A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE"

Átírás

1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók tevékenykedtetését az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják (tantermenként egy-egy): írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, videolejátszó, kazettás magnetofon, CD lejátszó. 2. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): - Képek, betűkártyák, szótagkártyák. - Gyermeklexikon (10 - Hívóképek. - Szólások, közmondások könyve. - Írott és nyomtatott ABC. (falikép) - Nemzeti jelképek. (falitabló) - Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. - Fali táblák: (falikép) Igék - Betűsín. Az igenév - Írott kis és nagy ABC. A teljes hasonulás - Bábok (10 Mondat - Fali tablók: Az állítmány fajtái Hangtani ismeretek A jelzők rendszere Szavak alakja, jelentése Ok és célhatározó A szó - Történelmi arcképsorozat. A mondat - Helyesírási szabályzat és szótár (10 3. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): - Űrmértékek (cl, dl, l). - Helyiérték-táblázat. - Demonstrációs óra. - Kéttányéros mérleg és súlysorozat. - Táblai vonalzók. - Hőmérő. - Táblai körző. - Színes rudak. - Számkártyák ( ig). 4. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Az idő (oktatótábla). - Magyarország közigazgatási térképe a - Iskolai iránytű. megyecímerekkel. - Magyarország domborzati térképe. - Szobai hőmérő. - Borszeszégő.

2 - Domborított földgömb. - Videokazetták: Életközösségek I. Életközösségek II. Életközösségek III. Életközösségek IV. Vadon nőtt gyógynövényeink. Dunántúli középhegység. Dunántúli dombvidék. Alpokalján. - Homokasztal. - Tanulói kísérleti dobozok (8 - Ásványok. - Magyar nemzet jelképei (falitabló) - Élő természet (diapozitívek). - Testünk (videofilm). - Közlekedés szabályai (videofilm). - Nagyító. - Szűrőpapír. 5. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, Magyar és rokon népek dalai. kisdob. Cselekményes zenék - nőikar, - Zenehallgatási anyagok hangkazettán férfikar, vegyeskar. vagy CD-n: Iskolai ünnepek újabb dalai. Magyar népzenei anyag. Európai népdalok. Gyermekdalok. Egyházi énekek. Himnusz. Jeles napok, ünnepkörök dalai. Szózat. Kórusművek, műzenei szemelvények. 6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Diapozitívek: Hónapok - Berry herceg Steindl Imre: Országház. hóráskönyvéből. Kispaládi parasztház. Eugéne Delacroix: Villámtól Thököly vár - Késmárk. megriadt ló. Medgyessy Ferenc: Anyaság. Paul Cézanne: Csendélet. Kolzsvári testvérek: Szt. Ferenczy Károly: Festőnő. György szobra. Fényes Adolf: Testvérek. Kovács Margit: Szamaras, Vaszilij Kandinszkij: Sámson dombormű. Festmény három folttal. Szőnyi István: Este. Bálint Endre: Vándorlegény Csontváry Kosztka Tivadar: útra kél, Mária kútja. Ember alakú butella. Pabló Picasso: Maia arcképe. Kerített ház - Pityerszer. Ferenczy Noémi: Noé bárkája Botpaládi ház. - gobelin. Faragott, festett, oromzatos Cifraszűr, bölcső, csengős népi ház - Hegyhátszentpéter. játék. Hősök tere. Hollókői ház. Vajdahunyad vára. Füstös konyha. Makovecz Imre: Sárospataki Matyó tisztaszoba. Művelődési Ház. Mai lakóház külső és belső Ligeti Miklós: Anonymus. képe. Ferenczy Béni: Bem érem. Árva vára. Götz János: Szarvas. Pollack Mihály: Nemzeti Cseh László: Táncolók. Múzeum. Michelangelo: Ádám Schaár Erzsébet: Kirakat. teremtése. Albrecht Dürer: Nyúl, Ferenczy Károly: Október. Önarckép - ezüstvessző rajz, Fényes Adolf: Babfejtők.

3 Koszta József: Tányértörölgetők. Glatz Osztkár: Birkózók, Kapatisztító, kunsági gyapjú hímzés, hímes tojás, mézeskalács báb. aratókorsó, tálak, miskakancsó. Magyar koronázási jelvények. 7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Olló, kés, vonalzó (40 - Szövőkeret (30 - Mintázó eszközök (20 - Csiszolópapír. - Építőkocka (fa). 8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Síp. - Karika (20 - Gumilabda (20 - Jelzőszalagok (10 - Babzsák (20 - Ugrószekrény (1 - Ugrókötél (20 - Dobbantó (1 - Kislabda (20 - Tornaszőnyeg (4 - Tornapad (3 - Bordásfal (10 - Tornazsámolyok (6 - Mászókötél (5 - Medicinlabda (10 - Mérőszalag (1 9. A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés taneszközök: - Térkép (irodalomtörténeti) (3 Janus Pannonius, Balassi - Írói arcképsorozat (3 Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai - Magyar értelmező szótár (5 Vitéz Mihály versei. - Szinonima szótár (5 Kölcsey Ferenc, Vörösmarty - Helyesírási tanácsadó szótár (5 Mihály, Petőfi Sándor, Arany - Életrajzi lexikon (5 János Jókai Mór művei. - Helyesírási szabályzat és szótár (20 Halotti beszéd és könyörgés. Ómagyar Mária - siralom - Hanganyag (hangkazetta, CD): Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Népdalok, népmesék. Légy jó mindhalálig (rádiójáték). János vitéz. Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Mitológiai és bibliai Radnóti Miklós versei. történetek. Megzenésített versek. Versek (Petőfi, Arany). - Videofilmek: A kis herceg. Magyar népmesék. Görög regék és mondák. János vitéz (rajzfilm). Rege a csodaszarvasról. A Pál utcai fiúk (film). Népballadák. Rab ember fiai (film). Arany: A walesi bárdok. Magyar mondák: Álmos vezér, Toldi. A fehér ló mondája, A szentgalleni Egri csillagok (részletek).

4 kaland, Botond, Lehel kürtje, István megkoronázása. Arany: A walesi bárdok. Lúdas Matyi (rajzfilm). Egri csillagok (film). Janus Pannonius emlékére. Mátyás könyvtára. A Corvinák. Balassi, Csokonai: A felvilágosodás. Mikszáth : Szent Péter esernyője (film). Mikszáth prózája. Liliomfi (film). A reformkor I-II. Petőfi. Egy magyar nábob (film). Kárpáti Zoltán (film). A kőszívű ember fiai (film). Halotti beszéd. Légy jó mindhalálig (film). Móricz és a Légy jó mindhalálig. Móricz élete. Nyugat. A fiatal József Attila. Erőltetett menet (film). - Könyv: Népmesegyűjtemények (10 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (5 Gabnai Katalin: Drámajátékok (5 Kaposi László: Drámafoglalkozások (5 Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam (5 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (30 Gárdonyi Géza: Egri csillagok (30 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (30 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (30 Szigligeti Ede: Liliomfi (30 - Falitablók: Hangtan. A teljes hasonulás. Jelentéstan. Szótan. A szófajok. Jelentés. Szerkezet. Mondattan. Magyar nyelvemlékek. Nyelvcsaládok. - Egyéb eszközök: Petőfi (diasorozat). Fogalmazás 5. (diasorozat). Arany János: Toldi (diasorozat). Petőfi, Arany, Vörösmarty (diafilm). A főnév (oktatócsomag). Móricz Zsigmond: Hét krajcár (diafilm) Ady és a nyugatosok, József Attila (diafilm). 10. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Falitérkép: A feudális Magyarország a Az ókori Kelet. XIII. sz. közepétől a XV. sz. Az ókori Görögország. elejéig. A Római Birodalom. A tatárjárás Magyarországon Bibliai országok - Pál apostol utazásai. A Föld népei a XIV-XV. Magyarország X-XI. sz. században. A magyar népvándorlás és a Magyarország honfoglalás. Európa a XIV-XV. században. Európa Nagy Károly korában. A feudális Magyarország a Magyarország a korai XV. században. feudalizmus idején. Magyarország a XVII. században.

5 Európa a XVII. század közepén. Az európaiak felfedezései és a gyarmatosítás XV-XVII. század. Magyarország Bethlen Gábor korában (1629). Magyarország népei a XVIII. század végén. Európa a XVIII. század végén. A Föld népei a XVI-XVIII. században. Az 1848/49-es szabadságharc. Európa a XIX. század második felében. Európa a XIX. században. Európa Európa az I. világháború idején. A gyarmati rendszer Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-ben. A gyarmati rendszer felbomlása ( ). A Tanácsköztársaság honvédő harcai. Európa a II. világháború idején. Hazánk felszabadulása. - Videokazetta: Az ókori Egyiptom. Egyiptomi hétköznapok. Egyiptom, a Nílus ajándéka. Széthi, a fáraó. A piramisok. A kínai Nagy Fal. Az ókori Hellász. Görögország. Az ókori Róma. Róma és Pompei. Róma építészete. A Colosseum, Róma. Álmos vezér. Honfoglalás, államalapítás. Aquincum. Élet a középkori Európában. Céh, inas - legény - mester. A románkori művészet. A román stílus. Mátyás király. Hunyadi János. Mátyás országa. Mátyás király könyvtára. A lovagok, a Hunyadiak. Mohács. Magyar ereklyék. Nagy Szulejmán és kora. Rákóczi szabadságharca. A francia forradalom. Reformkor I-II. rész. Kossuth élete. A kiegyezés. Oroszország a cártól Sztálinig. Versailles. A II. világháború október Egyéb: Transzparens sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam). Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam). A magyar államcímer története (falikép). Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép). A középkori társadalom (falikép). Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. osztályos történelem tanításához. Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához. 11. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Chatterbox 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, - New Project 1., 2. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta). szemléltető képsor). - Videokazetták: - Project English 1., 2., 3. (tankönyv, Muzzy in Godoland munkafüzet, hangkazetta, tesztek, Muzzy Comes Back videokazetta, munkafüzet Window on Britain videokazettához). Guide to Britain

6 - CD-ROM: Mano angol 12. A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Deutsch für Dich I. (munkatankönyv, hangkazetta). - Deutschmobil 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta). - Tematikus képek. - Erős ige ragozása (falitabló). - Büderchen komm tanz mit mir - Időbeli, módbeli segédigék (falitabló). (hangkazetta, daloskönyv). - A személyes névmás (falitabló). - Schulbus I. (munkatankönyv, - Az elöljárószó (falitabló). hangkazetta). - A melléknév ragozása (falitabló). - ABC kártya (betűkártyák). - A személyes névmás ragozása - A névelő (falitabló). (falitabló). - Gyenge ige ragozása (falitabló) - A főnév ragozása (falitabló). - Ping Pong I. (tankönyv, munkafüzet, hagkazetta). - Deutschmobil II. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta). - A névelő (falitabló) - A birtokos névmás (falitabló). - A főnév szótári alakjai (falitabló). - A melléknév ragozása (falitabló). - Időbeli, módbeli segédigék (falitabló). - Németország (falitérkép). 13. Az orosz nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Betűkártyák. - Tematikus képek. - Szókártyák. - Hangkazetták. - Nyelvtani táblázatok. 14. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Táblai körző fa (2 - Lineáris függvény (falikép). - Táblai vonalzó os fából (5 - Másodfokú függvény (falikép). - Táblai vonalzó os fából (5 - Abszolútérték függvény (falikép). - Táblai szögmérő fából (5 - Mértékegységek (falikép). - Méterrúd fából (5 - Területszámítások (falikép). - Összerakható m 3 (5 - Kocka, téglatest (testek). - Alaphálók, alapábrák (2 - Űrmérték sorozat. - Nagy matematikusok arcképei (5 - Szétszedhető dm 3 - Sík és mértani modellezőkészlet (2 - Tükrözés (falikép). - Terület és kerületszámítások (falikép). - Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítőfólia). - Négyszögek, kerülete, területe (falikép). - Helyiérték táblázat (írásvetítőfólia) - A kör kerülete, területe (falikép). - Oszthatósági szabályok (falikép). - Szögpárok (falikép). - Százalékszámítás (falikép). - Hasábok (falikép). - Kétkaros mérleg és súlysorozat. - Eltolás (falikép). - Hatványozás azonosságai (falikép). - Pitagorasz-tétele (falikép). - Halmazok (falikép). - Az egyenes körkúp, gúla (falikép). - Derékszögű koordinátarendszer - Az egyenes henger, gömb (falikép). (írásvetítőfólia). - Műanyag henger.

7 - Műanyag kúp. - Műanyag gúla. - Műanyag hatszög alapú hasáb. - Műanyag ötszög alapú hasáb. - Testek felszíne, térfogata (falikép). - Algoritmus folyamatábra (falikép). 15. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Pentium típusú számítógép (15 A számítógép belső felépítése - Monitor (SVGA) (15 (IBM - 02) - Billentyűzet (15 Az input-output eszközök - Egér (15 csatlakoztatása - CD meghajtó 40x (3 db) A billentyűzet. - Hangkártya + hangfal (3 - Alapvető programok: - Projektor (1 WINDOWS 98 vagy Modem MR 56 SVS-EX 2 (1 OFFICE 97 vagy Tintasugaras nyomtató (1 Szoftver az INTERNET - Falitablók: hálózatban való működtetéséhez. 16. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Terepasztal. - A Föld forgása és keringése (falikép) osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához. - Afrika domborzata és vizei (falitérkép) osztályos írásvetítőfólia-sorozat a környezetismeret és a földrajz - Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép). tanításához. - Afrika domborzata (falitérkép). - Kőzetgyűjtemény. - Ausztrália és Új-Zéland domborzata osztályos táblai vaktérképsorozat. (falitérkép). - Hőmérő (15 - Észak-Amerika, Dél-Amerika - Iránytű (15 domborzata és vizei (falitérkép). - Térképjelek. - Ázsia domborzata és vizei (falitérkép). - Magyarország térképe (falitérkép). - Európa domborzata és vizei - A Föld éghajlata (falikép). (falitérkép). - A Föld természetes növényzete - Európa országai (falitérkép). (falikép). - Észak-Európa (falitérkép). - A Föld domborzata (falitérkép). - Kelet-Európa (falitérkép). - Földgömb (10 - Ázsia domborzata (falitérkép). - Tellúrium. - Közép Európa (falitérkép). - A Föld felszíne (dombortérkép). - A Kárpát-medence domborzata és - A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falitérkép). vizei (falitérkép). 17. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök. - Írásvetítőfólia-sorozat (fizika Mágneses készlet (komplett). osztály). - A naprendszer (tabló). - Mágneses rúdpár fatokban. - Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz 10 - Táblai mágnes 25 mm-es. - Fényből áram (videokazetta). - Mikolacső (10 - Részecskemodell (videokazetta). - Mechanikai eszközkészlet - Fizikusok arcképcsarnoka (falikép (tanulókísérleti eszköz 10 sorozat). - Nyomás, súrlódás vizsgálatára - SI mértéktáblázat (falikép). alkalmas eszközkészlet (25

8 - Rugós erőmérő (25 - Kétkarú emelő (5 - Karos mérleg, súlysorozattal (5 - Hőmérő. - Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet (1 - Kétütemű motorminta (1 - Négyütemű motorminta (1 - Áramátalakító (1 - Csengőreduktor (1 - Dugaszos ellenállásszekrény (1 - Generátor minta (1 - Elektromotor és generátor (4 - Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) (1 - Transzformátor modell (2 - Mérőműszer (Voltax) (25 - Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására (25 - Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet (25 - Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) (2 - Prizmatartó (1 - Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára ( A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Biológiai egységcsomag. - Róka (oktatótábla). - Bonctű. - Szarvas v. őzagancs. - Csíráztató. - Hazai füves területek legjellemzőbb - Diapozitívek az 5-8. osztályos biológia élőlényei (oktatótábla). tanításához. - Görény (oktatótábla). - Kézi nagyító (15 - Sáska (oktatótábla). - Metszettároló. - Ürge (oktatótábla). - Mikroszkópizáló. - Varjú (oktatótábla). - Lámpa. - Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei - Mikroszkóp. (oktatótábla). - Szilvafa virága (modell). - Hal (csontváz). - Burgonya virága (modell). - Béka (csontváz). - Almafa (oktatótábla). - Rák testfelépítése (oktatótábla). - Rovarok (oktatótábla). - Fürge gyík (csontváz). - Lepkék (oktatótábla). - Nemzeti parkjaink (falitérkép). - Sertés koponya. - Falitablók: - Juh koponya. A sejtmagnélküli egysejtűek - Madár csontváz. Szivacsok, csalánozók - Emlős csontváz. Gyűrűsférgek - Fogtípusok. Puhatestűek - Lábtípusok. Ízeltlábúak - Szarvasmarha (oktatótábla). Gerincesek - Házityúk (oktatótábla). Moszatok, zuzmók, mohák, - Erdők legjellemzőbb élőlényei harasztok (oktatótábla). Nyitvatermők - Fenyő (oktatótábla). Zárvatermők - Erdei pajzsika (oktatótábla). A lomblevél működése - Kocsányos tölgy virága (oktatótábla). A virág és virágzat - Ehető és mérgező gombák Termések, terméstípusok (oktatótáblák). Fásszár keresztmetszete - Keresztes pók (oktatótábla). Egyszikű szár keresztmetszete - Mókus (oktatótábla). - Az emberi bőr (bőrmetszet). - Sün (oktatótábla). - Emberi csontváz. - Szarka (oktatótábla). - Csípőcsont. - Sertés koponya. - Csövescsont.

9 - Koponya. - Emberi torzó. - Lapos és csöves csont metszete. - Emberi nyelv fogakkal (modell). - Légzés (oktatótábla). - Szív-modell. - Vese (metszet). - Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla). - Szem (modell). - Hallás és egyensúly szerv (modell). - Emberi fejmetszet. - Fül (modell). 19. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Videofilmek: Vigyázz a gyógyszerekkel Az élelem Járvány, avagy a gyermek Alapvető élelmiszerek kábítószer, alkohol Az izmok és a mozgás Ép testben ép lélek A dohányzás és az egészség Az emberi szervezet reprodukciós rendszere 20. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Kémcső (50 Közömbösítés - Főzőpohár (25 Redukció a redukáló sorban - Óraüveg (10 Peptidkötés - Borszeszégő (10 - Videokazetták: - Kémcsőfogó (10 Ismeretlen ismerős a víz - Vasháromláb (8 Kincsek a homokban és a - Azbesztháló (8 bányákban - Vízbontó készülék (1 A fémek általános jellemzése - Kalotta molekulamodell (1 garnitúra). A víz - Pálcika modell (1 garnitúra). Az élet elemei - Mágneses atommodell (1 garnitúra). Levegő, tenger, kőzet - Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (3 Atom és molekula A víz egy csodálatos - Falitáblók: nyersanyag Atomok elektronvonzó A konyhasó képessége Tűzijátéktól a házépítésig Fémek jellemerősségi sora A magyar ezüst, az alumínium Periodusos rendszer Az év féme a vas Elektronhéjak kiépülése Lidércfény és nitrátos vizek - Oktatótáblák: Kénsav a felhőből és a gyárból Fémek reakciói vízzel Szabadon és kötve Fémek reakciói savval Atom és molekula Sav-bázis reakció - Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához (1 21. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Pianíno. Tánctípusok. - A kerettantervben szereplő Jeles napok népszokásai. zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen. - Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök. - Videofilmek: 22. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:

10 - Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák. - Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz. - Táblai körző (fém hegyű) os táblai vonalzó os táblai vonalzó cm-es táblai vonalzó. - Táblai szögmérő. - Műanyag, átlátszó kocka, tégla. - Demonstrációs testek (fa). - Diapozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotásokról (1-1 - Videofilmek: Képzőművészet a honfoglalás idején A román stílus A gótika Reneszánsz XIX. század művészete XX. század művészete Pásztorkodás a Hortobágyon Testbeszéd, gesztus 23. A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: - Fareszelő lapos 25x200 (15 - Kézi fúró (amerikáner) (4 - Fareszelő gömbölyű 10x200 (15 - Lemezvágó olló (10 - Fareszelő félgömbölyű 25x200 (15 - Faliképek a fa megmunkálásáról (5 - Vasreszelő lapos 25x200 (15 - Szerelő készlet, gépelemek tanításához - Vasreszelő gömbölyű 10x200 (15 (4 - Vasreszelő félgömbölyű 25x200 (15 - Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 - Laposfogó (10 - Asztali fúrógép (állványos) (1 - Kalapács dekás (15 - Asztali körfűrész (1 - Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó (15- - A gépek (falitabló) ( Kerékpár (1 - Fafűrész (illesztő), vasfűrész ( KRESZ -táblák (oktató táblák) (1-1 - Lyukfűrész (10 - LEGO-DACTA építőkészlet (4 24. A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök:

11 - Ugródomb (1 - Magasugrómérce fém (1 pár). - Magasugróléc (1 - Maroklabda (10 - Súlygolyó 3 kg (1 - Súlygolyó 4 kg (1 - Tornaszekrény (1 - Gyűrű (1 - Gerenda (1 - Dobbantó (1 - Tornazsámoly (4 - Medicinlabdák (20 - Ugráló kötél (20 - Kézi súlyzók (10 - Mászókötél (5 - Kosárlabda (15 - Kézilabda (5 Focilabda (5

VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék

VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék 1 Tartalomjegyzék VIII. Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék...1 1. A Központi Iskola Eszköz- és felszerelési jegyzéke... 3 2. Az Arany János Tagiskola

Részletesebben

NAGYOROSZI BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAGYOROSZI BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGYOROSZI BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B E V E Z E T Ő NAGYOROSZI BORSOSBERÉNY ÉS HORPÁCS KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETEI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ 1990. ÉVI LXV.

Részletesebben

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁSZKARAJENŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM Azokért élünk,akiket szeretünk, azokért akik igaznak tartanak. A jövőnknek élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk / Gróf Széchenyi

Részletesebben

Intézményi Egységkód:103010

Intézményi Egységkód:103010 MUNKATERV a 2014/2015-ös tanévre Az iskolai munkatervet 2014. augusztus 29-én a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta munkaközösség vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető

Részletesebben

A P e d a g ó g i a i P r o g r a m M E L L É K L E T E I

A P e d a g ó g i a i P r o g r a m M E L L É K L E T E I 1. számú melléklet:...2 Sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programja... 2 A hallássérült tanulók fejlesztését segítő program... 2 Gyengén

Részletesebben

1. sz. melléklet. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

1. sz. melléklet. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 1. sz. melléklet A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Tanulásban akadályozottak általános iskolája Magyar nyelvtan és irodalom Alsó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Halászi

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Halászi PEDAGÓGIAI PROGRAM Szent Márton Általános Iskola OM 030645 Halászi 2008. Szent Márton Általános Iskola 2 Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. PRAEAMBULUM...5 II. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TELJESÍTÉSÉNEK SZEMÉLYI,

Részletesebben

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. 1. Alsó tagozat 1.1. Magyar nyelv

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014/2015-ÖS TANÉV

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014/2015-ÖS TANÉV PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014/2015-ÖS TANÉV Az iskola kódja: 031197 Az iskola címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.,Telefon: 52/ 531-867 www.csokonaigimnazium.hu

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Készítette: Maróti Antalné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Kny osztály. C osztály. magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály kód: 06. általános tantervű csoport igazolt sportolóknak kód: 04.

Kny osztály. C osztály. magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály kód: 06. általános tantervű csoport igazolt sportolóknak kód: 04. PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015/2016-OS TANÉV Az iskola kódja: 031197 Az iskola címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.,Telefon: 52/ 531-867 www.csokonaigimnazium.hu

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak. Középiskolásoknak

Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak. Középiskolásoknak ANK ÖNYVKIADÓ Tartalom Környezet- és természetismeret, hon- és népismeret Környezetismeret Természetismeret Hon- és népismeret Földrajz Általános iskolásoknak SNI tanulóknak Középiskolásoknak Szakiskolásoknak

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTERAKTÍV TANÁRI OKTATÓANYAG

ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTERAKTÍV TANÁRI OKTATÓANYAG FÖLDRAJZ interaktív ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTERAKTÍV TANÁRI OKTATÓANYAG Felhasználóbarát program A CD-k kezelése különösebb informatikai ismereteket nem igényel. Teljes földrajzi interaktív tanári okatóanyag

Részletesebben

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Összetett óraterv Tanítási hetek száma: 37. Évi összóraszám: 1.o. 56 ó (18 ó) 2.o. 55 ó (18 ó ) 3.o. 74 ó ( 37 ó ) 4.o. 55 ó ( 18 ó ) Ebből 80 % a kerettantervben

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

Stiefel Eurocart Kft. TÁMOP-3.1.4-12 "Innovatív iskolák fejlesztése" pályázat

Stiefel Eurocart Kft. TÁMOP-3.1.4-12 Innovatív iskolák fejlesztése pályázat Stiefel Eurocart Kft. TÁMOP-3.1.4-12 "Innovatív iskolák fejlesztése" pályázat 1155 Budapest, Kolozsvár u. 13. Tel: 06(1)4152010 Fax: 06(1)4147080 e-mail: iskola@stiefel.hu www.taneszkoz.unas.hu Ajánlott

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Általános iskolai évfolyamok esti rendszerű oktatása számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája A 2013. szeptember 1-jétől érvényes, jóváhagyott pedagógiai programhoz kapcsolódik, az óratervek

Részletesebben

A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA

A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A 7-8. OSZÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM ÓRATERVE, FELKÉSZÍTÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA A képzési idő: 500 óra 100 nap 20 hét 5 hónap A modul megnevezése óraszám elmélet gyakorlat Magyar nyelv

Részletesebben