PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Dr. Fedeles Tamás, PhD)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Dr. Fedeles Tamás, PhD)"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Dr. Fedeles Tamás, PhD) Önálló kötetek, kiadványok: 1. Püspökök, prépostok, kanonokok. Fejezetek Pécs középkori egyháztörténetéből. Szeged, (Capitulum V.) 173 o. 2. A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban ( ). Pécs, (Tanulmányok Pécs történetéből 17.) 481 o. + 7 térkép 3. Pécsi kistérség (3207). Bp., (Kincses Könyvek, Kistérségek Értékleltára.) 240 o. 4. Zülpich-Mühlenberg. Die römische Thermenanlage und die mittelalterliche Benediktinerpropstei. Ausgrabungen [Paul Wagner (Redaktion)]. Zülpich (Társszerzők: Tóth Zsolt és Visy Zsolt) 15 o. Tankönyvek: 5. Magyarország kormányzati rendszere ( ). Pécs, (Font Mártával, Kiss Gergellyel, Raffayné Kálsecz Katával) 151 o. Szerkesztések: 6. A Pécsi Egyházmegye története I. A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon. Szerk. FEDELES Tamás BILKEI Irén. Pécs, (Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye Történetéből IV.) 8. Egyházi arcélek a pécsi egyházmegyéből. Szerk. FEDELES Tamás KOVÁCS Zoltán SÜMEGI József. Pécs, (Tanulmányok a Pécsi egyházmegye Történetéből V.) 9. A pécsi egyházmegye vonzásában. Tanulmányok Timár György tiszteletére. Szerk. FEDELES Tamás HORVÁTH István KISS Gergely. Bp., (METEM Könyvek 63.) 10. Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. FEDELES Tamás. Bp. Pécs, (Egyháztörténeti Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből III.) 11. A Pécsi Egyházmegye a században. Szerk. FEDELES Tamás VARGA Szabolcs. Pécs, (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis I.) Könyv-, monográfia fejezetek, konferencia-kötetek: 12. A 14. század derekától Mohácsig. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) A püspöki kúria. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) Pécs a középkorban. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) A pécsi székeskáptalan. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) (Koszta Lászlóval) 16. A pécsi kisprépostság. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) (Koszta Lászlóval) 17. A püspökség és a székeskáptalan birtokai, gazdálkodása. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.)

2 18. Studium Generale Quinqueecclesiense. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) A püspökség és a székeskáptalan birtokai. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) LXV XCIV. 20. Az Egyházmegye templomos helyeinek adattára. In: A középkor évszázadai ( ). Szerk. FEDELES Tamás SARBAK Gábor SÜMEGI József. Pécs, (A Pécsi Egyházmegye története I.) XCV CCXLIV. (K. Németh Andrással és Szeberényi Gáborral) 21. Ernuszt Zsigmond pécsi püspök ( ). Pályavázlat. In: Missale secundum morem Alme Ecclesie Quinqueeclesiensis. Venetiis, Fakszimile kiadás kísérő tanulmányai. Schöck Kft., [Szekszárd] I XXXI. 22. Georgius episcopus Argensis. In: Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére. Szerk. Kokovai Szabina Pohánka Éva. Pécs, (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 8.) Néha szerelembe keveredett egy-egy nőcskével Mátyás király és a szebbik nem. In: Pécsi Történeti Katedra Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. Szerk. CSABAI Zoltán, DÉVÉNYI Anna, FISCHER Ferenc, HAHNER Péter, KISS Gergely, VONYÓ József. Pécs, Az egyházmegye alapítása. In: A Pécsi Egyházmegye ezer éve. Szerk. SÜMEGI József. Pécs, Az Anjou királyok kora. In: A Pécsi Egyházmegye ezer éve. Szerk. SÜMEGI József. Pécs, Zsigmond trónra lépésétől a mohácsi vészig. In: A Pécsi Egyházmegye ezer éve. Szerk. SÜMEGI József. Pécs, Középkori egyházi társadalom és gazdálkodás. In: A Pécsi Egyházmegye ezer éve. Szerk. SÜMEGI József. Pécs, Quod tales omnes et singuli ( ) ad aquam projiciantur. Külföldiek a késő középkori Magyar Egyházban. In: A pécsi egyházmegye vonzásában. Tanulmányok Timár György tiszteletére. Szerk. FEDELES Tamás HORVÁTH István KISS Gergely. Bp., (METEM Könyvek 63.) Szatmári György ( ). Életrajzi vázlat. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. FEDELES Tamás. Bp. Pécs, (Egyháztörténeti Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből III.) Személyi összefonódások Pécsett Mátyás és a Jagellók idején. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. FEDELES Tamás. Bp. Pécs, (Egyháztörténeti Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből III.) Pécsi kanonokok uralkodói szolgálatban, a késő középkorban. In: Medievisztikai tanulmányok. A IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, június 9 10.) előadásai. Szerk. MARTON Szabolcs, TEISZLER Éva. Szeged, A pécsi székeskáptalan és kanonokjai a 18. század első felében. In: A Pécsi Egyházmegye a században. Szerk. FEDELES Tamás VARGA Szabolcs. Pécs, (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis I.) Adalékok a pécsi székesegyházi alsópapság történetéhez ( ). In: Tanulmányok Koller József tiszteletére. Szerk. FONT Márta, VARGHA Dezső. Pécs, (Tanulmányok Pécs történetéből 13.) 34. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi vonzáskörzete ( ). In: Középkortörténeti Tanulmányok. A III. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, május 8 9.) előadásai. Szerk. WEISZ Boglárka Szeged, Demográfiai, egyházi és kulturális viszonyok ( ). In: Mágocs Szerk. FÜZES Miklós. Mágocs,

3 36. A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a hiteleshelyi oklevelek tükrében ( ). In:. Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon. Szerk. Font Márta. Pécs, (Tanulmányok Pécs történetéből 9.) A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi levéltára a középkorban. In: Tanulmányok a középkorról. Szerk. BALOGH László, SZARKA József, WEISZ Boglárka. Szeged, A Congregatio Missionis magyarországi története ( ). In: Tanulmányok Petrovich Ede tiszteletére. Szerk. FONT Márta, VARGHA Dezső. Pécs, (Tanulmányok Pécs történetéből 8.) Idegen nyelvű folyóiratcikkek, tanulmányok: 39. Bosniae Rex Apostolorum Limina Visit. Il pellegrinaggio del 1475 a Roma di Niccolò Újlaki. In: Annuario Publicato da Accademia d Ungheria in Roma Istituto Storico Fraknói. Roma, Eine Bishofsresidenz in Südungarn im Mittelalter. Die Burg zu Fünfkirchen (Pécs). In: Quaestiones Medii Aevi Novae vol. 13. Warszawa, Die Erforschung der mittelalterlichen Domkapitel in Ungarn. Ein historiographischer Überblick. In: Cultus Deorum. Studia religionum ad historiam. Vol. III: Res medievalia et Recentiora ab Oriens ad Europa Ed. Ádám Szabó, Péter Vargyas. Bp. Pécs, Ausländer in den ungarischen Dom- und Stiftskapiteln während des Spätmittelalters ( ). Specimina Nova. Pars Prima Sectio Mediaevalis IV. Hgg. v. FONT, Márta. Pécs, Die kirchenhistorische Bedeutung der altchristlichen Begräbnisstätten von Sopianae (Pécs/Fünfkirchen). In: Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et Archeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis XX (2006). (Örökségi Füzetek 5.) Red. SZABÓ, Ádám TÓTH, István, Pécs, Crkvene veze između Pečuha i Zagreba. Pečuški kanonici u zagrebačkom stolnom kaptolu ( ). Etnografija Hrvata u Mađarskoj, 11 (2004) Matthias von Gatalócz Propst von Pécs/Fünfkirchen ( ). In: Specimina Nova. Pars Prima Sectio Mediaevalis II. FONT, Márta Hrsg. Pécs, Magyar nyelvű folyóiratcikkek, tanulmányok: 46. Az Albeniek a Pécsi Egyházmegye élén. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2009) Az ezeréves pécsi egyházmegye. Mediterrán Világ, 11 (2009) Pécs késő középkori városképe. Mediterrán Világ, 11 (2009) Város a Mecsek lábánál. Pécs városszerkezete és térhasználata a középkorban. Urbs Várostörténeti Évkönyv 4 (2009) Bosniae Rex Apostolorum limina visit. Újlaki Miklós 1475-ös római zarándoklata. Történelmi Szemle 2008/ Vallásos áhítat, közösségtudat, reprezentáció. A késő középkori körmenetek főbb jellemzői. Aetas, 22. (2007:3) Egy Jagelló-kori humanista pályaképe. Csulai Móré Fülöp (1476/ ). Levéltári Közlemények, 78. (2007:2) Körmenetek Pécsett, a században. Pécsi Szemle, 10 (2007:4) A pécsi székeskáptalan pecséthasználata ( ). In: Baranyai Történelmi Közlemények 2. ( ) Pécs, (Horváth Istvánnal) Római sírkamra vagy gótikus kápolna? Építmény a pécsi székesegyház délnyugati homlokzata előtt. Pécsi Szemle, 9 (2006):2. (Nyár) (Kikindai Andrással)

4 56. A tolnai és a regölyi főesperesség. Régészeti és prozopográfiai adatok Tolna megye egyházigazgatásának történetéhez. (K. Németh Andrással) Századok, 140 (2006): Egy németalföldi orvosdoktor a középkori Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, (2005) Pécsi kanonokok egyetemlátogatása a késő középkorban. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 17 (2005): Egyháztörténeti kutatások Pécsett. A Pécsi Egyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 17 (2005): Középkori kolostorokra és birtokaikra vonatkozó adatok a pécsi székeskáptalan hiteleshelyi kiadványaiban. In: A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, XXVII (2005) Egyházi kapcsolatok Pécs és Zágráb között. Zágrábi kanonokok a pécsi székeskáptalanban ( ). Egyháztörténeti Szemle, 6 (2005): Zsolozsma, zarándoklat, hatalmaskodás. A késő középkori pécsi kanonokok mentalitása. Pécsi Szemle, 8 (2005): Pécsi kanonokok életmódja a késő-középkorban. Pécsi Szemle, 8 (2005): A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi személyzete ( ). Egyháztörténeti Szemle, 5 (2004) A pécsi székeskáptalan középkori történetére és tagjaira vonatkozó kutatások a században. Pécsi Szemle, 7 (2004): A pécsi ispotály igazgatói a században. Orvostörténeti Közlemények. Communicationes de Historia Artis Medicinae, (2003) Gilebertus ispotályos mester. Az ispotályosok középkori pécsi rendházának kérdése. Pécsi Szemle, 6 (2003): Klimó György pécsi püspök ( ) pecséthasználata. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve ( ). Pécs, (Horváth Istvánnal) 69. Rudolf prépost a szabad művészetek borostyánkoszorúsa és a kánonjog licenciátusa. Pécsi Szemle, 6 (2003:2) Mágocs pecséthasználata ( ). In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve ( ). Pécs, (Tegzes Ferenccel) 71. Két pécsi prépost a 15. század első feléből. Pécsi Szemle, 5 (2002): A pécsi székeskáptalani hiteleshely. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi feladatokat ellátó tagjai és munkájuk színterei ( ). Pécsi Szemle, 4 (2001): E-publikációk: 73. Bonipert (Bonipertus), Pécs első püspöke ( ). In: Pécs-Baranyai Történelmi Arcképcsarnok. PC CD ROM. Szerk. LENGVÁRI István, ÓDOR Imre. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, Uski János (1377 körül 1428) pécsi prépost, Zsigmond király pécsi diplomatája. In: Pécs- Baranyai Történelmi Arcképcsarnok. PC CD ROM. Szerk. LENGVÁRI István, ÓDOR Imre. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, A pécsi püspökség rövid története In: (Pohánka Évával) 76. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi személyzete ( ). In: 77. Egyházi kapcsolatok Pécs és Zágráb között. (Pécsi kanonokok a zágrábi székeskáptalanban, )In: 78. Szent vagy eretnek? Girolamo Savonarola és a késő középkori Egyház. In: (Történelemtanárok Egylete) 79. Szent Imre templom, Döbrököz In: 4

5 80. Szeplőtelen Fogantatás templom, Bonyhád In: 81. Szent Anna templom, Dunaföldvár In: 82. Urunk mennybemenetele templom, Szekszárd In: Recenziók, ismertetések: 83. Az állam fejlődése Európa nyugati részén. (Sashalmi Endre: A nyugat-európai államfejlődés vázlata) Aetas, 23 (2008:1) A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára I. ( ). Szerk. DRESKA Gábor. Győr, Soproni Szemle, 62 (2008:1) Tamás Nótári: Studia Iuridico-philologica I. Studies in Classical and Medieval Philology and Legal History. Hungarian Polis Studies 14. Debrecen, pp. Acta Juridica Hungarica, 49. (2008/1) pp Körmendy Kinga: Studentes extra regnum Esztergomi kanonokok egyetemjárása és könyvhasználata Szent István Társulat, Budapest, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III. Studia 9.) 283 oldal, 14 ábra, 9 táblázat. Magyar Könyvszemle, 123 (2007:4) Roland Fröhlich: Egyháztörténet évszámokban. Vigilia, 72 (2007) Tanítsd és tanuld a jobbat! Görög bölcsességek latin és magyar fordítással. Vigilia, 72 (2007) Tiroli, dél-tiroli és trentói egyházi közösségek a közép- és a koraújkorban. Klió, 15 (2006): Források Salzburg kora középkori történetéből. Fordította, jegyzetekkel ellátta, az előszót és a bevezető tanulmányt írta: Nótári Tamás. Lectum Kiadó, Szeged, Vigilia, 71 (2006:9) Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban. Jó Hír, 3 (2006): , Egyháztörténeti Szemle, (2007) 92. A keresztény nagyhatalmak vonzásában. [Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a században. Balassi Kiadó, Bp., o színes ábra, ISBN ] Vigilia, 71 (2006): és Pécsi Hét, 16 (2006):1. (január 13.) Baranyai egyházlátogatások, [Visitationes Canonicae Kanonske vizitacije Baranja. Knjiga I. ( ) Dr. Sc. Stjepan SRŠAN (priredio). Osijek XIX p.; Knjiga II. ( ) Dr. Sc. Stjepan SRŠAN (Prepisao, preveo i priredio). Osijek XIII p.] Klió, 2005/ Gyula Kristó: A korai Erdély ( ). [Siebenbürgen in der Frühzeit ( )]. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely 2002 (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 18). 326 S., 10 Kt., ISBN Südost-Forschungen, 63/64 ( ) ; Specimina Nova. Pars Prima Sectio Mediaevalis III. FONT, Márta Hrsg. Pécs, Összefoglalás: Kristó Gyula: A korai Erdély ( ). Somogy, 33 (2005): A Madas József Emlékkonferencia (2002. április ) válogatott előadásai. Szerk. FONT Márta és VARGHA Dezső. Tanulmányok Pécs Történetéből 15. Pécs Története Alapítvány, Pécs, o. Levéltári Szemle, 55 (2005): , Századok, 140 (2006) Marie Madeleine de Cevins: Az Egyház a késő középkori magyar városokban. Szent István Társulat, Budapest, Századok, 138. (2004) Leo Santifaller: Trienti kanonokok a későközépkorban. [Leo Santifaller: Das Trienter Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung im späten Mittelalter (Mitte 14. Jahrhundert bis 1500). Aus dem Nachlass Herausgegeben und mit einer Einleitung 5

6 versehen von Klaus Brandstätter. (Veröffentlichungen des Südtiroles Landesarchivs Bd. 9.) Verlagsanstalt Athesia, Bozen Klió, 2004/ Ismeretterjesztő cikkek, lexikon szócikkek: 99. Néha szerelembe keveredett egy-egy nőcskével Mátyás király és a szebbik nem. Rubicon 20 (2009) 10. sz A Pécsi Misszálé. Pécsi Szemle, 12 (2009) tél és Mediterrán Világ, 11 (2009) Hadjárat Újlaki Lőrinc ellen ( ). Várak, kastélyok, templomok 5 (2009:5) Janus Pannonius három temetése. Rubicon 20 (2009) 3. sz A pécsi püspökség millenniuma. Pécsi Szemle 12, (2009): Janus Pannonius. In: Janus Pannonius Pécs, (Sümegi Józseffel) 105. Szekszárd. In: Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Főszerk. Duczon Árpád. Pécs, Bonyhád. In: Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Főszerk. Duczon Árpád. Pécs, Döbrököz. In: Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Főszerk. Duczon Árpád. Pécs, Dunaföldvár. In: Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Főszerk. Duczon Árpád. Pécs, Csulai Móré Fülöp In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Szerk. TAMÁS Zsuzsanna. Bp., (Lakatos Bálinttal) 110. Szentek, ereklyék, kegyhelyek, zarándokok. Pécsi Hét, 17 (2007) I 111.Hunyadi Mátyás, a reneszánsz király I XXVI. Pécsi Hét, 16 (2006: 44 [nov. 17] 17 (2007:22 [jún. 08.]) 112. A kereszténység védőbástyája Pécsi Hét, 16 (2006: 43. [nov. 10.]) 1, Szent István egyházszervező munkája. Magyar Nemzet, 69 (2006:226. [augusztus 19.]) Pécs szerepe a középkor művelődésében, kultúrájában III. A székesegyházi iskola. Pécsi Panoráma, 3 (2006): A pécsi püspökség rövid története. In: A Pécsi Egyházmegye schematizmusa (Pohánka Évával) 116. A pécsi székeskáptalan története. In: A Pécsi Egyházmegye schematizmusa Pécs szerepe a középkor művelődésében, kultúrájában II. Szent Mór. Pécsi Panoráma, 3 (2006): Pécs szerepe a középkor művelődésében, kultúrájában I. A kezdetek. Pécsi Panoráma, 3 (2006): Egy reneszánsz főpap a középkori Magyarországon II. Szatmári György (kb ). Pécsi Panoráma, 3 (2006): Egy reneszánsz főpap a középkori Magyarországon I. Szatmári György (kb ). Pécsi Panoráma, 3 (2006): Egyháztörténeti konferencia Pécsett. Új Ember, 61 (2005):46. (november 13.) Jó Hír, 2 (2005): (Fazekas Orsolyával) 122. Peregrináció Szent Mártonhoz. Pécsi Hét, 15 (2005): 43. (november 11.) Drakula háza Pécsett. Pécsi Hét, 15 (2005): 42. (november 04.) Kővágószőlős középkori temploma. Pécsi Hét, 15 (2005): 40. (október 21.) Áldjuk a földön Isten szegénykéjét... Pécsi Hét, 15 (2005): 38. (október 7.) 7. és Jó Hír, 2 (2005): Védőszentek, templomtitulusok (Nagyboldogasszony). Jó Hír, 2 (2005):8. 7. (Horváth Istvánnal) 127. Középkori zarándoklatok Santiago de Compostelába. Pannon Panoráma, 2 (2005): Védőszentek ábrázolása plébániai pecséteken. Szent Jakab. Jó Hír, 2 (2005):7. 6. (Horváth Istvánnal) 129. A pécsi ókeresztény temető egyháztörténeti jelentősége. Vigilia, 70 (2005):

7 130. pécsi püspökség In: Magyar Katolikus Lexikon X. Főszerk. DIÓS István, Szerk. VICZIÁN János. Bp., (Pohánka Évával) 131. pécsi székeskáptalan In: Magyar Katolikus Lexikon X. Főszerk. DIÓS István, Szerk. VICZIÁN János. Bp., Dicsőséges Szent Gyergy mártír támada Kappadócia országból. Szent György alakjának néhány vonása kultúrtörténetünkben. Pannon Panoráma, 2 (2005): Középkori templomok. Baranyában Cserkút (2. rész).. Pannon Panoráma, 2 (2005): Középkori templomok Baranyában. Cserkút (1. rész). Pécsi Panoráma, 1 (2004): Védőszentek ábrázolása plébániai pecséteken. Szt. Borbála, Szt. Miklós. Pécsi Panoráma, 1 (2004): (Horváth Istvánnal) (Jegyzet) Pécsi Panoráma, 1 (2004): Védőszentek ábrázolása plébániai pecséteken. Árpádházi Szt. Erzsébet, Szt. András apostol. Pécsi Panoráma, 1 (2004): (Horváth Istvánnal) 138. Etnikai és vallási konfliktusok a Rákóczi-szabadságharc idején Baranyában. Egyháztörténeti konferencia az 1704-es pécsi kuruc és rác dúlás 300 éves évfordulójára. Jó Hír, 1 (2004): (Varga Szabolccsal) 139. A Szent Bertalan plébániatemplom középkori históriája. Jó Hír, 1 (2004): (Kikindai Andrással) 140. Védőszentek, templomtitulusok az egyházközségi pecséteken. Péter és Pál apostolfejedelmek. Jó Hír, 1 (2004): (Horváth Istvánnal) 141. A Jó Hír, 1 (2004):4. számában, a Péter Pál napi ünnepi melléklet szerkesztése (Horváth Istvánnal, Kikindai Andrással) 142. Zülpich Mühlenberg. Pécsi régészsikerek Németországban. Ókor, 3 (2004): (Tóth István Zsolttal) 143. elrendeltük a pécsi püspökség megalapítását. Jó Hír, 1 (2004):2., p Szent György a plébániák pecsétjein. Jó Hír, 1 (2004):1. 6. (Horváth Istvánnal) Sajtó alatt lévő publikációk: Die Bischöfe von Fünfkirchen/Pécs und ihre Stadt im Mittelalter. Wien/Regensburg, (társszerző: Koszta László) (könyv) Eztán Pécs tűnik szemünkbe. A város középkori históriája ( ). Pécs, Pro Pannonia, (monográfia) Egy középkori főúri család vallásossága. Az Újlakiak példája. A középkori Pécs. In: Árkádia 90 szócikk a Pécs Lexikonban Az 1494/95-ös királyi büntetőhadjárat indítékai. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Fedeles Tamás Font Márta Kiss Gergely. Pécs, Egy középkori püspökváros egyházi topográfiája. Templomok, kolostorok, kápolnák, ispotály Pécsett. In: Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán et alii. Pécs, The ecclesiastical topography of a Medieval Diocesan Town. Churches, Monasteries, Chapels and Hospital in Pécs. In: Ecclesiastical topography in East-Central Europe. Methods, problems and possibilities. Eds. József Laszlovszky, Beatrix Romhányi. Bp., 2010) Die ungarische Dom- und Kollegiatkapitel und ihre Mitglieder im Mittelalter. Forschungsstand, Aufgaben, Initiativen. In: Kapituly v českých zemích a ve středovýchodní Evropě ve středověku. [Die Kapitel in den böhmischen Ländern und im Ostmitteleuropa im Mittelalter], edd. Jan Hrdina u. Martina Maříková (= Documenta Pragensia 39), Scriptorium, Prag

8 Pécs terei, épületei és használatuk a középkorban. In: Utcák, terek, épületek Pécsett. Szerk. Márfi Attila. Pécs, (Baranyai Történelmi Közlemények) Pécs, szeptember Dr. Fedeles Tamás PhD 8

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor, 2014. május 19-20. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008

Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008 Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008 MTA Irodalomtudományi Intézet "Identitás és Kultúra a Török hódoltságban" c. konferencia 1 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 980 000 2 MTA Irodalomtudományi

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz

Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz Fordítások: Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz 1) Borhy, L. (szerk.): Római történelem. Szöveggyűjtemény, Budapest, 1998. (10 forrásszöveg fordítása). 2) László, L. Nagy, L. Szabó,

Részletesebben

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M FELHÍVÁS Hosszú előkészületek után 2013 májusában a Pécs Története Alapítvány és a pécsi Kronosz Kiadó megjelenteti a Pécs története című nagymonográfia első kötetét, Pécs története az őskortól a püspökség

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Pontszámok hosszú távon

Pontszámok hosszú távon Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság 2016 Pontszámok hosszú távon RegSz. Ks. Név Csapat 1 1 1 2 3 4 5 6 Össz WU19 Korcsoport 14-1010 1 Cseri Bettina 420 --- --- --- --- --- --- --- 420 W El Korcsoport 12-0540

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén

Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÓKORTÖRTÉNETI DOKTORI PROGRAM: A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban

Részletesebben

Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09.

Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09. Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09. 2. évfolyam Maximális pontszám: 42 pont NÉV Pont Felkészítő tanár 1. Köcski Roland 38 Törökné veres Andrea Miskolci Görög Katolikus Általános 2. Rem

Részletesebben

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka:

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka: Soós Viktor Attila Publikációs lista Önálló kötet: 1. Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila.

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben