források/forrásjegyzék A Pesti Hírlap Vasárnapja ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.kosztolanyioldal.hu források/forrásjegyzék A Pesti Hírlap Vasárnapja (1925 1936)"

Átírás

1 A Pesti Hírlap Vasárnapja ( ) (1927. jan febr. 21.) Képes irodalmi és művészeti lap. Szerkesztette Lenkey Gusztáv. A kiadvány eleinte (1925) még a Pesti Hírlappal együtt jelenik meg, később válik csak külön, a napilap hétvégi mellékletévé. Utóbb Képes Vasárnap címen látott napvilágot. Olyan szerzők írtak bele, mint Gárdonyi Géza, Harsányi Zsolt, Illyés Gyula, Nagy Lajos, Somlyó Zoltán vagy Vas István. Kosztolányi rendszeresen közölte itt novelláit, tárcáit, műfordításait K[osztolányi]. D[ezső].: Részeg asszony, PHV, XLVII. évf sz., máj. 31., 36. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Tyühaj, ez a néni konty alá öntött valamit. Berugott. Be bizony. ] Kosztolányi Dezső: Párbeszédek. Bartók Béla, PHV, XLVII. évf sz., máj. 31., 38. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Ezüstfej. Egy ezüstszobor finom feje, melyet az ötvös pirinyó kalapácsokkal dolgozott remekbe, esztendők munkája során. ] Kosztolányi Dezső: D[r]áma, PHV, XLVII. évf sz., jún. 7., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Két kakastoll, mérgeszöld, lobogó, ércesen-villogó a verőfényben, mint a szigorúság jelképe. ; kötetben: TP, ] K[osztolányi]. D[ezső].: Párbeszédek. Pósta Sándor, PHV, XLVII. évf sz., jún. 7., 42. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A kardvivás világbajnoka, kinek pengéje leghegyesebb, legügyesebb, legelmésebb az egész földön. ] K[osztolányi]. D[ezső].: Párbeszédek. Gombócz Zoltán, PHV, XLVII. évf sz., jún. 14., 41. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Polcok rohannak föl a mennyezetig, telistele könyvekkel. Boldog Isten, mennyi könyv, mennyi szótár. ] Kosztolányi Dezső: Báb, PHV, XLVII. évf sz., jún. 21., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Éjjel az acetylénlámpa úgy ég a körúton, hogy fénye szinte lármáz, sebzi a szemet, beledöf éles sugarával az agyvelőbe. ] K[osztolányi]. D[ezső].: Párbeszédek. Csók István, PHV, XLVII. évf sz., jún. 21., 39. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Epreskert. Szapora eső hull a fákra, melyek az égbe esdenek, kitárják zöld karjukat, zöld kezüket, mosdanak a viharban. ] Kosztolányi Dezső:»Te jó Isten a Svájc meg a fősör «, PHV, XLVII. évf sz., jún. 28., 41. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Délelőtt a dunaparti korzón csinos hölgy sétál s hallgatom, hogy társalog. ] Kosztolányi Dezső: Lajos megőrül, PHV, XLVII. évf sz., júl. 5., 1 2. [Műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: Az adóhivatal temetőhöz hasonlit, melyben órákig lehet bolyongani. ; kötetben: RO1, 89 97: Őrült.] Kosztolányi Dezső: A legnyomorultabb, PHV, XLVII. évf sz., júl. 26., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Az üzletek ajtairól banánfüzérek csüngenek, de még nem mindenütt érettek. ] 278

2 2534. Kosztolányi Dezső: Isten, PHV, XLVII. évf sz., aug. 30., 37 [1]. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Sehol se hallottam oly sokszor ezt a szót, mint itt, a francia vidéken. / Grande Chartreuse. A karthauziak, kik egész életükben hallgattak, emberöltőkön át, a tizenegyedik századtól kezdve, az egyház és állam szétválása után kivonultak az ősi kolostorból. / Szent Lajos templomában a szószéken ferencrendi szerzetes prédikál. / A koporsókat mindig beviszik a templomba. / Vecsernye után a templom körül vércsevisongás hallik. / Néger katonák térdepelnek az oltár lépcsőjén, nyolcan. ] Kosztolányi Dezső: Uti jegyzetek, PHV, XLVII. évf sz., szept. 6., 39. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok/útirajz; első sor/mondat: P. L. M. Párizsi gyorsvonat. / Grenoble arról nevezetes, hogy körötte emelkedik a fellegekbe a Belledonne, a Néró sisakja, a Három szűz, meg arról, hogy itt született Stendhal, ki az irodalomban van oly magasság, mint ezek a csip-csúp ormok. / Amint megérkezem, ezt veszem észre: mindenki mély gyászban van. / Egyébként nemzetköziség, erősen angol-amerikai szinezettel. / Egy zászló. ] Kosztolányi Dezső: A titok, PHV, XLVII. évf sz., szept. 13., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Egy napon bejött hozzánk egy aggastyán, kezébe vette a seprőt, mely az ajtófélfához volt támasztva és se szó, se beszéd kisöpörte a kertet. ] Kosztolányi Dezső: Boris könyve, PHV, XLVII. évf sz., szept. 27., [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Boris beszegődött hozzánk kézilánynak, de még nem volt könyve. ; kötetben: TP, ] Kosztolányi Dezső: Gyermekágy, PHV, XLVII. évf sz., okt. 4., 39. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Te mondta barátom ezt még nem meséltem neked. Mult hónapban feleségem nagytakaritást csinált a padláson. ] Kosztolányi Dezső: Az az ember, PHV, XLVII. évf sz., okt. 11., 39. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Van egy ember, kivel állandóan találkozom. ; kötetben: T, ] Kosztolányi Dezső: A harminchetedik, PHV, XLVII. évf sz., okt. 18., 39. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: A kosztosház»kerekasztalánál«, mely inkább patkóalakú volt, harminchatan étkeztünk a nyaralóhelyen, főkép amerikaiak és angolok, kik annyira egyformák voltak, hogy sohasem tudtam, kit ismerek már és kit nem. ] Costo. [=Kosztolányi Dezső]: Budapest. Tiz kerület, tiz képben. IX., PHV, XLVII. évf sz., okt. 18., 42. [Műfaj: tárca (dialóg formában); első sor/mondat: (Reggel háromnegyed hét. Az októberi nap átsüt a párákon s aranyseprüjével végigseprüzi a kövezetet. ] Kosztolányi Dezső: Jancsi, PHV, XLVII. évf sz., nov. 8., [Műfaj: novella; első sor/mondat: Fehéren sütött a nap. Mint mikor éjjel fényképeznek és magnéziumot g[y]ujtanak, ugy izzott a balatoni fürdőhely a verőfényben. ; kötetben: T, 3 10: Fürdés.] K[osztolányi]. D[ezső].: Az ősz néger meg én, PHV, XLVII. évf sz., nov. 8., [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca/interjú; első sor/mondat: A grenoblei négerfalu általában hasonlitott a kiállitási, néprajzi falvakhoz, melyeket gyorsan ábdálnak össze, a tömeg 279

3 mulattatására. ] Kosztolányi Dezső: Találkozás, PHV, XLVII. évf sz., nov. 15., 40. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: A társaságban bemutattak nekem egy ötven éves urat. Nem hallottam a nevét. Kezet fogtunk. ] Kosztolányi Dezső: Rend. Novella, PHV, XLVII. évf sz., nov. 29., 40. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: I. Anyám gyakran mondotta nekem: Te rendetlen. Jaj, te szelekótya [!]. ; kötetben: TP, 19 23: Rend.] Kosztolányi Dezső: Körbe-körbe, PHV, XLVII. évf sz., dec. 13., 36. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Miután megreggeliztem, fizettem. A főpincér visszaadott, majd elém tett egy dobozt, kék szalaggal átkötve. ] Kosztolányi Dezső: Lélek, PHV, XLVII. évf sz., dec. 20., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: 1923-ban, augusztus végén, mikor haza érkeztem nyári utazásomból, nyitott ablaknál aludtam. Éjfél felé, valahonnan messziről vagy közelről? zajt hallottam. ] Kosztolányi Dezső: Vallomás, PHV, XLVII. évf sz., dec. 25., 37. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Mint a mozdonyvezető, ; kötetben: M, 41 44: Költő.] Kosztolányi Dezső: Kőszáli sas, PHV, XLVIII. évf. 2. sz., jan. 3., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Ezt a festő igy mondta el: Tudjátok, egész életemben szerettem a kényelmet. ] Kosztolányi Dezső: Akik magukban beszélnek, PHV, XLVIII. évf. 7. sz., jan. 10., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Iskolás koromban arra tanitottak, hogy a drámairó már nem ir monológokat, mert az emberek csak másokkal szoktak hangosan beszélni, magukban csak akkor, ha bolondok. ] Kosztolányi Dezső: Öregség, irás, vendégszeretet, PHV, XLVIII. évf. 13. sz., jan. 17., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Aki három-négy évtizedet élt, egyszerre riadtan veszi észre, hogy körötte, a maga közvetlen környezetében, már minden megtörtént, ami lehetséges, amit egykor regényesen távolinak képzelt. / Tizenegy éves voltam. Téli délután lógó lámpák alatt kávéztunk, mikor egy cseléd lélekszakadva hozta hirül, hogy nagyanyám hirtelenül meghalt. / Irni van-e ennél kockázatosabb valami? / Ennél pimaszabb emberbarátot mégsem láttam. ] Kosztolányi Dezső: Szegény asszony a vonat harmadik osztályán, PHV, XLVIII. évf. 19. sz., jan. 24., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Egy asszony is van itt. Rekedt ; annotáció: Kancsal rimek. Mühely-tanulmány összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, : Negyven pillanatkép. XIV. Harmadosztály.] Kosztolányi Dezső: Elsuhanó leányarc, PHV, XLVIII. évf. 19. sz., jan. 24., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Egy pillanatra láttam csak zafir- / szemed s csodásan ellebegtél, ; annotáció: Kancsal rimek. Mühely-tanulmány összefoglaló cím alatt; 280

4 kötetben: ÖGyK, 356: Negyven pillanatkép. XXVIII. Kancsal rímek.] források/forrásjegyzék Kosztolányi Dezső: Naptalan decemberi délután, PHV, XLVIII. évf. 19. sz., jan. 24., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Bosszús / dühvel harapja ablakom az orkán ; annotáció: Kancsal rimek. Mühely-tanulmány összefoglaló cím alatt; kötetben: ÖGyK, 356: Negyven pillanatkép. XXIX. Naptalan decemberi délután.] Kosztolányi Dezső: Fanyar nap, PHV, XLVIII. évf. 25. sz., jan. 31., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Ó, egyáltalán nem volt semmi baja, olyan erős volt, mint a bika s fiatal is még, viszonylag nagyon fiatal, a harmincas évek utolsóit taposta de vacsora után körülvették rokonai s rábeszélték, hogy arra az esetre amelytől az Isten óvjon bennünket szóval arra az esetre mert végre emberek vagyunk biztosittassa életét. ] Kosztolányi Dezső: Testvéri kalap!, PHV, XLVIII. évf. 30. sz., febr. 7., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Ruháinkat, melyeket évek óta hordunk, úgy megszokjuk, mint tulajdon testünket. ] Kosztolányi Dezső: Ida, PHV, XLVIII. évf. 36. sz., febr. 14., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: A tisztaszobában, hol aranyozott rámákból bámul ükapám és ükanyám az életemre, az üvegszekrény mellett állanak a sötétzöld karosszékek, melyek egykor öreganyám kelengyéjének egy részét alkották. ] Kosztolányi Dezső: A versről, PHV, XLVIII. évf. 42. sz., febr. 21., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: jegyzetek/mozaikok; első sor/mondat: Néha elcsodálkozom azon, hogy az emberek összejönnek egy teremben és verseket hallgatnak. / A szavak arra szolgálnak, hogy gondolatainkat közöljük társainkkal. / Az, hogy»miről szól«valamely vers, a költőnek csak annyira fontos, mint a szobrásznak az, hogy szobrát fehér, vagy vörös márványból faragta-e. / Azt hallom, hogy ez vagy az a költemény érthetetlen. ] Kosztolányi Dezső: Homokvár, PHV, XLVIII. évf. 48. sz., febr. 28., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Nyáron a tengerparton meztelen gyerekek homokvárat épitettek. ] Kosztolányi Dezső: Kültelki bolt, PHV, XLVIII. évf. 54. sz., márc. 7., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Fanyar ez a tavasz, savanyú, mint a citrom. ; kötetben: TP, ] Kosztolányi Dezső: Pajzán szóképek, PHV, XLVIII. évf. 60. sz., márc. 14., 31. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca/esszé; első sor/mondat: Vannak szóképek melyeket annál kevésbé birok megszokni, minél gyakrabban találkozom velük. ] Kosztolányi Dezső: Aranyóra. Naplójegyzet, PHV, XLVIII. évf. 65. sz., márc. 21., [Műfaj: novella; első sor/mondat: Két és három óra közt, mikor minden villámló napfényben ragyogott, hirtelenül eltünt iróasztalomról az aranyórám. ; kötetben: Bű, 5 18: A detektiv.] K[osztolányi]. D[ezső].: Utszéli pletyka, PHV, XLVIII. évf. 65. sz., márc. 21., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Az a barátom, ki havonta egyszer fülembe 281

5 duruzsol mindenféle szamárságokat, hireket, melyek érdekelnek és nem érdekelnek s elém önti a pletykákat, melyeket kiszedeget a város szemeteskosarából, minap ezt mesélte: ] Kosztolányi Dezső: Ló és ember, PHV, XLVIII. évf. 71. sz., márc. 28., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Hajnal felé nem kaptam autót. Fölszálltam egy konflisba. ] Kosztolányi Dezső: Ebéd, PHV, XLVIII. évf. 76. sz., ápr. 4., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Délben az alagút budai oldalán egy ember ebédel. ] Kosztolányi Dezső: Krisztinai füvesasszony, PHV, XLVIII. évf. 81. sz., ápr. 11., [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca/interjú; első sor/mondat: Pár évvel ezelőtt még nem tudtam volna elképzelni, hogy a hetivásáron ez a parasztasszony füveket áruljon. ] Kosztolányi Dezső: Papirgaluska, PHV, XLVIII. évf. 87. sz., ápr. 18., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Huszonhat éves volt, mikor meghalt. / A vers előbb tetszik, csak aztán értem meg. / Jaj, a kiméletes kritikus. / Régimódi, förtelmes, piszkos bohém. / Iró az adóhivatalban: / Láttam egy sánta szinészt! ] Kosztolányi Dezső: Sirni, PHV, XLVIII. évf. 93. sz., ápr. 25., 38. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Beszállt az autóba a nő, utána a férfi. Kedves rokonukat temették el, aki hirtelenül halt meg. ] Kosztolányi Dezső: Hazudik-e a regényiró?, PHV, XLVIII. évf. 98. sz., máj. 1., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: (Colette, kinek regényeit eddig önéletrajznak tekintették, kijelentette, hogy a hires Claudine egyáltalán nem ő, az alakot kitalálta s»a regényiró első kötelessége hazudni«. ] Kosztolányi Dezső: Furcsa dolgok, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 9., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Mindig elámulok, megdöbbenek, mikor a könyvesboltban a vevő igy szól: / Ebédelünk a vendéglőben. Asztaltársam egyszerre fölordit. / Sötét éjszaka. Csak az ujságosbódé világol a körúton. ] Kosztolányi Dezső: Delej, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 16., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Idestova két éve lehet ennek. Álltam az iróasztal előtt, felbontottam egy levelem s boritékját, ahogy szoktam, gépies mozdulattal a papirkosárba ejtettem. ] Kosztolányi Dezső:. Forró délután, vonaton, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 23., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Az utasok hevernek, mint a hullák ; Olasz uti naplómból összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: IX. 27., hajnal 4 óra, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 23., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: A Hold az eget fehérre meszelte, ; Olasz uti naplómból összefoglaló cím alatt.] K[osztolányi]. D[ezső].: Alakok. Telefonos kisasszony, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 23., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Mint egy templom. Valóban, mint egy ismeretlen, különös huszadik századbeli vallás székesegyháza a telefonközpont, hol soha véget nem 282

6 érő imát zümmögnek, halk, alig hallható zsolozsmát mormolnak, melynek moraja rejtélyes egyveleggé olvad. ; kötetben: A, 61 64: Telefonos kisasszony.] Kosztolányi Dezső: Emlékbeszéd, PHV, XLVIII. évf sz., máj. 30., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Most halt meg egy barátom, ki egyik legnemesebb jóltevője, egyik legtermékenyebb irója volt a mai kornak. ] Kosztolányi Dezső: Kisértet, PHV, XLVIII. évf sz., jún. 20., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella/jelenet; első sor/mondat: (Maguk a szemtanuk ágrólszakadt, szegény emberek mesélték el nekem ezt a történetet, mely nemrég valóban megesett egy kültelki rozoga bérházban. ] Kosztolányi Dezső: Levél. Egy betiltott darabról, PHV, XLVIII. évf sz., jún. 27., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: nyílt levél; első sor/mondat: Tisztelt kisasszony, asszonyom, vagy uram, bocsánat e cifra cimzésért. Levele alá azonban, mellyel megtisztelt, nem irta oda nevét. ; annotáció: válasz egy olvasói levélre. Előzmény: Costo. [=Kosztolányi Dezső]: A rabnő. Reinhardt társulata, PH, XLVIII. évf sz., jún. 24., 14.] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, XLVIII. évf sz., júl. 4., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Költő, miért hasonlitod magad a saskeselyühöz? / Ausztriában egy süket, angol lord főbelőtte magát. / Éjfél és hajnal közt csönd. / Ne bántsátok azt a nőt ott a telefonfülkében. / A gyermekkor törpesége és kimondhatatlan boldogtalansága. / A szabadgondolkozónak kislánya született, kit nem Katinak, Bözsinek nevezett, hanem Európának. ] Kosztolányi Dezső: Káté kéjutazóknak, PHV, XLVIII. évf sz., júl. 18., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca (fiktív dialóg); első sor/mondat: Mi a neved teneked, ki minden gyakorlati cél nélkül utazol, csak ép hogy utazzál? Kéjutazó. ] Kosztolányi Dezső: Szunyog, PHV, XLVIII. évf sz., júl. 25., 39. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Forró, fekete éjszaka volt. ; kötetben: TP, ] Kosztolányi Dezső: Fellegjáró és elképesztő, PHV, XLVIII. évf sz., szept. 5., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Keresztvizre szeretnék itt tartani két szót, mely a Pesti Hirlap pályázatán született meg és kapott jutalmat. ; annotáció: a Pesti Hírlap a fantasztikus szó magyarítására kiírt pályázatának eredményeiről.] Kosztolányi Dezső: Ötvenezer zsebkendő és gyufa, PHV, XLVIII. évf sz., szept. 12., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Veronában a nyáron láttam egy tömeget. ] Kosztolányi Dezső: Öreg barackfa. Elbeszélés, PHV, XLVIII. évf sz., szept. 19., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: elbeszélés; első sor/mondat: I. Borbélyné ősszel rendbehozatta a lakását. Miután a szobákat mind-mind kifestették és föltisztogatták, észrevette, hogy a szalon még mindig sötét. ; kötetben: TP, 7 9: Öreg barackfa.] K[osztolányi]. D[ezső].: Népek, egyetlen igével, PHV, XLVIII. évf sz., szept. 26., 36. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: (Multkor egy társaságban azt 283

7 inditványoztam, hogy jellemezzük az ottlevőket találomra, egyetlen szóval. ; annotáció: országnevekhez egy-egy ige társítása.] Kosztolányi Dezső: Nyeremény, PHV, XLVIII. évf sz., okt. 3., 35. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Van egy naptáram. Abba már évek óta minden nap bejegyzem, hogy mi a teendőm. ] Kosztolányi Dezső: Nyilt levél a szellemláncról, avagy a büvölő-bájoló amerikai tisztről, PHV, XLVIII. évf sz., okt. 10., 34. [Rovat: Vasárnap; műfaj: nyílt levél/tárca; első sor/mondat: Tisztelt közönség, Elég terjedelmes napi postámba a sorsjegyekkel, a tagdijhátralékokra való figyelmeztetésekkel, meg az ujabb nyomatékos fölszólitásokkal egyetemben évek óta gépirt névtelen leveleket is kapok. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Tőzsdés, PHV, XLVIII. évf sz., okt. 17., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Ezt az embert még sohase láttam gyalog. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Sekrestyés, PHV, XLVIII. évf sz., okt. 24., 35. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Olaszországból ismerem őket: világias-papos mozdulataikat kegyes mosolyukat, mindig kopott ruhájukat, mely a tömjén és a viaszgyertyák szagát árasztja. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Házasságközvetítő, PHV, XLVIII. évf sz., okt. 31., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A házasságközvetitő-iroda, ahova benyitok, gondosan megkülönböztethető a többitől, egyik legrégibb, legmegbizhatóbb cég. ; kötetben: BK1, BK2, : IV. Házasságközvetítő.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Repülő, PHV, XLVIII. évf sz., nov. 7., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Az ember a földgolyó egyetlen teremtménye, akinek a repülés kenyérkereső foglalkozása is. ; kötetben: A, 85 89: Repülő.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Fényképész, PHV, XLVIII. évf sz., nov. 14., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Penészes hangulatokat jöttem ide keresni: ; kötetben: A, 94 98: Fényképész.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Óvónő, PHV, XLVIII. évf sz., nov. 21., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Minden lidércnyomásnál rettenetesebb emlékem az, mikor négy éves koromban először cepeltek el az óvodába, ebbe a gyermekkaszárnyába és ott megismertem gyémántkiadásban az emberi társadalmat, mely ugy látszik ab ovo ab kisdedóvó rémülettel töltött el. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Detektiv, PHV, XLVIII. évf sz., nov. 28., 34. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Nyitott lepkeláng lobog a hosszu folyosón. A falak szürkék, a levegő is szürke. ; kötetben: A, : Detektiv.] K[osztolányi]. D[ezső].: Alakok. Táncmester, PHV, XLVIII. évf sz., dec. 5., 41. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Black bottom! Gramofonlárma! ; kötetben: A, 57 60: Táncmester.] K[osztolányi]. D[ezső].: Alakok. Kártyamester, PHV, XLVIII. évf sz., dec. 19., 284

8 [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Fekete és sárga. Ez a két szin uralkodik rajta. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Szakács, PHV, XLIX. évf. 1. sz., jan. 1., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Óriási konyha az ivlámpák lila fényében. ; kötetben: A, 65 68: Szakács.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Kalauz, PHV, XLIX. évf. 6. sz., jan. 9., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Még sohasem láttam, hol alszanak a villamosok, meghitt, sárga barátaim, melyek folyton orrom előtt csörömpölnek, mikor nem kellenek és sohase jelentkeznek, mikor kellenek. ; kötetben: A, 41 44: Kalauz.] Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd, PHV, XLIX. évf. 12. sz., jan. 16., 34. [Műfaj: vers; első sor/mondat: Apám, teremtőm, istenem,.] K[osztolányi]. D[ezső].: Alakok. Kintornás, PHV, XLIX. évf. 12. sz., jan. 16., 42. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Korhely éjszaka után hánykolódom a diványon, jobbra-balra fordulok, mintegy a párnákon keresve az álmot. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Grófnő, PHV, XLIX. évf. 18. sz., jan. 23., 42. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A szeme kék. A szeme kék. A szeme kék. Háromszor kell ezt leirnom, mert annyira kék. ; kötetben: A, 69 72: Grófnő.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Tanár, PHV, XLIX. évf. 24. sz., jan. 30., 43. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Szombat délután, a diákok boldog idillje. Utána a vasárnap, arany nyugalmával, arany lustaságával. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Képviselő, PHV, XLIX. évf. 29. sz., febr. 6., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Ezen a területen meglehetősen járatlan vagyok. ; kötetben: BK1, BK2, : II. Képviselő.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Pap, PHV, XLIX. évf. 35. sz., febr. 13., 35. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A segédlelkész művelt, világjárt fiatalember, huszonkilenc éves. ; kötetben: A, 34 36: Pap.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Gyógyszerész, PHV, XLIX. évf. 47. sz., febr. 27., 34. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Bármennyire sajnálom, ezúttal nem mondhatok semmi meglepőt. A patikus olyan, mint ahogy szinpadjainkon látni. ; kötetben: A, : Gyógyszerész.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Ügyvéd, PHV, XLIX. évf. 53. sz., márc. 6., 35. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Ez a tiszteletreméltó aggastyán, aki velem szemben ül az iroda karosszékében, egyik jeles kriminalistánk. ; kötetben: BK1, BK2, : VIII. Ügyvéd.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Koldús, PHV, XLIX. évf. 59. sz., márc. 13., 35. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A kétségbeesés pillanatában, mikor lábad alól elveszted a talajt s a szemhatár végkép elborul, arra gondolsz, hogy majd koldulnod kell és megjelenik előtted a koldusbot árnyéka. ; kötetben: A, : Koldus.] 285

9 2607. Kosztolányi Dezső: Alakok. Erdész, PHV, XLIX. évf. 70. sz., márc. 27., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A Csillebércre tartok. Köröttem tar fák, alig látható rügyekkel. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Katona, PHV, XLIX. évf. 76. sz., ápr. 3., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Imre, 24 esztendős, dunántúli, a béke katonája. Önként jelentkezett. ; kötetben: A, 9 12: Katona.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Hangverseny-rendező, PHV, XLIX. évf. 82. sz., ápr. 10., 34. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Szállodai étterem délután 6-kor. Higanyszin selyemsipkák a csillárok villanykörtéin, afrikai pálmák a fütőtestek mellett és jazz, melynek ütemére néhány pár járja a charlestont: ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Zsoké, PHV, ápr. 24., XLIX. évf. 92. sz., 44. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Meeting, start, finish, favorit. Csupa angol szó röpköd körül az alagi zsoké-kocsmában, mintha Albionban volnék s messze, valahol a tizenkilencedik század közepén, mert ez a sport, mióta repülőgépek, autók mérkőznek egymással, erősen a mult izét érezteti, Széchenyi reform-korát. ; kötetben: A, 27 30: Zsoké.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Mérnök, PHV, XLIX. évf. 97. sz., máj. 1., 36. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Berend Iván, vagy Derblay Fülöp, a vasgyáros? Egyik sem. Sárga mérőpálca fityeg felsőzsebéből, fejében sportsipka. ; kötetben: A, 81 84: Mérnök.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Matróz, PHV, XLIX. évf sz., máj. 15., 43. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Éjjel tizkor a budai parton fölszed egy vonatgőzös. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Kereskedelmi utazó, PHV, XLIX. évf sz., máj. 22., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Nekem a kereskedelmi utazóról van egy ősi emlékem. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Könyvtáros, PHV, XLIX. évf sz., máj. 29., 43. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A könyvtár, melybe belépünk, kötettel dicsekszik. ; kötetben: BK1, BK2, : X. Könyvtáros.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Ápolónő, PHV, XLIX. évf sz., jún. 5., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Mihelyt belépek ide, a gyermek-sebészetre, sziven üt a kórház nagy varázsa: ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Soffőr, PHV, XLIX. évf sz., jún. 12., 34. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Századunkat azzal szokták csufolni, hogy»soffőr-ideálja van«. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Cseléd, PHV, XLIX. évf sz., jún. 19., 41. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Irhatnám azt is, hogy háztartási alkalmazott. ; kötetben: A, 90 93: Cseléd.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Szemetes, PHV, XLIX. évf sz., jún. 26., 42. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A szemetessel már régóta kacérkodom. ; kötetben: A, 53 56: Szemetes.] Kosztolányi Dezső: Londoni levelek. II. A sziget, PHV, XLIX. évf sz., aug. 14., 286

10 43. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: Szaporázta az eső, amikor megpillantottam Albion fehér mészszikláit. ] Kosztolányi Dezső: Londoni levelek. III. Köd, keserü cukrászda, nyelvtan, PHV, XLIX. évf sz., aug. 20., 36. [Műfaj: útirajz; első sor/mondat: Még mindig esik. Három nap óta egyetlen napsugarat se láttam, csak este a moziban. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Gyorsiró, PHV, XLIX. évf sz., aug. 28., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Valami sötét középület folyosóján botorkáltam, mikor benyitottam egy villanyfényes terembe, hol a láthatóan viharos közgyűlés utolsót vonaglott. ; kötetben: BK1, BK2, : VI. Gyorsiró.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Mozigépész, PHV, XLIX. évf sz., szept. 4., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A nagyvárosi éjszakákat már régóta nem a csillagok világitják meg. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Kertész, PHV, XLIX. évf sz., szept. 11., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Farkasrét, kisasszonynapja, délután félhat. ; kötetben: BK1, BK2, : VII. Kertész.] Kosztolányi Dezső tollából írta Hegedüs Lóránt: Ő, ő és ő, PHV, XLIX. évf sz., szept. 11., 33. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: (Néhai való Hoffmann Pál római jog tanárunktól azt tanultam a legelső egyetemi órán s azután jelesen lekollokváltam ezt, hogy»a jog kétféle személyeket ismer: természetes személyeket és jogi személyeket«. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Pék, PHV, szept. 18., XLIX. évf sz., [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Fehér, fehér, fehér. Amint áthaladok a fényes bolton, a pékmühelybe érek, a sütemények birodalmába s szemem elkáprázik a fehérségtől. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Cukrász, PHV, nov. 13., XLIX. évf sz., 41. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A cukrászda nagytermében mindössze két férfi, két kisgyerek ül és hat nő. ; kötetben: A, 17 19: Cukrász.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Hálókocsik ellenőre, PHV, dec. 4., XLIX. évf sz., 46. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Valami tréfás mellékzönge kíséri, mióta megirták róla azt a pajzán vigjátékot. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Ékszerész, PHV, L. évf. 1. sz., jan. 1., 4 5. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Az öregapja is ezt a mesterséget folytatta, az apja is. ; kötetben: A, : Ékszerész.] Kosztolányi Dezső: Kis csoda a havas éjben, PHV, L. évf. 2. sz., jan. 8., 4. [Műfaj: novella; első sor/mondat: Mondjátok, miért törölték el az új drámairók a magánbeszédet? Azért, mert természetellenesnek tartották. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Primadonna, PHV, L. évf. 3. sz., jan. 15., 5. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A primadonna azt jelenti, hogy az első nő, tehát Éva egy mesterséges 287

11 paradicsomban, antik butorok, tizennyolcadik századi festmények, csillárok, perzsák között, azzal a különbséggel, hogy akkor is ő az első nő, az egyetlen, ha sok-sok nő van körötte, prima inter inpares és hogy érette az Ádámok egész sokadalma rajong. ; kötetben: A, 31 33: Primadonna.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Diplomata, PHV, L. évf. 4. sz., jan. 22., 2 3. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (A diplomatát és orvost titokban mindenki gyülöli. ; kötetben: A, 76 80: Diplomata.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Mentő, PHV, L. évf. 5. sz., jan. 29., 4 5. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Itt az ügyeletes-szobában mindenekelőtt a telefonok keltik föl figyelmemet, az»eset-telefonok«, melyek két egymással szemben levő asztalon néznek farkasszemet, mint háborúban a várakozó ütegek. ; kötetben: BK1, BK2, : IX. Mentő.] Kosztolányi Dezső: Alakok. Diák, PHV, L. évf. 6. sz., febr. 5., 5 6. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Tanul. Kérem, én láttam, hogy ő tanul. ] Kosztolányi Dezső: Alakok. Rendőr, PHV, L. évf. 7. sz., febr. 12., 5 6. [Műfaj: interjú; első sor/mondat: (Éjfél felé, amint hazaballagok a hótól ordas februári holdfényben, az utcasarkon megpillantom a rendőrt. ; kötetben: A, : Rendőr.] Kosztolányi Dezső: Szülőföldemnek bús határa, hajh!, PHV, LI. évf. 1. sz., jan. 6., [Műfaj: vers; első sor/mondat: Szülőföldemnek bús határa, hajh, ; annotáció: kotta, Lányi Viktor megzenésítése; kötetben: BFP, 98 99: Szülőföldemnek bús határa, hajh, KB, : Szabadka, ÖGyK, ] Kosztolányi Dezső: Budapesti gyermek, PHV, LI. évf. 52. sz., dec. 25., [belső címlap]. [Műfaj: tárca; első sor/mondat: A gyermek, a budapesti gyermek, a sápadt budapesti gyermek a szobájában ült és semmit se csinált. ] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, LII. évf. 5. sz., febr. 2., I. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat:»milyen madaras a hajad«mondta a kislány a nagyanyjának, aki reggel kócos fejjel unokája ágya fölé hajolt. / Egy hölgy mesélte ezt nekem, aki most érkezett Kinából. / Ettől a világjáró urinőtől hallottam a tea kinai legendáját is. / Hogy mennyire rossz megfigyelők az emberek, az többek közt akkor is kitetszik, amikor egy gyilkos arcképét nézegetik az ujságban.] Kosztolányi Dezső: Lajcsi bácsi, PHV, LII. évf. 6. sz., febr. 9., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Esti Kornéllal multkor arról beszélgettünk, hogy mi volt a legszomorubb, amit életünk során láttunk? ] Costo. [=Kosztolányi Dezső]: Papagáj, PHV, LII. évf. 7. sz., febr. 16., 3. [Műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Szót kérek. Ehhez többféle jogom van. ] Kosztolányi Dezső: Ásványok beszéde. Vas, PHV, LII. évf. 7. sz., febr. 16., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Előljáróban csak pár szót többi szervetlen és szervezetlen társam, a kövek, ércek, fémek védelmében, akiket ti, fönnhéjázó szervesek és 288

12 szervezettek, lelketlennek, élettelennek neveztek, mert nem értetek meg. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 93.] Kosztolányi Dezső: Ásványok beszéde. Arany, PHV, LII. évf. 7. sz., febr. 16., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Hátam mögött mindenki ócsárol. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 94.] Kosztolányi Dezső: Ásványok beszéde. Platina, PHV, LII. évf. 7. sz., febr. 16., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Igénytelen külsőmmel többnyire vegykonyhák poros asztalán huzódozom meg olvaszthatatlan, tüzálló tégely alakjában. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 95.] Kosztolányi Dezső: Ásványok beszéde. Ezüst, PHV, LII. évf. 7. sz., febr. 16., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Én az arany szegény testvére, fáradt lelkemből a mult halvány fénye árad. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 95.] Kosztolányi Dezső: Lángeszü emberek, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 3. [Műfaj: kritika; első sor/mondat: Kretschmer, a marburgi orvostanár, aki eredeti kutatásaival uj alapokra fektette az ideggyógyászatot, könyvet irt a lángeszü emberekről. ; annotáció: Ernst Kretschmer The Psychology of Men of Genious (Berlin, 1929.) című kötetéről.] K[osztolányi]. D[ezső].: Drágakövek beszéde. Gyémánt, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Adamas! A legyőzhetetlen, a legkeményebb! ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 99.] K[osztolányi]. D[ezső].: Drágakövek beszéde. Rubin, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Kleopátra naponta galambvérben fürösztött, azzal locsoltatott, hogy friss maradjak. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 100.] K[osztolányi]. D[ezső].: Drágakövek beszéde. Zafir, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Egy indiai isten kék szeme. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 100.] K[osztolányi]. D[ezső].: Drágakövek beszéde. Opál, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Előkelő, beteges, sápadt jósnőhöz hasonlitok, aki csak rosszat jósol, szerencsétlenséget, tébolyt, teljes romlást hoz. ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 100.] K[osztolányi]. D[ezső].: Drágakövek beszéde. Smaragd, PHV, LII. évf. 8. sz., febr. 23., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Mi illik a te szép, vad kedvesedhez? ; kötetben: ZsT1, ZsT2, 101.] Kosztolányi Dezső: Egy maroknyi jó tanács. Levél egy ünnepelt drámairóhoz, PHV, LII. évf. 9. sz., márc. 2., 29. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Sajnállak, hogy mostanában lépten-nyomon beléd kötnek, agyba-főbe rágalmaznak. ] Kosztolányi Dezső: Szegények, PHV, LII. évf. 10. sz., márc. 9., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: A hivatalos helyiség udvarában csoportba verődve várakoztak ötvenen-hatvanan, hogy megkapják kegydijukat, özvegyi illetéküket. ] 289

13 2652. Kosztolányi Dezső: Két ember. Novella, PHV, LII. évf. 11. sz., márc. 16., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: I. Az egyik valami vacsorára volt hivatalos. ; kötetben: T, : Két ember.] Kosztolányi Dezső: Én, te, ő, PHV, LII. évf. 12. sz., márc. 23., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Átvirrasztott fővel, mikor értelmi ellenőrzésem lazább, de észlelőképességem sokkal éberebb, mint egyébkor, társaságban voltam. / Ifjukorom kinos nyelvbotlása. Valahányszor rágondolok, elvörösödöm. / Késő este huszonnégy filléres jegyet kértem az autóbuszon. / Mennyire szánom ezt az öregurat, aki semmi áron sem akar megöregedni. ] Kosztolányi Dezső: Malac, piros pántlikával, PHV, LII. évf. 13. sz., márc. 30., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Szilveszter éjszakáján, éjfélkor, miután a lámpákat eloltották, a kukta fehér ruhában-sipkában végighordozta az éttermen a malacot. ] Kosztolányi Dezső:»A martalék«, PHV, LII. évf. 14. sz., ápr. 6., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Egyik barátom, aki tudja rólam, hogy majdnem minden érdekel, kiváltképpen az emberek, multkor telefonon közölte, hogy egy öngyilkost küld lakásomra, aki ötvenedik öngyilkosságát követte el. ] K[osztolányi]. D[ezső].: Emberfő, PHV, LII. évf. 16. sz., ápr. 20., 10. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Ő a világ legönzőbb embere. Hideg, kiégett, érzéstelen. ; kötetben: T, : Szörnyeteg.] Kosztolányi Dezső: Sziv, PHV, LII. évf. 16. sz., ápr. 20., [Műfaj: novella; első sor/mondat: A templomtéren sárga, földszintes templom terpeszkedett, négy sarkán egy-egy zömök barokk-tornyocskával. ; kötetben: T, ] Kosztolányi Dezső: Öreg pap. Novella, PHV, LII. évf. 17. sz., ápr. 27., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Gyermekkorunkban még angol-búr háborut játszottunk. ; kötetben: T, : Öreg pap.] FJ2/3856. [Szerző nélkül]: A második én az életben és az irodalomban, PHV, LII. évf. 18. sz., máj. 4., 1. [Műfaj: esszé; első sor/mondat: A hasonmásról kétféle értelemben lehet beszélni. Lelki és testi értelemben. ] Kosztolányi Dezső: Az ezredesné sebe. Novella, PHV, LII. évf. 18. sz., máj. 4., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: A háboruban, amikor az emberek ugy elhányták tagjaikat, mint a rendetlenül vetkőzők a kabátjukat, a cipőjüket egy fejet itt, egy felsőkort [!], egy combot amott az ezredesné is megsebesült. ; kötetben: T, : Az ezredesné sebe.] Kosztolányi Dezső: Műhelytitkok, PHV, LII. évf. 20. sz., máj. 18., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Részeg tökfilkó halad át gyönyörü nyári reggelen a réten, borvirágos orral, a tunyaságtól elbutult, állati pofával s csizmája közönyösen terv és cél nélkül tiporja el a bogarakat, a virágokat. / A»mélység«az irodalmi tolvajnyelv legsekélyesebb 4 Az adatért Szegedy-Maszák Mihálynak tartozunk köszönettel. 290

14 szava. / Pályaudvarok környékén, kapualjakban ólálkodnak a zugárusok. / Aki tudja a francia nyelvtant, nemcsak okosabb lesz általa, hanem becsületesebb is. / Micsoda művész az, aki sopánkodik kora értetlensége miatt. / Ebben a vidéki városkában az embereknek egyetlen szórakozása az, hogy majd meg fognak halni. ] Kosztolányi Dezső: Koszoru. Novella, PHV, LII. évf. 22. sz., jún. 1., 4 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: I. Délelőtt féltizenegykor, amikor nem volt otthon senki, csöngettek. Kati ajtót nyitott. ] Kosztolányi Dezső: Szavak a rádióról és televizorról, PHV, LII. évf. 23. sz., jún. 8., 6. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Barna, mahagóni doboz, bűvös-szekrény, ékszertartó, zengő kalit, kincseskamra, néha lomtára, papirkosara, szemetesládája, sőt köpőcsészéje mindenféle hangnak, mely a föld és ég között lármáz. / Késő éjjel spanyol állomást fogok. / Jaj, mennyi ismerősöm van ujabban a földgolyón. / Tudósok állitják, hogy a rádió a villamos hullámaival megköti, frissen tartja a közelébe helyezett tejet és az sokszor két hétig sem alszik meg. / Regényt olvasok. Egy öregasszony elhagyatottságáról van szó. / Rajtakapom magam, hogy rádió-szaknyelven fejezem ki irodalmi itéleteimet. / Hajnal felé, mikor minden állomás hallgat és Newyork még nem jelentkezik, a magas hullámhosszon fülsiketitő füttyöt hallok, oly erőset, riadalmasat, hogy az csak a tulvilágról érkezhet. / Micsoda öröm lesz majd megkapni kedvesünk titkos televizor-számát. / Miután elfáradtam az űrben való kalandozástól, ettől a csavargástól, ettől a vakmerő bitangolástól, melynek során országokat ugrok át, világrészeket röpülök tul s fejem zug az élőlények sohase szünő lármájától, a nyelvek bábeli zűrzavarától, a hangszerek feleselésétől, olyan öröm vár reám, melyet annak előtte nem ismertem. ] Kosztolányi Dezső: Uj szavak a rádióról és televizorról, PHV, LII. évf. 24. sz., jún. 15., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Ha az ókorban csak egyetlen ilyen készülékem van, akkor meghóditok vele mindenkit, elbűvölöm a cézárokat, leigázom a hadvezéreket, megvesztegetem a főpapokat, elképesztem a jósokat és jósnőket, kiütöm Pythiát háromlábu székéből, ugyhogy ő is csak velem jósoltat s ha kedvem szottyan, imádtatom magam a néppel és mint tiszteletbeli isten öröklakást kapok az Olympuson, dijtalanul. / Némelyik rádió koporsóalaku. / Minden hangnak megvan a maga nemzeti jellege, melyet azonnal felismerek, még akkor is, ha esperantó-leckét adnak. / Még mindig elámulok, mikor egy szobába lépvén, egy egyedüllévő ember beszél valakivel telefonon. / Vérszemet kapok. Napról-napra fen[n]héjázóbb leszek. / Mennyit povedáltok, drága embertársaim, reggeltől estig s estétől reggelig. / A távolbalátás az önfitogtatás őrületét hozza meg az emberiségnek. / Van egy barátom, aki Madridból vesz német nyelvleckét és Gleiwitzből hallgat magyar cigánymuzsikát. / A jövőben bizonyára akadnak olyan emberek is, kik tekintélyes, alapos műveltségre tesznek szert, anélkül, hogy irni-olvasni tudnának. / A jövő században minden telefonszám mellett ez fog állani a telefonkönyvben:»éjjeli kikapcsoló«. / Ne feledjétek elföldelni antennátokat. ] Kosztolányi Dezső: Pilla. Novella, PHV, LII. évf. 26. sz., jún. 29., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Esti Kornél késő éjjel becsönget hozzám. Sápadt, ideges. Leül iróasztalomra. ] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, LII. évf. 27. sz., júl. 6., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat:»egy országot egy lóért!«kiáltotta III. Rihárd [!] király, mikor a csatából menekülni akart. / A villamosban kedves, szemérmes leányka gondosan becsomagolt, zsineggel lekötözött tárgyat tartogat ölében. / Egy olvasó. Éjszaka a vidéki 291

15 kiskocsmában bor mellett szomorkodik, egyedül. / Valaki mosolyt biggyeszt az ajkára, az arcára, mint mikor köszönni szándékozunk, aztán lengeti a kezét barátja felé, aki fönn a harmadik emeleti ablakban könyököl. / Szegény embereknek mindenkinek, aki a földön él valahogy állást kell foglalniok, felelniök kell az élet tébolyára, arra, hogy véletlenül, ismeretlen módon kerültek ide és véletlenül, ismeretlen módon fognak eltávozni innen. / Rikkancs ül egy ujságdombon az utca sarkán. Érzelmes ponyvaregényt olvas. ] Kosztolányi Dezső: Gyermek és költő, PHV, LII. évf. 28. sz., júl. 13., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Minden költő gyermek. / Mozart hatéves korában a londoni, párizsi, bécsi udvarnál hangversenyez. / Nincs költő-csodagyermek és nem is képzelhető el. / Találkozunk nagyon korán verselő, rimelő, szójátszó gyermekekkel. / A döntő fejlődés természetesen a serdülőkorra esik. / Hogy a költői teremtést miképpen befolyásolják az élet nyers történései, azt megvizsgálni a lélekelemzés föladata. / Az ihlet forrása burkolt, rejtélyes. / Ki a költő? Az az ember, akinek a szavak fontosabbak, mint az élet. / Ezt a költők gyakran szégyenlik és letagadják. / Minden költő elsősorban a szóvarázsban hisz, a szavak csodatékony, rontó és áldó hatásában. / Vannak kedvenc szavaik, melyeket unos-untalan ismételnek. / Számukra a név se közönyös. A név maga az ember. / Az irói álnév ravaszdi rejtezkedés, ősemberi bujósdi. ] Kosztolányi Dezső: Kücsük. Esti Kornél utikalandjaiból. Novella, PHV, LII. évf. 31. sz., aug. 3., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: A keleti villámvonaton robogtam hazafelé, forró nyáron. ; kötetben: EK1, EK2, : Hetedik fejezet.] Kosztolányi Dezső: Esti Kornél rimei, PHV, LII. évf. 32. sz., aug. 10., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: bevezető sorok + vers; első sor/mondat: (Az alábbi verseket barátom irta, akit önök már ismernek. / Kassa. ; annotáció: Kosztolányi bevezetőjével.] Kosztolányi Dezső: Künn a tanyán, PHV, LII. évf. 33. sz., aug. 17., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Künn a tanyán élek, egyórai járóföldre az első vasuti állomástól és telefontól, egynapi járóföldre az első kórháztól és könyvtártól, szántóvető parasztok között. ] Kosztolányi Dezső: Harmadik szatira. Forradalmár, PHV, LII. évf. 34. sz., aug. 24., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: vers; első sor/mondat: Itt jár közöttünk. Áldott, szende lélek. ; kötetben: ÖGyK, : Három szatíra. III. Forradalmár.] Kosztolányi Dezső: Szegényasszony. Novella, PHV, LII. évf. 35. sz., aug. 31., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: I. Amint faluztam, megszállottam egy parasztkunyhóban, a szegényasszonynál. ; kötetben: T, : Szegényasszony.] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, LII. évf. 36. sz., szept. 7., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Micsoda szépség. Két világoszöld szeme, mint két szőlőszem. / Észrevették-e, hogy azok a homoksütemények, gombócok, kenyerek melyeket a tóparton játszadozó gyermekek gyurnak, azután kövön száritanak meg a napon, nagyságukban, formájukban teljesen azonosak az asszir, babiloni és pompeii régészeti leletekkel, melyet muzeumok üvegszekrényeiben bámulunk meg. / A szél ma este úgy csapkodja ajtóimat, mint dühös szolgáló, akinek fölmondtak. /»Ó, a boldog gyermekkor«kiáltanak az álszent felnőttek. / A szobacicák, amíg gazdáik alszanak, reggel, takaritás közben ki-kikönyökölnek az emeleti 292

16 ablakokba, merengenek, elterpeszkednek ottan s karjukat szétfeszitve, birtokba veszik az ablakokat és velük az egész lakást, mintha csak ők laknának ottan.] Kosztolányi Dezső: Mire gondoltál?, PHV, LII. évf. 37. sz., szept. 14., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Egyedül voltam, mikor belépett szobámba. Mire gondoltál? kérdezte mosolyogva. ] Kosztolányi Dezső: Struccpolitika. Novella, PHV, LII. évf. 39. sz., szept. 28., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Szivfacsaró látvány ez a sok munkanélküli. Hasznos, képzett emberek lézengenek köröttem, lógatják a kezüket, alszanak az utcapadokon. ] Kosztolányi Dezső: Szemüveg. Novella, PHV, LII. évf. 40. sz., okt. 5., 5 6. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Negyvenéves mult. Alig néhány évvel. Ne kicsinyeskedjünk. ] Kosztolányi Dezső: A csodálatos utca, PHV, LII. évf. 42. sz., okt. 19., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Kócos férfi, huszonnyolcéves, fekete kalap, fekete ruha szapora léptekkel igyekszik valahová a köruton. / A villamosban a legépelt kéziratomat javitgatom. / Pompás tura-autó, hátul köpcös bőrönddel, porosan-piszkosan, mintha külföldről jönne, lassan kocog egy budai utcán. / Elhagyott utcán, enyhe őszi éjszakában. Kié ez a hang? ] Kosztolányi Dezső: Lélek és nyelv, PHV, LII. évf. 43. sz., okt. 26., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Ha idegen nyelven társalgunk, bármennyire is otthonosak vagyunk benne, bizonyos idő, egy vagy több óra multán, kifáradunk. / Csak az anyanyelvvel nem lehet soha jóllakni, csak attól nem kapunk soha csömört, csak azt fogadjuk magunkba korlátlanul, ugy, hogy minden szemerjét azonnal vérré változtatjuk. / Szemem láttára, fülem hallatára alakult ki tiz év alatt egy uj magyar szó, a: papszelet. / Egy spanyol iró a tubarózsáról elmélkedvén, azon sopánkodik hogy nyelvükben milyen rút neve van ennek a gyönyörü virágnak. ] Kosztolányi Dezső: Az idegen. Novella, PHV, LII. évf. 45. sz., nov. 9., 6. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Abban az időben a világ még nem volt egyetlen földfolt, melyet telefonok, rádiók hálóznak át s gépek röpülnek keresztül pár nap alatt. ] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, LII. évf. 46. sz., nov. 16., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Nem ismerek az egész földgolyón nagyobb művészt Arany Jánosnál, sem az élők, sem a halottak között. / Minden telefoncsöngetés egyforma. Gondoltál-e már erre? / Miért ülsz mindig a szobában iróasztalodra görnyedve? kérdezte a kritikus. ] Kosztolányi Dezső: Furcsa. Novella, PHV, LII. évf. 47. sz., nov. 23., 8. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Az öngyilkos három levelet irt: egyet vidéken élő édesapjához, melyben elbucsuzik tőle, egyet a rendőrséghez, melyben bejelenti, hogy önkezével vetett véget életének, egyet pedig az ismeretlenhez, aki majd megtalálja holttestét azon az erdei tisztáson, melyet már rég kiszemelt végzetes tettének végrehajtására. ; kötetben: T, : Öngyilkos.] Kosztolányi Dezső: Az utolsó csoda, PHV, LII. évf. 48. sz., nov. 30., 4. [Rovat: 293

17 Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Lassanként kopnak, halványodnak köröttünk a dolgok. Mire megöregszünk, a világot való mivoltában látjuk és akkor ráeszmélünk, hogy nem sokat ér, nem is olyan kár itthagyni. ] Kosztolányi Dezső: I. Kritikus, PHV, LII. évf. 50. sz., dec. 14., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: A kritikus, aki a fiatal irók munkáit birálja minekelőtte kezébe venné kézirataikat, megismerkedik velük. ; annotáció: Emberek összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: II. Koporsós, PHV, LII. évf. 50. sz., dec. 14., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Az öreg koporsós a városnegyedben mindenkit ismer. De senkinek se köszön. ; annotáció: Emberek összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: III. Zöld vadász, PHV, LII. évf. 50. sz., dec. 14., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Évek óta tünődöm, miért tartanak bizonyos előkelősködő emberek a pesti lakásukon egy inast, akit zöld vadászruhába öltöztetnek s vadászkalapban, zergetollal járatnak? ; annotáció: Emberek összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: I. A gyertya meg én, PHV, LII. évf. 51. sz., dec. 21., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Áramzavar támadt. Kialudt a villany. Viaszgyertyánál dolgoztam három óra hosszat. ; annotáció: Képeskönyvem összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: II. Ivás, PHV, LII. évf. 51. sz., dec. 21., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Némely vidéken a spanyolok a világért se innák ki körömcsöppeig az italukat. ; annotáció: Képeskönyvem összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: III. Avar, PHV, LII. évf. 51. sz., dec. 21., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Rendezgetjük leveleimet, melyeket ismerősök, ismeretlenek intéztek hozzám, innen a közelből s messze-messze világrészekből, több évtizeden át. ; annotáció: Képeskönyvem összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Verőfény. Elbeszélés, PHV, LII. évf. 52. sz., dec. 25., [Rovat: Vasárnap; műfaj: elbeszélés/novella; első sor/mondat: Mi is sokat küszködtünk. ; kötetben: T, : Verőfény.] Kosztolányi Dezső: Gyilkosok a ködben. Detektivtörténet, PHV, LIII. évf. 1. sz., jan. 4., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: A téli napszállat ködében egy külvárosi mellékutcán kóboroltam. ] Kosztolányi Dezső: Ákom-bákom, PHV, LIII. évf. 2. sz., jan. 11., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Török barátom meséli: Annakelőtte babonásan tiszteltük az aggokat, a halottakat s az elmebetegeket. / Azt, hogy az életben micsoda a föltétlen érték, csak ugy tudhatjuk meg, hogyha a halálhoz viszonyitjuk. /»Öt nyelvet beszél tökéletesen«hallom s mosolyogva veszem tudomásul. / A»honfibú«régi, regényes szó, a tizennyolcadik század elején jött létre, de mi, akik éjjel-nappal szenvedünk miatta, tudjuk, hogy olyan kézzelfogható valóság, mint egy közgazdasági tény. ] Kosztolányi Dezső: Emléksorok egy uj prófétának, PHV, LIII. évf. 3. sz., jan. 18.,

18 [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Arra vállalkoztál, hogy ennek a világnak prófétája légy. Ez éleslátásodra vall. ] Kosztolányi Dezső: Valaki a boldogságról, PHV, LIII. évf. 5. sz., febr. 1., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Higyjék el, nincs az összefüggésben a külső világgal. Magunkban hordozzuk, lelkünk mélyén, titkosan. ; annotáció: Terefere összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Nő a hü kakasról, PHV, LIII. évf. 5. sz., febr. 1., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Amikor vidéken laktunk, volt nekünk egy kakasunk. ; annotáció: Terefere összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Idegorvos egy betegéről, PHV, LIII. évf. 5. sz., febr. 1., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Legutóbbi amerikai tanulmányutam idején beteghez hivattak. ; annotáció: Terefere összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Optimista a gázháboruról, PHV, LIII. évf. 5. sz., febr. 1., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Rettenetes lesz, az kétségtelen. Csecsemők, aggastyánok fulladnak meg, elkékült arccal. ; annotáció: Terefere összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Sárika. Novella, PHV, LIII. évf. 7. sz., febr. 15., 6 7. [Rovat: Vasárnap; műfaj: novella; első sor/mondat: Általában, drágám, sokat lehetne még beszélni a szegénységről. ; kötetben: T, : Sárika.] Kosztolányi Dezső: Munka, PHV, LIII. évf. 8. sz., febr. 22., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárcanovella; első sor/mondat: Gyalog mentem föl a harmadik emeletre. Fekete téli délután volt. Fekete sarat hoztam a cipőm talpán. ] Kosztolányi Dezső: Hogyan születik a vers és a regény? Válasz és vallomás egy kérdésre I., PHV, LIII. évf. 10. sz., márc. 8., 3 4. [Műfaj: esszé/tanulmány; első sor/mondat: Azt kérdezik tőlem, hogy születik a vers és a regény? ] Kosztolányi Dezső: Hogyan születik a vers és a regény? Válasz és vallomás egy kérdésre II., PHV, LIII. évf. 11. sz., márc. 15., 4 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: esszé/tanulmány; első sor/mondat: A költő ihlete pillanatokig, vagy órákig tart, aztán ellobban, csak pörnyéje marad ott. ] Kosztolányi Dezső: Papirszeletek, PHV, LIII. évf. 13. sz., márc. 29., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Ismertem egy kutyát. Minden áldott nap játszott, incselkedett a gazdájával. / Vannak az életben apró, galibás véletlenek. Egy fiatal asztalosmester hazaszállitja első munkáját, valami szekrényt s egy hét mulva elküldi a megrendelőhöz első számláját. / Ámulva olvasom a magyar boszorkánypörök jegyzőkönyvét. / A franciák legkitünőbb, legtudományosabb lexikonjában, a Larousse-ban, a hetedik kötet lapján ez áll: ] Kosztolányi Dezső: Aranyeső, PHV, LIII. évf. 14. sz., ápr. 5., [Műfaj: novella; első sor/mondat: Hajnal felé egy bárban üldögéltünk. A négerzenekar pihent. Mi ásitoztunk. Esti Kornél fülembe sugta: ; kötetben: EK1, EK2, : Hatodik fejezet.] Kosztolányi Dezső: Bokros, PHV, LIII. évf. 15. sz., ápr. 12., 6. [Rovat: Vasárnap; 295

19 műfaj: novella; első sor/mondat: Igy szoktam hivni bokros teendői miatt. Nem ismerek nála tevékenyebb embert. Ő a földgolyó legelfoglaltabb embere. ] Kosztolányi Dezső: Tóth Kálmánról, PHV, LIII. évf. 16. sz., ápr. 19., 6 7. [Rovat: Vasárnap; műfaj: nyilvános beszéd; jegyzetben: Elmondta az iró, Tóth Kálmán századik születési évfordulójára rendezett emlékünnepen, Baján. ; első sor/mondat: Hölgyeim és uraim, száz esztendeje, hogy Tóth Kálmán született. ] Kosztolányi Dezső: Káté. A kinai költészet barátjainak I. A halál pitvarában, PHV, LIII. évf. 17. sz., ápr. 26., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: Ez a nép állandóan a halál pitvarában kuksol. Régi szentkönyvei alapján azt hiszi, hogy a föld négyszögletes s az ég kerek. ; kötetben: KJV1, 7 9: Káté. I. A halál pitvarában, KJV2, 7 10: Káté. A halál pitvarában.] Kosztolányi Dezső: Káté. A kinai költészet barátjainak. II. Szertartás és lélek, PHV, LIII. évf. 18. sz., máj. 3., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: Giles azt állitja, hogy nem vallásosak, csak babonásak. ; kötetben: KJV1, 9 11: Káté. II. Szertartás és lélek, KJV2, 10 14: Káté. Szertartás és lélek.] Kosztolányi Dezső: Káté. A kinai költészet barátjainak. III. Az irás népe, PHV, LIII. évf. 19. sz., máj. 10., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: Ez a földkerekség egyetlen népe, mely egy irót tett istenné. Tzi-shon az irás istene. ; kötetben: KJV1, 11 14: Káté. III. Az irás népe, KJV2, 14 19: Káté. Az írás népe.] Kosztolányi Dezső: Káté. A kinai költészet barátjainak. IV. Mi az ő versük?, PHV, LIII. évf. 20. sz., máj. 17., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: Kina irodalma szakadatlan folytonosság, immár több, mint négyezer esztendő óta. ; kötetben: KJV1, 14 17: Káté. IV. Mi az ő versük?, KJV2, 19 24: Káté. Mi az ő versük? ] Kosztolányi Dezső: Káté. A kinai költészet barátjainak. V. Ihlet és teremtés, PHV, LIII. évf. 21. sz., máj. 24., 5. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tanulmány; első sor/mondat: A kinai költő a tárgy választásában se föltétlen szabad. Alig van vallásos és szerelmi költészetük. ; kötetben: KJV1, 17 20: Káté. V. Ihlet és teremtés, KJV2, 24 29: Káté. Ihlet és teremtés.] Kosztolányi Dezső: Esti Kornél naplója, PHV, LIII. évf. 23. sz., jún. 7., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Vannak koldusok, nyájas, derüs aggastyánok, kávébarna bőrrel, ezüst hajjal, akik mintegy erre a pályára születtek. / Beh förtelmes is a kegyencpoéta, aki hercegek udvarában kegyelem-kenyéren él s ugy táncol, amint gazdája fütyöl. / Fölszáll a villamosra egy magas fiu, huszéves lehet, feketeszemü, feketehaju. / Virágáruslány járja végig a kávéházat. ] Kosztolányi Dezső: Bitang tárgyak, PHV, LIII. évf. 25. sz., jún. 21., 7. [Rovat: Vasárnap; műfaj: tárca; első sor/mondat: Gyakran találok az utcán bitang tárgyakat. Olyan elhagyottan hevernek ottan, hogy megesik rajtuk a szívem. ] Kosztolányi Dezső: Furcsa dolgok, PHV, LIII. évf. 27. sz., júl. 5., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaikok; első sor/mondat: Szőrszálhasogatás: micsoda elévült fogalom. / Látok egy platánt, mely fölnyulik a bérház harmadik emeletéig. / Ó, az utca ezer, mindig változó 296

20 arca, a mosolyok és fintorok, az élet izomjátéka, a taglejtések és mozdulatok, a félfüllel hallott mondat-foszlányok és szó-roncsok, melyek inditóokok és előzmények ismerete nélkül oly különösen hatnak ránk s megérzékeltetik a létezés végzetességét és nevetségességét, minden dolog viszonylagos voltát. / Orvosbarátom mesélte, hogy minap egy sulyos állapotban lévő, fekvő betegének a huga köpetet vitt hozzá, amint szokás, kis tégelyben, gondosan lekötözve, becsomagolva. / Ez a szegény asszony, aki két napja nem evett s lakás nélkül tébolyog a városban, egy keritésre dőlve zokog. ] Kosztolányi Dezső: Vonat, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: A vonat a mai emberiség titáni játékszere. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Pipacsok a zöld mezőn, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: Ó, hogy rikolt a mező közepén az a sok pipacs. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Utitársaim, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: Enyveshátak utitársaimról, kikkel egy vonatfülkében harmincnyolc óra alatt összehozott a véletlen. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Duna, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat:»a Duna Regensburgig hajózható «Ezt most szemlélhető módon látom beigazolva. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Kövér kereskedő, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: Hatalmas, sörön hizlalt pocakkal álldogál könyvesboltja előtt. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Számozott fák az országuton, PHV, LIII. évf. 28. sz., júl. 12., 3. [Műfaj: mozaik; első sor/mondat: Csodálatos: ezen az országuton a fák meg vannak számozva. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Németország, PHV, LIII. évf. 29. sz., júl. 19., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: A hajnali fényből ódon várromok lépnek elő, rózsaszin köpenyben. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Az önérzet alázata, PHV, LIII. évf. 29. sz., júl. 19., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: Hetvenmillió ember beszéli ezt a nyelvet. ; annotáció: Uti napló összefoglaló cím alatt.] Kosztolányi Dezső: Kinzókamra, PHV, LIII. évf. 29. sz., júl. 19., 4. [Rovat: Vasárnap; műfaj: mozaik; első sor/mondat: A nürnbergi kinzókamrában látni a vasszüzet, mely halálos roppantással ölelte magához az elitéleket, a kinpadot, mellyel a lábszárakat kissé kinyujtották, a szájterpesztőt, melynek segitségével fölpeckelték a gyanusitottak száját és vizet öntöttek beléje, míg föl nem pukkadtak, a tréfás álarcokat a megátalkodott rágalmazók, a pelengéreket [!] a csalárd kalmárok, a spanyol gallért a civódó szomszédok számára, a hüvelykszoritót, mellyel vért sajtoltak a rossz muzsikusok ujjából, valamint a szöggel kivert bölcsőt, a különböző csipeszeket, harapófogókat s ollókat, melyekkel lenyisszantották a gonosz 297

Színházi Hét (1912) MŰFORDÍTÁSOK

Színházi Hét (1912) MŰFORDÍTÁSOK Színházi Hét (1912) (1910 1913) Illusztrált színházi és művészeti hetilap, a Színházi Élet előzménye (lásd ott). Megjelent minden vasárnap reggel az összes budapesti színházak egész heti színlapjával és

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-606-584-3. Mercator Stúdió, 2007

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-606-584-3. Mercator Stúdió, 2007 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-606-584-3 Mercator Stúdió, 2007 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-623-8 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

Az irodalom nem lóverseny

Az irodalom nem lóverseny Lapszámunkat Ramona A. Kloos festményeivel illusztráltuk. Sohár Pál Halvajáró lángok Nektek, halvajáró temetõk gondos gondnokainak, kik aratjátok Dresden és Hirosima lángjait, nektek azt mondom: kár, de

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral

Részletesebben

BALATONFÜREDEN. Múzeumpedagógiai segédfüzet a 9-10. évfolyam számára

BALATONFÜREDEN. Múzeumpedagógiai segédfüzet a 9-10. évfolyam számára 100 év BALATONFÜREDEN Múzeumpedagógiai segédfüzet a 9-10. évfolyam számára TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0003 azonosító számú projekt FÜRED A MAGYAR KIRÁLYSÁG DÍSZE elnevezésű program részére Balatonfüred, 2012-2013.

Részletesebben

Kosztolányi Dezső KÍNAI KANCSÓ TARTALOM

Kosztolányi Dezső KÍNAI KANCSÓ TARTALOM Kosztolányi Dezső KÍNAI KANCSÓ TARTALOM KÍNAI KANCSÓ SÁRIKA AURELIUS BICEGEK ALI JULISKA VÉLETLEN EZÜST MÁRIA ANGYAL EGY ASSZONY BESZÉL FÁNIKA A KULCS LIDIKE PÉTER A MÉLTÓSÁGOS ÚR HASA RUHATÁR ELŐSZOBA

Részletesebben

TARTALOM. BALATONI MÚZSA (Írók, költõk a magyar tengerrõl Pomogáts Béla összeállítása)... 28

TARTALOM. BALATONI MÚZSA (Írók, költõk a magyar tengerrõl Pomogáts Béla összeállítása)... 28 TARTALOM TARI István: Balatoni képvers... 2 POMOGÁTS Béla: Becehegy magasán... 3 TAKÁTS Gyula: Balatonparton (vers)... 5 CZIGÁNY György: Balaton-parti lélek... 6 ALBERT Zsuzsa: Távol a fényes víztükör...

Részletesebben

MŰHELY 2013/3 MŰHELY. 25 éve újult meg a Műhely

MŰHELY 2013/3 MŰHELY. 25 éve újult meg a Műhely MŰHELY 2013/3 MŰHELY 25 éve újult meg a Műhely 2013 3 Rába György Tandori Dezsô Tar ta lom PETER HANDKE: Egy év az éjszaka hangján (Weiss János fordítása)... 3 A hegycsúcson keresztül a partra fogsz érni,

Részletesebben

Tarján Bulvár Debreceni Boglárka Éjszakai üzenet 13

Tarján Bulvár Debreceni Boglárka Éjszakai üzenet 13 TARTALOM kávéházi szegleten... Kerber Balázs Macskakövek / Sem azé, aki fut 3 Nyerges Gábor Ádám Senki sem érkezik meg hiába (egy visszafordítógép bájai) 5 Pucher Bálint nyugi 9 Pál Sándor Attila A futó

Részletesebben

Négy kicsi mérges avantgard

Négy kicsi mérges avantgard S a r u s i M i h á l y Négy kicsi mérges avantgard Négy beszély az 1960-as évekből 1 Négy beszély az 1960-as évekből. A Hogyan lettem plebánus és az Anti-Werther 1966-ból, a Szegény ember az árokparton

Részletesebben

v. ~VFOLYAM 1939 DECEMBER

v. ~VFOLYAM 1939 DECEMBER v. ~VFOLYAM 1939 DECEMBER TARTALOM: FRANCOIS MAURIAC: Karácsonyi mese HORVÁTH BÉLA: Róma és Magyarország SIK SÁNDOR : Virrasszatok! Felhők PAUL CLAUDEL : Könnyek az éjszakában POSSONYI LÁSZLÓ: mögött A

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

ADATTÁR PÉTER LÁSZLÓ ADATOK JUHÁSZ GYULA ÉLETRAJZÁHOZ

ADATTÁR PÉTER LÁSZLÓ ADATOK JUHÁSZ GYULA ÉLETRAJZÁHOZ ADATTÁR PÉTER LÁSZLÓ ADATOK JUHÁSZ GYULA ÉLETRAJZÁHOZ Megsebesülése Az egyetemen 1905 őszén lezajlott tüntetésen a jobb kezén megsebesült. Akkor a DoHinger-klinikára vitték s egy alapítványi ágyon kapott

Részletesebben

FESZTY ÁRPÁDNÉ. (1894.)

FESZTY ÁRPÁDNÉ. (1894.) FESZTY ÁRPÁDNÉ. (1894.) FESZTY ÁRPÁDNÉ AKIK ELMENTEK... BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT KIADÁSA 11359 Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája. B E V E Z E T É S. agy két évvel

Részletesebben

Brüsszeliana 2003 ALBERT GÁBOR EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI

Brüsszeliana 2003 ALBERT GÁBOR EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI 2003 kora tavaszán indult el a Kossuth Rádió Reggeli Krónika című műsorában, a folyóiratunk szerkesztőségével együttműködésben az a sorozat, amelyben kortárs magyar

Részletesebben

amely biztos talajt kedvel, ott virít, a

amely biztos talajt kedvel, ott virít, a Tusnády László Ködbe fúlt álmok Ha a vonat nem zakatolna ütemesen, a végtelen csend itt is uralkodna a fülkében. Határtalan puszta mindenütt, errefelé prérinek nevezik. Már otthon megdobogtatta ez a szó

Részletesebben

Kosztolányi újragombolva

Kosztolányi újragombolva Kosztolányi újragombolva Válogatás a Kosztolányi kritikai kiadás honlapjának (www.kosztolanyioldal.hu) pályázatára beérkezett szépirodalmi alkotásokból Budapest, 2011. 1 Tartalomjegyzék Arany Zsuzsanna:

Részletesebben

66. évf., 2012. IX. 27., ára 50 dinár

66. évf., 2012. IX. 27., ára 50 dinár 66. évf., 2012. IX. 27., ára 50 dinár 28 Régebben azt nehezményezték az újvidékiek, hogy a turistahajók csak elhúznak Vajdaság fővárosa mellett, de meg nem állnak, pedig van itt jócskán látványosság. Amióta

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

1 VI. évfolyam, 54. szám www.irodalmijelen.hu 2 (20 000) lej 258 Ft; 1,20 Lapszámunkat Raffaele Gargiuolo Budapesten élõ és alkotó olasz festõ mûveivel illusztráltuk. A mûvész bemutatása a 31. oldalon

Részletesebben

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Kőrössi P. József A kép címe nálam: Érkezők. (Nyurga lány az átló közepén) 5 kávéházi szegleten... Németh Zoltán Magzatnyelv

Részletesebben

HID IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT ALAPÍTÁSI ÉV: 1934 XXXV. ÉVFOLYAM

HID IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT ALAPÍTÁSI ÉV: 1934 XXXV. ÉVFOLYAM HID IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT ALAPÍTÁSI ÉV: 1934 XXXV. ÉVFOLYAM SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: ÁCS KAROLY (Fö- ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ) BORI IMRE MAJOR NÁNDOR VUKOVICS GÉZA TECHNIKAI SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Heltai Jenő KISKIRÁLYOK Family hotel VII. Emánuel és kora KÉT KISREGÉNY

Heltai Jenő KISKIRÁLYOK Family hotel VII. Emánuel és kora KÉT KISREGÉNY Heltai Jenő KISKIRÁLYOK Family hotel VII. Emánuel és kora KÉT KISREGÉNY MENTEGETŐZÉS [Az 1955-03 kiadás előszava.] Két kisregényem, a Family Hotel és a VII. Emánuel és kora most harmadízben együtt jelenik

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANNEGYEDIK ÉVFOLYAM 2013/12 KÔRIZS IMRE SCHEIN GÁBOR ZALÁN TIBOR VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANNEGYEDIK ÉVFOLYAM 2013/12 KÔRIZS IMRE SCHEIN GÁBOR ZALÁN TIBOR VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT KÔRIZS IMRE SCHEIN GÁBOR ZALÁN TIBOR VERSEI GRENDEL LAJOS PODMANICZKY SZILÁRD PRÓZÁJA ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ ÉLETE BALÁZS IMRE JÓZSEF FRIED ISTVÁN

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 I. Az íróasztaltól a beteg ágyáig. Álmatlan álmok Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

Túllépve e mai kocsmán

Túllépve e mai kocsmán Plugor Sándor: Mûterem Böszörményi Zoltán Majorana a folyosón Sz. V.-t látja A folyosó olyan, mint egy mély árok, Hallom felzengeni lépteid, míg várok. Kissé reszket a kezed, cigarettázol. A délután könnyû,

Részletesebben

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT BERTÓK LÁSZLÓ versei 345 TÉREY JÁNOS versei 348 SOLYMOSI BÁLINT verse 350 KŐRÖSI ZOLTÁN: Hókígyó (novella) 351 SZAKÁCS ESZTER versei 361 LÁNG ZSOLT: Bestiárium Transylvaniae

Részletesebben