FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 477 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 484-8/205.. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat intézményei alapító okiratainak jogszabályváltozások miatti - módosítására a. a Földesi Polgármesteri Hivatal, b. a Földesi Szociális Szolgáltató Központ, c. a Karácsony Sándor Közösségi Ház, d. a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda és e. a Földes Községi Könyvtár Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 205. OKTÓBER 5.

2 Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. (a továbbiakban: Áht.) 8/A. (2) bekezdés és. (7) bekezdés, valamint a. (26) bekezdés értelmében 205. január - jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok (a továbbiakban: okirat minták) szerint kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba. Az Áht.. (26) bekezdése értelmében 205. január -jét követően a költségvetési szervek alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. Lehetőség van azonban arra is, hogy a módosítással egyébként nem érintett alapító okirat az új formátum szerint átalakításra-, elfogadásra kerüljön. Jelen előterjesztés okiratai a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda által kiadott segédlet és a formanyomtatványokhoz kapcsolódó kitöltési útmutató alapján kerültek előkészítésre.. A fentiekben foglaltak figyelembe vételével önálló határozatban kell elfogadni: a Földesi Polgármesteri Hivatal, a Földesi Szociális Szolgáltató Központ, a Karácsony Sándor Közösségi Ház, a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda és a Földes Községi Könyvtár módosító okiratát és az egységes szerkezetű alapító okiratát. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az intézmények alapító okiratainak módosításáról! Földes, 205. október 6. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester 2

3 /a. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./205. (X. ) H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földesi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal a határozat. számú mellékletét képező - Módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt a határozat 2. számú mellékletét képező Alapító Okiratát j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az okiratokat aláírja és a változás-bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. Határidő: azonnal, legkésőbb 8 napon belül Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, 205. október. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző 3

4 . számú melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a../205.(.) határozathoz Okirat száma: PH//205. Módosító okirat A Földesi Polgármesteri Hivatal, a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által 204. május 5. napján kiadott,76/204.(v.5.) számú határozattal elfogadottalapító okiratát az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../205. (X ) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom:. Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján az alapító okirat új formátumban kerül kiadásra. 2. Az alapító okirat 6. pontjából mely a módosított alapítóokiratban a 4.4 pont alatt szerepel elhagyásra kerülnek az alábbi kormányzati funkciók: Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Egészségügyi igazgatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0900 Szociális szolgáltatások igazgatása 3. Az alapító okirat 0. pontja mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 2 3 foglalkoztatási jogviszony közszolgálati jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály A közszolgálati tisztviselőkről szóló 20. évi CXCIX. munkaviszony A munka könyvéről szóló 202. évi I. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V. 4. Az alapító okirat új számozás szerint a következő 2. alcímmel egészül ki. 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Záró rendelkezés 4

5 Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 204. május 5. napján kelt 76/204.(V.5.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Földes, 205. október.. P.H. Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség polgármestere 5

6 2. számú melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a../205.(.) határozathoz Okirat száma:ph/2/205. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Földesi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye.. A költségvetési szerv... megnevezése: Földesi Polgármesteri Hivatal.2. A költségvetési szerv.2.. székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése:földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.. A költségvetési szerv irányító szervének 3... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér 5. 6

7 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. (a továbbiakban Mötv.) 84. () bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 8405 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (és a helyi nemzetiségi önkormányzat), valamint annak intézményei bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Állampolgársági ügyek 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Földes nagyközség közigazgatási területe 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 20. évi CXCIX. rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 7

8 2 3 foglalkoztatási jogviszony közszolgálati jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály A közszolgálati tisztviselőkről szóló 20. évi CXCIX. munkaviszony A munka könyvéről szóló 202. évi I. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V. 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 204. május 5. napján kelt 76/204.(V.5.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. Kelt: Földes, 205. október.. P.H. Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség polgármestere 8

9 /b. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./205. (X. ) H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ a határozat. számú mellékletét képező - Módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt a határozat 2. számú mellékletét képező Alapító Okiratát j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az okiratokat aláírja és a változás-bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. Határidő: azonnal, legkésőbb 8 napon belül Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, 205. október. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző 9

10 . számú melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a../205.(.) határozathoz Okirat száma:fszoc//205. Módosító okirat A Földesi Szociális Szolgáltató Központ, a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete által 204. május 5. napján kiadott,77/204.(v.5.) számú határozattal elfogadottalapító okiratát az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../205. (X ) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom:. Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján az alapító okirat új formátumban kerül kiadásra. 2. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül. 3. Az alapító okirat 4. pontja mely a módosított okiratban a 2.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: Az alapító okirat 5. pontja - mely a módosított okiratban a 2.3. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 2 megnevezése Idősek Szociális Alapellátó Központja Gondozási Központ, Védőnői és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye 473 Nagyrábé, Arany János u Bihartorda, Kossuth u Az alapító okirat 6. pontja mely a módosított okiratban a 2.2. és 3.2. pontok alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér Az alapító okirat 9. pontja mely a módosított okiratban a 4.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.. A költségvetési szerv közfeladata: Támogató szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 993. évi III. 65/C (3) bekezdésében meghatározottak alapján. 0

11 7. Az alapító okirat. pontja mely a módosított okiratban 4.3. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen: - az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, - az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, - információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, - a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, - segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, - egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, - segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, - a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. Ennek módjai: Személyi segítés: a.) Személyi segítés lakókörnyezeten belül b.) Személyi segítés lakókörnyezeten kívül Információnyújtás, tanácsadás Személyszállítás: a.) Szállítás közszolgáltatást nyújtó intézményekbe b.) Szállítás egészségügyi-, és szociális szolgáltatókhoz c.) Szállítás kulturális és egyéb szolgáltatókhoz 8. Az alapító okirat 3. pontja mely a módosított okiratban az 5.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 5.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület pályázat alapján a vonatkozó jogszabályokban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, 5 évre szóló határozott időre bízza meg. A felmentés joga is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 9. Az alapító okirat 4. pontja mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 2 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 992. évi XXXIII. munkaviszony A munka könyvéről szóló 202. évi I.

12 3 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V. 0. Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 204. május 5. napján kelt 77/204.(V.5.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Földes, 205. október.. P.H. Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség polgármestere 2

13 2. számú melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a../205.(.) határozathoz Okirat száma:fszoc/2/205. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 2. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 6.. A költségvetési szerv 6... megnevezése: Földesi Szociális Szolgáltató Központ 6.2. A költségvetési szerv székhelye: 477 Földes, Rákóczi u A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 7.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 2 megnevezése Idősek Szociális Alapellátó Központja Gondozási Központ, Védőnői és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye 473 Nagyrábé, Arany János u Bihartorda, Kossuth u A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3

14 8.. A költségvetési szerv irányító szervének 8... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv tevékenysége 9.. A költségvetési szerv közfeladata: Támogató szolgáltatásbiztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 993. évi III. 65/C (3) bekezdésében meghatározottak alapján A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 9.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen: - az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, - az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyiszociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, - információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, - a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, - segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, - egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, - segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, - a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. Ennek módjai: Személyi segítés: a.) Személyi segítés lakókörnyezeten belül b.) Személyi segítés lakókörnyezeten kívül Információnyújtás, tanácsadás Személyszállítás: a.) Szállítás közszolgáltatást nyújtó intézményekbe b.) Szállítás egészségügyi-, és szociális szolgáltatókhoz c.) Szállítás kulturális és egyéb szolgáltatókhoz 4

15 9.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 0222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 9.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Földes nagyközség közigazgatási területe, valamint Bihartorda község közigazgatási területe 0. A költségvetési szerv szervezete és működése 0.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület pályázat alapján a vonatkozó jogszabályokban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, 5 évre szóló határozott időre bízza meg. A felmentés joga is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 2 3 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 992. évi XXXIII. munkaviszony A munka könyvéről szóló 202. évi I. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V.. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 204. május 5. napján kelt 77/204.(V.5.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. Kelt: Földes, 205. október.. P.H. Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség polgármestere 5

16 /c. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./205. (X. ) H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Karácsony Sándor Közösségi Ház alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület akarácsony Sándor Közösségi Ház a határozat. számú mellékletét képező - Módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt a határozat 2. számú mellékletét képező Alapító Okiratát j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az okiratokat aláírja és a változás-bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. Határidő: azonnal, legkésőbb 8 napon belül Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, 205. október. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző 6

17 . számú melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a../205.(.) határozathoz Okirat száma:kskoz//205. Módosító okirat A Karácsony Sándor Közösségi Ház, a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete által 204. május 5. napján kiadott,78/204.(v.5.) számú határozattal elfogadottalapító okiratát az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../205. (X ) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom:. Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján az alapító okirat új formátumban kerül kiadásra. 2. Az alapító okirat 3. pontja mely a módosított okiratban a 2.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: Az alapító okirat 4. pontja mely a módosított okiratban a 2.2. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér Az alapító okirat 5. pontja mely a módosított okiratban az új számozás szerinti 3. alcím alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.. A költségvetési szerv irányító szervének 3... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér Az alapító okirat 6. pontja mely a módosított okiratban a 4.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.. A költségvetési szerv közfeladata: Közművelődési tevékenység ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 997. évi CXL. alapján. 6. Az alapító okirat 8. pontja mely a módosított okiratban 4.3. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása és továbbadása. Az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek lakossággal történő megismertetése. A művelődést segítő lehetőségek biztosítása. A 7

18 helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi élete kiépítésének és fenntartásának, a közösségi művelődésének segítése. Az életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése. A szabadidő kulturális célú, értékalapú eltöltésének szervezése. 7. Az alapító okirat 9. pontja mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 2 3 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 8. Az alapító okirat. pontja mely a módosított okiratban az 5.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 5.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület pályázat alapján a vonatkozó jogszabályokban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, 5 évre szóló határozott időre bízza meg. A felmentés joga is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 9. Az alapító okirat 3. pontja mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 2 3 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 992. évi XXXIII. munkaviszony A munka könyvéről szóló 202. évi I. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V. 0. Az alapító okirat új számozás szerinti.2. alcíme a következő.2.2. ponttal egészül ki:.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe Kállay Tájház 477 Földes, Kállay u Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Záró rendelkezés 8

19 Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 204. május 5. napján kelt 78/204.(V.5.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Földes, 205. október.. P.H. Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség polgármestere 9

20 2. számú melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a../205.(.) határozathoz Okirat száma:kskoz/2/205. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Karácsony Sándor Közösségi Ház alapító okiratát a következők szerint adom ki: 3. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye.. A költségvetési szerv... megnevezése:karácsony Sándor Közösségi Ház.2. A költségvetési szerv.2.. székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe Kállay Tájház 477 Földes, Kállay u A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.. A költségvetési szerv irányító szervének 3... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv fenntartójának 20

21 3.2.. megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv tevékenysége 4.. A költségvetési szerv közfeladata: Közművelődési tevékenység ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 997. évi CXL. alapján A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 900 Közművelődési intézmények tevékenysége 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása és továbbadása. Az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek lakossággal történő megismertetése. A művelődést segítő lehetőségek biztosítása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi élete kiépítésének és fenntartásának, a közösségi művelődésének segítése. Az életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése. A szabadidő kulturális célú, értékalapú eltöltésének szervezése A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 2 3 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Földes nagyközség közigazgatási területe 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület pályázat alapján a vonatkozó jogszabályokban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, 5 évre szóló határozott időre bízza meg.a 2

22 felmentés joga is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 2 3 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 992. évi XXXIII. munkaviszony A munka könyvéről szóló 202. évi I. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V. 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 204. május 5. napján kelt 78/204.(V.5.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. Kelt: Földes, 205. október.. P.H. Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség polgármestere 22

23 /d. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./205. (X. ) H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda a határozat. számú mellékletét képező - Módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt a határozat 2. számú mellékletét képező Alapító Okiratát j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az okiratokat aláírja és a változás-bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. Határidő: azonnal, legkésőbb 8 napon belül Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, 205. október. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző 23

24 . számú melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a../205.(.) határozathoz Okirat száma:fovi//205. Módosító okirat A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda, a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által 204. május 5. napján kiadott, 79/204.(V.5.) számú határozattal elfogadottalapító okiratát az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. 2. (2) bekezdése alapján Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../205. (X ) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom:. Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján az alapító okirat új formátumban kerül kiadásra. 2. Az alapító okirat 4. pontja mely a módosított okiratban a 2.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: Az alapító okirat 5. pontja mely a módosított okiratban a 2.2. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér Az alapító okirat 6. pontja mely a módosított okiratban az új számozás szerinti 3. alcím alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.. A költségvetési szerv irányító szervének 3... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A köznevelési intézmény fenntartójának megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér Az alapító okirat 7. pontja mely a módosított okiratban a 4.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. 4..a) pontja szerinti óvodai nevelés. 6. Az alapító okirat 9. pontja mely a módosított okiratban 4.3. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 24

25 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A gyermekek három (esetenként 2,5) éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó intézményes nevelésével összefüggő óvodai nevelési tevékenységek, illetve a napközbeni ellátással összefüggő feladatok ellátása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, melyek: Különleges bánásmódot igénylő gyermek: - A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű: a) mozgásszervi fejlődési zavarral b) érzékszervi fejlődési zavarral (látásihallási) c) enyhe értelmi fogyatékossággal, d) beszédfogyatékossággal, e) autizmus spektrum zavarral, f) a fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermekek óvodai nevelése. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelése, - Kiemelten tehetséges gyermek óvodai nevelése, (tehetséggondozás) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése. Hit- és vallásoktatás, melyhez az intézmény az érvényben lévő i rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a szükséges tárgyi feltételeket. Óvodai étkeztetés 7. Az alapító okirat 0. pontja mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 090 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 8. Az alapító okirat. pontja mely a módosított okiratban a pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. szerinti óvodai nevelés és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése-oktatása. 9. Az alapító okirat 2. pontja mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Földes nagyközség közigazgatási területe. Amennyiben Földes nagyközség közigazgatási területéről 25

26 jelentkezők száma nem éri el a felvehető maximális gyermeklétszámot, abban az esetben a felvétel történhet más településről is. 0. Az alapító okirat 3. pontja mely a módosított okiratban az 5.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 5.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület pályázat alapján a vonatkozó jogszabályokban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, 5 évre szóló határozott időre bízza meg. A felmentés joga is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.. Az alapító okirat 4. pontja mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 2 3 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 992. évi XXXIII. munkaviszony A munka könyvéről szóló 202. évi I. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V. 2. Az alapító okirat 6. pontja mely a módosított okiratban a 6.3. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 2 ingatlan címe ingatlan helyrajzi száma vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga 477 Földes, Rákóczi u.. 88 Földes Nagyközség Önkormányzata rendelkezik az ingatlan vagyonnal, melyet használatba ad az intézmény részére 477 Földes, Kállay u Földes Nagyközség Önkormányzata az ingatlan funkciója, célja óvodai nevelési feladatok ellátása óvodai nevelési feladatok ellátása 26

27 rendelkezik az ingatlan vagyonnal, melyet használatba ad az intézmény részére 3. Az alapító okirat 7. pontja mely a módosított okiratban a 6.2. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - 00 fő Földes, Kállay u fő maximális gyermeklétszám 4. Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 7. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 204. május 5. napján kelt 79/204.(V.5.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Földes, 205. október.. P.H. Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség polgármestere 27

28 2. számú melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a../205.(.) határozathoz Okirat száma: FOVI/2/205. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. 2. (2) bekezdése alapján a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 5. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 6.. A költségvetési szerv 6... megnevezése: Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 6.2. A költségvetési szerv székhelye: 477 Földes, Rákóczi u telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 477 Földes, Kállay u A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 7.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 8.. A költségvetési szerv irányító szervének 8... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér 5. 28

29 8.2. A köznevelési intézmény fenntartójának megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv tevékenysége 9.. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. 4..a) pontja szerinti óvodai nevelés A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Óvodai nevelés 9.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A gyermekek három (esetenként 2,5) éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó intézményes nevelésével összefüggő óvodai nevelési tevékenységek, illetve a napközbeni ellátással összefüggő feladatok ellátása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, melyek: Különleges bánásmódot igénylő gyermek: - A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű: a) mozgásszervi fejlődési zavarral b) érzékszervi fejlődési zavarral (látásihallási) c) enyhe értelmi fogyatékossággal, d) beszédfogyatékossággal, e) autizmus spektrum zavarral, f) a fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermekek óvodai nevelése. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelése, - Kiemelten tehetséges gyermek óvodai nevelése, (tehetséggondozás) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése. Hit- és vallásoktatás, melyhez az intézmény az érvényben lévő i rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a szükséges tárgyi feltételeket. Óvodai étkeztetés 9.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 090 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 29

30 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 9.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Földes nagyközség közigazgatási területe. Amennyiben Földes nagyközség közigazgatási területéről jelentkezők száma nem éri el a felvehető maximális gyermeklétszámot, abban az esetben a felvétel történhet más településről is. 20. A költségvetési szerv szervezete és működése 20.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület pályázat alapján a vonatkozó jogszabályokban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, 5 évre szóló határozott időre bízza meg. A felmentés joga is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 2 3 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 992. évi XXXIII. munkaviszony A munka könyvéről szóló 202. évi I. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V. 2. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 2.. A köznevelési intézmény 2... típusa: óvoda alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. szerinti óvodai nevelés és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése-oktatása gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:az intézmény éves költségvetését Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hagyja jóvá, költségvetési kerete Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési előirányzataiban szerepel. Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles költségvetési szerv neve, székhelye: Földesi Polgármesteri Hivatal, 477 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Az intézmény és a gazdálkodást ellátó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 30

31 2.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - 00 fő Földes, Kállay u fő maximális gyermeklétszám 2.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 2 ingatlan címe ingatlan helyrajzi száma vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga 477 Földes, Rákóczi u.. 88 Földes Nagyközség Önkormányzata rendelkezik az ingatlan vagyonnal, melyet használatba ad az intézmény részére 477 Földes, Kállay u Földes Nagyközség Önkormányzata rendelkezik az ingatlan vagyonnal, melyet használatba ad az intézmény részére az ingatlan funkciója, célja óvodai nevelési feladatok ellátása óvodai nevelési feladatok ellátása 22. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 204. május 5. napján kelt 79/204.(V.5.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. 3

32 Kelt: Földes, 205. október.. P.H. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./205. (X. ) H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség polgármester /e. a Földes Községi Könyvtár alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár a határozat. számú mellékletét képező - Módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt a határozat 2. számú mellékletét képező Alapító Okiratát j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az okiratokat aláírja és a változás-bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. Határidő: azonnal, legkésőbb 8 napon belül Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, 205. október. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző 32

33 . számú melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a../205.(.) határozathoz Okirat száma: KT//205. Módosító okirat A Földes Községi Könyvtár, a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által 204. május 5. napján kiadott, 80/204.(V.5.) számú határozattal elfogadottalapító okiratát az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../205. (X ) számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom:. Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján az alapító okirat új formátumban kerül kiadásra. 2. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül. 3. Az alapító okirat 4. pontja mely a módosított okiratban a 2.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: Az alapító okirat 5. pontja mely a módosított okiratban az új számozás szerinti 3. alcím alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.. A költségvetési szerv irányító szervének 3... megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér Az alapító okirat 6. pontja- mely a módosított okiratban a 4.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.. A költségvetési szerv közfeladata: Nyilvános könyvtári feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 997. évi CXL pontja alapján. 6. Az alapító okirat 8. pontja mely a módosított okiratban 4.3. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 997. évi CXL. 55. és 65. (2) bekezdésében foglaltak, különösen: - gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása, - tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 33

34 - részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, - a könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, - kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése, - a Karácsony Sándor Állandó Emlékkiállítás anyagának megőrzése, fejlesztése és megtekintésének biztosítása, - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott helyi köznevelési intézményegységgel szoros munkakapcsolat kialakítása, megfelelve a kettős (nyilvános könyvtári és iskolai könyvtári) funkciónak, - a Földesi Települési Értéktár Bizottság feladatellátásához szükséges ügyviteli és tárgyi feltételek biztosításában közreműködik. 7. Az alapító okirat 9. pontja mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 8.Az alapító okirat. pontja mely a módosított okiratban az 5.. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 5.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület pályázat alapján a vonatkozó jogszabályokban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, 5 évre szóló határozott időre bízza meg. A felmentés joga is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 9. Az alapító okirat 2. pontja mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 2 3 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 992. évi XXXIII. munkaviszony A munka könyvéről szóló 202. évi I. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 203. évi V. 0. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.2. ponttal egészül ki: 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér 5.. Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Záró rendelkezés 34

35 Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 204. május 5. napján kelt 80/204.(V.5.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Földes, 205. október.. P.H. Jeneiné Dr. Egri Izabella Földes Nagyközség polgármestere 35

36 Okirat száma:kt/2/205. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Földes Községi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 6. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 22.. A költségvetési szerv megnevezése: Földes Községi Könyvtár A költségvetési szerv székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 23.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 24.. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Földes Nagyközség Önkormányzata székhelye: 477 Földes, Karácsony Sándor tér 5. 36

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 24.-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 24.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. április 24.-i ülésére Tárgy: A Belegi

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 370 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 208. december 4-i ülésén megtárgyalta a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának

Részletesebben

Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 40 Püspökladány, Bocskai u.. Előterjesztés a alapító okiratának módosításáról Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7. () bekezdése alapján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 27.-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 27.-i ülésére Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. április 27.-i ülésére Tárgy: A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Intézmény alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: /06. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

/2016. (XII. 20.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

/2016. (XII. 20.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat /206. (XII. 20.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító és irányító szerv a Kerekegyházi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület november 24.-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület november 24.-i ülésére Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2016. november 24.-i ülésére Tárgy: A

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. számú melléklet Okirat száma: A 21/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a XVI. Kertvárosi Egyesített Bölcsőde

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ .sz. melléklet ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 357 Alsózsolca, Kossuth L. út 38. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-02 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 08-8/08. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva .../2019. (IV. 25.) XI.ÖK határozat melléklete Okirat száma: XV-40- /2019 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja mely a módosított okirat pontjában szerepel helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja mely a módosított okirat pontjában szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: Okirat száma: 3394-2/2015. Módosító okirat A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény a Téglás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete által 2013. október 8. napján kiadott, 99/2013. (X.08.) számú határozattal

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 08. május -én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 5/08. Kth. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében bölcsődei férőhelybővítés kapcsán Alapító okirat módosítása H a

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza Lesi Árpád polgármestert és dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával.

2./ A Képviselő-testület megbízza Lesi Árpád polgármestert és dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. 67/06. (VI.9.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Módosító okirat A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek

Módosító okirat A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek Okirat száma: GYT/990-2/2018 Módosító okirat A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. december 14. napján kiadott, 87/2016. (XII. 14.)

Részletesebben

JAVASLAT. Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete valamint a Pásztói Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete valamint a Pásztói Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -5/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Önkormányzat Képviselő-testületének 01. december -án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Önkormányzata Képviselő-testületének 10/01. (XII..) határozata A Benedek Elek

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6878-31/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okiratának módosításáról A nevelési-oktatási ek működéséről és a köznevelési ek névhasználatáról szóló 0/0. (VIII..) EMMI rendelet -6. -ai alapján

Részletesebben

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a október 18-ai képviselő-testületi ülésre

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a október 18-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 8./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2016. október 18-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 25-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 25-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 207. április 25-én tartandó ülésére. Tárgy: Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának jóváhagyása. Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 24-i ülésére III-4. Készítette: dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 24-i ülésére Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2196//2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma:07-7/1349-9/2017.

Módosító okirat. Okirat száma:07-7/1349-9/2017. Okirat száma:07-7/1349-9/2017. Módosító okirat A a Pécs Közgyűlése által 2016. február 29. napján kiadott 07-7/399-7/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító

Részletesebben

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 016. május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: 10/016. Kth. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen benyújtott

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére 2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. június 24-én, 7 00 órakor megtartandó ülésére A Rábapatonai Katica Óvoda Alapító Okiratának előterjesztése

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat sza ma: 54092-10/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Módosító okirat. fte).5 0/5c) (-3\ \OEH, c,,, to. Okirat száma: /Mód/4

Módosító okirat. fte).5 0/5c) (-3\ \OEH, c,,, to. Okirat száma: /Mód/4 fte). 0/c) (-\ \OEH, c,,, to L Okirat száma: 0900/Mód/ Módosító okirat. sz. melléklet A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 0. Junius. napján kiadott, 00/A/ számú alapító okiratát

Részletesebben

Habis László Polgármester Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Humán Szolgáltatási Iroda.

Habis László Polgármester Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Humán Szolgáltatási Iroda. 303/2016. (VI. 30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Kulturális és Művészeti Központ alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger Megyei

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okiratból elhagyásra kerül A költségvetési szerv OM azonosítja és a A költségvetési szerv törzsszáma sorok.

Módosító okirat. 2. Az alapító okiratból elhagyásra kerül A költségvetési szerv OM azonosítja és a A költségvetési szerv törzsszáma sorok. Okirat száma: 0-/9-15/01. Módosító okirat A Pécs Közgyűlése által 01. május 4. napján kiadott 08-8/08-/01. okiratszámú alapító okiratát az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 73/06. (VIII. 5.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (5 igen, egyhangú szavazattal). Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére Ikt.szám: 5603-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák Alapító Okiratainak módosítására

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák Alapító Okiratainak módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /016 (I.8.), 3/016. (I. 8.) és 4/016. (I. 8.) számú

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a március 11-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvből

K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a március 11-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 205. március -én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/205. (III.2.) Tata

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2016. július 21. Tisztelt Képviselő-testület! Ózd Kistérség

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 13.416-1/2019 Javaslat a alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A (a továbbiakban: Óvoda) alapító okiratának módosításáról a fenntartó,

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 237/206. (VI. 23.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (5 igen, egyhangú szavazattal). Budapest

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

Módosító okirat. 4. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki:

Módosító okirat. 4. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: Okirat száma: Módosító okirat A a Dombóvár város polgármestere által 04. június 0. napján kiadott okiratát az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi

Részletesebben

A melléklet tartalmazza a Szentes Városi Könyvtár, mint új költségvetési szerv alapító okiratát.

A melléklet tartalmazza a Szentes Városi Könyvtár, mint új költségvetési szerv alapító okiratát. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ügyiratszám: U-3352/2016 Témafelelős: Vidovicsné Molnár Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy:

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ Ügyintéző: Németh Ildikó

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ Ügyintéző: Németh Ildikó VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 3241/2/2017. 3. számú előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-000 Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 1858/3/2016. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2016. (XII.05.) KT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Iktató szám: 139/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben