SZIGET-ELEK-Bt. ELADÓ. Irányár: Ft. Tel.: FEHÉR HETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIGET-ELEK-Bt. ELADÓ. Irányár: 65 000 Ft. Tel.: 20-254-5389 FEHÉR HETEK"

Átírás

1 KAPHATÓ Az ongai református templom és egyház története című monográfia! A decemberben megjelent monográfia 1000 Ft/db áron megvásárolható a két COOP boltban, a Nádas ABC-ben, a Rákóczi úti Zöldség-gyümölcs boltban, az általános iskolában, illetve az Ongai Kulturális Egyesület tagjainál. Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Ongai Kirendeltsége Onga, Rákóczi u ben új szolgáltatásokkal várjuk kedves ügyfeleinket! - Lakossági számlacsomag - Standard és Joker személyi hitelek - Internet Bank (elektronikus banki szolgáltatások) - START SZÁMLA Együtt tovább jövet-menet a Takarékszövetkezet! Tel: 46/ ; Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga község kulturális, értékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: A tavalyi felajánlásokat az egyesület vezetősége ezúton is köszöni, és számít az idei támogatásukra. - Takács László OKE elnök - SZIGET-ELEK-Bt. Tóth Tivadar Onga, Balaton u. 21. Fa és műanyag nyílászárók gyártása, beépítése Nyílászárók utólagos szigetelése nútmarásos technológiával Kovácsoltvas kerítések-rácsok Tel: 46/ ; 20/ ELADÓ Zanussi kombi fagyasztó+hűtő. Irányár: Ft. Tel.: FEHÉR HETEK Gyapjú és merinó ágynemű garnitúrák, lepedők árusítása. Kötött pulóverek értékesítése. SCHVARCZ és TÁRSA Kft. Onga, Ifjúság u. 7. Tel.: Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: A község 2007-es költségvetési lehetőségeiről Labdarúgók: ősz után, tavasz előtt Farsangok Szélkerék községünk határában NCA konferencia Esti gimnázium községünkben Óvodásaink báloztak A falumúzeum kialakításáról Ifi focistáink bemutatkozása Portrésorozat az Ongára beköltözöttekkel Gasztrovat Ongai hírfolyam Egészségmegőrző rovat Iskolai csengőszó Régi fotók Ongáról Felhívások, hirdetések ONGAI KÉK DA RU Meg je le nik min den hó nap kö zött. Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya Onga Köz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val. Szer kesz tők: Kovács György, Takács László Felelős kiadó: Takács László Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a. Az új ság el ér he tő az interneten is: il let ve Nyom dai elő ké szí tés: Garay; Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la Az Ongai Kékdaru megvásárolható a következõ üzletekben: Ongai Pék ség, Rá kó czi út Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca Ná das ABC Dió fa ABC Dó zsa Gy. úti kis bolt 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út MAXI COOP bolt, Főtér 100x100 bolt, Dózsa Gy. út Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kékdaru számait február

2 IX. évfolyam 2. szám február Tar ta lom ból: Díjemelések Ongán A községi önkormányzat évi munkaterve Ivóvíz- és csatornadíjjal kapcsolatos rendelet Tájékoztató az Ongai Kulturális Egyesület 2006-os tevékenységéről Helyi érték közkincs Ongai hírfolyam Óvodai hírfolyam Bemutatkoznak az ifi focistáink Egészségmegőrző rovat Iskolai csengőszó Adalékok Onga történetéhez Az OKE 1%-os felhívása Hirdetések Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2006-ban is alapvető feladatként határozta meg azt, hogy helyi szinten az egyesület járuljon hozzá a független, felelős tájékoztatáshoz, információáramláshoz. Ennek keretében továbbra is folyamatosan minden hónap e között megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut. Az újság- E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA Tájékoztató az Ongai Kulturális Egyesület évi tevékenységéről A református monográfia borítója A civil honlap főoldala ban a helyi közvéleményt érdeklő eseményekről tudósítottunk, nyújtottunk tájékoztatást, nagy hangsúlyt helyezve a helyi kulturális eseményekről szóló beszámolókra. Elősegítettük a községi önkormányzat, a helyi intézmények, társadalmi szervezetek stb. működésének, tevékenységének bemutatását. Cikkeinkkel reményeink szerint csökkentettük a helyi konfliktusok előfordulásának gyakoriságát, tudatosítottuk a demokratikus jogok érvényesülését. Az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámát közzétettük az Interneten: Biztosítottuk községünk megjelenését is az Interneten, ahol a település intézményeiről, helyi eseményekről, rendezvényekről olvashatók tudósítások. Az egyesület honlapját az OKE tevékenységének bemutatására is felhasználtuk. folytatás a 2. oldalon

3 Tájékoztató folytatás az 1. oldalról Bárczay Annával és családjával is felvette az OKE a kapcsolatot (Fotó: K. Gy.) Címerkiállításon (Fotó: T. L.) Onga község civil szervezeteinek közös honlapját elkészítettük, és azt a községi önkormányzat honlapjával egyetemben üzemeltetjük. Elkészítettük és decemberben megjelentettük Az ongai református templom és egyház története című monográfiát. Kikutattuk, majd az Ongai Kulturális Napokon felavatásra került a II. világháború ongai zsidó áldozatok emléktáblája, melyet az egyesület számára felajánlásból Urszin László vállalkozó készített el. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére egy féléves cikksorozatban mutattuk be az ötven évvel ezelőtti országos, helyi és regionális eseményeket a község lakosságával. Az emlékezés részeként az újságban többfordulós, míg az általános iskolával közösen egy történelmi vetélkedőt szerveztünk iskolánk felsőtagozatos osztályainak 3 fős csapatai számára. Az 1956-os eseményekkel kapcsolatos filmvetítésre is sor került az általános iskola általunk kialakított vetítőtermében. Részt vettünk az I. Ongai Kulturális Napok szervezésében. Az első két nap programjait az OKE hozta és bonyolította le, melynek keretében az előbb említett emléktábla felavatásán kívül címerkiállításra, a rozsnyói ZBK együttes fellépésére (meg- Az egyesület tagjainak egy csoportja 2006 decemberében zenésített magyar költők verseit adták elő) és a Holmolez együttes népzenei koncertjére került sor. A helyi közéleti eseményeket képileg továbbra is archiváltuk (fotók, videofelvételek). A katalogizált, jól áttekinthető és kezelhető, az utókornak is megőrzendő fotó- és videótárunkb a n Ongával kapcsolatban több mint db hagyományos és digitalizált fotót, és közel 300 db különböző formátumú videoés kamerakazettát őrzünk. A digitális fényképek számára korábban egy számítógépes adatbázist hoztunk létre, melyet tovább bővítettünk. Csak 2006-ban az adatbázis több ezer fotóval bővült. Az általános iskolában a helyi média stúdió technikai eszközállományát, bútorzatát önerőből jelentősen fejlesztettük, bővítettük (székeket, tv-t, nyomtatót, hangfalakat, erősítőt, mikrofonokat, számítógép alkatrészeket, számítógépasztalt stb. vásároltunk). Technikai eszközeinkkel folyamatosan segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz. Civil kerekasztalt szerveztünk. Az A zsidó emléktábla felavatása (Fotó: T. L.) ZBK koncert (Fotó: T. L.) ongai civil szervezetek összefogását szorgalmazva egy projektet kezdtünk el, mely részeként a közös összefogás, az együtt február

4 gondolkodás eredményeként jött létre az onga civil honlap a weboldalon. A 2007-es ongai falinaptár is a civil összefogás jegyében jelent meg. Filmfelvételek készítése közben a Hernád árvízénél (Fotó: T. L.) Az OKE szervezésében Kerényi Ferenc Petőfi életéről, Szentmihályi Szabó Péter a közéleti események aktuális kérdéseiről tartott előadást. Színház- és mozi-látogatásokat szerveztünk Sárospatakra és Miskolcra az egyesület által ingyen biztosított ún. színházbusszal a község kultúra iránt fogékony lakosai számára. Aktívan részt vettünk a nemzetközi ifjúsági Trivium Program, többek között annak hangácsi, miskolci, hollókői és kárpátaljai programjai megszervezésében és lebonyolításában. Két nyári ifjúsági tábort szerveztünk, az egyik Taksonyban, a másik Tiszavasváriban került lebonyolításra. Filmet készítettünk az önkormányzat elmúlt négyéves munkájáról. Egyesületünk segítette a helyi kulturális-, közéleti rendezvények és események lebonyolítását, megrendezését (közmeghallgatás, kiszehajtás, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.), de számos megyei kulturális és tudományos rendezvény, konferencia technikai lebonyolításában is segédkeztünk. Folytattuk egy helyi képzőművészeti albumhoz, egy majdani, a község múltját újságcikkek segítségével bemutató könyvhöz, illetve újabb helyismereti kiadványokhoz kapcsolódó anyaggyűjtést. Egyesületünk lehetőségein belül jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal támogatta a község intézményeit, szervezeteit, rendezvényeit, báljait. Az Ongáról készült új könyveket, kiadványokat, az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez ben 16 különböző pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül 12 nyert. Előadás Petőfi életéről (Fotó: K. Gy.) Az OKE tagjai Kárpátalján (Fotó: P. Z.) Az OKE vezetősége úgy gondolja, hogy az egyesület, mint közhasznú szervezet 2006-ban is sikeres évet zárt. A kitűzött célok jórészt megvalósultak, a pályázatokon nyert összegeket, a községi önkormányzattól a közös média programra kapott támogatást ( Ft-ot) és a szponzori segítséget jól használtuk fel. (A 2006-os évről szóló beszámolót az OKE taggyűlése december 28-án elfogadta.) - Takács László OKE elnök - Iskolai csengőszó Nevelőtestületünk értekezleten tárgyalta és elemezte az I. félév tevékenységét. *** Középiskolába jelentkező végzős tanulóink központi felvételi tesztet írtak január 27-én Miskolcon. Az élért eredményeiket is számításba veszik a felvételi eljárás során. *** Diákönkormányzatunk idén is megrendezi hagyományos farsangi karneválját február 16-án a felső tagozatosok, február én az alsósok részére. *** Az Iskoláért Alapítvány kuratóriuma megköszönve eddigi felajánlásaikat tisztelettel kéri az SZJA 1%-os felajánlásaikat településünk iskolája számára tegyék meg. Az ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPÍT- VÁNY adószáma: *** VERSENYEREDMÉNYEK: Nagy sikert értek el grundbirkózóink a diákolimpia megyei döntőjében! 4. helyezést értek el, s ezzel bejutottak február az országos elődöntőbe: Ládi Krisztina, Krassai Diána, Forgács Ivett, Orlóczki Katalin, Károlyi Fruzsina, Palakovics Dóra, Nagy Dorottya, Réz Regina és Lőrincz Gréta. A csapatot felkészítette: Kajtor Csaba és Bűdi László. Cseh Adrienn 2. helyen végzett a városkörnyéki népdaléneklési versenyen. Felkészítő: Horváthné Jurkó Erzsébet. Sakk városkörnyéki döntő: 1. helyezett Szabó Dóra 3. b. (megyei döntőbe jutott). Úszás: Megyei döntőn 3. helyezett Urszin Csanád 3. a (50 m mellúszásban). - Rózsa László igazgató - 3

5 Elindult a Helyi érték-közkincs program Az OKE előadásának hallgatósága (Fotó: K. Zs.) A képzésen (Fotó: K. Zs.) A címerkiállításon (Fotó: K. Zs.) Már korábban beszámoltunk arról, hogy az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumához. A Helyi érték-közkincs című pályázati program egy 4 képzési alkalomból álló sorozat megvalósítását tartalmazza. A képzéssorozat azzal foglalkozik, hogy egy-egy település, térség közössége miként teremtheti meg, illetve hasznosíthatja identitását és összetartozását kifejező kulturális, történeti és szellemi értékeit. Az első képzést december én rendeztük meg Felsődobszán és Miskolcon. Az első alkalommal a közel harminc résztvevő akik Felsődobszáról, Halmajról, Kázsmárkról, Nagykinizsről, Kiskinizsről, Aszalóról, Hangácsról, Tarcalról, Miskolcról és Ongáról érkeztek az örökség fogalmát vizsgálták meg. A kulturális, szellemi, természeti és épített örökség fogalmának meghatározása során megismerhették a különböző jogszabályokban, nemzetközi egyezményekben megjelenő definíciókat. Ennél azonban lényegesebb volt, hogy közös gondolkodással és a saját környezetükben, közösségükben előforduló példákon keresztül közelíthették meg a kérdéskört. Így a résztvevők számára világossá vált: az örökség fogalma annyival mindenképpen több, mintha emlékekről beszélnénk, hogy egyszerre kapcsolódik hozzá a megőrzés, a hasznosítás és a gyarapítás lehetősége. Az elméleti részt gyakorlati példák alátámasztásával ismerhették meg a résztvevők. Az OKE által készített helytörténeti vonatkozású honlapok bemutatása (www.borsod-kozoktatas.hu honlapon), a Magyar Heraldikai Portál, a www. triviumprogram.hu portál megismerése és az egyesület helytörténeti CD-Rom I. és II. bemutatása után a felsődobszai művelődési házban rendezett címerkiállítás megtekintése volt a program. A résztvevők közösen feltárták többek között az ongai minták bemutatásával, hogy örökségünk nem azonos a kiemelkedő jelentőségű, (pl. világ- vagy nemzeti örökséghez tartozó) értékek körével. Tágabb annál, hiszen gyakorlatilag minden helyi közösség számára saját öröksége nyújtja a legtöbbet, még ha nem is annyira ismert mások körében. Ráadásul, hogy valami a világörökség, a nemzeti értékek részévé, egyáltalán közismertté váljon, nagymértékben azon múlik, hogy a helyi közösség felismeri-e értékeit, képes-e elhelyezni egy önmagánál tágabb dimenzióban, és kellően eltökélt-e igényének érvényesítésére. A miskolci részben a civil és önkormányzati együttműködések fontosságát csoportos keretek között dolgozták fel a résztvevők, amely az értelmezés és megbeszélés után közös prezentációval zárult. A program 2007-ben folytatódik, melyről olvasóinknak beszámolunk. - KZS-PZ - Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga község kulturális, értékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe! Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: A tavalyi felajánlásokat az egyesület vezetősége ezúton is köszöni, és számít az idei támogatásukra. - Takács László OKE elnök február

6 Ongai hírfolyam VÁROSSÁ VÁLÁSI PÁLYÁZAT Onga község önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a alapján kezdeményezte a Magyar Köztársaság elnökénél Onga község várossá nyilvánítását. A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy a városi cím használatát fejlettsége indokolja, az alapvető feltételekkel rendelkezik. A képviselőt-testület vállalja, hogy ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit. Az elkészült pályázatot a törvényi feltételeknek megfelelően az önkormányzat január 31-éig benyújtotta. TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS Onga község önkormányzati képviselő-testülete a támogató szolgáltatás kistérségi feladatainak ellátására Onga gesztorságával, Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópetri és Onga települési önkormányzatok részvételével a települési önkormányzatok együttműködéséről és tarsulásairól szóló évi CXXXV. tv. 8. vagy 9. vagy 16. -a szerinti intézményfenntartói társulási szerződést kötött, azt jóváhagyta. A feladatellátás kezdete január 1. A feladatellátás ideje határozatlan, de legalább 3 év. MEGNÖVELT SPORTTÁMOGATÁS A képviselő-testület még a decemberi ülésén döntött arról, hogy az Onga Községi Sportegyesület támogatását Ft-tal megemeli a tartalék keret terhére. KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYE Az önkormányzat a köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező célokat az alábbiak szerint állapította meg: A köztisztviselők munkaköri leírásaiban szereplő feladatok maradéktalan betartása. A testületi ülések szakmai igazgatási és jogi előkészítése, a lebonyolítás feltételeinek biztosítása, A polgármester, illetőleg a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati, illetőleg államigazgatási ügyek előkészítése. A Ktv.- ből eredő feladatok ellátása. A szociális és gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeleteik módosításából eredő feladatok végrehajtása. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása. A évi népszavazással összefüggő feladatok elvégzése. Onga Községi Önkormányzat fizetési kötelezettségeinek rendszeres, határidőben történő teljesítése, a költségvetés pénzügyi egyensúlyának biztosításához szükséges feladatok ellátása. - T. L. - A községi önkormányzat évi munkaterve Onga Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbiakban előre tervezett időpontokban órai kezdettel tartja üléseit a felsorolt napirendi pontok szerint a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében: január 23. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és a Karbantartó Csoport munkájáról Hernád Közmű Kft évi működéséről beszámoló Előadó: polgármester február évi költségvetés megtárgyalása Adóigazgatási tevékenység értékelése március évi költségvetés módosítása évi költségvetés elfogadása Onga Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Onga Község Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása április évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés megtárgyalása (zárszámadás) Szociálpolitikai támogatási rendszer alakulása Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, szociális és családgondozói feladatokról, Hadházi Ferencné intézményvezető Fogyatékosok nappali intézményének beindítása Előadó: intézményvezető, jegyző II. Ongai Kulturális Napok megtárgyalása Előadó: Kulturális és Sport Bizottság elnöke május 15. A község közbiztonságának helyzete Előadó: rendőrkapitányság, Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnoka Polgárőr Egyesület beszámolója Előadó: Polgárőr Egyesület elnöke Ongai Tűzoltó Egyesület beszámolója Előadó: Bráz Pál parancsnok Barátság Nyugdíjas Klub tájékoztatója éves tevékenységéről Előadó: klubvezető Ongai Kulturális Egyesület beszámolója Előadó: Takács László egyesületi elnök Onga község környezetvédelmi helyzete Előadó: Környezetvédelmi Bizottság Elnöke, polg. hiv. előadója augusztus I. félévi gazdálkodás értékelése Tájékoztató a sportegyesület éves tevékenységéről Előadó: sportegyesület elnöke szeptember 18. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről Előadó: I II. körzetek háziorvosai, gyermekorvos, fogorvos, I II. körzet védőnői Képviselő-testület által hozott határozatokról és azok végrehajtásáról szóló jelentés megtárgyalása Előadó: polgármester október 16. Tájékoztató az iskolai és óvodai oktató-, nevelőmunkáról Előadó: iskolaigazgató és óvodavezető Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves tevékenységének értékelése Előadó: kisebbségi önkormányzat elnöke november III. negyedéves gazdálkodás értékelése évi költségvetési koncepció megtárgyalása Közmeghallgatás anyagának megtárgyalása Előadó: polgármester december évi munkaterv megtárgyalása Előadó: polgármester és jegyző KÖZMEGHALLGATÁSOK: Előre jelzett és meghirdetett időpontokban Onga művelődési házban, ill. Ócsanáloson a közösségi házban február 5

7 DÍJEMELÉSEK ONGÁN A községi képviselő-testület még 2006-ban, a decemberi ülésén döntött a 2007-re vonatkozó közérdekű díjemelésekről, amelyeket alább teszünk közzé. A közölt összegek január 1-étől érvényesek. A részletes rendeletek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban, illetve a községi önkormányzat honlapján: AZ OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK ÖSSZEGE Térítési díj: Általános iskolában napközi: 255.-Ft. Általános iskolában ebéd: 155.-Ft. Óvodákban: 210.-Ft. Az oktatási és nevelési intézményekben fizetendő térítési díjak összegéből az alábbi kedvezmények vehetők igénybe: Az iskolában és óvodában 100%-os térítési díjkedvezményben részesül: az az óvodás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az az 1 4. évfolyamos tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 50%-os kedvezményben részesül: az az óvodás, aki 3 vagy több gyermekes családban él, illetve tartós beteg, az az 5 8. évfolyamos tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az az 1 8. évfolyamos tanuló, aki 3 vagy több gyermekes családban nevelkedik, az az 1 8. évfolyamos tanuló, aki tartós betegségben szenved, az iskolaotthonos oktatásban részesülő tanulók. A vendég ebéd térítési díj összege: 525.-Ft. Az intézményekben dolgozók részére az étkezési térítési díjak mértékét az alábbiak szerint határozta meg: alkalmazotti ebéd térítési díja: 230.-Ft. Norma: 230.-Ft. Napközi konyhai alkalmazottak kötelező étkezési térítési díja (3 x-i étk.) 273.-Ft, norma: 273.-Ft. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI DÍJAI Az összkomfortos szolgálati lakás lakbér mértéke: 165.-Ft/m2/hó. A komfortos szolgálati lakás lakbér mértéke: 132.-Ft/m2/hó. A nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében a lakbér mértéke 110.-Ft/m2/hó. A költségalapon meghatározott lakbér összege: 385.-Ft/ m2/hó. A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL A ravatalozó használati díja: Ft. A sírmegváltás díja: Ft. Egyéb vállalkozók által a temetőben végzett engedélyezett munkálatok idejére fizetendő energia ill. vízdíj síremlékenként: Ft. Az egyéb vállalkozók által a temetőben végzett engedélyezett munkálatok idejére fizetendő óvadék: Ft. Alapravatalozás díja: Ft. Egyszemélyes sírhely: Ft. Sírfelbontás: Ft. Kriptahely: Ft. Kriptahely megváltás Ft. KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJAK A közterületbe benyúló üzlethomlokzatok (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cég- és címtábla Ft/év/m2 Árusító és egyéb fülke: 350.-Ft/m2/hó. Gépjárművek, bérkocsik állomáshelye gépkocsinként (járműszerelvényenként): Ft/év/tgk. + szerelvényenként: Ft/év. Építési munkával kapcsolatos építőanyagok és törmelékek (lakásépítés, lakóépület javítása esetén): 20.-Ft/m2/ nap. Idényjellegű, alkalmi és mozgóárusítás: 100.-Ft/m2/nap. Film és televízió-felvétel: 100.-Ft/m2/nap. Vendéglátó ipari előkert: 25.-Ft/m2/hó. Mutatványos tevékenység: 200.-Ft/m2/nap. Gázközműre történő rácsatlakozás céljából történő közterület-igénybevétel egyszeri díja (ingatlanonként): Ft. AZ INTÉZMÉNYEK HELYISÉGEINEK BÉRLETI DÍJA Időtartam Művelődési ház klubterem + mellékhelyiség 0 2 óra óra óra óra Esküvő összes helyiséggel: Ócsanálos közösségi ház Oktatási intézmények Nagyterem + mellékhelyiség (Ft) Ft/nap Ft/nap - Általános iskola tornaterme Ft/óra február

8 Időtartam Művelődési ház klubterem + mellékhelyiség Nagyterem + mellékhelyiség (Ft) - oktatási helyiségek Ft/óra - napközi étkezdéje, konyhai szolgáltatással Ft/óra - sportpálya, öltözővel Ft/óra TELEHÁZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI Regisztrációs díj: 500.-Ft/félév. Számítógép használat és Internet: ingyenes. Kölcsönzés: egy alkalommal 6 db könyv, ill. 10 db folyóirat kölcsönözhető 3 hétre, mely indokolt esetben kétszer meghosszabbítható. Térítéses szolgáltatások és díjak: Elveszett olvasójegy pótlása: 100.-Ft/olvasójegy. Fénymásolás: A/ Ft, kétoldalas: 14 Ft, A/3 20 Ft, kétoldalas: 30 Ft. Nyomtatás Internetről, CD-ROM-ról: 20.-Ft/oldal. Floppy az Internetről történő letöltéshez: 100.-Ft/lemez. CD az Internetről történő letöltéshez: 200.-Ft/lemez. Könyvtárközi kölcsönzés: a dokumentumot küldő könyvtár által meghatározott összeg és a postaköltség. Kártérítés: a dokumentum mindenkori beszerzési értéke vagy ugyanarról a kiadásról készült fénymásolat köttetve, illetve annak költsége. Végső esetben bírósági eljárást kezdeményez a könyvtár. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VÍZI KÖZMŰ-BŐL A HERNÁD KÖZMŰ KFT. ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT CSATORNA DÍJA ÓCSANÁLOSON A Hernád Közmű Kft. (szolgáltató) által biztosított csatornadíja: 1.291,8.-Ft/m3. A megállapított díj az általános forgalmi adót és a vízterhelési díjat nem tartalmazza. A megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékű támogatást az állami költségvetésben előirányzott összegből a Tárcaközi Bizottság döntése alapján kap. A megállapított díjjal a számlázást gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé kéthavonta a bekötési vízmérőóra állására alapozva kell alkalmazni. Kéménytípus Díj EGH EGB EGZ EGV EGW ESHX ESBX EGHX EGBX EGZX KSHQ, KSBQ, KSZQ,KSVQ KSHN, KSBN, KSZN, KSVN KGHQ, KGBQ, KGZQ, KGVQ KGHN, KGBN, KGZN, KGVN T 728 TX 1163 Pótkiszállás 986 Önkormányzati oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, középiskola) 50% díjkedvezményt kapnak. Megnevezés Méret Nettó Koromakna tisztítás/ ellenőrzés Füstcsatorna tisztítás / ellenőrzés 20 m-ig Bruttó (20% ÁFA-val) 70 kw alatt 3916 Ft/db 4699 Ft/db 70 kw felett 7272 Ft/db 8726 Ft/db O 0.7 m2 alatt 784 Ft/m O 0,7 m2 felett 1175 Ft/m 941 Ft/m 1410 Ft/m ESH ESB ESZ ESV KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS Kéménytípus Nettó Díj Bruttó (20% ÁFA-val) SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ A képviselő-testülete elfogadta a CIRKONT Hulladékgazdálkodási ZRT. szemétszállítási díját: 183.-Ft/ürítés/db.+ÁFA. Az önkormányzat január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra lakásfenntartási támogatásként Onga község közigazgatási területén ingatlannal rendelkezők éves szemétszállítási díját átvállalja. - T. L február 7

9 Onga község önkormányzatának 20/2006. (XII. 12.) számú rendelete a víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira Onga község önkormányzatának képviselő-testülete a többször módosított évi LXXXVII. tv / bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú víziközműből a GW-Borsodvíz Kft. által szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díját az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé: 1.. Az önkormányzati tulajdonú vízikőzműből szolgáltatott ivóvíz és csatornahasználat után a 2. -ban megállapított díjat kell felszámolni. 2.. /1/ A szolgáltató által biztosított ivóvíz díja: 398.-Ft/m 3. Csatorna használat díja locsolási kedvezmény alkalmazásával: Ft/m 3. /2/ Az /1/ bekezdésben megállapított díj a vízterhelési díjat és az általános forgalmi adót nem tartalmazza. /3/ A vízterhelési díjat a szolgáltató az /1/ pontban foglalt összegen felül a Borsodvíz Zrt. területén egységes kiszámlázással, az elvezetett szennyvíz mennyiség arányában hárítja át a szolgáltatást igénybevevőkre. 3.. (1) A 2. -ban megállapított díjjal a gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé a szolgáltató saját ütemtervének megfelelően a bekötési vízmérőóra adatai alapján kell számlázni. A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni. (2) Az elszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérőn mért vízhasználat - a csatornadíj megállapításánál - lakossági fogyasztás esetén fogyasztónként a locsolási kedvezménnyel csökkenthető. (3) A locsolási kedvezmény mértéke lakossági fogyasztónként a kedvezményezettek körébe tartozó fogyasztók esetén az e rendelet szerint egyébként június 1. és augusztus 31. közötti időszakban a (2) bekezdés szerint mért vízhasználat 10%-a. 4. Amennyiben az ellocsolt közüzemi ivóvíz nem jut a közcsatornába, a 3.. (1) bekezdés alapján mért vízhasználat megállapításakor locsolási kedvezményt kell érvényesíteni. Onga közigazgatási határán belül locsolási kedvezményre jogosult a vízi közműszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó, az alábbi feltételek együttes megléte esetén: a fogyasztónak a szolgáltató felé nincs 60 napot meghaladó tartozása, a vízfelhasználás az adott fogyasztási helyen kizárólag háztartási célú, az ingatlan tulajdoni joga, illetve a fogyasztó (fizető) adatai tisztázottak, a fogyasztási hely bekötési vízmérője társaságunknál nyilvántartott, leolvashatósága, ellenőrizhetősége biztosított, a szolgáltatóval kötött írásos közüzemi szolgáltatási szerződés meglétét a fogyasztó igazolja, (az igénylő a szolgáltatási szerződést mellékeli), vagy bérlő esetében tulajdonosi hozzájárulás szükséges, azon lakossági fogyasztók igényelhetik, ahol a telken udvari kifolyócsap van, locsolási célú mellékmérő kiépítésére nem került sor, az ingatlan területének kevesebb, mint 50 %-a beépített, és legalább 50 %-a biológiailag aktív zöldfelülettel rendelkezik (növényzettel borított), társasházak akkor igényelhetik, ha a társasház tulajdonában 100 m2-nél nagyobb a zöldfelület (közterületnél nem alkalmazható). 5. (1) A locsolási kedvezményre vonatkozó igényt a szolgáltatónál kell bejelenteni, a szolgáltatónál beszerezhető Igénylő lap kitöltésével. (2) Az igénylést a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb május 15-ig kell benyújtani a szolgáltató részére. Az ezt követően beérkező igénylést a szolgáltató a tárgyévet követő év locsolási időszakára vonatkozóan fogadja el. Az igény elbírálásáról a szolgáltató a feltételek teljesítését követő 30 napon belül értesíti a bejelentőt. (3) A jogosultság egyszeri megszerzése után az ingatlanra vonatkozó kedvezmény a 4. szerinti feltételek fennállásáig a fogyasztót folyamatosan megilleti. (4) A jogosultság feltételeinek megszűnéséről a fogyasztó a megszűnést követő 30 napon belül köteles tájékoztatni a szolgáltatót. A feltételek megszűnésének időpontjától kezdődően a locsolási kedvezmény a fogyasztó külön értesítése nélkül is megszűnik. 6. (1) A kedvezmény mértékét a díjak megállapításával együtt kell megállapítani. A kedvezményre jogosító időszak tartama 3 hónap. (2) A locsolási kedvezményt figyelembevételére utólag kerül sor. A kedvezményt a 3.. (1) szolgáltató arányosítással állapítja meg. 7. (1) A locsolási kedvezmény alkalmazása szempontjából lakossági fogyasztó: a.) A részben vagy teljes lakóépületként használt házas ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója kivéve az alábbi b.) pont esetét, aki az ingatlan fővízmérője alapján a csatornadíj-fizetésre kötelezett. b.) Az a.) pontban említett ingatlan biológiailag aktív területeinek tulajdonosa, bérlője, használója, amennyiben a terület öntözésére elkülönített mellékvízmérővel rendelkezik, jogosult az ingatlan fővízmérője alapján nyújtott teljes kedvezményre. (2) Biológiailag aktív az a felület, amely építménnyel vagy szilárd burkolattal nincsen fedve, talaja nem tömörödött, biológiai produktum létrehozására képes, és legalább június 1-jétől augusztus 31-éig kertkultúra céljára használatba veszik. 8.. /1/ Ezen rendelet január 01. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 25/2005.(XII. 14.) sz. rendelet. /2/ A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni vízfogyasztás és szennyvízelvezetés elszámolásánál kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra február

10 Tavaly újságunk hasábjain már bemutatkoztak felnőtt labdarúgóink. Most újszerű keretekben az ifistákon van a sor. Hónapról-hónapra megismerhetünk közülük néhányat. KUPSZA CSABA 1987-ben születtem. Ongán lakom. Tanulmányaimat a Kós Károly építőipari szakközépiskola földmérő és térinformatikai technikusi szakán végzem. Mezszámom a 15-ös, a posztom csatár. A többiek csak Psziho-nak hívnak. A csapatnak, kisebb megszakításokkal 6 éve vagyok a Kupsza Csaba (Fotó: V. I.) Bemutatkoznak ifis focistáink tagja. Azért játszom Ongán, mert ongai vagyok, valamint nagyon sok barátom köt ide. Szerintem a csapatunknak reális esélye lehet egy-két jó igazolással az első két hely valamelyikére. A csapat gyenge pontja mindenféleképpen a kispad rövidsége, valamint hogy nincs minőségi csere a csapatnál, ami remélem, hogy tavasszal nem így lesz. A csapaton belül mindenkivel jól megértem magam, de főleg Tóth Norbival, Juhász Sándorral valamint Orosz Zoltánnal. A kedvenc bajnokságom az olasz, a kedvenc csapatom az AC Milan. Ott szívesen játszanék. A magyar labdarúgás jövője mindenképpen a fiatalokban van, ezért az országon belül több helyen ki kellene építeni utánpótlásképző akadémiákat, és ezáltal a fiatal játékosokat fokozatosan be kellene építeni a válogatottba. Szabadidőmben nagyon sokszor járunk bulizni, és nagyon sokat szórakozunk a barátaimmal. A szurkolóknak azt üzenném, hogy aki teheti, jöjjön ki az ifi meccsekre is és szurkoljon a csapatnak. Végezetül: HAJRÁ ONGA!!! OROSZ ZOLTÁN október 18-án születtem. Jelenleg iskolai tanulmányaimat végzem. A csapatnak 4 éve vagyok a tagja, mint csatár. A mezszámom a 9-es. Azért játszom helyben, mert itt élek Ongán. A csapatban mindenkivel jól megvagyok, a pályán pedig Kónya Lászlóval értem meg magam a legjobban. Az edzőmmel és a konkurenciával sincs probléma. Én úgy gondolom, hogy együttesünknek a középpályán vannak hiányosságai. Év végen a hely Orosz Zoltán reális célkitűzés. A csapattal a legnagyobb sikereimet különböző tornákon értem el, mint különdíjas játékos. Tavaly a házi gólkirály is én voltam, ezt is sikerként könyvelem el. A magyar fociról azt tartom, hogy rossz. A játékosok tudása nem megfelelő. Ha tehetném, én inkább Angliában játszanék, mert szeretem a kemény, férfias focit. Kedvenc csapatom az Arsenal. Szabadidőmben a haverokkal néha eljárok szórakozni. A legtöbb időt a barátnőmmel töltöm el szívesen. Ha tehetném, az iskolarendszert is megváltoztatnám, mert szerintem túl sokat követelnek. A szurkolóknak azt szeretném üzenni, hogy buzdítsák és szeressék az ongai ifi csapatot is. - szerk.: Varacskai István - EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ ROVAT Egészségmegőrző rovatunkban hónapról-hónapra közzéteszünk az olvasók, a helyi lakosok érdeklődésére számot tartó, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos cikkeket. Célunk, hogy a mai, egyre egészségtelenebb világunkban a magunk módján felhívjuk a figyelmet néhány megelőzhető, kis odafigyeléssel kezelhető problémára. A cikksorozatot Gál Lászlóné védőnő szerkeszti, írja. NEHÉZ CSONTOK Könnyű kifogások Manapság a túlsúlyos emberek közül sokan azzal mentik fel magukat a fogyókúra kínkeserve alól, hogy tulajdonképpen nem is annyira kövérek, hanem inkább nehéz a csontozatuk. Tény, hogy az emberek között is léteznek eltérések a csontváz tekintetében, az összsúlyban azonban ennek nincs különösebb jelentősége! SÚLYOS KIFOGÁS Különösen nehéz csontozatom van hallhatják az orvosok gyakorta a kifogást, amikor szóvá teszik pácienseiknek a túlsúlyukat. Tény, hogy az emberi testben található csontok mennyisége esetenként különböző. Így például Európában a férfiak mintegy 5 százalékának van egy plusz bordája! Japánban ez az arány 7 százalék, az eszkimóknál 16. Ezen túlmenően a csontok súlyában is mutatkozhat eltérés. TUDTA? A teljes csonttömeg, azaz a testben található összes csont együttes súlya átlagban a teljes testsúlynak mindössze 10 százaléka. Kivételes esetekben a teljes csonttömeg az átlagsúlytól maximum 4 kg-mal térhet el pozitív vagy negatív irányban, így a nehéz és a könynyű csontozattal rendelkezők testsúlyában maximum 8 kg eltérés lehet február 9

11 MINÉL NEHEZEBB, ANNÁL JOBB Minél sűrűbb a csonttömeg, annál nehezebb a csontozat, és annál jobbak a kilátások arra, hogy valaki idősebb korában is egészséges csontozattal rendelkezzen. Ennek elsőrendű feltétele az, hogy elegendő mennyiségű kalciumot tejet, tejtermékeket fogyasszunk. A rendszeres mozgás is jótékony hatású a csontképződésre, késleltetheti és lassíthatja a későbbi csontleépülést. Azért, hogy idősebb korunkban is stabil, egészséges csontozattal rendelkezzünk, a megelőzést már akkor meg kell kezdenünk, amikor csontjaink még a felépülési fázisukban vannak. Ezzel kapcsolatban egy egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat kimutatta, hogy a speciálisan összeállított, kalciumban gazdag étrendet követően megvizsgált hallgatók csontsűrűsége jelentős mértékben emelkedett! Térjünk vissza azonban a súlyfelesleg problémájához! A megszokott képlet szerint az ideális testsúlyt úgy számoljuk ki, hogy a centiméterben kifejezett testmagasságunkból levonunk százat. Tehát ez egy 180 centiméter magas férfi esetében 80 kg lenne. Jelentős mértékű túlsúlyról akkor beszélhetünk, ha a testsúly eléri vagy meghaladja ezen normaértéket, plusz annak 20 százalékát, tehát példánk szerint a 96 kilót. Tehát nem a csontok a bűnösök akkor, ha valaki túlsúlyos. Ha a normától való lehető legnagyobb mértékű súlyeltérést is feltételezzük, akkor ez csak maximum 4 kiló többletet jelent. A fennmaradó 12 kiló felesleges zsír. A PORCKORONGSÉRV KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI Testtartásunk, mozgásunk alapvető meghatározója csontrendszerünk épsége, ezen belül is gerincoszlopunk egészsége! Gerincünk többfajta szövetből, elsősorban csontokból, porcból, valamint az ezeket összekötő ízületekből és szalagokból áll. Csontjai a csigolyák, amelyek a különböző szakaszokon más-más felépítésűek, ennek megfelelően eltérő mozgásterjedelemre képesek. A legnagyobb terjedelmű mozgásra az első 2 nyakcsigolyánk képes, míg a keresztcsonti szakasz csigolyái össze is csontosodnak, így ezek egymáshoz képest nem mozdulnak el. A PORCKORONGOK ÉS SZEREPÜK Gerincünket más specialitás is jellemzi, nevezetesen a porckorongok. Ezek a rostos gyűrűk 2 csigolya között helyezkednek el. Szerepük alapvető a gerinc működése szempontjából. A gerincoszlop biztosítja a felegyenesedett testtartást: az egyes csigolyákra és a gerincre mint egységre is nagy súly nehezedik. Ez pedig igen rövid időn belül a csigolyák kopásához, fájdalomhoz, gyulladáshoz, hosszú távon mozgásképtelenséghez vezetne. Nos, ennek megelőzésére szolgálnak a porckorongok, melyek rugalmas párnaként biztosítják a gerinc rugózását, különösen megterheléskor. MI TÖRTÉNIK A PORCKORONGOKKAL? Amennyiben a gerincet terhelés éri, a porckorongok összenyomódnak. Szerencsés esetben ez az összenyomódás egyenletes, ám sajnos ez ritkán valósul meg. Életünk során számos stressz, baleset, tartós egyoldalú terhelés éri gerincoszlopunkat, ami a csigolyákat kimozdítja természetes helyzetükből. Fontos! A csigolyák kimozdult helyzetükből nem mindig képesek visszaállni az eredeti pozícióba, ekkor pedig lassan elkezdődik az a folyamat, amely a porckorongok elöregedéséhez, orvosi szóval degenerációjához vezet. A SÉRV KIALAKULÁSA A külső, meggyengült rostok között a belső kocsonyás anyag lassan előboltosul. Ezt nevezzük porckorongsérvnek. A kiboltosulás mértéke különböző lehet, legrosszabb esetben a külső gyűrű átszakad, és a belső kocsonyás anyag elfolyik belőle. A kiboltosulás akár vissza is húzódhat, például tehermentesítés hatására. Ilyenkor hosszabb-rövidebb időre a tünetek is megszűnnek. Porckorongsérv elméletileg a gerinc bármely szakaszán kialakulhat, mégis vannak kiemelt területek. Ilyenek a nyaki és a deréktáji, lumbális szakaszok. Ráadásul a tartós, egyoldalú megterhelés is ide vezet. Ilyenkor ugyanis a csigolyák egymáshoz képest elcsúsznak. Súlyos terhek emelése, cipelése is igen nagy pluszterhet ró a gerincoszlopra, különösen az ágyéki szakaszra. A problémát sokszor a súlyfelesleg is fokozza, hiszen ez is ugyanúgy megterheli a gerincet. TÜNETEK Attól függően, hol alakul ki a sérv, illetve milyen fokú, a tünetek is nagyon változatosak lehetnek, az enyhétől egészen a súlyos mozgáskorlátozottságig vagy akár bénulással járó tünetegyüttesig. A PORCKORONGSÉRV KEZELÉSE Sajnos az orvostudomány a kialakult sérvvel nem sokat tud kezdeni. A fájdalmat képes csillapítani, illetve az ennek következtében kialakult izommerevséget oldani gyógyszeresen, vagy a kialakult gyulladást és fájdalmat oldják helyileg adott izomlazító és érzéstelenítő injekcióval. A további kezelést a fizikoterápia jelenti, amikor általában ultrahangos kezelést és iontoforézist végeznek. Ez utóbbival szintén gyógyszereket juttatnak az érintett területre. Végső megoldásként a műtét is szóba kerülhet február

12 MIT TEHETÜNK MI MAGUNK? E havi számunkban Nyárádi Tibor újabb kutatási eredményeivel ismertetjük meg az olvasókat. A következő adatok a II. világháború ongai katonáinak és a Szovjetunióban kényszermunkára elhurcolt, és ott elhunyt ongai áldozatok történetének megismeréséhez nyújtanak fontos adalékokat. Az információk egy részé eléggé hiányos, s néhány esetben az ellentmondástól sem mentes, de kellő forráskritikával így is fontos forrásként szolgálnak. Ongai katonákkal kapcsolatos újabb információk HÁTIZMOK EDZÉSE A porckorongsérv szempontjából is a legfontosabb a megelőzés. Ennek érdekében a legfontosabb hátizmaink karbantartása, az izmok különösen a mély hátizmok erősítése, rendszeres nyújtása és átmozgatása. Amennyiben már problémánk van, úgy a gyógytorna, az úszás, és a célzott hátizomtorna segít megelőzni a további romlást. A helyes tartás is sokat segít a csigolyákra nehezedő nyomás egyenletességének fenntartásában. Nemhiába mondogatták annak idején szüleink, nagyszüleink, hogy: Húzd ki magad, fiam!, sőt, még korábbi időkben a seprűnyelet is odakötötték a lányok hátához, hogy szép, egyenes tartásuk legyen. Hasonlóan jó hatással van gerincünkre a jóga is, ami nyújtja a görcsös izmokat, ezáltal ellazítja őket, megnyújtja a szalagokat, így fokozódik a gerincoszlop hajlékonysága, rugalmassága is. Sokat segít gerincünkön egy viszonylag új módszer, ami Pilates néven vált ismertté világszerte. A módszer gerinckímélő módon elsősorban a testközép izmainak hasizmok, hátizmok megerősítésére szolgál. AZ ÁGY ÉS A FELKELÉS Életünk egy részét ágyban töltjük, nem mindegy, min és miben alszunk. Ha jó minőségű és megfelelő keménységű matracot használunk, nemcsak álmunk lesz mélyebb és nyugodtabb, de gerincünknek is sokat segítünk. A legfontosabb kritérium a megfelelő alátámasztás! Az sem mindegy, hogyan kelünk fel fekvő helyzetünkből. Életkortól és panasztól függetlenül érdemes áttérni a gerinckímélő megoldásra: oldalunkra fordulva, kezünkkel feltolva felsőtestünket üljünk fel az ágyban, ahelyett, hogy hasizom-erősítő tornamutatványokkal kísérleteznénk! AZ ÉTREND KÉRDÉSE Igaz, ezzel önmagában nem tudjuk Adalékok Onga történetéhez Tőzsér Lajos katonai igazolványában a katonai szolgálatra vonatkozóan az alábbi bejegyzés szerepel: aug. 30. Kassa 21/II. zalj. 21. gyalogezred II. zászlóalj aug okt. 30. kik. /kiképzés/ 21/II. zalj. III. szakasz. Hadifogságban volt a Honvédség Központi Irattára szerint október szeptember 10. Amennyiben a fogságba esés dátuma helyes, akkor a nyugati fogság szinte teljesen kizárt október végén a 21. gy. ezr. Szolnok térségében, a Tisza mentén harcolt, így csak szovjet fogságba eshetett. A hadifogság helyére vonatkozóan nincs semmilyen adat. Szarvas József veszteségi kartonja szerint a lába január 16-án a Donnál megfagyott. Mind a születési helye, mind az anyja neve el van írva. Ekkor még a 12. gyalogezrednél szolgált. Amennyiben tényleg a 12. gyalogezrednél szolgált, akkor január 14-én Liszki körzetében állomásozott. Elképzelhető, hogy részt vett az Oszkol menti védelmi harcokban. Szovjetunióbeli kényszermunkatáborban elhunyt ongaiak Név: Brunc/z/ Erzsibet /Erzsébet/ Apja: Karol /Károly/ Született: obl. /oblaszty, terület, jelen esetben vármegye/ Borsod, r-n /rajon, körzet/ Miskolc, város Alsuzsolca /Alsózsolca/ Lakhely: obl. /oblaszty, vármegye/ Oboúj /Abaúj/ város Oncsa /helyesen Onga, az Oncsa a mai Petőfi utca régi neve/ ul. / úlica, utca/ Ujtelek 6. Fogságba esés: g. /góragy, város/ Oncsa Meghalt: Fogság helye: különleges munkászászlóalj 1223 Temetés helye: kl. /kolónia, település, telep/ különleges munkászászlóalj1223, Uszpenszkij r-n, kl. Olhovka, M-32 /az M talán a mogila: sírhely rövidítése megelőzni a sérv kialakulását, ám azzal már igen, ha a megfelelő étrenddel testsúlyunkat kordában tartjuk. Akut fájdalmak esetén a savanykás gyümölcsök fogyasztása segít csökkenteni a fájdalmat. (Természetesen csak kiegészítésről van szó, nem egyedüli terápiáról.) FIZIOTERÁPIA OTTHON Paprikapakolás: a fájdalmas területre helyezzünk fel 1 2 felszeletelt csípős paprikát! Alkoholos borogatás: hajtogassunk össze egy törülközőt, nedvesítsük meg meleg vízzel, majd öntsünk rá kevés pálinkát! A felesleges folyadékot csavarjuk ki, majd a kendőt tegyük a fájdalmas területre! A tetejére tegyünk egy darab nejlont, majd még egy meleg, száraz törülközőt! Rögzítsük a borogatást, majd feküdjünk le 2 3 órára! (Ideál életmódmagazin nyomán június) - szerk.: Gál Lászlóné - Név: Brunc/z/ Katolin /minden valószínűség szerint Brucz Károly/ Apja: Karol Született: g. Antorzsilce / talán Alsózsolca/ ul. Ujgelik 6. /valószínűleg Ujtelek/ obl. Borsod, r-n Miskolc Lakhely: d. /valószínűleg g, tehát góragy, azaz város/ Onga ul. Ujtelek 6. okr. /kerület, körzet, jelen esetben vármegye/ Obaúj /Abaúj/ Fogságba esés: g. Onga, Meghalt: Fogság helye: batalon /zászlóalj/ 1223 Temetés helye: kl. különleges munkászászlóalj, 1223, M-8 Olhovka talán megegyezik a mai Olhinkával, ami Ukrajnában, Doneck-től néhány kilométerre délre található. Bruncz Károly Anyja neve: Nagy Zsófia Született: Alsózsolca, Alakulata: 202/3. gk. légv. Fénysz. ü. / gépkocsizó légvédelmi fényszórós üteg/ Meghalt: Csepel, vízbe fulladt Temetés helye: Budapest, Rákoskeresztúr - Nyárádi Tibor február 11

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2012. december 13-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakat a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1999. (XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDLETE A KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL (A 6/2000. (IV.7.) és az 1/2010. (I.22.) számú önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XII. 23.) rendelete Tét városban fizetendő ivóvíz- és szennyvízelvezetés díjáról, valamint a környezetterhelési díjról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata

Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve szerint jelen ülésen vizsgálja felül díjmegállapító rendeleteit,

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2017. évben 10 ülést tart.

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

v í z d í j a k r ó l

v í z d í j a k r ó l RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (XII. 17.) Önkormányzati. rendelet a v í z d í j a k r ó l Rajka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358 Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 57-2/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzat 390/2009. (XII.02.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzat 390/2009. (XII.02.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása 390/2009. (XII.02.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1./1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/1997. (IX.25.) ÖK számú rendelet módosítása helyi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

b) helyi önkormányzati fenntartású intézmények, polgármesteri hivatal vízfogyasztása nettó 192,-Ft/m 3 + ÁFA összege.

b) helyi önkormányzati fenntartású intézmények, polgármesteri hivatal vízfogyasztása nettó 192,-Ft/m 3 + ÁFA összege. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/994. (V..) rendelete (/003. (XII.7.), /004. (I.8.), 3/004. (XII. 5.), 7/006. (XII.06.), /007. (VII.4.), 9/008. (IV..), a 9/008. (V.8.), a 8/008. (XII.7.),

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

2016. január 26. (kedd) óra

2016. január 26. (kedd) óra 210/2015.(XII.15.) önkormányzati határozat melléklete SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi MUNKATERVE 2016. január 26. (kedd) 10.00 óra 1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

a helyi rendeletek felülvizsgálatáról A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata során az alábbi helyi rendeletek módosítására teszünk javaslatot.

a helyi rendeletek felülvizsgálatáról A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata során az alábbi helyi rendeletek módosítására teszünk javaslatot. E LŐTERJESZTÉS a helyi rendeletek felülvizsgálatáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-i ülésére Előterjesztő: Tisztelt Képviselő-testület! A helyi rendeletek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (XII. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről a 15/2006.(XII.20.)

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 A KÉPVISELŐ TESTÜLET IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 2008. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2012. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 277/2011. (XII. 14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

5/1991. (IX. 3.) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

5/1991. (IX. 3.) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ZALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 8/2007. (IV. 23.), 18/2008. (IX. 10.), 12/2009. (VIII. 27.), 6/2010. (III. 30.) rendelettel módosított 5/1991. (IX. 3.) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2003. (III.12.) SZÁMÚ RENDELETE

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2003. (III.12.) SZÁMÚ RENDELETE ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2003. (III.12.) SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD- ÉS FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSÉRŐL, AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A

Részletesebben

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak:

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: 1. számú melléklet Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: Alapdíj főmérő esetén Alapdíj főmérő esetén Ivóvíz szolgáltatás után Szennyvízelvezetés után átmérő Ft/hó/mérő + Áfa Ft/hó/mérő

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

XIV. számú előterjesztés

XIV. számú előterjesztés A határozat elfogadásához minősített többség szükséges! XIV. számú előterjesztés Őcsény község képviselő-testületének 2009. december 16.-án, 17-órakor megtartandó ülésére 2010. évi munkaterv Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csongrád Város Önkormányzata M Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Száma: 13-12415-3/2007. Témafelelős: Ötvös Tamás E l ő t e r j e s z t é s Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. december

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól (egységes

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes: 2012.05.26. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/1999.(XII.16.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Alsózsolca Város Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben