GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület évi közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület. 2006. évi közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület évi közhasznúsági jelentés Kelt: K e c s k e m é t, május 24. Harczi Sándor Egyesületi elnök P.H..

2 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg január december Kelt Kecskemét, május 24. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) Az adatok A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette: könyvvizsgálattal Auditker Kft Kecskemét, Kavics u. 9. nincsenek alátámasztva! Tel/Fax: 76/

3 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. MÉRLEG Időszaka január december 31. Fajtája Éves zárómérleg adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett Eszközök I. Immateriális Javak 03. II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 05. B. Forgóeszközök I. Készletek 07. II. Követelések III. Értékpapírok 09. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke 15. II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt: Kecskemét, május 24. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!

4 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. EREDMÉNYKIMUTATÁS Időszaka adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 04. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb ebből 1% 776 eft Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E) 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Kelt: Kecskemét, május 24. P. H. Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Időszaka január december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak ebből - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Kelt: Kecskemét, május 24. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!

6 II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról év Támogatást nyújtó szervezet megnevezése Megnevezés Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (eft) Elszámolás határideje időpontja összege (eft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő BKK M-i Munkaügyi Központ folyamatos Közhasznú foglalkoztatás folyamatos Magyar Államkincstár BKKM-i Területi Igazgatósága Normatív tám. folyamatos Intézmény működtetése folyamatos APEH BKKM-i Igazgatósága SZJA 1% terembérl,kiadvány,hirdetés KMJV támogatás folyamatos 100 családi nap,waldorf nap folyamatos Kelt: Kecskemét, május 24. P.H.... Képviselő aláírása

7 III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás (%) (eft) Induló tőke változás 0 Tőkeváltozás ,7% értékcsökkenés ,3% értékvesztés 0 - rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás 0 - rászorultak részére juttatott természetbeni támogatás 0 Közhasznú tevékenység eredménye ,0% Az ingatlan vásárlás miatt Megjegyzés Vásárolt tárgyi eszközök nagyrészt 0-ra leíródtak, gázbeközés 6%-os ÉCS elszámolású Kelt: Kecskemét, május 24. P.H.... Képviselő aláírása

8 IV. Kimutatás a cél szerinti jutattásokról év Megnevezés Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Közhasznú tevékenység keretében nyújtott adóköteles pénzbeli támogatás adóköteles nem pénzbeli támogatás adómentes pénzbeli támogatás adómentes természetbeni juttatás Változás (%) (Ft) Megjegyzés Egyesületünk pénzeszközeit teljes mértékben az intézmény fenntartására fordította. Egyesületünk által, annak közhasznú tevékenysége keretében nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások: megnevezés szolg.-ban részesültek száma óvodai nevelés 43 iskolai oktatatás,nevelés 60 Megnevezés Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli támogatás nem pénzbeli támogatás Változás (%) (eft) Megjegyzés Egyesületünk által, annak egyéb cél szerinti tevékenysége keretében nyújott nem pénzbeli szolgáltatások: ld.i. számú melléklet Kelt: Kecskemét, május 24. P.H.... Képviselı aláírása

9 V. Kimutatás a kapott támogatásokról év Sorszám Támogatás (adomány) összege Változás Támogató megnevezése Támogatott cél Elızı évi (eft) Tárgyévi (eft) (%) (eft) 1. Magyar Államkincstár BKKM-i Területi Igazgatósága Normatíva felhaszn. az Intézmény mőködési ktg-eire ,1% BKKM-i Munkaügyi Központ Közhasznú foglalkoztatás ,8% BKKM-i Önkormányzati Hivatal Szociális étkeztetés ,0% APEH BKKM-i Igazgatósága Terembérlet,hírdetés,kiadvány készítés ,7% Települési önkormányzat társulása Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Külföldi támogatás Magánszemély Intézmény fenntartása, mőködtetése ,3% Jogi személyiségő gazdasági társaság Intézmény fenntartása, mőködtetése ,5% Kecskeméti Polgármesteri Hivatal pályázat családi nap Kecskeméti Polgármesteri Hivatal pályázat Waldorf nap Mobilitás Kiadvány készítés Tiszta Formák alap mozgás terápia Magyar Államkincstár NCA pályázat Egyesület mőködési ktg-einek finanszírozása Összesen VI. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról évben Juttatás Juttatás összege Változás megnevezése Elızı évi Tárgyévi % Eft 1. Munkabér (Bruttó) ,8% Gépkocsi költségtérítés ,0% ÖSSZESEN Kelt: Kecskemét, május 24. P.H.... Képviselı aláírása

10 Vagyonszerkezet Vagyon megnevezése Egyenleg ( Ft) Egyenleg ( Ft) növekedés ( Ft) csökkenés ( Ft) I. PÉNZESZKÖZ I/1 Pénztár egyesületi I/2 Bankszámla egyesületi I/3 Lekötött bankbetét II. INGÓSÁG II/1 Tárgyi eszközök Bruttó érték Nettó érték Telek Iskola épület Összesen: II/2 Leltárba vett egyéb ingóság : ld. II. számú melléklet Kelt: Kecskemét, május 24. P.H....Képviselı aláírása

11 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület évi közhasznú tevékenységéről A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) nyarán jött létre. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a kiemelkedően közhasznú minősítést január 1- én jegyezte be, mivel Egyesületünk állami, közoktatási feladatot lát el, az oktatási Intézményének fenntartójaként. Az Egyesület az Alapító Okiratban foglaltak szerint megalakulásakor legfőbb célul tűzte ki a Waldorf - pedagógia megismertetését, népszerűsítését, s ennek gyakorlati megvalósulásaként Waldorf - pedagógiai szemlélettel dolgozó óvoda és iskola létrehozását. Az Egyesület tagsága e feladatai közül az Iskola alapítását két osztállyal 2002-ben megvalósította támogató szülők és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével. Az Önkormányzattól a szarkási iskola üresen álló épületét kaptuk meg. A 2003-as évben egy új első osztály indítása, valamint az egyre növekvő igényeknek eleget téve a Waldorf Óvoda alapítása, szervezése, engedélyeztetése volt a fő feladat őszén elindítottuk az újabb első osztályt, szám szerint a negyediket, valamint a fokozódó érdeklődés szükségessé tette újabb óvodai csoport indítását, engedélyeztetését évben újabb osztályt indítottunk, így felmenő rendszerben már 6. évfolyamig jutott az Intézmény. A 2 óvodai csoporttal Intézményünkbe jelenleg 103 gyermek jár. A 2006-os év a NYITÁS ÉVE volt Kecskemét városa felé, Egyesületünk és Intézményünk életében, a megvalósított rendezvényekkel. A 2007-es évet a SZERVEZETI FELÉPÍTÉS-nek szenteljük. A as időszakot pedig céljaink szerint a BERUHÁZÁSOK és BŐVÜLÉS fogják jellemezni. Az új osztály szervezése hagyományainknak megfelelően Waldorf előadássorozat és játszóház indításával kezdődött, melyeknek a Kecskeméti Kistérségi Pedagógiai Intézet adott helyet havonta 2 alkalommal, januártól - áprilisig. Itt az érdeklődő szülők megismerkedhettek a Waldorf pedagógia alapjaival, az iskolánkban dolgozó pedagógusokkal és szülőkkel. A játszóházban a gyerekek megismerkednek az évszakokhoz kapcsolódó természeti ünnepekkel játékokon keresztül. Minden játszóházban más kézműves foglalkozás is zajlott. Ezek októbertől az Ifjúsági Otthonban kerültek megrendezésre átlagosan 15 család érdeklődése mellett év végén tárgyalásokat kezdtünk Kecskemét Város Önkormányzatával, és áprilisában Ft-os vételáron megvásároltuk iskolánk épületét. Ehhez 4 millió Ft önrészen túl 8 millió Ft hitelt vettünk fel 10 évre az MKB Banktól. Ezáltal már saját tulajdonú ingatlanban, nagyobb létbiztonságban, Egyesületünk hosszú távra képes tervezni, és fejlesztéseket megvalósítani a jövőben. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 1/5. oldal

12 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Szakmai napok keretében van módunk más Waldorf Egyesületekkel és Intézményekkel tartani a kapcsolatot ban pedagógusaink rendszeresen jártak továbbképzésekre, amelyek a másoddiploma megszerzését, illetve szakmai fejlődésüket szolgálták. A Magyarországi testvér-iskolákkal szoros kapcsolatot tartunk, amelynek a rendezvénye a Waldorf Gazdasági Konferencia. Ezen a rendezvényen minden alkalommal részt veszünk, évente kétszer. Márciusban részt vettünk Szolnokon az Országos Waldorf Szülőtalálkozón. Itt 2 szülő felvállalta a következő évi Szülőtalálkozó Kecskeméti megrendezését. Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a velünk kapcsolatba kerülő családok kohéziójának erősítésére. Fontosnak tartjuk, hogy programjainkat a szülők számára is vonzóvá tegyük, s ők is elkísérjék gyermekeiket. Az Egyesületünkkel kapcsolatba kerülnek olyan családok is, ahol hátrányos helyzetben lévő gyermekek vannak (megkésett beszédfejlődésű, autisztikus, hiperaktív, csonka családban élő, stb.). A Waldorf pedagógia felkészült a nehézségekkel küzdő gyerekek befogadására. Játszóházi programjainkon és Családi napjainkon a természetes anyagokkal való munka és alkotás örömét élhetik át a családok. S közben megtapasztalhatják az ősi népi hagyományokra épülő évkör éppen aktuális ünnepének hangulatát a pedagógusaink által kezdeményezett dalokon, meséken, bábozáson, rigmusos játékokon keresztül. Ilyen volt a János napi nyárünnep is, ami egyben a tanévzáró ünnepély, júniusban. Egyes rendezvényeinket tudatosan a szabadban tervezzük lebonyolítani. Hiszen célunk, hogy a családokkal újra megszerettessük a szabad levegőn való önfeledt mozgást ill., hogy példát mutassunk a természetben végezhető közös tevékenységekre, játékokra. A rendezvények megszervezéséhez most már ideális terepet biztosít számunkra iskolánk hatalmas udvara, nyugodt légköre, tiszta levegője. Júliusban meghívott mentálhigénés szakember vezetésével 2 napos önismereti-, és kommunikációs tréninget szerveztünk 12 fő részvételével. Az óvodában minden héten baba-mama klubot tart Egyesületünk gyesen lévő óvónője a 3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek. Itt az óvodában zajló foglalkozásokat mutatja be óvónőnk a szülőknek. Hatása, létjogosultsága lemérhető azon, hogy egy év alatt 100%-al nőtt az óvodásaink létszáma július 1-től 3 új főállású munkatárs segítette munkánkat. Egyikőjük pályázatíró szakember, jogász, 1 fő programszervező, és 1 fő gondnoki munkatárs, aki az Intézmény épületeinek a karbantartásában, felújításában vett részt nyarán ismét felújítások történtek az iskola épületén. Az egyik szülő munkafelajánlásának köszönhetően a belső falfelületek lettek felújítva, festve ( Ft értékben). Felújítottuk az iskola étkezőjének 50 m 2 -es födémjét. Kialakítottunk egy 250 m 2 -es parkolót szintén vállalkozói felajánlásokból ( Ft). A hatékonyabb munkavégzéshez 2 db számítógépet és 2 db laser nyomtatót kaptunk ajándékba. A nyári munkálatok után ünnepélyes évnyitóra került sor. Szeptember végén a családok a Szent Mihály napi bátorságpróbán mérhették föl erejüket. Különböző ügyességi feladatok voltak gyerekekre és felnőttekre méretezve. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 2/5. oldal

13 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Az Autómentes Világnapon szeptember 22-én városi biciklisnapot szerveztünk 7 szervezet együttműködésével (Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület, PORTA Egyesület, Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete, Kecskemét Városi Rendőrkapitányság, ÁNTSZ, Kecskemét MJV Kulturális Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága). A rendezvényen több mint 500 gyermek és 100 felnőtt, 10 km távon kerékpározott, és ügyességi-, KRESZ- és mozgásos játékokon vett részt. A rendezvény lebonyolítását a részt vevő szervezetek mellett, egyesületünk önkéntesei segítették. Szeptemberben a Tiszta Formák Alapítvány támogatásával a Helios Mozgásakadémiai Egyesület szakmai együttműködésével, az Autista Gyermekekért Egyesület bevonásával 20 gyermek terápiás felzárkóztatását kezdtük el megvalósítani. Ennek részei kézművesség (agyagozás), és terápiás ritmikus masszázs, a fejlődésükben akadályozott gyermekek testi harmonizációja érdekében. A program egyik célja, hogy a program önfenntartóvá váljon és 2 év után helyi szakember tudja ellátni a rászoruló gyermekeket. Novemberben a Márton napi lámpás ünnep tette vidámmá és hangulatossá az egyre hosszabbodó estéket november 11-én 6. alkalommal került megrendezésre az Intézményünket népszerűsítő Waldorf-bál, amit a Márton-napi ünnep fémjelzett. Elegáns környezetben, mesterszakács szülőnk által készített ételekkel, a reneszánsz zenét és a reneszánsz táncot az Intézménybe járó gyermekek szülei mutatták be. A tánczenét szintén szülők szolgáltatták. 180 fő meghívottat szórakoztattunk. Az év végén került sor az Adventi játszóház, kiállítás, kézműves foglalkozás és Adventi készülődés rendezvényre az Erdei Ferenc Művelődési Házban, ahol természetes anyagokból készítünk díszeket, ajándékokat, miközben hangulatot teremtünk a karácsonyi dalokkal és a friss mézeskalács illatával. A kiállítás a gyerekek, pedagógusok, szülők munkáján keresztül mutatta be Waldorf pedagógia művészeti, kreatív eredményeit. 300 fő érdeklődő vett részt a napon októberében elkészült egy szép asztali-naptár (500 db), a gyerekek és munkatársak rajzaival díszítve. Ezeket a naptárakat támogatóinknak adtuk év végi ajándékba. Ezen kívül kézzel készítettek a szülők képeslapokat, amit év végi üdvözlőként küldtünk ki partnereinknek, támogatóinknak decemberében 5 év után újra sikerült megjelentetnünk egy, az Egyesület munkáját bemutató kiadványt a Tudod-e a Waldorf pedagógiáról? címmel. A 8 oldalas színes kiadvány 1000 példányban készült el. A megvalósítás a Mobilitás pályázat segítségével sikerült os évben havi rendszerességgel (évente 10 alkalommal) megjelentettük a Csiri-Biri újságot az Intézmény dolgozói és szülői köre számára. Az újságot 3 szülő szerkeszti és kivitelezi, havonta 50 példányt nyomtatunk, így körülbelül 200 emberhez jut el. Bevezettük a Táskapostá -t, amiben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a szülőket az aktualitásokról. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 3/5. oldal

14 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület A 2006-os NYITÁS ÉVE megvalósítását elsősorban 2 új főállású munkatárs munkájának volt köszönhető (pályázatíró és programszervező), akiknek a munkájával 8 pályázatot nyertük összesen, és több városi szintű programot szerveztünk meg. Valamint munkakapcsolatot alakítottunk ki más civil szervezetekkel és szponzorokkal. A pályázatok: Mobilitás Kiadvány megjelentetése NCA Működési KMJV Önkormányzat: Játszóház program BKM Önkormányzat: Tanár-képzési támogatás BKM Önkormányzat: Taneszköz-fejlesztés OM: Közoktatási pályázat BKM Önkormányzat: Játszóház program Tiszta Formák alapítvány: Mozgásterápiás program A 2006-os naptári évben az Egyesület fenntartotta Intézményét: az immár 6 osztállyal működő iskolát, és a 2 csoporttal működő óvodát /Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény/. Óvodánk két csoportja a Napsugár utcai önkormányzati óvoda épületének felső szintjén működik év végén megkezdődött a következő évre kitűzött cél megvalósításának előkészítése az Intézményi Szervezeti Szabályzat munkacsoport által. Az Intézmény működtetésének, fenntartásának jogi, gazdasági hátterének biztosítása, valamint az ott nevelődő gyermekek s az értük dolgozó pedagógusok, szakalkalmazottak élet és munkakörülményeinek javítása tette ki munkánk nagy részét végére 103 gyermek nevelődik az Intézményben, 63 iskolás és 40 óvodás. 14 pedagógus és az őket segítő szakalkalmazott dolgozik fő vagy részmunkaidőben azon, hogy ezek a gyermekek az alapítók szándékai szerinti oktatási módszereknek megfelelően felnőtt korukra harmonikus, kreatív és tevékeny tagjaivá váljanak a társadalomnak. Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete ( összehasonlítása) 1. Jelentősen nőtt a pályázati úton elnyert támogatás az előző évihez képest, noha a benyújtott pályázatok egy kis hányadát forráshiány miatt elutasították. Ez az eredmény a június 1-én alkalmazásba állt pályázatíró munkatárs felkészült és alapos munkájának köszönhető. NCA pályázaton egy jelentősebb összeget (1250e Ft) nyertünk Egyesület működési célú kiadások részbeni fedezésére, mely összeg egy része évben kerül kiutalásra. A bevételünk 45%-át költségvetési támogatás teszi ki (17611 e Ft). Ez az arány a tavalyi (65%)-hoz képest 20%-al csökkent. Megszűnt a művészeti oktatás normatívája. Ezt a kiesést a Közoktatási pályázat 2006 című pályázattal tudtuk ellensúlyozni 5 éves közoktatási szerződéssel. Ebből látszik, hogy egyesületünknek még több saját erős, illetve gazdasági forrásra van szüksége. 2. Az alkalmazottak bér- és járulékjellegű kiadásaihoz a Munkaügyi Központ jelentős mértékben járult hozzá (2604e Ft a korábbi 8197e Ft-hoz képest). A csökkenést az Egyesület és a fenntartott oktatási Intézmény teljes jogi és gazdasági szétválása eredményezte. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 4/5. oldal

15 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 3. Az Egyesület legfontosabb célját - az Intézmény létrehozását és működtetését - magánszemélyek és vállalkozások támogatásából tudja megvalósítani. Az összes bevétel közel 28%-a adomány. 4. A pénzbeni adományokon felül igen jelentős volt évben a természetben adott adományok mértéke (2840e Ft). Jó célkitűzésekkel és külkapcsolatokkal ez a forrás is jól kamatoztatható a jövőben. 5. Tovább nőtt az Egyesület részére felajánlott SZJA 1 %-ából származó támogatás, mely ebben az évben ,- Ft volt (közel 10 %-kal magasabb, mint 2005-ben volt). Ezen összeget az Alapszabályban meghatározott célra kívánjuk fordítani. Az Intézmény gyermekei és szüleik számára programokat szervezünk (kirándulás, ünnepkör, stb.), illetve különböző eszközöket vásárolunk (játék, sporteszköz, stb). Az 1%-os támogatás növelésére szervezett formában még lenne lehetőség. A 2006-os év pénzmozgásának elemzése: - A kiadások 70 %-át teszi ki a munkabér és járulékainak költsége. - A kiadások másik jelentős részét teszi ki a Magyar Waldorf Szövetség felé fizetett tagdíj, amit az oktatási intézmények után a fenntartó utal. - A fennmaradó részt irodai, pályázati, hirdetési, és a rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadások teszik ki évben a közhasznú tevékenységünk eredménye -180e Ft. A korábbi év (3413e Ft) megtakarítása az ingatlanvásárlásra fordítódott. Költségeink az alkalmazotti létszám növekedésével emelkedtek, ugyanakkor ezt segítette a munkaügyi Központ HEFOP pályázati forrása. Összességében elmondható, hogy az Egyesület tevékenysége évben sokat fejlődött, mindez köszönhető a segítők önkéntes felajánlásának, szülőknek és a civil szervezetet segítőknek. Kecskemét, május 24. Harczi Sándor Egyesületi elnök Jelen beszámolót a közgyűlés../2007. K. Gy. határozattal elfogadta. Kecskemét, május 29. Harczi Sándor Egyesületi elnök Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 5/5. oldal

16 I. számú melléklet Az egyesület által nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások I. számú melléklet Az egyesület által, annak egyéb cél szerinti tevékenysége során nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások: Megnevezés mennyiség (alkalom) a szolgáltatásban a részesültek hozzávetıleges száma Családi nap Játszóház Mihály-nap 1 70 Márton-napi lámpás felvonulás 1 80 Farsang 1 85 Drámanap 1 65 Adventi bazár 1 80 Adventi spirál 1 55 Autómentes Világnap (biciklis felvonulás) Iskolabörze 1 30 Óvodabörze 1 40 Elıadások Waldorf-bál Csiri-biri újság Kelt: Kecskemét, május 24. P.H.... Képviselı aláírása

17 II. számú melléklet: Egyéb ingóság MENNYISÉG MENNYISÉG SORSZ. MEGNEVEZÉS MENNY.EGYS. 1 Szék db Asztal db Polc db Szekrény db Pad db Kosár db Szınyeg db Gyermekjáték db Tornaeszköz db Tábla db Konyhaedények,-eszközök db Vasalóállvány db Radiátorvédı rács db Fa fogas db Tőzoltó készülék 6 kg-os db Virágtartó (veszı) db Puff - szövet db Gurulós ruhaállvány db Hintaszék db Hőtıszekrény db Teaforraló db Bojler db Szemetes db Orvosi asztal db Pianínó db Faláda db Bábszínház paraván db Pánélszekrény db Mosogató db Telefon db Fax db Monitor db Számítógép (ház + belsı) db Kézi, szalagos számológép db Nyomtató db Fa tőzeléső szobakályha db Tálaló pult db Gáztőzhely db Kávéfızı db Fotelágy db Telefonközpont db 1 1 Kelt: Kecskemét, május 24. P.H....Képviselı aláírása