A bibliodráma magyar nyelvû irodalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bibliodráma magyar nyelvû irodalma"

Átírás

1 A bibliodráma magyar nyelvû irodalma Ágostházi Réka: Útkeresés a kapcsolatainkon keresztül önmagunkhoz Bibliodráma-csoport egy keresztény közösségben. (Diplomamunka.) Albert Csilla: A Jézus-kép változása a bibliodráma hatására az enyhe értelmi sérült fiatalok esetében. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Kolozsvár, Andor Katalin: Nõalakok a bibliodráma és az élet színpadán Bibliai szerepek és egyéni témák találkozása. (Szakdolgozat.) Budapest, Baják Gábor: Bibliodráma-konferencia Budapesten. Új Ember, október 26., 8. Bálint Klára: Péter jár... a vízen! A feléledt õsbizalom megtartóereje, különös tekintettel Réka protagonistajátékára. (Diplomamunka.) Budapest, Bartos Károly: Áldás alatt, átok alatt... Az apai áldás hiányának következményei gyermekeink életében, gyakorlati kitekintéssel lányaink felé. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Beke Csilla: Itt és most Bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában (Könyvismertetés.) Embertárs, 2003/3., Benkóczy Péter: Csoporttagból Apostol Tanítvánnyá formálódás bibliodramatikus útkeresése vallásosak és keresõk számára. (Szakdolgozat.) Benkóczy Péter: Kövess engem! Bibliai jelenetek feldolgozása gyerekekkel. Ötlettár, 2006/3., 96. Benkóczy Péter Benkóczy-Tóth Tímea: Bízzál! Kelj fel! Hív téged! Egy dramatikus hittanóra leírása. Ötlettár, 2006/3., Didi Mónika: Istenképek. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Domján Adrien: A Biblia évében Igeközelbe menni, avagy: Mi fán terem a bibliodráma? (Interjú Eisenbarth Krisztinával.) A Szív, 2008/2., Dulácska Csilla: Kettõs vezetés egy bibliodrámacsoportban kismamaként. (Szakdolgozat.) Budapest, Eisenbarth Krisztina: Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Új Ember, szeptember 27., 9. Eisenbarth Krisztina:...aki kincseibõl újat és régit szed elõ (Mt 13,52). Zarándok-útravaló. 2008/38., Eisenbarth Krisztina: Betlehemtõl Betlehemig Bibliai asszonyokkal a bibliodráma útján. Új Ember, 2009/51 52., 21. Eisenbarth Krisztina: Bibliodráma Gyakorlat és elmélet (Könyvismertetés.) Embertárs, 2003/3., Eisenbarth Krisztina Frenkl Sylvia: Bibliodráma. In A pszichodrámacsoport. Animula, Budapest, 1999, Eisenbarth Krisztina Frenkl Sylvia: Bibliodráma. Lelkipásztor, 1993/10., Eisenbarth Krisztina: Elveszett és megkerült A kincskeresõk táborából felnõttek ötnapos bibliodráma-összejövetele Dobogókõn, június Lelkipásztor, 1995/10., Eisenbarth Krisztina: Milyen gyümölcs terem a bibliodráma fáján? Embertárs, 2004/3., Erdei Kata: Interjú Sarkady Kamillával. Pszichodráma, 2001/15., Erõss-Loy Veronika: A szélen álló árboc Egy kötõdést keresõ csoporttag útja a bibliodráma önismereti csoportban. (Bibliodráma-diplomamunka.) Test-lélek-szellem közelbõl 183

2 Test-lélek-szellem közelbõl Fancsal Zsolt-Gerõ: Harmonia Caelestis Az alacsony önértékelés és a megfelelési kényszer feloldása a bibliodráma segítségével. (Bibliodráma-záródolgozat.) Fodorné Mikita Gyöngyi: Gyermek-bibliadráma magatartászavaros gyerekekkel. (Szakdolgozat.) Forstner Krisztina: Embertárs folyóirat 2013/1. Találkozások, drámai helyzetek. (Könyvismertetés.) Pszichodráma, 21 ( õsz), Forstner Krisztina: Segíthetek?! Erõs nõk útja a gyengeségük, nõiességük felvállalásáig a Kapcsolatok bibliodráma csoportban. (Bibliodráma-diplomamunka.) Földiné Koczka Krisztina: Meghívott a választottak között Vallásos tapasztalatokkal nem rendelkezõ gyermek a bibliadráma-csoportban. (Szakdolgozat). Gál Andrea: A bibliodráma mint a pszichodráma szolgálóleánya. (Szakdolgozat.) Budapest, Gáspár-Babos Etele-Tamás: Az istenkép hatása a szülõ-gyermek kapcsolatra. (Bibliodrámazáródolgozat.) Góczán-Szabó Ildikó: A bibliodráma és a pszichodráma együttes alkalmazásának tapasztalatai segítõhivatásra készülõk önismereti csoportjában. (Bibliodráma-diplomamunka.) Hantos Ágnes: Nincs emberem... (János 5,1 18) Segítõkapcsolat a Bibliában. A HÍD Bibliodráma mûhelyének workshopja. (Vezetõk: Frenkl Sylvia Kónya Olga). Pszichodráma, 1994/5., 14. Hardy Júlia: Ha elé megyek, szembejön velem Képzelt levél egy bibliodramatikushoz. Pszichodráma, 1994/5., Héjj-Csizmazia Gyopár: Hogyan találkozik az ott és akkor az itt és most -tal A szerepválasztás változásai, alakulása egy gyerekbibliadráma-csoportban. (Szakdolgozat.) Budapest, Héjj-Csizmazia Gyopár: Hogyan találkozik az ott és akkor az itt és most -tal A szerepválasztás változásai, alakulása egy gyerekbibliadráma-csoportban. Ötlettár, 2006/3., Hetyey Brigitta: Bibliai találkozások önmagunkkal. Hogyan vezetnek a bibliai szereplõk önismereti utunkon? (Bibliodráma-diplomamunka.) Hubainé Muzsnai Márta: A vallásos élmény megjelenése bibliodráma-csoportokban. Embertárs, 2013/1., Hubainé Muzsnai Márta: Bibliadramatikus módszerek alkalmazása és hatása Vallásos élmény és vallásos szerepek hatása bibliadrámacsoportokban. (PhD-értekezés.) Hubainé Muzsnai Márta: Bibliadramatikus módszerek alkalmazása és hatása Vallásos élmény és vallásos szerepek hatása bibliadrámacsoportokban. (PhD-értekezés tézisei.) Hubainé Muzsnai Márta: Bibliadráma kórházban kezelt addiktológiai betegekkel. (Kézirat.) Budapest, Hubainé Muzsnai Márta: Szenvedélybetegek bibliai szerepekben. (Kézirat.) Kabai Ferenc: Akkor elindult arra a»helyre«... Az üres hellyel való bibliodramatikus munka néhány Ábrahám-történet tükrében. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Kalla Tímea: Bibliodráma-Napló. Jelige, 2009/41., Kaszóné Kovács Karola: A bibliodráma alkalmazása a gyülekezeti munkában. (Szakdolgozat.) Keresztes Zoltán: A ráhagyatkozás szabadsága. (Bibliodráma-záródolgozat.) Illyefalva, Kiss Annamária: A meglepetés pillanatai Ellenállás megtapasztalása a bibliodramatikus csoportban. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Kolozsvár, Kocsis Tünde: Ökuménia és rivalizáció a bibliodrámában. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Kolozsvár, Koncz Veronika: Benne vagyok a Bibliában A bibliodrámáról minden keresõnek. Beszélgetés Présingné Baracskai Erikával. Új Ember, 2014/40., 8. Kovács Szabolcs: Tiszteld atyádat és anyádat A IV. parancsolat interpretációja egy bibliodramatikus csoportfolyamatban. (Bibliodráma-szakdolgozat.) 184

3 Krezinger Szonja: Halló... a bibliodrámáról. (Interjú Nyáry Péterrel. Metropol, november 21., 2. Kristóf Károly: A bibliodráma hatása az enyhe értelmi sérültek erkölcsi ítéleteire és fejlõdésére. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Kubitza, Ellen Schramm, Tim: Bibliodráma Élõ istentisztelet Kereszténység a mindennapokban. Egyházfórum Magyar Bibliodráma Egyesület, Kulcsár Apollónia: A konfliktusoktól a megbocsátásig a bibliodramatikus folyamatban. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Kulcsár Apollónia: Értékek ötvözése. Bibliodráma a Szent-Ignác-i lelkigyakorlatok vonzásában. Embertárs, 2013/1., Kundi Enikõ: Az érzelmi leválás témája a bibliodramatikus folyamatban. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Laczkó Klára: A bibliodráma mint életet fakasztó út. (Bibliodráma-diplomamunka.) Budapest, Lehoczky Tünde: Találkozás önmagunkkal a Biblia tükrében. (Interjú Nyáry Péterrel.) Keresztény Élet, 2009/2., 12. M. H. A.: Bibliodráma... Jelige, 2009/41., Majsai Hideg Tünde: Bibliodráma Doris Immich demonstrációja. Pszichodráma, 1991/1., 19. Majsai Tamásné Hideg Tünde: Pszichodramatikus elméletek és tapasztalatok alkalmazása az ifjú- és fiatal felnõttkorúakkal folytatott bibliodráma-csoportban. (Szakdolgozat.) Budapest, Majsai-Hideg Tünde Varga Péter Pius: Bibliodráma az interkulturális felnõttoktatásban és a vallásközi párbeszédben. Egyházfórum, 2013/1., Margulescu, Cotiso: Családi kapcsolatok a bibliadrámában. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Marlok Zsuzsa: Dráma felnõtteknek és gyerekeknek. (Az interjúrészt Mády Erzsébet készítette.) Ötlettár, 2006/3., Marlok Zsuzsa: Bibliodráma hittanárok továbbképzésében. (Szakdolgozat.) Marlok Zsuzsanna Pásztor Antal: Bibliodráma a gyakorlatban Egy hittanárok számára tartott csoport tapasztalatai. Embertárs, 2007/2., Marlok Zsuzsa Sarkady Kamilla: Egy kép többet mond, mint ezer szó... Bibliai tárgyú festmények alkalmazása a bibliodrámában és a pszichodrámában. Embertárs, 2013/1., Martin, Gerhard Marcel: Bibliodráma Gyakorlat és elmélet. Egyházfórum Magyar Bibliodráma Egyesület, Budapest, Mátyás István: Ki (mi) a döntõ? Hogyan segíthet a bibliodráma a döntéseink hátterének felismerésében és a döntéshozatalban? (Bibliodrámazáródolgozat.) Mékli Attila: Isten az elõszobában Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. (Bibliodrámadiplomamunka.) Mézes Zsolt: Találkozások. A megtérés visszhangjai egy bibliodramatikus csoportfolyamat egyéni játékaiban. (Bibliodráma-diplomamunka.) Mézes Zsolt: A vallásos tapasztalás terei A Láthatatlan Színház és a bibliodráma kapcsolódásai. Embertárs, 2013/1., Mezõ Anita: Bibliadráma a hitoktatásban. (Szakdolgozat.) Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola, Biblisztika Tanszék, Budapest, Moissi Róbert: Spiritualitás a bibliodrámában. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Muntag Ildikó Warns, Else Natalie (szerk.): Dokumentáció A szél ott fúj, ahol akar... Nemzetközi bibliodráma-találkozó. Dobogókõ, június (A TextRaum különszáma). Magyar Bibliodráma Egyesület, Budapest, Muntag Ildikó: Hogy olvasod az Írást? (Lk 10,26) Néhány bekezdés a bibliodrámáról. Magyar Református Nevelés, 2007/2., Nagy Eszter: Idegenbõl ismerõs... Egy peremen lévõ csoporttag útja a bizalomhoz az Úton bibliodráma csoportban. (Bibliodráma-diplomamunka.) Nagy Hajnalka: Én játszom ugyan, de ti vegyétek komolyan. (Bibliodráma-záródolgozat.) Test-lélek-szellem közelbõl 185

4 Test-lélek-szellem közelbõl Nap Katalin: Ellenállás a bibliodrámában. (Bibliodráma-szakdolgozat.) Németh Miklós Péter: Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok Központi szerepet keresõ csoporttag vezetése bibliodrámacsoportban. (Bibliodráma-diplomamunka.) Némethné Pötördi Zsuzsanna: A vidám szív a legjobb orvosság... Példabeszédek 17,22. A lelki egészségért bibliodrámával egy keresztyén óvoda szülõi csoportjában. (Bibliodrámadiplomamunka.) Nyáry Péter (összeáll.): A bibliodráma magyar nyelvû irodalma. Embertárs, 2013/1., Nyáry Péter: A csöndek barátja volt... Emléksorok Eisenbarth Krisztáról. Embertárs, 2013/1., Nyáry Péter: Angyalok a bibliodráma színpadán. Embertárs, 2013/1., Nyáry Péter: Példák az Aqéda bibliodramatikus feldolgozására. In Xeravits Géza (szerk.): Izsák megkötözése Történet és hatástörténet. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola L Harmattan, Budapest, 2010, Nyáry Péter: Pszicho- és bibliodráma-találkozók Érdligeten. Pszichodráma, május. Különkiadás Gallus Klári emlékére, Nyáry Péter: Tézisek a pszichodráma alapú bibliodrámához. In Majsai Tamás (szerk.): Csakhogy a szegényekrõl megemlékezzünk! A WJLF tisztelgõ kötete Bánlaky Pál 70. születésnapjára. Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola, Budapest, 2009, Nyáry Péter Pásztor Antal: Szöveg és módszer Találkozás önmagunkkal találkozás a Bibliával. Embertárs, 2013/1., 4 9. Nyáry Péter Sarkady Kamilla (szerk.): Bibliodráma. Harmat, Budapest, Nyáry Péter Sarkady Kamilla: Találkozások, drámai helyzetek. Embertárs, 2013/1., 3. Oláh Andrea: Spirituális/vallási alapú emocionális és problémafókuszú megküzdési stratégiák megjelenése a bibliodráma színpadán. (Szakdolgozat.) P. Arnóczi Krisztina: Az én igám édes, az én terhem könnyû... (Beszámoló bibliodrámamûhelyrõl.) Embertárs, 2012/2., Papp Beáta Donáthné Muntag Ildikó (szerk.): És az Ige testté lõn... II. Nemzetközi Bibliodráma-találkozó szeptember Magyar Bibliodráma Egyesület, Budapest, Parlagh Ágnes: Jákob lajtorjáján. A bibliodráma és a pszichodráma módszerének összehasonlítása. (Szakdolgozat.) Pásztor Antal Nyáry Péter: A szél ott fúj, ahol akar... Nemzetközi bibliodráma-találkozó Dobogókõn. Reformátusok Lapja, 2003/27., 8. Péter Júlia: Hol a helyem? (Bibliodrámadiplomamunka.) Plattnerné Fekete Andrea: A bibliodráma a katekéták életében. Hogyan segítheti a bibliodráma a katekéták önismeretét? (Bibliodráma-diplomamunka.) Plichta Adrien: Újrajátszani az igazságot. A Meglepetés Színház elõadásáról. Új Ember, 2010/9., 10. Pop Szabó Kinga: Intimitás megtalálása a bibliodráma módszerével. (Bibliodráma-záródolgozat.) Radó Annamária: Kreativitás a bibliodráma-csoportban. (Szakdolgozat.) Roth Levente: A konfliktus felvállalásának útján. (Bibliodráma-záródolgozat.) Sánta Edit: Útvesztõk és ösvények a hit tükrében. (Bibliodráma-záródolgozat.) Sarkady Kamilla: Bibliodráma személyesen Önarckép a magyar bibliodráma tükrében. Pszichodráma, 21. (2013 õsz), Sarkady Kamilla: Halászból kõszikla Önismeret a bibliodráma-vezetõvé válás folyamatában. Embertárs, 2013/1., Sarkady Kamilla: Jézus gyógyító csodái. Embertárs, 2013/1., Sarkady Kamilla Nyáry Péter: Spiritualitás a pszichodrámában. In Zseni Annamária (szerk.): A pszichodráma és korunk tükrözõdései. Medicina, Budapest, 2007,

5 Sarkady Kamilla Nyáry Péter: Színrõl színre a bibliodrámáról. In Simon P. Györgyi (szerk.): Ligetünk Pszichodráma a gyakorlatban VI. Animula, Budapest, 2001, Sipos Márti: Dráma élet játék. Credo, 2010/3 4., Stangier, Klaus-Werner: Itt és most Bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában. Egyházfórum Magyar Bibliodráma Egyesület, Budapest, 2003,. SZ. A.: Közönség nélkül Önismereti drámajáték a Biblia segítségével. Stáció, 2008/1., Szentjóbi Ottó: Önmagunk terhe és öröme. (Beszámoló bibliodráma-mûhelyrõl.) Embertárs, 2012/2., Szigeti László: És az Ige tetté lesz... Bibliodráma? Mi az? (Interjú Eisenbarth Krisztinával.) Új Ember, szeptember 6., 6. Szigeti László: Találkozás a Szentírással Gyakorlatra serkentõ könyvek a bibliodrámáról. (Könyvismertetés.) Új Ember, 2003/26., 13. Szikora Istvánné Ildikó: Bibliodráma a hittanórán. (Szakdolgozat.) Szikora Réka: Isten az elõszobában Mékli Attila a bibliodráma találkozásairól. Új Ember, 2013/26., 6. Szökendi Attila: Dramatikus bibliaóra. Hang, karácsony, 19. Tatai Klára: Rám emlékezett? Az ellenállástól a spirituális növekedésig egy Nõi Lakóotthon bibliodráma csoportjában. (Bibliodrámadiplomamunka.) Thoma László: Létezésünk csodapillanata: a találkozás Történetek megvalósulása a Bibliai találkozások bibliodráma csoportban. (Bibliodráma-diplomamunka.) Budapest, Teichert, Wolfgang: Bibliodráma. Egyház és Világ, 1990/10., Trásy Katalin: A társas helyzet és a bibliodramatikus szerepek kapcsolata. (Szakdolgozat.) Udvardi Andrea: Ön- és bibliaismeretet erõsítõ csoportmunka. (Könyvismertetés.) Lelkipásztor 2009/4., 18. Vadász Márta: A személyes istenkép felé. Bibliodráma kamaszokkal. Embertárs, 2013/1., Vadász Márta: Bibliodráma zárt, egyházi közösségben élõ kamaszok között. (Szakdolgozat.) Varga Péter Pius: Bibliodráma (Szerk.: Nyáry Péter és Sarkady Kamilla). (Könyvismertetés.) Egyházfórum, 2010/6., 34. Varga Péter Pius: Kivezetett a szabadba, szabadulást hozott, mert szeretett... Gondolatok a bibliodrámáról. Embertárs, 2003/3., Varga Péter Pius: (Else Natalie Warns Heinrich Fallner: Jerikó rózsája. A bibliodráma kézikönyve. Kálvin Kiadó Luther Kiadó, Budapest, 2003.) (Könyvismertetés.) Embertárs, 2003/3., Vörös Károly: A Biblia értelmezése itt és most. Bibliodráma (szerk. Nyáry Péter és Sarkady Kamilla). (Könyvismertetés.) Embertárs, 2013/1., Warns, Else Natalie Fallner, Heinrich: Jerikó rózsája A bibliodráma kézikönyve. Kálvin Kiadó Luther Kiadó, Budapest, A bibliadráma helye és szerepe a képzésben. In Lelkigondozói szakirányú továbbképzés Egy összefogáson alapuló misszió bemutatása. (Az SE Mentálhigiéné Intézete képzésének bemutatása) Összeállította a képzést irányító team. Embertárs, 2003/3., Összeállította: Nyáry Péter Test-lélek-szellem közelbõl 187

6 188

VÁLSÁG ÉS MEGÚJULÁS A MAGYAR PSZICHODRÁMA EGYESÜLET X. KONGRESSZUSA

VÁLSÁG ÉS MEGÚJULÁS A MAGYAR PSZICHODRÁMA EGYESÜLET X. KONGRESSZUSA VÁLSÁG ÉS MEGÚJULÁS A MAGYAR PSZICHODRÁMA EGYESÜLET X. KONGRESSZUSA 2012. MÁRCIUS 30 - ÁPRILIS 1. BUDAPEST, VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM 1 2 1 Kedves Kolléga, Kedves Résztvevő! Nagyon örülünk, ha olvassátok sorainkat,

Részletesebben

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011)

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) IVÁNYI GÁBOR irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) Az összeállítást irányította és gondozta: Majsai Tamás Az Élet és Világosság című egyházi lapban megjelent írások feltárását végezte: Szabó

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XV. évfolyam, VII. szám; 2012.12.24. Áldott Karácsonyt! És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Tél Ingyenes lap KARITÁSZ KALENDÁRIUM SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT. Rongyszõnyeg ciklus

Szolgáló Szeretet. Tél Ingyenes lap KARITÁSZ KALENDÁRIUM SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT. Rongyszõnyeg ciklus Weöres Sándor: Nõl a dér, álom jár, hó kering az ág közt. Karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt Rongyszõnyeg ciklus 112 Viasz- szín, kénsárga mennybolt alatt járnék, körülvenne kék-eres halvány téli árnyék.

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. böjtelő hava. Indul a növekedés (éve)! (gondnoki beszámoló) Böjti időben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. böjtelő hava. Indul a növekedés (éve)! (gondnoki beszámoló) Böjti időben A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. böjtelő hava Böjti időben kevéssé gondolunk a növekedésre, holott a böjt titka éppen a gyarapodás, nem pedig a fogyás, vagy lemondás a kedvenc

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Tartalom Beköszöntõ 3 Elnöki beszámoló 4 A Tanulmányi Bizottság beszámolója 7 Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Vándorgyûlés, 2009, Sopron 11 Csigó Katalin: A visszajelzések

Részletesebben

Áy József polgármester

Áy József polgármester Karácsony a kereszténység egyik legfőbb ünnepe, Jézus születésnapja. Napjainkra a családi vonatkozása felerősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett. A mai értelemben vett, keresztény

Részletesebben

TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA

TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA IV. évf. 1. szám 2012. szeptember 9. HÍVÓ SZÓ Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA Szent Istenünk dicső Atyánk! Hozzád fohászkodunk, Hogy gyöngeségünkben

Részletesebben

Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám. 2006. november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3

Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám. 2006. november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Füldugó Fura egy világ, ahol nem halljuk egymás szavát. Pedig alapvetõen senki sem süket mi magunk tesszük azzá magunkat. Könnyû lenne

Részletesebben

Találkozás és közösség

Találkozás és közösség Ilyet még nem láttunk soha (Lk 5,26) Találkozás és közösség 2008. január Tartalom Tartalom TARTALOM... 2 BEKÖSZÖNTİ... 3 A HÁROM NAP PROGRAMJA... 5 KÍSÉRİPROGRAM KIÁLLÍTÁS AZ AULÁBAN...8 MŐHELYEK...10

Részletesebben

Születés hete. 2007. május 6 13. Születés Hete www.szuleteshete.hu

Születés hete. 2007. május 6 13. Születés Hete www.szuleteshete.hu Fotó: Hajdrák Tímea IV. évfolyam nr. 003 SZÜLETÉS HETE KÜLÖNSZÁM 2007. május 6 13. Születés hete Kriston Andrea, Hoppál Bori, Soma, Novodomszky Éva és Rúzsa Magdi: a Születés Hete 2007 Arcai. Mi, kik megszülettünk:

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3)

Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3) 1 Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3) Visszatekintés a farkasréti ökumenikus közösség életére, működésére (1979-2012) Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus

Részletesebben

TAVASZI ÁRJEGYZÉK 2013. MÁRCIUS

TAVASZI ÁRJEGYZÉK 2013. MÁRCIUS TAVASZI ÁRJEGYZÉK 2013. MÁRCIUS NAGYBÖJTI, HÚSVÉTI GONDOLATOK B-012337 Hol volt Jézus /s Wolf, Uwe 1,200.- Hol volt Jézus Nagypéntek és Húsvétvasárnap között? A könyv Jézusról mint történeti személyről

Részletesebben

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29.

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29. EGYÉN ÉS KULTÚRA A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira PÉCS 2010. május 27-29. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

Részletesebben

workshop falu Programbontás

workshop falu Programbontás workshop falu Programbontás kedd - 2015.06.23. Testszobrász workshop sátor (26) 18:30-19:00 - Pegán Attila: Szeánsz Kahi-Healing sátor (41) 19:00-19:30 - Kahi-Healing sátor: Mi a Kahi-Healing? - Napjaink

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Tél Ingyenes lap KARITÁSZ KALENDÁRIUM SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT. Szergej Jeszenyin

Szolgáló Szeretet. Tél Ingyenes lap KARITÁSZ KALENDÁRIUM SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT. Szergej Jeszenyin Szergej Jeszenyin A kék tûzesõ hamu lett. Lemondtam a kóborlásról. Legelõször most szeretek, búcsúzva duhajkodástól. A kék tûzesõ (Weöres Sándor fordítása) Te finom-suhanású leány, makacs szíved érti-e

Részletesebben

Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1. osztály TÉMA- CSOPORT Bevezető órák Isten-én Ki vagyok én Istennek? Teremtett világ Teremtés ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Isten hozott! Ismerkedés, csoportalakítás, helyszín, a hittanóra rendjének megismerése

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele

A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele XV. évfolyam, II. szám; 2012. április 8-9. Húsvéti üzenet Aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti a ti halandó testeteket

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 50. szám 2014. április Köszöntő KÖSZÖNTŐ Megérkezett a tavasz, újra virágba öltöztek a fák, a természet újjászületik. Elérkeztünk a Húsvéthoz.

Részletesebben

MÚLT, JELEN, JÖVŐ A SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA 1986 TAGEGYHÁZAINAK NAPTÁRA

MÚLT, JELEN, JÖVŐ A SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA 1986 TAGEGYHÁZAINAK NAPTÁRA MÚLT, JELEN, JÖVŐ A SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA 1986 TAGEGYHÁZAINAK NAPTÁRA MÚLT, JELEN, JÖVŐ 1986,. KIADTA A MAGYARORSZÁGI SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA " B " H 1 li l ( Felelős szerkesztő: dr. Szakács józsef a Szabadegyházak

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben