GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc"

Átírás

1 GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc Témavezető: Tihanyi Attila 2012

2 Nyilatkozat Alulírott Maczák Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának hallgatója kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és a diplomamunkában csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen a forrás megadásával megjelöltem. Ezt a Szakdolgozatot más szakon még nem nyújtottam be.... Maczák Balázs 2

3 1. Tartalom Nyilatkozat...2 Tartalmi összefoglaló Abstract Bevezetés Helymeghatározás Módszerek GPS alapú helymeghatározás [1] Leszármazott autonóm helymeghatározás GSM alapú helymeghatározás Helymeghatározás a szolgáltató által GSM alapú helymeghatározás Cella ID segítségével Helymeghatározás ívmetszéssel [3] Helymeghatározás a háromszögelés elvével Helymeghatározás elve az észlelt időkülönbség mérése alapján A PPKE-ITK által kidolgozott megoldás [4] Korábbi eredmények Mérőalkalmazás A mérőalkalmazás struktúrája A program működése Az adatbázis A mért GSM adatok és a pozíció kapcsolatának vizsgálata korrelációs módszerekkel [6] Mérési adatok transzformációja metrikus térbe A mérési adatok korrelációjának meghatározása Eredmények értékelése A feladat leírása

4 7.1 Az Android rendszerről röviden Fejlesztés Android környezetben Android alkalmazások felépítése [7] Az Android rendszerben hozzáférhető GSM adatok A helymeghatározó modul implementálása A fejlesztés során használt tervezési minták [9] Template method Facade Bridge Observer A kész modul felépítése GmsLocationChangedListener GsmLocationRanger GsmLocationProvider GsmLocationManager A modult használó tesztalkalmazás Problémák, további feladatok Továbbfejlesztési lehetőségek Konklúzió Függelék A tesztalkalmazás Activity-jének forráskódja Rövidítések jegyzéke Felhasznált irodalom

5 Tartalmi összefoglaló Korunk fejlett technológiájának köszönhetően egyre elterjedtebbek az olyan alkalmazások, rendszerek, amelyek valamilyen módon egy mobil készülék pozíciójának meghatározására épülnek. A legelterjedtebb módszer a GPS (Global Positioning System), mely a föld körül keringő 24 műhold segítségével, a műholdaktól való távolság alapján végzi a helymeghatározást. Ez a rendszer valóban hibátlanul működik abban az esetben, ha a Föld körül keringő műholdak láthatók. Ellenkező esetben viszont (például beltéren, esetleg szűk utcákban) a műholdaktól való távolság ismeretének hiányában a GPS alapú helymeghatározás sem lehetséges. Erre a problémára kívánunk megoldást nyújtani egy alternatív helymeghatározási lehetőséggel, mely nem a GPS műholdakra, hanem a GSM (Global System for Mobile Communications) adótornyokra épít, így ugyanúgy működik, akár kültéren van a készülék, akár beltéren. Korábbi években az én feladatom volt egy olyan Android mérőalkalmazás készítése, mely képes egy terület a helymeghatározás számára releváns adatainak rögzítésére. Az elmúlt egy évben arra kerestem a választ, hogy a mérőalkalmazás által rögzített adatokból milyen módszerrel, és mekkora pontossággal nyerhetők ki a pozícióra vonatkozó információk. Jelen dolgozatban ismertetem az elkészült rendszert (mérő- és helymeghatározó alkalmazás) külön tekintettel e féléves munkámra, valamint egy tesztalkalmazáson keresztül bemutatom az elért eredményeket. 5

6 2. Abstract Due to recent developed technologies, such softwares and systems which are built to appoint the position of a device are getting more and more prevalent. The most prevalent method for localisation is GPS (Global Positioning System) which with the help of 24 earth satellites, calculates the position by the distance from the satellites. This system does really work perfectly in that case when the earth satellites are visible. Otherwise, like in narrow streets or indoor, in the lack of knowing the distance from the satellites, the GPS localisation is not possible. We would like to give a solution for this problem by an alternative localisational possibility. It is based on GSM cell towers instead of GPS satellites so it works in the same way no matter we are indoor or outdoor. In the past few years I was working on an Android application that is able to record the GSM data of a selected area needed for the GSM based localisation. Int he last year I tried to find out the method, and the accuracy the position can be calculated with from the collected data. In this paper I would like to introduce the system (consists of a collector- and a positioning application) especially the work of this year, and throu a test application I would like to present the results. 6

7 3. Bevezetés Az Egyetemen régebb óta folyik egy kutatási project az alternatív helymeghatározási módszerekkel, mint például a GSM alapú rendszer. Az én feladatom a továbbfejlesztéssel kapcsolatban: Az eddigi helymeghatározási módszerek összefoglalása, valamint ezen keresztül annak bemutatása, hogy a GSM alapú helymeghatározástól milyen tulajdonságok várhatók Az összefoglalás felhasználásával a szükséges, valamint az Android rendszerben elérhető adatok körének meghatározása Annak leírása, hogy a GSM alapú helymeghatározási technológia mely esetekben alkalmazható Alkalmazás készítése, mely alkalmas egy terület GSM adatainak rögzítésére, valamint adatbázisba helyezésére a meglévő adatmodellek használatával Korrelációs módszerrel a GSM adatok és a pozíció kapcsolatának vizsgálata Feladataim ebben a szemeszterben: Metrika meghatározása a mért GSM adatok halmazán Helymeghatározó modul készítése szem előtt tartva a hordozhatóság és újra felhasználhatóság elvét Az elkészült modulhoz tesztalkalmazás készítése, mely képes az eredmények térképen való megjelenítésére 7

8 4. Helymeghatározás A technológia fejlődésének köszönhetően egyre elterjedtebbé válnak az olyan szolgáltatások, alkalmazások, melyek valamilyen módon vagy a saját, vagy mások pozíciójának ismeretén alapulnak. Gondoljunk például egy autóban a GPS alapú navigációs segédeszközre, vagy, hogy a Google Maps is mutatja a készülék pozícióját a megjelenített térképen. Ezek az alkalmazások mind-mind ugyanarra az alapvető kérdésre vezethetők vissza: hogyan tudjuk megmondani egy készülék helyzetét? 5. Módszerek A következő fejezetben ismertetném a helymeghatározásban eddig használt főbb megoldásokat, ezek előnyeit, illetve hiányosságait. 5.1 GPS alapú helymeghatározás [1] A ma használt talán legelterjedtebb helymeghatározási módszer a GPS. Ebben az esetben a helymeghatározás 24 db műhold segítségével történik, amiből egyszerre általában 7-12 látható. A műholdas helymeghatározó rendszer időmérésre visszavezetett távolságmérésen alapul. Mivel ismerjük a rádióhullámok terjedési sebességét, és a rádióhullám kibocsátásának és beérkezésének idejét, ezek alapján meghatározhatjuk a forrás távolságát. A háromdimenziós térben három ismert helyzetű ponttól mért távolság pontos ismeretében már meg tudjuk határozni a pozíciót. Ennek a módszernek a pontossága általában méteres nagyságrendben mozog, de léteznek olyan mérnöki felszerelések, melyek 0.5 cm es pontosságot is adnak, ám ezek a műszerek sem méretük, sem áruk miatt nem alkalmasak mindennapi használatra. A másik probléma a GPS rendszerrel, hogy mivel műholdakkal történő kommunikáción alapszik, beltéren, vagy szűk utcákban megbízhatatlan, vagy egyáltalán nem működik, ezen kívül használata speciális készüléket igényel, tekintve, hogy a telefonok többsége még nincs felszerelve az adott technológiához szükséges hardwareel. 8

9 5.2 Leszármazott autonóm helymeghatározás Ez a módszer a GPS alapú helymeghatározásra épít, de előnye vele szemben, hogy nem igényel folyamatos GPS jelet. Lényege, hogy a mobiltelefon kezdeti helyzetét meghatározzuk GPS rendszer segítségével, majd a későbbi pozíciókat a készülék maga számolja oly módon, hogy a kiindulási ponttól számítva folyamatosan méri a gyorsulásának nagyságát és irányát, amelyből a pontos eltelt idő ismeretében a sebesség, és abból az elmozdulás számolható. Nagy előnye, hogy a mobiltelefon akkor is képes a pozíciójának meghatározására, ha megszűnt a kapcsolata a GPS műholdakkal. 5.3 GSM alapú helymeghatározás Egy másik lehetséges megközelítése a helymeghatározásnak nem a GPS technológián alapul, hanem azokon az információkon, melyeknek minden telefon a birtokában van, mivel nélkülözhetetlenek a mobiltelefonos kommunikációhoz. 5.4 Helymeghatározás a szolgáltató által Néhány mobiltelefon-hálózat üzemeltető nyújt szolgáltatásokat helymeghatározásra, ám ez igen ritka, használata nehézkes, és ha el is érhető, igen drága. A Cell ID-hez hasonló technikán alapszik, de mivel a szolgáltató számára több információ áll rendelkezésre, valamivel pontosabb. 5.5 GSM alapú helymeghatározás Cella ID segítségével Ez a technológia kizárólag olyan információkon alapul, melyeknek minden mobiltelefon a birtokában van. Ebben az esetben azt használjuk ki, hogy a telefon mindig a hozzá legközelebb lévő toronyhoz van csatlakozva (persze ezen még lát több tornyot is), így pontosan tudjuk, hogy melyik cellában vagyunk. Egy ilyen cella mérete országonként változhat, Magyarországon az átlagos cellaméret 1191 m [2], de ez persze lakott területen jóval kisebb, és a forgalomsűrűség növekedésével szükségszerűen zsugorodik. Ezen kívül a szomszédos cellák figyelésével és követésével a pontosság tovább javítható (ez a tapasztalatok alapján nagyvárosban körülbelül 20 méteres pontosságot jelent)[1]. 9

10 5.6 Helymeghatározás ívmetszéssel [3] Ennek a módszernek a lényege, hogy ha meg tudjuk határozni a távolságunkat két adótoronytól, akkor a lehetséges pozíciónk kér körív mentén adódik, amelyek rendszerint két pontban metszik egymást. Ha ezek után vesszük a távolságunkat egy harmadik toronytól, akkor a helyzetünket egyértelműen meg tudjuk határozni igen jó közelítéssel. Az adótoronytól való távolság mérésére két alapvető módszert ismertetnék. 1. ábra: Az ívmetszés elve 10

11 1. Távolságmérés a vett jel szintje alapján A távolságmérés alapulhat a jel szintjén, mivel a jelszint a következőktől függ: az adó és a vevő távolságától az adó teljesítményétől az adóantenna nyereségétől iránykarakterisztikájától a vevőantenna nyereségétől a terjedést befolyásoló tényezőktől Városi környezetben a veszteség számítására használható az Okumura-Hata modell: Ahol: = Veszteség városi területen. Mértékegysége: decibel (db) = Adó antenna magassága. Mértékegysége: méter (m) = Vevő antenna magassága. Mértékegysége: méter (m) = Átviteli frekvencia. Mértékegysége: megahertz (MHz) = Antenna magasságának korrekciós faktora = Távolság az adó és a vevő között. Mértékegység: kilométer (km) Valamint kis városokban: Nagy városokban: 11

12 2. Távolságmérés a vett jel késleltetése alapján Abban az esetben, ha az adó és a vevő szinkronizált, a vett jel késleltetése az adó és a vevő távolságától függ (tegyük fel, hogy a terjedési sebesség ismert). GPS műholdak esetében a szinkronizált adó a műholdakon van, a vevő órája nem szinkronizált. Az ebből fakadó hibákat a négy műhold alapján számolt egyenletekkel küszöbölik ki. Elvben semmilyen akadálya nincs annak, hogy ugyanezen az elven telefonhálózatoknál is meg tudjuk határozni a távolságot például az alábbi módon: a mobiltelefon-készülék egy bázisállomás utasítására egy jelcsomagot küld ki, amely tartalmazza a küldés időpontját. A bázisállomás veszi a jelet és a küldési és beérkezési idő különbsége alapján jó közelítéssel számolni tudja a távolságot a készülék és maga között. A harmadik generációs (3G) mobil rendszerekben az ilyen elven működő helymeghatározások elterjedt nevei: AFLT Advanced Forward Link Trilateration EFLT Enhaced Forward Link Trilateration. Az, hogy egy adott esetben a felmenő vagy a lemenő irányú terjedés ideje alkalmasabb a helymeghatározásra, a műszaki kérdéseken kívül számos jogi és biztonságtechnikai megfontolás alapján dönthető el. 12

13 5.7 Helymeghatározás a háromszögelés elvével Ez a rádióállomások (például tipikusan a kalózadók) bemérésének hagyományos módszere. Működésének alapelve az, hogy különböző helyeken megmérik, hogy a keresett adó jele milyen irányból érkezik. Elméletben két mérési pont alapján már meghatározható az adó pozíciója oly módon, hogy a két mérőpontból képzeletben kibocsájtunk egy-egy egyenest a vett jel érkezési irányába, és ezek metszéspontja adja ki a keresett helyet. Természetesen a gyakorlatban itt is megjelenik egy bizonyos hibafaktor, ám ez több mérés készítésével csökkenthető. Több, egymás melletti vevőantennát antennavektorként használva, az iránymérés az időkülönbségek alapján oldható meg. 2. ábra: Helymeghatározás a vett rádiójelek alapján 13

14 5.8 Helymeghatározás elve az észlelt időkülönbség mérése alapján Abban az esetben, ha a bázisállomások órái szinkronizálva működnek, egy több adótól egyszerre elküldött jel beérkezési idejének időkülönbségei a bázisállomástól való távolságtól függenek. A mobiltelefon saját pontos, de nem szinkronizált órája alapján ugyanazt a jelsorozatot generálva korrelációs módszerrel azt tudja kellő pontossággal mérni, hogy különböző bázisállomásokról egyszerre küldött kódsorozatot milyen időeltéréssel veszi (T3-T1, T3-T2, T2-T1). A bázisállomások helye a hálózatüzemeltető számára ismert. Azok a pontok, amelyeknek távolságkülönbsége egy bázisállomás-pártól állandó, egy hiperbola mentén helyezkednek el. A mobilkészülék helye tehát a hiperbolák metszéspontjában van. 3. ábra: Helymeghatározás az észlelt időkülönbség mérése alapján 14

15 5.9 A PPKE-ITK által kidolgozott megoldás [4] A saját módszerünk lényege, hogy az alkalmazás várható helyének területén előzetes méréseket végzünk és ezeket a pozícióval együtt egy adatbázisban eltároljuk. Ezután ezen a területen a cellainformációkat lekérve az eredményeket összevetjük az adatbázisban letároltakkal, és megkapjuk az aktuális pozíciónkat. Ezzel a megközelítéssel természetesen nagyságrendekkel jobb pontosság érhető el, mint az online megoldások segítségével, ám előzetes mérést igényel. A rendszer már korábban kidolgozásra került Karunkon [5], elsőként egy laptop-ra csatolt USB-s GSM adó-vevő (Falcom Samba 75) és egy USB-s GPS vevő segítségével mértek, és határozták meg a pozíciót. Korábbi tanulmányaim során ennek a rendszernek a mintájára készítettem egy alkalmazást Android platformra, mely képes az Androidon elérhető, és a helymeghatározás szempontjából releváns adatok mérésére, és tárolására. 4. ábra: Korábbi mérőállomás (bal oldalon a Falcom Samba 75) 15

16 6. 6. Korábbi eredmények Korábbi tanulmányaim során a fent leírt módszer Android környezetében való alkalmazásával foglalkoztam. Elsőként egy merőalkalmazást készítettem, mely futása alatt másodpercenként készít méréseket az aktuális GPS és GSM adatokról, és ezeket egy SQLite adatbázisba helyezi. Következő lépésként korrelációs módszerrel vizsgáltam az alkalmazás által mért GSM adatok és az adott adatokhoz tartozó pozíció közti kapcsolatot. A következőkben ezeket ismertetném röviden. 6.1 Mérőalkalmazás A program megírása során törekedte arra, hogy a komponensei később könnyen újrafelhasználhatóak, struktúrája pedig könnyen érthető legyen, így ebben a félévben már lehetőségem volt a korábban megírt alkalmazáskomponensekre támaszkodni A mérőalkalmazás struktúrája A program fő komponensei a következők voltak: MenuActivity: egy Activity osztály, ezt látja elsőként a felhasználó, amikor elindítja a programot. LoggerActivity: színtén egy Activity, ez felel az adatok rögzítéséért, és adatbázisba helyezéséért. BrowserActivity: ezen keresztül van lehetősége a felhasználónak a már korábban rögzítésre került adatok megjelenítésére LogEntry: ez tartalmazza az egy adott pillanatban rögzített adatokat (GSM, GPS, idő, stb ) DBAdapter: az adatbázissal való kommunikáció ezen az osztályon keresztül valósítható meg, biztosítja a fontosabb adatbázis funkciókat MyCellInfo: ez tárolja egy időpillanatban mért GSM információit az kurrens toronynak MyLocationListener: ez az osztály értesül a GPS adatok változásáról, és megjegyzi azokat. Ezen kívül ez az osztály felel azért is, hogy az adatok rögzítése másodpercenként megtörténjen MyPhoneStateLisntener: ez az osztály értesül térerősség változásáról, és megjegyzi azt 16

17 A program osztályhierarchiája a következő képen látható: 5. ábra: A mérőalkalmazás osztálydiagramja A program két alapvető funkcióval rendelkezik: adatokat tud gyűjteni egy terület GSM adatairól, és azokat az SD kártyára képes menteni a meglévő adatbázis adatait képes megjeleníteni egy lista formájában. 17

18 6.1.2 A program működése Egy menüvel indul a program, ahol a felhasználó választhat, hogy melyik opciót kívánja használni. Amennyiben a Start logging funkcióra kattint, elkezdődik a terület adatainak rögzítése. Amennyiben a felhasználó megnyomja a készülék vissza gombját, az adatok mentésre kerülnek az adatbázisba. A Home gomb megnyomására a program nem áll meg, hanem a háttérben fut tovább. 6. ábra: A mérőalkalmazás működése mérés közben Az adatbázis tartalmának megjelenítése a következő módon történik: 7. ábra: A mérőalkalmazás működése a mért adatok listázása közben 18

19 6.1.3 Az adatbázis A program, mint azt már korábban írtam, a mért adatokat az SD kártyára menti le a mérés végén. Ez egy SQLite adatbázis, mely struktúrája a központi adatbázis leegyszerűsített változata (sok adat vagy nem elérhető, vagy irreleváns). A korreláció számolásához ezt az adatbázist használtam. Az alábbi ábrán látható a központi, valamint az SD kártyán található adatbázis diagramja: 8. ábra: Az adatbázis felépítése 19

20 6.2 A mért GSM adatok és a pozíció kapcsolatának vizsgálata korrelációs módszerekkel [6] A statisztikában a korreláció jelzi két tetszőleges érték közötti lineáris kapcsolat nagyságát és irányát (avagy ezek egymáshoz való viszonyát). Az általános statisztikai használat során a korreláció jelzi azt, hogy két tetszőleges érték nem független egymástól. Az ilyen széles körű használat során számos együttható, érték jellemzi a korrelációt, alkalmazkodva az adatok fajtájához. A korreláció a következőképp számolható: A gyakorlatban, és jelen esetünkben is nem álnak rendelkezésre az elméleti adatok, ezért az úgynevezett tapasztalati korreláció használható, melyet a következőképp számolunk: A megoldáson való munkám során a következő problémával szembesültem: a korrelációs módszer feltételezi, hogy metrikus téren dolgozunk, azaz definiálva van két elem távolsága. Esetünkben viszont ez nem igaz, tekintve, hogy az adatok nagy része (pl.: cella azonosító) úgynevezett nominális adatok. Emiatt, annak érdekében, hogy a korrelációs módszer alkalmazható legyen, meg kellett határoznom egy metrikát. 20

21 6.2.1 Mérési adatok transzformációja metrikus térbe Mint azt említettem, annak érdekében, hogy a korrelációs módszer alkalmazható legyen, elsőként szűkség van a mérési adatok transzformációjára. Ez egyrészt ahhoz kell, hogy a tapasztalati korrigált szórásnégyzetek, és a tapasztalati várható értékek számolhatóak legyenek, másrészt pedig, hogy az egyes mérési pontok távolságát meg tudjuk határozni ezektől az értékektől. Ehhez arra van szűkség, hogy az mérési ponthoz tartozó minden adat metrikus legyen. Ezt úgy oldottam meg, hogy minden mérési ponthoz a mérési sorozat során látott összes tornyot rögzítettem, ha az adott pontban az nem volt látható, akkor 0 jelerősséggel. Az így kapott adatok elhelyezhetőek egy többdimenziós térben, és a távolság a következőképp értelmezhető: ahol x és y a két mérési pont, k a mérési sorozat során látott tornyok száma, és pedig az i. cellaazonosítóhoz tartozó jelerősség az x, illetve y mérési pontban, vagy 0, ha az adott pontban az i. torony nem volt látható. A tapasztalati várható értékek ez alapján a következő módon számolható: Ahol száma, pontban. az i. cellaazonosítóhoz tartozó tapasztalati várható érték, N a mérési pontok pedig az i. cellaazonosítóhoz tartozó vétel oldali jelerőség a k. mérési Az így kapott értékekből konstruálható egy fiktív mérési pont, amely a mérési sorozat tapasztalati várható értéke lesz. 21

22 6.2.2 A mérési adatok korrelációjának meghatározása A korreláció alap esetben arra szolgál, hogy két adatsor közötti kapcsolatot tudjunk meghatározni. A módszernek létezik egy változata, mely egy adatsor és időben eltoltjának korrelációját adja meg. Ezt a módszert autokorrelációnak nevezik, és a következőképpen számolható: Ahol az i. mérési pont metrikus térbe való transzformáltja, N a mérési pontok száma, a mérési sorozat tapasztalati várható értéke, N a mérési pontok száma, t pedig azt jelöli, hogy hány időegységgel toltuk el az adatsort az autókorrelációhoz. Jelen esetben, ha a mérési sorozaton végzett autókorreláció eredményeképpen 1- et kapnánk, az azt jelentené, hogy a GSM adatok egy adott pozícióban teljes mértékben idő invariánsak, azaz nem változnak az idő függvényében. Ez természetes lehetetlen a külső behatások (időjárás, mozgó tárgyak, reflexió) miatt, de mindenesetre az lenne a GSM alapú helymeghatározási módszer számára a legoptimálisabb, ha a korrelációs számolás eredménye közel 1 lenne. Ezen kívül érdekes még az is, hogy az időeltolás mértékét növelve hogyan változik a korreláció mértéke. 22

23 6.2.3 Eredmények értékelése A fent leírt programot több időkülönbségre is lefuttattam, az eredményeket a kölünböző t értékekre az alábbi táblázat tartalmazza: t R(t) A fenti eredményekből kiolvasható, hogy az azonos pozícióhoz tartozó GSM adatok szoros összefüggésben vannak egymással. Ez azért bír nagy jelentőséggel, mert e nélkül a GSM alapú helymeghatározó módszer megbízhatatlan lenne. 23

24 Mivel a gyakorlatban a mérést felölelő időtartamnál jóval nagyobb különbség lesz a mérések, valamint a gyakorlati felhasználás között, ezért az eredmények értékei mellett annak is jelentősége van, hogy az időeltolás mértéke milyen összefüggésben van a korrelációval. Az alábbi diagramon láthatóak a korrelációs értékek az időeltolás mértékének függvényében: 9. ábra: Az autokorreláció alakulása az időkülönbség függvéynében A grafikon alapján az is megállapítható, hogy a korreláció az adatsor és eltoltja között nem csökken meghatározóan az időkülönbség növelésével. Ezek alapján kijelenthető, hogy az Egyetem által kifejlesztett módszer használható Android készülékeken az adatok időérzékenysége alapján. 24

25 7. A feladat leírása Az én feladatom egy mérőalkalmazás készítése volt Android telefonra, mely hordozhatóbb, mint a fent említett mérőrendszer, valamint olyan szempontból is előnyösebb, hogy ez esetben az adatok egyből egy, a későbbi végfelhasználó által használt készüléken vannak. 7.1 Az Android rendszerről röviden Az Android a Google vezetésével fejlesztett nyílt forráskódú Linux alapú mobil platform, mely mögé több tucat világhírű cég sorakozott fel. A fejlesztők reményei szerint ez a rendszer fogja meghatározni a jövőben a mobil telekommunikációt. A rendszer részesedése az okostelefon-platformok között kiemelkedő, fő hiányossága ahogy erre majd részletesebben ki is térek megegyezik fő erősségével: a fragmentáltsággal. Ez azt jelenti, hogy nyílt forráskódú operációs rendszer révén a készülékgyártó cégek zöld utat kaptak a platform használatára. Ez ezt eredményezi, hogy az elérhető készülékek terén a vásárlóknak jóval nagyobb választék áll a rendelkezésükre, mint például az iphone esetében, ám a különböző Android implementációk igen megnehezítik a fejlesztést. 7.2 Fejlesztés Android környezetben Android operációs rendszerre a fejlesztés történhet Java, vagy C++ nyelven. A Java nyelv használata esetén használható az alkalmazásfejlesztők számára készített eclipse-plugin, mely nagyban megkönnyíti az implementációs folyamatot. A rendszer fejlesztői a rendszerbe integráltak egy saját maguk által készített Java virtuális gépet (Dalvik). Regiszter alapú virtuális gépről van szó, így kevesebb helyet foglal, mint más virtuális gépek. Egyszerre több Dalvik példány is futhat egy készüléken, mégis hatékony marad. Minden Android alkalmazás saját DVM példánnyal rendelkezik. Java alapú programozási nyelvvel lehet fejleszteni, de nem teljesen Java, mivel sok asztali Java könyvtárra nincs szűkség egy telefonon, így az android-ból kihagytak néhány java package-et pl.: java.applet, java.beans,javax.rmi,javax.print. 25

26 Az Android rendszer maga több különböző szoftverfajta együttese: middlewareek, core-alkalmazások és maga az operációs rendszer. 10. ábra: Az Android rendszer architektúrája [6] Az Android operációs rendszer alapja egy Linux kernel, továbbá absztrakciós szint a hardware és a software között. Memória-, energia-, hálózat kezelés Driver modellek Linux v.2.6-os alapokon Az App framework tartalmaz minden olyan kódot, amire egy alkalmazás fejlesztése során szűkségünk lehet. Nagy szabadsággal rendelkezünk, ugyanazokat a forrásokat használjuk, mint a Google által fejlesztett alapértelmezett alkalmazások, le is lehet cserélni azokat, így saját arcunkra szabhatjuk a rendszert. 26

27 7.2.1 Android alkalmazások felépítése [7] Bár az Android alkalmazás implementálása általában Java nyelven történik, sokban eltér a szokványos Java alkalmazásoktól. A legfontosabb különbség talán az alkalmazások felépítésében van. Az Android rendszerben ugyani az alkalmazások nem alkotnak annyira jól elkülöníthető egységeket, mit a klasszikus értelemben vett szoftverek. Egy Android alkalmazásnak például nem csak egy belépési pontja van, hanem a fejlesztő tetszőlegeset definiálhat. Ez azt is jelenti, hogy egy Android alkalmazás nem rendelkezik main függvénnyel. Ehelyett kisebb komponensből épül fel, melyek, ha a fogadó fél engedi, akár alkalmazások között is képesek együttműködni (például lehetőségünk van az SMS alkalmazás elindítására a saját alkalmazásunkból is). Az Android alkalmazás alapvető építőelemei az úgynevezett alkalmazáskomponensek. Mindegyik az alkalmazás egy lehetséges belépési pontja. A felhasználó számára nem mindegyik funkcionál belépési pontként, de mindegyik külön, jól elkülöníthető szerepet játszik az alkalmazásban. Activity: Egy képernyőhöz tartozó felhasználói felület a mögötte lévő logikával (például: kliens esetében külön Activity-k: olvasása, írása, bejövő mappa, stb.). Egy külső alkalmazás elindíthatja az író Activity-t pl. megosztásra kattintva. Service: Háttérben futó folyamat falhasználó felület nélkül, általában egy Activity-ből vezéreljük (pl. zenelejátszó) Broadcast reciever: rendszer szintű üzenetekre lehet figyelni vele (pl. új sms) Content provider: Az alkalmazás megosztott adatainak kezelése (pl. névjegyzék) Intent: Olyan üzenet, mellyel az egyes komponensek egymás között tudnak kommunikálni, akár egy alkalmazáshoz tartoznak, akár nem. 27

28 7.2.2 Az Android rendszerben hozzáférhető GSM adatok A főcella esetében: o Cell ID (Cella azonosító) o LAC (Location Area Code) o MCC (Mobile Country Code) o MNC (Mobile Network Code) o RSSI (Received Signal Strength Indicator) A mellékcellák lehetnek GSM vagy CMDA típusúak is. Előbbi esetében az azonosítás a cellaazonosító alapján történik, utóbbinál az ún. Primary Scrambling Code használható erre a célra, ugyanis ebben az esetben a cellaazonosító -1.[8] o Cell ID GSM hálózat esetén a cellaazonosító, CMDA esetében pedig a PSC o RSSI o LAC o Type a következő értékeket veheti fel: GPRS EDGE HSDPA HSUPA HSPA 28

29 7.3 A helymeghatározó modul implementálása A következő fejezetben ismertetném a GSM alapú helymeghatározó modul implementációjának és működésének részleteit, a megoldás során alkalmazott tervezési mintákat, valamint a lehetséges és választott megoldási alternatívákat. Az implementáció során a fő hangsúlyt az újrafelhasználhatóságra és a hordozhatóságra fektettem, azaz igyekeztem a modult úgy megírni, hogy a későbbiekben a lehető legkönnyebb legyen a működés megváltoztatása az eredeti kód módosítása nélkül. Ezen kívül a tervezés során szem előtt tartottam azt is, hogy a felhasználó - vagyis a fejlesztő, aki a jövőben a modult kívánja használni elől a modul belső felépítése és logikája a lehető legnagyobb mértékben el legyen rejtve. Összefoglalva tehát célom az volt, hogy egy olyan modult készítsek, amelynek működése egyszerűen testre szabható a belső szerkezet és működés ismerete nélkül. Tanulmányaim, illetve munkám során azt tapasztaltam, hogy a legtöbb, gyakran előforduló kérdésre, és problémára a szoftveripar korábban már választ adott. Ezen tapasztalatokat, bevált módszereket hívjuk gyűjtőnéven programtervezési mintáknak. Az angolul csak Gang of Four vagy GoF-ként emlegetett Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson és John Vlissides programozó négyes a 90-es évek elején írta meg Programtervezési minták című könyvét, amely ma is alapjául szolgál az objektumorientált programozási minták kutatásának. Ez a könyv összesen 23 mintát mutat be, viselkedési minta, szerkezeti minta és létrehozási minta csoportokba sorolva őket. A szerzők kiemelik, hogy egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodott és elvont mintákat találtak ki, hanem csak összegyűjtötték a sokszor előforduló problémákat és a rájuk adott válaszokat, kielemezték őket, és a látottak alapján megpróbáltak általános megoldásokat nyújtani. A könyvben minden minta mellé leírták azt, hogy milyen felmerülő problémára adhat választ, alkalmazásának előnyeit és hátrányait, a megvalósítás lehetséges buktatóit, ismert felhasználásokat és példakódot, így teljes képet adva azok lehetséges használatának körülményeiről és eredményéről. Ez a könyv ma is referenciaként szolgál minden objektumorientált mintákkal kapcsolatos munkához. [9] 29

ANDROID mobiltelefon alkalmazása GSM alapú helymeghatározó rendszerben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus BSc.

ANDROID mobiltelefon alkalmazása GSM alapú helymeghatározó rendszerben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus BSc. ANDROID mobiltelefon alkalmazása GSM alapú helymeghatározó rendszerben Maczák Balázs Mérnök Informatikus BSc. Témavezetők: Tihanyi Attila Takács György 2010 1 Nyilatkozat Alulírott Maczák Balázs, a Pázmány

Részletesebben

I. 288.: Utcai WiFi térkép

I. 288.: Utcai WiFi térkép I. 288.: Utcai WiFi térkép Azért ezt választottam, mert az iskolánkban viszonylag kevés WiFi hálózat található. Az adatok gyűjtéséhez saját programot készítettem androidos mobilomra a http://marakana.com/forums/android/examples/40.html

Részletesebben

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Készítette: Szabó Attila 2010/2011-2 félév, 11. gyakorlat (az előző 2 gyak közül az egyiken ZH volt, a másik szünet miatt elmaradt) 1 JAR fájl készítés A JAR (Java

Részletesebben

iphone és Android két jó barát...

iphone és Android két jó barát... iphone és Android két jó barát... Multiplatform alkalmazásfejlesztés a gyakorlatban Kis Gergely MattaKis Consulting 1 Tartalom Miért multiplatform fejlesztés? Multiplatform fejlesztési módszerek A közös

Részletesebben

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció Esri Arcpad 7.0.1 & MobileMapper CE Utó- feldolgozás Oktatási anyag - utókorrekció Tartalomjegyzék GPS- MÉRÉSEK UTÓ- FELDOLGOZÁSA... 3 1.1 MŰHOLD ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ELINDÍTÁSA, A ESRI ArcPad PROGRAMMAL

Részletesebben

CAN alapú járműves adatokat megjelenítő szoftver fejlesztése

CAN alapú járműves adatokat megjelenítő szoftver fejlesztése CAN alapú járműves adatokat megjelenítő szoftver fejlesztése Beszámoló Dokumentum szám: D01-018-08-05 Dokumentum dátum: 2014. január 30. Szerző(k): Jánky Szabolcs (szabolcs.janky@inventure.hu) http://

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel

Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel Csináljunk az adatból információt! A Lone-Soft listázó keretrendszerrel A piacon lévő ügyviteli szoftverek jó részének legnagyobb hibája, hogy a letárolt adatokat nem képesek a felhasználó által hasznosítható

Részletesebben

Milenia Járműfigyelő Rendszer

Milenia Járműfigyelő Rendszer Milenia Járműfigyelő Rendszer Járműfigyelő rendszerünk mobil internet és műholdak segítségével nyújt felhasználóink számára magas színvonalú, valós idejű, járművek figyelésére kialakított szolgáltatást.

Részletesebben

Java. Java Message Service. ANTAL Margit. JMS API technológia. ANTAL Margit. Sapientia - EMTE

Java. Java Message Service. ANTAL Margit. JMS API technológia. ANTAL Margit. Sapientia - EMTE Sapientia - EMTE 2008 Az előadás célja Üzenetkommunikációs architektúrák JMS Példák Üzenet gyártó Szinkron üzenetfogyasztó Aszinkron üzenetfogyasztó Üzenetbab (message-driven bean) point-to-point modell:

Részletesebben

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése Mobil Informatika Dr. Kutor László GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Bejelentkezés a hálózatba

Részletesebben

Iman 3.0 szoftverdokumentáció

Iman 3.0 szoftverdokumentáció Melléklet: Az iman3 program előzetes leírása. Iman 3.0 szoftverdokumentáció Tartalomjegyzék 1. Az Iman rendszer...2 1.1. Modulok...2 1.2. Modulok részletes leírása...2 1.2.1. Iman.exe...2 1.2.2. Interpreter.dll...3

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. GPS, GPRS (mobilkommunikációs) ismeretek Helymeghatározás GPS rendszer alapelve GNSS rendszerek

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

Ez a megoldás azért is érdekes, hiszen jelenleg ma a mobil applikációk piacán ez egyedülállónak számít.

Ez a megoldás azért is érdekes, hiszen jelenleg ma a mobil applikációk piacán ez egyedülállónak számít. Appioneer Mobil alkalmazásfejlesztő vállalkozás - App Webalkalmazás Kft. A mai mobil alkalmazások gyártásánál fontos szempont a felhasználók elérése. Minden platformon biztosított a hivatalos áruház, ahonnan

Részletesebben

Komponensek együttműködése web-alkalmazás környezetben. Jónás Richárd Debreceni Egyetem T-Soft Mérnökiroda KFT richard.jonas@tsoft.

Komponensek együttműködése web-alkalmazás környezetben. Jónás Richárd Debreceni Egyetem T-Soft Mérnökiroda KFT richard.jonas@tsoft. Komponensek együttműködése web-alkalmazás környezetben Jónás Richárd Debreceni Egyetem T-Soft Mérnökiroda KFT Komponensek a gyakorlatban A szoftverkomponenseket fejlesztő csoportoknak szüksége van olyan

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

JavaServer Pages (JSP) (folytatás)

JavaServer Pages (JSP) (folytatás) JavaServer Pages (JSP) (folytatás) MVC architektúra a Java kiszolgálón Ügyfél (Böngésző) 5 View elküldi az oldal az ügyfélez View (JSP) Ügyfél üzenet küldése a vezérlőnek 1 3 4 Kérelem továbbítása a megjelenítőnek

Részletesebben

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0080 Pénzügyi Innovációs Iroda Kft. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető

Részletesebben

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek Adó Adó Vevő Jellemzően broadcast adás (széles földrajzi terület besugárzása, TV, Rádió műsor adás) Adó Vevő Vevő Adó Különböző kommunikációs formák. Kis- és nagykapacitású

Részletesebben

JNDI - alapok. Java Naming and Directory Interface

JNDI - alapok. Java Naming and Directory Interface JNDI - alapok Java Naming and Directory Interface Naming Service Naming service: nevek hozzárendelése objektumokhoz, elérési lehetőség (objektumok/szolgáltatások lokalizálása), információk központosított

Részletesebben

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE A DLM Pulse innovatív testbeszéd kiértékelő megoldás virtuális tanácsadóként segíti az értékesítő munkáját az üzleti tárgyalás során. Könnyen

Részletesebben

Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter

Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter 1 ATM gép ATM=Automated Teller Machine Pénzkiadó automata Kezelő szoftvert szeretnénk írni Objektum-orientált módon 2 Követelmények Egyszerre csak egy embert

Részletesebben

CREATE TABLE student ( id int NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, name varchar(100) NOT NULL, address varchar(100) NOT NULL )

CREATE TABLE student ( id int NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, name varchar(100) NOT NULL, address varchar(100) NOT NULL ) Célok: a Java DB adatbázis-kezelő rendszer használatának ismertetése, adatbázisok használata Java alkalmazásokban - kétrétegű architektúra, egyszerű kliens-szerver architektúra használata hálózati alkalmazásokhoz.

Részletesebben

JAVA SE/ME tanfolyam tematika

JAVA SE/ME tanfolyam tematika JAVA SE/ME tanfolyam tematika TANFOLYAM TEMATIKA: A JAVA MEGISMERÉSE Java története, miért készült, miért népszerű NETBEANS környezet telepítése, megismerése Programozási alapok java nyelven Változók,primitív

Részletesebben

Okostelefonok az idősek szolgálatában. Sulyok Tamás

Okostelefonok az idősek szolgálatában. Sulyok Tamás Okostelefonok az idősek szolgálatában Sulyok Tamás MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Az okostelefonokról általában A telefonokban elérhető alkalmazásokról alapvető alkalmazások gyakran használt alkalmazások speciális

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Követelmények és feladatleírás

Követelmények és feladatleírás Követelmények és feladatleírás Feladat: Árkalkulációs program készítése, amely egy cég elavult vállalatirányítási rendszeréből kinyert adatok alapján kiszámolja a gyártott termékek eladási árát Felhasználói

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja

Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja 1 / 15 Nyílt forráskódú irodai programkomponensek vállalati környezetbe való integrációjának vizsgálata és implementációja Vajna Miklós 2012. január 24. Tartalomjegyzék 2 / 15 1 Bevezető 2 Motiváció 3

Részletesebben

Helymeghatározás mobiltelefonnal és mobil hálózattal

Helymeghatározás mobiltelefonnal és mobil hálózattal Helymeghatározás mobiltelefonnal és mobil hálózattal TAKÁCS GYÖRGY Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar takacs.gyorgy@itk.ppke.hu Kulcsszavak: helymeghatározási szolgáltatások,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Tartalom: Internet MMS SMS Gmail fiók beállításai Vodamail fiók beállításai Jelmagyarázat

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. BELÉPÉS A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A MOBIL BROKER HASZNÁLATA... 4 3. MOBIL BROKER IPHONE ALKALMAZÁS...

Részletesebben

Programozás II gyakorlat. 6. Polimorfizmus

Programozás II gyakorlat. 6. Polimorfizmus Programozás II gyakorlat 6. Polimorfizmus Típuskonverziók C-ben: void * ptr; int * ptr_i = (int*)ptr; Ez működik C++-ban is. Használjuk inkább ezt: int * ptr_i = static_cast(ptr); Csak egymással

Részletesebben

Szoftvertechnolo gia gyakorlat

Szoftvertechnolo gia gyakorlat Szoftvertechnolo gia gyakorlat Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu 1. Dependency Injection (függőség befecskendezés) tervezési minta A tervezési minta alapgondolata az, hogy egy konkrét feladatot

Részletesebben

Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés.

Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. Az osztály egy olyan típus leíró struktúra, amely tartalmaz adattagokat

Részletesebben

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Az LTE és a HSPA lehetőségei Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Author / Presentation title 08/29/2007 1 Áttekintés Út az LTE felé Antennarendszerek (MIMO) Modulációk HSPA+ LTE

Részletesebben

CORBA bevezetés. Paller Gábor 2004.10.08. Internet és mobil rendszerek menedzselése

CORBA bevezetés. Paller Gábor 2004.10.08. Internet és mobil rendszerek menedzselése CORBA bevezetés Paller Gábor 2004.10.08 CORBA Common Object Request Broker Architecture Az Object Management Group (OMG) felügyeli (ugyanaz, mint az UML-t) A specifikáció célja alkalmazások együttműködésének

Részletesebben

Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS? " 2015, QBSW, Inc.

Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS?  2015, QBSW, Inc. Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS? " A City Monitor mobilalkalmazás lehetővé teszi" az állampolgárok számára, hogy a városukban felmerülő helyi problémákat könnyen és gyorsan

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés Tartalom D Szoftvertechnológia elıadás Architektúra D vs CORBA Példá 2 1987 Dynamic Data Exchange (DDE) Windows 2.0-ban Windows alkalmazások közötti adatcsere Ma is használatos (pl. vágólap) NetDDE NetBIOS

Részletesebben

Java. Perzisztencia. ANTAL Margit. Java Persistence API. Object Relational Mapping. Perzisztencia. Entity components. ANTAL Margit.

Java. Perzisztencia. ANTAL Margit. Java Persistence API. Object Relational Mapping. Perzisztencia. Entity components. ANTAL Margit. Sapientia - EMTE 2008 Az előadás célja JPA - - perzisztencia ORM - - Objektumrelációs leképzés - Entitásbabok Állandóság Mechanizmus amely során az alkalmazás adatai megőrzésre kerülnek valamely perzisztens

Részletesebben

A dokumentáció felépítése

A dokumentáció felépítése A dokumentáció felépítése Készítette: Keszthelyi Zsolt, 2010. szeptember A szoftver dokumentációját az itt megadott szakaszok szerint kell elkészíteni. A szoftvert az Egységesített Eljárás (Unified Process)

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 Az ebben a dokumentumban található információ a FoxArt Kft. tulajdona, és bizalmas anyagként került átadásra. Az anyag

Részletesebben

KFKI Unified Messaging Server (UMS) Felhasználói Útmutató

KFKI Unified Messaging Server (UMS) Felhasználói Útmutató KFKI Unified Messaging Server (UMS) Felhasználói Útmutató Bemutató Az UMS Egységes Üzenetkezelő Rendszer hang- és faxüzenetek fogadására és faxüzenetek küldésére alkalmas. Felhasználói weboldal Elérhetőség

Részletesebben

Közösség, projektek, IDE

Közösség, projektek, IDE Eclipse Közösség, projektek, IDE Eclipse egy nyílt forráskódú (open source) projekteken dolgozó közösség, céljuk egy kiterjeszthető fejlesztői platform és keretrendszer fejlesztése, amely megoldásokkal

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el: Be- kijelentkezés Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése Autós

Részletesebben

Vodafone Mobile Connect telepítése

Vodafone Mobile Connect telepítése Vodafone Mobile Connect telepítése Kérjük ne csatlakoztassa a Vodafone Mobile Connect eszközt a Mac számítógépéhez. Ha esetleg már csatlakoztatta az adatkártyát vagy a modemet a Mac számítógépéhez, akkor

Részletesebben

Több platform egy kódbázis Tanulságok a Tresorittól. Budai Péter, vezető fejlesztő

Több platform egy kódbázis Tanulságok a Tresorittól. Budai Péter, vezető fejlesztő Több platform egy kódbázis Tanulságok a Tresorittól Budai Péter, vezető fejlesztő Miről lesz szó? A Tresorit szolgáltatás és platformjainak gyors bemutatása A Tresorit szoftver architektúrája Hogyan épül

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató Bejelentkezés A CitiDirect BE SM futtatásának minimális rendszerkövetelményei megegyeznek a CitiDirect Online Banking rendszer követelményeivel. Kérjük, kattintson

Részletesebben

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC A man should look for what is, and not for what he thinks should be. Albert Einstein A számítógépek

Részletesebben

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója 2D/3D vétel Megadja, hogy a GPS vétel síkbeli (2D) vagy térbeli (3D). Utóbbi esetben magassági adat is rendelkezésre

Részletesebben

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft Flash és PHP kommunikáció Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft A lehetőségek FlashVars External Interface Loadvars XML SOAP Socket AMF AMFphp PHPObject Flash Vars Flash verziótól függetlenül

Részletesebben

Komponens alapú fejlesztés

Komponens alapú fejlesztés Komponens alapú fejlesztés Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe

Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe Rendszerkövetelmények: Operációs rendszer: amennyiben Ön Windows 7 operációs rendszerrel szeretné a programot használni, kérjük,

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

Felhő rendszerek és felhő föderációk. Kacsuk Péter MTA SZTAKI

Felhő rendszerek és felhő föderációk. Kacsuk Péter MTA SZTAKI Felhő rendszerek és felhő föderációk Kacsuk Péter MTA SZTAKI Számítási felhő Egy technológia, amely segíti a nagy számítási- és tárolási kapacitás menedzselését A felhasználóknak skálázhatóságot, magas

Részletesebben

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban 1 Mi az M-fájl Annak ellenére, hogy a MATLAB rendkívül kifinomult és fejlett számológépként használható, igazi nagysága mégis abban rejlik, hogy be tud olvasni és végrehajtani

Részletesebben

Projekt beszámoló. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok Szabályalapú Feldolgozására

Projekt beszámoló. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok Szabályalapú Feldolgozására Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0081 Számviteli Innovációs Iroda Kft. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok

Részletesebben

(ArcCatalog, ArcMap)

(ArcCatalog, ArcMap) Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Esri programok alkalmazásával (ArcCatalog, ArcMap) Útmutató 2014. október 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

Helymeghatározás GSM hálózat felhasználásával a hálózatüzemeltetô aktív közremûködése nélkül

Helymeghatározás GSM hálózat felhasználásával a hálózatüzemeltetô aktív közremûködése nélkül Helymeghatározás GSM hálózat felhasználásával a hálózatüzemeltetô aktív közremûködése nélkül BÁNYAI BALÁZS, FELDHOFFER GERGELY, TIHANYI ATTILA Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológia Kar

Részletesebben

Helymeghatározó technikák

Helymeghatározó technikák Mobil Informatika Dr. Kutor László Helymeghatározó technikák http://uni-obuda.hu/users/kutor/ MoI 5/24/1 Műholdas távközlési rendszerek GEO (Geostationary Earth Orbit Satellite) Geostacionáris pályán keringő

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Delphi programozás I.

Delphi programozás I. Delphi programozás I. Konzol alkalmazások készítése Delphiben A Delphi konzol alkalmazása (console application) olyan 32 bites program, amely nem grafikus felületen, hanem egy szöveges konzol ablakban

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Serialization. RMI működése

Serialization. RMI működése RMI Az RMI (Remote Method Invocation), azaz távoli metódushívás egy olyan eszköz a Java nyelvben, mely lehetővé teszi más VM-ben (Virtual Machine virtuális gép) elhelyezkedő objektumok metódusainak meghívását.

Részletesebben

A WORDPRESS TELEPÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI

A WORDPRESS TELEPÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TELEPÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013. Bevezető A WordPress

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Cikktípusok készítése a Xarayában

Cikktípusok készítése a Xarayában Cikktípusok készítése a Xarayában A Xaraya legfontosabb tulajdonsága az egyedi cikktípusok egyszerű készítésének lehetősége. Ezzel kiküszöbölhető egyedi modulok készítése, hiszen néhány kattintással tetszőleges

Részletesebben

Segesdi Dániel. OpenNebula. Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik BMEVIMIAV89. 2011 ősz

Segesdi Dániel. OpenNebula. Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik BMEVIMIAV89. 2011 ősz Segesdi Dániel OpenNebula Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik BMEVIMIAV89 2011 ősz OpenNebula Előszó A feladatom az OpenNebula nyílt forráskódú cloud management eszköz megismerése, mely egységes

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Informix 11.50 upgrade esettanulmány 2011. január. 31. Átalakítandó architektúra (2009) Alapvetően az üzleti logikát tárolt eljárásokkal

Részletesebben

A AVIEXTRAS TOOLBOX TELEPÍTÉSE

A AVIEXTRAS TOOLBOX TELEPÍTÉSE A AVIEXTRAS TOOLBOX TELEPÍTÉSE Mielőtt letölti a telepítőprogramot a Letöltések oldalról, kérjük győződjön meg arról, hogy számítógépe megfelel a minimális rendszerkövetelményeknek (operációs rendszer,

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI

MIRROR TRADING KEZELÉSI MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MANUÁLIS KERESKEDÉS 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató

Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató A Digitális Szabadidő Térkép mobilalkalmazás a lovas illetve vízi túrázóknak fejlesztett alkalmazás, amely jelentősen megkönnyíti és a közösséghez

Részletesebben

GoWebeye Monitor Release 1.6.4 Üzenetküldés

GoWebeye Monitor Release 1.6.4 Üzenetküldés GoWebeye Monitor Release 1.6.4 Üzenetküldés 1/10 Tartalom AZ ÜZENETVÁLTÁS MODUL... 3 AZ ÜZENETVÁLTÁS MODUL FUNKCIÓI... 3 AZ ÜZENETVÁLTÁS FOLYAMATA... 4 AZ ÜZENETVÁLTÁS MODUL FELÉPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA...

Részletesebben

XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1

XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1 XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1 A gyakorlat célja a webszolgáltatások létrehozásának és igénybe vételének elsajátítása egyszerű példákon keresztül. 1. Két

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2005-ben újabb műszerekkel gyarapodott. Beszerzésre került egy Sokkia gyártmányú

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... 10

Tartalomjegyzék. Előszó... 10 Előszó... 10 1. Bevezetés a Symbian operációs rendszerbe... 11 1.1. Az operációs rendszer múltja...11 1.2. Az okos telefonok képességei...12 1.3. A Symbian felépítése...15 1.4. A könyv tartalma...17 2.

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések Csiki Gergő g.csiki@elsinco.hu Tartalom Az Elsinco kft. rövid bemutatása 802.11 szabványok áttekintése Az Ekahau rövid bemutatása

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben