6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Szabályozási Terv kisebb módosításainak kezdeményezése Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a szeptember 26-i ülésén döntött a Szerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításáról. Ennek ellenére szép számmal gyűltek össze újabb módosítási indítványok. Hasonlóan a rendezési terv előző tervmódosításához, a most kezdődő eljárásban is több, a város belterületére vonatkozó indítványról kell majd dönteni. Az indítványok lényegét, az érintett területek elhelyezkedését az 1.-2.sz. mellékletek tartalmazzák, illetve alább az I.-II. Pontokban részletezem azokat. Nem zárom ki, hogy a lista a későbbiekben újabb indítványokkal bővüljön, sőt, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslataival tegye lehetővé, hogy a településrendezési terv módosítása lehetőleg minden aktuális módosítási szándékra terjedjen ki. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat szíves elfogadását annak érdekében, hogy a településrendezési terv módosítása mielőbb megkezdődhessen. A II. és III. pontok írásos megkeresése jelen előterjesztés készítéséig még nem érkezett meg, ezért ezeket a személyes egyeztetések alapján terjesztjük elő, amennyiben a testületi ülésig a nyilatkozatok megérkeznek, a képviselő-testületi ülésen tájékoztatjuk róla a képviselőket. I. 2980/2. hrsz. alatti ingatlant övező közlekedési nyomvonalak módosítása: A Viessman Technika Dombóvár Kft. telephely ingatlanát érintoen a hatályos településrendezési tervek közutak kialakítását rögzítik. Az ingatlan tulajdonosa márciussal építési engedélyt tervez beadni. A fejlesztésnek (építési engedély megszerzésének) feltétele a hatályos jogszabályok szerint a tervezett utak leszabályozása, vagy a településrendezési tervekben rögzített közlekedési hálózat felülvizsgálatával, a tervek módosításával az út kialakításának megszűnése, áthelyezése. A területtel szorosan összefügg a LINER Kft hrsz. telkén tervezett bekötőút, mely csatlakozik a 2980/2 hrsz.-re tervezett úthoz. Az 1.sz. mellékleten: Az 1.sz bekeretezett rész: A telek észak-nyugati részén a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a 2980/1 és a tőle északra lévő területek feltárására ki kellene alakítani egy közutat. Az út fizikailag lényegében megvan a cég telkén, ezt belső útként és parkolóként használják. Az utat a továbbiakban nem szeretnék a telkükből leválasztani, és ezen városi forgalmat átvezetni. A 2.sz. bekeretezett rész a 2976 hrsz. telken jelöl egy javasolt és egy ténylegesen

3 kialakítandó Köu-5 útfelületet (a LINER Kft. területén), mely a kiszabályozása után lehetővé tenné, hogy a telek többfelé legyen osztható a későbbiekben. Az út északnyugati része a tulajdonosok szerint nem megvalósítható (illetve csak túl nagy bekerülési költség melett valósítható meg), ezért ezen tömbbelső feltárására szeretnének másik javaslatot kapni. A 3.sz területen a jelenlegi szabályozás szerint talán túlzott út és zöldterület kialakítás van érvényben. Ezt a fenti két pont áttervezése során újra kell gondolni, figyelembevéve a Viessman telephelyének jelenlegi és tervezett kamionforgalmának legegyszerűbb nyomvonalát. A helyszínt a jelzett szándékok ismeretében áttekintve a Koller és Társa Tervező Kft, -vel (mint a hatályos településrendezési terv és helyi építési szabályzat tervezőjével) közösen megállapítottuk, hogy az 1. és 2. Pontban érintett utak a közlekedési hálózatnak nem szerkezeti elemei, azok nyomvonalának módosítása, esetleges törlése nem érinti a város szerkezet, fő infrastruktúra hálózatának megváltoztatását. Az eljárás egyszerűsített eljárásban lefolytatható lenne, azonban a 3.sz pontot figyelembevéve megállapítható, hogy az érintett telephely megközelítésének lehetősége a hatályos településrendezési tervekben rögzített szándékok szerint hosszútávon jelentősen megváltozna. Ezért ennek felülvizsgálatára a módosítási eljárást teljes eljárásként kell lefolytatni, mivel fo infrastruktúra hálózatot is érint. A kérdésben a város vezetése, a főépítész és a Viessman Technika Dombóvár Kft., illetve a Liner Kft. vezetése egyetért. Ezen eljárás az egyszerűsítetthez képest minimálisan költségesebb és lasabb átfutási idejű, de hosszútávon ez adhat jó és megnyugtató megoldást a fenti problémák megoldására. II. a /11 hrsz alatti Gksz-3 övezet déli peremterületének módosítása: A terület az Agrár-Béta Kft. (Dombóvár, Birkamajor) tulajdonában van. A cég távlati fejlesztésként a jelenlegi épületeitől déli irányba kíván fejlesztéseket végrehajtani (épületeket építeni). Ennek kapcsán a telkét és az ahhoz kapcsolódó déli területeket kéri átgondolni a módosítás során. A problématérkép az alábbi 4 pontban foglalható össze (melyek a 2.sz mellékleten bekarikázva ki vannak emelve) 1. A cég elkezdte a telekalakítást a jelenlegi szabályozásnak megfelelően, a telek északi részét kiszabályozták. A telek déli oldalán Lke-5 területet jelöli meg az érvényben lévő szabályozás. A cég távlati fejlesztései távolabb lesznek az újonnan kialakítandó lakóövezettől (északi irányba), ennek ellenére a zaj és porvédelmi távolságok lakóövezettől való minimális távolságát nem tudják tartani a jelenlegi szabályozás szerint. Szeretnék a lakó zónát valamilyen más pl. Vt-1 besorolásba átminősíteni, hogy telephely fejlesztése zökkenőmentes lehessen. A főút mentén lévő hrsz ingatlanoktól (jelenleg is lakófunkció) a fent taglalt védőtávolság, már nem

4 fogja zavarni a fejlesztéseket. Jelenleg a lakózóna bővítése nem tűnik fontos kérdésnek (szemben a közel 10 éve készült szabályozási tervvel), így nem sért városi érdeket a zóna átalakítása. 2. A cég telkének nyugati szomszédja egy értékes termőföld, melynek Gksz övezetbe való bevonása kérdéses, ezt felül kellene vizsgálni. 3. A terület déli határában a jelenlegi szabályozás szerint talán túlzott út és zöldterület kialakítás van érvényben. Ezt a fenti két pont áttervezése során érdemes újra gondolni. 4. A területen értékes erdőterület található, melynek Gksz övezetbe való bevonása kérdéses, ezt felül kellene vizsgálni. A munka elvégzésére a Koller és Társa Tervező Kft. árajánlatot adott (3.sz melléklet), melyben a fenti 2 programelemet (2.1 és 2.3) külön ismerteti, árazza. Megjegyzés: Az ajánlatban szereplő 2.2 pont időközben kikerült a tervezednő feladatok listájából. A Kft. megbízása esetében az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 31. (9) bekezdésének i) pontja alapján (tekintettel arra, hogy a tervekkel kapcsolatos felhasználói jogokkal az önkormányzat nem rendelkezik) pályáztatásra nincs szükség. Az Agrár-Béta Kft. (Dombóvár, Birkamajor) megerősítette, hogy a tervezési ajánlat 2.3 pontban szereplő költségek viselését vállalja. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a fent vázolt módosítások elindításával, akkor a tervezés várható időtartama a hatálybalépésig a településfejlesztési döntést, és a partnerségi egyeztetés szabályait megalkotó határozat megalkotásától számítottan várhatóan min. 90 nap (a partnerségi egyeztetés szabályait a későbbiek során kívánjuk meghatározni). Egyéb határidőket a mellékelt árajánlat tartalmazza (3.sz melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását! Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a város Szabályozási Tervének a dombóvári 2980/2. hrsz. alatti ingatlant övező közlekedési nyomvonalak, a /11 hrsz alatti Gksz-3 övezet déli peremterületének módosítása - teljes eljárás során - történő módosítását. 2. A képviselő-testület a tervezési feladatok ellátásával a Koller és Társa Kft.-t (Pécs, Bárány u. 5/2.) bízza meg ,- forint + Áfa megbízási díjjal. A

5 képviselő-testület a megbízási díj fedezetét a évi költségvetésében biztosítja. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés aláírására az Agrár-Béta Kft. vel (Dombóvár, Birkamajor) ,- forint + Áfa értékben. Határidő: március 20. a megbízásra, településrendezési szerződésre Felelős: Szabó Loránd polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda Szabó Loránd polgármester

6 1. sz melléklet

7 2. sz. melléklet

8 3. sz melléklet Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Sebestyén Péter Főépítész Úr 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Tisztelt Főépítész Úr, É S T Á R S A T E R V E Z Ő K F T. AJÁNLATTÉTEL Megkeresésére, személyes egyeztetésünk alapján Dombóvár Város hatályos településrendezési terveinek módosítására vonatkozóan az alábbi ajánlatot tesszük: 1. Ajánlat tárgya: Dombóvár Város hatályos településrendezési terveinek módosítása a következőkben részletezett területekre vonatkozóan, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti eljárásban, a rendelet 45. (2) bekezdés szerinti szakmai tartalommal. Az ajánlat tartalmazza a módosításhoz szükséges valamennyi munkarészt, valamint a tervezői közreműködést a módosítási folyamatban. 2. Ajánlat elemei: 2.1. Viessmann Kft. telephelyét, és telephelyének környezetét érintően a tervek felülvizsgálata, különös tekintettel a közlekedési hálózat elemeire. A módosításba közlekedési és környezetvédelmi szakterületen szakterező bevonása szükséges. Tervezési díj: Ft + Áfa Tesco áruházzal szembeni, jelenleg gazdasági területet érintően a tervek felülvizsgálata, különös tekintettel a közlekedési hálózat elemeire, és az övezeti előírásokra. A módosításba közlekedési és környezetvédelmi szakterületen szakterező bevonása szükséges. Tervezési díj: Ft + Áfa A 61. főút mentén az egykori mezőgazdasági major és környezetét érintően a tervek felülvizsgálata, különös tekintettel a közlekedési hálózat elemeire, az egyes terület-felhasználásokra, övezetekre és övezeti előírásokra. A módosításba közlekedési és környezetvédelmi szakterületen szakterező bevonása szükséges. Tervezési díj: Ft + Áfa tétel mindösszesen: Ft + Áfa. A tervezési munka elvégzéséhez szükséges tervezési alaptérképet megbízó biztosítja. 3. Határidők: A előzetes egyeztetési anyagának elkészítése a szerződéskötéstől, a településfejlesztési döntés megszületésétől, illetve a partnerségi egyeztetés szabályinak megalkotásától számított 15 munkanap. A véleményezési dokumentáció összeállításának határideje az előzetes vélemények beérkezését és átadását követő 30 munkanap. Ajánlatunk a tervezési munka egybeni megrendelésére vonatkozik, és 30 napig érvényes. Pécs, február 12. Üdvözlettel: Koller József ügyezető P é c s, B á r á n y ú t 5 / 2. T e l e f o n :7 2 / e m a i l : i n f k o l l e r s t u d i o. h u

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Viessmann Technika Dombóvár Kft. közérdekű kötelezettségvállalása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kötött közművelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2015. március 12-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. gazdálkodásának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2013-2014. évi módosításának kiegészítése tárgyában

ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2013-2014. évi módosításának kiegészítése tárgyában Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 18985-15/2013. 13. Elıkészítık: Boruzs Bernát/Marosán Andrea megbízott fıépítészek, Kissné Barta Piroska Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje

Részletesebben

18. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Rendelettervezet - minősített többség Határozati javaslatok egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Minősített többség Tárgy: Vagyontárgyak elidegenítése a vagyonértékesítési bevételek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-21 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. szeptember

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség határozati javaslat Minősített többség rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 12 számú jegyzőkönyve (2010. JÚLIUS 8.) Határozatok: 42-56/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 12 számú jegyzőkönyve (2010. JÚLIUS 8.) Határozatok: 42-56/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 12 számú jegyzőkönyve (2010. JÚLIUS 8.) Határozatok: 42-56/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben