a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések."

Átírás

1 1. Mely esetben jogosult a regisztrált villanyszerelő földkábeles csatlakozóvezeték kivitelezésére? (2 pont) a. Amikor a felhasználó megbízza. b. Minden esetben. c. Ideiglenes vételezés kialakítása esetén. d. Ha úttestet nem keresztez a csatlakozóvezeték. e. Ha a csatlakozóvezeték keresztmetszete 4 x 25 mm 2 alatt van. 2. Milyen felhasználói berendezések csatlakoztathatók a közcélú hálózatokhoz a vonatkozó szakmai előírások szerinti kiépítésben? (2 pont) a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések. b. Kereskedelmi forgalomban lévő, a vonatkozó termékszabványok szerinti vizsgálatokkal rendelkező villamosipari termékek. c. Szabványos új, illetve újszerű állapotú erősáramú termékek és berendezések. 3. A fogyasztásmérő szekrényeket az elosztói engedélyes minősítő laboratóriuma minősíti-e? (2 pont) a. Igen, mert az jogosult a vizsgálatra. b. Nem, mert a vonatkozó előírások szerinti akkreditált laboratórium végzi. c. Igen, mert tanúsítványt csak az adhat ki. 4. Mekkora feszültségesés engedhető meg a csatlakozó vezetéken és a méretlen fővezetéken? (2 pont) a. A csatlakozó vezetéken maximálisan 1 %, a méretlen fővezetéken pedig összesen 2 % feszültségesés engedhető meg. b. Fázisonként legfeljebb 2,3 V lehet a teljes feszültségesés. c. Összesen legfeljebb 2 %. Eltérő megállapodás hiányában ebből legfeljebb 1 % lehet a csatlakozó vezetéken és legfeljebb további 1 % lehet valamennyi fővezeték együttes feszültségesése. 5. A fogyasztásmérő-helyet mely szempontok szerint kell az épületen elhelyezni? Több helyes válasz! (8 pont) a. A lehető legrövidebb méretlen fővezeték kialakítással. b. A lehető leghosszabb méretlen fővezeték kialakítással. c. A bérlemény lakóterén belül. d. A bérlemény lakóterén kívül. e. Minden felhasználó részére külön lepecsételhető mérőszekrény készüljön. f. Úgy, hogy a csatlakozóvezeték nyomvonalában ne legyen törés. g. Falba süllyesztve, illetve falra szerelve. 6. Nem lakás célú felhasználási hely méretlen fővezetékének méretezésénél mit kell figyelembe venni? (2 pont) a. Egyidejűségi tényezőt. b. Várható teljesítménytényezőt és az egyidejűségi tényezőt. 7. A fogyasztásmérő szekrénynek milyen bizonylattal kell rendelkeznie? Több helyes válasz! (4 pont) a. Vizsgálati jegyzőkönyvvel, CE jelzéssel. b. Szabványossági vizsgálati jegyzőkönyvvel (megfelelt minősítésű). c. CE jelzéssel és forgalmazási engedéllyel. d. CE jelzéssel. 8. A felhasználói (mért) főelosztó hol helyezhető el? Több helyes válasz! (6 pont) a. Mérőszekrényben a fogyasztásmérővel egy légtérbe beépítve. b. Mérőszekrénnyel egybeépítve, a fogyasztásmérővel nem egy légtérben. c. Külön önálló tokozott szekrényben. d. Külön nem tokozott szekrényben elhelyezve, de csak 1 méteren belül. e. Lakás lakóterén belül. f. Kizárólag a csatlakozószekrénnyel egybeépítve. 9. Mit kell biztosítani a felhasználó részére, a fogyasztásmérő berendezéssel kapcsolatban? Több helyes válasz! (4 pont) a. Kismegszakító kezelhetőségét. b. A felszerelt műszerek villamos csatlakozásait és vezetékeit. c. A fogyasztásmérő leolvashatóságát. 1

2 10. Kisfeszültségű kábelhálózatról milyen közvetlen csatlakozások készíthetők? (2 pont) a. Felfűzős-, T (Y) leágazás-, elosztószekrényből csatlakozás. b. Kizárólag elosztószekrényből. c. Kizárólag felfűzős rendszerű lehet. 11. Kötelezhető-e a felhasználó a mérőhely átépítésére, ha a teljesítmény bővítése csak a mérő kismegszakítójának cseréjét igényli? (2 pont) a. Nem, a fogyasztásmérő-helyet nem szükséges átépíteni, ha a műszaki állapota megfelelő. b. Igen, mindig új mérőszekrénybe kell helyezni. c. Igen, a mérőhelyet minden esetben a csatlakozási ponthoz kell áthelyezni. 12. Mikor kell szabadvezetékes csatlakozásnál a fogyasztásmérő-helyet a felhasználó ingatlanán elhelyezett segédoszlopon kialakítani? Több helyes válasz! (4 pont) a. Ha a telken bármely okból segédoszlop alkalmazása szükséges. b. Ha az épületig nem tartható az 1 %-os feszültségesés. c. Üdülőterületi, zártkerti környezetben, ha nincs csatlakozásra alkalmas épület. d. Ideiglenes fogyasztásmérés esetén. 13. Az MSZ 447:2009 mértékadó szabvány vonatkozó szakasza szerint alapján mennyi lehet a szigetelt szabadvezetékes kivitelű csatlakozó vezeték föld feletti magassága belterületen lévő út felett, ha ott járművek is közlekednek? (2 pont) a. 4,5 méter. b. 5 méter. c. 5,5 méter. d. 6 méter. 14. A csatlakozó vezeték védőcsövezett szakaszába egy vezeték befűző dobozt kell beépíteni. A minimális mértékadó szabványkövetelmények teljesítéséhez melyiket választja? (2 pont) a. A védőcsövek becsatlakozásának megfelelő, de lagalább 150 x 150 mm méretű, minimum IP 44 védettségű villamosipari kemény műanyag dobozt kell alkalmazni, zápecsételhető kivitelben. b. A0 méretű villamosipari tokozatot kell alkalmazni, amely IP 54 védettséggel rendelkezik és zárópecsételhető. c. A védőcsövek becsatlakozásának megfelelő, de legalább 100 x 100 mm méretű, legalább IP 44 védettségű villamosipari kemény műanyag dobozt kell alkalmazni, zárópecsételhető kivitelben. 15. Hol kell elhelyezni csatlakozó főelosztót, ha az az épületen alakítható ki? (2 pont) a. A leválasztó kapcsolóval azonos helyen kell elhelyezni. b. Jól megközelíthető és mindenkor hozzáférhető helyen kell elhelyezni. c. Csak a pince szinten. 16. A csatlakozó főelosztó előtt mekkora szabad helyet kell kialakítani, biztosítani a kezelés céljából? (2 pont) a. 1 m. b. 2 m. c. 3 m. 17. A felszálló méretlen fővezeték és a leágazó méretlen fővezeték közé kell-e túláramvédelmet beépíteni? (2 pont) a. Kell. b. Nem kell. c. Csak akkor szükséges, ha a leágazó méretlen fővezeték a felszálló méretlen fővezetéknél kisebb keresztmetszetű. 18. A felszálló méretlen fővezeték és a leágazó méretlen fővezeték közé kell-e leválasztó kapcsolót beépíteni? (2 pont) a. Nem kell. b. Kötelező. c. Csak túláramvédelemmel együtt. 19. Mi a teendő, ha a fogyasztásmérő (tervezett helye) mellett vagy alatt, 60 cm-nél közelebb házi fémhálózat csöve található? (2 pont) a. A fogyasztásmérő berendezés helyét máshol kell kialakítani. b. A fém csövet a fogyasztásmérő berendezés szélein cm-re túlnyúlóan járulékos szigeteléssel kell ellátni. c. Nem probléma, nem kell figyelembe venni. 2

3 20. Mekkora a fogyasztásmérő berendezés és tartozékainak leolvasását és kezelhetőséget igénylő részeinek minimális és maximális magassága a padlószinttől az elosztói engedélyessel történő más megállapodás hiányában? (2 pont) a. Alsó széle 0,6 m, felső széle 1,8 m. b. Alsó széle 1,2 m, felső széle 1,6 m. c. Nincs korlátozás. 21. Az alábbiak közül mikor kell tűzvédelmi célból leválasztó kapcsolót beépíteni? (2 pont) a. Minden új felhasználási hely esetében kötelező a beépítése. b. Csak csoportos mérőhelyek esetében kötelező. c. Minden nem lakossági fogyasztó (felhasználó) esetében kötelező a beépítése. d. Csak közvetett mérés esetén kötelező beépíteni. e. Csak az elosztói engedélyes előírása esetén kötelező beépíteni. 22. Szükséges-e az elosztói engedélyes által jóváhagyott villamos kiviteli terv egy társasház méretlen fővezetékének felújításához? (2 pont) a. Nem, mert a méretlen fővezeték felhasználói tulajdonú. b. Terv nem szükséges, elegendő bejelenteni a munka elvégzését. c. Csak akkor, ha a fővezeték felújítás a fogyasztásmérő-helyeket is érinti. d. Igen, mert a méretlen fővezeték nem az elosztói engedélyes tulajdona. e. Igen, mert a műszaki tartalom változás 50 % feletti. 23. Mikor kell áramvédő-kapcsolót is beépíteni, kiegészítő védelemként? (2 pont) a. Csak építkezés esetén. b. Szabadtéri használatú, legfeljebb 32 A névleges áramú mobil fogyasztókészülékek esetében. c. Csak, ha földelést nem lehet kiépíteni. d. Csak mérő nélküli vételezés esetén. e. Csak mérővel történő vételezés esetén. 24. A hálózatra csatlakoztatáshoz szükséges-e a felhasználói mért elosztótábla megléte? (2 pont) a. Csak több elmenő belső áramkör esetében. b. Igen, mindig. c. Nem, ha nem lesz feszültség alá helyezve a mérőszereléskor a betápláló mért vezeték. 25. Mely esetekben kell a közvetett mérés és tartozékainak elhelyezését külön zárópecsételhető egységben elhelyezni? (2 pont) a. Minden esetben. b. Ha nem zárópecsételhető főelosztóba kerül beépítésre. c. Ha a megszakító nem zárópecsételhető. d. Ha a zárópecsételhető főelosztóban egynél több közvetett mérést kell elhelyezni. e. Csak 630 A méréshatár felett. 26. Mi lehet a közvetett mérés helyes betáplálási sorrendje 630 A felett? Több helyes válasz! (4 pont) a. Késes olvadóbiztosító áramváltó főkapcsoló. b. Szakaszoló áramváltó megszakító. c. Kihúzható megszakító áramváltó. d. Áramváltó kihúzható megszakító. 27. Kinek a feladata a méretlen fővezeték kialakítása társasházban? (2 pont) a. Az elosztói engedélyes feladata. b. Az elosztói engedélyes által megbízott kivitelező feladata. c. A kivitelezéssel megbízott, regisztrált villanyszerelő feladata. d. Bárkinek lehet a feladata. 28. A kábeltévé társaság a tetőtartót feszítésre igénybe kívánja venni, a felhasználó érdekében. Ön szerint lehet-e ilyen célra igénybe venni a tetőtartót? (2 pont) a. Igen, ha járulékos szigeteléssel látja el. b. Nem feszítheti rá. c. Igen, mert a tetőtartó a felhasználó tulajdona. d. Igen, ha a felhasználó és az érintett társaságok is ebben megegyeznek. 3

4 29. A szülők és gyerekek a telket közösen használják, de a tetőtér beépítésével külön HRSZ-on lettek bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. Két különálló mérést szeretnének, de egy műanyag szekrényben, egy légtérben kialakítva. Ön szerint lehetséges-e ez? (2 pont) a. Igen, ez egy praktikus, olcsó megoldás. b. Nem oldható így meg, két külön-külön zárópecsételhetó mérőszekrény kell. c. Csak egy mérés lehetséges. 30. Az új csatlakozó kábelt a hálózati leágazási ponttól a fogyasztásmérő szekrényig két darabból toldották össze, a toldást az előírt technológiai utasításnak megfelelően végezték el. Ön szerint átvehető-e a szerelés? (2 pont) a. Igen, mert betartotta a technológiai utasítást. b. Nem, mert csatlakozó vezetéket nem szabad toldani. 31. Szigetelt csatlakozóvezeték a legkedvezőtlenebb üzemi helyzetében is a csatlakozáshoz nem tartozó tárgyaktól legalább hány méterre legyen. (2 pont) a. 1 m. b. 0,5 m. c. 0,1 m. 32. Ha a csatlakozóvezeték háromfázisú, akkor a felszálló méretlen fővezetéket milyen kivitelben kell létesíteni? (2 pont) a. Egyfázisú. b. Tetszőleges (egy vagy háromfázisú). c. Háromfázisú. 33. Lehet-e tűzvédelmi célból leválasztó kapcsolóként alkalmazni késes olvadó biztosítót? (2 pont) a. Nem, mert ezt a vonatkozó szabványok szerint csak szakember kezelheti. b. Igen. c. Igen, mert az OTSZ előírja. 34. Milyen szempont szerinti előírás követelheti meg a leválasztó kapcsoló alkalmazását? (2 pont) a. Tűzvédelem. b. Vagyonvédelem. c. Villámvédelem. 35. Előírható-e az elosztói engedélyes részéről, kötelezően a felhasználó számára a túlfeszültség-védelmi berendezések alkalmazása? (2 pont) a. Nem, mert azt külön jogszabály határozza meg. b. Igen, mert azt külön jogszabály határozza meg. c. Igen, mert azt az elosztói engedélyes határozza meg. d. Nem, mert azt az MSZ 447:2009 írja elő. 36. Szabadvezetékes csatlakozó esetében a tetőtartónál kötés van minden szigetelt vezetékéren, hol a tulajdonjogi határ? (2 pont) a. Fogyasztásmérő előtti kismegszakító, biztosító kapcsai. b. Az első kötési pontnál, a tetőtartónál. c. Hálózati leágazási pontnál. 37. A védelem műszaki hatékonysága szempontjából hová szükséges, illetve ajánlott beépíteni a túlfeszültség elleni védelem durva védelmi fokozatú készülékét? (2 pont) a. A közcélú hálózat transzformátor állomásánál. b. A fogyasztásmérő berendezés előtt. c. A fogyasztói elosztónál. 38. Mi nem része a fogyasztásmérő berendezésnek? Több helyes válasz! (6 pont) a. A felhasználói mért főelosztóban elhelyezett biztosítók, kismegszakítók. b. A mérőberendezéshez tartozó kismegszakító(-k). c. A hőtárolós kályhákat működtető mágneskapcsoló. d. Túlfeszültség elleni védelem eszközei. e. Leválasztó kapcsoló. 39. Mikor szükséges a méretlen fővezeték védőcsövébe dobozt beépíteni? (2 pont) a. Ha a nyomvonal hosszú vagy kettőnél több törést tartalmaz. b. Ha a nyomvonal túl hosszú vagy háromnál több könyök van benne. c. A nyomvonal minden iránytörésénél. 4

5 40. Mit nevezünk méretlen fővezetéknek? (2 pont) a. A betápláló fővezeték és a felszálló fővezeték összefoglaló elnevezése. b. A felszálló fővezeték és a leágazó fővezeték összefoglaló elnevezése. c. Az a. és b. együtt. 41. Az alábbi válaszok közül melyik állítás igaz? (2 pont) a. A szabványok a jogszabályok közé tartoznak. b. A szabványokban meghatározott biztonsági szintet biztosítani kell. c. A szabványok alkalmazása minden esetben kötelező. 42. Mi lehet a meghatározása a csatlakozóvezetéknek? (2 pont) a. Az első felhasználói kötési pontig terjedő vezetékrendszer. b. A hálózati leágazási pontot köti össze a csatlakozási ponttal. c. A szolgáltató által kötelezően létesítendő vezeték. 43. Mit ad meg a következő meghatározás? Több felhasználó által használt ingatlan belső vezetékhálózatának nem az elosztó tulajdonában álló méretlen szakasza, amely a magánvezetéket, vagy ennek hiányában a csatlakozási pontot a felhasználói berendezéssel köti össze. (2 pont) a. Felszálló méretlen fővezeték. b. Összekötő berendezés. 44. Mit szükséges tervezni? Több helyes válasz! (6 pont) a. Közterületen nem haladó szabadvezetékes csatlakozó vezetéket. b. 4 lakás és 1 közösséginél több társasházi fogyasztásmérő-helyet. c. Földkábeles csatlakozó vezetéket. d. Közterületen haladó betápláló fővezetéket. e. Az összekötő berendezés felújítását 50 %-nál nagyobb műszaki tartalom változás esetén. f. Fogyasztásmérő-hely áthelyezését. 45. Típus fogyasztásmérő-helyet és szabadvezetékes csatlakozót kell létesíteni, milyen dokumentáció alkalmazása szükséges az ELMŰ és az ÉMÁSZ területén? (2 pont) a. Mérnök kamarai tagsággal és jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervet. b. Kivitelezői jogosultsággal rendelkező vállalkozó által készített tervet. c. Kivitelezői jogosultsággal rendelkező regisztrált villanyszerelő által készített (egyszerűsített) csatlakozási műszaki dokumentációt. 46. Mit határoznak meg a következő részletek? (2 pont) Öt vezetékes rendszerben kell kiépíteni, a felújítását általában tervezni kell, megszakítás nélkül kell kivitelezni, a róla leágazó vezetékek kötéseit min. 150 x 150 mm-es plombálható kötődobozban kell kiépíteni, méretlen felhasználói hálózat része. a. Betápláló méretlen fővezeték. b. Összekötő vezeték. c. Elosztó vezeték. d. Felszálló méretlen fővezeték. e. Leágazó méretlen fővezeték. f. Mért fővezeték. 47. Egészítse ki a következő mondatot Ha a csatlakozóvezeték több fogyasztásmérő-helyet lát el, akkor csatlakozó főelosztót kell alkalmazni és az első túláramvédelmi készüléket.(2 pont) a. A csatlakozó főelosztóban kell elhelyezni. b. A fogyasztásmérő-berendezésben kell elhelyezni. c. A csatlakozó főelosztóban kell elhelyezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték hálózati leágazási pontja a transzformátorállomás gyűjtősínjén van. 48. Készíthető-e szabadvezetékes hálózatról földkábeles csatlakozás? (2 pont) a. Nem, szabadvezetékes hálózatról, csak szabadvezetékes csatlakozás létesíthető. b. Csak akkor, ha a földkábel hossza a 15 m-t nem haladja meg. c. Igen, a felhasználó külön megrendelésére. 49. Végleges földkábeles csatlakozást létesíthet-e alapesetben a regisztrált villanyszerelő? (2 pont) a. Igen, amennyiben ezt a felhasználó tőle megrendeli. b. Nem, mert ez az elosztói engedélyes feladata. c. Igen, minden esetben. 5

6 50. Magánterületen maximum hány méter hosszban fektethető földkábeles csatlakozó az ELMŰ és az ÉMÁSZ területén? (2 pont) a. Nem fektethető magánterületen. b. Egyeztetett tervdokumentáció szerint. c. 10 m. 51. Kinek a feladata a földkábeles csatlakozó tervdokumentációjának készítése? (2 pont) a Az elosztói engedélyes. b. Felhasználói megbízás alapján regisztrált villanyszerelő. c. Felhasználói megbízás alapján villamos mérnök. 52. A földkábel csatlakozás létesítési költsége tartalmazza-e a tervezés díját? (2 pont) a. Igen. 53. Ki tehet igénybejelentést? (2 pont) a. Igénybejelentést csak a felhasználó tehet. b. Bárki tehet igénybejelentést a felhasználó helyett. c. Igénybejelentést a felhasználó, illetve megbízottja a regisztrált villanyszerelő tehet (hivatalos megbízólevél szükséges). 54. Az alábbiak közül mely adatra nincs szükség előzetes igénybejelentésnél, ha a felhasználó nem magánszemély? (2 pont) a. Felhasználó neve. b. Cégjegyzékszám. c. Adószám. d. Kivitelező neve. 55. Mennyi az elosztói engedélyes válaszadási határideje az igénybejelentést követően a műszaki-gazdasági tájékoztató kiadására (amennyiben a hálózat felvevőképes)? (2 pont) a. 8 nap. b. 15 nap. c. 30 nap. 56. Mekkora összegű jelenleg kisfeszültségű vételezés céljából történő csatlakozás esetén a csatlakozási alapdíj, amennyiben az igényelt fázisonkénti névleges áramerősség összege meghaladja a 32 A-t? (2 pont) a Ft/A (+ÁFA). b Ft/A (+ÁFA). c Ft/A (+ÁFA.) 57. Mi határozza meg az engedélyesek kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységét? (2 pont) a. Az irányítási szabályzat. b. A Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzat. 58. Az engedélyes és a felhasználó között lévő szerződések adataiban történő változás esetén mit kell tennie a felhasználónak? (2 pont) a. A változást haladéktalanul be kell jelenteni. b. 15 napon belül be kell jelenteni, és új szerződést kell kötni. c. A bejelentés szükségtelen. 59. Felhasználó személyében történő változás esetén mit kell dokumentálni? (2 pont) a. Csak az átvétel időpontját. b. Csak a fogyasztásmérő állását. c. Az átvételi időpontot, mérőadatokat, mérőállást, régi és új felhasználó aláírásával igazolva. 60. Mikor jogos az alábbi esetek közül a lakossági fogyasztó reklamációja? (2 pont) a. Jogos, ha az elosztói engedélyes legalább 15 nappal korábban nem értesíti a villamosenergia szolgáltatás tervezett szüneteltetéséről. b. Nem jogos, ha a fogyasztásmérő után bekövetkezett hiba miatti kiszállás költségét az engedélyes kiszámlázza. c. Jogos, ha a lakossági fogyasztó kérésére elvégzett fogyasztásmérő hitelesítés díját kiszámlázza, ha a mérő hibahatáron belül mér. 6

7 61. Az elosztói engedélyes műszaki tájékoztatója meddig érvényes? (2 pont) a. Felhasználó által közölt bekapcsolás várható időpontjáig. b. A beadás időpontjától 120 napig. c. Várható bekapcsolási idő megjelölés hiányban maximum egy évig. 62. Ki- ill. kik végezhetnek az elosztói engedélyes területén fogyasztásmérő-hely kialakítást? (2 pont) a. Bármely villamos képesítéssel rendelkező alkalmazott. b. Regisztrált villanyszerelő. c. Villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakember. 63. Milyen módon lehet a felhasználási helyen végzett munka készre jelentését megtenni? (2 pont) a. Csak személyesen, a központi ügyfélszolgálati irodában. b. Amennyiben csatlakozási alapdíjat kell fizetni, úgy az ügyfélszolgálati irodában. c. A készre jelentés csak telefonon adható meg. 64. Alapesetben a készre jelentéstől mennyi időn belülre egyeztet az elosztói engedélyes a felhasználóval időpontot a munka elvégzésére? (2 pont) a. 15 napon belül. b. 30 napon belül. c. 8 napon belül. 65. Ki adhat be igénybejelentést felhasználási hellyel kapcsolatban? Több helyes válasz! (4 pont) a. A leendő ill. meglévő felhasználó. b. Csak a mérőhely kialakítására megbízott személy. c. Felhasználó által (hivatalos meghatalmazással rendelkező) regisztrált villanyszerelő. d. Csak a létesítmény tervezője ill. beruházója. 66. Helyszínen kell-e tartózkodnia a kivitelezőnek a fogyasztásmérő-hely bekapcsolásakor? (2 pont) a. Igen, mindig ott kell lennie. b. Igen, ha a mérőhelyhez nem lehet hozzáférni. c. Az esetleges eltérő műszaki megítélés tisztázása miatt célszerű. 67. Melyik meghatározás a helyes az üzletszabályzatok hozzáférhetőségével kapcsolatban? (2 pont) a. Minden engedélyes, amely üzletszabályzatot köteles készíteni, köteles az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátani, és honlapján hozzáférhetővé tenni. b. Minden engedélyes az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben külön kérésre rendelkezésre kell bocsátani, és lehetőség szerint a honlapján hozzáférhetővé kell tenni. c. Minden engedélyes üzletszabályzatot köteles készíteni, az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben jól látható módon kell elhelyezni. 68. A csatlakozási alapdíj mentességnek mi a felső határa lakossági fogyasztó esetében? (2 pont) a. 96 A. b. 3 x 50 A. c. 1 x 32 A. 69. Számolja ki, hogy bővítési igény esetén mennyi csatlakozási alapdíjat fizet a felhasználó, ha 3 x 10 A-ról 3 x 32 A-re bővít? (2 pont) a Ft + ÁFA. b Ft + ÁFA. c Ft + ÁFA. 70. Az engedélyesek üzletszabályzatai a jogszabályok közé sorolhatók-e? (2 pont) a. Igen. 71. Hol helyezhető el a lakáscélú felhasználási helyen a minden napszaki árszabású áramkörhöz tartozó áramvédőkapcsoló (RCD)? (2 pont) a. 1 db RCD alkalmazása esetén a mért fogyasztói főelosztóban, a lakás dugaszoló aljzatait tápláló közös áramköri ágban. b. 1 db RCD alkalmazása esetén a mért fogyasztói főelosztóban, áramkörileg a mért fővezeték végpontján. c. 1 db RCD esetén az első túláramvédelmi készülékhez rendelten. 7

8 72. Tervezhet-e alapesetben a regisztrált kivitelező kábeles csatlakozóvezetéket, ha a kábel nyomvonal egy része közterületet vesz igénybe? (2 pont) a. Igen, de csak ebben az esetben. b. Igen, de csak akkor, ha szabadvezetékes az elosztóhálózat. c. Nem. 73. Igaz-e az az állítás, hogy a segédoszlopon elhelyezett végleges mérési pont esetén a csatlakozóvezeték kiépítése a felhasználó feladata? (2 pont) a. Igen. 74. Kezelhető-e több felhasználó egyidejű igénye együttes igényként, ha új kisfeszültségű elosztóhálózatot kell létesíteni? (2 pont) a. Nem, mert nem határozható meg a fizetendő hozzájárulás b. Igen, mert a hozzájárulás összege (ha van) az egyedi igénnyel arányos c. Nem, mert a hozzájárulás összege az egyedi igénnyel nem arányos. d. Igen, mert mindenki egyenlő hozzájárulást fizet. e. Igen, mert az engedélyes nem kérhet semmi esetben hozzájárulást. 75. Milyen esetben kell utólag bejelenteni a zárópecsétek (plombák) eltávolítását az ELMŰ és az ÉMÁSZ területén? (2 pont) a. Csak, ha előre nem tervezett munkát kell elvégezni. b. Ha közvetlen élet- és vagyonbiztonság van veszélyeztetve. c. Bármely esetben lehet. d. Ha a munkát regisztrált villanyszerelő végzi. e. Ha a munkát nem regisztrált villanyszerelő végzi. 76. Eltávolíthatja-e a regisztrált villanyszerelő a hitelesítési pecséteket? (2 pont) a. Igen, ha az indokolt. c. Igen, ha előre bejelenti. 77. Milyen hossz felett kérhet az elosztói engedélyes térítést kisfeszültségű szabadvezetékes csatlakozóvezeték létesítése esetén? (2 pont) a. 15 méter. b. 30 méter. c. Nem kérhet térítést. 78. A csatlakozó vezeték létesítésénél a 15 m feletti kábelhossz esetén mennyi a méterenként felszámítható legnagyobb létesítési költség? (2 pont) a Ft/m. b Ft/m. c Ft/m. 79. Társasházak esetében mikor kell a bekapcsoláshoz szükséges dokumentumokat az elosztói engedélyes részére leadni az ELMŰ és az ÉMÁSZ területén? (2 pont) a. A bekapcsolást végző munkatársnak a helyszínen b. Készre jelentéskor a (központi) műszaki ügyfélszolgálati irodában c. Igénybejelentéskor 80. Milyen adatokat kér az engedélyes igénybejelentésnél az alábbiak közül, ha a felhasználó magánszemély? Több helyes válasz! (8 pont) a. Fizetés módja. b. Kivitelező neve. c. Igényelt teljesítmény. d. Igénylő neve. e. Létesítendő csatlakozó típusa. f. A várható árszabás. g. Számlavezető pénzintézet neve. 81. Ajánlható-e az engedélyesek részéről a vállalkozó? (2 pont) a. Igen, ha regisztrált villanyszerelő. c. Hatósági engedéllyel. 8

9 82. Melyik szabvány foglakozik a csatlakozó berendezés létesítésével? (2 pont) a. Az MSZ HD :2009. b. Az MSZ 1585:2009. c. Az MSZ EN :2004. d. Az MSZ 447: A védőcsövek alkalmazása során a belső vagy a külső átmérőt kell-e figyelembe venni? (2 pont) a. Csak a külső átmérőt lehet figyelembe venni. b. Csak a belső átmérőt lehet figyelembe venni. c. A régi előírások szerint a belső, az új szerint a külsőt, célszerű megadni mit veszünk figyelembe. 84. Figyelembe vehető-e az egyidejűségi tényező a leválasztó kapcsoló méretezésénél? (2 pont) a. Igen. c. Csak indokolt esetekben. 85. Hol helyezhető el a négyszintes társasházban a tűzvédelmi célú leválasztó kapcsoló? (2 pont) a. A közterületre nyíló csatlakozó főelosztóban (ha az külső falon helyezkedik el). b. A társasház gáz és víz közmű-fogadó helységében. c. A közlekedőben, a bejárati szinten, a méretlen fővezetékben történő elhelyezéssel. d. Közmű-fogadó helységben csak a kezelőszemélyzet számára hozzáférhető módon. 86. A felszálló méretlen fővezeték vezethető-e vízszintesen? (2 pont) a. Igen. 87. Milyen mértékű műszaki tartalom változása jelenti a felújítást? (2 pont) a. 60 %. b. 90 %. c. 50 %. 88. Kivitelezési tervdokumentációkat szükséges-e jóváhagyni az elosztói engedélyesnek? (2 pont) a. Nem, mert a tervező megfelelő jogosultsággal rendelkezik. b. Nem, mert a tervet regisztrált vállalkozó készíti. c. Igen, ha tervezési kötelezettséget írnak elő az igénybejelentők. d. Igen, ha az előírások megkövetelik a tervezést. 89. A fogyasztásmérő bekötése céljából legalább hány méter szabad vezetékhosszt kell biztosítani? (2 pont) a. 1 méter. b. 0,5 méter. c. Szükség szerint, különböző. d. Nincs megkötés. 90. Hol lehet elhelyezni a fogyasztásmérő-helyet? Több helyes válasz! (4 pont) a. Ahova a tulajdonos kijelöli. b. Csatlakozási pont közvetlen közelében. c. Új létesítés esetén, lakáson kívül. 91. Mi a közvetett mérés helyes betáplálási sorrendje az alábbiak közül 630 A-ig? Több helyes válasz! (6 pont) a. Késes olvadóbiztosító áramváltó fogyasztói főkapcsoló. b. Főkapcsoló főbiztosító áramváltó. c. Áramváltó főkapcsoló főbiztosító. d. Szakaszoló áramváltó megszakító. e. Áramváltó kihúzható megszakító. f. Kihúzható megszakító áramváltó. 92. Vezérelt különmért vételezés esetén mely esetekben kell a mért (felhasználói) oldalon biztosítót is alkalmazni? (2 pont) a. Minden esetben. b. Csak fűtés esetén. c. Csak vízmelegítő berendezés esetén. d. Egynél több készülék esetén vagy, ha azt a telepítéshez előírják. 9

10 93. Kinek a kötelezettsége a csatlakozóvezeték létesítése és üzemeltetése? (2 pont) a. Felhasználó. b. Elosztói engedélyes. c. A fogyasztó nyilatkozik a közüzemi szerződésben. d. Az elosztói engedélyes dönti el. ELMŰ 94. Milyen módon lehet igénybejelentést tenni? (2 pont) a. Személyesen b. Telefonon c. Írásban, személyesen d. Telefonon, írásban e. -ben f. Telefonon, ben, írásban g. Írásban, telefonon, személyesen, ben 95. Milyen jogszabály írja elő a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi- és műszaki feltételeit? (2 pont) a. Miniszteri rendelet. b. Kormányrendelet. c. Törvény. 96. Milyen adatokat nem kérnek az engedélyesek az igénybejelentésnél lakossági fogyasztó esetében? Több helyes válasz! (6 pont) a. Felhasználó neve, személyes adatai. b. Felhasználási hely címe. c. Fizetés módja. d. Értesítési cím, telefonszám. e. Kivitelező neve. f. Igényelt teljesítmény. g. Rendelkezésre álló teljesítmény. h. Meglévő teljesítmény (ha van). i. Számlázási módra vonatkozó adatok. j. Létesítendő csatlakozó típusa. k. Műszaki számla és csatlakozási díj fizetőjének neve, és címe. l. Meglévő felhasználó esetén ügyfélazonosító szám. m. Számlavezető pénzintézet neve. 97. Az igénybejelentésre adandó engedélyesi válaszcsomag mit nem tartalmaz? Több helyes válasz! (6 pont) a. Általános tájékoztató. b. Egyeztetett időpontról a tájékoztató. c. Igénybejelentés egy példánya. d. Szerződéskötés általános feltételei tájékoztató. e. Általános tájékoztató. f. Megbízólevél másolata. g. Szerződés 2 kitöltött, de aláíratlan példánya. h. Bekapcsoláshoz szükséges adatok nyomtatvány. i. Kitöltött csatlakozó műszaki dokumentáció. 98. Mit szükséges tervezni? Több helyes válasz! (6 pont) a. Közterületen nem haladó szabadvezetékes csatlakozó vezetéket. b. 4 lakás és 1 közösséginél több társasházi fogyasztásmérő-helyet. c. Földkábeles csatlakozó vezetéket. d. Közterületen haladó betápláló fővezetéket. e. Az összekötő berendezés felújítását, minden esetben. f. Fogyasztásmérő-hely áthelyezését. 99. A felhasználói mért főelosztó hol helyezhető el az alábbiak közül? Több helyes válasz! (4 pont) a. Mérőszekrényben azzal egy légtérbe beépítve. b. Mérőszekrénnyel egybeépítve, azzal nem egy légtérben. c. Külön, önálló tokozott szekrényben. d. Külön nem tokozott szekrényben elhelyezve, de csak 1 méteren belül Egészítse ki: Ha a csatlakozóvezeték több fogyasztásmérő-helyet lát el, akkor csatlakozó főelosztót kell alkalmazni és az első túláramvédelmi készüléket.(2 pont) a. a csatlakozó főelosztóban kell elhelyezni. b. a fogyasztásmérő-berendezésben kell elhelyezni. c. a csatlakozó főelosztóban kell elhelyezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték hálózati leágazási pontja a transzformátorállomás gyűjtősínjén van. 10

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

1. Melyik a helyes fogyasztásmérő-szekrény elhelyezés kisfogyasztóknál a DÉMÁSZ területén? (2 pont) Közterület. Magánterület

1. Melyik a helyes fogyasztásmérő-szekrény elhelyezés kisfogyasztóknál a DÉMÁSZ területén? (2 pont) Közterület. Magánterület 1. Melyik a helyes fogyasztásmérő-szekrény elhelyezés kisfogyasztóknál a DÉMÁSZ területén? (2 pont) a. b. c. Közterület Magánterület 2. A DÉMÁSZ területén a kerítésfalba melyek az elhelyezhető fogyasztásmérő

Részletesebben

Fogyasztásmérő szekrények kialakítási feltételei

Fogyasztásmérő szekrények kialakítási feltételei www.elmu.hu Fogyasztásmérő szekrények kialakítási feltételei Ugye ismerős a kép? Szüleink, nagyszüleink idejében mindennapos volt, hogy az áramszolgáltató ilyen, vagy ehhez hasonló mérőhelybe szerelte

Részletesebben

Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés

Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés 1.1 Igénybejelentő (szerződő) adatai: partnerszám: szerzôdés száma: rendszerhasználó/fogyasztó neve előző (születési/leánykori) neve anyja neve személyi azonosító okirat (szem.ig útlevél*) száma születési

Részletesebben

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma Villamos energia közüzemi szerzôdés felmondása A fogyasztási hely címe: ir.szám város/község* út/utca/tér* házszám* em./fsz.,* ajtó rendeltetése (lakás, üdülô, kert, garázs, üzlet, mûhely stb.) A mérőállások

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

VILLAMOS BERENDEZÉSEK MŰSZAKI LEÍRÁSA a 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2., hrsz:077. alatti

VILLAMOS BERENDEZÉSEK MŰSZAKI LEÍRÁSA a 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2., hrsz:077. alatti VILLAMOS BERENDEZÉSEK MŰSZAKI LEÍRÁSA a 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2., hrsz:077. alatti Alapítványi Általános Iskola építési engedélyezési tervéhez 1. Villamos berendezések 1.1. Villamosenergia

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/9. MELLÉKLET Garantált Szolgáltatások, és azok eljárásrendje 1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK Elosztói engedélyes szerinti GSZ szám Garantált Szolgáltatás

Részletesebben

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten A Hensel Hungária Kft. által gyártott és a DEHN+SÖHNE előírásai alapján

Részletesebben

b. Az elosztói engedélyes. c. A toldás, megszakítás nélküli csatlakozóvezeték végpontját képez

b. Az elosztói engedélyes. c. A toldás, megszakítás nélküli csatlakozóvezeték végpontját képez 1. A jogszabály alapján, új felhasználási hely ellátásához, szabadvezeték-hálózaton ki jogosult a hálózati leágazási pont kijelölésére? (2 pont) a. A villamos energiát igénylı felhasználó. b. Az elosztói

Részletesebben

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA)

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) 1. A gázigénylő adatai: Természetes személy esetén: Üzleti partner szám:... Név:... Születési

Részletesebben

Mi-Fogyasztásmérő szekrények & Szolgáltatás. MC Fogyasztásmérők Mi. Fogyasztásmérő szekrények. 630 A-ig, IP 54-65

Mi-Fogyasztásmérő szekrények & Szolgáltatás. MC Fogyasztásmérők Mi. Fogyasztásmérő szekrények. 630 A-ig, IP 54-65 Fogyasztásmérő szekrények 630 A-ig, IP 54-65 213 Tartalom Egyfázisú fogyasztásmérőhöz 217-226. oldal Egy- vagy háromfázisú mérő számára 228-235. oldal Társasházi elosztó- és fogyasztásmérő berendezések

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó Igénybejelentő Fogyasztói szám (bekötési főmérő) : I. Felhasználási hely adatai Cím: Irsz. Helyrajzi sz. 5 II. Igénylő adatai II/1. Igénylő adatai Természetes személy az elkülönítetten mért locsolási célú

Részletesebben

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ REKONTERV KFT. 5OO8 SZOLNOK, Vörösmező u. 166. Telefon/fax: (56)240-549, (30) 921-3526 E-mail: rekonterv@rekonterv.hu munkaszám: 70/13. VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ a Besenyszög, Jászladányi út,

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11.

A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11. Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11. A vizsgálat helye : A vizsgálat tárgya: Felülvizsgálati Center 2000

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Felhasználói Gépkönyv

Felhasználói Gépkönyv Felhasználói Gépkönyv a KLX-KT, KLX-IT, KLX-FT Ágylámpasáv rendszerekhez Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető...3 2. A rendszer felépítése, működése...4 3. Karbantartás...5 4. Használati

Részletesebben

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1 Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

Közmű Akadémia 2014. Június 17.

Közmű Akadémia 2014. Június 17. H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vízvonal@vizmuvek.hu Közmű Akadémia 2014. Június 17. Aktuális ügyfélszolgálati

Részletesebben

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû

Részletesebben

3-as típusú túlfeszültség levezető

3-as típusú túlfeszültség levezető Kiválasztási segédlet A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület Az épület rendelkezik-e külső villámvédelemmel? Villámáram-levezető

Részletesebben

Villamos energia egyedi egyetemes keretszerződés változó idejű és helyszínű bekapcsolásokra. Keretszerződés száma: 1.

Villamos energia egyedi egyetemes keretszerződés változó idejű és helyszínű bekapcsolásokra. Keretszerződés száma: 1. Keretszerződés száma: 1. Szerződő felek: Fogyasztó adatai: név cím (székhely) levelezési cím nyilvántartó cégbíróság cégjegyzékszám statisztikai szám adószám Lakossági (lak.)* (üzl.) bankszámlát vezető

Részletesebben

REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐKNEK

REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐKNEK MEE VET JEGYZET REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐKNEK Regisztrációs vizsgához MEE VET Budapest 2015. Szerkesztette: Kovács László és Farkas Tamás A kéziratot szakmailag ellenőrizte: Arató Csaba, Fodor József,

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS az. 1./ Általános ismertetés:

MŰSZAKI LEÍRÁS az. 1./ Általános ismertetés: ELEKTROPLAN Mérnöki Tervező KFT. Iroda: dr. Becsey Oszkár u 10-1. Békéscsaba, Bogárházi sétány 11. Tel/fax: 66/430-336 E-mail: eplan@elektroplan.hu Mobil: 30/955-88 MŰSZAKI LEÍRÁS az Csanádpalota, Integrált

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A Fupact készülékek általános bemutatása Fupact termékcsalád leírása és működési módja A Fupact termékcsalád egy készülékbe integrálja a kapcsolás, a szakaszolás és a biztosítófoglalat funkciókat. Ezeket

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében Változás történt a tűzveszélyességi osztályok meghatározásánál. Már nem A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályú helyiségeket és szabadtereket találunk,

Részletesebben

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2014.október 1-i üléséről

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2014.október 1-i üléséről Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2014.október 1-i üléséről Az Érintésvédelmi Munkabizottság 272. ülésén dr. Novothny Ferenc vezetésével egy, a Villanyszerelők Lapjában megjelent cikkel foglalkozott,

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

4/8 Villamos vizsgálatok gyakorisága

4/8 Villamos vizsgálatok gyakorisága Az új munkavédelmi törvény 4/8 1 4/8.1 Érintésvédelmi felülvizsgálat A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletet adott ki, amelyben elrendeli az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez

PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva 2011. február 25. Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII. 15.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról HARMADIK RÉSZ VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK XII. FEJEZET A KISFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

hengeres biztosító betétek

hengeres biztosító betétek Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító

Részletesebben

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TERVEZÉS A GYAKORLATBAN Szomolányi Tiborné 2009 november Fejlesztés tervezés folyamata 1 Felmérési terv 3 2 Szabványok, gyártók adatai Becslések, Evolúció folyamata referenciák Üzleti terv Fejlesztéstervezés

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Bizottság elé: Határozati Javaslat

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Bizottság elé: Határozati Javaslat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Tulajdonosi Bizottság elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 Ikt.sz.: I. 2-277/2007 Üi.: Joó Sz. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

II. Mértékadó szabvány: Az MSZ 447:2009

II. Mértékadó szabvány: Az MSZ 447:2009 52 II. Hálózati és mérőhelyi ismeretek II. Mértékadó szabvány: Az MSZ 447:2009 A csatlakozó berendezés létesítése szempontjából az MSZ 447:2009 szabványt mértékadó szabványnak kell tekintenünk. Ezért fontos,

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP Partner nyilatkozata Alulírott.. felvételemet kérem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett PartnerGáz hálózatba. Kijelentem, hogy a mai napig nem folyik ellenem,

Részletesebben

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatán Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály 1 Előadás témája: ELMŰ-ÉMÁSZ egyszerűsített eljárás kontra háztartási méretű kiserőmű (hmke) Kiserőművek

Részletesebben

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2013. október 2-i üléséről

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2013. október 2-i üléséről Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2013. október 2-i üléséről Az Érintésvédelmi Munkabizottság 267. ülésén dr. Novothny Ferenc vezetésével először tájékoztatást adott a készülő Villamos Biztonsági

Részletesebben

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak:

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: 1. számú melléklet Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: Alapdíj főmérő esetén Alapdíj főmérő esetén Ivóvíz szolgáltatás után Szennyvízelvezetés után átmérő Ft/hó/mérő + Áfa Ft/hó/mérő

Részletesebben

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala

ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi Közigazgatási Hivatala A) A HELYSZÍN ADATAI TÁRGY: A MUNKÁLATOK BEJELENTÉSE 1. POSTACÍM (akkor kell

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

TÜZIVÍZ FORRÁSOK. Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely

TÜZIVÍZ FORRÁSOK. Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely TÜZIVÍZ FORRÁSOK Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely Bevezetés ( Az előadás címe félreérthető, mert nem a tűzivíz forrásokkal szeretnénk foglalkozni hanem a sprinkler berendezések

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail. Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Közművek. Villamos művek

Közművek. Villamos művek Közművek Villamos művek MFKZM35S04 Közművek 2 MFKZM35S04 Közművek 3 MFKZM35S04 Közművek 4 MFKZM35S04 Közművek 5 MFKZM35S04 Közművek 6 MFKZM35S04 Közművek 7 MFKZM35S04 Közművek 8 MFKZM35S04 Közművek 9 MFKZM35S04

Részletesebben

A napelemes - fotovillamos rendszerekről

A napelemes - fotovillamos rendszerekről A napelemes - fotovillamos rendszerekről A fotovillamos (PV) rendszerek a napsugárzást alakítják át közvetlenül környezetbarát elektromos energiává. Az energia termelő rendszer általában az áramszolgáltatói

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Bessenyei Tamás - ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat-optimalizálási osztály Városi energiafelhasználás Óbudai Egyetem 2010. november

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK NEOZED (DO) BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK BIZTOSÍTÓALJZAT SI330 IS50433 Terhelhetõség: max. 00A-ig Beköthetõ vezeték:,5-35mm 2 Névleges feszültség: 400V AC, 250V DC A fedél tartozék (kivétel IS 504 33) DIN sínre

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER

FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER / Akkumulátortöltő berendezések / Hegesztéstechnika / Napenergia hasznosító berendezések FRONIUS IG PLUS TRANSZFORMÁTOROS INVERTER A maximális hozambiztonsággal mindenre képes. / Fronius MIX -koncepció

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete A VÍZ- ÁS CSATORNAHASZNÁLATI DÍJ BÉRLKRE TÖRTÉN ÁTHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Villamos energia általános közüzemi keretszerzôdés méréssel elszámolt fogyasztó részére

Villamos energia általános közüzemi keretszerzôdés méréssel elszámolt fogyasztó részére Villamos energia általános közüzemi keretszerzôdés méréssel elszámolt fogyasztó részére 1. Szerzôdô felek Fogyasztó: Neve: Címe, (székhelye): Adószáma: Cégjegyzék száma: Számlavezetô pénzintézet neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-127/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Üllői út 147. sz. alatti áruház energia

Részletesebben

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1 Tartalom ényelektromos alkalmazási példa.2.1 ényelektromos alkalmazási példa A károk megelőzését a túlfeszültség-védelem jelenti A megújuló energia felhasználását szolgáló fényelektromos berendezések elhelyezésük

Részletesebben