Latin-amerikai migrációs körkép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Latin-amerikai migrációs körkép"

Átírás

1 Latin-amerikai migrációs körkép Soltész Béla Absztrakt Ötszáz éves történelméből négyszázötven éven keresztül Latin-Amerika mindennapjait a bevándorlás alakította. A hódító spanyol és portugál konkvisztádorok, az őslakos indiánok és a behurcolt afrikai rabszolgák vérkeveredéséből létrejött etnikai mozaikot ázsiai, közel-keleti és európai bevándorlók is színesítették. Az utóbbi fél évszázadban azonban inkább a kivándorlás határozza meg a szubkontinens mindennapjait: a hetvenes és nyolcvanas évek katonai diktatúráit és gerillaháborúit, a nyolcvanas évek adósságválságát és a kilencvenes évek megszorításait követően az ezredforduló környékén tetőzött a kivándorlási hullám Latin-Amerikából. Ma csaknem 30 millió latin-amerikai él a születési országán kívül, jelentős részük az Egyesült Államokban, ahol egyedi, hibrid (chicano) kultúrát hoztak létre. Kulturális, gazdasági és politikai hatásuk az otthon maradottakra is jelentős. Abstract For most of its history, the demographic profile of Latin America was shaped by flows of immigration. Its ethnic mosaic was composed by Spanish and Portuguese conquistadores, indigenous people and African slaves, to which immigrants from Asia, the Middle East and several European countries also added their contribution. In the last half century, however, it is the outward migration that shapes social processes in Latin America. Following the military dictatorships and guerrilla wars of the seventies, the debt crisis of the eighties and the structural adjustments of the nineties, the emigration wave had its peak around Today almost 30 million Latin Americans live outside their countries of birth, most of them in the United States where they have formed a unique, hybrid (Chicano) culture. Their cultural, economic and political preferences have a significant effect on their countries of origin as well. Kulcsszavak: Latin-Amerika, hibriditás, strukturális reformok, centrum-periféria, gazdasági migráció, chicano, hazautalások Keywords: Latin America, hybridity, structural adjustments, center-periphery, economic migration, Chicano, remittances

2 178 soltész béla Bevezetés Latin-Amerikának az amerikai kontinens spanyol és portugál nyelvű országait nevezzük. Mexikótól Chiléig 18 kisebb-nagyobb országban hivatalos nyelv a spanyol, míg portugálul egyetlen amerikai országban, a félkontinensnyi méretű Brazíliában beszélnek. Ezen felül számos kisebb, angol, francia vagy holland nyelvű ország és függő terület található a Karib-tenger medencéjében, amelyeket összefoglaló néven Karib-térségként szokás említeni. Ez utóbbira a jelen fejezet nem terjed ki. Latin-Amerika népessége egy több évszázadon át tartó etnikai és kulturális keveredés nyomán jött létre. A domináns elem azonban mindvégig az európai maradt, ami mind a latin-amerikai államok nyelvében és vallásában, mind pedig az Európához (illetve később Észak-Amerikához) fűződő szoros kapcsolatokban is megnyilvánult. A 20. század közepéig Latin-Amerika folyamatosan fogadta az európai betelepülőket, a második világháború után azonban gazdasági és politikai problémák egész sora miatt a bevándorlás lecsökkent. Nyugat-Európa és Észak-Amerika ugyanakkor páratlan gazdasági fejlődésen ment keresztül (amely nem volt független a fejlődő országokból a fejlett országokba áramló tőkejövedelmektől), Latin-Amerika viszont nem tudott felzárkózni a fejlett országokhoz, hanem egyre jobban leszakadt. A nagy jövedelmi különbségek természetes következményeként megindult a migráció a latin-amerikai országokból az Egyesült Államok, majd pedig Nyugat-Európa felé. Általánosságban elmondható, hogy a latin-amerikaiak kivándorlását elsősorban gazdasági tényezők motiválják, és az úticélok kiválasztásánál a személyes ismeretségek játszanak kiemelkedő szerepet. Más szóval, a latin-amerikaiak többsége dolgozni indul a határon túlra, hogy pénzt utalhasson haza a családjának, és amikor megérkezik külföldre, általában már várja egy ismerőse, aki segít neki, hogy mielőbb munkába álljon. Jelen fejezet célja, hogy e migrációs folyamatok okait, mintázatait és következményeit részletesen az Olvasó elé tárja. Bevándorlókból kivándorlók Kolumbusz Kristóf 1492-es expedíciójával a világtörténelemben páratlan méretű népirtás vette kezdetét. Az indiánok körében véghezvitt vérengzések, az azték és inka magaskultúrák romba döntése és lakóik kényszermunkára fogása, valamint a spanyolok által behurcolt járványok rohamos elterjedése következtében a teljes amerikai kontinens 30 milliósra becsült őslakos népessége egy bő évszázad alatt a tizedére, 3 millió főre csökkent. Latin-Amerikában mindössze a 20. század elejére laktak újra annyian, mint Kolumbusz érkezésekor, beleértve ebbe a két időpont közt eltelt négy évszázadban érkezett összes betelepülő leszármazottait is. Az indián közösségek soha nem heverték ki azt a sokkot, amit a gyarmatosítás okozott a számukra. A kényszermunkát nehezen viselő indiánok helyettesítésére az európaiak Afrikából hurcoltak be rabszolgákat. Becslések szerint a gyarmati korszak három évszázada alatt 12 millió afrikait hajóztak be a gyarmattartó országok kereskedői. A rabszolgák

3 latin-amerikai migrációs körkép 179 körülbelül egytizede már az átkelés során meghalt. Akik megérkeztek, ültetvényekre kerültek, elsősorban a Karib-térség és Brazília tengerparti részeire, ahol a fő termény a cukornád volt. Az Andok és a Mexikói-felföld ezüst- és aranybányáiban ezzel szemben továbbra is indiánok dolgoztak, míg az egyre nagyobb számban betelepülő európaiak közül kerültek ki a földbirtokosok, egyházi személyek és kereskedők. A három etnikum (európai, afrikai, indián) keveredése új, sajátságosan latin-amerikai népcsoportokat hozott létre. Meszticnek az európai-indián, mulattnak az európaiafrikai, zambónak az indián-afrikai keveredésből született embereket hívják, de a gyarmati korszakban 16 különböző elnevezés létezett a különféle felmenőktől származó etnikai keverékekre (Radcliffe Westwood, 1996). A latin-amerikai országok függetlenedése a kreoloknak (latin-amerikai fehéreknek) köszönhető, akik nem voltak érdekeltek a rabszolgaság eltörlésében. Arra csak fél évszázaddal később, a 19. század végén került sor. Az ekkor felszabadított feketék közül sokan a városokba költöztek, így számos ültetvényen munkaerőhiány lépett fel. Kivándorlási ügynökök sora indult Európába, hogy az akkoriban szegénynek számító országokból munkásokat toborozzanak. Így került az Újvilágba többmillió olasz, dél-német, lengyel, ukrán, délszláv és zsidó, de több tízezerre tehető a Latin- Amerikába érkezett magyarok száma is. Kínából, Japánból és a Közel-Keletről is érkeztek bevándorlók: előbbiek építkezéseken dolgoztak, míg az utóbbiak főként kiskereskedőként találták meg a számításukat. Az utolsó nagy bevándorlási hullám a második világháborúhoz köthető: a háború előtt a nácik elől menekülők, míg a háború után a felelősségre vonás elől menekülő nácik és kollaboránsaik érkeztek a biztonságos búvóhelynek tűnő kontinensre (Durand Massey, 2010; Solimano, 2008). Az 1950-es években a bevándorlás üteme lecsökkent. A gazdasági nehézségekkel küszködő Latin-Amerika egyre kevésbé számított vonzó helynek a világ többi részéhez viszonyítva. Észak-Amerika, Nyugat-Európa, Ausztrália és a Perzsa-öböl országaival ellentétben Latin-Amerika országainak migrációs egyenlege pozitívból negatívba váltott: több lett a kivándorló, mint a bevándorló. A nettó migrációs ráta alakulását szemlélve (1. táblázat) jól látszanak bizonyos történelmi események hatásai a kivándorlásra. Fidel Castro 1959-es hatalomra kerülése Kubában, vagy az 1973-as katonai hatalomátvétel Uruguayban jelentős menekülthullámot indított útjára. Több közép-amerikai országban, így például El Salvadorban és Nicaraguában a hetvenes és nyolcvanas évek polgárháborúja elől menekülők lépték át a határt, és a migráció akkor sem maradt abba, amikor a háború véget ért: a kivándorlás gazdasági okokból békeidőben is folytatódott. Néhány pozitív példa is akad, például Chile esete, amely a Pinochet-diktatúra bukása és az ország jó gazdasági teljesítménye következtében a kilencvenes évektől kezdve kibocsátó országból bevándorlási célországgá vált (Solimano, 2008). A történelmi eseményeknél, földrengésszerű politikai változásoknál kevésbé látványos, ám annál fontosabb tényezői a kivándorlásnak a demográfia és a gazdasági

4 180 soltész béla szerkezetváltozás. Ami az előbbit illeti, a 20. század második felében Latin-Amerikában robbanásszerű népességnövekedés ment végbe, a vidéki területekről a munkát keresők a nagyvárosokba, majd a szomszédos országok nagyvárosaiba áramlottak. A városokban ugyan több volt a munka, mind vidéken, de kiszolgáltatottabbak is voltak a dolgozók: nem volt háztáji termőföld, sem kiterjedt rokonság, hogy kisegítse azokat, akik munka nélkül maradtak. Sokaknak így nem maradt más választásuk, mint továbbvándorolni ezúttal már az országhatáron túlra (Ávila, 2003). A gazdasági tényezők között a legfontosabb a nyolcvanas évek adósságválsága. A hetvenes években nagyon olcsón lehetett hitelhez jutni a nemzetközi pénzpiacokon, ami kapóra jött az iparosítani, fejleszteni próbáló latin-amerikai országoknak. Több ország is olyan mértékben eladósodott a nyolcvanas évek elejére, amikor a kamatok megemelkedtek, hogy fizetési kötelezettségeiket csak brutális megszorítások és hiperinfláció árán tudták teljesíteni. A gazdasági szerkezetváltozás nyomán a foglalkoztatás bizonytalanabbá vált, az egyenlőtlenségek növekedtek. Milliók vesztették el munkájukat, megtakarításaikat és létbiztonságukat, így számukra sem maradt más megoldás, mint a kivándorlás (Urquidi, 2005). Táblázat 1: Nettó Migrációs Ráta Latin-Amerika országaiban Ország Argentína Bolívia Brazília Chile Costa Rica Dominikai Közt Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Kolumbia Kuba Mexikó Nicaragua Panama Paraguay Peru Uruguay Venezuela Latin-Amerika Nettó Migrációs Ráta: a kivándorlók és bevándorlók egyenlege öt éves időszakonként (per 1000 fő) Jelmagyarázat: fehér: egyensúly vagy bevándorló többlet, világosszürke: enyhe kivándorlás, sötétszürke: erőteljes kivándorlás Forrás: UNData (2013)

5 latin-amerikai migrációs körkép 181 A latin-amerikai kivándorlás mintázatai A kivándorlás ténye nem volt előzmények nélküli Latin-Amerikában, de korábban a migráció, országtól és történelmi korszaktól függően, két fő jellegzetességet mutatott. Egyrészt a képzetlen agrárnépesség bizonyos országokból szezonálisan a szomszédos országba vándorolt idénymunkára (mexikóiak az Egyesült Államokba, bolíviaiak Argentínába). Másrészt a politikailag aktív városi felső- és középosztály tagjai a már említett katonai puccsok és diktatúrák elől menekülve más latin-amerikai vagy nyugat-európai országokban kerestek menedéket ig azonban ezek a népmozgások volumenüket tekintve eltörpültek a belső migráció mellett, vagyis jóval többen vándoroltak az országokon belül, vidékről a városokba, mint az egyes országok között (Durand Massey, 2010). Táblázat 2: Latin-amerikai országok rezidens és migráns népessége (születési ország szerinti stock adat), fő kivándorlási célországok, GNI (bruttó nemzeti jövedelem) per fő, és a hazautalások aránya a GNI százalékában (2010) Ország Teljes népesség (millió fő) Kivándoroltak (stock) Fő kivándorlási célországok GNI/fő (USD) Hazautalások/ GNI (százalék) Argentína 40, ES, US, CL ,23 Bolívia 9, ES, AR, US ,26 Brazília 193, US, JP, ES ,28 Chile AR, US, ES ,01 Costa Rica 4, US, NI, PA ,14 Dominikai Közt. 10, US, ES, IT ,5 Ecuador 13, ES, US, IT ,55 El Salvador 6, US, CA, GT ,37 Guatemala US, MX, BZ ,82 Honduras 7, US, ES, NI ,01 Kolumbia 45, US, VE, ES ,78 Kuba 11, US, ES, IT n. a. n.a. Mexikó 107, US, CA, ES ,62 Nicaragua 5, CR, US, ES ,38 Panama 3, US, CR, ES ,83 Paraguay 6, AR, ES, BR ,82 Peru 29, US, ES, IT ,1 Uruguay 3, AR, ES, US ,3 Venezuela 28, US, ES, CO ,04 Összesen 557, Rövidítések: AR: Argentína, BR: Brazília, CA: Kanada, CL: Chile, CO: Kolumbia, CR: Costa Rica, ES: Spanyolország, GT: Guatemala, IT: Olaszország, JP: Japán, MX: Mexikó, NI: Nicaragua, PA: Panama, US: Egyesült Államok, VE: Venezuela. Forrás: saját összeállítás a Világbank Bilateral Migration Matrix (2010) és Migration and Remittances Factbook (2012) alapján

6 182 soltész béla 1990-től azonban a latin-amerikai migrációs minták gyökeresen megváltoztak. A korábbi (ingázó és politikai) migrációs típusok mellett megjelent a migráció új formája. Ez indítékát tekintve elsődlegesen gazdasági, összetételét tekintve pedig már nem csupán a munkanélküli agrárnépesség, hanem a városi alsó- és középosztály tagjait érintette. A kilencvenes években ez a migrációs mozgás szinte kizárólag az Egyesült Államokba irányult, a 2001-es New york-i terrortámadás nyomán azonban az észak-amerikai ország határőrizeti szabályait jelentősen megszigorították. Ennek két következménye lett: egyrészt az ingázó migráció nagyban megnehezedett, ennek következtében az Egyesült Államokban tartózkodó latin-amerikai, elsősorban mexikói migráns népesség, ha tehette, helyben maradt, és nem tért vissza a szülőföldjére. Másrészt a migránsok új, korábban számukra ismeretlen országok felé vették az irányt. A legfontosabb új célországok ekkor éppen gazdasági konjunktúrát éltek át, így liberális migrációs törvényeket hoztak, főként akkor, ha a migránsok felmenői épp az adott országból vándoroltak ki néhány generációval korábban. Emblematikus eset Argentínáé, ahonnan a es gazdasági összeomlás nyomán rengetegen költöztek Spanyolországba vagy Olaszországba, de például Japán is megnyitotta a határait a japán felmenőkkel bíró brazil és perui migránsok előtt (Durand Massey, 2010). A 19. század végén Latin-Amerikába vándorló spanyolok, olaszok és japánok leszármazottait könnyített beutazási feltételek várták a nagy- és dédszüleik szülőföldjén, így került többszázezer japán-brazil Japánba, vagy olasz-argentin Olaszországba (Goto, 2006). Jelenleg mintegy 28 millió latin-amerikai születésű ember él a születési országán kívül. Túlnyomó többségük (18,5 millió fő) az Egyesült Államokban lakik, amelyet a sorban Spanyolország (2,5 millió fő) és Argentína (1 millió fő) követ. Legális és illegális migrációs útvonalak A latin-amerikai országokból külföldre igyekvők előtt sokféle legális út áll, noha a híradásokban rendszerint csak az illegális határátlépők szerepelnek. Az egyes regionális integrációs blokkokon belül, mint például a MERCOSUR és az Andoki Közösség, a tagállamok polgárai szabadon mozoghatnak (Soltész, 2011). Kilencven napot meg nem haladó időre a schengeni zónába, illetve az Egyesült Királyságba is beléphetnek a legtöbb latin-amerikai ország polgárai, kivételt csak a leginkább kivándorlónak tartott országok, például Ecuador, Bolívia vagy Kuba képeznek. Az Egyesült Államokba azonban egyetlen latin-amerikai ország polgárai sem léphetnek be vízum nélkül. Valóban sokan érkeznek legálisan a célországba, vagy a jogszerű tartózkodási idő lejártával nem utaznak haza, hanem illegálisan ott maradnak, és munkát vállalnak (Tuirán, 2000). Az ő helyzetük rendezésére egyes országokban, például Spanyolországban több alkalommal amnesztiát hirdettek: aki jelentkezett a hatóságoknál, ideiglenes tartózkodási engedélyt kapott. Mások a családegyesítési folyamat keretében költöztek ki korábban kivándorolt és tartózkodási engedélyt szerzett házastársukhoz. A migráns közösségek a családegyesítések általánossá válásával

7 latin-amerikai migrációs körkép 183 szilárdulnak meg, hiszen ekkor már nem vendégmunkások, hanem letelepedett családok alkotják a bevándorlók zömét. Általánosságban elmondható, hogy minél képzettebb egy migráns, annál kevesebb akadállyal kell megküzdenie. Az agyelszívás néven ismert folyamat komoly kihívást jelent több latin-amerikai ország számára, hiszen a legtehetségesebb fiatalokat tárt karokkal fogadják a külföldi munkaadók, sőt általában az egyetemek is (Didou, 2009). A kevésbé tehetségesek és képzettek azonban, ha az Egyesült Államokban szeretnének dolgozni, számtalan akadállyal találják magukat szemben, kezdve egy konzuli interjúval és szigorú alkalmassági feltételekkel. Akik nem felelnek meg, vagy meg sem próbálják a legális határátlépést, azok a több mint négyezer kilométer hosszú mexikói-amerikai határ valamely pontján próbálnak illegális módon átjutni a túloldalra. Bár a határ majdnem teljes hosszában szögesdrót-kerítések húzódnak, ilyen hosszú szakaszt képtelenség tökéletesen kontroll alatt tartani. A legelhagyatottabb, sivatagos részeken, vagy éjszaka, a határon folyó Rio Grandét átúszva minden évben több százezer migráns jut át a túloldalra. A legtöbben embercsempészek vezetésével vágnak neki az útnak a coyote, ahogy a csempészeket Mexikóban hívják, rendszerint 300 dollár körüli összeget kér azért, hogy elkalauzolja a migránsokat addig a pontig, ahol át tudnak szökni a határon. Több titkos alagút is létezik, amelyeken át az emberek mellett drogot csempésznek az Egyesült Államokba a maffiacsoportok. A migránsok egyik része Mexikóból, másik része a közép-amerikai országokból (El Salvador, Guatemala, Honduras stb.) érkezik a határra, utóbbiak jellemzően tehervonatok vagy kamionok rakománya közé bújva szelik át Mexikót. A helyismeret nélkül, csomagjukban összes megtakarított pénzükkel észak felé tartó migránsok a maffia kedvelt célpontjai: sokan válnak rablógyilkosság áldozatává közvetlenül azelőtt, hogy eljutnának a határra (Durand Massey, 2001; 2003). Speciális eset a Kubából az Egyesült Államokba tartó balsero tutajos migránsoké. Az Egyesült Államok gazdasági embargó alatt tartja a Castro-testvérek vezette szigetországot, és a kilencvenes évek közepéig automatikusan menedékjogot biztosított minden kubainak, aki átjutott a 145 kilométer széles Floridai-szoros túloldalára. A házi készítésű tutajokon, csónakokon hánykolódó kubaiak közül azonban sokakat az amerikai parti őrség ment ki a vízből: őket a Bill Clinton által bevezetett vizes láb száraz láb politika értelmében a hajók visszaviszik Kubába, és a menedékjog csak azokat a kubaiakat illeti meg, akik száraz lábbal lépnek az Egyesült Államok területére (López Segrera, 2011). Kettős identitások A 28 millió latin-amerikai születésű migráns túlnyomó többsége, ahogy korábban már szó esett róla, az Egyesült Államokban él, ráadásul meglehetősen koncentrált földrajzi eloszlásban. A csaknem tizenkét millió mexikói elsősorban a délnyugati államokban Kalifornia, Arizona, Új-Mexikó, Texas telepedett le, de Chicago is fontos

8 184 soltész béla mexikói központtá vált az elmúlt évtizedben. Több mint egymillió kubai él Miamiban és környékén, míg a Puerto Ricó-iak és a dominikaiak többsége New York térségében lakik különösképpen a híres Spanish Harlem városrészben. A nagyszámú latin-amerikai migráns jelenléte alapjaiban formálta át e területek kulturális és társadalmi viszonyait. A spanyol nyelvű cégtáblák, a latin zene és vizuális kultúra azt az érzést keltette az amerikai identitás védelmezőiben, hogy az ország egyes részei ellatinosodnak, elvesztik angolszász jellegüket. Az utolsó amerikai, aki elhagyja Miamit, hozza magával a zászlót szól a konzervatívok gúnyos szállóigéje. A nemrég elhunyt Samuel P. Huntington politikatudós utolsó, Kik vagyunk mi? című könyvében hosszasan elemezte a latin-amerikai bevándorlásban szerinte rejlő veszélyeket. Szemben a korábbi olasz, lengyel, ír és zsidó bevándorlókkal, állította Huntington, a latin-amerikaiak nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy elsajátítsák az angol nyelvet és az amerikai társadalom értékeit, ezzel pedig hosszabb távon az Egyesült Államok kulturális egységét sodorják veszélybe (Huntington, 2005). Tény, hogy a latin-amerikai származásúak számuk már meghaladta az afro-amerikaiakét túlnyomórészt a spanyol nyelv használatát részesítik előnyben. Huntington állításával szemben azonban a latin-amerikaiak identitását nagymértékben átalakítja az Egyesült Államokban töltött idő. Minél inkább befogadja őket a munkaerőpiac, életvitelükben annál inkább hasonulnak a többségi amerikai társadalomhoz. A már az Egyesült Államokban született mexikói származásúak a chicanók kultúrája pedig rendkívül gazdag és eredeti, amely folyamatosan remixeli, újraértelmezi mind az angolszász, mind a latin-amerikai kultúra elemeit (Muñoz, 2013). Kialakult a spanglish nyelvhasználat: sokan beszélnek úgy, hogy folyamatosan váltogatják az angol és spanyol szavakat, előbbieket a racionális gondolatok és tervek, utóbbiakat az érzelmek kifejezésére használva (Anzaldúa, 1987). Hazautalások: függőség vagy fejlesztés? A migránsok mentalitásának, gondolkodásának átalakulása az otthon maradottakra is visszahat. Általános jelenség, hogy a migránsok pénzzel és fogyasztási cikkekkel támogatják a rokonaikat. A hazautalások következtében számos latin-amerikai család anyagi helyzete javult, de egyúttal megjelentek olyan divatok, eszmék, fogyasztási szokások, sőt vallási irányzatok is, amelyek az Egyesült Államokból eredtek, és korábban ismeretlenek voltak Latin-Amerikában (Soltész, 2013). Egy perui antropológus egy, az Andok hegycsúcsai között megbúvó faluban jegyezte fel az alábbi történetet: a falu védőszentjének napjára hazalátogattak a migránsok, akik közül egy csoport Peru fővárosában, Limában élt, egy másik Olaszországban, míg egy harmadik az Egyesült Államokban. Megállapodtak, hogy építenek valamit, ami a falu fejlődését szolgálja, ám mindhárom csoport mást értett fejlődés alatt. A limaiak iskolát akartak építeni, az olaszországiak internet-kávézót, az Egyesült Államokban

9 latin-amerikai migrációs körkép 185 Magyarország és Latin-Amerika Magyarok már igen korán, a 17. századtól kezdve eljutottak Latin-Amerikába: jezsuita papoktól kalandor szerencselovagon át 1848-as honvédtisztekig terjed a különös lista. Uruguay himnuszát egy magyar zeneszerző, Debály Ferenc alkotta meg, Argentína hadseregét pedig Bem József egykori tábornoka, Czetz János modernizálta. Nagyobb létszámban azonban csak a 20. század elején, az első világháború után és a gazdasági válság idején, majd a második világháború előtt és után, végül pedig 1956-ban érkeztek magyarok a szubkontinensre. Jelenleg mintegy 200 ezerre tehető a magyar leszármazottak létszáma Latin-Amerikában, közülük azonban már csak igen kevesen beszélik a magyar nyelvet. Számottevő magyar kulturális és közösségi élet a két legnagyobb délamerikai városban, São Paulóban és Buenos Airesben maradt fenn napjainkig (Anderle, 2008; Szilágyi, 2003). A Magyarországon élő latin-amerikaiak létszáma ezzel szemben igen csekély (néhány ezer fő) és apró, de jól körülhatárolható csoportokra tagolódnak. Említést érdemelnek a szocializmus alatt tanulni vagy dolgozni érkező, és itt családot alapító kubaiak, illetve a Pinochet-diktatúra elől ide menekült chileiek. A rendszerváltás után tűntek fel az andoki utcazenészek, később pedig a táncés capoeira-oktatók (Letenyei, 2008). Kevésbé látványos, de létszámát tekintve sokkal jelentősebb csoportot alkotnak a multinacionális vállalatoknál dolgozó expat (vállalaton belül áthelyezett) migránsok, illetve a diákok, akik közül a brazilok vannak legtöbben, közel 500-an. Az ő magyarországi tanulmányaikat a brazil állam finanszírozza. élők pedig egy kis bevásárlóközpontot. Mivel egyik csoportnak sem volt annyi pénze, hogy a tervét egyedül megvalósítsa, a faluban végül nem épült semmi (Ávila, 2003). A kutatások azt mutatják, hogy egy átlagos család a migránsok által megkeresett és hazautalt pénz mintegy 60 százalékát fogyasztási cikkekre (étel, ital, ruha, műszaki cikkek) költi, 10 százalékát orvosra, 10 százalékát iskolára, 10 százalékát házépítésre, 10 százalékát pedig olyan jótékonysági kiadásokra, mint a templom felújítása, a főtér kikövezése, vagy a temető kerítésének a kifestése. Ritka, hogy a hazautalt pénzből valami olyasmi jöjjön létre, ami gazdasági fejlődést és ezáltal munkahelyeket teremt (Baby-Collin et al., 2008). Ráadásul kialakul a függőség kultúrája : a külföldről érkező rendszeres jövedelem tudatában a családtagok nem vállalnak munkát, a fiatalok pedig úgy tervezik az életüket, hogy annak aktív szakaszában maguk is migránsként, külföldön igyekezzenek jövedelemre szert tenni (Delgado et al., 2009).

10 186 soltész béla Az egyéni hazautalások lényegüket tekintve magánjövedelmek, amelyek felhasználásának orientálására a kormányzat csak korlátozott eszközökkel rendelkezik. Ahogy Peru kormányának nem tiszte eldönteni, hogy egy Peruban élő perui állampolgár mire költse az általa megkeresett pénzt, úgy abban sem illetékes, hogy egy az Egyesült Államokban élő perui állampolgár által megkeresett pénzt mire költse a Peruban élő felesége vagy fia. Sőt, még a személyi jövedelemadó lehetőségétől is elesik (ha a hazautalást próbálná megadóztatni, azzal csak az informális csatornákon keresztül áramló pénzmennyiséget növelné), így az egyéni hazautalásokból közvetlenül nem, csak közvetett módon származik költségvetési bevétel (Orozco, 2005). Az egyéni hazautalásokon kívül azonban léteznek más, gazdasági jellegű erőforrások, amelyek a migránsoktól erednek és a származási országban fejtik ki a hatásukat. Közkeletű vélemény, hogy egy kivándorló akkor teheti a legtöbbet a hazájáért, ha, miután összeszedett némi pénzt és szaktudást, hazaköltözik és vállalkozásba fog. Ezt számos ország adókedvezményekkel, mikrohitelekkel, munkaerőpiaci orientációval próbálja ösztönözni. Ezek közül kiemelkedő példa az ecuadori Cucayo Alap (Fondo Cucayo), amely egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt az emigrációból hazatérő kisbefektetők számára (Moncayo, 2011). Azon migránsok számára, akik nem kívánnak/tudnak hazatelepülni, a kollektív hazautalások jelentik az otthon maradottak segítésének módját, vagyis a kivándorlók összeadnak egy nagyobb pénzösszeget, hogy abból a származási településük fejlődését elősegítő projektet finanszírozzanak: például iskolát építsenek, vagy felújítsák az orvosi rendelőt. Mexikóban egy innovatív társfinanszírozási program, a 3x1 Program Migránsoknak (Programa 3x1 para Migrantes) működik, melynek lényege a következő: minden hazaküldött dollárt további egy-egy dollárral egészít ki a települési önkormányzat, a tagállam kormánya és a szövetségi kormány innen a program neve (3x1) (García de Alba et al., 2006; Aparicio Meseguer, 2009). Transznacionális nemzetek A migránsok kiemelt gazdasági szerepe miatt Latin-Amerikában és más fejlődő régiókban a kormányok egyre inkább körüludvarolják a kivándorlókat, akik számuknál, tőkeerejüknél és kapcsolatrendszerüknél fogva fontos erőforrást jelenthetnek a migránsokat kibocsátó ország számára, de akár keresztbe is tehetnek neki, ha nem éppen szívélyes a viszony. A legtöbb latin-amerikai országnak az ezredfordulóig egyáltalán nem volt migrációs politikája, vagy ha igen, az a korábbi időszakokból örökölt szemlélettel elsősorban a bevándorlásra és a lakatlan területek betelepítésére koncentrált (Argentína), vagy egyes esetekben a szezonális migrációt szabályozta bilaterális egyezmények formájában (Mexikó) (Délano, 2011). Ezzel szemben a migránsok ma már több országban politikai képviselettel is rendelkeznek. A Dominikai Köztársaságban például mindkét nagy párt vezetőjének kampánykörútja New Yorkban kezdődik, ami nem csoda, hiszen onnan érkezik az általuk kapott adomá-

11 latin-amerikai migrációs körkép 187 nyok legnagyobb része. Az előző elnök, Leonel Fernández is New Yorkban nőtt fel, a dominikai parlamentben pedig olyan képviselők is ülnek, akik a New york-i, floridai vagy spanyolországi választókörzet szavazóit képviselik (Vargas, 2011). A latin-amerikai nemzetek tehát a migráció következtében transznacionálissá, határokon átnyúlóvá váltak. Az államok polgárainak egy része tartósan külföldön telepedett le, és hazautalt pénzükkel, politikai befolyásukkal és a fejlődésről, haladásról alkotott új elképzeléseikkel a szülőföldjük jövőjét is nagyban meghatározzák (Levitt, 2001). Bár Huntington az Egyesült Államok ellatinosodása miatt aggódott, sokan érzik úgy, hogy épp a latin-amerikai országok kezdtek el elamerikaiasodni (Capetillo-Ponce, 2007). Akárhonnan is nézzük, tény: a 28 millió migránsnak komoly szerepe van abban, hogy Latin-Amerika és a világ többi része között intenzív kulturális, kereskedelmi és turisztikai kapcsolatok alakultak ki. A migránsok ugyanis két ország, két kultúra között élnek és gondolkodnak, így közvetítő szerepük a globalizációs folyamatok előrehaladtával várhatóan a jövőben még erősebbé fog válni. Összegzés A 21. század elején Latin-Amerika mindennapjainak egyik meghatározó tényezője a kivándorlás. Az Egyesült Államokba (illetve kisebb mértékben Nyugat-Európába, Japánba és néhány gazdagabb latin-amerikai országba) irányuló vándorlást elsősorban gazdasági okok idézik elő. Számos ország társadalmában mélyreható változásokat okozott a migráció, különösképpen a jelentős mennyiségű hazautalt pénz következtében. Mindezek mellett a külföldön élő latin-amerikaiak kulturális és politikai szerepe sem elhanyagolható a származási országaikra nézve. Noha sok szempontból a migráció az országok közti jövedelmi különbségekre adott kényszerválasz, és tömegessé válásával a felzárkózás helyett a függőség felé viheti Latin-Amerikát, fejlesztési hatásai mégis igen jelentősek lehetnek. A kivándorlás által érintett latin-amerikai országok ezért igyekeznek olyan közpolitikákat alkotni, amelyek révén a kivándoroltak tehetnek valamit szülőföldjük fejlődéséért. A migránsok jogi helyzetének rendezése, a migráció körkörösségének elősegítése, valamint a származási ország munkaerőpiaci és befektetési környezetének javítása hozzájárulhatna ahhoz, hogy a migráció mind a kibocsátó, mind pedig a fogadó országok számára összességében inkább pozitív, mint negatív hatásokkal járjon.

Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat?

Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? Világgazdasági Tanszék Témavezető: Dr. Palánkai Tibor, akadémikus egyetemi

Részletesebben

Észak-Amerika a nemzetközi migrációban

Észak-Amerika a nemzetközi migrációban Észak-Amerika a nemzetközi migrációban Pólyi Csaba Absztrakt Az Észak-Amerikát földrajzi értelemben alkotó Amerikai Egyesült Államok (USA), Kanada és Mexikó a nemzetközi migráció emblematikus országai.

Részletesebben

Indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra

Indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra Indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra Szalai Éva Emese Absztrakt A kínai után az indiai diaszpóra a második legnépesebb a világon. Földrajzilag rendkívül szerteágazó: öt kontinensen, száztíz

Részletesebben

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Keserű Dávid Glied Viktor Absztrakt Az európai uniós bevándorlási politika alapelvét sokáig a szolidaritás jellemezte,

Részletesebben

Migrációs helyzetkép Magyarországon

Migrációs helyzetkép Magyarországon Migrációs helyzetkép Magyarországon Kováts András Absztrakt Jelen fejezet a magyarországi migrációs folyamatokat tárgyalja az 1980-as évek végével kezdődően. Természetesen Magyarország részt vett a globális

Részletesebben

Az európai migráció története a második világháborút követően

Az európai migráció története a második világháborút követően Az európai migráció története a második világháborút követően Koller Inez Zsófia Bevezető E tanulmány fókuszában a második világháborút követő időszak Európába, de legfőképpen Nyugat-Európába irányuló

Részletesebben

Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről

Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről Búr Gábor Tarrósy István Bevezetés A 20. század kezdetétől a migráció egyike a transznacionális hálózatokkal átszőtt, kölcsönösen egymásra utalt globális

Részletesebben

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra HAJDUK ANNAMÁRIA Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra 2008. október Szerzôk: Szerkesztette: Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs Hajduk Annamária A tanulmány megírását az Open Society

Részletesebben

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Keserű Dávid Pécs, 2011 Új

Részletesebben

A DÉL-AMERIKAI HORVÁT EMIGRÁCIÓ SOLTÉSZ BÉLA

A DÉL-AMERIKAI HORVÁT EMIGRÁCIÓ SOLTÉSZ BÉLA DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 1. (Spring 2011/1 Tavasz) A DÉL-AMERIKAI HORVÁT EMIGRÁCIÓ SOLTÉSZ BÉLA Mint szinte minden kelet-európai országból, így Horvátországból

Részletesebben

Hazautalt pénzek nemzetközi áttekintés és a fôbb mérési nehézségek

Hazautalt pénzek nemzetközi áttekintés és a fôbb mérési nehézségek Hazautalt pénzek nemzetközi áttekintés és a fôbb mérési nehézségek Kajdi László, a Magyar Nemzeti Bank elemzője E-mail: klaci82@gmail.com A hazautalt pénzek jelentősége világszerte folyamatosan nő az elérhető

Részletesebben

Árkádok Szabó Tamás: Egy varázslatos különc Hundertwasser-kiállítás a Szépművészetiben... 33

Árkádok Szabó Tamás: Egy varázslatos különc Hundertwasser-kiállítás a Szépművészetiben... 33 Küszöb Papp András: Otthon lenni, othont lelni... 3 Főtér Ekéné Zamárdi Ilona: Nemzetközi migráció a globalizáció világában... 4 Biczó Gábor: Migráció, migrációelmélet, migrációs deficit... 11 Macskakő

Részletesebben

Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában

Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában Módszertani kézikönyv a fi lmgyûjtemény használatához A kötetben közölt tartalmak, azok szerzőinek nézetei, és az abban foglaltak semmiképpen sem

Részletesebben

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Szabó Gábor Absztrakt A tanulmány négy kérdéskör bemutatására törekszik. Az első, a globális népességmozgások általános trendjeinek vizsgálata, elsősorban

Részletesebben

Afrikai migrációs folyamatok

Afrikai migrációs folyamatok Afrikai migrációs folyamatok Tarrósy István Absztrakt Miközben a Szaharától délre elterülő afrikai területek oroszlán gazdaságainak növekedésére figyel az egész világ, és az ázsiai tigrisek fejlődéséhez

Részletesebben

GROTIUS. Lehoczki Bernadett Mi lesz veled, Latin-Amerika?

GROTIUS. Lehoczki Bernadett Mi lesz veled, Latin-Amerika? Lehoczki Bernadett Mi lesz veled, Latin-Amerika? Az elveszett évtized A latin-amerikai régióval kapcsolatban a nyolcvanas éveket elveszett évtizedként szokás emlegetni. A kifejezés első sorban az évtized

Részletesebben

Urbanizáció és vándorlás afrikai útvonalak az Európai Unióba

Urbanizáció és vándorlás afrikai útvonalak az Európai Unióba Urbanizáció és vándorlás afrikai útvonalak az Európai Unióba Keserű Dávid Radics M. Péter Bevezető A globális migráció trendjeinek feltárásával egyre jobban megismerhetőek azok az útvonalak, amelyeket

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA Miskolc, 2008. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA WINDT SZANDRA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KRIMINOLÓGIAI JELLEMZŐI (PHD

Részletesebben

Migrációs tendenciák napjainkban

Migrációs tendenciák napjainkban Migrációs tendenciák napjainkban Migrációs tendenciák napjainkban Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Vörös Zoltán Pécs, 2014 Migrációs tendenciák napjainkban Szerkesztette: Tarrósy István Glied

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

"Azt hittem célt tévesztettem"

Azt hittem célt tévesztettem "Azt hittem célt tévesztettem" A bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban Bevezető Az alábbi kutatási jelentés a 2006 és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A MENEDÉKKÉRŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE MAGYARORSZÁGON (ÉS KITEKINTÉS

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA Miskolc 2008. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA WINDT SZANDRA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KRIMINOLÓGIAI JELLEMZŐI (PHD

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

MIGRÁCIÓS TENDENCIÁK EURÓPÁBAN KOLLER INEZ

MIGRÁCIÓS TENDENCIÁK EURÓPÁBAN KOLLER INEZ KOLLER INEZ Az Európai Parlament évek óta közös bevándorlás- és menekültpolitika kialakítását szorgalmazza, ám egyben fenntartja az egyhangú döntéshozatal gyakorlatát minden bevándorlással kapcsolatos

Részletesebben

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL Illés Sándor 1 Lukács Éva 2 Bevezetés A személyek szabad áramlása csatlakozási tárgyalási fejezetben zajló megbeszélések egyik kulcskérdése a játék

Részletesebben