J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának és Képviselő-testületének július 16. (kedd) 13:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből: Bethlen Farkas Marschall Márk Takács István Grauszmann György Heincz Sándor Lukácsné dr. Karácsonyi Zsuzsanna Jelen vannak a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból: Grauszmann György Takács István Lukácsné dr. Karácsonyi Zsuzsanna Hiányzók a Képviselő-testületből: Greff Katalin Hiányzók a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból: Ladányi Károly Meghívottak: dr. Papp Lajos Gáspár János és könyvelője dr. Nagy Mariann polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő PTB elnök PTB tag PTB tag képviselő PTB külső tag kérelmező ügyvéd Hivatal részéről: Oroszi Beáta jegyző Somogyi Pál műsz. csop.vez Törökné Varga Krisztina pü-i. csop. vez. Jegyzőkönyvvezető: Gólya István 1 jegyzői referens

2 Verőce Község e 2621 Verőce, Árpád út Tel: 27 / Fax: 27 / Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága július 16- én (Kedd) órai kezdettel Közös Nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helyszíne: i Hivatal Tárgyalóterme ( 2621 Verőce, Árpád út 40.) Napirendi pontok 1. A 049/1 és a 051 hrsz-ú területek ingatlan vételi ajánlatának ismételt megtárgyalása Előterjesztő: Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Meghívott: dr. Papp Lajos 2. Javaslat önkormányzati nonprofit gazdasági társaság (Kft.) alapítására Előterjesztő: Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Meghívottak: Gáspár János, és a könyvelését végző vállalkozó dr. Nagy Marianna 3. Vis maior pályázat benyújtása a júniusi dunai árhullám védekezési kiadásaira Előterjesztő: polgármester Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4. A védőnő helyettesítésére kiírt pályázat elbírálása Előterjesztő:polgármester Verőce, július 11. Bethlen Farkas sk. polgármester 2

3 -----Napirend előtti hozzászólások----- Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, a Jegyző Asszonyt, és megjelent vendégeket, a július 16-ra meghirdetett Képviselőtestületi és Pénzügyi Bizottság együttes ülésén. Megállapítja, hogy a KT és a PTB is határozatképes. Érdeklődik, hogy van-e valami észrevétel és javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban. Grauszmann György PTB Elnök felkéri Bethlen Farkas polgármester urat, hogy vezesse le az együttes ülést. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a napirendi pontok sorrendjét, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 55/2013. (07.16.) határozata Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága változtatás nélkül elfogadja a napirendi pontok sorrendjét. PTB elnök Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a napirendi pontok sorrendjét, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2013. (07.16.) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy változtatás nélkül elfogadja a napirendi pontok sorrendjét Napirendi pont----- A 049/1 és a 051 hrsz-ú területek ingatlan vételi ajánlatának ismételt megtárgyalása A naprend újratárgyalására az ő kezdeményezésére került sor. Az értékesítés nem lehet ellentétes az önkormányzat érdekeivel, lévén egy mocsaras, elhanyagolt, ezáltal erősen bokros-fás területről van szó. Nem érti a testület hozzáállását, véleménye szerint hosszú távon sem érdek a megtartása. Kiegészíti továbbá az előterjesztést azzal, hogy kimaradt a kérelemből a területet kettévágó 050 hrsz-ú ingatlan, mely egy árok. Kéri a Képviselő-testület, hogy amennyiben a terület értékesítésére kerülne a sor, ezt is vegyék bele, mert e nélkül nem lehetséges az ingatlan hasznosítása. Bézsenyi István (PTB külső tag) Ismerteti, hogy korábban mikor még képviselő volt nem támogatta a területértékesítést és inkább a vásárlást forszírozta, azonban ebben az esetben, hogy egy ilyen illusztris lakója lehet a községnek, mindenképpen javasolja a terület értékesítését. Ráadásul ezt a földrészt nem is hasznosítja az önkormányzat. 3

4 Takács István (PTB tag) Hozzáfűzi, hogy a napokban az alpolgármesterrel együtt megnézték a területet és ő is támogatja az eladást, de csak abban az esetben, ha ugyanilyen nagyságú területet vásárol az önkormányzat. Támogatja Takács István javaslatát, de hozzáfűzi, hogy csak valós dolgoknak megfelelően, ez alatt azt érti, hogy a területért befolyt pénzt ne egyből vásárlásra szánják, hanem egy kedvező ajánlat esetén vásároljanak belőle földet, vagy ingatlant. A jelenlegi területre már készítettet egy értékbecslést, amit a műszaki csoport ajánlott, és kiosztásra került az ülésen, ez ,- Ft + ÁFA összegért készült el, amit szintén el kell majd fogadnia a Képviselő- testületnek. Felkéri dr. Papp Lajost, hogy mondjon pár szót a terület igényéről. dr. Papp Lajos (meghívott) Röviden ismerteti úrral való első találkozásának történetét. Megismerkedésüket követően az Ima Magyarországért rendezvény helyszíne a Kárpát-haza temploma lett, melyet Bethlen Farkas polgármester úrral együtt szerveznek, és amit szeretne a jövőben is fenntartani. Pécsett már nem látja a jövőjét összeegyeztethetőnek, ezért kínálta magát ez a lehetőség. Véleménye szerint ahhoz, hogy ez jól működhessen, olyan helyre kell költözni, ahol el tudja látni a szervezéssel járó feladatokat, közel a helyszínhez. A másik ok a fia és az unokái. Együtt szeretnének olyan területet szerezni, amit megtartva eredeti állapotában, nevelő értékkel is bír. Megtanulni átmenni egy patakon, együtt élni a természettel. Marschall Márk (alpolgármester) Hozzáfűzi, hogy a felszólalás alatt megnézte az értékbecslést és a maga részéről a forgalmi árral egyetért, de a csökkentett tényezőkkel nem. Véleménye szerint a csökkentett érték nélküli árat fogadja el a testület. Heincz sándor (képviselő) Érdeklődik, hogy amennyiben a Képviselő- testület úgy dönt, hogy értékesíti a területet, akkor is ki kell-e írni versenytárgyalásra. Természetesen ezt minden esetben ki kell írni. Az ülést megelőző napon felkérte Jegyző Asszonyt, hogy készítse elő a versenytárgyalás kiírását. Kiosztásra kerül az értékbecslés, valamint a versenytárgyalási szabályzat tervezete. Érdeklődik van-e egyéb észrevétel. Észrevétel nem lévén, Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel a 049/1, 050 és a 051 hrsz-ú területek értékesítését, melyről a PTB 3 igen, 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 56/2013. (07.16.) határozata Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja a 049/1, 050 és a 051 hrsz-ú önkormányzati területeket. PTB elnök 4

5 Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel a PTB által elfogadott javaslatot, melyet követően 4 igen 2 ellene szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2013. (07.16.) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a verőcei 049/1, 050 és 051 hrsz-ú külterületi területek vételi ajánlatáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános versenytárgyalás útján értékesíteni kívánja a Verőce külterület 049/1 helyrajzi számú, rét művelési ágú, a Verőce külterület 050 helyrajzi számú, kivett árok művelési ágú, és a Verőce külterület 051 helyrajzi számú, erdő művelési ágú ingatlanok 1/1 arányú önkormányzati tulajdonát. Érdeklődik, hogy mekkora legyen a versenytárgyalásba feltűntetett ingatlanok becsült forgalmi értéke és mennyi időre, valamint hol jelenjen meg a versenytárgyalás. Oroszi Beáta (jegyző) Ismerteti a kiosztott tervezet tartalmi elemeit. Felhívja a képviselők figyelmét a versenytárgyalási szabályzat tervezetében azon pontokra, melyekben van változtatási lehetőség. Kiemeli, hogy a tervezet szerint a felhívás a Verőcei Tükörben és a verőcei honlapon jelenne meg 10 napos határidővel. Ez a legrövidebb intervallum, ennél hosszabb idő megállapítása lehetséges. Lukácsné dr. Karácsonyi Zsuzsanna (PTB tag) Már eleve a terület értékesítését sem támogatta, de véleménye szerint, ha már értékesítésre kerülnek az ingatlanok, akkor ne csak a Verőcei Tükörben jelenjen meg, hanem más környező újságban is, valamint legalább majd 3 hétig legyen elérhető a hirdetés. Támogatja a 30 napos kihirdetést a Képviselőkkel egyhangúan. Somogyi Pál (műsz. csop.vez.) Véleménye szerint olyan újságba hirdessen az önkormányzat, amit a környékben sokan olvasnak, így például a váci újságban. Érdeklődik, hogy amennyiben elolvasásra került a versenytárgyalási szabályzat és nincs egyéb kiegészítés mint, hogy 30 napra módosul a kihirdetés, megjelenik a váci újságban is akkor fogadják el azt. Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel a versenytárgyalási szabályzatot az alábbi kiegészítésekkel: 30 napra módosul a kihirdetés, és megjelenik a Váci Naplóban is, melyről a PTB 3 igen, 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 57/2013. (07.16.) határozata Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Verőce Község Önkormányzat Versenyeztetési Szabályzatát elfogadásra javasolja a 6.3. pont alábbi módosításával: 5

6 A pályázati felhívást a hivatal hirdető tábláján, az önkormányzat honlapján, valamint a helyi Verőcei Tükörben és a váci újságban (Váci Napló) 30 napra, legalább a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10. napon közzé kell tenni. PTB elnök Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel a PTB által elfogadott javaslatot, melyet követően 4 igen 2 ellene szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2013. (07.16.) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja Verőce Község Önkormányzat Versenyeztetési Szabályzatát azzal, hogy a szabályzat 6.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: A pályázati felhívást a hivatal hirdető tábláján, az önkormányzat honlapján, valamint a helyi Verőcei Tükörben és a váci újságban (Váci Napló) 30 napra, legalább a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10. napon közzé kell tenni. Verőce Község Önkormányzat Versenyeztetési Szabályzatát az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet függelékeként jegyez. Érdeklődik, hogy a versenytárgyalási felhívás, és a területek forgalmi értékének a megközelítőleg meghatározott 22 millió forintos vételi ár után, van-e egyéb észrevétel és javaslat, mert ha nincs akkor fogadják el egységesen a határozati javaslatot. Takács István (PTB tag) Arra kéri a polgármestert, hogy kerüljön bele, hogy a területért befolyt összeget új ingatlan vagy földrész vásárlására fordítja az önkormányzat. Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy 049/1, 050 és 051 hrsz-ú külterületi területekért befolyt összeget új ingatlan vagy földrész vásárlására fordítja az önkormányzat, melyről a PTB 3 igen, 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 58/2013. (07.16.) határozata Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja. (a szöveg megegyezik az alábbi 112/2013. (07.16) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel a PTB által elfogadott határozati javaslatot, melyet követően 4 igen 2 ellene szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 6

7 Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2013. (07.16.) határozata 1. Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a verőcei 049/1, 050 és a 051 hrsz-ú önkormányzati területek értékesítéshez elfogadja a váci ÉPSZAK Építőmesteri és Szakipari Szolgáltató Bt. által készített értékbecslést, melynek díjára Ft+Áfa összeget biztosít az általános tartalék terhére. 2. A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítésére az alábbi felhívás közzétételét rendeli el a hirdetőtáblán, Verőce község honlapján, valamint a helyi és váci újságban: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás útján együttes értékesítésre meghirdeti az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonait képező, Verőce külterület 049/1 hrsz-ú, m 2 nagyságú rét művelési ágú, a 050 hrsz-ú, 3644 m 2 nagyságú kivett árok megjelölésű, és a 051 hrsz-ú 8734 m 2 nagyságú erdő művelési ágú területet a következő feltételekkel: az ingatlanok becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár ,- Ft; közművesítve nincs; a pályázathoz ajánlati biztosítékot nem kell letenni; a nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 15 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára ( ); a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli; a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl; pályázók tudomásul veszik a magyar állam elővásárlási jogát. A pályázat beérkezési határideje: augusztus 21. (szerda) 12,00 óra Borítékbontás (külön értesítés nélkül): augusztus 21. (szerda) 14,00 óra Helye: a i Hivatal Tanácsterme, 2621 Verőce, Árpád u. 40. A pályázat a i Hivatal titkárságán adható le, zárt borítékban Pályázat a verőcei 049, 050 és 051 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhető: Telefon: (06) 27/ A Képviselő-testület a pályázatok elbírálásával Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi-és településfejlesztési Bizottságát bízza meg. 4. Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a verőcei 049/1, 050 és 051 hrsz-ú külterületi területekért befolyt összeget új ingatlan vagy földrész vásárlására fordítja. 5. Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat elfogadásával egyidejűleg az ugyanezen tárgyi ügyben hozott 94/2013. (06.27.) számú határozatát visszavonja. közzétételre jegyző, elbírálásra PTB értelem szerint 7

8 Napirendi pont----- Javaslat önkormányzati nonprofit gazdasági társaság (Kft.) alapítására dr. Nagy Marianna (önkormányzat ügyvédje) Ismerteti, a cégalapítással járó legfontosabb formai követelményeket és előírásokat. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy egy pénzügyi tervet kell majd készíteni ahhoz, hogy a cég bejegyzésre kerülhessen, és ebben a tervben kell eldöntetni, hogy a gépeket bérelni vagy vásárolni fogja az önkormányzati vállalkozás, illetve el kell dönteni hány százalékos tulajdonosa lesz a cég. Továbbá hozzáfűzi, hogy a javasolt Tiszta Magyarország cégnév nem fog tudni megvalósulni, mert már be van jegyezve. Marschall Márk (alpolgármester) Érdeklődik, hogy mikorra várható Gáspár János a jelenlegi szolgáltató, akivel a céget is létre akarják hozni. Tudomása szerint nem tud jönni, mert az egyik szemétszállítási autóját szerelik. Lukácsné dr. Karácsonyi Zsuzsanna (PTB tag) Véleménye szerint viszont ebben az esetben nehéz lesz bármilyen kérdésben is dönteni, hiszen szinte mindegyik kérdés érinti a személyét. Úgy gondolja, hogy az elvekről és az eljárásokról dönthet a Képviselő- testület, és szerinet ez egy nagy lehetőség a község számára. Lukácsné dr. Karácsonyi Zsuzsanna (PTB tag) Érdeklődik, hogy telephelyet nem kell-e biztosítani. Tudomása szerint Bernecebarátiban van a jelenlegi telephely, de amennyiben a most kiírásra kerülő hulladékkezelési és szállítási pályázaton lesz lehetőség új telephely létrehozására, akkor pályázni fogak rá. Oroszi Beáta (jegyző) Felhívja a képviselők figyelmét, hogy korábban kiküldésre került tájékoztatóban is szerepelt, hogy január 01-től csak azok a cégek végezhetnek hulladékszállítási tevékenységet, akiknek hulladékgazdálkodási és hulladék közszolgáltatási engedélye van. Hozzáfűzi, hogy a korábbi határozat, mely szerint létrehoz egy kft-t szemétszállítás ügyében az önkormányzat az azért nem jött létre, mert nem írta alá az elfogadó nyilatkozatot Gáspár úr. Miután eddig semmi pozitív elmozdulás nem történt az ügyben, meg kellene bízni egy vállalkozást, aki elkészíti az üzleti tervet. Továbbá kiegészíti, hogy nonprofit vállalkozás esetében kötelező könyvvizsgáló alkalmazása. Beszélt a jelenlegi könyvvizsgálókkal, hogy vállalnák-e ezt a feladatot, ők ,- Ft +ÁFA költségért plusz bevételektől függőn százalékos arányban látnák el ezt a munkakört. Somogyi Pál (műsz. csop.vez.) Azt javasolja, hogy most mindenképpen döntsön a Képviselő- testület a vállalkozás ügyvezetőjéről és induljon el a folyamat decemberéig úgyis bármikor lemondhat, és változtathatva lehet a személye, de a legfontosabb, hogy megalakuljon a cég. Grauszmann György (PTB elnök) A cég megalakulása esetén az önkormányzat adna ,-Ft-ot, és Gáspár János jelenlegi szolgáltató adná a megalakuláshoz szükséges összeg másik felét apportban. 8

9 Bézsenyi István (PTB külső tag) Az előterjesztésben 569 db 80 literes edényzetet ajánl fel ,- Ft értékben apportként. Véleménye szerint ezt 120 literesben ki kell javítani, illetve hozzáfűzi, hogy tudomása szerint Gáspár János intézi az engedélyek beszerzését. Somogyi Pál (műsz. csop.vez.) Szerinte miután semmilyen lépés nem történt ez ügyben az összes írat itt fog maradni, és végül az önkormányzatnak kell majd beszereznie az engedélyeket és a szükséges dokumentumokat az utolsó pillanatban. Kéri, hogy az önkormányzat bízzon meg egy hatósági közvetítőt ezzel a feladattal. Oroszi Beáta (jegyző) Egyetért kollégájával, sajnos több példa is volt már arra, hogy olyan feladatot kellett végrehajtani a köztisztviselőknek, amihez sem végzettségük, sem pedig szaktudásuk nincs. A jelenlegi feladat súlyára tekintettel kéri egy keretösszeg meghatározását hatósági közvetítő megbízására, így az esetleges felelősségre vonás is egyértelmű. Heincz Sándor Képviselő úr elhagyja a termet 14:55-kor. Javaslata, hogy változtassák meg, a határozati javaslatban a Tiszta Magyarországot, Tiszta Vidékre és a negyedik pontjában szereplő név Gáspár János legyen. dr. Nagy Marianna (meghívott ügyvéd) Felhívja a Képviselők figyelmét, hogy mielőtt döntenek tisztázni kell, hogy hány százalékos tulajdonos kell, hogy legyen az önkormányzat az alakuló cégnél. Tudomása szerint 51 százalékosnak kell lennie. Javaslata, hogy a határozatban akkor azt fogadják el, hogy Gáspár János legyen az ügyvezető, millió forintot különítsen el az önkormányzat, a Tiszta Magyarországot, Tiszta Vidékre módosítja a nevet, felkér egy vállalkozást az üzleti terv elkészítésére, és a 120 literes kukát tesznek be apportként. Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 59/2013. (07.16.) határozata Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja. (a szöveg megegyezik az alábbi 113/2013. (07.16) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel az általa módosított határozati javaslatot, melyet követően egyhangúan 5 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 9

10 Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. a hulladék-begyűjtési közszolgáltatási feladatainak saját területen és más községekben történő - ellátása végett, az Önkormányzat 51% arányú tulajdoni hányada mellett, Gáspár Jánossal (születési hely és idő: Budapest, , anyja neve: Gáspár Mária, lakcíme: 2639 Bernecebaráti, Jókai út 4.) együtt megalapítja a Tiszta Vidékért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot Ft alaptőkével. 2. az önkormányzat 51% arányú üzletrészét ,-Ft pénzbeli hozzájárulásként állapítja meg, míg Gáspár János 49% arányú üzletrésze teljes egészében - a mellékelt lista szerinti - apport. 3. a Kft. székhelyeként a 2621 Verőce, Árpád út 40. önkormányzati tulajdonú ingatlant határozza meg, míg telephelyeként 2639 Bernecebaráti, belterület 522/4 hrsz. alatt található ingatlant. 4. a Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetőjének határozott időtartamra, december 31. napjáig Gáspár Jánost (születési hely és idő: Budapest, , anyja neve: Gáspár Mária, lakcíme: 2639 Bernecebaráti, Jókai út 4.) választja meg, aki megbízását december 31. napjáig megbízási jogviszony alapján havi ,-Ft megbízási díj fejében látja el. 5. hozzájárul ahhoz, hogy a Nonprofit Kft. bérelje Gáspár Jánostól a teljes gépállományát, tárgyi eszközökkel együtt, azzal, hogy a tényleges bérleti jogviszony részletes feltételeit szeptember 15. napjáig kell kidolgozni. A bérleti szerződés részletes feltételeinek a kidolgozása kapcsán megbízza a t a tárgyalások lefolytatására. 6. a Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai közé - Grauszmann Györgyöt (Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke) és Takács István (képviselőt) választja meg, a Felügyelő Bizottság első elnökévé pedig Bethlen Farkast, Verőce ét. 7. a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. üzleti tervének kidolgozására, a működéséhez szükséges engedélyek beszerzésére hatósági közvetítő megbízására, valamint az alapításának forrására elkülönít ,- Ft-ot, melyet az általános tartaléka terhére biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy fenti feladatok végrehajtására a legjobb ajánlattevőt kiválassza, velük a szerződést megkösse, és az alapítás költségeire kötelezettséget vállaljon a keretösszeg erejéig. 8. felhatalmazza a polgármestert a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. alapításához szükséges okmányok, dokumentumok aláírására, és felkéri, hogy a cégbírósági bejegyeztetéséről gondoskodjon. 9. a Nonprofit Kft. fő tevékenységi köreként a 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése határozza meg, egyéb tevékenységei körökként pedig az alábbiakat kívánja felvenni: 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3832 Hulladék újrahasznosítása 4211 Út, autópálya építése 4213 Híd, alagút építése Vízi létesítmény építése 4941 Közúti áruszállítás 5210 Raktározás, tárolás 8130 Zöldterület-kezelés 10. jelen döntés meghozatalával egyidejűleg a Javaslat önkormányzati gazdasági társaság (Kft.) alapítására tárgyban elfogadott 77/2013. (05.14.) és a 87/2013. ( )számú határozatait visszavonja.

11 2013. július 31. (a 4., 5., és 10. pont esetében) értelem szerint Oroszi Beáta (jegyző) Felkéri, hogy szavazzanak arról is, hogy amennyiben Bethlen Farkas polgármester nem lehet tagja a Felügyelő Bizottságnak, akkor Marschall Márk alpolgármester vegye át helyette ezt a feladatkört. Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel, hogy amennyiben személye nem lehet Felügyelő Bizottsági tag, akkor ezt a feladatkört Marschall Márk alpolgármester lássa el, melyet követően egyhangúan 5 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft cégbejegyzése akadályba ütközik azzal, hogy Bethlen Farkas úr a Felügyelő Bizottság tagja akkor, az összeférhetetlenségre tekintettel a Felügyelő Bizottság első elnökévé Marschall Márk alpolgármestert választja meg Napirendi pont----- Vis maior pályázat benyújtása a júniusi dunai árhullám védekezési kiadásaira Somogyi Pál (műsz. csop.vez.) Ismerteti az előterjesztést és kiegészíti, hogy a pályázat teljes költsége ,- Ft, aminek az önrésze ,- Ft. Arra kéri a képviselő- testületet, hogy ezzel az összeggel fogadják el a határozati javaslatot. Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel az összegekkel kiegészített határozati javaslatot, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 60/2013. (07.16.) határozata Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja. (a szöveg megegyezik az alábbi 115/2013. (07.16) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel a számszakilag módosított határozati javaslatot, melyet követően egyhangúan 5 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 11

12 Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 1. Támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz vis maior esemény miatt. A vis maior esemény megnevezése: A 2013 júniusában, a Dunán levonuló rendkívüli árhullám elleni védekezés. 2. Az Önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 3. A képviselő - testület a 10% saját forrás összegét, ,- Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja. A káresemény forrásösszetétele: Megnevezés saját forrás (biztosítás nélkül) egyéb forrás vis maior igény Források összesen: Árvízi védekezés ,- Ft 0,- Ft ,- Ft ,- Ft 4. Az Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 5. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Végrehajtást végzi:, pénzügyi és műszaki csoport Bethlen Farkas polgármester úr bezárja a PTB ülést június :05 Oroszi Beáta (jegyző) Ismerteti az előterjesztést Napirendi pont----- A védőnő helyettesítésére kiírt pályázat elbírálása Érdeklődik, hogy van-e egyéb észrevétel és javaslat napirendi ponttal kapcsolatban. Bethlen Farkas polgármester úr, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet követően egyhangúan 5 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 12

13 Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2013. ( ) határozata Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. Molnár Erikát augusztus 5. napjától kezdődően meghatározott időre, legkésőbb június 19. napjáig Lécz Izabella védőnő helyettesítésére a gyermeke gondozására kapott fizetés nélküli szabadsága idejére kinevezi védőnőnek. 2. Demjén Annát augusztus 5. napjától kezdődően meghatározott időre, augusztus 4. napjáig Villányi-Papp Andrea védőnő helyettesítésére, a fizetés nélküli szabadsága idejére kinevezi védőnőnek. 3. A védőnők illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg. Felkéri a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére augusztus 15. Több hozzászólás nem lévén a Úr bezárja az ülést július :10. Kmf... Bethlen Farkas. Oroszi Beáta Jegyző 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29. (csütörtök) 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Művelődési Ház Termében (2621 Verőce, Árpád út 20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Verőcei Művelődési Ház díszterme (2621

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Verőce Község Önkormányzat Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság 2012. július 10. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 29. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának együttes ülésén 2014. február 4. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Pénzügyi Bizottságának együttes ülésén 2014. április 15. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Verőcei Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 24. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének 2013. október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött.

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött. 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. ikt.szám:.../2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 424 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. november 5. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Csaba Sárközi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 492 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 15 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének január 16-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének január 16-án megtartott nyílt üléséről Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 16-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2013. (I. 16.) Z 1 2/2013. (I. 16.) Z 1 Szám:

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 5. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/26/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 177/2015.(VII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Az újabb értékbecslés mely az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi - az irányadó bruttó vételárat 13 millió Ft-ban határozta meg.

Az újabb értékbecslés mely az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi - az irányadó bruttó vételárat 13 millió Ft-ban határozta meg. Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 16/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt.sz: 1785/2008 Véleményező Bizottság: PTB Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő -testületének Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Verőce Községi Önkormányzat Polgármesterének E L Ő T E R J E S Z T É S E a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

Verőce Községi Önkormányzat Polgármesterének E L Ő T E R J E S Z T É S E a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére Verőce Község Önkormányzata 2621. Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Községi Önkormányzat Polgármesterének E L Ő T E R J E S

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 1. Tel/Fax: 88/246-001 Email: kislod@invitel.hu Szám: K.108-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. február 6. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 47-5/2016. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben