DUNA-KÁRPÁT LIGA U14 FIÚ REGIONÁLIS NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2012/2013. ÉVRE. A Duna-Kárpát Liga hivatalos nyelve az angol!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNA-KÁRPÁT LIGA U14 FIÚ REGIONÁLIS NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2012/2013. ÉVRE. A Duna-Kárpát Liga hivatalos nyelve az angol!"

Átírás

1 DUNA-KÁRPÁT LIGA U14 FIÚ REGIONÁLIS NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2012/2013. ÉVRE A Duna-Kárpát Liga hivatalos nyelve az angol! 1. A bajnokság célja: A nevezni kívánó országok (Románia, Szerbia, Szlovákia, Magyarország) utánpótláskorú csapatainak folyamatos, rendszerben történő nemzetközi versenyeztetése, a bajnoki cím eldöntése. 2. Korcsoportok: U14: 1999 és 2000 évben születettek 3. A bajnokság rendezője: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség. Postacím:5000 Szolnok, Ságvári krt. 21. I/3. Hivatalos honlap címe: Hivatalos címe: 4. A bajnokság irányítói: Elnök: Balogh László Nemzetközi referens: Módos Barna 5. A bajnokság rendszere: a) A nevező sportszervezetek 4 fős csoportokba kerülnek, lehetőség szerint területi elvek alapján úgy, hogy a csoportok tagjait más-más országbeli csapatok alkossák. A bajnokságot csak négyfős csoportokban indítjuk. A nevezéseket a beérkezések 1

2 sorrendjében fogadjuk, a csoportok kialakításánál a nevezés gyorsasága országonként előnyt élvez. A bajnokságot maximum 12 csapattal indítjuk, ha nagyobb az érdeklődés, akkor ez 16 csapatra bővülhet. Az egyes csoportokon belül négy mini torna kerül megrendezésre, azaz valamennyi csapat saját rendezésű tornával rendelkezik. Az egyes mini tornákon három együttes szerepel. A bajnokság kezdete: október. Az egyes fordulókat havonta játsszák a csapatok: október, november, január, február. A csoportok végeredményének kialakulását követően a csoportok első helyezettjei torna rendszerben játszanak az 1-3, vagy 1-4, a második helyezettek a 4-6, vagy 5-8, a harmadik helyezettek a 7-9, vagy 9-12, a negyedik helyezettek a 10-12, vagy helyekért. b) A helyosztók megrendezésére pályázni lehet. A pályázat feltételeit a Szövetség februárban teszi közzé. c) A bajnokság egyeztető értekezletére szeptember 06.-án 13,00 órakor kerül sor. Helyszíne: 5000 Szolnok, József Attila u. 83. Európa Étterem, Magyarország 6. A bajnokság résztvevői: Azon sportszervezetek U14 fiú csapatai, akik nevezésüket a megadott határidőig, elektronikus formában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség hivatalos címére megküldik. 7. Az indulás feltételei: a) A nevező sportszervezet teljes körűen meghatalmazott képviselőjének részvétele a ligaértekezleten. a) A bajnokság rendszerének kialakítását követően a nevezési díj megfizetése. b) A sportszervezetnek hivatalos bírósági bejegyzéssel kell rendelkeznie. c) A nevező sportszervezet a Nevezési lap aláírásával elfogadja és vállalja a Versenykiírásban foglaltakat, egyben kötelezettséget vállal a bajnokság meghatározott rendszerében a mérkőzések teljes körű lejátszására. 8. Nevezés: a) Nevezni a Nevezési lapon lehet, nevezési határidő: augusztus 25. A nevezések elfogadása országonként, a beérkezések sorrendjében történik! Kérjük az adatok teljes körű és pontos kitöltését! b) Nevezési díj csapatonként: Ft, mely összegnek legkésőbb augusztus 25.-ig be kell érkeznie az alábbi bankszámla számra: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Korosztályos szabályok: a) A bajnokságban az emberfogás kötelező! Zóna védekezés nem megengedett! 2

3 b) Az első és a második negyedben más-más ötösnek kell a pályán lennie. Negyedenként egy cserére lehetőség van. Az adott negyedben lecserélt játékos visszacserélhető ugyanabban a negyedben. A második negyedben csak olyan játékos játszhat, vagy cserélhető be, aki az első negyedben nem volt pályán. Az első két negyedben kipontozódott, vagy sérült játékos helyett csak olyan játékos léphet pályára, aki addig nem volt a pályán, illetve csak az adott negyedben, de lecserélték. A visszacserélési lehetőség érvényes. Amennyiben egy vagy több játékos az első, vagy második negyedben kipontozódik, vagy megsérül és nincs cserelehetőség, úgy a mérkőzést abban a negyedben kevesebb játékossal kell folytatni. Ha egy csapat 10 játékossal érkezik egy mérkőzésre úgy a csapat minden helyszínen lévő játékosának legalább egy negyedet játszania kell az első félidőben, cserelehetőség nincs! 10. A csapatok helyezése A csoportokban a csapatok helyezési sorrendjét a győzelmeik és vereségeik alapján elért pontszámaikkal kell meghatározni. Holtversenyek eldöntése a csoportokban ld. Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok Díjazás Valamennyi résztvevő csapat serleget, oklevelet, az első három helyezett érmet kap, továbbá díjazásban részesül a legeredményesebb dobó és a legjobb hárompontos dobó játékos. 12. A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos előírások: a) Sportorvosi engedély nélkül - az adott országok szabályozásának megfelelően - tilos pályára lépni! b) Minden bajnoki találkozó előtt a jegyzőkönyvbe beírt játékosok sportorvosi engedélyét be kell mutatni az adott torna hivatalos komisszárjának. Az a játékos, akinek nem tudják bemutatni a sportorvosi engedélyét, nem játszhat a mérkőzésen. c) A nevezés határidejéig valamennyi, a bajnokságra nevező sportszervezet köteles leadni az adott csapatban szereplő játékosok névsorát az alábbi adatokkal: a játékos neve, születési ideje (év, hó, nap), játékengedély száma. A megadott lista alapján a Szövetség Csapatlistát ad ki, melyet a mérkőzések előtt be kell mutatni a komisszárnak. Ha a bajnokság közben történik át- vagy leigazolás, azt a Szövetség felé írásban jelezni kell, új Csapatlista kerül kiállításra. Olyan játékos, aki nem szerepel a Csapatlistán, nem léphet pályára. Amennyiben ez mégis előfordul, az játékos jogosulatlan szerepeltetésének minősül. d) Minden mérkőzésre maximum 12 játékos nevezhető. e) Amennyiben egy sportszervezetnél egy mérkőzésen vagy torna rendszerű lebonyolítás esetén kettő találkozón előfordul játékos jogosulatlan szerepeltetése, a vétkes csapat feladással elveszíti az adott mérkőzést vagy mérkőzéseket. f) A bajnokság során egy játékos csak egy csapatban szerepelhet! 3

4 g) A mérkőzések játékvezetői- és komisszári díjait és azok utazási költségeit a torna rendezője fizeti az adott országnak megfelelő díjazás szerint. A mérkőzéseket két játékvezető vezeti, azonban ahol lehetőség van, ott megengedett a három játékvezető működése. h) A mérkőzés technikai feltételeinek biztosításáért (asztalszemélyzet, jegyzőkönyv, mérkőzés óra, 24 mp-es óra, nyíl, piros zászlók,) a pályaválasztó sportszervezet felelős! i) A csapatoknak egységes színű felszerelésben kell megjelenniük. Kérjük a csapatokat, hogy a tornákra két, egymástól eltérő színű mezeket vigyenek magukkal! j) Az elöl álló csapatnak világos színű (lehetőleg fehér), a hátul álló csapatnak sötét színű mezt kell viselnie. Közös megegyezéssel a csapatok ezt megváltoztathatják. k) Amennyiben egy sportszervezet bajnoki találkozóján sportszerűtlen események történnek, - pld. verekedés, kiállítás, stb.) a vétkes játékos, játékosok, edző, edzők, a soron következő találkozón nem játszhatnak. l) A mérkőzések jegyzőkönyveinek eredeti példányát, a rendező sportszervezet köteles postán megküldeni a Szövetség címére. m) A csapatok kötelesek mérkőzéseiket a ligaértekezleten meghatározott időpontban lejátszani! n) A hazai sportszervezet köteles ebédet biztosítani a vendégcsapatoknak, valamint hidegcsomagot (2 db. nagy szendvics és 1 db. 1 literes ásványvíz vagy üdítő) a hazautazásra. o) Az esetlegesen felmerülő szállásköltséget az igénybe vevő csapat fizeti! p) A mérkőzéseket az adott országban használatos jegyzőkönyvön kell vezetni! q) A tornát követően a rendező sportszervezet köteles ben az eredményeket megküldeni ben a Szövetség címére! r) A mérkőzéseket 6-os méretű labdával kell játszani, az adott országban hivatalosan elfogadott márkával. 13. Mérkőzés időpont módosítás: Amennyiben a lekötött mérkőzés vagy torna időpontja lemondás vagy más okból módosul, a változtatás kezdeményezője köteles legalább 7 nappal előtte azt írásban bejelenteni a Szövetség hivatalos címére. Egyúttal köteles új időpontot is megjelölni. 14. Óvás és fellebbezés: a) Az óvási szándékot a mérkőzés végén be kell jelenteni a komisszárnak és a játékvezetőknek. A csapatkapitánynak a jegyzőkönyvet alá kell írnia A kapitány aláírása óvás esetén rovatban. b) Óvni a mérkőzéstől számított 8 naptári napon belül lehet írásban a Szövetségnél az óvás okának feltüntetésével. Az óvásokat a Szövetségnek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 15 napon belül le kell tárgyalnia és a döntést meg kell hoznia, arról az érdekelt feleket írásban értesíteni kell. c) Óvási díj: Ft, melyet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, számú számlára kell befizetni. 4

5 A befizetés igazolását az óváshoz csatolni kell. A befizetés elmulasztása, vagy az előírt feltételek valamelyikének hiánya esetén az óvást el kell utasítani. d) Az óvás ügyében első fokon hozott határozat ellen - a JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetséghez benyújtva - a döntés kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban lehet fellebbezni az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Fellebbviteli Bizottságához. A fellebbezés díja Ft. e) Az óvásnak és a fellebbezésnek meg kell felelnie az alaki és tartalmi követelményeknek. f) Az óvást, illetve a fellebbezést megnyerő sportszervezet a teljes befizetett díjakat visszakapja. g) Törekedni kell arra, hogy a sportszervezetek az óvástól tartózkodjanak! 15. Kiállított játékos és edző: a) Egy játékos vagy edző kiállítását a mérkőzést követően a rendező sportszervezetnek jelentenie kell a Szövetség felé 24 órán belül írásban a hivatalos címre. b) A kiállított játékos és/vagy edző a soron következő találkozón automatikusan nem játszhat, illetve nem ülhet a padon. Ez érvényes már a torna rendszerű lebonyolítás első találkozója után is! c) A kiállításokról a Szövetség nem hoz külön határozatot. A b) pont lép automatikusan életbe, annak betartása a sportszervezetek becsületére alapul. 16. Csapat kizárása, visszalépése a) A Szövetség azt a sportszervezetet, amelyik bármilyen okból kifolyólag - előre, időben nem bejelentetten -két (2) tornán nem vesz részt, kizárja a bajnokságból! b) Ha a kizárás vagy visszalépés a csoportmérkőzések alatt történik, akkor a csapat összes csoportmérkőzésének eredménye törlődik, ebben az esetben az érintett sportszervezet köteles külön eljárási díjat fizetni, melynek mértéke: Ft. c) Ha a kizárás vagy visszalépés a csoportmérkőzéseket követően történik, a csapatnak minden addig lejátszott alapszakaszbeli mérkőzésének eredménye érvényes marad, minden további találkozó eredménye törlődik, ebben az esetben az érintett sportszervezet köteles külön eljárási díjat fizetni, melynek mértéke: Ft. 17. Tájékoztatás és eredményközlés Minden sportszervezetnek lehetősége van a bajnokság eredményeiről vagy egyéb adatokról tájékozódni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség hivatalos honlapján (www.jnksz-basketball.hu) vagy ben a bajnokság rendezőjénél. A Liga rendezője a hivatalos weboldalán, külön menüpont alatt folyamatosan teszi közzé a bajnokság eredményeit, tabellákat, programokat, dobólistákat. 18. Egyéb: Ezen Versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség Elnöksége dönt saját hatáskörében illetve a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok az irányadóak. 5

6 Szolnok, július 02. 6

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00'

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00' MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NB II. BAJNOKSÁGA. VersenykiírásA 2011/2012.

MAGYARORSZÁG NB II. BAJNOKSÁGA. VersenykiírásA 2011/2012. MAGYARORSZÁG NB II. BAJNOKSÁGA VersenykiírásA 2011/2012. Megtárgyalta és elfogadta az MKOSZ ELNÖKSÉGE 2011. június 10. Kiadva: 2011. június 22. 1. MEGHATÁROZÁS 1.1 A bajnokság A Magyar Köztársaság NB II.

Részletesebben

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013.

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Alba Liga Székesfehérvári Felnőtt Férfi Amatőr kispályás labdarúgó bajnokság Versenykiírása a 2013-2014. évi bajnokságra

Alba Liga Székesfehérvári Felnőtt Férfi Amatőr kispályás labdarúgó bajnokság Versenykiírása a 2013-2014. évi bajnokságra Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága Alba Liga Székesfehérvári Felnőtt Férfi Amatőr kispályás labdarúgó bajnokság Versenykiírása a 2013-2014. évi bajnokságra 1. A bajnokság célja A városban

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS 1 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Telefon: (06-1) 460-6825 Fax: (06-1) 252-3296 E-Mail:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatóság U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Békés Megyei U-16 korosztályú férfi ifjúsági műfüves futsal labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. év Tartalom 1. A

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság ÖREGFIÚK BAJNOKSÁG Megyei Öregfiúk nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-16.évi bajnoki év Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY Budapest I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

MEGYE I. OSZTÁLY. MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV

MEGYE I. OSZTÁLY. MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV MEGYE I. OSZTÁLY MEGYE I. férfi felnőtt és U-19 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010-2011. ÉV A BMLSZ Elnöksége 15/2009. (2010. június 11.) számú határozataival fogadta el. 1.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség /

Magyar Labdarúgó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság / JNSZ Megyei Labdarúgó Szövetség / Magyar Labdarúgó Szövetség Igazgatóság / JNSZ Labdarúgó Szövetség / JNSZ U-14 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG (csökkentet pályás) JNSZ U-14 korosztályú csökkentett pályaméretű fiú serdülő labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) U14 KOROSZTÁLYÚ ¾ PÁLYÁS BAJNOKSÁG Megyei U14 korosztályú vegyes (fiú, leány) serdülő ¾ pályás labdarúgó-bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYE Veszprém Megyei férfi Téli Kupa versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A Kupa szervezője és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei-Budapesti Igazgatóság MEGYEI IGAZGATÓSÁG CÍMERE MEGYEI I-. OSZTÁLY Megyei I. osztályu férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság alap versenykiírása 2015 2016.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság MEGYEI I. OSZTÁLY Heves Megyei I. osztályú férfi felnőtt, nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. VERZIÓ 2. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYEI I. OSZTÁLY Veszprém Megyei I. osztályú férfi felnőtt versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém Megyei I. ú férfi felnőtt, nagypályás pályaméretű labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Veszprém Megyei U-16 korosztályú férfi nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság U-16 BAJNOKSÁG Heves Megyei U-16 korosztályú fiú nagypályás, labdarúgó bajnokságok alap versenykiírása 2013 2014. év TERVEZET VERZIÓ 1. Tartalom 1. A

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Megyei Igazgatóság / Megyei Labdarúgó Szövetség / MEGYEI I. OSZTÁLY Megyei I.osztályú férfi felnőtt nagypályás alap versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MARKÓ LAJOS VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2013-2014 VERSENYKIÍRÁS Főtámogatónk: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Támogatóink: Zeusport Áruház, Campus

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI II. OSZTÁLY Somogy Megyei II. osztályú férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG 2015/2016. évi Nemzeti csapatbajnokságok VERSENYKIÍRÁSA 1.) SZERVEZŐ: a Magyar Bowling és Teke Szövetség, Teke Szakági Szövetség (továbbiakban MATESZ) a Nemzeti felnőtt csapatbajnokságokat és a felnőtt

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MARKÓ LAJOS VÁROSI MARKÓ LAJOS VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2011/2012 ÉVI VERSENYKIÍRÁSA. Támogatóink: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Campus Étterem,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. I. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. I. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség I. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság U-21 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Megyei U-21 korosztályú férfi ifjúsági, nagypályás, labdarúgó bajnokságok alap versenykiírása 2013 2014. év Tartalom

Részletesebben