STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 213 Adatszolgáltatók: Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző egyesület, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, szabálysértési eljárást von maga után. Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik. Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: 9312 Megye: 1 Neve: SÁRKÁNY DIÁKSPORT EGYESÜLET Címe: 1173 Budapest 17. ker.,összefogás UTCA 2. Beérkezési határidő: Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül Kapcsolat: KSH Győri főosztály A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy címen teheti fel: KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 8/2-766 elérése a honlapon: A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai neve beosztása telefonszáma faxszáma címe Nádasi Balázs elnök A kitöltő adatai neve telefonszáma faxszáma címe Bartalos Nikoletta Megjegyzés A kérdőív kitöltésére fordított idő: 15 perc Köszönjük az együttműködésüket! Bizonylatszám: oldal :1

2 Alapadatok 1 A nonprofit szervezet adószáma: A nonprofit szervezet NSZOR (Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere) kódja nyilvántartásunk szerint: 74 Diáksport 2 Kérjük, ellenőrizze, hogy a fenti NSZOR kategória jellemző-e a szervezetükre! Igen, jellemző Nem jellemző ha jellemző, új NSZOR-kód: A szervezet 213-ban -működött, és jelenleg is működik -működött, de jelenleg már működik -hivatalosan megszűnt 3 -gyakorlatilag megszűnt, de hivatol megszűntetése még történt meg - működött, tevékenységét szüneteltette 1 -újonnan alakult szervezet, tevékenységét még kezdte meg Adatkarbantartás (Az adatkarbantartási részt abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a szervezet működött!) A KSH Nonprofit Regiszterében az Önök szervezetéről az alábbi név adat szerepel: Akarja javítani? SÁRKÁNY DIÁKSPORT EGYESÜLET A szervezet jelenlegi székhelyének hivatalos címe a nyilvántartásunk szerint: Akarja javítani? Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre. 2 Címe: Város, község: BUDAPEST Utca: ÖSSZEFOGÁS U. 2. hsz. (hrsz.) Irányítószá m 1173 Telefonszám (körzetszámmal együtt): 6/ Bizonylatszám: oldal :1

3 A szervezet jelenlegi hivatalos képviselőjének adatai a nyilvántartásunk szerint: Akarja javítani? Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre. A szervezet hivatalos képviselőjének neve: 3 NÁDASI BALÁZS Címe: Város, község: BUDAPEST Utca: ÖSSZEFOGÁS U. 2. hsz. (hrsz.) Irányítószá m 1173 Telefonszám (körzetszámmal együtt): 6/ A képviselő címe: A szervezet jelenlegi levelezési adatai a nyilvántartásunk szerint: Akarja javítani? Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre. A szervezet levelezési címének esetében a címzett neve: 4 Címe: Város, község: Utca: Irányítószá m A szervezet postai elérhetősége: Telefonszám (körzetszámmal együtt): 6/ - hsz. (hrsz.) 5 -a szervezet székhelyének hivatalos címe -a képviselő címe 6 A szervezet címe: -levelezési címe 7 A szervezet képviselője hozzájárul-e címének, telefonszámának, címének a nonprofit regiszterben illetve a Civil Információs Portálon történő közzétételéhez? Bizonylatszám: oldal :1

4 1. Alapinformációk 1 Az alapítás éve: 27 A szervezet közhasznúsági státusza 213-ban: 2 - közhasznú -közhasznú A szervezet hatóköre (tevékenysége, célja, tagja, támogatói, a szolgáltatást igénybevevők köre alapján): -egy intézmény támogatása, konkrét cél elérése -kisebb lakó-, munkahelyi körzet -egy település 3 -több település, kistérség -megyei -több megye, régió -országos -zetközi - határozható meg A nonprofit szervezet jogi, szervezeti formája: -(magán)alapítvány -közalapítvány -egyesület -szövetség, mint az egyesület különös formája 4 -szakszervezet, miont az egyesület különös formája - köztestület -nonprofit gazdasági társaság -egyesülés -egyéb, mégpedig: Bizonylatszám: oldal :1

5 Amennyiben a szervezet jogi formája Nonprofit Gazdasági Társaság(7), kérjük, jelölje meg a többségi tulajdonost és a tulajdoni hányadot! -állami tulajdon -önkormányzati tulajdon -belföldi magánszemély tulajdon 5 -külföldi magánszemély tulajdon -belföldi jogi személyiségű társasági tulajdon -külföldi jogi személyiségű társasági tulajdon -egyéb tulajdon, mégpedig: többségi tulajdon hányad % Volt-e a szervezetnek az alábbiakban leírt kapcsolata a helyi (megyei, fővárosi) önkományzattal? 6 - szerződés közfeladat ellátására (az ebből származó bevételnek szerepelnie kell a 3. tábla megfelelő rovatában!) -alkalmi vagy rendszeres részvétel az önkormányzat döntéselőkészítő munkájában Ha alapítvány (1), közalapítvány (2), nonprofit gazdasági társaság (7), akkor lépjen a 2/B/2. kérdésre! Bizonylatszám: oldal :1

6 2/A. Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők Voltak-e szervezetüknek 213-ban nyilvántartott -magánszemély tagjai Ha, azok száma (fő) 6 (Ha tudja a magánszemély tagok tényleges számát, kérjük, válassza ki a megfelelő létszámcsoportot!) -1 fő alatti fő fő fő fő fő fő fő fő fő -1 fő felett -jogi személy tagjai (vállalat, vállalkozás, intézmény, önkormányzat stb.) 1 Ha, azok száma (db) - (szövetség, ernyőszervezet esetében) önálló jogi személy tagszervezetei (egyesületek, alapítványok, egyéb nonprofit szervezetek) Ha, azok száma (db) Bizonylatszám: oldal :1

7 - önálló alap-, illetve helyi szervezetei Ha, azok száma (db) Kérjük, becsülje meg, hogy a szervezet alap-, illetve helyi szervezeteinek együttesen hány magánszemély tagja van: -1 fő alatti fő fő fő fő -1 fő feletti Bizonylatszám: oldal :1

8 2/B Tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők Volt-e szervezetüknek 213-ban fizetett alkalmazottja? 2 Ha voltak fizetett alkalmazottaik, akkor a bér- és járulékköltségeknek szerepelniük kell a 6. tábla 3 és 6 soraiban. Ha volt fizetett alkalmazottjuk, akkor a 6. tábla 3 (bérköltség) sorában érték szerepelhet! Ha, teljes munkaidőben heti 4 órában foglalkoztatottak száma (fő) részmunkaidőben legalább heti 2 órában foglalkoztatottak száma (fő) részmunkaidőben kevesebb mint heti 2 órában foglalkoztatottak száma (fő) Kötöttek-e (megbízási) szerződést 213-ban egyéb jogviszonyon alapuló munkavégzésre magánszeméllyel? 3 Ha, azok megbízási díjának és járulékköltségeinek szerepelniük kell a 6. tábla 4 és 6 soraiban. Ha, az év során összesen hány magánszeméllyel? (Kivéve az egyéni vállalkozókat!) A szervezet bejelentkezett-e a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti fogadó szervezetek nyilvántartásába? Ha, volt(ak)-e 213-ban a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek? 4 Ha, a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személyek száma (fő) egy önkéntes jogviszonyban álló személy átlagos havi munkaideje (óra) Kérjük, az önkéntes jogviszonyban levő önkénteseket a következő 5 és 6 kérdéseknél ne vegyék számításba! Volt-e szervezetüknek 213-ban a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló rendszeresen dolgozó önkéntese (akár tagok közül is)? 5 Ha, a rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma (fő) 1 egy rendszeresen dolgozó önkéntes - átlagos - havi munkaideje (óra) 8 Bizonylatszám: oldal :1

9 Végeztek-e alkalmanként a szervezettel önkéntes jogviszonyban álló magánszemélyek a szervezetük részére 213-ban önkéntes munkát? 6 Egy hónap alatt átlagosan körülbelül hányan végeztek alkalmi önkéntes munkát? (segítők, tagok összesen, fő) Ezek a segítők egy átlagos hónapban, együttesen körülbelül hány órányi önkéntes munkát végeztek? (óra) 5 3 Bizonylatszám: oldal :1

10 3. A nonprofit szervezet bevételei 213-ban ezer Ft-ban 1 Megnevezés Fel használt korábbi bevétel (áthozat) Összes bevétel Ebből: pályázat útján nyert (továbbutalási céllal kapott támogatások is) a b (b <= a) 2 költségvetésből (minisztériumoktól) származó normatív (fejkvótás) 3 költségvetésből (országgyűlés, minisztériumoktól) származó normatív Központi állami támogatás központi alapokból (pl. Munkaerőpiaci Alap) TB alapoktól (OEP, ONyF) Nemzeti Együttműködési Alaptól (NEA) 7 személyi jövedelemadó 1 %-a ÁFA (általános forgalmi adó) visszatérítés (méltányossági alapon is) Bizonylatszám: oldal :1

11 3. A nonprofit szervezet bevételei 213-ban ezer Ft-ban Megnevezés Összes bevétel Ebből: pályázat útján nyert (továbbutalási céllal kapott támogatások is) a b (b <= a) 9 normatív (fejkvótás) Önkormányzati támogatás 1 normatív helyi költségvetési intézménytől helyi iparűzési adóból közvetlenül felajánlott A társasági adóról és osztalékadóról szóló tv. szerint vállalkozásoktól előadó-művészeti szervezetek, illetve látvány-csapatsportok támogatási rendszerén keresztül (TAO tám.) 14 Belföldi magántámogatás bankoktól, pénzintézetektől, biztosítóktól 15 vállalatoktól, társas vállalkozásoktól 16 (köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól pártoktól lakosságtól, magánszemélyektől, egyéni vállalkozóktól Bizonylatszám: oldal :1

12 3. A nonprofit szervezet bevételei 213-ban ezer Ft-ban Megnevezés Összes bevétel állami, önkormányzati szervtől, 18 intézménytől, zetközi programból (pl. Európai Unió) Ebből: pályázat útján nyert (továbbutalási céllal kapott támogatások is) a b (b <= a) 19 2 Külföldi támogatás vállalatoktól, vállalkozóktól, bankoktól alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, pártoktól 21 magánszemélyektől Tagdíjbevétel magánszemély tagoktól jogi személyektől, tag-, helyi és alapszervezetektől Alap-, illetve közhasznú tevékenység bevétele állami, önkormányzati szervektől szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel egyéb jogi és magánszemélyektől szolgáltatási, megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel Bizonylatszám: oldal :1

13 3. A nonprofit szervezet bevételei 213-ban ezer Ft-ban Megnevezés Összes bevétel Ebből: pályázat útján nyert (továbbutalási céllal kapott támogatások is) a b (b <= a) 26 vállalkozási tevékenységből Gazdálkodási bevétel 27 bérleti díjakból származó bevétel 28 tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel 29 kamatbevétel, kamatjóváírás Egyéb, az előzőek egyikébe sem sorolt bevétel pénzügyi műveletekből, befektetésekből (pl. értékpapírhozam, árfolyamnyereség) hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön Pályázat egyéb, mégpedig: Összes bevétel 213-ban ( ) Bizonylatszám: oldal :1

14 4. Adott támogatások, juttatások, adományok 213-ban ezer Ft-ban Amennyiben ebben a táblában bármilyen érték szerepel, ki kell tölteni a kérdőív tábláit is! Megnevezés Belföldi kedvezményezettnek Külföldi kedvezményezettnek Az összegnek szerepelnie kell a 6. tábla 12. sorában is! 1 2 Pénzbeni (pályázati) támogatás, juttatás, adomány, ösztöndíj, pályadíj, segély stb. (továbbutalások is) lakosságnak, magánszemélynek szervezetnek, intézménynek A szervezet által vásárolt, továbbadományozott természetbeni juttatás értéke lakosságnak, magánszemélynek szervezetnek, intézménynek Bizonylatszám: oldal :1

15 5. Főbb mérlegtételek 213. december 31. ezer Ft-ban Eszközök Források 1 Hitelintézetekkel szembeni követelések (bevételek, banki értékpapírok, folyószámla) 3 Hitelintézetekkel szembeni (hitel-) tartozások 2 Egyéb követelések (egyéb értékpapírok,kihelyezett hitelek, készpénz, házipénztár, biztosítási követelések) 4 Egyéb tartozások 5 Saját tőke Bizonylatszám: oldal :1

16 6. Költségek (ráfordítások) 213-ban ezer Ft-ban 1 Anyag-, áru-, készletbeszerzés Egyéb költségek (pl. bankköltség, biztosítások, bérleti díj) 2 Szolgáltatás vásárlás (vállakozási szerződés alapján végzett munka is) 1 Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamatfizetés, árfolyamveszteség stb.) 3 Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége 11 Egyéb (az előzőek egyikébe sem sorolt) ráfordítások 17 4 Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja 5 Személyi jellegű egyéb kifizetések (étkezési hozzájárulás, költségtérítés stb.) Szervezet által nyújtott támogatások ráfordításai (eszköztámogatás, segély, ösztöndíj stb.) Összefüggés a 4. táblával! 6 Munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adó (korábban nyugdíj- és egészségbizt. járulék) 13 Hiteltörlesztés 7 Értékcsökkenési leírás Felhalmozási és tőke jellegű kifizetése 8 Adóbefizetések (áfa, gépjárműadó, társasági adó) 15 Összes kiadás és költség ( ) Bizonylatszám: oldal :1

17 7. Részletező adatok a 3. és a 4. táblában közölt kapott, illetve adott támogatásokról ezer Ft-ban Kapott, eszközbeszerzéssel kapcsolatos pénzbeni és természetbeni támogatások (továbbutalási céllal kapott, továbbadott is) Beruházási támogatás 1 Bankoktól, pénzintézetektől, biztosítóktól 2 Vállaltoktól, társas vállakozásoktól 3 (Köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, pártoktól Adott, eszközátadással-, eladással kapcsolatos pénzbeni és természetbeni támogatások (továbbutalási céllal adott is) Beruházási támogatás 4 Bankoknak, pénzintézeteknek, biztosítóknak 5 Vállalatoknak, társas vállalkozásoknak 6 (Köz)alapítványoknak, társadalmio szervezeteknek, egyházaknak, pártoknak Bizonylatszám: oldal :1

18 8. Immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedése ezer Ft-ban Immateriális javak Tárgyi eszközök 1 Új eszköz beszerzés, értéknövekedés 3 Új eszköz beszerzés, értéknövekedés 2 Használt eszköz beszerzés, átvétel 4 Használt eszköz beszerzés, átvétel Bizonylatszám: oldal :1

19 A kérdőív további tábláit abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az Önök szervezete 213- ban valamilyen támogatást, juttatást, adományt nyújtott magánszemélynek vagy szervezetnek, azaz a 4. tábla valamelyik sorában összeg szerepel! 9. Kérjük válassza ki mely adományozási tevékenységek jellemzőek az Önök szervezetére, és támogatási összeg hány %-át fordítják ezekre a célokra! % 1 Egy konkrét cél megvalósulása érdekében adományoz Egy konkrét intézményt támogat (iskola, kórház, múzeum stb.) Többcélú adományozási tevékenységet folytat, különböző rászorult csoportokat támogat Adományközvetítő, pályáztató, programtámogató szervezet Különböző díjak, elismerések, ösztöndíjak keretében adományoz 1 Nem kifejezetten adományozó szervezet, csak alkalmanként nyújt támogatásokat 1. Milyen körben végzi a szervezet az adományozási tevékenységet? (Kérjük válassza ki a szervezetére legjellemzőbb állítást! ) 1 Helyben, lakókörnyezetben egy konkrét célt vagy intézményt támogat 2 3 Regionális vagy országos szinten támogat egy adott célt illetve több intézményt Nem helyhez köthető a támogatási tevékenység, speciális ágazati szakterületeket támogat 4 Nem helyhez kötötten egy speciális célt vagy célcsoportot támogat 11. Milyen gyakran nyújtanak pénzbeni vagy természetbeni támogatásokat? 1 Alkalmanként, többévente Évente egyszer Évente néhány alkalommal Rendszeresen, évente többször Bizonylatszám: oldal :1

20 12. Amennyiben az Önök szervezete konkrét célok megvalósulása érdekében is adományoz, kérjük jelölje meg a legjellemzőbb célokat, illetve, hogy a támogatási összeg hány %-át fordítják erre a célra! % 1 Művészeti, kulturális tevékenység 2 Egészséges életmódra nevelés, sportélet, szabadidős tevékenység támogatása 3 Oktatás, nevelés 4 Mentális és szenvedélybetegek kezelése (pl. drog, alkohol probléma, lelki segélyszolgálat) 5 Gyermek és ifjúságvédelem 6 Rászorult csoportok támogatása (pl. hajléktalanok, leányanyák, menekültek) 7 Természeti környezet védelme, állatvédelem 8 Gazdaságfejlesztés, településfejlesztés 9 Nemzetközi kapcsolatok, határon túli magyarok támogatása 1 Jogvédelem (pl. női jogok védelme, áldozatvédelem) 11 Egyéb céllal adományoz, éspedig: 13. Amennyiben az Önök szervezete intézményeket is támogat, kérjük jelölje meg a legjellemzőbb típusokat, illetve, hogy a támogatási összeg hány százalékát fordítják ilyen célra! % 1 Kulturális intézmény (múzeum, közgyűjtemény) 2 Sport- és szabadidős létesítmények, intézmények 3 Oktató, kutató intézmények (alap-, közép- és felsőfokú oktatás, kutatás) 4 Kórház, járóbetegellátó intézmény, szanatórium 5 Mentális és szenvedélybetegeket ellátó és kezelő intézmények 6 Fogyatékossággal élő csoportokat ellátó intézmények 7 Szociálisan rászoruló csoportokat ellátó intézmények (hajléktalanszállók, leányanyákat, menekülteket segítő intézmények) 8 Környezetvédő szervezetek (állatkórház, állatmenhely) 9 Gazdaságfejlesztő, településfejlesztő szervezetek 1 Idősek gondozását ellátó intézmények 11 Egyéb intézmények, éspedig: 14. Amennyiben az Önök szervezete magánszemélyeket támogat, kérjük adja meg a támogatottak körét! 1 Tehetséges diákok (díj, ösztöndíj stb.) 2 Idősek Bizonylatszám: oldal :1

21 3 Szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű gyermekek 4 Szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű felnőttek 5 Egészségkárosult, fogyatékossággal élő gyermekek 6 Egészségkárosult, fogyatékkal élő felnőttek 7 Sportolók 8 Tudósok, kutatók 9 Művészek, alkotók 1 Egyéb magánszemélyek, éspedig: Bizonylatszám: oldal :1

22 15. Hogyan történik a támogatotti kör kiválasztása? 1 A szervezet alapszabályában megnevezi a konkrét támogatott 2 A támogatást kérők jelentkezése és egyedi kérelmek elbírálása alapján 3 A szervezet pályázat útján választja ki a támogatotti kört (szervezetek, intézmények, programok) 4 Rendkívüli esemény, egyedi jótékony akció keretein belül 16. Kapott-e az Önök szervezete 213-ban címkézett támogatást továbbadományozási céllal? 17. Amennyiben az Önök szervezete kapott címkézett, továbbadományozási célú támogatást, kérjük jelölje meg, hogy kitől! Központi költségvetésből Központi alapoktól Helyi önkormányzattól Vállalatoktól, bankoktól Nonprofit illetve civil szervezetektől Magánszemélyektől 18. Kéjük adja meg, hogy a 213-as összes támogatási kiadásának hány százalékát teszi ki a továbbadományozási céllal kapott támogatás összege! % Bizonylatszám: oldal :1

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

PMSZ-KSH Fórum. 2013. május 28.

PMSZ-KSH Fórum. 2013. május 28. PMSZ-KSH Fórum 2013. május 28. 9:00-9:10 Köszöntő PMSZ-KSH Fórum 2013. május 28. 9:10-9:22 Bevezető Dr. Németh Zsolt elnökhelyettes 9:25-9:40 Adathozzáférési csatornák, adatvédelem Vereczkei Zoltán 9:40:-9:55

Részletesebben

módszertani kézikönyve

módszertani kézikönyve A civil szervezetek statisztikai számbavételének módszertani kézikönyve Készítette: Statisztika munkacsoport (ÁROP-1.1.18) Németh Eszter (KSH) Nagy Renáta (KSH) Dr. Sebestény István (KSH) Bécsy Etelka

Részletesebben

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 13 JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 12 KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1.1. Az Egyesület adatai A/ Az Egyesület: neve: Zalai Falvakért Egyesület címe: 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10. telefonszáma: 92/511-260 adószáma: 19269830-1-20 KSH száma:

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása Civil Akadémia CIVIL AKADÉMIA 2015 Előadó: Kahulits Andrea 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J A I N A K T Á M O G A T Á S A 2 0 1 5 C.P Á L Y Á Z A

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz Oktatási Hivatal 2015. Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2. Kiemelt információk

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J A I N A K T Á M O G A T Á S A 2 0 1 4 C. (Pályázat kiírás

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben