A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE OKTÓBER XXIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2014. OKTÓBER XXIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM"

Átírás

1 A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE OKTÓBER XXIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM...mert tiéd az ország... Az önkormányzati választások margójára KOVÁLY ERZSÉBET O któber 12-én Pilismarót közössége ahogy Magyarország más települései is elöljárókat választ. Az első gondolatom ezzel kapcsolatban ez: milyen jó, hogy megtehetjük! Milyen jó, hogy van lehetőségünk szavunkat hallatni, akaratunkat kifejezni! Buzdítok is mindenkit: éljünk ezzel a jogunkkal és lehetőségünkkel! Minden polgár felelőssége, hogy milyen lesz a jövőnk a jövő felé pedig döntéseken, választásokon keresztül vezet az út. Életünk minden pillanatában döntünk valamiről. Sok döntésünk apró, jelentéktelennek tűnő, míg mások nagyon is meghatározóak. Néhány döntésünket megbánjuk, míg más döntéseinkhez egész életünkben hűségesek tudunk maradni. Sokszor csak visszafelé tekintve tudjuk megállapítani, hogy mely választásaink voltak jók, előre vivők, és melyek hátramozdítók. Egy közösség életében mindig fontos döntés, amikor elöljárókat választ. Az elöljárók szimbolikus személyek: az egész közösséget képviselik még ha nem is mindenki egyöntetű akaratából lettek azok. Akár polgármester, képviselő, akár egy lelkipásztor, gondnok, akár egy egyesület elnöke, egy társaság vezetője az egész közösséget reprezentálja külső megjelenésével, magatartásával, szóhasználatával, életvitelével, az emberekhez és az élethez való hozzáállásával és nem utolsósorban döntéseivel. Az elöljáró kicsit mindig kiemelkedik: példává válik, minta lesz mások számára akár akarjuk, akár nem, így működik az emberi közösség. Jó, ha olyan elöljárói vannak egy közösségnek, akiknek pozitív példájával lehet azonosulni. Elöljárónak lenni nem egyszerű, több oldala is van a funkciónak: egyrészt mélységesen megtisztelő, ha egy közösség bizalmat szavaz valakinek, mint vezetőnek. Olykor épp ez a megtisztelő bizalom tesz valakit jobb emberré, hiszen fel kell nőni a megtiszteltetéshez. Ugyanakkor az elöljáróság sebezhetővé is tesz, hiszen a vezetők transzparens személyek, szem előtt vannak, könnyű céltáblái lehetnek a (jogos vagy alaptalan) bírálatnak, akár a rosszindulatú és tudatlan bántásnak is. Ez nehéz teher, hiszen amikor valaki elöljáróságot vállal, egyben ezt is felvállalja. Lelki érettség és teherbírás kell ennek elhordozásához. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó elöljáró legyen? Először is maga mellett kell tudnia a közösség támogatását ez erőt, sőt: szárnyakat ad, de enélkül lehetetlenre vállalkozik. Kell a kölcsönös bizalom, egymás szavának megértése (vagy legalább az arra való szándék), kell bizonyos emberismeret, kommunikációs képesség, rálátás a közösség ügyeire... sorolhatnám még. Valami nagyon fontosat hadd tegyek a sor végére: szilárd értékrend, tisztesség és jóakarat. A Szentírás is erről beszél: Szemelj ki az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést és tedd őket elöljárókká (2Móz 18,21). Derék, istenfélő, hűséges a jóhoz... Adjon Isten bölcs látást mindnyájunknak, hogy ezeket a tulajdonságokat keressük és találjuk meg elöljáróinkban. Ha pedig megtaláltuk, ha döntöttünk, akkor mi is derék, istenfélő, hűséges embertársként álljunk mellettük szolgálatuk idején, erősítsük bennük a jót, hiszen értünk szolgálnak őrhelyükön. Imádkozzunk elöljáróinkért! Talán megdöbbentően új ez a gondolat sokaknak... hiszen legtöbbször bírálni vagy dicsérni szoktuk őket. Imádkozzunk értük, hogy legyen bölcsességük és erejük. Imádkozzunk értük, ha épp kedvünk szerint működnek. Imádkozzunk értük, ha épp meglankadnak, vagy eltévelyednek a döntéseikben. Imádkozzunk elöljáróinkért Pilismaróton és Magyarországon, hogy Isten formálja őket akarata szerint. És bármilyen választások közepette se felejtsük soha azt a nagy igazságot, amit olyan gyakran kimondunk, de nem biztos, hogy értünk is:...mert tiéd az ország, és a hatalom... Nem az elöljáróké, nem is miénk mi mind csak szolgái vagyunk. Istené az Ország, és neki gondja is van rá.

2 2 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER BALÁZS MÁRTA z augusztusi nyári szünetet A követően a képviselőtestület szeptemberben ismételten megkezdte a testületi munkát. Szeptember 8-án megtartott rendkívüli testületi ülés keretében a képviselő-testület Kiss Balázs Sándor önkormányzati képviselő indítványára a képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és kitüntető címekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról döntött. A módosítás lényege, hogy kivételes indokolt esetben a kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között nem csak az évzáró ünnepi testületi ülésen kerülhet sor. Ugyanennek a testületi ülésnek a keretében, de zárt ülés során döntött a testület dr. Kálmán Antal Sándor plébános úr részére Pilismarótért Emlékérem adományozásáról. A plébános úrnak adományozott kitüntetés hivatalos átadására szeptember 13 -án került sor a katolikus templomban megtartott mise után. Ismételten nyílt ülés keretében a testület 75/2014. (IX.08.) Önkormányzati határozatával a Pilismarót Község közvilágításának energiatakarékos átalakítása című, ,- forint támogatástartalmú, ,- forint, összköltségű pályázat megvalósítása érdekében a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a PLAN-ÉTA Kft-t bízta meg. A korábbi testületi döntést azért kellett megváltoztatni, mert az előző döntés alapján megbízott műszaki ellenőr egészségi állapotára hivatkozással visszamondta a megbízást. Szeptember 30-án a testület utolsó cikluszáró, ünnepi testületi ülését tartotta meg. Polgármester úr ügyrendi módosító javaslatként az önkormányzat hitelfelvétele napirendi pont tárgyalásának elhalasztását javasolta, arra való hivatkozással, hogy jelenleg nem aktuális a hitelfelvétel, mert a költségvetés helyzete ezt nem indokolja. Az első napirendi pont keretében az önkormányzat módosította a évi költségvetési előirányzatait. A költségvetési bevételi- és kiadási előirányzatok főösszege a módosítást követően: Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testület (a Önkormányzati hírek továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét ezer forintban, ebből: a felhalmozási célú bevételek összegét ezer forintban, a működési célú bevételek összegét ezer forintban, az önkormányzati támogatást ezer forintban; az önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszegét ezer forintban, ebből: a felhalmozási célú kiadások összegét ezer forintban, a működési célú kiadások összegét ezer forintban, önkormányzati támogatást ezer forintban állapította meg. A 2. napirendi pont keretében a testület a Pilismaróti Mesevár Óvoda 2014/2015. tanévre vonatkozó 10 %-os csoportlétszám emeléséről döntött a nagycsoport tekintetében. A református temető telekhatár rendezése a megvalósult kerítés felújítás kapcsán vált szükségessé. Ugyanis a Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközség az EMVA vidéki örökség megőrzése tárgyú pályázati támogatással újjáépítette a református temető kerítését. Az új kerítéselemeket a régi kerítés nyomvonalában helyezték el. A támogató szervezet ellenőrzése során derült ki, hogy a kerítés nem a tényleges telekhatáron van, több helyen a temetővel szomszédos 587. hrsz-ú önkormányzati úton, több helyen pedig a tényleges telekhatártól beljebb van. A testület 81/2014. (IX.30.) önkormányzati határozatával döntött a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsoló kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelt alapján, hogy 94 m 3 ellenszolgáltatás nélkül nyújtandó szociális célú keménylombos tűzifa vásárlás céljából pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtási határideje: október 6. A testület a belső ellenőrzést végző külső szakértő javaslatára jegyző asszony által összeállított előterjesztések alapján döntött a telefonhasználati szabályzat, és a leltárkészítési kötelezettség előírására vonatkozó szabályzat elfogadásáról, illetve módosításáról. Elfogadásra került a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata is. Lényeges változás az igénybe vehető szolgáltatások körében nincs. Az egy időben kölcsönözhető könyvek számát 5 db-ban határozta meg a testület, és akik határidőre a könyvet nem viszik vissza 100/forint/nap/könyv pótdíjat kötelesek fizetni. Ezért kérek mindenkit, hogy elkerülve a pótdíjfizetési kötelezettséget időben vigyék vissza a kölcsönzött könyveket. A testületi ülés végén került sor a polgármester tájékoztatójára, melyben az elmúlt négy évben végzett tevékenységét öszszegezte. A tájékoztató megtekinthető az önkormányzati honlapon:. A testületi ülés végén Pergel István polgármester úr emlékplakettet adott át a képviselő-testület, valamint külső bizottsági tagok részére. Ezen elismeréssel kívánta megköszönni mindenkinek a közötti időszakban Pilismarótért végzett munkáját. Polgármester- és képviselő-jelöltek ilismarót Község Helyi Választási Bizottsága az október P 12-ei önkormányzati választásra nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek és helyi önkormányzati képviselő-jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét sorsolással alábbiak szerint állapította meg. Polgármester-jelöltek: 1. Benkovics László 2. Pergel István Csaba Képviselő-jelöltek: 1. Krébesz Géza 2. Bartal Achilles 3. Janositz Bernadett 4. Dávid Éva 5. Kiss Balázs Sándor 6. Marosi-Piatrik Zsuzsanna 7. Dr. Bereznai Tibor Attila 8. Molnárné Molnár Zsuzsanna 9. Réti József Károly Az újságról GŐBÖLÖS GÁBOR z elmúlt időszakban megadatott számomra, hogy A megbíztak Pilismaróti Hírek kiadásával és szerkesztésével, amit próbáltam tudásomhoz mértem a lehető legjobban végezni. Ennek előtte igazán nem rendelkeztem semmilyen ehhez kapcsolódó gyakorlattal, azaz mindent itt kellett élesben megtanulni, szerencsére voltak-vannak olyanok akik segítették ezt a munkát. Amiért ezt a pár sort papírra vetettem, annak az az oka, hogy önkormányzati választások előtt állunk, és ugye választási lehetőségeink vannak, mivel polgármesteri tisztségért ketten, képviselőnek pedig kilencen indulnak a választáson. Tehát nem lehet tudni, hogy az október 12-e utáni új településvezetés igényli-e a Pilismaróti Hírek megjelenését, illetve kire-kikre bízza annak szerkesztését, kiadását. Ezúton is kérek, bíztatok mindenkit, hogy menjen el választani, ami szerintem nem csak jog, hanem kötelesség is. Minél többen szóljunk bele, hogy kik alakítják községünk mindennapjait fejlődési irányát, mert a felhatalmazás mértéke nagyon nem mindegy. Ezt a lapszámot terveink szerint október 10-én illetve 11- én szeretnénk eljuttatni minden Pilismaróti családhoz. Az elmúlt időszak néhány tapasztalata, pozitívuma számomra, hogy a lakosok keresik a Pilismaróti Híreket, és megfelelőnek tartják megjelenési formáját és tartalmát is. Magam részéről problémának látom, hogy nagyon kevesen vannak, akik írni is szeretnének nem csak olvasni, pedig így színesebbé tehetnénk az újságot. Biztatok mindenkit, aki érez magában erre hajlandóságot, és úgy gondolja közérdeklődésre igényt tartó mondanivalója van, hogy bátran írjon. Lehetőség szerint le fogjuk azt közölni. Bízva abban, hogy a jövőben egyre többen szeretnének bemutatkozni a Pilismaróti Hírekben, kívánok önöknek a következő időszakra olyan életet, amílyet önök szeretnének önmaguknak.

3 2014. OKTÓBER PILISMARÓTI HÍREK 3 Mozgás-egészség a Mesevár Óvodában A mozgás a király. A táplálkozás a királyné. Együtt övék a királyság. (Jack LaLenne) PINTÉR ZSUZSANNA vodai nevelésünk lényeges Ó eleme a testi fejlesztés. A gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést biztosító mindennapos mozgás nélkül. A mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a gyermekek egészségtudatosságra nevelése fontos feladatunk. Ezért is jelentett számunkra kiemelkedő megtiszteltetést, amikor Schirilla György óvodánkat is besorolta a Dunakanyar jótékonysági futás programjába. A Gyermekekkel a Gyermekekért jótékonysági misszió megvalósítására szeptember 29-én került sor. Schirilla György röviden mesélt a gyermekeknek az egészség és a mozgás fontosságáról, majd egy rövid bújócskázás után kezdődött a bemelegítés a futáshoz. Óvodánk apraja-nagyja a Nyírő Csaba sportcsarnokig futott, és aki még bírta szusszal, az vissza is futva tette meg a távot. A futás végeztével Gyuri bácsi mindenkit megdicsért, és névre szóló, dedikált emléklappal tette emlékezetessé e napot. Találkozásunk legmeghatóbb pillanata következett, amikor polgármester úr és óvodánk vezetője felkötötték óvodánk szalagját a kopjafára. Találkozásunk Schirilla Györggyel példaértékű volt gyermekeink számára.

4 4 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER Becsengettek Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulnak bűnösnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bizalommal élni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják, mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon. (Dorothy Law Holtz) Bucsa & Pilismarót FÁBIÁNNÉ GYIMESI LÍVIA sővel köszöntött ránk szeptember elseje, a 2014/2015. E tanév első napja. 194 tanuló, közülük 22 első osztályos kezdte meg a munkát iskolánkban, 8 tanulócsoportban. Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája - vallja Szent- Györgyi Albert. Kívánom, hogy az új tanévben minden feltétel, körülmény és az iskolai élet olyan legyen, ami szép jövőt ígérhet számunkra. A tanulók délután 4 óráig tartó benntartózkodását alsó tagozatban az osztályonként szervezett napközis csoportok, felső tagozatban az 5-6. évfolyamon, illetve 7-8. évfolyamon szervezett tanulószobai foglalkozások, valamint a szakköri és sportfoglalkozások biztosítják. A tanulószobai foglalkozások 14 órától 16 óráig tartanak. A szakköri- és sportfoglalkozások kezdési időpontja a tanulási idő védelmében óra. A 16 óráig való benntartózkodás alól felmentést a szülő kérelmére az iskolaigazgató adhat. Néhány információ a 2014/2015. tanév rendjéről, programjairól: a tanítási év szeptember 1-től június 15-ig tart, 181 tanítási nap, 5 tanítás nélküli munkanap terveink szerint: szeptember 29. Mihály napi vígasságok (DÖK program),, november 17. IPR szakmai nap, január 30. Nevelési értekezlet, február 23. IPR szakmai nap, május 8. Nevelési értekezlet. A TÁMOP pályázat fenntartásában, ebben a tanévben is megszervezzük a három hetet meghaladó projektet és témahetet: - Karácsonyi projekt: november december A VÍZ témahét: március március 20. Tanulásmódszertani hetek: október október február február 6. Szavalóverseny: április 16. Ének ünnepe: április 24. Ki mit tud? június 4. Szünetek rendje: - őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart, - téli szünet: december 22-től január 2 -ig tart, - tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. Minden kedves diákunknak és családjának, pedagógusainknak és az iskolai dolgozóinak jó egészséget, sok erőt és Boldog Új Tanévet kívánok! DÁVID ÉVA ég tavaly nyár végén találtunk egy testvériskola M pályázatot, amelybe hátha belevágtunk. Sokat nem tudtunk a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláról, sem a településről. Év elején jött a hír: nyertünk! Harminckét bevont tanulóval, hat pedagógussal, nagy lelkesedéssel és még nagyobb kíváncsisággal kezdtük el a projekt megvalósítását. Az elmúlt hét hónapban sok helyen jártunk, sok mindent láttunk, és nagyonnagyon jól éreztük magunkat. Részt vettünk Királyréten a Gördülő tanösvény -en, ahol fogtunk kígyót, békát, felderítettünk egy nagyon sötét barlangot, kerestünk drágakövet, bőrig áztunk, Detti néni szerint néhányan úgy néztünk ki, mint a varacskos disznó. A nap végén mégis élményekkel telve értünk haza. Ellátogattunk Bucsára, ahol egy egész napot töltöttünk új barátainkkal. Sportoltunk, kézműveskedtünk, okosodtunk. Májusban Pilismaróton folytattuk az ismerkedést, hiszen mi láttuk vendégül őket, ezúttal két teljes napra. Elmentünk Esztergomba, a Duna Múzeumba, megnéztük í Bazilikát, Visegrádon Fellegvár, Királyi Palota, boboztunk, hajóztunk, sport, játék, vetélkedő. Jókat ettünk, és sokat nevettünk. A programsorozat legjobb része azért az egyhetes tábor volt a Balaton mellett. Szeptembertől folytatódik a munka, és lesz még néhány kirándulás is.

5 2014. OKTÓBER PILISMARÓTI HÍREK 5 JANOSITZ BERNADETT lig zártuk be a tanévet, máris arra készültünk, hogy A megyünk a Balatonra nyaralni. Izgultak a gyerekek, készültek a kísérő tanárok. Már régen nem tudtunk nyári tábort szervezni, az idén végre sikerült. Egy nyertes testvériskolai pályázat segítségével Pilismarótról harminckét diák utazhatott a táborba. A csapat másik fele Bucsáról csatlakozott hozzánk, ők is harmincketten voltak. Kétbusznyi gyerek és tizenkét kísérő találkozott július 8-án a Balatonnál. Amint megérkeztünk, indultunk fürdeni. Az idő kegyes volt hozzánk. Egész délután nagyokat pancsoltunk. A következő napokban inkább kirándultunk. Jártunk Keszthelyen, megnéztük a Festeticskastélyt. Voltunk a Balaton Múzeumban. Egy napot töltöttünk a Káptalanfüredi táborozás Tihanyi-félszigeten, láttuk az apátságot, megmásztuk a hegyet, kipróbáltuk a visszhangot. Nekünk működött! Bevettük a nagyvázsonyi várat, bejártuk a veszprémi állatkertet! Pihentünk is eleget! A tábor, ami egy kerek erdő közepén volt, kiváló helyszínt adott a jó kis közös játékokhoz, sportoláshoz, kézműveskedéshez is. Természetesen a lelkes focirajongók a tesitanárokkal végigszurkolták az esti meccseket. A tábor utolsó napján olyan jó lett az idő, hogy még utoljára egy nagyot strandolhattunk is kedves bucsai barátainkkal. Sajnos délután végül el kellett indulni hazafelé. A búcsúzás nagyon nehezünkre esett, mert a gyerekek nagyon összebarátkoztak. Emiatt aztán senki sem akart hazamenni. Az együtt töltött tartalmas, szép hetet még sokáig emlegetjük majd!

6 6 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER Parkerdei hírcsokor Több mint 11 méteres Jenga-torony épül a Pilisben piliscsabaiak és a természetjárók számára örömhír, hogy a Pilisi A Parkerdő Zrt. új kilátó építését kezdi meg a Piliscsabától északra fekvő Nagy-Kopaszon. Az építménnyel már a második hasonló elnevezésű pilisi helyszínen gyönyörködhetünk a látványban, hiszen a Nagykovácsitól délre található Nagy-Kopaszon már évek óta kedvelt túracélpont a Csergezán Pál-kilátó. Heti híreinkben ezen túl beszámolunk a Budakeszi Vadaspark családbarát fejlesztéséről és egy budapesti parkfelújításról is. Megújult a Budakeszi Vadaspark terep-babakocsi parkja A Pilisi Parkerdő Zrt. napokban kezdődő új beruházásának érdekessége, hogy a Piliscsaba fölötti Nagy-Kopaszon épülő kilátó a kedvelt Jengatorony játék 11 méternél magasabb mása lesz. Ezt az építészeti formát sokan ismerhetik a népszerű, fából készült építő-logikai játék, a Jenga alapján, de világszerte számos lakóépület, szálloda és turisztikai funkciójú objektum valósult meg ebben az egyszerű, letisztult, geometrikusan szabályos hasábokból és kockákból álló építészeti stílusban. A természetesen fából épülő új kilátó a tervek szerint 2015-ben készül el. A részben pályázati forrásból finanszírozott építési munkák előkészületei október elején a helyszínre vezető utak járhatóvá tételével kezdődnek. A térség új turisztikai látványosságának megközelítését a tervek szerint új turistajelzés is segíti majd, jövőre a természetjárók Piliscsaba irányából könnyedén elérhetik az organikusan a tájba illeszkedő érdekességet, amelynek környezetében pihenőhelyet is kialakítanak. A Pilisi Parkerdő Zrt. legutóbbi, 2013-ban elindított turisztikai beruházási programja keretében turistaszálláshelyek bővültek és újultak meg, valamint számos pihenőhely épült annak érdekében, hogy a Pilis és a Visegrádihegység a természetjárókat megfelelő infrastruktúrával és szolgáltatásokkal fogadó, igazi turistaparadicsomként is működhessen. A legújabb elkészülő beruházás, az 50 millió forintos saját és pályázati forrásból épülő Pilis-tetői kilátó átadására október 28-án kerül sor, így az őszi kirándulószezonban már a pilisi régió újabb részleteire tekinthetnek rá madártávlatból a parkerdőbe látogatók. rdei környezetben, a várositól merőben eltérő terepen E közlekedni kisgyerekkel nem is olyan egyszerű. Ezért a Budakeszi Vadaspark speciális terepbabakocsikkal segíti a kisgyerekes családok rugalmasabb közlekedését. A kényelmes és főleg nyugalmasabb erdei séták alkalmával olyan babakocsikat vehetnek évek óta díjmentesen igénybe a családok, melyek az enyhébb emelkedőkön, zökkenőkön, kisebb gödrökön is gond nélkül tolhatók. A régi, jól bevált babakocsik teljes körű felújításon estek át: jobbak, mint új korukban, valamint 10 darab, vadonatúj négykerekű terepjárgányt is beszerzett a Vadaspark, hogy a fáradt, vagy csak a kényelmes nézelődést előnyben részesítő csöppségekkel könnyebben lehessen körbejárni a Vadasparkot. A babakocsis séta után további kényelmes szolgáltatások várják a kisgyerekes családokat, hiszen a bejáratnál található Baba -Mama kuckóban csöndben és nyugalomban fogyaszthatják el uzsonnájukat a babák, és itt a pelenkázás is komfortosan megoldható.

7 2014. OKTÓBER PILISMARÓTI HÍREK 7 Fiatalok Európája Tatabányán étezer látogatónál is többen keresték fel szeptember23-án Tatabányán a Vértes Agórájában rendezett, K Fiatalok Európája 2014 karrier- és információs börzét, melyet a megyei munkaügyi központ szervezett a kereskedelmi és iparkamara támogatásával. A rendezvényt Dr. Czomba Sándor, munkaerő-piaci és képzési államtitkár nyitotta meg, majd dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Schmidt Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. nélküliség, ebben a központnak is aktív szerepe volt, mert számos álláshelyet közvetítés útján töltöttek be. A munkaügyi központ kezdeményező szerepet vállal az álláskeresők problémájának megoldásában, a térség nagyvállalatainak igényei szerint előzetes teszt felmérést végez a munkavállalók között, és ezután közvetíti ki a munkavállalót az adott vállalathoz. Zoltai Dániel, a megyei kereskedelmi és iparkamara titkára előadásában elmondta, a szakképzési rendszerben meghatározó szerepe van az idejekorán elkezdett, munkával egybekötött gyakorlati képzésnek. A megyei kamara mintegy 1800 diák képzését koordinálja, ezen felül 80 százalékos támogatást nyújt a mesterképzéshez, és pályázati lehetőséghez segíti azokat a gazdálkodó szervezeteket, akik részt vállalnak a gyakorlati oktatásban. A megjelent diákok és fiatal pályakezdők a Vértes Agórájának termeiben a kiállítóként megjelenő munkáltatók közel 1000 betölthető álláshelye közül válogathattak. Az érdeklődők szimulátorokon próbálhatták ki a hegesztés, az autófényezés és a targoncavezetés mozdulatait, fogásait. A rendezvényen előadást tartott a Grundfos személyügyekért felelős képviselője, valamint álláskereső portálok és iskolaszövetkezetek vezetői. Az egyes területek gyakorlati szakemberei adtak át információkat a diákoknak az önéletrajzírásról, a testbeszédről, az állásinterjúkon előforduló helyzetekről, a nyelvvizsgáztatás módszeréről. FARKAS ISTVÁN Az államtitkár elmondta, hogy 1992 óta az idén fordult először elő, hogy négy millió embernél több dolgozik az országban, és kilenc hónapja sikerült ezt az értéket tartani. Ehhez a kormány számos aktív, foglalkoztatást támogató intézkedéssel járult hozzá, ezek között dr. Czomba Sándor megemlítette a munkavédelmi akciótervet és az ifjúsági garancia programot, illetve szólt a kormányzat által támogatott nyári diákmunka sikeréről, ami 2013-ban 16 ezer, 2014-ben 23 ezer fiatalnak biztosított lehetőséget megismerkedésre a munka világával. Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott szólt arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ mindig kiemelten foglalkozott a fiatal korosztály elhelyezkedésének segítésével. Az országban elsőként itt szervezték meg a Fiatalok Európáját 2012-ben és rendezvény mára hagyománnyá vált. A kormánymegbízott ismertette, hogy a legfrissebb, augusztusi adatok szerint a megyében 5,9 százalékra csökkent a munka-

8 8 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Bibó István (1956) M E G H Í V Ó Pilismarót Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt a október 22-én 16:30-kor kezdődő, az 1956-os októberi forradalomra és a köztársaság kikiáltására emlékező ünnepségre a Bozóky Mihály Általános Iskola aulájába, valamint a Nemzeti Emlékoszlopnál tartandó koszorúzásra Ünnepi beszédet mond: Pilismarót Község Polgármestere Műsor: Irodalmi összeállítás Előadja a Bozóky Mihály Általános Iskola 8. osztálya (Felkészítő tanár: Gyetvai Ildikó) Labdarúgás GŐBÖLÖS GÁBOR ajnos úgy kell kezdenem, S hogy nem indult jól a évi bajnokság, mert már az első mérkőzésen kikaptunk. Később azonban jelentősen javítottunk az arányon. Az első mérkőzés Epölön augusztus 17-én 3:1 arányú vereség. Itthon fogadjuk a megye II. osztályból kiesett Dunaszentmiklós együttesét, augusztus 24-én, és nyerünk 3:2-re. Megyünk a tavaszi elsőhöz Vértestolnára augusztus 31-én 10 fővel plusz egy fő vadonatúj igazolással, első félidőben 2:0 nem ide, másodikban 20 perc alatt egalizálunk, rúgunk egy kapufát, az utolsó öt percen belül kapunk egy gólt, 3:2- es vereség. Újra idegenbe, Annavölgyre megyünk, nyerünk nagyon nehéz mérkőzésen 2:1 ide. Az újonc Nagysáp ellen itthon nyerünk 5:2-re. Szeptember 21-én Kesztölc a fellépés helyszíne, végig vezetve hozzuk a meccset 3:2-re. Szeptember 28-án szabadnap Bajna visszalépése miatt. Szomód fogad bennünket október 5-én, nyerünk 3:0-ra. A felnőtt csapat eddigi őszi mérkőzésein öt győzelem mellett két vereség után második a táblázaton, az első három csapatnak egyaránt 15 pontja van. U14-es csapatunk is megkezdte szereplését a megyei bajnokságban, három eddigi mérkőzéséből kettőt megnyert, egyet elveszített. Elindult a Bozsik program is, az idei évtől péntekenként az U6-os és U9-es korosztályoknak rendeznek tornát, már kettőn részt vettünk, az U11 szombatonként játszik tornarendszerben. A labdarúgópálya felújítását, sajnos még nem tudtuk elkezdeni, mert az előminősítésen megnyert összeget, forintot bár a támogatási nyilatkozat az OTP részéről már itt van még nem utalták át. Várhatóan ez október közepén megtörténik. A saját magunk által összeszedendő TAO-ból, forintra van írásos ígéret ez decemberben érkezhet, és még 5 millió forintnyi lehetőségünk van. Ezúton is kérek mindenkit, aki a TAO támogatási rendszerben tud segíteni, kérem, keressen bennünket.

9 2014. OKTÓBER PILISMARÓTI HÍREK 9 Egy egész napon át csak tököltünk

10 10 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER Királyi vidékről az angyalok földjére Dömös és Pilismarót a fél Dunakanyar Katolikus hívek kedve kissé fanyar, Lehangoló lett júliusi hónapunk, Megtudtuk, el lesz helyezve szeretett Antal atya papunk. Tudtuk, papjainknak Pilismarót csak ugródeszka, De azért szívünk-lelkünk szomorú lett ma. SZIKORSZKI JÁNOS z év elején még nem volt A betervezve az az egyházközségi esemény, amire szeptember 13-án délután öt órakor jöttünk össze a pilismaróti katolikus templomban helyi és dömösi lakosok sokaságának részvételével. Ekkor búcsúztattuk Dr. Kálmán Antal atyát, aki augusztus 1-től volt a két község katolikus lelkipásztora. Kezdetben plébániai kormányzónak lett kinevezve, majd a két község plébánosává július 31-ig. Augusztus elsejétől Angyalföldre helyezték át. Kálmán Antal atya, Szabó Andor atya jelenlegi plébánosunk, Piatrik István ferences szerzetes testvér és a ministránsok bevonulásával kezdődött az esemény a pilismaróti Szent Lőrinc cserkészcsapat díszsorfala között. Itt meg kell jegyeznem, hogy a múlt században Pastinszky József és Bády Ferenc községünk szülöttei, Budapesten voltak plébánosok, ma Piatrik István, Pió atya aki községünk szülöttje is a papi hivatást választotta. Az est ünnepi szentmisével folytatódott, ami maga Antal atya celebrált. A Szentmisét követően Markó Éva óvodapedagógus konferálásával történt a köszöntés és az ajándékok átadása. Elsőként Forgács Imre dömösi és Kiss Balázs pilismaróti egyházközségi elöljárók köszöntöttek, majd adták át a két község katolikus hívei ajándékát, egy Neuzer típusú, fekete színű versenykerékpárt, aminek vázára gyárilag rá lett festve: Dömös-Pilismarót , amit az ajándékozott örömében magasra emelt, nagy taps kíséretében. Folytatódtak a köszöntések Noszkayné Markos Katalin egyházi képviselő, Nt. Kovály Erzsébet, a Pilismarót-Dömösi Református Egyházközség lelkésznője, Fábiánné Gyimesi Lívia, a Bozóky Mihály Általános Iskola igazgatója részéről. Katolikus templomunk énekkara egy énekkel és ajándékokkal kedveskedett. Községünk polgármestere Pergel István köszöntője és a Pilismarótért emlékérem átadása után, Szilágyi Gábor egy Arany János balladával zárta a sort. Majd Balogh Béláné Erzsikét köszöntötték, mint leköszönő sekrestyés-mindenest, Ő is nagy tapsot kapott. Ezt követően Antal atya itt eltöltött éveit vetítették diafilmen. Utána átvonultunk a Szent Család közösségi házba. A cserkészcsapat a plébánia udvarán lévő klubszobánál köszöntötte az atyát. Majd agapé azaz szeretetvendégség várta a megjelenteket. Mindannyiunknak örökös emlék lett ez a nem mindennapi est. Egy kis statisztika, de ez már történelem, múltidéző: Kálmán Antal atya augusztus 1. és július 31. között a következő szertartásokat végezte többek között a két községben: Keresztelés: Pilismaróton 78 fő, Dömösön 48 fő összesen 126 fő. Esketés: Pilismaróton 10 pár, Dömösön 6 pár összesen 16 pár. Temetési búcsúztató: Pilismaróton 94 fő, + 1 fő Kis-Rigó László Szeged-Csanád püspök úrral közösen, Dömösön 61 fő összesen 156 fő. Pilismaróton Kálmán József atya, Antal atya ikertestvére helyettesítésként kettő főt búcsúztatott, sokan nem is tudták, olyan nagy a hasonlóság! Kálmán Antal atya utolsó hivatalos szolgálata július 31-én délben 1939-es maróti születésű Vámos László ötvenhatos disszidens temetési búcsúztatója volt, akinek hamvait Kanadából hozták haza. Utolsó kívánsága szerint édesanyja sírjába került a szülőföld katolikus temetőjében. A temetési szertartáson élő hozzátartozók, rokonság hiánya miatt, csak én voltam jelen, mint ismerős. Köszönet és ima SZABÓ ANDOR ATYA z újságon keresztül is szeretném megköszönni min- A den pilismaróti lakos segítségét. Az első mély tapasztalatom, hogy ha köszönök valakinek, az viszonozza. Budapesten sokszor előfordult, hogy a liftbe beszállva köszöntem, és időnként úgy néztek rám, mintha a Marsról jöttem volna. Nagyon örültem mind Dömösön, mind Pilismaróton látva, hogy többen elkötelezték magukat a közösség szolgálatára. Sok rendezvényt szerveztek, ahol lehet találkozni az embereknek. Így könnyebb segíteni is egymásnak. Ez mérhetetlenül nagy érték és mindig is az lesz. Még egy fontos dolgot szeretnék megosztani a falu közösségével. Többszázezer keresztényt üldöznek világszerte. Nagyon sokan lesznek vértanúk a hitükért. A média szinte semmit nem közöl ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy sokan a faluból, ha nem is járnak templomba, hisznek Istenben, és otthon imádkoznak. Esti imára ajánlanám a következő imát: Mennyei Atyánk! Te vagy minden élet szerzője és megtartója! Tekints keresztény testvéreinkre, akiket a Közel-Keleten elüldöztek otthonaikból, házaikból, és most idegen városokban a templomok kövezetén és udvarán a puszta földön alszanak több mint százezren. Add meg Fiad, Jézus Krisztus közbenjárására, hogy megszűnjön a keresztények üldözése, a családok hazatérhessenek városaikba, és felépíthessék lerombolt templomaikat.

11 2014. OKTÓBER PILISMARÓTI HÍREK 11 MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK A Visegrádi Ásványvíz Kft. munkatársakat keres: Gépkezelőt műanyag feldolgozó és csomagoló gépek kezeléséhez villanyszerelői, elektronikai műszerész, vagy lakatos végzettséggel rendelkezők előnyben. Targoncás munkakörbe targoncavezetői jogosítvánnyal, gyakorlattal rendelkezőket. Jelentkezéseket az címen várjuk. További felvilágosítás a 06-26/ telefonszámon Pilismaróti Hírek Kiadja: Pilismarót Község Önkormányzata, Felelős kiadó, felelős szerkesztő: Gőbölös Gábor, szerkesztőség: Pintér Zsuzsanna, Szikorszki János. Kiadó és szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15., Telefon: , Készült a Spori Print Vincze Kft. nyomdájában, 600 példányban. Ingyenes kiadvány.

12 12 PILISMARÓTI HÍREK OKTÓBER

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015. Kedves Kolléga!

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015. Kedves Kolléga! Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015 Kedves Kolléga! Mai hírlevelünkben kérem engedje meg, hogy a Komárom-Esztergom megyei fogyasztóvédelmi hírekről tájékoztassuk. Tatabányán

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Határozat kivonat. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.31.) számú határozata. Napirend:

Határozat kivonat. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.31.) számú határozata. Napirend: én megtartott nyílt ülésének könyvéből. 28/2015.(III.31.) számú határozata Napirend: 1. 2014. évi költségvetés módosítása 2. 2015. évi költségvetés elfogadása 3. Második negyedéves programok 4. Egyebek

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Óvoda Dátum Esemény Esemény 2016. augusztus 22-26 Nevelőtestületi értekezletek Nevelőtestületi értekezletek 24 Nyitás összevont csoporttal 29 Javító- és osztályozó

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben