ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL"

Átírás

1 KFKI /G BÍRÓ Е. EZSOL GY. ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL Hungarian Academy of' Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS В U I) Л Р Е S Т

2 KFKI /G PREPRINT ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL (A MUNKA AZ OKKFT G-11/6. ALPROGRAM FELADATÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS) BÍRÓ E M ÉZSŐL GY. Központi Fizikai Kutató Intézet 1626 Budapest 114, Pf. 49 HU I88N

3 Bíró E., Ézsöl Qy.: Összefoglalás a KFKI AEKI nemzetközi kapcsolatai segítségével összeállított WER 1000 Jellemző adatokról KFKI /G KIVONAT A riport a WER 1000 típusú reaktor primer körének termohkjraulikai szempontból fontos adatait tartalmazza beleértve a gőzfejlesztőt Is A különböző forrásokból származó adatokat összevetettük az időközben megismert, Paksra vonatkozó Műszaki Terv adataival A munka a további adatközlések nyomán folyamatosan kjöszerusíthető, és így jó alapot adhat az elvégzendő biztonsági számításokhoz. Э. Биро, Д. Эжёл: Характерные данные для реактора ВВЭР-1000, собранные из материалов, полученных с помощью международных связей ЦИФИ. KFKI /G АННОТАЦИЯ Данный отчтг содержит важные с точки зрения термогидравлики характеристики и параметры первого конутра (включая и парогенератор) реактора ВВЭР Данные, находящиеся в разных материалах, были сравнены с данными "Технического проекта" АЭС Пакш. Данную работу можно дополнить актуальными данными, и это дает хорошую основу для проведения расчетов по безопасности. Е. Bíró, Gy. Ézsöl: Summary of WER 1000 data compiled by CRIP on the basis of international cooperation KFKI /G ABSTRACT This report concerns primary circuit data of thermohydraulical Importaoce of a WER 1000 type power reactor, Including its steam generator. Data from various sources are compared to the recently supplied Paks Technology Concept. Based on further data publication, this work can be updated continuously and provide a sound background of future safety calculations /

4 - 1 - TARTALOM Oldal 1. A reaktor főbb paraméterei 5 2. A főkeringető vezető főbb paraméterei Főkeringtető szivattyú (FKSZ) 15 ГЦН-195 M 4. Nyomástartó A primer kör főbb paraméterei Gőzfejlesztő A főbb rendszerek jellemzői Főbb védelmek, blokkolások Neutronfizikai jellemzők 46 Melléklet 1. Fűtőanyageloszlás térképei COBRA kóddal végzett szároltás RELAP4/mod6 kóddal végzett számítás MOCT-7 kóddal végzett számítás 75

5 - 2 - Bevezetős A paksi négy VVER-440-es atomerőművi blokk biztonsági számításainál és üzembehelyezési feladatainál szerzett tapasztalatok alapján célszerűnek látszott egy primer köri adatgyűjtemény összeállítása a VVER-1000 típusú reaktorra, mielőtt megkezdjük ezen új típus vizsgálatát. Az itt közölt összeállítás az 1000 MW-os erőmű primer körinek főbb adatait tartalmazza, beleértve a gőzfejlesztőket ;.s. Természetesen nem nevezhetjük ezt az adatgyűjteményt teljesnek, do alkalmas arra, hogy újabb információk birtokában, folyamatosan bővítve mindig alkalmas legyen arra, hogy belőle összeállíthassuk a biztonsági, vagy egyéb számítások kiindulé adatait. Mivel a forrásmunkák, amelyeket az adatok összegyűjtésénél használtunk, néhány helyen ellentmondanak egymásnak, ezért itt a valószínűbbnek látszó értékeket fogadtuk el, de ez is azt mutatja, hogy folyamatosan szükség van az adatok további ellenőrzésére. A munka során új adatforrást jelentett, hogy a szovjet fél leszállította a "Paksi Atomerőmű 2 x 1000 MW-os bővítésének Műszaki Tervé"-t. így ez az összeállítás már tartalmazza a Műszaki Terv alapján tehető módosításokat. Megtörtént a Műszaki Terv véleményezése is, ahol szóvátettük a Tervben meglévő adathiányokat is. Amennyiben a szovjet szállító ezeket pótolja, az új információkkal az itteni adatgyűjteményt természetesen ki kell bővíteri. Az összeállítás során a kővetkező forrásmunkákat használtuk: {1] Исхолные данные для проведения теплогидравлических расчетов реакторных установок с ВБЭР-1000 типа В-320. ВНИИАЭС зак.но.78. Москва.

6 - 3 - (2J A. Sartmadjiev, A. Ivanova: Specification of a reference plant with WWER-1000 for computer safety analyses modeling purposes. IAEA Workshop Trnava, CSSR, [.3] Альбом специализированного оборудования АЭС с серийными блоками ВВЭР-1ОО0. Интератомэнерго Москва, 1984 г. [4] Műszaki Terv Ezekből külön kiom.;lóst érdemel a Sartmadjiev, Ivanova féle összeállítás. A Nemzetközi Atomenergia ügynökség szervezésében Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia és a Szovjetunió, mint konzultáns, egy regionális program keretében végzik a WER típusú reaktorok biztonsági számításait. Az 1000 MW-os reaktor referencia blokkjául ebben a programban a Kozloduj (Bulgária) blokkot tekintik. A [2]-ben közölt adatösszeállítás erro a blokkra vonatkozik. Megjegyezzük, hogy innen csak azokat az adatokat vettük át, amelyek máshol nem találhatók és nagy valószínűséggel Paksra is alkalmazhatók lesznek. Végül röviden összefoglaljuk, hogy milyen adatokra terjed ki az összeállításunk. Az 1. fejezet tartalmazza a reaktor főbb paramétereit, konkrétan az aktív zóna jellemzőit is. A 2. fejezetben a főkoringető vezetékek adatait - termohidraulikai szempontból -, a 3. fejezetben pedig az FKSZ-ek üzemi és tranziens jellemzőit ugyancsak a hőfizikai számításoknál szükséges mértékig, ismertetjük. Külön fejezet (4.) foglalkozik a nyomástartóval, a gőzfejlesztőkkel (5.), valamint az üzemzavari védelmi rendszerekkel (6.). Az utolsó (7.) fejezetben röviden ismertetjük a főbb védelmeket és a bokkolások rendszereit. Ezeket a reteszeléseket oly mértékig i»mrtötjük, hogy belőlük a biztonsági számításokat végző kódok inputja összeállítható legyen.

7 Mellékletként szerepel az anyagban a fűtöanyageloszlás térképei, valamint egy-egy mintaszám!tás a COBRA, RELAP4/mod6 és MOCT-7 kódokkal. A munka az OKKFT G-H 6. alprogram pontjának teljesítése keretében készült.

8 - 5 - PRIMER KÖR 1. A reaktor főbb paraméterei 1.1. A reaktor nominális paraméterei PARAMÉTER ÉRTÉKE MÉRTÉK EGYSÉG Reaktor termikus teljesítménye Aktív zóna kilépő nyomása MW ata MPa Hűtőközeg hőmérséklet az aktív zónába való belépésnél Hűtőközeg átlagos hőmérséklete a reaktorból való kilépésnél Átlagos felületi hőfluxus a fűtőelem felületén 2.09«10 ( Maximális lehetséges hőfluxus a fűtőelem felületén (a kampány kezdetén) 6.15*10 Hidegági hűtőközegforgalom 4 működő FKSZ esetén, 50 Hz-es hálózati frekvenciánál Minimális hidegági hűtőközegforgalom 4 működő FKSZ esetén, 49 Hz-es hálózati frekvenciánál, figyelembe véve az FKSZ és a primerkör jelleggörbéinek eltéréseit kj/m 2 h kj/m 2 h m 3 /h m 3 /h

9 Reaktoron átmenő hűtőközegforgalom m 3 /h Kazettán átmenő hűtőközegforgalom (a kazetták közötti eloszlás egyenlőtlensége max. 5%) m 3 /h Aktív zónán átmenő hűtőközegforgalom 4 működő FKSZ esetén Reaktortartály külső átmérője 4,635 Reaktortartály belső átmérője 4,136 A reaktor teljes térfogata 110 Hűtőközegtérfogat az aktív zónában 14,8 Hűtőközeg térfogata a felső keverőtérben 61,2 A felső keverőtér tartályfalvastagsága 0,250 Nedvesített felület a felső keverőtér falával együtt 50,4 A felső keverőtér tartályfala és a hűtőközeg közötti hőátadási tényező 0,330 Hűtőközeg térfogata az alsó keverőtérben (a bemenő csonkoktól az AZ belépésig) 34,0 Nedvesített felület az alsó keverőtér falával együtt 108,2 Az ölr.ó keverőtér fala és a hűt6!-:'"x.og közötti hőátadási tén "' '..'" 5,1 m 3 /h m m m" m~ m" m kcal/m 2 s C m m kcal/m 2 s C

10 7 - Az alsó és felső koverőtér tartályanyagának.sűrűsége 7860 kg/m" Magassági méretek (1.1. ábra) Ír (AZ magassága) mm mm mm mm mm mm Л tmé rők (1.1. ábra) d l d mm mm mm mm mm 1.2 A reaktor hidraulikai paraméterei Paraméter 1. Érték 2. 1,- Mértékegység 3. Reaktor hidraulikai ellenállása (be- és kiömlő csonkok nélkül) Belépő csonkok hidraulikai e 1 lená 1 Iá s téл ye 7.6 j e Kilépő nyílá.s hidraulikai ellenállástényezője 3,8 ata 0,37+ 0,06 MPa 0,73+ 0,037 ata 0,20+ 0,02 ata

11 - н - reaktorfedél szabályozó csövek blokkja hűtőközeg kimenet hűtőközeg bemenet s / akna zónatartó kosárral 1.1. ábra

12 Reaktor hidraulikai ellenállástényezője a bemenő csonkoktól az aktív zónáig (a kazetta aljáig) 5,0+ 0,25 Hidraulikai ellenállástényező az aktív zónától a kiömlő csonkokig 0,8+ 0,08 A szabályozórudak vezetőcsövei közötti térfogat hidraulikai ellenállástényezője 0,25+ 0,02 A szabályozórudak vezetőcsöveinek hidraulikai ellenállástényezője 0,35+ 0,03 A kiömlő csonkok hidraulikai ellenállástényezője 0,61+ 0,03 A hidegág hidraulikai ellenállástényezője (belépő csonkok nélkül) 0,88+ 0,08 Melegág hidraulikai ellenállástényszője (kilépő csonkok nélkül) 0,41+ 0,03 A fő keringető kör hidraulikai ellenállástényezője a reaktorral, az aktív zóna nélkül 11,8 + 1,1 A primer kör ossz. hidraulikai ellenállástényezője 15,4+ 1,5 Megjegyzés: Az 1.2 táblázat adatai 4 működő FKSZ esetén a hidegági csővezetékben tapasztalható sebességre vonatkoznak.

13 Az aktiv zóna főbb konstrukciós jellemzői Paraméter Érték Mértékegység Az AZ ekvivalens átmérője Az AZ magassága»(hideg állapotban) Az AZ átömlési keresztmetszete a fűtött részen Az AZ hőátadó felülete A fűtőanyag súlya Kazetták száma Kazetta ekvivalens átömlési keresztmetszete a kazetták közötti rés figyelembevételével Kazetta középpontok távolsága 3,16 m 3,530 m 4,17 m m *g 163 db 0,0256 m 2 0,236 m 1.4. Kazetták főbb konstrukciós jellemzői Fűtőelemek száma Fűtőelem burkolat külső átmérője Fűtőélemburkolat belső átmérője Központi mérőcsatorna A szabályozóiadak vezetőcsöveinek mérete Fűtőelem fűtött hossza (hideg állapotban) Fűtőelem középpontok közötti távolság Az összes fűtőelem burkolatának tömege Nukleáris üzemanyag tömege 1 fűtőelemben A fűtőanyag tabletta külső átmérője A központi lyuk átmérője a fűtőanyag tablettában 312 9,1 7, ,3x0, ,6x0, , ,575 7,53 1,4 db mm mm mm mm mm mm kg kg mm mm

14 Зк_ A távolságtartó rács kulcsmérete 0,234 m A távolságtartó rács magassága 0,U2 го Távolságtartó rácsok száma 15 db A kazetta alsó fűtetlen szakaszának hossza 0,290 m A kazetta felső fűtetlen szakaszának hossza 0,75 m Szabályozó rudakkal ellátott kazetták száma 61 db A szabályozórudak vezetőcsöveinek száma egy kazettában 18 db Központi mérőcsatorna 1 db 1.5. Az aktív zóna hidraulikai paraméterei Az aktív zóna hidraulikai átmérője Az aktív zóna hidraulikai ellenállása 1,45 ata 0,14 MPa A fűtőelemköteg hidraulikai átmérője 0,0105 ra Kazetta hidraulikai ellenállástényezője 12,1+1,2 A kazetta belépő részének hidraulikai ellenállástényezője 1,0+ 0,1 A fűtőelemköteg fűtött szakaszának hidraulikai ellenállástényezője 8,1+ 0,8 A kazetta kilépő részének hidraulikai ellenállástényezője 3,0 + 0,3 Megjegyzés: a kazetta hidraulikai ellenálláetényezőit (1.5. táblázat) a kazetta keresztmetszetére vonatkoztattuk.

15 A főkeringető vezeték főbb geometriai paraméterei Paraméter Érték Mérték e 9Y sé 9 ig Hidegág (1.2 ábra) Csővezeték belső átmérője Csővezeték külső átmé ője Egy hidegág hossza (FKSZ nélkül) A reaktor belépő csonkja és a befecskendező vezeték becsatlakozása 850 mm 950 mm 26,600 m közötti csővezeték hossza 3,860 m A gőzfejlesztő kollektorcsonkjától az FKSZ főtengelyéig a csővezeték hossza (1. és 5. pontok, 1.2 ábra) Egy hidegág térfogata (FKSZ nélkül) Hűtőközeg térfogata az FKSZ-ben 15,700 m 15,07 m 3 3,0 m Melegág (1.2 ábra) Csővezeték belső átmérője Csővezeték külső átmérője Egy melegág hossza A reaktor kilépő csonkja és a nyomástartó edény csatlakozóvezetéke közötti csőszakasz hossza Egy melegág térfogata A főker ingtető vezeték anyagi na 1, sűrűsége 850 mm 950 mm 10,124 m 6,860 m 5,74 m kg/m 3

16 - 13 -

17 A primer kör főbb magassági méretei (1.2. ábra) A főkeringtető szivattyú főtengelye (1. pont) 0 mm Az AZ. bemenete (2. pont) тяп Az AZ. kimenete (3. pont) mm Reaktor kimenő csonkjai (4. pont) 1800 mm Gőzfejlesztő kollektor csonkja (5. pont.) 3340 mm A gőzfejlesztő központi tengelye (6. pont) 6010 mm A hidogág legalsó pontja (7. pont) mm A szintmérő alsó pontja (8. pont) -22C5 mm A nyomástartó vízszintje nominális paraméterek esetén (9. pont) 6565 mm A befecskendezd vezeték becsatlakozásának szintje a nyomástartóba (10. pont) mm Megjegyzés: Az 5. táblázat adatai a V-341 reaktorra vonatkoznak.

18 15-3. Fókeringtető szivattyú (FKSZ) ГЦН 195-M 3.1. Az FKSZ főbb paraméterei Paraméter Érték A mágneses mező fordulatszáma 1000 A rotor nominális fordulatszáma (a szlip figyelembevételével) 995 Mértékegység 3. ford/perc ford/perc Nominális forgatónyomaték - melegüzemben - hidegüzemben Kritikus forgatónyomaték A rotor tehetetlenségi nyomatéka A leállt szivattyú hidraulikai el.'onállástényezője, pozitív hűtőközegforgalom esetén (a főkeringtető vezetéken uralkodó sebességre vonatkoztatva) 27,0 A leállt szivattyú hidraulikai ellenállástényezője, fordított hűtőközegáram esetén (a főkeringtető vezetékben uralkodó sebességre vonatkoztatva) 32, kgm Nm 6600 kgm Nm kgm Nm 75u0 kgm Nm 2

19 A vízszállítás, az emelőmagasság és a fordulatszám változása az FKSZ feszültségkiesése esetén (4 FKSZ együttes kifutásinál) P. =15,4 MPa, T 300 C rendsz ' rendsz 3.2 táblázat.., Q, forgalom H, emelőmagasság n, fordulatszám iqo,sec m3/h ata, (MPa) fotd/perc ? (0.64) (0.60) (0.57) (0.54) (0.52) (0.49) (0.47) (0.45) (0.43) (0.39) (0.33) (0.26) (0.2) (0.14) (0.11) (0.1) (0.04) (0.015) (0.005) (0.002) (0,001) Í0) 0

20 А ГЦН-195М típusú szivattyú emelőmagasságának változása a forgalom függvényében. T» 300 C (az erőműben végzett megfigyelés alapján) Hűtőközegforgalom (m 3 /h) Szivattyú emelőmagasság (ata) * ,94 5,58 6,20 5,81 5,40 4,97 4,52 4, А ГЦН-195М típusú szivattyú tervezett emelőmagasságváltozása a forgalom függvényében Hűtőközegforgalom (m 3 /h) Szivattyú emelőmagasság (ata) ,88 6,52 6,17 5,79 5,37 4,92 4,45 3,94

21 A relatív fordulatszám változása egy FKSZ kiesése esetén, ha a 4 szivattyú az osszfogyasztás mechanizmusával együtt üzemelt ogy 14 MW-os szekcióban (T = 280 C) idő _n_ id6 n (sec) n_ (sec) n о о О.Г) l.c Г» ? H.O l r >

22 Az FKSZ főbb jelleggörbéi - Pozitív és negatív áramlás esetén az FKSZ tengelyén az ellenállás forgatónyomatékának meghatározására a szivattyú negyedfokú jelleggörbéit használjuk ( ábra). - Egy- és kétfázisú áramlás esetén a szivattyú emelőmagassága a forgalom függvényében szintén a negyedfokú jelleggörbék alapján állapítható meg. - A ábrán a megengedett minimális szívónyomás görbéje látható a hőmérséklet függvényében.

23 \ < JL il o a о 2 m kg-m Nm ( m 5 /ó>* (i*ó)p (mw 2,8-10 (14К?) : \ ' \ \ \ H \ \ \ A V2 6 Q 2 \о А / / и /, /1/ / 1 / 0/. -Q20 -o;5 -Q10 -ао5 0 ^ v / QP5 * чфо Q1S M ford/perc 0 m'/á 020 / H /Г* -2 \ 7 /-о,е -А \ -1,2-6 / -is -G / / a* / -2,0-1.0 / -2А -12 ^ \ -2,8-1А" u ( *) pozitív áramlási irány -- negativ áramlási irány ábra Az FKSZ négykvadránsos jelleggörbéi (szívónyomás 15,4 MPa, hőmérséklet 300 C)

24 m (ford /perc)' 3,0-10* kgm (ford/perc) 3>oro"* N-m (ford/perc) n ford/perc (-1,0-1 О* 3 ) ábra Az FKSZ ndqykvadránsos jelleggörbéi (szívónyomás 15,4 MPa, hőmérséklet 300 C)

25 JO (9,81) 90,0 (8,83; P ata (MPa) 80,0 (7,85) 7Q0 (6,87; 60,0 (5,89] 50,0 (4,30) 40,0 (3,92) 3Q0 (2,94) 20,0 (1,96J ' 10,0 *"^»-r. (0,98] # C ábra Л megengedett minimális szívónyomás görbéje a hőmérséklet függvényében

26 Nyomástartó 4.1. A nyomástartó konstrukciós jellemzői A NYT teljes térfogata Víztérfogat nominális paraméterek esetén A NYT belső átmérője A NYT külső átmérője A nyomástartót és a melegágat összekötő vezeték belső átmérője A nyomástartót és a melegágat összekötő vezeték külső átmérője A nyomástartót és a melegágat összekötő vezeték hossza A befecskendező vezeték belső átmérője A befecskendező vezeték külső átmérője A befecskendező vezeték hossza A befecskendező vezeték két párhuzamos szakaszának belső átmérője A nyomástartó edény alja és a csöves elektromos fűtőtest alsó szintje közötti hűtőközeg térfogata Nyomástartó biztonsági szelepeinek száma A biztonsági szelepek nyitásának (zárásának) ideje A nyomástartó egy biztonsági szelepén kiáramló gőz A befecskendező vezetéken található gyorselzáró tolósár nyitási(zárási) ideje, max. 79 m 55 m 3 3,00 m 3,30 m 346 mm 426 mm 18 m 181 mm 219 mm 38 m 125 mm 17,0 пг 3 db 1 sec 180 t/óra 50 kg/sue 5-Ю вес

27 A nyomástartó hidraulikai paraméterei Paraméter 1. A nyomástartót a primerkörrel öesseköto csővezeték hidraulikai ellenállástényezóje Érték Mértékegység A Re * 10 értékhez tartozó sebességre vonatkoz tátva a hűtőközeg áramlási iránya: a fókeringtető vezetéktől a nyomástartó felé a hűtőközeg áramlási iránya: a nymástartótól a főkeringtető vezeték felé A nyomástartó befecskendező vezetékének hidraulikai ellenállástényezője - a befecskendezés mindkét vonalán teljesen nyitott tolózárnál az egyik ágban a tolózár bezárt 3,34 (maximális) 2,55 a Re - 10 értékhez tartozó sebességre vonatkoztatva 18,06 21,7 A befecskendezd vezeték egy, teljesen nyitott tolózárának hidraulikai ellenállástényezője 0,8 A nyomástartó befecskendező vezetékén egy teljenen nyitott gyorselzáró tolózár hidraulikai ellenállástényezóje 0,4 A 125 mm-es csővezetékben mért sebességre vonatkoztatva, beleértve a két sorosan kapcsolt tolózár ellenállását is. A 125 mm-es vezetékben mért sebességre vonatkoztatva

28 A nyomástartó elektromos fűtőberendezéseinek jellemzői A csoport Blokkok megnevezése száma (db) Első csoport 3 Az egyes csoportok teljesítménye (kw) 270 Megjegyzés összesen 28 blokk Második csoport blokk teljesítménye 90 kw Harmadik csoport Negyedik csoport A csöves elektonomos fűtőberendezés blokkjainak jellemzői Paraméter Egy csöves fűtőbetét teljesítménye Egy csöves fűtőbetét blokk tömege Az egy blokkban található fűtőbetétek száma A csöves fűtőbetét aktív felülete A csöves fűtőbetét kiterített hossza A fűtőbetét aktív hossza Egy fűtőbetét aktív hosszának tömege A csöves fűtőbetét átmérőjw A fűtőbetét fajlagos felületi teljesítménye A fűtőbetét fajlagos hőkapacitása Egy fűtőbetét hőátadás! tényezője Egy fűtőbetét által leadott hőfluxus Érték 10+0,75 kw 136 kg 9 db 0,0777 m 2 3,205 m 1,905 m 1,46!:g 13 mm Mértékéig^ 1,28 kw/m 2 0,63 kj/kg C 2,22 kj/m,sec C 189 m 2

29 4.5. A nyomás szabályozásának programja a primer körben MŰVELET A fűtőbetét csoportok bekapcsolása A fűtőbetét csoportok kikapcsolása Szelepek nyitása Az AZ feletti nyomás alapján történő beállítás MPa (ata) 15,5 (158,5) alatt 15,4 (157) alatt 15,2 (155) alatt 15.4 (157) felett 1. csooort Elektromos fűtóbetétek csoportjai bekapcsolt bekapcsolt bekapcsolt 15.5 (158) felett 15.7 (159,5)felett 15.8 (161) felett kikapcsolt 16,1 (164) felett 16,3 (166) felett 2. Cőoport bekapcs.3 perc múlva bekapcsolt bekapcsolt kikapcsolt kikapcsolt 3. csooort beкареs.2 perc múlva bekapcsolt kikapcsolt kikapcsolt kikapcsolt Befecskendezd szelepek 4. csoport 1.szelep 2. szelep bekapcs. 1 perc múlva kikapcsolt kikapcs. kikapcs. kikapcs. nyitott nyitott nyitott Szelepek zárása 16,0 (163) alatt 15,8 (161) alatt zárt zárt zárt i

30 4.6. Л primer kör főbb hőfizikai jellemzői A fűtőanyag hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében t < C) 0 t 500 j r" m С 0, , , , , , ,00154 A fűtőanyag fajlagos hőkapacitása a hőmérséklet függvényében t ( C) P kg C 0,223 0,306 0,329 0,340 0,354 0,366 0,373 A fűtőelemburkolat fajlagos hőkapacitása és hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében t( C) С m С J - P ky C 17,2 18,0 19,3 20,1 20,5 20,9 21,8 22,0 0,285 0,301 0,322 0,343 0,368 0,398 0,448

31 A reaktortartály anyagának fajlagos hőkapacitása és hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében (15х2НМфА acél) t, c X, kw/m C 0,0264 0,0275 0,0290 0,030 С, kj/kg C 0,495 0,520 0,545 0,575 A főkeringtető vezetők anyagának fajlagos hőkapacitása és hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében t, c Л, kw/m C 0,034 0,039 0,040 0,042 С, kj/kg C 0,481 0,524 0,569 0,618 A gőzfejlesztő csöveinek fajlagos hőkapacitása és hővezetési tényezője a hőmérséklet függvényében t, c \, kw/m C 0,0169 0,0181 0,0195 0,0203 С, kj/kg C 0,494 0,515 0,536 0,548

32 Gőzfejlesztő 5.1. A gőzfejlesztő jellemzői stacioner állapotban Paraméter Érték Mértékegység Termikus teljesítmény Gőzkapacitás Gőzfejlesztőn átmenő primer köri hűtőközegforgalom A termelt gőz nyomása A termelt gőz hőmérséklete Tápvízhőmérséklet nominális teljesítményen Tápvízhőmérséklet a nagynyomású előmelegítő kiiktatása esetén Vészhűtó tápvíz hőmérséklete Átlagos logaritmikus hőmérsékletkülönbség 750 MW 4084 (1470) ^i < d U kg/sec (t/óra) 3 m /óra ata (6,3+0,2) (MP a) 278,5 + 2 C C 164± 4 C ,7 Fajlagos hőfluxus (átlagos, a lerakódások figyelembevétele nélkül) Hőátadás! együttható (átlagos, a lerakódások figyelembevétele nélkül) Nominális vízszint (a gőzfejlesztő aljától) ,03 2,55 kcal/ro 2o C kj/m 2o C kcal/m 2o C kw/m 2o C m

33 Kilépő gőztártalom a párolgás felületén 49 Nedvességtartalom a gőzfejlesztőből való kilépésnél, max. 0,2 A folyamatos átfuvatás mértéke a szekunder körben (a gőzkapacitástól) 0, Л gőzfejlesztő főbb konstrukciós jellemzői Páramé L»ír Érték Mértékegység 3 A gőzfejlesztő teljes térfogata 127 m Gőzfejlesztő víztérfogata a gőztartalom figyelembe vétele nélkül (V víz = n víz/ ') 66 m 3 3 Hűtővíztérfogat 1 kollektorban 2,4 m Az ossz primerköri hűtővíztérfogat a gőzfejlesztőben 21 3 m Hőcserélő csövek száma 1 gőzfejlesztőben db A hőcserélő csövek átlagos hossza 11»1 A hőcserélő csövek külső átmérője 0,016 m A hőcserélő csövek belső átmérője 0,013 m m A hőcserélő csövek ossz. átömlési keresztmetszete primer oldalról 1,46 m 2 A kollektor átömlési kereszt- 2 metszete 0,546 m A kollektor magassága 4 m

34 Hőátadó felület a gőzfejlesztőben 6115 in A hőátadó csövek felső szintje (a gőzfejlesztő aljától) 2,19 A tápvlzvezeték becsatlakozásának magassága (a gőzfejlesztő aljától) 3,15 A gőzfejlesztő csöveinek anyagsűrűsége 7900 m m kg/m" 5.3. A gőzfejlesztő hidraulikai paraméterei Paraméter A gőzfejlesztő csőkötegének hidraulikai átmérője a szekunder oldalról A gőzfejlesztő ellenállása a primer oldalon, max. A gőzfejlesztő ellenállása a gőzszakaszon A gőzfejlesztő hidraulikai ellenállástényezője Érték 0,0174 1,25 0,12 1,1 3,35*0,3 Mértékegység m ata MPa ata

35 A hőátadó felület és a víz-gőz keverék függése a gőzfejlesztő vít-.r.int játől A víz-gőz keverék A szint alatti- Víz-gőz keverék szintje (m) hőátadó felületim ) térfogata (m^) 0,08 0 0,53 0,20 10,23 2,18 0,40 446,0 5,90 0,60 877,0 10,76 0, ,0 15,И0 1, ,0 18,50 1, ,5 28,00 1, ,5 34,40 1, ,5 42,00 1, ,5 47,80 2, ,5 55,16 2, ,0 62,80 2, ,0 77,63 2, ,0 82,50 3, ,0 100,50 3,5C 6115,0 119,90 4, ,0 127,00

36 A főbb rendszerek jellemzői 6.1. Zóna üzemzavari hűtőrendszer. Passzív rész Megnevezés ZÜHR térfogatok száma ZÜHR teljes térfogata A ZÜHR kezdeti gáztérfogata A ZÜHR térfogatait a reaktorral összekötő csővezeték belső átmérője A ZÜHR térfogatait a felső keverőtérrel összekötő csővezeték hossza A ZÜHR térfogatait az alsó keverőtérrel összekötő csővezeték hossza A ZÜHR térfogatok nominális nyomása A ZÜHR térfogatok vízhőmérséklete A ZÜHR térfogatok bórkoncentrációja grh 3 B0 3 /kgh 2 O Krték Mértékegység 4 db 60 3 m 10 3 m 0,279 m 29,3 m 26,5 m 60 ata 5,9 MPa C 16 A ZÜHR-reaktor közötti gyors-záró szelepek nyitási/zárási ideje, max. A gyorszáró szelepek hidraulikai ellenállástényezője (nyitott helyzetben) A ZÜHR-reaktor közötti visszacsapószelep hidraulikai ellenállástényezője (nyitott szerepnél) nyitott helyzetben A ZUHR térfogatokat a felső keverőtérrel összekötő csővezetékek hidraulikai ellenállástényezője A ZUHR térfogatokat az alsó keverőtérrel összekötő csővezeték hidraulikai ollená.l lástényezője ,35 1,21 7,15 6,8 sec (A ZÜHR-reaktor csővezetékben uralkodó sebességre vonatkoztatva) A csővezeték- 7 ben a Re=lö - hez tartozó sebességre vonatkoztatva

37 Zóna üzemzavari hűtőrendszer. Aktív rész A bórbefecskendező rendszer nsgy emelőmagasságú szivattyúinak jellemzői Megnevezés Forgalom, ha a primerkörrben a nyomás 1 ata-tól 160 ata-ig változik (0,1-15,7 MPa) Érték 150 Mértékegység m 3 /h A keringtetett bóroldnt hőmérséklete A keringtetett oldat bórsavkoncentrációja g H^BO./kgH-O A bórbefecskendezés késleltetése a vészjelzés megjelenése után, max. Forgalom 180 ata (17,7 MPa) primerköri nyomás esetén A szivattyúk indítási nyomása sec 0 ro 3 /h 110 ata (10,9) (MPa) A zóna üzemzavari hűtőrendszer kis emelőmagasságú szivattyúinak jellemzői Boros víz forgalom, ha a primer kör nyomása 25 ata-tól 1 ata-ig (2,5-0,1 MPa) változik 230-tól 750-ig növelhető m 3 /h A keringtetett boros oldat hőmérséklete Koncentráció: gh-jboj/kghjo A bór-befecskendezés késleltetése a vészjelzés megjelenése után, max. A r.zivattyúk indítási nyomása C sec 25 ata (2,5) (MPa)

38 A szekunder köri gőzelvezető rendszer főbb jellemzői Paraméter Érték Mértékegység A gőzfejlesztő biztonsági szelepei- 2 nek maximális átömlési keresztmetszete 0,0242 m A gőzfejlesztő első biztonsági szelepének nyitási nyomása 84,0 ata A gőzfejlesztő második biztonsági szelepének nyitási nyomása 86,0 ata A gőzfejlesztő első biztonsági szelepének zárási nyomása 70,0 ata A gőzfejlesztő második biztonsági szelepének zárási nyomása 75,0 ata BRU-K (BRÜ-A) berendezés szelepeinek száma 4 db 2 A BRU-K maximális keresztmetszete 0,0509 m A BRÜ-K (BRU-A) szelepeinek nyitási/zárási ideje 15 sec BRU-A (BRU-K) nyitott szelepein átmenő gőzforgalom 250 kg/sec

39 A főbb védelmek és blokkolások (reteszelések) Jelzés megnevezése Megjegyzés 1. Felfutási idő, a sugárforrás tartományában, min. 10 sec 2. Felfutási idő a köztes tartományban, min. 10 sec 3. Felfutási idő az energetikai tartományban, min. 10 sec 4. A neutronáram sűrűség szintje az energetikai tartomány méréseinél Beállítás szakaszos "'adott' m a x - 5. Neutronáram sűrűség szintje az energetikai tartományban, max. 107% H f e l 6. Neutronáram sűrűség szintje a köztes tartományban Szakaszos beállítás 7. Neutronáram sűrűség szintje a sugárforrás tartományában Szakaszos beállítás 8. A primer kör telítési hőmérséklete és bármely négy melegág hőmréséklete közötti hőmérsékleteltérés, kisebb 10 C 9. Az aktív zóna feletti nyomás kisebb, mint 14,5 MPa (148 ata) ha a hűtőközeg hőmérséklete a melegágakban nagyobb, mint 280 С i MVK határozat Műszaki határozat 12РДУСТ.Р 246 ( )

40 Jelzés megnevezése Megjegyzés 10. Nyomásesés az FKSZ-en 4 ata-ról 2,5 ata-ra min. 5 sec alatt 11. A következő jelzések egybeesése bármely négy gőzvezetékben Műszaki határozat 01.TA.HT.Tp 252 ( ) - a víznyomás csökkenésének sebessége nagyobb 147 kpa/sec (1,5 ata/sec) - a gőzvezeték nyomása kisebb 5,1 MPa (52 ata) 12. A következő jelzések egybeesése bármely négy gőzvezetékben - a gőzvezeték nyomása kisebb 4,9 MPa (50 ata) - a primer és szekunder kör (gőzvezeték) telítési hőmérséklete közötti különbség nagyobb 75 C A szakértői csoport munkájának jegyzőkönyve ( ) 13. A reaktor 5%-nál nagyobb teljesítményen történő üzemeltetésénél két működő FKSZ-ből az egyik kiesik. 14. A reaktor 100%-os teljesítményen történő üzemeltetésénél 4 működő FKSZ-ből kettő egyszerre, vagy 40 sec-on belül egymás után kiesik.

41 Jelzés megnevezése Megjegyzés 15. Két szabályozórúdnál történő áramkimaradás (220 V, 50 Hz) esetén 3 sec késleltetéssel 16. Bármely négy gőzfejlesztőben a nyomás e.!.éri a 73 ata értéket Műszaki határozat 12. PU.YZ.272 ( ) ball-nál nagyobb földrengés esetén 18. Bármely gőzfejlesztőben a vízszint 500 mm-rel a nominális érték alá csökken, és működésbe lép a gőzfejlesztő csöveinek törés elleni védelme Szakértői csoport munkájának jegyzőkönyve ( ) 19. Az FKSZ-ek 3 szekciójában a frekvencia alacsonyabb/inint 46 Hz 20. A containment alatti nyomástöbblet nagyobb 0,3 ata-nál 21. A primer kör nyomása nagyobb, mint 17,6 MPa (180 ata) 22. Bármely melegágban a hűtőközeg hőmérséklete meghaladja a 330 C-t 23. A nyomástartó edényben a hűtőközeg szintje alacsonyabb 4000 mm-nél (-1000 mm a nominális üzemmódban megengedett minimumhoz képest)

42 Az I. fokú védelem vészjelzéseinek felsorolása A jelzés megnevezése Megjegyzés 1. Felfutási idő a sugárforrás tartományában kisebb, 20 sec 2. Felfutási idő a köztes tartományban, kisebb, 20 sec 3. Felfutási idő az energetikai tartományban, kisebb 20 sec 4. Neutronáram sűrűség az energetikai tartományban, nagyobb 104% 5. Neutronáram sűrűség a köztes tartományban Szakaszos beállítás 6. Az AZ feletti nyomás 16,8 MPa (172 ata) 7. Bármely melegágban a hűtőközeg hőmérséklete több, mint 325 C 8. A fő gőzkollektor nyomása nagyobb, mint 6,9 MPa (70 ata) Az MVK határozata ( ) 9. Az önfogyasztás három szekciójában a frekvencia alacsonyabb, mint. 48,5 Hz A jelzés sec múlva megszűnik. Az MVK i határozata működő FKSZ közül az egyik kiesik. 3 működő FKSZ közül az egyik kiesik. A reaktor tehermentesítését a POM végzi

NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE

NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE KFKI-1989-02/G PERNECZKY L. Í^Jr^c, SZABADOS A NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE (A MUNKA AZ OKKFT G-11 2. ALPROGRAM 2.33.02. sz. FELADATÁRÓL KÉSZÜLT

Részletesebben

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Kiss Attila, Vágó Tamás, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 1111 Budapest, Műegyetem

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására!

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! 1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! - Vegyipari készülékek szerkezeti kialakítása a vegyipari készülékek csoportosítása alakjuk, funkciójuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK 1. A hidrosztatika alapjai Folyadékok és gázok nyomása 2. Folyadékok áramlása csővezetékben Hidrodinamika 3. Áramlási veszteségek 4. Bernoulli törvény és alkalmazása 108

Részletesebben

Atomerőművek biztonsága és az atomerőművi balesetekből, üzemzavarokból levonható következtetések. Pátzay György, Kossa György*, Grósz Zoltán

Atomerőművek biztonsága és az atomerőművi balesetekből, üzemzavarokból levonható következtetések. Pátzay György, Kossa György*, Grósz Zoltán Atomerőművek biztonsága és az atomerőművi balesetekből, üzemzavarokból levonható következtetések Pátzay György, Kossa György*, Grósz Zoltán Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézet, * OKF Paks

Részletesebben

Kutatási jelentés Összefoglaló

Kutatási jelentés Összefoglaló Kutatási jelentés Összefoglaló A magyar energiaszektor villamosenergia-termelésének életciklus-, és carbon footprint 2009. 1 Vezetői összefoglaló A kutatásban felhasznált életciklus analízis módszere és

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

Technológiai fejlesztés Csak komplexen

Technológiai fejlesztés Csak komplexen A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja AlApítvA: 1908 Technológiai fejlesztés Csak komplexen Kézben tartjuk az energiát GA Magyarország Kft. Telefon: +36 23 501 100 www.ga.hu MEBIR 28001 KÖF

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lvi. évf. 2009/2. szám Tudományos tartalom: A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II. 5. Faanyagú tartószerkezet

Részletesebben

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó 00825-0118-4530, EC változat Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó A kézikönyvről Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5300 sorozatú távadókhoz ad általános irányelveket.

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 7-8 www.mee.hu. see it all. all the time. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 7-8 www.mee.hu. see it all. all the time. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 see it all Áramvektor szabályozások all the time Turbógenerátorok üzemeltetése növelt hatásos teljesítményen a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

Kiválasztási szabályok A szükséges térfogatáram meghatározása

Kiválasztási szabályok A szükséges térfogatáram meghatározása A szükséges térfogatáram meghatározása Egy helyiségből elvezetendő, vagy oda befúvandó légmennyi ség függ a helyiség funkciójától, a bekerülő szennyezőanyagoktól, azok minőségétől, a felszabaduló hőtől

Részletesebben

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémia Doktori Iskola Készítette: Kádár László Péter okleveles vegyészmérnök Témavezető:

Részletesebben

ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71. , I (:; M U L T I T E S T E R. ----i~ ( " 7 -, I I.1.11. IIii. it,) I~) --=r \ Tip.

ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71. , I (:; M U L T I T E S T E R. ----i~ (  7 -, I I.1.11. IIii. it,) I~) --=r \ Tip. ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71., I l, (:; M U L T I T E S T E R ( I I.1.11 ( " 7 -, I, I it,) I~) --=r \ IIii ----i~ I Tip. OE-104 _ _ o 0._....-..... o. ~ ~. I,MUlTlTfSTIR - l

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Nap és szélenergiás hibrid rendszerek energetikai modellezése Doktori értekezés tézisei Bartha Sándor Gödöllő 2009 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés Cat. No. W07E-HU-01A CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - AZ ELSŐ LÉPÉSEK Rövid áttekintés 17 Rendszertervezés 25 Felszerelés és bekötés 35 Programok készítése 75 Programok letöltése

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben