Biodiverzitás a XXI. Században a kezdet vége, vagy a vég kezdete?!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biodiverzitás a XXI. Században a kezdet vége, vagy a vég kezdete?!"

Átírás

1 Biodiverzitás a XXI. Században a kezdet vége, vagy a vég kezdete?! Czéh Tamás Czéh Tamás

2 Világunk és életmódunk fejlődése alapvetően egyenes utat mutat. A fejlődést, melyet sok ember és társadalom csupán csak a modernizációra ért, vitathatatlanul az emberiség érdekeit szolgálta. Ez azonban egy nagyon fontos kijelentés. Az emberiség érdekeit, de nem a Földét, a Világét a Természetét. El kell, hogy fogadjuk, nem vagyunk egyedül a Világban. Cselekedeteink akár akarjuk, akár nem komoly hatással vannak a körültünk élő természetre, jó és rossz értelemben egyaránt. (Főleg rossz értelemben.) Számtalan példát lehetne hozni, nagyon hosszú listát lehetne készíteni arról, mibe is avatkozott az ember a természet kimondhatatlanuk precíz rendszerén belül, s milyen következményekkel is járt. Levegőszennyezés, ózonlyuk, globális felmelegedés mind-mind egymással szoros kapcsolatban lévő problémák, melyeket igenis nekünk, valamint a jövő emberének és civilizációjának kezelnie kell. Az általam választott környezeti probléma a biodiverzitás csökkenése, mely dolgoztam fő tárgyelemét képezi. Kiindulási pontunk magának a fogalomnak a kifejtése. Mit is jelent a biodiverzitás? I. Biodiverzitás. Maga a fogalom rendkívül összetett kifejezés. Ha felütünk egy értelmező szótárat, ott a következőt találhatjuk róla: A biodiverzitás, magyarul biológiai sokféleség az élőlények minden öröklött változatosságát jelenti, az ökoszisztémák közti különbségektől az őket alkotó fajokon át az egyes fajokon belüli genetikai variációkészletig. 1 Ahogy ebből az egy kiragadott mondatból is kitűnik, maga a fogalom nem takar mást, mint a biológiai sokféleségét azon élőlényeknek, melyek évmilliárdos fejlődés során alakították ki életformáikat. Eme fejlődés minden egyes élőlényt, fajt jellemez. Arra a hosszú és viszontagságos útra helyezi a hangsúlyt, melyet bejárva alakították ki a ma is meghatározó életmódjukat. A biodiverzitás problémája alatt eme biológiai sokféleség és változatosság lecsökkenését és folyamatos egyhangúságát értjük. Nevezetesen a visszásság ott ütötte fel fejét, hogy eddig ismert fajok tűnnek el nyomtalanul, ami felborítja a természet nagyon is törékeny rendszerét. Tovább súlyosbítja a helyzetet az a tudat, hogy eme probléma nincs annyira jelen, úgymond felszínen a köztudatban, mint mondjuk a globális felmelegedés vagy az ózonlyuk. Fontos lenne ezzel tisztában lennünk, mert a legtöbb gond gyökere eme 1 ( ) Czéh Tamás 2

3 összefüggésből, fogalomból táplálkozik, ugyanis a biodiverzitásra épül társadalmunk, az emberi civilizáció, a globalizálódott világ. Hogyan is kell ezt értenünk? Fontos hogy megértsük: természetből nyerjük az élelmet, a fűtéshez, ruházkodáshoz és építkezéshez használt anyagokat, a gyógyszereket. A biodiverzitás gondoskodik a levegő és a vizek tisztaságáról, a hulladékok méregtelenítéséről és lebontásáról, a Föld klímájának stabilizálásáról, az árvizek, aszályok, szélsőséges hőmérsékleti ingadozások és szélerők mérsékléséről, stb. 2 Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy maga a biodiverzitás lényegében a világ alfája és omegája egyben. Kimondva és kimondatlanul is felmerülhet bennünk a kérdés: Ha orvosolni tudnánk a biodiverzitás, akkor a világ összes problémájára gyógyírt találnánk? Ahhoz hogy eme kérdésre megkíséreljünk választ adni szükséges meghatároznunk azokat az okokat, melyek a biológiai változatosság csökkenését előidézik. II. A biodiverzitás problémái. Ha a biológiai sokféleség visszafejlődésének okát egy fogalommal kellene megneveznem, nem lenne túlságosan nehéz dolgom, hiszen minden kétséget kizáróan ez az ok nem más, mint az ember maga. Az ember, aki belenyúl és ezáltal igen komoly hatást gyakorol a természet amúgy is rendkívül törékeny egyensúlyára. A Földön kialakult élet mintegy 3,5 milliárd éves természeti fejlődés eredménye. Eme a fejlődésnek természetesen az ember is részese. Azonban a világban fajtánk nem csak él, kielégíti természet adta ösztöneit, hanem átalakítja azt. Az ember formálja, alakítja a világot, a természetet annak érdekében, hogy minél jobb szolgálja saját céljait. Az idő előrehaladtával természetesen nem szabad elfelejtenünk a modernizáció adta lehetőségeket- egyre jobban, úgymond visszafordíthatatlanul alakítja át, meríti ki nyersanyagait, utánpótlásait a Földnek. Egyes becslések szerint ma mintegy növény- és 5200 állatfaj került a kihalás szélére. Beszédes példa, ha megfigyeljük az esőerdők estét napjainkban: A Föld erdőinek közel 45%- a már elveszett, nagyrészt az elmúlt évszázad során - ezen belül 1980 és 1990 között akkora terület esőerdő tűnt el, mint Ecuador és Peru együttvéve - és a pusztulás folytatódik. A trópusi erdők csaknem évente 1%-os arányban tűnnek el (ez percenként kb. 29 hektárt jelent). 3 Az erdők eltűnésével lényegében a Föld légzőszervét károsítjuk, ami hatással van a globális 2 ( ) 3 ( ) Czéh Tamás 3

4 klímaváltozásra és sok másra is közvetve vagy közvetlenül. (Egyfajta dominóeffektust sejtetve a háttérben.) Sok élőlénynek otthont adó vízparti élőhelyek többsége már elpusztult. Minden egyes kihaló növényfajjal kb. 30 más faj pusztul együtt, többségükben mikroorganizmusok, amelyek alapvető szerepet játszanak az ökológiai rendszerek működésében. 4 A biodiverzitás csökkenésével az ökológiai rendszerek kevésbé lesznek termelékenyek, és sebezhetővé válnak, aminek élénk bizonyítéka napjainkban egyre gyakrabban előforduló természeti katasztrófák. Szakértők szerint eme változások visszafordíthatatlanok, plusz számolni kell továbbá a Föld túlnépesedésére is, aminek az előszelére már a múltszázadban is felfigyelhettünk. (Például: Római Klub; A növekedés határai, stb.) III. Problémák kezelése. A körülmények tarthatatlansága miatt vették kezdetét az ökotalálkozók, melyek mindig valamelyik környezeti problémákra próbáltak választ találni. (Többek között az egyik ilyen válaszra váró kérdés a biodiverzitás problematikája.) Az első, igazán fontos, mérföldkőnek számító csúcstalálkozóra 1992-ben Rio de Janeiróban került sor június 5-én-, ahol elfogadták a több mint 150 ország által aláírt Biológiai Sokféleség Egyezményt (Convention on Biological Diversity, a továbbiakban: CBD), mely legvégül decemberében életbe is lépett. Eme szerződés a tagállamok számára 3 tézist (célkitűzést) fogalmaz meg, melyek a következők: Felhívja a figyelmet a biodiverzitás problémájára, biológiai sokféleség megőrzését, a biológiai sokféleség komponenseinek fenntartható felhasználását, a genetikai források felhasználásából származó hasznok tisztességes és méltányos megosztását tűzi ki célul. Továbbá maga a szerződés konkrétan meg is határozza a biodiverzitás fogalmát: bármilyen eredetű élőlények közötti változatosságot jelenti, beleértve többek között a szárazföldi, tengeri és más vízi-ökológiai rendszereket (...) ez magában foglalja a fajokon belüli, a fajok közötti sokféleséget és maguknak az ökológiai rendszereknek a sokféleségét. 5 CBD a biológiai 4 ( ) 5 ( ) Czéh Tamás 4

5 sokféleségen túl foglakozik az államok közötti jó együttműködés szükségességéről, továbbá fontosnak tartja a közvélemény tájékoztatását. (Információs és technikai csere.) A szerződés legfontosabb alapelve, hogy az Államok szuverén joga a saját erőforrásaik felhasználása a saját környezetpolitikájuk szerint, s felelőssége annak biztosítása, hogy törvénykezési vagy ellenőrzési területükön belüli tevékenységük ne okozzon kárt más Államok vagy nemzeti fennhatóságon kívül eső területek környezetében 6. A szerződés próbál egyfajta választ adni a génmanipuláció és biotechnológiai eszközök használatára. Rendkívül nehéz megközelíteni a kérdést, ugyanis még ma sem tisztázott, hogy valójában veszélyes-e a géntechnika alkalmazása, vagy sem. Előnye az egyes állat- és növényfajták ellenálló képessége, növeli a mezőgazdaság és az élelmiszeripar eredményességét, mely végső soron hozzásegít ahhoz, hogy az emberiség elegendő mennyiségű élelmiszerrel rendelkezzék. Másik oldalon a negatív példa, hogy pontosan nem lehet tudni, mivel fog járni a génmódosított növények elterjedése, milyen hatással lesznek a környezetre, magára a biodiverzitásra. További megoldási lehetőségként merült felt a folyamatos ellenőrzés, vagyis a biodiverzitás monitorozása. Rendkívül fontos az ellenőrzés, hiszen csak így tudunk időben hatékony választ adni. Eme lehetőségre az Európai Unió is felfigyelt, ezért komoly hangsúlyt fektet a monitorozásra. (Natura 2000-ben is megtalálható.) Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága (DG Environment) a következő alapelvet (irányelvet) tette magáévá: Az irányelv általános célkitűzése minden közösségi jelentőségű élőhely és faj kedvező természetvédelmi helyzetének (FCS - favourable conservation status) megteremtése és fenntartása, valamint a tagállamok európai területén előforduló természetes élőhelyek és vadon élő állat- és növényfajok sokféleségének megőrzése. 7 Erre az alapfelfogásra épül a Natura 2000, valamint a közös európai biodiverzitás monitorozálása, melynek elvei a következők: A különböző EU politikák (pl. a természetvédelem, vízügy és vidékfejlesztés területén) alapján szükséges monitorozási követelményekhez a biológiai sokféleségre vonatkozó adatokat összehangoltan kell alkalmazni, továbbá figyelni kell azok összefüggéseire. 6 ( ) 7 Az európai biodiverzitás monitorozása; Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity; 2006 Czéh Tamás 5

6 A civil társadalmat maximális integrálása a monitorozási folyamatokban. A nemzeti jelentések Európai Bizottság általi értékelésekor különös figyelmet kell szentelni a kedvező természetvédelmi helyzetek megállapítására, és szükség esetén javítani kell az útmutatást. Az NGO-k javaslatait integrálni kell a monitorozás folyamatába. A monitorozási rendszerbe integrálni kell a biogeográfiai szempontokat (határokon átívelés, stb.) egységes értékelő és jelentéstételi módszer kidolgozása az EU legjelentősebb fajainak és élőhelyeinek a természetvédelmi helyzetének feltárására. Az irányelvek végső célja természetesen nem lehet más, mint a biológiai sokféleség megőrzése. Szakkifejezéssel élve a cél: Kedvező Természetvédelmi Helyzet (Favourable Conservation Status) elérése, megvalósulása. Az Európai Unió által megfogalmazott irányelvek erre a kulcsfogalomra hivatkoznak, mint az egyes tagállamok előírt, teljesítendő cél. (Például a Fürge gyík védelme az Egyesült Királyságban.) Nem elég csak törekedni olyan helyzet elérésére, amelyben az élőhelyek és fajok nincsenek veszélynek kitéve, hanem fontos tagállami kötelességeket kell lefektetni. Ha az EU előírja kötelező eredményként, akkor a Kedvező Természetvédelmi Helyzet politikai céllá alakul, melynek el nem érése adott esetben jogi következményekkel is járhat. (Szankció, stb.) Ezért nagyon fontos tisztázni, mit is ért az Unió és az adott tagállam eme kulcsfogalom alatt. Az általam kiemelt megoldási kísérletekből is kitűnik, hogy mennyire komplex problémát is takar a biodiverzitás csökkenése. Az egyes fajok eltűnése folyamatosan alakítja át az általunk ismert környezet, s a folyamat legpesszimistább jóslatok szerint a Föld pusztulásához is vezethet. Mit is lehetne tenni ellene?! Talán körültekintéssel, odafigyeléssel és az önös célok háttérbe helyezésével meg lehetne fékezni ezt a rendkívül ijesztő jövőképet. Ez emberiség nem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon a biológiai sokféleség problémájával. A megoldás kulcsa a jövő generációinak kezében van. Reméljük felelősségteljes döntésekkel és okos megoldásokkal megtudják védeni a Világ sokszínűségét és életét. Czéh Tamás 6

7 Források 1) Al Gore: Mérlegen a Föld; Budapest; Föld Napja Alapítvány; ) Az európai biodiverzitás monitorozása; Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity; ) ( ) 4) ( ) 5) ( ) 6) ( ) 7) ( ) Czéh Tamás 7

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI Doktori értekezés Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani tanszék 2012. október 10. doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Mezőgazdasági politika

Mezőgazdasági politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Mezőgazdasági politika Partnerség Európa és a gazdálkodók között Az EU közös agrárpolitikája élelmiszer-ellátásunkért, vidéki térségeinkért, környezetünkért

Részletesebben

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig Jóváhagyva: 2013. április 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 1.1 Az agrobiodiverzitás jelentősége... 3 1.2 A stratégia

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 1. A felmelegedéssel, a szélsőséges meteorológiai eseményekkel és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi állásfoglalások ENSZ Konferencia, Stockholm, 1972,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra A fordítás a Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Vezetői összefoglaló. Bevezetés

Vezetői összefoglaló. Bevezetés Tanulmány a közpolitikában a társadalmi befogadással és szociális védelemmel kapcsolatos szempontok érvényesítésének eszközeként alkalmazott társadalmi hatáselemzésről az EU tagállamaiban 1 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

A környezetfilozófiáról *

A környezetfilozófiáról * Tóth I. János A környezetfilozófiáról * A környezeti válság tünetei közismertek: globális felmelegedés, ózonpajzs vékonyodása, fajok kihalása, biodiverzitás csökkenése, erdőirtás, savas esők, környezetszennyezés

Részletesebben

Fenntartható fejlődés helyett fenntartható fejlesztés -

Fenntartható fejlődés helyett fenntartható fejlesztés - Fenntartható fejlődés helyett fenntartható fejlesztés - A jövő járható útja Írta: VERES JÁNOS Pályamű a Jobbik Magyarországért Mozgalom Európa Kabinetje és a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány Európai

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 1. Az emberi jogok XX. századi fejlődése A II. világháború és az önkényuralmi rendszerek kegyetlenkedéseinek hatására vált korunk egyik globális jellemzőjévé az emberi

Részletesebben

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei,

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Az eddigi tárgyalások. az ENSZ Fenntartható Fejlődési Világtalálkozójáról Johannesburg, Dél-Afrikai Köztársaság 2002. augusztus 26 - szeptember 4.

Az eddigi tárgyalások. az ENSZ Fenntartható Fejlődési Világtalálkozójáról Johannesburg, Dél-Afrikai Köztársaság 2002. augusztus 26 - szeptember 4. Általános tájékoztató az ENSZ Fenntartható Fejlődési Világtalálkozójáról Johannesburg, Dél-Afrikai Köztársaság 2002. augusztus 26 - szeptember 4. A problémák globálisak szegénység, levegő- és vízszennyezés,

Részletesebben