Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Noszvaj Községi Önkormányzat október 1-én órakor megtartott ülésén a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltségének tárgyalótermében. Jelen vannak: Bóta Géza polgármester Dr. Csábi László alpolgármester Dr. Koncz Andor képviselő Uzelman Tamás képviselő Hegedűs Gyula képviselő Csufor Sándor képviselő Tóth Tibor képviselő dr. Nagy Károlyné aljegyző Állandó meghívott: Kelemen Péter KMB Távolmaradását bejelentette: Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert 6 képviselő jelen van. A jegyzőkönyv vezetésével Nagy Dénesné igazgatási előadót, a jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Koncz Andor képviselőt bízza meg. A meghívóban szereplő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra. A képviselők részéről a napirendi pontokhoz egyéb javaslat nem érkezett, a kiegészítésekkel együtt 6 igen szavazattal elfogadták, így a polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy az ülés napirendi pontjai a következők: 1./A Közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: Dr. Nagy Károlyné aljegyző 2./A Folyékony hulladék elszállításról szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: Dr. Nagy Károlyné aljegyző 3./A évi költségvetési rendelet módosítása 4./ERASMUS pályázat támogatási kérelme 5./Ingatlanvásárlással kapcsolatos ügy megtárgyalása (zárt ülés) 6./Egyebek 7./ Csiffáry-Vas Réka ajánlata 8./Szociális célú tűzifa 9./HVB póttag választás Előterjesztő: Dr. Nagy Károlyné aljegyző 1

2 10./Tájékoztató IKSZT-ben működő játszóház ügyében Előterjesztő: Dr. Nagy Károlyné aljegyző 11./Önkormányzati segély kérelem (zárt ülés) Napirend előtt: Kelemen Péter KMB: Köszöni a szót. A választások napján is dolgozni fognak a zavartalan lebonyolítást elősegítve. Az előző időszakban egy súlyos testi sértés ügyében kezdődött eljárás. Egyéb ügy nincs. Köszöni a képviselő-testület 4 éves együttműködő munkáját. A templom lépcsőjénél mi a történt a kővel? Kelemen Péter KMB: Kiderült, hogy ki törte össze, le lesz rendezve a helyreállítása. Volt a faluban feszültség a betelepedő család miatt? Kelemen Péter KMB: Nem tud gondról, de figyelemmel kíséri a dolgokat. Köszöni a KMB-s tájékoztatását. 1.Napirendi pont A Közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló rendelet elfogadása A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a törvényességi felhívással élt önkormányzatunk felé. Jelenleg nincs hatályban lévő önkormányzati rendelet az említett szabályozási tárgykörben, így a törvényi felhatalmazás alapján a képviselőtestületnek eleget kell tennie a szabályozási kötelezettségének. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit. A Dobó úton is vannak rendezetlen házszámok. A 10..(2) bekezdése azt írja, hogy üres telken is jelölni kell a házszámot. Tájékoztató levelet kell körbeküldeni a telek tulajdonosok részére, hogy a telkük milyen számon szerepel. A karbantartók megcsinálhatnák a táblákat. 2

3 Az emberek gyakran önmaguk adják a házszámokat. A honlapon meg kell jelentetni a rendeletet. A helyi újságban is lehetne erről írni. Bele kell tenni a rendeletbe, hogy aki önmaga adja a házszámot önhatalmúlag, a felmerülő költségeket ő viseli. Ezt nehéz bizonyítani. A használatba vétel előtt új lakásnál hatósági bizonyítványt kell kiadni a házszámról. A saját dolgozóink tegyenek üres telkekhez házszámtáblát. Télen meg tudják csinálni a közmunkások a táblákat. A képviselők részéről a rendelethez egyéb hozzászólás nem érkezett, így a polgármester szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 6/2014.(X..) a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló önkormányzati rendeletet egyhangú 6 igen szavazattal elfogadta. (A 6/2014.(X...) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Napirendi pont A Folyékony hulladék elszállításról szóló rendelet elfogadása Ezzel kapcsolatosan volt egy felmérés. Szabályozni kell azt, ha valaki nem köt rá a szennyvízcsatorna rendszerre, akkor mit tesz a keletkező szennyvízzel. A jogszabály erre az esetre rendeletalkotási kötelezettséget írt elő. A településen az utóbbi időben már senki sem szállíttat szennyvizet. Ki kell választani a szolgáltatót, és a lerakóhelyet. Hány telek van a faluban, ahol laknak és nem kötöttek még rá? A lakosságnak ki kell küldeni a rendeletet. A faluban kevesen vannak, ez a helyzet főleg a Síkfőkuti üdülőterületet jellemzi. 3

4 A rendeletet nem elég megalkotni, be is kell azt tartatni. A Béke úton is látott gondot. A képviselők részéről a rendelethez egyéb hozzászólás nem érkezett, így a polgármester szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 7/2014.(X..) a Folyékony hulladék elszállításról szóló önkormányzati rendeletet egyhangú 6 igen szavazattal elfogadta. (A 7/2014.(X...) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. Napirendi pont A évi költségvetési rendelet módosítása Az utóbbi időszakban havi szinten kell jelentést küldeni, így a rendeletmódosítást is így kell megcsinálni. Pintér Lajosné gazdálkodási előadó: Az előirányzattal nem rendelkező sorokra nem lehet könyvelni. A 20 millió Ft később érkezett a Szomolyai út járdaépítésre, az év elején erről még nem tudtunk. Az egyenlegben nincs változás csak a főszámokban. Tóth Tibor képviselő megérkezett A képviselők részéről a költségvetési rendeletek módosításához hozzászólás nem érkezett, így a polgármester szavazásra tette fel a rendeletek elfogadását. Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 8/2014.(X.) önkormányzati rendeletmódosítást az Önkormányzat évi költségvetéséről (július) 6 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta. (A 8/2014.(X ) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 9/2014.(X.) önkormányzati rendeletmódosítást az Önkormányzat évi költségvetéséről ( augusztus) 6 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta. (A 9/2014.(X ) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4

5 4. Napirendi pont ERASMUS pályázat támogatási kérelme április 30-án került beadásra a Községi és általános iskolai könyvtár részéről Noszvaj nevében az ERASMUS + Programra, melynek címe: Második lépés. A pályázat célja a népek közötti szolidaritás erősítése, vállalkozói szemlélet kialakítása. A pályázatot megnyerte azt intézmény a projekt megvalósításához 9599 Euro támogatást kaptak. A Támogatási Keretszerződés aláírásra került, de valószínű, hogy a pénz nem érkezik meg időben, ezért kérik a pénz megelőlegezését a képviselő-testülettől, mert az észt partnerek időközben meg fognak érkezni. Az összeg, amire szükség volna kb Ft. A program október végéig le is fog zajlani. 100%-os támogatottságú pályázat valóban nincs. Tervezettebben kell a pályázatokkal bánni, hogy ne mindig ad-hoc módon kelljen dönteni a finanszírozás ügyében. A költségvetésbe be kell tervezni egy pályázati önrész sort. A képviselők részéről a napirendhez egyéb hozzászólás nem érkezett, így 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozat meghozatalára került sor. Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2014.(X.01.) határozata: Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az ERASMUS + Program Második lépés pályázat finanszírozásának ügyét és úgy döntött, hogy Ft előleget biztosít a pályázat megvalósításához, amennyiben a pályázati előleg összege nem érkezik meg a pályázati kiírótól. A pályázati összeg beérkezését követően az önkormányzattól kapott összeggel tételesen el kell számolni. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 5.Napirendi pont Ingatlanvásárlással kapcsolatos ügy megtárgyalása (zárt ülés) 6.Napirendi pont Egyebek Tájékoztatásként elmondja, hogy az önkormányzat kasszájában 24 millió Ft van jelenleg. A TÁMOP pályázatból még várható összeg érkezése. Papp Katalin házának megvásárlása megtörtént, és szóba került egy másik telek megvétele is, de erről majd zárt ülés keretében lesz szó. 5

6 A Szomolyai- Jókai úti pincesornál épül a támfal, rövidesen elkészül a Fresli család telkét is érintő (telekhatár) területen. Koncz Andor képviselő: Úgy halotta, hogy a Fresli családban belül is vannak ellentétek. Csufor Sándor képviselő: Van önkormányzati önrész is? Igen 10%. A kenderföldi lakóparkban lévő felértékeltetett telek ügyében a vásárlók mit jeleztek? Írt nekik levelet, de még nem reagáltak rá. A Mátyás téri ingatlannal kapcsolatban az eladók mit nyilatkoztak? Elmondta nekik, hogy milyen összegre lett értékelve az ingatlan. Azt nyilatkozták, hogy készíttetnek egy másik értékbecslést. A mezőőr témája megoldódott? Más településen a polgárőrök is részt vesznek a feladatban. Meg van a személy a feladatra, közmunkást alkalmaztunk rá, eszközei is vannak. Elküldte, hogy beszéljen a szőlősgazdákkal. Az óvodai gázkazán fogyasztásának ügyében történt-e intézkedés? Beszélt a Zele-Bauval, de eddig nem történt intézkedés a részükről. Levelet is fog nekik írni. A Régi iskolába történő átköltözéssel mi a helyzet? A víz probléma megoldása 2 millió Ft lenne, a fűtés megoldatlan, a villamoshálózattal is kezdeni kell valamit. A szennyvízrendszerre való rákötés megtörtént. 2-2 WC kialakítása 2 millió Ft lenne? 6

7 Igen, mert teljesen új szaniterekre van szükség, át kell csövezni az egész rendszert, burkolni kell, új bojlerre is szükség lesz. Több árajánlatot is lehet kérni. Megkeresték, hogy Lengyelországban is lehetne hirdetni egy kiállításon a települést. A hirdetés ára Ft lenne. Kell-e ez nekünk. A lengyelek főleg a meleg víz miatt jönnek, hegyeik nekik is vannak. Az IFE érdekelt a dologban vegyen ő részt a hirdetésben, ha akar. Tóth Tibor képviselő: Valóban elveszett egy fényképezőgép: Melyik a nagyobb, vagy a kisebb? Igaz, hogy volt ilyen eset. A rendőrségi feljelentésben a Ft-os gép eltűnése került rögzítésre. Meg kell nekik mondani, hogy mutassák be a nagyobb gépet. Mutassák be, hogy mik azok az eszközök, amit vettek, és hol vannak? Legyenek a hivatalban az eszközök. Az eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik, számba kell venni őket, úgy átadni az új testületnek. A következő testület foglalkozzon az eszközök ügyével egy külön napirendi pontban. Tóth Tibor képviselő: Mutassák be a számlákat, hogy mit vettek. Lezárultak már a TÁMOP pályázatok? A TÁMOP I. pályázat fellebbezésének ügye aláírás alatt van. A TÁMOP II. pályázat november végén zárul. Az eszközöket a TÁMOP I. és TÁMOP II esetében is vizsgálni kell? Igen. 7

8 A számlákat le kell másolni, az eszközöket érték szerint nyilvántartásba kell venni, ami eddig esetleg kimaradt. Pintér Lajosné gazdálkodási előadó: A TÁMOP nyilvántartás és az elszámolás nem egyezett. Nem tud arról, hogy lenne eszközleltár. Negyedévente nyilvántartásba kellene venni az eszközöket. nem lehet tudni, hogy mit vettek, megvan-e, mi történt vele. A 2020-ig tartó elképzelésekkel kapcsolatos táblázat a megyére elküldésre került. A képviselő-testületi ülésen elhangzottak beépítésre kerültek a programba. Visszajelzés nem érkezett rá eddig. A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. 7.Napirendi pont Csiffáry-Vas Réka ajánlata Egy korábbi ülésen merült fel a Gyermekjóléti szolgálat részéről az, hogy igény lenne pszichológusra. Soknak tartja a heti Ft-os összeget. Az ifjúságsegítő programban is értelmét látná a pszichológus bevonásának. Fel kell mérni az igényeket, támogatja a törekvést, de kevesebb időtartamban. Ez éves szinten 3,6 millió Ft-ot tesz ki. Nem látja indokoltnak. A jövő évi költségvetés tervezésénél venné elő a témát. Az iskolásokra is ki kell terjeszteni a terápiát, mert ott fokozottabban van rá igény. Svájci hátérrel van hasonló modell program. Havi 4 órában esetleg lehetne alkalmazni, de ennyi pénz nincs. Volt olyan család a faluban, ahol ilyen jellegű segítséget igénybe vett már. Időseknél is felmerülhet igény. A csoportos foglalkozásoknak nagyobb haszna lenne. Amennyiben probléma van ingyen is el lehet menni szakrendelésre. Az idén esetleg havi 4 órában tartson fogadó órát, a következő évben újra lehet róla dönteni. 8

9 Meg kell tudni, hogy az iskola igényli-e a pszichológust. A képviselők részéről a témához több hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2014.(X.01.) határozata: Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Csiffáry-Vass Réka ajánlatát és úgy döntött, hogy igényfelmérést követően havi 4 órában az év további 3 hónapjában tart igényt a pszichológus munkájára. A Gyermekjóléti szolgálat decemberben számoljon be a tapasztalatokról, és a következő évi költségvetés tervezése során térjenek vissza a témára. 8.Napirendi pont Szociális célú tűzifa Az önkormányzatnak van saját tulajdonú tűzifája is. A szociális tűzifa osztásból előző évben sok gond volt. Sok munka van vele, és személyenként 1 m 3 -nél kevesebbet nem lehet adni. Az erdőn dolgozók olcsón jutnak majd tűzifához, így lehet, hogy inkább a kisnyugdíjasokat kellene támogatni idén. Kvótát kell megállapítani a kiosztásra. Csufor Sándor képviselő: Le kell igényelni a maximumot, a kiosztásról elég később is dönteni. A képviselők részéről több hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: Noszvaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 79/2014.(X.01.)határozata Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot ad be a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifa vásárlásához. Az igényelt mennyiség 66 m 3 kemény lombos tűzifa. Az önkormányzat költségvetésében a Ft-os önerőt és a szállítási költséget biztosítja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ebr42 rendszerben történő pályázat benyújtásával. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 9

10 9. Napirendi pont HVB póttag választás A településen a népszámlálás alkalmával 26 fő vallotta magát nemzetiséghez tartozónak, ezért kitűzésre került a nemzetiségi választás. A névjegyzékbe a határidőig 3 fő kérte a felvételét, két roma és egy német nemzetiségű állampolgár. A testület előző ülésén megszavazta a nemzetiségi választás munkáját végző szavazatszámláló bizottság tagjait. Időközben kiderült, hogy nem lesz önálló szavazókör a jelöltek hiánya miatt, így a feladatot a Helyi Választási Bizottság fogja ellátni. A bizottságnak is 5 fővel kell működnie, de jelenleg nincs annyi tagja, így kéri, hogy két főt szavazzanak be a HVB-be. A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2014.(X.01.) határozata: Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 17. -a,23. -a alapján a helyi választási bizottság póttagjait megválasztotta: Kovács Katalin Majnárné Duró Györgyi Felelős: aljegyző Határidő: folyamatos 10.Napirendi pont Tájékoztató IKSZT-ben működő játszóház ügyében Az IKSZT vezetése részéről felmerült, hogy biztosítanának kisgyermekes szülők részére gyermekfelügyeletet. Elek Zsuzsanna Gyes-en lévő anyuka önkéntesen ellátná a feladatot, és az önkormányzattól bérelné a helyiséget. Heti 3 alkalommal lenne gyermekfelügyelet 1-10 éves korú gyermekek részére. Pintér Lajosné gazdálkodási előadó: Bérleti díjat fizetne úgy, hogy nem lesz bevétele? Van-e rá igény? Próbálja meg 3 hónapra ingyen, és ha van rá igény, alakítson egy vállalkozást. Tóth Tibor képviselő: Ez egy gyermekfelügyelet, amelyre hatósági engedélyt kell kérni. Szigorú előírásai vannak, mind a helyiség méretét nézve, mind a bútorokra vonatkozóan. Kik lennének ott, mikor délelőtt óvoda és iskola is van? A beteg gyermeket nem lehet közösségbe vinni, oda sem. 10

11 Ez egy alulról jövő kezdeményezés. Az Egyesület kössön vele szerződést. Ez köztes megoldás. Szerinte vállalkozásba kellene csinálnia. Vállalja a felelősséget. Mit biztosít neki az önkormányzat? Milyen szabályozási feltétele van a dolognak? Látja benne a jó szándékot, de hogyan, milyen módon, milyen napokon működne a dolog? A gyermekvédelmi törvény előírja, hogy mely tevékenységekhez kell működési engedély. Javasolta, hogy az IKSZT foglalkozásként hirdesse meg a tevékenységet. A szervezők ragaszkodnak a Játszóház elnevezéshez. Tóth Tibor képviselő: 1 és 10 éves gyerek egy időben egy helyen, hogy működhetne a dolog, más az igény az érdeklődési kör, más-más program kell minden korosztálynak. Egyedül nem tudja megoldani. Az önkormányzat nevén jelent meg a hirdetés és nem is tudott róla. Adjon be kérelmet, és írja le, hogy tudja a feltételeket biztosítani. Csufor Sándor képviselő: A szülőknek kiküldött lapon az szerepelt, hogy az önkormányzat szervezi a gyermekfelügyeletet. Kérjen rá működési engedélyt. Hozzon szakmai tervet, jöjjön el személyesen, mondja el konkrétan az elképzeléseit. A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2014.(X.01.) határozata: Noszvaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az IKSZT-ben tervezett játszóház működtetésének ügyét és úgy döntött, hogy a részletek ismerete hiányában elnapolja a döntést. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérjen be részletes programot, elképzelést a megvalósítással, működési engedéllyel kapcsolatban, és ennek ismeretében újra napirendre kerül a téma. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Megkéri a jelenlévő Szabó Zsolt noszvaji lakost, hogy mondja el jövetelének okát. 11

12 Szabó Zsolt noszvaji lakos: Korábban már több levelet is írt a háza előtt lévő trafó áthelyezése, vagy földbe helyezése ügyében. Most megkapta a polgármester válaszát. A Dobó úton a nagyfeszültségű hálózat több magáningatlanon is keresztül megy. 20 éve nem történik a település központban fejlesztés. Tóth Tibor képviselő: Neki is van egy telke, ahol trafó van, de nem teszik át, így eladhatatlanná válik a telek. A trafó ügyében már több alkalommal megkereste az ÉMÁSZ-t, az erre kapott választ meg is küldte Szabó Zsolt részére. Jó lenne, ha Ő személyesen is lépne ebben az ügyben. Az ő telke fölött is megy villamos hálózat, ennek tudatában vette meg a telket, és nem is kívánja áthelyeztetni a vezetéket. Úgy tudja, hogy az a trafó már akkor is ott volt, mikor megvették a telket. Szabó Zsolt noszvaji lakos: Igen, már ott volt. Az önkormányzat az összes lakó pénzével gazdálkodik. Mit szólna hozzá a lakosság, ha a falu pénzéből 11 milliót erre a célra elköltenének. Joggal jöhetne mindenki kérésekkel. Tóth Tibor képviselő: Valóban ideális lenne a földkábel, sok ilyen igény lehet még ezen kívül is. Egyedi esetekben nehéz dönteni. A jövőben esedékes lesz a központ rehabilitációja. Szabó Zsolt noszvaji lakos: Azt kéri, hogy az önkormányzat ne söpörje az asztal alá a kérését. A nyílt ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a részvételt, és az ülést órakor bezárta. Kmf. Bóta Géza polgármester Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző megbízásából Dr. Nagy Károlyné aljegyző Dr. Koncz Andor jkv. hitelesítő Nagy Dénesné jkv. vezető 12

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-16/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 28/2013.(IV.16.) 29/2013.(IV.16.) 30/2013.(IV.16.) 2

Részletesebben

9 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 12-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 2/2015. (II. 12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13.-án a Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron következő ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben