Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyeskar. - Zenehallgatási anyagok. Iskolai ünnepek újabb dalai. hangkazettán vagy CD-n:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyeskar. - Zenehallgatási anyagok. Iskolai ünnepek újabb dalai. hangkazettán vagy CD-n:"

Átírás

1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók tevékenykedtetését az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják (tantermenként egy-egy): írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, video lejátszó, kazettás magnetofon, CD lejátszó. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): - Képek, betűkártyák, szótagkártyák. - Szólások, közmondások könyve. - Hívóképek. - Nemzeti jelképek. (falitabló) - Írott és nyomtatott ABC. (falikép) - Fali táblák: - Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. Igék (falikép) Az igenév - Betűsín. A teljes hasonulás - Írott kis és nagy ABC. Mondat - Bábok (10 Az állítmány fajtái - Fali tablók: A jelzők rendszere Hangtani ismeretek Ok és célhatározó Szavak alakja, jelentése - Történelmi arcképsorozat. A szó - Helyesírási szabályzat és szótár (10 A mondat - Gyermeklexikon (10 Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): - Űrmértékek (cl, dl, l). - Helyiérték-táblázat. - Demonstrációs óra. - Kéttányéros mérleg és súlysorozat. - Táblai vonalzók. - Hőmérő. - Táblai körző. - Színes rudak. - Számkártyák ( ig). Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Az idő (oktatótábla). Életközösségek II. - Iskolai iránytű. Életközösségek III. - Magyarország domborzati térképe. Életközösségek IV. - Magyarország közigazgatási Vadon nőtt gyógynövényeink. térképe a megyecímerekkel. Dunántúli középhegység. - Szobai hőmérő. Dunántúli dombvidék. - Borszeszégő. Alpokalján. - Domborított földgömb. - Homokasztal. - Videokazetták: - Tanulói kísérleti dobozok (8 Életközösségek I. - Ásványok. 1

2 - Magyar nemzet jelképei (falitabló) - Élő természet (diapozitívek). - Testünk (videofilm). - Közlekedés szabályai (videofilm). - Nagyító. - Szűrőpapír. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob. Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyeskar. - Zenehallgatási anyagok Iskolai ünnepek újabb dalai. hangkazettán vagy CD-n: Európai népdalok. Magyar népzenei anyag. Egyházi énekek. Gyermekdalok. Jeles napok, ünnepkörök dalai. Himnusz. Kórusművek, műzenei Szózat. szemelvények. Magyar és rokon népek dalai. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Diapozitívek: Paul Cézanne: Csendélet. Steindl Imre: Országház. Ferenczy Károly: Festőnő. Kispaládi parasztház. Fényes Adolf: Testvérek. Thököly vár - Késmárk. Vaszilij Kandinszkij: Festmény Medgyessy Ferenc: Anyaság. három folttal. Kolzsvári testvérek: Szt. György szobra. Bálint Endre: Vándorlegény útra kél, Kovács Margit: Szamaras, Ember alakú butella. Sámson dombormű. Kerített ház - Pityerszer. Szőnyi István: Este. Botpaládi ház. Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja. Faragott, festett, oromzatos ház - Hegyhátszentpéter. Pabló Picasso: Maia arcképe. Hősök tere. Ferenczy Noémi: Noé bárkája - Vajdahunyad vára. gobelin. Makovecz Imre: Sárospataki Cifraszűr, bölcső, csengős népi Művelődési Ház. játék. Ligeti Miklós: Anonymus. Hollókői ház. Ferenczy Béni: Bem érem. Füstös konyha. Götz János: Szarvas. Matyó tisztaszoba. Cseh László: Táncolók. Mai lakóház külső és belső Michelangelo: Ádám teremtése. képe. Ferenczy Károly: Október. Árva vára. Fényes Adolf: Babfejtők. Pollack Mihály: Nemzeti Koszta József: Múzeum. Tányértörölgetők. Schaár Erzsébet: Kirakat. Glatz Osztkár: Birkózók, Albrecht Dürer: Nyúl, Kapatisztító, kunsági gyapjú Önarckép - ezüstvessző rajz, hímzés, hímes tojás, Hónapok - Berry herceg mézeskalács báb. hóráskönyvéből. aratókorsó, tálak, miskakancsó. Eugéne Delacroix: Villámtól Magyar koronázási jelvények. megriadt ló. 2

3 Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Olló, kés, vonalzó (40 - Szövőkeret (30 - Mintázó eszközök (20 - Csiszolópapír. - Építőkocka (fa). Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Síp. - Karika (20 - Gumilabda (20 - Jelzőszalagok (10 - Babzsák (20 - Ugrószekrény (1 - Ugrókötél (20 - Dobbantó (1 - Kislabda (20 - Tornaszőnyeg (4 - Tornapad (3 - Bordásfal (10 - Tornazsámolyok (6 - Mászókötél (5 - Medicinlabda (10 - Mérőszalag (1 A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés taneszközök: - Térkép (irodalomtörténeti) (3 Ady Endre, Babits Mihály, - Írói arcképsorozat (3 Kosztolányi Dezső, József - Magyar értelmező szótár (5 Attila, Radnóti Miklós versei. - Szinonima szótár (5 Megzenésített versek. - Helyesírási tanácsadó szótár (5 - Videofilmek: - Életrajzi lexikon (5 Magyar népmesék. - Helyesírási szabályzat és szótár (20 János vitéz (rajzfilm). A Pál utcai fiúk (film). - Hanganyag (hangkazetta, CD): Rab ember fiai (film). Népdalok, népmesék. Magyar mondák: Álmos vezér, János vitéz. A fehér ló mondája, A Mitológiai és bibliai történetek. szentgalleni kaland, Botond, Versek (Petőfi, Arany). Lehel kürtje, István A kis herceg. megkoronázása. Görög regék és mondák. Arany: A walesi bárdok. Rege a csodaszarvasról. Lúdas Matyi (rajzfilm). Népballadák. Egri csillagok (film). Arany: A walesi bárdok. Janus Pannonius emlékére. Toldi. Mátyás könyvtára. Egri csillagok (részletek). A Corvinák. Janus Pannonius, Balassi Balassi, Csokonai: A Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai felvilágosodás. Vitéz Mihály versei. Mikszáth : Szent Péter Kölcsey Ferenc, Vörösmarty esernyője (film). Mihály, Petőfi Sándor, Arany Mikszáth prózája. János Jókai Mór művei. Liliomfi (film). Halotti beszéd és könyörgés. A reformkor I-II. Ómagyar Mária - siralom Petőfi. Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Egy magyar nábob (film). Légy jó mindhalálig Kárpáti Zoltán (film). (rádiójáték). A kőszívű ember fiai (film). Halotti beszéd. Légy jó mindhalálig (film). 3

4 Móricz és a Légy jó mindhalálig. Móricz élete. Nyugat. A fiatal József Attila. Erőltetett menet (film). - Könyv: Népmesegyűjtemények (10 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (5 Gabnai Katalin: Drámajátékok (5 Kaposi László: Drámafoglalkozások (5 Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam (5 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (30 Gárdonyi Géza: Egri csillagok (30 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (30 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (30 Szigligeti Ede: Liliomfi (30 - Falitablók: Hangtan. A teljes hasonulás. Jelentéstan. Szótan. A szófajok. Jelentés. Szerkezet. Mondattan. Magyar nyelvemlékek. Nyelvcsaládok. - Egyéb eszközök: Petőfi (diasorozat). Fogalmazás 5. (diasorozat). Arany János: Toldi (diasorozat). Petőfi, Arany, Vörösmarty (diafilm). A főnév (oktatócsomag). Móricz Zsigmond: Hét krajcár (diafilm) Ady és a nyugatosok, József Attila (diafilm). A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Falitérkép: A feudális Magyarország a XV. Az ókori Kelet. században. Az ókori Görögország. Magyarország a XVII. A Római Birodalom. században. Bibliai országok - Pál apostol Európa a XVII. század közepén. utazásai. Az európaiak felfedezései és a Magyarország X-XI. sz. gyarmatosítás XV-XVII. A magyar népvándorlás és a század. honfoglalás. Magyarország Bethlen Gábor Európa Nagy Károly korában. korában (1629). Magyarország a korai feudalizmus idején. Magyarország népei a XVIII. század végén. A feudális Magyarország a Európa a XVIII. század végén. XIII. sz. közepétől a XV. sz. elejéig. A Föld népei a XVI-XVIII. században. A tatárjárás Magyarországon Az 1848/49-es szabadságharc Európa a XIX. század második A Föld népei a XIV-XV. felében. században. Európa a XIX. században. Magyarország Európa Európa a XIV-XV. században. Európa az I. világháború idején. 4

5 A gyarmati rendszer Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-ben. A gyarmati rendszer felbomlása ( ). A Tanácsköztársaság honvédő harcai. Európa a II. világháború idején. Hazánk felszabadulása. - Videokazetta: Az ókori Egyiptom. Egyiptomi hétköznapok. Egyiptom, a Nílus ajándéka. Széthi, a fáraó. A piramisok. A kínai Nagy Fal. Az ókori Hellász. Görögország. Az ókori Róma. Róma és Pompei. Róma építészete. A Colosseum, Róma. Álmos vezér. Honfoglalás, államalapítás. Aquincum. Élet a középkori Európában. Céh, inas - legény - mester. A románkori művészet. A román stílus. Mátyás király. Hunyadi János. Mátyás országa. Mátyás király könyvtára. A lovagok, a Hunyadiak. Mohács. Magyar ereklyék. Nagy Szulejmán és kora. Rákóczi szabadságharca. A francia forradalom. Reformkor I-II. rész. Kossuth élete. A kiegyezés. Oroszország a cártól Sztálinig. Versailles. A II. világháború október Egyéb: Transzparens sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam). Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam). A magyar államcímer története (falikép). Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép). A középkori társadalom (falikép). Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. osztályos történelem tanításához. Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Chatterbox 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, - New Project 1., 2. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta). szemléltető képsor). - Videokazetták: - Project English 1., 2., 3. (tankönyv, Muzzy in Godoland munkafüzet, hangkazetta, tesztek, Muzzy Comes Back videokazetta, munkafüzet Window on Britain videokazettához). Guide to Britain - CD-ROM: Mano angol A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 5

6 - Deutsch für Dich I. (munkatankönyv, hangkazetta). - Tematikus képek. - Büderchen komm tanz mit mir (hangkazetta, daloskönyv). - Schulbus I. (munkatankönyv, hangkazetta). - ABC kártya (betűkártyák). - A névelő (falitabló). - Gyenge ige ragozása (falitabló) - Ping Pong I. (tankönyv, munkafüzet, hagkazetta). - A névelő (falitabló) - A főnév szótári alakjai (falitabló). - Időbeli, módbeli segédigék (falitabló). - Deutschmobil 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta). - Erős ige ragozása (falitabló). - Időbeli, módbeli segédigék (falitabló). - A személyes névmás (falitabló). - Az elöljárószó (falitabló). - A melléknév ragozása (falitabló). - A személyes névmás ragozása (falitabló). - A főnév ragozása (falitabló). - Deutschmobil II. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta). - A birtokos névmás (falitabló). - A melléknév ragozása (falitabló). - Németország (falitérkép). A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Táblai körző fa (2 - Mértékegységek (falikép). - Táblai vonalzó os fából (5 - Területszámítások (falikép). - Táblai vonalzó os fából (5 - Kocka, téglatest (testek). - Táblai szögmérő fából (5 - Űrmérték sorozat. - Méterrúd fából (5 - Szétszedhető dm 3 - Összerakható m 3 (5 - Tükrözés (falikép). - Alaphálók, alapábrák (2 - Terület és kerületszámítások - Nagy matematikusok arcképei (5 (falikép). - Négyszögek, kerülete, területe - Sík és mértani modellezőkészlet (2 (falikép). - A kör kerülete, területe (falikép). - Számegyenes, koordinátarendszer - Szögpárok (falikép). (írásvetítőfólia). - Hasábok (falikép). - Helyiérték táblázat (írásvetítőfólia) - Eltolás (falikép). - Oszthatósági szabályok (falikép). - Pitagorasz-tétele (falikép). - Százalékszámítás (falikép). - Az egyenes körkúp, gúla (falikép). - Kétkaros mérleg és súlysorozat. - Az egyenes henger, gömb (falikép). - Hatványozás azonosságai (falikép). - Műanyag henger. - Halmazok (falikép). - Műanyag kúp. - Derékszögű koordinátarendszer - Műanyag gúla. (írásvetítőfólia). - Műanyag hatszög alapú hasáb. - Lineáris függvény (falikép). - Műanyag ötszög alapú hasáb. - Másodfokú függvény (falikép). - Testek felszíne, térfogata (falikép). - Abszolútérték függvény (falikép). - Algoritmus folyamatábra (falikép). Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Pentium típusú számítógép (15 - Hangkártya + hangfal (3 - Monitor (SVGA) (15 - Projektor (1 - Billentyűzet (15 - Modem MR 56 SVS-EX 2 (1 - Egér (15 - Tintasugaras nyomtató (1 - CD meghajtó 40x (3 db) - Falitablók: 6

7 A számítógép belső felépítése (IBM - 02) Az input-output eszközök csatlakoztatása A billentyűzet. - Alapvető programok: WINDOWS 98 vagy OFFICE 97 vagy Szoftver az INTERNET hálózatban való működtetéséhez. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Terepasztal. - A Föld forgása és keringése osztályos diafilm sorozat a (falikép). földrajz tanításához. - Afrika domborzata és vizei osztályos írásvetítőfóliasorozat (falitérkép). a környezetismeret és a földrajz tanításához. - Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép). - Kőzetgyűjtemény. - Afrika domborzata (falitérkép) osztályos táblai vaktérképsorozat. - Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép). - Hőmérő (15 - Észak-Amerika, Dél-Amerika - Iránytű (15 domborzata és vizei (falitérkép). - Térképjelek. - Ázsia domborzata és vizei - Magyarország térképe (falitérkép). (falitérkép). - A Föld éghajlata (falikép). - Európa domborzata és vizei - A Föld természetes növényzete (falitérkép). (falikép). - Európa országai (falitérkép). - A Föld domborzata (falitérkép). - Észak-Európa (falitérkép). - Földgömb (10 - Kelet-Európa (falitérkép). - Tellúrium. - Ázsia domborzata (falitérkép). - A Föld felszíne (dombortérkép). - Közép Európa (falitérkép). - A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falitérkép). - A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép). A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök. - Írásvetítőfólia-sorozat (fizika 6-8. osztály). - Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet (25 - Mágneses rúdpár fatokban. - Rugós erőmérő (25 - Táblai mágnes 25 mm-es. - Kétkarú emelő (5 - Fényből áram (videokazetta). - Karos mérleg, súlysorozattal (5 - Részecskemodell (videokazetta). - Hőmérő. - Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat). - Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet (1 - SI mértéktáblázat (falikép). - Kétütemű motorminta (1 - Mágneses készlet (komplett). - Négyütemű motorminta (1 - A naprendszer (tabló). - Áramátalakító (1 - Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz - Csengőreduktor ( Dugaszos ellenállásszekrény (1 - Mikolacső (10 - Generátor minta (1 - Mechanikai eszközkészlet - Elektromotor és generátor (4 (tanulókísérleti eszköz 10 - Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) (1 7

8 - Transzformátor modell (2 - Mérőműszer (Voltax) (25 - Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására (25 - Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet (25 - Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) (2 - Prizmatartó (1 - Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára (15 A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Biológiai egységcsomag. - Ürge (oktatótábla). - Bonctű. - Varjú (oktatótábla). - Csíráztató. - Folyók, tavak legjellemzőbb - Diapozitívek az 5-8. osztályos élőlényei (oktatótábla). biológia tanításához. - Hal (csontváz). - Kézi nagyító (15 - Béka (csontváz). - Metszettároló. - Rák testfelépítése (oktatótábla). - Mikroszkópizáló. - Fürge gyík (csontváz). - Lámpa. - Nemzeti parkjaink (falitérkép). - Mikroszkóp. - Falitablók: - Szilvafa virága (modell). A sejtmagnélküli egysejtűek - Burgonya virága (modell). Szivacsok, csalánozók - Almafa (oktatótábla). Gyűrűsférgek - Rovarok (oktatótábla). Puhatestűek - Lepkék (oktatótábla). Ízeltlábúak - Sertés koponya. Gerincesek - Juh koponya. Moszatok, zuzmók, mohák, - Madár csontváz. harasztok - Emlős csontváz. Nyitvatermők - Fogtípusok. Zárvatermők - Lábtípusok. - Szarvasmarha (oktatótábla). A lomblevél működése - Házityúk (oktatótábla). A virág és virágzat - Erdők legjellemzőbb élőlényei Termések, terméstípusok (oktatótábla). Fásszár keresztmetszete - Fenyő (oktatótábla). Egyszikű szár - Erdei pajzsika (oktatótábla). keresztmetszete - Kocsányos tölgy virága - Az emberi bőr (bőrmetszet). (oktatótábla). - Emberi csontváz. - Ehető és mérgező gombák - Csípőcsont. (oktatótáblák). - Csövescsont. - Keresztes pók (oktatótábla). - Koponya. - Mókus (oktatótábla). - Emberi torzó. - Sün (oktatótábla). - Lapos és csöves csont metszete. - Szarka (oktatótábla). - Emberi nyelv fogakkal (modell). - Sertés koponya. - Légzés (oktatótábla). - Róka (oktatótábla). - Szív-modell. - Szarvas v. őzagancs. - Vese (metszet). - Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla). - Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla). - Görény (oktatótábla). - Szem (modell). - Sáska (oktatótábla). - Hallás és egyensúly szerv (modell). 8

9 - Emberi fejmetszet. - Fül (modell). Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Videofilmek: Járvány, avagy a gyermek Az élelem kábítószer, alkohol Alapvető élelmiszerek Ép testben ép lélek Az izmok és a mozgás Az emberi szervezet A dohányzás és az egészség reprodukciós rendszere Vigyázz a gyógyszerekkel A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Kémcső (50 Peptidkötés - Főzőpohár (25 - Videokazetták: - Óraüveg (10 Ismeretlen ismerős a víz - Borszeszégő (10 Kincsek a homokban és a - Kémcsőfogó (10 bányákban - Vasháromláb (8 A fémek általános - Azbesztháló (8 jellemzése - Vízbontó készülék (1 A víz - Kalotta molekulamodell (1 Az élet elemei garnitúra). Levegő, tenger, kőzet - Pálcika modell (1 garnitúra). Atom és molekula - Mágneses atommodell (1 garnitúra). A víz egy csodálatos nyersanyag - Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (3 A konyhasó - Falitáblók: Tűzijátéktól a házépítésig Atomok elektronvonzó A magyar ezüst, az képessége alumínium Fémek jellemerősségi sora Az év féme a vas Periodusos rendszer Lidércfény és nitrátos vizek Elektronhéjak kiépülése Kénsav a felhőből és a - Oktatótáblák: gyárból Fémek reakciói vízzel Szabadon és kötve Fémek reakciói savval Atom és molekula Sav-bázis reakció - Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához (1 Közömbösítés Redukció a redukáló sorban Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Pianíno. Tánctípusok. - A kerettantervben szereplő Jeles napok népszokásai. zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen. - Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök. - Videofilmek: A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák. - Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz. 9

10 - Táblai körző (fém hegyű) os táblai vonalzó os táblai vonalzó cm-es táblai vonalzó. - Táblai szögmérő. - Műanyag, átlátszó kocka, tégla. - Demonstrációs testek (fa). - Diapozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotásokról (1-1 - Videofilmek: Képzőművészet a honfoglalás idején A román stílus A gótika Reneszánsz XIX. század művészete XX. század művészete Pásztorkodás a Hortobágyon Testbeszéd, gesztus A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Fareszelő lapos 25x200 (15 - Fareszelő gömbölyű 10x200 (15 - Fareszelő félgömbölyű 25x200 (15 - Vasreszelő lapos 25x200 (15 - Vasreszelő gömbölyű 10x200 (15 - Vasreszelő félgömbölyű 25x200 (15 - Laposfogó (10 - Kalapács dekás (15 - Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó ( Fafűrész (illesztő), vasfűrész ( Lyukfűrész (10 - Kézi fúró (amerikáner) (4 - Lemezvágó olló (10 - Faliképek a fa megmunkálásáról (5 - Szerelő készlet, gépelemek tanításához (4 - Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 - Asztali fúrógép (állványos) (1 - Asztali körfűrész (1 - A gépek (falitabló) (3 - Kerékpár (1 - KRESZ -táblák (oktató táblák) (1-1 - LEGO-DACTA építőkészlet (4 10

11 A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Ugródomb (1 - Magasugrómérce fém (1 pár). - Magasugróléc (1 - Maroklabda (10 - Súlygolyó 3 kg (1 - Súlygolyó 4 kg (1 - Tornaszekrény (1 - Gyűrű (1 - Gerenda (1 - Dobbantó (1 - Tornazsámoly (4 - Medicinlabdák (20 - Ugráló kötél (20 - Kézi súlyzók (10 - Mászókötél (5 - Kosárlabda (15 - Kézilabda (5 - Focilabda (5 11

12 12

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók tevékenykedtetését

Részletesebben

VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék

VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék 1 Tartalomjegyzék VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék...1 1. A Központi Iskola Eszköz- és felszerelési jegyzéke... 3 2. Az Arany János Tagiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök Képek,

Részletesebben

NAGYOROSZI BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAGYOROSZI BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGYOROSZI BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B E V E Z E T Ő NAGYOROSZI BORSOSBERÉNY ÉS HORPÁCS KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETEI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ 1990. ÉVI LXV.

Részletesebben

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM Azokért élünk,akiket szeretünk, azokért akik igaznak tartanak. A jövőnknek élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk / Gróf Széchenyi

Részletesebben

Intézményi Egységkód:103010

Intézményi Egységkód:103010 MUNKATERV a 2014/2015-ös tanévre Az iskolai munkatervet 2014. augusztus 29-én a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta munkaközösség vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető

Részletesebben

A P e d a g ó g i a i P r o g r a m M E L L É K L E T E I

A P e d a g ó g i a i P r o g r a m M E L L É K L E T E I 1. számú melléklet:...2 Sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programja... 2 A hallássérült tanulók fejlesztését segítő program... 2 Gyengén

Részletesebben

1. sz. melléklet. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

1. sz. melléklet. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 1. sz. melléklet A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Tanulásban akadályozottak általános iskolája Magyar nyelvtan és irodalom Alsó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Halászi

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Halászi PEDAGÓGIAI PROGRAM Szent Márton Általános Iskola OM 030645 Halászi 2008. Szent Márton Általános Iskola 2 Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. PRAEAMBULUM...5 II. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TELJESÍTÉSÉNEK SZEMÉLYI,

Részletesebben

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. 1. Alsó tagozat 1.1. Magyar nyelv

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Készítette: Maróti Antalné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014/2015-ÖS TANÉV

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014/2015-ÖS TANÉV PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014/2015-ÖS TANÉV Az iskola kódja: 031197 Az iskola címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.,Telefon: 52/ 531-867 www.csokonaigimnazium.hu

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

Kny osztály. C osztály. magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály kód: 06. általános tantervű csoport igazolt sportolóknak kód: 04.

Kny osztály. C osztály. magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály kód: 06. általános tantervű csoport igazolt sportolóknak kód: 04. PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015/2016-OS TANÉV Az iskola kódja: 031197 Az iskola címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.,Telefon: 52/ 531-867 www.csokonaigimnazium.hu

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak. Középiskolásoknak

Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak. Középiskolásoknak ANK ÖNYVKIADÓ Tartalom Környezet- és természetismeret, hon- és népismeret Környezetismeret Természetismeret Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak SNI tanulóknak Középiskolásoknak Szakiskolásoknak

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTERAKTÍV TANÁRI OKTATÓANYAG

ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTERAKTÍV TANÁRI OKTATÓANYAG FÖLDRAJZ interaktív ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTERAKTÍV TANÁRI OKTATÓANYAG Felhasználóbarát program A CD-k kezelése különösebb informatikai ismereteket nem igényel. Teljes földrajzi interaktív tanári okatóanyag

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Általános iskolai évfolyamok esti rendszerű oktatása számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Összetett óraterv Tanítási hetek száma: 37. Évi összóraszám: 1.o. 56 ó (18 ó) 2.o. 55 ó (18 ó ) 3.o. 74 ó ( 37 ó ) 4.o. 55 ó ( 18 ó ) Ebből 80 % a kerettantervben

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

Stiefel Eurocart Kft. TÁMOP-3.1.4-12 "Innovatív iskolák fejlesztése" pályázat

Stiefel Eurocart Kft. TÁMOP-3.1.4-12 Innovatív iskolák fejlesztése pályázat Stiefel Eurocart Kft. TÁMOP-3.1.4-12 "Innovatív iskolák fejlesztése" pályázat 1155 Budapest, Kolozsvár u. 13. Tel: 06(1)4152010 Fax: 06(1)4147080 e-mail: iskola@stiefel.hu www.taneszkoz.unas.hu Ajánlott

Részletesebben