FOLYÓSZÁMLAHITEL KÉRELEM (Folyószámlahitel-szerződés magánszemélyek részére) Különös Rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOLYÓSZÁMLAHITEL KÉRELEM (Folyószámlahitel-szerződés magánszemélyek részére) Különös Rész"

Átírás

1 Szervezeti egység neve: Ügyszám:.. Biankó szám: FOLYÓSZÁMLAHITEL KÉRELEM (Folyószámlahitel-szerződés magánszemélyek részére) Különös Rész Az alulírott hiteligénylő(k) (a továbbiakban együtt: Adós) jelen hitelkérelem (egyben Folyószámlahitelszerződés Különös Rész a továbbiakban: Hitelkérelem) aláírásával folyószámlahitel nyújtását kéri(k), amely kérelem alapján a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: ; adószám: ; tevékenységi engedélyek számai: 977/1997/F, /1998 és /1999; Felügyeleti hatóság neve, székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9. MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; a továbbiakban: Bank) a továbbiakban együttesen: Felek a Felek között jelen Hitelkérelem Bank általi elfogadásával létrejövő folyószámlahitel-szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján folyószámlahitelt nyújt az alábbi feltételekkel: I. A kért hitel adatai A hitelkeret összege A Banknál vezetett lakossági bankszámla (a továbbiakban: a Bankszámla) száma azaz 141 _ - - _ A kért hitelkeret devizaneme HUF EUR Bank tölti ki! A folyószámlahitel-szerződésre (a továbbiakban: a Szerződés) irányadó kamatok, díjak és költségek: Megnevezése: Összege: Kamatláb: A kamatláb mértéke: [***] % A szerződésre vonatkozó kamatváltoztatási mutató: 1 (H0K) Fix kamatláb. 2 (D0K) Fix kamatláb 3 1 havi BUBOR + kamatfelár A szerződésre vonatkozó kamatfelár-változtatási mutató: (H0F) Fix kamatfelár Éves kezelési díj Éves rendelkezésre tartási díj: Szerződésmódosítási díj: A behajtással összefüggő ügyviteli díjátalány 1%, min ,- Ft a késedelembe esés időpontjától 90 napos késedelemig minden megkezdett hónapra 1.000,- Ft, a 90. napos késedelembe esés időpontjától a késedelem megszűnésének időpontjáig minden megkezdett hónapra 2.000,- Ft. 1 A FORINT folyószámlahitel esetében alkalmazandó, egyéb esetben törlendő ez a sor! 2 A NEM FORINT folyószámlahitel esetében alkalmazandó, egyéb esetben törlendő ez a sor! 3 A Betétfedezetes folyószámlahitel esetében alkalmazandó rendelkezések, egyéb esetben törlendő! 1 / 18

2 4 Folyósítási jutalék (díj): 5 A hitel teljes díja a hitelszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva: 6 A hitel teljes díja a Hitelkérelem Bankhoz történő benyújtásának napján érvényes hiteldíjakkal számolva: A hitel futamideje: A folyószámlahitel-szerződésre (a továbbiakban: a Szerződés) vonatkozó hirdetmény(ek): Folyószámlahitelek Magánszemélyek részére THM: Számlavezetési díj (havi): Bankkártya díja (éves): A kamat meghatározásának a módjára vonatkozó kiegészítő rendelkezések: 7 A kamatláb fix, és annak a mértéke a futamidő alatt az Adós számára hátrányosan a Bank által egyoldalúan nem módosítható. 8 Az Adós a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök) után a kölcsöntartozás fennállásának időtartamára a jelen Különös rész Kamatláb pontban leírtak szerint meghatározott mértékű kamatot tartozik megfizetni. A Kölcsön kamatlába (a továbbiakban: Kamatláb) a hatályos Hirdetményben meghatározott hónapokra rögzített bankközi irányadó referenciakamat és a kamatfelár (a továbbiakban: Kamatfelár) együtteséből tevődik össze. A referenciakamat mértékét a Bank a Kamatláb pontban meghatározottak szerinti referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként igazítja a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz. A változó referencia-kamatlábhoz tartozó kamatfelár fix, a Kamatfelár mértéke a futamidő alatt az Adós számára hátrányosan a Bank által egyoldalúan nem módosítható. A Szerződő Felek megállapodása alapján a referencia-kamatláb változásáról és mindenkori aktuális mértékéről a Bank az Adóst a honlapján közzétett, illetve a mindenkori bankfiókjaiban kifüggesztett Hirdetménye útján tájékoztatja. Átvettem a Bank részéről (aláírás és dátum) 4 A Betétfedezetes folyószámlahitel esetében alkalmazandó rendelkezések, egyéb esetben törlendő a teljes sor! 5 A NEM betétfedezetes folyószámlahitel esetében alkalmazandó rendelkezés, egyéb esetben törlendő! 6 A Betétfedezetes folyószámlahitel esetében alkalmazandó rendelkezések, egyéb esetben törlendő! 7 A NEM betétfedezetes folyószámlahitel esetében alkalmazandó sor, egyéb esetben törlendő! 8 A Betétfedezetes folyószámlahitel esetében alkalmazandóak a SZÜRKE háttérszínnel jelölt rendelkezések, egyéb esetben törlendő! 2 / 18

3 Név II. Személyi adatok Hiteligénylő (Számlatulajdonos) Társigénylő (Társtulajdonos) Név Születéskori név Anyja neve Születési hely, idő Telefonszám(ok) (elsősorban vezetékes) Születéskori név Anyja neve Születési hely, idő Telefonszám(ok) (elsősorban vezetékes) Állampolgárság Magyar nem magyar:.. Állampolgárság Magyar nem magyar:.. Ha nem magyar: Mióta él Magyarországon? Kevesebb mint 1 éve, 1 éve, 2 éve, 3-5 éve, 6-10 éve, több, mint 10 éve nem meghatározható Van tartózkodási engedélye? igen nem Van munkavállalási engedélye? igen nem Adóazonosító jel Személyi ig. szám Állandó lakcím Mióta lakik ezen a címen? Jelenlegi lakóhely típusa Családi ház (saját tulajdon) lakás (saját tulajdon) szövetkezeti, önkormányzati lakás bérlemény szobabérlet szolgálati lakás szülőknél lakik (egyéb, éspedig:.) Értesítési/levelezési cím, egyéb elérés (telefon, fax, ,...) Eddigi számlavezető bank, bankszámlaszám Fenti bankszámlán lévő hitelkeret összege Ha nem magyar: Mióta él Magyarországon? Kevesebb mint 1 éve, 1 éve, 2 éve, 3-5 éve, 6-10 éve, több, mint 10 éve nem meghatározható Van tartózkodási engedélye? igen nem Van munkavállalási engedélye? igen nem Adóazonosító jel Személyi ig. szám Állandó lakcím Mióta lakik ezen a címen? Jelenlegi lakóhely típusa Családi ház (saját tulajdon) lakás (saját tulajdon) szövetkezeti, önkormányzati lakás bérlemény szobabérlet szolgálati lakás szülőknél lakik (egyéb, éspedig:.) Értesítési/levelezési cím, egyéb elérés (telefon, fax, ,...) Eddigi számlavezető bank, bankszámlaszám Fenti bankszámlán lévő hitelkeret összege Neme Férfi Nő Neme Férfi Nő Családi állapot Családi állapot Házas egyedülálló élettársi kapcsolat özvegy házas, de külön él elvált Házas egyedülálló élettársi kapcsolat özvegy házas, de külön él elvált 3 / 18

4 A háztartásban élő felnőtt(ek) száma Legmagasabb iskolai végzettség fő A háztartásban élő gyermek(ek) száma Nincs iskolai végzettség Általános iskola Szakmunkás Érettségi Főiskola Egyetem Munkaviszony típusa alkalmazott saját alkalmazásban álló egyéni vállalkozó köztisztviselő közalkalmazott szabadúszó nyugdíjas háztartásbeli hallgató munkanélküli Jelenlegi fő jövedelemszerző tevékenységének kezdete Munkáltató neve Címe, telefonos elérhetősége fő A háztartásban élő nyugdíjas(ok) száma Legmagasabb iskolai végzettség fő A háztartásban élő kereső(k) száma Nincs iskolai végzettség Általános iskola Szakmunkás Érettségi Főiskola Egyetem Munkaviszony típusa alkalmazott saját alkalmazásban álló egyéni vállalkozó köztisztviselő közalkalmazott szabadúszó nyugdíjas háztartásbeli hallgató munkanélküli Jelenlegi fő jövedelemszerző tevékenységének kezdete Munkáltató neve Címe, telefonos elérhetősége fő Munkáltató ágazati besorolása Munkáltató ágazati besorolása Építőipar/kisipar/bányászat, bank/szolgáltatás/biztosítás, kiskereskedelem, elektronika/finommechanika/optika, Építőipar/kisipar/bányászat, bank/szolgáltatás/biztosítás, kiskereskedelem, elektronika/finommechanika/optika, kertészet/kertépítés/állattenyésztés/halászat/mező kertészet/kertépítés/állattenyésztés/halászat/mező gazdaság/borászat/erdészet, gazdaság/borászat/erdészet, nagykereskedelem, fa-/nyomda-/papíripar nagykereskedelem, fa-/nyomda-/papíripar,, műanyagipar/gumigyártás/asztbesztgyártás, műanyagipar/gumigyártás/asztbesztgyártás, bőr-/textil/ruhaipar, élelmiszeripar/élvezeti cikkek, közalkalmazott/köztisztvisekő, acélipar/fémipar/gépjárműgyártás, kő/ásványi anyagok/gáz/kerámia, egyéb: bőr-/textil/ruhaipar, élelmiszeripar/élvezeti cikkek, közalkalmazott/köztisztvisekő, acélipar/fémipar/gépjárműgyártás, kő/ásványi anyagok/gáz/kerámia, egyéb: Rendszeres havi nettó jövedelem Jövedelmet terhelő havi levonások (gyerektartás, stb.) III. Jövedelmi adatok Összeg IV. A kölcsön igénylőjének a Sberbank Magyarország Zrt-nél fennálló tartozása, kezességvállalása Havi fizetési kötelezettség bank, hitelintézet, lízingtársaság stb. felé Kölcsön típusa 7 Fennálló (eltérő havi fizetések esetén 3 tartozás havi átlag) Kölcsönnyújtó neve Türelmi idő - vagy akciós időszak alatt Türelmi idő vagy akciós időszak után Kombinált hitel esetén a megtakarítást kezelő pénzügyi vállalkozás felé fizetendő havi fizetési kötelezettség Lejárat 4 / 18

5 5 / 18

6 V. A kölcsön igénylőjének más banknál, hitelintézetnél, lízingtársaságnál, stb. fennálló tartozása, kezességvállalása Havi fizetési kötelezettség bank, hitelintézet, lízingtársaság stb. felé Kölcsönnyújtó Kölcsön típusa 7 Fennálló (eltérő havi fizetések esetén 3 neve tartozás havi átlag) Lejárat Türelmi idő - vagy akciós időszak alatt Türelmi idő vagy akciós időszak után Kombinált hitel esetén a megtakarítást kezelő pénzügyi vállalkozás felé fizetendő havi fizetési kötelezettség Kezes bevonása esetén: Kezes neve Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám Alulírott Adós felelőssége tudatában kijelenti, és aláírásával igazolja, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A jelen Hitelkérelem aláírásával az Adós a Szerződés megkötését kezdeményezi. Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen Hitelkérelem alapján a Felek közötti Szerződés a Hitelkérelem Bank általi elfogadásával, a Hitelkérelem jóváhagyásának napján jön létre. Az elfogadásról és a Hitelkeret rendelkezésre tartásáról a Bank az Adóst írásban értesíti. A Felek megállapítják, hogy a jelen Hitelkérelemnek mint Különös Résznek a Folyószámlahitel szerződési feltételek mint Általános Rész, illetve Kezes esetében az Hitelkérelem 1. számú melléklete és a készfizető kezességvállalási szerződés az elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Különös Részben nem szabályozott kérdésekben az Általános Rész rendelkezései az irányadók. Az Adós a jelen Hitelkérelem aláírásával igazolja, hogy a szerződéses feltételeket elolvasta, megértette és tudomásul vette. Kelt,.., 201, hó.. nap Hiteligénylő (Adós) Társigénylő (Adós) <név1> <név2> Előttünk, mint tanúk előtt: Cím: Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i): Cím: Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i): 6 / 18

7 Ügyszám: <sorszám> FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Folyószámlahitel-szerződés magánszemélyek részére) Általános Rész 1. A hitelkeret összege és a futamidő, a visszafizetés módja 1.1. A Felek megállapodnak, hogy a Bank az Adós Hitelkérelemben megjelölt Bankszámláján (a továbbiakban: Bankszámla ) a Bankszámla devizanemében folyószámla-hitelkeretet (a továbbiakban: Hitelkeret ) nyit és tart az Adós rendelkezésére, a Hitelkérelemben feltüntetetteknek és a jelen folyószámlahitel szerződési feltételeknek (egyben Folyószámlahitelszerződés Általános Rész, a továbbiakban: Folyószámlahitel szerződési feltételek ) megfelelően. Az Adós tudomásul veszi és elfogadja a Bank azon jogát, hogy a kért Hitelkeret összegét a Bank hitelbírálati döntésének megfelelően az általa a Hitelkérelemben igényeltnél alacsonyabb összegben állapítsa meg. Ilyen esetben a Szerződés a Bank által meghatározott mértékű Hitelkeret vonatkozásában jön létre A Hitelkeret futamideje a rendelkezésre tartás megnyílásától számított 3, azaz három év, amelyről a Bank az Adóst írásban értesíti A Felek rögzítik, hogy a Hitelkeret induló összege (Különös Rész I. pont) a Bank által a hitelbírálat során elfogadható jövedelem alapján, míg a Szerződés futamideje alatt a Hitelkeret összege az Általános Rész 4.1. pontjában vállalt rendszeres havi jövedelem jóváírás forint összege alapján kerül meghatározásra a jelen pontban foglaltak szerint, azaz a rendelkezésre tartott Hitelkeret összeg a futamidő alatt a jelen Szerződés szerint meghatározott módon változhat, amit az Adós a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz. Amennyiben az Adós Bankszámláján kettő egymást követő hónapban a bejövő havi jövedelem jóváírás forintban számított összege a Hitelkeret induló összegének: - a 100%-át, ha a Hitelkérelem elfogadásáról küldött értesítésben a Hitelkeret induló keretösszege a megállapítása alapjául szolgáló, a hitelbírálat során elfogadott rendszeres havi nettó jövedelem 100%-os arányában került megjelölésre, - 50%-át, ha a Hitelkérelem elfogadásáról küldött értesítésben a Hitelkeret induló keretösszege a megállapítása alapjául szolgáló, a hitelbírálat során elfogadott rendszeres havi nettó jövedelem 200%-os arányában került megjelölésre, - 40%-át, ha a Hitelkérelem elfogadásáról küldött értesítésben a Hitelkeret induló keretösszege a megállapítása alapjául szolgáló, a hitelbírálat során elfogadott rendszeres havi nettó jövedelem 250%-os arányában került megjelölésre, - 1/3-át, ha a Hitelkérelem elfogadásáról küldött értesítésben a Hitelkeret induló keretösszege a megállapítása alapjául szolgáló, a hitelbírálat során elfogadott rendszeres havi nettó jövedelem 300%-os arányában került megjelölésre, nem éri el a Hitelkeret összege a soron következő harmadik hónap első napjától olyan mértékűre csökken, amelyre az Adós Bankszámlájára a beérkező havi jóváírások alapján arányosan jogosult (a továbbiakban: Módosult összegű hitelkeret ). E körben a nettó havi jövedelemként megjelölt összeg úgy aránylik a Hitelkeret induló összegéhez, ahogy a Módosult összegű hitelkeret aránylik a tényleges Bankszámlán történő jövedelem jóváírások, a Módosult összegű hitelkeret módosításának hónapját megelőző 3 havi átlagához. Ezen időponttól az Adós kizárólag a Módosult összegű hitelkeret igénybevételére jogosult. Az Adós Módosult összegű hitelkeret összegének emelését írásban kezdeményezheti, különösen amennyiben az Adós az Általános rész 4.1. pontjában foglalt rendszeres havi jövedelem jóváírási kötelezettségének ismételten eleget tesz A Felek megállapodnak, hogy a Bank jogosult az Hitelkeret összegének Általános Rész pontja szerinti módosításától akár időlegesen, akár véglegesen eltekinteni A Bank az 1.1. pontban megjelölt Hitelkeret terhére az Adós vonatkozó külön rendelkezése nélkül kölcsönt folyósít az Adós részére akkor és olyan mértékben, amennyire ez az Adós számlája terhére teljesítendő fizetési megbízások, rendelkezések, valamint készpénz felvételek teljesítéséhez szükséges. A Hitelkeret terhére történő lehívás kezdeményezésének ebben az esetben a Bankszámla terhére teljesítendő fizetési megbízások, rendelkezések benyújtása, valamint készpénz felvételek kezdeményezése minősül. A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel 7 / 18

8 igénybevétele) úgy történik, hogy a Bank a Hitelkeret terhére teljesíti azokat az Adós által adott fizetési rendelkezéseket, valamint készpénzfelvételeket e körbe tartoznak az Adós részére a Bankszámlához kibocsátott bankkártyával végzett tranzakciók is amelyek teljesítéséhez az Adós Bankszámlájának egyenlege nem nyújt fedezetet A Felek megállapodnak abban, hogy a Hitelkeret terhére a Bank nem folyósít kölcsönt a Bankszámla ellen benyújtott hatósági átutalás, illetve átutalási végzés teljesítése céljából. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelkeret terhére más hitelintézetnek nem ad beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot, ellenkező esetben a Bank jogosult az ilyen megbízás befogadását megtagadni Az Adós Bankszámláján történő jóváírások amennyiben meghaladják a tárgynapon teljesítendő fizetési rendelkezések összegét az Adós külön rendelkezése nélkül csökkentik az igénybe vett Hitelkeret összegét a jóváírás értéknapján Az Adós az igénybevett kölcsön és járulékainak összegét legkésőbb a Hitelkeret lejáratának napjáig köteles visszafizetni, kivéve ha a Hitelkeret lejárata előtt a Bank az Adóst írásban értesítette annak meghosszabbításáról. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés egyúttal az Adós Szerződés futamidejének hosszabbítása iránti ismétlődő kérelemének is tekintendő. A Bank az Adós ezen a futamidő hosszabbításra irányuló kérelmét a Szerződés meghosszabbításról küldött értesítő levelével fogadja el, az abban meghatározott futamidőre és feltételekkel. Ha a jelen Szerződést bármely Fél felmondja, úgy a felmondás a Hitelkeret terhére igénybevett kölcsön felmondását is jelenti kifejezett eltérő rendelkezés hiányában. A kölcsön és járulékainak összege a Szerződés felmondásának napján esedékes Az Adós a Szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a Hitelkeret terhére már sor került kölcsön lehívására. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát e határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Banknak elküldi. Az Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámított, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a Banknak visszafizetni. 2. Kamat és díjak, kamat- és díjfizetés esedékessége, a teljes hiteldíj mutató 2.1. Az Adós a rendelkezésére bocsátott Hitelkerethez kapcsolódóan az alábbi tételekből összetevődő teljes hiteldíjat köteles fizetni: Az Adós a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök) után a kölcsöntartozás fennállásának időtartamára a Különös rész Kamatláb pontjában leírtak szerint meghatározott mértékű kamatot tartozik megfizetni (a továbbiakban: a Kamatláb). A Kamatláb szerződéskötéskor érvényes éves mértékét a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező Hitelkérelem tartalmazza A Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy amennyiben az Adós nem betétfedezetes folyószámlahitelt vesz igénybe a Banktól, akkor a Különös részben foglaltakkal összhangban - a Kamatláb fix, és annak a mértéke a futamidő alatt az Adós számára hátrányosan a Bank által egyoldalúan nem módosítható. A Szerződő Felek közös akarattal és megállapodással a futamidő alatt a Kamatláb mértékének mind hátrányos, mind nem hátrányos módosításáról is megállapodhatnak A Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy amennyiben az Adós betétfedezetes folyószámlahitelt vesz igénybe a Banktól, akkor a Különös részben foglaltakkal összhangban - a Kölcsön Kamatlába a referenciakamat és kamatfelár (a továbbiakban: a Kamatfelár) együtteséből tevődik össze A referenciakamat mértékét a Bank a Különös Rész Kamatláb pontjában meghatározottak szerinti referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként igazítja a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referenciakamatlábhoz A változó referencia-kamatlábhoz tartozó kamatfelár fix, a Kamatfelár mértéke a futamidő alatt az Adós számára hátrányosan a Bank által egyoldalúan nem módosítható. 8 / 18

9 A Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a referencia-kamatláb változásáról és mindenkori aktuális mértékéről a Bank az Adóst a honlapján közzétett, illetve a mindenkori bankfiókjaiban kifüggesztett Hirdetménye útján tájékoztatja A számára engedélyezett Hitelkeret megnyitásával egyidejűleg, illetve évente, kezelési díjat fizet, amelynek mértékét a Bank mindenkori vonatkozó Hirdetményében teszi közzé. A kezelési díj szerződéskötéskor érvényes éves mértékét a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező Hitelkérelem tartalmazza Az Adós a Hitelkeret igénybe nem vett része után a Szerződés fennállásának időtartamára kamatperiódusonként a Bank mindenkori Hirdetményében közzétett mértékű rendelkezésre tartási díjat fizet. A rendelkezésre tartási díj szerződéskötéskor érvényes éves mértékét a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező Hitelkérelem tartalmazza. A teljes hiteldíj mutató értékét a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező Hitelkérelem tartalmazza. A THM kalkulációja során Bank a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján jár el, az alábbi számítási módszer alkalmazásával: ahol: Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel; Dl: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege; m: a hitelfolyósítások száma; m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma; tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0 sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve X: a THM értéke A kamat és a rendelkezésre tartási díj megfizetése igazodik a Hitelkérelemben megjelölt Bankszámla látraszóló kamat elszámolási esedékességeihez, amelyről a bankszámlaszerződés és a Bank mindenkor érvényes Általános Kondíciós Listája rendelkezik. Ha a jelen Szerződést bármely Fél felmondja, úgy a kamat és a rendelkezésre tartási díj megfizetése a Szerződés felmondásának napján esedékes A Bank kamatot azokra a napokra és olyan összeg után számít fel, amelyeken és amilyen összegben a Hitelkeretet az Adós igénybe vette Az egy napra eső kamat számításának módja: igénybevett hitelkeret összege x kamatláb (%-ban) Az Adós a kamatok, a kezelési díj(ak) és a rendelkezésre tartási díjak megfizetéséhez szükséges fedezetet köteles a Bankszámláján rendelkezésre tartani. Az Adós a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a kamatok, a kezelési díj(ak) és a rendelkezésre tartási díjak összegével Bankszámláját megterhelje A Bank a jelen Szerződés aláírása után az Adós kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén jogosult szerződésmódosítási díjat felszámolni, Az Adós köteles a szerződésmódosítást megelőzően megfizetni a szerződésmódosítási díjat a Különös Rész I. pontja szerinti Bankszámlájára, melyet a Bank megterhel. A szerződésmódosítási díj a jelen Szerződés módosításával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, számítástechnikai, adatrögzítési, kockázatelemzési, és egyéb költségeket fedezi. Szerződésmódosításnak minősül minden olyan e Szerződést érintő változtatás, amely a jogviszony tartalmát, illetve tartamát érinti. A szerződésmódosítás körébe tartozik különösen az Adós személyében történő változás átvezetése, a Hitelkeret összegének emelése, illetve a csökkentése. A szerződésmódosítási díjat a Hitelkeret összege után kell megfizetni; a Hitelkeret emelése esetében a teljes, emelt összegű Hitelkeretet után, a Hitelkeret csökkentése esetén a csökkentett Hitelkeret összege után A Felek rögzítik, hogy a Bank a jelen Szerződés alapján előtörlesztési díjat nem számít fel A jelen Szerződés szerződésszerű teljesítésével közvetlenül nem összefüggő, a THM számítása során figyelembe nem vett esetleges díjakat, költségeket és azok mértékét a Bank mindenkori vonatkozó Hirdetménye és lakossági Általános Kondíciós Listája tartalmazza. Az Adós a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Bank THM számítása során figyelembe nem vett esetleges díjak és költségek összegével a Bankszámláját megterhelje A kamaton kívüli díjak és költségek egyoldalú módosítására a Bank Általános Szerződési Feltételeinek a kamaton kívüli díj és költség egyoldalú módosítása esetére irányadó szabályai szerinti módon, a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvénynek megfelelően jogosult, amelyről az 9 / 18

10 Adóst legalább 30 nappal megelőzően papíron, vagy más tartós adathordozón, és a Bank Hirdetménye vagy Kondíciós Listája módosítása útján értesíti. A Banki követelések és igények érvényesítésével kapcsolatos díjak, költségek - ideértve az esetleges behajtási és végrehajtási költségeket - a közjegyző tájékoztatása szerint is változhatnak. 3. Késedelmi kamat, illetve a fizetés elmulasztásához kapcsolódó egyéb, a Bank részére megfizetendő költség(ek) 3.1. Amennyiben az Adós a jelen Szerződésből eredő tőketörlesztési- és kamatfizetési, illetve hiteldíj fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem idejére a lejárt tőke-, és kamattartozás, illetve egyéb hiteldíj tartozás után a jelen Szerződésben meghatározott ügyleti kamaton felül évi 6,00 %, azaz hat százalék késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamatszámítás első napja a késedelembe esés napja, utolsó napja pedig a teljesítés / befizetés számlán történő jóváírását megelőző nap A Szerződő Felek a Különös részben foglaltakkal összhangban megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós az igénybe vett kölcsön(ök) megfizetésével késedelembe esik, akkor az Adós köteles megtéríteni a Banknak az általa végzett behajtási tevékenysége költségeinek a fedezésére, a késedelembe esés időpontjától számított 90 napos késedelemig minden megkezdett hónapra 1.000,- Ft összeget, míg a 90 napos késedelembe esés időpontjától a késedelem megszűnésének időpontjáig minden megkezdett hónapra 2.000,- Ft összeget:. 4. A kölcsön visszafizetésének biztosítékai, kötelezettségvállalások 4.1. Az Adós köteles legalább a jelen Szerződésben a Hitelkeret induló összegének megállapítása alapjául, szolgáló rendszeres, havi nettó jövedelemét (egyszerre vagy több részletben) bér-, illetve nyugdíj jellegű jóváírásként a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvénynek (Szja tv.) szerinti bér vagy nyugdíj jogcímén (továbbiakban a jövedelem ) minden hónapban a Banknál vezetett, a Hitelkérelemben megjelölt Bankszámlájára átutalni vagy átutaltatni. A Hitelkeret összegének megállapítása alapjául, szolgáló rendszeres, havi nettó jövedelemnek megfelelő bér vagy nyugdíj jogcímén elvárt összeg: - Hitelkeret induló összege osztva - a Hitelkérelem elfogadásáról küldött értesítésben megjelölt Hitelkeret induló keretösszege valamint a megállapítása alapjául szolgáló, a hitelbírálat során elfogadott rendszeres havi nettó jövedelem arányszámával (az arányszám a Hitelkérelem elfogadásáról küldött értesítésben megjelölt 100% esetén 1, 200% esetén 2, 250% esetén 2,5, 300% esetén 3) A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Adós a jelen Szerződés alapján keletkező bármilyen fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a Bank jogosult beszámítási jogával élve minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt tartozás és annak járulékai összegével az Adós bármely, a Banknál vezetett bankszámláját (fizetési-számláját), mint folyószámlát megterhelni, a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban, valamint a Hirdetményben meghatározottak szerint (és szükség esetén konverziót végrehajtani) annak érdekében, hogy esedékességkor a törlesztéshez (kamatfizetéshez) szükséges deviza rendelkezésre álljon. A konverzió az esedékesség napján a Bank által jegyzett deviza középárfolyamo(ko)n forint közvetítésével történik. Amennyiben az esedékesség napján nem áll rendelkezésre az esedékessé vált összeg az Adós Bankszámláján, úgy a Bank a konverziót a bankszámlán történt jóváírás napján a Bank által jegyzett deviza középárfolyamon hajtja végre. A Bank forint devizára történő átváltása esetén a Bank által jegyzett deviza középárfolyamot alkalmaz. 5. Általános rendelkezések 5.1. A Szerződést jogosult mindkét Fél a Polgári Törvénykönyvben foglalt felmondási okokon kívül 15 napos határidővel írásban felmondani. A Szerződés Adós általi felmondása külön díjfizetési kötelezettséggel nem jár. Az Adós különösen abban az esetben jogosult a Szerződés felmondására, amennyiben az értesítő levél kézhezvételét követő 10 napon belül a Módosult összegű hitelkeret nem fogadja el az Adós. A jelen Szerződés vonatkozásában - a Bank mindenkori Kockázatvállalási Üzletszabályzatában valamint a Polgári Törvénykönyvben meghatározott eseteken kívül - különösen az alábbi események minősülnek felmondási oknak, amelyek alapot szolgáltatnak a Bank részére a Szerződés felmondására: - az Adós a jelen Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeivel így különösen: tőke, kamat, díjak, esetleges késedelmi kamat legalább a Hitelkeret összege egy tizenketted részének megfelelő összegben 2 hónapon keresztül folyamatos késedelembe esett; 10 / 18

11 - olyan esemény történik vagy olyan körülmény áll be, amely az Adós adósságszolgálati képességét vagy annak jövőbeli kilátásait jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolhatja, és ezáltal a Bank megalapozottan feltételezheti, hogy az Adós a Bankkal kötött szerződéséből eredő, jelenleg fennálló és jövőbeli kötelezettségeit nem lesz képes teljesíteni; Fizetésképtelenséghez közeli állapotnak tekinthetőek az alábbiak: a.) az Adós nem képes tartozásai teljesítésére azok esedékességekor, és egy vagy több hitelezőjével tárgyalásokat kezd annak érdekében, hogy adósságát teljes egészében átütemezzék; b.) bírósági, hatósági kötelezés, inkasszó az Adós együttesen ,-Ft-ot, meghaladó fizetési kötelezettségét írja elő ide értve a nem jogerős határozatokat, okiratokat is; c.) az Adós nem teljesíti a jogerős ítéletben, vagy végzésben foglalt, a kölcsön visszafizetését veszélyeztető, vagy a kölcsön összegéhez mértén jelentős mértékű fizetési kötelezettségét. d.) az Adós a jelen Szerződés Általános Részének 4.1. pontjában kötelezően vállalt rendszeres havi jövedelem jóváírás összegét legalább kettő egymást követő hónapon keresztül egyáltalán nem teljesíti vagy a kettő egymást követő hónapon keresztül a Bankszámlán történt havi jövedelem jóváírások alapján az Általános Rész pontjában foglaltak szerint a Módosult összegű Hitelkeret összege nem érné el az induló Hitelkeret 40%-nak összegét. e) Az Adós ellen végrehajtási eljárás indul; A Bank jogosult a Hitelkeret terhére a kölcsön folyósítását felfüggeszteni, vagy megtagadni a amennyiben az Adós ellen végrehajtási eljárás indul valamint egyéb olyan esetben, amikor olyan lényeges változás következett be, amely alapján a Banktól a Szerződés teljesítése többé nem elvárható, illetve az Adós a Bank írásbeli felszólítására nem nyújtott megfelelő biztosítékot A Bank jogosult a Hitelkeret terhére a kölcsön folyósítását felfüggeszteni, vagy megtagadni amennyiben két egymást követő hónapban nem teljesül maradéktalanul az Adós által a Szerződés Általános Részének 4.1. pontjában kötelezően vállalt rendszeres havi jövedelem jóváírás. A Hitelkeret terhére történő kölcsön folyósítását a Bank a késedelemmel érintett második hónapot soron követő második hónap első napjáig tagadja meg A Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Adós a jelen Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeivel így különösen a tőketartozás, kamat, díjak, esetleges késedelmi kamat megfizetését legalább a Hitelkeret összege egy tizenketted részének megfelelő összegben 2 hónapon keresztül folyamatos késedelembe esett, az Adós a jelen Szerződés Általános Részének 4.1. pontjában kötelezően vállalt rendszeres havi jövedelem jóváírás összegét kettő egymást követő hónapban egyáltalán nem teljesíti, vagy az alacsonyabb összegű jóváírások alapján a Módosult összegű hitelkeret összege nem érné el a Hitelkeret induló összegének 40%-át, továbbá az Adós ellen végrehajtási eljárás indul, illetve egyéb olyan esetben, amikor nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képest, és a vállalt kötelezettségét a bank írásbeli felszólítása ellenére, az abban megjelölt határidőben sem teljesíti A Felek megállapodnak abban, hogy az Adósnak a mindenkor fennálló esedékes tartozása, illetve annak összegszerűsége tekintetében a Bank nyilvántartása, kimutatása az irányadó. A Bank saját kimutatása alapján jogosult az Adós esedékes tartozását közjegyzői tanúsítványba foglaltatni. E ténytanúsítvány az Adós terhére fennálló kölcsön- és járuléktartozás közokirati tanúsítása, amelynek alapján a Bank a tartozás behajtását kezdeményezheti A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei és a Bank mindenkor hatályos Kockázatvállalási Üzletszabályzata, a Különös részben hivatkozott Hirdetményei, a Polgári Törvénykönyv, az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak A Felek között a folyószámlahitel nyújtására irányuló szerződés a Hitelkérelem Bank általi elfogadásával jön létre, amelyről az Adóst a Bank írásban tájékoztatja. A Felek megállapítják, hogy a Hitelkérelem mint Folyószámla-hitelszerződés Különös Rész a hozzá tartozó Folyószámlahitel szerződési feltételekkel mint Folyószámlahitel-szerződés Általános Résszel, valamint a Bank által az Adósnak küldött írásbeli értesítésekkel együtt alkotják a Felek között létrejött jogviszony kapcsán megkötött szerződést Az Adós tudomásul veszi, hogy a kamatot, a Szerződésben szereplő díjak illetve egyéb költségek mértékét a Bank a szerződéskötés időpontjában érvényesülő forrásköltségek, refinanszírozási költségek, a banki eljárások költségei, az ügyfélhez illetve az ügylethez tartozó kockázatok, valamint a hasonló pénzpiaci termékek kamatlábai referencia kamatai, kamatfelárai, díjai és egyéb költségei figyelembevételével határozza meg. Hasonló pénzpiaci termékeknek tekintik a felek a Kölcsön céljával azonos célú, devizanemű más hitelintézetek által nyújtott kölcsönöket, hiteleket, ide nem értve a meghatározott fogyasztói kör részére, időszakosan speciális feltételekkel kínált termékeket / 18

12 5.8. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Adós teljesítése az esedékessé vált, de meg nem fizetett tartozás kiegyenlítésére maradéktalanul nem elegendő, úgy a Bank az Adós által megfizetett összeget elsősorban a késedelmi kamat, másodsorban a kamat és az egyéb díjak, költségek harmadsorban pedig a tőketartozások megfizetésére fordítja Fogalom meghatározások Általános Rész jelenti a jelen dokumentumot egyben Folyószámlahitel szerződési feltételek -et mint Folyószámlahitel-szerződés magánszemélyek részére Általános Rész -t. Különös Rész jelenti az Adós által külön aláírt Hitelkérelmet, egyben mint Folyószámlahitel-szerződés magánszemélyek részére Különös Rész -t, a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét alkotó dokumentumot A Jelen Szerződésből fakadó esetleges jogvitákkal összefüggésben a Bank előzetesen, önkéntesen nem veti alá magát peren kívüli vitarendezési fórum illetékességének A Bank tájékoztatja az Adóst, hogy az Általános Rész 1.3., 1.7., 4.1., és 5.3. pontjaiban foglalt rendelkezések lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, illetve szokásos szerződési gyakorlattól. 6. Nyilatkozatok Az Adós a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy személyes joga alapján cselekvőképes és kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötése vonatkozásában rendelkezik valamennyi szükséges felhatalmazással és az rá kikényszeríthető jogokat és kötelezettségeket keletkeztet. Az Adós kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírása előtt tájékoztatást kapott a Szerződés szerinti ügyletre vonatkozó THM értékéről, a kiszámítás módjáról, a számítás során figyelembe nem vett költségekről, díjakról és várható összegükről. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy Hitelkeret összege az Általános Rész 1.3. pontjában foglaltak szerint módosuljon. Kérjük jelzéssel jelölje meg, hogy kölcsönigényléséhez kapcsolódóan az alábbiak közül, mely nyilatkozat teszi meg. Az Adós elismeri, hogy a Bankszámla feletti rendelkezésre általa kijelölt személy (meghatalmazott, társkártya-tulajdonos) is jogosult a Hitelkeretet igénybe venni, és az Adós visszavonhatatlanul vállalja a Bank felé ezen személy által igénybevett kölcsönösszeg és hiteldíjának megfizetését is. Az Adós a Bankkal a Szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a Hpt. valamint a Bszt. alapján az Ügyfélre vonatkozó banktitok és értékpapírtitok körébe tartozó adatokat, így különösen a vonatkozó szerződéssel kapcsolatban a Bank tudomására jutott, a gazdasági tevékenységét érintő adatokat, személyes adatait, továbbá minden egyéb jelen jogviszonnyal kapcsolatban a Bank tudomására jutott adatot, információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény rendelkezéseinek betartása mellett elemzési, információ szolgáltatási, adatkezelési, adatfeldolgozási és közvetlen üzletszerzési, operációs kockázatkezelési és ezekhez kapcsolódó nyilvántartási céllal, a Sberbank Csoporton belüli együttműködés keretében (belső ellenőrzés, hitelbírálat, kockázatkezelés) a Csoport tagjainak (így különösen a Sberbank Europe AG-nak Ausztriába, a Sberbank CZ as. részére a Cseh Köztársaságba és a Sberbank of Russia OJSC-nek és a Sberbank Technologies OJSC-nek az Oroszországi Föderáció területére) továbbá a - VB Management Beratung GmbH nak Ausztriába; az Ausztriában adatfeldolgozással foglalkozó elszámoló központnak (Allgemeines Rechenzentrum Gmbh., Innsbruck); hitel-, ill. kölcsönügylet keretén belül kockázat-megítélés céljából a Bank esetleges konzorciális hitelezésben résztvevő partnerei, valamint kockázatviselő partnerei részére; - az Ügyfél által nyújtott biztosítékok vizsgálata céljából a Bankot refinanszírozó társaság, ill. szervezet részére, amellyel szemben a Bank Ügyféllel szembeni követelései biztosítékként szolgálnak a Bank részére kiszervezett vagy ügynöki tevékenységet végző személyek illetve szervezetek részére tevékenységük elvégzése céljából közvetlenül vagy közvetve külföldre és belföldre egyaránt átadja Az Adós kijelenti, hogy a Bank Általános Szerződési Feltételeit és a Kockázatvállalási Üzletszabályzatát és Hirdetményeit megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és a jelen Szerződés aláírásával a Szerződés (és mellékletei) általa 12 / 18

13 történt átvételét elismeri. Az Adós tudomásul veszi, hogy az üzletszabályzatok Hirdetmények elérhetőek a Bank fiókjaiban, valamint a Bank honlapján ( Az Adós jelen Szerződés aláírásával kijelenti, és aláírásával igazolja az alábbiakat: a Banktól a jelen hiteligénylését aláírását megelőzően teljes körű felvilágosítást kaptam, amelynek alapján felmérhettem azt, hogy az megfelel-e az igényeimnek és a pénzügyi teljesítőképességemnek, és a szerződés megkötése tekintetében a megalapozott döntéshozatalhoz a Bank a rendelkezésemre bocsátotta a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat. Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a Banktól kapott tájékoztatás kiterjedt a termék legfontosabb jellemzőire, a pénzügyi helyzetemre gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a kölcsön Bank általi felmondásának a lehetőségére és a biztosítékok érvényesítésére. Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a Bank tájékoztatása számomra érthető és áttekinthető volt, annak során a Bank reprezentatív példákkal ábrázolt módon bemutatta részemre, hogy a kölcsön törlesztése a jövedelmi viszonyaimhoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnom, ideértve a kamatkockázatot valamint esetleges árfolyamkockázatokat is. Kijelentem, hogy a Bank a tájékoztatás során kifejezetten felhívta a figyelmemet arra, hogy a kölcsönszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnom, felelős döntést kell hoznom. Az Adós kijelenti hogy az igényelt folyószámlahitelről kielégítő tájékoztatást kapott továbbá a kapcsolódó írásbeli tájékoztatót átvette. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) alapján a szerződés megkötését megelőzően a Bank átveszi a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól az Adós hozzájárulása esetén a KHR tv. mellékletének II. fejezet pontja szerinti referenciaadatokat, hozzájárulás hiányában a KHR tv. mellékletének II. fejezet 1.5 pontja szerinti, 1.2 pont e)-g) alpont, pontja szerinti referenciaadatokat. A szerződéskötést követően azonosító adatai és a Szerződésre vonatkozó egyes adatok a KHR tv. 5. (2) bekezdése szerint átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére, valamint további szerződéses adatai átadásra kerülhetnek a KHR tv a alapján, amennyiben okirattal bizonyítható módon a Szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, és a lejárt és meg nem fizetett tartozása összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, vagy a Szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közölt, hamis vagy hamisított okirat használata, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatos visszaélés miatt bíróság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja meg vele szemben. A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére havonta átadja továbbá a Szerződés alapján fennálló tőketartozás összegére és pénznemére vonatkozó adatokat. Az Adósok KHR-be bekerült adatai csak a KHR törvényben meghatározott esetekben, az ott meghatározott referenciaadat-szolgáltatók részére kerülhetnek átadásra. A KHR-ben kezelt adatokat csak a KHR tv.-ben meghatározott célra lehet felhasználni. Az adatátadást megelőzően az Adósnak nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Amennyiben az Adós nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, a hozzájárulás megtagadását a KHR tartalmazni fogja. Nem szükséges az Adós hozzájárulása a KHR tv alapján kezelt adatok átvételéhez. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciadat-szolgáltatóktól átvett referenciaadatokat a KHR törvényben meghatározott időpontokig kezeli. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A Szerződés megkötésekor vagy a Szerződés fennállása során a Bankon keresztül írásban kérheti az Adós a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a Bank a Szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Bank útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. Az Adós jogosult korlátozás illetve költségtérítés és egyéb díj felszámítása nélkül tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, ezen adatait mely referenciaadatszolgáltató adta át, illetve, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz. 13 / 18

14 Hibás vagy jogellenes adatnyilvántartás esetén az Adós jogosult kifogást benyújtani a kifogásolt referenciaadatot átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz, és kérni a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. Jogellenes adatátadás és kezelés miatt azok helyesbítése vagy törlése céljából az Adós jogosult továbbá a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indítani. Az Adós tudomásul veszi, hogy nem jelenti a banktitok sérelmét a KHR-be, illetve a KHR-ből a KHR tv.-ben meghatározott referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott referenciaadatszolgáltatás. Az Adós tudomásul veszi, hogy a évi CXXII. törvény módosulásával a fenti szabályok is változhatnak. Az Adós jelen Hitelkérelem mint Folyószámla-hitelszerződés Különös Rész, továbbá a hozzá tartozó Folyószámlahitel szerződési feltételek mint Folyószámlahitel-szerződés Általános Rész rendelkezéseit és az abban foglalt tájékoztatásokat megértette és magára nézve kötelezőnek tekinti és azok egy példányát átvette. Kelt,.., 201, hó.. nap Hiteligénylő (Adós) Társigénylő (Adós) <név1> <név2> Előttünk, mint tanúk előtt: Cím: Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i): Cím: Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i): 14 / 18

15 FOLYÓSZÁMLA - HITELKÉRELEM (Folyószámlahitel-szerződés magánszemélyek részére Különös rész) 1. sz. melléklet II./a. Személyi adatok - Kezes Név Születéskori név Anyja neve Születési hely, idő Telefonszám(ok) (elsősorban vezetékes) Állampolgárság Magyar nem magyar:.. Ha nem magyar: Mióta él Magyarországon? Kevesebb mint 1 éve, 1 éve, 2 éve, 3-5 éve, 6-10 éve, több, mint 10 éve nem meghatározható Van tartózkodási engedélye? igen nem Van munkavállalási engedélye? igen nem Adóazonosító jel Személyi ig. szám Állandó lakcím Mióta lakik ezen a címen? Jelenlegi lakóhely típusa Családi ház (saját tulajdon) lakás (saját tulajdon) szövetkezeti, önkormányzati lakás bérlemény szobabérlet szolgálati lakás szülőknél lakik (egyéb, éspedig:.) Értesítési/levelezési cím, egyéb elérés (telefon, fax, e- mail,...) Eddigi számlavezető bank, bankszámlaszám Fenti bankszámlán lévő hitelkeret összege Neme Férfi Nő Családi állapot Házas egyedülálló élettársi kapcsolat özvegy házas, de külön él elvált A háztartásban élő felnőtt(ek) száma fő A háztartásban élő gyermek(ek) száma Legmagasabb iskolai végzettség Munkaviszony típusa fő A háztartásban élő nyugdíjas(ok) száma fő A háztartásban élő kereső(k) száma Nincs iskolai végzettség Általános iskola Szakmunkás Érettségi Főiskola Egyetem alkalmazott saját alkalmazásban álló egyéni vállalkozó köztisztviselő közalkalmazott szabadúszó nyugdíjas háztartásbeli hallgató munkanélküli Jelenlegi fő jövedelemszerző tevékenységének kezdete Munkáltató neve Munkáltató címe, telefonos elérhetősége Munkáltató ágazati besorolása Építőipar/kisipar/bányászat, bank/szolgáltatás/biztosítás, kiskereskedelem, elektronika/finommechanika/optika, kertészet/kertépítés/állattenyésztés/halászat/mezőgazdaság/borászat/erdészet, nagykereskedelem, fa-/nyomda-/papíripar, műanyagipar/gumigyártás/asztbesztgyártás, bőr-/textil/ruhaipar, élelmiszeripar/élvezeti cikkek, közalkalmazott/köztisztvisekő, acélipar/fémipar/gépjárműgyártás, kő/ásványi anyagok/gáz/kerámia, egyéb: mint Kezes (továbbiakban Kezes ), a Sberbank Magyarország Zrt. és az Adós között a jelen Hitelkérelemben foglaltak szerint létrejövő Szerződésből eredő követelések megfizetésére visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállalok a Hitelkérelem 1. számú mellékletébe foglalt Készfizető Kezességvállalási Szerződésben foglaltak szerint fő 15 / 18

16 III./a. Jövedelmi adatok - Kezes Rendszeres havi nettó jövedelem Jövedelmet terhelő havi levonások (gyerektartás, stb.) Összeg IV./a. A Kezesnek a Sberbank Magyarország Zrt-nél fennálló tartozása, kezességvállalása Havi fizetési kötelezettség bank, hitelintézet, lízingtársaság stb. felé Kölcsönnyújtó Kölcsön típusa 7 Fennálló (eltérő havi fizetések esetén 3 Lejárat neve tartozás havi átlag) Türelmi idő - vagy akciós időszak alatt Türelmi idő vagy akciós időszak után Kombinált hitel esetén a megtakarítást kezelő pénzügyi vállalkozás felé fizetendő havi fizetési kötelezettség V./a. A Kezesnek más banknál, hitelintézetnél, lízingtársaságnál, stb. fennálló tartozása, kezességvállalása Havi fizetési kötelezettség bank, hitelintézet, lízingtársaság stb. felé Kölcsönnyújtó Kölcsön típusa 7 Fennálló (eltérő havi fizetések esetén 3 neve tartozás havi átlag) Lejárat Türelmi idő - vagy akciós időszak alatt Türelmi idő vagy akciós időszak után Kombinált hitel esetén a megtakarítást kezelő pénzügyi vállalkozás felé fizetendő havi fizetési kötelezettség Alulírott Kezes felelőssége tudatában kijelenti, és aláírásával igazolja, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A jelen Hitelkérelem aláírásával a Kezes a Szerződés megkötését kezdeményezi. A Kezes tudomásul veszi, hogy a jelen Hitelkérelem alapján a Felek közötti Szerződés így a készfizető kezességvállalási szerződés is - a Hitelkérelem Bank általi elfogadásával, a Hitelkérelem jóváhagyásának napján jön létre. Az elfogadásról és a Hitelkeret rendelkezésre tartásáról a Bank az Kezest írásban értesíti. A Felek megállapítják, hogy a jelen kérelemnek mint Különös Résznek a Készfizető kezességvállalási szerződés mint szerződési feltételek, illetve a Folyószámla Hitelkérelem, mint Különös Rész, és a Folyószámlahitel Szerződési Feltételek Általános Rész elválaszthatatlan részét képezik. A Kezes a jelen Hitelkérelem aláírásával igazolja, hogy a szerződéses feltételeket elolvasta, megértette és tudomásul vette. Kelt,.., 201, hó.. nap Kezes Előttünk, mint tanúk előtt: Cím: Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i): Cím: Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i): 16 / 18

17 1. Készfizető kezességvállalási szerződés 1. A Kezes kijelenti, hogy a Hitelkérelmet, illetve a Szerződést és az abból származó jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul ismeri. A Kezes kijelenti, hogy az Adós fizetőképességével teljes mértékben tisztában van, arról teljes körű információval rendelkezik, és ezen információk birtokában vállalja a kezességet. A Kezes megerősíti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Ptk. 6:430 szerinti tájékoztatást megkapta. 2. A Kezes ezúton visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal a Bank felé az Adósnak az Szerződésből származó tartozásának és bármely járulékainak erejéig - ideértve az Adós szerződésszegésének jogkövetkezményeit és a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékköveteléseket is - mindaddig, amíg az Adósnak az Szerződés alapján tartozása áll fenn vagy állhat fenn. 3. A Kezes kötelezettséget vállal, hogy amennyiben az Adós a Szerződésből eredő tartozását esedékességkor bármely ok miatt részben vagy egészben nem fizeti meg, az esedékes tartozást haladéktalanul megfizeti és tudomásul veszi, hogy a készfizető kezesség természetéből adódóan nem kérheti, hogy a Bank a követelését először az Adóstól hajtsa be, a Kezest nem illeti meg a sortartás kifogása. A Kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a Bank felszólította a teljesítésre. 4. Kezes tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a.-nál vezetett. számú bankszámlára jogosult beszedési megbízást benyújtani. A Kezes megbízza a Bankot, hogy a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet annak aláírása után a számlavezető pénzügyi intézményeihez juttassa el és vetesse nyilvántartásba. A Kezes tudomásul veszi, hogy a Bank a Kezes rendelkezése - és külön értesítése - nélkül is megterhelheti a nála vezetett bármely bankszámláját,, mint folyószámlát a vele szemben esedékessé vált követelése összegével. 5. A Bank jogosult az Adós, vagy bármely harmadik fél teljesítéseit, vagy az egyéb biztosítékokból származó bevételeket a követelésnek a kezességgel nem fedezett részére elszámolni. 6. A Kezes kijelenti, hogy az Adós tartozáselismerő nyilatkozatát a Szerződésből eredő követelés fennállása és összegszerűsége vonatkozásában hatályosnak és kötelezőnek ismeri el. 7. A Felek megállapodnak, hogy a Bank nem köteles a Kezes hozzájárulását beszerezni - és a Kezes kötelezettségei változatlan formában fennmaradnak -az Alapszerződés olyan módosításai esetén, amelyek nem jelentik a Szerződés összegének, a Szerződésben meghatározott díjaknak vagy a kamatlábnak a növelését, illetve a Szerződés lejáratának hosszabbítását. 8. A Kezes tudomásul veszi, hogy a Bank nem köteles az Adóssal szemben fennálló követelésének mindenkori állásáról tájékoztatni. Amennyiben a Bankot a hatályos törvények alapján tájékoztatási kötelezettség terheli a Kezes felé, a Bank által nyújtott tájékoztatás haladéktalanul megtettnek minősül, amennyiben a Bank az esemény, feltétel bekövetkeztét követő 25 napon belül írásban megküldi a tájékoztatást a Kezes részére. 9. A Kezes köteles késedelem nélkül értesíteni az Adóst a fizetési felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást kérni a kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről, valamint az Adóst a Bankkal szemben megillető kifogásokról és követelésekről. A Kezes késedelem nélkül köteles a) a Banknak teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről az Adóst késedelem nélkül értesíteni; vagy b) a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról - annak indokát megjelölve az Adóst és a Bankot késedelem nélkül értesíteni. 10. A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy az Adós tartozásának fennállása alatt a Bank első írásbeli felszólítására haladéktalanul megad minden tájékoztatást, ami gazdasági körülményeire vagy bármely vagyontárgyának állapotára, értékére vonatkozik, valamint hogy pénzügyeit úgy alakítja, hogy a Szerződés hatálya alatt bármikor tudja a jelen Szerződést teljesíteni. 11. A Kezes a Szerződésből fennálló kötelezettségek fennállása alatt nem jogosult a Szerződést egyoldalúan megszüntetni. 12. A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen Szerződés keretein túlmenően harmadik személyek felé kezessége állna fenn,úgy a Bank részére bármely kielégítés iránt tett intézkedés során a többi kezesi kötelezettsége vonatkozásában a Banknak a jelen Szerződés alapján kielégítési elsőbbséget biztosít. Több hasonló vagy 17 / 18

18 azonos tartalmú nyilatkozata / kötelezettségvállalása esetén a Kezes a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a jelen pontban tett nyilatkozata az irányadó és alkalmazandó, és erre tekintettel minden korábbi vagy a jelen Szerződés megszűnését követően tett hasonló értelmű nyilatkozatát hatályon kívül helyezi vagy visszavonja. 13. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei és a Bank mindenkor hatályos Kockázatvállalási Üzletszabályzata, továbbá a Polgári Törvénykönyv, az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 14. A Kezes kijelenti, hogy a Bank Általános Szerződési Feltételeit és Kockázatvállalási Üzletszabályzatát megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Kezes jelen Szerződés aláírásával a Szerződés (és mellékletei) általa történt átvételét elismeri. 15. Amennyiben a Szerződés több nyelven készült, úgy az egyes szövegek eltérése, illetve értelmezési kérdések esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 16. A jelen szerződés aláírásával a Kezes a Készfizető Kezességvállalási Szerződés megkötését kezdeményezi. A Kezes tudomásul veszi, hogy a Hitelkérelem alapján az Adós és a Bank közötti Szerződés, illetve a Készfizető Kezességvállalási Szerződés a Hitelkérelem Bank általi jóváhagyásának napján jön létre. A Szerződés és a Készfizető Kezességvállalási Szerződés létrejöttéről a Bank írásban értesíti a Kezest. Kelt,.., 201, hó.. nap Kezes Előttünk, mint tanúk előtt: Cím: Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i): Cím: Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i): 18 / 18

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Termék leírása: A Fair személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra.

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. Termék leírása: A Fair személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra. TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A Fair személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra. A személyi kölcsön igénylőkre

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Fair személyi kölcsön - lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Fair személyi kölcsön - lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Fair személyi kölcsön lakossági személyi kölcsön könnyített hitelbírálati dokumentáción alapuló hitelbírálati eljárás esetére Termék leírása: A fair személyi kölcsön lakossági személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon: +36 47 580 011 E-mail: kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám: 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon +36 47 580 011 E-mail kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank).

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Lakossági Hitelek kondíciói ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN Magánszemélyek részére Érvényes: 2017. június 01 -tól/től visszavonásig A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Bank képviselőjének kézjegye Tanúk kézjegye Igénylő(k) kézjegye Sberbank-Telebank: /12

Bank képviselőjének kézjegye Tanúk kézjegye Igénylő(k) kézjegye Sberbank-Telebank: /12 Ügyszám: Biankó szám: 01-43-007 FOLYÓSZÁMLAHITEL - KÉRELEM (Folyószámlahitel-szerződés magánszemélyek részére - Különös Rész ) Az alulírott hiteligénylő(k) (a továbbiakban együtt: Adós) jelen

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.05.03. Jelen Hirdetmény a 2016.05.03. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben