Híradó. Emlékérem a SMOSZ-nak Márton Áron-emlékéremmel tüntette ki a Bethlen Gábor Alapítvány a SMOSZ-t (4. old.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó. Emlékérem a SMOSZ-nak Márton Áron-emlékéremmel tüntette ki a Bethlen Gábor Alapítvány a SMOSZ-t (4. old.)"

Átírás

1 Híradó XXIV. évf. 95. szám március A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja Ungerska Riksförbundets medlemstidning Emlékérem a SMOSZ-nak Márton Áron-emlékéremmel tüntette ki a Bethlen Gábor Alapítvány a SMOSZ-t (4. old.) Januári közgyûlés A SMOSZ-nak jelenleg 18 körzetben 35 tagegyesülete van, a taglétszám meghaladja az 5600-at (5. old.) Múlandóság. Patachich Csilla olajfestménye, József Attilacentenárium Attila-napkor, január 7-én kezdõdött meg hivatalosan a József Attila-emlékév (6. old.) A magyar néptánc A legfontosabb táncalkalmak az egész évben rendszeresen megrendezett táncok (14. old.)

2 2 HÍRADÓ Sverige är fantastiskt En kväll i mitten av 90-talet ringde två svenska tanter på min dörr i Stockholm. Av deras tjocka namnlistor att döma behövde de inte ödsla med sina argument när de ledde sitt upprop mot det planerade moskébygget i Stockholm. Katarina kraftstation skulle bli en muslimsk böneplats mitt i Stockholm! Och det var hög tid att agera! Eller ville jag kanske ha böneutrop från en minaret, också?! Tja, varför inte? Jag ser ingen skillnad på muslimska böneutrop och de kristna kyrkklockorna, som dessutom ringer utanför mitt fönster då jag är bakfull på söndagarna. Tanterna framhöll att kyrkklockorna är en del av det svenska kulturarvet sedan urminnes tider. I varje fall, kontrade jag, sedan den kristna kulturen importerades till Sverige från samma breddgrader som islam. Det mesta som svenskarna betraktar som helsvenskt har vi importerat från andra kulturer. Undantaget är hornen på vikingahjälmen. Men dessa har ju aldrig existerat i verkligheten annat än som fylleattribut på svenska hejaklackar. Inte ens det svenskaste av det svenska, de tre små kungabarnen som numera tultar runt kring Stureplan nattetid, är mer än 25 procent svenska (deras far är 50 procent svensk och deras mor är 100 procent utländsk). Under hela vår uppväxt har vi svenskar pumpats fulla med en uppfattning om att Sverige inte bara är fantastiskt utan också världsunikt: Den svenska modellen, folkhemmet, alliansfriheten, tv-monopolet och den svenska välfärden. Dessa oslagbara argument i en annars så kall och rå värld som befolkas av människor som inte förstår bättre eller helt enkelt har fel. Vi svenskar däremot, vi ska vara lyckliga som har fått växa upp i den svenska drömfabriken. Sverige och svenskarna är bäst! Så är det per definition. I dag har självgodheten jäst sig farligt pompös och den svenska folksjälen uppfylls till obehagligt stor del av en reaktionär nationalism. Med denna mycket tunga filt över Sverige blir intolerans och fientlighet mot sådant som inte är en naturlig del av den svenska modellen både kontraproduktiv och bakåtsträvande. Stefan Wahlberg Svédületes! Svensk-Ungerska möten var ett år fyllt av svensk-ungerska möten. Syftet var att de två ländernas goda relationer och Ungerns EU-inträde skulle ge nya möjligheter till ökat samarbete. Sverige genomförde därför en satsning för att stärka banden mellan länderna. År 2004 gick under namnet Svédületes! svéd magyar-randevú. Satsningen innebar samarbete inom fyra områden: På det politiska området var EUsamarbetet i fokus. Syftet med denna del av satsningen skulle leda till ökade kontakter mellan respektive myndigheter och tjänstemän. Flera svenska ministrar och parlamentsledamöter besökte under 2004 Ungern som ett led i Svédületes! Genom kulturevenemang och information ökades intresset för dagens Sverige. Dans, nycirkus, konst, design och olika barn- och ungdomsaktiviteter stod på programmet. Svenskarna tog också fram omfattande information om Sverige, på ungerska. I flera projekt med samhällsanknytning synliggjordes Hjälten och Offren Raoul Wallenberg och judarna i Budapest Sommaren 1944 skickades Raoul Wallenberg som representant för svenska utrikesdepartementet till Budapest med uppdraget att rädda ungerska judar som hade anknytning till Sverige. Hans räddningsaktion har gått till eftervärlden som en av de största humanitära räddningsinsatserna någonsin. Raoul Wallenberg sägs ha räddat inte mindre än judar. Men var detta möjligt? Raoul Wallenbergs räddningsaktioner är föremål för historikern Attila Lajos avhandling Hjälten och Offren som lades fram för disputation vid Växjö universitet den 12 mars. I sin avhandling undersöker Attila Lajos vad som egentligen hände kring den räddningsverksamhet som bedrevs i Budapest i slutet av andra världskriget. Attila Lajos diskuterar antisemitismen i Ungern, och han visar hur både den svenska och den ungerska utrikes- och inrikespolitiken mot slutet av kriget anpassades till en situation där de allierade troligen skulle komma att segra och bestämma villkoren efter kriget. Det också andra viktiga frågor, som till exempel jämställdhet, barnens rätt och hållbar utveckling. Näringsfrämjande aktiviteter som seminarier inom miljöteknik, bioteknik, kommersialisering av uppfinningar samt Handels- och kunskapsdagar anordnades. Samtliga arrangemang/möten hade ett och samma syfte, nämligen att mellan ungerska och svenska företag och näringslivsorganisationer arrangeras med förhoppningen att nya ömsesidiga affärsmöjligheter skapas. Regionalt samarbete intensifierades under Tre svenska län, Värmland, Västernorrland och Örebro, stärkte sitt redan goda samarbete med ungerska vänregionerna Heves, Somogy, Nógrád. Evenemang med fokus på turism, entreprenörskap och gastronomi anordnades i samband med särskilda Sverigedagar i regionerna. Under hösten fördjupades även kontakterna mellan Stockolmsregionen och Budapest i en rad spännande aktiviteter. var framför allt denna anpassning som skapade de nödvändiga förutsättningarna för lyckade räddningsaktioner i Budapest. Även vissa ungerska och tyska nazister i Budapest försökte anpassa sig till denna kommande situation och samverka kring räddningsaktionerna. Csilla Patachich: Friheten; olja, 1998.

3 HÍRADÓ 3 Márton Áron-emlékérem a SMOSZ-nak Tartalom Gajzágó Vilmos felvétele. Márton Áron Emlékérmet nyújtott át Stockholmban a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének (SMOSZ) dr. Bakos István, a budapesti Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az érmet a SMOSZ nevében Bihari Szabolcs elnök vette át. Az alapítvány 1988-tól kiosztott kitüntetésében a SMOSZ a svédországi magyarok három évtizedes szolgálata, a svédországi diaszpóra lelki és kulturális gondozása, valamint a szovjet diktatúra alatt a Kárpátmedencei magyarok segélyezésében végzett munkája alapján részesült. A hivatalos díjkiosztásra már tavaly õsszel sor került a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, amelynek során a Bethlen Gábor Alapítvány átadta a Bethlen Gábor-, valamint a Tamási Áron-díjakat is. Márton Áron Emlékérmet kapott 2004-re, a SMOSZ-on kívül, a Krakkói Nemzetközi Kulturális Központ és Wurst Erzsébet ausztriai oktatásszervezõ is. Az ünnepségen a SMOSZ munkáját dr. Deák Ernõ történész, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének, valamint a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke laudációban méltatta, amelybõl a Híradó decemberi számában közöltünk részleteket, s amely elhangzott a SMOSZ 30 éves jubileumának gálaestjén is. Dr. Deák Ernõ kihangsúlyozta méltatásában a SMOSZ eredményes és jövõbe mutató munkáját, s hogy a svédországi magyarok nyugat-európai méretekben példát mutattak és mutatnak. A SMOSZ képviselõi a novemberi díjátadáson nem tudtak részt venni, ugyanis akkor éppen javában folyt itthon a 30 éves jubileumi ünnepségek szervezése, így dr. Bakos István személyesen hozta el az emlékérmet Stockholmba. A kitüntetés átnyújtására így végül is a stockholmi Magyar Házban, a SMOSZ közgyûlését követõ estén került sor. A szentéletû erdélyi püspök élete példájára emlékeztetõ érmet, Szervátiusz Tibor alkotását, olyan személyeknek és intézményeknek ítéli oda a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma, amelyek a keresztény magyarság szolgálatában kiemelkedõ munkát végeznek. 4 Jüretics István 4 SMOSZ-nyilatkozat 5 Egy év hullámvasúton éve született József Attila 10 Üzenem Adakozók listája 14 A magyar néptánc 16 Portré: Patachich Csilla Következõ számunk lapzártája május 10. E számunkat Patachich Csilla munkái illusztrálják. 7 Egyesületi beszámolók 13 Hírvilág 15 Levelesláda Híradó FELELÕS KIADÓ: Bihari Szabolcs SZERKESZTÕ: Újvári Tünde POSTACÍM: Híradó, c/o Újvári Tünde, Granbacksvägen 8A, Ekerö TELEFON/FAX: E-POSTACÍM: HONLAP: MEGJELENIK: negyedévenként PÉLDÁNYSZÁM: 2000 NYOMDA: Gjutarbackens Tryckeri, Söderhamn ISSN: A névvel aláírt cikkek tartalmáért szerzõjük felel. Beküldött leveleket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza. A szerkesztõség fenntartja magának a változtatás és a rövidítés jogát. Kiadja a SMOSZ. A Híradót a tagdíjat fizetõ egyesületi tagok kapják. Az újságra elõfizetni nem lehet. Az 1976-ban megalakult Svédországi Magyarok Országos Szövetsége a svédországi magyarság civil társadalmi egyesületeinek országos szervezete. Az Országos Szövetség a magyarság közös érdekeit támogatja, ügyes-bajos dolgait intézi, valamint ellátja a tagegyesületeket a magyarságot érintõ információkkal. POSTACSEKKSZÁMLÁK: pg gyûjtõszámla; pg Duna-tv

4 4 HÍRADÓ Jüretics István Elnökünk, Jüretics István titokban ünnepelte 70. születésnapját. Pedig hetvenkedhetett volna, mivel korát nyugodtan letagadhatná jó erõben van! Kívánjuk, hogy még sok-sok mozgalmas, és kitûnõ egészségben eltöltött, boldog évet éljen. írtuk volt a Híradó szeptemberi számában. Sajnos, jókívánságaink nem teljesültek. Február 13-án, egy rideg kórházi ágyban, kialudt egy lelkes, mindig nagy tettekre kész honfitársunk élete gyertyája. Még ma is hihetetlen ez számunkra. Pista! Te egy ambíciós, mindig valami jó gondolattal elõálló, soha nem csüggedõ vezetõje voltál kis egyesületünknek. Most, amikor örök búcsút veszünk Tõled, ígérjük, hogy emlékedet örökre meg fogjuk õrizni. Nyugodjál békében. A gyászoló családnak pedig azt kívánjuk, hogy Isten akaratában megnyugodva, legyen erejük elviselni ezt a nagy csapást. Drága István barátom! A Södertäljei Magyar Egyesület nevében, Móré Imre Búcsúznunk kell Tõled. Hihetetlen, de sajnos igaz. Hihetetlen, hisz néhány napja még beszéltünk, és akkor oly bizakodó voltál, hogy elhittem, sikerülni fog legyõzni a szörnyû kórt. Minden búcsú nehéz, de mikor olyan valakinek kell Isten veledet mondanunk, aki lélekben annyira közel állt hozzám hozzánk mint Te, különösen nehéz. Általad egy személyben veszítünk el egy barátot és egy rendkívüli embert, akinek közös ügyünk szent célként lebegett a szeme elõtt. Néhány évvel ezelõtt, amikor Pákh Ervin barátunktól átvetted a södertäljei magyarság vezetését, kíváncsian vártuk, hogyan fogod tovább vinni azt a munkát, amelyet Ervin több mint négy évtizedig oly sikeresen végzett. Legnagyobb örömünkre hamar világossá vált: a södertäljei karmesteri pálca kitûnõ kezekbe került. Csendesen, nyugalommal, víg kedéllyel, de a napi realitások talaján maradva, téglát téglára rakva építetted tovább azt a képzeletbeli várat, amelyet elõdeid oly sikeresen megalapoztak. Munkádra rövid idõn belül felfigyelt Svédország magyarsága, és szinte természetes volt, hogy a közakarat a SMOSZ vezetõi közé választott. Igazán akkor ismertelek meg közelebbrõl. Csodáltam munkabírásod és tudásodat. Hosszan lehetne sorolni mindazt, amit tettél, mindazt, ami méltán váltotta ki mindnyányjunk elismerését és megbecsülését. A nehéz pillanatokban sem veszítetted el józan ítélõképességedet, a csüggedõkhöz mindig volt biztató, a háborgókhoz nyugtató szavad. Tetted mindezt csendben, nyugodtan, szívós következetességgel, példát mutatva: sodorhat a sors vihara bárhova is minkent, csak rajtunk múlik, hogy megmaradjunk rendes, becsületes, másokat is megbecsülõ és tiszteletben tartó, a közösségünkért élõ és dolgozó magyar embernek. Az Isten áldjon meg mindazért, amit értünk tettél. Hiányozni fogsz, szeretõ családodnak, sok-sok barátodnak, és mindnyájunknak, akik tiszteltünk és szerettünk Téged. Nagy ûrt hagysz magad után. De a mag, amelyet oly gondosan ápoltál, kikelt, megerõsödött, és növekszik. Nekünk, ittmaradóknak, a nemes feladata tovább õrizni, és féltve ápolni. Megtesszük. Érted, magunkért, utódainkért, közösségünkért. Drága István, nyugodj békében! Emléked legyen áldott. Szeretõ barátsággal, Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke Jüretics István kívánsága szerint a gyászolók koszorú helyett a Lencse Tibor BT Árvákat Támogató Egyesületének juttassák el az erre szánt összeget, pg Nyilatkozat A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének (SMOSZ) közgyûlése csalódását fejezi ki afölött, hogy a december 5-én megtartott népszavazáson a magyar kormány jogilag alkotmányellenes és erkölcsileg visszataszító kampányolásának következtében a magyarországi választóknak csak kb. 17 százaléka támogatta a nem magyar állampolgárságú magyarok kettõs állampolgárságra vonatkozó kérését. A SMOSZ közgyûlése helyteleníti: - a magyar kormány állásfoglalását, mely szemben áll a magyar kisebbségi szervezetek kettõs állampolgárságra vonatkozó jogos kérésével; - a helybenmaradást szolgáló oktatási intézményeknek juttatott, és az anyanyelven való tanulást ösztönzõ anyagi támogatások beszûkítését; - az anyaországban való továbbtanulás feltételeinek anyagi és adminisztratív természetû megnehezítését; - hogy a magyar kormányok általában saját belpolitikai érdekeiknek rendelik alá a magyar kisebbségek támogatását és a magyar kisebbségekhez való viszonyulásukat; - hogy a jelenleg hivatalban levõ magyar kormány magyar kisebbségeket érintõ döntéseit gyakran a magyar kisebbségi szervezetekkel való elõzetes egyeztetés nélkül, vagy azok határozott kívánságaival ellentétben hozza; - a határon túli magyarok december 5-i népszavazás utáni, eltúlzott negatív megnyilvánulásait. A SMOSZ közgyûlése határozottan kéri: - minden határon túl élõ magyar kettõs állampolgárságra vonatkozó jogos igényének elismerését. Ezt az anyaországgal való kapcsolat jogi keretének tekinti, és elvárja, hogy a magyar országgyûlés ezt teljesítse. - a kisebbségben élõ magyarok autonómia-törekvéseinek támogatását. A SMOSZ közgyûlése megerõsíti, hogy tagjainak a nemzeti ügy iránti elkötelezettsége változatlan, tevékenységét a jövõben is ennek jegyében végzi. A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének közgyûlése Stockholm, január 30.

5 HÍRADÓ 5 Egy év hullámvasúton A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) úgy anyagilag, mint a programok terén ismét sikeres évet tudhat maga mögött. Ám a környezetünkben zajló események, s különösen a tavaly december 5-én a külhoni magyarok állampolgársága kérdésében tartott magyarországi népszavazás hullámvasútra ültette közösségünket, állapította meg Bihari Szabolcs a SMOSZ január 30-i közgyûlésén elhangzott elnöki beszámolójában. A közgyûlés vendége volt Kohári Lajos, a Magyar Köztársaság stockholmi nagykövetségének elsõ beosztottja. A népszavazás eredménye, és az azt megelõzõ kampány, méltán váltotta ki a határon túli magyarság felháborodását és elkeseredését. A sok keserûség mellett azonban van néhány nagyon komoly tanulsága is a népszavazásnak. Az elsõ és legfontosabb: belátni, hogy ma már még magyar-magyar párbeszédben sem elegendõ az érzelmi megközelítés; pragmatikus érvekkel kell megindokolnunk álláspontunkat. Az is kiderült, hogy a határon túliaknak közösen kell ezután megfogalmazniuk azt, hogy mit is akarnak, és hogy amit akarnak, az hogyan valósítható meg. A közgyûlés nyilatkozatot (4. old.) fogadott el, amely többek között helyteleníti a magyar kormány állásfoglalását, mely szemben áll a magyar kisebbségi szervezetek kettõs állampolgárságra vonatkozó jogos kérésével, és határozottan kéri ennek az igénynek az elismerését. A nyilatkozatot a SMOSZ eljuttatta Szili Katalinnak, a Magyar Országgyűlés elnökasszonyának, illetve Mádl Ferencnek, a Magyar Köztársaság elnökének magyarból áll a SMOSZ Bihari Szabolcs beszámolójában megemlítette, hogy a központi és a helyi rendezvények száma évek óta körül mozog, és elmondta, hogy a SMOSZ-nak jelenleg 18 körzetben 35 tagegyesülete van, a taglétszám pedig meghaladja az 5600-at. Ennek a létszámnak a szinten tartása mögött azonban iszonyú kemény és mind nehezebb és nehezebb munka húzódik meg. A tagság öregszik, az aktívak száma évrõl évre csökken, s ez mind nagyobb és nagyobb terhet ró azoknak a vállára, akik végzik a munkát. A közgyûlés elfogadta a 2005-ös évre szóló költségvetési javaslatot, és szavazott a központi meghívottak listájáról: március 15-i meghívottaink a Forrás színház, áprilisban a Kolozsvári Magyar Opera vendégszerepel, szeptemberre a kassaiakkal tárgyalunk, október között Cseh Tamás az ünnepi előadó. A jövő évi tisztújító közgyűlést előkészítõ jelölõ bizottság kiegészítésre szorult, így a résztvevõk megszavazták, hogy a nyugati régióban dr. Fülöp Géza helyére Nagy Emőke, a déliben Szabó Ilona helyére JP Szilasi Éva kerüljön. Az öttagú bizottság további tagjai Rajz Anna és Aracsy Mária, valamint Sántha Judit összehívó. Egyesületi gondok és sikerek A közgyûlést megelõzõ hagyományos kibõvített vezetõségi ülésen a tagegyesületek képviselõi röviden ismertették szervezeteik tavaly végzett munkáját, tevékenységeit. Az Erdélyi Könyv Egylet (EKE) beszámolt például arról, hogy az erdélyi magyarság legrangosabb kulturális egyesülete, az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület (EMKE) díszoklevelet adományozott az egyletnek a határtalan haza gondolatának ápolásáért és az EKE-sorozat megteremtéséért szerzett érdemeikért. A Ljungby-i egyesület elmondta, hogy anyagiakban gyarapodtak, és egy otthon megvásárlását tervezik. Az Orvosok egyesülete keresi a kapcsolatot a Magyarországról érkezett vendégorvosokkal, és együttműködnek a Senior Klubbal. A Segélyszervezet ismét nagy értéket továbbított a Kárpát-medencébe. Az est folyamán dr. Bakos István, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumának elnöke, átadta a SMOSZ-nak a Márton Áron-emlékérmet. Az Otthon és Iskola diákjai Stuber György vezetésével a népszavazás témájáról készült elõadással lepték meg a vacsorára váró közönséget, a SMOSZ vezetõsége pedig oklevéllel jutalmazta azokat, akik oroszlánrészt vállaltak a jubileumi ünnepségek megrendezésében és lebonyolításában. Zöld lesz a Sárga újság Júniusban hiába várják majd olvasóink a Sárga újságot, jelentette be a kibõvített vezetõségi ülésen Kalocsi Margit, aki 25 éven keresztül szerkesztette az újság kereken 100 számát. A Magyar Ház Híradója a Sárga újság következõ számunkkal kezdõdõen egyesül a Híradóval. Az egyesületek küldöttei is részt vettek a közgyûlést megelõzõ kibõvített vezetõségi ülésen. Az elõtérben Kovács Francesco és Ondrusek Julianna. Fotók: Nagy Margit. Bihari Szabolcs a SMOSZ vezetõsége nevében díszoklevelet nyújtott át azoknak, akik hozzájárultak a szövetség 30 éves évfordulója megünneplésének a megvalósításához. Egy népszavazás anatómiája, avagy Trianon a köbön címmel zenés-verses összeállítást adtak elõ, Stuber György vezetésével, a hétvégi magyar iskola diákjai. A Lencse Tibor Baráti Társaság készítette vacsora után az elmaradhatatlan nótázás következett. Szente Imre lanton kíséri Vilhelm Emesét és dr. Bakos Istvánt.

6 6 HÍRADÓ József Attila-centenárium A magyar versirodalom egyik legjelentősebb képviselőjének, József Attilának a születési dátuma, április 11, a költészet napja. 2005, a költő születésének századik évfordulója, méltán lehet a költészet éve. A Nemzeti Emlékezet Program keretében a Magyar Köztársaság József Attila-emlékévet hirdetett meg a költõ születésének 100. évfordulója tiszteletére, a Magyar Versmondók Egyesülete kezdeményezésére pedig a József Attila-centenárium egyúttal a vers éve is lesz. A jubileumot az UNESCO felvette a nevezetes évfordulók listájára, és valamennyi tagállamának figyelmébe ajánlja József Attila munkásságát. Rendezvények Európaszerte január 7-én, Attila-napkor kezdődött meg hivatalosan az emlékév, és ekkor indult a Kozmosz éneke című vetélkedő is az interneten. Budapesten január 21-én nyílt a József Attila-vándorkiállítás, mely Magyarország több vidéki városában (digitalizált formában a Vajdaságban és Erdélyben) is bemutatkozik majd. A nemzetközi József Attila-emlékév keretében Berlinben január 25-én került sor az első megemlékezésre, majd ugyanitt, a magyar nagykövetségen mutatták be a svájci Amman kiadónál megjelent kétnyelvű verseskötetet. József Attila verseinek francia fordításait és a róla szóló tanulmánykötetet tavasszal a párizsi Magyar Intézetben, az UNESCOpalotában, valamint a Sorbonneon mutatják be. A londoni Magyar Intézetben, illetve Rómában is megemlékeznek a költőről, olasz és angol kötete jelenik meg, Tomasso Kemény, illetve Csokits János, fordításában. Tavaly svéd nyelven is megjelent válogatás József Attila verseibõl Ove Berglund fordításában, amelyet a Híradóban is bemutattunk. Göteborgban, hu.se.t név alatt, évente megrendezésre kerülõ mûvészeti fesztivál indul az idén áprilisban, amely idõpontja megválasztásával és svédországi magyar alkotók munkáinak a bemutatásával tiszteleg a költõ születésének 100. évfordulóján. A rendezvény keretében a magyar nagykövetség is megemlékezik a költõrõl, Würtz Ádám József Attila verseit illusztráló grafikai kiállításának a bemutatásával. Ki-ki a magáénak tartja A József Attila költészete iránt érzett odaadás és tisztelet könnyen magával ragadhatja az embert, olvasót és tudóst egyaránt. Olyannyira, hogy az utóbbi években az irodalmárok József Attila-kultuszt kezdtek emlegetni után előbb a szocdemek és a kommunisták harcoltak érte, később a pártállam az eredetileg csupán a munkásmozgalmi kötődését kifejező Petőfi-Ady-József Attila triászt hivatalos állásponttá merevítette és a magyar irodalomtörténet-írás alapdogmájává tette. A legkülönfélébb irányzatok kapaszkodtak bele az életmű valamelyik nekik tetsző részletébe, mondja Veres András irodalomtörténész, a József Attila Társaság társelnöke, a Magyar Narancs hasábjain. Legtöbbünk minden bizonnyal ahhoz a generációhoz tartozik, akik József Attilát az iskolapadban elsõsorban proletárköltõként, másodsorban néhány szerelmes versébõl, harmadsorban pedig József Jolán A város peremén című ifjúsági regényébõl ismertük meg, anélkül, hogy tudtuk volna: a Rajk-pertől megrettent szerző fordulóján politikai megrendelésre formálta át a szocialista realizmus kívánalmai szerint tíz évvel korábbi megjelenése idején irodalmi szenzációként fogadott József Attila élete című könyvét. Mint Alföldy Jenõ írja a Kortárs januári számában: Nem tájékozódhattunk sokoldalúságáról, a dolgokat színéről is, visszájáról is tüzetesen megvizsgáló, a lényeget a részletekben, az igazságot árnyalataiban is fürkésző, a dogmatikus gondolkodást semmilyen formában nem tűrő, a saját, materialistának vallott világnézetét is fölülbírálni kész, az értelmen inneni és túli világban egyaránt érdekelt, a pokolra szálló s a hit lehetőségeit mélyen átélő József Attiláról. Vizsgáld meg az én ügyemet" Költészetének sokszólamúsága szerencsére tesz róla, hogy József Attilát senki se sajátíthassa ki tartósan. A centenárium talán éppen arra ad majd alkalmat, hogy verseit ismét dogmáktól és éppen divatos politikai áramvonalaktól mentesen olvassuk újra. Engedjük meg magunknak, hogy személyiségünk egészével olvassuk, azzal a személyességgel, amelyet költészete megkíván. Újvári Tünde Sall László József Attila itt a jelen: törökméz fáj a múlt a törött kéz a semmi tart örökké mostmár hasonlítok fûre-fára mint kinek inge s gatyája a holtak feltámadása ennek a biciklinek hiányzik a kereke vagy valami más-egyebe ennek a lónak hiányzik a lába ennek a nõnek hiányzik a gyereke nem valami más egyebe ennek a lónak hiányzik a lába Patachich Csilla: Érintés. Tusrajz, Fájdalom. Tusrajz, 2000.

7 HÍRADÓ 7 Idõsek otthona készül A régi tervek megvalósítása, hogy itt élő idõs honfitársaink részére olyan öregotthon létesüljön, ahol a rászorulók mind a magyar nyelvet, mind pedig a szeretetet és a lelkiismeretes gondozást megtalálják, most folyamatban van. Vállalkozás létesült tizenkét vezetőségi taggal, Ungerskt Äldreboende név alatt. A vezetőség kezébe vette az otthon létrehozatalával járó nem kis munkát. 32 személy befogadásáról van szó. Az otthon helye a jelenlegi Bromma Sjukhus egyik frissen modernizált szárnya lesz, ahol a lakhelyeken kívül sokrétű, szakszerű és az igényeket kielégítő gondozásra is lehet számítani. Lesz például orvosi felügyelet, ápolónővérek, kellő számú és felkészültségű személyzet, szükséges technikai berendezés stb. Az otthon a különböző lakóformák igényeit is ki fogja elégíteni, még akkor is, ha csak egyszobás lakásokkal tud szolgálni. Tervezzük állandó ápolásra szoruló személyek ellátását, illetve átmeneti és/ vagy rehabilitációs részleget is. Az állandóan bentlakók bérleményeiben teakonyha áll rendelkezésre, de nyolc lakásonként közös konyha és ebédlő is működik majd. Minden lakásban a jelenlegi rendelkezéseknek megfelelő nagyságú fürdő illetve toalett került kialakításra. Tárgyalásaink a Landstinget ingatlankezelésével már folynak. Amennyiben ezek és az előkészületek terveink szerint folytatódnak, ez év végére vagy legkésőbb a jövő év elejére már lesz beköltözési lehetőség. A tervezett otthon híre már elterjedt, jelentkezők is vannak, de a vezetőség ezúton is szeretné felhívni a lap olvasóinak figyelmét, hogy minél szélesebb körben terjedjen az információ, mivel az otthont elsősorban a Svédországban élő magyar idősök számára kívánjuk megvalósítani. Kapcsolattartó: Palotai Mária, aki további részletekről is tud információt adni; telefon: (üzenetrögzítővel), e-posta: telia.com. Mivel mindössze 32 helyről van szó, így a minél előbbi jelentkezés előnyt jelent mind az érdeklődők, mind pedig a szervezők számára. Kérjük tehát az érdeklődőket, minél előbb vegyék fel a kapcsolatot, hogy az igények szerint tudjuk kialakítani az állandó, az ideiglenes, illetve igény esetén a servicehus jellegű lakások arányát. Baráti üdvözlettel, az Ungerskt Äldreboende vezetősége Egyesületek Lundi Magyar Kultúrfórum A múlt évi tisztségújító közgyûlésen részben átalakult vezetõség célkitûzései 3 pontba sûríthetõk össze: 1. kiaknázni az együttmûködési lehetõségeket a lundi magyar közösségekkel, a városi önkormányzattal, valamint a LIFS-el (Bevándorlók Szervezeteinek Lundi Szövetsége), 2. megállítani úgy a taglétszámcsökkenést, mint a veszteséges évi mérlegeket, 3. tevékenységünket úgy irányítani, hogy az jobban megfeleljen a kultúrfórum fogalmának. Egy év nagyon rövid idõ gyökeres változások eléréséhez, ennek ellenére a kimutatható eredmények derûlátásra adnak okot. 1. Megtaláltuk azt a hangnemet, amely szükséges az együttmûködéshez. Az egymást támogató közös munka kedvezõ jelei már érzékelhetõk, lemérhetõk. Igyekszünk felkarolni minden lundi magyar kezdeményezést, s képességeink szerint segíteni ott, ahol arra szükség van. Bekapcsolódunk a LIFS munkájába, annak vezetõségében egyesületünk képviselõje foglalkozik a kulturális ügyekkel. A városi önkormányzattal három esetben tanácskoztunk, s aktívan támogattuk két rendezvényüket. 2. A 2004-re befizetett tagsági díjak összege 34 százalékkal meghaladja a 2003-as eredményt, az össztaglétszám (gyerekekkel együtt) 103-ra emelkedett. Túlzottan derûlátóak voltunk, amikor még jobb eredményre számítottunk. A cél mindenképpen az, hogy biztonságos távolságra kerüljünk a bûvös 100-tól, természetesen fölfelé. Minden körülmény adva volt ahhoz, hogy ismét negatív mérleggel zárjuk az évet. Még január elsején elvesztettük az egyesületi helyiségünket, ráadásul a taglétszám csökkenése miatt alaposan megcsappant a mûködési támogatásunk is, és jól jövedelmezõ rendezvényeink (bálok, színházi elõadások) sem voltak. Mindezek ellenére sikerült megtörni a jeget, egyensúlyban tartani a kiadásokat a bevételekkel Ez elsõsorban következetes takarékosságnak és másokkal való együttmûködésnek köszönhetô. 3. Az õsz folyamán indítottuk el azt a rendezvény-sorozatot, amelynek célja egy Fórum létrehozása. Olyan elõadásokat szervezünk, amelyek meghívottai sorainkból, saját környezetünkbõl kerülnek ki, akik mûködési területükön vagy a magánéletben kedvtelésbõl valamilyen téren jeleskednek, s akik hajlandók tudásukat velünk megosztani. Ezeken az összejöveteleken bárki szóhoz juthat itt közelítjük meg a fórum fogalmát, bemutathat egy témát, melyet magas fokon mûvel. Az elõadók illetve a témák megválogatásánál változatosságra törekszünk. A 2004-ben lezajlott hat elõadás hat különbözõ témakörrõl szólt. Rendszeresen, hetente egyszer találkozunk, erõsítve ezzel az együvétartozás érzését. Ha nincs elõadás, agytágító eszmecseréket folytatunk, ételkülönlegességeket mutatunk be, idõszerû gondokat beszélünk meg. Az év sikertelenségeiként könyvelhetjük el, hogy nem tudtuk kibõvíteni a vezetõséget, nem találtunk saját helyiséget, elhanyagoltuk kapcsolatainkat a közeli testvér-egyesületekkel, a gyermekekkel való foglalkozásban nem volt elõrelépés, s még folytathatnánk a sort. Röviden: maradt jócskán megoldásra váró feladat 2005-re is. Boross Kálmán

8 8 HÍRADÓ Agocs Attila, nyara, Budapest. Szebb vállalást tenni, szebb ügyet felkarolni talán nem is lehetne, mint amire a Lencse Tibor Baráti Társaság (LTBT) Árvákat Támogató egyesületének tagjai szövetkeztek. Az egyesület a magyar árvák támogatásán dolgozik, gyámolítottjaik a Kárpát-medence minden magyarlakta területén elõfordulnak ban történt megalakulása óta az egyesület több mint 350 ezer koronát juttatott el különbözõ árvaházaknak, szegény, sokgyermekes családoknak és beteg gyerekeknek a történelmi Magyarország területén. Nagy öröm, hogy mára már kézzelfoghatóan is kezd meglátszani a munkánk eredménye, hiszen felcseperedett az elsõ generáció. A támogatott árvák közül eddig hat egyetemistánk van! meséli Mihály Ferenc, az egyesület elnöke. Az egyesület jelenleg 49 árvát támogat Magyarországon, Kárpátalján és Erdélyben; a támogatást általában orvosi kezelésre vagy tanulmányok céljából nyújtják. Szeretnénk olyan támogatási rendszert kidolgozni, amelyben a támogatás célba érését személyesen tudjuk ellenõrizni, mondja Mihály Ferenc. De a személyes kapcsolatok természetesen most is megvannak; Feri minden nyári szabadságának a felét, néha az Lencse Tibor Baráti Társaság egészet, azzal tölti, hogy végigjárja Kárpátalját, Budapestet, Erdélyt, és meglátogatja a gyerekeket. Természetesen mindeniket név szerint, személyesen is ismeri. Tudja gondjaikatbajaikat, s a gyerekek rendszeresen írnak is, beszámolnak hétköznapjaikról, megköszönik a segítséget. Az oktatásra nyújtott támogatások esetében az egyesület kéri is a beszámolót a tanulmányi elõmenetelrõl. Kedves Lencse Tibor, egy kicsit megbuktam Az egyesület legutóbbi, februári közgyûlésén Mihály Ferenc több levelet is felolvasott. Egyik-másik így kezdõdik: kedves Lencse Tibor! Egy kisfiú néhány soros, barátságos levelében õszintén beismeri, hogy hát bizony nem megy olyan jól a tanulás, pedig igyekszik, de a múltkor például egy kicsit megbuktam történelmbõl. Rölcsi Tünde péterfalvi kislánynak az egészségi állapotáról és orvosi kezelésérõl nagynénje számol be részletesen, aki magára vállalta Tünde nevelését. A kislány szülei néhány éve autóbalesetben meghaltak, s Tünde komoly sérüléseket szenvedett. Az egyesület az orvosi költségekbe pótol bele. Nagyon sok idézetet lehetne felsorolni, hogy adakozásra ösztönözzünk valakit, de nem tesszük, inkább szeretnénk egy mosolyt, egy hálálkodó pillantást átadni Nektek, akik segíttek segíteni, és segíttek elfeledtetni egy pár árvával szomorú sorsukat, melybe önhibájukon kívül kerültek. Ha törékeny lelkükbe egy kis reménysugarat tudunk belopni, akkor már nem dolgoztunk hiába, üzeni Mihály Ferenc az egyesület támogatóinak. Both Mária (balról), aki idõközben három gyermekével maga is megözvegyült, fogadta örökbe az árván maradt két Simó-lányt, Mihály Éva oldalán. Simó Éva (középen) a tavaly elvégezte az óvónõképzõt, Mária (jobbról) az idén ballag. Szentkeresztbánya, Árvákat támogatni, az csak természetes Az LTBT egyesület annak idején azzal a meghatározott célkitûzéssel jött létre, hogy továbbvigye Lencse Tibor szellemi örökségét. Lencse Tibor stockholmi tagtársunk volt, és jó barátom. Nagyon szerette a gyerekeket; amíg élt, minden cserkésztáborban ott volt, és õ fõzött. Nagylelkû, önzetlen, barátságos, segítõkész ember volt, akire mindig lehetett számítani, és aki mindenkin segíteni akart. Amikor 1996-ban meghalt, akkor nem akartuk, hogy kárba vesszen és feledésbe merüljön az a sok jó, amit tett, így tizennyolcan megalapítottuk az egyesületet

Híradó. Épül a híd a svéd és a magyar nemzet között. Svenska sidan sid.2. Jubilál a SMOSZ A SMOSZ idei 30 éves évfordulója

Híradó. Épül a híd a svéd és a magyar nemzet között. Svenska sidan sid.2. Jubilál a SMOSZ A SMOSZ idei 30 éves évfordulója Híradó XXIII. évf. 92. szám 2004. szeptember A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja Ungerska Riksförbundets medlemstidning Svenska sidan sid.2 Jubilál a SMOSZ A SMOSZ idei 30 éves évfordulója

Részletesebben

A STOCKHOLMI. Lövåsvägen 12, 167 33 Bromma ISSN 1100 59 39 Szerkesztőség: Kalocsi Margit,

A STOCKHOLMI. Lövåsvägen 12, 167 33 Bromma ISSN 1100 59 39 Szerkesztőség: Kalocsi Margit, A STOCKHOLMI MAGYAR HÁZ HÍRADÓJA Kiadja a Magyar Ház Közösség XXVI. évfolyam, 99 szám, 2004 december Lövåsvägen 12, 167 33 Bromma ISSN 1100 59 39 PG: 64 00 04 8 Szerkesztőség: Kalocsi Margit, Felelős kiadó:

Részletesebben

8. évfolyam 30. szám A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA 2007/ 2

8. évfolyam 30. szám A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA 2007/ 2 Alapította 1999-ben: TAR KÁROLY 8. évfolyam 30. szám A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA 2007/ 2 MI A MAGYAR? Magyarok voltak Magyarország nélkül, Magyarok vannak Magyarország nélkül, Magyarok lesznek

Részletesebben

Skandináviában rengeteg a liget,de

Skandináviában rengeteg a liget,de Alapította 1999-ben: Tar Károly 10. évfolyam 41-42. szám A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA 2009/ 3-4 Tíz éves a Skandináviában rengeteg a liget,de egy van! Jövőre tíz esztendős az Ághegy Ex Libris-díj

Részletesebben

Mária országa c. 2004 október 24.én vasárnap 16 órakor emlékezünk az 1956-os eseményekre a Magyar Házban, Lövåsvägen 12, T-bana Stora Mossen.

Mária országa c. 2004 október 24.én vasárnap 16 órakor emlékezünk az 1956-os eseményekre a Magyar Házban, Lövåsvägen 12, T-bana Stora Mossen. A STOCKHOLMI MAGYAR HÁZ HÍRADÓJA Kiadja a Magyar Ház Közösség XXVI. évfolyam, 98 szám, 2004 szeptember Lövåsvägen 12, 167 33 Bromma ISSN 1100 59 39 PG: 64 00 04 8 Szerkesztőség: Kalocsi Margit, Felelős

Részletesebben

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16.

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16. Szilágyság/16. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. április 23. 1. 2010. április 23. 16. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL A szervezet újjáépítése Pénteken délután ülésezett az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Pénz, Paripa és Fegyver. Karitatív díjak a jótékonyságért. Prices of Charity for Doing Good Works. Történelmi esély az olimpia megrendezésére

Pénz, Paripa és Fegyver. Karitatív díjak a jótékonyságért. Prices of Charity for Doing Good Works. Történelmi esély az olimpia megrendezésére A PANORÁMA AJÁNLATA Karitatív díjak a jótékonyságért A Panoráma Világklub Dunakeszin megrendezett gálaestjén azok vehették át a Karitatív Díjat, akik a határokon átívelõ jótékony cselekedeteikkel kiemelkedõ

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége ismertetője

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége ismertetője A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége ismertetője 2004 Szerkesztette Dobos Éva (Oslo) Nyelvileg ellenőrizte Lukácsfy Kristóf (Helsinki) Kiadja a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 2010. DECEMBER, IV. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évet! Önkormányzati biztosok két intézmény élén Soron kívüli ülésen hozott igen fontos

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

A Magyar Írószövetség Tájékoztatója

A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2013 A Magyar Írószövetség Tájékoztatója Három év a mérlegen Szentmártoni János beszámolója Alkotás és szervezés kéz a kézben Interjú Erős Kinga titkárral 1956 és a magyar írók Halász János államtitkár

Részletesebben

8. évfolyam 29. szám A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA 2007/ 1

8. évfolyam 29. szám A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA 2007/ 1 Alapította 1999-ben: TAR KÁROLY 8. évfolyam 29. szám A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA 2007/ 1 Márciusi ünnepünk Az idei Március 15-i ünnepen nagy megtisztelés érte a lundi magyarságot: Cselényi

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Fekete-évad AZ OPERETT VESZTETT, NYERHET A NÉZÕ

Fekete-évad AZ OPERETT VESZTETT, NYERHET A NÉZÕ KRESZ-pálya az oviban Egy asztalnál a csatornázásról Kreatív játszótér-örökbefogadók Banner Zoltán 75 éves Köszönet a pedagógusoknak XVII. évfolyam 11. szám 2007. június 21. Ötvenmillió a kórháznak Száz

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN

CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN MELLÉKLET XVII. évfolyam 7. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. július CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN Fiókom mélyén õrzött szakszervezeti tagkönyvem elsõ oldalán még ez a lenini idézet

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ KÜRTÖS I. évfolyam 1.szám Közéleti havilap 2003. december Ára 10,- korona A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN ( G o n d o l a t o k e l a p i n d í t á s a k a p c s á n ) Tisztelt olvasó! Közel tíz év telt el

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól 2011. október 28. III. évfolyam 9. szám www.ozdikorkep.hu Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól Pályaválasztási Kiállítás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

NYILATKOZAT. Beszámoló a BUOD közgyűléséről. Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége

NYILATKOZAT. Beszámoló a BUOD közgyűléséről. Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 3. szám 2009. december Beszámoló a BUOD közgyűléséről 2009. november 27-én és 28-án az Ulmi Magyar

Részletesebben

Ercsiben tanult, miniszterré lett...

Ercsiben tanult, miniszterré lett... Tisztelt Emlékezõk, Ercsi Polgárok, Tisztelt Pedagógusok és Tanulók! Egy olyan emberre emlékezünk, aki bár csak 58 évet élt, mégis nagy jelentõsséggel bírt egész hazájára nézve. Életútja során író, költõ,

Részletesebben