ÁTALAKULÁSI TERV. I. Alapítói határozatok. Első döntés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTALAKULÁSI TERV. I. Alapítói határozatok. Első döntés"

Átírás

1 ÁTALAKULÁSI TERV I. Alapítói határozatok Első döntés 1. A synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. alapítója augusztus 17. napján az alábbi alapítói határozatokat hozta (kivonat): 1/2015. (VIII.17.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer elhatározza, hogy a Társaság folyamatos és rentábilis működése érdekében a Társaság átalakul. Tekintettel a Synlab Hungary Kft.-vel (cégjegyzékszám: ; 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet) fennálló kiváló partnerségi kapcsolatra és közös érdekeltségre, a Társaság egyesül a Synlab Hungary Kft.-vel beolvadás formájában, mely akként valósul meg, hogy a synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. beolvad a Synlab Hungary Kft.-be, mint átvevő társaságba. A létrejövő gazdasági társaság társasági formája: korlátolt felelősségű társaság. 2/2015. (VIII.17.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer rögzíti, hogy a Társaság a beolvadással megszűnik. 3/2015. (VIII.17.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy megbízza Dr. Kalocsai Renátó ügyvezetőt, hogy készítse elő a Társaság vagyonmérleg és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét, illetve a Synlab Hungary Kft. ügyvezetőivel Dr. Kalocsai Renátóval és Szekeres Júliával együttműködve készítsék el a jogutód gazdasági társaság nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetét, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb iratokat, az egyesülési szerződés tervezetét és az egyesülési (átalakulási) tervet. 4/2015. (VIII.17.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjaként június 30. napját jelöli meg. 5/2015. (VIII.17.) alapítói határozat: 1

2 A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy könyvvizsgálónak az ERGILKO Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (2141 Csömör, Etelka u. 48., Cg.: ) kéri fel. A könyvvizsgálatért személyében felelős Balaton Zoltán. Az aláíró könyvvizsgáló Balaton Zoltán (kamarai tagsági szám: ). 2. A Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója augusztus 17. napján az alábbi alapítói határozatokat hozta (kivonat): 1/2015. (VIII.17.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH. tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer elhatározza, hogy a Társaság átalakul. Tekintettel a synlab Umweltinstitut Ungarn Kft.-vel való szoros együttműködésre és közös érdekeltségre, a synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. beolvad a Synlab Hungary Kft.-be és a gazdasági társaság, mint jogutód, az átalakulást követően változatlan formában, korlátolt felelősségű társaságként működik tovább. A synlab Holding Austria GmbH. tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer rögzíti, hogy a synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. a beolvadással megszűnik. 2/2015. (VIII.17.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH. tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer, megbízza Dr. Kalocsai Renátó ügyvezetőt, hogy készítse el a Synlab Hungary Kft. vagyonmérleg és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét, a beolvadó synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. ügyvezetőjével együttműködve készítsék el a jogutód gazdasági társaság nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét, továbbá az átalakulási tervet, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb iratokat és az egyesülési szerződés tervezetét. 3/2015. (VIII.17.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH. tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjaként június 30. napját jelöli meg. 4/2015. (VIII.17.) alapítói határozat: 2

3 A synlab Holding Austria GmbH. tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer könyvvizsgálónak az ERGILKO Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (2141 Csömör, Etelka u. 48., Cg.: ) kéri fel. A könyvvizsgálatért személyében felelős Balaton Zoltán. Az aláíró könyvvizsgáló Balaton Zoltán (kamarai tagsági szám: ). Második döntés 1. A synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. alapítója augusztus 24. napján az alábbi alapítói határozatokat hozta (kivonat): 1/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy a synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. egyesül a Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal ( cégjegyzékszám: ; 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet ) oly módon, hogy a synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. beolvad a Synlab Hungary Kft.-be, mint átvevő társaságba. A jogutód gazdasági társaság a beolvadást követően fióktelepeit a beolvadó társaság székhelyével kibővítve, változatlanul Synlab Hungary Kft. elnevezéssel a 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet székhelyén folytatja, az ügyvezetését pedig folyamatosan, változatlanul határozatlan időtartamra, Dr. Kalocsai Renátó, Szekeres Júlia és Erik Lambert Vossius-Irshaid ügyvezetők látják el. A synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. a Synlab Hungary Kft-be történő beolvadással megszűnik. 2/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy az átalakuláshoz fűződő joghatások beállásának időpontjaként december 31. napját jelöli meg. 3/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy elfogadja a június 30.-i fordulónappal elkészített és ERGILKO Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (2141 Csömör, Etelka u. 48., Cg.: ; a könyvvizsgálatért személyében felelős Balaton Zoltán, az aláíró könyvvizsgáló Balaton Zoltán (kamarai tagsági szám: )), mint független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg tervezeteket és az azokat alátámasztó vagyonleltár tervezeteket, mind az átalakuló, mind pedig a jogutód társaság tekintetében, továbbá egyidejűleg jóváhagyja a független könyvvizsgálói jelentést is. 3

4 Erre való tekintettel valamennyi felsorolt irat jelen jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg helybenhagyólag aláírásra kerül a Társaság ügyvezetői által. 4/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy az egyesülés folytán a jogutód Synlab Hungary Kft. törzstőkéje forintot képez, melyre figyelemmel a synlab Holding Austria GmbH (AT-1220 Wien, Donaustadtstraβe 1.) forint értékű üzletrésze a tőrzstőke 100%-át képviseli. A jogutód társaságba beolvadó synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. tagjának a synlab Holding Austria GmbH -nek a Ft azaz Hárommillió forint névértékű üzletrésze az egyesüléssel szükségszerűen előálló veszteségrendezés kapcsán kerül elszámolásra. 5/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer kijelenti, hogy a Synlab Hungary Kft. létesítő okiratát módosító okiratot, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot, valamint az egyesülési szerződés tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, így azok jelen jegyzőkönyv aláírásával és a jogi képviselő ellenjegyzésével egyidejűleg aláírásra kerülnek a társaság vezető tisztségviselői, illetve alapító által. 6/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy Dr. Kalocsai Renátó ügyvezetőt bízza meg, hogy 8 napon belül, a beolvadás elhatározásáról szóló közlemények és az egyesülési (átalakulási) terv közzétételét kezdeményezze a gazdasági társaságok honlapján. Dr. Kalocsai Renátó vállalja a felkérést. 7/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer rögzíti, hogy a társaságnál munkavállalói érdekképviseleti szerv nem működik. 2. A Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója augusztus 24. napján az alábbi alapítói határozatokat hozta (kivonat): 1/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: 4

5 A synlab Holding Austria GmbH. tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy a Synlab Hungary Kft. egyesül a synlab Umweltinstitut Ungarn Kft.-vel (cégjegyzékszám: Cg ; székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92.) oly módon, hogy a synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. beolvad a Synlab Hungary Kft.-be, mint átvevő társaságba. A jogutód gazdasági társaság a beolvadást követően, fióktelepeit a beolvadó társaság székhelyével kibővítve, változatlanul Synlab Hungary Kft. elnevezéssel a 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet székhelyén folytatja, az ügyvezetését pedig folyamatosan, változatlanul határozatlan időtartamra, Dr. Kalocsai Renátó, Szekeres Júlia és Erik Lambert Vossius-Irshaid ügyvezetők látják el. A synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. a beolvadással megszűnik. 2/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy az átalakuláshoz fűződő joghatások beállásának időpontjaként december 31. napját jelöli meg. 3/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy elfogadja a június 30.-i fordulónappal elkészített és ERGILKO Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (2141 Csömör, Etelka u. 48., Cg.: ; a könyvvizsgálatért személyében felelős Balaton Zoltán, az aláíró könyvvizsgáló Balaton Zoltán (kamarai tagsági szám: )), mint független könyvvizsgáló által ellenőrzött a Társaság felügyelőbizottsága által jóváhagyott vagyonmérleg tervezeteket és az azokat alátámasztó vagyonleltár tervezeteket, mind az átalakuló, mind pedig a jogutód társaság tekintetében, továbbá egyidejűleg jóváhagyja a független könyvvizsgálói jelentést is. Erre való tekintettel valamennyi felsorolt irat jelen jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg helybenhagyólag aláírásra kerül a Társaság ügyvezetői által. 4/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy az egyesülés folytán a jogutód Synlab Hungary Kft. törzstőkéje forintot képez, melyre figyelemmel a synlab Holding Austria GmbH (AT-1220 Wien, Donaustadtstraβe 1.) forint értékű üzletrésze a tőrzstőke 100%-át képviseli. 5

6 A jogutód társaságba beolvadó synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. tagjának a synlab Holding Austria GmbH -nek a Ft azaz Hárommillió forint névértékű üzletrésze az egyesüléssel szükségszerűen előálló veszteségrendezés kapcsán kerül elszámolásra. 5/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer kijelenti, hogy a Synlab Hungary Kft. létesítő okiratát módosító okiratot, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot, valamint az egyesülési szerződés tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, így azok jelen jegyzőkönyv aláírásával és a jogi képviselő ellenjegyzésével egyidejűleg aláírásra kerülnek a társaság vezető tisztségviselői, illetve alapító által. 6/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy Dr. Kalocsai Renátó ügyvezetőt bízza meg, hogy 8 napon belül, a beolvadás elhatározásáról szóló közlemények és az egyesülési (átalakulási) terv közzétételét kezdeményezze a gazdasági társaságok honlapján. Dr. Kalocsai Renátó vállalja a felkérést. 7/2015. (VIII.24.) alapítói határozat: A synlab Holding Austria GmbH tag képviseletében Dr. Bartl Wimmer úgy dönt, hogy Dr. Kalocsai Renátó ügyvezetőt bízza meg, hogy az átalakulás elhatározásáról haladéktalanul tájékoztassa a gazdasági társaságnál működő üzemi tanácsot. Dr. Kalocsai Renátó vállalja a felkérést. II. Az egyesülésben részt vevő társaságok bemutatása Az egyesülő társaságok főbb adatai ( június 30-i fordulónappal ): a) Neve: synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. Cégformája: korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzékszáma: Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92. A társaság jegyzett tőkéje: eft, A társaság saját tőkéje: eft A társaság képviselője: Dr. Kalocsai Renátó ügyvezető A társaság főtevékenysége: 7120 '08 Műszak vizsgálat, elemzés a ) Alapító törzsbetéte: ,-Ft ( a jegyzett tőke 100%- 6

7 b) Neve: Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Cégformája: korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet A társaság jegyzett tőkéje: eft A társaság saját tőkéje: eft A társaság képviselője: Dr. Kalocsai Renátó, Szekeres Júlia, Erik Lambert Vossius-Irshaid ügyvezetők A társaság főtevékenysége: 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Alapító törzsbetéte: eft ( a jegyzett tőke 100%-a ) Az átvevő társaság (jogutód) egyesülés utáni főbb adatai ( június 30-i fordulónappal ): Neve: Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet A társaság jegyzett tőkéje: eft A társaság saját tőkéje: eft A társaság képviselője: Dr. Kalocsai Renátó, Szekeres Júlia, Erik Lambert Vossius-Irshaid ügyvezetők A társaság főtevékenysége: 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Alapító törzsbetéte: eft ( a jegyzett tőke 100%-a ) A tulajdonos (Alapító) synlab Holding Austria GmbH, törzsbetéte megegyezik a társaság jegyzett tőkéjével. III. A vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek Az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok elkészítették a évi C. törvény előírásai alapján június 30-i fordulónapra a társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteit. A társaságok az átalakulást könyv szerinti értéken hajtották végre. A évi CLXXVI. törvény 4. (5) bekezdése alapján a független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket az számú mellékletek tartalmazzák. 7

8 A beolvadó és az átvevő társaságok vagyonmérleg tervezet szerinti érték különbözetek és rendező tételek után a jogutód társaság egyszerűsített vagyonmérleg tervezete a 3. számú mellékletben rögzítettek szerint alakul. IV. Tőkeszerkezet átrendezésének ismertetése Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének a jogutód gazdasági társaság vagyonát tartalmazó oszlopában a saját tőke tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, illetve lekötött tartalék tételek szerepelhetnek, és csak pozitív összegekkel. Az eszközök és kötelezettségek tekintetében átértékelésre nem kerül sor, a mérlegbe ezek könyv szerinti értéken kerülnek be. Tőkeszerkezet átrendezés keretében a tőkeelemek összevonásra kerültek. V. Egyesülési szerződés és mellékletei EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS (BEOLVADÁS) Amely létrejött egyrészről a Cégnév: synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92. Cégjegyzékszám: Képviseli: Dr. Kalocsai Renátó ügyvezető (a továbbiakban: Beolvadó társaság) másrészről: Cégnév: Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet Cégjegyzékszám: Képviseli: Dr. Kalocsai Renátó és Szekeres Júlia ügyvezetők (a továbbiakban: Átvevő társaság) között az alábbi feltételekkel: 8

9 1. A szerződő felek elhatározzák az egyesülésüket, amely beolvadás jogcímen megy végbe. A beolvadó társaság megszűnésével annak vagyona, mint egész száll át az átvevő társaságra, mint általános jogutódra. A szerződő felek kijelentik, hogy az évi LVII. tv.-ben foglalt feltételek hiánya miatt jelen egyesüléshez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye. 2. A beolvadással létrejövő jogutód társaság : formája: korlátolt felelősségű társaság cégneve: Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet 3. A jogutód társaság létesítő okirata elfogadásának napja: augusztus 24. A szerződő felek a beolvadás tervezett időpontját december 31. napjában határozzák meg. 4. Az egyesülő társaságok főbb adatai ( június 30-i fordulónappal ): a) Neve: synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. Cégformája: korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzékszáma: Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92. A társaság jegyzett tőkéje: eft, A társaság saját tőkéje: eft A társaság képviselője: Dr. Kalocsai Renátó ügyvezető A társaság főtevékenysége: 7120 '08 Műszak vizsgálat, elemzés a ) Alapító törzsbetéte: ,-Ft ( a jegyzett tőke 100%- b) Neve: Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Cégformája: korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet A társaság jegyzett tőkéje: eft A társaság saját tőkéje: eft A társaság képviselője: Dr. Kalocsai Renátó, Szekeres Júlia, Erik Lambert Vossius-Irshaid ügyvezetők A társaság főtevékenysége: 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Alapító törzsbetéte: eft ( a jegyzett tőke 100%-a ) 9

10 Az átvevő társaság (jogutód) egyesülés utáni főbb adatai ( június 30-i fordulónappal ): Neve: Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet A társaság jegyzett tőkéje: eft A társaság saját tőkéje: eft A társaság képviselője: Dr. Kalocsai Renátó, Szekeres Júlia, Erik Lambert Vossius-Irshaid ügyvezetők A társaság főtevékenysége: 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Alapító törzsbetéte: eft ( a jegyzett tőke 100%-a ) A tulajdonos (Alapító) synlab Holding Austria GmbH, törzsbetéte megegyezik a társaság jegyzett tőkéjével. A vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek e szerződés mellékletét képezik (1 3. sz. mellékletek). 5. Az egyesülés útján létrejövő gazdasági társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója: Vezető tisztségviselők: Erik Lambert Vossius-Irshaid (an.: Elsmarie Anrich) Születési ideje: 1960/11/19 Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye: AT 5020 Salzburg, Brunnhausgasse 14. Külföldi adószám: ügyvezető Dr. Kalocsai Renátó (an.: Dr. Pichler Julianna) Születési ideje: 1974/01/ Hegyeshalom, Rákóczi Ferenc utca 22. Adóazonosító jel: ügyvezető Szekeres Júlia (an.: Udvardy Judit) Születési ideje: 1976/05/ Budapest, Zoborhegy utca em. 1. Adóazonosító jel: ügyvezető Felügyelőbizottsági tagok: 10

11 Csizmadia Krisztina (an.: Varga Mária) 2143 Kistarcsa, Bocskai utca 5. Dr. Bartl Wimmer (an.: Magdalena Kurz) Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye: DE Berchtesgaden, Doktorberg 15. Markus Stötter (an.: Margot Mayer) Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye: DE Aystetten, An der Steig 24. A könyvvizsgáló társaság: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság HU-1132 Budapest, Váci út 20. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Ferencsák Ildikó (an.: Tilimon Magdolna) 1221 Budapest, Szabina út 6. A vezető tisztségviselőket és a felügyelőbizottsági tagokat a társaság tagjai határozatlan időre választották meg. 6. Az átvevő gazdasági társaság egyesülés utáni vagyona (saját tőkéje): eft, amelyből eft a tervezett jegyzett tőke, amely jegyzett tőke teljes egészében pénzbeli betétből áll. A vagyonmérlegés vagyonleltár-tervezet e szerződés mellékletét képezik (3. sz. melléklet). 7. Az átvevő gazdasági társaság létesítő okiratának módosítási tervezete és a létesítő okirat tervezete a jelen egyesülési szerződés elválaszthatatlan 4-5. sz. mellékletét képezi, azt a szerződő felek az egyesülésük elfogadását követően kötelező erejűnek ismerik el. A beolvadással az átvevő gazdasági társaság Alapító Okirata a fióktelepek, a jegyzett tőke valamint a kedvezményezett átalakuláshoz szükséges bejegyzések vonatkozásában változik. A jelen pontban jelölt változást a jelen szerződéshez 5. sz. mellékletként csatolt Alapító Okirat tervezet ( vastagított, dőlt betűformátummal ) tartalmazza. 11

12 8. Az átvevő és a beolvadó gazdasági társaság vagyonát független könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott vagyonleltár és eszközleltár tartalmazza, melyet az érintett felek döntést hozó testületei és a Felügyelő Bizottság megismertek és határozatokkal jóváhagytak. 9. Az eszközök és kötelezettségek tekintetében átértékelésre nem kerül sor, a mérlegbe ezek könyv szerinti értéken kerülnek be. Tőkeszerkezet átrendezés keretében a tőkeelemek összevonásra kerültek. 10. A jelen szerződés érvényességéhez és hatályosságához a szerződő felek, mint az egyesüléssel érintett társaságok legfőbb szervének hozzájárulása, elfogadása szükséges. 11. Szerződő felek kijelentik, hogy a beolvadással kapcsolatos mindennemű költséget, esetleges illetéket és díjakat a társaságok önállóan viselik. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. A jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Kelt: Budapesten, augusztus 24. Az egyesüléssel érintett társaságok legfőbb szerveinek döntése alapján:... beolvadó társaság képviseletében... átvevő társaság képviseletében Ellenjegyezte: (ügyvéd) Mellékletek: 1 3.: A beolvadó és az átvevő társaság, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés 4-5.: A jogutód átvevő társaság alapító okiratának tervezett módosítása és alapító okirata 12

13 1. számú melléklet synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. Cégj.szám: Beolvadó társaság vagyonmérleg-tervezete Tétel megnevezése Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken Átértékelé si különbözet értéke Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 0 0 vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 0 0 II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

14 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 0 0 vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések Egyéb követelések III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 0 0 értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN Tétel megnevezése Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken Átértékelé si különbözet értéke Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken D. SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés 0 0 névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 III. Tőketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII Mérleg szerinti eredmény 0 0. E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 0 0 viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 0 0 gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással

15 szemben 7. Tartós kötelezettség egyéb részesedési 0 0 viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 0 0 részesedési viszonyban lévő vállalozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek 0 0 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

16 2. számú melléklet Synlab Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Átvevő társaság vagyonmérleg-tervezete Tétel megnevezése Átvevő vagyona könyv szerinti értéken Átértékelési különbözet értéke Átvevő vagyona könyv szerinti értéken A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

17 III Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 0 0 vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 0 0 II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 0 0 vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések Egyéb követelések III Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN Tétel megnevezése Átvevő vagyona könyv szerinti értéken Átértékelési különbözet értéke Átvevő vagyona könyv szerinti értéken D. SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 III. Tőketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék

18 V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 0 0 VII Mérleg szerinti eredmény 0 0. E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 0 0 viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettség egyéb részesedési 0 0 viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 0 0 részesedési viszonyban lévő vállalozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN számú melléklet Synlab Hungary Kft. Cégjegyzékszám: Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg-tervezete

19 Tétel megnevezése Synlab Hungar y Kft. vagyon a könyv szerinti értéken Synlab Umwelti nstitut Ungarn Kft. vagyona könyv szerinti értéken Átalakuló társaság ok összesen Külö nböz etek Rend ezés Beolvad ással létrejött társaság vagyona 19

20 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II Befektetett pénzügyi I. eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk Készletekre adott előlegek 20

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 3/a melléklet A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: "Sashalmi Piac" Kft 1163 Budapest Sashalmi tér 1. "Átalakulással létrejövő jogutód tt Vagyonleltár

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés Egyesülési szerződés (tervezet) Amely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3527 Miskolc, József A.u. 70., Cg.:05-10-000106), HAJDÚ VOLÁN Közlekedési

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés

Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés ÉDÁSZ Rt. 2003. április 25-i közgyűlése Tartalomjegyzék: Közgyűlési meghívó Közgyűlési határozatok tervezete Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről Független

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) (Beolvadás)

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) (Beolvadás) EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) (Beolvadás) amely létrejött egyrészről a HAPPY BUSINESS SERVICES Kereskedelmi és Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: 01-10-046757 Képviseli:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

(1149 Budapest, Angol utca 77.) Adószám: 12100059-2-42

(1149 Budapest, Angol utca 77.) Adószám: 12100059-2-42 Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1149 Budapest, Angol utca 77.) Adószám: 12100059-2-42 Cégtörténet 1995.12.31. és 2014.02.10. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Közgyűlése. A Magyar Távközlési Részvénytársaság évi rendes. a szavakon túl. 2004. április 28. 11.00 óra

Közgyűlése. A Magyar Távközlési Részvénytársaság évi rendes. a szavakon túl. 2004. április 28. 11.00 óra A Magyar Távközlési Részvénytársaság évi rendes Közgyűlése 2004. április 28. 11.00 óra Matáv Székház, Budapest I., Krisztina krt. 55. a szavakon túl A Matáv Rt. 2004. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! 1 2 ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Zempléni Z.H.K. Kft. szétválásával kapcsolatos képviselőtestületi döntés Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. 2013. július

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) 2011. gazdasági év ÉVES BESZÁMOLÓ Az magyar számviteli szabályok szerint készített egyedi (anyavállalati)

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben