ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL"

Átírás

1 KFKI /G BÍRÓ Е. EZSOL GY. ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL Hungarian Academy of' Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS В U I) Л Р Е S Т

2 KFKI /G PREPRINT ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL (A MUNKA AZ OKKFT G-11/6. ALPROGRAM FELADATÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) BÍRÓ E M ÉZSŐL GY. Központi Fizikai Kutató Intézet 1626 Budapest 114, Pf. 49 HU I88N

3 Bíró E., Ézsöl Qy.: Összefoglalás a KFKI AEKI nemzetközi kapcsolatai segítségével összeállított WER 1000 Jellemző adatokról KFKI /G KIVONAT A riport a WER 1000 típusú reaktor primer körének termohkjraulikai szempontból fontos adatait tartalmazza beleértve a gőzfejlesztőt Is A különböző forrásokból származó adatokat összevetettük az időközben megismert, Paksra vonatkozó Műszaki Terv adataival A munka a további adatközlések nyomán folyamatosan kjöszerusíthető, és így jó alapot adhat az elvégzendő biztonsági számításokhoz. Э. Биро, Д. Эжёл: Характерные данные для реактора ВВЭР-1000, собранные из материалов, полученных с помощью международных связей ЦИФИ. KFKI /G АННОТАЦИЯ Данный отчтг содержит важные с точки зрения термогидравлики характеристики и параметры первого конутра (включая и парогенератор) реактора ВВЭР Данные, находящиеся в разных материалах, были сравнены с данными "Технического проекта" АЭС Пакш. Данную работу можно дополнить актуальными данными, и это дает хорошую основу для проведения расчетов по безопасности. Е. Bíró, Gy. Ézsöl: Summary of WER 1000 data compiled by CRIP on the basis of international cooperation KFKI /G ABSTRACT This report concerns primary circuit data of thermohydraulical Importaoce of a WER 1000 type power reactor, Including its steam generator. Data from various sources are compared to the recently supplied Paks Technology Concept. Based on further data publication, this work can be updated continuously and provide a sound background of future safety calculations /

4 - 1 - TARTALOM Oldal 1. A reaktor főbb paraméterei 5 2. A főkeringető vezető főbb paraméterei Főkeringtető szivattyú (FKSZ) 15 ГЦН-195 M 4. Nyomástartó A primer kör főbb paraméterei Gőzfejlesztő A főbb rendszerek jellemzői Főbb védelmek, blokkolások Neutronfizikai jellemzők 46 Melléklet 1. Fűtőanyageloszlás térképei COBRA kóddal végzett szároltás RELAP4/mod6 kóddal végzett számítás MOCT-7 kóddal végzett számítás 75

5 - 2 - Bevezetős A paksi négy VVER-440-es atomerőművi blokk biztonsági számításainál és üzembehelyezési feladatainál szerzett tapasztalatok alapján célszerűnek látszott egy primer köri adatgyűjtemény összeállítása a VVER-1000 típusú reaktorra, mielőtt megkezdjük ezen új típus vizsgálatát. Az itt közölt összeállítás az 1000 MW-os erőmű primer körinek főbb adatait tartalmazza, beleértve a gőzfejlesztőket ;.s. Természetesen nem nevezhetjük ezt az adatgyűjteményt teljesnek, do alkalmas arra, hogy újabb információk birtokában, folyamatosan bővítve mindig alkalmas legyen arra, hogy belőle összeállíthassuk a biztonsági, vagy egyéb számítások kiindulé adatait. Mivel a forrásmunkák, amelyeket az adatok összegyűjtésénél használtunk, néhány helyen ellentmondanak egymásnak, ezért itt a valószínűbbnek látszó értékeket fogadtuk el, de ez is azt mutatja, hogy folyamatosan szükség van az adatok további ellenőrzésére. A munka során új adatforrást jelentett, hogy a szovjet fél leszállította a "Paksi Atomerőmű 2 x 1000 MW-os bővítésének Műszaki Tervé"-t. így ez az összeállítás már tartalmazza a Műszaki Terv alapján tehető módosításokat. Megtörtént a Műszaki Terv véleményezése is, ahol szóvátettük a Tervben meglévő adathiányokat is. Amennyiben a szovjet szállító ezeket pótolja, az új információkkal az itteni adatgyűjteményt természetesen ki kell bővíteri. Az összeállítás során a kővetkező forrásmunkákat használtuk: {1] Исхолные данные для проведения теплогидравлических расчетов реакторных установок с ВБЭР-1000 типа В-320. ВНИИАЭС зак.но.78. Москва.

6 - 3 - (2J A. Sartmadjiev, A. Ivanova: Specification of a reference plant with WWER-1000 for computer safety analyses modeling purposes. IAEA Workshop Trnava, CSSR, [.3] Альбом специализированного оборудования АЭС с серийными блоками ВВЭР-1ОО0. Интератомэнерго Москва, 1984 г. [4] Műszaki Terv Ezekből külön kiom.;lóst érdemel a Sartmadjiev, Ivanova féle összeállítás. A Nemzetközi Atomenergia ügynökség szervezésében Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia és a Szovjetunió, mint konzultáns, egy regionális program keretében végzik a WER típusú reaktorok biztonsági számításait. Az 1000 MW-os reaktor referencia blokkjául ebben a programban a Kozloduj (Bulgária) blokkot tekintik. A [2]-ben közölt adatösszeállítás erro a blokkra vonatkozik. Megjegyezzük, hogy innen csak azokat az adatokat vettük át, amelyek máshol nem találhatók és nagy valószínűséggel Paksra is alkalmazhatók lesznek. Végül röviden összefoglaljuk, hogy milyen adatokra terjed ki az összeállításunk. Az 1. fejezet tartalmazza a reaktor főbb paramétereit, konkrétan az aktív zóna jellemzőit is. A 2. fejezetben a főkoringető vezetékek adatait - termohidraulikai szempontból -, a 3. fejezetben pedig az FKSZ-ek üzemi és tranziens jellemzőit ugyancsak a hőfizikai számításoknál szükséges mértékig, ismertetjük. Külön fejezet (4.) foglalkozik a nyomástartóval, a gőzfejlesztőkkel (5.), valamint az üzemzavari védelmi rendszerekkel (6.). Az utolsó (7.) fejezetben röviden ismertetjük a főbb védelmeket és a bokkolások rendszereit. Ezeket a reteszeléseket oly mértékig i»mrtötjük, hogy belőlük a biztonsági számításokat végző kódok inputja összeállítható legyen.

7 Mellékletként szerepel az anyagban a fűtöanyageloszlás térképei, valamint egy-egy mintaszám!tás a COBRA, RELAP4/mod6 és MOCT-7 kódokkal. A munka az OKKFT G-H 6. alprogram pontjának teljesítése keretében készült.

8 - 5 - PRIMER KÖR 1. A reaktor főbb paraméterei 1.1. A reaktor nominális paraméterei PARAMÉTER ÉRTÉKE MÉRTÉK EGYSÉG Reaktor termikus teljesítménye Aktív zóna kilépő nyomása MW ata MPa Hűtőközeg hőmérséklet az aktív zónába való belépésnél Hűtőközeg átlagos hőmérséklete a reaktorból való kilépésnél Átlagos felületi hőfluxus a fűtőelem felületén 2.09«10 ( Maximális lehetséges hőfluxus a fűtőelem felületén (a kampány kezdetén) 6.15*10 Hidegági hűtőközegforgalom 4 működő FKSZ esetén, 50 Hz-es hálózati frekvenciánál Minimális hidegági hűtőközegforgalom 4 működő FKSZ esetén, 49 Hz-es hálózati frekvenciánál, figyelembe véve az FKSZ és a primerkör jelleggörbéinek eltéréseit kj/m 2 h kj/m 2 h m 3 /h m 3 /h

9 Reaktoron átmenő hűtőközegforgalom m 3 /h Kazettán átmenő hűtőközegforgalom (a kazetták közötti eloszlás egyenlőtlensége max. 5%) m 3 /h Aktív zónán átmenő hűtőközegforgalom 4 működő FKSZ esetén Reaktortartály külső átmérője 4,635 Reaktortartály belső átmérője 4,136 A reaktor teljes térfogata 110 Hűtőközegtérfogat az aktív zónában 14,8 Hűtőközeg térfogata a felső keverőtérben 61,2 A felső keverőtér tartályfalvastagsága 0,250 Nedvesített felület a felső keverőtér falával együtt 50,4 A felső keverőtér tartályfala és a hűtőközeg közötti hőátadási tényező 0,330 Hűtőközeg térfogata az alsó keverőtérben (a bemenő csonkoktól az AZ belépésig) 34,0 Nedvesített felület az alsó keverőtér falával együtt 108,2 Az ölr.ó keverőtér fala és a hűt6!-:'"x.og közötti hőátadási tén "' '..'" 5,1 m 3 /h m m m" m~ m" m kcal/m 2 s C m m kcal/m 2 s C

10 7 - Az alsó és felső koverőtér tartályanyagának.sűrűsége 7860 kg/m" Magassági méretek (1.1. ábra) Ír (AZ magassága) mm mm mm mm mm mm Л tmé rők (1.1. ábra) d l d mm mm mm mm mm 1.2 A reaktor hidraulikai paraméterei Paraméter 1. Érték 2. 1,- Mértékegység 3. Reaktor hidraulikai ellenállása (be- és kiömlő csonkok nélkül) Belépő csonkok hidraulikai e 1 lená 1 Iá s téл ye 7.6 j e Kilépő nyílá.s hidraulikai ellenállástényezője 3,8 ata 0,37+ 0,06 MPa 0,73+ 0,037 ata 0,20+ 0,02 ata

11 - н - reaktorfedél szabályozó csövek blokkja hűtőközeg kimenet hűtőközeg bemenet s / akna zónatartó kosárral 1.1. ábra

12 Reaktor hidraulikai ellenállástényezője a bemenő csonkoktól az aktív zónáig (a kazetta aljáig) 5,0+ 0,25 Hidraulikai ellenállástényező az aktív zónától a kiömlő csonkokig 0,8+ 0,08 A szabályozórudak vezetőcsövei közötti térfogat hidraulikai ellenállástényezője 0,25+ 0,02 A szabályozórudak vezetőcsöveinek hidraulikai ellenállástényezője 0,35+ 0,03 A kiömlő csonkok hidraulikai ellenállástényezője 0,61+ 0,03 A hidegág hidraulikai ellenállástényezője (belépő csonkok nélkül) 0,88+ 0,08 Melegág hidraulikai ellenállástényszője (kilépő csonkok nélkül) 0,41+ 0,03 A fő keringető kör hidraulikai ellenállástényezője a reaktorral, az aktív zóna nélkül 11,8 + 1,1 A primer kör ossz. hidraulikai ellenállástényezője 15,4+ 1,5 Megjegyzés: Az 1.2 táblázat adatai 4 működő FKSZ esetén a hidegági csővezetékben tapasztalható sebességre vonatkoznak.

13 Az aktiv zóna főbb konstrukciós jellemzői Paraméter Érték Mértékegység Az AZ ekvivalens átmérője Az AZ magassága»(hideg állapotban) Az AZ átömlési keresztmetszete a fűtött részen Az AZ hőátadó felülete A fűtőanyag súlya Kazetták száma Kazetta ekvivalens átömlési keresztmetszete a kazetták közötti rés figyelembevételével Kazetta középpontok távolsága 3,16 m 3,530 m 4,17 m m *g 163 db 0,0256 m 2 0,236 m 1.4. Kazetták főbb konstrukciós jellemzői Fűtőelemek száma Fűtőelem burkolat külső átmérője Fűtőélemburkolat belső átmérője Központi mérőcsatorna A szabályozóiadak vezetőcsöveinek mérete Fűtőelem fűtött hossza (hideg állapotban) Fűtőelem középpontok közötti távolság Az összes fűtőelem burkolatának tömege Nukleáris üzemanyag tömege 1 fűtőelemben A fűtőanyag tabletta külső átmérője A központi lyuk átmérője a fűtőanyag tablettában 312 9,1 7, ,3x0, ,6x0, , ,575 7,53 1,4 db mm mm mm mm mm mm kg kg mm mm

14 Зк_ A távolságtartó rács kulcsmérete 0,234 m A távolságtartó rács magassága 0,U2 го Távolságtartó rácsok száma 15 db A kazetta alsó fűtetlen szakaszának hossza 0,290 m A kazetta felső fűtetlen szakaszának hossza 0,75 m Szabályozó rudakkal ellátott kazetták száma 61 db A szabályozórudak vezetőcsöveinek száma egy kazettában 18 db Központi mérőcsatorna 1 db 1.5. Az aktív zóna hidraulikai paraméterei Az aktív zóna hidraulikai átmérője Az aktív zóna hidraulikai ellenállása 1,45 ata 0,14 MPa A fűtőelemköteg hidraulikai átmérője 0,0105 ra Kazetta hidraulikai ellenállástényezője 12,1+1,2 A kazetta belépő részének hidraulikai ellenállástényezője 1,0+ 0,1 A fűtőelemköteg fűtött szakaszának hidraulikai ellenállástényezője 8,1+ 0,8 A kazetta kilépő részének hidraulikai ellenállástényezője 3,0 + 0,3 Megjegyzés: a kazetta hidraulikai ellenálláetényezőit (1.5. táblázat) a kazetta keresztmetszetére vonatkoztattuk.

15 A főkeringető vezeték főbb geometriai paraméterei Paraméter Érték Mérték e 9Y sé 9 ig Hidegág (1.2 ábra) Csővezeték belső átmérője Csővezeték külső átmé ője Egy hidegág hossza (FKSZ nélkül) A reaktor belépő csonkja és a befecskendező vezeték becsatlakozása 850 mm 950 mm 26,600 m közötti csővezeték hossza 3,860 m A gőzfejlesztő kollektorcsonkjától az FKSZ főtengelyéig a csővezeték hossza (1. és 5. pontok, 1.2 ábra) Egy hidegág térfogata (FKSZ nélkül) Hűtőközeg térfogata az FKSZ-ben 15,700 m 15,07 m 3 3,0 m Melegág (1.2 ábra) Csővezeték belső átmérője Csővezeték külső átmérője Egy melegág hossza A reaktor kilépő csonkja és a nyomástartó edény csatlakozóvezetéke közötti csőszakasz hossza Egy melegág térfogata A főker ingtető vezeték anyagi na 1, sűrűsége 850 mm 950 mm 10,124 m 6,860 m 5,74 m kg/m 3

16 - 13 -

17 A primer kör főbb magassági méretei (1.2. ábra) A főkeringtető szivattyú főtengelye (1. pont) 0 mm Az AZ. bemenete (2. pont) тяп Az AZ. kimenete (3. pont) mm Reaktor kimenő csonkjai (4. pont) 1800 mm Gőzfejlesztő kollektor csonkja (5. pont.) 3340 mm A gőzfejlesztő központi tengelye (6. pont) 6010 mm A hidogág legalsó pontja (7. pont) mm A szintmérő alsó pontja (8. pont) -22C5 mm A nyomástartó vízszintje nominális paraméterek esetén (9. pont) 6565 mm A befecskendezd vezeték becsatlakozásának szintje a nyomástartóba (10. pont) mm Megjegyzés: Az 5. táblázat adatai a V-341 reaktorra vonatkoznak.

18 15-3. Fókeringtető szivattyú (FKSZ) ГЦН 195-M 3.1. Az FKSZ főbb paraméterei Paraméter Érték A mágneses mező fordulatszáma 1000 A rotor nominális fordulatszáma (a szlip figyelembevételével) 995 Mértékegység 3. ford/perc ford/perc Nominális forgatónyomaték - melegüzemben - hidegüzemben Kritikus forgatónyomaték A rotor tehetetlenségi nyomatéka A leállt szivattyú hidraulikai el.'onállástényezője, pozitív hűtőközegforgalom esetén (a főkeringtető vezetéken uralkodó sebességre vonatkoztatva) 27,0 A leállt szivattyú hidraulikai ellenállástényezője, fordított hűtőközegáram esetén (a főkeringtető vezetékben uralkodó sebességre vonatkoztatva) 32, kgm Nm 6600 kgm Nm kgm Nm 75u0 kgm Nm 2

19 A vízszállítás, az emelőmagasság és a fordulatszám változása az FKSZ feszültségkiesése esetén (4 FKSZ együttes kifutásinál) P. =15,4 MPa, T 300 C rendsz ' rendsz 3.2 táblázat.., Q, forgalom H, emelőmagasság n, fordulatszám iqo,sec m3/h ata, (MPa) fotd/perc ? (0.64) (0.60) (0.57) (0.54) (0.52) (0.49) (0.47) (0.45) (0.43) (0.39) (0.33) (0.26) (0.2) (0.14) (0.11) (0.1) (0.04) (0.015) (0.005) (0.002) (0,001) Í0) 0

20 А ГЦН-195М típusú szivattyú emelőmagasságának változása a forgalom függvényében. T» 300 C (az erőműben végzett megfigyelés alapján) Hűtőközegforgalom (m 3 /h) Szivattyú emelőmagasság (ata) * ,94 5,58 6,20 5,81 5,40 4,97 4,52 4, А ГЦН-195М típusú szivattyú tervezett emelőmagasságváltozása a forgalom függvényében Hűtőközegforgalom (m 3 /h) Szivattyú emelőmagasság (ata) ,88 6,52 6,17 5,79 5,37 4,92 4,45 3,94

21 A relatív fordulatszám változása egy FKSZ kiesése esetén, ha a 4 szivattyú az osszfogyasztás mechanizmusával együtt üzemelt ogy 14 MW-os szekcióban (T = 280 C) idő _n_ id6 n (sec) n_ (sec) n о о О.Г) l.c Г» ? H.O l r >

22 Az FKSZ főbb jelleggörbéi - Pozitív és negatív áramlás esetén az FKSZ tengelyén az ellenállás forgatónyomatékának meghatározására a szivattyú negyedfokú jelleggörbéit használjuk ( ábra). - Egy- és kétfázisú áramlás esetén a szivattyú emelőmagassága a forgalom függvényében szintén a negyedfokú jelleggörbék alapján állapítható meg. - A ábrán a megengedett minimális szívónyomás görbéje látható a hőmérséklet függvényében.

23 \ < JL il o a о 2 m kg-m Nm ( m 5 /ó>* (i*ó)p (mw 2,8-10 (14К?) : \ ' \ \ \ H \ \ \ A V2 6 Q 2 \о А / / и /, /1/ / 1 / 0/. -Q20 -o;5 -Q10 -ао5 0 ^ v / QP5 * чфо Q1S M ford/perc 0 m'/á 020 / H /Г* -2 \ 7 /-о,е -А \ -1,2-6 / -is -G / / a* / -2,0-1.0 / -2А -12 ^ \ -2,8-1А" u ( *) pozitív áramlási irány -- negativ áramlási irány ábra Az FKSZ négykvadránsos jelleggörbéi (szívónyomás 15,4 MPa, hőmérséklet 300 C)

24 m (ford /perc)' 3,0-10* kgm (ford/perc) 3>oro"* N-m (ford/perc) n ford/perc (-1,0-1 О* 3 ) ábra Az FKSZ ndqykvadránsos jelleggörbéi (szívónyomás 15,4 MPa, hőmérséklet 300 C)

25 JO (9,81) 90,0 (8,83; P ata (MPa) 80,0 (7,85) 7Q0 (6,87; 60,0 (5,89] 50,0 (4,30) 40,0 (3,92) 3Q0 (2,94) 20,0 (1,96J ' 10,0 *"^»-r. (0,98] # C ábra Л megengedett minimális szívónyomás görbéje a hőmérséklet függvényében

26 Nyomástartó 4.1. A nyomástartó konstrukciós jellemzői A NYT teljes térfogata Víztérfogat nominális paraméterek esetén A NYT belső átmérője A NYT külső átmérője A nyomástartót és a melegágat összekötő vezeték belső átmérője A nyomástartót és a melegágat összekötő vezeték külső átmérője A nyomástartót és a melegágat összekötő vezeték hossza A befecskendező vezeték belső átmérője A befecskendező vezeték külső átmérője A befecskendező vezeték hossza A befecskendező vezeték két párhuzamos szakaszának belső átmérője A nyomástartó edény alja és a csöves elektromos fűtőtest alsó szintje közötti hűtőközeg térfogata Nyomástartó biztonsági szelepeinek száma A biztonsági szelepek nyitásának (zárásának) ideje A nyomástartó egy biztonsági szelepén kiáramló gőz A befecskendező vezetéken található gyorselzáró tolósár nyitási(zárási) ideje, max. 79 m 55 m 3 3,00 m 3,30 m 346 mm 426 mm 18 m 181 mm 219 mm 38 m 125 mm 17,0 пг 3 db 1 sec 180 t/óra 50 kg/sue 5-Ю вес

27 A nyomástartó hidraulikai paraméterei Paraméter 1. A nyomástartót a primerkörrel öesseköto csővezeték hidraulikai ellenállástényezóje Érték Mértékegység A Re * 10 értékhez tartozó sebességre vonatkoz tátva a hűtőközeg áramlási iránya: a fókeringtető vezetéktől a nyomástartó felé a hűtőközeg áramlási iránya: a nymástartótól a főkeringtető vezeték felé A nyomástartó befecskendező vezetékének hidraulikai ellenállástényezője - a befecskendezés mindkét vonalán teljesen nyitott tolózárnál az egyik ágban a tolózár bezárt 3,34 (maximális) 2,55 a Re - 10 értékhez tartozó sebességre vonatkoztatva 18,06 21,7 A befecskendezd vezeték egy, teljesen nyitott tolózárának hidraulikai ellenállástényezője 0,8 A nyomástartó befecskendező vezetékén egy teljenen nyitott gyorselzáró tolózár hidraulikai ellenállástényezóje 0,4 A 125 mm-es csővezetékben mért sebességre vonatkoztatva, beleértve a két sorosan kapcsolt tolózár ellenállását is. A 125 mm-es vezetékben mért sebességre vonatkoztatva

28 A nyomástartó elektromos fűtőberendezéseinek jellemzői A csoport Blokkok megnevezése száma (db) Első csoport 3 Az egyes csoportok teljesítménye (kw) 270 Megjegyzés összesen 28 blokk Második csoport blokk teljesítménye 90 kw Harmadik csoport Negyedik csoport A csöves elektonomos fűtőberendezés blokkjainak jellemzői Paraméter Egy csöves fűtőbetét teljesítménye Egy csöves fűtőbetét blokk tömege Az egy blokkban található fűtőbetétek száma A csöves fűtőbetét aktív felülete A csöves fűtőbetét kiterített hossza A fűtőbetét aktív hossza Egy fűtőbetét aktív hosszának tömege A csöves fűtőbetét átmérőjw A fűtőbetét fajlagos felületi teljesítménye A fűtőbetét fajlagos hőkapacitása Egy fűtőbetét hőátadás! tényezője Egy fűtőbetét által leadott hőfluxus Érték 10+0,75 kw 136 kg 9 db 0,0777 m 2 3,205 m 1,905 m 1,46!:g 13 mm Mértékéig^ 1,28 kw/m 2 0,63 kj/kg C 2,22 kj/m,sec C 189 m 2

29 4.5. A nyomás szabályozásának programja a primer körben MŰVELET A fűtőbetét csoportok bekapcsolása A fűtőbetét csoportok kikapcsolása Szelepek nyitása Az AZ feletti nyomás alapján történő beállítás MPa (ata) 15,5 (158,5) alatt 15,4 (157) alatt 15,2 (155) alatt 15.4 (157) felett 1. csooort Elektromos fűtóbetétek csoportjai bekapcsolt bekapcsolt bekapcsolt 15.5 (158) felett 15.7 (159,5)felett 15.8 (161) felett kikapcsolt 16,1 (164) felett 16,3 (166) felett 2. Cőoport bekapcs.3 perc múlva bekapcsolt bekapcsolt kikapcsolt kikapcsolt 3. csooort beкареs.2 perc múlva bekapcsolt kikapcsolt kikapcsolt kikapcsolt Befecskendezd szelepek 4. csoport 1.szelep 2. szelep bekapcs. 1 perc múlva kikapcsolt kikapcs. kikapcs. kikapcs. nyitott nyitott nyitott Szelepek zárása 16,0 (163) alatt 15,8 (161) alatt zárt zárt zárt i

30 4.6. Л primer kör főbb hőfizikai jellemzői A fűtőanyag hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében t < C) 0 t 500 j r" m С 0, , , , , , ,00154 A fűtőanyag fajlagos hőkapacitása a hőmérséklet függvényében t ( C) P kg C 0,223 0,306 0,329 0,340 0,354 0,366 0,373 A fűtőelemburkolat fajlagos hőkapacitása és hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében t( C) С m С J - P ky C 17,2 18,0 19,3 20,1 20,5 20,9 21,8 22,0 0,285 0,301 0,322 0,343 0,368 0,398 0,448

31 A reaktortartály anyagának fajlagos hőkapacitása és hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében (15х2НМфА acél) t, c X, kw/m C 0,0264 0,0275 0,0290 0,030 С, kj/kg C 0,495 0,520 0,545 0,575 A főkeringtető vezetők anyagának fajlagos hőkapacitása és hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében t, c Л, kw/m C 0,034 0,039 0,040 0,042 С, kj/kg C 0,481 0,524 0,569 0,618 A gőzfejlesztő csöveinek fajlagos hőkapacitása és hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében t, c \, kw/m C 0,0169 0,0181 0,0195 0,0203 С, kj/kg C 0,494 0,515 0,536 0,548

32 Gőzfejlesztő 5.1. A gőzfejlesztő jellemzői stacioner állapotban Paraméter Érték Mértékegység Termikus teljesítmény Gőzkapacitás Gőzfejlesztőn átmenő primer köri hűtőközegforgalom A termelt gőz nyomása A termelt gőz hőmérséklete Tápvízhőmérséklet nominális teljesítményen Tápvízhőmérséklet a nagynyomású előmelegítő kiiktatása esetén Vészhűtó tápvíz hőmérséklete Átlagos logaritmikus hőmérsékletkülönbség 750 MW 4084 (1470) ^i < d U kg/sec (t/óra) 3 m /óra ata (6,3+0,2) (MP a) 278,5 + 2 C C 164± 4 C ,7 Fajlagos hőfluxus (átlagos, a lerakódások figyelembevétele nélkül) Hőátadás! együttható (átlagos, a lerakódások figyelembevétele nélkül) Nominális vízszint (a gőzfejlesztő aljától) ,03 2,55 kcal/ro 2o C kj/m 2o C kcal/m 2o C kw/m 2o C m

33 Kilépő gőztártalom a párolgás felületén 49 Nedvességtartalom a gőzfejlesztőből való kilépésnél, max. 0,2 A folyamatos átfuvatás mértéke a szekunder körben (a gőzkapacitástól) 0, Л gőzfejlesztő főbb konstrukciós jellemzői Páramé L»ír Érték Mértékegység 3 A gőzfejlesztő teljes térfogata 127 m Gőzfejlesztő víztérfogata a gőztartalom figyelembe vétele nélkül (V víz = n víz/ ') 66 m 3 3 Hűtővíztérfogat 1 kollektorban 2,4 m Az ossz primerköri hűtővíztérfogat a gőzfejlesztőben 21 3 m Hőcserélő csövek száma 1 gőzfejlesztőben db A hőcserélő csövek átlagos hossza 11»1 A hőcserélő csövek külső átmérője 0,016 m A hőcserélő csövek belső átmérője 0,013 m m A hőcserélő csövek ossz. átömlési keresztmetszete primer oldalról 1,46 m 2 A kollektor átömlési kereszt- 2 metszete 0,546 m A kollektor magassága 4 m

34 Hőátadó felület a gőzfejlesztőben 6115 in A hőátadó csövek felső szintje (a gőzfejlesztő aljától) 2,19 A tápvlzvezeték becsatlakozásának magassága (a gőzfejlesztő aljától) 3,15 A gőzfejlesztő csöveinek anyagsűrűsége 7900 m m kg/m" 5.3. A gőzfejlesztő hidraulikai paraméterei Paraméter A gőzfejlesztő csőkötegének hidraulikai átmérője a szekunder oldalról A gőzfejlesztő ellenállása a primer oldalon, max. A gőzfejlesztő ellenállása a gőzszakaszon A gőzfejlesztő hidraulikai ellenállástényezője Érték 0,0174 1,25 0,12 1,1 3,35*0,3 Mértékegység m ata MPa ata

35 A hőátadó felület és a víz-gőz keverék függése a gőzfejlesztő vít-.r.int játől A víz-gőz keverék A szint alatti- Víz-gőz keverék szintje (m) hőátadó felületim ) térfogata (m^) 0,08 0 0,53 0,20 10,23 2,18 0,40 446,0 5,90 0,60 877,0 10,76 0, ,0 15,И0 1, ,0 18,50 1, ,5 28,00 1, ,5 34,40 1, ,5 42,00 1, ,5 47,80 2, ,5 55,16 2, ,0 62,80 2, ,0 77,63 2, ,0 82,50 3, ,0 100,50 3,5C 6115,0 119,90 4, ,0 127,00

36 A főbb rendszerek jellemzői 6.1. Zóna üzemzavari hűtőrendszer. Passzív rész Megnevezés ZÜHR térfogatok száma ZÜHR teljes térfogata A ZÜHR kezdeti gáztérfogata A ZÜHR térfogatait a reaktorral összekötő csővezeték belső átmérője A ZÜHR térfogatait a felső keverőtérrel összekötő csővezeték hossza A ZÜHR térfogatait az alsó keverőtérrel összekötő csővezeték hossza A ZÜHR térfogatok nominális nyomása A ZÜHR térfogatok vízhőmérséklete A ZÜHR térfogatok bórkoncentrációja grh 3 B0 3 /kgh 2 O Krték Mértékegység 4 db 60 3 m 10 3 m 0,279 m 29,3 m 26,5 m 60 ata 5,9 MPa C 16 A ZÜHR-reaktor közötti gyors-záró szelepek nyitási/zárási ideje, max. A gyorszáró szelepek hidraulikai ellenállástényezője (nyitott helyzetben) A ZÜHR-reaktor közötti visszacsapószelep hidraulikai ellenállástényezője (nyitott szerepnél) nyitott helyzetben A ZUHR térfogatokat a felső keverőtérrel összekötő csővezetékek hidraulikai ellenállástényezője A ZUHR térfogatokat az alsó keverőtérrel összekötő csővezeték hidraulikai ollená.l lástényezője ,35 1,21 7,15 6,8 sec (A ZÜHR-reaktor csővezetékben uralkodó sebességre vonatkoztatva) A csővezeték- 7 ben a Re=lö - hez tartozó sebességre vonatkoztatva

37 Zóna üzemzavari hűtőrendszer. Aktív rész A bórbefecskendező rendszer nsgy emelőmagasságú szivattyúinak jellemzői Megnevezés Forgalom, ha a primerkörrben a nyomás 1 ata-tól 160 ata-ig változik (0,1-15,7 MPa) Érték 150 Mértékegység m 3 /h A keringtetett bóroldnt hőmérséklete A keringtetett oldat bórsavkoncentrációja g H^BO./kgH-O A bórbefecskendezés késleltetése a vészjelzés megjelenése után, max. Forgalom 180 ata (17,7 MPa) primerköri nyomás esetén A szivattyúk indítási nyomása sec 0 ro 3 /h 110 ata (10,9) (MPa) A zóna üzemzavari hűtőrendszer kis emelőmagasságú szivattyúinak jellemzői Boros víz forgalom, ha a primer kör nyomása 25 ata-tól 1 ata-ig (2,5-0,1 MPa) változik 230-tól 750-ig növelhető m 3 /h A keringtetett boros oldat hőmérséklete Koncentráció: gh-jboj/kghjo A bór-befecskendezés késleltetése a vészjelzés megjelenése után, max. A r.zivattyúk indítási nyomása C sec 25 ata (2,5) (MPa)

38 A szekunder köri gőzelvezető rendszer főbb jellemzői Paraméter Érték Mértékegység A gőzfejlesztő biztonsági szelepei- 2 nek maximális átömlési keresztmetszete 0,0242 m A gőzfejlesztő első biztonsági szelepének nyitási nyomása 84,0 ata A gőzfejlesztő második biztonsági szelepének nyitási nyomása 86,0 ata A gőzfejlesztő első biztonsági szelepének zárási nyomása 70,0 ata A gőzfejlesztő második biztonsági szelepének zárási nyomása 75,0 ata BRU-K (BRÜ-A) berendezés szelepeinek száma 4 db 2 A BRU-K maximális keresztmetszete 0,0509 m A BRÜ-K (BRU-A) szelepeinek nyitási/zárási ideje 15 sec BRU-A (BRU-K) nyitott szelepein átmenő gőzforgalom 250 kg/sec

39 A főbb védelmek és blokkolások (reteszelések) Jelzés megnevezése Megjegyzés 1. Felfutási idő, a sugárforrás tartományában, min. 10 sec 2. Felfutási idő a köztes tartományban, min. 10 sec 3. Felfutási idő az energetikai tartományban, min. 10 sec 4. A neutronáram sűrűség szintje az energetikai tartomány méréseinél Beállítás szakaszos "'adott' m a x - 5. Neutronáram sűrűség szintje az energetikai tartományban, max. 107% H f e l 6. Neutronáram sűrűség szintje a köztes tartományban Szakaszos beállítás 7. Neutronáram sűrűség szintje a sugárforrás tartományában Szakaszos beállítás 8. A primer kör telítési hőmérséklete és bármely négy melegág hőmréséklete közötti hőmérsékleteltérés, kisebb 10 C 9. Az aktív zóna feletti nyomás kisebb, mint 14,5 MPa (148 ata) ha a hűtőközeg hőmérséklete a melegágakban nagyobb, mint 280 С i MVK határozat Műszaki határozat 12РДУСТ.Р 246 ( )

40 Jelzés megnevezése Megjegyzés 10. Nyomásesés az FKSZ-en 4 ata-ról 2,5 ata-ra min. 5 sec alatt 11. A következő jelzések egybeesése bármely négy gőzvezetékben Műszaki határozat 01.TA.HT.Tp 252 ( ) - a víznyomás csökkenésének sebessége nagyobb 147 kpa/sec (1,5 ata/sec) - a gőzvezeték nyomása kisebb 5,1 MPa (52 ata) 12. A következő jelzések egybeesése bármely négy gőzvezetékben - a gőzvezeték nyomása kisebb 4,9 MPa (50 ata) - a primer és szekunder kör (gőzvezeték) telítési hőmérséklete közötti különbség nagyobb 75 C A szakértői csoport munkájának jegyzőkönyve ( ) 13. A reaktor 5%-nál nagyobb teljesítményen történő üzemeltetésénél két működő FKSZ-ből az egyik kiesik. 14. A reaktor 100%-os teljesítményen történő üzemeltetésénél 4 működő FKSZ-ből kettő egyszerre, vagy 40 sec-on belül egymás után kiesik.

41 Jelzés megnevezése Megjegyzés 15. Két szabályozórúdnál történő áramkimaradás (220 V, 50 Hz) esetén 3 sec késleltetéssel 16. Bármely négy gőzfejlesztőben a nyomás e.!.éri a 73 ata értéket Műszaki határozat 12. PU.YZ.272 ( ) ball-nál nagyobb földrengés esetén 18. Bármely gőzfejlesztőben a vízszint 500 mm-rel a nominális érték alá csökken, és működésbe lép a gőzfejlesztő csöveinek törés elleni védelme Szakértői csoport munkájának jegyzőkönyve ( ) 19. Az FKSZ-ek 3 szekciójában a frekvencia alacsonyabb/inint 46 Hz 20. A containment alatti nyomástöbblet nagyobb 0,3 ata-nál 21. A primer kör nyomása nagyobb, mint 17,6 MPa (180 ata) 22. Bármely melegágban a hűtőközeg hőmérséklete meghaladja a 330 C-t 23. A nyomástartó edényben a hűtőközeg szintje alacsonyabb 4000 mm-nél (-1000 mm a nominális üzemmódban megengedett minimumhoz képest)

42 Az I. fokú védelem vészjelzéseinek felsorolása A jelzés megnevezése Megjegyzés 1. Felfutási idő a sugárforrás tartományában kisebb, 20 sec 2. Felfutási idő a köztes tartományban, kisebb, 20 sec 3. Felfutási idő az energetikai tartományban, kisebb 20 sec 4. Neutronáram sűrűség az energetikai tartományban, nagyobb 104% 5. Neutronáram sűrűség a köztes tartományban Szakaszos beállítás 6. Az AZ feletti nyomás 16,8 MPa (172 ata) 7. Bármely melegágban a hűtőközeg hőmérséklete több, mint 325 C 8. A fő gőzkollektor nyomása nagyobb, mint 6,9 MPa (70 ata) Az MVK határozata ( ) 9. Az önfogyasztás három szekciójában a frekvencia alacsonyabb, mint. 48,5 Hz A jelzés sec múlva megszűnik. Az MVK i határozata működő FKSZ közül az egyik kiesik. 3 működő FKSZ közül az egyik kiesik. A reaktor tehermentesítését a POM végzi

CFX számítások a BME NTI-ben

CFX számítások a BME NTI-ben CFX számítások a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2005. április 18. Dr. Aszódi Attila, BME NTI CFD Workshop, 2005. április 18. 1 Hűtőközeg-keveredés

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

FORRÓPONT ANALÍZISRE ALAPOZOTT ÜZEMVITEL A PAKSI ATOMERŐMŰ VVER-440 REAKTORÁBAN III. RÉSZ.

FORRÓPONT ANALÍZISRE ALAPOZOTT ÜZEMVITEL A PAKSI ATOMERŐMŰ VVER-440 REAKTORÁBAN III. RÉSZ. KFKI-1989-13/G MARÓTI L., TROSZTEL I. FORRÓPONT ANALÍZISRE ALAPOZOTT ÜZEMVITEL A PAKSI ATOMERŐMŰ VVER-440 REAKTORÁBAN III. RÉSZ. Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

Részletesebben

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Az eredmények összehasonlítása Contain programmal számítottakkal. ELTE KDI beszámoló 2011 Nagy Attila MTA KFKI AEKI Témavezető: Dr

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Magyarországi nukleáris reaktorok

Magyarországi nukleáris reaktorok Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. Magsugárzások detektálása és detektorai 3. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ł ĺ ť Ę ą ů ú Ö ü ú ü ĺ ó ó Í ö ĺ ó í ó ü ł ĺ íí ĺ ú Á ú Ö ó ü ö í ó ó ó ú ö ź ö ö ó ä ö ó ó ó ö ö ö ö ú í ó ú ó ü ó ó ö Ö ű ö ł ó ó ü ö ĺ í Ö ű ö ö ó Í ĺ ú ú í ö ú ü ú ĺ ó ú ö ö ú ó ű ű ó í ú ń í ú ű

Részletesebben

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Vízszintes metszet (részlet) Mi aktiválódik? Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek I.) Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

235 U atommag hasadása

235 U atommag hasadása BME Oktatóreaktor 235 U atommag hasadása szabályozott láncreakció hasadási termékek: pl. I, Cs, Ba, Ce, Sr, La, Ru, Zr, Mo, stb. izotópok több mint 270 hasadási termék, A=72 és A=161 között keletkezik

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben MTA SUKO-MNT-Óbudai Egyetem Kockázatok értékelése az energetikában Budapest, 2015.06.15. Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben Tóthné Laki Éva MVM

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

HIDEGÁGI FOLYÁS ANALÍZISE A PAKSI ATOMERŐMŰRE. 3,5%-OS TÖRÉS HIDROAKKUMÜLÁTOROK NÉLKÜL

HIDEGÁGI FOLYÁS ANALÍZISE A PAKSI ATOMERŐMŰRE. 3,5%-OS TÖRÉS HIDROAKKUMÜLÁTOROK NÉLKÜL tcfki-1*89-61/q KRNECZKYL. TÓTHI. ÉZSÓLQY. SZABADOS L. HIDEGÁGI FOLYÁS ANALÍZISE A PAKSI ATOMERŐMŰRE. 3,5%-OS TÖRÉS HIDROAKKUMÜLÁTOROK NÉLKÜL Hungarian Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Á Á É Á Á É ö ó ő ő ó ó ó é ö é ö ú ó ó ó é ö é é ő ö ú é ö ő é é ő é ó É ő ó é Ü ö é ó é é é é é ó óö é ő ő é ó é é é ó óö é é ö é é ő é ű ó é ö é ő ú ö é é ö ö é ő ö ö Í ö é ö ö é ü Í ö é é é ó é é ő

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén

Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén Nukleon 8. július I. évf. (8) 9 Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén Nemes Imre Paksi Atomerőmű Zrt. Paks, Pf. 7 H-7, Tel: (7) 8-6, Fax: (7) -7, e-mail: nemesi@npp.hu

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

é ö é ő ü ü ö é ó ó é ü ö é ö ö ö ö Ú é ő ő ö Í é Ú ó őö ó ö é ó ö ü ő ő ő ü ő ő ö é ő é ő ő ö ó ü é é ő ő é ö ö é é ó ó ö ó Í ö ó ó ő ő ó ó é é é é ö ú ü é é É öí ó é ő ö ú ó ö ó ó ó é ö é é ő ö Í é ő

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012 Zelio ime időrelék Katalógus 2012 artalomjegyzék Zelio ime időrelék 1 E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel endelési számok, méretek, bekötési sémák Jellemzők E 11 moduláris relék, relés kimenettel

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei Brolly Áron, Hózer Zoltán, Szabó Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 A Paksi Atomerőműben

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.12. C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 2/11 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére,

Részletesebben

ö ó ó ó ó í í íí Á ú Í ó ő ö ó ő í ö ó ó ő Í ö ü ó í ő í ú í ö ö ő ő ö í ó Í í ó ú Í ő ó ú ő í Í ó ó ő ú ú ú ü Í Á í ó í Í ó ő ú ö ő ü Á Á Á ó ő ő í ö ő ö Í Í í í ő í ő ő ő í ő Í ú ú ó ó ö Í ö Í Áú Á ö

Részletesebben

AES-2006. Balogh Csaba

AES-2006. Balogh Csaba AES-2006 Készítette: Balogh Csaba Mit jelent az AES-2006 rövidítés? Az AES-2006 a rövid neve a modern atomerőműveknek amik orosz tervezésen alapszanak és VVER-1000-es típusú reaktorral vannak felszerelve!

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ő Ą ľ Ü Ü Ő É ľ ľ ľ ľ ö ľü ľ íľ ő ő Í ő í ő ö ö ü ľ ö ľ ľ ú ő ő ü ü ü Ü ä ő ę í ľ ö ő ľ ľ ö ľü ń ö ü ę í ę ö ü ü ö ľ í Á í í ö ö ő Ą í í í ö ú ő ö ö ő í ľ ű ö ö ö ö ő ľ Ąí ő ľ í ý ę ö ü ń í ľ ö

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48 ZELIO IME időrelék Katalógus 2005 E11, E48 artalom Zelio ime idõrelék E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel eferenciaszámok, méretek, bekötési sémák...2. és 3. oldal Karakterisztikák...4. és 5. oldal

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

í ő É É Í ü ő ő í ü ő í í ő í ő ű ő í ó í ó ö í ö ó ü í í ó ó ö ó Í ú ó í Ö É Í ú í ú ő í í Í ű ó í ú ó í ó ü őí ö ő ő ó ö ő ó í ő ó í ó í í í í ő Í í ő Í í ő ó ö ó ö ü í í í Ü í ü ó í ő í ü ó ő ő ó ö

Részletesebben

Ó É Í É í Í í é é é ö é é é ó ú Í ó é é é é í é é é éí ő é ó é é ő ú é Í ű ó ö ő ó ő ő é é é é ó é É í É é Í é í é é í ó í ő é ü ö ö ó ó öí é í ó é é é ó ó ö ó ü ö ő é ú ó é ú Í é Ú Ö ó é ó é ő é í ó ű

Részletesebben

ő ľü ó Ö ľ ő ź ź ő ľ ő ľ ľ ľ ü í ľ ö ő ľ ő ó ő í ľ ü ľ ö ü í ú í ó ú ó ó ú ó ő í í ű ľó ü ľ ö ö ö ó í ü ű Íć ű ö ö ź ę ő ö ü ő ö ő ö ö í ő ü ľ ő ü ö ź ź ó ó ő ü ľ ľ ö źľő ő ő í ó ó Ł ł ü ű ü ú í ü ź ó

Részletesebben

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti

Részletesebben

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK

Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK WER reaktor önszabályozó tulajdonságainak vizsgálata Julius Filo, Jan Trnkusz, Vincent Polak Atomerőmüvi Tudományos Kutató Intézet Jaslovske Bohunice, CsSzSzK 1. Bevezetés A WER tip. reaktor teljesítményszabályozása

Részletesebben

ó ó ű ó Ú Ü ü ü ó Í ű Ő ű Í ó ő Ú ü ó Í Ü ó ó Ü Ü ó ő ü ő ű ó ő ő ó ó ó ű ű ó ü ő Ö ó ő ó Ő Ü ű Üő ő Íó ü ó Í ó ű ő ő ó Ű ó ó ó Ü Ő Í Ő ó ő Í Í ú ő Ö Ö ő Í ó ü ü ü ű Ő ÚÍ ó ü ó ó ó ő ó Ű ű ű ó ü ű ő ő

Részletesebben

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar Folyamatirányítás Számítási gyakorlatok Gyakorlaton megoldandó feladatok Készítette: Dr. Farkas Tivadar 2010 I.-II. RENDŰ TAGOK 1. feladat Egy tökéletesen kevert, nyitott tartályban folyamatosan meleg

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Ec cc K M' Z K öő V S " GS _ Eöö L T p'ő ú KI í pf Iú' őf V ;í; ő ő öp-űp 9) ő ő I wő K öö Dő p ú? őű \9 K3( Fc p íőf pc' G SI ö*"-ő" ú ő pf Eő M T A í1 S I 'í í T p M Rő öíű Vfőő I ^'/ Köp-Ep K S öő S

Részletesebben

ęĺĺ Đ ć ą ľ ľ ł ú ű ĺ ľ ű ő ľ ő ľ ľü ó ľ ľ ľ ó ó ĺ Á Á ö ó ő ő ö ó ő ü ó Ö ő ü ő ľ í ő ü ź ő ó ő ó ó ĺ ö ő ö ö ó ó ľ ü ó ö ľ Í ú ó ö ő ö ĺ Ĺ ü ö ý ő í ü ő í ö í í í ó ź ĺ ű ő ő ü ó ľ ő ó ú ő ő ö ź ő ľ

Részletesebben

ő Ĺ í í ő í ő ő ö ö Ő ü ü źů ü ű ö ő í ő ő í ő ü ü í ő ů ü ő ę ü ź ű í ő ü üö ő í ő ę ę ü ű ü í ź ź ď í ü í ü ő ő ü ę ő ö ő ź í ő ő ö ö üö Í ö ö ü ő Á ő ő ő ś ö í ő ź Í ú ź ő ö í ź ö đ ö őí ő ü ő ź ź Ĺ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

ľłé ó ľ í ľő ő ő ę ő ü ő ľ ó ó ő ó Ĺ ľő í í ö Í ó ľ ř ľ É Í É Íľ ľ ń ł ľ łľé ł ľá ł ó É Ü ľ ŕ ł ľ ľľ ľé ż ÍÍ ź ő ő ü ź ó í ő ó í ď ľ ó ýę í ő ö ľ ü ľ í ó ö ý ľ ö ö ő ź ö ő ą ü ó ń ę đ ü ę ő ď ő ź ź Ľ Á

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Szoláris szivattyúállomás Szoláris vízmelegítő rendszerhez SP116 SP226. A szoláris szivattyúállomás használatával kapcsolatos információk

Szoláris szivattyúállomás Szoláris vízmelegítő rendszerhez SP116 SP226. A szoláris szivattyúállomás használatával kapcsolatos információk Szoláris szivattyúállomás Szoláris vízmelegítő rendszerhez SP116 SP226 A szoláris szivattyúállomás használatával kapcsolatos információk 1.1. A rendszer jellemzői A napkollektor szivattyú akkor kapcsol

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

ú ő ü Í ö ő ú ú ő ź ő ü ź ü Ĺ ó ő ę ő öń ő ő ú Ĺ ý Í ő ęą ł ü ú ő Ĺ ő ę ö ő ü ő ł ź ü Á ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ó ő ő ő ő ö ő ó ó ó ő ő ő ú ö ú ő ő ő ö ź ö ú ő ő ő ó ó ő ő ő ő ó ő ó ő ő ú ü ő ő Á ő ö

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben