FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!"

Átírás

1 FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL Adatszolgáltatók: Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző egyesület, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények z adatszolgáltatás célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, szabálysértési eljárást von maga után. Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik. Törzsszám: Statisztikai Megye: Neve: Címe: város község út, utca, tér hsz. Beérkezési határidő: május 31. Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül Kapcsolat: KSH Győri főosztály A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e mail címen teheti fel: KSH ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/ elérése a honlapon: 201 év hó.. nap PH. Vezető aláírása A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai neve beosztása telefonszáma faxszáma címe A kitöltők adatai neve telefonszáma faxszáma címe Megjegyzés Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés:.. A kérdőív kitöltésére fordított idő perc Köszönjük az együttműködésüket! 14

2 01 A nonprofit szervezet adószáma: A nonprofit szervezet NSZOR (Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere) kódja nyilvántartásunk szerint: Kérjük, ellenőrizze, hogy az előlapon előnyomott NSzOR (Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere) ha nem jellemző, kategória jellemző-e a szervezetükre! igen, jellemző (1) - nem jellemző (2) új NSzOR-kód: A szervezet 2013-ban - működött, és jelenleg is működik (1) - nem működött, tevékenységét szüneteltette (5) - működött, de jelenleg már nem működik (2) - újonnan alakult szervezet, tevékenységét - hivatalosan megszűnt (3) még nem kezdte meg (6) - gyakorlatilag megszűnt, de hivatalos megszüntetése még nem történt meg (4) Adatkarbantartás (Az adatkarbantartási részt abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a szervezet nem működött!) 01 A nonprofit szervezet neve (ha az előlapon előnyomott adat nem pontos): A szervezet jelenlegi székhelyének hivatalos címe a nyilvántartásunk szerint: Amennyiben ez az adat pontatlan vagy hiányos, akkor kérjük, töltse ki a. sort! Cím:... Irányítószáma: város, község......utca...hsz. (hrsz.) telefonszáma (körzetszámmal együtt): 06/ A szervezet jelenlegi hivatalos képviselőjének adatai a nyilvántartásunk szerint: Amennyiben ez az adat pontatlan vagy hiányos, akkor kérjük, töltse ki a. sort! A szervezet hivatalos képviselőjének neve: Cím:... város, község......utca...hsz. (hrsz.) Irányítószáma: telefonszáma (körzetszámmal együtt): 06/ A képviselő 06 A szervezet jelenlegi levelezési adatai a nyilvántartásunk szerint: Amennyiben ez az adat pontatlan vagy hiányos, akkor kérjük, töltse ki a 07. sort! A szervezet levelezési címének esetében a címzett neve 07 Cím:... város, község......utca...hsz. (hrsz.) Irányítószáma: telefonszáma (körzetszámmal együtt): 06/ 08 A szervezet postai elérhetősége: - a szervezet székhelyének hivatalos címe (1), - a képviselő címe (2), - levelezési címe (3) 09 A szervezet 10 A szervezet képviselője hozzájárul-e címének, telefonszámának, címének a nonprofit regiszterben illetve a Civil Információs Portálon történő közzétételéhez? 2 14

3 1. Alapinformációk 01 Az alapítás éve: A szervezet közhasznúsági státusa 2013-ban: - nem közhasznú (1), - közhasznú (2), A szervezet hatóköre (tevékenysége, célja, tagjai, támogatói, a szolgáltatatásait igénybevevők köre alapján) - egy intézmény támogatása, konkrét cél elérése (1), - kisebb lakó-, munkahelyi körzet (2), - egy település (3), - több település, kistérség (4), - i (5), - több, régió (6), - országos (7), - nemzetközi (8), - nem határozható meg (9) A nonprofit szervezet jogi, szervezeti formája: - (magán)alapítvány (1), - közalapítvány (2), - egyesület (3), - szövetség, mint az egyesület különös formája (4), - szakszervezet, mint az egyesület különös formája (5), - köztestület (6), - nonprofit gazdasági társaság (7), - egyesülés (8) - egyéb, mégpedig (9)..... Amennyiben a szervezet jogi formája Nonprofit Gazdasági Társaság (7), kérjük, jelölje meg a többségi tulajdonost és a tulajdoni hányadot! - állami tulajdon (1), - belföldi jogi személyiségű társasági tulajdon (5), - önkormányzati tulajdon (2), - külföldi jogi személyiségű társasági tulajdon (6), - belföldi magánszemély tulajdon (3), - egyéb tulajdon, mégpedig (7)... többségi tulajdon hányad % - külföldi magánszemély tulajdon (4), 06 Volt-e a szervezetnek az alábbiakban leírt kapcsolata a helyi (i, fővárosi) önkományzattal? - szerződés közfeladat ellátására (az ebből származó bevételnek szerepelnie kell a 3. tábla megfelelő rovatában! ) - alkalmi vagy rendszeres részvétel az önkormányzat döntéselőkészítő munkájában Ha alapítvány (1), közalapítvány (2), nonprofit gazdasági társaság (7), akkor lépjen a 2/. kérdésre! 2. Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők 01 Voltak-e szervezetüknek 2013-ban nyilvántartott - magánszemély tagjai Ha igen, azok száma (fő) (Ha nem tudja a magánszemély tagok tényleges számát, kérjük, válassza ki a megfelelő létszámcsoportot!) - 10 fő alatti (1), fő (2), fő (3), fő (4), fő (5), fő (6), fő (7), fő (8), fő (9), fő (10), fő felett (11) - jogi személy tagjai (vállalat, vállalkozás, intézmény, önkormányzat stb.) - (szövetség, ernyőszervezet esetében) önálló jogi személy tagszervezetei (egyesületek, alapítványok, egyéb nonprofit szervezetek) Ha igen, azok száma (db) Ha igen, azok száma (db) - nem önálló alap-, illetve helyi szervezetei Ha igen, azok száma (db) Kérjük, becsülje meg, hogy a szervezet alap-, illetve helyi szervezeteinek együttesen hány magánszemély tagja van: fő alatti (1), fő (2), fő (3), fő (4), fő (5), fő feletti (6) Volt-e szervezetüknek 2013-ban fizetett alkalmazottja? Ha voltak fizetett alkalmazottaik, akkor a bér- és járulékköltségeknek szerepelniük kell a 6. tábla és 06 soraiban. Ha nem volt fizetett alkalmazottjuk, akkor a 6. tábla (bérköltség) sorában érték nem szerepelhet! Ha igen, teljes munkaidőben heti 40 órában foglalkoztatottak száma (fő) részmunkaidőben legalább heti 20 órában foglalkoztatottak száma (fő) részmunkaidőben kevesebb mint heti 20 órában foglalkoztatottak száma (fő) Kötöttek-e (megbízási) szerződést 2013-ban egyéb jogviszonyon alapuló munkavégzésre magánszeméllyel? Ha igen, azok megbízási díjának és járulékköltségeinek szerepelniük kell a 6. tábla és 06 soraiban. Ha igen, az év során összesen hány magánszeméllyel? (Kivéve az egyéni vállalkozókat!) A szervezet bejelentkezett-e a közérdekő önkéntes tevékenységról szóló törvény szerinti fogadó szervezetek nyilvántartásába? Ha igen, volt(ak)-e 2013-ban a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek? Ha igen, a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek száma (fő) egy önkéntes jogviszonyban álló személy átlagos havi munkaideje (óra) Kérjük, az önkéntes jogviszonyban levő önkénteseket a következő és 06 kérdéseknél ne vegyék számításba! Volt-e szervezetüknek 2013-ban a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló rendszeresen dolgozó önkéntese (akár tagok közül is)? Ha igen, a rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma (fő) 06 egy rendszeresen dolgozó önkéntes átlagos havi munkaideje (óra) Végeztek-e alkalmanként a szervezettel önkéntes jogviszonyban nem álló magánszemélyek a szervezetük részére 2013-ban önkéntes munkát? Egy hónap alatt átlagosan körülbelül hányan végeztek alkalmi önkéntes munkát? (segítők, tagok összesen, fő) Ezek a segítők egy átlagos hónapban, együttesen körülbelül hány órányi önkéntes munkát végeztek? (óra) 3 14

4 3. A nonprofit szervezet bevételei 2013-ban Megnevezés Összes bevétel Ebből: pályázat útján nyert (továbbutalási céllal kapott támogatások is) a b (b<=a) 01 Fel nem használt korábbi bevétel (áthozat) Központi állami támogatás költségvetésből (minisztériumoktól) származó normatív (fejkvótás) költségvetésből (országgyűlés, minisztériumoktól) származó nem normatív központi alapoktól (pl. Munkaerő-piaci Alap), TB alapoktól (OEP, ONyF) 06 Nemzeti Együttműködési Alaptól (NEA) 07 személyi jövedelemadó 1%-a ÁFA (általános forgalmi adó) visszatérítés (méltányossági alapon 08 is) Önkormányzati támogatás 09 normatív (fejkvótás) 10 nem normatív 11 helyi költségvetési intézménytől 12 helyi iparűzési adóból közvetlenül felajánlott 13 Belföldi magántámogatás A társasági adóról és osztalékadóról szóló tv. szerint vállalkozásoktól előadó-művészeti szervezetek, illetve látványcsapatsportok támogatási rendszerén keresztül (TAO tám.) 14 bankoktól, pénzintézetektől, biztosítóktól 15 vállalatoktól, társas vállalkozásoktól (köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, 16 pártoktól 17 lakosságtól, magánszemélyektől egyéni vállalkozóktól Külföldi támogatás állami, önkormányzati szervtől, intézménytől, nemzetközi 18 programból (pl. Európai Unió) 19 vállalatoktól, vállalkozóktól, bankoktól Tagdíjbevétel alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, pártoktól magánszemélyektől magánszemély tagoktól 23 jogi személyektől, tag-, helyi és alapszervezetektől bérleti díjakból származó bevétel Alap-, illetve állami, önkormányzati szervektől szolgáltatási, megbízási ár-, díjközhasznú és értékesítési bevétel tevékenység egyéb jogi és magánszemélyektől szolgáltatási, megbízási ár-, bevétele díj- és értékesítési bevétel Gazdálkodási bevétel vállalkozási tevékenységből Egyéb, az előzőek egyikébe sem sorolt bevétel tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel kamatbevétel, kamatjóváírás pénzügyi műveletekből, befektetésekből (pl. értékpapírhozam, árfolyamnyereség) 31 hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön 32 egyéb, mégpedig: (Kérjük megnevezni!).. 33 Összes bevétel 2013-ban (++ +32) 4 14

5 4. Adott támogatások, juttatások, adományok 2013-ban Amennyiben ebben a táblában bármilyen érték szerepel, ki kell tölteni a kérdőív tábláit is! Megnevezés Belföldi kedvezményezettnek Külföldi kedvezményezettnek Az összegnek szerepelnie kell a 6. tábla 12. sorában is! 01 Pénzbeni (pályázati) támogatás, lakosságnak, magánszemélynek juttatás, adomány, ösztöndíj, pályadíj, segély stb. (továbbutalások is) szervezetnek, intézménynek A szervezet által vásárolt, lakosságnak, magánszemélynek továbbadományozott természetbeni juttatás értéke szervezetnek, intézménynek 5. Főbb mérlegtételek december 31. Eszközök Források Hitelintézetekkel szembeni követelések Hitelintézetekkel szembeni (hitel-) 01 (betétek, banki értékpapírok, folyószámla) tartozások Egyéb követelések (egyéb értékpapírok, kihelyezett Egyéb tartozások hitelek, készpénz, házipénztár, biztosítási követelések) Saját tőke 6. Költségek (ráfordítások) 2013-ban Egyéb költségek (pl. bankköltség, 01 Anyag-, áru-, készletbeszerzés 09 biztosítások, bérleti díj) Szolgáltatás vásárlás (vállalkozási Pénzügyi műveletek ráfordításai 10 szerződés alapján végzett munka is) (kamatfizetés, árfolyamveszteség stb.) Egyéb (az előzőek egyikébe sem Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége 11 sorolt) ráfordítások Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja Szervezet által nyújtott támogatások 12 ráfordításai (eszköztámogatás, segély, Személyi jellegű egyéb kifizetések ösztöndíj stb.) (étkezési hozzájárulás, költségtérítés stb.) Munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adó (korábban nyugdíj- és egészségbizt Hiteltörlesztés járulék) Összefüggés a 4. táblával! 07 Értékcsökkenési leírás Adóbefizetések (áfa, gépjárműadó, társasági adó) 15 Felhalmozási és tőke jellegű kifizetése Összes kiadás és költség ( ) 7. Részletező adatok a 3. és a 4. táblában közölt kapott, illetve adott támogatásokról Kapott, eszközbeszerzéssel kapcsolatos pénzbeni és természetbeni támogatások (továbbutalási céllal kapott, továbbadott is) Beruházási támogatás 01 Bankoktól, pénzintézetektől, biztosítóktól Vállalatoktól, társas vállalkozásoktól (Köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, pártoktól Adott, eszközátadással-, eladással kapcsolatos pénzbeni és természetbeni támogatások (továbbutalási céllal adott is) Beruházási támogatás Bankoknak, pénzintézeteknek, biztosítóknak Vállalatoknak, társas vállalkozásoknak 06 (Köz)alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyházaknak, pártoknak 8. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedése Immateriális javak 01 Új eszköz beszerzés, értéknövekedés Tárgyi eszközök Új eszköz beszerzés, értéknövekedés Használt eszköz beszerzés, átvétel Használt eszköz beszerzés, átvétel 5 14

6 A kérdőív további tábláit abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az Önök szervezete 2013-ban valamilyen támogatást, juttatást, adományt nyújtott magánszemélynek vagy szervezetnek, azaz a 4. tábla valamelyik sorában összeg szerepel! 9. Kérjük, válassza ki, mely adományozási tevékenységek jellemzőek az Önök szervezetére, és támogatási összeg hány %-át fordítják ezekre a célokra! 01 Egy konkrét cél megvalósulása érdekében adományoz % 06 Egy konkrét intézményt támogat (iskola, kórház, múzeum stb.) Többcélú adományozási tevékenységet folytat, különböző rászorult csoportokat támogat Adományközvetítő, pályáztató, programtámogató szervezet Különböző díjak, elismerések, ösztöndíjak keretében adományoz Nem kifejezetten adományozó szervezet, csak alkalmanként nyújt támogatásokat 10. Milyen körben végzi a szervezet az adományozási tevékenységet? (Kérjük válassza ki a szervezetére legjellemzőbb állítást! ) 01 Helyben, lakókörnyezetben egy konkrét célt vagy intézményt támogat Regionális vagy országos szinten támogat egy adott célt illetve több intézményt Nem helyhez köthető a támogatási tevékenység, speciális ágazati szakterületeket támogat Nem helyhez kötötten egy speciális célt vagy célcsoportot támogat 11. Milyen gyakran nyújtanak pénzbeni vagy természetbeni támogatásokat? 01 Alkalmanként, többévente Évente egyszer Évente néhány alkalommal Rendszeresen, évente többször 12. Amennyiben az Önök szervezete konkrét célok megvalósulása érdekében is adományoz, kérjük jelölje meg a legjellemzőbb célokat, illetve, hogy a támogatási összeg hány %-át fordítják erre a célra! 01 Művészeti, kulturális tevékenység Egészséges életmódra nevelés, sportélet, szabadidős tevékenység támogatása Oktatás, nevelés Mentális és szenvedélybetegek kezelése (pl. drog, alkohol probléma, lelki segélyszolgálat) Gyermek és ifjúságvédelem 06 Rászorult csoportok támogatása (pl. hajléktalanok, leányanyák, menekültek) 07 Természeti környezet védelme, állatvédelem 08 Gazdaságfejlesztés, településfejlesztés 09 Nemzetközi kapcsolatok, határon túli magyarok támogatása 10 Jogvédelem (pl. női jogok védelme, áldozatvédelem) 11 Egyéb céllal adományoz, éspedig

7 13. Amennyiben az Önök szervezete intézményeket is támogat, kérjük jelölje meg a legjellemzőbb típusokat, illetve, hogy a támogatási összeg hány %-át fordítják ilyen célra! 01 Kulturális intézmény (múzeum, közgyűjtemény) Sport- és szabadidős létesítmények, intézmények Oktató, kutató intézmények (alap-, közép- és felsőfokú oktatás, kutatás) Kórház, járóbetegellátó intézmény, szanatórium Mentális és szenvedélybetegeket ellátó és kezelő intézmények 06 Fogyatékossággal élő csoportokat ellátó intézmények 07 Szociálisan rászoruló csoportokat ellátó intézmények (hajléktalanszállók, leányanyákat, menekülteket segítő intézmények) 08 Környezetvédő szervezetek (állatkórház, állatmenhely) 09 Gazdaságfejlesztő, településfejlesztő szervezetek 10 Idősek gondozását ellátó intézmények 11 Egyéb intézmények, éspedig 14. Amennyiben az Önök szervezete magánszemélyeket támogat, kérjük adja meg a támogatottak körét! 01 Tehetséges diákok (díj, ösztöndíj stb.) 06 Egészségkárosult, fogyatékkal élő felnőttek Idősek 07 Sportolók Szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű gyermekek 08 Tudósok, kutatók Szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű felnőttek 09 Művészek, alkotók Egészségkárosult, fogyatékossággal élő gyermekek 10 Egyéb magánszemélyek, éspedig: 15. Hogyan történik a támogatotti kör kiválasztása? A szervezet alapszabályában megnevezi a konkrét 01 támogatott intézményeket vagy személyeket A támogatást kérők jelentkezése és egyedi kérelmek elbírálása alapján A szervezet pályázat útján választja ki a támogatotti kört (szervezetek, intézmények, programok) Rendkívüli esemény, egyedi jótékony akció keretein belül 16. Kapott-e az Önök szervezete 2013-ban címkézett támogatást továbbadományozási céllal? 17. Amennyiben az Önök szervezete kapott címkézett, továbbadományozási célú támogatást, kérjük jelölje meg, hogy kitől! 01 Központi költségvetésből Központi alapoktól Helyi önkormányzattól Vállalatoktól, bankoktól Nonprofit illetve civil szervezetektől 06 Magánszemélyektől 18. Kéjük, adja meg, hogy a 2013-as összes támogatási kiadásának hány %-át teszi ki a továbbadományozási céllal kapott támogatás összege! 7 14

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

PMSZ-KSH Fórum. 2013. május 28.

PMSZ-KSH Fórum. 2013. május 28. PMSZ-KSH Fórum 2013. május 28. 9:00-9:10 Köszöntő PMSZ-KSH Fórum 2013. május 28. 9:10-9:22 Bevezető Dr. Németh Zsolt elnökhelyettes 9:25-9:40 Adathozzáférési csatornák, adatvédelem Vereczkei Zoltán 9:40:-9:55

Részletesebben

módszertani kézikönyve

módszertani kézikönyve A civil szervezetek statisztikai számbavételének módszertani kézikönyve Készítette: Statisztika munkacsoport (ÁROP-1.1.18) Németh Eszter (KSH) Nagy Renáta (KSH) Dr. Sebestény István (KSH) Bécsy Etelka

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 13 JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 12 KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2006.

Közhasznúsági beszámoló 2006. A. Számviteli beszámoló Közhasznúsági beszámoló 2006. Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 2007. június 5. A mérleget lásd az 1. sz. mellékletben (1 oldal + 2 oldal eredménylevezetés). A mérleg

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete, a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről a 19/2011. (V.30.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása Civil Akadémia CIVIL AKADÉMIA 2015 Előadó: Kahulits Andrea 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil

Részletesebben

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2004./IV.20./ számú rendelete a sportról és a helyi társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatásáról 7/2008./IV.15./ sz. 16/2009./XII.21./ sz. rendelettel

Részletesebben

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1.1. Az Egyesület adatai A/ Az Egyesület: neve: Zalai Falvakért Egyesület címe: 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10. telefonszáma: 92/511-260 adószáma: 19269830-1-20 KSH száma:

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.6.19 11:29:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 Település: Hatvan Közterület neve: Kossuth Közterület jellege: tér Házszám: 2 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben