Mellékletek 1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet: 4. számú melléklet: 5. számú melléklet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mellékletek 1. számú melléklet: 2. számú melléklet: 3. számú melléklet: 4. számú melléklet: 5. számú melléklet:"

Átírás

1 Mellékletek 1. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS tervezési terület (térkép) 2. számú melléklet: Helyi Fejlesztési Stratégia célpiramis számú melléklet: Tervezés nyilvánossági tevékenysége, eseményei 4. számú melléklet: TEIR statisztikai adatok (különálló file-ban) 5. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS tagsági lista 6. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS munkaszervezeti bemutatás 7. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS szervezeti felépítésének bemutatása 8. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS Tervezést Koordináló Csoport összetétele 9. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS lakosságszám szerinti településcsoportjai 10. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS illetékességi területéhez tartozó települések besorolása a 290/2014 (XI.26.) Kormány rendelet szerint 11. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS településeinek gazdasági, társadalmi fejlettség szempontú, kedvezményezettség szerinti besorolása a 105/2015 (IV.23.) Kormány rendelet alapján 0

2 1. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS tervezési terület (térkép) Vidékfejlesztési Program Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület (HACS) tervezési területe Járások: - Bodrogközi - Sárospataki - Sátoraljaújhelyi

3 2. számú melléklet: Helyi Fejlesztési Stratégia célpiramis Jövőkép: Célunk az életminőség javítása a térség gazdasági és természeti erőforrásaira alapozva vidék-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztési programok serkentésével, új munkahelyek teremtésével, a meglévők megerősítésével Stratégiai prioritások 1. Helyi gazdaság- és vállalkozás-fejlesztés: a hozzáadott érték növelése, alternatív jövedelemszerző tevékenységek támogatása 2. Foglalkoztatás bővítése: munkahelyteremtés a vállalkozások indításának és a fejlesztés ösztönzésével 3. Humánerőforrás fejlesztés: versenyképes tudás növelésével, térségspecifikus oktatási programok indításával 4. Helyi infrastruktúra és szolgáltatás-fejlesztés: belső elérhetőségi és szolgáltatási struktúra javítása 5. Természeti erőforrások és a környezeti értékek védelme, fenntartható hasznosítása 6. Élhetőbb környezet kialakítása, térségi együttműködés támogatása - örökségvédelem: innovatív aprófalu program Stratégiai hatásterületek Helyi mező- és erdőgazd. állatteny. és vadgazd., tájjellegű termelési, valamint feldolgozó és ért. kap. fejlesztése (VP, LEADER), Helyi nyersanyagokra épülő élelm.feld., háziés kisipar minőségi fejl., értékesítési rendszerük megszervezése (LEADER), Helyi közösség számára hasznos vállalkozások, projektek támogatása (LEADER), Helyi vállalkozások versenyképes együttműk. támogatása (VP), Helyi adottságokra épülő turizm.fejl. (TOP, GINOP), Helyi bio- és megújulóenergia hasznosításra épülő fejlesztések (KEHOP). Élőmunka igényes helyi specifikus termelő szolgáltató tevékenységek fejlesztése (LEADER), Mezőgazdasági termelésből való kilépés támogatása (VP), Munkahelyteremtés a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők foglalkoztatásának bővítésére (EFOP), Helyi szükségletekhez igazodó közmunka jellegű programok a munka világába való visszatérés támogatására (TOP). Helyi oktatási-szakképzési kínálat és feltételek fejlesztése (EFOP), Helyi egészségügyi és szociális szolgáltatások körének bővítése (EFOP), Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők foglalkoztathatóságának javítása (RSZTOP), Kulturális értékek és hagyományok, hitélet ápolása, (EFOP, TOP, LEADER) Civil szervezetek, kezdeményezések, együttműködések segítése (LEADER), A térségi, települési és személyes identitás és kohézió megerősítése (LEADER). Helyi közlekedési infrastruktúra minőségének javítása (TOP, VP), Helyi vonalas infrastruktúra rendszerek felújítása, hiányzók kiépítése (TOP), Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők infrastrukturális életfeltételeinek javítása (EFOP, RSZTOP), Határátjárhatóság infrastrukturális és közlekedési feltételeinek megteremtése (TOP, ETE), Infrastrukturális rendszerek határon átívelő kapcsolatainak megteremtése (TOP, ETE), Viziturizmus és hajózásfejlesztés (TOP, GINOP). Helyi természeti értékek védelmének és (turisztikai) hasznosításuknak segítése (KEHOP, TOP, LEADER), Helyi léptékű környezetvédelmi beruházások, programok kimunkálása és megvalósítása (KEHOP), Környezettudatos gazdálkodás- és vállalkozás fejlesztés (KEHOP, GINOP, LEADER), A környezettudatos szemléletű gazdálkodásra és életre nevelés kialakítása (KEHOP, LEADER), Helyi katasztrófavédelmi kezdeményezések megvalósítása (KEHOP). Helyben hiányzó alapszolgáltatások fejlesztése (GINOP, VP, LEADER), Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése(efop, GINOP, LEADER) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása (TOP), Társadalmi tőke erősítése konfliktuskezelés (EFOP, RSZTOP, LEADER), Településképet javító kisléptékű településfejlesztés támogatása (TOP), Helyi értékek és örökség feltárása, megőrzése és védelme. (TOP, LEADER), Helyi közösségi megújuló energiára épülő fejlesztések (KEHOP, LEADER).

4 Helyi gazdasági szereplők technológiai fejlesztése (hozzáadott érték, versenyképesség) (VP és LEADER, GINOP).

5 1. HELYI GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS 1.1 Helyi mező- és erdőgazdaság, állattenyésztés tájjellegű termelési, valamint feldolgozó és értékesítő kapacitás. fejlesztése Termelői hálózat létrehozásának támogatása a tudás megosztására, közös gépbeszerzésre (REL), Kézimunka igényes termelés elterjesztésének, fejlesztésének Elsődleges feldolgozó üzem létesítésének támogatása termelői együttműködésben, Tradicionális helyi fajták termelésének és piacainak felkutatása, A változó helyi feltételeknek megfelelő fajták nemesítésének Az erdőgazdálkodás fenntartható formáinak elterjesztése, Helyi termékek márkázásának, egységes arculatának és kiszerelésének 1.2 Helyi nyersanyagokra épülő élelmiszer feldolgozás, házi- és kisipar minőségi fejlesztése, ért. rendszerük megszervezése Helyi hozzáadott értéket növelő technológiai fejlesztések Feldolgozó üzem létesítésének támogatása termelői együttműködésben, Helyben előállított termékek (kisüzemi) feldolgozásának támogatása a piacképesség növelésére, Háziipari tevékenység fejlesztésének Helyi termékek márkázásának, egységes arculatának és kiszerelésének Helyi termékek marketingjének és értékesítésének 1.3 Helyi közösség számára hasznos vállalkozások, projektek támogatása 1.4 Helyi vállalkozások versenyképességének, együttműködésének támogatása 1.5 Helyi adottságokra épülő turizmus fejlesztése 1.6 Helyi bio- és megújuló-energia hasznosításra épülő fejlesztések 1.7 Helyi gazdasági szereplők technológiai fejlesztése (hozzáadott érték, versenyképesség) Fiatalok szülőföldön maradását, visszatelepülését segítő vállalkozások fejlesztéseinek Hátrányos helyzetűek tradicionális foglalkoztatását elősegítő beruházások Tradicionális helyi élelmiszerek, termékek marketingjét támogató rendezvények, fesztiválok szervezése, Helyi igényeken alapuló falubusz, busz, iskolabusz infrastruktúra létrehozása, Házhoz kiszálló, v. szállítást is végző szociális ellátó szolgáltatás (idős-, fogyatékos gondozás) kialakítása, Krízishelyzetbe került rászorulókat átmeneti gondozásban részesítő szolgálat szervezése, Térségi klaszter-jellegű ágazati együttműködések Innováció kimunkálását, megismerését és terjedését célzó tanácsadó szolgáltatások Helyi hozzáadottértéket növelő konzorciális fejlesztések Minőségjavító technológiák beszerzésének "Best-practice" mintafarm, mintaüzem kialakításának Szakágazati külföldibelföldi tanulmányutak, study tour-ok lebonyolítása, Szakmai továbbképzések, Helyi öko- és agroturisztikai bemutató terek, pincék, létesítmények fejlesztésének, karbantartásának Helyi kulturális fesztiválok megrend.- nek, marketingjének Rekreációs és szabadidős turisztikai szolgáltatások fejlesztésének, fenntartásának Helyi turisztikai célt is szolgáló kiállítóterek, rendezvények és marketingjük Turista- és bicikliutak, látnivalók, kirándulóhelyek kialakítása, karbantartása, Helyi kereskedők és vendéglátók bevonásának támogatása a turisztikai Biogázt előállító és hőenergiává alakító üzemek létesítésének Fa és faapríték energetikai hasznosításának Brikettáló, pellettáló üzemek, technológiák létesítésének Szélgenerátorok felszerelésének Hőszivattyús melegítőrendszerek kiépítésének támogatása közösségi épületeknél, Napelemek, napkollektorok felszerelésének Technológia és kézimunka igényes helyi termelés versenyképességének Feldolgozó üzemek technológiai kapacitásának Helyben előállított termékek (kisüzemi) innovatív technológiai feldolgozásának támogatása a piacképesség növelésére, Kézműves tevékenység fejlesztésének

6 Helyi termékek marketingjének és értékesítésének Helyi vállalkozási szolgáltatások színvonalának fejlesztése, tanfolyamok helyi szervezésének programokba, Turisztikai fogadópontok létrehozása, 2. FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE 2.1 Élőmunka igényes helyspecifkus termelő szolgáltató tevékenységek fejlesztése 2.2 Mezőgazdasági termelésből való kilépés támogatása 2.3 Munkahelyteremtés a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők foglalkoztatásának bővítésére 2.4 Helyi szükségletekhez igazodó közmunka jellegű programok a munka világába való visszatérés támogatására Munkaigényes mezőgazdasági, erdészeti, halászati, kézműipari tevékenységek fejlesztésének Településeken hiányzó szolgáltató tevékenységek fejlesztésének, működtetésének Kiveszőben lévő hiányszakmák és tevékenységek elsajátításának és ezekben új vállalkozás indításának Szociális indíttatású non-profit vállalkozások, egyesületek közösségi célú foglalkoztatásainak Helyi fiatalok nyári és alkalmi foglalkoztatóinak, szakmai gyakorlati helyeinek Felnőttképzések, átképzések igénybevételének támogatása a gazdálkodók között, Mezőgazdasági területek más irányú hasznosításának Mezőgazdasági termőterületek erdősítésének támogatása tájba illő fafajtákkal, Vízjárta termőföldeken halas- és horgásztavak kialakításának Falusi turisztikai attrakciókat kínáló gazdálkodók tevékenységének és marketingjének Társadalmi csoportok közötti együttműködést segítő tevékenységek végzésére alakuló, vállalkozások, társadalmi szervezetek Fogyatékkal élők helyben történő foglalkoztatását vállaló vállalkozások, egyesületek Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők önfoglalkoztató vállalkozásainak támogatása és tanácsadás, Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők által elállított termékek értékesítését elősegítő marketing tevékenységek Non-profit vállalkozás, szociális szövetkezet, egyesület létrehozásának és működtetésének támogatása önkormányzatok, intézményeik és az egyházak számára, A munka világából kiszorult vagy önhibájukból távozott aktívkorúak képességeihez igazodó településfejlesztő, környezetet rendben tartó tevékenységekre közvetlen önkormányzati támogatás nyújtása, Pszichésen és fizikailag leépült aktívkorúak életmód rehabilitációjára vállalkozó szervezetek programjainak Szenvedélybetegek utógondozását célzó foglalkoztatási programok megvalósításának támogatása önellátó modellfarmok létesítésével,

7 3. HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS 3.1 Helyi oktatásiszakképzési kínálat és feltételek fejlesztése 3.2 Helyi egészségügyi és szociális szolgáltatások körének bővítése 3.3 Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők foglalkoztathatóságának javítása Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők szak- és átképzésének Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők gyakorlati helyi (üzemi) képzésének Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára állás betöltésére felkészítő mentális tanácsadói, közvetítői szolgáltatás Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők vállalkozóvá válásának 3.4 Kulturális értékek és hagyományok, hitélet ápolása 3.5 Civil szervezetek, kezdeményezések, együttműködések segítése 3.6 A térségi, települési és személyes identitás és kohézió megerősítése Térségi identitást és összefogást erősítő programok Települési együttműködést erősítő akciók, rendezvények Belső emberi kohéziót erősítő humán tréningek és akciók Fiatalok zempléni tudatának erősítése rendezvényekkel, A térség múltjának és büszkeségeinek bemutatása nyomtatott és elektronikus kiadványokban, médiában, Helyi igényeket szolgáló felsőfokú- és egyéb képzési kínálat bővítése, feltételeinek javítása, Térségi közoktatási, szak-és felnőttképzési együttműködés megteremtésének, javításának Funkciójukban megszűnő iskolaépületek oktatásiképzési célú hasznosításának Helyben hiányzó életminőséget javító szakmák elsajátításának támogatása felnőttképzés keretében, Önkormányzat oktatási intézmények hagyományőrzést és ápolást szolgáló kiegészítő felszerelések beszerzési Helyi kisebbségi nyelvek és kultúra oktatásának támogatása Eü. alap-és szakellátó rendszer helyi igényeket szolgáló kiegészítő felszereltségének Szociális válságkezelésre vállalkozó társadalmi szervezetek Házi idősgondozásra, rehabilitációra helyben vállalkozó társadalmi szervezetek Egészségtudatosságra, megelőzésre vállalkozó társadalmi szervezetek Idősek, gyermekek napközbeni ellátásának, családsegítésének Szociális és egészségügyi információs, tanácsadó szolgáltatás Kulturális (épített) örökség megőrzése, fenntartása, fejlesztése, Természeti, tájképi és történeti örökség megőrzése és fejlesztése, Hagyományőrző egyesületek, csoportok programjainak fenntartása, Hitéletet segítő, bemutató és támogató civil akciók, kezdeményezések felkarolása, Kulturális értékek bemutatását, megismertetését szolgáló marketing programok, akciók Többfunkciós tájházak, alkotóházak létrehozása, Zempléni civil szervezetek térség-, település- és helyi társadalomfejlesztési programjainak Határon átnyúló Zemplén térségi gazdaságikulturális együttműködés Hármashatármenti interregionális önkormányzati és civil együttműködések segítése, programok, rendezvények támogatásával,

8 4. INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS 4.1 Helyi közlekedési infrastruktúra minőségének javítása 4.2 Helyi vonalas infrastruktúra rendszerek felújítása, hiányzók kiépítése 4.3 Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők infrastrukturális életfeltételeinek javítása 4.4 Határátjárhatóság infrastrukturális és közlekedési feltételeinek megteremtése 4.5 Infrastrukturális rendszerek határon átívelő kapcsolatainak megteremtése 4.6 Vízi turizmus és hajózásfejlesztés Tömegközlekedési feltételek összehangolása, megállók, parkolók és váróhelyek fejlesztése, Falubuszok beszerzése, üzemeltetése, Kerékpárutak építése, Tömegközlekedési kisvállalkozások alapításának támogatása gépjármű beszerzéssel, Tájékoztató táblák, utcanév táblák kihelyezésének Erdei utak kerékpárral járhatóvá tétele, információs táblák, pihenőhelyek kiépítése, Térségi ivóvízellátás minőségi fejlesztése, Közút-, mezőgazdasági út építések, felújítások, szélesítések, vállalkozások megközelíthetőségének javítása, Helyi szennyvíz, csapadékvíz elvezetés fejlesztése, záportározó, patakmeder kiépítés, Középületek akadálymentesítése, Roma közösségi házak kialakítása, Romatelepek rehabilitációja, Fogyatékkal élők személyszállítási szolgáltatásának fejlesztése, Tömegközlekedési együttműködés feltételeinek vizsgálata, fejlesztése, Határon átmenő autóbuszjáratok menetrendbe állításának, üzemeltetésének támogatása az ezt igénylő településeken, Túraútvonalak, vízi- és kerékpárutak kialakítása a szlovák Zemplén irányába, Használaton kívüli, meglévő utak, túra- és vízi utak rekonstrukciójának megtervezése, kijelölése, fejlesztése, Energetikai és más közműrendszerek összekapcsolási lehetőségeinek megvizsgálása, Egészségügyi ellátó rendszerek közötti együttműködés feltételeinek vizsgálata, megteremtésük kezdeményezése, Kikötő- és kempingfejlesztések, közmű kiegészítések támogatása a folyóparti településeken, Hajózási útvonalak, turistautak kijelölése, Vízi turizmus feltételeinek javítása, Vízi járművek beszerzésének, helyi üzemeltetésének Vendéglátási, turisztikai célú vízi és vízparti beruházások Vízi turizmus marketingjének fejlesztése,

9 5. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS A KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK VÉDELME, FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA 5.1 Helyi természeti értékek védelmének és (turisztikai) hasznosításuknak segítése 5.2 Helyi léptékű környezetvédelmi beruházások, programok kimunkálása és megvalósítása Szelektív kommunális hulladékgyűjtés és feldolgozás támogatása az ellátatlan településeken, Helyi kommunális hulladék alternatív hasznosításának és értékesítésének Folyók, állóvizek, patakok és partjaik, ártereik megtisztítása és tisztántartása, Illegális szemétlerakók felszámolása, rekultiválása, Méregraktárak, hajdani vegyszerkeverők, mai környezetszennyezők felkutatása, felmérése, megszüntetésük kezdeményezése, Termálvíz, valamint gyógyvizek feltárása érdekében próbafúrások végzése, kutatás 5.3 Környezettudatos gazdálkodás- és vállalkozás fejlesztés 5.4 A környezettudatos szemléletű gazdálkodásra és életre nevelés kialakítása 5.5 Helyi katasztrófavédelmi kezdeményezések megvalósítása Látogatókezelési tervek elkészítése a tájvédelmi körzetekben, Látogatóközpontok építészeti kialakítási és marketing terveinek elkészítése, Helyi természeti értékek felmérése, megőrzésük megtervezése, Természeti értékek megóvásának tudatosítása a helyi lakosság körében, Helyi természeti értékek megismertetése, bemutatása a helyi, hazai és külföldi potenciális látogatók számára, Extenzív, külterjes gazdálkodás Vegyszerek használatát kiváltó, csökkentő új módszerek Őshonos növények, állatok génmegőrzési tevékenységének Speciális élőhelyek kialakításának támogatása az erdőkben, Környezetterheléssel nem járó beruházások kiegészítő Környezettudatos vállalkozói beruházások Környezeti értékek megőrzését szolgáló gazdálkodási ismeretek elterjesztése a gazdák és ipari vállalkozások körében, Lakosság tájékoztatása, felvilágosítása a kommunális környezetterhelés csökkentésének módszereiről, Kommunális hulladékok háztartáson belüli hagyományos hasznosításának ösztönzése, Környezettudatos szemléletű képzés az óvodákban, általános és középiskolákban, Tűzoltó egyesület, polgárőrség megalapításának, felszerelésének Katasztrófahelyzetekre való felkészülés tárgyi feltételeinek megteremtése, Úttisztító, viharkárt felszámoló gépek, eszközök beszerzése, Szükségszállások kialakításának Katasztrófavédelmi oktatás Riasztási, tájékoztatási rendszer kialakítása,

10 6.ÉLHETŐBB KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA, TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA, ÖRÖKSÉGVÉDELEM 6.1 Helyben hiányzó alapszolgáltatások fejlesztése 6.2 Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése 6.4 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása 6.5 Társadalmi tőke erősítése konfliktuskezelés 6.6 Településképet javító kisléptékű településfejlesztés támogatása 6.7 Helyi értékek és örökség feltárása, megőrzése és védelme 6.8 Helyi közösségi megújuló energiára épülő fejlesztések Hiányzó (kis)települési közösségi és szolgáltató terek kialakítása, felújítása, Tanyás, szórvány-térségek villamosítása, egyéb alapszolgáltatások kialakítása, Szociális földprogram kiterjesztése, Adminisztratív, kereskedelmi, kulturális, kommunikációs, rekreációs és sport szolgáltatások kialakítása, Lakossági tájékoztatás, kommunikációs szolgáltatások fejlesztése, Mozgóképes webkamerás rendszer kialakítása, beszerzése, üzemeltetése, Helyi kulturális fesztiválok megrendezésének, marketingjének Hobbiklubok, közművelődési és közösségi programok szervezése, működtetése, Sportlétesítménye k építése, fejlesztése, felújítása, Sport és kulturális klubok, egyesületek Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatások Szociális és egészségügyi ellátás elérését segítő szállítójárművek beszerzése, Egészségügyi kezelés, szociális ellátás igénybevételét segítő átmeneti szállás kialakítása, működtetése, Kulturális rendezvényekre, előadásokra szervező szolgáltatás Kisebbségek közös kulturális rendezvények szervezése egymás életmódjának, attitűdjeinek megismerésére, A roma szegregáció elleni meggyőzést, nevelést szolgáló kulturális, ismeretterjesztő programok Térségi bűnmegelőzési, programok, Szociális földprogram keretében közös eszközbeszerzés Kistérségi decentrumok építészeti-felújítási terveinek elkészítése, Játszóterek, faluközpontok kialakítása, Helyi lakosság környezeti igényességének javítása rendezvényekkel, Közösségszervező terek kialakítása, felújítása, feltételek fejlesztése, Középületek felújítása, felszereltségük javítása, Közvilágítás, díszkivilágítás fejlesztésének parkosítás, Parkolók, pihenőhelyek kialakítása, temető, ravatalozó rekonstrukciója, Legalább helyi védettségű természeti értékek őrzésének, védelmének Épített örökség védelmének, felújításának Helyi kultúrát, történelmet feldolgozó, ápoló rendezvények, tevékenységek Helyi természeti adottságok és ember alkotta értékek felkutatása, bemutatása és megőrzése, Napelemek, napkollektorok felszerelésének Hőszivattyús melegítőrendszerek kiépítésének támogatása közösségi épületeknél, Biogázt előállító és hőenergiává alakító üzemek létesítésének támogatása közösségi szinten, Szélgenerátorok felszerelésének Helyi adottságokra épülő vízi energia és biomassza felhasználás támogatása.

11 3. számú melléklet: Tervezés nyilvánossági tevékenysége, eseményei Sárospatak LEADER HACS-ok lehetőségei a as időszakban Résztvevők száma: 26 fő Sátoraljaújhely HFS "előtervezés" meghirdetése Felsőlajos Országos konferencia a Helyi Akciócsoportok között ellátandó feladatairól, a Vidékfejlesztési Program céljairól Edelény LEADER HACS-ok lehetőségei a as időszakban Résztvevők száma: 14 fő Miskolc Nemzeti Agrárgazdasági Kamara B-A-Z Megyei Igazgatóságának munkamegbeszélése Sátoraljaújhely Projektötlet gyűjtés elindítása Budapest A Helyi Fejlesztési Stratégia célrendszeréhez kapcsolódó vidék- és gazdaságfejlesztés, egyéb fejlesztési lehetőségek című tájékoztató rendezvény a vidéki térségek számára elérhető támogatási lehetőségekről a as időszakban Bodroghalom Helyi Fejlesztési Stratégia műhelynap Résztvevők száma: 10 fő Hernádvécse as Vidékfejlesztési Program LEADER vonatkozásai Mezőkeresztes LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezői műhelynap Sátoraljaújhely Helyi Fejlesztési Stratégia HACS egyeztető fórum Résztvevők száma: 5 fő Hercegkút Helyi Fejlesztési Stratégia tájékoztató fórum Résztvevők száma: 8 fő Hercegkút Helyi Fejlesztési Stratégia tájékoztató fórum Résztvevők száma: 8 fő Miskolc Nemzeti Agrárgazdasági Kamara B-A-Z Megyei Igazgatóságának munkamegbeszélése Nagyrozvágy Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésével kapcsolatos tájékoztató rendezvény Résztvevők száma: 37 fő Tolcsva Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésével kapcsolatos tájékoztató rendezvény Résztvevők száma: 32 fő Sátoraljaújhely Zemplén TV közérdekű felhívás: HFS tervezés Sátoraljaújhely ZTVE HACS Elnökségi ülés: HFS I. mérföldkő egyeztetése, elfogadása Sátoraljaújhely ZTVE TKCS ülés: HFS I. mérföldkő egyeztetése Sátoraljaújhely ZTVE HACS Közgyűlés: HFS I. mérföldkő egyeztetése, elfogadása Forró Észak-magyarországi Helyi Akciócsoportok regionális értekezlete Sátoraljaújhely ZTVE TKCS ülés: HFS II. mérföldkő előkészítése Budapest A LEADER Egyesületek Szövetsége és a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége által szervezett szakmai konferencia. Eredmény, főbb téma: Magyarországi natúrparkok fejlesztési koncepciója, térségfejlesztési együttműködési lehetőségek ismertetése, a évi programok, Európai együttműködési trendek, mintaértékű, illetve regionális, országos együttműködés alapjául szolgáló HFS projektek, elképzelések bemutatása. A térségi tervezés és a szakmai munka kereteinek áttekintése Sátoraljaújhely Zemplén TV - "Régiónk és az EU" magazinműsor (HFS tervezés, VP kapcsolódások) Mikóháza Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésével kapcsolatos tájékoztató rendezvény

12 Résztvevők száma: 12 fő XX. Sátoraljaújhely TKCS ülés: HFS II. mérföldkő egyeztetése XX. Sátoraljaújhely TKCS ülés: HFS II. mérföldkő elfogadása Sátoraljaújhely ZTVE HACS Elnökségi ülés: HFS II. mérföldkő elfogadása Sátoraljaújhely ZTVE HACS Közgyűlés: HFS II. mérföldkő (végleges), elfogadása Sátoraljaújhely ZTVE Munkaszervezet: végleges HFS benyújtása az IH részére

13 4. számú melléklet: TEIR statisztikai adatok (különálló file-ban)

14 5. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS tagsági lista BODROGKÖZ TÁJEGYSÉG (CIGÁNDI JÁRÁS) Szervezet 1. Akácvölgye Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. 2. Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány Elérhetőség 3974 Ricse Budai Nagy A. u Kisrozvágy Petőfi S. u Cigánd Város Önkormányzata 3973 Cigánd Fő u Comprod Kft Révleányvár Homok u Fiatalok Bodrogközért Közhasznú Egyesület 3965 Nagyrozvágy Rákóczi u György Dániel EV Cigánd Füzes u Hacskó Péterné EV Alsóberecki Tóhát u Kisrozvágy Község Önkormányzata 3965 Kisrozvágy Petőfi S. u Nagyrozvágy Község Önkormányzata 3965 Nagyrozvágy Vöröshadsereg u Németh és Társai Kft Cigánd Vasút út 52/a. 11. Németh Károly EV Cigánd Petőfi utca Németh Károly (őstermelő) 3973 Cigánd Iskola u. 1/A. 13. NRV Mix Minimarket Kft Nagyrozvágy Rákóczi u N-TRADE 2005 Kft Cigánd Vasút u.52/a. 15. Pácin Község Önkormányzata 3964 Pácin Fő u Pintér István EV Kisvárda Dobó u Petróné Varga Veronika 3971 Tiszakarád Iskola u Revdoagro Bt Révleányvár Homok u Révleányvár Község Önkormányzata 3976 Révleányvár Fő u Ricse Nagyközség Önkormányzata 3974 Ricse Ady Endre u Szigeti Mária EV Cigánd Petőfi utca 100/ Tiszakarád Község Önkormányzata 3971 Tiszakarád Engels F. u Zemplén Gyermek Tánccsoportért Alapítvány 3973 Cigánd Vasút út 52/a.

15 HEGYALJAI TÁJEGYSÉG (SÁROSPATAKI JÁRÁS) Szervezet 24. Anyag-Ker Kft Sárospatak Erkel u AS Építész Stúdió Kft Sárospatak Gárdonyi út Bánszerva Kft Olaszliszka Bánom utca Biopal Trade Kft Vámosújfalu Fatelep u Bodrogolaszi Község Önkormányzata 3943 Bodrogolaszi Fő u Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu Kossuth u Cziróka-dülő Mezőgazdasági Szolgáltató Kft Tolcsva Szent Imre u DLW 91 Kft Sárospatak Malomkőgyár u dr. Hörcsik Richárd 3950 Sárospatak Kazinczy u Dynamis Kft Sárospatak Kazinczy u ÉPSZER Építő és Szerelőipari Zrt Sárospatak Eötvös u Fitomark- 94 Szőlő, Gyümölcs Feldolgozó és Értékesítő Kft Tolcsva Arany J. u. 16/a 36. Gáliczki Attila József EV Sárospatak Erdélyi u. 5/a. 37. Götz Mezőgazdasági TSZ Bt Hercegkút Petőfi utca Haluska András EV Komlóska Rákóczi u Haluska István EV Komlóska Kisposta köz Haluska Szilvia (őstermelő) 3937 Komlóska Rákóczi u Háromhuta Község Önkormányzata 3936 Háromhuta Rákóczi út Hercegkút Község Önkormányzata 3958 Hercegkút Petőfi u Hercegkútért Közalapítvány 3958 Hercegkút Petőfi utca Hercegkúti Világörökségi Pincesorokért Egyesület 3958 Hercegkút Kossuth Lajos u Hoffmann-Zemplén Tourist Kft Hercegkút Petőfi u Komlóska Község Önkormányzata 3958 Komlóska, Rákóczi u Lat-Vin Kft Vámosújfalu Kossuth u Makkoshotyka Község Önkormányzata 3959 Makkoshotyka Kossuth u. 2. Elérhetőség

16 49. Moservin Borászati Kft Olaszliszka Vasvári Pál utca Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete 3950 Sárospatak Kossuth u. 46/A 51. Olaszliszka Község Önkormányzata 3933 Olaszliszka Szent István út Olaszliszkáért Egyesület 3933 Olaszliszka Szent István utca Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak Kossuth u Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft Vámosújfalu Kossuth u Tokaj-Portius Pincészeti Kft Sárospatak Kazinczy u Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület 3934 Tolcsva Petőfi út Tolcsva Község Önkormányzata 3934 Tolcsva Szabadság tér Tölgyesbérc Erdőszövetkezet 3937 Komlóska Rákóczi út Vámosújfalu Község Önkormányzata 3941 Vámosújfalu Csécsei Nagy P.u Viss Község Önkormányzata 3956 Viss Kolozsvári u Zemplén Savanyúság Kft Kenézlő Petőfi Sándor u Zivák Józsefné EV Györgytarló Széchenyi u. 20. HEGYKÖZI TÁJEGYSÉG (SÁTORALJAÚJHELYI JÁRÁS) Szervezet Elérhetőség 63. Alsóregmecért Közalapítvány 3989 Alsóregmec Szabadság út Emri Béla János 3989 Mikóháza Szabadság u EU Projektmenedzsment Kft Pálháza Vörösmarty u Fa-Forg-Tech Hungaria Kft Mikóháza Rákóczi u Frankó Tamásné 3989 Mikóháza Árpád u Füzér Község Önkormányzata 3996 Füzér Rákóczi út Füzérért Alapítvány 3996 Füzér Rákóczi út Harsányi Bálint EV Sátoraljaújhely Kazinczy u. 243/a. 71. Juhász Béla EV Mikóháza Szabadság út Kishuta Község Önkormányzata 3994 Kishuta Kossuth L. u. 51.

17 73. Kishutáért Alapítvány 3994 Kishuta Kossuth u Kőkapu Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft Kishuta Kőkapu u MAZ-FA Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft Füzérkomlós Rakodó Köz Mikóháza Község Önkormányzata 3989 Mikóháza Szabadság u Mikóházi Búzakalász Mezőgazdasági Kft Mikháza Fedor tanya 78. Mikóházi Erdőbirtokossági Társulat 3989 Mikóháza Szabadság u Mikóházi Fiatalokért Alapítvány 3989 Mikóháza Szabadság u Mikóházi Ízőrzők Egyesület 3989 Mikóháza Szabadság u Mikóházi Történelmi-Pincetulajdonosok Egyesülete 3989 Mikóháza Szabadság u Nemcsák László EV Pálháza Ipartelep út Rákóczi Szövetkezet 3994 Pálháza Dózsa Gy u Smaragdvölgy Kft Nyíregyháza Debreceni út Susztrik Jenő (őstermelő) 3980 Sátoraljaújhely Kazinczy u Susztrikné Bonta Zsuzsanna Orsolya (őstermelő) 3980 Sátoraljaújhely Kazinczy u Szonta-Safari Kft Füzérkomlós Felszabadulás út Vidumánszki István EV Füzérkomlós Ady Endre u Zemplén TV Közhasznú Kft Sátoraljaújhely Színház köz Zempléni Épületgépészeti Kft Sátoraljaújhely Esze Tamás u Zemplén-Medical Kft Mikóháza Szabadság út 89.

18 6. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS munkaszervezeti bemutatás Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 3934 Tolcsva, Szent Imre u. 4. Munkaszervezeti iroda: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18., Fszt. 3-4., Pf.: 71. Tel./Fax: 06/47/ Honlap: LEADER HACS iroda Cím Akkreditált Iroda nagysága (m2) Nyitva tartás 3980 Sátoraljaújhely Igen 61,24 m2 Hétfő: óra Rákóczi u. 18., Fszt Kedd - Szerda - Csütörtök Péntek: 07:30-16:00 óra LEADER HACS munkatárs neve Ogár Zoltán Iskolai végzettség (végzettség pontos megjelölése, szak megnevezése szükséges) BGTF: Földrajz-történelem szakos tanár (1988); Miskolci Egyetem Gazdaságtud. Kar, Terület- és településfejlesztési menedzser (2001) Godzsák Tibor Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem - Kertészeti Főiskolai Kar - Kertész üzemmérnök (1987); Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar - Vadgazdálkodási szakmérnök (1998); Debreceni Egyetem - Kertészmérnök Msc (2015) Kovács Krisztián Debreceni Egyetem - Közgazdaságtudományi Kar - Közgazdász (gazdálkodási szak) (2010) Szabó Gábor József Eötvös Lóránd Tudományegyetem TáTK (BSc): Társadalmi tanulmányok ( Absolvált); Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BA): Gazdálkodási és menedzsment, üzleti kommunikáció szakirány (2012) Delegált feladat esetén A3 A1 A2 A1 LEADER HACS egyéb feladatellátása során végzett feladat munkaszervezet vezető egyéb feladat egyéb feladat egyéb feladat

19 7. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS szervezeti felépítésének bemutatása

20 8. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS Tervezést Koordináló Csoport összetétele Szavazati joggal delegáltak Név Szféra Oláh Krisztián Közszféra (Bodrogköz) Hogya Orsolya Civil szféra (Bodrogköz) Deák Bertalan Üzleti szféra (Bodrogköz) Aros János Közszféra (Hegyalja) Székely József Civil szféra (Hegyalja) Dr. Stumpf Enikő Civil szféra (Hegyalja) Szakály Andrea Közszféra (Hegyköz) Kurtos Sándor Civil szféra (Hegyköz) Frankó Tamás Üzleti szféra (Hegyköz) Tanácskozási joggal meghívottak Név Képviselt szervezet Oláh Krisztián Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Aros János Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Kurtos Sándor Hegyközi Területfejlesztési Szövetség Nagy Sándor NAK térségi képviselet Sárospataki Ügyfélszolgálati Iroda Munkaszervezet képviseletében Név Munkakör Kovács Krisztián pályázati ügyintéző Ogár Zoltán munkaszervezet vezető Tervezésben közreműködő szakértők Név Szakmai terület / Képviselt szervezet Dr. Kiss István Borászat / Élelmiszeripar Egyesületi elnök / Üzleti szféra (Hegyalja) Dr. Dankó László Térségi marketing / Gazdaság (Miskolci Egyetem)

21 9. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS lakosságszám szerinti településcsoportjai Települések lakosságszáma Települések 100 fő alatti (3 db) Filkeháza (99), Nagyhuta (67), Vágáshuta (78) fő közötti (22 db) Alsóregmec (178), Bózsva (171), Dámóc (371), Felsőberecki (259), Felsőregmec (319), Füzér (415), Füzérkajata (120), Füzérkomlós (300), Füzérradvány (284), Háromhuta (109), Karos (487), Kishuta (295), Kisrozvágy (169), Komlóska (233), Lácacséke (311), Nyíri (362), Pusztafalu (179), Révleányvár (435), Sárazsadány (240), Semjén (493), Vilyvitány (236), Zalkod (195) fő közötti (14 db) Alsóberecki (705), Bodrogolaszi (917), Erdőhorváti (618), Györgytarló (540), Hercegkút (655), Hollóháza (820), Kovácsvágás (667), Makkoshotyka (861), Mikóháza (512), Nagyrozvágy (634), Tiszacsermely (548), Vámosújfalu (743), Viss (678), Zemplénagárd (782) fő közötti (9 db) Bodroghalom (1358), Karcsa (1820), Kenézlő (1169), Olaszliszka (1684), Pácin (1395), Pálháza (1060), Ricse (1769), Tolcsva (1818), Vajdácska (1316) fő közötti (1 db) Tiszakarád (2432) 3001 fő feletti (1 db) Cigánd (3044)

22 10. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS illetékességi területéhez tartozó települések besorolása a 290/2014 (XI.26.) Kormány rendelet szerint Járási besorolása a 290/2014 (XI.26.) Kormány rendelet szerint Cigándi járás: - Komplex programmal fejlesztendő Sárospataki járás: - Kedvezményezett Sátoraljaújhelyi járás: - Kedvezményezett Komplex mutató Települések értéke 18,63 Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd 39,64 Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Györgytarló, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod 42,31 Alsóberecki, Alsóregmec, Bózsva, Felsőberecki, Felsőregmec, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta, Vilyvitány

23 11. számú melléklet: Zempléni Tájak HACS településeinek gazdasági, társadalmi fejlettség szempontú, kedvezményezettség szerinti besorolása a 105/2015 (IV.23.) Kormány rendelet alapján Település Társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések Átmenetileg kedvezményezett települések jegyzéke Alsóberecki Alsóregmec Bodroghalom Bodrogolaszi Bózsva Cigánd Dámóc Erdőhorváti Felsőberecki Felsőregmec Filkeháza Füzér Füzérkajata Füzérkomlós Füzérradvány Györgytarló Hollóháza Karcsa Karos Kenézlő Kishuta Kisrozvágy Komlóska Kovácsvágás Lácacséke Makkoshotyka Nagyrozvágy Nyíri Olaszliszka Pácin Pusztafalu Révleányvár Ricse Sárazsadány Semjén Tiszacsermely Tiszakarád Tolcsva Vágáshuta Vajdácska Vámosújfalu Vilyvitány Viss Zalkod Zemplénagárd 1 0 0

TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM IV. TENGELY (LEADER) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK TERVEZETEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM IV. TENGELY (LEADER) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK TERVEZETEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM IV. TENGELY (LEADER) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK TERVEZETEIRŐL ZEMPLÉNI TÁJAK AKCIÓCSOPORT TERVEZÉSI TERÜLETE Régiók: Megyék: Kistérségek: Észak-Magyarország

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020 Jövőkép: 1. Helyi gazdaság- és vállalkozás-fejlesztés: a hozzáadott érték növelése, alternatív jövedelemszerző tevékenységek Helyi mező- és erdőgazd. állatteny.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 15 Belépett: Sárospataki iroda Dátum: Regisztrációk Helyi Közösségek áttekintése Helyi Közösségek regisztrációja Lekérdezések Adatlapok Adatlapok áttekintése Befejezett adatlapok Helyi

Részletesebben

Tisztelt Kiss László Úr!

Tisztelt Kiss László Úr! Ügyiratszám: 9139/2007. Kiss László Zempléni Tájak Helyi Közösség Tolcsva Petőfi út 36-40. 3934 Tárgy: Helyi közösség előzetes elismerési kérelmének jóváhagyása Tisztelt Kiss László Úr! Az Irányító Hatóság

Részletesebben

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Taglista

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Taglista Hegyalja Sárospataki KT Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Taglista Ssz. Település Név Képviselı Cím Telefon E-mail 1. Bodrogolaszi Bodrogolaszi Község 2. Erdıhorváti Erdıhorváti Község 3. Györgytarló Györgytarló

Részletesebben

LEADER PROGRAM 2013 2007-2013

LEADER PROGRAM 2013 2007-2013 ZEMPLÉNI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY HVI SÁTORALJAÚJHELY ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-2013 LEADER PROGRAM 2007-2013 2013 ZEMPLÉNI TÁJAK HELYI KÖZÖSSÉG ZEMPLÉNI TÁJAK HELYI

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000 AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI TÁMOGATÁSOK Dr. Dankó László ZTVE munkaszervezet vezető Zemplén n TV Sátoraljaújhelyjhely Referencia műsor m 2008. november 04.18.000 TÁMOGATÁSTÍPUSOK FŐ JELLEMZŐI

Részletesebben

3934 Tolcsva, Petőfi út 36-40. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

3934 Tolcsva, Petőfi út 36-40. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 1.sz. melléklet: LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú

Részletesebben

Ügyfél neve Célterület azonosító Fejlesztés megnevezése Pontszám Megítélt támogatás összege (HUF)

Ügyfél neve Célterület azonosító Fejlesztés megnevezése Pontszám Megítélt támogatás összege (HUF) EMVA LEADER 2011 2012.05.03 Ügyfél neve Célterület azonosító Fejlesztés megnevezése Pontszám Megítélt támogatás összege (HUF) Megvalósítási hely 1 Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft. 1027859 Párlatüzem

Részletesebben

Nyomda fejlesztés Sárospatakon Sárospatak 3 802 500

Nyomda fejlesztés Sárospatakon Sárospatak 3 802 500 NYÍRVÍZ BAU-39 Bt. Kállai és Társa Bt. Buzsik Lászlóné "N-TRADE 2005" Nagy József VÉ-TAK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Tátrai Lilla Döniz TERRA-KORR Építőipari, Sárospataki Nyomdaipari, SZABÓ ÉS TÁRSAI

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 10.számú egyéni választókerületi eredménye (Sátoraljaújhely)

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 10.számú egyéni választókerületi eredménye (Sátoraljaújhely) 2010. évi Országgyőlési Képviselı Választás 1. fordulója - 2010. április 11. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 10.számú egyéni választókerületi eredménye (Sátoraljaújhely) a) A választók nyilvántartása (Jegyzıkönyvi

Részletesebben

Célterület adatlap. Helyi termék feldolgozásához kapcsolódó épület felújítás, eszközbeszerzés és marketing.

Célterület adatlap. Helyi termék feldolgozásához kapcsolódó épület felújítás, eszközbeszerzés és marketing. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 009 046 Helyi Akciócsoport: Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának

Részletesebben

A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelent sebb szektoraihoz

A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelent sebb szektoraihoz Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása Helyzetelemzés F fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, allokáció ok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési 10 legfontosabb szolgáltatás-,

Részletesebben

AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2009.10.23. TÁMOGATÁSTÍPUSOK FŐ JELLEMZŐI Támogatási jogcím I. Mikrovállalkozások támogatása II. Turisztikai tevékenységek

Részletesebben

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Mellékletek: Zempléni Tájak HACS LEADER Helyi Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához 1 Mellékletek: 1. sz. melléklet: LEADER Intézkedési Terv - intézkedések, támogatási lehetőségek összefoglalása 2. sz.

Részletesebben

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER)

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a 2015. december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) 2014-2020 2015.12.15. TÁMOGATÁSI FORRÁS 2014-2020 Darányi Ignác Terv EMVA

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2015. szeptember 2-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület 3896 Telkibánya, Rákóczi

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A 2007-13. ÉVI ZEMPLÉNI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE

A 2007-13. ÉVI ZEMPLÉNI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE A 2007-13. ÉVI ZEMPLÉNI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE DR. DANKÓ LÁSZLÓ OGÁR ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi docens, munkaszervezet vezető ME-GTK Marketing Intézet, Zempléni Tájak Vidékfejlesztési

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16.

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16. Fogadó intézmény neve Fogadó intézmény címe Magyarországi Történelmi Egyházak gyülekezetei Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. Alsóberecki Községi Önkormányzat

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Kisértékű célterületek esetén. Célterület megnevezése. Helyi termékeket előállító kistermelők, kézművesek támogatása

Kisértékű célterületek esetén. Célterület megnevezése. Helyi termékeket előállító kistermelők, kézművesek támogatása Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 58/2012. (V. 24.) számú közleménye a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Stratégiák fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum:

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2014.05.30. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 2. Napirendi pont előterjesztése Dátum:

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 2. Napirendi pont előterjesztése Dátum: KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 2. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2014.03.04. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése részére tájékoztatás a 2014. március hó 04-i ülés 2. napirendi pontjához

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása pályázat Támogatási javaslat

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása pályázat Támogatási javaslat Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása pályázat Támogatási javaslat ssz összeg 1 Főváros Budapest 1 FŐKÉTÜSZ 551 607 772 4 080 618 555 688 390 2 Baranya Pécs

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Kisértékű célterületek esetén. Egyéb célterületek esetén

Kisértékű célterületek esetén. Egyéb célterületek esetén Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 55/2012. (V. 17.) számú közleménye a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től

Részletesebben

Uniós források a települési ifjúsági munka szolgálatában

Uniós források a települési ifjúsági munka szolgálatában Uniós források a települési ifjúsági munka szolgálatában Batta Zsófia Család- és Ifjúságpolitikai Stratégiai és Koordinációs Főosztály Budapest, 2017. március Fiatalokat érintő, közösségfejlesztést szolgáló

Részletesebben

LEADER alapúvidékfejlesztés és marketingje Zemplénben

LEADER alapúvidékfejlesztés és marketingje Zemplénben Dr. Dankó László ZTVE munkaszervezet vezető ME-MI intézeti tanszékvezető, egyetemi docens MTA-MAB Székház, Miskolc, 2008. november 25. LEADER alapúvidékfejlesztés és marketingje Zemplénben Miről lesz szó?

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

1. melléklet az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete 6,20 0,00 2,60 1,38 1,66 0,56 0,00

1. melléklet az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete 6,20 0,00 2,60 1,38 1,66 0,56 0,00 1. melléklet az 1248/20. (V. 18.) Korm. határozathoz A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete neve 1. 2. 3. 4. 5. VP1-1.1.1- VP1-1.2.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- Agrárgazdasági képzések

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető Előzmények folyamatok 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület LEADER Intézkedések ismertetése 2017

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület LEADER Intézkedések ismertetése 2017 Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület LEADER Intézkedések ismertetése 2017 Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) felülvizsgálatának

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület. Gazdaságfejlesztési LEADER pályázati felhívások

Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület. Gazdaságfejlesztési LEADER pályázati felhívások Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület Gazdaságfejlesztési LEADER pályázati felhívások Bevezető Összes fejlesztési forrás: 411.535.256 Ft Felhívásaink száma: 10 db o Gazdaságfejlesztési felhívásaink száma: 5

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület. LEADER helyi felhívások

Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület. LEADER helyi felhívások Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület LEADER helyi felhívások Bevezető Összes fejlesztési forrás: 411.535.256 Ft Felhívásaink száma: 11 db o Gazdaságfejlesztési felhívásaink száma: 6 db o Nem gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program aktualitásai. Számfira Gabriella Vidékfejlesztési referens

A Vidékfejlesztési Program aktualitásai. Számfira Gabriella Vidékfejlesztési referens A Vidékfejlesztési Program aktualitásai Számfira Gabriella Vidékfejlesztési referens Vidékfejlesztési Program forrásai Összes forrás - 1294 Mrd Ft Megjelent Megjelenésre vár 6% 94% Felfüggesztett pályázati

Részletesebben

Felhívások Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Felhívások Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Felhívások 2017 Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület 2 1. Felhívás A vidéki turizmus erősödését szolgáló minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása és fejlesztése VP6-19.2.1.-75-1-17

Részletesebben

Tárgy: vízi közmű-szolgáltatói működési engedély

Tárgy: vízi közmű-szolgáltatói működési engedély / 1081 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7. 1444 BUDAPEST, PF. 247 www.mekh.hu TEL.: 459-7777 TELI FAX: 459-7766 Ügyiratszám: VKFSFO 022013/467-6 (2013) Ügyintéző: dr. Novák Barbara Tel: 459-7777 Fax: 459-7766

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Tervezett humán fejlesztések között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására

Tervezett humán fejlesztések között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására Tervezett humán fejlesztések 2014-2020. között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására Horváth Viktor főosztályvezető Balatonföldvár, 2013. augusztus 29. FEJLESZTÉSEK 2014-2020. KÖZÖTT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK október 24-i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK október 24-i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2016. október 24-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. (2015. 02. 16.); (2016. 05. 15.) Abaújszántói Óvoda és Egységes

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A vidékfejlesztési program komplex fejlesztési hatásai Mikóházán

A vidékfejlesztési program komplex fejlesztési hatásai Mikóházán A vidékfejlesztési program komplex fejlesztési hatásai Mikóházán A településről Mikóházát egy 1273-ból való rendelet tanúsága szerint Kun Erzsébet királyné adta birtokul élete fogytáig egyik hű emberének,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete azonosító jele neve keretössz ege (Mrd Ft) 1. VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,20 standard Meghirdetve: 2017. 2. VP1-1.2.2-16

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

A nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására VP6-6.4.1 16 A nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására Varga Boglárka Miniszterelnökség 2017.03.09. Kimle 1 Nem mezőgazdasági tevékenységek

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület A natúrpark múltja - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány kezdeményezése Enyingi

Részletesebben

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16.

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16. Fogadó intézmény neve Fogadó intézmény címe Magyarországi Történelmi Egyházak gyülekezetei Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. Alsóberecki Községi Önkormányzat

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16.

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29. A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös út 16. Fogadó intézmény neve Fogadó intézmény címe Magyarországi Történelmi Egyházak gyülekezetei Abaúj - Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3895 Gönc, Petőfi Sándor út 8. Alsóberecki Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum:

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2013.05.30. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére tájékoztatás a 2013. május hó 30-i ülés 1. napirendi pontjához az 54/2011.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye 2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január 01. szerda 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24.

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat Döntés a projektötletekről Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat I. szakasz Tervezői csoport megválasztása Stratégia általános felülvizsgálat (helyzetelemzés, eredmények áttekintése,

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 208. évre szóló éves fejlesztési kerete. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben