Ahol a tudomány üzletté válik SAJTÓANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ahol a tudomány üzletté válik SAJTÓANYAG"

Átírás

1 DEBRECEN SCIENCE PARK Debreceni Egyetem - Tudományos Technológiai és Innovációs Park Küldetés: Stratégiai háttér: Ahol a tudomány üzletté válik SAJTÓANYAG A Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratában a tevékenységi körök között kiemelten szerepel: a társaság a közhasznú céljait akként valósítja meg, hogy Agrárpark kialakításával segíti a tudományos kutatás és az innováció kapcsolatát az euro-atlanti integráció részeként elősegíti vállalatok betelepülését, velük kutatás-fejlesztési együttműködést alakít ki, megteremti az akadémiai és üzleti szféra közti együttműködés elősegítését Az AGTC Intézményfejlesztési Tervében kiemelt fejlesztési terület az Egyetemi Ipari Park (Agrárpark). Debreceni Egyetem és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között július 8-án létrejött együttműködési megállapodás egyik pontja az Agrárpark (Ipari Park) támogatása. A Parkot jelenleg az ország egyetlen egyetemi ipari parkja, azzal a céllal hozták létre, hogy a felsőoktatás és az üzleti szféra együttműködésének modelljeként olyan komplexumot valósítson meg, ahol az oktatási, kutatási, szaktanácsadási tevékenység gyakorlati oldala bemutatható. Előzmények: A 25 ha-os terület a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma szomszédságában, a Domokos Márton kertben van Debrecenben. A volt kísérleti kutató telep állami tulajdonban és az Agrártudományi Centrum vagyonkezelésében van. A Park létrejöttének főbb állomásai Az Észak-Alföldi Régió, Debrecen és a Debreceni Egyetem azonosított komparatív előnyeire alapozva a régió meghatározó tudásközpontjának és a tudásintenzív KKV-k együttműködésének elősegítése, támogatása K+F és innovációs (fizikai) infrastruktúra kialakításával és működtetésével Egyetemi Tanács határozott a fejlesztés elindításáról 1999 Az ipari park területének iparterületté történő átminősítése (Debrecen Megyei Jogú Város közgyűlési határozata), Az ipari park területére szabályozási terv készítése és jóváhagyása 1999 Ipari Park cím elnyerése Infrastruktúra fejlesztési pályázaton elnyert támogatásból megépült az alapinfrastruktúra I. üteme (víz-, szennyvízhálózat, csapadékvíz elvezető rendszer, hírköz lési alépítmény, gázhálózat és 450m út) 2005 A Projekt Előkészítő Alapból (PEA-II) az infrastruktúra fejlesztés II. ütemének előkészítése Az infrastruktúra fejlesztés második ütemében elkészültek a szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk, a teljes belső járda- és úthálózat (összesen m hosszban), a kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés és útvilágítás A fejlesztési folyamat során kialakult az a koncepció, hogy a Debreceni Egyetem tevékenységeinek és céljainak mind jobb megfelelés miatt mind az elnevezés, mind a működési stra-

2 tégia módosul, így a továbbiakban a cél egy Tudományos és Technológiai Park, azaz a Debrecen Science Park (Tudáspark) elnevezést alkalmazzuk. Science park (Tudáspark Tudományos park) koncepció: Kutatóegyetem és/vagy akadémiai intézetek földrajzi közelségében parkszerűen kialakított ipari, technológiai telephely együttes mely napi operatív kapcsolatban is van ezekkel a szervezetekkel. Olyan gazdaságfejlesztési kezdeményezés, amelynek elsődleges célja nagy növekedési potenciálú, tudásintenzív, technológiai innovációval foglalkozó vállalkozások indításának és fejlődésének elősegítése és támogatása a szükséges infrastruktúra és támogató (K+F+I, üzleti és inkubációs) szolgáltatások nyújtásán, a tudásközpontokkal való formális és gyakorlati kapcsolatok biztosításán, a technológiatranszfer ösztönzésén keresztül. Szerepe gyakran kiterjed az ingatlanfejlesztési célok megvalósítására is, ami vonzóvá teszi új tevékenységek vagy nagyvállalatok kutatófejlesztő részlegei számára is, tekintettel az egyetemek, kutatóközpontok közelségére. Indokoltság: A régió komparatív előnyei a stratégiai dokumentumokban markánsan megjelennek. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) Debrecen, mint Fejlesztési Pólus a gyógyszerfejlesztés és agrárinnováció helyszíneként szerepel. Az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) stratégiájának 4. prioritása az innováció-orientált versenyképes agrárvertikum kialakítása ( Agrár-régió ). A 3/2. prioritás pedig a régió potenciáljára, természeti adottságaira alapozott komplex egészségvertikum kialakítását, fejlesztését jelöli meg ( Egészséges régió ). Észak-Alföld adottságait tekintve valódi agrár régió: az országos adatokhoz képest a termőföld 22%-a, állattenyésztés 23% gyümölcstermesztés 60%-a itt található, a mezőgazdaság GDP-jének 19%-át adja, a termelés mellett ugyancsak jelentős élelmiszer-feldolgozó bázissal is rendelkezik. A mezőgazdasági és élelmiszeripari K+F és innovációs tevékenységben a hazai tulajdonú nagyvállalatok mellett jellemző a KKV-k szerepvállalása. A régióban jelentős a gyógyszeripar jelenléte, emiatt fejlett gyógyszer-innovációs kultúrával rendelkezik. Ezekhez kapcsolódóan a térségben kiemelkedő biotechnológia területén végzett K+F tevékenység is. Ezen ágazatok stratégiai jelentőségét az ún. lokációs hányados 1 (LQ) értéke is mutatja: a mezőgazdaság a régióban 1,06 a gyógyszeriparé még kedvezőbb: 1,72. Fentiekben vázolt stratégiai területekből nemzetközi szinten is a leginkább versenyképesnek az élelmiszerfejlesztés, ezen belül is a funkcionális élelmiszerek innovációja, valamint az alacsony kockázatú gyógyszerek fejlesztése bizonyul. DSP DE AGTC A Park elhelyezkedése és közlekedési kapcsolatai Az inkubátorház látványterve 1 Ez a komplex mutató egy ágazat jelentőségét mutatja az adott régióban. Ha ez a szám 1, az azt jelenti, hogy ott az adott iparág az Európai Unióban lévő átlagos koncentráltságnak megfelel. Ha a szám nagyobb, mint 1, a kérdéses ágazat súlyozottan van jelen.

3 Tervezett tevékenységek / profil: A stratégiai dokumentumokban meghatározott komparatív előnyökre alapozva és azokhoz kapcsolódóan a Park tervezett tevékenységei alapvetően három területen köré csoportosulnak: Élelmiszer- és egészségipar funkcionális élelmiszerek fejlesztése, tesztelése klinikailag igazolt hatású állati és növényi eredetű szabadalmaztatott termékek előállítása. Ehhez kapcsolódóan olyan analitikai laborháttér kialakítása is megtörténik, mely egyrészt az élelmiszerfejlesztési tevékenységet támogatja (nyersanyag- és termékvizsálatok), másrészt külső megbízások alapján önállóan szolgáltatásokat végez (mezőgazdasági és élelmiszeripari akkreditált labor, igazságügyi analitika) Környezetipar pilot méretű biomassza erőmű kialakítása mely a Park energiaellátása mellett egyben K+F háttér is. Ez utóbbi terület kiterjed a mezőgazdasági alapanyagok, az előkészítés-feldolgozás, valamint az energiatermelés hatékonyságának vizsgálatára egyaránt. A pilot-erőmű a különböző technológia előállítók számára referenciaüzemként szolgál. Informatika elsősorban támogató szolgáltatások nyújtása (tárkapacitás, IT tanácsadás) az Egyetem informatikai K+F és innovációs eredményeinek transzferéhez valamint a régiós, hazain és nemzetközi IT vállalkozások számára fizikai környezet biztosítása. Fentiekhez kapcsolódóan a Park kiegészítő szolgáltatásokat is tervez nyújtani: Innovációs Központ (Innovációs szolgáltató cégek, inkubátorház, finanszírozók, oktatási terek, stb.) Tanszálloda (Turisztika és vendéglátás szak desztináció menedzsment gyakorlati képzési hely kialakítása Gyakorlati képzési hely (vállalkozások számára távmunka, kiszervezett tevékenységek szolgáltatásként való ellátása, pl. piackutatás, üzleti tervezés, kreatív munkák, stb.) A Park tervezett tevékenységeinek rendszere: D e b r e c e n S c i e n c e P a r k Élelmiszerfejlesztés (funkcionális élelmiszerek) - Mintaüzem és fejlesztő laboratórium - Mezőgazd. és élelmiszeripari analitikai laborbázis Környezetipar - Biomassza és biogáz mintaprojekt (2 MW erőmű) - Fermentációs labor (bioetanol) Informatika - Szerverfarm - IT szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások - Inkubátorház kialakítása, üzemeltetése - Szálláshelyek tanszálloda kialakítása - Gyakorlati oktatás (VII. félév) A Park által nyújtott szolgáltatások: Az ipari park menedzselése (a beköltözni szándékozó/beköltözött vállalkozások koordinálása; közterületi takarítás, kertészeti szakmunkák, hóeltakarítás, rovar- és rágcsáló irtás; stb.) Képzések, tréningprogramok szervezése (szakmai tanulmányutak, üzletember találkozók, tematikus szemináriumok a releváns műszaki-, agrár- és gazdálkodási területeken, minősítő és továbbképző programok, üzemek, vállalkozások, telepek látogatása, stb.) Innovációs szolgáltatások (alkalmazkodó/kreatív termelési módszerek, innováció menedzsment, hatékonyságnövelés, benchmarking klub, információs adatbázis, stb.)

4 Projektek generálása, támogatása (pályázati tanácsadás; projekttervezés és kidolgozás; konzorciumépítés; pénzügyi, számviteli, üzletviteli, jogi, közbeszerzői szolgáltatások; forrásfeltárás és -optimalizálás, hitelrendszer felkutatása, tőkebevonási lehetőségek közvetítése; Egyéb szolgáltatások (piackutatás,technológia transzfer, K+F tanácsadás, partnerközvetítés, modellezés/szimuláció, innovációs audit szolgáltatás, egységes arculat tervezés, webes fejlesztések, PR, marketing szolgáltatások) Indikatív telekmegosztás Telekméretek: m 2 ~ m 2 ~ m 2 ~ m 2 szerződött Meglévő épületek és tervezett fejlesztések

5 V. sz. út 2. szakasz (kb m, tervezett) (M35 autópálya bekötő felé) Biomassza erőmű Fermentációs labor Dataplex (szerverfarm) Élelmiszerfejlesztő közp. Telekmére ~ m 2 ~ m 2 ~ m 2 ITSH- Energiaközpont Mg Szakig. ITSH Inkubátorház Vezér utca V. sz. út (kb m, tervezett) METRO 33 sz. főút felé : Megvalósult épület : Tervezett épület A terület légifotója A terület légifotója (az M35 autópálya nyomvonalával)

6

Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa

Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa I. Adottságok Szeged Magyarország negyedik legnépesebb városa. Lakosainak száma kb. 160 ezer fő, a vonzáskörzetével együtt kb. 300 ezer fő munkaerőpiacára

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 1. SWOT elemzés...5 2. Lehetséges

Részletesebben

Kiadó: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Kiadó vezetõje: Márton György, ügyvezetõ igazgató

Kiadó: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Kiadó vezetõje: Márton György, ügyvezetõ igazgató Innováció a Dél-dunántúli régióban Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Felelõs szerkesztõ: Derjanecz Anita A kiadvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalomjegyzék 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...7 2. Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 17. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 8/2014. (X.

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPRess, Szeged. 55-76. o. 3. Az ipari park fogalomköre

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana

Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana Csizmadiáné Czuppon Viktória - Ilk Balázs Ferenc - Ines Derjančević: Közös tudástranszfer iroda kialakításának módszertana A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 Elfogadta a Debreceni Egyetem Szenátusa 2012. június 27-i ülésén. Készült az IFUA Horváth & Partners közreműködésével. A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési

Részletesebben

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 2. SWOT elemzés...5 Innovációs

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 3. SWOT elemzés...5 4.

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Operatív program IV. Kötet 2014. október Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. A térségfejlesztési céljai...

Részletesebben

Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Tartalom...2 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásához...3 Alapvetés...6 2. Tervezett

Részletesebben

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Békéscsaba Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Készítette: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. www.bekescsaba.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

Háttérdokumentum Somogy megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Somogy megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Somogy megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember 1 Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából... 3 Alapvetés... 5 2 SWOT elemzés... 5 Innovációs kezdeményezések...

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Szakmai vitaanyag. Az EU és Magyarország 2014-2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó támogatási prioritásai DR. JARJABKA ÁKOS BALOGH GÁBOR

Szakmai vitaanyag. Az EU és Magyarország 2014-2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó támogatási prioritásai DR. JARJABKA ÁKOS BALOGH GÁBOR Szakmai vitaanyag Az EU és Magyarország 2014-2020 közötti tervezési időszakára vonatkozó támogatási prioritásai DR. JARJABKA ÁKOS BALOGH GÁBOR Vizsgálati szintek Összefoglaló vázlat Magyarország prioritásai

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben