz., máj. 3., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: Giles azt állitja, hogy nem vallásosak, csak babonásak. ; kötetben: KJV1, 9 11: Káté. II. Szertartás és lélek, KJV2, 10 14: Káté. Szertartás és lélek.] Kosztolányi Dezső: Káté. A kinai költészet barátjainak. III. Az irás népe, PHV, LIII. évf. 19. sz., máj. 10., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: Ez a földkerekség egyetlen népe, mely egy irót tett istenné. Tzi-shon az irás istene. ; kötetben: KJV1, 11 14: Káté. III. Az irás népe, KJV2, 14 19: Káté. Az írás népe.] Kosztolányi Dezső: Káté. A kinai költészet barátjainak. IV. Mi az ő versük?, PHV, LIII. évf. 20. sz., máj. 17., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: Kina irodalma szakadatlan folytonosság, immár több, mint négyezer esztendő óta. ; kötetben: KJV1, 14 17: Káté. IV. Mi az ő versük?, KJV2, 19 24: Káté. Mi az ő versük? ] Kosztolányi Dezső: Káté. A kinai költészet barátjainak. V. Ihlet és teremtés, PHV, LIII. évf. 21. sz., máj. 24., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: A kinai költő a tárgy választásában se föltétlen szabad. Alig van vallásos és szerelmi költészetük. ; kötetben: KJV1, 17 20: Káté. V. Ihlet és teremtés, KJV2, 24 29: Káté. Ihlet és teremtés.] Kosztolányi Dezső: Esti Kornél naplója, PHV, LIII. évf. 23. sz., jún. 7., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Vannak koldusok, nyájas, derüs aggastyánok, kávébarna bőrrel, ezüst hajjal, akik mintegy erre a pályára születtek. / Beh förtelmes is a kegyencpoéta, aki hercegek udvarában kegyelem-kenyéren él s ugy táncol, amint gazdája fütyöl. / Fölszáll a villamosra egy magas fiu, huszéves lehet, feketeszemü, feketehaju. / Virágáruslány járja végig a kávéházat. ] Kosztolányi Dezső: Bitang tárgyak, PHV, LIII. évf. 25. sz., jún. 21., 7. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Gyakran találok az utcán bitang tárgyakat. Olyan elhagyottan hevernek ottan, hogy megesik rajtuk a szívem. ] Kosztolányi Dezső: Furcsa dolgok, PHV, LIII. évf. 27. sz., júl. 5., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Szőrszálhasogatás: micsoda elévült fogalom. / Látok egy platánt, mely fölnyulik a bérház harmadik emeletéig. / Ó, az utca ezer, mindig változó 296

20 arca, a mosolyok és fintorok, az élet izomjátéka, a taglejtések és mozdulatok, a félfüllel hallott mondat-foszlányok és szó-roncsok, melyek inditóokok és előzmények ismerete nélkül oly különösen hatnak ránk s megérzékeltetik a létezés végzetességét és nevetségességét, minden dolog viszonylagos voltát. / Orvosbarátom mesélte, hogy minap egy sulyos állapotban lévő, fekvő betegének a huga köpetet vitt hozzá, amint szokás, kis tégelyben, gondosan lekötözve, becsomagolva. / Ez a szegény asszony, aki két napja nem evett s lakás nélkül tébolyog a városban, egy keritésre dőlve zokog. ] Kosztolányi Dezső: Vonat, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: A vonat a mai emberiség titáni játékszere. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Pipacsok a zöld mezőn, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: Ó, hogy rikolt a mező közepén az a sok pipacs. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Utitársaim, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: Enyveshátak utitársaimról, kikkel egy vonatfülkében harmincnyolc óra alatt összehozott a véletlen. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Duna, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat:»a Duna Regensburgig hajózható «Ezt most szemlélhető módon látom beigazolva. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Kövér kereskedő, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: Hatalmas, sörön hizlalt pocakkal álldogál könyvesboltja előtt. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Számozott fák az országuton, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: Csodálatos: ezen az országuton a fák meg vannak számozva. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Németország, PHV, LIII. évf. 29. sz., júl. 19., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: A hajnali fényből ódon várromok lépnek elő, rózsaszin köpenyben. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Az önérzet alázata, PHV, LIII. évf. 29. sz., júl. 19., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Hetvenmillió ember beszéli ezt a nyelvet. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Kinzókamra, PHV, LIII. évf. 29. sz., júl. 19., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: A nürnbergi kinzókamrában látni a vasszüzet, mely halálos roppantással ölelte magához az elitéleket, a kinpadot, mellyel a lábszárakat kissé kinyujtották, a szájterpesztőt, melynek segitségével fölpeckelték a gyanusitottak száját és vizet öntöttek beléje, míg föl nem pukkadtak, a tréfás álarcokat a megátalkodott rágalmazók, a pelengéreket [!] a csalárd kalmárok, a spanyol gallért a civódó szomszédok számára, a hüvelykszoritót, mellyel vért sajtoltak a rossz muzsikusok ujjából, valamint a szöggel kivert bölcsőt, a különböző csipeszeket, harapófogókat s ollókat, melyekkel lenyisszantották a gonosz 297

www.kosztolanyioldal.hu források/forrásjegyzék A Pesti Hírlap Vasárnapja (1925 1936)

www.kosztolanyioldal.hu források/forrásjegyzék A Pesti Hírlap Vasárnapja (1925 1936) A Pesti Hírlap Vasárnapja (1925 1936) (1927. jan. 1 1937. febr. 21.) Képes irodalmi és művészeti lap. Szerkesztette Lenkey Gusztáv. A kiadvány eleinte (1925) még a Pesti Hírlappal együtt jelenik meg, később

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Márai Sándor. Magyar borok. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár

Márai Sándor. Magyar borok. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár Márai Sándor Magyar borok bor mellett. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár Ha megöregszem pincét akarok, ezt már szilárdan elhatároztam. Semmi mást nem akarok az élettől.

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ A MÚLÓ IDÕ NYOMÁBAN A CIPÉSZ A cipészekkel valahogy mindig jóba voltam. Nem tudom, miért,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A holdak rejtélyes életű gömbök, Úgy hírlik, lakóik sohase voltak szerelmesek, lakóik sohase voltak szervesek, lakóik állítólag nem is léteztek sose

A holdak rejtélyes életű gömbök, Úgy hírlik, lakóik sohase voltak szerelmesek, lakóik sohase voltak szervesek, lakóik állítólag nem is léteztek sose Néhány jellegzetes hold A holdak rejtélyes életű gömbök, Úgy hírlik, lakóik sohase voltak szerelmesek, lakóik sohase voltak szervesek, lakóik állítólag nem is léteztek sose Nos,este mégis feltámad nagyon

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

2002. október 12. 2002. október 26.

2002. október 12. 2002. október 26. Különben ismét Berlinben, most tíz hónapig, mint a Wissenschaftskolleg zu Berlin egyik fellow ja. A múlt szerdán két óra hosszat olvastam föl a Kamrá ban a Felszámolásból. Különös élmény volt, biztonságos,

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG Sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi fekszik a sötétben. A kályhánál valami furcsa domborodik. Valami púpos szörnyeteg, ugrásra készen. Gyuszi feljebb húzza a

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

kiderül, hogy nincs is rajta bugyi. No, akkor te mit képzelsz róla? Nagyon érdekes hasonlat, bár én Látjátok, itt ütközik ki a generációs különbség

kiderül, hogy nincs is rajta bugyi. No, akkor te mit képzelsz róla? Nagyon érdekes hasonlat, bár én Látjátok, itt ütközik ki a generációs különbség Pótnászút Hárman álltak a megállóban autóbuszra várva. Pista, a kefefrizurás, kigyúrt izmú, jóképű, harmincas fiatalember, Feri, a dérütötte ötvenes, meg Zsiga, az üllepig érő homlokú, nyugdíjba készülő

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Rovarirtásból élt a novícius

Rovarirtásból élt a novícius Rovarirtásból élt a novícius P. Hagyó József Jézus Kistestvére Szerzetesként egyedül, de nem közösség nélkül Az előjelek aggasztják az embereket, az e világ hatalmasai több alkalommal konferenciára gyűlnek

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben