BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross - Tóth Dóra egészségügyi referens, Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens, Majomé Szabó Etelka intézményi referens, Müller Kinga intézményi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása vált szükségessé. Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény (továbbiakban. Áht.) 8/A. () bekezdés és 11. (7) bekezdés, valamint a 111. (6) bekezdés értelmében 015. január l-jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a Kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba. Az Áht (6) bekezdés értelmében 015. január l-jét követően a költségvetési szervek alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. Lehetőség van arra, hogy az alapító okirat módosítással nem érintett részeit az új formanyomtatványnak megfelelően vezesse át az Önkormányzat anélkül, hogy arról külön rendelkezne a módosító okiratban. Mivel a tájékoztató pontos szövegmintákat tartalmaz a módosító okirat tartalmára, az e minták szerinti változó pontokat javasolt módosítani. Fentiek miatt tehát akkor szükséges csak módosítani az alapító okiratokat, ha ezt tényleges tartalmi változás indokolja. Több intézmény esetében változtak / bővültek azon kormányzati funkció kódok, amelyeket az intézménynek használnia kell. Ez azért is fontos lehet, mert az állami támogatások elszámolásakor az Önkormányzatnak bizonyítania kell, hogy a támogatásokat a megfelelő feladat ellátására fordítja. Ahol nincs ilyen változás, azon alapító okirat módosítása is indokolt amiatt, mert az okiratok mindegyike tartalmaz olyan pontot, mely a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon nem szerepel. A jövőben csak a kötött formátumú alapító okiratok fogadhatók el, azon felüli tartalmi elem nem megengedett. Olyan mértékben változott az alapító okirat szerkezete, hogy a jelenleg hatályos és a módosított alapító okiratot kéthasábos formában bemutatni nem célszerű. Lényeges tartalmi változás az alapító okiratokban (Pontok törlése abban az esetben, ha már nem lehetnek elemei az alapító okiratnak): - Annak a pontnak a törlése, amely meghatározza a költségvetési szerv fenntartóját. - Annak a pontnak a törlése, mely meghatározza, hogy ha a költségvetési szerv nem folytat vállalkozói tevékenységet. - Annak a pontnak a törlése, mely meghatározza a költségvetési szerv képviseletére jogosultak körét. - A költségvetési szerv típusának törlése. - A költségvetési szerv alkalmazásában álló személyek jogviszonyának meghatározása tartalmazza a jogviszonyt meghatározó jogszabály megjelölését is.

2 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje kötött elemeket tartalmaz. Új elem a költségvetési szerv szervezeti felépítésének és működésének rövid meghatározása, melynél lehetőség van arra, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatára való utalást alkalmazzuk. Új elem az alapítás dátumának megjelölése, melyhez nem a tényleges alapítási dátumot kell beírni, hanem a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő dátumot. További lényeges tartalmi változás egyes intézmények esetén: GAMESZ - A függelék törlésre kerül, de tartalma az alapító okirat alaptevékenységének leírásakor megjelenik. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat - Pontosításra (bővítésre) került a költségvetési intézmény illetékessége, működési területe az időközben, a társuláshoz kapcsolódó valamennyi kerület megjelölésével. Óvodák egységesen - Bővülnek az alaptevékenységhez kapcsolódó kormányzati funkciók, mert új kormányzati funkció a Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben" és a Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben". Új elem a telephelyenkénti hasznos alapterület megjelölése - OM azonosító elhagyása, mivel nem jogszabályi előírás szerinti tartalmi elem. Egyesített Bölcsőde - Bővülnek az alaptevékenységhez kapcsolódó kormányzati funkciók, mert új kormányzati funkció a Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben" és a Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben". Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet alapító okiratát az előterjesztés. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére.

3 3 Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat alapító okiratát az előterjesztés 3. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat IV.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Corvin Művelődési Ház alapító okiratát az előterjesztés 4. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat V.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cinkotai Huncutka Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 5. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat VI.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyerekkuckó Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 6. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére.

4 4 Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat VII.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 7. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat VIII.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 8. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat IX.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 9. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat X.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sashalmi Manoda Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 10. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére.

5 5 Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat XI.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentmihályi Játszókert Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 11. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat XII.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde alapító okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat XIII.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat alapító okiratát az előterjesztés 13. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat XIV.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat alapító okiratát az előterjesztés 14. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja.

6 6 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Határozati javaslat XV.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát az előterjesztés 15. melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített módosító okirat, és az az alapján készített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és MÁK -hoz való megküldésére. Határidő: 015. április 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. () bekezdés e) pontja értelmében) Budapest, 015. április 8. Láttam: Dr. Csomor Ervin alpolgármester Ancsin László jegyző Tárgyalásra kijelölt Bizottság: Valamennyi határozati javaslat tekintetében: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság A IV. határozati javaslat tekintetében: Kulturális és Sport Bizottság Az V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. határozati javaslat tekintetében: Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság A XII., XIII. XIV. és XV. határozati javaslat tekintetében: Egészségügyi és Szociális Bizottság Melléklet: 1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal módosító okirata. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet módosító okirata 3. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat módosító okirata 4. Corvin Művelődési Ház módosító okirata 5. Cinkotai Huncutka Óvoda módosító okirata 6. Gyerekkuckó Óvoda módosító okirata 7. Margaréta Óvoda módosító okirata

7 7 8. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda módosító okirata 9. Napsugár Óvoda módosító okirata 10. Sashalmi Manoda Óvoda módosító okirata 11. Szentmihályi Játszókert Óvoda módosító okirata 1. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde módosító okirata 13. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat módosító okirata 14. Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat módosító okirata 15. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata módosító okirata 16. alapító okirat minta (MÁK által közzétett) 17. módosító okirat minta (MÁK által közzétett)

8 Okirat száma: M/015 Módosító okirat A Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által, 014. április 3. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján - a.../015. ( } Kt. határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:". Az alapító okirat 1. pontjában - mely a módosított okiratban 1.1. pont alatt szerepel - a neve" helyébe a megnevezése" szöveg lép. 3. Az alapító okirat. és 3. pontja - mely a módosított okiratban az 1.. pont alatt szerepel A költségvetési szerv székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u telephelyei: telephely címe Budapest, Havashalom u Budapest, Havashalom u Budapest, Veres Péter út Balatonszárszó, Móra Ferenc u Baile Tusnád, Str. Brazilor Nr. 10., 5 Románia Budapest, Batthyány Ilona u. 16." 4. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a.1. és.. pont alatt szerepel -.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv..1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete... székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43." 5. Az alapító okirat 5. pontja - mely a módosított okiratban a 3.1. pont alatt szerepel A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

9 megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43." 6. Az alapító okirat 6. pontja - mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt szerepel A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVI. kerülete" 7. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 8. Az alapító okirat 8. pontja - mely a módosított okiratban a 4.1. és 4.3. pont alatt szerepel A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 011. évi CLXXXIX. törvény alapján a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek döntés-előkészítése és a döntések végrehajtása." 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, választási, statisztikai tevékenység ellátása, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok számviteli feladatainak elvégzése, és az önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe utalt feladatok végrehajtása." 9. Az alapító okirat 9. pontja - mely a módosított okiratban az 4.. pont alatt szerepel A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 1 szakágazat száma szakágazat megnevezése Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége" 10. Az alapító okirat 10. pontja - mely a módosított okiratban az 4.4. pont alatt szerepel 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 0110 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Közterület rendjének fenntartása Állat-egészségügy"

10 11. Az alapító okirat 11. pontja - mely a módosított okiratban az 5.1. pont alatt szerepel A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire tekintettel a polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal vezetésére. A jegyző felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja." 1. Az alapító okirat 1. pontja - mely a módosított okiratban az 5.. pont alatt szerepel A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 Közszolgálati jogviszony 011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Megbízásos jogviszony 013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3 Munkaviszony 01. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 13. Az alapító okirat új számozás szerinti 4. alcíme a következő 4.6. ponttal egészül ki, a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával: 4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási előirányzatok 10 %-a." 14. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3. ponttal egészül ki, a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával: 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét a költségvetési Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg." szerv 15. Az alapító okirat záró rendelkezése - mely a módosított okiratban a 6. pont alatt szerepel - Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 014. április 3. napján kelt alapító okiratát visszavonom." Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Budapest, 015. április P.H. aláírás 3

11 Okirat száma: M3/015 Módosító okirat A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete által 013. február 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. - a alapján - a.../015. (IV..) Kt. határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet alapító okiratát a következők szerint adom ki:". Az alapító okirat 1. pontjában - mely a módosított okiratban 1.1. pont alatt szerepel - a neve" helyébe a megnevezése" szöveg lép, a rövid név" helyébe a rövidített neve" szöveg lép. 3. Az alapító okirat 3. pontja - mely a módosított okiratban a.1. és.. pont alatt szerepel -.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv..1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat... székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43." 4. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a 3.1. pont alatt szerepel A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43." 5. Az alapító okirat 5. pontjában - mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepel - a köre" helyébe a területe" szöveg lép. 6. Az alapító okirat 7. pontja - mely a módosított okiratban a 4.1. és 4.3. pont alatt szerepel A költségvetési szerv közfeladata: Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet (így különösen a költségvetés tervezésével, gazdálkodással, számvitellel, beszámolással kapcsolatos és munkaügyi feladatokat) végez az alapító okirat függelékében meg-jelölt intézmények vonatkozásában, külön együttműködési megállapodás alapján."

12 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet (így különösen a költségvetés tervezésével, gazdálkodással, számvitellel, beszámolással kapcsolatos és munkaügyi feladatokat) végez az alapító okirat függelékében meg-jelölt intézmények vonatkozásában, külön együttműködési megállapodás alapján A köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatok ellátása az alábbi intézmények (kormányzati funkció szerinti megjelölésüket a GAMESZ szervezeti és működési szabályzata tartalmazza) vonatkozásában: Intézmény neve Cinkotai Huncutka Óvoda Gyerekkuckó Óvoda Margaréta Óvoda Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Napsugár Óvoda Sashalmi Manoda Óvoda Szentmihályi Játszókert Óvoda Corvin Művelődési Ház Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 13 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat" 7. Az alapító okirat 9. pontja - mely a módosított okiratban a 4.. pont alatt szerepel A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 1 szakágazat száma szakágazat megnevezése Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai" 8. Az alapító okirat 10. pontja - mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási" 9. Az alapító okirat 11. pontja - mely a módosított okiratban a 5.1. pont alatt szerepel A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

13 A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, öt év határozott időtartamra bízza meg, és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja." 10. Az alapító okirat 1. pontja elhagyásra kerül. 11. Az alapító okirat 13. pontja - mely a módosított okiratban a 5.. pont alatt szerepel A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 Közalkalmazotti jogviszony 199. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Megbízásos jogviszony 013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3 Közfoglalkoztatási jogviszony 011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról" 1. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3. ponttal egészül ki, a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával: 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg." 13. Az alapító okirat záró rendelkezése - mely a módosított okiratban a 6. pont alatt szerepel - Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 013. február 13. napján kelt alapító okiratát visszavonom." Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Budapest, 015. április P.H. aláírás 3

14 3. h^tll i\^\ejr Okirat száma: M4/015 Módosító okirat A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselőtestülete által 010. március 5. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján - a.../015. (IV..) Kt. határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki:". Az alapító okirat 3. pontja - mely a módosított okiratban a.1. és.. pont alatt szerepel -.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv..1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat... székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43." 3. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban a 3.1. pont alatt szerepel A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43." 4 Az alapító okirat 5. pontja - mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt szerepel A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X., XV., XVI., XVII. és XVIII. kerülete" 5. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 6. Az alapító okirat 7. pontja - mely a módosított okiratban a 4.1. pont alatt szerepel A költségvetési szerv közfeladata: Termőföldek, erdők, mezők őrzése, az itt lévő termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények, földmérési jelek védelme" 7. Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül.

15 8. Az alapító okirat 9. pontja - mely a módosított okiratban a 4.. pont alatt szerepel A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 1 szakágazat száma szakágazat megnevezése Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai" 9. Az alapító okirat 10. pontja - mely a módosított okiratban a 4.3. pont alatt szerepel A költségvetési szerv alaptevékenysége: Önkormányzati szolgáltatások ellátása - Termőföldek, erdők, mezők őrzése" 10. Az alapító okirat 11. pontja - mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Közterület rendjének fenntartása 11. Az alapító okirat 1. pontja elhagyásra kerül. 1. Az alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül. 13. Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 14. Az alapító okirat 15. pontja - mely a módosított okiratban az 5.1. pont alatt szerepel A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, öt év határozott időtartamra bízza meg, és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja." 15. Az alapító okirat 16. pontja elhagyásra kerül. 16. Az alapító okirat 17. pontja - mely a módosított okiratban az 5.. pont alatt szerepel A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 Közalkalmazotti jogviszony 199. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Megbízásos jogviszony 013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 17. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3. ponttal egészül ki, a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával:

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 114. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Napraforgó Szolgálat

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 26.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 26. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben