a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések."

Átírás

1 1. Mely esetben jogosult a regisztrált villanyszerelő földkábeles csatlakozóvezeték kivitelezésére? (2 pont) a. Amikor a felhasználó megbízza. b. Minden esetben. c. Ideiglenes vételezés kialakítása esetén. d. Ha úttestet nem keresztez a csatlakozóvezeték. e. Ha a csatlakozóvezeték keresztmetszete 4 x 25 mm 2 alatt van. 2. Milyen felhasználói berendezések csatlakoztathatók a közcélú hálózatokhoz a vonatkozó szakmai előírások szerinti kiépítésben? (2 pont) a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések. b. Kereskedelmi forgalomban lévő, a vonatkozó termékszabványok szerinti vizsgálatokkal rendelkező villamosipari termékek. c. Szabványos új, illetve újszerű állapotú erősáramú termékek és berendezések. 3. A fogyasztásmérő szekrényeket az elosztói engedélyes minősítő laboratóriuma minősíti-e? (2 pont) a. Igen, mert az jogosult a vizsgálatra. b. Nem, mert a vonatkozó előírások szerinti akkreditált laboratórium végzi. c. Igen, mert tanúsítványt csak az adhat ki. 4. Mekkora feszültségesés engedhető meg a csatlakozó vezetéken és a méretlen fővezetéken? (2 pont) a. A csatlakozó vezetéken maximálisan 1 %, a méretlen fővezetéken pedig összesen 2 % feszültségesés engedhető meg. b. Fázisonként legfeljebb 2,3 V lehet a teljes feszültségesés. c. Összesen legfeljebb 2 %. Eltérő megállapodás hiányában ebből legfeljebb 1 % lehet a csatlakozó vezetéken és legfeljebb további 1 % lehet valamennyi fővezeték együttes feszültségesése. 5. A fogyasztásmérő-helyet mely szempontok szerint kell az épületen elhelyezni? Több helyes válasz! (8 pont) a. A lehető legrövidebb méretlen fővezeték kialakítással. b. A lehető leghosszabb méretlen fővezeték kialakítással. c. A bérlemény lakóterén belül. d. A bérlemény lakóterén kívül. e. Minden felhasználó részére külön lepecsételhető mérőszekrény készüljön. f. Úgy, hogy a csatlakozóvezeték nyomvonalában ne legyen törés. g. Falba süllyesztve, illetve falra szerelve. 6. Nem lakás célú felhasználási hely méretlen fővezetékének méretezésénél mit kell figyelembe venni? (2 pont) a. Egyidejűségi tényezőt. b. Várható teljesítménytényezőt és az egyidejűségi tényezőt. 7. A fogyasztásmérő szekrénynek milyen bizonylattal kell rendelkeznie? Több helyes válasz! (4 pont) a. Vizsgálati jegyzőkönyvvel, CE jelzéssel. b. Szabványossági vizsgálati jegyzőkönyvvel (megfelelt minősítésű). c. CE jelzéssel és forgalmazási engedéllyel. d. CE jelzéssel. 8. A felhasználói (mért) főelosztó hol helyezhető el? Több helyes válasz! (6 pont) a. Mérőszekrényben a fogyasztásmérővel egy légtérbe beépítve. b. Mérőszekrénnyel egybeépítve, a fogyasztásmérővel nem egy légtérben. c. Külön önálló tokozott szekrényben. d. Külön nem tokozott szekrényben elhelyezve, de csak 1 méteren belül. e. Lakás lakóterén belül. f. Kizárólag a csatlakozószekrénnyel egybeépítve. 9. Mit kell biztosítani a felhasználó részére, a fogyasztásmérő berendezéssel kapcsolatban? Több helyes válasz! (4 pont) a. Kismegszakító kezelhetőségét. b. A felszerelt műszerek villamos csatlakozásait és vezetékeit. c. A fogyasztásmérő leolvashatóságát. 1

2 10. Kisfeszültségű kábelhálózatról milyen közvetlen csatlakozások készíthetők? (2 pont) a. Felfűzős-, T (Y) leágazás-, elosztószekrényből csatlakozás. b. Kizárólag elosztószekrényből. c. Kizárólag felfűzős rendszerű lehet. 11. Kötelezhető-e a felhasználó a mérőhely átépítésére, ha a teljesítmény bővítése csak a mérő kismegszakítójának cseréjét igényli? (2 pont) a. Nem, a fogyasztásmérő-helyet nem szükséges átépíteni, ha a műszaki állapota megfelelő. b. Igen, mindig új mérőszekrénybe kell helyezni. c. Igen, a mérőhelyet minden esetben a csatlakozási ponthoz kell áthelyezni. 12. Mikor kell szabadvezetékes csatlakozásnál a fogyasztásmérő-helyet a felhasználó ingatlanán elhelyezett segédoszlopon kialakítani? Több helyes válasz! (4 pont) a. Ha a telken bármely okból segédoszlop alkalmazása szükséges. b. Ha az épületig nem tartható az 1 %-os feszültségesés. c. Üdülőterületi, zártkerti környezetben, ha nincs csatlakozásra alkalmas épület. d. Ideiglenes fogyasztásmérés esetén. 13. Az MSZ 447:2009 mértékadó szabvány vonatkozó szakasza szerint alapján mennyi lehet a szigetelt szabadvezetékes kivitelű csatlakozó vezeték föld feletti magassága belterületen lévő út felett, ha ott járművek is közlekednek? (2 pont) a. 4,5 méter. b. 5 méter. c. 5,5 méter. d. 6 méter. 14. A csatlakozó vezeték védőcsövezett szakaszába egy vezeték befűző dobozt kell beépíteni. A minimális mértékadó szabványkövetelmények teljesítéséhez melyiket választja? (2 pont) a. A védőcsövek becsatlakozásának megfelelő, de lagalább 150 x 150 mm méretű, minimum IP 44 védettségű villamosipari kemény műanyag dobozt kell alkalmazni, zápecsételhető kivitelben. b. A0 méretű villamosipari tokozatot kell alkalmazni, amely IP 54 védettséggel rendelkezik és zárópecsételhető. c. A védőcsövek becsatlakozásának megfelelő, de legalább 100 x 100 mm méretű, legalább IP 44 védettségű villamosipari kemény műanyag dobozt kell alkalmazni, zárópecsételhető kivitelben. 15. Hol kell elhelyezni csatlakozó főelosztót, ha az az épületen alakítható ki? (2 pont) a. A leválasztó kapcsolóval azonos helyen kell elhelyezni. b. Jól megközelíthető és mindenkor hozzáférhető helyen kell elhelyezni. c. Csak a pince szinten. 16. A csatlakozó főelosztó előtt mekkora szabad helyet kell kialakítani, biztosítani a kezelés céljából? (2 pont) a. 1 m. b. 2 m. c. 3 m. 17. A felszálló méretlen fővezeték és a leágazó méretlen fővezeték közé kell-e túláramvédelmet beépíteni? (2 pont) a. Kell. b. Nem kell. c. Csak akkor szükséges, ha a leágazó méretlen fővezeték a felszálló méretlen fővezetéknél kisebb keresztmetszetű. 18. A felszálló méretlen fővezeték és a leágazó méretlen fővezeték közé kell-e leválasztó kapcsolót beépíteni? (2 pont) a. Nem kell. b. Kötelező. c. Csak túláramvédelemmel együtt. 19. Mi a teendő, ha a fogyasztásmérő (tervezett helye) mellett vagy alatt, 60 cm-nél közelebb házi fémhálózat csöve található? (2 pont) a. A fogyasztásmérő berendezés helyét máshol kell kialakítani. b. A fém csövet a fogyasztásmérő berendezés szélein cm-re túlnyúlóan járulékos szigeteléssel kell ellátni. c. Nem probléma, nem kell figyelembe venni. 2

3 20. Mekkora a fogyasztásmérő berendezés és tartozékainak leolvasását és kezelhetőséget igénylő részeinek minimális és maximális magassága a padlószinttől az elosztói engedélyessel történő más megállapodás hiányában? (2 pont) a. Alsó széle 0,6 m, felső széle 1,8 m. b. Alsó széle 1,2 m, felső széle 1,6 m. c. Nincs korlátozás. 21. Az alábbiak közül mikor kell tűzvédelmi célból leválasztó kapcsolót beépíteni? (2 pont) a. Minden új felhasználási hely esetében kötelező a beépítése. b. Csak csoportos mérőhelyek esetében kötelező. c. Minden nem lakossági fogyasztó (felhasználó) esetében kötelező a beépítése. d. Csak közvetett mérés esetén kötelező beépíteni. e. Csak az elosztói engedélyes előírása esetén kötelező beépíteni. 22. Szükséges-e az elosztói engedélyes által jóváhagyott villamos kiviteli terv egy társasház méretlen fővezetékének felújításához? (2 pont) a. Nem, mert a méretlen fővezeték felhasználói tulajdonú. b. Terv nem szükséges, elegendő bejelenteni a munka elvégzését. c. Csak akkor, ha a fővezeték felújítás a fogyasztásmérő-helyeket is érinti. d. Igen, mert a méretlen fővezeték nem az elosztói engedélyes tulajdona. e. Igen, mert a műszaki tartalom változás 50 % feletti. 23. Mikor kell áramvédő-kapcsolót is beépíteni, kiegészítő védelemként? (2 pont) a. Csak építkezés esetén. b. Szabadtéri használatú, legfeljebb 32 A névleges áramú mobil fogyasztókészülékek esetében. c. Csak, ha földelést nem lehet kiépíteni. d. Csak mérő nélküli vételezés esetén. e. Csak mérővel történő vételezés esetén. 24. A hálózatra csatlakoztatáshoz szükséges-e a felhasználói mért elosztótábla megléte? (2 pont) a. Csak több elmenő belső áramkör esetében. b. Igen, mindig. c. Nem, ha nem lesz feszültség alá helyezve a mérőszereléskor a betápláló mért vezeték. 25. Mely esetekben kell a közvetett mérés és tartozékainak elhelyezését külön zárópecsételhető egységben elhelyezni? (2 pont) a. Minden esetben. b. Ha nem zárópecsételhető főelosztóba kerül beépítésre. c. Ha a megszakító nem zárópecsételhető. d. Ha a zárópecsételhető főelosztóban egynél több közvetett mérést kell elhelyezni. e. Csak 630 A méréshatár felett. 26. Mi lehet a közvetett mérés helyes betáplálási sorrendje 630 A felett? Több helyes válasz! (4 pont) a. Késes olvadóbiztosító áramváltó főkapcsoló. b. Szakaszoló áramváltó megszakító. c. Kihúzható megszakító áramváltó. d. Áramváltó kihúzható megszakító. 27. Kinek a feladata a méretlen fővezeték kialakítása társasházban? (2 pont) a. Az elosztói engedélyes feladata. b. Az elosztói engedélyes által megbízott kivitelező feladata. c. A kivitelezéssel megbízott, regisztrált villanyszerelő feladata. d. Bárkinek lehet a feladata. 28. A kábeltévé társaság a tetőtartót feszítésre igénybe kívánja venni, a felhasználó érdekében. Ön szerint lehet-e ilyen célra igénybe venni a tetőtartót? (2 pont) a. Igen, ha járulékos szigeteléssel látja el. b. Nem feszítheti rá. c. Igen, mert a tetőtartó a felhasználó tulajdona. d. Igen, ha a felhasználó és az érintett társaságok is ebben megegyeznek. 3

4 29. A szülők és gyerekek a telket közösen használják, de a tetőtér beépítésével külön HRSZ-on lettek bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. Két különálló mérést szeretnének, de egy műanyag szekrényben, egy légtérben kialakítva. Ön szerint lehetséges-e ez? (2 pont) a. Igen, ez egy praktikus, olcsó megoldás. b. Nem oldható így meg, két külön-külön zárópecsételhetó mérőszekrény kell. c. Csak egy mérés lehetséges. 30. Az új csatlakozó kábelt a hálózati leágazási ponttól a fogyasztásmérő szekrényig két darabból toldották össze, a toldást az előírt technológiai utasításnak megfelelően végezték el. Ön szerint átvehető-e a szerelés? (2 pont) a. Igen, mert betartotta a technológiai utasítást. b. Nem, mert csatlakozó vezetéket nem szabad toldani. 31. Szigetelt csatlakozóvezeték a legkedvezőtlenebb üzemi helyzetében is a csatlakozáshoz nem tartozó tárgyaktól legalább hány méterre legyen. (2 pont) a. 1 m. b. 0,5 m. c. 0,1 m. 32. Ha a csatlakozóvezeték háromfázisú, akkor a felszálló méretlen fővezetéket milyen kivitelben kell létesíteni? (2 pont) a. Egyfázisú. b. Tetszőleges (egy vagy háromfázisú). c. Háromfázisú. 33. Lehet-e tűzvédelmi célból leválasztó kapcsolóként alkalmazni késes olvadó biztosítót? (2 pont) a. Nem, mert ezt a vonatkozó szabványok szerint csak szakember kezelheti. b. Igen. c. Igen, mert az OTSZ előírja. 34. Milyen szempont szerinti előírás követelheti meg a leválasztó kapcsoló alkalmazását? (2 pont) a. Tűzvédelem. b. Vagyonvédelem. c. Villámvédelem. 35. Előírható-e az elosztói engedélyes részéről, kötelezően a felhasználó számára a túlfeszültség-védelmi berendezések alkalmazása? (2 pont) a. Nem, mert azt külön jogszabály határozza meg. b. Igen, mert azt külön jogszabály határozza meg. c. Igen, mert azt az elosztói engedélyes határozza meg. d. Nem, mert azt az MSZ 447:2009 írja elő. 36. Szabadvezetékes csatlakozó esetében a tetőtartónál kötés van minden szigetelt vezetékéren, hol a tulajdonjogi határ? (2 pont) a. Fogyasztásmérő előtti kismegszakító, biztosító kapcsai. b. Az első kötési pontnál, a tetőtartónál. c. Hálózati leágazási pontnál. 37. A védelem műszaki hatékonysága szempontjából hová szükséges, illetve ajánlott beépíteni a túlfeszültség elleni védelem durva védelmi fokozatú készülékét? (2 pont) a. A közcélú hálózat transzformátor állomásánál. b. A fogyasztásmérő berendezés előtt. c. A fogyasztói elosztónál. 38. Mi nem része a fogyasztásmérő berendezésnek? Több helyes válasz! (6 pont) a. A felhasználói mért főelosztóban elhelyezett biztosítók, kismegszakítók. b. A mérőberendezéshez tartozó kismegszakító(-k). c. A hőtárolós kályhákat működtető mágneskapcsoló. d. Túlfeszültség elleni védelem eszközei. e. Leválasztó kapcsoló. 39. Mikor szükséges a méretlen fővezeték védőcsövébe dobozt beépíteni? (2 pont) a. Ha a nyomvonal hosszú vagy kettőnél több törést tartalmaz. b. Ha a nyomvonal túl hosszú vagy háromnál több könyök van benne. c. A nyomvonal minden iránytörésénél. 4

5 40. Mit nevezünk méretlen fővezetéknek? (2 pont) a. A betápláló fővezeték és a felszálló fővezeték összefoglaló elnevezése. b. A felszálló fővezeték és a leágazó fővezeték összefoglaló elnevezése. c. Az a. és b. együtt. 41. Az alábbi válaszok közül melyik állítás igaz? (2 pont) a. A szabványok a jogszabályok közé tartoznak. b. A szabványokban meghatározott biztonsági szintet biztosítani kell. c. A szabványok alkalmazása minden esetben kötelező. 42. Mi lehet a meghatározása a csatlakozóvezetéknek? (2 pont) a. Az első felhasználói kötési pontig terjedő vezetékrendszer. b. A hálózati leágazási pontot köti össze a csatlakozási ponttal. c. A szolgáltató által kötelezően létesítendő vezeték. 43. Mit ad meg a következő meghatározás? Több felhasználó által használt ingatlan belső vezetékhálózatának nem az elosztó tulajdonában álló méretlen szakasza, amely a magánvezetéket, vagy ennek hiányában a csatlakozási pontot a felhasználói berendezéssel köti össze. (2 pont) a. Felszálló méretlen fővezeték. b. Összekötő berendezés. 44. Mit szükséges tervezni? Több helyes válasz! (6 pont) a. Közterületen nem haladó szabadvezetékes csatlakozó vezetéket. b. 4 lakás és 1 közösséginél több társasházi fogyasztásmérő-helyet. c. Földkábeles csatlakozó vezetéket. d. Közterületen haladó betápláló fővezetéket. e. Az összekötő berendezés felújítását 50 %-nál nagyobb műszaki tartalom változás esetén. f. Fogyasztásmérő-hely áthelyezését. 45. Típus fogyasztásmérő-helyet és szabadvezetékes csatlakozót kell létesíteni, milyen dokumentáció alkalmazása szükséges az ELMŰ és az ÉMÁSZ területén? (2 pont) a. Mérnök kamarai tagsággal és jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervet. b. Kivitelezői jogosultsággal rendelkező vállalkozó által készített tervet. c. Kivitelezői jogosultsággal rendelkező regisztrált villanyszerelő által készített (egyszerűsített) csatlakozási műszaki dokumentációt. 46. Mit határoznak meg a következő részletek? (2 pont) Öt vezetékes rendszerben kell kiépíteni, a felújítását általában tervezni kell, megszakítás nélkül kell kivitelezni, a róla leágazó vezetékek kötéseit min. 150 x 150 mm-es plombálható kötődobozban kell kiépíteni, méretlen felhasználói hálózat része. a. Betápláló méretlen fővezeték. b. Összekötő vezeték. c. Elosztó vezeték. d. Felszálló méretlen fővezeték. e. Leágazó méretlen fővezeték. f. Mért fővezeték. 47. Egészítse ki a következő mondatot Ha a csatlakozóvezeték több fogyasztásmérő-helyet lát el, akkor csatlakozó főelosztót kell alkalmazni és az első túláramvédelmi készüléket.(2 pont) a. A csatlakozó főelosztóban kell elhelyezni. b. A fogyasztásmérő-berendezésben kell elhelyezni. c. A csatlakozó főelosztóban kell elhelyezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték hálózati leágazási pontja a transzformátorállomás gyűjtősínjén van. 48. Készíthető-e szabadvezetékes hálózatról földkábeles csatlakozás? (2 pont) a. Nem, szabadvezetékes hálózatról, csak szabadvezetékes csatlakozás létesíthető. b. Csak akkor, ha a földkábel hossza a 15 m-t nem haladja meg. c. Igen, a felhasználó külön megrendelésére. 49. Végleges földkábeles csatlakozást létesíthet-e alapesetben a regisztrált villanyszerelő? (2 pont) a. Igen, amennyiben ezt a felhasználó tőle megrendeli. b. Nem, mert ez az elosztói engedélyes feladata. c. Igen, minden esetben. 5

6 50. Magánterületen maximum hány méter hosszban fektethető földkábeles csatlakozó az ELMŰ és az ÉMÁSZ területén? (2 pont) a. Nem fektethető magánterületen. b. Egyeztetett tervdokumentáció szerint. c. 10 m. 51. Kinek a feladata a földkábeles csatlakozó tervdokumentációjának készítése? (2 pont) a Az elosztói engedélyes. b. Felhasználói megbízás alapján regisztrált villanyszerelő. c. Felhasználói megbízás alapján villamos mérnök. 52. A földkábel csatlakozás létesítési költsége tartalmazza-e a tervezés díját? (2 pont) a. Igen. 53. Ki tehet igénybejelentést? (2 pont) a. Igénybejelentést csak a felhasználó tehet. b. Bárki tehet igénybejelentést a felhasználó helyett. c. Igénybejelentést a felhasználó, illetve megbízottja a regisztrált villanyszerelő tehet (hivatalos megbízólevél szükséges). 54. Az alábbiak közül mely adatra nincs szükség előzetes igénybejelentésnél, ha a felhasználó nem magánszemély? (2 pont) a. Felhasználó neve. b. Cégjegyzékszám. c. Adószám. d. Kivitelező neve. 55. Mennyi az elosztói engedélyes válaszadási határideje az igénybejelentést követően a műszaki-gazdasági tájékoztató kiadására (amennyiben a hálózat felvevőképes)? (2 pont) a. 8 nap. b. 15 nap. c. 30 nap. 56. Mekkora összegű jelenleg kisfeszültségű vételezés céljából történő csatlakozás esetén a csatlakozási alapdíj, amennyiben az igényelt fázisonkénti névleges áramerősség összege meghaladja a 32 A-t? (2 pont) a Ft/A (+ÁFA). b Ft/A (+ÁFA). c Ft/A (+ÁFA.) 57. Mi határozza meg az engedélyesek kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységét? (2 pont) a. Az irányítási szabályzat. b. A Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzat. 58. Az engedélyes és a felhasználó között lévő szerződések adataiban történő változás esetén mit kell tennie a felhasználónak? (2 pont) a. A változást haladéktalanul be kell jelenteni. b. 15 napon belül be kell jelenteni, és új szerződést kell kötni. c. A bejelentés szükségtelen. 59. Felhasználó személyében történő változás esetén mit kell dokumentálni? (2 pont) a. Csak az átvétel időpontját. b. Csak a fogyasztásmérő állását. c. Az átvételi időpontot, mérőadatokat, mérőállást, régi és új felhasználó aláírásával igazolva. 60. Mikor jogos az alábbi esetek közül a lakossági fogyasztó reklamációja? (2 pont) a. Jogos, ha az elosztói engedélyes legalább 15 nappal korábban nem értesíti a villamosenergia szolgáltatás tervezett szüneteltetéséről. b. Nem jogos, ha a fogyasztásmérő után bekövetkezett hiba miatti kiszállás költségét az engedélyes kiszámlázza. c. Jogos, ha a lakossági fogyasztó kérésére elvégzett fogyasztásmérő hitelesítés díját kiszámlázza, ha a mérő hibahatáron belül mér. 6

7 61. Az elosztói engedélyes műszaki tájékoztatója meddig érvényes? (2 pont) a. Felhasználó által közölt bekapcsolás várható időpontjáig. b. A beadás időpontjától 120 napig. c. Várható bekapcsolási idő megjelölés hiányban maximum egy évig. 62. Ki- ill. kik végezhetnek az elosztói engedélyes területén fogyasztásmérő-hely kialakítást? (2 pont) a. Bármely villamos képesítéssel rendelkező alkalmazott. b. Regisztrált villanyszerelő. c. Villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakember. 63. Milyen módon lehet a felhasználási helyen végzett munka készre jelentését megtenni? (2 pont) a. Csak személyesen, a központi ügyfélszolgálati irodában. b. Amennyiben csatlakozási alapdíjat kell fizetni, úgy az ügyfélszolgálati irodában. c. A készre jelentés csak telefonon adható meg. 64. Alapesetben a készre jelentéstől mennyi időn belülre egyeztet az elosztói engedélyes a felhasználóval időpontot a munka elvégzésére? (2 pont) a. 15 napon belül. b. 30 napon belül. c. 8 napon belül. 65. Ki adhat be igénybejelentést felhasználási hellyel kapcsolatban? Több helyes válasz! (4 pont) a. A leendő ill. meglévő felhasználó. b. Csak a mérőhely kialakítására megbízott személy. c. Felhasználó által (hivatalos meghatalmazással rendelkező) regisztrált villanyszerelő. d. Csak a létesítmény tervezője ill. beruházója. 66. Helyszínen kell-e tartózkodnia a kivitelezőnek a fogyasztásmérő-hely bekapcsolásakor? (2 pont) a. Igen, mindig ott kell lennie. b. Igen, ha a mérőhelyhez nem lehet hozzáférni. c. Az esetleges eltérő műszaki megítélés tisztázása miatt célszerű. 67. Melyik meghatározás a helyes az üzletszabályzatok hozzáférhetőségével kapcsolatban? (2 pont) a. Minden engedélyes, amely üzletszabályzatot köteles készíteni, köteles az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátani, és honlapján hozzáférhetővé tenni. b. Minden engedélyes az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben külön kérésre rendelkezésre kell bocsátani, és lehetőség szerint a honlapján hozzáférhetővé kell tenni. c. Minden engedélyes üzletszabályzatot köteles készíteni, az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben jól látható módon kell elhelyezni. 68. A csatlakozási alapdíj mentességnek mi a felső határa lakossági fogyasztó esetében? (2 pont) a. 96 A. b. 3 x 50 A. c. 1 x 32 A. 69. Számolja ki, hogy bővítési igény esetén mennyi csatlakozási alapdíjat fizet a felhasználó, ha 3 x 10 A-ról 3 x 32 A-re bővít? (2 pont) a Ft + ÁFA. b Ft + ÁFA. c Ft + ÁFA. 70. Az engedélyesek üzletszabályzatai a jogszabályok közé sorolhatók-e? (2 pont) a. Igen. 71. Hol helyezhető el a lakáscélú felhasználási helyen a minden napszaki árszabású áramkörhöz tartozó áramvédőkapcsoló (RCD)? (2 pont) a. 1 db RCD alkalmazása esetén a mért fogyasztói főelosztóban, a lakás dugaszoló aljzatait tápláló közös áramköri ágban. b. 1 db RCD alkalmazása esetén a mért fogyasztói főelosztóban, áramkörileg a mért fővezeték végpontján. c. 1 db RCD esetén az első túláramvédelmi készülékhez rendelten. 7

8 72. Tervezhet-e alapesetben a regisztrált kivitelező kábeles csatlakozóvezetéket, ha a kábel nyomvonal egy része közterületet vesz igénybe? (2 pont) a. Igen, de csak ebben az esetben. b. Igen, de csak akkor, ha szabadvezetékes az elosztóhálózat. c. Nem. 73. Igaz-e az az állítás, hogy a segédoszlopon elhelyezett végleges mérési pont esetén a csatlakozóvezeték kiépítése a felhasználó feladata? (2 pont) a. Igen. 74. Kezelhető-e több felhasználó egyidejű igénye együttes igényként, ha új kisfeszültségű elosztóhálózatot kell létesíteni? (2 pont) a. Nem, mert nem határozható meg a fizetendő hozzájárulás b. Igen, mert a hozzájárulás összege (ha van) az egyedi igénnyel arányos c. Nem, mert a hozzájárulás összege az egyedi igénnyel nem arányos. d. Igen, mert mindenki egyenlő hozzájárulást fizet. e. Igen, mert az engedélyes nem kérhet semmi esetben hozzájárulást. 75. Milyen esetben kell utólag bejelenteni a zárópecsétek (plombák) eltávolítását az ELMŰ és az ÉMÁSZ területén? (2 pont) a. Csak, ha előre nem tervezett munkát kell elvégezni. b. Ha közvetlen élet- és vagyonbiztonság van veszélyeztetve. c. Bármely esetben lehet. d. Ha a munkát regisztrált villanyszerelő végzi. e. Ha a munkát nem regisztrált villanyszerelő végzi. 76. Eltávolíthatja-e a regisztrált villanyszerelő a hitelesítési pecséteket? (2 pont) a. Igen, ha az indokolt. c. Igen, ha előre bejelenti. 77. Milyen hossz felett kérhet az elosztói engedélyes térítést kisfeszültségű szabadvezetékes csatlakozóvezeték létesítése esetén? (2 pont) a. 15 méter. b. 30 méter. c. Nem kérhet térítést. 78. A csatlakozó vezeték létesítésénél a 15 m feletti kábelhossz esetén mennyi a méterenként felszámítható legnagyobb létesítési költség? (2 pont) a Ft/m. b Ft/m. c Ft/m. 79. Társasházak esetében mikor kell a bekapcsoláshoz szükséges dokumentumokat az elosztói engedélyes részére leadni az ELMŰ és az ÉMÁSZ területén? (2 pont) a. A bekapcsolást végző munkatársnak a helyszínen b. Készre jelentéskor a (központi) műszaki ügyfélszolgálati irodában c. Igénybejelentéskor 80. Milyen adatokat kér az engedélyes igénybejelentésnél az alábbiak közül, ha a felhasználó magánszemély? Több helyes válasz! (8 pont) a. Fizetés módja. b. Kivitelező neve. c. Igényelt teljesítmény. d. Igénylő neve. e. Létesítendő csatlakozó típusa. f. A várható árszabás. g. Számlavezető pénzintézet neve. 81. Ajánlható-e az engedélyesek részéről a vállalkozó? (2 pont) a. Igen, ha regisztrált villanyszerelő. c. Hatósági engedéllyel. 8

9 82. Melyik szabvány foglakozik a csatlakozó berendezés létesítésével? (2 pont) a. Az MSZ HD :2009. b. Az MSZ 1585:2009. c. Az MSZ EN :2004. d. Az MSZ 447: A védőcsövek alkalmazása során a belső vagy a külső átmérőt kell-e figyelembe venni? (2 pont) a. Csak a külső átmérőt lehet figyelembe venni. b. Csak a belső átmérőt lehet figyelembe venni. c. A régi előírások szerint a belső, az új szerint a külsőt, célszerű megadni mit veszünk figyelembe. 84. Figyelembe vehető-e az egyidejűségi tényező a leválasztó kapcsoló méretezésénél? (2 pont) a. Igen. c. Csak indokolt esetekben. 85. Hol helyezhető el a négyszintes társasházban a tűzvédelmi célú leválasztó kapcsoló? (2 pont) a. A közterületre nyíló csatlakozó főelosztóban (ha az külső falon helyezkedik el). b. A társasház gáz és víz közmű-fogadó helységében. c. A közlekedőben, a bejárati szinten, a méretlen fővezetékben történő elhelyezéssel. d. Közmű-fogadó helységben csak a kezelőszemélyzet számára hozzáférhető módon. 86. A felszálló méretlen fővezeték vezethető-e vízszintesen? (2 pont) a. Igen. 87. Milyen mértékű műszaki tartalom változása jelenti a felújítást? (2 pont) a. 60 %. b. 90 %. c. 50 %. 88. Kivitelezési tervdokumentációkat szükséges-e jóváhagyni az elosztói engedélyesnek? (2 pont) a. Nem, mert a tervező megfelelő jogosultsággal rendelkezik. b. Nem, mert a tervet regisztrált vállalkozó készíti. c. Igen, ha tervezési kötelezettséget írnak elő az igénybejelentők. d. Igen, ha az előírások megkövetelik a tervezést. 89. A fogyasztásmérő bekötése céljából legalább hány méter szabad vezetékhosszt kell biztosítani? (2 pont) a. 1 méter. b. 0,5 méter. c. Szükség szerint, különböző. d. Nincs megkötés. 90. Hol lehet elhelyezni a fogyasztásmérő-helyet? Több helyes válasz! (4 pont) a. Ahova a tulajdonos kijelöli. b. Csatlakozási pont közvetlen közelében. c. Új létesítés esetén, lakáson kívül. 91. Mi a közvetett mérés helyes betáplálási sorrendje az alábbiak közül 630 A-ig? Több helyes válasz! (6 pont) a. Késes olvadóbiztosító áramváltó fogyasztói főkapcsoló. b. Főkapcsoló főbiztosító áramváltó. c. Áramváltó főkapcsoló főbiztosító. d. Szakaszoló áramváltó megszakító. e. Áramváltó kihúzható megszakító. f. Kihúzható megszakító áramváltó. 92. Vezérelt különmért vételezés esetén mely esetekben kell a mért (felhasználói) oldalon biztosítót is alkalmazni? (2 pont) a. Minden esetben. b. Csak fűtés esetén. c. Csak vízmelegítő berendezés esetén. d. Egynél több készülék esetén vagy, ha azt a telepítéshez előírják. 9

10 93. Kinek a kötelezettsége a csatlakozóvezeték létesítése és üzemeltetése? (2 pont) a. Felhasználó. b. Elosztói engedélyes. c. A fogyasztó nyilatkozik a közüzemi szerződésben. d. Az elosztói engedélyes dönti el. ELMŰ 94. Milyen módon lehet igénybejelentést tenni? (2 pont) a. Személyesen b. Telefonon c. Írásban, személyesen d. Telefonon, írásban e. -ben f. Telefonon, ben, írásban g. Írásban, telefonon, személyesen, ben 95. Milyen jogszabály írja elő a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi- és műszaki feltételeit? (2 pont) a. Miniszteri rendelet. b. Kormányrendelet. c. Törvény. 96. Milyen adatokat nem kérnek az engedélyesek az igénybejelentésnél lakossági fogyasztó esetében? Több helyes válasz! (6 pont) a. Felhasználó neve, személyes adatai. b. Felhasználási hely címe. c. Fizetés módja. d. Értesítési cím, telefonszám. e. Kivitelező neve. f. Igényelt teljesítmény. g. Rendelkezésre álló teljesítmény. h. Meglévő teljesítmény (ha van). i. Számlázási módra vonatkozó adatok. j. Létesítendő csatlakozó típusa. k. Műszaki számla és csatlakozási díj fizetőjének neve, és címe. l. Meglévő felhasználó esetén ügyfélazonosító szám. m. Számlavezető pénzintézet neve. 97. Az igénybejelentésre adandó engedélyesi válaszcsomag mit nem tartalmaz? Több helyes válasz! (6 pont) a. Általános tájékoztató. b. Egyeztetett időpontról a tájékoztató. c. Igénybejelentés egy példánya. d. Szerződéskötés általános feltételei tájékoztató. e. Általános tájékoztató. f. Megbízólevél másolata. g. Szerződés 2 kitöltött, de aláíratlan példánya. h. Bekapcsoláshoz szükséges adatok nyomtatvány. i. Kitöltött csatlakozó műszaki dokumentáció. 98. Mit szükséges tervezni? Több helyes válasz! (6 pont) a. Közterületen nem haladó szabadvezetékes csatlakozó vezetéket. b. 4 lakás és 1 közösséginél több társasházi fogyasztásmérő-helyet. c. Földkábeles csatlakozó vezetéket. d. Közterületen haladó betápláló fővezetéket. e. Az összekötő berendezés felújítását, minden esetben. f. Fogyasztásmérő-hely áthelyezését. 99. A felhasználói mért főelosztó hol helyezhető el az alábbiak közül? Több helyes válasz! (4 pont) a. Mérőszekrényben azzal egy légtérbe beépítve. b. Mérőszekrénnyel egybeépítve, azzal nem egy légtérben. c. Külön, önálló tokozott szekrényben. d. Külön nem tokozott szekrényben elhelyezve, de csak 1 méteren belül Egészítse ki: Ha a csatlakozóvezeték több fogyasztásmérő-helyet lát el, akkor csatlakozó főelosztót kell alkalmazni és az első túláramvédelmi készüléket.(2 pont) a. a csatlakozó főelosztóban kell elhelyezni. b. a fogyasztásmérő-berendezésben kell elhelyezni. c. a csatlakozó főelosztóban kell elhelyezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték hálózati leágazási pontja a transzformátorállomás gyűjtősínjén van. 10

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten A Hensel Hungária Kft. által gyártott és a DEHN+SÖHNE előírásai alapján

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató

Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató E01-01 M02v5 Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató A DRV Zrt. a vízközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben (továbbiakban Rendelet) leírtak szerint végzi. Ha a bekötés

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban (lakossági fogyasztók és kis fogyasztású nem lakossági felhasználók vonatkozásában)

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 2 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben