GENERAL CHARACTERISTIC OF INDUSTRIAL PARKS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GENERAL CHARACTERISTIC OF INDUSTRIAL PARKS"

Átírás

1 AZ IPARI PARKOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI GENERAL CHARACTERISTIC OF INDUSTRIAL PARKS RÁCZ IMRE nyá. ezredes AZ IPARI PARKOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI GENERAL CHARACTERISTIC OF INDUSTRIAL PARKS Az ipari park fogalma már évtizedek óta használt, de a szakirodalomban rendszeresen csak a 70-es évektől jelenik meg, mára hazánkban is a gazdasági modernizáció néha túlzó, néha lekicsinylő jelképévé vált. Valóban egy, nem könnyen meghatározható gyűjtőfogalomról van szó, mely ugyan mindenütt az ipari tevékenységek egyfajta térbeli koncentrációját jelenti, de a valóságban nagyon különböző funkciói lehetnek, melyek a használt elnevezésekben is visszatükröződnek, így a parkhoz többféle jelző kapcsolódik (technológiai, tudományos, innovációs stb.), valamiképp utalva az ott folyó tevékenységek jellegére. The idea of industrial en well known for many decades, but it appeared in the literature from seventies years, and became symbol of the modern world. To tell the truth it is difficult to explain this idea because it means territorial concentration but it has many types, e.g. technological, scientific, innovative and so on.. Ma az ipari parkok országtól független kiemelhető főbb jellemzőit a következőkben lehet összefoglalni: Az ipari park olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, amely főként kis- és középvállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket. A szakszerűen menedzselt park olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek a hatókörben (egyszerűsítve: mikrotérség) lévő vállalkozások számára lehetővé teszi a versenyképesség folyamatos fenntartását.. A körülhatárolt területű park működéséről szerencsés esetben gazdasági társaság gondoskodik. A parkban működő vállalkozások számára biztosított egyfelől a termelőtevékenységhez elengedhetetlenül szükséges fizikai infrastruktúra (energia, víz, telekommunikáció, eső- és szennyvízelvezetés stb.) igénybevétele. Másfelől a park nyújt/szervez olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a vállalkozókat a ma már nélkülözhetetlen 7

2 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS a sikeres üzletvitel kialakításában (logisztika, ügyvitel; pénzügyi- számviteli ügyintézés, marketing-, beruházási-, fejlesztési-, innovációs- és jogi tanácsadás stb.). Ipari parkoknak minősülnek azok a projektek, amelyek egy területileg behatárolt ingatlanon infrastruktúrával és szolgáltatásokkal kedvező feltételeket megvásárolható, lízingelhető vagy bérelhető telkeket, épületeket biztosítanak a betelepülő vállalkozásoknak;a betelepülő vállalkozások jellegét tekintve elsősorban korszerű termelő- és/vagy szolgáltatótevékenységet folytató, vállalkozások olyan innovációs lánc kiépítését valósítanak meg, amely elősegíti az ipari struktúra átalakítását korszerű termékek gyártását, korszerű technológiák és szervezési módszerek alkalmazását, kiemelt figyelmet fordítva a környezet védelmére. Segítik a hazai szellemi tőke (találmányok, K+F eredmények) bevonását, az ipari és egyetemi kutatóhelyek bekapcsolódását.. Az ipari park más oldalról tekintve felfogható úgy is, mint egy ingatlanfejlesztő projekt. Ebből az aspektusból egyrészt a projekt megvalósítója tulajdonosaként infrastrukturális (értéknövelő) beruházásokat végez, majd azt különböző vállalatoknak eladásra kínálja fel, akik azon felépítik saját bázisukat. Másik ingatlanfejlesztési elemnek tekinthető hogy az ingatlanfejlesztő építtet különböző funkciójú épületeket, hogy azokat azután bérbe, vagy lízingbe adja. Az ingatlanfejlesztő a betelepülő cégeknek sokoldalú szolgáltatást is felkínál. Az ipari parkokról egyértelműen elmondható, hogy nem adható meg egy olyan definíció, amellyel minden szakember egyetértene. Az egyes definíciók más-más szempontból határozzák meg a lényeges elemeket. Az ipari parkoknak, mint térszerkezeti struktúráknak négy alapvető eleme van: a területe tulajdonjogilag és műszakilag egyértelműen meghatározott; a parknak van gazdája, aki a betelepült szervezetek számára szolgáltatást végez; az ipari park infrastruktúrájának megvalósítása, illetve a parkban elérhető szolgáltatások feltételeinek kialakítását a kormányzat és az EU egyaránt támogatja; a parkon belül az egyes tevékenységek hozzáadott értéke általában magasabb, mint a hasonló tevékenységet folytató parkon kívüli szervezeteknél. 8

3 AZ IPARI PARKOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI GENERAL CHARACTERISTIC OF INDUSTRIAL PARKS A magyarországi ipari parkok fejlődésének néhány fontosabb jellemzője Az ipari parkok fejlődése, illetve a fejlesztési program jelentősen hozzájárult a befektetési ajánlat bővítésén keresztül a külföldi és hazai tőke beruházásainak növeléséhez (az Ipari Park cím hazai és nemzetközi tekintetben is elismert minősítést jelent, jelentős marketing értéke van). Az ipar és az ipari szolgáltatások fejlesztésén keresztül az ipari szerkezet átalakításához, a foglalkoztatási gondok megoldásához, a munkanélküliség csökkentéséhez,a regionális ezen belül különösen a kistérségi fejlesztési célok megvalósításához, a területi fejlődési különbségek kiegyenlítéséhez a program szigorú feltételrendszere indukált. Részben koordinált egy tudatos fejlesztői tevékenységet települési és térségi szinten egyaránt, a program igazi ereje, értéke abban van, hogy valamennyi projekt helyi kezdeményezéssel indult el, az állami szerepvállalás elsősorban a szakmai és a pénzügyi támogatás feltételeinek meghatározásában jelent meg. Ha áttekintjük a tulajdonosi viszonyokat,láthatjuk,hogy az önkormányzati rész dominál benne ill. az önkormányzat a kezdeményező. 34% 4% Tulajdonosi viszony 49% Önkormányzati (90% fölött) Önkormányzat + befektető Befektető 13% Egyéb (alapítvány, egyetem, állami tulajdon) A kedvező működés kritériumai akkor teljesülnek, ha az ipari park létesítése, betelepítése, működtetése szakmailag átgondolt, megalapozott és következetesen végrehajtott, ugyanakkor folyamatosan aktualizált célok végrehajtásával valósul meg. 9

4 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS 10 Az ipari parkok formái Erre nincs séma, mivel nincs két egyforma ipari park, állandó változáson mennek keresztül. Mégis ha megkülönböztetjük őket, akkor alapvetően a funkció szerinti és a telepítés jellege szerinti parktípusokról beszélhetünk. A funkciók szerinti parktípusoknál három típust kell említenünk, a tudományos parkot, mely nagyobb részt a felsőoktatási, kutatási, intézményekhez és a területi K+F intézményekhez kötődik. A technológiai parkot, amely alapvetően új technológiát tömörítő vállalatokat tömörít, valamint a kereskedelmi parkot, amely többféle kereskedelmi tevékenységet végez, de nem igényli a kutatóintézetek közelségét. Az ipari parkok stratégiai fő irányai, prioritásai A magyar gazdaság integrációja az EU gazdaságába egyértelmű. A változások eredményeként már elfogadja az EU követelmény szerint értelmezett stratégiai prioritásokat. A vállalkozói kedv növelése és az innovációs készségek javítása terén a szükséges fejlődés előmozdítása érdekében alakították meg a Nemzeti Fejlesztési Terv-en belül a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programot. Az ipari parkok ugyan is szervesen beépülnek a regionális fejlesztés, a környezetvédelem, valamint az infrastruktúra, az agrár- és vidékfejlesztés, a humánerőforrás fejlesztés operatív programjaiban. Pénzügyi jogi keretek Az ipari parkok 1997-től pályázati lehetőségeikkel élve alapinfrastruktúrájuk kiépítéséhez költségvetési forrásokhoz juthatnak.a támogatások terén egy csökkenő trend figyelhető meg,mely alapvetően a fejlesztés alapjait veszélyezteti. Az állam visszavonulása az ipari park alapinfrastruktúra kiépítésének támogatásából nem párosul a magántőke fokozott bevonásával. Az ipari parkok forrásigényét a stratégiai feladatok határozzák meg. A forrásigények kielégítésének lehetőségét pedig döntően a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Operatív Programjának keretei határolják be.

5 AZ IPARI PARKOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI GENERAL CHARACTERISTIC OF INDUSTRIAL PARKS Az állam szerepvállalása Az ipari park program kidolgozásában és megvalósításában a legfontosabb kormányzati feladatok, az alap-infrastruktúra kiépítése, fejlesztése, a követelménytámasztás, a kvalifikáció és az ellenőrzés meghatározó. feladat. A gazdasági-társadalmi szempontból elmaradt térségek, az ipari szerkezet váltás által érintett területek, mezőgazdasági vidékfejlesztési térségei, sajátos természeti és földrajzi adottságokkal rendelkező térségek,a funkcionális központok. A felzárkóztatás azonban csak akkor lehet eredményes, ha az ipari park létesítésének fokozott támogatása párosul a helyi gazdasági fejlődését elősegítő célprogramokkal. Tehát az innovációs forrásokat,az EU támogatásokat,a területfejlesztési lehetőségeket,más tárcák bevonásával komplex módon kell alkalmazni. Támogatási rendszer összehangolásasa TERÜLET- FEJLESZTÉS MÁS IPARI PARKOK INNOVÁCIÓS TÁRCÁK TÁMOGATÁSA FORRÁSOK EU TÁMOGATÁSOK Forrás: GKM Az ipari parkok fejlesztésének irányai Az ipari parkok nem egészen tízéves történetük során szervesen beépültek a magyar gazdaság szövetébe végén a 165 létesült,600 vállalkozás együttes árbevétele megközelítette a 4700 milliárd forintot, exportjuk pedig meghaladta a 3400 milliárdot, így jelentős részt vállalnak a magyar ipari kivitelből. A cégek együttesen 1540 milliárd forint beruházást valósítottak meg és csaknem 150 ezer főnek adnak munkát, ami- 11

6 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS vel a magyar állam után az ipari parkok váltak a legnagyobb foglalkoztatóvá az országban. 12 Megyékben lévő Ipari Park címet nyertek száma 2005 januárjáig 1. Bács-Kiskun 8 2. Baranya 6 3. Békés 8 4. Borsod Csongrád Fejér 9 7. Győr-Moson- Sopron 5 8. Hajdú-Bihar 6 9. Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala 9 Régiókban Ipari Park címet nyertek száma 2005 januárjáig Dél-dunántúli 18 Nyugat-dunántúli 19 Közép-dunántúli 29 Közép-magyarországi 26 Dél-alföldi 27 Észak-alföldi 25 Észak-magyarországi 22

7 AZ IPARI PARKOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI GENERAL CHARACTERISTIC OF INDUSTRIAL PARKS Az integrátori ipari parkok pedig már nagyobb regionális léptékű, integrált hálózati gazdaságszervezésre, innovációra képes egységek. A kormány a parkok egyes régiókban betöltött gazdaságélénkítő erejét látva megvizsgálta a legsikeresebb és környezetükre leginkább kedvezően ható parkok stratégiáját. E vizsgálat eredményeképpen a kabinet az ipari park kategórián belül, azaz a címet már elnyert parkoknak két új pályázati lehetőséget hirdet meg a Kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Park, illetve az Integrátor Ipari Park címek elnyerésére. A Kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Park cím a kistérség fejlesztésére kiemelt figyelmet fordító, a mikro-, kis-, és középvállalkozásokat legjobban bevonó, azok előrelépését segítő parkok számára elérhető. A cím elnyerésével a park a meglevőkön túl további kedvezmények igénybevételére válhat jogosulttá. Ipari parki modellek Forrás: GKM Ugyancsak további kedvezmények elnyerésére jogosít az Integrátori Ipari Park cím elnyerése. Erre azok a parkok pályázhatnak sikerrel, amelyek regionális hatókörükben koncentrált innovációs potenciállal rendelkeznek, fejlesztési, beszállítói és beruházási projekteket generálnak. 13

8 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS Ipari parki modellek 14 Forrás: GKM Az "Integrátor Ipari Park" cím erkölcsi értékű, az ipari park projekt megvalósításában elért eredmények elismerését jelenti, amelyet viselői marketing tevékenységük során hasznosíthatnak. Az "Integrátor Ipari Park" cím elnyerésénél a következő tényezők kerülnek értékelésre: A menedzsment. (A szervezet működése, gyakorlata, műszaki technikai ellátottsága, kapcsolati és marketing tevékenysége.) Az ipari park fejlesztés eredményei. (Az ipari park betelepítése, szolgáltatásainak kiépítése, az ipari park arculata, az "Ipari Park" cím pályázatban megfogalmazott célkitűzések és tervek megvalósítása.) A betelepült vállalkozások integrációja. (Az ipari parkba betelepült vállalkozások közötti kapcsolatok minőségi és mennyiségi jellemzői, a kapcsolatok szervezettsége; az ipari parkba betelepült szolgáltatások tartalma, minőségi és mennyiségi jellemzői. Az "Ipari Park" cím viselőjének szerepe a betelepült vállalkozások közötti integráció kialakításában.) Az ipari park regionális integrációja. Az ipari parkba betelepült vállalkozások és az ipari park vonzáskörzetében működő vállalkozások közötti termelési kapcsolatok tartalma, minőségi és mennyi-

9 AZ IPARI PARKOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI GENERAL CHARACTERISTIC OF INDUSTRIAL PARKS ségi jellemzői, a kapcsolatok szervezettsége, az "Ipari Park" cím viselője által szervezett külső szolgáltatások tartalma, minőségi és mennyiségi jellemzői. Az "Ipari Park" cím viselőjének szerepe a regionális integráció kialakításában.) Az ipari park integrátori szerepe. (Az ipari parkban, az "Ipari Park" cím viselője által szervezett keretek között megvalósított logisztikai, innovációs és inkubátorházi szolgáltatások, a hazai szellemi tőke, a felsőoktatási intézmények, az ipari és akadémiai kutatóhelyek bekapcsolása a vállalkozásokat segítő szolgáltatások kialakításában. Az "Ipari Park" cím viselőjének eredményei a regionális gazdaságfejlesztési koncepciók, projektek megvalósításában; az ipari park szerepe a hazai és az országhatáron túli gazdasági kapcsolatok fejlesztésében.) A kormány az ipari parkok megerősítése érdekében a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, az innovációs tevékenység élénkítése és az ezeket támogató infrastruktúra kiépítése mellett kiemelt fontosságú célként kezeli a logisztikai szolgáltatások mind szélesebb körű terjesztését is. Az "ipari park" címre jogosultak (db) A parkok összterülete (ha) Cégeket befogadó parkok (db) Cégeket befogadó parkok területe (ha) A betelepült cégek (db) * Betelepítettség (%) 21,5 30,0 34,5 32, * A betepült tőke (Mrd $) 0,7 1,2 1,8 2,6 4,0 4,1* A betepült cégek árbevétele (Mrd Ft.) * Export (%) * A foglalkoztatottak száma (1000 fő) * *Becsült érték. Forrás: GKM Az ipari parkok közötti tervezési időszakban a gazdaság hatékony eszközei lesznek, ha alkalmassá válnak az uniós keretprogramokban 15

10 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS való részvételre, projektgeneráló és végrehajtó szervezetként működnek, valamint a többféle funkciót ellátó parkok integrátori ipari parkká, vagy kistérségi gazdaságfejlesztő ipari parkká tudnak fejlődni. Az ipari park program főf jellemzői években címet nyert ipari parkok részesedése az összteljesítményből 90,00% 85,00% 80,00% 75,00% 70,00% Vállalkozások száma Foglalkoztatott létszám Vállalkozói beruházás Vállalkozói árbevétel Forrás: GKM 16 Az ipari parkok fejlesztésének irányai Az ipari parkok nem egészen tízéves történetük során szervesen beépültek a magyar gazdaság szövetébe végén a 165 ipari parkban megtelepült csaknem 2600 vállalkozás együttes árbevétele megközelítette a 4700 milliárd forintot, exportjuk pedig meghaladta a 3400 milliárdot, így jelentős részt vállalnak a magyar ipari kivitelből. A cégek együttesen 1540 milliárd forint beruházást valósítottak meg és csaknem 150 ezer főnek adnak munkát, amivel a magyar állam után az ipari parkok váltak a legnagyobb foglalkoztatóvá az országban. Az integrátori ipari parkok pedig már nagyobb regionális léptékű, integrált hálózati gazdaságszervezésre, innovációra képes egységek. A kormány a parkok egyes régiókban betöltött gazdaságélénkítő erejét látva megvizsgálta a legsikeresebb és környezetükre leginkább kedvezően ható parkok stratégiáját. E vizsgálat

11 AZ IPARI PARKOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI GENERAL CHARACTERISTIC OF INDUSTRIAL PARKS eredményeképpen a kabinet az ipari park kategórián belül, azaz a címet már elnyert parkoknak két új pályázati lehetőséget hirdet meg a Kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Park, illetve az Integrátor Ipari Park címek elnyerésére. A Kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Park cím a kistérség fejlesztésére kiemelt figyelmet fordító, a mikro-, kis-, és középvállalkozásokat legjobban bevonó, azok előrelépését segítő parkok számára lesz elérhető. A cím elnyerésével a park a meglevőkön túl további kedvezmények igénybevételére válhat jogosulttá. Ugyancsak további kedvezmények elnyerésére jogosít az Integrátori Ipari Park cím elnyerése. Erre azok a parkok pályázhatnak sikerrel, amelyek regionális hatókörükben koncentrált innovációs potenciállal rendelkeznek, fejlesztési, beszállítói és beruházási projekteket generálnak. A kormány az ipari parkok megerősítése érdekében a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, az innovációs tevékenység élénkítése és az ezeket támogató infrastruktúra kiépítése mellett kiemelt fontosságú célként kezeli a logisztikai szolgáltatások mind szélesebb körű terjesztését is. Az ipari parkok fejlesztése Magyarországon az 1990-es évek elején indult a fejlett nyugat-európai országok fejlesztési irányait és tapasztalatait figyelembe véve helyi önkormányzatok és vállalkozások kezdeményezései alapján. Motiváló tényező volt a leépült ipari üzemek hasznosítása, a munkahelyteremtés, a térségi felzárkózás elősegítése, a terület hasznosítása. A kormányzati szerepvállalás az évtized második felében kezdődik, döntően a megindult fejlesztési folyamatok kibontakoztatásának segítése céljából. Az ipari park fejlesztési program indítását motiválta az is, hogy a privatizációs lehetőségek csökkenésével a tőkebevonás formái között fokozatosan nő a zöldmezős beruházások és a reorganizációval ipari parkká szervezhető ipartelepek szerepe. A privatizáció során állami tulajdonban maradt vagyon a korábbi ipartelepek hasznosításához is meghatározó gazdasági érdekek fűzőek. Az eddig eltelt időszakban 179 pályázó (1997-ben 28, 1998-ban 47, 1999-ben 37, 2000-ben 21, 2001-ben 13, 2002-ben 14, 2003-ben 5, ben 1 nyerte el az "Ipari Park" címet, 2005-ben 15 nyerte el az "Ipari Park" címet ben 1 cím viselésének joga visszavonásra került, 1 lemondott a címről. 17

12 KATONAI LOGISZTIKA ÉS KÖZLEKEDÉS Felhasznált irodalom 1. Rakusz Lajos: Miért ipari park?

Egy nonprofit szervezet Magyarországon (1994-1999)

Egy nonprofit szervezet Magyarországon (1994-1999) BEVEZETÕ Az esettanulmány egy magyar civil szervezetet kíván bemutatni, amely rendkívül nagy társadalmi-, gazdasági mozgások - a rendszerváltás - idején jött létre, alakította ki szervezeti rendjét, mûködési

Részletesebben

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPRess, Szeged. 55-76. o. 3. Az ipari park fogalomköre

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM AZ IPARI PARKOK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁRHATÓ EU TÁMOGATÁSOKRA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János Magyarországon az ipari parkok fejlesztését/fejlődését némileg szubjektívnek tekinthető megközelítéssel a következő szakaszokra bonthatjuk:

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás.

KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás. KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön 28/39 Összeállította: KSH Debreceni Igazgatósága www.ksh.hu II. évfolyam 39. szám 28. április 2. Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Ipari parkok 2 Az észak-alföldi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Tartalom...2 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásához...3 Alapvetés...6 2. Tervezett

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalomjegyzék 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...7 2. Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

4. Az ipari park, mint a regionális politika eszköze

4. Az ipari park, mint a regionális politika eszköze Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 77-92. o. 4. Az ipari park, mint

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben

1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben 1. Fejlesztési prioritások a hátrányos helyzetű térségekben A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontja alapján a 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Társadalmi Egyeztetésre Szánt verzió 2014. október 3. Tartalom Tartalom...2 Ábrajegyzék...5 Rövidítések jegyzéke...6 1. Helyzetelemzés...7 1.1. Magyarország és

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben