Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyeskar. - Zenehallgatási anyagok. Iskolai ünnepek újabb dalai. hangkazettán vagy CD-n:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyeskar. - Zenehallgatási anyagok. Iskolai ünnepek újabb dalai. hangkazettán vagy CD-n:"

Átírás

1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók tevékenykedtetését az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják (tantermenként egy-egy): írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, video lejátszó, kazettás magnetofon, CD lejátszó. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): - Képek, betűkártyák, szótagkártyák. - Szólások, közmondások könyve. - Hívóképek. - Nemzeti jelképek. (falitabló) - Írott és nyomtatott ABC. (falikép) - Fali táblák: - Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. Igék (falikép) Az igenév - Betűsín. A teljes hasonulás - Írott kis és nagy ABC. Mondat - Bábok (10 Az állítmány fajtái - Fali tablók: A jelzők rendszere Hangtani ismeretek Ok és célhatározó Szavak alakja, jelentése - Történelmi arcképsorozat. A szó - Helyesírási szabályzat és szótár (10 A mondat - Gyermeklexikon (10 Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): - Űrmértékek (cl, dl, l). - Helyiérték-táblázat. - Demonstrációs óra. - Kéttányéros mérleg és súlysorozat. - Táblai vonalzók. - Hőmérő. - Táblai körző. - Színes rudak. - Számkártyák ( ig). Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Az idő (oktatótábla). Életközösségek II. - Iskolai iránytű. Életközösségek III. - Magyarország domborzati térképe. Életközösségek IV. - Magyarország közigazgatási Vadon nőtt gyógynövényeink. térképe a megyecímerekkel. Dunántúli középhegység. - Szobai hőmérő. Dunántúli dombvidék. - Borszeszégő. Alpokalján. - Domborított földgömb. - Homokasztal. - Videokazetták: - Tanulói kísérleti dobozok (8 Életközösségek I. - Ásványok. 1

2 - Magyar nemzet jelképei (falitabló) - Élő természet (diapozitívek). - Testünk (videofilm). - Közlekedés szabályai (videofilm). - Nagyító. - Szűrőpapír. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob. Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyeskar. - Zenehallgatási anyagok Iskolai ünnepek újabb dalai. hangkazettán vagy CD-n: Európai népdalok. Magyar népzenei anyag. Egyházi énekek. Gyermekdalok. Jeles napok, ünnepkörök dalai. Himnusz. Kórusművek, műzenei Szózat. szemelvények. Magyar és rokon népek dalai. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Diapozitívek: Paul Cézanne: Csendélet. Steindl Imre: Országház. Ferenczy Károly: Festőnő. Kispaládi parasztház. Fényes Adolf: Testvérek. Thököly vár - Késmárk. Vaszilij Kandinszkij: Festmény Medgyessy Ferenc: Anyaság. három folttal. Kolzsvári testvérek: Szt. György szobra. Bálint Endre: Vándorlegény útra kél, Kovács Margit: Szamaras, Ember alakú butella. Sámson dombormű. Kerített ház - Pityerszer. Szőnyi István: Este. Botpaládi ház. Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja. Faragott, festett, oromzatos ház - Hegyhátszentpéter. Pabló Picasso: Maia arcképe. Hősök tere. Ferenczy Noémi: Noé bárkája - Vajdahunyad vára. gobelin. Makovecz Imre: Sárospataki Cifraszűr, bölcső, csengős népi Művelődési Ház. játék. Ligeti Miklós: Anonymus. Hollókői ház. Ferenczy Béni: Bem érem. Füstös konyha. Götz János: Szarvas. Matyó tisztaszoba. Cseh László: Táncolók. Mai lakóház külső és belső Michelangelo: Ádám teremtése. képe. Ferenczy Károly: Október. Árva vára. Fényes Adolf: Babfejtők. Pollack Mihály: Nemzeti Koszta József: Múzeum. Tányértörölgetők. Schaár Erzsébet: Kirakat. Glatz Osztkár: Birkózók, Albrecht Dürer: Nyúl, Kapatisztító, kunsági gyapjú Önarckép - ezüstvessző rajz, hímzés, hímes tojás, Hónapok - Berry herceg mézeskalács báb. hóráskönyvéből. aratókorsó, tálak, miskakancsó. Eugéne Delacroix: Villámtól Magyar koronázási jelvények. megriadt ló. 2

3 Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Olló, kés, vonalzó (40 - Szövőkeret (30 - Mintázó eszközök (20 - Csiszolópapír. - Építőkocka (fa). Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Síp. - Karika (20 - Gumilabda (20 - Jelzőszalagok (10 - Babzsák (20 - Ugrószekrény (1 - Ugrókötél (20 - Dobbantó (1 - Kislabda (20 - Tornaszőnyeg (4 - Tornapad (3 - Bordásfal (10 - Tornazsámolyok (6 - Mászókötél (5 - Medicinlabda (10 - Mérőszalag (1 A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés taneszközök: - Térkép (irodalomtörténeti) (3 Ady Endre, Babits Mihály, - Írói arcképsorozat (3 Kosztolányi Dezső, József - Magyar értelmező szótár (5 Attila, Radnóti Miklós versei. - Szinonima szótár (5 Megzenésített versek. - Helyesírási tanácsadó szótár (5 - Videofilmek: - Életrajzi lexikon (5 Magyar népmesék. - Helyesírási szabályzat és szótár (20 János vitéz (rajzfilm). A Pál utcai fiúk (film). - Hanganyag (hangkazetta, CD): Rab ember fiai (film). Népdalok, népmesék. Magyar mondák: Álmos vezér, János vitéz. A fehér ló mondája, A Mitológiai és bibliai történetek. szentgalleni kaland, Botond, Versek (Petőfi, Arany). Lehel kürtje, István A kis herceg. megkoronázása. Görög regék és mondák. Arany: A walesi bárdok. Rege a csodaszarvasról. Lúdas Matyi (rajzfilm). Népballadák. Egri csillagok (film). Arany: A walesi bárdok. Janus Pannonius emlékére. Toldi. Mátyás könyvtára. Egri csillagok (részletek). A Corvinák. Janus Pannonius, Balassi Balassi, Csokonai: A Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai felvilágosodás. Vitéz Mihály versei. Mikszáth : Szent Péter Kölcsey Ferenc, Vörösmarty esernyője (film). Mihály, Petőfi Sándor, Arany Mikszáth prózája. János Jókai Mór művei. Liliomfi (film). Halotti beszéd és könyörgés. A reformkor I-II. Ómagyar Mária - siralom Petőfi. Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Egy magyar nábob (film). Légy jó mindhalálig Kárpáti Zoltán (film). (rádiójáték). A kőszívű ember fiai (film). Halotti beszéd. Légy jó mindhalálig (film). 3

4 Móricz és a Légy jó mindhalálig. Móricz élete. Nyugat. A fiatal József Attila. Erőltetett menet (film). - Könyv: Népmesegyűjtemények (10 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (5 Gabnai Katalin: Drámajátékok (5 Kaposi László: Drámafoglalkozások (5 Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam (5 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (30 Gárdonyi Géza: Egri csillagok (30 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (30 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (30 Szigligeti Ede: Liliomfi (30 - Falitablók: Hangtan. A teljes hasonulás. Jelentéstan. Szótan. A szófajok. Jelentés. Szerkezet. Mondattan. Magyar nyelvemlékek. Nyelvcsaládok. - Egyéb eszközök: Petőfi (diasorozat). Fogalmazás 5. (diasorozat). Arany János: Toldi (diasorozat). Petőfi, Arany, Vörösmarty (diafilm). A főnév (oktatócsomag). Móricz Zsigmond: Hét krajcár (diafilm) Ady és a nyugatosok, József Attila (diafilm). A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Falitérkép: A feudális Magyarország a XV. Az ókori Kelet. században. Az ókori Görögország. Magyarország a XVII. A Római Birodalom. században. Bibliai országok - Pál apostol Európa a XVII. század közepén. utazásai. Az európaiak felfedezései és a Magyarország X-XI. sz. gyarmatosítás XV-XVII. A magyar népvándorlás és a század. honfoglalás. Magyarország Bethlen Gábor Európa Nagy Károly korában. korában (1629). Magyarország a korai feudalizmus idején. Magyarország népei a XVIII. század végén. A feudális Magyarország a Európa a XVIII. század végén. XIII. sz. közepétől a XV. sz. elejéig. A Föld népei a XVI-XVIII. században. A tatárjárás Magyarországon Az 1848/49-es szabadságharc Európa a XIX. század második A Föld népei a XIV-XV. felében. században. Európa a XIX. században. Magyarország Európa Európa a XIV-XV. században. Európa az I. világháború idején. 4

5 A gyarmati rendszer Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-ben. A gyarmati rendszer felbomlása ( ). A Tanácsköztársaság honvédő harcai. Európa a II. világháború idején. Hazánk felszabadulása. - Videokazetta: Az ókori Egyiptom. Egyiptomi hétköznapok. Egyiptom, a Nílus ajándéka. Széthi, a fáraó. A piramisok. A kínai Nagy Fal. Az ókori Hellász. Görögország. Az ókori Róma. Róma és Pompei. Róma építészete. A Colosseum, Róma. Álmos vezér. Honfoglalás, államalapítás. Aquincum. Élet a középkori Európában. Céh, inas - legény - mester. A románkori művészet. A román stílus. Mátyás király. Hunyadi János. Mátyás országa. Mátyás király könyvtára. A lovagok, a Hunyadiak. Mohács. Magyar ereklyék. Nagy Szulejmán és kora. Rákóczi szabadságharca. A francia forradalom. Reformkor I-II. rész. Kossuth élete. A kiegyezés. Oroszország a cártól Sztálinig. Versailles. A II. világháború október Egyéb: Transzparens sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam). Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam). A magyar államcímer története (falikép). Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép). A középkori társadalom (falikép). Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. osztályos történelem tanításához. Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Chatterbox 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, - New Project 1., 2. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta). szemléltető képsor). - Videokazetták: - Project English 1., 2., 3. (tankönyv, Muzzy in Godoland munkafüzet, hangkazetta, tesztek, Muzzy Comes Back videokazetta, munkafüzet Window on Britain videokazettához). Guide to Britain - CD-ROM: Mano angol A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 5

6 - Deutsch für Dich I. (munkatankönyv, hangkazetta). - Tematikus képek. - Büderchen komm tanz mit mir (hangkazetta, daloskönyv). - Schulbus I. (munkatankönyv, hangkazetta). - ABC kártya (betűkártyák). - A névelő (falitabló). - Gyenge ige ragozása (falitabló) - Ping Pong I. (tankönyv, munkafüzet, hagkazetta). - A névelő (falitabló) - A főnév szótári alakjai (falitabló). - Időbeli, módbeli segédigék (falitabló). - Deutschmobil 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta). - Erős ige ragozása (falitabló). - Időbeli, módbeli segédigék (falitabló). - A személyes névmás (falitabló). - Az elöljárószó (falitabló). - A melléknév ragozása (falitabló). - A személyes névmás ragozása (falitabló). - A főnév ragozása (falitabló). - Deutschmobil II. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta). - A birtokos névmás (falitabló). - A melléknév ragozása (falitabló). - Németország (falitérkép). A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Táblai körző fa (2 - Mértékegységek (falikép). - Táblai vonalzó os fából (5 - Területszámítások (falikép). - Táblai vonalzó os fából (5 - Kocka, téglatest (testek). - Táblai szögmérő fából (5 - Űrmérték sorozat. - Méterrúd fából (5 - Szétszedhető dm 3 - Összerakható m 3 (5 - Tükrözés (falikép). - Alaphálók, alapábrák (2 - Terület és kerületszámítások - Nagy matematikusok arcképei (5 (falikép). - Négyszögek, kerülete, területe - Sík és mértani modellezőkészlet (2 (falikép). - A kör kerülete, területe (falikép). - Számegyenes, koordinátarendszer - Szögpárok (falikép). (írásvetítőfólia). - Hasábok (falikép). - Helyiérték táblázat (írásvetítőfólia) - Eltolás (falikép). - Oszthatósági szabályok (falikép). - Pitagorasz-tétele (falikép). - Százalékszámítás (falikép). - Az egyenes körkúp, gúla (falikép). - Kétkaros mérleg és súlysorozat. - Az egyenes henger, gömb (falikép). - Hatványozás azonosságai (falikép). - Műanyag henger. - Halmazok (falikép). - Műanyag kúp. - Derékszögű koordinátarendszer - Műanyag gúla. (írásvetítőfólia). - Műanyag hatszög alapú hasáb. - Lineáris függvény (falikép). - Műanyag ötszög alapú hasáb. - Másodfokú függvény (falikép). - Testek felszíne, térfogata (falikép). - Abszolútérték függvény (falikép). - Algoritmus folyamatábra (falikép). Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Pentium típusú számítógép (15 - Hangkártya + hangfal (3 - Monitor (SVGA) (15 - Projektor (1 - Billentyűzet (15 - Modem MR 56 SVS-EX 2 (1 - Egér (15 - Tintasugaras nyomtató (1 - CD meghajtó 40x (3 db) - Falitablók: 6

7 A számítógép belső felépítése (IBM - 02) Az input-output eszközök csatlakoztatása A billentyűzet. - Alapvető programok: WINDOWS 98 vagy OFFICE 97 vagy Szoftver az INTERNET hálózatban való működtetéséhez. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Terepasztal. - A Föld forgása és keringése osztályos diafilm sorozat a (falikép). földrajz tanításához. - Afrika domborzata és vizei osztályos írásvetítőfóliasorozat (falitérkép). a környezetismeret és a földrajz tanításához. - Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép). - Kőzetgyűjtemény. - Afrika domborzata (falitérkép) osztályos táblai vaktérképsorozat. - Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép). - Hőmérő (15 - Észak-Amerika, Dél-Amerika - Iránytű (15 domborzata és vizei (falitérkép). - Térképjelek. - Ázsia domborzata és vizei - Magyarország térképe (falitérkép). (falitérkép). - A Föld éghajlata (falikép). - Európa domborzata és vizei - A Föld természetes növényzete (falitérkép). (falikép). - Európa országai (falitérkép). - A Föld domborzata (falitérkép). - Észak-Európa (falitérkép). - Földgömb (10 - Kelet-Európa (falitérkép). - Tellúrium. - Ázsia domborzata (falitérkép). - A Föld felszíne (dombortérkép). - Közép Európa (falitérkép). - A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falitérkép). - A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép). A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök. - Írásvetítőfólia-sorozat (fizika 6-8. osztály). - Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet (25 - Mágneses rúdpár fatokban. - Rugós erőmérő (25 - Táblai mágnes 25 mm-es. - Kétkarú emelő (5 - Fényből áram (videokazetta). - Karos mérleg, súlysorozattal (5 - Részecskemodell (videokazetta). - Hőmérő. - Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat). - Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet (1 - SI mértéktáblázat (falikép). - Kétütemű motorminta (1 - Mágneses készlet (komplett). - Négyütemű motorminta (1 - A naprendszer (tabló). - Áramátalakító (1 - Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz - Csengőreduktor ( Dugaszos ellenállásszekrény (1 - Mikolacső (10 - Generátor minta (1 - Mechanikai eszközkészlet - Elektromotor és generátor (4 (tanulókísérleti eszköz 10 - Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) (1 7

8 - Transzformátor modell (2 - Mérőműszer (Voltax) (25 - Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására (25 - Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet (25 - Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) (2 - Prizmatartó (1 - Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára (15 A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Biológiai egységcsomag. - Ürge (oktatótábla). - Bonctű. - Varjú (oktatótábla). - Csíráztató. - Folyók, tavak legjellemzőbb - Diapozitívek az 5-8. osztályos élőlényei (oktatótábla). biológia tanításához. - Hal (csontváz). - Kézi nagyító (15 - Béka (csontváz). - Metszettároló. - Rák testfelépítése (oktatótábla). - Mikroszkópizáló. - Fürge gyík (csontváz). - Lámpa. - Nemzeti parkjaink (falitérkép). - Mikroszkóp. - Falitablók: - Szilvafa virága (modell). A sejtmagnélküli egysejtűek - Burgonya virága (modell). Szivacsok, csalánozók - Almafa (oktatótábla). Gyűrűsférgek - Rovarok (oktatótábla). Puhatestűek - Lepkék (oktatótábla). Ízeltlábúak - Sertés koponya. Gerincesek - Juh koponya. Moszatok, zuzmók, mohák, - Madár csontváz. harasztok - Emlős csontváz. Nyitvatermők - Fogtípusok. Zárvatermők - Lábtípusok. - Szarvasmarha (oktatótábla). A lomblevél működése - Házityúk (oktatótábla). A virág és virágzat - Erdők legjellemzőbb élőlényei Termések, terméstípusok (oktatótábla). Fásszár keresztmetszete - Fenyő (oktatótábla). Egyszikű szár - Erdei pajzsika (oktatótábla). keresztmetszete - Kocsányos tölgy virága - Az emberi bőr (bőrmetszet). (oktatótábla). - Emberi csontváz. - Ehető és mérgező gombák - Csípőcsont. (oktatótáblák). - Csövescsont. - Keresztes pók (oktatótábla). - Koponya. - Mókus (oktatótábla). - Emberi torzó. - Sün (oktatótábla). - Lapos és csöves csont metszete. - Szarka (oktatótábla). - Emberi nyelv fogakkal (modell). - Sertés koponya. - Légzés (oktatótábla). - Róka (oktatótábla). - Szív-modell. - Szarvas v. őzagancs. - Vese (metszet). - Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla). - Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla). - Görény (oktatótábla). - Szem (modell). - Sáska (oktatótábla). - Hallás és egyensúly szerv (modell). 8

9 - Emberi fejmetszet. - Fül (modell). Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Videofilmek: Járvány, avagy a gyermek Az élelem kábítószer, alkohol Alapvető élelmiszerek Ép testben ép lélek Az izmok és a mozgás Az emberi szervezet A dohányzás és az egészség reprodukciós rendszere Vigyázz a gyógyszerekkel A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Kémcső (50 Peptidkötés - Főzőpohár (25 - Videokazetták: - Óraüveg (10 Ismeretlen ismerős a víz - Borszeszégő (10 Kincsek a homokban és a - Kémcsőfogó (10 bányákban - Vasháromláb (8 A fémek általános - Azbesztháló (8 jellemzése - Vízbontó készülék (1 A víz - Kalotta molekulamodell (1 Az élet elemei garnitúra). Levegő, tenger, kőzet - Pálcika modell (1 garnitúra). Atom és molekula - Mágneses atommodell (1 garnitúra). A víz egy csodálatos nyersanyag - Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (3 A konyhasó - Falitáblók: Tűzijátéktól a házépítésig Atomok elektronvonzó A magyar ezüst, az képessége alumínium Fémek jellemerősségi sora Az év féme a vas Periodusos rendszer Lidércfény és nitrátos vizek Elektronhéjak kiépülése Kénsav a felhőből és a - Oktatótáblák: gyárból Fémek reakciói vízzel Szabadon és kötve Fémek reakciói savval Atom és molekula Sav-bázis reakció - Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához (1 Közömbösítés Redukció a redukáló sorban Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Pianíno. Tánctípusok. - A kerettantervben szereplő Jeles napok népszokásai. zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen. - Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök. - Videofilmek: A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák. - Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz. 9

10 - Táblai körző (fém hegyű) os táblai vonalzó os táblai vonalzó cm-es táblai vonalzó. - Táblai szögmérő. - Műanyag, átlátszó kocka, tégla. - Demonstrációs testek (fa). - Diapozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotásokról (1-1 - Videofilmek: Képzőművészet a honfoglalás idején A román stílus A gótika Reneszánsz XIX. század művészete XX. század művészete Pásztorkodás a Hortobágyon Testbeszéd, gesztus A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Fareszelő lapos 25x200 (15 - Fareszelő gömbölyű 10x200 (15 - Fareszelő félgömbölyű 25x200 (15 - Vasreszelő lapos 25x200 (15 - Vasreszelő gömbölyű 10x200 (15 - Vasreszelő félgömbölyű 25x200 (15 - Laposfogó (10 - Kalapács dekás (15 - Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó ( Fafűrész (illesztő), vasfűrész ( Lyukfűrész (10 - Kézi fúró (amerikáner) (4 - Lemezvágó olló (10 - Faliképek a fa megmunkálásáról (5 - Szerelő készlet, gépelemek tanításához (4 - Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 - Asztali fúrógép (állványos) (1 - Asztali körfűrész (1 - A gépek (falitabló) (3 - Kerékpár (1 - KRESZ -táblák (oktató táblák) (1-1 - LEGO-DACTA építőkészlet (4 10

11 A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Ugródomb (1 - Magasugrómérce fém (1 pár). - Magasugróléc (1 - Maroklabda (10 - Súlygolyó 3 kg (1 - Súlygolyó 4 kg (1 - Tornaszekrény (1 - Gyűrű (1 - Gerenda (1 - Dobbantó (1 - Tornazsámoly (4 - Medicinlabdák (20 - Ugráló kötél (20 - Kézi súlyzók (10 - Mászókötél (5 - Kosárlabda (15 - Kézilabda (5 - Focilabda (5 11

12 12

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 2. számú melléklet A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetését

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók tevékenykedtetését

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 2. számú melléklet A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök Képek,

Részletesebben

VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék

VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék 1 Tartalomjegyzék VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék...1 1. A Központi Iskola Eszköz- és felszerelési jegyzéke... 3 2. Az Arany János Tagiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4243 Téglás, Úttörı u. 15. Telefon./fax: 52/384-410 E-mail: rfami@rakoczi-teglas.sulinet.hu OM azonosító: 031051 2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Részletesebben

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke (leltár alapján)

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke (leltár alapján) A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke (leltár alapján) Általánosan használatos oktatási eszközök Videolánc Videokamera Videomagnó Skolasztic videokamera Hi-Fi

Részletesebben

Iskolánk hitvallása. Iskolánk a pedagógiai igényesség, a szakmai felkészültség, a kimagasló hivatástudat szellemében neveli és oktatja tanulóit.

Iskolánk hitvallása. Iskolánk a pedagógiai igényesség, a szakmai felkészültség, a kimagasló hivatástudat szellemében neveli és oktatja tanulóit. 1 Iskolánk hitvallása Iskolánk a pedagógiai igényesség, a szakmai felkészültség, a kimagasló hivatástudat szellemében neveli és oktatja tanulóit. Iskolai pedagógiai munkánkat a humanista erkölcsi értékek,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Program. I. kötet. Nevelési Program 2007. Készítette: Kiss Péterné Igazgató

Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Program. I. kötet. Nevelési Program 2007. Készítette: Kiss Péterné Igazgató Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Program I. kötet Nevelési Program 2007. Készítette: Kiss Péterné Igazgató 2 B E V E Z E T Ő Az országgyűlés 2006. július 24-én fogadta el a 2006. évi LXXI. törvényt

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 féle postairon (1 db vastag, 2 db vékony) - 12 db színes

Részletesebben

TARTALOM. MATEMATIKA - MD Matematika oktatótablók 135 Geometriai oktatótablók 136 Táblai vonalzók 137 Geometria 138 Fóliamappák 139 141

TARTALOM. MATEMATIKA - MD Matematika oktatótablók 135 Geometriai oktatótablók 136 Táblai vonalzók 137 Geometria 138 Fóliamappák 139 141 TARTALOM MATEMATIKA - MD Matematika oktatótablók 135 Geometriai oktatótablók 136 Táblai vonalzók 137 Geometria 138 Fóliamappák 139 141 INFORMATIKA Informatikai falitablók 142 MATEMATIKAI OKTATÓTABLÓK 50

Részletesebben

a) Az alsó tagozat számára rendelkezésre álló eszközök

a) Az alsó tagozat számára rendelkezésre álló eszközök A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE INTÉZMÉNYEGYSÉGENKÉNT a) Az alsó tagozat számára rendelkezésre álló eszközök 1. Az iskolai

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós. írásvetítő transzparensek, tanári kézikönyvek, módszertani segédkönyvek,

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós. írásvetítő transzparensek, tanári kézikönyvek, módszertani segédkönyvek, 2. SZ. MELLÉKLET Tantárgy Magyar nyelv és irodalom ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós Nyomtatott Audiovizuális (demonstrációs, kíséreleti és munkaeszk.) Anyagok Eszközök, CDlejátszó, transzparensek,

Részletesebben

1. osztályos taneszközök

1. osztályos taneszközök 1. osztályos taneszközök Kisalakú vonalas (14-3 Kötelező olvasmány: Magyar nyelv és Ablak-Zsiráf irodalom Írólap 2 Matematikai eszközök Matematika Betűkirakó 1 Egyenes műanyag vonalzó 30 Kisalakú négyzetrácsos

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre

Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre Füzetcsomag a 2014/2015. tanévre Alsó tagozat 1. osztály Tolltartóba: 3 db HB-s grafit ceruza radír nélkül (nem rotring) 2 db postairón (piros-kék vastag) 2 db vékony piros-kék ceruza 6 db-s színes ceruza

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés látni és láttatni tanít. Átfogó célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata a vizuális megismerő-, befogadó-, alkotóképesség

Részletesebben

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tisztelt Szülő / Gondviselő! Egyéb közlendők: Tolltartóba KÉREM, HOGY MINDEN ESZKÖZRE, felszerelésre ÍRJÁK RÁ A GYERMEK ÓVODAI JELÉT. A tankönyveket csak átlátszó, erős nejlonba csomagolják be! A könyvek, füzetek címkéire kérem ráírni

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Füzetcsomag a 2015/2016. tanévre Alsó tagozat 1. osztály

Füzetcsomag a 2015/2016. tanévre Alsó tagozat 1. osztály Füzetcsomag a 2015/2016. tanévre Alsó tagozat 1. osztály 3 db HB-s grafit ceruza 1 db 20 cm-es vonalzó 1 db faragó 1 db radír 2 db vonalas füzet (14-32) 2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 1 db sima lapú

Részletesebben

Művészet és valóság (diapozitív sorozat) 2580 0. Magyar irodalomtörténeti térkép 7400 1 7400

Művészet és valóság (diapozitív sorozat) 2580 0. Magyar irodalomtörténeti térkép 7400 1 7400 9. számú melléklet A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE (A Városi Pedagógiai Intézet által 23-ban összeállítva) Taneszközök Tantárgy

Részletesebben

Intézményi Egységkód:103010

Intézményi Egységkód:103010 MUNKATERV a 2015/2016-ös tanévre Az iskolai munkatervet 2015. augusztus 17-én a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta munkaközösség vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Intézményi Egységkód:103010

Intézményi Egységkód:103010 MUNKATERV a 2014/2015-ös tanévre Az iskolai munkatervet 2014. augusztus 29-én a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta munkaközösség vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető

Részletesebben

MELLÉKLETEK. 2. számú melléklet: A tanulók fizika állapotának mérése (táblázatok)

MELLÉKLETEK. 2. számú melléklet: A tanulók fizika állapotának mérése (táblázatok) MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Óratervek: 2011/2012-es tanévtől 2. számú melléklet: A tanulók fizika állapotának mérése (táblázatok) 3. számú melléklet: A pedagógiai program végrehajtásához szükséges

Részletesebben

Kedves Szülők! Az elveszett tárgyakat a portán gyűjtjük. Göd, 2013. május 10. Köszönettel: Bajkó Ildikó igazgató

Kedves Szülők! Az elveszett tárgyakat a portán gyűjtjük. Göd, 2013. május 10. Köszönettel: Bajkó Ildikó igazgató Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 : (20) 485-4814 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Kedves Szülők! Szeretnénk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 1 SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI ESZKÖZJEGYZÉK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Szakmai gyakorlat képzőhelyeinek

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program VII. melléklet

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program VII. melléklet I. HELYISÉGEK Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSJEGYZÉK Tanterem osztályonként Szaktanterem Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba Tornaszoba Sportudvar 2 Igazgatói

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

1. évfolyam angol. EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book. EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM)

1. évfolyam angol. EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book. EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM) 1. évfolyam angol EKSmartjunior1SB_ UJ Smart Junior 1 Student's Book EKSmartjunior1WB_ UJ Smart Junior 1 Workbook (with CDROM) FI 501020101 Kísérleti Ábécés olvasókönyv 1/1. FI 501020102 Kísérleti Ábécés

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE 1. osztály : 3 db 14-32.sz.vonalas 2 cs.írólap 2 db vázoló ceruza (postaírón), 2 db piros-kék ceruza 4 db HB-s (háromszögletű) ceruza 1 db Rajz-vázoló Újság Betűkészlet, betűtartó, betűsín Műanyag zárható

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014-es tanévre. Az iskolai munkatervet 2013. augusztus 29-én a nevelőtestület egyhangúan elfogadta

MUNKATERV. a 2013/2014-es tanévre. Az iskolai munkatervet 2013. augusztus 29-én a nevelőtestület egyhangúan elfogadta Martfűi József Attila Általános Iskola OM 201511 Martfű Május 1. út 2. MUNKATERV a 2013/2014-es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. augusztus 29-én a nevelőtestület egyhangúan elfogadta munkaközösség

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Szükséges taneszközök

Szükséges taneszközök Szükséges taneszközök Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a füzetcsomagok a levéli papírboltban megvásárolhatók! 1. osztály Magyar: 2 db elsős vonalazású, kisméretű, vonalas füzet /14-32/ 1 cs famentes

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

1. osztály. Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. AP-010127. 500 Ft. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.

1. osztály. Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. AP-010127. 500 Ft. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. 1. osztály AP-010127 Az én ábécém munkáltató 1. 500 Ft AP-010124 Betűzgető 1. AP-010201 Gyöngybetűk 1. FI-505010101 Kísérleti - Környezetismeret 1. 800 Ft 600 Ft 200 Ft FI-505010102 Kísérleti - Környezetismeret

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007. Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai program Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskola Balatoncsicsó PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007. Készítette: Kereszturiné Semetka Judit igazgató

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE GYOMAENDRŐD

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium rendelkezésére álló eszközök és felszerelések jegyzéke A pedagógiai program 2. sz. melléklete

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium rendelkezésére álló eszközök és felszerelések jegyzéke A pedagógiai program 2. sz. melléklete Helyiségek Tanterem 17 13 Szaktanterem 1 7 Tornaterem 1 1 Tornaszoba 1 1 Sportudvar 1 1 Igazgatói iroda 1 1 Nevelőtestületi szoba 1 1 Igazgatóhelyettesi iroda 1 1 Gazdasági iroda 1 1 Ügyviteli helyiség

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév

Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév 2010. május 27. 8:44:10 Tankönyvcsomagok 2010-2011.tanév 1. oldal, összesen: 26 évf jele nyelv 1 a AP-012001 Első daloskönyvem 1. osztály 525 Ft DI-070030 A mesék csodái ABC és olvasókönyv 1 674 Ft DI-070032

Részletesebben

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást!

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A 2015/2016. TANÉV TANKÖNYVEI A BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A tartós jelzés elsősorban

Részletesebben

Tankönyvlista 2014/2015. 1. a, b, c Minden tanulónak ingyenes. Kiadói szám Cím Ár NT-11160 Ábécés olvasókönyv könyvtárból

Tankönyvlista 2014/2015. 1. a, b, c Minden tanulónak ingyenes. Kiadói szám Cím Ár NT-11160 Ábécés olvasókönyv könyvtárból Tankönyvlista 2014/2015 1. a, b, c Minden tanulónak ingyenes Kiadói szám Cím Ár NT-11160 Ábécés olvasókönyv könyvtárból MK-4170-8-K Matematika 1. Első kötet 1 290 Ft MK-4171-6-K Matematika 1. Második kötet

Részletesebben

A pedagógiai program 2. számú melléklete A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 2013.

A pedagógiai program 2. számú melléklete A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 2013. A pedagógiai program 2. számú melléklete A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 2013. Tartalomjegyzék OKTATÓ-NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK TANTÁRGYANKÉNT... 2 BIOLÓGIA 7 8. évfolyam...

Részletesebben

Elkészült a következő tanévre érvényes tankönyvlista, mely a várható csomagárakat is tartalmazza.

Elkészült a következő tanévre érvényes tankönyvlista, mely a várható csomagárakat is tartalmazza. Elkészült a következő tanévre érvényes tankönyvlista, mely a várható csomagárakat is tartalmazza. 1.a magyar-angol két tanítási nyelvű program MS--1711 1. o. 1. félév MS--1712 1. o. 2. félév MS-1713 Sokszínű

Részletesebben

TANESZKÖZLISTA 1. osztály

TANESZKÖZLISTA 1. osztály 1. osztály Füzetek: 2 db vonalas /A/5 14-32/ 2 db négyzetrácsos /A/5 27-32/ 1 db sima /A/5 20-32/ 1 db hangjegy /A/5 36-16/ 1 db házi feladatos füzet Íróeszközök: 1 db vastag grafit (B vagy2b) 1 db vastag

Részletesebben

1 osztály. Kód cím ár. Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet 1. A mi világunk környezetismeret munkafüzet 1. 2.

1 osztály. Kód cím ár. Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet 1. A mi világunk környezetismeret munkafüzet 1. 2. 1 osztály AP-010121 Az én ábécém 1. 1 190 Ft AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 1 190 Ft AP-010201 Gyöngybetűk munkafüzet 1. 600 Ft AP-010219 Nagybetűs írásfüzetem 1. a nagybetűk tanításához - Olvasásfüzet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. január 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. január 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola eszköz- és felszerelés fejlesztési terve évekre

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) Történelem Matematika 3 db A/4-es négyzethálós füzet 3 db A/4-es sima füzet 1 db egyenes

Részletesebben

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM Azokért élünk,akiket szeretünk, azokért akik igaznak tartanak. A jövőnknek élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk / Gróf Széchenyi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 9022 Győr, Gárdonyi u. 2-4. TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVRENDELÉSRŐL. 2015/2016.

Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 9022 Győr, Gárdonyi u. 2-4. TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVRENDELÉSRŐL. 2015/2016. Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 9022 Győr, Gárdonyi u. 2-4. TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVRENDELÉSRŐL 2015/2016. tanév Tisztelt Szülők! A 2015/2016-os tanévben már az 1-3.

Részletesebben

2 db nagyalakú vonalas füzet. 1 db nagyalakú vonalas füzet, atlasz. 1-1 db nagyalakú sima füzet, alapműveletes zsebszámológép.

2 db nagyalakú vonalas füzet. 1 db nagyalakú vonalas füzet, atlasz. 1-1 db nagyalakú sima füzet, alapműveletes zsebszámológép. Eszközök és felszerelések jegyzéke Szakközépiskola Minden tantárgyban szükséges radír, íróeszköz - toll, HB-s ceruza - és füzet, tankönyv, munkafüzet, továbbá 1 csomag A5-ös írólap, akkor is ha ezt külön

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV I. rész

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV I. rész Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV I. rész 2008. Tartalomjegyzék: Bevezető: I rész 1. oldal A nevelési program I. Pedagógiai alapelveinek

Részletesebben

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre 1.osztály Füzetek: 27-32 (mat.) 3 db 14-32 (Írás) 4 db 36-16 (ének) 1 db 20-32 (sima) 1db házi feladat 2 db Felszerelés: grafitceruzák: 3 db HB-s, 2H-s

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 2012. augusztus 27. Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 1. oldal, összesen: 20 1 a AP-010111 Arany ábécé 1.oszt. 970 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.oszt. 780 Ft AP-012205 A képzelet világa

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól. 1. évfolyam

Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól. 1. évfolyam Kimutatás a 2011/2012. tanév tankönyveiről és kiadványairól 1. évfolyam AP 010100 Az én ábécém 975,- AP 010118 Első olvasókönyvem 975,- AP 010017 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 750,- AP 010209 Dőlt

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Kedves Szülők! 1. évfolyam

Kedves Szülők! 1. évfolyam Határidő: április 30. Oktatási azonosítója... 1. évfolyam KÓD Név Ár Kérem AP-010121 Az én ábécém 1. 950 Ft AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 950 Ft AP-010124 Betűzgető 1. 800 Ft AP-010127 Az én ábécém munkáltató

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Felszerelésjegyzék 1. osztály

Felszerelésjegyzék 1. osztály Felszerelésjegyzék 1. osztály Vonalas füzet 14-32. számú 8 db Négyzetrácsos füzet 6 db Ének füzet Üzenő füzet Írólap 3 cs Rajzlap (fehér dipa) 40 db Rajzlaptartó (mappa) 3 db Rajztábla (kisméretű) Színespapír

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály 9ny ALAPCSOMAG KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 1550 NT-15129/NAT Matematikai,

Részletesebben

OFI Tankönyvi jóváhagyáshoz beküldendő tankönyvek digitális példányainak nyomdai paraméterei 2014.11.26. melléklet elhelyezése, egyéb nyomdai

OFI Tankönyvi jóváhagyáshoz beküldendő tankönyvek digitális példányainak nyomdai paraméterei 2014.11.26. melléklet elhelyezése, egyéb nyomdai belív neve belív szín típusa borító típusa borító borító szín borító (gramm) kötészet mód NT-11244 Erkölcstan 2. B/5 80 100 4+4 nem megerősített NT-11264 Művészetek, mesterségek 2. A/4 124 100 4+4 nem

Részletesebben

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta 1. osztály Magyar nyelv és irodalom: 3db vonalas füzet (14-32) 5 csomag írólap 3db négyzetrácsos füzet (27-32) 1 doboz számolókorong 1 csomag színes pálcika 1db szabó centiméter 1db játékóra 1db kistükör

Részletesebben

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2

NT 11189/1 Játékház feladatlapok I. FI 503010102 Matematika 1/2. FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 1. évfolyam NT 11189/2 Játékház feladatlapok II. FI 503010101 Matematika 1/1 FI 503010102 Matematika 1/2 FI 503010103 Matematika munkafüzet 1/1 FI 503010104 Matematika munkafüzet 1/2 NT 11190/M/I Játékház

Részletesebben

2.a osztályos tankönyvcsomag 2013/2014-es tanév

2.a osztályos tankönyvcsomag 2013/2014-es tanév 2.a osztályos tankönyvcsomag Cikk- szám AP 020116 Hétszínvarázs olvasókönyv 1120 AP 020118 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 810 AP 020119 Hétszínvarázs munkafüzet 780 AP 020304 Anyanyelvi gyakorló 940

Részletesebben

HOMROGD. 12db-os i-doktumcsomag mely tartalmazza az alábbiakat: (Matamatikageometriai

HOMROGD. 12db-os i-doktumcsomag mely tartalmazza az alábbiakat: (Matamatikageometriai érték 1. 13. e-tanulás oktató programok 1 1 12 db-os I-Doctum interaktív tananyagcsomag; Digitális történelem tananyag 7. osztályosoknak, Digitális történelem tananyag 8. osztályosoknak 12db-os i-doktumcsomag

Részletesebben

1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167

1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167 1. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) 2. osztály Tömeg (g) Össztömeg (g) Ének-zene az általános iskola 1. osztálya számára, NT-11167 150 Írás munkafüzet 2., AP-020204 171 Íráselemek gyakorlása, LG-0015 200

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály

Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály 9a (nyelvi) ALAPCSOMAG EX-027 Grammarway 3 2159 Egységes Érettségi Fgy. Matematika I. (szürke) 1550 KT-0320

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Csoport 1.a Órák: 25 Csoport 1.a Órák: 25

Csoport 1.a Órák: 25 Csoport 1.a Órák: 25 Csoport a Órák: 25 Csoport a Órák: 25 2. magyar magyar 2. magyar magyar 3. magyar magyar magyar magyar 3. magyar magyar magyar magyar magyar 4. magyar környezetismeret ének-zene rajz magyar 4. ének-zene

Részletesebben

hangtechnika video tv bútor a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár, Pf.:141, bemutatóterem: Kertalja köz 3. NYELVOKTATÁS

hangtechnika video tv bútor a teljesség igényével  8002 Székesfehérvár, Pf.:141, bemutatóterem: Kertalja köz 3. NYELVOKTATÁS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

Nevelési program 1. sz. Melléklet

Nevelési program 1. sz. Melléklet Nevelési program. sz. Melléklet A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az oktatás-nevelés színterei Közös felszerelés Osztályterem

Részletesebben

1. évfolyam Érvényes Ár FI-501020101 Ábécés olvasókönyv 1/1. tartós 400 FI-501020102 Ábécés olvasókönyv 1/2. tartós

1. évfolyam Érvényes Ár FI-501020101 Ábécés olvasókönyv 1/1. tartós 400 FI-501020102 Ábécés olvasókönyv 1/2. tartós 1. évfolyam Érvényes Ár FI-501020101 Ábécés olvasókönyv 1/1. tartós 2017 400 FI-501020102 Ábécés olvasókönyv 1/2. tartós 2017 400 FI-505010101 Környezetismeret 1. tartós 2017 200 NT-11167 Ének-zene 1.

Részletesebben

Termék kód Termék neve Mennyiség

Termék kód Termék neve Mennyiség Termék kód Termék neve Mennyiség Csoport: 01A Csomag neve: alap DI-077801/1 Csodálatos zenevilág 1.o. ének-zene tk. 1 MS-0011CS Sokszínű matek elsősöknek csomag 1 MS-1411 Környezetünk titkai-környezetismeret

Részletesebben

2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.)

2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.) Csomagkód Csomag tartalma 2012-2013 TANKÖNYVCSOMAGOK, - ÁRJEGYZÉK (2012. 02. 29.) Tantárgy Tankönyv,munkafüzet,feladatlap,stb Kódszám Egységár: 1,2 3,4 5,6 7,8 magyar Az én ábécém AP-010100 1 1 015 Ft

Részletesebben

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)!

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)! A megrendelőlapot kérjük 2015. júniu 25 -ig az iskolába visszajuttatni! Az idei évben a KELLO küld díjbekérőt. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd tagozatkód: 10 - emelt szintű angol vagy

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

angol Kód Tankönyv Ár DI-070032 Íráselőkészítő munkafüzet 1. o. (pausztbetéttel) 880

angol Kód Tankönyv Ár DI-070032 Íráselőkészítő munkafüzet 1. o. (pausztbetéttel) 880 Tankönyv-csomagok 2009/2010 Osztály: 01A DI-070032 Íráselőkészítő munkafüzet 1. o. (pausztbetéttel) 880 DI-070033/I DI-070033/II Varázsceruza I. Első írásfüzet (kisbetűs) 1. Osztály Varázsceruza II. Második

Részletesebben

Magyaros termékek és térképek webáruháza (viszonteladói árak)

Magyaros termékek és térképek webáruháza (viszonteladói árak) Page 1 of 73 Magyaros termékek és térképek webáruháza (viszonteladói árak) A megadott árak bruttó árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Weboldalunkon a kedvezményes árak csak regisztráció és jóváhagyás

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben