T Á J É K O Z T A T Ó a minısített továbbképzésekrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó a minısített továbbképzésekrıl"

Átírás

1 T Á J É K O Z T T Ó a minısített továbbképzésekrıl z Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) októberben megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minısített, amelyeket az alábbi táblázat tartalmaz. táblázat: elsı oszlopában a továbbképzés címét, a másodikban a továbbképzés szervezıjének adatait, a harmadikban a 28/1998 (VI.1) NM rendelet 3. szerinti besorolását (formáját), ) legalább órás elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében egyes szakmai témaköröket feldolgozó, vizsgával záruló továbbképzéseken való részvétel ) olyan regionális, országos, helyi vagy szakmaterületi rendezvényen való részvétel (kongresszus, ankét), ahol legalább 5 elıadás hangzik el,, a negyedikben a továbbképzésen résztvevık körét (célcsoportját), az ötödikben a kontaktszemély elérhetıségét, a hatodikban a továbbképzés tervezett idıpontját, és az utolsóban a továbbképzési pontokat. beérkezett továbbképzések folyamatosan kerülnek értékelésre, szakmai szervezetek és szakértık bevonásával. pályázatok értékelésérıl a pályázók minden esetben, írásban kapnak tájékoztatást. mennyiben a tisztelt olvasó a továbbképzések valamelyikén részt kíván venni, kérjük, hogy a választott továbbképzés szervezıjét keresse meg bıvebb információért. Felhívjuk mindazok figyelmét, akik továbbképzési programot pontérték meghatározásra nyújtanak be az ESZT-hez, hogy a programot (a szükséges adatokkal együtt) a 28/1998. (VI.1.) NM rendelet 5. (2) értelmében a továbbképzés megkezdése elıtt legalább két hónappal küldjék be az ESZT-nek. (1444 udapest, Pf: 20.) Továbbképzés címe "Változások a Foglalkozásegészségügyi Szolgálatok munkaegészségügyi feladataiban, szakmai irányításában, szakmai felügyeletében" feladatainak jogszabályi változásai korszerő munkavédelemért az egészségügyi és szociális szféra otthoni betegellátásában Szervezı megnevezése Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet 96 udapest, Nagyvárad tér 2. Szociális Háló Egyesület 960 Sellye, atthyány u. 4. Forma Célcsoport 3,15,28,48,49,5 3,16,23,31,3,,49,53,54, 55,58,62,64 Kontaktszemély megnevezése Dr. Téglásyné ácsi Mária 06-1/46-10/2539 Dr. Rideg Lászlóné 06-2/ Továbbképzés idıpontja október 9 - november szeptember 25-tıl TK pont 31 1/

2 Mediáció, a pártatlan közvetítı készségei az egészségügyi munkában Segítı beszélgetés és coaching készségek egészségügyben dolgozó szakemberek számára Hogyan éljünk egészségesen legalább 0 évig a meridiángyakorlatok segítségével hospice ellátás elméleti és gyakorlati alapjai Elıadó- és prezentátor továbbképzési program Vezetéselmélet és módszertan Neuro-Lingvisztikus Programozás képzés Munkaszervezés és idıgazdálkodás képzés Pszichoszomatikus szemlélető betegvezetés a gyakorlatban Funkcionális tréning alkalmazása a terápiában és a sport rehabilitációban Peritoneális Dialízisért felelıs orvosápoló ellátó teamek évi továbbképzése Gordon &T.. Oktatásszervezı és Tanácsadó Kft. 3 udapest, Toboz utca 1. Gordon &T.. Oktatásszervezı és Tanácsadó Kft. 3 udapest, Toboz utca 1. "Egészség iztonság" Kiemelten Közhasznú lapítvány Hagyományos Kínai Orvoslás tudományos hatásvizsgálatára 1131 udapest, Násznagy utca 24. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete. 622 Szeged, Honvéd tér 5/b. Központ Kft udapest, osnyák utca 9/b. Központ Kft udapest, osnyák utca 9/b. Központ Kft udapest, osnyák utca 9/b. Központ Kft udapest, osnyák utca 9/b. Rehabunio Oktatási Kft 1149 udapest, Pillangó utca 12. R-MED Kft udapest, rassó út raun vitum Hungary Zrt. 23 udapest, Felhévízi utca 5. 3,11,13,16,20,32,35,3,38,,46,48,49,54,5,62,66 3,11,13,16,20,32,35,3,38,,46,48,49,54,5,62,66 1,2,5,6,8,20,3,46,50,5,65 3,31,,49,54 3,4,,,11,12,13,14,15,16, 1,19,21,22,23,26,2,28,29,31, 32,36,3,38,39,,43,4,48, 49,53,54,55,56,5,58,59,60, 62,63,64,66,6,68 3,4,,,11,12,13,14,15,16, 1,19,21,22,23,26,2,28,29, 31,32,36,3,38,39,,43,4, 48,49,53,54,55,56,5,58,59, 60,62,63,64,66,6,68 3,4,,,11,12,13,14,15,16, 1,19,21,22,23,26,2,28,29,31, 32,36,3,38,39,,43,4,48, 49,53,54,55,56,5,58,59, 60,62,63,64,66,6,68 3,4,,,11,12,13,14,15,16, 1,19,21,22,23,26,2,28,29, 31,32,36,3,38,39,,43,4, 48,49,53,54,55,56,5,58,59, 60,62,63,64,66,6,68 3,5,6,13,15,16,20,23,28,31, 33,34,3,,49,50,54,55, Víziné Kubicsek eáta 06-1/ Víziné Kubicsek eáta 06-1/ Dr. Eıry jándok 06-1/88-39 Németh nikó 06-62/ Nagy ndrásné 06-1/ enkovics Edit 06-1/ Sebestyén Lajos 06-30/ októbertıl októbertıl szeptembertıl októbertıl október 16-tól október 16-tól október 16-tól október 16-tól november november 20 - december szeptember szeptember /

3 Dorn terápia és reuss masszázs Esélyek a változó egészségügyi világban - z elvárt kommunikáció-, infokommunikáció, és viselkedéskultúra Sajátos ellátási igényő páciensek az egészségügyi ellátásban z esélyegyenlıség biztosítása a sajátos ellátási igényő páciensek egészségügyi ellátásában Tartós akadályozottsághoz vezetı kórképek kadályozottság és a környezet Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között Esélyteremtı kapcsolati tréning fitoterápia, mint kiegészítı terápiás eljárás lehetıségei korunk medicinájában fitoterápia, mint az alternatív terápiás módszerek természetes kiegészítıje Viszen Kft Viszen Nemzetközi Egészségügyi Továbbképzések Centruma 900 Szombathely, ocskai I. krt. 9. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt udapest, Szobránc u udapest, Tüzér utca udapest, Tüzér utca udapest, Tüzér utca udapest, Tüzér utca udapest, Tüzér utca udapest, Tüzér utca Heliantus nnuus Kft 31 udapest, Vizimolmár utca 13. Heliantus nnuus Kft 31 udapest, Vizimolmár utca 13. 5,6,26,3,50,55,5,62 3,5,6,11,12,13,14,15,16,19,20, 23,25,26,28,31,33,35,36,3,38,,43,48,49,50,53,54,55,5, 58,59,61,62,64,66 50,52,53,54,55,58,59,61, 62,63,64,65,66,68 34, 35,36,3,38,43,45,46,49,50,52, 53,54,55,58,59,61,62,63,64,65, 66,68 50,52,53,54,55,58,59,61,62, 63,64,65,66,68 50,52,53,54,55,58,59,61, 62,63,64,65,66,68 50,52,53,54,55,58,59,61,62, 63,64,65,66,68 1,2,3,6,12,13,15,16,1, 20,21,22,23,26,2,28,29,30, 31,33,34,35,36,3,38,43,45, 46,49,50,52,53,54,55,58,59, 61,62,63,64,65,66,68 3,26,3,,49,55,62 2,5,6,20,50,61 Tremmel Edit 06-94/ Futár Kata 06-1/ Dr. Matuszka István 06-0/ Dr. Matuszka István 06-0/ január 16 - április január 1 - december november november november november 1. 3/

4 Önkéntes segítık az egészségügyi és szociális ellátórendszerben quaterápia Halliwick I. Áramlat 2. EKG alapismeretek asszisztenseknek és nıvéreknek Endoszkópos asszisztensek regionális továbbképzı fóruma Safetac klubnapok " gépjármővezetıi alkalmasság orvos szakmai kérdései, különös tekintettel a krónikus megbetegedésben szenvedık megítélésére." Foglalkozásegészségügyi Szakmai Továbbképzés. Urogenitális rendszer és férfi kismedence betegségeinek radiológiája Fit-ball for Pregnant Egészségesebb munkahely (iológiai kockázat az egészségügyben - "Tőszúrásos, vágásos" balesetek; Pszichés ártalmak az egészségügyben) etegmozgatással és az ezzel összefüggı ártalmak az egészségügyben ÉH-MI Egészségügyi Szolgáltató etétitársaság 8360 Keszthely, Csabagyöngye u. 13. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Fizioterápiás Tanszék 626 Szeged, Temesvári krt. 31. Pestszentlırinc - Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft 1183 udapest, Thököly utca 3. Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ Kardiológiai Tanszék 1122 udapest, Városmajor utca 68. aranya Megyei Kórház 623 Pécs, Rákóczi utca 2. Mölnlycke Health Care Kft 1134 udapest, Dévai u PÁNMED Egészségügyi Szolgáltató t 150 udapest, Pf.: 6. Magyar Radiológus sszisztensek Egyesülete 82 udapest, Üllıi út 8/a. R-MED Kft udapest, rassó út Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi lbert Klinikai Központ Szak- és Továbbképzési Központ Szakdolgozói Szak- és Továbbképzési Csoport 625 Szeged, Tisza L. krt.. Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi lbert Klinikai Központ Szak és Továbbképzési Központ Szakdolgozói Szak- és Továbbképzési Csoport. 625 Szeged, Tisza Lajos krt.. 3 3,38,5,62 3,4,,,11,12,15,20,21,24,2, 3,43,45,49,50,52,56,5, 59,63,66,68 3,,23,43,45,54,64,66 3,9,20,21,22,23,24,45,4, 48,63 3,11,12,13,16,22,23,24,28,31, 32,,49,51,53,54,55,5,58, 62,64,66 3,28,48,49 3,42,45,53,54,5,60,63,68 3 3,,11,16,1,23,31,32,3,39, 42,43,4,49,51,52,53,54,55, 56,58,62,64,66,6 3,,11,16,23,31,32,3,43,52, 53,54,55,58,62,64,66 Éhmann-né ntal Erzsébet 06-83/ Martinekné Huszti Gabriella 06-62/ Molnár eatrix 06-1/29-12/120 Dr. árczi György 06-1/ Paulovicsné Kiss Melinda 06-2/533-8 Kiszely Tekla 06-1/ Dr. Téglásyné ácsi Mária 06-1/46-10/2554 Pavlikovics Gábor 06-46/ enkovics Edit 06-1/ Dr. Szabóné álint Ágnes 06-62/ Dr. Szabóné álint Ágnes 06-62/ októbertıl december október október november október november október II. félév októbertıl 9 4/

5 Szakmai továbbképzı nap a fogászatban dolgozó asszisztensek részére ktív életvitelre nevelı mozgásszervi rehabilitáció kerekesszéket használók részére. Képzés a sérültekkel foglalkozó egészségügyi szakemberek, szakdolgozók számára. Szakdolgozók szerepe az idısödı lakosság komplex ellátásában alap és szakellátás területén ktualitások a pszichiátriában szülészeti és nıgyógyászati kórképek diagnosztikája és ellátása Pacemaker kezelés Gyermekintenzív Tudományos Ülés ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete Egészségügyi Igazgatási Osztály 0 Kaposvár, Fodor József tér 1. REH Zrt. (Rehabilitációs és Orvostechnikai Eszközöket Gyártó és Forgalmazó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság) 1134 udapest, Dózsa György út 144. MESZK Szabolcs-Szatmár-ereg Megyei Szervezete 40 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Petz ladár Megyei Oktató Kórház Petz ladár Megyei Oktató Kórház Petz ladár Megyei Oktató Kórház Petz ladár Megyei Oktató Kórház 2 33,3,62 3,11,12,16,22,23,26,28,31, 33,35,3,,49,54,55,58,59, 62,64 3,13,16,31,49,58,64 3,11,16,20,32,5,66 3,,13,16,20,43,64 3,,11,13,16,32,64 Szlovenszki Árpádné 06-69/ Kósa Inez 06-1/ odnárné Mikó Zita 06-20/ Jakus Edit 06-96/ Jakus Edit 06-96/ Jakus Edit 06-96/ Dr. Horváth Eszter 06-96/ december október november november november október Krízishelyzetek a sürgısségi ellátásban EDU PED Oktatási és Egészségügyi Szolgáltató t 2134 Szıd, Szent István utca Meixner Veronika 06-1/ október február XX. Országos Szülésznı - Védını - Gyermekápoló Konferencia Szakmai Továbbképzı Konferencia. " Kreativitás Európai Éve" védınık, szülésznık gyermekápolók tevékenysége. Innovatív fogászati megoldások Magyar Védınık Egyesülete 1399 udapest, Pf.: M Hungária Kft 1138 udapest, Váci út 1. 1,3,11,13,14,15,20,3,48, 5,66 24,2,29,48 Csordás Ágnes 06-1/ Marton Rita 06-1/ november 30 - december 1. 8 Poszt operatív sebfertızések hatékony megelızése egy európai szabvány, az EN 1395 tükrében (mőtıi aszepsis a mindennapi gyakorlatban) Mölnlycke Health Care Kft 1134 udapest, Dévai u ,22,43,52,64,66 Szekér nikó 06-1/ /

6 Gyermekegészségügyi Központ Szakmai Délutánok IV. gyermekápolás fejlıdése a gyógyítás változásának tükrében a III. Csecsemı és Gyermek Osztályon Gyermekegészségügyi Központ Szakmai Délutánok V. gyermekápolás fejlıdése a gyógyítás változásának tükrében a IV. Csecsemı és Gyermek Osztályon "Szakdolgozók hatékonyan a mai egészségügyben" Megyei Szakdolgozói Konferencia minimál invazív sebészet kihívásai a mőtıszolgálat számára hemodinamika és a lélegeztetés alapjai z "aktív lábbelik" helye a prevencióban és a rehabilitációban, ENQUIST Terapeuta Képzés orsod-baúj-zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekegészségügyi Központ 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 2-6. orsod-baúj-zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekegészségügyi Központ 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 2-6. Magyar Ápolási Egyesület Nógrád Megyei Szervezete 2660 alassagyarmat, Rákóczi út Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 82 udapest, Üllıi u. 82. Országos Mentıszolgálat. 55 udapest, Markó u. 22. Rehatop Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató t. Rehatop Gyógycentrum 2030 Érd, Lıcsei u ,11,21,26,32,35,3,38,50, 53,54,59,62,64 3,11,21,26,32,35,3,38,50, 53,54,59,62,64 1,3,4,5,6,,9,,11,12,15,16, 1,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,2,28,29,30,31,32,35,36, 3,,43,45,4,48,49,50,51, 52,53,54,55,56,5,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,6, ,20,33,35,3,46,55,5,62 Klimonné Tompos Ágnes 06-46/ Klimonné Tompos Ágnes 06-46/ Horváthné Király Valéria 06-35/ alasi Tiborné 06-1/ Dr. Márton Erzsébet 06-1/350-33/6219 Karsch eáta 06-23/ (fax) november december november október november es típusú diabetes mellitus kezelése és gondozása EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 16 udapest, Keresztúri út ,12,28,36,43,53,64 Nagyné Dubay Éva 06-1/ november. 20 órás felkészítı tanfolyam a bababarát cím megszerzéséhez Újraélesztés (LS-LS) Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Gyermekgasztroenterológiai Szekciójának XXVI. Tudományos Ülése és Továbbképzı Tanfolyama "Szoptatásért" Magyar Egyesület 2013 Pomáz, Németh L. u. 19. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara JNSZ Megyei Területi Szervezete 5300 Karcag, Szabó József utca 14/a. ékés Megyei Képviselıtestület Pándy Kálmán Kórháza Csecsemı és Gyermekosztály 500 Gyula, Kárpát u ,11,13,16,19,20,32,48,5,66 3,,11,13,16,23,31,32,, 43,49,52,58,64 3,4,11,12,19,20,21,32,45, 56,63,68 Dr. Kun Judit Gabriella 06-20/ Palcsó nnamária 06-5/ /132 Dr. H. Nagy Katalin 06-66/ november október /

7 z újraélesztés elmélete és gyakorlata kommunikáció és az életmód szerepe a szőrésben a Szőrıprogramok országos kommunikációja Dinamikus ko-kontrakciós tréning - funkcionális tréning új dimenzióban IX. Országos oncmesteri és sszisztensi Továbbképzés (IX. OT) Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft 43 Debrecen, artók éla út Országos Tisztifıorvosi Hivatal 9 udapest, Gyáli út 2-6. Thera - Team Kft 24 udapest, Margit krt /1. Gróf Tisza István Kórház Pathologiai Osztály 40 erettyóújfalu, Orbán alázs tér 1. 3,4,,9,,11,12,13,15,16,1, 19,20,21,22,23,24,26,2,28, 31,32,35,36,3,38,39,,42, 43,45,46,4,48,49,50,51,52, 53,54,55,56,58,59,60,62,63, 64,66,6,68 3,5 3,55,62 9,,18,39,41,4,56 odó nnamária 06-52/511-/1552 Dr. Simek Ágnes 06-1/46-10 Dr. Forrai Katalin 06-1/ Dr. Dombi Imre 06-54/ január március 26 - április november november 6-. /

a minısített továbbképzésekrıl

a minısített továbbképzésekrıl T Á J É K O Z T A T Ó a minısített továbbképzésekrıl Az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) 2010. januárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minısített, amelyeket az alábbi

Részletesebben

a minősített továbbképzésekről

a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T T Ó a minősített továbbképzésekről z Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) 2010. januárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített amelyeket az alábbi

Részletesebben

Minősített szakdolgozói továbbképzések 2010.11.04-ei ESZTB ülés

Minősített szakdolgozói továbbképzések 2010.11.04-ei ESZTB ülés Minősített szakdolgozói továbbképzések 2010.11.04-ei ESZTB ülés Sor szám Nyilvántartási szám Továbbképzés címe Szervező megnevezése Helyszín Továbbképzés időpontja Forma TK pont Célcsoport Kontaktszemély

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a minősített továbbképzésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T A T Ó a minősített továbbképzésekről Az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság (ESZTB) 200. februárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített, amelyeket az

Részletesebben

16. évfolyam, 1. szám 2013. január

16. évfolyam, 1. szám 2013. január 16. évfolyam, 1. szám 2013. január øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

7. Fogászati ellátás 8. Gyógyszertári ellátás 9. Mozgásterápia és fizioterápia 10. Műtéti ellátás 11. Szülészeti ellátás 12.

7. Fogászati ellátás 8. Gyógyszertári ellátás 9. Mozgásterápia és fizioterápia 10. Műtéti ellátás 11. Szülészeti ellátás 12. 17. évfolyam 1 2. szám 2014. január február GYEMSZInfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus 14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

14. évfolyam, 5. szám 2011. május

14. évfolyam, 5. szám 2011. május 14. évfolyam, 5. szám 2011. május øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

15. évfolyam, 7-8. szám 2012. július augusztus

15. évfolyam, 7-8. szám 2012. július augusztus 15. évfolyam, 7-8. szám 2012. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

16. évfolyam, 6. szám 2013. június

16. évfolyam, 6. szám 2013. június 16. évfolyam, 6. szám 2013. június øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság folyóiratának melléklete

Részletesebben

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2012.11.30-ai ESZTB ülés. Szervező címe Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus Pont szám

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2012.11.30-ai ESZTB ülés. Szervező címe Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus Pont szám Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 11.30-ai ESZTB ülés s.sz Nyilvántartási a 1 6334/2012 pg12jun Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 1083, Balassa u. 6. A pszichiátriai ápolás

Részletesebben

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2011.06.21-ei ESZTB ülés. Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus. Oktker - Nodus Kiadó Kft.

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2011.06.21-ei ESZTB ülés. Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus. Oktker - Nodus Kiadó Kft. Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 06.21-ei ESZTB ülés Sor Nyilvántartási 1 240/2011 eüinf1 Oktker - Nodus Kiadó Kft. Bevezetés az egészségügyi informatikába I. Oktker - Nodus Kiadó Kft., Veszprém

Részletesebben

16. évfolyam, 10. szám 2013. október

16. évfolyam, 10. szám 2013. október 16. évfolyam, 10. szám 2013. október øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság folyóiratának melléklete

Részletesebben

16. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember

16. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 16. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2012.03.20-ai ESZTB ülés. OEK Könyvtár és laboratóriumok, Budapest. Ramada Resort Aquaworld Hotel, Budapest

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2012.03.20-ai ESZTB ülés. OEK Könyvtár és laboratóriumok, Budapest. Ramada Resort Aquaworld Hotel, Budapest Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2012.03.20-ai ESZTB ülés s.sz Nyilvántartási Szervező Továbbképzés címe Helyszín Idő Típus 1 3/2012 Országos Epidemiológiai Köz 2 61/2012 Convention Kft. 3 62/2012

Részletesebben

Selye János Humán és. Szakközépiskola, Vác. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ. Mammográfiás szakasszisztensek szakmai továbbképzése.

Selye János Humán és. Szakközépiskola, Vác. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ. Mammográfiás szakasszisztensek szakmai továbbképzése. címe Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus 1 8952/201 SelyeTK Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola 2600 Vác, Jávorszky sétány 2. Kiégés megelőzése, kezelése Selye János Humán és Zeneművészeti

Részletesebben

Fantázia név Szervező megnevezése Szervező címe Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus Pont érték

Fantázia név Szervező megnevezése Szervező címe Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus Pont érték Szakmacsoport 1 11339/2014 kolléga Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 8000 Seregélyesi út 3. Ápolók Nemzetközi Napja Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 20 május 13. A 14 Varga

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. január 27-én elbírált továbbképzések listája. 2011. április 8-án elbírált továbbképzések listája

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. január 27-én elbírált továbbképzések listája. 2011. április 8-án elbírált továbbképzések listája 2011/ Hivatásunk a lapja TÁJÉKOZTTÓ január 2-én elbírált továbbképzések listája Transzfúziós Medicina lapjai Preventív fogászati megoldások, a lakosság szájhigiéniai fejlesztése érdekében Országos Vérellátó

Részletesebben

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2011.10.11-ei ESZTB ülés. 2011. szeptember 12-16. Holisztikus Oktatási Központ, Budapest. 2011.

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2011.10.11-ei ESZTB ülés. 2011. szeptember 12-16. Holisztikus Oktatási Központ, Budapest. 2011. Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 10.11-ei ESZTB ülés s.sz Nyilvántartási Szervező megnevezése Továbbképzés címe Helyszín Idő Típs 1 2521/2011 holisz Holisztiks Oktatási Köz Bt. Bach-virágterápia

Részletesebben

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs,

Részletesebben

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a HEFOP- 2.2.2.-05/1 központi program keretében továbbképzési programokat hirdet

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a HEFOP- 2.2.2.-05/1 központi program keretében továbbképzési programokat hirdet A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a HEFOP- 2.2.2.-05/1 központi program keretében továbbképzési programokat hirdet A Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi

Részletesebben

Programfüzet Veszprém

Programfüzet Veszprém Programfüzet Veszprém 2009. július 09-11. Egészségügyi szakdolgozók Xl. országos jubileumi kongresszusa Vasutállomás K Ö S Z Ö N T Ő Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Egészségügyi Szakdolgozók

Részletesebben

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6.

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. Bortó 2 Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért! 2 Tisztelt Kongresszus Résztvevők! A rendezvény Szervező-

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

PROGRAMFÜZET ÉS ABSZTRAKTGYŰJTEMÉNY

PROGRAMFÜZET ÉS ABSZTRAKTGYŰJTEMÉNY PROGRAMFÜZET ÉS ABSZTRAKTGYŰJTEMÉNY MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért! 2 3 Tisztelt Kongresszus Résztvevők!

Részletesebben

Korszerű kontinencia gondozás és inkontinencia ellátás. Károlyi Sándor Kórház, Budapest. Az igen kis súlyú újszülöttek respirációs kezelés

Korszerű kontinencia gondozás és inkontinencia ellátás. Károlyi Sándor Kórház, Budapest. Az igen kis súlyú újszülöttek respirációs kezelés a 1 35563/2013 inko Károlyi Kh. Károlyi Sándor Kórház 1041, Nyár u. 103. Korszerű kontinencia gondozás és inkontinencia ellátás Károlyi Sándor Kórház, 2014. május 31 2016. május 31. Dr. Siposné Tomkovics

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA TATABÁNYA VÁRGESZTES 2011. MÁJUS 26-27. Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza szervezésében Nincs idő, változás nélkül Arisztotelész

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben