KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u. 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u. 1."

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u. 1.

2 Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2010-ben is az alapító okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét. Az alapítványnak köztartozása nincsen, vállalkozási tevékenységet 2010-ben sem végzett. A kuratórium tagjai továbbra is Horváth Sándorné, Dr.Komjáti Tibor, Jakab Zoltánné, Mónokné Radó Edit és Várvizi Vilmosné voltak. Február hónapban elkészült a évre vonatkozó adóbevallás, melyet elektronikus úton továbbítottunk az APEH felé május 31.-ig adatszolgáltatási kötelezettségnek tettünk eleget a KSH kérésére. Az év második felében megkaptuk a évi személyi jövedelemadókból felajánlott 1%-os támogatásokat, melynek összege Ft volt. Ebből Ft került felhasználásra december 31.-ig (részletezve lásd a Költségvetési támogatás felhasználása című fejezetben). A törvényi kötelezettségnek eleget téve a évi 1%-os felajánlások felhasználásáról elszámolás készült, melyet október 31.-ig elektronikus úton megküldtük az állami adóhatóság részére. Nevezett évben bevételeinket magánszemélyek és vállalkozás felajánlása is gyarapította összesen Ft értékben. Dr. Kadlecné Jakabfi Renátától Ft, Dr. Mónok Andreától Ft, Sárközi Dávidtól Ft, Tóth Attilától Ft, Törő Csabától Ft, Vörös Kornéltól Ft és az ONI Zrt-től Ft adományt kaptunk ben az alábbi támogatásokat nyújtottuk diákjainknak a beérkezett kérelmek és pályázatok (Törődés-díj) alapján: Felsős napközi támogatása Ft Nyelvész tanulmányi verseny támogatása Ft Szalagavató ünnepély támogatása Ft UKBA cukrászati kiállításra utazás támogatása Ft Úszásoktatás támogatása Ft Jálics napi kézműves foglalkozások támogatása Ft Tanulmányi kirándulások támogatása Ft Term.tud. versenyek helyezettjeinek jutalmazása Ft Végzős 8. osztályosok jutalmazása Ft DÖK (felső tagozat és középiskola) támogatása Ft Honismereti verseny támogatása Ft Október 23. ünnepély támogatása Ft Német nyelvi tanulmányi verseny támogatása Ft Játékos sportverseny támogatása Ft Törődés-díj Ft Összesen: Ft Alapítványunk alapadatai, tevékenysége és a Közhasznúsági beszámolók elérhetők az iskola honlapján: címen az alapítvány címszó alatt.

3 Költségvetési támogatás (szja 1 %-a) felhasználása évben A évben a Gyermekeink a jövő Alapítvány Ft szja támogatásban részesült, melyek a 2008.évi adókból kerültek felajánlásra. Ebből az összegből Ft került felhasználásra december 31.-ig. (Elszámolást lásd a Közhasznúsági jelentés a évről). A fennmaradó Ft a évben került felhasználásra az alábbiak szerint: Felsős napközi támogatása Ft (ragasztó, filc, hurkapálca, krepp-papír, kartonok) Nyelvész verseny támogatása Ft (nevezési díj átvállalása) Szalagavató ünnepély támogatása Ft (9 db ruha kölcsönzési díjának átvállalása) Jálics napi kézműves alkotások tám Ft (alapanyagok, képkeretek, himzőfonal) UKBA cukrászati kiállításra utazás tám Ft (belépőjegyek átvállalása) Term.tud.versenyek támogatása Ft (4 db pendrive, tollak, ceruzák, radírok) Úszásoktatás támogatása Ft (medence bérleti díj átvállalása) Tanulmányi kirándulások támogatása Ft (élelmiszerek, belépőjegyek, étkezési díjak, múzeumi szolgáltatások) DÖK támogatása Ft (kartonok, színes fénymásolópapírok, ceruzák Végzős 8. osztályosok támogatása Ft Honismereti verseny támogatása Ft (felkészüléshez szükséges 2 könyv megvásárlása) Összesen: Ft évben az alapítvány Ft szja támogatásban részesült. Ebből az összegből Ft került felhasználásra az alábbiak szerint: Német nyelvi tanulmányi verseny támogatása Ft (nevezési díj átvállalása) Játékos sportverseny támogatása Ft (5 db ruháskosár megvásárlása) Felsős napközi támogatása Ft (szaloncukor, kulcstartók, liszt, fahéj, dekorációs anyagok, matrica, krepp-papírok ) Ósszesen: Ft A fennmaradó Ft a évben kerül felhasználásra.

4 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Nyitás: Ft Bevételek: Ft Cél szerinti tevékenységből származó Ft - szja Ft - adományok Ft (Dr. Kadlecné J.R., Dr. Mónok Andrea, Sárközi Dávid, Vörös Kornél, Tóth Attila, Törő Csaba, ONI Zrt.) Egyéb (kamatok) 315 Ft Pályázatok 0 Ft Vállalkozási tevékenység 0 Ft A központi költségvetési szervtől, az elkülönített Állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatások 0 Ft Kiadások: Ft Közhasznú tevékenység érdekében felmerülő Ft közvetlen költségek (cél szerinti juttatások) - Felsős napközi támogatása Ft - Nyelvész tanulmányi verseny támogatása Ft - Szalagavató támogatása Ft - UKBA cukrászati kiállításra utazás tám Ft - Úszásoktatás támogatása Ft - Jálics napi kézműves alkotások tám Ft - Törődés-díj Ft - Tanulmányi kirándulások támogatása Ft - Term tud. versenyek támogatása Ft - Végzős 8. osztályosok támogatása Ft - Honismereti verseny támogatása Ft - DÖK (felső tagozat és középiskola) tám Ft - Október 23. ünnepély támogatása Ft - Német nyelvi tanulmányi verseny tám Ft - Játékos sportverseny támogatása Ft Közvetett költségek (működési) Ft - pénzforgalmi jutalék Ft - nyomtatványok 760 Ft Célszerinti, de nem közhasznú tevékenység 0 Ft Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 0 Ft Zárás: = Ft

5 Cél szerinti juttatások ( Ft) kimutatása évre Felsős napközi támogatása Ft Huszonnyolc fős felső tagozatos napközi szabadidős foglalkozásait támogattuk azzal, hogy lehetővé tettük a kézműves foglalkozások alapanyagainak ( hurkapálcák, ragasztók, filcek, kartonok, krepppapírok, mézeskalács hozzávalói) valamint apróbb ajándéktárgyak (szaloncukor, matricák, kulcstartók) megvásárlását. Nyelvész tanulmányi verseny támogatása Ft Hét felső tagozatos tanuló anyanyelvi tanulmányi versenyen való részvételét támogattuk a nevezési díjak átvállalásával. Szalagavató támogatása Ft A középiskolások kulturális programját támogattuk azzal, hogy átvállaltuk a szalagavatón nyitó táncot táncoló kilenc fiatal leány alkalmi ruhájának kölcsönzési díját. UKBA cukrászati kiállításra utazás támogatása Ft Tizenhárom cukrásztanuló szakmai kirándulását támogattuk azzal, hogy átvállaltuk a kiállítás belépőjegyei árának 50%-át. Úszásoktatás támogatása Ft Az iskola szervezésében 20 általános iskolás vett részt úszásoktatáson Kaposváron. Az egy főre jutó költségeket csökkentettük azzal, hogy átvállaltuk a medence bérleti díjának kifizetését. Ezzel a sportot kívántuk támogatni. Jálics napi kézműves foglalkozások támogatása Ft Az iskola minden évben megemlékezik névadójáról (Jálics Ernőrő) a Jálics napok keretein belül. A szabadidős programokat támogattuk azzal, hogy különböző kézműves alapanyagok és képkeretek megvásárlását tettük lehetővé. Törődés-díj Ft Három hátrányos helyzetű, de tehetséges tanuló jutalmazása történt a Jálics Művészeti Esten az esélyegyenlőség elősegítése céljából. A Törő Csaba üzletember által felajánlott összeg Ft (Csiga Gábor 10.A) Ft (Mándoky Petronella 11.A) Ft (Pintér Katalin 11.A) felosztásban került kiosztásra a benyújtott pályázatok alapján. Tanulmányi kirándulások támogatása Ft Tizenegy osztály (kb.160 tanuló) tanulmányi kirándulásához nyújtottunk támogatást a belépőjegyek, étkeztetési költségek, múzeumi szolgáltatások, élelmiszerek költségeinek átvállalásával olyan céllal, hogy csökkentsük az egy főre jutó bekerülési költségeket. Így a nehéz körülmények között élő gyerekek is részt vehettek a kirándulásokon. Természettudományi versenyek támogatása Ft A Föld napja alkalmából rendezett versenyt támogattuk azzal, hogy az első három helyezett csapat tagjainak szánt apróbb jutalmakat (tollak, radírok, ceruzák) megvásároltuk. Egy-egy pendrive-vel jutalmaztunk

6 három olyan nyolcadikos tanulót (Bogdán László, Győrfi-Bátori András, Palkovics Péter), akik évek óta sikeresen szerepeltek különböző természettudományos (matematika, földrajz, kémia) tanulmányi versenyeken. Végzős nyolcadikosok jutalmazása Ft Az alapító okiratban foglaltak szerint továbbtanulási támogatásban részesült négy 8. osztályos diák az alábbiak szerint: Bogdán László Ft, Győrfi-Bátori András Ft, Palkovics Péter Ft és Strublics Anett Ft. Ők tanulmányi és közösségi munkájukkal érdemelték ki a jutalmat, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehettek át az alapítvány képviselőjétől. DÖK támogatása Ft A felső tagozatosok és a középiskolások szabadidős tevékenységét támogattuk oly módon, hogy lehetővé tettük az 5. osztályosok avatására készülő ajándékok, illetve a 9. osztályosok szecska avatásához szükséges kellékek megvásárlását. Támogattuk továbbá a karácsonyfadíszek alapjául szolgáló piros filc anyag megvásárlását. Honismereti verseny támogatása Ft Magyarország az én hazám elnevezésű tanulmányi versenyen való részvételt támogattuk azzal, hogy a felkészüléshez szükséges két könyv (Látnivalók Magyarországon és a Dunakanyar megvásárlását átvállaltuk. Október 23. ünnepély támogatása Ft Kulturális programot támogattunk azzal, hogy az október 23.-ai iskolai ünnepély szereplői nemzeti színű karszalagjának megvásárlását átvállaltuk. Lehetővé tettük ezzel a műsor tetszetős kivitelezését. Német nyelvi tanulmányi verseny támogatása Ft Hat hetedik osztályos tanuló nevezett az országos német nyelvi versenyre. A nevezési díjuk átvállalásával a nyelvoktatást támogattuk. Játékos sportverseny támogatása Ft A jálicsos tanulók hosszú évek óta képviselik iskolájukat a Játékos sportversenyeken, melyek különféle eszközöket igényelnek. A felkészüléshez szükséges 5 db műanyag ruháskosár beszerzését átvállalva támogattuk e sportrendezvényt. Kadarkút, május 24.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u. 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u. 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u. 1. 1 Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2011. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2011-ben

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2011. év

Közhasznúsági jelentés. 2011. év Közhasznúsági jelentés 2011. év Tehetséges Tanulókért Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. Martfű, 2012. május 06. Az alapítvány vezetője 1. Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása, felépítése 2. Éves

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2004.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2004. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2004. 1./ Számviteli beszámoló Eredmény levezetés ( ezer Ft) Összes közhasznú tevékenység bevétele 61.764 Központi költségvetésből 44.734

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 1 8 1 8 7 1 9 7 9 4 9 9 5 6 9 0 1 A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY 1083 BUDAPEST, ILLÉS U. 25. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest,

Részletesebben

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 Kecskemét, 2012. május 30. a) Számviteli beszámoló 19047441847133103 Statisztikai

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

működése, tevékenysége

működése, tevékenysége működése, tevékenysége A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium alapítványa 1991-ben alakult, melyet 1998. január 1-étől a Cégbíróság 1999. júniusában közhasznú szervezetté nyilvánított. Fő célkitűzéseink:

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző

Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S BJO Nonprofit Kft. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. május 25. 2 T a r t a l o m 1. A kettős könyvvitelt vezető BJO Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolója 2. Kimutatás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági beszámolója

2008. évi közhasznúsági beszámolója Vénic Természetismereti és Természetvédelmi Alapítvány 8400 Ajka, Tölgyfa u. 3. 1/6. Telefon: +36 20/472-2155 Adószám: 18939822-1-19 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-13399094 A Vénic Természetismereti

Részletesebben

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május -i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 118/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május -i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Ferencvárosi deák Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Neve: Remédium Alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú Bírósági végzés száma: 60.016/1998 Adószáma: 18608115-1-11 Statisztikai

Részletesebben

Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú (KoKuKK) Egyesület

Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú (KoKuKK) Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú (KoKuKK) Egyesület székhely: 2089 Telki, Berkenye u. 20. adószám: 18701490-1 - 13 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 2010. közhasznúsági jelentés

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 2010. közhasznúsági jelentés Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2010. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2011. február 17. Stéger Ildikó A 2010. évi pénzügyi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben