A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)"

Átírás

1 X/33-9/ /Ökth. 2./ pont melléklete 2. melléklet A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Készült: Tiszaújváros, július 4. Nagyné Kántor Judit mb. főigazgató Jóváhagyta: Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete X/33-9/ /Ökt. határozatával Hatályos: szeptember 1.

2 2 Tartalomjegyzék 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az intézmény alaptevékenységének működését meghatározó jogszabályok Az intézmény tevékenységének meghatározása Az intézmény típus szerinti besorolása Az intézmény felügyeleti szervei Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Feladat ellátást szolgáló vagyon A vagyon feletti rendelkezés joga Az intézmény gazdálkodása... 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Az intézmény alaptevékenysége Az intézmény tevékenységeinek szakfeladatrend szerinti részletes besorolása Vállalkozási tevékenységre vonatkozó előírások III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERE Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője, a vezető-helyettesek és az általuk irányított munkakörök feladata, hatásköre Az intézmény szervezeti egységeinek feladatai Betegellátást végző egységek Igazgatási és funkcionális feladatot ellátók A szolgáltatások teljesítéséhez igénybe vett közreműködők működésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó előírások A szervezeti egységek egymás közötti és intézményen kívüli kapcsolattartás rendje Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Vezetők és alkalmazottak közötti kapcsolattartás Adatszolgáltatás külső szervezetek részére A vezetést segítő, a tanácsadó szervek, döntést-előkészítő fórumok IV. AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS RENDJE Intézményi dolgozók munkavégzéssel kapcsolatos szabályai A munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek A munkaidő beosztása A dolgozók általános kötelezettségei Szabadság A helyettesítés rendje Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése Az intézmény szakdolgozóinak kötelező továbbképzése, szakmai regisztrációja A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése Kártérítési kötelezettség Anyagi felelősség Intézményi dolgozók betegellátási tevékenységhez kapcsolódó jogai és kötelességei... 49

3 3 2.1.Az ellátás megtagadásának joga az egészségügyi dolgozó részéről Titoktartási kötelezettség Az egészségügyi dolgozók védelme V. AZ INTÉZMÉNY BETEGELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYAI A járóbetegek ellátásának általános rendje A működés általános szabályai A betegfogadás rendje a szakrendelésen A szakorvosi vizsgálatok rendje A szakrendelések együttműködése A gyógykezelés rendje Gondozási módszer alkalmazása A Fiziko-, és balneoterápiás részleg működési rendje A betegfogadás rendje Kezelések megkezdése és igénybevétele Medencefürdő igénybevétele Öltöző szekrények igénybevétele Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének intézeti rendje Az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje Az egészségügyi dokumentáció megismerésének, illetve kiadásának rendje A betegfogatási lista vezetésének rendje A betegek jogainak érvényesítési lehetőségei VI. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok Bankszámlák feletti rendelkezés A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendje VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az intézmény ügyiratkezelése Bélyegzők használata, kezelése Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje Az intézményben végezhető reklámtevékenység Az intézményi óvó, védő előírások Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Vagyonnyilatkozatra kötelezettek Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése Vagyonnyilatkozatok kezelése őrzése VIII. BELSŐ ELLENŐRZÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 64

4 4 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által április 26-án jóváhagyott X/279/ /Ökt. határozatban foglalt Alapító Okiratához igazodóan a gyógyintézet szervezeti felépítését, és annak működési rendjét szabályozza, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében meghatározottakat A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (a továbbiakban: intézmény) vezetőire és dolgozóira (függetlenül az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól), számukra a jogszabályokban, felügyeleti szerv által hozott döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírások alkalmazására Az intézmény alaptevékenységének működését meghatározó jogszabályok évi CLIV. Törvény az egészségügyről, évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről, évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, - 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, - 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról, - 9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről,

5 5-60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről, - 43/2003. (VII.29.) EszCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről, - 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról, - 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről, - 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény alapító szerve: Leninváros Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Intézmény alapításának ideje: szeptember 15 Az intézmény törzsszáma: Alapító Okirat kelte: április 26. Módosítás hatályba lépése: június 4. Alapító Okirat száma: X/279/ /Ökth. 3. Az intézmény tevékenységének meghatározása Intézmény elnevezése: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Az intézmény székhelye: Tiszaújváros, Bethlen G. út Külső telephelyei: Tiszaújváros, Teleki Blanka utca 2. Tiszaújváros, Ady E. út. 1. Tiszaújváros, Neumann J. út 1.

6 6 Az intézmény jogállása: Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény fenntartója: Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Tiszaújváros Városi Önkormányzat Finanszírozója: Országos Egészségbiztosítási Pénztár és Tiszaújváros Város Önkormányzata Az intézmény működési területe: a mindenkor hatályos finanszírozási szerződés szerinti területi ellátási kötelezettség alapján kerül meghatározásra. Ügyeleti ellátás esetén: Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, Oszlár Tiszapalkonya községek Védőnői és iskola-egészségügyi ellátás esetén: Tiszaújváros közigazgatási területe 3.1. Az intézmény típus szerinti besorolása A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézet, amely járóbeteg szakellátást és gyógyfürdő ellátását nyújt, valamint az Önkormányzat megbízásából ellátja az alapellátás szervezésével, működésével kapcsolatos teendőket is. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3.2. Az intézmény felügyeleti szervei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

7 7 Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Népegészségügyi Intézete a szakfelügyelő főorvosok és munkatársain keresztül: - házi gyermekorvosi szolgálat, - háziorvosi szolgálat, - központi ügyeleti ellátás, - védőnői szolgálat, - szakrendelések, - gyógyfürdő ellátás, - foglalkozás-egészségügyi szolgálat, - fogorvosi ellátás, - fogászati ügyeleti ellátás, - mozgó szakorvosi szolgálat, - egynapos sebészeti ellátás, - otthoni szakápolás, - otthoni hospice ellátás, - nappali kúraszerű ellátás. Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Az intézmény törvényességi felügyeleti szerve: Tiszaújváros Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője 3.3. Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, valamint a 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény és a évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony)

8 8 az irányadó. Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje A kinevezés és a kinevezés visszavonása, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása a Tiszaújváros Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik. A kinevezés nyilvános pályázat útján a hatályos jogszabály alapján határozott időre, öt éves időtartamra történhet. Az intézmény vezetője: Főigazgató 3.5. Feladat ellátást szolgáló vagyon Tiszaújváros Városi Önkormányzata tulajdonában lévő épületek; a vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre állnak, illetve használatban vannak az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok: - Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, Tiszaújváros, Bethlen G. út Hsz: 982/10 - Tiszaszederkény városrész Rendelő, Tiszaújváros, Ady E. út 1., Hsz: 192 A szakmai és funkcionális feladatok ellátásához bérleményként illetve térítésmentesen rendelkezésre áll: - Fiziko- és Balneoterápiás Részleg, Tiszaújváros, Teleki B. út 2., Hsz: 1235/4 - Tiszaparti városrész Rendelő, Tiszaújváros, Neuman J. út 1., Hsz: 1626/ A vagyon feletti rendelkezés joga A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat a Tiszaújváros Városi Önkormányzat gyakorolja. Az intézmény vezetője köteles a vagyonhasznosítás során az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységek ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont. Az alaptevékenység érdekében nem használt vagyon ideiglenes hasznosítására Tiszaújváros Önkormányzatának vagyonáról, vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló többszörösen módosított 5/1998. (IV.10.) számú rendelet 18. -ában foglaltak az irányadók.

9 9 A vagyonhasznosításból befolyó bevétel az intézmény feladatainak ellátására fordítható. 4. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény éves működési költségvetését: az Egészségbiztosítási Alap kezelője, átvállalt feladatok esetében a Tiszaújváros Önkormányzata és az intézmény saját bevételei biztosítják. Az intézmény éves költségvetését Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az intézmény vezetője bérgazdálkodási jogkörrel bír és rendelkezik az éves költségvetésben meghatározott pénzeszközök felett. Az intézmény pénzforgalmi jelzőszáma: Az intézmény bankszámlaszáma: OTP Az intézmény OEP finanszírozási alszámla száma: OTP Az intézmény TÁMOP /A/09/2 projekt alszámla száma: OTP Az intézmény háziorvosi bankszámlaszáma: OTP Az intézmény TB törzsszáma: Az intézmény adóigazgatási száma: Az Általános Forgalmi Adó Törvény szerint az adót általános szabályok szerint állapítja meg. Alaptevékenységi köre: tárgyi adómentes Költségvetés, tervezés, végrehajtás: A szakmai feladatellátás és feltételei, valamint a költségvetési koncepció után kerül sor a részletes tervezésre, mely: - Bevételek és kiadások előirányzatának megállapítása, - Finanszírozás tervének kidolgozása, - Költségvetési létszámkeret megállapítása, - Költségvetési mutatószámok kidolgozása (teljesítmény és feladatmutatók).

10 10 Különleges előírások: - A költségvetési főösszegeknek egyensúlyban kell lenniük. - A tervezett előirányzatokat szöveges és számszaki indoklással kell alátámasztani. - A kiemelt előirányzatok betartása kötelező, a kiadás oldalon azokat túllépni nem lehet. II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1. Az intézmény alaptevékenysége Gyógyító-megelőző ellátás keretében óvja a területéhez tartozó és a hozzá forduló lakosság egészségét, munkaképességét, megakadályozza a megbetegedést, az állapotromlást. Megbetegedés esetén célja az egészség, a munkaképesség mielőbbi a lehetséges mértékig történő helyreállítása és a betegek egészségügyi rehabilitációja. Az intézmény külső telephelyeként működő Fiziko- és Balneoterápiás Részlegben (továbbiakban Részleg), országos ellátási területen krónikus reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai, neurológiai betegségek okozta funkcióromlás javítását szolgáló rehabilitációs kezeléseket végez. Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatrend szerint: Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fogorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Háziorvosi alapellátás

11 Háziorvosi ügyeleti ellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Járóbetegek egynapos ellátása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás Az intézmény tevékenységeinek szakfeladatrend szerinti részletes besorolása Háziorvosi alapellátás Praxisában bejelentkezett betegek egészségi állapotára fokozottan figyel. Prevenciós ellátásuk körében szűrésüket, megfigyelésüket végzi, életmódi tanácsokat ad. Betegek gondozását, szükség esetén szakellátásra való utalását végzi Háziorvosi ügyeleti ellátás A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója a Városi Önkormányzat megbízásából (működtetési szerződésben és külön megállapodás alapján) szakmai és szervezeti irányítást-felügyeletet gyakorol: Alapellátás keretén belül: - vállalkozó háziorvosi, - vállalkozó házi gyermekorvosi, - központi ügyelet - és fogászati ellátás tekintetében Járóbetegek gyógyító szakellátása A szakorvosok által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg ellátást nem igénylő krónikus betegségek gondozásával foglalkozó szakellátásokat működtet a következő szakmákban: - belgyógyászat, ezen belül diabetológia, - dietetika, - kardiológia, - sebészet, traumatológia, - szülészet-nőgyógyászat,

12 12 - fül-orr-gégészet, audiológia, - szemészet, - bőr- és nemibeteg gyógyászat, - ideggyógyászat, - ortopédia, - gyermek ortopédia, - gyermek pszichológia, - urológia, - onkológia - reumatológia, - mozgásszervi rehabilitáció, - gyermek mozgásszervi rehabilitáció, - tüdőgyógyászat, - elmegyógyászat, - sportorvosi szakrendeléseket működtet. Egynapos beavatkozásokat végez az alábbi szakellátásoknál: - sebészet, - nőgyógyászat, - szemészet, - ortopédia, - urológia Járóbetegek gyógyító gondozása Fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozást végeznek az alábbi rendelések: - pszichiátriai, pszichológia, - bőr- és nemibeteg, - tüdőgyógyászat, - onkológia.

13 13 Egyéb szakellátások: Ifjúság-egészségügyi gondozás: Iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi ellátást, és hozzá kapcsolódóan védőnői ellátást működtet, amelyek feladata a kiskorúak egészségnevelése, szűrése, védőoltása, iskolaegészségügyi ellátása, valamint a 6-18 éves tanulók gondozása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás A nők fokozott védelme érdekében megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával foglalkozó védőnői szolgálatokat működtet Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátást végez a munkát végző személyek egészségének megóvása, a munkahelyi betegségek kialakulásának megelőzése érdekében Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás A gyermekgyógyászat, valamint a szülészet, nőgyógyászat területén mozgó szakorvosi szolgálat működik Fogorvosi szakellátás A Városi Önkormányzat megbízásából (működtetési szerződésben és külön megállapodás alapján) szakmai és szervezeti irányítást-felügyeletet gyakorol: éves korig iskola-egészségügyi ellátást is végző vállalkozó fogorvosi szolgálatok felett. Fogászati röntgen szakrendelést működtet Fogorvosi ügyeleti ellátás A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet részleges OEP finanszírozás mellett fogászati ügyeletet működtet, valamint szakmai, szervezeti irányítást és felügyeletet gyakorol az ellátás tekintetében.

14 14 A szakellátás és egyéb ellátás tevékenységét diagnosztikai egységek segítik: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - laboratórium, amely a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggően beutalás alapján klinikai laboratóriumi vizsgálatokat végez Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - röntgen, - tüdőszűrés, - hasi, emlő és pajzsmirigy ultrahang, - nőgyógyászati ultrahang, - gyermek ultrahang, - kardiológia ultrahang, amely a gyógyító ellátással összefüggően beutalás alapján képalkotó szolgáltatásokat nyújt Fizikoterápiás szolgáltatás A reumatológia és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés szakmai felügyeletével járóbeteg ellátási formában: - fizikoterápia, - gyógytorna, - balneoterápiás kezeléseket végez Otthoni (egészségügyi) szakápolás A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárások Járóbetegek egynapos ellátása A beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátása (pl. infúziós terápia) Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

15 15 A betegek legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozások. (sebészet, nőgyógyászat, szemészet, ortopédia, urológia) M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás 2. Vállalkozási tevékenységre vonatkozó előírások Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERE 1. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését az 1. és 2. számú szervezeti ábra tartalmazza. 2. Az intézmény vezetője, a vezető-helyettesek és az általuk irányított munkakörök feladata, hatásköre 2.1 Főigazgató feladata, hatásköre - Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Kinevezése, megbízása és a megbízás visszavonása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat - átruházott hatáskörben - a polgármester gyakorolja. - Megbízása a 13/2002. (III.28) EüM. Rendelet és a 43/2003. (VII.29.) EszCsM rendelet alapján pályázati eljárás útján, határozott időre, öt évi időtartamra történik. - Munkáltatói és fegyelmi jogkört gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója vonatkozásában. - Végrehajtja és végrehajtatja a törvények és rendeletek, illetve a felügyeleti szervek határozataiból és utasításaiból adódó feladatokat. - A mindenkor hatályos jogszabályok alapján az intézmény nevében kötelezettséget vállal a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett az éves költségvetésben jóváhagyott feladatok és előirányzatok terhére. A kötelezettségvállalások teljesítésekor utalványozási jogkörrel rendelkezik a kifizetések tekintetében, mely

16 16 utalványozási jogkört írásban az általa megbízott személyekre átruházhat a mindenkor érvényes intézeti gazdálkodási szabályzat alapján. - Felügyeli az intézmény beszerzési folyamatait. - Az orvosigazgató közreműködésével értékeli az intézmény betegellátási mutatóit. - Összehangolja és biztosítja a vezetői értekezlet rendszeres működését, üléseit vezeti. - Biztosítja a Szakmai Vezető testület rendszeres működésének feltételeit. - Az orvosigazgató közreműködésével szervezi és irányítja a város lakosságának egészségügyi ellátását. - Képviseli az intézményt a külső szervek előtt. - A rendelőintézet és a vállalkozó házi-, szak-, és fogorvosok között koordinátor szerepét tölti be, az orvosigazgató közreműködésével ellenőrzési és intézkedési jogkörrel bír a betegellátás biztosítása és az önkormányzati tulajdon védelme tekintetében. - A munkavédelem irányítása. Kizárólagos át nem ruházható - hatáskörbe tartozik: - a vezető helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása, - a vezető helyettesek munkaköri leírásának meghatározása, - a jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása, - az intézmény szervezeti és működéséi szabályzata, az intézményi házirend, illetve ennek módosítására irányuló javaslat előkészítése és jóváhagyás végett az intézményfenntartóhoz való felterjesztése, - az intézmény szakmai tervének elkészítése és fenntartói elfogadásra való benyújtása, - az intézmény belső minőségügyi rendszere tevékenységének felügyelete, - a belső ellenőrzési tevékenységének irányítása és felügyelete, - a gyógyintézet tevékenysége elleni panasz kivizsgálása, elintézése, indokolt esetben az orvosigazgató közreműködésével.

17 17 Egyéb feladatai: - Az orvosigazgató közreműködésével a belső szervezeti egységek felépítésének meghatározása, munkájának irányítása, összehangolása és ellenőrzése. - Az orvosigazgató bevonásával tanulmányozza a lakosság megbetegedési viszonyait, a statisztikai adatokat értékeli, hasznosítja. - Tanulmányozza és értékeli a lakosság és a betegek véleményét az intézmény működéséről. Felelős: - az intézmény működéséért és kiemelten a gyógyító-megelőző betegellátó munka eredményességéért, - a működést szabályozó törvények és rendeletek végrehajtásáért, betartatásáért, - a munkafeltételek biztosításáért, - a belső minőségügyi rendszer működtetési feltételeinek megteremtéséért, - a gazdálkodási szabályok betartásáért és betartatásáért, - az etikai szabályok betartásáért, betartatásáért, - a beszerzési folyamatokért, - az intézményi bérkeret betartásáért. A főigazgatót feladatainak ellátásában a Szakmai Vezető Testület, valamint a vezető helyettesek segítik Orvosigazgató (A főigazgató általános helyettese) feladatai és hatásköre - A főigazgató bízza meg pályázati eljárás keretében határozott legfeljebb öt év időtartamra. - Feladatkörébe tartozik a gyógyintézetben nyújtott orvosi tevékenység felügyelete és összehangolása. - A mindenkor hatályos jogszabályok alapján az intézmény nevében a főigazgató távollétében, átruházott jogkörben kötelezettséget vállal a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett az éves költségvetésben jóváhagyott feladatok és előirányzatok terhére. A kötelezettségvállalások teljesítésekor ugyan-

18 18 csak átruházott jogkörben utalványozási jogkörrel rendelkezik a kifizetések tekintetében, a mindenkor érvényes intézeti gazdálkodási szabályzat alapján. - Munkakörébe tartozik az évi XLVII. törvényben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről meghatározott adatvédelmi felelős feladatainak ellátása, az adatkezelési és adatvédelmi tevékenység folyamatos irányítása. - Szervezi és koordinálja az intézetben dolgozó szakorvosok továbbképzéseit az intézeti vezető ápoló bevonásával. - Szakmai, szervezeti és szervezési kérdésekben a főigazgató távollétében utasítási jogkörrel rendelkezik az intézeti vezető ápoló irányában. - Biztosítja és felügyeli az egészségügyi dokumentáció vezetésének szabályszerűségét, ellenőrzi a dokumentáció vezetését, valamint a betegjogok érvényesülését. - A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. - Irányítja a polgári védelmi feladatokat orvos-szakmai vonatkozásban. - Orvos-szakmai felügyeletet gyakorol a munka-, tűz- és környezetvédelem vonatkozásában. - Koordinálja, biztosítja és felügyeli a központi ügyeleti szolgálat és fogászati ügyelet működését, jóváhagyja és felügyeli a háziorvosok által péntek délutánonként nyújtott erősített készenléti szolgálat működését. - Biztosítja, ellenőrzi és felügyeli a gyógyintézet higiénés rendjét, tevékenységét. - Ellenőrzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását. - Ellenőrzi a házirend rendelkezéseinek végrehajtását. - Folyamatosan ellenőrzi a közintézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségét. - Feladatait a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója irányításával külön megbízással szakorvosi tevékenysége mellett látja el.

19 Gazdasági Igazgató feladatai és hatásköre Tiszaújváros Város polgármestere bízza meg pályázati eljárás keretében - határozott időre. A főigazgató távollétében ellátja annak gazdálkodással kapcsolatos feladatés hatáskörét az intézet egészére kiterjedően. A főigazgató irányításával vezeti az intézmény gazdálkodását és irányítja gazdasági részlegét. A főigazgató irányítása mellett az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és intézményüzemeltetési (gondnoksági) feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. Felelős az intézmény könyveinek vezetéséért, az intézet gazdálkodására vonatkozó előírások betartásával. A jogszabályok, valamint a tervezési irányelvek szerint a főigazgatóval együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján az intézmény nevében kötelezettséget vállaló főigazgató, valamint a kötelezettségi szabályzatban meghatározottak szerint a főigazgató általános helyettese mellett ellenjegyzési és érvényesítési jogosultsága van az éves költségvetésben jóváhagyott feladatok és előirányzataik terhére. A kötelezettségvállalások teljesítésekor átruházott jogkörben utalványozási jogkörrel rendelkezik a kifizetések tekintetében a mindenkor érvényes intézeti gazdálkodási szabályzat alapján. Az intézmény egészére vonatkozó gazdasági és pénzügyi szabályozók elkészítése és jóváhagyás után a végrehajtás megszervezése. Figyelemmel kíséri, feldolgozza és értékeli az intézmény ellátottsági és működési mutatóit, elemzi a működés hatékonyságát. Gondoskodik a gazdasági csoport dolgozóinak továbbképzéséről. Elkészíti a gazdasági csoport dolgozóinak munkaköri leírását. Elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb szabályzatok gazdasági vonatkozású részét, illetőleg javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

20 20 Gondoskodik az intézmény gazdálkodási és pénzügyi feladatira vonatkozó jogszabályok, előírások érvényesítéséről, ellenőrzi annak végrehajtását. Gondoskodik a gazdálkodási eredmények folyamatos elemzéséről, a hatékonyság, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása érdekében. Megszervezi az intézmény vagyonvédelmi rendszerét Intézeti vezető ápoló feladata és hatásköre: - Pályázat eredményeként határozatlan időre a főigazgató bízza meg. - A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben, valamint a Fiziko- és Balneoterápiás Részlegben (a továbbiakban Részleg) ellátja az intézeti vezető ápolói feladatokat. A hatékony munkavégzés érdekében munkáját két helyettes segíti. - Irányítja a szakdolgozók, takarítónők, betegkísérők, központi steril kezelők, betegirányítók, az esetmenedzseren keresztül az egynapos sebészeten dolgozók és a Részleg karbantartójának tevékenységét, és részt vesz a szakdolgozókat érintő döntéshozatalban. - Szakmai, szervezeti és szervezési, valamint gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben együttműködik a főigazgatóval, orvosigazgatóval, a gazdasági igazgatóval. - Koordinátor szerepet tölt be a Részleg épületének tulajdonosával a TiszaSzolg 2004 Kft. megbízottjával a Részlegben felmerülő üzemeltetési problémák megoldása érdekében. Bármely működészavar vagy más felmerülő kérdés esetében beszámolási kötelezettsége van a Rendelőintézet főigazgatója felé. - Szervezi és felügyeli a Részlegben esedékes karbantartásokat, a felmerülő beszerzési igényeket. - Közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában. - Ellenőrzi az intézeti házirendben foglalt rendelkezések végrehajtását. - Biztosítja a szakdolgozók feladataira vonatkozó szabályok, előírások érvényesítését, ellenőrzi végrehajtásukat. - Figyelemmel kíséri, feldolgozza, értékeli a Rendelőintézet és a Részleg betegforgalmi és működési mutatóit, elemzi ezek hatékonyságát. - Elkészíti a szakdolgozók és egyéb alkalmazottak munkaköri leírását.

21 21 - Szervezi és koordinálja az orvosok és szakdolgozók továbbképzéseit, ezekről tételes nyilvántartást vezet, valamint a következő évre erre vonatkozóan költségbecslést készít. - Koordinátor szerepet tölt be a védőnői szolgálat és a Rendelőintézet között. - Kapcsolatot tart és felügyeli a gyógyúszás foglalkozást tartó szakember munkáját. Figyelemmel kíséri a dokumentáció megfelelőségét, és a kifizetés alapját képező elszámolást vezeti. A felmerülő kérdésekben koordináló szerepet tölt be. - A Rendelőintézetben és Részlegben folyó gyakorlati oktatási tevékenységet felügyeli, koordinálja. Kapcsolatot tart a képző intézmények képviselőivel. - Fizetős szolgáltatások (pl. menedzserszűrés) koordinálásában, szervezésében és társadalombiztosítással végzett kezelésektől elkülönített formában történő végzésére felügyel. - Kapcsolatot tart a szakmai felügyelő szervekkel és más egészségügyi Intézmények szakdolgozói vezetőivel. - A megbízott higiénikus orvossal és infekció kontroll szakemberrel együttműködve elkészíti és aktualizálja az Infekció Kontroll Kézikönyvet. Gondoskodik a jogszabályi előírásokban elrendelt infekció kontrollos és surveillance jelentési kötelezettségek végrehajtásáról. Folyamatosan felügyeli az Intézet és a Részleg higiénés állapotát. - Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van szakdolgozói és higiénés területen. - Felügyeli és ellenőrzi a Rendelőintézet és a Részleg takarítási minőségét. - Beosztott dolgozóira vonatkozóan szabadságok és távollétek engedélyezésére delegált munkáltatói jogkörrel rendelkezik. - Vezetői értekezleteken javaslattételi joga van Minőségügyi megbízott feladata és hatásköre - Határozatlan időre a főigazgató bízza meg. - A Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet minőségügyi rendszerének irányítója, aki rendelkezik a minőségügyi rendszer működtetéséhez szükséges joggal és hatáskörrel.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ á É Ű Ö É Á á í ó ő á á ó á é á á é á á é á á á ö é á á ó é á é é á Ö Á á á 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ Az államháztartásról szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. -ban foglaltak végrehajtására, az egyes

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Tel: 458-4500 Fax: 458-4656 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: 149. 76/516-700 Fax: 76/481-219

6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: 149. 76/516-700 Fax: 76/481-219 Az elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott dokumentum a nyomtatás napján érvényes. A nyomtatás dátuma: 2013.11.20. B Á CS-KIS K UN ME GYEI KÓRHÁZ S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m Á l

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. oldal, összesen: 73 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum kódja: SZMSZ File név: SZMSZ1 A példány sorszáma: Oldalszám: Mellékletek száma: 2. oldal, összesen: 73 I.

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 6 2. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail:

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben