A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE OKTÓBER XXIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2014. OKTÓBER XXIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM"

Átírás

1 A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE OKTÓBER XXIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM...mert tiéd az ország... Az önkormányzati választások margójára KOVÁLY ERZSÉBET O któber 12-én Pilismarót közössége ahogy Magyarország más települései is elöljárókat választ. Az első gondolatom ezzel kapcsolatban ez: milyen jó, hogy megtehetjük! Milyen jó, hogy van lehetőségünk szavunkat hallatni, akaratunkat kifejezni! Buzdítok is mindenkit: éljünk ezzel a jogunkkal és lehetőségünkkel! Minden polgár felelőssége, hogy milyen lesz a jövőnk a jövő felé pedig döntéseken, választásokon keresztül vezet az út. Életünk minden pillanatában döntünk valamiről. Sok döntésünk apró, jelentéktelennek tűnő, míg mások nagyon is meghatározóak. Néhány döntésünket megbánjuk, míg más döntéseinkhez egész életünkben hűségesek tudunk maradni. Sokszor csak visszafelé tekintve tudjuk megállapítani, hogy mely választásaink voltak jók, előre vivők, és melyek hátramozdítók. Egy közösség életében mindig fontos döntés, amikor elöljárókat választ. Az elöljárók szimbolikus személyek: az egész közösséget képviselik még ha nem is mindenki egyöntetű akaratából lettek azok. Akár polgármester, képviselő, akár egy lelkipásztor, gondnok, akár egy egyesület elnöke, egy társaság vezetője az egész közösséget reprezentálja külső megjelenésével, magatartásával, szóhasználatával, életvitelével, az emberekhez és az élethez való hozzáállásával és nem utolsósorban döntéseivel. Az elöljáró kicsit mindig kiemelkedik: példává válik, minta lesz mások számára akár akarjuk, akár nem, így működik az emberi közösség. Jó, ha olyan elöljárói vannak egy közösségnek, akiknek pozitív példájával lehet azonosulni. Elöljárónak lenni nem egyszerű, több oldala is van a funkciónak: egyrészt mélységesen megtisztelő, ha egy közösség bizalmat szavaz valakinek, mint vezetőnek. Olykor épp ez a megtisztelő bizalom tesz valakit jobb emberré, hiszen fel kell nőni a megtiszteltetéshez. Ugyanakkor az elöljáróság sebezhetővé is tesz, hiszen a vezetők transzparens személyek, szem előtt vannak, könnyű céltáblái lehetnek a (jogos vagy alaptalan) bírálatnak, akár a rosszindulatú és tudatlan bántásnak is. Ez nehéz teher, hiszen amikor valaki elöljáróságot vállal, egyben ezt is felvállalja. Lelki érettség és teherbírás kell ennek elhordozásához. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó elöljáró legyen? Először is maga mellett kell tudnia a közösség támogatását ez erőt, sőt: szárnyakat ad, de enélkül lehetetlenre vállalkozik. Kell a kölcsönös bizalom, egymás szavának megértése (vagy legalább az arra való szándék), kell bizonyos emberismeret, kommunikációs képesség, rálátás a közösség ügyeire... sorolhatnám még. Valami nagyon fontosat hadd tegyek a sor végére: szilárd értékrend, tisztesség és jóakarat. A Szentírás is erről beszél: Szemelj ki az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést és tedd őket elöljárókká (2Móz 18,21). Derék, istenfélő, hűséges a jóhoz... Adjon Isten bölcs látást mindnyájunknak, hogy ezeket a tulajdonságokat keressük és találjuk meg elöljáróinkban. Ha pedig megtaláltuk, ha döntöttünk, akkor mi is derék, istenfélő, hűséges embertársként álljunk mellettük szolgálatuk idején, erősítsük bennük a jót, hiszen értünk szolgálnak őrhelyükön. Imádkozzunk elöljáróinkért! Talán megdöbbentően új ez a gondolat sokaknak... hiszen legtöbbször bírálni vagy dicsérni szoktuk őket. Imádkozzunk értük, hogy legyen bölcsességük és erejük. Imádkozzunk értük, ha épp kedvünk szerint működnek. Imádkozzunk értük, ha épp meglankadnak, vagy eltévelyednek a döntéseikben. Imádkozzunk elöljáróinkért Pilismaróton és Magyarországon, hogy Isten formálja őket akarata szerint. És bármilyen választások közepette se felejtsük soha azt a nagy igazságot, amit olyan gyakran kimondunk, de nem biztos, hogy értünk is:...mert tiéd az ország, és a hatalom... Nem az elöljáróké, nem is miénk mi mind csak szolgái vagyunk. Istené az Ország, és neki gondja is van rá.

2 2 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER BALÁZS MÁRTA z augusztusi nyári szünetet A követően a képviselőtestület szeptemberben ismételten megkezdte a testületi munkát. Szeptember 8-án megtartott rendkívüli testületi ülés keretében a képviselő-testület Kiss Balázs Sándor önkormányzati képviselő indítványára a képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és kitüntető címekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról döntött. A módosítás lényege, hogy kivételes indokolt esetben a kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között nem csak az évzáró ünnepi testületi ülésen kerülhet sor. Ugyanennek a testületi ülésnek a keretében, de zárt ülés során döntött a testület dr. Kálmán Antal Sándor plébános úr részére Pilismarótért Emlékérem adományozásáról. A plébános úrnak adományozott kitüntetés hivatalos átadására szeptember 13 -án került sor a katolikus templomban megtartott mise után. Ismételten nyílt ülés keretében a testület 75/2014. (IX.08.) Önkormányzati határozatával a Pilismarót Község közvilágításának energiatakarékos átalakítása című, ,- forint támogatástartalmú, ,- forint, összköltségű pályázat megvalósítása érdekében a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a PLAN-ÉTA Kft-t bízta meg. A korábbi testületi döntést azért kellett megváltoztatni, mert az előző döntés alapján megbízott műszaki ellenőr egészségi állapotára hivatkozással visszamondta a megbízást. Szeptember 30-án a testület utolsó cikluszáró, ünnepi testületi ülését tartotta meg. Polgármester úr ügyrendi módosító javaslatként az önkormányzat hitelfelvétele napirendi pont tárgyalásának elhalasztását javasolta, arra való hivatkozással, hogy jelenleg nem aktuális a hitelfelvétel, mert a költségvetés helyzete ezt nem indokolja. Az első napirendi pont keretében az önkormányzat módosította a évi költségvetési előirányzatait. A költségvetési bevételi- és kiadási előirányzatok főösszege a módosítást követően: Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testület (a Önkormányzati hírek továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét ezer forintban, ebből: a felhalmozási célú bevételek összegét ezer forintban, a működési célú bevételek összegét ezer forintban, az önkormányzati támogatást ezer forintban; az önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszegét ezer forintban, ebből: a felhalmozási célú kiadások összegét ezer forintban, a működési célú kiadások összegét ezer forintban, önkormányzati támogatást ezer forintban állapította meg. A 2. napirendi pont keretében a testület a Pilismaróti Mesevár Óvoda 2014/2015. tanévre vonatkozó 10 %-os csoportlétszám emeléséről döntött a nagycsoport tekintetében. A református temető telekhatár rendezése a megvalósult kerítés felújítás kapcsán vált szükségessé. Ugyanis a Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközség az EMVA vidéki örökség megőrzése tárgyú pályázati támogatással újjáépítette a református temető kerítését. Az új kerítéselemeket a régi kerítés nyomvonalában helyezték el. A támogató szervezet ellenőrzése során derült ki, hogy a kerítés nem a tényleges telekhatáron van, több helyen a temetővel szomszédos 587. hrsz-ú önkormányzati úton, több helyen pedig a tényleges telekhatártól beljebb van. A testület 81/2014. (IX.30.) önkormányzati határozatával döntött a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsoló kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelt alapján, hogy 94 m 3 ellenszolgáltatás nélkül nyújtandó szociális célú keménylombos tűzifa vásárlás céljából pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtási határideje: október 6. A testület a belső ellenőrzést végző külső szakértő javaslatára jegyző asszony által összeállított előterjesztések alapján döntött a telefonhasználati szabályzat, és a leltárkészítési kötelezettség előírására vonatkozó szabályzat elfogadásáról, illetve módosításáról. Elfogadásra került a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata is. Lényeges változás az igénybe vehető szolgáltatások körében nincs. Az egy időben kölcsönözhető könyvek számát 5 db-ban határozta meg a testület, és akik határidőre a könyvet nem viszik vissza 100/forint/nap/könyv pótdíjat kötelesek fizetni. Ezért kérek mindenkit, hogy elkerülve a pótdíjfizetési kötelezettséget időben vigyék vissza a kölcsönzött könyveket. A testületi ülés végén került sor a polgármester tájékoztatójára, melyben az elmúlt négy évben végzett tevékenységét öszszegezte. A tájékoztató megtekinthető az önkormányzati honlapon:. A testületi ülés végén Pergel István polgármester úr emlékplakettet adott át a képviselő-testület, valamint külső bizottsági tagok részére. Ezen elismeréssel kívánta megköszönni mindenkinek a közötti időszakban Pilismarótért végzett munkáját. Polgármester- és képviselő-jelöltek ilismarót Község Helyi Választási Bizottsága az október P 12-ei önkormányzati választásra nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek és helyi önkormányzati képviselő-jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét sorsolással alábbiak szerint állapította meg. Polgármester-jelöltek: 1. Benkovics László 2. Pergel István Csaba Képviselő-jelöltek: 1. Krébesz Géza 2. Bartal Achilles 3. Janositz Bernadett 4. Dávid Éva 5. Kiss Balázs Sándor 6. Marosi-Piatrik Zsuzsanna 7. Dr. Bereznai Tibor Attila 8. Molnárné Molnár Zsuzsanna 9. Réti József Károly Az újságról GŐBÖLÖS GÁBOR z elmúlt időszakban megadatott számomra, hogy A megbíztak Pilismaróti Hírek kiadásával és szerkesztésével, amit próbáltam tudásomhoz mértem a lehető legjobban végezni. Ennek előtte igazán nem rendelkeztem semmilyen ehhez kapcsolódó gyakorlattal, azaz mindent itt kellett élesben megtanulni, szerencsére voltak-vannak olyanok akik segítették ezt a munkát. Amiért ezt a pár sort papírra vetettem, annak az az oka, hogy önkormányzati választások előtt állunk, és ugye választási lehetőségeink vannak, mivel polgármesteri tisztségért ketten, képviselőnek pedig kilencen indulnak a választáson. Tehát nem lehet tudni, hogy az október 12-e utáni új településvezetés igényli-e a Pilismaróti Hírek megjelenését, illetve kire-kikre bízza annak szerkesztését, kiadását. Ezúton is kérek, bíztatok mindenkit, hogy menjen el választani, ami szerintem nem csak jog, hanem kötelesség is. Minél többen szóljunk bele, hogy kik alakítják községünk mindennapjait fejlődési irányát, mert a felhatalmazás mértéke nagyon nem mindegy. Ezt a lapszámot terveink szerint október 10-én illetve 11- én szeretnénk eljuttatni minden Pilismaróti családhoz. Az elmúlt időszak néhány tapasztalata, pozitívuma számomra, hogy a lakosok keresik a Pilismaróti Híreket, és megfelelőnek tartják megjelenési formáját és tartalmát is. Magam részéről problémának látom, hogy nagyon kevesen vannak, akik írni is szeretnének nem csak olvasni, pedig így színesebbé tehetnénk az újságot. Biztatok mindenkit, aki érez magában erre hajlandóságot, és úgy gondolja közérdeklődésre igényt tartó mondanivalója van, hogy bátran írjon. Lehetőség szerint le fogjuk azt közölni. Bízva abban, hogy a jövőben egyre többen szeretnének bemutatkozni a Pilismaróti Hírekben, kívánok önöknek a következő időszakra olyan életet, amílyet önök szeretnének önmaguknak.

3 2014. OKTÓBER PILISMARÓTI HÍREK 3 Mozgás-egészség a Mesevár Óvodában A mozgás a király. A táplálkozás a királyné. Együtt övék a királyság. (Jack LaLenne) PINTÉR ZSUZSANNA vodai nevelésünk lényeges Ó eleme a testi fejlesztés. A gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést biztosító mindennapos mozgás nélkül. A mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a gyermekek egészségtudatosságra nevelése fontos feladatunk. Ezért is jelentett számunkra kiemelkedő megtiszteltetést, amikor Schirilla György óvodánkat is besorolta a Dunakanyar jótékonysági futás programjába. A Gyermekekkel a Gyermekekért jótékonysági misszió megvalósítására szeptember 29-én került sor. Schirilla György röviden mesélt a gyermekeknek az egészség és a mozgás fontosságáról, majd egy rövid bújócskázás után kezdődött a bemelegítés a futáshoz. Óvodánk apraja-nagyja a Nyírő Csaba sportcsarnokig futott, és aki még bírta szusszal, az vissza is futva tette meg a távot. A futás végeztével Gyuri bácsi mindenkit megdicsért, és névre szóló, dedikált emléklappal tette emlékezetessé e napot. Találkozásunk legmeghatóbb pillanata következett, amikor polgármester úr és óvodánk vezetője felkötötték óvodánk szalagját a kopjafára. Találkozásunk Schirilla Györggyel példaértékű volt gyermekeink számára.

4 4 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER Becsengettek Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulnak bűnösnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bizalommal élni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják, mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon. (Dorothy Law Holtz) Bucsa & Pilismarót FÁBIÁNNÉ GYIMESI LÍVIA sővel köszöntött ránk szeptember elseje, a 2014/2015. E tanév első napja. 194 tanuló, közülük 22 első osztályos kezdte meg a munkát iskolánkban, 8 tanulócsoportban. Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája - vallja Szent- Györgyi Albert. Kívánom, hogy az új tanévben minden feltétel, körülmény és az iskolai élet olyan legyen, ami szép jövőt ígérhet számunkra. A tanulók délután 4 óráig tartó benntartózkodását alsó tagozatban az osztályonként szervezett napközis csoportok, felső tagozatban az 5-6. évfolyamon, illetve 7-8. évfolyamon szervezett tanulószobai foglalkozások, valamint a szakköri és sportfoglalkozások biztosítják. A tanulószobai foglalkozások 14 órától 16 óráig tartanak. A szakköri- és sportfoglalkozások kezdési időpontja a tanulási idő védelmében óra. A 16 óráig való benntartózkodás alól felmentést a szülő kérelmére az iskolaigazgató adhat. Néhány információ a 2014/2015. tanév rendjéről, programjairól: a tanítási év szeptember 1-től június 15-ig tart, 181 tanítási nap, 5 tanítás nélküli munkanap terveink szerint: szeptember 29. Mihály napi vígasságok (DÖK program),, november 17. IPR szakmai nap, január 30. Nevelési értekezlet, február 23. IPR szakmai nap, május 8. Nevelési értekezlet. A TÁMOP pályázat fenntartásában, ebben a tanévben is megszervezzük a három hetet meghaladó projektet és témahetet: - Karácsonyi projekt: november december A VÍZ témahét: március március 20. Tanulásmódszertani hetek: október október február február 6. Szavalóverseny: április 16. Ének ünnepe: április 24. Ki mit tud? június 4. Szünetek rendje: - őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart, - téli szünet: december 22-től január 2 -ig tart, - tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. Minden kedves diákunknak és családjának, pedagógusainknak és az iskolai dolgozóinak jó egészséget, sok erőt és Boldog Új Tanévet kívánok! DÁVID ÉVA ég tavaly nyár végén találtunk egy testvériskola M pályázatot, amelybe hátha belevágtunk. Sokat nem tudtunk a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláról, sem a településről. Év elején jött a hír: nyertünk! Harminckét bevont tanulóval, hat pedagógussal, nagy lelkesedéssel és még nagyobb kíváncsisággal kezdtük el a projekt megvalósítását. Az elmúlt hét hónapban sok helyen jártunk, sok mindent láttunk, és nagyonnagyon jól éreztük magunkat. Részt vettünk Királyréten a Gördülő tanösvény -en, ahol fogtunk kígyót, békát, felderítettünk egy nagyon sötét barlangot, kerestünk drágakövet, bőrig áztunk, Detti néni szerint néhányan úgy néztünk ki, mint a varacskos disznó. A nap végén mégis élményekkel telve értünk haza. Ellátogattunk Bucsára, ahol egy egész napot töltöttünk új barátainkkal. Sportoltunk, kézműveskedtünk, okosodtunk. Májusban Pilismaróton folytattuk az ismerkedést, hiszen mi láttuk vendégül őket, ezúttal két teljes napra. Elmentünk Esztergomba, a Duna Múzeumba, megnéztük í Bazilikát, Visegrádon Fellegvár, Királyi Palota, boboztunk, hajóztunk, sport, játék, vetélkedő. Jókat ettünk, és sokat nevettünk. A programsorozat legjobb része azért az egyhetes tábor volt a Balaton mellett. Szeptembertől folytatódik a munka, és lesz még néhány kirándulás is.

5 2014. OKTÓBER PILISMARÓTI HÍREK 5 JANOSITZ BERNADETT lig zártuk be a tanévet, máris arra készültünk, hogy A megyünk a Balatonra nyaralni. Izgultak a gyerekek, készültek a kísérő tanárok. Már régen nem tudtunk nyári tábort szervezni, az idén végre sikerült. Egy nyertes testvériskolai pályázat segítségével Pilismarótról harminckét diák utazhatott a táborba. A csapat másik fele Bucsáról csatlakozott hozzánk, ők is harmincketten voltak. Kétbusznyi gyerek és tizenkét kísérő találkozott július 8-án a Balatonnál. Amint megérkeztünk, indultunk fürdeni. Az idő kegyes volt hozzánk. Egész délután nagyokat pancsoltunk. A következő napokban inkább kirándultunk. Jártunk Keszthelyen, megnéztük a Festeticskastélyt. Voltunk a Balaton Múzeumban. Egy napot töltöttünk a Káptalanfüredi táborozás Tihanyi-félszigeten, láttuk az apátságot, megmásztuk a hegyet, kipróbáltuk a visszhangot. Nekünk működött! Bevettük a nagyvázsonyi várat, bejártuk a veszprémi állatkertet! Pihentünk is eleget! A tábor, ami egy kerek erdő közepén volt, kiváló helyszínt adott a jó kis közös játékokhoz, sportoláshoz, kézműveskedéshez is. Természetesen a lelkes focirajongók a tesitanárokkal végigszurkolták az esti meccseket. A tábor utolsó napján olyan jó lett az idő, hogy még utoljára egy nagyot strandolhattunk is kedves bucsai barátainkkal. Sajnos délután végül el kellett indulni hazafelé. A búcsúzás nagyon nehezünkre esett, mert a gyerekek nagyon összebarátkoztak. Emiatt aztán senki sem akart hazamenni. Az együtt töltött tartalmas, szép hetet még sokáig emlegetjük majd!

6 6 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER Parkerdei hírcsokor Több mint 11 méteres Jenga-torony épül a Pilisben piliscsabaiak és a természetjárók számára örömhír, hogy a Pilisi A Parkerdő Zrt. új kilátó építését kezdi meg a Piliscsabától északra fekvő Nagy-Kopaszon. Az építménnyel már a második hasonló elnevezésű pilisi helyszínen gyönyörködhetünk a látványban, hiszen a Nagykovácsitól délre található Nagy-Kopaszon már évek óta kedvelt túracélpont a Csergezán Pál-kilátó. Heti híreinkben ezen túl beszámolunk a Budakeszi Vadaspark családbarát fejlesztéséről és egy budapesti parkfelújításról is. Megújult a Budakeszi Vadaspark terep-babakocsi parkja A Pilisi Parkerdő Zrt. napokban kezdődő új beruházásának érdekessége, hogy a Piliscsaba fölötti Nagy-Kopaszon épülő kilátó a kedvelt Jengatorony játék 11 méternél magasabb mása lesz. Ezt az építészeti formát sokan ismerhetik a népszerű, fából készült építő-logikai játék, a Jenga alapján, de világszerte számos lakóépület, szálloda és turisztikai funkciójú objektum valósult meg ebben az egyszerű, letisztult, geometrikusan szabályos hasábokból és kockákból álló építészeti stílusban. A természetesen fából épülő új kilátó a tervek szerint 2015-ben készül el. A részben pályázati forrásból finanszírozott építési munkák előkészületei október elején a helyszínre vezető utak járhatóvá tételével kezdődnek. A térség új turisztikai látványosságának megközelítését a tervek szerint új turistajelzés is segíti majd, jövőre a természetjárók Piliscsaba irányából könnyedén elérhetik az organikusan a tájba illeszkedő érdekességet, amelynek környezetében pihenőhelyet is kialakítanak. A Pilisi Parkerdő Zrt. legutóbbi, 2013-ban elindított turisztikai beruházási programja keretében turistaszálláshelyek bővültek és újultak meg, valamint számos pihenőhely épült annak érdekében, hogy a Pilis és a Visegrádihegység a természetjárókat megfelelő infrastruktúrával és szolgáltatásokkal fogadó, igazi turistaparadicsomként is működhessen. A legújabb elkészülő beruházás, az 50 millió forintos saját és pályázati forrásból épülő Pilis-tetői kilátó átadására október 28-án kerül sor, így az őszi kirándulószezonban már a pilisi régió újabb részleteire tekinthetnek rá madártávlatból a parkerdőbe látogatók. rdei környezetben, a várositól merőben eltérő terepen E közlekedni kisgyerekkel nem is olyan egyszerű. Ezért a Budakeszi Vadaspark speciális terepbabakocsikkal segíti a kisgyerekes családok rugalmasabb közlekedését. A kényelmes és főleg nyugalmasabb erdei séták alkalmával olyan babakocsikat vehetnek évek óta díjmentesen igénybe a családok, melyek az enyhébb emelkedőkön, zökkenőkön, kisebb gödrökön is gond nélkül tolhatók. A régi, jól bevált babakocsik teljes körű felújításon estek át: jobbak, mint új korukban, valamint 10 darab, vadonatúj négykerekű terepjárgányt is beszerzett a Vadaspark, hogy a fáradt, vagy csak a kényelmes nézelődést előnyben részesítő csöppségekkel könnyebben lehessen körbejárni a Vadasparkot. A babakocsis séta után további kényelmes szolgáltatások várják a kisgyerekes családokat, hiszen a bejáratnál található Baba -Mama kuckóban csöndben és nyugalomban fogyaszthatják el uzsonnájukat a babák, és itt a pelenkázás is komfortosan megoldható.

7 2014. OKTÓBER PILISMARÓTI HÍREK 7 Fiatalok Európája Tatabányán étezer látogatónál is többen keresték fel szeptember23-án Tatabányán a Vértes Agórájában rendezett, K Fiatalok Európája 2014 karrier- és információs börzét, melyet a megyei munkaügyi központ szervezett a kereskedelmi és iparkamara támogatásával. A rendezvényt Dr. Czomba Sándor, munkaerő-piaci és képzési államtitkár nyitotta meg, majd dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Schmidt Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. nélküliség, ebben a központnak is aktív szerepe volt, mert számos álláshelyet közvetítés útján töltöttek be. A munkaügyi központ kezdeményező szerepet vállal az álláskeresők problémájának megoldásában, a térség nagyvállalatainak igényei szerint előzetes teszt felmérést végez a munkavállalók között, és ezután közvetíti ki a munkavállalót az adott vállalathoz. Zoltai Dániel, a megyei kereskedelmi és iparkamara titkára előadásában elmondta, a szakképzési rendszerben meghatározó szerepe van az idejekorán elkezdett, munkával egybekötött gyakorlati képzésnek. A megyei kamara mintegy 1800 diák képzését koordinálja, ezen felül 80 százalékos támogatást nyújt a mesterképzéshez, és pályázati lehetőséghez segíti azokat a gazdálkodó szervezeteket, akik részt vállalnak a gyakorlati oktatásban. A megjelent diákok és fiatal pályakezdők a Vértes Agórájának termeiben a kiállítóként megjelenő munkáltatók közel 1000 betölthető álláshelye közül válogathattak. Az érdeklődők szimulátorokon próbálhatták ki a hegesztés, az autófényezés és a targoncavezetés mozdulatait, fogásait. A rendezvényen előadást tartott a Grundfos személyügyekért felelős képviselője, valamint álláskereső portálok és iskolaszövetkezetek vezetői. Az egyes területek gyakorlati szakemberei adtak át információkat a diákoknak az önéletrajzírásról, a testbeszédről, az állásinterjúkon előforduló helyzetekről, a nyelvvizsgáztatás módszeréről. FARKAS ISTVÁN Az államtitkár elmondta, hogy 1992 óta az idén fordult először elő, hogy négy millió embernél több dolgozik az országban, és kilenc hónapja sikerült ezt az értéket tartani. Ehhez a kormány számos aktív, foglalkoztatást támogató intézkedéssel járult hozzá, ezek között dr. Czomba Sándor megemlítette a munkavédelmi akciótervet és az ifjúsági garancia programot, illetve szólt a kormányzat által támogatott nyári diákmunka sikeréről, ami 2013-ban 16 ezer, 2014-ben 23 ezer fiatalnak biztosított lehetőséget megismerkedésre a munka világával. Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott szólt arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ mindig kiemelten foglalkozott a fiatal korosztály elhelyezkedésének segítésével. Az országban elsőként itt szervezték meg a Fiatalok Európáját 2012-ben és rendezvény mára hagyománnyá vált. A kormánymegbízott ismertette, hogy a legfrissebb, augusztusi adatok szerint a megyében 5,9 százalékra csökkent a munka-

8 8 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Bibó István (1956) M E G H Í V Ó Pilismarót Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt a október 22-én 16:30-kor kezdődő, az 1956-os októberi forradalomra és a köztársaság kikiáltására emlékező ünnepségre a Bozóky Mihály Általános Iskola aulájába, valamint a Nemzeti Emlékoszlopnál tartandó koszorúzásra Ünnepi beszédet mond: Pilismarót Község Polgármestere Műsor: Irodalmi összeállítás Előadja a Bozóky Mihály Általános Iskola 8. osztálya (Felkészítő tanár: Gyetvai Ildikó) Labdarúgás GŐBÖLÖS GÁBOR ajnos úgy kell kezdenem, S hogy nem indult jól a évi bajnokság, mert már az első mérkőzésen kikaptunk. Később azonban jelentősen javítottunk az arányon. Az első mérkőzés Epölön augusztus 17-én 3:1 arányú vereség. Itthon fogadjuk a megye II. osztályból kiesett Dunaszentmiklós együttesét, augusztus 24-én, és nyerünk 3:2-re. Megyünk a tavaszi elsőhöz Vértestolnára augusztus 31-én 10 fővel plusz egy fő vadonatúj igazolással, első félidőben 2:0 nem ide, másodikban 20 perc alatt egalizálunk, rúgunk egy kapufát, az utolsó öt percen belül kapunk egy gólt, 3:2- es vereség. Újra idegenbe, Annavölgyre megyünk, nyerünk nagyon nehéz mérkőzésen 2:1 ide. Az újonc Nagysáp ellen itthon nyerünk 5:2-re. Szeptember 21-én Kesztölc a fellépés helyszíne, végig vezetve hozzuk a meccset 3:2-re. Szeptember 28-án szabadnap Bajna visszalépése miatt. Szomód fogad bennünket október 5-én, nyerünk 3:0-ra. A felnőtt csapat eddigi őszi mérkőzésein öt győzelem mellett két vereség után második a táblázaton, az első három csapatnak egyaránt 15 pontja van. U14-es csapatunk is megkezdte szereplését a megyei bajnokságban, három eddigi mérkőzéséből kettőt megnyert, egyet elveszített. Elindult a Bozsik program is, az idei évtől péntekenként az U6-os és U9-es korosztályoknak rendeznek tornát, már kettőn részt vettünk, az U11 szombatonként játszik tornarendszerben. A labdarúgópálya felújítását, sajnos még nem tudtuk elkezdeni, mert az előminősítésen megnyert összeget, forintot bár a támogatási nyilatkozat az OTP részéről már itt van még nem utalták át. Várhatóan ez október közepén megtörténik. A saját magunk által összeszedendő TAO-ból, forintra van írásos ígéret ez decemberben érkezhet, és még 5 millió forintnyi lehetőségünk van. Ezúton is kérek mindenkit, aki a TAO támogatási rendszerben tud segíteni, kérem, keressen bennünket.

9 2014. OKTÓBER PILISMARÓTI HÍREK 9 Egy egész napon át csak tököltünk

10 10 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER Királyi vidékről az angyalok földjére Dömös és Pilismarót a fél Dunakanyar Katolikus hívek kedve kissé fanyar, Lehangoló lett júliusi hónapunk, Megtudtuk, el lesz helyezve szeretett Antal atya papunk. Tudtuk, papjainknak Pilismarót csak ugródeszka, De azért szívünk-lelkünk szomorú lett ma. SZIKORSZKI JÁNOS z év elején még nem volt A betervezve az az egyházközségi esemény, amire szeptember 13-án délután öt órakor jöttünk össze a pilismaróti katolikus templomban helyi és dömösi lakosok sokaságának részvételével. Ekkor búcsúztattuk Dr. Kálmán Antal atyát, aki augusztus 1-től volt a két község katolikus lelkipásztora. Kezdetben plébániai kormányzónak lett kinevezve, majd a két község plébánosává július 31-ig. Augusztus elsejétől Angyalföldre helyezték át. Kálmán Antal atya, Szabó Andor atya jelenlegi plébánosunk, Piatrik István ferences szerzetes testvér és a ministránsok bevonulásával kezdődött az esemény a pilismaróti Szent Lőrinc cserkészcsapat díszsorfala között. Itt meg kell jegyeznem, hogy a múlt században Pastinszky József és Bády Ferenc községünk szülöttei, Budapesten voltak plébánosok, ma Piatrik István, Pió atya aki községünk szülöttje is a papi hivatást választotta. Az est ünnepi szentmisével folytatódott, ami maga Antal atya celebrált. A Szentmisét követően Markó Éva óvodapedagógus konferálásával történt a köszöntés és az ajándékok átadása. Elsőként Forgács Imre dömösi és Kiss Balázs pilismaróti egyházközségi elöljárók köszöntöttek, majd adták át a két község katolikus hívei ajándékát, egy Neuzer típusú, fekete színű versenykerékpárt, aminek vázára gyárilag rá lett festve: Dömös-Pilismarót , amit az ajándékozott örömében magasra emelt, nagy taps kíséretében. Folytatódtak a köszöntések Noszkayné Markos Katalin egyházi képviselő, Nt. Kovály Erzsébet, a Pilismarót-Dömösi Református Egyházközség lelkésznője, Fábiánné Gyimesi Lívia, a Bozóky Mihály Általános Iskola igazgatója részéről. Katolikus templomunk énekkara egy énekkel és ajándékokkal kedveskedett. Községünk polgármestere Pergel István köszöntője és a Pilismarótért emlékérem átadása után, Szilágyi Gábor egy Arany János balladával zárta a sort. Majd Balogh Béláné Erzsikét köszöntötték, mint leköszönő sekrestyés-mindenest, Ő is nagy tapsot kapott. Ezt követően Antal atya itt eltöltött éveit vetítették diafilmen. Utána átvonultunk a Szent Család közösségi házba. A cserkészcsapat a plébánia udvarán lévő klubszobánál köszöntötte az atyát. Majd agapé azaz szeretetvendégség várta a megjelenteket. Mindannyiunknak örökös emlék lett ez a nem mindennapi est. Egy kis statisztika, de ez már történelem, múltidéző: Kálmán Antal atya augusztus 1. és július 31. között a következő szertartásokat végezte többek között a két községben: Keresztelés: Pilismaróton 78 fő, Dömösön 48 fő összesen 126 fő. Esketés: Pilismaróton 10 pár, Dömösön 6 pár összesen 16 pár. Temetési búcsúztató: Pilismaróton 94 fő, + 1 fő Kis-Rigó László Szeged-Csanád püspök úrral közösen, Dömösön 61 fő összesen 156 fő. Pilismaróton Kálmán József atya, Antal atya ikertestvére helyettesítésként kettő főt búcsúztatott, sokan nem is tudták, olyan nagy a hasonlóság! Kálmán Antal atya utolsó hivatalos szolgálata július 31-én délben 1939-es maróti születésű Vámos László ötvenhatos disszidens temetési búcsúztatója volt, akinek hamvait Kanadából hozták haza. Utolsó kívánsága szerint édesanyja sírjába került a szülőföld katolikus temetőjében. A temetési szertartáson élő hozzátartozók, rokonság hiánya miatt, csak én voltam jelen, mint ismerős. Köszönet és ima SZABÓ ANDOR ATYA z újságon keresztül is szeretném megköszönni min- A den pilismaróti lakos segítségét. Az első mély tapasztalatom, hogy ha köszönök valakinek, az viszonozza. Budapesten sokszor előfordult, hogy a liftbe beszállva köszöntem, és időnként úgy néztek rám, mintha a Marsról jöttem volna. Nagyon örültem mind Dömösön, mind Pilismaróton látva, hogy többen elkötelezték magukat a közösség szolgálatára. Sok rendezvényt szerveztek, ahol lehet találkozni az embereknek. Így könnyebb segíteni is egymásnak. Ez mérhetetlenül nagy érték és mindig is az lesz. Még egy fontos dolgot szeretnék megosztani a falu közösségével. Többszázezer keresztényt üldöznek világszerte. Nagyon sokan lesznek vértanúk a hitükért. A média szinte semmit nem közöl ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy sokan a faluból, ha nem is járnak templomba, hisznek Istenben, és otthon imádkoznak. Esti imára ajánlanám a következő imát: Mennyei Atyánk! Te vagy minden élet szerzője és megtartója! Tekints keresztény testvéreinkre, akiket a Közel-Keleten elüldöztek otthonaikból, házaikból, és most idegen városokban a templomok kövezetén és udvarán a puszta földön alszanak több mint százezren. Add meg Fiad, Jézus Krisztus közbenjárására, hogy megszűnjön a keresztények üldözése, a családok hazatérhessenek városaikba, és felépíthessék lerombolt templomaikat.

11 2014. OKTÓBER PILISMARÓTI HÍREK 11 MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK A Visegrádi Ásványvíz Kft. munkatársakat keres: Gépkezelőt műanyag feldolgozó és csomagoló gépek kezeléséhez villanyszerelői, elektronikai műszerész, vagy lakatos végzettséggel rendelkezők előnyben. Targoncás munkakörbe targoncavezetői jogosítvánnyal, gyakorlattal rendelkezőket. Jelentkezéseket az címen várjuk. További felvilágosítás a 06-26/ telefonszámon Pilismaróti Hírek Kiadja: Pilismarót Község Önkormányzata, Felelős kiadó, felelős szerkesztő: Gőbölös Gábor, szerkesztőség: Pintér Zsuzsanna, Szikorszki János. Kiadó és szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15., Telefon: , Készült a Spori Print Vincze Kft. nyomdájában, 600 példányban. Ingyenes kiadvány.

12 12 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER

MEGHÍVÓ. Pillanatképek az idősek napjáról. Pilismarót Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt és családját

MEGHÍVÓ. Pillanatképek az idősek napjáról. Pilismarót Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt és családját A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. OTÓBER XXI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MEGHÍVÓ Pilismarót Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt és családját 2012. október 23-án

Részletesebben

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYES, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYES, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2014. DECEMBER XXIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ingyenes kiadvány. Kiadja: Pilismarót Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Gőbölös Gábor, felelős szerkesztő:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2014. AUGUSZTUS XXIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM SZENT ISTVÁN KIRÁLY és az ÚJ KENYÉR ÜNNEPE Augusztus 20-i, Szent István Napi nemzeti ünnepünket augusztus

Részletesebben

Pilismarót a legfontosabb

Pilismarót a legfontosabb A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. JANUÁR XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Pilismarót a legfontosabb Pilismaróti Hírek utolsó megjelenése óta több mint fél év eltelt. A A maróti emberek

Részletesebben

Változás, új név A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. JÚLIUS XXI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM GŐBÖLÖS GÁBOR S

Változás, új név A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. JÚLIUS XXI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM GŐBÖLÖS GÁBOR S A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. JÚLIUS XXI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Változás, új név GŐBÖLÖS GÁBOR S okat gondolkodtunk mostani számunk vezércikkén. Egy újság első oldalán megjelenő

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM." (A fotót készítette: Sebestyén István Sándor) Tartalomból:

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

2014-ben 25 éves a város

2014-ben 25 éves a város 2014-ben 25 éves a város NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában XXIV. évfolyam 2014. június címlapon

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember P. Tófeji Vali SZEPTEMBERI HÍVOGATÓ IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember Most itt a szeptember! Hogy múlik az idő! Mögöttünk szép nyár, előttünk dolgos jövő. A köztársasági elnök 2010. október 03. napjára

Részletesebben

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ XXVI. év fo lyam 10. szám 2011. június 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató Polgármesteri tájékoztató Tisztelt lakosság! A 2007-es elsõ féléves beszámoló augusztus 30-i képviselõ-testületi ülésén egyhangúlag elfogadásra került. Ez évre betervezett felújítási munkálatok a terv

Részletesebben

A magyar szabadság ünnepe. Megalakult az új Képviselő-testület. Azonnal munkához láttak

A magyar szabadság ünnepe. Megalakult az új Képviselő-testület. Azonnal munkához láttak XXIV. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. november A magyar szabadság ünnepe Az Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett ünnepségek közül elmaradt a Nagy Imre

Részletesebben

RAVASZ TAMÁS látható.

RAVASZ TAMÁS látható. 2010. január 22-én A Magyar Kultúra Napján 17:30 órakor a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében levetítjük a 40. Magyar Filmszemlén a külföldi kritikusok által odaítélt Gene Moskowitz-díj

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Az előző Csanádapácai Új Szó megjelenése óta, mozgalmas időszakon vagyunk túl, a legfontosabb fejleményeket az alábbiak foglalnám össze: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés Vasvári Újság Vasvár, 2014. január 8. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 1. szám Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése Vasvár polgármesterét arra

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN

PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN PÜSPÖKMOLNÁRI HÍRÖZÖN 1 PÜSPÖKMOLNÁRI XI. évfolyam 1. szám HÍRÖZÖN Püspökmolnári község önkormányzati lapja Az önkormányzat hírei A 2009. november 20-i képviselõ-testületi ülésen a 2010. évi intézményi

Részletesebben

Mi magyarok tudunk változtatni

Mi magyarok tudunk változtatni SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2011. NOVEMBER 4. Több százan vettek részt a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár! -on Október 22-én folytatódott az egészséges életmódot

Részletesebben

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye!

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye! Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 3. szám A község közéleti lapja 2011. július Ismét sporttörténelmet írhatott a tápiógyörgyei futballcsapat, mely 2011. május 22-én Pécel együttesét hazai pályán legyőzve

Részletesebben