PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Dr. Fedeles Tamás, PhD)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Dr. Fedeles Tamás, PhD)"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Dr. Fedeles Tamás, PhD) Önálló kötetek, kiadványok: 1. Püspökök, prépostok, kanonokok. Fejezetek Pécs középkori egyháztörténetéből. Szeged, (Capitulum V.) 173 o. 2. A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban ( ). Pécs, (Tanulmányok Pécs történetéből 17.) 481 o. + 7 térkép 3. Pécsi kistérség (3207). Bp., (Kincses Könyvek, Kistérségek Értékleltára.) 240 o. 4. Zülpich-Mühlenberg. Die römische Thermenanlage und die mittelalterliche Benediktinerpropstei. Ausgrabungen [Paul Wagner (Redaktion)]. Zülpich (Társszerzők: Tóth Zsolt és Visy Zsolt) 15 o. Tankönyvek: 5. Magyarország kormányzati rendszere ( ). Pécs, (Font Mártával, Kiss Gergellyel, Raffayné Kálsecz Katával) 151 o. Szerkesztések: 6. A Pécsi Egyházmegye története I. A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon. Szerk. FEDELES Tamás BILKEI Irén. Pécs, (Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye Történetéből IV.) 8. Egyházi arcélek a pécsi egyházmegyéből. Szerk. FEDELES Tamás KOVÁCS Zoltán SÜMEGI József. Pécs, (Tanulmányok a Pécsi egyházmegye Történetéből V.) 9. A pécsi egyházmegye vonzásában. Tanulmányok Timár György tiszteletére. Szerk. FEDELES Tamás HORVÁTH István KISS Gergely. Bp., (METEM Könyvek 63.) 10. Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. FEDELES Tamás. Bp. Pécs, (Egyháztörténeti Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből III.) 11. A Pécsi Egyházmegye a században. Szerk. FEDELES Tamás VARGA Szabolcs. Pécs, (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis I.) Könyv-, monográfia fejezetek, konferencia-kötetek: 12. A 14. század derekától Mohácsig. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) A püspöki kúria. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) Pécs a középkorban. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) A pécsi székeskáptalan. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) (Koszta Lászlóval) 16. A pécsi kisprépostság. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) (Koszta Lászlóval) 17. A püspökség és a székeskáptalan birtokai, gazdálkodása. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.)

2 18. Studium Generale Quinqueecclesiense. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) A püspökség és a székeskáptalan birtokai. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) LXV XCIV. 20. Az Egyházmegye templomos helyeinek adattára. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) XCV CCXLIV. (K. Németh Andrással és Szeberényi Gáborral) 21. Ernuszt Zsigmond pécsi püspök ( ). Pályavázlat. In: Missale secundum morem Alme Ecclesie Quinqueeclesiensis. Venetiis, Fakszimile kiadás kísérő tanulmányai. Schöck Kft., [Szekszárd] I XXXI. 22. Georgius episcopus Argensis. In: Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére. Szerk. Kokovai Szabina Pohánka Éva. Pécs, (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 8.) Néha szerelembe keveredett egy-egy nőcskével Mátyás király és a szebbik nem. In: Pécsi Történeti Katedra Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. Szerk. CSABAI Zoltán, DÉVÉNYI Anna, FISCHER Ferenc, HAHNER Péter, KISS Gergely, VONYÓ József. Pécs, Az egyházmegye alapítása. In: A Pécsi Egyházmegye ezer éve. Szerk. SÜMEGI József. Pécs, Az Anjou királyok kora. In: A Pécsi Egyházmegye ezer éve. Szerk. SÜMEGI József. Pécs, Zsigmond trónra lépésétől a mohácsi vészig. In: A Pécsi Egyházmegye ezer éve. Szerk. SÜMEGI József. Pécs, Középkori egyházi társadalom és gazdálkodás. In: A Pécsi Egyházmegye ezer éve. Szerk. SÜMEGI József. Pécs, Quod tales omnes et singuli ( ) ad aquam projiciantur. Külföldiek a késő középkori Magyar Egyházban. In: A pécsi egyházmegye vonzásában. Tanulmányok Timár György tiszteletére. Szerk. FEDELES Tamás HORVÁTH István KISS Gergely. Bp., (METEM Könyvek 63.) Szatmári György ( ). Életrajzi vázlat. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. FEDELES Tamás. Bp. Pécs, (Egyháztörténeti Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből III.) Személyi összefonódások Pécsett Mátyás és a Jagellók idején. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. FEDELES Tamás. Bp. Pécs, (Egyháztörténeti Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből III.) Pécsi kanonokok uralkodói szolgálatban, a késő középkorban. In: Medievisztikai tanulmányok. A IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, június 9 10.) előadásai. Szerk. MARTON Szabolcs, TEISZLER Éva. Szeged, A pécsi székeskáptalan és kanonokjai a 18. század első felében. In: A Pécsi Egyházmegye a században. Szerk. FEDELES Tamás VARGA Szabolcs. Pécs, (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis I.) Adalékok a pécsi székesegyházi alsópapság történetéhez ( ). In: Tanulmányok Koller József tiszteletére. Szerk. FONT Márta, VARGHA Dezső. Pécs, (Tanulmányok Pécs történetéből 13.) 34. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi vonzáskörzete ( ). In: Középkortörténeti Tanulmányok. A III. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, május 8 9.) előadásai. Szerk. WEISZ Boglárka Szeged, Demográfiai, egyházi és kulturális viszonyok ( ). In: Mágocs Szerk. FÜZES Miklós. Mágocs,

3 36. A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a hiteleshelyi oklevelek tükrében ( ). In:. Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon. Szerk. Font Márta. Pécs, (Tanulmányok Pécs történetéből 9.) A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi levéltára a középkorban. In: Tanulmányok a középkorról. Szerk. BALOGH László, SZARKA József, WEISZ Boglárka. Szeged, A Congregatio Missionis magyarországi története ( ). In: Tanulmányok Petrovich Ede tiszteletére. Szerk. FONT Márta, VARGHA Dezső. Pécs, (Tanulmányok Pécs történetéből 8.) Idegen nyelvű folyóiratcikkek, tanulmányok: 39. Bosniae Rex Apostolorum Limina Visit. Il pellegrinaggio del 1475 a Roma di Niccolò Újlaki. In: Annuario Publicato da Accademia d Ungheria in Roma Istituto Storico Fraknói. Roma, Eine Bishofsresidenz in Südungarn im Mittelalter. Die Burg zu Fünfkirchen (Pécs). In: Quaestiones Medii Aevi Novae vol. 13. Warszawa, Die Erforschung der mittelalterlichen Domkapitel in Ungarn. Ein historiographischer Überblick. In: Cultus Deorum. Studia religionum ad historiam. Vol. III: Res medievalia et Recentiora ab Oriens ad Europa Ed. Ádám Szabó, Péter Vargyas. Bp. Pécs, Ausländer in den ungarischen Dom- und Stiftskapiteln während des Spätmittelalters ( ). Specimina Nova. Pars Prima Sectio Mediaevalis IV. Hgg. v. FONT, Márta. Pécs, Die kirchenhistorische Bedeutung der altchristlichen Begräbnisstätten von Sopianae (Pécs/Fünfkirchen). In: Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et Archeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis XX (2006). (Örökségi Füzetek 5.) Red. SZABÓ, Ádám TÓTH, István, Pécs, Crkvene veze između Pečuha i Zagreba. Pečuški kanonici u zagrebačkom stolnom kaptolu ( ). Etnografija Hrvata u Mađarskoj, 11 (2004) Matthias von Gatalócz Propst von Pécs/Fünfkirchen ( ). In: Specimina Nova. Pars Prima Sectio Mediaevalis II. FONT, Márta Hrsg. Pécs, Magyar nyelvű folyóiratcikkek, tanulmányok: 46. Az Albeniek a Pécsi Egyházmegye élén. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2009) Az ezeréves pécsi egyházmegye. Mediterrán Világ, 11 (2009) Pécs késő középkori városképe. Mediterrán Világ, 11 (2009) Város a Mecsek lábánál. Pécs városszerkezete és térhasználata a középkorban. Urbs Várostörténeti Évkönyv 4 (2009) Bosniae Rex Apostolorum limina visit. Újlaki Miklós 1475-ös római zarándoklata. Történelmi Szemle 2008/ Vallásos áhítat, közösségtudat, reprezentáció. A késő középkori körmenetek főbb jellemzői. Aetas, 22. (2007:3) Egy Jagelló-kori humanista pályaképe. Csulai Móré Fülöp (1476/ ). Levéltári Közlemények, 78. (2007:2) Körmenetek Pécsett, a században. Pécsi Szemle, 10 (2007:4) A pécsi székeskáptalan pecséthasználata ( ). In: Baranyai Történelmi Közlemények 2. ( ) Pécs, (Horváth Istvánnal) Római sírkamra vagy gótikus kápolna? Építmény a pécsi székesegyház délnyugati homlokzata előtt. Pécsi Szemle, 9 (2006):2. (Nyár) (Kikindai Andrással)

4 56. A tolnai és a regölyi főesperesség. Régészeti és prozopográfiai adatok Tolna megye egyházigazgatásának történetéhez. (K. Németh Andrással) Századok, 140 (2006): Egy németalföldi orvosdoktor a középkori Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, (2005) Pécsi kanonokok egyetemlátogatása a késő középkorban. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 17 (2005): Egyháztörténeti kutatások Pécsett. A Pécsi Egyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 17 (2005): Középkori kolostorokra és birtokaikra vonatkozó adatok a pécsi székeskáptalan hiteleshelyi kiadványaiban. In: A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, XXVII (2005) Egyházi kapcsolatok Pécs és Zágráb között. Zágrábi kanonokok a pécsi székeskáptalanban ( ). Egyháztörténeti Szemle, 6 (2005): Zsolozsma, zarándoklat, hatalmaskodás. A késő középkori pécsi kanonokok mentalitása. Pécsi Szemle, 8 (2005): Pécsi kanonokok életmódja a késő-középkorban. Pécsi Szemle, 8 (2005): A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi személyzete ( ). Egyháztörténeti Szemle, 5 (2004) A pécsi székeskáptalan középkori történetére és tagjaira vonatkozó kutatások a században. Pécsi Szemle, 7 (2004): A pécsi ispotály igazgatói a században. Orvostörténeti Közlemények. Communicationes de Historia Artis Medicinae, (2003) Gilebertus ispotályos mester. Az ispotályosok középkori pécsi rendházának kérdése. Pécsi Szemle, 6 (2003): Klimó György pécsi püspök ( ) pecséthasználata. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve ( ). Pécs, (Horváth Istvánnal) 69. Rudolf prépost a szabad művészetek borostyánkoszorúsa és a kánonjog licenciátusa. Pécsi Szemle, 6 (2003:2) Mágocs pecséthasználata ( ). In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve ( ). Pécs, (Tegzes Ferenccel) 71. Két pécsi prépost a 15. század első feléből. Pécsi Szemle, 5 (2002): A pécsi székeskáptalani hiteleshely. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi feladatokat ellátó tagjai és munkájuk színterei ( ). Pécsi Szemle, 4 (2001): E-publikációk: 73. Bonipert (Bonipertus), Pécs első püspöke ( ). In: Pécs-Baranyai Történelmi Arcképcsarnok. PC CD ROM. Szerk. LENGVÁRI István, ÓDOR Imre. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, Uski János (1377 körül 1428) pécsi prépost, Zsigmond király pécsi diplomatája. In: Pécs- Baranyai Történelmi Arcképcsarnok. PC CD ROM. Szerk. LENGVÁRI István, ÓDOR Imre. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, A pécsi püspökség rövid története In: (Pohánka Évával) 76. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi személyzete ( ). In: 77. Egyházi kapcsolatok Pécs és Zágráb között. (Pécsi kanonokok a zágrábi székeskáptalanban, )In: 78. Szent vagy eretnek? Girolamo Savonarola és a késő középkori Egyház. In: (Történelemtanárok Egylete) 79. Szent Imre templom, Döbrököz In: 4

5 80. Szeplőtelen Fogantatás templom, Bonyhád In: 81. Szent Anna templom, Dunaföldvár In: 82. Urunk mennybemenetele templom, Szekszárd In: Recenziók, ismertetések: 83. Az állam fejlődése Európa nyugati részén. (Sashalmi Endre: A nyugat-európai államfejlődés vázlata) Aetas, 23 (2008:1) A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára I. ( ). Szerk. DRESKA Gábor. Győr, Soproni Szemle, 62 (2008:1) Tamás Nótári: Studia Iuridico-philologica I. Studies in Classical and Medieval Philology and Legal History. Hungarian Polis Studies 14. Debrecen, pp. Acta Juridica Hungarica, 49. (2008/1) pp Körmendy Kinga: Studentes extra regnum Esztergomi kanonokok egyetemjárása és könyvhasználata Szent István Társulat, Budapest, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III. Studia 9.) 283 oldal, 14 ábra, 9 táblázat. Magyar Könyvszemle, 123 (2007:4) Roland Fröhlich: Egyháztörténet évszámokban. Vigilia, 72 (2007) Tanítsd és tanuld a jobbat! Görög bölcsességek latin és magyar fordítással. Vigilia, 72 (2007) Tiroli, dél-tiroli és trentói egyházi közösségek a közép- és a koraújkorban. Klió, 15 (2006): Források Salzburg kora középkori történetéből. Fordította, jegyzetekkel ellátta, az előszót és a bevezető tanulmányt írta: Nótári Tamás. Lectum Kiadó, Szeged, Vigilia, 71 (2006:9) Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban. Jó Hír, 3 (2006): , Egyháztörténeti Szemle, (2007) 92. A keresztény nagyhatalmak vonzásában. [Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a században. Balassi Kiadó, Bp., o színes ábra, ISBN ] Vigilia, 71 (2006): és Pécsi Hét, 16 (2006):1. (január 13.) Baranyai egyházlátogatások, [Visitationes Canonicae Kanonske vizitacije Baranja. Knjiga I. ( ) Dr. Sc. Stjepan SRŠAN (priredio). Osijek XIX p.; Knjiga II. ( ) Dr. Sc. Stjepan SRŠAN (Prepisao, preveo i priredio). Osijek XIII p.] Klió, 2005/ Gyula Kristó: A korai Erdély ( ). [Siebenbürgen in der Frühzeit ( )]. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely 2002 (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 18). 326 S., 10 Kt., ISBN Südost-Forschungen, 63/64 ( ) ; Specimina Nova. Pars Prima Sectio Mediaevalis III. FONT, Márta Hrsg. Pécs, Összefoglalás: Kristó Gyula: A korai Erdély ( ). Somogy, 33 (2005): A Madas József Emlékkonferencia (2002. április ) válogatott előadásai. Szerk. FONT Márta és VARGHA Dezső. Tanulmányok Pécs Történetéből 15. Pécs Története Alapítvány, Pécs, o. Levéltári Szemle, 55 (2005): , Századok, 140 (2006) Marie Madeleine de Cevins: Az Egyház a késő középkori magyar városokban. Szent István Társulat, Budapest, Századok, 138. (2004) Leo Santifaller: Trienti kanonokok a későközépkorban. [Leo Santifaller: Das Trienter Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung im späten Mittelalter (Mitte 14. Jahrhundert bis 1500). Aus dem Nachlass Herausgegeben und mit einer Einleitung 5

6 versehen von Klaus Brandstätter. (Veröffentlichungen des Südtiroles Landesarchivs Bd. 9.) Verlagsanstalt Athesia, Bozen Klió, 2004/ Ismeretterjesztő cikkek, lexikon szócikkek: 99. Néha szerelembe keveredett egy-egy nőcskével Mátyás király és a szebbik nem. Rubicon 20 (2009) 10. sz A Pécsi Misszálé. Pécsi Szemle, 12 (2009) tél és Mediterrán Világ, 11 (2009) Hadjárat Újlaki Lőrinc ellen ( ). Várak, kastélyok, templomok 5 (2009:5) Janus Pannonius három temetése. Rubicon 20 (2009) 3. sz A pécsi püspökség millenniuma. Pécsi Szemle 12, (2009): Janus Pannonius. In: Janus Pannonius Pécs, (Sümegi Józseffel) 105. Szekszárd. In: Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Főszerk. Duczon Árpád. Pécs, Bonyhád. In: Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Főszerk. Duczon Árpád. Pécs, Döbrököz. In: Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Főszerk. Duczon Árpád. Pécs, Dunaföldvár. In: Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Főszerk. Duczon Árpád. Pécs, Csulai Móré Fülöp In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Szerk. TAMÁS Zsuzsanna. Bp., (Lakatos Bálinttal) 110. Szentek, ereklyék, kegyhelyek, zarándokok. Pécsi Hét, 17 (2007) I 111.Hunyadi Mátyás, a reneszánsz király I XXVI. Pécsi Hét, 16 (2006: 44 [nov. 17] 17 (2007:22 [jún. 08.]) 112. A kereszténység védőbástyája Pécsi Hét, 16 (2006: 43. [nov. 10.]) 1, Szent István egyházszervező munkája. Magyar Nemzet, 69 (2006:226. [augusztus 19.]) Pécs szerepe a középkor művelődésében, kultúrájában III. A székesegyházi iskola. Pécsi Panoráma, 3 (2006): A pécsi püspökség rövid története. In: A Pécsi Egyházmegye schematizmusa (Pohánka Évával) 116. A pécsi székeskáptalan története. In: A Pécsi Egyházmegye schematizmusa Pécs szerepe a középkor művelődésében, kultúrájában II. Szent Mór. Pécsi Panoráma, 3 (2006): Pécs szerepe a középkor művelődésében, kultúrájában I. A kezdetek. Pécsi Panoráma, 3 (2006): Egy reneszánsz főpap a középkori Magyarországon II. Szatmári György (kb ). Pécsi Panoráma, 3 (2006): Egy reneszánsz főpap a középkori Magyarországon I. Szatmári György (kb ). Pécsi Panoráma, 3 (2006): Egyháztörténeti konferencia Pécsett. Új Ember, 61 (2005):46. (november 13.) Jó Hír, 2 (2005): (Fazekas Orsolyával) 122. Peregrináció Szent Mártonhoz. Pécsi Hét, 15 (2005): 43. (november 11.) Drakula háza Pécsett. Pécsi Hét, 15 (2005): 42. (november 04.) Kővágószőlős középkori temploma. Pécsi Hét, 15 (2005): 40. (október 21.) Áldjuk a földön Isten szegénykéjét... Pécsi Hét, 15 (2005): 38. (október 7.) 7. és Jó Hír, 2 (2005): Védőszentek, templomtitulusok (Nagyboldogasszony). Jó Hír, 2 (2005):8. 7. (Horváth Istvánnal) 127. Középkori zarándoklatok Santiago de Compostelába. Pannon Panoráma, 2 (2005): Védőszentek ábrázolása plébániai pecséteken. Szent Jakab. Jó Hír, 2 (2005):7. 6. (Horváth Istvánnal) 129. A pécsi ókeresztény temető egyháztörténeti jelentősége. Vigilia, 70 (2005):

7 130. pécsi püspökség In: Magyar Katolikus Lexikon X. Főszerk. DIÓS István, Szerk. VICZIÁN János. Bp., (Pohánka Évával) 131. pécsi székeskáptalan In: Magyar Katolikus Lexikon X. Főszerk. DIÓS István, Szerk. VICZIÁN János. Bp., Dicsőséges Szent Gyergy mártír támada Kappadócia országból. Szent György alakjának néhány vonása kultúrtörténetünkben. Pannon Panoráma, 2 (2005): Középkori templomok. Baranyában Cserkút (2. rész).. Pannon Panoráma, 2 (2005): Középkori templomok Baranyában. Cserkút (1. rész). Pécsi Panoráma, 1 (2004): Védőszentek ábrázolása plébániai pecséteken. Szt. Borbála, Szt. Miklós. Pécsi Panoráma, 1 (2004): (Horváth Istvánnal) (Jegyzet) Pécsi Panoráma, 1 (2004): Védőszentek ábrázolása plébániai pecséteken. Árpádházi Szt. Erzsébet, Szt. András apostol. Pécsi Panoráma, 1 (2004): (Horváth Istvánnal) 138. Etnikai és vallási konfliktusok a Rákóczi-szabadságharc idején Baranyában. Egyháztörténeti konferencia az 1704-es pécsi kuruc és rác dúlás 300 éves évfordulójára. Jó Hír, 1 (2004): (Varga Szabolccsal) 139. A Szent Bertalan plébániatemplom középkori históriája. Jó Hír, 1 (2004): (Kikindai Andrással) 140. Védőszentek, templomtitulusok az egyházközségi pecséteken. Péter és Pál apostolfejedelmek. Jó Hír, 1 (2004): (Horváth Istvánnal) 141. A Jó Hír, 1 (2004):4. számában, a Péter Pál napi ünnepi melléklet szerkesztése (Horváth Istvánnal, Kikindai Andrással) 142. Zülpich Mühlenberg. Pécsi régészsikerek Németországban. Ókor, 3 (2004): (Tóth István Zsolttal) 143. elrendeltük a pécsi püspökség megalapítását. Jó Hír, 1 (2004):2., p Szent György a plébániák pecsétjein. Jó Hír, 1 (2004):1. 6. (Horváth Istvánnal) Sajtó alatt lévő publikációk: Die Bischöfe von Fünfkirchen/Pécs und ihre Stadt im Mittelalter. Wien/Regensburg, (társszerző: Koszta László) (könyv) Eztán Pécs tűnik szemünkbe. A város középkori históriája ( ). Pécs, Pro Pannonia, (monográfia) Egy középkori főúri család vallásossága. Az Újlakiak példája. A középkori Pécs. In: Árkádia 90 szócikk a Pécs Lexikonban Az 1494/95-ös királyi büntetőhadjárat indítékai. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Fedeles Tamás Font Márta Kiss Gergely. Pécs, Egy középkori püspökváros egyházi topográfiája. Templomok, kolostorok, kápolnák, ispotály Pécsett. In: Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán et alii. Pécs, The ecclesiastical topography of a Medieval Diocesan Town. Churches, Monasteries, Chapels and Hospital in Pécs. In: Ecclesiastical topography in East-Central Europe. Methods, problems and possibilities. Eds. József Laszlovszky, Beatrix Romhányi. Bp., 2010) Die ungarische Dom- und Kollegiatkapitel und ihre Mitglieder im Mittelalter. Forschungsstand, Aufgaben, Initiativen. In: Kapituly v českých zemích a ve středovýchodní Evropě ve středověku. [Die Kapitel in den böhmischen Ländern und im Ostmitteleuropa im Mittelalter], edd. Jan Hrdina u. Martina Maříková (= Documenta Pragensia 39), Scriptorium, Prag

8 Pécs terei, épületei és használatuk a középkorban. In: Utcák, terek, épületek Pécsett. Szerk. Márfi Attila. Pécs, (Baranyai Történelmi Közlemények) Pécs, szeptember Dr. Fedeles Tamás PhD 8

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, 1990. Ikva Kiadó. 103. /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990.

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990.

3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990. 1. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota, Valóság 1990/1. 91-101. 2. Szőke Mátyás - Buzás Gergely: A visegrádi Alsóvár a XIII. században, in: Castrum Bene 1989., Gyöngyös 1990. 121-134. 3. Buzás Gergely:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2009/1 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv 3 3 1 Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés 30 3 3 Szócikkek, katalógus 7

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, 2009. február 25.

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, 2009. február 25. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Lővei Pál, 2009. február 25. Könyvfejezetek, tudományos közlemények tanulmánykötetekben, kiállítási katalógusokban (39, ebből 23 PhD után; 12 idegen nyelven, ebből 7 PhD után; az idegen

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig)

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) 1967-ben született Gödöllőn, az általános iskolát a Pest megyei Turán végezte. A kecskeméti piarista gimnáziumban 1986-ban megszerzett érettségit követően teológiai tanulmányokat

Részletesebben

i. Bevezető rész a. bibliográfiák

i. Bevezető rész a. bibliográfiák i. Bevezető rész a. bibliográfiák a. a. személyi bibliográfiák Aggházy Mária > 421. Bakó Ferenc > 425. Bálint Sándor > 443. Balogh István > 453. Biró József > 469. Bogyay Tamás > 493., 499. Borsos Béla

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich Székesfehérvár 1007 2007 Szent Imre 1000 éve Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából 1000 Jahre heiliger Emmerich Beiträge zu Ehren des heiligen Emmerich anläßlich

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája 1954 A pátyi pincehegy. Néprajzi Értesítő, 113-126. 1956 A sárközi társadalom és műveltség kialakulása. Sárköz. A Babits Mihály Irodalmi Társaság folyóirata 20-24. Szekszárd

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében

Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében Zarándoklás és a búcsúk A keresztény ember vallási életéhez az első századoktól hozzátartozott a szentek sírjának felkeresése, amelyek fölé a 4. századtól

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

Baán István tudományos publikációs jegyzéke

Baán István tudományos publikációs jegyzéke Baán István tudományos publikációs jegyzéke (a félkövér betűtípussal szedett jelzi a tudományos fokozat megszerzését követő időszak kutatói munkájának eredményeit.) 1.1. Euszebiosz Egyháztörténete. Fordította,

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XIX. évfolyam 2012. 4. szám Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) Lapinformációk Alapítás: A folyóiratot 1993-ban alapította a Levéltáros Hallgatók

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben