FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat"

Átírás

1 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat Oldal: 1 / 14

2 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 1. Előzmények Szabályzat célja A szabályzat hatálya A szabályzat személyi hatálya A szabályzat időbeli hatálya Általános szabályok A beszerzés feladatai Beszerzések Ajánlatkérési folyamat előkészítése Meghívásos ajánlatkérés Nyílt ajánlatkérés Az ajánlati felhívás Az ajánlatkérés Az ajánlati felhívás kötelező dokumentációs elemei A kiküldött ajánlati felhívások kapcsán felmerülő kérdések és válaszok, konzultáció Új ajánlattevők bevonása, ajánlatkérések módosítása, visszavonása Ajánlattételi biztosíték Ajánlatok benyújtásának/fogadásának elvei Ajánlatok bontása, bontás dokumentálása Ajánlatok értékelése Az értékelőbizottság összetétele Érvényességi vizsgálat Alkalmassági vizsgálat Általános szabályok a hiánypótlásra, ajánlattevőktől további információ kérése Műszaki és kereskedelmi értékelés Műszaki/szakmai értékelés Kereskedelmi értékelés Tárgyalás lefolytatása, dokumentálása Tárgyalás menete Szállítókiválasztás Komplex értékelés Jogorvoslat Szerződés Szerződés teljesítésébe bevont Alvállalkozók bejelentése Kiszervezett tevékenység bejelentése az MBFH, illeve a MEKH felé Keretszerződés, keretmegállapodás-elvű keretszerződés Mellékletek Oldal: 2 / 14

3 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 1. ELŐZMÉNYEK A FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: FGSZ Zrt.) június 28-án kapta meg a Magyar Energia Hivatal (jogutódja: Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal továbbiakban: MEKH ) által a 630/2012. számú határozattal kiadott szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyét, mely alapján végzi a földgázellátásról szóló évi XL törvény (továbbiakban: GET) 4. szerinti földgázszállítási tevékenységet. A földgázellátásról szóló évi XL törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 143. (1) bekezdése értelmében a szállítási rendszerüzemeltetőenek az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végző más személy kiválasztására és megbízására vonatkozó belső kiválasztási szabályzattal kell rendelkeznie. Továbbá a Vhr a meghatározza azon engedélyesi tevékenységek körét, melyet az FGSZ Zrt., mint szállítási rendszerüzemeltetési engedélyes saját szervezetén belül köteles végezni, tehát nem kiszervezhetőek. A kiszervezési tilalom alá nem eső engedélyköteles tevékenységek kiszervezéséhez a GET 124. (1) bekezdése értelmében a MEKH jóváhagyása, a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 28/A. (1) bekezdése szerint pedig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) jóváhagyása szükséges. 2. SZABÁLYZAT CÉLJA A Vhr ban előírtak figyelembevételével a Kiválasztási szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy átlátható, egységes iránymutatást nyújtson a beszerzési eljárásban résztvevők számára a szolgáltatások beszerzését célzó eljárások szabályszerű végrehajtás érdekében, különös tekintettel: - a versenyeztetési eljárások szabályaira - a versenyeztetési eljárásban való részvétel feltételeire, és - a jogorvoslati lehetőségekre A szabályzat hatálya A szabályzat személyi hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára valamint az ajánlati felhívásban résztvevő külsős partnerekre A szabályzat időbeli hatálya A szabályzat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jóváhagyásának napján lép hatályba. Oldal: 3 / 14

4 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Ettől a naptól a szabályzat rendelkezései kötelezőek A szabályzat tárgyi hatálya A szabályzat tárgyi hatálya kizárólag az FGSZ Zrt. GET szerinti engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit végző más személy kiválasztására illetve a Bt. hatálya alá tartozó gázüzemi tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzése során a személy kiválasztására terjed ki Általános szabályok A beszerzés feladatai Az FGSZ Zrt. beszerzési feladatait a Beszerzés osztály végzi. Az érintett beszerzési folyamatok elsősorban: A beszerzések tervezése Piackutatás Ajánlatkérés elkészítése Beszerzési eljárás lebonyolítása Ajánlatok pénzügyi/kereskedelmi értékelése Megrendelés elkészítése Megrendelés jóváhagyása Megrendelés vállalkozó részére történő elküldése Pénzügyi teljesítés igazolás/jóváhagyás Beszerzési szerződések kezelése Megrendelések utógondozása (reklamáció, hibás teljesítés stb.) Szerződések gondozása (hatály, keretösszeg kimerülése) 2.3. Beszerzések Ajánlatkérési folyamat előkészítése Az ajánlatkérési folyamat célja a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzések esetében a releváns beszállítói kör felhívása ajánlattételre, és az FGSZ Zrt. számára legelőnyösebb feltételek mellett a szállító kiválasztásának biztosítása Meghívásos ajánlatkérés Az ajánlati felhívást standard szerkezetben kell megküldeni az ajánlattevők részére, azok hossza, felépítése egységes kell, hogy legyen. Az ajánlati felhívás megfogalmazása során törekedni kell arra, hogy az ajánlati felhívás tartalmazzon egy olyan standard táblázatformát, mely alapján az ajánlattevők az ajánlati felhívásban kérteket egységes módon küldik meg az ajánlatkérő részére. Oldal: 4 / 14

5 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Meghívásos ajánlatkérési eljárás során csak az ajánlatkérő által megszólított beszállítók körének van lehetősége ajánlat benyújtására. Meghívásos ajánlatkérés indokolt, ha az FGSZ Zrt. beszerzést végző szakértője, (továbbiakban Beszerző) megfelelő ismeretekkel rendelkezik a beszerzendő szolgáltatás piacával kapcsolatban, illetve, ha a beszerzés tárgya vagy jellege azt indokolja. Meghívásos ajánlatkérés esetén a szerinti értékelőbizottság határozza meg az adott szolgáltatások piacán szereplő beszállítók lehető legszélesebb körét, ezzel biztosítva, hogy az ajánlati felhívás kiírója (ajánlatkérő) lehetőleg 3 értékelhető ajánlatot kapjon Nyílt ajánlatkérés Nyílt ajánlatkérés esetén minden érdeklődő beszállító benyújthatja ajánlatát az adott ajánlati felhívásra. Nyílt ajánlatkérés alkalmazása abban az esetben indokolt, ha: a beszállítói piac ismeretlen vagy elegendő számú potenciális partner nem ismert, a verseny elérése érdekében a potenciális szállítók széles körének megszólítása szükséges. Nyílt ajánlatkérési folyamat esetén az ajánlati felhívást legalább két helyen, a potenciális szakmai érdeklődő közönség számára nyilvánosan hozzáférhető módon kell közzé tenni (kihasználva a meghirdetés széleskörű lehetőségeit: pl. országos/helyi napilap, gazdasági lapok, Internet, FGSZ honlap stb.) Nyílt versenyeztetési eljárás esetén a nyilvános meghirdetés, közzététel alapján az FGSZ Zrt.-nél jelentkező, érdeklődő cégeknek a Beszerzés osztály megküldi az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt Az ajánlati felhívás Az ajánlati felhívás olyan műszaki, kereskedelmi és jogi feltételrendszert tartalmazó dokumentum (1. sz. melléklet), amely meghatározott feladatra irányuló ajánlat benyújtására hívja fel a beszállítókat. Az ajánlati felhívás lehet: o Papír alapú o Elektronikus: (az ajánlati dokumentációt a beszerző egy hozzá rendelt címről küldi ki, az Ajánlattevőnek az ajánlatát ugyanerre, csak az adott, beszerző által hozzáférhető címre kell megküldeni.) Az ajánlatkérés A versenyeztetési eljárást indító dokumentum alapján az ajánlati felhívást a Beszerzés osztály a Jogi osztály közreműködésével állítja össze. Oldal: 5 / 14

6 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Az ajánlat benyújtására vonatkozó időpontot úgy kell meghatározni, hogy a felhívás kiküldése és az ajánlat benyújtása között lehetőség szerint 10, de legalább 5 munkanap álljon az ajánlattevők rendelkezésére az ajánlat elkészítésére. Ettől eltérni csak speciális esetben lehet. A speciális alkalmazás olyan esetekben lehetséges, amikor az adott ajánlati felhívás tulajdonságai (műszaki tartalom egyszerűsége, alacsony érték, az sürgős rendelkezésre állás biztosítása) miatt nem feltétlenül szükséges vagy lehetséges az 5 munkanap betartása. Az ajánlati felhívásban az ajánlati kötöttség időtartamát úgy kell megállapítani, hogy az elegendő időt biztosítson az ajánlat elbírálására és a szerződéskötésre Az ajánlati felhívás kötelező dokumentációs elemei Az ajánlati felhívás tartalmi követelményeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. Informatikai rendszerek, berendezések, biztonsági hozzáférési rendszerek, valamint könyvvizsgálói tevékenység ellátásával kapcsolatos beszerzések esetén az eljárást megindító dokumentumban fel kell hívni a figyelmet a GET 121/E (6) bekezdés rendelkezéseire. A hivatkozott jogszabálynak való megfelelést a szerződésben biztosítani kell A kiküldött ajánlati felhívások kapcsán felmerülő kérdések és válaszok, konzultáció A Beszerzésnek biztosítania kell az ajánlattevők számára az ajánlat kidolgozásához szükséges mértékben, a kért információkat. Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban, papíron vagy elektronikusan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást, esetleg helyszíni bejárást kérhet az ajánlatkérőtől, az ajánlati felhívásban kizárólagos kapcsolattartóként megjelölt személytől. Amennyiben a beszerzés tárgyának komplexitása, vagy a tervezett alkalmazási helyszín megismerésének fontossága ezt indokolja, az FGSZ Zrt. ajánlattételt megelőző konzultációt és/vagy helyszíni szemlét szervez az érdeklődő ajánlattevők számára. Erről az ajánlattételi felhívásban tájékoztatni kell az ajánlattevőket, beleértve az előzetesen írásban és a helyszínen szóban feltett kérdések megválaszolásának módját és ütemezését. A beszerzési folyamatban az ajánlatok benyújtásáig minden kiegészítő információt és módosítást egyidejűleg kell írásban/elektronikusan az ajánlattevőnek. Az eljárás egészére vonatkozóan az információk olyan módosítása megengedett, amely az eljárásban résztvevő minden ajánlattevő számára azonos feltételekkel történő ajánlattétel lehetőségét biztosítja Új ajánlattevők bevonása, ajánlatkérések módosítása, visszavonása Az ajánlatkérés kiküldése után, indokolt esetben lehetőség van további ajánlattevők meghívására, ha az ajánlattételi határidő nem járt még le. Amennyiben szükséges módosítani lehet az ajánlati felhívást és új eljárási határidők (ajánlatok benyújtási határideje, teljesítési határidők) adhatók meg az összes ajánlattevő részére. Az ajánlattételi határidő lejárta után új ajánlattevő bevonása már nem lehetséges. Oldal: 6 / 14

7 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Az ajánlati felhívás az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig módosítható, visszavonható. A felhívás szankciómentes módosításának, visszavonásának lehetőségét (a versenyeztetés bármelyik fázisában) a felhívásnak tartalmaznia kell. Az ajánlattevő külön kérésére a visszavonás dokumentálását követően a visszavont, zárt borítékban benyújtott ajánlatot bontatlanul vissza kell küldeni az érintett ajánlattevőnek Ajánlattételi biztosíték A versenyeztetésen való részvétel ajánlattételi biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához köthető. A biztosítékot legkésőbb az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosítékot abban a pénznemben kell letenni, amelyben az ajánlattevő a beszerzés tárgya ellenértékének kiegyenlítését kéri. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát visszavonja, vagy érvénytelen ajánlatot nyújt be és ajánlati biztosíték volt kikötve, az ajánlattevő ezen biztosítékot elveszti. Nem lehet érvényesíteni az ajánlati biztosítékot akkor, ha az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati felhívás lényeges elemének ajánlatkérő általi módosítása miatt visszavonta, vagy ha az ajánlati felhívást az ajánlatkérő vonta vissza Ajánlatok benyújtásának/fogadásának elvei Csak a részvételre meghívott ajánlattevőktől lehet ajánlatot befogadni (a nyílt versenyeztetési folyamat kivételével). Biztosítani kell, hogy az ajánlatok tartalma a bontás megkezdéséig senki számára ne legyen megismerhető. Az ajánlatok benyújthatók eljárásonként meghatározott módon: hagyományosan papír alapon zárt borítékban, egy teljes, műszaki és kereskedelmi feltételeket tartalmazó eredeti példányt és egy, csak a műszaki részt tartalmazó, ár nélküli másolatot; adathordozón (CD/DVD) zárt borítékban, a teljes ajánlaton túlmenően egy külön adathordozón csak a műszaki tartalmat, ár nélkül; en: előre definiált címre érkeztetve, az mellékletnek tartalmaznia kell a teljes ajánlatot valamint külön file-ban csak a műszaki tartalmat, ár nélkül. Az ajánlatok postai úton, vagy személyes kézbesítés útján, vagy en küldhetők meg az ajánlati felhívásban meghatározott címre. Zárt borítékos ajánlatértékelés esetén a személyes átvételkor sérült borítékos ajánlatot, vagy boríték nélküli ajánlatot elfogadni nem szabad. A postai úton érkezett ajánlat borítékjának sérülése esetén annak mértékét és jellegét jegyzőkönyvezni kell a beérkezés helyén, a postabontáskor. Az ajánlatok személyes úton történő átvétele esetén átvételi elismervényt kell kiadni azok átvételéről (2. sz. melléklet). Postai megküldés esetén a tértivevényen történő átvétel/postakönyv igazolja az ajánlat beérkezését. A beérkezett ajánlatokat iktatni kell (beérkezés dátuma, óra, perc megadásával). Az ajánlatokat az eljárás megindulásától az Oldal: 7 / 14

8 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat ajánlattételi határidő lejártáig lehet befogadni. Érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be Ajánlatok bontása, bontás dokumentálása Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontását az elektronikusan beérkezett ajánlatok értékelését az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően lehet megkezdeni. Az ajánlatok bontása (borítékbontás/ megtekintés) az értékelőbizottság jelenlétében történik. A bontást úgy kell megszervezni, hogy az ajánlati árakat kizárólag a beszerző láthatja. Az ajánlatok felbontásánál ismertetni lehet (a választott módszertől függően) az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bontáson résztvevők aláírásukkal hitelesítenek Ajánlatok értékelése Az értékelőbizottság összetétele Az értékelést a következő személyek végzik: igénylő osztály/ok képviselője/képviselői (azon szakterületek képviselői az FGSZ Zrtn belül, akik beszerzési igényt nyújtanak be a Beszerzés számára) beszerző szükség szerint bevonandó Jogi osztály, Pénzügy és Gazdálkodás igazgatóság Beszerzés vezető Érvényességi vizsgálat A beérkezett ajánlatokat formai és egyéb, érvényességet kizáró tartalmi szempontból ellenőrizni kell. A szakmai feltételeket a szakmai szervezet, az általános formai és kereskedelmi feltételeket, valamint a pályázó jogi, pénzügyi szempontból történő megfelelését a beszerző ellenőrzi, amelyhez szükség esetén a jogi vagy az illetékes pénzügyi osztály közreműködését kérheti. Az ajánlat érvénytelenségét kell megállapítani: ha az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, nem a megadott helyen nyújtották be, borítékos ajánlattétel esetén a boríték nem beazonosítható (címzett vagy a feladó nem azonosítható, nem a felhívásnak megfelelő adatokat tartalmazza), meghívásos versenyeztetés esetén nem az ajánlati felhívás címzettje nyújtotta be, ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívásban, dokumentációkban meghatározott feltételeknek, ha az ajánlat érvényességéhez előírt tartalmi és formai elemek bármelyike hiánypótlás után is hiányzik, ha az ajánlattevő az ajánlati árat egy másik ajánlattevő ajánlati árához vagy egyéb feltételhez köti. Oldal: 8 / 14

9 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat ha az ajánlattevő cégjogi értelemben nem valós gazdasági társaság, vagy a jogi/ gazdasági teljesítőképességét kétségessé tevő jogi eljárás (felszámolás, végelszámolás, csődeljárás, kényszer-végelszámolás, kényszertörlési eljárás, bírósági végrehajtás alatt áll). Az ajánlatokat az értékelőbizottság nyilvánítja érvényesnek/érvénytelennek. Az érvénytelenség megállapítását az értékelésről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ajánlat érvénytelenségéről az ajánlattevőt tájékoztatni kell. Az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő az eljárás további szakaszában nem vehet részt. Az értékelés teljes folyamatában a Beszerzésnek törekednie kell a felmerült érvénytelenségi és/vagy kizárási okok maradéktalan kivizsgálására, és indokolt esetben lehetőséget kell biztosítani az ajánlattevőknek az okokkal kapcsolatos magyarázatra. Amennyiben az érvénytelenség az ajánlatok felbontását megelőzően egyértelműsíthető, a teljes érvénytelen ajánlati dokumentációt felbontás nélkül meg kell őrizni, illetve amennyiben azt az ajánlattevő kéri, felbontás nélkül vissza kell küldeni. Amennyiben az érvénytelenségi kritériumnak történő megfelelés csak az eljárás későbbi szakaszában állapítható meg, akkor az érvénytelenséget ekkor szükséges megállapítani Alkalmassági vizsgálat Amennyiben az alkalmassági kritériumoknak nem tesz eleget az ajánlattevő, abban az esetben az értékelőbizottság hiánypótlásra szólítja fel az ajánlattevőt. Az értékelőbizottságnak törekednie kell a felmerült alkalmatlansági okok maradéktalan kivizsgálására, és lehetőséget kell biztosítania az ajánlattevőknek az okokkal kapcsolatos magyarázatra Általános szabályok a hiánypótlásra, ajánlattevőktől további információ kérése A hiánypótlás lehetőségéről az ajánlati felhívásban kell nyilatkozni. A verseny fenntartása érdekében az értékelőbizottságnak jogában áll az ajánlattevőt hiánypótlásra felszólítani, amennyiben a beküldött ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás valamely követelményének. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban pontosítást kérhet az ajánlattevőtől a benyújtott ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A hiánypótlásra (pontosításra, többletinformáció kérésre) beérkezett iratok tartalmának ismeretében az értékelőbizottság az ajánlatok alkalmasságát, érthetőségét ismételten megvizsgálja. Az ajánlattevőknek egyidejűleg megküldött valamennyi keletkezett irat (hiánypótlási felhívás, rákérdezés stb.) dokumentálásra és archiválásra kerül. Amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére ismét hiányosan, nem a felhívásnak megfelelően egészíti ki ajánlatát, úgy az ajánlata érvénytelen, így az eljárás további szakaszában nem vehet részt Műszaki és kereskedelmi értékelés Műszaki/szakmai értékelés Oldal: 9 / 14

10 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat A műszaki/szakmai értékelés során az értékelőbizottság Igénylő osztályt/okat képviselő tagja/i - az ajánlati felhívásban előre rögzített értékelési szempontrendszer/mátrix alapján - összehasonlítja/ják az ajánlati felhívásban meghatározott és az ajánlatban közölt feladatleírást műszaki/szakmai megfelelőség, technológiai megoldhatóság szempontjából. A részletes műszaki kiértékelés végén javaslatot tesz/nek a műszaki/szakmai megfelelőségre vonatkozóan, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek. A nem megfelelő műszaki tartalmú ajánlatok esetén vizsgálni kell, hogy van-e lehetőség a műszaki tartalom olyan vonatkozású módosítására, mely az ajánlati felhívásban rögzített feltételeknek történő megfelelést biztosíthatja, azaz a hiányos, műszaki/szakmai szempontból értékelhető, de nem teljes körű ajánlatok tekintetében hiánypótlásra, pontosításra kell felszólítani az ajánlattevőt. Az értékelőbizottságnak ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, akinek ajánlata a hiánypótlásokat követően sem megfelelő. A kizárás tényéről az ajánlattevőt tájékoztatni szükséges hivatalos levél formájában, amelyet szkennelve ben és postai úton is szükséges megküldeni az érintett ajánlattevőnek Kereskedelmi értékelés A kereskedelmi értékelés célja, hogy az értékelőbizottság beszerző tagja megvizsgálja a beérkezett ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint, majd értékelje azokat. A beszerző feladata, hogy az adott műszaki/szakmai elvárásoknak megfelelő, összességében kereskedelmileg legelőnyösebb ajánlatot válassza ki a beérkezett ajánlatok közül Tárgyalás lefolytatása, dokumentálása Az ajánlatok műszaki/szakmai és kereskedelmi értékelését követően, amennyiben az ajánlati felhívásban szerepelt, sor kerülhet tárgyalásra az összes ajánlattevővel egyidejűleg, vagy külön-külön Tárgyalás menete Műszaki/szakmai rész Tárgyalás során a műszaki tartalomra vonatkozóan az értékelőbizottság és az ajánlattevő részéről esetlegesen még felmerült kérdések kerülnek tisztázásra. Szerződéses feltételek tárgyalása Az ajánlattevőnek a szerződés tervezetre adott véleményei alapján, azok elvetése, vagy elfogadása után, a Jogi osztály és a Pénzügy és Gazdálkodás igazgatóság közreműködésével kialakul a végleges szerződés tervezet. Ártárgyalás Az ajánlattevőnek a végső műszaki tartalomra vonatkozó árajánlata a tárgyalás elején ismertetésre kerül, amely az ajánlattevő induló ára lesz. Az ajánlattevőknek a tárgyaláson az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint lehetőségük van változatlan műszaki tartalom/feladatleírásra vonatkozóan az ajánlati ár módosítására, melyet a tárgyaláson írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtaniuk. Az árajánlatoknak az ajánlati felhívásban Oldal: 10 / 14

11 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat kért pénzügyi bontás alapján elkészített egyéb feltételektől függetlennek kell lenniük. Az értékelőbizottság lehetőség és szükség szerint megfelelő időt biztosít az ajánlattevők részére a megfelelő ajánlat megtétele érdekében, amelyet szükség esetén maximalizálhat. Az ajánlattevők a tárgyalás során az FGSZ Zrt. számára csak kedvezőbb, vagy nem kedvezőtlenebb irányban tehetnek ajánlatot (továbbiakban: árlejtés) a végső árra vonatkozóan az első körben a tárgyalást megelőző, a második, vagy még további körökben pedig az előző körös árajánlatukhoz képest. Amennyiben a tárgyalások során a beszerzési eljárás tárgyát képező műszaki tartalom, műszaki leírás módosul, az ajánlatkérő új alap ajánlat benyújtását teheti lehetővé, mely meghaladhatja az előzetesen benyújtott ajánlat értékét. Ebben az esetben az előzetesen benyújtott ajánlat érvénytelennek minősül és az árlejtésre az új alap ajánlatnak megfelelően kerül sor. Az értékelőbizottság a személyes tárgyalást zárt körben tartja. (Csak az ajánlatkérő és az ajánlattevők, valamint képviselőik lehetnek jelen.) A tárgyaláson az ajánlattevőt csak az érvényes cégkivonata alapján cégjegyzési joggal rendelkező személy vagy az általa adott meghatalmazással rendelkező személy képviselheti. Az értékelőbizottság köteles ezt a tárgyalás megkezdését megelőzően ellenőrizni. Az ártárgyaláson elhangzottakat és annak eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, azt iktatni, archiválni kell. A végső ajánlatok megadásával az ajánlattevőre nézve főszabály szerint min. 90 napos határidőre ajánlati kötöttség jön létre. Az értékelőbizottság kötelezheti az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket arra, hogy a tételes költségbontást a tárgyalást követő legkésőbb 3 munkanapon belül elektronikus úton, szerkeszthető formában nyújtsák be Szállítókiválasztás Komplex értékelés A beérkezett ajánlatok eredményét összefoglaló, döntés előkészítő anyagot komplex értékelő mátrix formájában kell elkészíteni. A komplex értékelés jellemzője, hogy a műszaki/szakmai és kereskedelmi értékelés pontszámai összeadódnak az értékelés során. A műszaki/szakmai és a kereskedelmi ajánlatok egy táblázatban, egy értékelő mátrixban kerülnek pontozásra és a két értékelés lezárását követően összeadódnak a részpontszámok, majd kialakul az ajánlattevők sorrendje. Az értékelőbizottság - az ajánlatkérés előtt meghatározott összes értékelési szempont figyelembevételével - kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot, ez alapján összegzést készít az ajánlatok elbírálásáról és javaslatot tesz a nyertes ajánlattevőre. A javaslatnak megfelelő mennyiségű és minőségű információt, indokot kell tartalmaznia a javaslat megalapozása céljából (pl. értékelő mátrix). Amennyiben az ajánlati felhívásra csak egy ajánlat érkezik, illetve annak csak egyetlen ajánlat felel meg, úgy a beszállító kiválasztási javaslatnak tartalmaznia kell indoklást arra Oldal: 11 / 14

12 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat vonatkozóan, hogy az ajánlat paraméterei megfelelnek a piaci feltételeknek, a beszerzés tárgyára vonatkozó benchmarkoknak, illetve a szerződés megköthető-e az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó céggel vagy szükséges a pályáztatás újra kiírása. Az összegzésben rögzítettek alapján a Szállító kiválasztása (4. melléklet) elnevezésű nyomtatványon a megfelelő belső jóváhagyatási folyamat szerint történik. A döntéshozatalt követően a nyertes ajánlattevőt a beszállító kiválasztására vonatkozó jóváhagyó döntés alapján faxon, en vagy postai úton értesíteni kell az eljárás eredményéről. A többi nem nyertes ajánlattevőt a nyertes ajánlattevővel egyidőben szükséges írásban tájékoztatni ajánlatuk sikertelenségéről. Eredménytelen eljárás esetén a beszerző az ajánlattevőket egyidejűleg írásban tájékoztatja az eljárás eredménytelenségéről. Ha az FGSZ Zrt. a beszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötötte, az ajánlati biztosítékot vissza kell szolgáltatnia az ajánlattevők részére az eljárás eredményének kihirdetését követő 15 napon belül Jogorvoslat A jelen szabályzat szerinti kiválasztási eljárás szabályainak megsértése esetén, valamint amennyiben a kiválasztás eredményét az ajánlattevő vitathatónak tartja, a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt jogosultak jogorvoslattal élni Szerződés Szerződés teljesítésébe bevont Alvállalkozók bejelentése A szerződés teljesítésének megkezdéséhez szükséges alvállalkozókat, a szerződés aláírásáig a pályáztatást végző beszerző felé be kell jelenteni. A szerződést csak ezen dokumentumok megléte esetén lehet aláírni. A bejelentést az 1. számú melléklet 7. függelék megfelelő (A,B,C,D,E) részeinek kitöltésével kell megtenni Kiszervezett tevékenység bejelentése az MBFH, illeve a MEKH felé Az FGSZ Zrt. által kiszervezett, az engedélyköteles gázüzemi tevékenységek engedélyeztetése céljából a tevékenység végzésére kötött szerződéseket, illetve a vállalkozók és alvállalkozók által megküldött, valamint az FGSZ Zrt. erre jogosult képviselői által kitöltött 1. sz. melléklet 7. függelék (A,B,C,D,E) szerinti alkalmasságot igazoló dokumentumokat a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21/A. (1) bekezdése alapján az FGSZ Zrt. megküldi az MBFH-nak. Az érintett gázüzemi tevékenység az MBFH jóváhagyó határozatának kiadása után szervezhető ki. Oldal: 12 / 14

13 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat A szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kiszervezéséhez a MEKH hozzájárulását a működési engedély jóváhagyásával megadta. A mellékletben nem szereplő gázüzemi tevékenységek esetén a MEKH-nek a kiszervezés jóváhagyatása céljából a Vhr szerinti dokumentumokat kell benyújtani Keretszerződés, keretmegállapodás-elvű keretszerződés Keretszerződés kötése javasolt azon beszerzési scope-ok kapcsán, amelyeket tartósan igénybe vesz az FGSZ Zrt., továbbá a szállítói kapacitás lekötése, a tervezhetőség, kedvezőbb szerződéses feltételek elérése érdekében, azonnal kiszolgálandó igények kielégítésére, biztonsági készenlét igénybevételére stb. Keretszerződés köthető egyetlen beszállítóval (pl. kapacitása ki tudja elégíteni az FGSZ Zrt. igényeit, földrajzi helyzete indokolja stb.) valamint több beszállítóval (pl. a kapacitás biztonságos lefedése, a különböző ár és szerződéses kondíciók kihasználhatósága stb. érdekében). Oldal: 13 / 14

14 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 3. MELLÉKLETEK Melléklet száma Melléklet címe 1. sz. melléklet Ajánlati felhívás 2. sz. melléklet Átvételi elismervény 3. sz. melléklet Összegzés ajánlatok elbírálásáról 4. sz. melléklet Szállító kiválasztása Siófok, december 10.. Fehér János László vezérigazgató Záradék: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jelen Kiválasztási Szabályzatot 656/2015. számú határozata alapján február 24. napján jóváhagyta. Oldal: 14 / 14

15 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 1. sz. melléklet AJÁNLATI FELHÍVÁS és DOKUMENTÁCIÓ a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság.. tárgyban indított beszerzési eljárásához Jelen sablon kerül testre szabásra az adott beszerzési eljárás jellegétől függően; a színessel szedett pontok alkalmazásával, cseréjével, pontosításával. Siófok, dátum 1/31

16 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 1. AJÁNLATKÉRŐ Cégbíróságon bejegyzett név: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Címe: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf Telefon: Telefax: AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA és VOLUMENE 1. Ajánlatkérés tárgya: TÁRGY 2. Beszerzés volumene: 3. Ajánlatkérő által megadott beszerzési volumen ajánlatkérő várható beszerzési igényét jelenti, de nem jelenthet ajánlatkérőre nézve tényleges vásárlási kötelezettséget. 3. AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSE és KÖLTSÉGE 1. Az FGSZ Zrt. a beszerzési eljárás lebonyolítása során minden tekintetben az esélyegyenlőséget és a tiszta versenyt biztosítja. 2. Jelen dokumentáció a beszerzési eljáráson részt venni szándékozó ajánlattevők számára előkészített írásos információk összessége, amelynek alapján az ajánlatok összevethetően és kiértékelhetően elkészíthetők. 3. Az ajánlat nyelve magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során. 4. A dokumentáció másra át nem ruházható. (Közös ajánlat benyújtása esetén elegendő a dokumentáció közös jelentkezők valamelyike által történő átvétele). 5. Ajánlatkérő kiköti, hogy ajánlattevő saját kockázatán vesz részt a pályázaton. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerülő összes költséget ajánlattevőnek kell viselni, tekintet nélkül az eljárás eredményére. Ajánlattevő az általa kidolgozott ajánlatért ellenértéket nem igényelhet, ezzel kapcsolatosan semminemű követeléssel elő nem állhat. 6. Egy ajánlattevő érvényesen csak egy ajánlatot nyújthat be, további pályázatot sem önállóan, sem egy konzorcium tagjaként, sem alvállalkozóként nem nyújthat be. 7. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a jelen pályázattal kapcsolatban átadott és a jövőben átadásra kerülő minden adat, információ és közlés bizalmasnak tekintendő. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a bizalmas információk kizárólag az ajánlatok elkészítésével, értékelésével, a pályázat alapján megkötésre kerülő szerződés megkötésével kapcsolatban használhatók fel. Az ajánlattevő vállalja, hogy alkalmazottait, megbízottait és minden más, a pályázattal kapcsolatosan igénybevett közreműködőt tájékoztat az információ bizalmas jellegéről, illetve kötelezi a bizalmas információ kezelésére vonatkozó kötelezettség betartására. Ajánlattevő a bizalmas információk 2/30

17 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat kezelésére és felhasználására vonatkozó kötelezettségvállalását titoktartási nyilatkozatával megerősíti. 4. DOKUMENTÁCIÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 1. A beszerzési eljárást az FGSZ Zrt. Beszerzés szervezete (továbbiakban: FGSZ Beszerzés) koordinálja, aki az ajánlattevők részére az ajánlati felhívás és dokumentációt előkészíti, és szerződéskötés céljából a beszerzési eljárást lefolytatja. Az eljárás során mindennemű írásos anyagot (levelezések, tájékoztatások, kérdések, hiánypótlások) az alábbi levelezési címre kell benyújtani: Cím: 8600 Siófok, Tanácsház u Az eljárás ütemterve 1. Ajánlatkérés kiküldése: éééé.hh.nn. 2. Kérdések feltevése: éééé.hh.nn. 3. Kérdések megválaszolása: éééé.hh.nn. 4. Ajánlatok benyújtása: éééé.hh.nn.- óó:pp 5. Hiánypótlás kiküldése: éééé.hh.nn. 6. Hiánypótlás beadása: éééé.hh.nn.- óó:pp 7. Tárgyalás: éééé.hh.nn.- óó:pp 8. Eredményhirdetés: éééé.hh.nn. 9. Szerződéskötés: éééé.hh.nn. A tájékoztatást igénylő ajánlattevő(k)től a fentebb megadott határidőig beérkező kérdések összesítésre kerülnek. Ajánlatkérő minden ajánlattevőnek külön elektronikus levélben megküldi a kérdésre (minden beérkező) adott választ, anélkül, hogy feltűntetné a kérdező azonosságát. Kiegészítő információkérés beadásának helye: 3. Az FGSZ Beszerzés az ajánlati dokumentációt átvevő összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett írásban válaszol az ajánlati felhívás és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden egyes kérdésre. Előfordulhat, hogy a válasz a fenti módon nem továbbítható, ebben az esetben az ajánlattevők személyesen vehetik át a válaszokat az FGSZ Beszerzésén. 5. AJÁNLATOT ALKOTÓ OKMÁNYOK 1. Az ajánlathoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni: Ajánlatot összegző adatlap 1 az ajánlati felhívás 1 sz. függeléke szerint Részletes árajánlat az ajánlati felhívás 2. sz. függeléke szerint Minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank 1 A fedőlapot követően kell az ajánlathoz becsatolni. 3/30

18 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó nyilatkozatának becsatolása is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell valamennyi pénzforgalmi számlájáról, mely nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját, számláján a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül fedezethiány miatt 30 napot meghaladó sorban állás volt-e, a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tett-e. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha számláján a 12 hónapon belül fedezethiány miatt 30 napot meghaladó sorban állás volt Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell, a 20.. évi, jelen beszerzés tárgya szerinti (TÁRGY) árbevételéről szóló nyilatkozatát. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a beszerzés tárgya szerinti árbevétele évben nem érte el a..ft-ot. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell nyilatkozatát az előző évi legjelentősebb teljesítéseinek ismertetéséről. A referenciákat az ajánlati felhívás 3 sz. függeléke szerint kell összesíteni. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha előző évi referenciája. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevők szolgáltatásáról személyesen, helyszíni referenciákat szerezzen. Szakemberek bemutatása Műszakilag alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítésbe bevont szakemberek. Eszközök bemutatása Műszakilag alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás és dokumentációban foglalt minden kérdésre, előírásra, feltételre, a Szerződés/Keretmegállapodás teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére. Ajánlattevőnek külön nyilatkoznia kell továbbá, hogy az ajánlati felhívás és dokumentáció előírásaitól nem tér el. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a részletes és cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás 4 sz. függeléke szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell az FGSZ Zrt. Etikai kódexének megismeréséről és elfogadásáról szóló nyilatkozatát, mely a honlapon elérhető. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell az elfogadott, aláírással hitelesített Titoktartási nyilatkozatot az ajánlati felhívás 5. sz. függeléke szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell a kitöltött, aláírással hitelesített Előminősítési adatlapot az ajánlati felhívás 6. sz. függeléke szerint. Ajánlattevőnek be kell mutatni a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókat: cég bejegyzett neve székhelye ügyvezető neve alvállalkozóként teljesítendő rész (munkanem) 4/30

19 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat alvállalkozóként teljesítendő hányad a teljes ajánlatban Ajánlattevő kötelessége a szerződéskötésig ismert valamennyi alvállalkozót bejelenteni ajánlatkérő részére. - Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az ajánlati felhívás 7. számú függeléke szerint, mivel annak benyújtása ajánlattevő nyertessége esetén, a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21/A. (2) bekezdésében foglaltak alapján kötelező. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő és alvállalkozója vonatkozásában másolati példányban: az ajánlatot, illetve az abban szereplő iratokat cégszerűen aláíró személy(ek) érvényes, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát (vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot) és amennyiben szükséges a cég képviseletére jogosult személy által adott és aláírt meghatalmazást (amely tartalmazza a meghatalmazott aláírás-mintáját is), amely igazolja az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogát. A pályázatnak tartalmaznia kell a vállalt garanciák ismertetését, minőségbiztosítást, reklamációk kezelését. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált, a cégjegyzékbe még be nem jegyzett módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek és alvállalkozójának, az ajánlathoz csatolnia kell az esetleges változásbejegyzési kérelem benyújtására vonatkozó digitális tértivevényt és a benyújtott e-aktát elektronikus formában és a változásbejegyzési kérelem tartalmát képező okiratoknak és a digitális tértivevényben foglalt informatikai vizsgálat eredményét tartalmazó okiratnak a másolati példányait Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését és a képviseletre vonatkozó teljes jogú meghatalmazását. 2. Hiánypótlás Ajánlatkérő hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a pályázatából hiányzó dokumentumokat, ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja ajánlatkérő. Részajánlat tételi lehetőség esetén amennyiben valamelyik részen belül a kitöltés nem teljes, azaz ajánlattevő nem jelöli meg egyértelműen az ajánlati árat, csak az adott részre érvénytelen az ajánlat. Az érvénytelenség megállapítását jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő az eljárás további szakaszában nem vehet részt. 6. AJÁNLATOK FORMAI ELŐÍRÁSAI 1. Az ajánlatot egy (1) teljes, műszaki és kereskedelmi feltételeket tartalmazó eredeti és kettő (2) csak a műszaki részt tartalmazó, ár nélküli másolati példányban, folyamatos oldalszámozással ellátva, az ajánlat utolsó oldalán 5/30

20 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat oldalszámot jelölő tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás-mentesen nem bontható módon bekötve kell benyújtani. 2. Az eredeti példány fedőlapján fel kell tüntetni az Eredeti, míg a másolati példányok fedőlapján a Másolat feliratot. Az ajánlatok példányait növekvő sorrendben 1-3-ig, azok borítólapjának jobb felső sarkában megfelelő sorszámmal kell ellátni. Az eredeti példány az 1. sz. példány. Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, az 1. sz. példányt kell eredetinek tekinteni. Ha az ajánlattevő elmulasztja az egyik példány ilyen módon történő megjelölését, akkor az Értékelő Bizottság az ajánlatok felbontásával egyidejűleg választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti példány funkcióját tölti be. Amennyiben a példányok között eltérés adódik, az így kiválasztott ajánlatban foglaltak az irányadók. 3. Az ajánlatok egyes példányainak fedőlapján fel kell tűntetni az alábbiakat: Ajánlattevő neve és székhelye FGSZ Zrt.. TÁRGY 4. Az ajánlatot a szükséges helyeken cégszerűen aláírva, vagy olyan személy(ek) aláírásával ellátva, aki(k) jogosult(ak) arra, hogy a szerződést ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegye(ék) kell benyújtani. 5. Az ajánlatot lezárt, át nem látszó csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: Ajánlattevő neve és székhelye FGSZ Zrt.- TÁSZ- Beszerzés- NÉV TÁRGY Ajánlattételi határidő előtt nem felbontható 6. Ajánlattevő feladata, hogy az ajánlat elkészítése és benyújtása előtt a helyi viszonyokról, adottságokról, az ajánlattal kapcsolatos körülményekről megfelelően, a jogszabályi előírások betartása mellett tájékozódjon. 7. Árakat csak az eredeti példány tartalmazhat. A másolati példány az eredetivel az árak kivételével mindenben megegyező. Másolati példányként ajánlatkérő elfogad az eredetiről készült, de a fentieket figyelembevevő fénymásolatot is. 7. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, LEZÁRÁSA és JELÖLÉSE 1. A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 2. Az ajánlatok benyújtása személyesen, elektronikusan és/vagy postai úton történhet, az alábbi címre: Cím: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Postacím: 8601 Siófok, Pf Az ajánlatok elektronikus úton történő feladása nem eaukciós eljárást jelent! Kizárólag a papír alapú pályázás kiváltását szolgálja. Az ajánlatok benyújtási határideje után érkező leveleket automatikusan töröljük a rendszerből, így a határidő után érkező ajánlatok érvénytelenek. 3. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat 6/30

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

FELHÍVÁS ELŐMINŐSÍTÉSRE. VJSZ Kft. festékanyagainak biztosítása

FELHÍVÁS ELŐMINŐSÍTÉSRE. VJSZ Kft. festékanyagainak biztosítása Versenyeztetési eljárás FELHÍVÁS ELŐMINŐSÍTÉSRE Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: VJSZ Kft. festékanyagainak biztosítása 2 szakaszos versenyeztetési eljárás 1. szakasz: előminősítés FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján AJÁNLATI FELHÍVÁS

Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján AJÁNLATI FELHÍVÁS Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl Zrt. részére

Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl Zrt. részére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló u. 33-35. 9. számú melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Munkaerő-kölcsönzés a HungaroControl

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Információs Gazdaság Stratégia készítése 1 Ajánlatkérő adatai: Ajánlatkérő neve: Ajánlatkérő adatai Szombathely Megyei Jogú Város Ajánlatkérő címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő:

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő: 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hivatalos név: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Postai cím: Fő u. 10. Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400

Részletesebben

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840 I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 112. (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban 1.Ajánlatkérő neve: Vértesi Erőmű Zrt. Postai cím: külterület 0718/10 hrsz. Város/Község Oroszlány

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő: Dévaványa Város Önkormányzata Címe: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Telefon: 66/483-100,

Részletesebben

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em.

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.) Név és címek Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Postai cím: Üllői út 43. II. em.. Város: Budapest Postai irányítószám:

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás

Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás Módosítás Magyar Turizmus Zrt. - Külföldi turisztikai és agrár kiállítás 2016 - Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Magyar Turizmus Zrt. részére a 2016. évi külföldi turisztikai és agrárjellegű kiállítások

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

II.1) Meghatározás II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Repülési akadályok bemérése és adatbázisba rendezése Kecskemét körzetében

II.1) Meghatározás II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Repülési akadályok bemérése és adatbázisba rendezése Kecskemét körzetében 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16.

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Debreceni Közterület-felügyelet (4026 Debrecen, Bem tér 14.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A 2010. évi meleg étkezési utalványok

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235747-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza

Részletesebben