A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)"

Átírás

1 X/33-9/ /Ökth. 2./ pont melléklete 2. melléklet A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Készült: Tiszaújváros, július 4. Nagyné Kántor Judit mb. főigazgató Jóváhagyta: Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete X/33-9/ /Ökt. határozatával Hatályos: szeptember 1.

2 2 Tartalomjegyzék 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az intézmény alaptevékenységének működését meghatározó jogszabályok Az intézmény tevékenységének meghatározása Az intézmény típus szerinti besorolása Az intézmény felügyeleti szervei Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Feladat ellátást szolgáló vagyon A vagyon feletti rendelkezés joga Az intézmény gazdálkodása... 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Az intézmény alaptevékenysége Az intézmény tevékenységeinek szakfeladatrend szerinti részletes besorolása Vállalkozási tevékenységre vonatkozó előírások III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERE Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője, a vezető-helyettesek és az általuk irányított munkakörök feladata, hatásköre Az intézmény szervezeti egységeinek feladatai Betegellátást végző egységek Igazgatási és funkcionális feladatot ellátók A szolgáltatások teljesítéséhez igénybe vett közreműködők működésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó előírások A szervezeti egységek egymás közötti és intézményen kívüli kapcsolattartás rendje Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Vezetők és alkalmazottak közötti kapcsolattartás Adatszolgáltatás külső szervezetek részére A vezetést segítő, a tanácsadó szervek, döntést-előkészítő fórumok IV. AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS RENDJE Intézményi dolgozók munkavégzéssel kapcsolatos szabályai A munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek A munkaidő beosztása A dolgozók általános kötelezettségei Szabadság A helyettesítés rendje Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése Az intézmény szakdolgozóinak kötelező továbbképzése, szakmai regisztrációja A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése Kártérítési kötelezettség Anyagi felelősség Intézményi dolgozók betegellátási tevékenységhez kapcsolódó jogai és kötelességei... 49

3 3 2.1.Az ellátás megtagadásának joga az egészségügyi dolgozó részéről Titoktartási kötelezettség Az egészségügyi dolgozók védelme V. AZ INTÉZMÉNY BETEGELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYAI A járóbetegek ellátásának általános rendje A működés általános szabályai A betegfogadás rendje a szakrendelésen A szakorvosi vizsgálatok rendje A szakrendelések együttműködése A gyógykezelés rendje Gondozási módszer alkalmazása A Fiziko-, és balneoterápiás részleg működési rendje A betegfogadás rendje Kezelések megkezdése és igénybevétele Medencefürdő igénybevétele Öltöző szekrények igénybevétele Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének intézeti rendje Az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje Az egészségügyi dokumentáció megismerésének, illetve kiadásának rendje A betegfogatási lista vezetésének rendje A betegek jogainak érvényesítési lehetőségei VI. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok Bankszámlák feletti rendelkezés A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendje VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az intézmény ügyiratkezelése Bélyegzők használata, kezelése Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje Az intézményben végezhető reklámtevékenység Az intézményi óvó, védő előírások Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Vagyonnyilatkozatra kötelezettek Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése Vagyonnyilatkozatok kezelése őrzése VIII. BELSŐ ELLENŐRZÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 64

4 4 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által április 26-án jóváhagyott X/279/ /Ökt. határozatban foglalt Alapító Okiratához igazodóan a gyógyintézet szervezeti felépítését, és annak működési rendjét szabályozza, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében meghatározottakat A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (a továbbiakban: intézmény) vezetőire és dolgozóira (függetlenül az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól), számukra a jogszabályokban, felügyeleti szerv által hozott döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírások alkalmazására Az intézmény alaptevékenységének működését meghatározó jogszabályok évi CLIV. Törvény az egészségügyről, évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről, évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, - 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, - 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról, - 9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről,

5 5-60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről, - 43/2003. (VII.29.) EszCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről, - 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról, - 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről, - 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény alapító szerve: Leninváros Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Intézmény alapításának ideje: szeptember 15 Az intézmény törzsszáma: Alapító Okirat kelte: április 26. Módosítás hatályba lépése: június 4. Alapító Okirat száma: X/279/ /Ökth. 3. Az intézmény tevékenységének meghatározása Intézmény elnevezése: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Az intézmény székhelye: Tiszaújváros, Bethlen G. út Külső telephelyei: Tiszaújváros, Teleki Blanka utca 2. Tiszaújváros, Ady E. út. 1. Tiszaújváros, Neumann J. út 1.

6 6 Az intézmény jogállása: Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény fenntartója: Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Tiszaújváros Városi Önkormányzat Finanszírozója: Országos Egészségbiztosítási Pénztár és Tiszaújváros Város Önkormányzata Az intézmény működési területe: a mindenkor hatályos finanszírozási szerződés szerinti területi ellátási kötelezettség alapján kerül meghatározásra. Ügyeleti ellátás esetén: Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, Oszlár Tiszapalkonya községek Védőnői és iskola-egészségügyi ellátás esetén: Tiszaújváros közigazgatási területe 3.1. Az intézmény típus szerinti besorolása A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézet, amely járóbeteg szakellátást és gyógyfürdő ellátását nyújt, valamint az Önkormányzat megbízásából ellátja az alapellátás szervezésével, működésével kapcsolatos teendőket is. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3.2. Az intézmény felügyeleti szervei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

7 7 Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Népegészségügyi Intézete a szakfelügyelő főorvosok és munkatársain keresztül: - házi gyermekorvosi szolgálat, - háziorvosi szolgálat, - központi ügyeleti ellátás, - védőnői szolgálat, - szakrendelések, - gyógyfürdő ellátás, - foglalkozás-egészségügyi szolgálat, - fogorvosi ellátás, - fogászati ügyeleti ellátás, - mozgó szakorvosi szolgálat, - egynapos sebészeti ellátás, - otthoni szakápolás, - otthoni hospice ellátás, - nappali kúraszerű ellátás. Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Az intézmény törvényességi felügyeleti szerve: Tiszaújváros Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője 3.3. Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, valamint a 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény és a évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony)

8 8 az irányadó. Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje A kinevezés és a kinevezés visszavonása, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása a Tiszaújváros Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik. A kinevezés nyilvános pályázat útján a hatályos jogszabály alapján határozott időre, öt éves időtartamra történhet. Az intézmény vezetője: Főigazgató 3.5. Feladat ellátást szolgáló vagyon Tiszaújváros Városi Önkormányzata tulajdonában lévő épületek; a vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre állnak, illetve használatban vannak az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok: - Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, Tiszaújváros, Bethlen G. út Hsz: 982/10 - Tiszaszederkény városrész Rendelő, Tiszaújváros, Ady E. út 1., Hsz: 192 A szakmai és funkcionális feladatok ellátásához bérleményként illetve térítésmentesen rendelkezésre áll: - Fiziko- és Balneoterápiás Részleg, Tiszaújváros, Teleki B. út 2., Hsz: 1235/4 - Tiszaparti városrész Rendelő, Tiszaújváros, Neuman J. út 1., Hsz: 1626/ A vagyon feletti rendelkezés joga A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat a Tiszaújváros Városi Önkormányzat gyakorolja. Az intézmény vezetője köteles a vagyonhasznosítás során az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységek ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont. Az alaptevékenység érdekében nem használt vagyon ideiglenes hasznosítására Tiszaújváros Önkormányzatának vagyonáról, vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló többszörösen módosított 5/1998. (IV.10.) számú rendelet 18. -ában foglaltak az irányadók.

9 9 A vagyonhasznosításból befolyó bevétel az intézmény feladatainak ellátására fordítható. 4. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény éves működési költségvetését: az Egészségbiztosítási Alap kezelője, átvállalt feladatok esetében a Tiszaújváros Önkormányzata és az intézmény saját bevételei biztosítják. Az intézmény éves költségvetését Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az intézmény vezetője bérgazdálkodási jogkörrel bír és rendelkezik az éves költségvetésben meghatározott pénzeszközök felett. Az intézmény pénzforgalmi jelzőszáma: Az intézmény bankszámlaszáma: OTP Az intézmény OEP finanszírozási alszámla száma: OTP Az intézmény TÁMOP /A/09/2 projekt alszámla száma: OTP Az intézmény háziorvosi bankszámlaszáma: OTP Az intézmény TB törzsszáma: Az intézmény adóigazgatási száma: Az Általános Forgalmi Adó Törvény szerint az adót általános szabályok szerint állapítja meg. Alaptevékenységi köre: tárgyi adómentes Költségvetés, tervezés, végrehajtás: A szakmai feladatellátás és feltételei, valamint a költségvetési koncepció után kerül sor a részletes tervezésre, mely: - Bevételek és kiadások előirányzatának megállapítása, - Finanszírozás tervének kidolgozása, - Költségvetési létszámkeret megállapítása, - Költségvetési mutatószámok kidolgozása (teljesítmény és feladatmutatók).

10 10 Különleges előírások: - A költségvetési főösszegeknek egyensúlyban kell lenniük. - A tervezett előirányzatokat szöveges és számszaki indoklással kell alátámasztani. - A kiemelt előirányzatok betartása kötelező, a kiadás oldalon azokat túllépni nem lehet. II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1. Az intézmény alaptevékenysége Gyógyító-megelőző ellátás keretében óvja a területéhez tartozó és a hozzá forduló lakosság egészségét, munkaképességét, megakadályozza a megbetegedést, az állapotromlást. Megbetegedés esetén célja az egészség, a munkaképesség mielőbbi a lehetséges mértékig történő helyreállítása és a betegek egészségügyi rehabilitációja. Az intézmény külső telephelyeként működő Fiziko- és Balneoterápiás Részlegben (továbbiakban Részleg), országos ellátási területen krónikus reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai, neurológiai betegségek okozta funkcióromlás javítását szolgáló rehabilitációs kezeléseket végez. Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatrend szerint: Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fogorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Háziorvosi alapellátás

11 Háziorvosi ügyeleti ellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Járóbetegek egynapos ellátása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás Az intézmény tevékenységeinek szakfeladatrend szerinti részletes besorolása Háziorvosi alapellátás Praxisában bejelentkezett betegek egészségi állapotára fokozottan figyel. Prevenciós ellátásuk körében szűrésüket, megfigyelésüket végzi, életmódi tanácsokat ad. Betegek gondozását, szükség esetén szakellátásra való utalását végzi Háziorvosi ügyeleti ellátás A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója a Városi Önkormányzat megbízásából (működtetési szerződésben és külön megállapodás alapján) szakmai és szervezeti irányítást-felügyeletet gyakorol: Alapellátás keretén belül: - vállalkozó háziorvosi, - vállalkozó házi gyermekorvosi, - központi ügyelet - és fogászati ellátás tekintetében Járóbetegek gyógyító szakellátása A szakorvosok által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg ellátást nem igénylő krónikus betegségek gondozásával foglalkozó szakellátásokat működtet a következő szakmákban: - belgyógyászat, ezen belül diabetológia, - dietetika, - kardiológia, - sebészet, traumatológia, - szülészet-nőgyógyászat,

12 12 - fül-orr-gégészet, audiológia, - szemészet, - bőr- és nemibeteg gyógyászat, - ideggyógyászat, - ortopédia, - gyermek ortopédia, - gyermek pszichológia, - urológia, - onkológia - reumatológia, - mozgásszervi rehabilitáció, - gyermek mozgásszervi rehabilitáció, - tüdőgyógyászat, - elmegyógyászat, - sportorvosi szakrendeléseket működtet. Egynapos beavatkozásokat végez az alábbi szakellátásoknál: - sebészet, - nőgyógyászat, - szemészet, - ortopédia, - urológia Járóbetegek gyógyító gondozása Fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozást végeznek az alábbi rendelések: - pszichiátriai, pszichológia, - bőr- és nemibeteg, - tüdőgyógyászat, - onkológia.

13 13 Egyéb szakellátások: Ifjúság-egészségügyi gondozás: Iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi ellátást, és hozzá kapcsolódóan védőnői ellátást működtet, amelyek feladata a kiskorúak egészségnevelése, szűrése, védőoltása, iskolaegészségügyi ellátása, valamint a 6-18 éves tanulók gondozása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás A nők fokozott védelme érdekében megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával foglalkozó védőnői szolgálatokat működtet Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátást végez a munkát végző személyek egészségének megóvása, a munkahelyi betegségek kialakulásának megelőzése érdekében Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás A gyermekgyógyászat, valamint a szülészet, nőgyógyászat területén mozgó szakorvosi szolgálat működik Fogorvosi szakellátás A Városi Önkormányzat megbízásából (működtetési szerződésben és külön megállapodás alapján) szakmai és szervezeti irányítást-felügyeletet gyakorol: éves korig iskola-egészségügyi ellátást is végző vállalkozó fogorvosi szolgálatok felett. Fogászati röntgen szakrendelést működtet Fogorvosi ügyeleti ellátás A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet részleges OEP finanszírozás mellett fogászati ügyeletet működtet, valamint szakmai, szervezeti irányítást és felügyeletet gyakorol az ellátás tekintetében.

14 14 A szakellátás és egyéb ellátás tevékenységét diagnosztikai egységek segítik: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - laboratórium, amely a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggően beutalás alapján klinikai laboratóriumi vizsgálatokat végez Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - röntgen, - tüdőszűrés, - hasi, emlő és pajzsmirigy ultrahang, - nőgyógyászati ultrahang, - gyermek ultrahang, - kardiológia ultrahang, amely a gyógyító ellátással összefüggően beutalás alapján képalkotó szolgáltatásokat nyújt Fizikoterápiás szolgáltatás A reumatológia és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés szakmai felügyeletével járóbeteg ellátási formában: - fizikoterápia, - gyógytorna, - balneoterápiás kezeléseket végez Otthoni (egészségügyi) szakápolás A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárások Járóbetegek egynapos ellátása A beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátása (pl. infúziós terápia) Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

15 15 A betegek legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozások. (sebészet, nőgyógyászat, szemészet, ortopédia, urológia) M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás 2. Vállalkozási tevékenységre vonatkozó előírások Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERE 1. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését az 1. és 2. számú szervezeti ábra tartalmazza. 2. Az intézmény vezetője, a vezető-helyettesek és az általuk irányított munkakörök feladata, hatásköre 2.1 Főigazgató feladata, hatásköre - Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Kinevezése, megbízása és a megbízás visszavonása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat - átruházott hatáskörben - a polgármester gyakorolja. - Megbízása a 13/2002. (III.28) EüM. Rendelet és a 43/2003. (VII.29.) EszCsM rendelet alapján pályázati eljárás útján, határozott időre, öt évi időtartamra történik. - Munkáltatói és fegyelmi jogkört gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója vonatkozásában. - Végrehajtja és végrehajtatja a törvények és rendeletek, illetve a felügyeleti szervek határozataiból és utasításaiból adódó feladatokat. - A mindenkor hatályos jogszabályok alapján az intézmény nevében kötelezettséget vállal a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett az éves költségvetésben jóváhagyott feladatok és előirányzatok terhére. A kötelezettségvállalások teljesítésekor utalványozási jogkörrel rendelkezik a kifizetések tekintetében, mely

16 16 utalványozási jogkört írásban az általa megbízott személyekre átruházhat a mindenkor érvényes intézeti gazdálkodási szabályzat alapján. - Felügyeli az intézmény beszerzési folyamatait. - Az orvosigazgató közreműködésével értékeli az intézmény betegellátási mutatóit. - Összehangolja és biztosítja a vezetői értekezlet rendszeres működését, üléseit vezeti. - Biztosítja a Szakmai Vezető testület rendszeres működésének feltételeit. - Az orvosigazgató közreműködésével szervezi és irányítja a város lakosságának egészségügyi ellátását. - Képviseli az intézményt a külső szervek előtt. - A rendelőintézet és a vállalkozó házi-, szak-, és fogorvosok között koordinátor szerepét tölti be, az orvosigazgató közreműködésével ellenőrzési és intézkedési jogkörrel bír a betegellátás biztosítása és az önkormányzati tulajdon védelme tekintetében. - A munkavédelem irányítása. Kizárólagos át nem ruházható - hatáskörbe tartozik: - a vezető helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása, - a vezető helyettesek munkaköri leírásának meghatározása, - a jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása, - az intézmény szervezeti és működéséi szabályzata, az intézményi házirend, illetve ennek módosítására irányuló javaslat előkészítése és jóváhagyás végett az intézményfenntartóhoz való felterjesztése, - az intézmény szakmai tervének elkészítése és fenntartói elfogadásra való benyújtása, - az intézmény belső minőségügyi rendszere tevékenységének felügyelete, - a belső ellenőrzési tevékenységének irányítása és felügyelete, - a gyógyintézet tevékenysége elleni panasz kivizsgálása, elintézése, indokolt esetben az orvosigazgató közreműködésével.

17 17 Egyéb feladatai: - Az orvosigazgató közreműködésével a belső szervezeti egységek felépítésének meghatározása, munkájának irányítása, összehangolása és ellenőrzése. - Az orvosigazgató bevonásával tanulmányozza a lakosság megbetegedési viszonyait, a statisztikai adatokat értékeli, hasznosítja. - Tanulmányozza és értékeli a lakosság és a betegek véleményét az intézmény működéséről. Felelős: - az intézmény működéséért és kiemelten a gyógyító-megelőző betegellátó munka eredményességéért, - a működést szabályozó törvények és rendeletek végrehajtásáért, betartatásáért, - a munkafeltételek biztosításáért, - a belső minőségügyi rendszer működtetési feltételeinek megteremtéséért, - a gazdálkodási szabályok betartásáért és betartatásáért, - az etikai szabályok betartásáért, betartatásáért, - a beszerzési folyamatokért, - az intézményi bérkeret betartásáért. A főigazgatót feladatainak ellátásában a Szakmai Vezető Testület, valamint a vezető helyettesek segítik Orvosigazgató (A főigazgató általános helyettese) feladatai és hatásköre - A főigazgató bízza meg pályázati eljárás keretében határozott legfeljebb öt év időtartamra. - Feladatkörébe tartozik a gyógyintézetben nyújtott orvosi tevékenység felügyelete és összehangolása. - A mindenkor hatályos jogszabályok alapján az intézmény nevében a főigazgató távollétében, átruházott jogkörben kötelezettséget vállal a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett az éves költségvetésben jóváhagyott feladatok és előirányzatok terhére. A kötelezettségvállalások teljesítésekor ugyan-

18 18 csak átruházott jogkörben utalványozási jogkörrel rendelkezik a kifizetések tekintetében, a mindenkor érvényes intézeti gazdálkodási szabályzat alapján. - Munkakörébe tartozik az évi XLVII. törvényben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről meghatározott adatvédelmi felelős feladatainak ellátása, az adatkezelési és adatvédelmi tevékenység folyamatos irányítása. - Szervezi és koordinálja az intézetben dolgozó szakorvosok továbbképzéseit az intézeti vezető ápoló bevonásával. - Szakmai, szervezeti és szervezési kérdésekben a főigazgató távollétében utasítási jogkörrel rendelkezik az intézeti vezető ápoló irányában. - Biztosítja és felügyeli az egészségügyi dokumentáció vezetésének szabályszerűségét, ellenőrzi a dokumentáció vezetését, valamint a betegjogok érvényesülését. - A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. - Irányítja a polgári védelmi feladatokat orvos-szakmai vonatkozásban. - Orvos-szakmai felügyeletet gyakorol a munka-, tűz- és környezetvédelem vonatkozásában. - Koordinálja, biztosítja és felügyeli a központi ügyeleti szolgálat és fogászati ügyelet működését, jóváhagyja és felügyeli a háziorvosok által péntek délutánonként nyújtott erősített készenléti szolgálat működését. - Biztosítja, ellenőrzi és felügyeli a gyógyintézet higiénés rendjét, tevékenységét. - Ellenőrzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását. - Ellenőrzi a házirend rendelkezéseinek végrehajtását. - Folyamatosan ellenőrzi a közintézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségét. - Feladatait a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója irányításával külön megbízással szakorvosi tevékenysége mellett látja el.

19 Gazdasági Igazgató feladatai és hatásköre Tiszaújváros Város polgármestere bízza meg pályázati eljárás keretében - határozott időre. A főigazgató távollétében ellátja annak gazdálkodással kapcsolatos feladatés hatáskörét az intézet egészére kiterjedően. A főigazgató irányításával vezeti az intézmény gazdálkodását és irányítja gazdasági részlegét. A főigazgató irányítása mellett az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és intézményüzemeltetési (gondnoksági) feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. Felelős az intézmény könyveinek vezetéséért, az intézet gazdálkodására vonatkozó előírások betartásával. A jogszabályok, valamint a tervezési irányelvek szerint a főigazgatóval együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján az intézmény nevében kötelezettséget vállaló főigazgató, valamint a kötelezettségi szabályzatban meghatározottak szerint a főigazgató általános helyettese mellett ellenjegyzési és érvényesítési jogosultsága van az éves költségvetésben jóváhagyott feladatok és előirányzataik terhére. A kötelezettségvállalások teljesítésekor átruházott jogkörben utalványozási jogkörrel rendelkezik a kifizetések tekintetében a mindenkor érvényes intézeti gazdálkodási szabályzat alapján. Az intézmény egészére vonatkozó gazdasági és pénzügyi szabályozók elkészítése és jóváhagyás után a végrehajtás megszervezése. Figyelemmel kíséri, feldolgozza és értékeli az intézmény ellátottsági és működési mutatóit, elemzi a működés hatékonyságát. Gondoskodik a gazdasági csoport dolgozóinak továbbképzéséről. Elkészíti a gazdasági csoport dolgozóinak munkaköri leírását. Elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb szabályzatok gazdasági vonatkozású részét, illetőleg javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

20 20 Gondoskodik az intézmény gazdálkodási és pénzügyi feladatira vonatkozó jogszabályok, előírások érvényesítéséről, ellenőrzi annak végrehajtását. Gondoskodik a gazdálkodási eredmények folyamatos elemzéséről, a hatékonyság, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása érdekében. Megszervezi az intézmény vagyonvédelmi rendszerét Intézeti vezető ápoló feladata és hatásköre: - Pályázat eredményeként határozatlan időre a főigazgató bízza meg. - A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben, valamint a Fiziko- és Balneoterápiás Részlegben (a továbbiakban Részleg) ellátja az intézeti vezető ápolói feladatokat. A hatékony munkavégzés érdekében munkáját két helyettes segíti. - Irányítja a szakdolgozók, takarítónők, betegkísérők, központi steril kezelők, betegirányítók, az esetmenedzseren keresztül az egynapos sebészeten dolgozók és a Részleg karbantartójának tevékenységét, és részt vesz a szakdolgozókat érintő döntéshozatalban. - Szakmai, szervezeti és szervezési, valamint gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben együttműködik a főigazgatóval, orvosigazgatóval, a gazdasági igazgatóval. - Koordinátor szerepet tölt be a Részleg épületének tulajdonosával a TiszaSzolg 2004 Kft. megbízottjával a Részlegben felmerülő üzemeltetési problémák megoldása érdekében. Bármely működészavar vagy más felmerülő kérdés esetében beszámolási kötelezettsége van a Rendelőintézet főigazgatója felé. - Szervezi és felügyeli a Részlegben esedékes karbantartásokat, a felmerülő beszerzési igényeket. - Közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában. - Ellenőrzi az intézeti házirendben foglalt rendelkezések végrehajtását. - Biztosítja a szakdolgozók feladataira vonatkozó szabályok, előírások érvényesítését, ellenőrzi végrehajtásukat. - Figyelemmel kíséri, feldolgozza, értékeli a Rendelőintézet és a Részleg betegforgalmi és működési mutatóit, elemzi ezek hatékonyságát. - Elkészíti a szakdolgozók és egyéb alkalmazottak munkaköri leírását.

21 21 - Szervezi és koordinálja az orvosok és szakdolgozók továbbképzéseit, ezekről tételes nyilvántartást vezet, valamint a következő évre erre vonatkozóan költségbecslést készít. - Koordinátor szerepet tölt be a védőnői szolgálat és a Rendelőintézet között. - Kapcsolatot tart és felügyeli a gyógyúszás foglalkozást tartó szakember munkáját. Figyelemmel kíséri a dokumentáció megfelelőségét, és a kifizetés alapját képező elszámolást vezeti. A felmerülő kérdésekben koordináló szerepet tölt be. - A Rendelőintézetben és Részlegben folyó gyakorlati oktatási tevékenységet felügyeli, koordinálja. Kapcsolatot tart a képző intézmények képviselőivel. - Fizetős szolgáltatások (pl. menedzserszűrés) koordinálásában, szervezésében és társadalombiztosítással végzett kezelésektől elkülönített formában történő végzésére felügyel. - Kapcsolatot tart a szakmai felügyelő szervekkel és más egészségügyi Intézmények szakdolgozói vezetőivel. - A megbízott higiénikus orvossal és infekció kontroll szakemberrel együttműködve elkészíti és aktualizálja az Infekció Kontroll Kézikönyvet. Gondoskodik a jogszabályi előírásokban elrendelt infekció kontrollos és surveillance jelentési kötelezettségek végrehajtásáról. Folyamatosan felügyeli az Intézet és a Részleg higiénés állapotát. - Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van szakdolgozói és higiénés területen. - Felügyeli és ellenőrzi a Rendelőintézet és a Részleg takarítási minőségét. - Beosztott dolgozóira vonatkozóan szabadságok és távollétek engedélyezésére delegált munkáltatói jogkörrel rendelkezik. - Vezetői értekezleteken javaslattételi joga van Minőségügyi megbízott feladata és hatásköre - Határozatlan időre a főigazgató bízza meg. - A Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet minőségügyi rendszerének irányítója, aki rendelkezik a minőségügyi rendszer működtetéséhez szükséges joggal és hatáskörrel.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 325/2015.(X.29.) határozat a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 42/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

r;jj számú előterjesztés

r;jj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere r;jj számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a alapító okiratának módosításáról I. Tartalmi összefoglaló A egységes

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat sz. határozat 1. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 412/2015. (XI. 19.) KÖKT határozata a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben