GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület évi közhasznúsági jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület. 2006. évi közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület évi közhasznúsági jelentés Kelt: K e c s k e m é t, május 24. Harczi Sándor Egyesületi elnök P.H..

2 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg január december Kelt Kecskemét, május 24. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) Az adatok A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette: könyvvizsgálattal Auditker Kft Kecskemét, Kavics u. 9. nincsenek alátámasztva! Tel/Fax: 76/

3 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. MÉRLEG Időszaka január december 31. Fajtája Éves zárómérleg adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett Eszközök I. Immateriális Javak 03. II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 05. B. Forgóeszközök I. Készletek 07. II. Követelések III. Értékpapírok 09. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke 15. II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt: Kecskemét, május 24. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!

4 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. EREDMÉNYKIMUTATÁS Időszaka adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 04. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb ebből 1% 776 eft Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E) 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Kelt: Kecskemét, május 24. P. H. Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Időszaka január december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak ebből - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Kelt: Kecskemét, május 24. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!

6 II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról év Támogatást nyújtó szervezet megnevezése Megnevezés Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (eft) Elszámolás határideje időpontja összege (eft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő BKK M-i Munkaügyi Központ folyamatos Közhasznú foglalkoztatás folyamatos Magyar Államkincstár BKKM-i Területi Igazgatósága Normatív tám. folyamatos Intézmény működtetése folyamatos APEH BKKM-i Igazgatósága SZJA 1% terembérl,kiadvány,hirdetés KMJV támogatás folyamatos 100 családi nap,waldorf nap folyamatos Kelt: Kecskemét, május 24. P.H.... Képviselő aláírása

7 III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás (%) (eft) Induló tőke változás 0 Tőkeváltozás ,7% értékcsökkenés ,3% értékvesztés 0 - rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás 0 - rászorultak részére juttatott természetbeni támogatás 0 Közhasznú tevékenység eredménye ,0% Az ingatlan vásárlás miatt Megjegyzés Vásárolt tárgyi eszközök nagyrészt 0-ra leíródtak, gázbeközés 6%-os ÉCS elszámolású Kelt: Kecskemét, május 24. P.H.... Képviselő aláírása

8 IV. Kimutatás a cél szerinti jutattásokról év Megnevezés Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Közhasznú tevékenység keretében nyújtott adóköteles pénzbeli támogatás adóköteles nem pénzbeli támogatás adómentes pénzbeli támogatás adómentes természetbeni juttatás Változás (%) (Ft) Megjegyzés Egyesületünk pénzeszközeit teljes mértékben az intézmény fenntartására fordította. Egyesületünk által, annak közhasznú tevékenysége keretében nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások: megnevezés szolg.-ban részesültek száma óvodai nevelés 43 iskolai oktatatás,nevelés 60 Megnevezés Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli támogatás nem pénzbeli támogatás Változás (%) (eft) Megjegyzés Egyesületünk által, annak egyéb cél szerinti tevékenysége keretében nyújott nem pénzbeli szolgáltatások: ld.i. számú melléklet Kelt: Kecskemét, május 24. P.H.... Képviselı aláírása

9 V. Kimutatás a kapott támogatásokról év Sorszám Támogatás (adomány) összege Változás Támogató megnevezése Támogatott cél Elızı évi (eft) Tárgyévi (eft) (%) (eft) 1. Magyar Államkincstár BKKM-i Területi Igazgatósága Normatíva felhaszn. az Intézmény mőködési ktg-eire ,1% BKKM-i Munkaügyi Központ Közhasznú foglalkoztatás ,8% BKKM-i Önkormányzati Hivatal Szociális étkeztetés ,0% APEH BKKM-i Igazgatósága Terembérlet,hírdetés,kiadvány készítés ,7% Települési önkormányzat társulása Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Külföldi támogatás Magánszemély Intézmény fenntartása, mőködtetése ,3% Jogi személyiségő gazdasági társaság Intézmény fenntartása, mőködtetése ,5% Kecskeméti Polgármesteri Hivatal pályázat családi nap Kecskeméti Polgármesteri Hivatal pályázat Waldorf nap Mobilitás Kiadvány készítés Tiszta Formák alap mozgás terápia Magyar Államkincstár NCA pályázat Egyesület mőködési ktg-einek finanszírozása Összesen VI. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról évben Juttatás Juttatás összege Változás megnevezése Elızı évi Tárgyévi % Eft 1. Munkabér (Bruttó) ,8% Gépkocsi költségtérítés ,0% ÖSSZESEN Kelt: Kecskemét, május 24. P.H.... Képviselı aláírása

10 Vagyonszerkezet Vagyon megnevezése Egyenleg ( Ft) Egyenleg ( Ft) növekedés ( Ft) csökkenés ( Ft) I. PÉNZESZKÖZ I/1 Pénztár egyesületi I/2 Bankszámla egyesületi I/3 Lekötött bankbetét II. INGÓSÁG II/1 Tárgyi eszközök Bruttó érték Nettó érték Telek Iskola épület Összesen: II/2 Leltárba vett egyéb ingóság : ld. II. számú melléklet Kelt: Kecskemét, május 24. P.H....Képviselı aláírása

11 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület évi közhasznú tevékenységéről A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) nyarán jött létre. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a kiemelkedően közhasznú minősítést január 1- én jegyezte be, mivel Egyesületünk állami, közoktatási feladatot lát el, az oktatási Intézményének fenntartójaként. Az Egyesület az Alapító Okiratban foglaltak szerint megalakulásakor legfőbb célul tűzte ki a Waldorf - pedagógia megismertetését, népszerűsítését, s ennek gyakorlati megvalósulásaként Waldorf - pedagógiai szemlélettel dolgozó óvoda és iskola létrehozását. Az Egyesület tagsága e feladatai közül az Iskola alapítását két osztállyal 2002-ben megvalósította támogató szülők és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével. Az Önkormányzattól a szarkási iskola üresen álló épületét kaptuk meg. A 2003-as évben egy új első osztály indítása, valamint az egyre növekvő igényeknek eleget téve a Waldorf Óvoda alapítása, szervezése, engedélyeztetése volt a fő feladat őszén elindítottuk az újabb első osztályt, szám szerint a negyediket, valamint a fokozódó érdeklődés szükségessé tette újabb óvodai csoport indítását, engedélyeztetését évben újabb osztályt indítottunk, így felmenő rendszerben már 6. évfolyamig jutott az Intézmény. A 2 óvodai csoporttal Intézményünkbe jelenleg 103 gyermek jár. A 2006-os év a NYITÁS ÉVE volt Kecskemét városa felé, Egyesületünk és Intézményünk életében, a megvalósított rendezvényekkel. A 2007-es évet a SZERVEZETI FELÉPÍTÉS-nek szenteljük. A as időszakot pedig céljaink szerint a BERUHÁZÁSOK és BŐVÜLÉS fogják jellemezni. Az új osztály szervezése hagyományainknak megfelelően Waldorf előadássorozat és játszóház indításával kezdődött, melyeknek a Kecskeméti Kistérségi Pedagógiai Intézet adott helyet havonta 2 alkalommal, januártól - áprilisig. Itt az érdeklődő szülők megismerkedhettek a Waldorf pedagógia alapjaival, az iskolánkban dolgozó pedagógusokkal és szülőkkel. A játszóházban a gyerekek megismerkednek az évszakokhoz kapcsolódó természeti ünnepekkel játékokon keresztül. Minden játszóházban más kézműves foglalkozás is zajlott. Ezek októbertől az Ifjúsági Otthonban kerültek megrendezésre átlagosan 15 család érdeklődése mellett év végén tárgyalásokat kezdtünk Kecskemét Város Önkormányzatával, és áprilisában Ft-os vételáron megvásároltuk iskolánk épületét. Ehhez 4 millió Ft önrészen túl 8 millió Ft hitelt vettünk fel 10 évre az MKB Banktól. Ezáltal már saját tulajdonú ingatlanban, nagyobb létbiztonságban, Egyesületünk hosszú távra képes tervezni, és fejlesztéseket megvalósítani a jövőben. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 1/5. oldal

12 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Szakmai napok keretében van módunk más Waldorf Egyesületekkel és Intézményekkel tartani a kapcsolatot ban pedagógusaink rendszeresen jártak továbbképzésekre, amelyek a másoddiploma megszerzését, illetve szakmai fejlődésüket szolgálták. A Magyarországi testvér-iskolákkal szoros kapcsolatot tartunk, amelynek a rendezvénye a Waldorf Gazdasági Konferencia. Ezen a rendezvényen minden alkalommal részt veszünk, évente kétszer. Márciusban részt vettünk Szolnokon az Országos Waldorf Szülőtalálkozón. Itt 2 szülő felvállalta a következő évi Szülőtalálkozó Kecskeméti megrendezését. Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a velünk kapcsolatba kerülő családok kohéziójának erősítésére. Fontosnak tartjuk, hogy programjainkat a szülők számára is vonzóvá tegyük, s ők is elkísérjék gyermekeiket. Az Egyesületünkkel kapcsolatba kerülnek olyan családok is, ahol hátrányos helyzetben lévő gyermekek vannak (megkésett beszédfejlődésű, autisztikus, hiperaktív, csonka családban élő, stb.). A Waldorf pedagógia felkészült a nehézségekkel küzdő gyerekek befogadására. Játszóházi programjainkon és Családi napjainkon a természetes anyagokkal való munka és alkotás örömét élhetik át a családok. S közben megtapasztalhatják az ősi népi hagyományokra épülő évkör éppen aktuális ünnepének hangulatát a pedagógusaink által kezdeményezett dalokon, meséken, bábozáson, rigmusos játékokon keresztül. Ilyen volt a János napi nyárünnep is, ami egyben a tanévzáró ünnepély, júniusban. Egyes rendezvényeinket tudatosan a szabadban tervezzük lebonyolítani. Hiszen célunk, hogy a családokkal újra megszerettessük a szabad levegőn való önfeledt mozgást ill., hogy példát mutassunk a természetben végezhető közös tevékenységekre, játékokra. A rendezvények megszervezéséhez most már ideális terepet biztosít számunkra iskolánk hatalmas udvara, nyugodt légköre, tiszta levegője. Júliusban meghívott mentálhigénés szakember vezetésével 2 napos önismereti-, és kommunikációs tréninget szerveztünk 12 fő részvételével. Az óvodában minden héten baba-mama klubot tart Egyesületünk gyesen lévő óvónője a 3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek. Itt az óvodában zajló foglalkozásokat mutatja be óvónőnk a szülőknek. Hatása, létjogosultsága lemérhető azon, hogy egy év alatt 100%-al nőtt az óvodásaink létszáma július 1-től 3 új főállású munkatárs segítette munkánkat. Egyikőjük pályázatíró szakember, jogász, 1 fő programszervező, és 1 fő gondnoki munkatárs, aki az Intézmény épületeinek a karbantartásában, felújításában vett részt nyarán ismét felújítások történtek az iskola épületén. Az egyik szülő munkafelajánlásának köszönhetően a belső falfelületek lettek felújítva, festve ( Ft értékben). Felújítottuk az iskola étkezőjének 50 m 2 -es födémjét. Kialakítottunk egy 250 m 2 -es parkolót szintén vállalkozói felajánlásokból ( Ft). A hatékonyabb munkavégzéshez 2 db számítógépet és 2 db laser nyomtatót kaptunk ajándékba. A nyári munkálatok után ünnepélyes évnyitóra került sor. Szeptember végén a családok a Szent Mihály napi bátorságpróbán mérhették föl erejüket. Különböző ügyességi feladatok voltak gyerekekre és felnőttekre méretezve. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 2/5. oldal

13 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Az Autómentes Világnapon szeptember 22-én városi biciklisnapot szerveztünk 7 szervezet együttműködésével (Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület, PORTA Egyesület, Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete, Kecskemét Városi Rendőrkapitányság, ÁNTSZ, Kecskemét MJV Kulturális Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága). A rendezvényen több mint 500 gyermek és 100 felnőtt, 10 km távon kerékpározott, és ügyességi-, KRESZ- és mozgásos játékokon vett részt. A rendezvény lebonyolítását a részt vevő szervezetek mellett, egyesületünk önkéntesei segítették. Szeptemberben a Tiszta Formák Alapítvány támogatásával a Helios Mozgásakadémiai Egyesület szakmai együttműködésével, az Autista Gyermekekért Egyesület bevonásával 20 gyermek terápiás felzárkóztatását kezdtük el megvalósítani. Ennek részei kézművesség (agyagozás), és terápiás ritmikus masszázs, a fejlődésükben akadályozott gyermekek testi harmonizációja érdekében. A program egyik célja, hogy a program önfenntartóvá váljon és 2 év után helyi szakember tudja ellátni a rászoruló gyermekeket. Novemberben a Márton napi lámpás ünnep tette vidámmá és hangulatossá az egyre hosszabbodó estéket november 11-én 6. alkalommal került megrendezésre az Intézményünket népszerűsítő Waldorf-bál, amit a Márton-napi ünnep fémjelzett. Elegáns környezetben, mesterszakács szülőnk által készített ételekkel, a reneszánsz zenét és a reneszánsz táncot az Intézménybe járó gyermekek szülei mutatták be. A tánczenét szintén szülők szolgáltatták. 180 fő meghívottat szórakoztattunk. Az év végén került sor az Adventi játszóház, kiállítás, kézműves foglalkozás és Adventi készülődés rendezvényre az Erdei Ferenc Művelődési Házban, ahol természetes anyagokból készítünk díszeket, ajándékokat, miközben hangulatot teremtünk a karácsonyi dalokkal és a friss mézeskalács illatával. A kiállítás a gyerekek, pedagógusok, szülők munkáján keresztül mutatta be Waldorf pedagógia művészeti, kreatív eredményeit. 300 fő érdeklődő vett részt a napon októberében elkészült egy szép asztali-naptár (500 db), a gyerekek és munkatársak rajzaival díszítve. Ezeket a naptárakat támogatóinknak adtuk év végi ajándékba. Ezen kívül kézzel készítettek a szülők képeslapokat, amit év végi üdvözlőként küldtünk ki partnereinknek, támogatóinknak decemberében 5 év után újra sikerült megjelentetnünk egy, az Egyesület munkáját bemutató kiadványt a Tudod-e a Waldorf pedagógiáról? címmel. A 8 oldalas színes kiadvány 1000 példányban készült el. A megvalósítás a Mobilitás pályázat segítségével sikerült os évben havi rendszerességgel (évente 10 alkalommal) megjelentettük a Csiri-Biri újságot az Intézmény dolgozói és szülői köre számára. Az újságot 3 szülő szerkeszti és kivitelezi, havonta 50 példányt nyomtatunk, így körülbelül 200 emberhez jut el. Bevezettük a Táskapostá -t, amiben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a szülőket az aktualitásokról. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 3/5. oldal

14 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület A 2006-os NYITÁS ÉVE megvalósítását elsősorban 2 új főállású munkatárs munkájának volt köszönhető (pályázatíró és programszervező), akiknek a munkájával 8 pályázatot nyertük összesen, és több városi szintű programot szerveztünk meg. Valamint munkakapcsolatot alakítottunk ki más civil szervezetekkel és szponzorokkal. A pályázatok: Mobilitás Kiadvány megjelentetése NCA Működési KMJV Önkormányzat: Játszóház program BKM Önkormányzat: Tanár-képzési támogatás BKM Önkormányzat: Taneszköz-fejlesztés OM: Közoktatási pályázat BKM Önkormányzat: Játszóház program Tiszta Formák alapítvány: Mozgásterápiás program A 2006-os naptári évben az Egyesület fenntartotta Intézményét: az immár 6 osztállyal működő iskolát, és a 2 csoporttal működő óvodát /Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény/. Óvodánk két csoportja a Napsugár utcai önkormányzati óvoda épületének felső szintjén működik év végén megkezdődött a következő évre kitűzött cél megvalósításának előkészítése az Intézményi Szervezeti Szabályzat munkacsoport által. Az Intézmény működtetésének, fenntartásának jogi, gazdasági hátterének biztosítása, valamint az ott nevelődő gyermekek s az értük dolgozó pedagógusok, szakalkalmazottak élet és munkakörülményeinek javítása tette ki munkánk nagy részét végére 103 gyermek nevelődik az Intézményben, 63 iskolás és 40 óvodás. 14 pedagógus és az őket segítő szakalkalmazott dolgozik fő vagy részmunkaidőben azon, hogy ezek a gyermekek az alapítók szándékai szerinti oktatási módszereknek megfelelően felnőtt korukra harmonikus, kreatív és tevékeny tagjaivá váljanak a társadalomnak. Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete ( összehasonlítása) 1. Jelentősen nőtt a pályázati úton elnyert támogatás az előző évihez képest, noha a benyújtott pályázatok egy kis hányadát forráshiány miatt elutasították. Ez az eredmény a június 1-én alkalmazásba állt pályázatíró munkatárs felkészült és alapos munkájának köszönhető. NCA pályázaton egy jelentősebb összeget (1250e Ft) nyertünk Egyesület működési célú kiadások részbeni fedezésére, mely összeg egy része évben kerül kiutalásra. A bevételünk 45%-át költségvetési támogatás teszi ki (17611 e Ft). Ez az arány a tavalyi (65%)-hoz képest 20%-al csökkent. Megszűnt a művészeti oktatás normatívája. Ezt a kiesést a Közoktatási pályázat 2006 című pályázattal tudtuk ellensúlyozni 5 éves közoktatási szerződéssel. Ebből látszik, hogy egyesületünknek még több saját erős, illetve gazdasági forrásra van szüksége. 2. Az alkalmazottak bér- és járulékjellegű kiadásaihoz a Munkaügyi Központ jelentős mértékben járult hozzá (2604e Ft a korábbi 8197e Ft-hoz képest). A csökkenést az Egyesület és a fenntartott oktatási Intézmény teljes jogi és gazdasági szétválása eredményezte. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 4/5. oldal

15 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 3. Az Egyesület legfontosabb célját - az Intézmény létrehozását és működtetését - magánszemélyek és vállalkozások támogatásából tudja megvalósítani. Az összes bevétel közel 28%-a adomány. 4. A pénzbeni adományokon felül igen jelentős volt évben a természetben adott adományok mértéke (2840e Ft). Jó célkitűzésekkel és külkapcsolatokkal ez a forrás is jól kamatoztatható a jövőben. 5. Tovább nőtt az Egyesület részére felajánlott SZJA 1 %-ából származó támogatás, mely ebben az évben ,- Ft volt (közel 10 %-kal magasabb, mint 2005-ben volt). Ezen összeget az Alapszabályban meghatározott célra kívánjuk fordítani. Az Intézmény gyermekei és szüleik számára programokat szervezünk (kirándulás, ünnepkör, stb.), illetve különböző eszközöket vásárolunk (játék, sporteszköz, stb). Az 1%-os támogatás növelésére szervezett formában még lenne lehetőség. A 2006-os év pénzmozgásának elemzése: - A kiadások 70 %-át teszi ki a munkabér és járulékainak költsége. - A kiadások másik jelentős részét teszi ki a Magyar Waldorf Szövetség felé fizetett tagdíj, amit az oktatási intézmények után a fenntartó utal. - A fennmaradó részt irodai, pályázati, hirdetési, és a rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadások teszik ki évben a közhasznú tevékenységünk eredménye -180e Ft. A korábbi év (3413e Ft) megtakarítása az ingatlanvásárlásra fordítódott. Költségeink az alkalmazotti létszám növekedésével emelkedtek, ugyanakkor ezt segítette a munkaügyi Központ HEFOP pályázati forrása. Összességében elmondható, hogy az Egyesület tevékenysége évben sokat fejlődött, mindez köszönhető a segítők önkéntes felajánlásának, szülőknek és a civil szervezetet segítőknek. Kecskemét, május 24. Harczi Sándor Egyesületi elnök Jelen beszámolót a közgyűlés../2007. K. Gy. határozattal elfogadta. Kecskemét, május 29. Harczi Sándor Egyesületi elnök Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 5/5. oldal

16 I. számú melléklet Az egyesület által nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások I. számú melléklet Az egyesület által, annak egyéb cél szerinti tevékenysége során nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások: Megnevezés mennyiség (alkalom) a szolgáltatásban a részesültek hozzávetıleges száma Családi nap Játszóház Mihály-nap 1 70 Márton-napi lámpás felvonulás 1 80 Farsang 1 85 Drámanap 1 65 Adventi bazár 1 80 Adventi spirál 1 55 Autómentes Világnap (biciklis felvonulás) Iskolabörze 1 30 Óvodabörze 1 40 Elıadások Waldorf-bál Csiri-biri újság Kelt: Kecskemét, május 24. P.H.... Képviselı aláírása

17 II. számú melléklet: Egyéb ingóság MENNYISÉG MENNYISÉG SORSZ. MEGNEVEZÉS MENNY.EGYS. 1 Szék db Asztal db Polc db Szekrény db Pad db Kosár db Szınyeg db Gyermekjáték db Tornaeszköz db Tábla db Konyhaedények,-eszközök db Vasalóállvány db Radiátorvédı rács db Fa fogas db Tőzoltó készülék 6 kg-os db Virágtartó (veszı) db Puff - szövet db Gurulós ruhaállvány db Hintaszék db Hőtıszekrény db Teaforraló db Bojler db Szemetes db Orvosi asztal db Pianínó db Faláda db Bábszínház paraván db Pánélszekrény db Mosogató db Telefon db Fax db Monitor db Számítógép (ház + belsı) db Kézi, szalagos számológép db Nyomtató db Fa tőzeléső szobakályha db Tálaló pult db Gáztőzhely db Kávéfızı db Fotelágy db Telefonközpont db 1 1 Kelt: Kecskemét, május 24. P.H....Képviselı aláírása

I.Számviteli beszámoló

I.Számviteli beszámoló I.Számviteli beszámoló Előző év: Egyszerűsített mérleg (2004. december 31-i állapot, ezer Ft-ban) A. Befektetett eszközök 32 I. Immaterális javakkal nem rendelkezik a szervezet II. Tárgyi eszközök 32 III.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2007.

Közhasznúsági beszámoló 2007. Közhasznúsági beszámoló 2007. A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete a vagyon felhasználásáról Változás Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Megjegyzés % eft Induló tőke 79 566 Tőkeváltozás 271 356-210 Lekötött

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 5000. Szolnok, Kilián út 1. Törzsszám: 19866839-9312-521-16

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 5000. Szolnok, Kilián út 1. Törzsszám: 19866839-9312-521-16 SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 5000. Szolnok, Kilián út 1. Törzsszám: 19866839-9312-521-16 KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. év I. Közhasznú beszámoló: - Szakmai beszámoló

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben