SZOMBATHELY VÁROSI- VÁROSKÖRNYÉKI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2012/2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY VÁROSI- VÁROSKÖRNYÉKI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2012/2013."

Átírás

1 SZOMBATHELY VÁROSI- VÁROSKÖRNYÉKI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2012/2013.

2 VAS MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG SZÉKHELY: MAGYAR SPORTOK HÁZA MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETÉSGE 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/ TELEFAX: 06-1/ POSTACÍM: VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9700 SZOMBATHELY, BERZSENYI TÉR 1. PF.: 61 TELEFON: 06-94/ TELEFAX: 06-94/ ADÓSZÁM: (MKOSZ) BANKSZÁMLASZÁM: [MKB BANK] INTERNET HONLAP: MEGTÁRGYALTA ÉS ELFOGADTA A VMKSZ ELNÖKSÉGE JÚLIUS 31. KIADVA: AUGUSZTUS 12.

3 1. A VERSENY 1.1 Szombathely városi-városkörnyéki férfi kosárlabda bajnokság (továbbiakban megyei) a legjobb Vas megyei férfi kosárlabda csapatok vegyes rendszerű versenye, amelyet a Vas Megyei Kosárlabda Szövetség (a továbbiakban: VMKSZ) működtet. 2. A VERSENY CÉLJA 2.1 A Vas megyei amatőr csapatok versenyeztetése, Vas megye férfi bajnoki címe, a helyezések eldöntése. 2.2 A VMKSZ stratégiai céljainak megfelelően, a sportág népszerűségének és versenyképességének javítása. 3. A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE 3.1 A VMKSZ gyakorol valamennyi olyan jogkört a sportszervezetek, a játékosok és a bajnokságban közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (továbbiakban MKOSZ) szabályzatai, valamint a Versenykiírás felhatalmazzák. 3.2 A VMKSZ jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A Versenyszabályokkal, Versenykiírással összefüggésben a VMKSZ Versenybizottság jogosult első fokon eljárni és határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a Versenyszabályok, az MKOSZ és jelen Versenykiírás kapcsán a bajnokság lebonyolításával függ össze. A VMKSZ hivatalból vagy kérelemre jár el. 4. A VERSENY IDEJE A résztvevő csapatok függvényében, a verseny várható ideje: től ig. 5. A BAJNOKSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 5.1 Azon egyesületek, iskolai csapatok, baráti társaságok, amelyek teljesítik a nevezés feltételeit. 5.2 A bajnokságban való részvétel feltételei: a. A évi I. törvény 31, 32, 33 -ában rögzített, a sportegyesületekre és sportvállalkozásokra előírt indulási jogosultságot biztosító dokumentumok csatolása (30 napnál nem régebbi cégkivonat, bírósági kivonat, a megyei bíróság igazolása az egyesületi formában működő sportszervezetről, hogy a társadalmi szervezetek nyilvántartásában szerepel, adóhatósági bejelentkezés). b. Írásos nyilatkozat a nevezés határidejéig, amelyben a sportszervezet kijelenti, hogy elfogadja és betartja a VMKSZ, az MKOSZ, és a FIBA minden szabályzatát és rendelkezését, kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásáért felelősséget vállal, c. A sportszervezeteknek minden szempontból meg kell felelnie a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvényben illetve a Számvitelről szóló évi C. törvényben foglaltaknak. d. A sportszervezet a Számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta és letétbe helyezésre vonatkozó, valamint a közzétételi kötelezettségének eleget tett és e tényeket igazolja. e. A sportszervezet benyújtja a kötelező szabályos és helyes számviteli beszámolóját. f. A sportszervezet benyújtja a tárgyévi pénzügyi tervét. g. A sportszervezet rendelkezik általános felelősségbiztosítással az általa szervezett eseményeken és rendezvényeken bekövetkezhető kockázatokra. h. A sportszervezet fő tevékenysége egyéb sport tevékenység. i. A sportszervezet ellen nincs folyamatban végelszámolási, csőd- illetve felszámolási eljárás.

4 j. A sportszervezet rendelkezik és a bajnokság teljes időszaka alatt rendelkezni fog mindazon személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel, melyek szükségesek a bajnokságban való részvételhez, a jelenleg ismert és jövőben vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez. k. A bajnokság ideje alatt a sportszervezetek kötelesek a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolását leadni, annak igazolására, hogy 90 napnál régebbi köztartozásuk nincsen (az igazolás leadásának határnapjai: július 9., február 1.). Amennyiben egy sportszervezet a fent megadott határidőig a kért hivatalos igazolásokat nem nyújtja be, úgy a határidőt követő minden megkezdett 10 nap után pótdíjat köteles fizetni az MKOSZ részére, mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2012/2013. tartalmazza. l. A bajnokság ideje alatt a sportszervezetek kötelesek hatályos szerződéssel rendelkező játékosaik és sportszakembereik nyilatkozatát január 15. és február 1. között leadni annak igazolására, hogy velük szemben a sportszervezeteknek tartozásuk nincsen. m. Kijelenti, hogy az NB I. A csoportban résztvevő más sportszervezetben jelentős befolyásoló résszel nem rendelkezik és ilyet nem is szerez. Tudomásul veszi, hogy ennek szankciója a nevezés elutasítása, illetve a bajnokságból való azonnali kizárás. n. Az MKOSZ Elnöksége által jóváhagyott előírt edzői szakképesítéssel rendelkező edzőket foglalkoztat. o. A jelen Versenykiírásban, a VMKSZ és az MKOSZ szabályzataiban foglalt egyéb nevezési feltételeknek eleget tesz. 6. NEVEZÉS 6.1 A részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek szeptember 12. napjáig kell nevezniük az MKOSZ által kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben (http://mkosznevezes.globalsoftware.hu/) és a Versenykiírás által meghatározott feltételekkel. 6.2 Az MKOSZ a sportszervezetek rendelkezésére bocsátja: A nevezéshez szükséges Versenykiírást, nevezési lapot, alávetési nyilatkozat lapot (eljárási szerződést), a nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díjról szóló e-számlát. A játékengedélyek kiadásához szükséges a játékjogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, sportorvosi lapot, dopping lapot, játékos adatlapot. 6.3 A nevezéssel a sportszervezet vállalja, hogy a következő dokumentumokat határidőre a VMKSZ részére elküldi: szeptember 12. napjáig a nevezési lapot (mindkét oldalát aláírva és pecséttel ellátva), a hivatalosan aláírt alávetési nyilatkozatot (eljárási szerződést), a Nemzeti Adó és Vámhivatal és az Önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezetnek nincs három hónapot meghaladó lejárt köztartozása (Amennyiben a sportszervezetnek három hónapot

5 meghaladó lejárt köztartozása van, úgy annak megfizetéséről szóló megállapodást csatolni kell), a nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj befizetéséről szóló igazolást, a bajnokságban való részvételhez szükséges a Versenykiírásban rögzített kötelezettségekről szóló írásos nyilatkozatot, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, bírósági bejegyzés másolatot. a sportszervezet szponzori névvel kiegészített hivatalos nevét, valamint a cégnyilvántartás szerinti hivatalos képviselőjének nevét, a hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló sportcsarnok (terem) teljes címét, 1 fő jegyző adatait, akik az asztalszemélyzeti teendőket látja el. a játékosok játékjogosultságához szükséges előzetes dokumentumokat, a játékosok és a sportszervezetek együttes nyilatkozatát, melyben meghatározzák a játékos sportszervezeten belüli státuszát (hivatásos, szerződéses amatőr, stb.), a játékosok játékengedély kérelmét és a játékosok dopping nyilatkozatát és sportorvosi lapját. Az esetleges viták rendezéséhez sporttörvény előírásait kell alkalmazni, a sportszervezet által támogatott sportiskolai vagy utánpótlás nevelő sportszervezettel kötött együttműködési megállapodást. 6.4 Nevezési díj A nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj összege Ft+ÁFA, mely összeg a VMKSZ számlájára fizetendő, a nevezés benyújtásával egyidejűleg, ezen összeg tartalmazza 12 játékos játékengedélyének díját. 6.5 A nevezés egyéb feltételei a szeptember 12-ig rendezi esetleges tartozásait a VMKSZ-el és az MKOSZ egyéb tagegyesületeivel, valamint rendezi éves tagsági díját, mely díj összege Ft+ÁFA. b. Kötelezettséget vállal, hogy részt vesz sportszervezetével a Magyar Kupában (kivéve, ha a Magyar Kupa Versenykiírása másként intézkedik). c. Kötelezettséget vállal a tervszerű és színvonalas utánpótlás-nevelésben való aktív részvételre az alábbiak szerint: 6.6 Nevezések elutasítása A sportszervezetek a Nemzeti Utánpótlás Bajnokság (továbbiakban NUB) minden korosztályában (egy-egy) saját" csapat nevezésére, versenyeztetésére kötelezettek. A sportszervezetek legalább 1-1 Gyermek és Kenguru Kupában résztvevő csapattal együttműködési megállapodást kötelesek kötni. A sportszervezetek minden korosztályban indíthatják a velük szerződésben álló, a településükön működő más sportszervezet csapatait saját" csapatként. Kötelező, NUB-ban versenyző csapat nevezésének elmulasztása vagy visszalépés esetén a sportszervezet pótdíjat köteles fizetni az MKOSZ Utánpótlás alapjába, mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2012/2013. tartalmazza. a sportszervezet, továbbá a benevezett csapatok játékosai kötelesek írásban nyilatkozni arról, hogy alávetik magukat bármely időpontban történő doppingellenőrzésnek. a. A nevezések elfogadásáról első fokon a VMKSZ dönt a nevezési határidő lejártát követően (5 napon belül). A VMKSZ jogosult egy alkalommal, legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével a nevezését hiányosan benyújtó sportszervezetet hiánypótlásra felhívni, nevezési pótdíj megfizetése mellett, melyet a hiányok pótlásával egyidejűleg kell megfizetni és a megfizetés tényét igazolni. A díj összege Ft + ÁFA. A határidő elmulasztása vagy a szükséges dokumentumok bármely okból ismételten hiányosan történt beadása esetén a nevezést el kell utasítani, további hiánypótlásnak helye nincs.

6 b. A VMKSZ végleges határozata ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye. A VMKSZ nem fogadja el azon sportszervezetek nevezését, amelyek nem tesznek eleget a nevezés feltételeinek. c. Az MKOSZ visszautasítja azon sportszervezetek nevezését, amelyeknek elismert tartozása van az MKOSZ-el vagy annak tagszervezetével, FIBA ügynökkel, hatályos szerződéssel rendelkező játékosával vagy sportszakemberével, korábbról halasztott fizetést engedélyező játékosával vagy sportszakemberével illetve az előző bajnoki idényben lejárt vagy egyéb okból megszűnt szerződésű játékosával vagy sportszakemberével LEBONYOLÍTÁS MÓDJA 7.1 Alapszakasz A bajnokságban az Alapszakasz helyezéseiért a csapatok 2 csoportban körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon. 7.2 Rájátszás - helyosztók I. A 2 csoport első 4-4 helyezett csapata (A1-B4, A2-B3, B1-A4, B2-A3) 2 nyert mérkőzésig játszanak az egyenes kieséses szakaszban a végső sorrend eldöntéséig a győztesek és vesztesek is. A csoportok további helyezettjei a létszámtól függően további mérkőzésekkel döntik el a végső helyezéseket. 8. MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK 8.1 A mérkőzések helyét és idejét a Versenybizottság határozza meg, a saját teremmel rendelkező csapatok hivatalosan bejelentett idejének figyelembevételével. A kezdési időpont legkorábbi időpontja A programot a Versenybizottság en eljuttatja a csapatvezetőknek, és honlapján is közzéteszi (http://www.vasikosar.hu). 9. JÁTÉKJOGOSULTSÁG 9.1 A bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, aki szerepel csapata csoportos játékengedélyén, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik, és ezt a mérkőzés játékvezetőinek hitelt érdemlően bizonyítani tudják. A sportszervezet képviselője felelős azért, hogy sportolói érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezzenek! 9.2 Játékengedély kiadási határidő: február 28. a. Kosárlabdázó részére csoportos játékengedélyt kiadni a jelen Versenykiírásban meghatározott időpontig lehet, úgy hogy az adott bajnoksághoz játékjogosultsággal rendelkezzen. Ezen időpontig valamennyi játékengedély kiadási és az át-, illetve leigazoláshoz szükséges dokumentumnak rendelkezésre kell állni, az eljárás megindítása a játékengedély kiadásához nem elegendő. b. Az MKOSZ hivatásos játékosok részére játékengedélyt a hatályos Sporttörvénynek megfelelően a hivatásos sportolók kérésére állít ki. Az adott sportszervezethez történő játékengedély kiállításáért meghatározott összegű játékengedély díjat kell fizetni, mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2012/2013. tartalmazza. A versenyengedélyt a sportszövetség a hivatásos sportoló kérelmére adja ki. c. Az amatőr sportolók játékengedély iránti kérelmüket sportszervezetükön keresztül nyújthatják be a VMKSZ részére. d. Külön engedély alapján csapatonként 2 fő magasabb osztályban (NBII., NBI. junior, NBI. ifjúsági) szereplő játékos is nevezhető. Az engedély kiadásához a játékos magasabb osztályban szereplő csapatának írásbeli beleegyezése szükséges. e. A bajnokságra lehetőség van magasabb osztályban szereplő csapatok tartalékcsapatának nevezésére is. Az első csapat keretében meg kell jelölniük 4 főt, akik ebben a bajnokságban nem szerepelhetnek! A megjelölt játékosok körébe nem tartoznak az első csapatnál kölcsönben lévő (ún. T-licences ) játékosok. Ennek a listának a nevezési lappal egy időben a VMKSZ-hez be kell érkeznie! 11. KÜLFÖLDI JÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7 11.1 Külföldi állampolgárságú játékosnak az a személy számít, aki nem rendelkezik magyar állampolgársággal. Az áttelepülést igazoló hivatalos iratai még nem pótolják a magyar állampolgári esküt és iratokat. Eskütétel után az MKOSZ által rendezett bajnokságokban, kupákban azonnal magyar állampolgárnak minősülnek a játékosok Kettős állampolgárságú játékos esetén, amennyiben az egyik állampolgársága magyar, úgy - a játékos erre vonatkozó külön nyilatkozatával - magyar állampolgárságú játékosként szerepelhet A külföldi játékos leigazolásához és részére játékengedély megadásához az alábbi dokumentumok szükségesek: a. az MKOSZ által meghatározott illeték befizetését igazoló dokumentum, b. a külföldi játékos és a magyarországi sportszervezet együttes nyilatkozata arról, hogy a játékos a sportszervezetnél munkavállalóként, szerződött amatőrként, vagy amatőrként kerül foglakoztatásra és számára milyen játékengedélyt kérnek, c. egyéb, a tartós magyarországi tartózkodás jogcímét igazoló okirat A bajnokságban mérkőzésenként 12 játékos szerepeltethető a jegyzőkönyvben. 12 játékos esetén minimum kilenc (11) játékosnak, 11 játékos esetén minimum nyolc (10), 10 játékos esetén minimum hét (9) magyar állampolgárságúnak kell lennie. 12. JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE 12.1 A bajnokság minden mérkőzésén 12 játékos szerepeltethető, melyből legalább 5 játékosnak kell a mérkőzés helyszínén, játékra készen lennie A játékosoknak rendelkeznie kell sportorvosi igazolvánnyal (18 év alatt maximum2 évre: Ft+ÁFA; 18 év felett maximum 4 évre: Ft+ÁFA) valamint szerepelniük kell csapatuk csoportos játékengedélyén is (2.000 Ft+ÁFA). 13. ÓVÁS - FELLEBBEZÉS 13.1 Az óvással és fellebbezéssel kapcsolatos általános szabályokat a Magyar Kosárlabda Versenyszabályok 2012." tartalmazza Az Alapszakasz utolsó három fordulójában az óvás beérkezési határideje a mérkőzést követő munkanap óra, míg a Play-off rendszerű mérkőzéseken a mérkőzést követő munkanap óra. (Ha a mérkőzést követő nap munkaszüneti nap, abban az esetben a Versenybizottságot a mérkőzést követő nap órájáig telefonon kell értesíteni a beküldött óvásról, s az óvás mellé csatolni kell az egyesület ügyvezetőjének hivatalos nyilatkozatát, mely szerint vállalja, hogy az óvási letétet a következő munkanap órájáig megfizetik Az Alapszakasz utolsó három fordulójában az óvással kapcsolatos döntés elleni fellebbezések beérkezési határideje a döntés kézhezvételétől számított 12 óra, míg a Play-off rendszerű mérkőzések esetében a döntés kézhezvételétől számított 6 óra. A fellebbezési lehetőség pontos határidejét ezekben az esetekben az I. fokú határozatnak tartalmaznia kell. 14. DÍJAZÁS 14.1 Az 1-3. helyezett sportszervezetek oklevél, kupa és érem díjazásban, a további helyezettek oklevél díjazásban részesülnek Az eredményhirdetést a bajnokság utolsó mérkőzését követően maximum 10 nappal egy arra alkalmas helyszínen az összes csapat/játékos és díjazott jelenlétében kell megtartani Az ünnepélyes díjátadást a VMKSZ helyszínen lévő legmagasabb tisztet betöltő képviselői végzik. Az ünnepélyes díjátadás megszervezéséért a megyei szövetség a felelős. 15. JÁTÉKVEZETŐK, MÉRKŐZÉS ELLENŐRÖK 15.1 A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 2 játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre a VMKSZ Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket. A bajnokságban lehetőség van 3 játékvezetős rendszer igénybevételére, ezen szándékot az igénylő csapatnak legalább 7 nappal a mérkőzés előtt jeleznie kell a Versenybizottság felé. A 3. játékvezető díja mindig az igénylő csapatot terheli.

8 15.2 A játékvezetők és más hivatalos személyek díjait az MKOSZ Díjfizetési szabályzata 2012/2013. melléklete határozza meg A játékvezetőkkel kapcsolatos további szabályokat a Magyar Kosárlabda Versenyszabályok 2012." tartalmazza. 18. INFORMÁCIÓ, STATISZTIKA 18.6 A mérkőzéseket követően MINDKÉT csapat bármely tagja 72 órán belül hitelesen kitöltve köteles elküldeni a VMKSZ által elfogadott hivatalos Eredményközlő -t ben a Versenybizottságnak. Ennek elmaradása esetén, az első két esetben írásbeli figyelmeztetést kap a csapat, minden további esetben az eredmény megtartása mellett ki nem állásnak minősül, ezért pontot sem kap. 19. KIÁLLÍTOTT JÁTÉKOS 20.1 Az első játékvezető köteles a kiállítás tényét és okát, a mérkőzés végén a jegyzőkönyv hátoldalára rávezetni, majd azt a kiállított játékossal - távollétében a csapat kapitányával, vagy vezetőjével - aláíratni. Ez annak bizonyítására szolgál, hogy mindezeket az elkövető tudomására hozták. Végül mindkét játékvezető aláírásával ellátja a feljegyzést. A kiállított játékos ügyében minden esetben fegyelmi eljárást kezdeményez a VMKSZ A játékvezetőnek minden kiállítás esetén jelentést is kell írnia, valamint ha az esetet olyan súlyosnak minősíti, amely komolyabb kivizsgálást érdemel, ezt a jelentésében ki is kell hangsúlyoznia! 20.3 A játékvezető a jegyzőkönyvet a Versenybizottsághoz, a feljelentést a Fegyelmi Bizottsághoz köteles a mérkőzés utáni napon továbbítani. A fegyelmi tárgyalást a mérkőzést követően maximum 7 napon belül meg kell tartani. A kiállított játékos, illetve a csapat képviselője a fegyelmi tárgyalásról külön értesítést kap, a tárgyalás távollétükben is megtartható. 20. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 20.1 A Szombathely városi-városkörnyéki bajnokságban a játékidő 4x12 perc "futóórával". Hosszabbítás 5 perc. Az utolsó negyedet, és minden hosszabbítás utolsó 2 percét állóórával játsszák a csapatok. Időkérések rendje megegyezik a normál kosárlabda játékszabályokkal. a. A VMKSZ mérkőzésein a várakozási idő 5 perc Időpont-módosítás a mérkőzés időpontja előtt 7 nappal díjmentesen, ez után maximum 2 nappal az eredeti időpont előtt 2.000,- Ft pótdíj befizetése mellett az ellenfél csapatvezetőjének beleegyezésével, és az új időpont közlésével lehetséges. 2 napon belül csak különleges helyzetre való tekintettel halasztható mérkőzés. Erre engedélyt kizárólag a Versenybizottásg elnöke adhat! a. Az elmaradt mérkőzést, az eredeti időpontot követő 2 héten belül le kell játszani, időpontja a bajnokság menetét nem zavarhatja meg. Az új időpontokat ezeknek figyelembevételével kell meghatározni A mérkőzés elvesztése feladással (ki nem állás) esetben a vétkes csapat Ft+ÁFA külön eljárási díjat köteles fizetni a szövetség részére. A mérkőzést 20:0 arányban az ellenfél nyeri, továbbá a feladó csapat nem kapja meg a vesztest illető 1 pontot sem. Azt a csapatot, amelyik harmadszor veszít el mérkőzést feladással, a bajnokságból véglegesen töröljük. Ki nem állásnak minősülnek az alábbi esetek: a. nem tud pályára küldeni 5 játékost, b. 5 perccel a mérkőzés hivatalos kezdési időpontja után nincs jelen, c. a játékosok érvénytelen, lejárt sportorvosi igazolással rendelkeznek, és ezért nem léphetnek pályára, d. az első játékvezető felszólítása ellenére megtagadja a játékot, e. tevékenységével meghiúsítja a mérkőzés lejátszását Ha az elöl álló csapat, nem jelenik meg a mérkőzésen, akkor köteles a következő szövetségi napon a VB-nél a játékvezetői díjat kifizetni. Ellenkező esetben a soron következő mérkőzéseit a VB játék nélkül 20:0 arányban az ellenfélnek igazolja.

9 20.5 Jegyzőkönyvről, óráról és labdáról (legalább 4) a hazai csapat köteles gondoskodni. Ennek hiányában elmaradt mérkőzés hazai csapatnak ki nem állást jelent. a. Amennyiben egy csapat legalább 3 nappal a mérkőzése előtt jelzi a VB-nél, hogy szüksége van jegyzőkönyvvezetőre és/vagy időmérőre, díjfizetés ellenében a szövetség gondoskodik a megfelelő személyzet jelenlétéről. Ennek díja 1.500,- Ft/fő A csapat minden tagjának egységes, számozott mezben kell megjelennie a mérkőzésen. A hazai csapatnak kell világos mezt viselnie, azonban, ha a két csapat megegyezik, akkor felcserélhetik a mezek színét A bajnokság és mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett Magyar Kosárlabda Versenyszabályok 2012.", valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfogadott Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok" október 1-étől érvényes játékszabályai szerint kerülnek lebonyolításra. a. Amennyiben az MKOSZ Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a mérkőzéseket azok szerint kell játszani, de az új szabályzatok mellékletének tartalmaznia kell az ezen Versenykiírásra vonatkozó módosításokat Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és játékszabályok nem intézkednek, a VMKSZ Elnöksége, ill. Versenybizottsága dönt.

MAGYARORSZÁG NB II. BAJNOKSÁGA. VersenykiírásA 2011/2012.

MAGYARORSZÁG NB II. BAJNOKSÁGA. VersenykiírásA 2011/2012. MAGYARORSZÁG NB II. BAJNOKSÁGA VersenykiírásA 2011/2012. Megtárgyalta és elfogadta az MKOSZ ELNÖKSÉGE 2011. június 10. Kiadva: 2011. június 22. 1. MEGHATÁROZÁS 1.1 A bajnokság A Magyar Köztársaság NB II.

Részletesebben

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013.

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00'

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00' MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Pest Megyei Kosárlabda Szövetség

Pest Megyei Kosárlabda Szövetség Pest Megyei Kosárlabda Szövetség 2015/2016. évi versenykiírás Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3 E-mail: pmksz@pmksz.hu Honlap: http://www.pmksz.hu 2015. augusztus 1. ÁLTALÁNOS A bajnokság célja A

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS 1 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Telefon: (06-1) 460-6825 Fax: (06-1) 252-3296 E-Mail:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE 2007-2008. ÉV Az MLSZ elnöksége a 65/2007. (2007.04.02.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

2015/2016. évi megyei felnőtt női és férfi valamint junior-ifjúsági-serdülő fiú-leány kézilabda bajnokság versenykiírása

2015/2016. évi megyei felnőtt női és férfi valamint junior-ifjúsági-serdülő fiú-leány kézilabda bajnokság versenykiírása Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 4024 Debrecen, Piac utca 71. Telefon, FAX : (52) 532-263 e-mail: hbmkeziszov@freemail.hu OTP Bankszámlaszám: 11738008-20065946 2015/2016. évi megyei felnőtt női és

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával.

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. VERSENYSZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. BEVEZETŐ A versenyszabályzat a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉZILABDA SZÖVETSÉG. 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. E-mail: info@bacshandball.hu. Weblap: www.bacshandball.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉZILABDA SZÖVETSÉG. 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. E-mail: info@bacshandball.hu. Weblap: www.bacshandball. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉZILABDA SZÖVETSÉG 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. E-mail: info@bacshandball.hu Weblap: www.bacshandball.hu Megyei I. osztály (regionális) Felnőtt Kézilabda Bajnokság 2014 2015.

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG BAJNOKSÁGAINAK ÉS KUPÁINAK VERSENYSZABÁLYZATA 2011/2012. év - 1 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) elnöksége a sportról szóló

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék A hatálya... 4 Egyéb értelmező rendelkezések... 4 Amatőr labdarúgó... 6 Amatőr sportolói sportszerződés...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY Budapest I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG BAJNOKSÁGAINAK ÉS KUPÁINAK VERSENYSZABÁLYZATA 2010/2011. év - 1 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) elnöksége a sportról szóló

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém Megyei I. ú férfi felnőtt, nagypályás pályaméretű labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával elfogadta, a 125/2009. (06.25.) és a 68/2010. (04.14.) számú határozatával

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG A FEJÉR MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG FÉRFI ÉS NŐI AMATŐR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015

FEJÉR MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG A FEJÉR MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG FÉRFI ÉS NŐI AMATŐR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 FEJÉR MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG A FEJÉR MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG FÉRFI ÉS NŐI AMATŐR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 Érvényes: 2014.09.01-től 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei-Budapesti Igazgatóság MEGYEI IGAZGATÓSÁG CÍMERE MEGYEI I-. OSZTÁLY Megyei I. osztályu férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság alap versenykiírása 2015 2016.

Részletesebben

DUNA-KÁRPÁT LIGA U14 FIÚ REGIONÁLIS NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2012/2013. ÉVRE. A Duna-Kárpát Liga hivatalos nyelve az angol!

DUNA-KÁRPÁT LIGA U14 FIÚ REGIONÁLIS NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2012/2013. ÉVRE. A Duna-Kárpát Liga hivatalos nyelve az angol! DUNA-KÁRPÁT LIGA U14 FIÚ REGIONÁLIS NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2012/2013. ÉVRE A Duna-Kárpát Liga hivatalos nyelve az angol! 1. A bajnokság célja: A nevezni kívánó országok (Románia,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2015. sportcélú pályázatok

Tartalomjegyzék 2015. sportcélú pályázatok Tartalomjegyzék 2015. sportcélú pályázatok 1. Sárvári Futball CIub 2. Sárvári Kinizsi SE 3. Flextronics Kosárlabda és Szabadidő CIub 4. Sárvári Sakk Ciub SE 5. Sárvári Amatőr Kosarasok Klubja 6. Nádasdy

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) U14 KOROSZTÁLYÚ ¾ PÁLYÁS BAJNOKSÁG Megyei U14 korosztályú vegyes (fiú, leány) serdülő ¾ pályás labdarúgó-bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság MEGYEI I. OSZTÁLY Heves Megyei I. osztályú férfi felnőtt, nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. VERZIÓ 2. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYEI I. OSZTÁLY Veszprém Megyei I. osztályú férfi felnőtt versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1.

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

MEGYE I. OSZTÁLY. MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV

MEGYE I. OSZTÁLY. MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV MEGYE I. OSZTÁLY MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV A BMLSZ Elnöksége 15/2009. (2010. június 11.) számú határozataival fogadta el. 1.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. férfi felnőt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010 2011. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. I. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. I. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség I. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI II. OSZTÁLY Somogy Megyei II. osztályú férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Veszprém Megyei U-16 korosztályú férfi nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben