Boglári. Boglári Hírek január. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boglári. Boglári Hírek. 2015. január. a városi önkormányzat közérdekű lapja"

Átírás

1 Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári január patonai Zoltánné asszonyt 95. születésnapján - és kiss mihályné asszonyt 90. születésnapján - köszöntötte Mészáros Miklós polgármester Országos bajnokságok dobogós helyezések nemzetközi versenyeken való eredményes szereplések a BBSC Triatlon és úszó szakosztályáról a 10. oldalon Lent: iskolai bál - Tompos Gábor lászló fotója

2 2 BALATONBOGLÁRI HÍREK Örökségünk Somogyország kincse kitüntetésben részesült a balatonboglári Szent Erzsébet Park Tamács Lóci édesanyja átveszi a kelemen Barnabás - Kokas Katalin jótékonysági koncertjén gyűjtött ( Ft) Adományt. Egy célotok legyen: tegyétek boldoggá az embereket ez volt Árpád-házi Szent Erzsébet hitvallása, akiről a boglári temet?dombon kialakított emlékpark a nevét kapta. A ben átadott park összeköti a legendás képzőművészeti tárlatoknak helyet adó két kápolnát, a Vöröset és a Kéket, a Csigadombról csodálatos kilátás nyílik a Balatonra, az 1996-ban feltárt első boglári templom romjánál a régi kereszt emlékeztet a város történelmére. Az egykori temetőben a boglári díszpolgárok padjain, a sétányon pedig az esténként sejtelmesen fénylő, pezsgősüvegekből kirakott padokon lehet megpihenni. Csodálatos élményt jelent a nyári estéken a Vörös Kápolna előtti kis amfiteátrumban a levendulák és rózsák között egy színházi előadás. A szent királylányra emlékeztet Petrás Mária domborműve a parkban. (Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző laudációja) Somogy Polgáraiért Díjban részesült január 6-án Légli Ottó borász, Balatonboglár díszpolgára Somogy megye egyetlen borvidéke, a Balatonboglári Borvidék háromszor is ünnepelhetett az Év Bortermelője Magyarországon díjak átadásakor. Légli Ottó több jelölést követően 2010-ben nyerte el ezt a címet, de a szakma elismerését jelzi az is, hogy már előtte ő lehetett a Borászok Borásza is hazánkban. Légli Ottó munkájának legnagyobb eredménye nem egyszerűen egy működő, életképes családi birtok kiépítése, hanem ennél sokkal több. Családi birtoka arra bizonyság, hogy a Balaton déli partján lehet országos összehasonlításban is remek borokat készíteni és nemcsak egy nagybirtok által. Az eredményt mi sem bizonyítja jobban, minthogy ma Légli Ottó nevezhető az ország első számú fehérborosának legalábbis azon termelők között, akik kizárólag száraz borokkal versenyeznek a fogyasztók kegyeiért írta róla egyik méltatója.

3 BALATONBOGLÁRI HÍREK 3 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI (Kivonatos közlés. A jegyzőkönyvek és a hatályos önkormányzati rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a város honlapján - - tekinthetők meg. nyílt ülés NOVEMBER 27. A Képviselő-testület Keserű Zoltánt turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak - valamint a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagjának - választotta meg. A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló tervezetet a soron következő ülésre terjessze elő. Nem kívánják emelni 2015-ben - az 5/2000.(III.31.) Kt. sz. rendeletben meghatározott közterület-használati díjakat, - a lakbérek megállapításáról szóló 28/2000. (XII.01.) rendeletben meghatározott (az önkormányzati bérlakások után fizetendő) lakbérek összegét, Az idén nem lesz települési adó. Képviselő-testület elfogadta a Somogy Kéményseprő-Mester Kft évi kéményseprő-ipari tevékenységéről szóló beszámolóját. Jóváhagyták Balatonboglár településszerkezeti tervének alábbi mellékleteit: 1. melléklet: szerkezeti tervlap, 2. melléklet: szerkezeti terv leírása, 3. melléklet: a változások ütemezése, 4. melléklet: a változások területi mérlege, 5. melléklet: a területi tervekkel való összhang, 6. melléklet: a biológiai aktivitásérték számítása. Jóváhagyták a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adott Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58. szám alatti és Kodály Zoltán u szám alatti ingatlanokon megvalósítandó Balatonboglári Kézilabda Akadémia beruházási programra vonatkozó megállapodást és a közös szándéknyilatkozatot. Módosították az Ordacsehi Községi Önkormányzattal a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről december 7-én kötött megállapodást. A képviselő-testülete a strandok fenntartási feladatait a április 1-től kezdődő egy évben vállalkozóval, vagy vállalkozókkal kívánja végeztetni. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a siófoki székhelyű Segítő Kezek Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány (8600 Siófok Sziget u 3.) Balatonboglár város közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtó tevékenységet folytasson december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy az alapítvány évente egyszer számoljon be a szakbizottságnak, illetve a képviselőtestületnek az adott évben végzett munkájáról. A szőlőskislaki tanácsnok bevonásával a polgármester további egyeztetést folytat egy ingatlancsere ügyében. A képviselő-testület megköszönve az általános iskola dolgozóinak munkáját - elfogadta a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót. Elfogadták a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. A képviselő-testület a Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ részére Ft + járulékok keretösszeg jutalomként történő kifizetését engedélyezte az intézmény pénzmaradványának terhére. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014/2015 tanévi keretösszegére Ft-ot biztosított. A Magyar Hírek Közhasznú Alapítványtól rendezvénysátort vásárolt ( ,- Ft + ÁFA) az önkormányzat. A képviselő-testület a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár intézményét december 31.-ei hatállyal megszüntetette. Simonics Lászlóné főigazgató megbízását december 31.-ei hatállyal visszavonta. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg hatállyal létrehozta a Varga Béla Kulturális Központot és a Lukács Károly Könyvtárat (azaz ismét szakmailag önálló intézmények lettek). Az Urányi János Sport és Szabadidő Központ működtetése - szakfeladatként - közvetlenül a városházára került. A két közművelődési intézmény vezetésére januárban pályázatot írtak ki. A vezetői pályázat eredményes lezárultáig, határozott időre Simonics Lászlónét bízták meg a Varga Béla Városi Kulturális Központ, Béres Krisztinát pedig a Lukács Károly Városi Könyvtár vezetésével. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 11/2004.(IV.23.) sz. Önk. rendeletet a törvényi változások és az (előzőben ismertetett) intézményrendszeri módosításoknak megfelelően felülvizsgálják. A városi honlapok szerkesztésére, módosítására, karbantartására, napra kész adatfelvitelre pályázatot írtak ki (2015. januárban). A városi újság írására, szerkesztésére, kiadására, terjesztésére pályázatot írtak ki (2015. januárban). A 2 millió forint értékhatárt meghaladó szerződések megszűntetéséről, illetve új szerződések kötéséről kizárólag a Képviselőtestület dönt január 1-től. Módosítani kívánják a város vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendeletet, ami szerint a polgármester kötelezettség vállalásának értékhatára 2 millió Ft legyen. Az önkormányzati SZMSZ átfogó felülvizsgálatát határozták el. Szőlőskislaki részönkormányzat létrehozását határozták el. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet felülvizsgálják. ZÁRT ÜLÉSEN A közbeszerzési terv módosításáról a döntöttek. Elfogadták a Balatonboglár Intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva pályázati beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját. Elbírálták - a Humán Bizottság közreműködésével - a Bursa Hungarica évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokat. EGYÉB ÜGYEK A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester belvízvédelmi intézkedésre vonatkozó tájékoztatóját, egyetértett a (megszűnő) Észak-Somogyi Vizitársulat tulajdonában lévő szivattyú önkormányzati költségvetésből történő javításával (bruttó forint). Hozzájárultak ahhoz, hogy Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti feladatok ellátását január 1. napjától a balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ (8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 4.) útján láttassa el.

4 4 BALATONBOGLÁRI HÍREK nyílt ülés 2014 DECEMBER 22.. Módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.01.) önkormányzati rendeletét: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása az Egészségügyi, Szociális Bizottság döntési jogkörében is szerepeljen. Módosították az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 33/2012.(VII.16.) önkormányzati rendeletét. Átszervezték a közművelődési intézményeket: a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár jogutódjaként január 1-től létrehozták Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központot, elfogadták az intézmény alapító okiratát, alkalmazotti létszámát 1 fő hangosító dolgozóval megemelték, (az álláshelyt az Intézményműködtető Iroda állományának csökkentésével oldották meg). A Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtárból - kiválással január 1-től létrehozták a Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtárat, elfogadva az intézmény alapító okiratát január 1-től az Urányi János Sportés Szabadidőközpontot önkormányzati szakfeladatként működtetik. Szabó Györgyöt - kiadmányozási jogkörrel felruházza (felelős a költségvetés végrehajtásáért, illetve az alkalmazotti létszám irányításáért) január 1. napjától határozatlan időre Urányi János Sportközpont referensévé nevezték ki. A képviselő-testület határozott időre: március 31-ig Simonics Lászlónét bízta meg a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ vezetésével. Az illetménypótlékát 225 %-ban állapították meg. Határozott időre: március 31-ig Béres Krisztinát bízták meg a Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár vezetésével. Az illetménypótlékát 225 %-ban állapították meg. (Eredménytelen vezetői pályázatok esetén a megbízások - újabb határidővel történő meghosszabbításáról - a márciusi ülésén kíván dönteni a képviselő-testület.) Elfogadták a két kulturális intézmény vezetői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívást (amelyeket a lapban is közlünk.) A városi honlap és városi újság szerkesztése ajánlatot kér a képviselő-testület (a lapban közölt felhívás a városi honlapon is olvasható. Keserű Zoltán képviselő szerint az a cél, hogy egységes rendszerbe kerüljön a honlap és az újságszerkesztés, de az természetesen nem kívánják, hogy többe kerüljön. Kalász Zoltán, a Humán Bizottság elnöke szerint azt szeretnék, hogy ne egy, központosított akarat érvényesüljön, hanem a civil szféra felé szeretnének nyitni. A honlap nem naprakész. Nem kiszervezni szeretnék. Arra kérnek ajánlatot, hogyan lehetne jobban végezni a tájékoztatást. Mészáros Miklós polgármester - a központosított akaratra vonatkozó megjegyzésre reagálva elmondta: mindenkinek lehetősége van arra, hogy megjelenjen a városi újságban. Az új honlap feltöltés alatt áll, de ha elkészül, akkor egy sokkal színvonalasabb honlapja lesz a városnak. Az ajánlattevők dokumentációinak ismeretében a szerződéskötésre a Humán Bizottság tesz javaslatot és a Képviselő-testület februári ülésén kívánnak dönteni. A képviselő-testület - február végéig véglegesen - megjavíttatja a tulajdonában lévő Klapka utcai közvilágítási hálózatot. (Az Elmib Zrt ,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadták.) 2015 évben is az önkormányzat (a Közterületfenntartó Szervezet közreműködésével) végzi a balatonboglári vasútállomás területén az utasforgalmi terek takarítását, fenntartását és a növények gondozását A képviselő-testület egyetértett a Balaton 6 Kftvel kötött (a Balatonboglár, Parti sétány 5. szám alatti Sportszállóra vonatkozó) bérleti szerződés meghosszabbításával. A bérleti jogviszony időtartamáról, a bérleti díj összegéről, illetve a bérlő által elvégzendő felújítási munkák értékéről a következő ülésén döntenek. Önkormányzati bérlakások ügyében (bérleti viszony meghosszabbítása) döntöttek. (Ha egy érintett bérlő január 20-ig nem rendezi a tartozását, akkor felbontják a bérleti szerződését vagy jogcím nélküli lakáshasználó lesz.) Jóváhagyták az önkormányzat költségvetési szerveinek évi belső ellenőrzési -, valamint az önkormányzat időszakra vonatkozó belső ellenőrzésének stratégiai ellenőrzési tervét is. A hatályos jogi szabályozás szerint az alpolgármester választása kötelező. A kormányhivatal azt kérte, hogy ez december 20-ig történjen meg. Mivel december 22-én sem sikerült alpolgármestert választani, a következő ülésen újra napirendre kell tűzni az alpolgármester megválasztását. Addig is a kormányhivataltól határidő hosszabbítást kért a képviselő-testület. Keserű Zoltán képviselő megköszönte a decemberi ünnepi rendezvények szervezőinek munkáját: (a zeneiskola két koncertje, a Balaton Vox énekkar jótékonysági koncertje, az evangélikus templomban tartott karácsonyi koncert, a városközpontban a téren megrendezett adventi vásár, a Kelemen quartett jótékonysággal egybekötött koncertje, Babos Gyula lemezbemutatója, Rock Mikulás rendezvény, kislaki karácsony, adventi séta). Ajánlatkérés a városi honlap és városi újság szerkesztése 1.) Balatonboglár Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Arker-Invest Kft-vel kötött szerződés alapján létesült balatonboglar. hu (új) honlap sajtójogi felelősségének ellátására (felelős szerkesztő) és működtetésére (új, nonprofit tartalmak feltöltése) vonatkozó ajánlatot kér. A rendelkezésre állás és a napi frissítés időtartama: a szerződéskötést követően egy évig folyamatos, a rendelkezésre állást minden munkanapon óra között kell biztosítania. (Az ajánlattevő nem felelős az adatátvitelben bekövetkező - harmadik fél által okozott - esetleges hibákért.) Az ajánlattevő külön részletezve - de ajánlatába foglaltan - írja le a balatonboglar.com üzleti (elsődlegesen turisztikai) tartalmak gazdaságos közzétételre vonatkozó javaslatát és ajánlatát is. 2.) Balatonboglár Városi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő Balatonboglári Hírek a szerződéskötést követő egy évig történő szerkesztésére vonatkozó ajánlatot kér az alábbiak szerint: - sajtójogi felelősség ellátására (felelős szerkesztő) és a szerkesztőség működtetésére (új, non-profit tartalmak előállítása) vonatkozzon; - a lap megjelenése (havonként) évi 12 szám, - 8 fekete-fehér + 4 color oldal terjedelemben történjen, - a közszolgálati hírek aránya éves viszonylatban legalább 60 % legyen. Az ajánlattevő külön részletezze azt, hogy ajánlatából mekkora rész vonatkozik - a felelős szerkesztői (és a szerkesztőség működtetési) munkarészre - és mekkora a kiadói és nyomdai tevékenységre (tördelésre, nyomtatásra), - valamint a terjesztésre? 3.) A képviselő-testület lehetővé teszi azt, hogy az ajánlattevők a városi honlap és a városi újság működtetésére összevont, de külön-külön részletezett ajánlattal éljenek. 4.) A képviselő-testületet a beérkezett ajánlatok nem kötelezik szerződéskötésre. 5.) Az ajánlattételi felhívás közzétételének módja és határideje: Somogyi Hírlap (két alkalommal) Balatonboglári Hírek januári szám, balatonboglar.hu (városi honlap) Az ajánlattevés határideje: február ) Az ajánlattevők dokumentációinak ismeretében a szerződéskötésre a Humán Bizottság tesz javaslatot és a Képviselő-testület februári ülésén kíván dönteni.

5 BALATONBOGLÁRI HÍREK 5 Balatonboglár Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet A Lukács Károly Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, március 31.-ig szól. A munkavégzés helye:somogy megye, 8630 Balatonboglár, Tavasz utca 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: főiskola, - a 150/1992. ( XI.20.) Korm. rendelet 6/B -a szerinti végzettség és szakmai gyakorlat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 1-3 év vezetői tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, részletes szakmai program, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban április 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: február 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Miklós polgármester nyújt, a os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Balatonboglár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2015, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. Személyesen: Mészáros Miklós polgármester, Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat illetően a képviselő-testület - a Humán Bizottság javaslata alapján - dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: február 26. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www. balatonboglar.hu január 15. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: január 15. VOGEL ÉVA balatonboglári lakos nemes adományait (100 ezer forint a balatonboglári hajléktalanok javára, 200 ezer forint az arra rászoruló kisgyermekek téli étkeztetése javára) tisztelettel megköszönjük. Balatonboglár Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Varga Béla Városi Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, március 31.-ig szól. A munkavégzés helye: Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Árpád utca 17. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes és gazdaságos működéséért, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: főiskola, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a 150/1992. ( XI.20.) Korm. rendelet 6/A -a szerinti végzettség és szakmai gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes ismeretek, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 1-3 év vezetői tapasztalat. A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban április 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: február 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Miklós polgármester nyújt, a os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Balatonboglár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2015, valamint a beosztás megnevezését: igazgatói (magasabb vezető). Személyesen: Mészáros Miklós polgármester, Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat illetően a képviselő-testület - a Humán Bizottság javaslata alapján - dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: február 26. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www. balatonboglar.hu január 15. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: január 15. A KÖZIGÁLLÁS HONLAPON a kulturális központ igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati felhívásból az alábbi szövegrész - sajnálatosan - kimaradt: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, részletes szakmai program, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik. A pályázóknak ezeket a dokumentumokat is be kell nyújtaniuk!

6 6 BALATONBOGLÁRI HÍREK A mérkőzések az Urányi János Sportközpontban lesznek A belépés díjtalan Nemzeti Kézilabda Akadémia 2015 tavaszi programja :00 NEKA Lányok - Mohács :00 NEKA Fiúk Bácska :00 NEKA Fiúk - Siklós :30 NEKA Fiúk - Simontornya :00 NEKA Lányok - Szekszárd :00 NEKA Lányok DVSC :00 NEKA Lányok - DVSC :00 NEKA Fiúk - Mecseknádasd :00 NEKA Fiúk - Csurgó :00 NEKA Lányok FTC :00 NEKA Lányok FTC :00 NEKA Fiúk - NEKA Fiúk :00 NEKA Lányok Győr :00 NEKA Lányok - Győr :00 NEKA Fiúk - Izzó :00 NEKA Fiúk - Szeged :00 NEKA Fiúk - Tatabánya :00 NEKA Fiúk - Pécs :00 NEKA Lányok - MTK :00 NEKA Lányok - MTK :00 NEKA Lányok - Mezőkövesd :00 NEKA Lányok - Siófok :00 NEKA Lányok - Siófok :00 NEKA Lányok - Siófok :00 NEKA Fiúk- NEKA Fiúk :00 NEKA Fiúk - PLER :00 NEKA Fiúk - Cegléd :00 NEKA Lányok - Vác :00 NEKA Lányok - Vác :00 NEKA Fiúk - Mezőkövesd :00 NEKA Fiúk - Orosháza :00 NEKA Fiúk - Gyöngyös :00 NEKA Fiúk - Balmazújváros :00 NEKA Fiúk - PLER :00 NEKA Fiúk - Tatabánya :00 NEKA Fiúk - Gyöngyös :00 NEKA Fiúk - Csurgó Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete RENDEZVÉNV HELYSZÍN h Jazz klub Kis Szieszta étterem h IFI KLUB-Farsang LMBH előtér Peron és a The Griffins h Jazz klub Kis Szieszta étterem h 20 h XVI. Tehetségkutató Rock fesztivál AURÓRA koncert LMBH nagyterem h Jazz klub Kis Szieszta étterem h Gyümölcsoltó Boldogasszony LMBH előtér és udvar Napja h IFI KIUB LMBH előtér h Jazz klub Kis Szieszta étterem h Rock Majális Platán tér XIX. Méta Fesztivál Urányi Sportcsarnok h Szent Iván napi Tűzugrás, LMBH udvar családi party XXIV. MÉTA népzenei Karád és néptánc tábor XVI. Jazz és a Borfesztiválja LMBH és az udvar h IFI KLUB LMBH előtér h Jazz klub Kis Szieszta étterem h IFI KLUB LMBH előtér h Jazz klub Kis Szieszta étterem h IFI KLUB LMBH előtér h Jazz klub Kis Szieszta étterem h IFI KLUB - Rock Mikulás LMBH előtér h Luca Bál a Szelence gyermeknéptánc LMBH csoport alapítvánnyal h Jazz klub Kis Szieszta étterem Cséby Géza írót, költőt műfordítói munkásságáért és a balatonboglári lengyel emlékszoba létesítésében való közreműködéséért Roman Kowalski nagykövet a Pro Patria kitüntetésben részesítette. FELHÍVÁS a civil szervezetekhez és öbkormányzati intézményekhez 1. Ha önkormányzatunk az artisjusnál az idén is magára vállalja a jogdíjat, akkor a rendezvényeken elhangzó műsort kötelező lesz megküldeni a balatonboglar.hu címre. 2. A képviselő-testület a évi kitüntetésekről várhatóan - márciusban dönt. A megindokolt javaslataikat - írásban - szíveskedjenek megküldeni március 9-ig. 3. A város rendezvénynaptárát folyamatosan frissíteni fogják:, a változásokról szíveskedjenek tájékoztatni az önkormányzatot a balatonboglar.hu levélcímen. balatonboglári rendezvények terve 2015 (ELŐZETES) március 15. nemzeti ünnep május 1-3. majális a várdombon május 30. városi gyermeknap május 30. a bbsc fogathajtó versenye június balatonboglár város napja július 4. (szombat), balaton-átúszás tartaléknapok: július 5, 11, 12, 18, 19 július 4. (szombat) halászléfőző verseny július fürdővárosok strandfoci tornája augusztus boglári szüreti fesztivál október 23. nemzeti ünnep

7 DOBPERGÉS 7 DOBPERGÉS A Boglári Általános Iskola Diáklapja évfolyam 3. szám https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts A lapot szerkesztették: Főszerkesztők: Barna Sziszi, Tóth Csenge, Fotók: Füleki Dávid, szerkesztők: Galambos Dóra, Kauer Andás, Liszt Milán, Lujber Nikolett, Némethné Hegyi Bernadett, Ráduly Emese, Reichert Dóra, Reichert Eszter, Száraz Cintia, Szendrődyné Botka Krisztina, Türjei Attila, Tóthné Bán Gyöngyi, Tuli Kristóf; Tanársegítő: Tilk Csilla Nagy várakozással telt a november vége számomra. Elérkezett az idő, hogy Eszter nénivel, na és persze a többiekkel egy felejthetetlen napot töltsek el az ausztriai Grazban. Igazából, az Adventi vásárba készültünk. Tehát elérkezett a nap és november 28-án útra keltünk. Reggel fél hétkor indultunk el, és negyed 11-re már meg is érkeztünk Grazba. Kati néni, az idegen vezetőnk rengeteg sok színes programmal készült nekünk, amiben többek között volt kastélylátogatás, múzeumi nézelődés, és szabadidős program. Megnéztük többek között a Főtéren kiállított jégből faragott Betlehemet, aminek a nagy része már kész volt ott jártunkkor. Voltunk a fegyvermúzeumban ahol több fegyvert mutattak be. Fogaskerekűvel felmentünk a Schlossbergre, az Óratoronyhoz ahol leírhatatlanul gyönyörű volt panorámában volt részünk. Onnan lefelé lifttel közel 100 métert mentünk a mélybe. Ezután egy városnéző kisvonattal körbejártuk a belvárost, gyönyörködhettünk a karácsonyi díszítésben pompázó épületekben, utcákban. Szabadidőben megnéztük az adventi vásárt, ami több helyen is volt a városban. Mi a Hauptlatzot jártuk be. Finom forralt bor illata lengte be a teret. Sütöttek még gesztenyét és különböző kézműves érdekességek, ételek közül lehetett választani. Nagyon hamar 5 óra lett és búcsút kellett intenünk a városnak. Haza felé a buszon beszámolhattunk arról, amit a nap folyamán Kati néni mesélt nekünk az országról és Grazról. A jó válaszokért értékes nyereményeket lehetett kapni. Mindenkinek csak ajánlani tudom e várost, melyet 1 nap alatt én is a szívembe zártam. Liszt Milán, 6.b MIKULÁS ÜNNEPSÉG Mint minden december 6-án idén is a Hétszínvirág Szülői Munkaközösség tagjai egy vidám műsorral lepte meg a gyerekeket. Elsőként a bölcsisek és az ovisok izgulhatták végig, hogy vajon a bajba jutott Télapónak sikerül-e az ajándékokat időben eljuttatni az ablakokba. Majd az alsó tagozatos tanulók és tanáraik nevettek a széllel bélelt tündéren, Szélikén aki persze mindent elrontott. Sok dallal, varázsigével és persze jókedvvel minden a helyére került és épp úgy, mint a mesében az összekevert dolgok megoldódtak és a végén a tündérek a kutyussal, nyuszival, sünivel no és persze a Télapóval együtt ropták az ünnepi táncot. Némethné Hegyi Bernadett KARÁCSONYI MŰSOR Minden évben a napközis gyerekek feladata, hogy a téli szünet előtti utolsó tanítási napon karácsonyi műsorral szórakoztassák társaikat, tanáraikat és minden meghívott kedves vendéget. Már októberben azon gondolkodunk a kollégákkal, milyen tartalommal töltsük meg, mi az, ami a gyerekek életkori adottságainak és az ünnepnek is megfelel. Nem könnyű feladat ez, mivel 6-10 éves tanulók az előadóművészek, ráadásul nagyon sok más egyéb elfoglaltságuk is van, persze, mi a nevelők sem vagyunk profi rendezők (nem akarom védeni magunkat) december 19-én közel 80 gyerek szórakoztatta a nagyérdemű -t. Én már novemberben kiosztottam a szerepeket. A csoporttal közösen megbeszéltük a jelenetet, a jelmezeket és a színpadi mozgást is. Majd elkezdődtek a próbák, mivel nagyon sok elfoglaltsága van a tanulóknak mindig hiányzott valaki, így másnak kellett ilyenkor beugrani amit nagyon élveztek. Aki nem szerepelt a kellékes volt vagy az ügyelő. Persze így is volt miért izgulni, egy betegség mindig közbejöhet. Igyekeztem tutira menni, megbeszéltük, hogy mindenki visel kint sálat, sapkát, kabátot elkerülendő a megfázást, nem kiabál és mézfogyasztással is védi a hangját. Az izgalom fokozódott ahogy elkezdődtek a próbák. Először csak a szövegeket olvasták fel, majd eljátszották. Gyakran a tanteremben, a folyosón, az előtérben vagy a tornaszobában gyakoroltunk. December közepén már a művelődési házban, sőt a színpadon próbáltunk persze akik nem szerepeltek már unták és szívesebben játszottak volna fogócskát a nézőtéren. Az utolsó 2 hétben már hangosításunk is volt, ezért köszönet Barna Andrisnak. A nagy napon a fellépés előtt még volt egy főpróba, majd fél 11-kor felment a függöny. Először az 1.a-sok idézték meg a Betlehem hangulatát, majd szép énekeket és verseket hallhattunk a 3. és 4. osztályosoktól. Ezután az 1 b-sek korcsolyáztak be a színpadra, a 2. a-sok hópiheként lebegtek be és verseltek. A 2. b-sek A girbe-görbe kisfenyő történetével készültek. A műsort 7 nagyon ügyes és lelkes 4. a osztályos kislány produkciója zárta A gyertyatánc, melynek a koreográfiájában a tanulók is résztvettek. Kár, hogy nem volt sötétebb a teremben!!! Aztán fél 12-kor is felment a függöny. Most a felsősök, a meghívott vendégek és a kollégák szórakoztatására. Remélem, mindenki úgy fogadta műsorunkat, amekkora szeretettel mi adtuk. Szívből köszönöm mindenkinek a segítséget és a napközis csapat nevében az új esztendőre kívánom, hogy a következő karácsonyon is együtt ünnepelhessünk. BUÉK mindenkinek! Horváth Mária napközis mk. vezető

8 8 DOBPERGÉS ANTARKTISZI LEVELEZÉS ÉS ÉLŐ KAPCSOLAT Kis nagyemberkéink nagyon nagy kalandban vettek részt idén. Még szeptemberben vettük fel a kapcsolatot egy amerikai kutató nővel, aki a McMurdo kutatóállomáson dolgozik, a pingvineket tanulmányozza az Antarktiszon. Rajzoltuk, írtunk kis levélkéket, és elküldtük. Hamarosan kaptunk néhány fényképet, amin a kutatóállomás névtábláján vannak a pingvines rajzaink felragasztva, egy másik képen pedig a magyar zászló lobogott:) Most januárban sikerült élőben kapcsolódnunk a kutatóállomáshoz. Sajnos, akkora hó és szélvihar volt, hogy a kutatónő csak egy pillanatra nyitotta ki az ajtót, és csak egy rövid időre tekinthettünk ki a hegyoldalra. De láttuk azt a kis sátrat is, amiben a kutatók alszanak. Beszélt nekünk arról, hogy két hónapig nem megy le a nap, világos van, hogy milyen hideg van az Antarktiszon, hogy hogyan élnek a pingvinek, megmutatta a gyűrűt, amit tesznek rájuk, elmesélte, hogy közel lehet menni hozzájuk, de megérinteni nem lehet őket, és még nagyon sok érdekességről mesélt. Nagyon aranyos volt, nagyon érthetően beszélt angolul, így könnyen meg lehetett érteni még az apróbbaknak is. Antarctica-mails and skype Ebben az évben eddig nagyon sok érdekes országgal voltunk kapcsolatban. Levelezünk két amerikai és egy ír osztállyal. Eddig írtunk magunkról, iskolánkról, majd karácsonyi üdvözleteket küldtünk egymásnak. Most a téma a városunk. Mi Balatonboglárt fogjuk bemutatni. Ezek az írott levélkék nagyszerű motivációt adnak az angol nyelv gyakorlására. Köszönet azoknak a családoknak, akik küldtek apró Magyarországra jellemző tárgyakat, hímzést. Ezeket berakjuk a levelink mellé. Nagyobb tárgyakat is kaptunk, azokat az élő skypos óráinkon szoktuk bemutatni. Élő kapcsolatunk volt több országgal keletről nyugatig. Ezeken a találkozókon a magyar kultúráról, művészetről, hagyományokról és iskolai életről beszéltünk, bemutattuk kis városunkat, Balatonboglárt. Mi is megismerkedtünk más országok hagyományaival, életével. Kicsikkel játszottuk közösen játékokat, énekeltünk közösen dalt több ezer kilométer távolságból (If you are happy) és megtanítottunk egy magyar éneket, amit az amerikai kisgyerekek végül nagyon aranyosan elénekeltek nekünk. Ohio%2C+USA%2C+3rd+meeting És a zeneiskolánkkal mindig nagyszerű dicsekedni. Fantasztikus zenészeink vannak, és a magyar zeneoktatás nagyon híres, nagyon keresett. Zenéltünk is:) Music+Greeneville Az egyik legérdekesebb találkozónk az volt, amikor sok apróka kenyai kisgyerekekkel beszélgettünk, és énekeltek nekünk. New Jersey, Ciprus Norway, Baltimore USA Indonezia Mexico India, Indonesia Florida Kansas,USA Ohio, USA Kenya Greeneville, TN, USA New Jersey, USA Ireland, Arkansas, Australia, Perth Florida, Ohio, USA Wicklow, Ireland Dublin, Ireland Bahrain Novemberben a Global Education Conferencere kaptam egy felkérést, hogy meséljek arról a munkáról, ami iskolánkban folyik. Milyen nemzetközi kapcsolataink vannak, és mik a tapasztalataim. A konferencia online (webinárium) 60 perces előadás volt, és ezt rögzítették. forum/topics/using-skype-google-hangout-andwriting-mails-letters-to-help Idén a skype education honlapján már négy történet szól a boglári gyerekek munkájáról. Legnagyobb büszkeség, amikor másik iskola említi a közös munkát velünk. skype-in-classroom-moments.html Szerepeltünk a modern iskola honlapján source=moderniskola&utm_medium= és a magyar rádióban is beszéltem munkánkról Ez a sok-sok kis-nagyember nagyon sokat tesz azért, hogy a nyelvgyakorlás mellett megismertessék Magyarországot, Boglárt más országok kisgyerekeivel, családjával. Élvezet nézni pl. egy mystery skypon, ahogy matatnak a térképen, és keresnek minket:))) Vagy amikor próbálnak kimondani egy-egy magyar szót. Nagyon sokat tesznek és dolgoznak, büszkék lehetnénk rájuk. Munkáink itt láthatók: magyar blog: skypos munkák: wikispaces.com collaborációs munkák: com Tóthné Bán Gyöngyi MI ÍRTUK MI ÍRTUK MI ÍRTUK MI ÍRTUK MI ÍRTUK Ráduly Emese: Ismerek egy öregasszonyt Ismerek egy öregasszonyt, úgy bizony!, aki egyszer az ősztől elkérte a varázslétrát és azóta, mint az ősz, hegyre, dombra és mezőre virágot rajzol kedvére a tetőre. megsúgok egy titkot néktek: benne lakik e varázslat, benne minden tolltartóban, minden színes ceruzában, vízfestékben és ecsetben, s ha akarod, rózsa nyílik faágra, - és levél lebben. A BOGLÁRI JÁTÉKSZÍN TAGJAI A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN LÉPTEK FEL. A 12. Történelmi Társastáncok Találkozója zajlott november 16-án. Hetekkel a találkozó előtt gyakorolt a lelkes társaság. Izgalommal készültünk, hogy méltón képviselhessük iskolánkat a történelmi táncok ismerői és szeretői között Budapesten. Megérkezés után végre átöltözhettünk a fellépő ruhákba. Majd a színpadbejárás kezdődött. Már ismerős volt sokunknak a nagy színházterem. Az ünnepélyes megnyitó után a csoportok bemutatták műsoraikat. Mindenki a nézőtéren foglalt helyet, s onnan szólították a fellépőket. Családias hangulatban három csoport szerepelt. Mi, Szécsi Magda egyik meséjét dolgoztuk fel. A zöld vár kincse című reneszánsz játékban 5 branlt (double, simple, gay, Bourgogne, guerre) táncoltunk. Két király, a vörös és a zöld háborúzik folyton, de már maguk sem tudják miért. Egyszer az egyiknek azt a hírt hozzák, hogy a másik várban hatalmas kincs van elrejtve. Ezért azonnal támadást indít, és elfoglalja a zöld várat. Meg is találja a rettegő zöld királynál a kincset, ami örökre megváltoztatja az életét. De, hogy mi az a kincs, azt csak az előadás megtekintői tudhatják Bennünket régi ismerősökként fogadtak. Sajnos csak néhány általános iskolai csoport működik az országban, akik történelmi társastáncokat tanulnak. A bemutatókat szakmai megbeszélés követte Aranyos Ágotával, a Garabonciás együttes koreográfusával, tánckarának vezetőjével, és Kovács Gáborral az Al Fresco Régizene Együttes, a Harmonia Consort művészeti vezetőjével, aki rendszeres vendégtanára hazai és külföldi régizenei kurzusoknak, továbbá reneszánsz és barokk tánc szakkönyvek szerzője is. Vendéglátóink finom szendvicsei és fánkjai után a Musica Historica Együttes Balassi Bálint évforduló alkalmával összeállított, a költő verseit feldolgozó műsorát hallgathattuk meg. Az együttes ban alakult Budapesten, Csörsz Rumen István vezetésével. Műsorukban az énekelt Balassi versek mellett, magyar és közép-európai, reneszánsz és barokk szerzők muzsikája szerepelt, melyet korabeli hangszerekkel kísértek. Majd vidám pantomim meseszínház műsorban vehettünk részt a Garabonciás együttes közreműködésével. Megelevenedett Orlandó lovag története; a Tündérkirály és kedvese tánca; a sakkozógép feltalálója Kempelen Farkas és masinája; Haydn zenekara. És végül kis gazdája álmában egy báb, és táncra perdült. A színpadon játszhatott négy boglári szakkörösünk is, kipróbálva azt, hogy milyen barokk körgallérban, hosszú nyelű kiskanállal puszedli kockákat enni. A találkozó befejezéseként Kovács Gábor vezetésével, és a Musica Historica Együttes közreműködésével táncház következett. Késő délután, élményekkel gazdagon, vidáman indultunk haza; azzal a tudattal, hogy visszavárnak bennünket! Szendrődyné Botka Krisztina, a Boglári Játékszín vezetője

9 DOBPERGÉS 9 Kauer András újabb nemzetközi karate verseny eredményei EPLÉNYBEN JÁRTUNK Eljött a várva várt nap, hogy elinduljunk Eplénybe síelni. Amikor odaértünk felvettük a síruhát, a bakancsot, és a lécet. Először furcsa volt benne, de aztán megszoktuk. Kaptunk síoktatót, akinek a fején Pluto kutyára hasonlító sapka volt. Megtanította nekünk az alapokat: hóeke, fordulás, felvonózás, stb. Egy órán át gyakoroltunk a tanpályán. Többen eljutottunk olyan szintre a síelésben, hogy fel is engedtek minket a Nagy pályára, ahol újabb oktatóval, Józseffel tanultunk tovább. Reni, Bálint már tudtak síelni, ők egyedül siklottak le. Tőlünk az oktatás után Roxi, Anna, Tomi, Dani, Cinti, Niki, Dóri, Barna bizonyultunk olyan ügyesnek, hogy felvittek minket a nagy pályára. Itt meglepődtünk már a felvonón, a beülős és a csákányos fajtát is kipróbáltuk. Fent a csúcson nagyon fújt a szél, félve indultunk el az előttünk álló pályán. Az oktató ment elől, mi őt követve hóekében, libasorban utána. Párszor közelről is megnéztük a hó állapotát, néhol kemény, másutt puhább volt a talajra huppanásunk. A negyedik lesiklás már lazábban ment, tudtuk mi vár ránk az út során. Síelés befejeztével nagyot ettünk, ittunk, és megbeszéltük ki milyen élményt szerzett ezen a nagy napon! A Sport összeköt projekten belül sajnos ez volt az utolsó programunk. Jól éreztük magunkat! Reméljük jövőre újra lesz lehetőségünk a sítudásunkat fejleszteni! Anton Roxána, Liszt Milán, Száraz Cintia, 6.b MÚMIAKIÁLLÍTÁSON AZ 5. ÉVFOLYAM Egy sötét hideg reggelen, amikor még a Hold ragyogott az égen, akkor kezdődött az igazi kalandunk. A gyülekező az ebédlő előtt volt. A csibész gyerekek a buszon kacagva játszadoztak, ettekittak, nevettek. Az első programunk Budapesten volt, a Természettudományi Múzeumban tekintettük meg az időszaki múmia kiállítást. Itt mindenkinek elállt a lélegzete! Az idegenvezető tudományosan elmagyarázta nekünk, a különböző népek hogyan mumifikálták halottaikat. Némelyik élethű volt, mintha az imént aludtak volna el. Barbi nénivel és Tünde nénivel egy felejthetetlen képet késztettünk. A második megállónkon a Seuso kincseket tekintettük meg, a Szent István Múzeumban, amely Székesfehérváron található. Különleges római kori arany-ezüst tálakban gyönyörködhettünk. A karácsonyi vásárt is sikerült megtekintenünk. Az utolsó megállónk a Pláza volt Székesfehérváron. A csibész arcokra mosoly derült. Elkápráztató díszes, karácsonyi hangulat fogadott minket! Az tetszett a legjobban, hogy szabadidőt kaptunk, mozgólépcsőztünk, vásároltunk. Néha-néha összefutottunk Tünde nénivel és Barbi nénivel. Egy igazi felejthetetlen élményben volt részünk! Hazaérve nagyon sajnáltuk, hogy vége lett ennek a pompás napnak! Reichert Eszter, Reichert Dóra VERSENYEREDMÉNYEINK Zrínyi Alapműveleti Matematika Verseny, 5.o: 1. Zóka Zsolt 5.a, 2. Takács Zsanett 5.b, 3. Kiss Alexander 5.b, 4. Zsíros Bertalan 5.b, 5. Horváth Regina5.b, 6. Téglás Alexandra 5.b; 6.o.:1.-2. Steiner Zsombor 6.a, Nagy László 6.a; 7.o. 1. Krujber Annamária 7.b, 2. Balogh Zsanett 7.b, 3. Grübl Zoltán 7.b; 8.o. 1. Fenyvesi Kornél 8.b, 2. Kiss Antónia Véda 8.b, 3. Huszka Szabolcs 8.a, 4. Kauer András 8.c, 5. Nyíri Klaudia 8.a, 6. Vuk Krisztina 8.a, 7. Muca Dorina 8.b, 8. Szanyi Balázs 8.b, 9. Kiss Benedek 8.b, 10. Soós András 8.b november 21.- Newton Kupa, Matematika: 6. helyezett-huszka Szabolcs

10 10 DOBPERGÉS ISKOLÁNK NYERTES PÁLYÁZATAI Magyar Teniszszövetség által kiírt eszközbeszerzési pályázaton idén iskolánk is benyújtotta pályázatát és sikeres elbírálásban részesültünk. A MTSZ által így iskolánk gazdagodott ütőkkel, labdákkal, minitenisz hálóval és egy falazóhálóval. A pályázati kiírásnak többek között két fő feltétele van. Az egyik feltétel már teljesült az Országos minitenisz versenyen való részvétel, ahol szép eredményeket értünk el. Pór Zsófia, Pór Eszter, Kovács Luca első, Gáspár Bendegúz második Gáspár Csongor harmadik helyezést ért el. A második feltételt tavasszal kell teljesítenünk, amikor osztályok közötti vetélkedőt rendeznünk. A megrendezendő versenyen biztosan örömmel fogják használni az új eszközöket. Reméljük a Teniszszövetséggel való együttműködésünk a jövőben is sikeres lesz. Némethné Hegyi Bernadett, tanár TIOP /1 pályázaton iskolánk nyert 16 tanulói laptopot, 6 projektort és 12 tanári laptopot és még kapni fogunk 6 interaktív táblát a projektorokhoz. Ezekből az eszközökből többek között egy korszerű nyelvi labor kerül kialakításra. Balogh Vilmos 6.a osztályos tanulótól búcsúzik iskolánk Vilikém... figyelj már... Öregnek márpedig lenni kellmindenkinek. Ez jár. Az ősz haj, a ráncok, a bölcsesség. Akkor van múlt, jelen és jövő. Beelőzni a sort? Sietni? Vilmos, akkor nem lesz jövő.. csak múlt van. Volt. Csak volt van. Lesz nincs. Így volt megírva??? A nagykönyvben??? Hát akkor nagyon rosszul volt megírva!!! Valaki valahol nagyon-nagyon elszúrt valamit. Odafent, Valaki hibázott, Vilmos!! Érted?! Ez csak egy tévedés oldal mindenkinek jár. Én idén már az 50. lapot lapozom. Te kaptál 12- őt?!?! Mi van a többivel??? Vilmos, volt még vagy oldal, ami üres marad. Mindig mondom: Munka van. Kutya kemény munka. Mi lesz az üres oldalakkal, ki fog azon dolgozni??? Vilmos Kapkodni??? Na, ne.má' Te itt felrúgtál valamit. Vilikém: figyelj, nekem van múltam. Voltam, éreztem, szerettem, adtam, kaptam, átadtam. Belőlem van már három. Az én szívemből három másik dobog. Ha az enyém megszűnik, az én másik három belőlem üt tovább. Én már megéltem de te??? Vilmos!!! Ma én voltam az érett felnőtt, aki segített az apró népnek feldolgozni, hogy így elmentél Próbáltam reggel okos mondatokat alkotni. Na jó, szavakat de ami kijött, az csak artikulátlan hang volt. Akkor inkább a csend. Hát az volt. Nagyon csend. Mély csend. Döbbent csend. Fájdalmas csend. Ma lestelek. Vártalak. Csak nem találkoztunk. Ott voltál, csak épp nem ott, ahol pont én. Talán láttál? És épp egy újabb story volt, amit nem "mertél" megosztani velem. Vilmos!!! Ott vagyok gyere már oda. Várlak. Mondd már... essünk túl rajta... Állj elém mind a 150 centiddel, és kezdd: Gyöngyi néni, az úgy volt, hogy... és tudom, hogy hosszú, színes, fikciós történet következik:-)))...és elhiszem,...:-))) Vilmos, mesélj még!!!! Írjam azt: Nyugodj békében??? Te, Vilikém. Már hogy tudnál te nyugodni? Minden pillanatodban full energy voltál. Szerintem odaát is ontod majd a storykat. Figyelj, gyűjtsd össze, és ha majd megyek... én is oda..., mesélj. Ahogy ismerlek, lesz mit :-) Akkor várj és majd mesélsz. Harmadik Balog Vilmos. Baromi fájdalmat okoztál, tudod? Ma láttam érett felnőtt embereket elvonulni, elbújni, Egyedül. Nekem még nem mentél el. Itt vagy. Aztán ha holnap felébredek, vigyorogj már egyet a képembe, hogy ez egy vicc volt. Egy hülye vicc. Megkapod érte a magadét, az biztos!!! Csak kerülj a szemem elé!!! Akkor hétfőn tali. Kiszedni a galacsinokat a padból, mert fullon van. Ma kivettem az utolsó rajzod. A sportosat. Mert persze otthagytad. Ja, és csinálj már valamit, hogy kihúzhassam a sötétebb pontjaidat. És tudod tavasszal tekerés. Balcsi körül - és vannak ám vizek mindenhol lehet beleesni. És tessék már javítani hát mégis, hogy néz ez már ki Ja, és akkor hétfőn reggel tali kicsit meggyúrom a válladat Azt annyira imádom. Olyan jó!!! Vilmos. Tudod, én ma megbuktam. Mint okos, érett felnőtt. Aki tudja, hogy kell ilyenkor viselkedni,. hát én ma nem nem tudtam. Valami fáj brutál fáj... Vilmos, nem tudom, nem értem mi a fenét csinálsz te ott...amikor itt a helyed...velem, velünk... Jajj, Vilmos... Szia Tóthné Bán Gyöngyi, 6.a osztályfőnöke Türjei Attila, igazgató Tóthné Bán Gyöngyi, iskolánk angol tanára a GLOBAL EDUCATION CONFERENCE-en a collaborációs munkájáért kapott oklevelet. a Dobpergés - színes - digitális változata itt olvasható:

11 BALATONBOGLÁRI HÍREK 11 ÁRAMSZÜNET Tisztelt Ügyfelünk! Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében FEBRUÁR 20-án 10:30 ÓRÁTÓL VÁRHATÓAN 12:30 ÓRÁIG Balatonboglár alábbi területein Halász u. 1-5, 2-6. hsz-ig, Nyárfa utca, Diófa u. 1-7, 2-8. hsz-ig, Akácfa u. 1-9, hsz-ig, Pálma u. 1-7, hsz-ig, Fenyőfa u. 1-7, hsz-ig, Közületek: Boglárka panzió, VIV üdülő, GSM átjátszó torony, Kertész Áruház teljes területén - valamint 13:00 ÓRÁTÓL VÁRHATÓAN 15:00 ÓRÁIG Balatonboglár alábbi területein: Viola u. 1-19, 2-6. hsz-ig, Nefelejcs u. 1-19, hsz-ig, Liliom u. 1-17, hsz-ig, Jácint u. 1-17, hsz-ig, Március 15. tér 1-19, 2-6. hsz-ig, Gaál Gaszton u. 20/a-56. hsz-ig, Szegfű u. 2-11, hszig, Rózsa u. 1-37/a, hsz-ig, Gyöngyvirág u. 13.hsz., Móricz Zs. u. 1-11, hsz-ig, Kolozsvári u. 1-33, hsz-ig, Margaréta u. 2-6,1-3 (5x8lakásos és egy 74 lakásos társas), Dália u. 1-3,2-4 (3x8 lakásos társas), Ibolya u. 1-4 (6 lakásos társas), Bercsenyi u hsz-ig, Közületek: Császta Bistro, Áfész Bolt, Butiksor, Mexikói étterem, Baromfi húsbolt, DRV ivóvízterületén áramszünet lesz március 21-én (szombat) a balatonboglári művelődési házban (Lengyel-Magyar Barátság Háza, Árpád u. 17.) ismét megrendezésre kerül a Légrádi Antal TEHETSÉGKUTATÓ ROCKFESZTIVÁL. A Légrádi Antal XVIII. Tehetségkutató Rock Fesztivál amatőr zenekarok részére szerveződik.(a zenei találkozó mellett lehetőség nyílik a szakmai tapasztalatszerzésre, hiszen a neves zsűri minden produkciók értékel, és a további munkához tanácsokat ad. A 18. alkalommal megrendezendő fesztiválunkra most is kizárólag csak amatőr zenekarok ill. előadók jelentkezését várjuk! (Azok a zenekarok, előadók, akiknek önálló lemezük nem jelent meg!) A nevezési díj: Ft/fő! (Nevezési díj utalható a szervező, Helyiérték Egyesület számlájára, cél megjelölésével, zenekar nevével: ) A rendelkezésre álló idő végessége miatt csak az első 20 zenekar jelentkezését tudjuk elfogadni! Csak azokat értesítjük, akik nevezését NEM tudtuk elfogadni! TISZTELETTEL VÁRUNK BENNETEKET! További információ: Technika: Schrauff Jenő , Szervezés: Szalai Tünde: LANCSALICS

12 12 BALATONBOGLÁRI HÍREK Szállásadók adatszolgáltatási kötelezettsége január 31-ig A szálláshelyet üzemeltető köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31-ig a jegyzőnek adatot szolgáltatni a szálláshelyen fogadott vendégek számáról és az ott eltöltött vendégéjszakákról. Az adatszolgáltatást külön kell teljesíteni a magyarországi lakóhellyel rendelkezőkről és a külföldiekről. letölthető adatlap: ADATSZOLGÁLTATÁS * A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet előírásai alapján 1. A szálláshely-szolgáltató neve:... A szálláshely-szolgáltató címe, illetve székhelye: 8630 Balatonboglár város... út/utca/tér... szám... em,...ajtó 2. A szálláshely nyilvántartásba vételi száma: A szálláshely címe: 8630 Balatonboglár város... út/utca/tér... szám... em,...ajtó Helyrajzi száma:... Megnevezés Vendégek száma(fő) Vendégéjszakák(fő) Magyarországi lakóhellyel rendelkező Magyarországi lakóhellyel nem rendelkező Összesen Kelt: Balatonboglár, január. nap *Teljesítési határidő: az adott évet követő év január 31. napja. Mária Gyógyszertár Balatonlelle... (cégszerű) aláírás GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE 2015 Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód Turul Gyógyszertár Balatonfenyves Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár 2014.dec jan. 4. Január Január Január Január Február 1. Február Február Február Február Március 1. Március Március Március Március Március Április 5. Április Április Április Április Május 3. Május Május Május Május Június Június Június Június Június Július 5. Július Július Július Július Augusztus 2. Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus3. - Szeptember 6. Október Október Október November November December január 3. Szeptember Szeptember Szeptember November 30.- December 6. Október November 1. Szeptember Október 4. November November December December December Ügyeleti idő zárástól az alábbi időpontokig: : h-p: 20 óra, szombat: 14 óra, vasárnap és ünnepnapokon 12 óra : h-v: 22 óra, : h-p: 20 óra, szombat:14 óra, vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

13 BALATONBOGLÁRI HÍREK 13 TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás fő elemei: az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek: egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök; módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre; bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. Átalakul a finanszírozás rendszere március 1-jétől az aktív korúak ellátása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Ezen ügyek iratait a jegyző adja át március 6-áig az illetékes járási hivatalnak. (Az átvételről a járási hivatal 60 napon belül értesíti az ügyfelet.) A február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt március 5-ig még a települési önkormányzatok folyósítják. A március hónapra járó április 5-ig esedékes támogatási összegek utalásáról már a fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján március 1-től a segélyezés rendszere: (az addig jegyzői hatáskörben lévő) aktív korúak ellátása az állam járási hivatalának hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus lesz: - a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében - az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl nem várható változás. - az egészségkárosodási (az Szt. jelenleg hatályos szabályai szerint egészségkárosodottak (munkaképesség-csökkenésük eléri a 67 %-ot, vagy legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedtek), és gyermekfelügyeleti támogatás új ellátási forma lesz. A korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá. A rendszeres szociális segély március 1-jétől (a régi formában) megszűnik. Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapítottak meg, a jegyző felülvizsgálja január 1. és február 28. között, a szociális törvény március 1-jén hatályos rendelkezései alapján. A felülvizsgálat után március 1-jétől - ha a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak a számukra előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak: a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és a szociális törvény február 28- án hatályos 37. (1) bekezdés d) pontja szerinti személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak). A törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak: az szt február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók. Az új ellátásra való jogosultságokat március 1-i kezdőnappal kell megállapítani február 28-ával meg kell szüntetni azon, az Szt február 28-án hatályos 37. (1) bekezdés d) pontja szerinti, illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság, illetve az ellátás összegének megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellátás havi összegének számítása a rendszeres szociális segélynél alkalmazott szabályhoz képest annyiban eltér, hogy az ellátás az öregségi nyugdíjminimum 90%-a helyett annak 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet. Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügyek is: alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), időskorúak járadéka, alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, egészségügyi jogosultság. szolgáltatásra való A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl minden más ellátás nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében. A módosítás a szociális törvény által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 = cgi?docid= tv&timeshift=1 lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás. A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás. (Részleteket február 28. után, a helyi rendelet ismertetésekor közlünk.) MÁRCIUS 1-TŐL TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson (legkésőbb február 28-ig). Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. Az önkormányzatok az un. települési támogatás keretében adhatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, és a hátralékot felhalmozó személyeknek, közgyógyellátást a gyógyszerkiadások viseléséhez, méltányossági ápolási díjat (ez az ellátás a települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező), a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatás biztosított azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a Ft-ot. A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatás biztosított az önkormányzatok számára, ha az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a Ft-ot. A lap következő számában várhatóan a járási hivatal tájékoztató közleményét is közölni tudjuk.

14 14 BALATONBOGLÁRI HÍREK Országos bajnokságok dobogós helyezései és a nemzetközi versenyeken való eredményes szereplés BBSC triatlon és úszó szakosztály Triatlon és úszó szakosztályunk az elmúlt három évben szerkezeti és edzésmódszertani átalakuláson ment keresztül. A BBSC eredményes versenyzőit a Balatoni Úszóiskola edzői csapata vehette a szárnyai alá. Új idők és új módszerek. A klub edzőinek elsőszámú feladata a versenyzők technikai és fizio-biologiai rehabilitálása volt. A túlterhelt, sok esetben nem életkorunknak megfelelő edzésmunka nem párosult a szükséges technikai alapok elsajátításával. A XXI. század modern triatlon sportja nem nélkülözheti az úszás, a kerékpározás és futás megfelelő technikai alapjainak beépítését. Az elmúlt három esztendő mind a technikai mind a fizikai újraépülés jegyében telt. Csapatunk az életkori sajátosságokat figyelembe véve végzi a heti 13 edzéssel járó munkát. Klubunk edzői, innovatív személettel irányítják a szakosztályt, mely nem csak az edzésmunka és a versenyzőink menedzselésében mutatkozik meg, hanem sajátnevelésű sportolóink toborzásában és kinevelésében is megnyilvánul. Utánpótláskorú versenyzőink óvodás koruktól kezdve részesülnek a megfelelő technikai képzésben, mely fejlesztő folyamat az általános iskola első és második osztály befejezésének időszakára összpontosul. A triatlon mellett fontosnak tartjuk az úszóversenyeken való részvételt, mely elsősorban 2005 és 2006-os korosztályunkat érinti. Fiatal úszóink így, megfelelő úszóalapokat sajátítanak el, mely heti két kerékpáros és futó edzéssel egészül ki. Fontosnak tartjuk a folyamatos utánpótlás toborzást és nevelést, mely újabb tehetségek integrálását teszi lehetővé a BBSC számára. Az elvégzett munka egyenletes stabil és kiemelkedő eredményekkel párosul. Misem bizonyítja ezt jobban, mint az elmúlt két év említésre méltó eredményei. Országos bajnokságok dobogós helyezései és a nemzetközi versenyeken való eredményes szereplés. Büszkén mondhatjuk, hogy elért sikereinknek köszönhetően versenyzőink, két éve stabil tagjai a Magyar Triatlon Szövetség Héraklész Utánpótlás Válogatott keretének. A BBSC triatlon szakosztálya 2015-ben is versenyzőket delegál a válogatottba Szerdahelyi Szonja és Simon Szimonetta személyében. Külön sorokat érdemel klubunk egyik legeredményesebb versenyzője Szerdahelyi Szonja, aki három éve oszlopos tagja a magyar triatlon sport utánpótlás válogatottjának. Úgy duatlon, mind a triatlon ranglistán elfoglalt dobogós helyezési, valamint az országos bajnokságokon és diákolimpiákon elért sokszínű érmei, szakmai elismeréssel és nemzetközi versenyeken való részvétellel egészülnek ki - Olimpiai Reménységek Versenye és Ifjúsági Európa kupák. Csapatunk további tehetségei közül, meg kell említenünk Bujdosó Ferenc, Simon Szimonetta és Szentpétery Patrik nevét is. A fent említett versenyzők gyakori látogatói a dobogó legfelső fokának, azonban a bennük rejlő tehetség további kiteljesedésre vár. Versenyzőink sikereit azonban, nem csak az elvégzett munka, hanem az anyagi támogatás mértéke is nagyban befolyásolja. Három alapsportág felszerelése, edzőtáborok finanszírozása és a versenyekre való utazás költsége óriási anyagi források mozgósítását vonja maga után. Bízunk benne, hogy versenyzőink teljesítménye anyagi kereteink bővülésével még sikeresebbé válik majd a 2015-ös versenyszezonban ÉVI Eredmények: XXIII. TISZA TRIATLON RANGLISTA VERSENY Serdülő lány 2. Szerdahelyi Szonja 11.Simon Szimonetta 14. Pintér Rebeka Serdülő lány klub csapat OB : 3. hely Szerdahelyi Szonja, Pintér Rebeka, Simon Szimonetta Junior férfi: 2. Bujdosó Ferenc Ifi nő: 14.Kutasy Kamilla IFI EB VÁLOGATÓ DÉLEGYHÁZA 6. Szerdahelyi Szonja IX. MOGYI TRIATLON VERSENY, SPRINT OB - BAJA. Serdülő lány 4. hely Szerdahelyi Szonja 14. Simon Szimonetta 19.Pintér Rebeka Ifi nő: 7. Kutasy Kamilla TRIATLON ELIT ÉS AMATŐR VÁLTÓ OB.- KAPOSVÁR Serdülő csapat 2. Szerdahelyi Szonja, Pintér Rebeka, Simon Szimonetta XXVIII. PALÓC TRIATLON TRIATLON RANGLISTA Serdülő lány 2. Szerdahelyi Szonja 21. Pintér Rebeka Ifi nő: 7.Kutasy Kamilla AQUATLON SERDÜLŐ OB Serdülő lány 5. Szerdahelyi Szonja 7. Simon Szimonetta 18. Pintér Rebeka Csapat: 3. Szerdahelyi Szonja, Pintér Rebeka, Simon Szimonetta Gyermek fiú 15. Szentpétery Patrik Junior férfi: 11. Bujdosó Ferenc XXX. SPORTOLNA TRIATLON FESZTIVÁL Legkisebbek futama: 7. Fűzfa Henrik (legkisebbek futama) 18. Bánhegyi Panna (legkisebbek futama) 27.Nagy Márton (legkisebbek futama) Újonc fiú 31. Gyenes Mátyás (újonc 1 futam) Gyermek fiú 8. Szentpétery Patrik Serdülő lány 4.Szerdahelyi Szonja 6.Simon Szimonetta 19.Pintér Rebeka Serdülő lány csapat: 2. Szerdahelyi Szonja, Pintér Rebeka, Simon Szimonetta Ifi Nő: 11.Kutasy Kamilla AQUATLON RÉGIÓ BAJNOKSÁG - MARCALI Újonc A/B 5. Bánhegyi Panna 6. Fűzfa Henerik 12. Gyenes Mátyás Serdülő lány 1.Szerdahelyi Szonja 2.Simon Szimonetta 3.Pintér Rebeka Ifjúsági nő 1. Kutasy Kamilla Gyermek fiú 2. Szentpétery Patrik Junior férfi 1. Bujdosó Ferenc OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENYE Karlovy Vary (CZ) 4. Szerdahelyi Szonja Serdülő lány csapat: 1. hely Putnóczki Dorka, Szerdahelyi Szonja, Csák Virág (HUN válogatott)

15 BALATONBOGLÁRI HÍREK 15 Madarász István EVANGÉLIKUS lelkész Orosháza május Balatonboglár január 15. Búcsúztatása: január 30. péntek balatonboglári evangélikus templomban lesz és ezt követően a balatonboglári temetőben helyezzük végső nyughelyére. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. János 11,25-26 Madarász István Orosházán született május 18.-án, földműves szülők negyedik gyermekeként. Az Orosházi Evangélikus Gimnáziumban érettségizett 1947-ben. Istentől belső elhívást kapva már 15 éves korától a lelkészi pályára készült. Így felvételt nyerve az Erzsébet Tudományegyetem Soproni Hittudományi Karára, még érettségi évében megkezdte tanulmányait a teológián. Záróvizsgák letétele után Budapesten szentelték lelkésszé, 1952-ben. (Gyémántdiplomáját 2012-ben vehette át a Evangélikus Hittudományi Egyetemtől.) Négy különböző gyülekezetben végzett négy és félévi segédlelkészi szolgálat (Szeged, Kecskemét, Zalaistvánd, Pesterzsébet) után első napjaiban Kutas Elek somogyzalai esperes úr felkérése alapján elvállalta a Somogyvámos - Hácsi Evangélikus Társgyülekezet lelkészi állását. Levelében azzal indokolta a választást, hogy zalaszentgróti segédlelkészi szolgálata alapján úgy ismerte meg, mint aki képes lesz a két egymásra szorult, ám mégis torzsalkodó gyülekezet között békét teremteni. Ordass Lajos püspökúr kinevezett, esperes úr pedig beiktatta január 27.-én mindkét szolgálati helyen a lelkészi állásba. Amilyen zajos volt még a megválasztó presbiteri ülés is, olyan békés idők következtek a két gyülekezet életében a 40 éves szolgálati idő alatt. Télvíz idején cuppogó sárban, vagy a hegyi ösvények mély, töretlen havában rótta az utakat az egymástól 9 kilométerre lévő községek között. Nyáridőben kerékpáron közlekedett ban megnősült. Felesége a somogyvámosi Gresó Erzsébetet, akivel 55 évet éltek boldog házasságban. Három gyermekünk született. Az öttagú családnak, főleg a gyerekek továbbtanulása idején (mindhárom diplomás lett) kevésnek bizonyult az a dotálás, amit a megfogyatkozott lélekszámú gyülekezeteink nyújtani tudtak. Így elfogadta a somogyszili és gadácsi gyülekezetek gondozását is ben ezt a szolgálati területet Ecsenynek átadva a déli Balaton-part mintegy 40 km-es szakaszán élő evangélikusok gondozását végezte ben a közben megépült saját otthonukba költöztek Somogyvámosról Balatonboglárra. Szolgálatát ebből a mértanilag is középen lévő városból látta el ezután az egész gyülekezet területén 1996-ig, hivatalos nyugdíjba vonulásáig ben a három gyülekezeti rész hivatalosan is egyesült társult egyházközségként. Balatonbogláron új templomot (1999) és parókiát (2000) épített, mely azóta is építészetileg dísze, lelki értelemben pedig az itt lakók és a nyaralók lelki találkozó helye. Nyugdíjas éveiben is sok szolgálattal segítette gyülekezetünket és az egyházmegye más gyülekezeteit is. Munkáját egy élő gyülekezet, egy új és 4 működő templom, számtalan keresztelő, esketés és temetési szolgálat őrzi örökké gyülekezetünkben. Elkötelezett volt a lelkészi szolgálat minden ága iránt, igehirdetés, hittan, biblia óra, kazuális szolgálatok, gyülekezeti tagok látogatása. Együtt volt híveivel örömükben és bánatukban is. Mindezt hivatásának tekintette. Madarász Pista bácsi, ahogy őt mindenki szólította, személyében és cselekedeteiben mindig az Úr szolgálatában állt! Gyülekezetünk örökös tagja, feledhetetlen lelkésze marad. Erős Vár a mi Istenünk! Mátrai Zoltán felügyelő Balatonboglári Evangélikus Egyházközség

16 16 BALATONBOGLÁRI HÍREK 12 A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE 2015-ben BALATONBOGLÁRON A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE 2015-ben SZŐLŐSKISLAKON VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉK szállítása KOMMUNÁLIS HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA HÁZHOZMENŐ SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS papír és műanyag HÁZHOZMENŐ SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS papír és műanyag ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSA ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSA VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSA NAPPAL üveg Éjszaka NAPPAL nappal hétfő kedd szerda csütörtök péntek január 6. 1., 8.,15., 22., 29. február 3. 5., 12., 19., , 27. március 3., , 12., 19., , 27. április , 9., 16., 23., , május , , 14., 21., 28. június 15., 22., , , , 11., 18, 25. július 6., 13., 20., , , 15., , 9., 16., 23., 30. augusztus 3., 10., 17., , , , 13., 20., 27. szeptember , , 10., 17., 24. VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉK szállítása éjszaka üveg Éjszaka nappal nappal hétfő kedd szerda péntek péntek január 6. 2., 9.,16., 23., 30. február , 27., 6., 13., 20., 27. március 3., , 27., 6., 13., 20., 27., április , 10., 20., , 17., 24., május 4., 11., 18., , 20., 1., 8., 15., 22., 29. június 1., 8., 15., 22., , , 17., 5., 12., 19., 26. július 6., 13., 20., , , 15., 29., 3., 10., 17., 24., 31. augusztus 3., 10., 17., , , , 14., 21., 28. szeptember 7., 14., 21., , , 11., 18., 25., október , 23., 2., 9., 16., 23, 30. november , 20., 6., 13., 20., 27. december , 11., 18., 25. PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft Lengyeltóti, Zrínyi u Levélcím: 8693 Lengyeltóti, Pf.: 37. Tel./fax: 85/ , 85/ október , 8., 15., 22., 29. 9, 23. november , 12., 19., , 20. december 8. 3., 10., 17., 24., PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft Lengyeltóti, Zrínyi u Levélcím: 8693 Lengyeltóti, Pf.: 37. Tel./fax: 85/ , 85/ A közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentési címe: ELMIB Zrt. ügyfélszolgálat 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. Helyi tarifával hívható telefon: 06/40/ Balatonboglári Hírek A Városi Önkormányzat közérdekű lapja ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Felelős kiadó: Mészáros Miklós polgármester Felelős szerkesztő: Vásárhelyi Tibor Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. T.: 85 / Fax: 85 / Nyomdai munka: TRADEORG NYOMDA Fűzfőgyártelep Felelős vezető: Tóth Zoltán

Boglári. Boglári Hírek. 2015. február-március. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári. Boglári Hírek. 2015. február-március. a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. február-március Balatonboglár város képviselő-testülete tisztelettel meghívja a város polgárait 2015. március 15-én (vasárnap) tartandó

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek. 2014. november - december. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári. Boglári Hírek. 2014. november - december. a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2014. november - december Bíró julianna asszonyt - 95. születésnapján - köszöntötte Mészáros Miklós polgármester Nálunk az adventi várakozás

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. július boglári buborék ÉLMÉNYSTRAND EXPERIENCE BEACH ERLEBNISSTRAND (+36) 20 / 7788 477 NYITVA TARTÁS ÖFFNUNGSZEIT OPENING HOURS 9.00-20.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának, illetve Humán Bizottságának 2014. december 22-én a Fischl-házban

Részletesebben

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár júliusban megnyílik végre a Gömbkilátó és épül a kalandpark is. Talán az eddigi hátráltatók is meghátrálnak és nem akadályozzák a többség számára hasznos fejlesztést. Az állami finanszírozásban 2012-ben

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Boglári Hírek. 2013. szeptember - október A SZABADSÁG NAPJÁN. a városi önkormányzat közérdekű lapja. ünnepi beszédet mond: közreműködik:

Boglári Hírek. 2013. szeptember - október A SZABADSÁG NAPJÁN. a városi önkormányzat közérdekű lapja. ünnepi beszédet mond: közreműködik: a városi önkormányzat közérdekű lapja 2013. szeptember - október Boglári Hírek 1956 A SZABADSÁG NAPJÁN 2013. október 23-án, 17.00 órakor az Országzászlónál ünnepi beszédet mond: Mészáros Miklós, Balatonboglár

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Boglári Hírek. 2012. november - december DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári Hírek. 2012. november - december DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT. a városi önkormányzat közérdekű lapja a városi önkormányzat közérdekű lapja 2012. november - december Boglári Hírek DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT A balatonboglári kórus 90 éves - részletesen a 6. - 7.

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 6. SZÁM Trianoni emlékmű avatás Megemlékező beszédet mond Solymosi Sándor polgármester Riskó János református lelkész Kistarcsai

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZÜNK

Boglári. Boglári Hírek SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZÜNK Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. augusztus boglári buborék ÉLMÉNYSTRAND EXPERIENCE BEACH ERLEBNISSTRAND (+36) 20 / 7788 477 NYITVA TARTÁS ÖFFNUNGSZEIT OPENING HOURS 9.00-20.

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. DECEMBER 23. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Fotó: T. Horváth Lajos 23.

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

HÍREK. XXIV. évfolyam - 2015. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

HÍREK. XXIV. évfolyam - 2015. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja DUNAHARASZTI HÍREK XXIV. évfolyam - 2015. április - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Laffert programok Ülésezett a Testület DMTK utánpótlás sikerek Hétköznapi hős Veszélyeshulladék gyűjtés Harasztin

Részletesebben

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban XXIV. évfolyam 4. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. április Sikeres volt a világ legnagyobb Kéknyelű kóstolója Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban A Kéknyelű nemzeti érték, amelyről

Részletesebben

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szerint négy osztályra tagozódik. Rendelkezik Igazgatási, Mûszaki, Pénzügyi Tanács Józsefné és Szervezési mb. vezetõ Osztállyal. Mostani lapszámunkban

Részletesebben

Az Otthon Melegére várva

Az Otthon Melegére várva Nyitás, keményebb hang Az MSZP tiszaújvárosi szervezetének vendége volt Mesterházy Attila, korábbi pártelnök. /5. oldal Ülésezett az önkormányzat Második olvasatban tárgyalta, és csaknem 8 milliárdos főösszeggel

Részletesebben

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja évfülöpi Képek 2011. március XXI. évfolyam 3. szám RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Téli Esték Révfülöp családi ünnepe Négy évtizednyi közszolgálat Kapaszkodó szõlõkacsra

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben