IMPORTANCE OF MILITARY RAILWAY TRANSPORTATIONS IN MISSIONS OF THE HUNGARIAN ARMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMPORTANCE OF MILITARY RAILWAY TRANSPORTATIONS IN MISSIONS OF THE HUNGARIAN ARMY"

Átírás

1 Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, Szászi Gábor 1 KATONAI VASÚTI SZÁLLÍTÁSOK A MAGYAR HONVÉDSÉG MISSZIÓS FELADATAINAK RENDSZERÉBEN Az elmúlt tíz évben a Magyar Honvédség feladatrendszerében meghatározó szerepet foglalt el, és napjainkban is kiemelkedik a missziós feladatokban való részvétel a világ számos pontján. Ez a feladat a kontingensek létszámának függvényében eltérő szállítási igényeket jelent, így a közúti szállításon keresztül a tengeri hajózásig minden közlekedési alágazat szerepvállalása nyomon követhető. Tanulmányomban, amely az előadásom alapját is képezi, a többi alágazattal természetesen összevetve, de kiemelten kívánom vizsgálnia a vasúti szállítás szerepének változását a missziós feladatok szállítási igényének kielégítése terén. Közismert, hiszen az elektronikus és írott sajtón keresztül szinte naponta szembesül a közvélemény azzal a ténnyel, hogy a Magyar Honvédség katonái gyakran az életüket is áldozva teljesítenek szolgálatot a világ számos pontján. A szakszerű és hatékony feladatteljesítés alapja, hogy a kontingensek műveleti területre történő kijuttatása, a feladat ellátásához szükséges anyagok, eszközök folyamatos pótlása a leghatékonyabb szállítási módok igénybevételével valósuljon meg. A kutatásaim során azt vizsgálom, hogy az országtól akár több ezer kilométerre lévő műveleti területekre milyen módon lehet a vasúti alágazat igénybevételével szállítási feladatokat végrehajtani, figyelembe véve azt az európai uniós elvárást is, hogy egyre nagyobb szerepet kapjon a vasúti közlekedés az EU közlekedési rendszerében. Külön ki kívánok térni azon vasúti szállítási rendszer bemutatására, szerepének elemzésére, melyet a NATO az afganisztáni feladatok biztosítása érdekében jelenleg is működtet. IMPORTANCE OF MILITARY RAILWAY TRANSPORTATIONS IN MISSIONS OF THE HUNGARIAN ARMY In the last 10 years, the participation in the missions abroad was a determining part of the Hungarian Army s tasks, and nowadays it also exceeds, in many parts of the World. This function requires different transportation needs, that depends on the number of the contingents personnel. Therefore the participation of every traffic branches from the public road transport to the marine navigation becomes traceable. I examine in the course of my researches, how could transportation tasks be executed by using the railway branches, onto operation areas which even being more thousand kilometers far from the country borders. Furthermore, I pay attention to the European Union s expectations which means that the railway transportation gets bigger part in the European transportation system. I will focus on the demonstration of that railway transportation system and the analysation of its function, which aim is to ensure the Afghanistanian Projects operated by the NATO. 1 ZMNE Bolyai János Hadmérnöki Kar, mérnök alezredes, A cikket lektorálta: Dr. Tóth Bálint ZMNE, egyetemi docens, PhD.

2 My presentation is based on my study, in which I am going to compare the railway transportation branch with others, and I would like to emphasize the changing of the role of the railway transportations function in satisfying the requirements of the missions. BEVEZETŐ A NATO 2 -hoz történő csatlakozásunkkal egy időben a Szövetségen belül megkezdődött egy, a közlekedési feladatokra is hatást gyakorló új folyamat, melynek eredménye már az áprilisi washingtoni csúcson elfogadott Védelmi Képesség Kezdeményezésekben (DCI) 3 tükröződött. Ennek a folyamatnak az egyik fő célja a kisebb, ütőképesebb, gyors reagáló képességű, ezért alapvetően mobil a világon bárhol bevethető katonai képességek létrehozása. Előtérbe került az ún. out of area feladatrendszer, vagyis a Szövetség tagországainak területén kívüli műveleti helyszíneken történő alkalmazás, alapvetően békekikényszerítő, békefenntartó jelleggel. Erre az új kihívásra reagálva a tagállamok megkezdték katonai erőik mobilitásának növelését a DCI ún. DM követelményeinek figyelembe vételével. A Védelmi Képesség Kezdeményezések közül a DM5 vizsgálatát végző NATO munkacsoport végső jelentése elsősorban a megfelelő közös NATO légiszállító kapacitás beszerzését javasolta átmeneti megoldásként, mindaddig, amíg a DM3 követelménynek megfelelően a tagországok a szükséges mértékűre tudják növelni a saját repülőgép kapacitásukat. 1 Erősítve ezt a folyamatot, a novemberi prágai csúcson a Prágai Képességvállalások (PCC) között is megjelent a nagytávolságú, túlméretes eszközök szállítására alkalmas légi szállítókapacitás megteremtésének igénye. A NATO stratégiai szállítási elvei szerint elsősorban a könnyebb kerekes harcjárművekkel felszerelt lövész és speciális alegységek, a hozzájuk tartozó vezetési rendszerek és limitált logisztikai képességek települnek légi szállítással más tagország megsegítésével kapcsolatos vagy békekikényszerítő műveletek végrehajtása esetén. Békefenntartó műveletek esetén elsősorban a parancsnoki struktúra, a vezetésbiztosító erők és kisebb logisztikai elemeket (előkészítő részleg) célszerű légi úton kiszállítani az alkalmazási területre. Szintén légi szállítást kell előnyben részesíteni a főerők személyi állománya helyszínre jutatása során. Azonban a technikai eszközök és a szükséges készletek az esetek túlnyomó többségében már vasúti és tengeri szállítással juttathatók hatékonyan el az alkalmazási terület közelébe. A balkáni békefenntartási feladatok során ezen eszközök és készletek Európán belüli szállítására széles körben alkalmazták és a mai napig alkalmazzák a résztvevő nemzetek a vasúti szállítást is. Emellett az interkontinentális szállítási feladatok során a tengeri kikötők eléréséhez (pld. Koper, Trieszt) szintén a vasúti szállítás a leghatékonyabb módszer. Látható tehát, hogy bár a jelentősége már nem a régi, de vasút jövőben is meglévő szerepe elvitathatatlan a katonai szállítási feladatok végrehajtása során. 2 North Atlantic Treaty Organisation - Észak-Atlanti Szerződés Szervezete 3 Defence Capability Initiatives 4 (Deployability and Mobility Telepíthetőség és Mozgathatóság) - (a tagállamok kezdeményezik a katonai tengeri és légi szállító kapacitásaik növelését -DM3; megvizsgálják a több nemzet által birtokolt légi és tengeri szállítóeszközök beszerzésének vagy lízingjének megvalósíthatóságát a NATO gyorsan telepíthető erői részére- DM5) 2

3 1. A KATONAI VASÚTI SZÁLLÍTÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA AZ EZREDFORDULÓIG Tekintettel arra, hogy a tanulmány célja nem a vasút szerepének történelmi távlatokban történő elemzése, hanem az aktuális helyzet bemutatása és a jövőkép felvázolása, ebben a fejezetben csak azokat a meghatározó eseményeket kívánom összefoglalni, melyek segítik megérteni a katonai vasúti szállítás aktuális helyzetéhez vezető folyamatokat és hatással voltak a jelenlegi helyzet kialakulására. A második világháború után kialakuló Magyar Honvédség szállítási igényeit alapvetően a vasúti alágazat igénybevételével elégítették ki. Az 1948-ban kezdődött intenzív hadseregfejlesztés időszakában egyre inkább a szovjet hatás jutott érvényre mind a katonai elmélet és gyakorlat terén, mind a haditechnikai fejlesztésben. Ez érvényesült a katonai szállítások szervezésében és végrehajtásában is. A Honvéd Vezérkaron (HVK) belül megalakult az önálló közlekedési és szállítási osztály alárendeltségében a MÁV Igazgatóságok székhelyein területi katonai vasúti hatóságok kezdték meg a működésüket, Vasútvonal Parancsnokság elnevezéssel. E szervezetek feladatkörében - a későbbi átszervezések és névváltozások ellenére - közel másfél évtizedig a meghatározó szállítási alágazat a vasút volt. A motorizáció fejlődésének hatására a hatvanas évek közepére az akkor már formálódó új közlekedéspolitikai koncepció előszeleként a közlekedésbiztosításon belül meglévő vasútcentrikusságot fel kellett oldani. A vasúti szállítások és a vasutak műszaki és technikai biztosítása mellett a katonai közlekedési szolgálatnak kiemelt feladata volt a gépkocsi szállítások szervezésének segítése és a hadműveletek, illetve a különböző hadsereg, front tagozatok közúti biztosításának megszervezése. Ebben az időszakban alakult ki fokozatosan a közlekedési ágak előnyeit kihasználó komplex szállításszervezés és végrehajtás Magyar Néphadsereg (MN) szintű rendszere. A vasúti szállítás dominanciája továbbra is fennmaradt, de a rövid távolságú katonai szállítások közútra terelődtek, mivel ezen a távon 5 a közúti szállítások háztól-házig gyorsabbnak és gazdaságosabbnak bizonyultak. Ebben az időszakban a feladatok között a nagyarányú szállítási szükségletet és a közlekedési hálózat vasúti és közúti elemeinek fejlettségben és kapacitásban meglévő nagy különbségeit alapul véve továbbra is a vasúti szállítás játszotta a főszerepet. A katonai közlekedési szervezetek évente katonavonat tervezését és a rakodás, szállítás végrehajtásának irányítását végezték. A hetvenes évek közepétől kialakított szállítási rendszer ötvözte a vasúti és közúti szállítás előnyeit, lehetőséget teremtett a központi közlekedési szervezetek részére az egyik szállítási módról a másikra való átterelésre, korszerű szállítási módszerek (konténeres, kapcsolt szállítások és járatok) alkalmazására és a Magyar Néphadsereg egészét átfogó diszpécserirányítás kialakítására. A rendszer alkalmazásával évről-évre jelentős megtakarítások realizálódtak MN szinten és 1985-re a korábbi 85%-ról 55 %-ra csökkent a vasúti szállítás aránya az MN Katonai Szállítási Főigazgatósághoz érkezett szállítási igények 5 Az MNHF 07/1965 számú utasítása elrendelte a gazdaságtalan szállítások megszüntetését. A katonai csapatszállítások 100 km, a lánctalpas járművek 30 km, anyagszállítások 50 km alatti távolságra vasúton nem kerülhettek végrehajtásra. 3

4 teljesítése során. A csökkenés ellenére már akkor felismerték, hogy a vasút versenyképességének egyik záloga lehet a háztól-házig történő szállítás feltételeinek megteremtése. Ennek hatására jelentős közlekedésműszaki beruházások valósultak meg ebben az időszakban. Honvédségi iparvágányok és rakodók épültek Hetényegyházán, Felcsúton, Keszthely mellett, Nagyatádon, Zalaegerszegen, Lentiben és Győrszentivánban. Bővíttették, felújították az iparvágányokat Táborfalván, Budapesten a Zách utcában és Kalocsán, segítve ezzel többek között, hogy a katonai nehéztechnika vasúti szállítása a jóval költségesebb és szervezés szempontjából is bonyolultabb közúti szállítás igénybevétele nélkül valósulhasson meg. Mindezek ellenére a vasút szerepének csökkenését nem lehetett megállítani, amit az egyes számú ábra igen szemléletesen mutat be. 2 A Varsói Szerződés (VSZ) megszűnése előtti évek mintegy a vasúti szállítások prioritásának korszaka lezárásaként még egy kiemelkedő nagyságú és jelentőségű feladatot rótt a katonai közlekedési szolgálatra, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok kivonulásának szervezését és a végrehajtás segítését, ellenőrzését. Ezt a történelmi jelentőségű szállítási feladatot a szolgálat - a MÁV szakembereivel együttműködve - említésre érdemes problémák és fennakadások nélkül oldotta meg március 12. és június 16. között végrehajtott szovjet csapatkivonás csaknem teljes egészében vasúton valósult meg, amely során mintegy 1672 katonavonattal több mint személy, közel db haditechnikai eszköz és félmillió tonna felszerelés elszállítását hajtották végre. Ehhez hasonló volumenű katonai vasúti szállítási feladat azóta nem lett végrehajtva és a Magyar Honvédség jelenlegi feladatrendszerét figyelembe véve, a közeljövőben nem is várható ,2 192,9 181,9 145,9 117,3 162,5 118, ,529 25,541 14, ezer darab vasúti kocsi 1. ábra. Az közötti időszak katonai vasúti szállítási teljesítménye 6 A rendszerváltozás, a VSZ megszűnése és a szovjet csapatok kivonása után a rohamosan csökkenő kiképzési célú szállítások helyett a megszűnő vagy átdiszlokáló alakulatok technikai eszközeinek és anyagainak raktárakba vagy új helyőrségekbe való átcsoportosítása jelentette a 6 Forrás: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ közlekedési adattára 4

5 fő feladatot a katonai közlekedési szolgálat számára. S bár egyre csökkenő mértékben, de az újabb és újabb haderő-átalakítások következtében ezek az úgynevezett átszervezési szállítások a kilencvenes évek második felében is jelentős hányadát tették ki a közlekedési szolgálat munkájának. Ebben az időszakban nem voltak külföldi gyakorlatok, a hazai nagyobb mozgással járó kiképzések is lecsökkentek, azonban a katonai közlekedés előtt már újszerű feladatok is megjelentek elején áthaladt az első NATO tagországból érkező (belga) katonavonat Magyarországon, amelynek személyi állománya és technikai eszközei ENSZ mandátum alapján békefenntartó feladatok végrehajtására utaztak Jugoszláviába, a Baranya háromszögbe. Az első nyugati katonavonat útjának túlbiztosítása (helikopteres kíséret, minden útátjárónál géppisztolyos rendőr, magyar szállítmánykísérés stb.) után az egyre nagyobb számban érkező békefenntartók felvonulásának és az ellátásukkal összefüggő szállításoknak a biztosítása és koordinációja egyre megszokottabb tevékenységévé vált az együttműködő katonai és polgári közlekedési szerveknek. E tevékenység mérföldköve volt 1995 decemberétől az IFOR 7, majd 1996 végétől az SFOR 8 szállítások koordinálása. Meg kell jegyezni, hogy a rendszerváltást megelőző időszakban is voltak a Varsói Szerződés tagországait érintő jelentős nemzetközi vasúti szállítások, melyek végrehajtása már akkor komoly szakmai felkészülést igényelt a katonai közlekedési szakállománytól, azonban a kilencvenes évek közepétől jelentkező feladatok új kihívásokat jelentettek. Ekkor ismerkedhettek meg igazán testközelből a katonai és polgári közlekedési szakemberek a NATO tagországok közlekedési szervezeteinek módszereivel, okmányaival és eljárásaival. A szállítmányok fogadásának megszervezése, a rakodások segítése, a közúti menetek szervezése, a gyülekezési körletben (Taszár) összekovácsolt alakulatok hadműveleti területre történő előrevonása és végül a visszatelepülésük koordinálása egy új feladatkör megjelenését, a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) közlekedési szaktevékenységét jelentette. Később (1999-től) ez a tevékenység kiegészült a KFOR szállítások koordinációjával is. A vonatkozó vasúti szállítások adatait a 2. és 3. számú ábrák szemléltetik. 4 A NATO által vezetett feladat végrehajtását támogató katonai vasúti szállítások szervezése terén szerzett tapasztalatokra egyre inkább szükség lett, hiszen 1995-ben hazánk az elhatározott euro-atlanti integráció keretében aláírta a békepartnerségi szerződést (PfP) 9, erősítve ezzel a NATO-ba, majd az Európai Unióba való belépési szándékot. A szerződés eredményeként hazánkban is végrehajtották az első békepartnerségi gyakorlatokat (Cooperative Light, Cooperative Lantern stb.), majd később magyar törzsek külföldi PfP gyakorlatokra történő utazása is egyre gyakoribb lett. Ezek eleinte alapvetően törzsvezetési gyakorlatok voltak, így a hazai katonai közlekedési szakemberek a honi területen megrendezett gyakorlatok résztvevőinek valós biztosításában, illetve a magyar törzsek külföldi szállításaihoz személyszállító eszközök biztosításában és a mozgások koordinációjában hasznosíthatták a megszerzett tapasztalataikat és ismereteiket. Ennek ellenére ezek a gyakorlatok már rámutattak arra a nem elhanyagolható tényre, hogy - a Varsói szerződésen belüli feladatokhoz hasonlóan, bár volumenében jelentősen elmaradva attól a 7 Implementation Force -Végrehajtó Erők 8 Stabilisation Force - Stabilizációs Erő 9 Partnership for Peace (PfP) - Békepartnerség/Partnerség a Békéért 5

6 PfP tagországok katonai erőinek is szüksége van a nemzetközi gyakorlatok és feladatok végrehajtása során a vasúti alágazat igénybevételére. SFOR szállítmányok aránya (db) Berakó Kirakó Tranzit ábra. IFOR/SFOR feladatok katonai vasúti szállítási teljesítménye 10 KFOR szállítmányok aránya (db) Berakó Kirakó Tranzit ábra. IFOR/SFOR feladatok katonai vasúti szállítási teljesítménye januárjában hazánk is bekapcsolódott a balkáni békefenntartó tevékenységbe, amikor 6 vonattal az IFOR Magyar Műszaki Kontingens kitelepült Okucaniba, Horvátország és Bosznia-Hercegovina határára. A saját kontingens kiszállítás mellett az IFOR erők szállításának és mozgás biztosításának nagyságát legjobban a következő adatok érzékeltetik január 01. és december 31. között belépett az ország területére 388 vasúti szállítmány 8642 kocsival, melyből 253 szállítmány 6117 kocsival kirakott hazánkban, a többi (135/2525) tranzitként hagyta el az országot. Magyarország területén 295 szállítmányt raktak be 7165 vasúti kocsiba. Ezek közül kiemelten kezelték az IFOR Magyar Műszaki Kontingens kitelepülésével kapcsolatos rakodásokat. Ez az időszak ismét megerősítette a katonai 10 Forrás: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ közlekedési adattára 11 Forrás: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ közlekedési adattára 6

7 közlekedési és természetesen a polgári vasúti szakemberekben a vasúti szállítás katonai alkalmazásának szükségszerűségét. 2 Közben a békefenntartással kapcsolatos szállítások mellett 1997-től újabb nemzetközi szállítási és együttműködési feladatok merültek fel. Ekkortól kezdődően érkeztek hazánkba a hazai gyakorló és lőterek térítéses igénybevételére különböző nemzetiségű (holland, olasz, szlovén) alakulatok, melyek vasúti mozgásait a BNT keretében kellett a katonai vasúti szakállománynak koordinálni, bővítve ezzel a nemzetközi vasúti szállítások szervezése terén szerzett tapasztalataikat. 2. AZ ELMÚLT TÍZ ÉV TAPASZTALATAI A KATONAI VASÚTI SZÁLLÍTÁSOK TERÉN Az március óta élő NATO tagság bár sok új feladatot is jelentett a Magyar Honvédség számára, melyekkel a korábbiakban nem találkozhattunk, de felkészületlenül semmiképpen nem érhette az országot. Az előző fejezetben látható volt, hogy az MH-t érintő békefenntartó tevékenység kiszélesedése már hazánk PfP taggá válásakor előtérbe került, azonban Magyarország és az MH teherbíró képességének megfelelően nagyobb létszámú, harcjárművekkel is felszerelt kontingensek 2003 nyaráig csak a hazánkhoz közel eső térségekben vettek részt műveletekben. Azonban már ezek a feladatok is komoly szervező munkát igényeltek a katonai vasúti szállítások végrehajtása terén, hiszen alapjaiban új szakmai és nyelvi környezetben, új szállításszervezési módszereket, jogi környezetet és technikai feltételeket megismerve kellett a feladatokat végrehajtani. Ki kell azonban emelni, hogy a tagországok megsegítésével kapcsolatos (V. cikkely szerinti) műveletek esetén a NATO bővítés folyamatát figyelembe véve kibővültek és egyszersmind messzebbre is kerültek hazánktól a Szövetség külső határai, ezáltal nőttek a lehetséges szállítási távolságok is. Mielőtt a témakör részletes elemzését folytatnám, szükségesnek tartom annak tisztázását, hogy milyen sajátosságokkal bír a missziókban részt vevő katonai szervezetek közlekedési támogatási feladatrendszere. Ebben a vonatkozásban kiemelt helyet foglal el a NATO vagy az ENSZ által kijelölt alkalmazási területre történő kitelepülés, a visszatelepülés valamint a személyi állomány váltása, pihentetése, és az utánszállítások megszervezése, illetve ezek végrehajtásához a szállítóeszközök biztosítása. Alkalmanként sor kerül áttelepítésre, A NATO stratégiai szállítási elveit követve a személyi állomány és a hadfelszerelés szállítása leggyakrabban több ütemben és több szállítási ágazat bevonásával történik. Ezen belül a vasúti szállítás alkalmazása elsősorban a berakó tengeri kikötőbe, illetve onnan a visszatelepülés időszakában a bázislaktanyába történő eljutás érdekében kell szervezni. Természetesen ez a folyamat magába foglalja a berakó személyi állomány berakó kikötőbe történő szállítását is. Az MH nemzetközi válságkezeléssel kapcsolatos NATO műveletekben való részvétele politikai döntés függvénye. Válsággócok bárhol kialakulhatnak a világon, azonban várható, hogy a hazánktól való távolság növekedésével és ezzel összefüggésben Magyarország politikai érdekeinek csökkenésével arányosan csökken a bevetendő magyar katonák száma. Napjaink eseményeinek (Afganisztán, Irak) tapasztalata, hogy a magyar katonák válságkezelési feladatokra való kiküldésére hazánktól mintegy kilométeres távolságra is reális esély van. Ezek a távolságok elsősorban már a stratégiai szállítóképességek (légi, 7

8 tengeri) meglétét, vagy annak polgári erőforrásból történő lebiztosítását igénylik. Azonban az ilyen feladatok nem mindennaposak, bár megjelenésük esetén akár hosszú évekre jelenthetnek részvételt, mint ahogy ez az afganisztáni szerepvállalás esetében is látható. Ezekben az esetekben a felajánlott erők összetételének és ciklikus váltásának ismeretében viszonylag jól tervezhető a szükséges szállítóképesség igénye. Az ilyen szerepvállalások esetén a vasúti szállítási mód igénybevétele elsősorban a kitelepülés és a visszaszállítás során tervezhető. Az eddig végrehajtott vasúti szállítási feladatok során az országtól jelentős távolságban teljesített missziós feladatok vasúti szállítási igényei szinte semmiben nem különböznek az Európán belül vállalt szövetséges feladatok hasonló feladataitól. Ezt az állítást könnyű belátni, hiszen ilyen esetekben a vasúti szállítás végpontja, vagy a visszaszállítás kiindulópontja Európa valamelyik tengeri kikötőjéhez kapcsolódik. Így a szervezés, a technikai feltételek biztosítása az európai vasúti közlekedési rendszer könnyebb megismerhetősége révén jóval egyszerűbb lehet, mintha ezt az országtól több ezer kilométerre kellene végrehajtani. Azonban az ilyen feladatok is komoly felkészülést és precíz szervezést igényelnek, hiszen Európán belül is számos meglepetés érhet bennünket a vasúti szállítások végrehajtása során, mint ahogy erre bőven volt példa az elmúlt tíz évben. Szeretnék erre most néhány konkrét példát is bemutatni, melyeken keresztül bizonyítható a katonai vasúti szállítás Európán belüli létjogosultsága, és ráirányítja a figyelmet az ilyen szállítási feladatok szervezésének összetettségére is. A NATO csatlakozást követően a PfP keretében addig is végzett nemzetközi szerepvállalás tovább folytatódott, melynek keretében napi feladat volt már a külföldi katonai erők vasúti szállításainak előkészítése, megszervezése és végrehajtása, valamint az AFOR, SFOR és KFOR csapatok hazánkon keresztül történő mozgásának támogatása. Újdonságként jelentkezett 1999 szeptemberétől az SFOR-EE (Eagle-Rail-Express) konténerfuvarozás. Hosszú előkészítés után lépett be az első konténerrel rakott vasúti kocsi egység, amely a közúti forgalmat szerette volna felváltani Baté és Németország között az SFOR csapatok rendszeres logisztikai anyagellátásában. Továbbra is nagy intenzitással zajlottak a különböző NATO erők hazánkban végrehajtott gyakorlatai, melyek során a katonai vasúti szállításszervezőknek és természetesen a Magyar Államvasutak szakembereinek is módja volt testközelben megismerni az egyes országok szállításszervezési, rakodási, rakományrögzítési sajátosságait. Hasznos példa volt erre a BALATON 99" gyakorlat, melyet az olasz POZZUOLO DEL FRIULI páncélos felderítő dandár hajtott végre a központi gyakorlótéren, magyar alegységekkel együttműködve. A gyakorlathoz kapcsolódó nemzetközi és belföldi vasúti szállítások előkészítése és végrehajtása az egyik legjelentősebb feladat volt ebben az évben. Ezekben a feladatokban a katonai vasúti szakállomány elsősorban az érkező, vagy tranzitáló ország katonai szakállományának nyújtott szakmai segítséget, illetve a magyar vasúti szervekkel történő együttműködést támogatták. Az Ardent Ground 2000 elnevezésű, első nagy volumenű NATO hadgyakorlaton 10 ország fegyveres erői vettek részt vonattal és vasúti kocsit használtak fel 2000 április-május között. A vonatok Hegyeshalom, Komárom, Szob, Curtici, Murakeresztúr határállomásokon léptek be, illetve ki a gyakorlatot követően. Ezen feladat végrehajtása során több hazai szervezet (a BM ORFK és Határőrség, a MÁV, a HM Beszerzési Hivatal) együttműködésére volt szükség a feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében. Valójában 8

9 car tons legths time train nu day time day arrival deparature day arrival deparature day arrival deparature day arrival deparature ezt a gyakorlatot úgy is felfoghatjuk, mint az első, már NATO tagországként végrehajtott Fogadó Nemzeti Támogatási feladatot. Speciális és újszerű feladatot jelentett a Dinamic Mix 2002 gyakorlatra történő vasúti szállítás megszervezése. A vasúti szállítási feladatot a Hódos-Sezana-Villa Opicinaborder st. Savona border st loading deparature Ventigmillia-Port Bou határátmenetekben tervezték. meg. Hodos Nehézséget Villa-Opicina okozott S.Doria Ventimiglia azonban Roja a Transport Forwarding Destination vasutak szűk rakszelvénye, a day number station station nyomtávváltás miatta Port Bou-i átrakás, valamint a kapcsolatfelvétel az SNCF 12 és a RENFE /1001 Kiskorpád Zaragoza- máj ,46 07,15 vasutak megfelelő munkatársaival. 7041/9421 Kaposvár ker.pu San máj , ,10 19, ,42 07, ,16 05, ,45? 7037/1001 Hajdúúhadház Gregorio máj ,53 20, /1001 Debrecen máj , ,10 08, ,42 19, ,19 19, ,50? 7037/ /1001 Hajdúhadház Hajdúhadház (7099/1001 Debrecen) (7099/1001 Debrecen) Port Bou Port Bou 7035/1001 Kiskorpád 7035/1001 Kiskorpád (7041/9421 Kaposvár Ker.pu.) (7041/9421 Kaposvár Ker.pu.) Genova-Ventimiglia train legths max 350 m Transport number railcars in train 4. ábra. Dinamic Mix 2002 hadgyakorlat vasúti szállítási útvonala 14 trains consist Dinamic Mix / ACBC+2 WLAB+1 WRM+5 Ks+2 Res+7 Laadks A 7041/9421 Dinamic Mix Ks+3 Rgshadgyakorlat vasúti tervezése és végrehajtása számos nehézséget 7037/ ACBC+1 WLAB+1 WRM+7 Ks+2 Res+1 Rmms+3 Laadkks+8 Sammp vetett /1001 fel: 2 Lgs+1 Rgs Kapcsolattartó személyek érdektelensége. (RENFE, SNCF); Előkészítés, valamint a lebonyolítás során a nem megfelelő nemzetközi gondoskodás, mint pld. vízutántöltés, információk,.stb., amelyek a fuvarozás során elvárhatóak. Vonatinformációk, menetközi kapcsolattartás nem megfelelő szintje. RENFE - átrakás időszükséglete, valamint a menetrendi adatok visszajelentése hiányos volt; Hiányzottak az SNCF-RENFE nyomtávváltás miatt felhasználandó vasúti kocsik adatai, valamint a rakmintás technikák továbbfuvarozásának lehetőségei; A személyszerelvény indításának menetrend hiányában a nem megalapozott indítása; A nem megfelelő szintű angol nyelvismerete. A korábbi közvetlen kapcsolattartás a MH Katonai Közlekedési Központtal (KKK) a kiköltözést követően megnehezedett. Ezek a hiányosságok rávilágították a figyelmet arra, hogy ha a NATO csatlakozást követően Európán belül végrehajtott közös gyakorlat is jelentős problémákat okoz, és olyan helyzetekkel találkoznak a katonai vasúti szakemberek, melyek megoldására nincs ráhatásuk, akkor ezek a gondok az országtól jóval távolibb missziós feladat végrehajtásánál szintén 12 SNCF: Société nationale des chemins de fer français - Franciaország nemzeti vasúttársasága. 13 RENFE: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles - Spanyol nemzeti vasúttársaság 14 Forrás: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ évi beszámoló jelentése 9

10 felmerülhetnek. A megoldás ebben az esetben csak a még precízebb tervezés és a katonai szakállomány felkészítésének javításában volt, amire a továbbiakban a katonai közlekedési szervek vezetői igen nagy hangsúlyt fektettek. Tovább erősítette ezt azt igényt a hazánkban május hónapban levezetett HUNGARIAN RESPONSE-2002 néven, a Magyar Honvédség és az Amerikai Egyesült Államok Hadseregének kijelölt alakulatainak részvételével mindösszesen 14 önálló amerikai katonavonat 349 vasúti kocsival levezetett gyakorlat során szerzett szállítási tapasztalatok az alábbiak voltak: a nem ISO 15 szabvány konténerek, valamint a szállított anyagok rögzítése rendszeres problémát jelentett a vonatok átadásánál a visszaszállítás során; a szállítások végrehajtása nem volt kellően koordinálva az amerikai fél részéről (problémaként jelentkezett, hogy az amerikai kirakóállomány nem a vonatokon érkezett, hanem egy nappal később repülőgéppel); A fenti problémák jelentős mértékben akadályozták a kirakások tervszerű végrehajtását. Mindezek rávilágítottak arra, hogy aki azt gondolta, a NATO csatlakozás elsősorban a légi és a tengeri szállítás során okozhat a magyar szakemberek részére problémákat, jelentősen tévedett, hiszen a nemzetközi vasúti szállítások végrehajtása legalább olyan összetett és precíz szervezést igénylő feladat, mint nagytávolságú vízi- és légiszállítási feladatok. A 2002-es évben több nemzetközi feladat során CORNER STONE- 2002, a COOPERATIVE PARTNER-2002, a STRONGE RESOLVE-2002, a GREEN CARPATHIAN-2002, a DYNAMIC RESPONSE-2002 nemzetközi gyakorlatok, az olasz Ariete dandár hegyi kiképzésének, valamint a szlovák ENSZ misszió tranzit szállításait Magyarországon keresztül sikerült bizonyítani, hogy a katonai vasúti szállításnak a szerepe bár jelentősen átalakult, de továbbra is helye van a NATO szállítási rendszerében ban a már eddig többször elemzett Európán belüli missziós feladatok, gyakorlatok vasúti szállításai mellett megkezdődött az iraki kontingens kitelepítésének végrehajtása. Amíg az előkészítő részleg technikai, anyagi eszközei valamint személyi állománya kiszállításának lebonyolítása bérelt teherszállító repülőgépekkel történt Taszár Bázis reptérről, addig augusztusban a vasúti szállítási mód igénybevételével hajtották végre az MH Szállító Zászlóalj technikai eszközeinek és anyagi készletének Kaposvárról és Kiskorpádról Koper kikötőbe 2 vonat, 50 vasúti kocsival történő szállítását februárban és júliusban szintén a vasút igénybevételét jelentette a Magyar Szállítózászlóalj Irakban maradt technikai eszközei, anyagainak Szlovénián keresztül történő hazaszállítása - 4 szállítmány, 73 vasúti kocsival. 4 Specialitást a feladat végrehajtása abban jelentett, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben a kikötő jellemzően nem végállomásként, hanem átrakó pontként funkcionál. Így a katonai közlekedési szakemberek a kikötőben további feladatokat kell, hogy koordináljanak rakodógépek biztosítása, belső mozgatási feladatok szervezése, vámügyintézés, stb. támogatva ezzel a stratégiai szállítási elem hatékony végrehajtását. Az előző év adataival összehasonlítva 2004-ben a katonai vasúti szállítások volumene közel felére csökkent. Ez azonban nem a vasút szerepének csökkenését jelenti, hanem azt, hogy az igényeket jelentősen befolyásolják a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásai. Ez a tény két fontos szempontra irányítja rá a figyelme: 15 ISO - International Organization for Standardization 10

11 Egyrészt arra, hogy a vasúti szállítás terén is rugalmas kapacitásokkal kell rendelkeznünk, hiszen az igények is rapszodikusak; Másrészt, hogy ezek a kapacitások alapvetően nem a Honvédség kezelésében vannak, hanem polgári szervezetekkel (MÁV; CER; Rail Cargo Hungaria) történő megállapodásokon keresztül lehet azokat biztosítani ben a már hagyományosnak tekinthető KFOR, EUFOR szállítások mellett februárban és júliusban végrehajtották a Magyar Szállítózászlóalj Irakban maradt technikai eszközeinek, anyagainak hazaszállítását Szlovénián keresztül (4 szállítmány, 73 vasúti kocsival). Még ez év októberben kiemelt feladatként jelentkezett az Iraknak segélyként felajánlott T-72-es harckocsik, és harckocsivontatók vasúton történő kiszállítását Koper-Luka kikötőbe 4 szállítmány, 91 vasúti kocsival, majd a felhasznált rögzítőanyagok - 1 db fedett kocsiban feladva - visszaszállítása a Az MH KKK Közlekedési Anyagraktárba. A feladat nehézségét az adta, hogy a vasúttársaság ebben az időben már nem rendelkezett megfelelő számú és minőségű nehéz pőre kocsival, így a szükséges gördülőállomány biztosítása csak a társvasutakkal együttműködve volt lehetséges. Erre a problémára mindezidáig hathatós megoldást nem sikerült kidolgozni, tekintettel arra, hogy a kifejezetten nehéztechnika szállítására alkalmas pőre kocsik a gazdaság más területein ritkán használhatók fel, így azok rendszerben tartásában nem érdekeltek a társaságok. Szintén a szokásos feladatoktól eltérő volt a Steadfast Jaguar 2006 gyakorlaton résztvevő NRF Magyar Víztisztító Szakasz (Szentes) személyi állományának légi és technikai eszközeinek (19 db technika, 5 db 20 konténer) kombinált közúti-vasúti-vízi kiszállításának megszervezése és végrehajtása. A vízi (tengeri) szállítást Koper (Szlovénia) és Cape Verde (Zöldfoki Szigetek) között hajtották végre a KADUNA nevű lengyel hajóval május között. A visszaszállítást a ZERAN nevű lengyel hajó hajtotta végre július között Ponte Verde kikötőből tengeren a szlovéniai Koper kikötőjéig, ahonnan vasúton lett hazaszállítva az alegység Szentesre. A tervezés sajátossága abban rejlett, hogy eseti feladatként ilyen távolságra még nem kellett szállítást szervezni, így igen bonyolult és hosszadalmas előkészítő munka előzte meg a kiszállítást ben a missziós feladatok arány csökkent és a katonai vasúti szállítások jelentős részét a nemzetközi gyakorlatok szállítási igénye adta (5. ábra) ben a missziós vasúti szállítási feladatok aránya tovább csökkent (6. és 7. ábrák) 2008-ban az egyik kiemelt feladat volt az MH ÖBZ 16 és KFOR SZD. felszámolásával, illetve az MH KFOR Zászlóalj megalakításával kapcsolatos vasúti szállítási feladatok megszervezése és végrehajtása Hajdúhadház MH iparvágány/debrecen Belső Fatér Kosovo Polje Kiskorpád/Kaposvár viszonylatokban (3 szállítmány, 57 vasúti kocsival). 16 ÖBZ: Őr és biztosító zászlóalj 11

12 Nemzetközi vasúti szállítások Szállítmány Vasúti kocsi Személyi állomány Technika KFOR (csak tranzit) KRK/EUFOR Gyakorlatok Egyéb (tranzit) 5. ábra. Nemzetközi vasúti szállítások (2007) 17 Nemzetközi vasúti szállítások KFOR KRK/EUFOR Egyéb nemzetközi 0 6. ábra. Nemzetközi vasúti szállítások (2008) I. félévben saját szervezésben a LENDÜLŐ KARD 2010 rakéta éleslövészet technikai eszközeinek szállítása jelentett kiemelt feladatot Győrszentiván MH scvp. Oldenburg in Holstein viszonylatban, (12 vasúti kocsi, 20 technikai eszköz). A KFOR, CLEVER FERRET 2010 gyakorlathoz és egyéb nemzetközi szállításokhoz kapcsolódóan összesen 16 szállítmány, 324 vasúti kocsival lett végrehajtva. Ebben az időszakban az elmúlt év azonos időszakával összehasonlítva megállapítható, hogy a szállítások volumene a kiemelt nemzetközi gyakorlatok hatására összességében közel duplájára nőtt (8. ábra). 17 Forrás: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ évi beszámoló jelentése 18 Forrás: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ évi beszámoló jelentése 12

13 Nemzetközi katonai vasúti szállítások 358 Szállítmány 207 Vasúti kocsi KFOR Egyéb nemzetközi 7. ábra. Nemzetközi vasúti szállítások (2009) MH (db) KFOR (db) EUFOR (db) I. félév vasúti kocsi (db) CLEVER FERRET (db) 8. ábra. Nemzetközi vasúti szállítások (2010. I. félév) 20 Az elmúlt tíz év katonai vasúti szállítási feladatainak összegzéseként az alábbi megállapítások tehetők: a NATO új stratégiai koncepciója az addig meghatározó szerepet betöltő vasúti szállítási mód helyett a stratégiai légi- és víziszállítási módok fejlesztését tartotta szükségesnek, így a rendelkezésre álló erőforrások jelentős réstét is erre fordították; a katonai vasúti szállítás háttérbe szorulása, az időközben ezen a területen a polgári életben is bekövetkezett negatív hatások eredményeként gyakran előfordult, hogy nem álltak rendelkezésre a szükséges technikai eszközök, a vasútvállalatok átalakulásának 19 Forrás: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ évi beszámoló jelentése 20 Forrás: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ I. félévi beszámoló jelentése 13

14 hatására az addig jól működő kapcsolati rendszerek megszűntek, melyek jelentősen nehezítették a katonai vasúti szállítások szervezést; a vasúti árufuvarozási piac liberalizációjaként új szolgáltatók jelentek meg a katonai vasúti szállításban is, akik kellőtapasztalat hiányában sokszor csak a Katonai Közlekedési Szervek hathatós segítségével tudták a vállalásokat teljesíteni; a szakembereknek szembesülni kellett azzal a ténnyel, hogy a stratégia szállítóképesség fejlesztése nem oldja meg teljes körűen a szállítási problémákat, hiszen a kontinentális (elsősorban Európán belüli) szállítások esetében továbbra is meghatározó szerep hárul a vasútra. Összességében kijelenthető, hogy a vasút bár jelentőségéből vesztett, a jövőben is meghatározó szerepet tölthet be a katonai vasúti szállítási feladatok rendszerében. A következő fejezetben ennek a jövőképnek szeretném egy szegmensét bemutatni. 3. TÖBBNEMZETI ISAF VASÚTI SZÁLLÍTÁSI KONCEPCIÓ NATO tagságunk óta a katonai szállítások terén kiemelkedő feladatot, és egyben a stratégia szállítóképesség rendelkezésre állásának próbáját is jelentette az iraki és az afganisztáni szerepvállalás. Mindkét esetben a közvélemény elsősorban a NATO tagországok által kialakított nagykapacitású légi szállítóképesség 21 (pld. AN-124 Ruslan, C-130) igénybevételével találkozhatott. 1 A missziós feladatok és jelentősebb nemzetközi gyakorlatokon való részvétel során a tengeri szállítási mód is szerepet kapott a technikai eszközök helyszínre szállítása- vagy visszaszállításakor. Az ilyen jellegű feladatokhoz már szervesen társult a vasúti szállítási mód igénybevétele is, de, mint azt az előzőekben is már kiemeltem, alapvetően az európai kikötők voltak a célállomások. A fejezetben bemutatandó vasúti szállítási feladat azonban már kontinenseken átívelő, több ezer kilométeres szállítási viszonylatot jelent. Meg kívánom jegyezni, hogy hasonló szállítási feladatokat már terveztek a VSZ keretében a katonai közlekedési szakemberek éles rakétalövészetek végrehajtása a Szovjetunió területén, de a NATO tagság óta ilyen feladattal nem találkozhattak. A vasút ismételt előtérbe kerülését elsősorban gazdasági tényezők indokolják. A NATO tagállamok jelentős része küzd azzal a problémával, hogy a stratégiai légi szállítások hatalmas összegeket emésztenek fel a védelmi költségvetésekből. A költségek csökkentése érdekében már többször felmerült, hogy érdemes lenne alternatív szállítási módot találni az afganisztáni erők logisztikai ellátása érdekében. Az elmúlt időszakban több különböző fórumon is foglalkoztak azzal a kérdéssel, miszerint bizonyos árukat, illetve eszközöket vasúton is el lehetne juttatni Afganisztánba. Ez elsősorban olyan áruk esetén lehetséges, amelyek kiszállítása nem határidőhöz kötött, és nem minősül fegyvernek, illetve veszélyes árunak. Ezt a folyamatot erősíti az a tény, hogy Európában már több ország is kipróbálta a vasúti szállítás lehetőségét (többek között Németország, Lettország). A német védelmi minisztérium év folyamán több esetben sikeresen alkalmazta a vasúti szállítási módot afganisztáni csapatainak az ellátására. Az eddig szerzett tapasztalatok birtokában lehetőségként felmerült az a gondolat, hogy több nemzet közösen is használhatná ezt az útvonalat, ami tovább javítaná a rendszer kihasználtságát, illetve a költséghatékonyságra is jó hatással lenne. Ezért a német 21 Stratégiai Légi Szállítás Átmeneti Megoldás (Strategic Airlift Interim Solution SALIS) 14

15 védelmi minisztérium novemberében egy munkalátogatásra hívta az érdeklődő tagállamokat, hogy azok részletesebben is megismerkedjenek a németek által kínált lehetőséggel. A nemzetek által a megbeszélésen tapasztalt érdeklődés hatására a német védelmi minisztérium szakemberei elkezdték kidolgozni a tervezett együttműködés pontos kereteit. Tekintettel arra, hogy alapvetően szövetséges feladatról van szó, a német védelmi minisztérium egyeztetett a NAMSA 22, az MCCE 23 illetve az AMCC 24 képviselőivel. Ennek eredményeként február között ismét találkozóra hívták az érdeklődő nemzeteket azzal a céllal, hogy tegyenek konkrét javaslatokat, miként működhetne a javasolt vasúti áruszállítási rendszer. A résztvevő nemzetek részletes tájékoztatása érdekében a német védelmi minisztérium képviselője egy előadás keretében mutatta be a vasúti szállítással kapcsolatos konkrét terveket. A tervek szerint a szállítási útvonal indulópontja a Sassnitz- Mukran (Észak-Németország) tengeri kikötő. Ide érkeznének az Afganisztánba szállítandó áruk. A kompkikötő olyan adottságokkal bír, amivel semmilyen más kikötők Nyugat- Európában még nem. Kapcsolatot teremt az orosz széles nyomtávú vasúti hálózattal és ezzel az orosz vasúti rendszer legnyugatibb végállomásának tekinthető. A különféle áruk orosz széles nyomtávú kocsikból történő ki-, illetve átrakodására Sassnitz-Mukran területén 340- hektár áll rendelkezésre, ami magába foglal összesen mintegy 40 km széles nyomtávú és 70 km normál nyomtávú vasúti pályát, 5 különálló termet az áruk kezeléséhez, valamint a rakodások végrehajtására számos korszerű anyagmozgató-rakodógépet(9. ábra). A civil szállítmányozók tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a Sassnitz-Klaipeda viszonylatban működő kompok megbízható szállítást jelentenek, és folyamatos kapcsolatot biztosítanak Oroszország, Fehéroroszország, Ukrajna, Kazaksztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Azerbajdzsán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Mongólia és Észak-Kína vasúthálózatával. 10 A kifejezetten katonai alkalmazási lehetőséget vizsgálva előnyt jelent, hogy a kiszállításra tervezett árukat itt már eleve széles nyomtávú vasúti kocsikra rakják, így amikor a Sassnitz- Mukran kikötőből a hajó átszállítja a vasúti kocsikat a litvániai Klaipeda kikötőbe, akkor már nem jelent problémát az ottani széles nyomtávú hálózathoz történő csatlakozás. A tervek szerint 25 litvániai kikötőből folyamatos vasúti szállítással (Litvánián, Lettországon, Oroszországon, Kazahsztánon és Üzbegisztánon keresztül) jut el az áru az afganisztáni Hairatan-ba. Innen igény szerint tovább szállítható az áru a különböző afganisztáni helyszínekre, vagy a küldő ország maga viszi tovább az árut a kívánt helyre az általa üzemeltetett vagy szervezett közúti kapcsolat igénybevételével (10. ábra). A szállítások végrehajtása ISO szabvány (20 ) konténerekben történne. Elméletileg megoldható más típusú vasúti szállítás is, de az alapvető elgondolás a rakodási feladatok hatékony végrehajtása és az áruk védelme érdekében is a 20 konténerekben történő szállításra terjed ki. Fontosnak tartom megjegyezni, az egyes NATO tagországok képviselői szükségesnek tartanák, hogy ne csak egy meghatározott útvonalon történjen vasúti szállítás. Megítélésük szerint a NAMSA 22 NATO Maintenance and Supply Agency - A NATO Karbantartási és Ellátó Hivatala 23 Movement Coordination Center Europe Európai Mozgás Koordináló Központ 24 Allied Movement Coordination Center - Szövetséges Szállítás Koordináló Központ 25 Egyelőre csak tesztek folynak (jó eredményekkel). A szállítási idő hozzávetőlegesen 3-4 hét. Haditechnikai eszközök, fegyverek, lőszerek szállítása meg van tiltva. Csak utánszállításra használható többnyire CL I anyagosztályhoz. 9 15

16 által kiírt tenderre kellene bízni, hogy a nyertes vállalkozó milyen úton tudja a legolcsóbban kijuttatni az árut a tagállamokból Afganisztánba. Ez a mondat arra is választ ad, hogy a feladat végrehajtása alapvetően polgári szállítmányozó cégek bevonásával történne, hasonlóan a stratégiai tengeri- és légiszállítási feladatok egy részének végrehajtásához. 9. ábra. Sassnitz-Mukran kompkikötő Németországban ábra. Nemzetközi vasúti szállítások Németország és Afganisztán között Útvonal: Mukran/Sassnitz (GER)-Litvánia-Lettország-Oroszország-Üzbegisztán (Termez) Hayratan /Hairaton/ (AFG) 27 Természetesem a szervezési folyamatokban a NATO illetékes szervei hatékonyan részt kívánnak venni, így a vasúti szállításokat az MCCE koordinálná, ami a gyakorlatban nem 26 Forrás: Forrás: DB Schenker Rail Sassnitz-Mukran NATO Hub (Presentation Meeting), DB Schenker Rail Deutschland AG Military Logistics, November 24, 2009, Sassnitz-Mukran 16

17 jelentene mást, minthogy a nemzeti igényeket az MCCE gyűjti és az így keletkezett összesített összigényt adja át a NAMSA-án keresztül a tendernyertes vállalkozónak. Más szempontból is fontos a NATO részvétele, hiszen a szállítmányok Afganisztánba való eljuttatásához diplomáciai engedélyre van szükség azon országok részéről, amelyeken a vasúti szállítmány áthalad. A diplomáciai engedélyt az AMCC szerzi be a NATO Transit Agreement alapján. Általában a diplomáciai engedélyek beszerzéséhez 35 nap szükséges. Mindezeket összegezve az előzetes tapasztalatok alapján is kijelenthető, hogy az igény felmerülésétől az áru Afganisztánba történő megérkezéséig nap szükséges. Ez megerősíti azt, hogy a vasúti szállításokat elsősorban a nem sürgős esetekben érdemes használni. Megjegyzendő, hogy a légi szállítás esetén is 2-3 hét szükséges az igény felmerülésétől a célállomásra való kijuttatásig. Az új vasúti szállítási mód alkalmazása esetén a várható megtakarítás jelentős lenne, hiszen a légi szállításhoz képest a vasúti szállítás költsége kb %-al alacsonyabb. Amennyiben Magyarország az elkövetkezendő években akár csak egyszer is igénybe veszi ezt a szállítási módot, a rendszerhez történő csatlakozás járulékos költsége többszörösen megtérülne. Az eddig rendelkezésre álló információk alapján kijelenthető, hogy Magyarország számára előnyös lenne ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni. Egy egyszeri induló költség kivételével nem jelentene plusz pénzügyi kötelezettséget, viszont az afganisztáni szállítások megtervezésekor alternatív megoldást jelenthet a légi szállítások mellett. A fejezet lezárásaként külön kiemelem, hogy a tapasztalatok és a nemzeti igények figyelembevételével már vizsgálják annak lehetőségét, hogy a szállítási útvonalat meghosszabbítva biztosítható legyen a vasúti szállítás lehetősége Hayratan-ból egészen Masar-e Sharif-ig. BEFEJEZÉS NATO taggá válásunkat követően a NATO-missziók meghatározó jelentőségűvé váltak az MH tevékenységében. Napjainkban mintegy ezer magyar katona állomásozik külföldön, amelynek több mint 70%-a NATO-misszióban szolgál. A Balkánra koncentráló NATO műveleti jelenlétünk itt a békefenntartó erők közel 40%-a szolgál során mind a mai napig természetes folyamatként jelenik meg a katonai vasúti szállítási feladatok végrehajtása. Ezen területen a MH közlekedési szakállománya jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, ami megalapozza az Európa területére történő bármilyen vasúti szállítási feladat megoldására való képességet. A Magyar Honvédség második meghatározó jelenléte Afganisztánban van, ahol a missziós feladatokat ellátó állomány teljes körű ellátásáról gondoskodni kell. Ezek a feladatok azonban jelentős költségigénnyel járnak, így természetes folyamat, hogy a résztvevő nemzetek köztük hazánk is keresik a költséghatékonyság elérésének minden lehetséges módját. Erre jó kezdeményezésnek ígérkezik a Németország és Afganisztán között megvalósítandó vasúti szállítási mód. Mielőtt azonban a legjobb megoldások közé emelnénk ezt a javaslatot, látni kell, hogy veszélyeket is jelenthet, hiszen azon országok közül, melyek területén áthaladna a szállítmány, többen is labilis politikai, biztonsági és gazdasági viszonyok uralkodnak, melyek negatívan befolyásolhatják a szállítási feladatok végrehajtását. A kezdeményezés mellett szól 17

18 viszont, hogy ezen országoknak gazdasági érdeke az ilyen és hasonló szállítmányok tranzitálásához való hozzájárulás. A tanulmányban elemzett katonai vasúti szállítási mód jövőbeni helyzetére vonatkozóan úgy ítélem meg, hogy az elmúlt évekre jellemző háttérbeszorulást felválthatja a jelenleg stratégiai szállítási módként kezelt légi és tengeri szállítás alternatívájaként történő számbavétel. Alkalmazási lehetősége kontinentális viszonylatban megítélésem szerint korlátlan, aminek csak a jelenleg nem megfelelő összetételű vasúti járműpark szabhat határt. Kontinenseket átívelő alkalmazásának lehetőségét a bemutatott példa meggyőzően bizonyítja, azonban ezen a területen még sok tapasztalatra, a szervezési eljárások teljes körű kidolgozására lesz szükség. Arról azonban meg vagyok győződve, hogy az ésszerű gazdasági érdekek mentén a vasúti szállítás meghatározó szerepet fog betölteni a jövőben a katonai szállítások rendszerében. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] SZARVAS László: A magyar honvédség stratégiai szállítási lehetőségei, a ma és a jövő kihívásai [2] SZARVAS László: A Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat feladatrendszerének átalakulása a NATO tagság következtében I-II.. Katonai Logisztika a Magyar Honvédség Logisztikai Folyóirata. 13. évfolyam szám o. és szám o. [3] SZÁSZI Gábor: A közlekedési munkamegosztást befolyásoló tényezők napjainkban, hatásuk a katonai szállítási feladatok végrehajtására. Logisztikai Évkönyv Magyar Logisztikai Egyesület o. [4] KÓKAI Ernő: Az MH Szállító zászlóalj kitelepítésének előkészítése és végrehajtása. Katonai Logisztika. A Magyar Honvédség Logisztikai folyóirata. Budapest, szám o. [5] DR. TÓTH Bálint HELMECZI Gusztáv: Védelmi követelmények a Gazdasági és a Közlekedési Minisztérium Közlekedési szakterületén, Katonai Logisztika, 2006/2. szám, o. [6] Fehér Könyv: Európai közlekedéspolitika 2010-ig: Itt az idő dönteni! Brüsszel, szeptember 12. COM(2001)370 [7] DR. HORVÁTH Attila: A közlekedési hálózat és a védelmi érdek kapcsolata. Lektorált tanulmány. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Könyvtár őrzési helyén. Budapest, [8] VIGH Attila: A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Anyagi-technikai és Közlekedési Igazgatóság Közlekedési osztály helye, szerepe a missziós logisztikai támogatás rendszerében. Hadmérnök, III. évfolyam 3. szám, o. [9] DB Schenker Rail Sassnitz-Mukran NATO Hub (Presentation Meeting), DB Schenker Rail Deutschland AG Military Logistics, November 24, 2009, Sassnitz-Mukran [10] Ein universeller Hafen mit Spezialisierung für die Abwicklung von kombinierten Fährverkehren

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Mogyorósi József ezredes MH Katonai Közlekedési Központ központparancsnok FELHASZNÁLT IRODALOM HM KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FŐNÖKSÉG: Az MN. Közlekedési Szolgálat

Részletesebben

A MÁV RT. SZEREPE A NEMZETKÖZI KATONAI SZÁLLÍTMÁNYOK TERVEZÉSÉBEN ÉS LEBONYOLÍTÁSÁBAN. 1. Katonai szállítmányirányítási szervezet időrendi áttekintése

A MÁV RT. SZEREPE A NEMZETKÖZI KATONAI SZÁLLÍTMÁNYOK TERVEZÉSÉBEN ÉS LEBONYOLÍTÁSÁBAN. 1. Katonai szállítmányirányítási szervezet időrendi áttekintése A MÁV RT. SZEREPE A NEMZETKÖZI KATONAI SZÁLLÍTMÁNYOK TERVEZÉSÉBEN ÉS LEBONYOLÍTÁSÁBAN Aszódi Sándor 1 Írásomban a MÁV Rt Katonai szállítmányirányító szolgálat tevékenységét szeretném bemutatni a szállítások

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok TÉMAKÖRÖK 1. TÖRTÉNELMI ALAPOK 2. AZ MH KKK RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI

Részletesebben

A DYNAMIC MIX 2002 GYAKORLAT KÖZLEKEDÉSI TAPASZTALATAI

A DYNAMIC MIX 2002 GYAKORLAT KÖZLEKEDÉSI TAPASZTALATAI A DYNAMIC MIX 2002 GYAKORLAT KÖZLEKEDÉSI TAPASZTALATAI Kókai Ernő 1 Úgy gondolom, kijelenthetjük, hogy közlekedési szempontból a DYNAMIC MIX 2002 gyakorlat a maga nemében a rendszerváltás óta eltelt időszak

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013 NEWS - V0 elkerülő 1968 óta a második tervezett új vasútvonal (Őriszentpéter) Budapest tehermentesítés Fejlődés az építőiparban Finanszírozás: Kínai Fejlesztési Bank és Uniós források Tervezett vonalátadás:

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései Dr. Kovács Imre Az Igazgatóság elnöke, CEO Zrt. A magyarországi szállítási piac stagnál 2008 = 100% 103,2% 104,9% 100% 100,0% 93,9% 94,5% 95,3% 94,2% 97,9%

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

IDEIGLENES KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA NATO MŰVELETEKBEN, MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖRNYEZETBEN

IDEIGLENES KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA NATO MŰVELETEKBEN, MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖRNYEZETBEN IDEIGLENES KIKÖTŐI LÉTESÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA NATO MŰVELETEKBEN, MULTINACIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖRNYEZETBEN Réti Tamás 1 NATO csatlakozásunk óta, a megnövekedett nemzetközi katonai szerepvállalásunkkal összefüggésben,

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FELADATRENDSZERÉNEK ÁTALAKULÁSA A NATO TAGSÁG KÖVETKEZTÉBEN I. RÉSZ.

A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FELADATRENDSZERÉNEK ÁTALAKULÁSA A NATO TAGSÁG KÖVETKEZTÉBEN I. RÉSZ. A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FELADATRENDSZERÉNEK ÁTALAKULÁSA A NATO TAGSÁG KÖVETKEZTÉBEN I. RÉSZ. (A Katonai Logisztika 2004. évi pályázatán első díjat nyert tanulmány rövidített, szerkesztett

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NATO KAPCSOLATOK ÉS FELADATOK SZARAJEVÓBAN NATO POLITICAL AND MILITARY RELATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA A felbomló Jugoszlávia megoldatlan politikai konfliktusai vezettek a véres boszniai háborúhoz, amely

Részletesebben

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN Vekerdi Zoltán Cserenyecz Béla 1 Az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE ELŐADÁSOK SZABÓ ISTVÁN A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE Szabó István mk. ezredes 2000-ben az SFOR műszaki főnökeként szolgált Szarajevóban. Jelenleg az Összhaderőnemi Hadműveleti Központ műveleti

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG STRATÉGIAI SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI, A MA ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI

A MAGYAR HONVÉDSÉG STRATÉGIAI SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI, A MA ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI Szarvas László 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG STRATÉGIAI SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI, A MA ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI Bevezetés: A világban a XX. század végén lezajlott társadalmi-gazdasági változások nem hagyták érintetlenül

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

A LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE

A LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE A LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE A MAGYAR HONVÉDSÉG NAGYTÁVOLSÁGÚ SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI Bevezetés Szarvas László 1 A világban a XX. század végén lezajlott társadalmi-gazdasági változások nem hagyták

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

A közlekedési teljesítmények és kapacitások

A közlekedési teljesítmények és kapacitások A közlekedési teljesítmények és kapacitások Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Közlekedési teljesítmények Szállítási teljesítmény Üzemi teljesítmény

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR-TÖRÖK KATONAI ÉS CIVIL LOGISZTIKAI KAPCSOLATOK TERÜLETÉN. Együttműködés lehetőségei a katonai logisztika területén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR-TÖRÖK KATONAI ÉS CIVIL LOGISZTIKAI KAPCSOLATOK TERÜLETÉN. Együttműködés lehetőségei a katonai logisztika területén EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR-TÖRÖK KATONAI ÉS CIVIL LOGISZTIKAI KAPCSOLATOK TERÜLETÉN Ceylan Faruk Naci Németh Ernő 1 A logisztika gyakorlati tevékenysége mind a katonai, mind a polgári területen

Részletesebben

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában Budapest, 2014. május 13. Szabó István L. V4 közlekedési koordinátor

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Bíró László mk. alezredes. MH Altiszti Akadémia mb. támogató parancsnokhelyettes. Balatonkenese, 2014. április 15.

Bíró László mk. alezredes. MH Altiszti Akadémia mb. támogató parancsnokhelyettes. Balatonkenese, 2014. április 15. Honvédelmi szervezetek tapasztalatai az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények érvényesítése terén, különös tekintettel az ismételt üzembe helyezésekkel kapcsolatos

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései Szenes Zoltán A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései A NATO mûveleteinek bemutatása elõtt három elõzetes megjegyzést kell tenni. Az elsõ, hogy az ISAF-mûvelet ahogy nevében

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓ ÖTVEN ÉVES AZ MH KATONAI LÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Kókai Ernő 12 Az 1957. évi hadsereg átszervezés keretében, új szervezeti elemként lett megalakítva az MN Központi Katonai Szállításvezetőség

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat Ügyfelünk a K+B Progres Komplex és átlátható hálózat Logisztika és disztribúció egyszerűen A K+B Progres számos elektronikai áruházzal, szerviztelephellyel és saját internetes shoppal rendelkezik. Ezen

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete A Kormány../2006 (..) Korm. rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtereken történő ideiglenes határnyitás egyszerűsített eljárási szabályairól A Kormány az Észak-atlanti Szerződés tagállamai

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 67/2011. (III. 16.) KE határozat 69/2011. (III. 16.) KE határozat 71/2011. (III.

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E EGY ÚJABB VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE MAGYARORSZÁGON NECESSITY OF A FURTHER DEFENCE REVIEW IN HUNGARY Hazánkban 1990. óta folyamatosan zajlik az előző rendszertől örökölt tömeghadsereg átalakítása

Részletesebben

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Radisson SAS Béke Hotel Dr. Orosz Csaba Dr. Orosz Csaba ügyvezetı igazgató okleveles építımérnök TeRRaCe Kft Nemzetközi kitekintés Több jelentıs

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Városi áruszállítás vasúton

Városi áruszállítás vasúton BME OMIKK LOGISZTIKA 9. k. 6. sz. 2004. november december. p. 45 52. Tanulmánytár * Szállítási logisztika Városi áruszállítás vasúton Kiss Diána okleveles közlekedésmérnök, környezetvédelmi jogi szakokleveles

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ?

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? 1. Bevezetés A szakmai közélet képviselőinek gondolatai között évek óta érlelődik az elképzelés, mely szerint az Európai Unió bővülésével

Részletesebben

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jó befektetés 7%-3%-2% utasszám-növekedést feltételezve (1.-2.-3. év): 3 év alatt megtérülő beruházás; nemzetgazdaságossági eredményt

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila A hajóutak jobb kihasználásának gazdasági hatása. Belvízi hajózási konferencia 2011.04.07. Esztergom Bencsik Attila FLUVIUS Kft. Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 1 Bevezetés Az Északi és a Fekete -

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS 2013.11.07. Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció

Részletesebben

The possibility of complex transport-logistic chains

The possibility of complex transport-logistic chains 1. Nemzetközi Logisztikai Nap Debreceni Egyetem 2009. október 2. Komplex közlekedéslogisztikai láncok lehetőségei The possibility of complex transport-logistic chains Dr. BERÉNYI János tudományos tanácsadó

Részletesebben