HÉLÉNE COMMIN LASSIE KÖLYKE. Móra Ferenc Könyvkiadó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉLÉNE COMMIN LASSIE KÖLYKE. Móra Ferenc Könyvkiadó"

Átírás

1

2 HÉLÉNE COMMIN LASSIE KÖLYKE Móra Ferenc Könyvkiadó

3 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Héléne Commin: Le fils de Lassie 1945 by Loew's Incorporated Librairie Hachette, 1956 FORDÍTOTTA JÁSZAY GABRIELLA BALOGH PÉTER RAJZAIVAL Jászay Gabriella, 1982 Hungarian translation

4 I. FEJEZET EGY DERÉK KISKUTYA Joe Carraclough megállt, hogy még egy utolsó pillantást vessen a kis házra, melyben már jó néhány éve élt szüleivel Rudling herceg birtokán. Milyen takaros is ez a házacska, csupa virág kertje mélyén, fehér falaival, mosolygó zsúpfedelével! A küszöbön álló édesanyját meglátva, búcsút intett neki. Szeme hirtelen könnybe lábadt, sarkon fordult hát, és megszaporázta lépteit, hogy utolérje édesapját, Sam Carraclough-t, aki már el- nt az út kanyarulatában a két kutyával, Lassie-vel és Laddie-vel. Lassie, a h séges Lassie, engedelmesen kocogott gazdája sarkában. Látszólag nyugodt külseje azonban homályos nyugtalanságot rejtett. Ez a nap mintha valahogy másképp indult volna, mint a többi. A kutya figyelmét nem kerülte el Joe édesanyjának szomorú tekintete, szórakozott simogatása, a család hallgatagsága reggeli közben. És mit jelent ez a séta is, sokkal korábban a szokottnál? És végül, ahelyett hogy átvágnának a parkon, és megkerülnék a pázsitot a kutyaházakhoz vezet kavicsos ösvényen, sövénnyel szegélyezett, ismeretlen útra tértek. Furcsa! Az út kemény volt, köves, és a róla felszálló por szaga halványan arra a hosszú utazásra emlékeztette Lassie-t, amikor annak idején Skóciából Angliába vándorolt gazdái után. A lakókocsira, Tootsra, a kiskutyára, és gazdájára, a vándorfazekasra. Az éhségre, a szomjúságra, a szorongásokra, a veszedelmekre, de a jóbarátokra is, akikkel útja során találkozott. Hazaér- 5

5 kezése óta évek teltek el már, és Lassie azóta békességben, jólétben élt gazdái körében. Kezdte már érezni a kor súlyát, így aztán a mai reggelen ránehezed nyugtalanságot fáradt beletör déssel viselte. Kölyke, Laddie, hiába próbálta vad vágtára csábítani a sövény mentén, ahonnan annyi csábító illat áradt. Milyen pompás az id, milyen remek ez a séta, sokkal mulatságosabb, mint az eddigiek! A kölyökkutya boldog volt. Kedvére szaladgálhatott, kaparhatott a f ben, vagy bújócskázhatott a bokrok között, nem kellett félnie, hogy gazdája visszaparancsolja, vagy hogy Rudling herceg ráüvölt öblös hangján: - Laddie! Ide gyere, Laddie! Már megint a rododendronjaim között rendetlenkedsz! Joe, aki közben utolérte apját, mint mindig, most is mulatott a fiatal kutya bakugrásain. A szíve azonban elnehezedett, ahogy végiggondolta, mi mindent kell itt hagynia. A háború kezdete, azaz 1939 nyara óta annyi nála id sebb bajtársát látta elindulni, s nem is gondolt rá, hogy talán soha többé nem térnek vissza. Ma azonban rajta volt a sor. A Királyi Légier khöz vonult be; nemrég fejez dött be a kiképzése, és ahogy ilyenkor szokásos volt, rövid szabadságra hazaengedték, miel tt beosztották volna valamelyik repül rajba. Ma estére kellett támaszpontjára visszatérnie, és holnap jelentkezik majd az új egységénél. Megkezd dik tehát az izgalmas élet, amire minden erejével törekedett. A bevetések, a tábor vidám, bajtársi szelleme és f leg az a lelkesít tudat, hogy végre ugyanazokkal a feladatokkal, azokkal a kockázatokkal néz majd szembe, mint a nála id sebbek. Jól tudta, sokan közülük milyen árat fizettek azért a dics ségért, hogy a hazájukat szolgálhatták. És szomorúan szorult össze a 6

6 szíve a gondolatra, hogy micsoda aggodalomban fognak szülei mostantól kezdve élni. Apjával és a két kutyával hamarosan elérkezett ahhoz a ponthoz, ahol útjuk az országútba torkollott. Néhány perc múlva meg kell érkeznie az autóbusznak, mely a szomszédos városba viszi majd. Ott könnyen helyet kap majd a táborba igyekv valamelyik teherautón. Az országútra kiérve Sam és Joe egy közeled fiatal lányt pillantottak meg. Laddie vakkantva és farkcsóválva szaladt eléje. Priscilla jött velük szemben, Rudling herceg unokája. - Jó reggelt, kisasszony - mondta Sam, megemelve sapkáját. - Jó reggelt, Sam! Jó reggelt, Joe! felelte a lány. Egy darabig zavartan hallgatott, majd így folytatta: - Nem szoktam ilyen korán kelni. De ma kedvem támadt sétálni egyet reggeli el tt. - Nem csoda - mosolygott Sam, hiszen olyan szép az id. Majd órájára pillantott. - Azt hiszem, a busz már hamarosan itt lesz. Joe képtelen volt kinyögni egy szót is. Hirtelen lehajolt, hogy megsimogassa a kutyákat. Laddie a lábaihoz dörgöl dzött, a nyugodtabb Lassie azonban fiatal gazdája elé ült, és állhatatosan nézte. De már közeledett is az autóbusz. Sam felemelte a kezét, hogy megállítsa. És Joe-nak csak épp annyi ideje volt, hogy megölelje apját, megszorítsa Priscilla feléje nyújtott kezét, és már fel is ugrott. Amikor a nehéz jár- elindult, kihajolt az ablakon, és amíg csak a következ kanyar el nem takarta ket, hosszan nézte az út szélén álló mozdulatlan kis csoportot. Sam és Priscilla néhány pillanatig hallgattak. Lassie 7

7 hirtelen nyöszörögni kezdett, és gazdája lábaihoz simult. Az lehajolt, és szelíden megsimogatta. - Jól van, jól van, öreg kutyám! Priscilla letérdelt melléje a f be, és a reszket, behúzott farkú kutya átengedte magát simogatásainak. Laddie azonban nyugtalan tekintettel, a földet szimatolva járkált fel-alá. Sam meglepetve figyelte. A kutya többször körbefordult, majd elindult az út mentén. Egyszerre ugatásban tört ki, és hangjából Sam megértette, hogy megtalálta, amit keresett. - Laddie, ide! - kiáltotta. Laddie azonban süketnek tettette magát, és egyre messzebbre szaladt. Hirtelen vágtába csapott át, elsüvített abba az irányba, amerre a kocsi elt nt. Sam vállat vont. Számtalanszor tapasztalta már, f leg pedig az öreg Lassie feledhetetlen példája nyomán tudta, milyen nehéz megakadályozni egy h séges kutyát abban, hogy gazdája után menjen, és megpróbálja utolérni. Azt azonban nem gondolta volna, hogy a játékos, szeles Laddie-ben már ilyen mély ragaszkodás él. Hiszen eddig szinte agyafúrt igyekezettel halmozta egymásra ostoba csínytevéseit. Kedvenc szórakozása volt, hogy nyulakat hajkurásszon a parkban, neki-nekiugorjon a pávák drótkerítésének, vagy a virágágyakban hemperegjen. Kedves kutya, de nem túl okos! mondta Sam. A herceg pedig zsörtöl dött: - Ez az állat igazán elviselhetetlen! Egyetlen kutyám se ér Lassie nyomába! De Joe mindenkivel szemben, mindenki ellen megvédte Laddie-t. - Egyáltalán nem olyan biztos, hogy kevésbé okos, 8

8 mint az anyja. Csak n jön meg! Majd meglátjátok. Jó kiskutya ez. És még nem mutatta meg, mit tud! Sam most el ször gondolt arra, Joe-nak talán igaza volt, hogy bízott Laddie-ben. Hirtelen Priscilla hanga zökkentette ki gondolataiból: Vajon messzire elmegy majd? Sam mosolygott. Lassie nem tett meg annak idején vagy ezer kilométert Skóciából Angliába, hogy megtalálja gazdáit és a kis házat, ahol szeret hangok és simogató kezek várták? A kutyák olyanok, mint az emberek, amikor szeretnek mondta. - Elképeszt teljesítményekre képesek. Majd a látóhatáron kibontakozó kékes dombvonulat felé mutatott. Laddie szíve most ott van valahol, Joe-nál. A fiatal lány a távolba nézve, elgondolkozva suttogta: Igaza van, Sam. A szíve mostantól fogva ott van, ahol a miénk is... 9

9 II. FEJEZET LASSIE MÉLTÓ FIA Az Angol Királyi Légier tábora, ahol Joe másnaptól kezdve szolgált, hatalmas területet foglalt el, amelyet furcsa barakkok szegélyeztek. Félhenger formájukkal, hullámlemezb l készült, domború tetejük alatt a földhöz simulva, messzir l f ben lapuló, hatalmas bogaraknak látszottak. Egy hálóteremmé alakított ilyen barakkban Joe hátizsákja tartalmát ürítette ki és rendezgette megérkezése estéjén. Majdnem mindenki ágyán hevert már, de szomszédja, a kanadai Eddie Brown, ágya szélén ülve figyelmesen nézegette t. Eddie pilóta volt. Most érkezett vissza Joe-val egy próbarepülésr l, ahol fiatal bajtársát vizsgáztatta le. Az újonnan jött jól megállta a helyét, kit megfigyel lesz bel le. Rokonszenves fiú, úgy látszik, de nem túl beszéd, így hát Eddie is kicsit nehezen fogott a társalgásba. Egy pillanatig habozott, majd így szólt: - Jó napunk volt, Joe. Kezdetnek egyáltalán nem rossz. Remélem, magam mellett tudlak tartani. Joe, aki az ágya mellé helyezett kis láda fölé hajolt, meglep dve kapta fel a fejét. Köszönöm felelte, és ugyan... Eddie azonban nem engedte folytatni. Nincs mit - mormogta. - Persze másvalakivel is megpróbálhatnám. Csak semmivel sem járnék vele jobban. Amikor ti ideérkeztek, többé-kevésbé már egyforma a képesítésetek. 10

10 Beszéd közben el vette zubbonyát, és egyik zsebében keresgélt. Egy tárcát vett el, bel le fényképet, és félrehajtott fejjel, kicsit eltartva magától, elmélyülten szemlélni kezdte. - Micsoda állat! - mondta aztán elérzékenyülve. - Egész Kanadában nem találni párját. Mindent tud, mindent megért. Nézd csak meg jól, hát nem gyönyör? Joe felé tartotta a fényképet, aki elképedve nézte a pipával a szájában üldögél hatalmas bulldog arcképét. - És tudod - folytatta Eddie -, mindez igaz: valóban pipázik. Joe a fejét csóválva válaszolt: - Ez igazán mulatságos lehet! De én azt hiszem, nem nagyon örülnék, ha a kutyáim ezt csinálnák. - Miért? Milyen fajta kutyáid vannak? Joe, aki már elkezdett vetk zni, az ágya szélére ült, és lassan, ábrándosan válaszolt: - Collie-jaink vannak, vagy ha jobban tetszik, skót juhászkutyáink. Lassie-nek és Laddie-nek hívják ket. - Megtanítottad ket valami mutatványra? Ó, csak pár apróságra, és arra is csak Lassie-t. - És a másik? Talán nem elég okos hozzá? - Dehogynem! S t, ellenkez leg, nagyon-nagyon okos kutya! - kiáltotta Joe lelkesen. - A nyáj rzéshez ért? - Nem. De nagyon jó kutya, csodálatos kutya! Egyébként mind a kett csodálatos! El sem tudod képzelni... Várj csak, elmesélek valamit. Lassie-t Rudling hercegt l kaptuk. De mivel minden este meglógott, hogy elém jöjjön az iskolához, és ez szokásává vált, a herceg elhatározta, hogy elviszi skóciai birtokára. És tudod, Lassie mit csinált? Mivel unatkozott ott fent, elszökött, és teljesen egyedül visszajött hozzánk Angliába, 11

11 Yorkshire-be. A kitér kkel legalább ezer kilométert kellett megtennie. Mikor hazaérkezett, szánalmas állapotban volt, ijeszt en sovány, és félholt a fáradtságtól... Hát nem azért mondom, de ilyen kutyával nem gyakran találkozik az ember! Ebben a pillanatban a lámpa elaludt, majd újra felgyulladt. Ez volt a takarodó jele. Öt perccel kés bb sötétség borult a barakkra. Eddie és Joe takaróik alá bújtak, de halkan tovább folytatták a beszélgetést. - Ezer kilométer! - ismételte a kanadai. - Elképesz-! De ha jól értettem, ti bejáratosak vagytok egy herceghez! Joe elnevette magát. Nyugodj meg! Mi csak alkalmazottai vagyunk Rudling hercegnek. Számára nem mi vagyunk a fontosak, hanem a kutyák. Nagyszer tenyészete van, és apám vezeti. Eddie gondolkozott kicsit, aztán ásítva mondta: - Végeredményben rendes srác vagy. Pár perccel kés bb, álmos hangon: - Igen, egész rendes srác vagy... jó éjszakát. - Jó éjszakát - felelte Joe. A kanadai már aludt, összeszorított öklökkel, de Joe, nyitott szemmel fekve a sötétben, mosolygott, és bajtársa utolsó szavait ismételgette magában. Remek fickó ez az Eddie!" - gondolta. Mivel nem jött álom a szemére, felidézte magában a rajnál töltött els nap eseményeit, felszállását Eddie-vel, a dicséretet, amit a leszállásnál kapott. Aztán megjelent el tte a pipázó bulldog képe. De Laddie is csodálatos dolgokra képes... Lassie pedig az ezer kilométeres vándorútjával... Elképeszt... mondta a kanadai is... Szórakozottan figyelt a hálóterem neszeire. Szavak, 12

12 képek peregtek az agyában. Az ágyak nyikorogtak, valaki horkolt. Valami gyors és könny kaparás is hallatszott, olyasmi, mint amikor öreg házakban egerek motoszkálnak a padló alatt. Aztán hirtelen megreccsent egy deszka. Joe bosszankodva oldalára fordult. Egyszer csak mintha valami fehér foltot látott volna Eddie és a maga ágya közé siklani. Tágra nyílt szemmel hajolt el re, hogy jobban megnézze... Ebben a pillanatban valami az ágyára ugrott. A kezei selymes bundába mélyedtek, és egy langyos nyelv odaadóan nyalta végig az arcát. - Laddie - kiáltotta -, hogy kerülsz ide? Nem bírta megállni, kirobbant bel le a nevetés. A zajra hirtelen felült Eddie is. - H ha! - mondta félhangon. - Csendben légy, Joe! Azt képzeled, hogy ezt lehet itt? Gyorsan dugd a kutyád a takaród alá, és ne mozdulj! A tanács jókor jött, mert egy perccel kés bb nyílt a barakk ajtaja. Valaki belépett, és zseblámpájával bevilágított a hálóterembe. - Vigyázzon, rmester - hallatszott kívülr l -, ne ébressze fel az embereket! Joe magához szorította Laddie-t, és várt. Végeérhetetlen percek teltek el. A fénysáv módszeresen végigsöpörte a padlót, rávilágított minden ágyra, végigsétált a csomagokon. Lassan, de kérlelhetetlenül közeledett Joehoz. Az rmester az ágya elé érve megtorpant, majd meglepetten felkiáltott, el relépett, és hirtelen mozdulattal lerántotta a takarót. És feltárult Laddie, igen elégedett és büszke ábrázatával és farkát csóválva, Joe pedig felült, és így szólt: - A kutya az enyém, rmester úr. Utánam jött ide, fogalmam sincs, hogyan. - Nem tudja talán, hogy a táborban kutyát tartani 13

13 ellenkezik a szolgálati szabályzattal? - kérdezte az rmester szenvtelen hangon, Laddie-t nézegetve. Az békésen elnyúlva, mells lábát lelógatta az ágyról. Az altiszt lehajolt, gyöngéden megsimogatta a nem kívánatos elemet, és folytatta: - Kutyának itt nincs helye... rendetlenség jár vele... mindenhova befurakodik... De az tény, hogy gyönyör állat! És elhallgatva, nézegetni kezdte a collie-t. Az imént mondott bóknak megvolt az alapja. Ahogy a fénycsóva végigsiklott Laddie selymes bundáján, hosszú, finom feje fekete és vörös színekben csillogott a félhomályban, dús, fehér sz re lágyan omlott el tarkóján, mint valami drága, elegáns prémgallér. - rmester úr - kezdte Joe, érezve, hogy itt a pillanat szerencsét próbálni -, tudom, hogy nincs jogom itt tartanom a kutyámat. Csak szeretném, ha magam vihetném majd vissza. Hatvan kilométert tett meg, hogy utánam jöjjön, és nagyon kimerült. Az rmester elismer en füttyentett. - Hatvan kilométert! A mindenit, ez aztán a kutya! - Nagyszer kutya, rmester úr! És egész fiatal még. El ször történt, hogy ilyen rendkívüli kalandba bocsátkozott. - Reméljük, hogy utoljára is. - Ó, legyen nyugodt, rmester úr! Utoljára történt! Az rmester újra lehajolt, hogy megvizsgálja a Laddie nyakörvére er sített kis érmét. És fennhangon olvasta: Hadi idomítási központ. Rudling herceg kennelei. Yorkshire". Megfordította az érmet. A másik oldalon egy nyilvántartási szám volt az érembe vésve. - Nahát - mondta csodálkozva -, akkor hát ez egy katonakutya lenne? 14

14 - Nem - válaszolta Joe. - Amikor a hadsereg lefoglalta Rudling herceg kenneleit, Laddie is állományba került. Mint minden társának, neki is megvan a törzskönyvi száma és a nyilvántartási lapja. De az idomítás vele nem sikerült... abba kellett hagynunk... - Nem csodálom. Olyan nyugodt, jámbor külseje van. De elég a fecsegésb l! - folytatta az rmester. - Térjünk vissza a komolyabb dolgokhoz. Öltözzön fel, és jöjjön utánam az rszobára! Várja ott valaki, aki beszélni szeretne magával. Joe meglepetve sietett engedelmeskedni, és pár pillanattal kés bb édesapját, Sam Carraclough-t látta viszont az rszobán, aki az rmester és egy tiszt társaságában várt rá. - Ni csak! - kiáltotta nevetve. - Az el bb Laddie fujtott be, most meg te? - Eljöttem, hogy megkeressem ezt a semmirekell t - mondta Sam, Laddie-re mutatva. - Ma délután, mikor láttam, hogy nem jön vissza, buszra ültem. De most aztán, vén betyár - tette hozzá, a szíjat a fiatal kutya nyakörvére er sítve -, esküszöm, hogy nem lógsz meg lem! És még elmondhatod, hogy szerencséd van, mert ahelyett, hogy a mancsaidat koptatnád a hazaúton, kerekeken fogsz gurulni, igazi katonai autóban utazol majd, valódi katonakutyaként! A nap h se b nbánó képpel nézte két gazdáját, hallgatta a szónoklatot. A tekintete tétova szomorúságot fejezett ki, az orra valósággal megnyúlt, mintha ezt gondolná : - Örüljek vajon, hogy hazamegyünk? Kit szeretek hát jobban? Samet, vagy Joe-t? Tény, hogy Sam jó gazda. De Joe fiatal, lelkes, vidám! Miért nem akarják, hogy vele maradjak? - Láthatod most már - mondta Joe apjának -, hogy 15

15 sokkal értelmesebb, mint amilyennek látszik. Nem lehetett könny engem itt megtalálnia. És bevallom, hogy ezt magam se vártam t le! Sam nem válaszolt azonnal. A kocsi, mellyel visszatérnek majd Greenall Bridge-be, várt rá. Elbúcsúzott a tisztt l és az rmestert l, aztán fiához fordult. Magam se hittem volna soha, hogy Laddie képes lesz erre. De neked volt igazad, sok minden rejlik még benne, akárcsak Lassie-ben. Laddie engedelmesen követte Samet, de még visszanézett ifjabb gazdájára, és különös fény csillant még a szemében. 16

16 III. FEJEZET SZEGÉNY LADDIE! Másnap elterjedt a táborban Laddie kalandjának híre. Körülvették Joe-t, elhalmozták kérdésekkel. - De hát hogy lehet, hogy a kutyád idetalált? - kérdezte az egyik pilóta. - Még ha gyalog jöttél volna mondta a másik -, azt megérteném. De végül is autón jöttél! Semmi nyom, semmi, amit szimattal követni lehetne! - Ennek a kutyának meglehetnek a titkai, olyan titkok, amiket a többi kutya nem is ismer! - Természetesen! kiáltotta Joe. - Laddie nagyszer állat! - Ugyan! Mind nagyszer. Egyébként nemcsak a kutyák találják meg az útjukat titokzatos érzékük segítségével. A macskák... a lovak is... - Igaz, igaz - felelte Joe. - De elhihetitek, Laddie nem olyan, mint a többi kutya. Hát még ha Lassie-t ismernétek! - Kicsodát? Lassie-t, Laddie anyját. - Egész család csodakutya, mi? - Akármit mondotok - felelte Joe kelletlenül -, sok embert ismerek, akik bármi árat megadtak volna Lassie-ért! - Ugyan, ugyan, ne sért dj meg, inkább mesélj a te Lassie-dr l! - Hát igen - mondta Joe -, még sokkal nagyobb dolgot vitt véghez, mint Laddie. 17

17 És részletesen elmesélte Lassie nagy utazását. Amikor befejezte, egyik bajtársa felkiáltott: - Hogyan, Skóciából Angliába?! Teljesen egyedül? Képtelenség! - Pedig így volt - válaszolta Joe. - Amikor hazaérkezett, már alig volt élet benne. Ápolnunk kellett, és attól féltünk, sohasem áll talpra. A hallgatóság a kétkedésb l lelkesedésbe csapott át. Fantasztikus! -mondta az egyik. - Ezt nevezem kutyának! - kiáltotta a másik. Mindig is gondoltam - mondta a harmadik -, hogy a kutyák többet érnek, mint sok ember. A negyedik, kicsit higgadtabban, megpróbálta a dolgokat a maguk helyére tenni. - Ne túlozzunk! - mondta. - Mégiscsak van valami különbség ember és kutya között... Erre aztán kitört a zajos méltatlankodás. Különbség! Persze hogy van különbség! Az, hogy a kutyák mind becsületesek, ezzel szemben az emberek... - Sokkal bátrabbak is! - Sokkal h ségesebbek! Joe egész id alatt, míg a vita folyt, hallgatott. Úgy érezte, képtelen szavakba foglalni, mit érez a kutyák iránt. Persze hogy a kutya más, mint az ember, de nem k adják sokszor az embernek azt, amit embertársaitól hiába vár: a szeretetet, a ragaszkodást, az önzetlen jóságot? Néhány nap alatt elfelejtették a történteket. Joe eleinte félt, hogy a collie megismétli szökési kalandját, de hamarosan kezdett megnyugodni. Ezúttal apám bizonyára megtett minden óvintézkedést gondolta. És 18

18 ahogy t ismerem, nyugodt lehetek: Laddie-nek nem sok esélye van rá, hogy átejtse t." Egyik reggel, ahogy kijött a barakkból, Eddie-t látta feléje futni. Barátja már messzir l kiabált: - Megvan, öregem! - Mi van? kérdezte Joe. - Megtarthatlak magam mellett. De nem ment minden nehézség nélkül, mert az a marha Collins is téged akart maga mellé megfigyel nek! Joe annyira meg volt illet dve arra a gondolatra, hogy ezentúl Eddie lesz a felettese a gépen, hogy nem talált szavakat a kanadai lelkesedésére válaszolni. A parancsnok nagyon rendes volt folytatta a pilóta. - És ha láttad volna, micsoda képet vágott Collins! Hirtelen nagyot csapott Joe vállára, és felkiáltott: - Ide figyelj, öregem, ezt az örömet méltón meg kell ünnepelni! Gyere a kantinba. És ha találkozunk Collinsszal, meghívjuk t is egy pohárra! Az els napokban Joe mindig némi szorongást érzett, amikor felszálltak. De hamarosan, miután néhány portyát végigcsinált Eddie-vel, és jó pár felderít repülést hajtottak végre az ellenséges terület felett, kezelte magát biztosabban érezni. Eddie a maga részér l egyre jobban méltányolta új beosztottját. Igaz, hogy jó kanadai létére nem bánta volna, ha kicsit beszédesebb természet, ha kicsit közlékenyebb. De azért nagyszer en megértette magát ezzel a csöndes, de elszánt és lelkes társsal. Szeptember vége felé egy délután Joe-t jelölték ki, hogy egy másik pilótával, Eric Vinesszal induljon bevetésre. El este ugyanis Vines úgy ért vissza a táborba, hogy gépe golyót kapott a szárnyába, és a megfigyel je megsebesült. Amikor a francia partok fölött két Messerschmitt megtámadta, Eric Vines leszedte az egyiket, 19

19 a másik el l pedig a felh k közé menekült. Végül is épp hogy visszatért a támaszpontjára, az üzemanyag utolsó cseppjeivel, és a golyók hátul felszakították a gép testét. Csoda volt, hogy a magassági kormány nem sérült meg, és hogy parancsolni tudott még a gépének. Ami a megfigyel jét, Steve Andlert illeti, neki is szerencséje volt. Könnyebb sebet kapott, és remélhette, hogy egy hét múlva elhagyhatja a kórházat. Joe a repül gép felé indult, ahova Eric Vines már beült. Eddie vele jött, ott akart lenni a felszállásnál. Mint rendesen, a terep most is lázas nyüzsgés színtere volt. Egy felderít gép nemrég érkezett meg. Egyik gép még a futópályán gurult, míg a másik döcögve igyekezett a hangár felé, ahol a szerel k várták. Távolabb további repül gépek sorakoztak fel, indulásra készen, mások már felszállóban voltak. Dzsipek, javító kocsik száguldoztak ide és oda a futópályák és a barakkok között. A repül géphez érve Eddie felkiáltott Ericnek: - Hallod-e, öregem, nem nagyon örülök ám, hogy elviszed Joe-t! Miért? - kérdezte Eric. - Nincs benned bizodalmam válaszolta a kanadai. - A múlt héten kölcsönkérted a borotvámat, és sohasem láttam többé! Így hát, beláthatod, ha az ember egyszer már megjárta... - Jó, jó - válaszolt Eric nevetve -, ami Joe-t illeti, nyugodt lehetsz: visszaadom neked, mert elvb l csak olyasmit tartok meg, amit érdemes! - Látod, Eddie - mondta Joe a kanadainak -, nem kell izgulnod; több a valószín sége, hogy engem viszontláss, mint hogy valaha is visszakapd a borotvádat! Nevetésben törtek ki, majd Joe fellódult a repül gépre, és helyet foglalt a pilóta mögött. Az indulás pillanata közeledett. A három másik gép, 20

20 melyeknek Eric repül jét kellett kísérniük, felsorakozott, hogy a futópályára álljon. A motorok zúgtak. Joe jelt adott Eddie-nek, majd felemelte karját, hogy fejére húzza a fülke üvegtetejét. De hirtelen megállt, és felkiáltott: - Eric, egy pillanatra! A pilóta, aki már indítani készült, morgott: - Mi az? Mi van? De Joe, felállva a gépben, kiáltozni kezdett, ezúttal Eddie felé: - Oda nézz, Eddie, oda nézz! A kanadai fiú meglep dve visszafordult, és egy hatalmas, fekete-fehér-vörös színekben tarkálló kutyát látott, mely orrát a földre szögezve vágott át a terepen. Az emberek sorban megszólították: - Hát te honnan kerülsz ide? - Ide gyere, hallod, gyere ide! A kutya azonban senkire se hederített, csak cikázott a gépek között, folyton szagolgatva a futóm vek kerekei- l letaposott füvet. Egy gépész meglátva, rákiabált: - Hát te ott teljesen megbolondultál? Eddie azonban nem akart hinni a szemének. - De hiszen ez Laddie! - kiáltotta. Laddie, mert hisz valóban volt az, ebben a pillanatban Eric gépe felé vetette magát. Végre megtalálta, amit keresett! A kanadai meg akarta állítani. De a collie ügyes vet déssel kitért el le, felugrott az egyik szárnyra, és mint egy rakéta, bevágódott a pilótafülke belsejébe. Joe-nak még annyi ideje sem volt, hogy megmozduljon. Elborította valami tömeg, egy mancsokból, nedves orrból, hatalmas, zászlószer farokból és reszket test- l álló forgatag, és féktelen táncot járt az ölében. 21

21 A selymes bunda csimbókjai arcát söpörték, míg egy lázas, meleg nyelv lendületes csapásokkal nyaldosta a kezeit. Félig megfulladva a lavina alatt Joe-nak sikerült végre megragadnia a kutyát, és nyakörvénél fogva, rákiáltott: - Hát ez már igazán túlzás! Most aztán mit csináljak veled? Laddie ragyogó szemmel, liheg nyelvvel, átható tikintettel nézte, mintha azt mondta volna: Hogy mit csinálj velem? Hát egyszer en tarts magad mellett. Tudod jól, hogy nem tudok nélküled élni. Engedd hát, hogy veled maradjak, ne tör dj vele, mit gondolnak ezek az emberek!" Joe egy pillanatig habozott, mintha megértette volna, mit gondolt Laddie. De Eric szavai hirtelen megtörték a varázst: - Kár, hogy nem plüssb l van! És felsóhajtott. Megtette volna szerencsekutyának! Joe, karjaiban tartva a collie-t, a földre ugrott, Eddie-hez szaladt, és így szólt: - Fogjad, rád bízom Laddie-t! Vigyázz rá, amíg viszszatérek! - Siess, Joe, igyekezz! - kiáltotta Eric. - Nem vesztegethetjük tovább az id t! A motor járt. Joe felugrott, és újra bemászott a helyére. A gép megindult, a futópálya felé gördült. Eddie magához szorította a kutyát, hogy ki ne ugorjon a kezei közül. Odébb a másik három gép már felsorakozott. A következ pillanatban elindult a teljes raj. Laddie halk nyüszítésben tört ki. Miért hagyta itt a gazdája, idegenek kezei között? - Most már nincs mit tenni mondta neki a kanadai 22

22 fiú, csendben kell maradnod, és megvárni, amíg Joe visszatér. Ezzel lerakta a földre a collie-t. Az azonban egyetlen ugrással otthagyta, és a futópálya felé rohant. Majd meglátják! Nagyon tévednek, ha azt képzelik, hogy a séges Lassie fiát holmi ígérgetésekkel vissza tudják tartani! Ha egyszer elhatározta, hogy a gazdája után megy, a világ minden kincse sem tudja ebben megakadályozni! - Laddie! Laddie! kiabált Eddie, utána vetve magát. A kutya rült iramban vágtatott. A gépek azonban még sebesebben gurultak, és Laddie hamarosan lemaradt. Amikor felemelkedtek, még megpróbálta követni ket. Aztán hirtelen megállt, és felfelé bámult, az orrát a láthatáron már elt ben lev négy fekete pont felé emelve. - Laddie! - kiáltotta újra a kanadai fiú. Ahogy utolérte, hallotta, hogy a kutya szinte emberi hangon zokogó sóhajokban tör ki. Meghatva fogta meg nyakörvét, és lassan megpróbálta elvezetni. Laddie egész testében remegett. Úgy látszott, ereje végéhez ért. E kétségbeesés láttán Eddie megindultan karjaiba vette szegény Laddie-t, és a barakkok felé vitte. Micsoda bátorság! Micsoda h ség! És már másodszor teszi meg a hatvan kilométert, hogy megtalálja gazdáját!... Védence fölé hajolva megsimogatta, és a fülébe suttogta : - Joe-nak igaza van, ha büszke rád. Igazán csodálatos vagy... De sem a kanadai fiú becézése, sem barátságos hangja nem tudták Laddie-t felrázni a tompa kétségbeesés- l, melybe most belezuhant. Mindenki sietett, próbálták megetetni. Nem fogadott el semmit. Kínzó szomjú- 23

23 ságában azonban kilafatyolta a csajkában feléje nyújtott friss vizet. Azután végignyúlt a földön, és nem mozdult többé, orrát kinyújtott mells lábaira fektette. Nagy szemei homályosak voltak, mintha bánat fátyolozta volna el ket. Ugyan mi zajlott le ebben a finom, keskeny, arisztokratikusan elegáns fejben? Csak az tudta volna megmondani, aki most t nt el az égbolton - az, akiért e bánatba süppedt állat szíve dobogott. Az emberek odamentek, szánalommal és rokonszenvvel vegyes kíváncsisággal nézegették. - És szegény mindezt hiába csinálta! - mormogta az egyik. Bizony, Joe megint kénytelen lesz hazaküldeni - folytatta a másik. - Meg fog szakadni a szíve! - Eddie - mondta az els -, meg kellene kötnöd. Úgy nyugodtabb lehetsz. Ha visszamegy a futópályára, roszszul végezheti, és te is csak bajba kerülsz. - Azt hiszem, igazad van - válaszolta a kanadai. - Kezdek gyanakodni erre a kutyára. Ötletekért nem megy a szomszédba! Laddie vonakodás nélkül követte a pilótát a barakkok széléig. Itt, kicsit odébb, a terep végén sövény húzódott, néhány csenevész fával tarkítva. Eddie odakötötte a kutyát az egyikhez. Azután megsimogatta, és halkan beszélgetett hozzá: - Légy egy kicsit türelmes, szegény öregem! Két órán belül visszajön a gazdád. Amikor majd négy repül gépet látsz meg az égen... Megesküdött volna, hogy Laddie érti a szavait. A föléje hajló fiatalember lábaihoz simult, mozdulatlanul nézte, orra reszketett. Talán homályosan érezte, hogy ez a magas, darabos kanadai fiú barátja a gazdájának, és bízhat benne... Eddie végül felállt, odasúgva: 24

24 - A viszontlátásra, Laddie! Elment. A kutya akkor lefeküdt. Milyen egyedül érezte magát ebben az óriási táborban! Miért is nem vitte magával Joe? Miért szállt el azon a nagy madáron, amelyik akkora zajt csapott, amikor felrepült? Nem szereti már Laddie-jét? A collie szomorúan megkezdte rködését, hogy gazdája visszaérkezését várja. 25

25 IV. FEJEZET A REPÜL RAJ VISSZAÉRKEZÉSE Két óra telt el. Laddie figyelmesen hallgatta a tábor zajait, röptében kapta el a sokféle szagot, melyet a szél feléje hordott: az emberekét, a benzinét, a konyhákét, a környez mez két. Néha elhatalmasodott rajta a fáradtság, és néhány percre elaludt. De hamarosan, félig lehunyt szemmel, újra folytatta figyelését, és ha néha átsuhant agyán valami reményked gondolat, két-háromszor végigsöpörte farkával a földet. Utána újra tökéletes mozdulatlanságba dermedt, mint egy posztján álló rszem vagy talán inkább mint a sivatag szfinksze. Egyik füle hirtelen megrezzent, mintha légy érintette volna meg. A leveg l csaknem észrevehetetlen rezgést fogott fel. A rezgést könny vibrálás követte, úgy t nt, az ég négy sarkából indult ki valami zümmögés. Laddie hirtelen felemelte a fejét. Zúgó hang közeledett a látóhatár szélér l, és hamarosan morajjá változott, hangos berregés hullámaival töltötte meg az egész repül teret. A szomszédos barakk ajtaja szélsebesen kivágódott, és Eddie jelent meg a küszöbön. - Itt vannak! kiáltotta. Tenyerével beárnyékolva szemét, figyelte az eget. Hirtelen elszorult a torka. - Csak hárman vannak! - mormogta. Egyetlen gondolata volt csak: odarohanni a futópálya széléhez, ahol a gépeknek le kellett szállniuk. A motorzaj másokat is odavonzott, el jöttek a barak- 26

26 kokból, a hangárok felé siettek, és mindegyik ugyanazt kérdezte szorongva, mint a kanadai pilóta: - Melyik hiányzik? Laddie teljes erejével nekifeszült kötelének. Mennyire szeretett volna is odarohanni, a futópályák felé! De a kötél szilárdan tartott, és hiába ugatott és rángatta, senki se figyelt rá. Futását meg se lassítva, Eddie próbálta a távolból megállapítani a repül gépek törzsére festett jeleket és számokat. A homályban azonban nem tudta ket megkülönböztetni. A bizonytalan világítás már elmosta az emberek, tárgyak körvonalait, és az ég és a föld összemosódott a lassan leszálló szürkületben. Ahogy a kanadai a futópálya széléhez ért, ott már több kis csoport alakult ki. A repül gépek kezdtek felsorakozni. Eddie dobogó szívvel, összehúzott szemmel még egyszer megpróbálta felismerni ket. Végre el tudta olvasni a gépek oldalán : - FZ45... FU32... FN39... Egyik bajtársa felkiáltott: - Az FX hiányzik! - Az FX! Eric Vines gépe! Eric és Joe nem tértek vissza... Amikor az emberek kiugráltak a földre, Eddie odarohant ahhoz a pilótához, akinek rendszerint Eric volt a széls fedezete, társa a repülésben, és izgatottan kérdezte : - Mike, mi történt velük? - A német légvédelem, a Flak pokoli volt - válaszolta Mike. - A lövegek csak úgy okádták a golyókat... Valószín leg bekaphattak egyet. Amikor utoljára láttam ket, mögöttem voltak, akkor repültünk el a célpontunk felett. Ahogy újra rajvonalba helyezkedtünk, leghátul voltak... Még nem kell elveszíteni a reményt... 27

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

rúgkapált és kaparászott, mint Sajó bácsi a traktor körül. Csoda csak az egyikről a másikra nézett csodálkozva: vajon mi bajuk lehet?

rúgkapált és kaparászott, mint Sajó bácsi a traktor körül. Csoda csak az egyikről a másikra nézett csodálkozva: vajon mi bajuk lehet? mint madárijesztôk Szép tavaszias nap volt, mintha valami megváltozott volna a levegőben. Csoda és Kósza is érezte, mikor mély levegőt vettek. De ezen a napon még két fontos dolog is történt. Egyrészt

Részletesebben

Bujáki Noémi SpikeTrom éjjeli kalandjai a nagy földi légkörzésben és azon túl. Spiketrom

Bujáki Noémi SpikeTrom éjjeli kalandjai a nagy földi légkörzésben és azon túl. Spiketrom Bujáki Noémi SpikeTrom éjjeli kalandjai a nagy földi légkörzésben és azon túl Spiketrom A csönd ülte meg szobát és az éjjel sötétje. Még érezhető volt a vacsora illata az étkezőasztalon heverő maradékok

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival 9 Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival együtt is eleve esélytelen volt Hannes Bergtalerral

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet)

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016 5. FORDULÓ - olvasmány Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) Lengevár a világ legkülönösebb városa. Alatta víz, fölötte ég, körülötte hullámzik a végtelen Nádtenger.

Részletesebben

Gingerli, az időmanó

Gingerli, az időmanó Gingerli, az időmanó Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tak. Tak. Tak. Tik. Tik. Tik. Tak és tik. Tik és tak. Tik és megint tak. És megint tak. És megint tik. Tik és tak. Gingerli az ágyában feküdt, és hallgatta,

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

A zene szelleme. Borbély Szilárd

A zene szelleme. Borbély Szilárd Borbély Szilárd A zene szelleme Mert azt várják a holtaktól, hogy tudják az utat a mindennapok szakadéka fölött. Amikor elhagyják a kétségbeesés vidékeit, és elindulnak egy távoli, ismeretlen birodalom

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus halála Olvasd el: Lukács 23:1-26,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER

KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER 1 KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER A hosszú, csillogó-villogó, koromfekete limuzin lassan kihajtott a követség kapuján, egy pillanatra megállt, aztán nekieredt a forgalomnak. Elölrôl és hátulról két-két rendôrmotor

Részletesebben

A NÉGYOSZLOPOS KASTÉLY

A NÉGYOSZLOPOS KASTÉLY CAIDOS TIBOR A NÉGYOSZLOPOS KASTÉLY A meglepetés óriási volt. Talán az alkalom ünnepélyessége, lehet, hogy frissen vasalt włiába öltözött emberek tömege, de az is lehet, hogy 'hajtókákon aranyosan csillogó

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

lott mást, mint a létra nyikorgó dallamát. De az aljához közeledve megváltoztak a hangok. Először halk, fémes morajlás. Majd egy kattanás és a

lott mást, mint a létra nyikorgó dallamát. De az aljához közeledve megváltoztak a hangok. Először halk, fémes morajlás. Majd egy kattanás és a 8. fejezet Fredrik Beier! Itt van Fredrik Beier? A sátor ponyváját félrerántották, és egy kerek szemüveges, fehér overallos fickó bámult be rá. Itt vagyok. Gyere! A férfi keresztülrohant a gyepen, a pajta

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-268-8. Mercator Stúdió, 2014

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-268-8. Mercator Stúdió, 2014 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-268-8 Mercator Stúdió, 2014 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI L. A. Levinova K. A. Szapgir PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI VIDÁM MATEMATIKA II. L. A. Levinova K. A. Szapgir Pipacska és Kockapaci újabb kalandjai VIDÁM MATEMATIKA II. Fordította: Láng Rózsa A

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE

Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE MIKES LAJOS Sanyi manó könyve 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. A DARÁZS NÉNI Egyszer, mikor Sanyi manó vígan röpdösött a réten, hóna alatt a seprűjével, észrevette, hogy közel ahhoz

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben