SOPRON St. Wolfgang SOPRON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOPRON St. Wolfgang SOPRON"

Átírás

1 SOPRON St. Wolfgang SOPRON November 4. December 21. A soproni egyetem III. éves földmérő és geofizikus hallgatói az ausztriai emigrációban, 50 év távlatából. Írta: Nagy Zoltán Budapest, Február

2 Nagy Zoltán November 4. December 21. SOPRON St. Wolfgang SOPRON Így nézett ki a soproni Lővér szálló, ahol az egyetemi zászlóalj utolsó hadiszállása volt november 4.-én közvetlenül az ausztriai kivonulást megelőzően Február Budapest 2

3 SOPRON St. Wolfgang SOPRON November 4. December 21. A soproni egyetem földmérő és geofizikus hallgatói az ausztriai emigrációban, 50 év távlatából. Ötven év, két emberöltő. Ennyi idő alatt az emlékezés megfakul, csak az erős emóciókhoz kapcsolódó események uralkodnak az emlékezetben. Számos, akár fontos mozzanat elhalványul és az események résztvevői, másként idézik fel a történteket. Emiatt a visszaemlékezés gyakran egyoldalú és nosztalgikus. Mégis, ha ugyanazokat a történéseket többen is felidézik, a mozaikokból teljesebb és valóságosabb kép rajzolódhat ki. Mindezek teljes tudatában fogtam neki, csakis baráti unszolás hatására, hogy a teljesség igénye nélkül felidézzem annak a másfél hónapnak néhány mozzanatát, amit a soproni egyetem november 4.-én Ausztriába távozott részével együtt töltöttem. A visszaemlékezésben szereplő személyek valódiak, de miután társaimat nem kívánom nevesíteni tekintetbevéve a manapság annyira kihangsúlyozott személyiségi jogokat rájuk fiktív kezdőbetűkkel hivatkozom. Ezek az események az utókor tudatában elsősorban úgy élnek, mint az akkori soproni Erdőmérnöki Főiskola erdőmérnök hallgatói és oktatói kara jelentős részének Kanadába történt emigrációja, élükön a Főiskola akkori igazgatójával, Roller Kálmánnal, akinek Magyarországon is megjelent visszaemlékezései1 részletesen ismertetik az akkori eseményeket, elsősorban az erdészekre vonatkozó leírással. Kevésbé ismert, hogy a soproni Műszaki Egyetemi Karok bányamérnöki és földmérőmérnöki karáról az erdészekkel együtt szintén jelentős számú hallgató távozott Ausztriába, de csak néhány oktató ment velük. Kántás Károly Kossuth-díjas akadémikus, a soproni geofizikai tanszék alapító professzora is ekkor maradt kinn Ausztriában, de nem csatlakozott az egyetemi csoporthoz, bár meglátogatta St. Wolfgangban a hallgatókat. Bécsben tartózkodva igyekezett kapcsolatai révén az Ausztriába távozott egyetemisták jövőjét segíteni. Ennek következtében, az erdészek már az ausztriai tartózkodás kezdetén is egy szervezettebb közösséget alkottak. A műszaki karok hallgatói, már korábban kialakult spontán kapcsolataik szerint kisebb csoportokra tagolódó, lazább közösséget képeztek. Mindezek a körülmények másként befolyásolták a jövőre vonatkozó egyéni döntéseket és kihatottak a perspektívák eltérő megítélésére is. Valószínűleg szerepük volt abban, hogy a földmérőmérnöki kar számos hallgatója tért vissza Sopronba köztük e sorok írója is és folytatta tanulmányait az januárjában megindult csonka szemeszterben. *** 1 Roller K: Mi is voltunk egyszer az Akadémián Soprontól Vancouverig Budapest,

4 1956. október utolsó napjaiban úgy tűnt, hogy a helyzet lassan rendeződni kezd. Sopronban addig sikerült elkerülni az erőszakosságokat. A városban a rendőrség, a határőrség és az egyetemisták nemzetiszínű karszalagos nemzetőrségének tagjaiból álló, közös járőrök biztosították a nyugalmat. A közigazgatásban, ahogyan azt számos kordokumentum és máig közzétett több visszaemlékezés is rögzítette, az egyetemi MEFESZ Intéző Bizottság vitt vezető szerepet. Az egyetem, a megnyitott határon át naponta folyamatosan beérkező külföldi segélyszállítmányok lerakó és Budapest irányába továbbító központjává vált. Jómagam, mint a földmérőmérnöki kar harmadéves geofizikus szakos hallgatója, ezekben a napokban rendszerint az egyetem portáin láttam el őrszolgálatot, évfolyamtáraimmal együtt. Jól emlékszem egy esti beszélgetésre az Újépület portáján. Saáry Zoli V. éves gfmh2 jött ellenőrizni az őrséget. Szóba került, hogy a közeljövőben, ha a politikai helyzet megszilárdul, megvalósulhatnak a soproni egyetemisták október 22.-én tartott nagygyűlésének követelései. Mindenekelőtt megszűnhet az egyetem többéve tartó kettészakítottsága.3 Ez a kérdés engem, mint soproni születésű egyetemistát, igen érzékenyen érintett őszén akkor, mint bányamérnök hallgató egy szemesztert már eltöltöttem a miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Egyetemen4 is. Máig jól emlékezem a miskolci egyetem építkezési területén a szöges drótkerítések maradványainak látványára.5 Akkor, a miskolci egyetemen is érezhető lágerhangulat után, felszabadult érzést jelentett számomra 1955 tavaszán átiratkozva a soproni egyetem polgárává lennem. Az ötvenes évek elején Sopronban, bár a rákosista diktatúra szülte határsáv szinte szigetként választotta el a várost az ország többi részétől, Ausztria közelségének hatása mindig érezhető volt (a bécsi rádió hallgatottsága egyenértékű volt a budapestiével; a GYSEV, minden korlátozás ellenére is, egy speciális kapcsot jelentett Nyugattal). Az ötvenes évek első felében sok barátom és ismerősünk szökött át szerencsésen a határon a szabad világba, minden életveszély ellenére. Az előbb említett beszélgetésünk szála arra fordult, hogy talán már eljött az idő, amikor nincs értelme átszökni a határon. Mindenesetre leszögeztük egymás közt, hogy most nem mennénk el nyugatra az országból! Akkor nem sejthettük, hogy néhány nap múlva a helyzet számunkra gyökeresen rossz irányú fordulatot vesz. Nem gondoltuk, hogy minden egyéb elképzelésünk és óhajunk ellenére, a szovjet támadás hírére, valamint a hirtelen támadt kavarodás és tanácstalanság hatására, az egyetemi hallgatóság közel fele, 2 Geofiziuksmérnök hallgató, röv. Évfolyamunk az utolsó Sopronban kezdett és még ott is diplomázott ( ) földmérő-geofizkus hallgató csoport volt. Így 1956 őszén már nem voltak Sopronban alattunk lévő évfolyamok, sem a földmérő, sem a bányamérnöki karon. 4 Ezt a megnevezést október 18.-án megváltoztatták. 5 A miskolci egyetemvárost kezdetben politikai foglyokkal is építtették. Ezért voltak körülzárt részek. 3 4

5 magunkat is beleértve, Ausztriába távozik. De ugyanakkor jelentős számban menekültek Ausztriába a soproni lakósok, sőt a határőrség katonái is. November 3.-án este Gy.N. társammal együtt azt az utasítást kaptuk, hogy éjszakára a volt városi pártbizottság Deák téri épületében legyünk őrségben. Valójában, nem nagyon volt mit őriznünk az üres épületben. Unalmas éjszakának indult, rádiót hallgattunk. Éjféltájban megszólalt a kapucsengő. Kibiztosított fegyverrel nyitottunk ajtót, de csak az akkor szokásos, rendőrből, határőrből és egyetemista nemzetőrből álló járőr lépett be, híreket tudakolva, majd továbbmentek. Hajnaltájt megszólalt a Kossuth adó és Nagy Imre miniszterelnök szózatát és segítség kérését közvetítette az egész világ számára, a Budapest ellen az éjszaka folyamán megindult szovjet támadás miatt. Tanácstalanság lett úrrá rajtunk. Reggel, egyéb utasítás hiányában visszatértünk az egyetemre, ahol védelmi felkészülés kezdődött a botanikus kertben és a főbejáratnál. Őrhelyünkről visszatérve az egyetemre, útközben összetalálkoztam szeretett és nagytekintélyű, volt osztályfőnökömmel, Ákos Ernő tanár úrral a soproni Széchenyi István gimnáziumból. Ő akkor a negyvenes éveinek közepén járhatott, és már megjárta életében a szovjet hadifogságot. Két kislányát vezette. Megállított és nekem szögezte a kérdést. Mit gondolsz Zoli, maradjunk-e, vagy menjünk Ausztriába? A helyzet komolysága ellenére is kényszeredetten elnevettem magam: Hogyan tudnék én tanácsot adni annak, hogy mi a helyes lépés, ha Ő is, akinek alig 2 éve még a tanítványa voltam, és akitől az életre szóló útravalóinkat kaptuk, ilyen tanácstalan. Abban a pillanatban csak az a gondolat járt a fejemben, hogy lehetséges lesz-e megvédenünk az Egyetemet? Az egyetem védelmére, enyhén szólva, kialakulatlan elképzelések szerint történtek előkészületek. Viszont előrelátó lépésnek számított, hogy a tanulmányi osztályról elhozták és kiosztották indexeinket. Nem tudom, hogy mindenki megkapta-e, vagy csak a saját karunkon voltak-e ilyen előrelátók. Erre a tényre azért emlékezem határozottan, mivel jóval később Ausztriában, a bécsi Technische Hochschule egy delegációja indexeinket megvizsgálva megállapította, hogy az alaptárgyak tekintetében a két intézmény oktatási rendszere egyenértékű és német nyelvtudás birtokában különbözeti vizsga nélkül is folytatható lenne ott a továbbtanulás. Más okok, osztrák belpolitikai szempontok lettek az ottani továbbtanulás akadályai. Visszatérve a védelmi előkészületekre, az 1955 és 1956 nyarán katonai táborokban eltöltött két hónapi tüzér kiképzés hatása alatt, mindenki egy kissé hozzáértőnek képzelte magát, fel sem mérve az ellenfelek között várható súlyos aránytalanságot. Nyári tüzér szakaszunk golyószórósa telepítette az egyik rendelkezésre álló golyószórót a geodéziai tanszéknek az egyetem főbejáratával szemben lévő emeleti előadóterme ablakába (ma a rektori tanácsterem). Szerencsére hamarosan olyan utasítás született, hogy az egyetemi erők vonuljanak ki az egyetem területéről és további döntésig a Lővér szállóban foglaljanak el szállást. A Mikoviny úton zárt alakzatban, katonadalt fújva 5

6 végigvonuló egyetemi századot aggódó arcok és kétségbeesett tekintetek követték szorongó szívvel a résnyire nyílt ajtók és zárt ablakok mögül, amint jóval később egy ott lakó ismerősöm elmesélte. A már közzétett kordokumentumok és visszaemlékezések több változatban írtak arról, hogyan zajlott le a város védelmére kivezényelt, ütőszeg nélküli lövegekkel felszerelt ötödéves hallgatók és az érkező szovjet páncélosok, szerencsére vér nélküli, nagycenki találkozása. Az ismert történet szerint, itt vette kezdetét az esélytelen egyetemisták határátlépése Ausztria területére. A Lővér szállóba elérkezett hír hatására kora délután megkezdődött a szálló kiürítése, az egyetemisták és a velük tartó oktatók, részben gyalog, részben a fegyvereket és lőszert szállító, illetve néhány ágyút is vontató, tehergépkocsikon megindultak a Muck-kilátó felé vezető Récényi (Ritzing-i) úton, Ausztria felé. Sopronban, november 4.-én szép, napos őszi idő volt. Az előző napokban, a soproni hegységben már leesett az első hó, ami az erdei utakon részben megmaradt. Az akkoriban igen elhanyagolt állapotú, erősen emelkedő kövesúton a járművek nehezen kapaszkodtak felfelé. Emiatt, egy idő után lekapcsolták a tehergépkocsikról és otthagyták a vontatott lövegeket. Csak néhány teherautó platóján maradt az ágyúkhoz való lőszer. Magam a menetoszlop végén haladó egyik teherautó platójára kapaszkodtam fel, több évfolyamtársammal együtt. Amikor a teherautónk lelassítva bekanyarodott a Lővér körútról a Récényi útra, néhány társunk búcsút intett nekünk és leugrott a kocsi platójáról. Visszaindultak a város felé az otthonmaradt jegyesekhez. Szürkületkor érkeztünk fel az országhatár közvetlen közelében lévő, hajdani Muck kilátó és turistaház mellé. Itt az ötvenes években egy határőr szakasz körlete volt, soproniak már évek óta nem közelíthették meg ezt, a határ közvetlen közelében lévő helyet. A határon összegyűlt egyetemistákhoz csatlakoztak a határőrsön szolgáló katonák is. Úgy emlékszem, hogy Molnár Géza emh. egy teherautó lépcsőjére felállva intézett hozzánk búcsúztatónak és vigasztalónak szánt szavakat. Azonban a figyelmünk középpontjában ekkor már a legközelebbi osztrák helyiségekhez vezető erdei út megtalálása volt az erős szürkületben. A több száz fős csoport valószínűleg nem egyetlen ponton kelt át a határon és érkezett le osztrák területre. A legtöbben, beleértve magamat és számos évfolyamtársamat, hosszas gyaloglás és botorkálás után Sopronnyékre érkeztünk meg. A hegytetőn lévő Mucktól DNy-ra, határtól mintegy 4 km távolságban, a völgyben van Ritzing (Récény) és Neckenmarkt (Sopronnyék), egymástól kb. 3 km távolságban. Az esti félhomályban a hegyoldal egy keskeny földútján teherautókkal leereszkedő fegyveres csapat, bizonyára némi nyugtalanságot válthatott ki a falu határára géppuskával felszerelt jeepekkel kivezényelt osztrák csendőrökben. Ausztria, az 1955-ben létrejött államszerződés után egy évvel, még nem rendelkezett reguláris, jól felszerelt hadsereggel. 6

7 A faluban, vasárnap délután lévén, éppen szüreti ünnepséget tartottak egy szőlőfürtökkel és lampionokkal feldíszített kerthelyiségben. Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem visszatérő szovjet megszállók, hanem szabadságharcos soproni egyetemisták érkeztek, a falu népe kitörő szeretettel vett körül minket. Osztrák részről az első kérés a fegyverek lerakása volt, a falu iskolájának egyik erre kijelölt termében. Ezután a kiéhezett egyetemistákat a falu népe saját otthonaiba vitte jóllakni. Ma is emlékezem az ott elfogyasztott hatalmas rántott hús szeletre. Ezután visszatértünk a szüreti mulatság színterére, ahová már sorra érkeztek a környékbeli utazási irodáktól mozgósított autóbuszok, hogy estig továbbszállítsák a faluba zúdult sereget. Éjszakára az oberpullendorfi (Felsőpulya) iskola tantermei nyújtottak számunkra menedéket. Lefekvésre nem volt lehetőségünk. Az iskolapadokban töltöttük az éjszakát. Még késő este megjelentek az osztrák riporterek és a németül vagy angolul valamit tudó hallgatóktól próbáltak informálódni a november 4.-i gyászos eseményekről. Szabad földön voltunk, de fogalmunk sem volt, hogy mi történik velünk ezt követően. *** Másnap reggel ismét előálltak az autóbuszok és beszállásra szólítottak bennünket. A mattersburgi vasútállomásra szállítottak, ahonnét Bécs külvárosain átutazva, majd a Duna vonalát követve, néhány órányi utazással, az alsóausztriai Tulln és St. Pölten között lévő Judenau és Sieghartskirchen helységek közös vasútállomására érkeztünk. Egy eléggé lepusztult, talán a megszálló szovjet alakulatok által elhagyott, nagy épületben működött egy sebtében létrehozott menekülttábor.6 Itt kaptunk átmeneti elszállásolást, nagyszámú magyarországi menekülttel együtt. Mindjárt első este rábukkantam egy, a soproni Táncsics utcából ismerős szomszéd család tagjaira. A rideg, fűtetlen épület üres termeiben saját kezűleg megtömött szalmazsákokon feküdtünk, egyeseknek csak hordágy jutott. De végre lefekhettünk. A Vöröskereszt aktivistái gyakran járták a termeket, keksszel, csokoládéval, szappannal és tisztálkodási eszközökkel próbáltak ellátni bennünket. Lehetőségünk volt üzenetet is küldeni Magyarországra. Az alkalmat megragadva, egy kis cédulán adtam életjelt magamról Sopronban maradt özvegy édesapámnak és nagyszüleimnek. A Vöröskereszt becsületére legyen mondva, nem tudom, hogy milyen úton, de a cédulám hazaérkezett. Ezekről, az eseményekről már korábban megjelent leírások (pl. Roller Kálmán az Erdőmérnöki Főiskola volt igazgatójának visszaemlékezései, vagy az Erdészettörténeti Közleményekben megjelent irások) hasonló átmeneti állomásként, Traiskirchent említik a soproni egyetemistákat befogadó első gyűjtőtáborként. Mindez csak azt jelzi, hogy a november 4.-én és az azt követő napokban Ausztriába zúduló magyarországi menekülteket minden válogatás nélkül, gyorsan kellett fedél alá juttatni. Nekünk is feltűnt, hogy a 6 Alsó Ausztria az osztrák államszerződés megkötéséig szovjet megszállási terület volt. 7

8 Mattersburgból még velünk együtt elindult társaink egy része Judenauban már hiányzott közülünk. Néhány nap multán kezdték összegyűjteni Judenauban is a soproni egyetemhez tartozó menekülteket, hogy közös elhelyezésüket megoldják. Újra vonatra szálltunk, St. Pölten és Linz érintésével elindultunk az osztrák kormány által a soproni egyetemi Flüchtling -ek elhelyezésére kijelölt helységek, a Salzkammergut tartományban fekvő St. Wolfgang és Strobl felé. Késő este érkeztünk Bad Ischl állomására, ahonnét az utazásunk még 5-10 km-re fekvő végcéljához autóbuszokon vittek tovább minket. A Wolfgangsee északi partján fekvő két tóparti üdülőhely ebben a késő őszi időben eléggé néptelen volt. A tó K-i végén lévő Strobl hoteljeiben az egyetemi oktatók kaptak elszállásolást, innét naponta hozták át őket a mintegy 3-4 km távolságnyira fekvő városkába, St Wolfgangba. A városból kivezető zsákút végén, a tóba nyúló földnyelven állt a Ferienhort tudomásunk szerint egy akkor kiűrített leánynevelő intézet tágas, emeletes épülete. Az épület szárnyaiban lévő számos, fő befogadására alkalmas hálótermekben kapott elhelyezést az egyetemi hallgatóság. A Ferienhort lépcsői A Ferienhort főbejáratától széles lépcsősor vezetett le a Wolfgangsee partjára, mögötte kis távolságban kezdődtek a meredek hegyoldalak, az 1783 m magas Schafberg lejtői. Az épületben számos tanteremnek használható helyiség, tornacsarnok, valamint menza jelleggel működő étterem állt rendelkezésre. A konyha működését és az éttermi felszolgálást a nevelőintézet tanulóiból valószínűleg ottmaradt kisebb lánycsoporttal oldották meg. Az osztrák konyha kezdetben kissé szokatlannak tűnt a hazai menzák ízeihez képest. Akkor mi még ritkán fogyasztottunk itthon franciasalátát és más hidegkonyhai készítményeket, amik ott mindennaposak voltak. 8

9 A hátsó épületszány mögött a hegyek A Ferienhorthoz vezető út Talán november lehetett, amikor Ferienhortban újra számbavéve az ott lévő évfolyamtársakat, kutatni kezdtünk a hiányzók után. Kiderült, hogy a fegyveres határátlépés miatt, az Ausztriába átment határőrség katonái (az u.n. zöldparolis államvédelmiek) és velük együtt, mintegy soproni egyetemista a Salzburg melletti Sitzenheimben7, az államszerződés után kiűrített egyik amerikai katonai táborban vannak internálva. Németül von Haus aus folyékonyan beszélő évfolyamtársunk, I.N. vállalta, hogy autóstoppal elmegy és felkeresi a sitzenheimi tábort, megpróbál kapcsolatba lépni az ott fogva tartott egyetemistákkal és valamit meg tudni a hiányzó évfolyamtársaink sorsáról. A vállalkozását siker koronázta. Sikerült eljutnia a sitzenheimi táborba, ami ellentétben az általunk Judenauban tapasztalt lepusztult állapotokkal, egy korszerű, mindennel felszerelt, olajfűtéses, az amerikaiak által megszokott 7 Roller Kálmán visszaemlékezéseiben következetesen Sitzenheim megnevezés található. A képen bemutatott étkezési jegy fejlécén Siezenheim látható. A tábort megjárt barátom Sietzenheim írásmódra is emlékezik. Nálam felkészültebb olvasókra bízom a döntést az írásmódról, én maradtam Roller Kálmán nyomán. 9

10 kényelmi berendezésekkel ellátott tábor volt. Csak sajnos nem engedték ki a bennlévőket. Az ottlévő magyar határőrők szakácsa főzött a konyhán, a hadifogolyként kezelt egyetemisták is zsoldot kaptak az otthoni katonai rangjuk szerint, de bevásárolni nem engedték ki őket a táborból. Amint Roller Kálmán is leírja az emlékirataiban, az a veszély állt fenn, hogy az osztrák államszerződés alapján az internáltak kiadását fogja követelni a Szovjetúnió. I.N. Sitzenheimben rátalált az eltűnt évfolyamtársainkra is. Elmondásuk szerint, amikor az első ausztriai éjszaka után autóbuszra szálltunk, vesztükre olyan kocsikba szálltak be, ahol már magyar katonák is voltak. Velük együtt vitték őket először Klosterneuburgba, majd egy-két nappal később az internáló táborba. Az a furcsa helyzet jött létre, hogy a szabadságért küzdő egyetemisták a szabad világban lettek internáló táborba zárva. Élelmezési jegy Egy 50 éve megőrzött sitzenheimi kordokumentum A Sitzenheimben hadifogolyként kezelt egyetemisták követelni kezdték, hogy csatlakozhassanak a St. Wolfgangban elhelyezett társaikhoz. Követelésüknek éhségsztrájkkal adtak nyomatékot. A kellemetlen csapdahelyzet megoldására az osztrák belügyminisztérium is tárgyalást kezdett az éhségsztrájkolókkal, de az internáltak kiengedésére csak kb. egy hónap multán, december közepén került sor. Ekkor már körvonalazódott, hogy a soproni egyetem erdészhallgatói és tanáraik a kanadai Vancouverbe távoznak, a műszaki karok még Ausztriában maradt hallgatóit pedig, szintén Kanadában, a torontói egyetemre fogadják be. Nagy örömmel fogadtuk St. Wolfgangban a Sitzenheimből kiengedett, odaérkező társainkat. Télikabátként rangjelzés nélküli, használt katonaköpenyeket viseltek, amivel a hideg idő beálltakor a táborban látták el őket. Érkezésükkor, valóban úgy festettek, mint a szabaduló hadifoglyok. Mivel december elején már enyhült a szigor Sitzenheimben, egy 10

11 két évfolyamtársunk nem várva meg a hivatalos elbocsátást, kiszökött a táborból és már december elején csatlakozott hozzánk St. Wolfgangban. *** Érkezésünket St. Wolfgangba és elhelyezkedésünket Ferienhortban egy pillanatnyi fellélegzés követte. A megszokott barátok jelenléte és a zaklatott napokat követő nyugodtabb körülmények egy rövid időre elterelték a figyelmünket a bizonytalan jövőről. Azonban kiszolgáltatottságunknak csakhamar számos jelét észleltük. Osztrák pénzünk nem volt. Kezdetben ennek hiánya nem is tudatosodott bennünk. De, mivel a hallgatóság zöme dohányzott és a hazulról hozott cigaretták elfogytak, ez csakhamar problémát okozott. A hazai és az osztrák dohányáruk ára közötti nagyságrendi különbség felismerése csak fokozta a problémát. Néhány leleményes soproni származású hallgatótársunk, összeszedve a nálunk lévő forintjainkat, néhány napra eltűnt Ferienhortból. Bármilyen hihetetlennek tűnt, a hazai 5 Éves Terv és Kossuth cigarettákkal ellátva tértek vissza. A füstölnivalóért kockára téve épségüket és szabadságukat, megjárták újra Sopront. Egy idő után, a Vöröskereszt, mint segélyt, heti 20 schilling ellátmányt biztosított minden hallgató számára. Ez számunkra akkor egy jelentős hangulatjavító tényt jelentett, bár az ottani árak szerint nem volt jelentős összeg. Furcsa volt, hogy kezdetben karanténra történő hivatkozással nem hagyhattuk el a Ferienhort területét. Az országút felőli főbejárat portáját osztrák csendőrök őrizték, akik megakadályozták a kijárásunkat. Bár logikusnak tűnt egy időleges egészségügyi zárlat is, az a vélemény alakult ki, hogy osztrák részről attól tartanak, hogy az egyetemi hallgatók közé esetleg nem kívánatos elemek, ÁVO-sok, keveredhettek. Egy idő után megjelent egy adminisztratív bizottság, ami előtt minden hallgatónak meg kellett jelennie. Fotók készültek rólunk két nézetből, 10 ujjas ujjlenyomatokat vettek, végül egy szürke színű igazolványt kaptunk személyes okmányként. Valójában nem voltunk teljesen tisztában ennek az igazolványnak hasznával. Csak jóval később értesültem pl. arról, hogy városi közlekedésre is jogosított volna, aminek később Bécsben vehettük volna hasznát ha tudtunk volna róla. Ugyanekkor a Vöröskereszt jó állapotban lévő, viseltes meleg holmikkal segélyezett bennünket, tekintettel arra, hogy november 4.-én a hallgatóság általában könnyű őszies ruházatban hagyta el Magyarországot. Az idő viszont már kezdett hidegebbre fordulni. Reggelente a Wolfgangseet gyakran borította köd és a túlparti hegyek sem látszottak. A szürke okmányok kiállítását követően megnyílt számunkra a kapu és szabadon járhattunk ki és be Ferienhortból. Azonban a karantén ideje alatt sem hagytuk magunkat teljesen elzárni a külvilágtól. Szálláshelyünk a mögöttünk magasodó hegyek irányában nyitott volt, így a viszonylag még kellemesnek 11

12 mondható időjárást kihasználva, gyakorta tettünk kirándulásokat a hegyoldal irányába. Mint a soproni Lövérek lankás sétaútjaihoz szokott egyetemisták, minden túraöltözék és kiránduló cipő nélkül vágtunk neki a meredek hegyoldalaknak anélkül, hogy az ebből eredő bármilyen veszélyre gondoltunk volna. Magam is egy alkalommal, a fák törzsébe és kiálló gyökereibe kapaszkodva jutottam olyan meredek részére a hegyoldalnak, hogy visszapillantva az alattam hagyott meredélyre, elhagyott a bátorság a visszatéréshez. Csak igen hosszúnak tűnő idő alatt és kimerülten, de szerencsére épségben érkeztem vissza a kiindulásunk helyére. Ekkor megfogadtam, hogy a jövőben a kirándulások során körültekintőbb leszek. Mások nem jártak ilyen szerencsével. Több lecsúszásból eredő sérülés is történt a Schafbergen kinnlétünk alatt. Sajnos, egy kirándulás során súlyos baleset érte a IV. éves földmérő évfolyam egyik hallgatóját, Hartai Klárit, aki megcsúszott és egy szakadékba zuhant, életveszélyesen megsérülve. Kimentése után több napig feküdt eszméletlenül a kórházban, ahol nem tudtak segíteni rajta, így hazájától távol, fiatalon elhunyt. Ez a tragédia mélyen megrázott bennünket. Felidézve az egyetemi hagyományokat, a klopacska hangjától visszhangzó utcákon keresztül kísértük el utolsó útjára mindnyájan a St wolfgangi temetőbe. Az esetet Roller Kálmán is leírta a már említett könyvében. Két évtizeddel később, mint turista jártam feleségemmel együtt St Wolfgangban. Kimentünk a temetőbe is, hogy megkeressük Klári sírját. Hosszas keresés után sem találtuk meg. Később értesültem, hogy nemsokkal azelőtt, hamvait a családja hazahozatta, és itthon helyezték örök nyugovóra. Hartai Klári temetése St Wolfgangban, november 12

13 A St wolfgangi temetőben *** A szomorú eset felkavarta érzelmeinket. A jövőnk bizonytalan képe miatt hangulatunk egyébként sem volt igazán bizakodó. Akkor még nem alakult ki az erdészek kapcsolata a kanadai kormánnyal. Eseti megkeresések és ajánlatok jelentek meg, amelyek nem az összes hallgatóság, hanem kisebb létszámú csoportok számára jelenthettek a jövőt tekintve megoldást. Egyik nap megjelent szálláshelyünkön Angliából az akkor még állami tulajdonban lévő szénbányászat egy prominens képviselője, Mr. Raoul, a skóciai bányakerület vezérigazgatója. Kiséretében volt főmérnöke, Kuthy József, egy korábban sopronból disszidált bányamérnök hallgató. Kuthy említette, hogy valamikor a negyvenes évek végén Sopronban a Hunyadi János utca 43. alatti diák kamarában lakott.8 Igyekezett rábeszélni bennünket, hogy menjünk Angliába bányamérnöknek. Egy nyelvtanfolyam után, ami alatt a bányász munkanélküli segélynek megfelelő juttatást kapnánk, hat hónapos bányamunkát kellene vállalni, ezt követően nyílna meg az egyetemi tanulmányok lehetősége. Nem volt teljesen hatástalan ez az ajánlat. A hatáshoz a volt soproni diákból lett angliai főmérnök személye is hozzájárult. Korábbi miskolci bányász évfolyamtársaim, akik közül többen is ott voltak Ferienhortban, engem is bevontak a tanácskozásba, hogy elfogadjuk-e az ajánlatot. Nem volt igazán kedvem csatlakozni hozzájuk. A földmérő-geofizikus évfolyamunk ittlévő tagjai valamiféle ki nem mondott kötődést éreztek egymás iránt. Én is velük együtt akartam maradni, legalábbis egyelőre. Amint már említettem, felkereste St Wolfgangot a bécsi műegyetem, a Technische Hochschule küldöttsége is. Összehasonlították a soproni és a bécsi műszaki karok tanmenetét. Indexeinkben Tárczy-Hornoch Antal és Sébor János 8 Hazatérésem után, a Hunyadi János utca 45-ben lakó ismerőseim emlékeztek Kuthyra 13

14 professzoraink neve számukra sem voltak ismeretlenek. Nyelvtudás birtokában elvileg lehetősége volt az ottani továbbtanulásnak, de csak azzal a feltétellel, hogy a diploma megszerzése után állást Ausztriában nem vállalhatunk. Volt olyan évfolyamtársunk, aki ezt a feltételt teljesítve szerzett diplomát Bécsben, majd német nagyvállalat munkatársaként jelentős karriert futott be. Neve közép európai szakmai körökben és Magyarországon is ismert. Ma nyugdíjas éveit Németországban tölti. A soproni műszaki karok hallgatói számára az első valóban sikeresen teljesült csoportos továbbtanulási lehetőség a holland kormány és a református egyház segítségével jött létre. Emlékezetem szerint mintegy 48 fős bányász, földmérő és geofizikusmérnök hallgatóból álló csoport indult el Hollandiába. Roller Kálmán a könyvében 38 főt említ. Hollandiába a földmérő karról elsősorban a felsőbb évfolyamos hallgatók mentek. A III. éves geofizikus évfolyamtársaink közül ketten, egy fiú és egy lány csatlakozott ehhez a csoporthoz. Az utóbbi, mint egy ötödéves geofizikus menyasszonya. Megérkezésük utáni házasságkötésükről (még két hasonló párral együtt) és a magyar egyetemi csoport befogadásáról a hollandiai újságokban megjelent tudósítást elküldték nekünk is St. Wolfgangba. Hollandiába távozott évfolyamtársainkkal máig folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Kanada bécsi követének, Gordon Coxnak Ferienhortban tett látogatásával új kilátások nyíltak meg, elsősorban az erdész hallgatók és oktatóik számára. Ez a kapcsolat azonban felcsillantotta az esetleges kanadai továbbtanulás reményeit a műszaki karok hallgatóiban is. Viták indultak meg, amelyek középpontjában az Európában maradni, vagy kivándorolni Amerikába, akkor nehezen eldönthetőnek látszó kérdése volt. A műszaki karok hallgatóit Kántás Károly professzor mindenáron az Európában maradásról kívánta meggyőzni. Az volt a véleménye, hogy az Amerikába történő áttelepüléssel a hallgatók végleg elvesznek a haza számára, még egy jövőbeni kedvezőbb helyzet esetében is. A műszaki karokról velünk lévő néhány oktató Amerikát látta a hallgatók számára perspektívikusnak. Kántás professzor egy alkalommal meglátogatott bennünket Ferienhortban és ebben a kérdésben előttünk éles vitára került sor közte és Vendel Miklós professzor földtani tanszékéről velünk lévő oktató, Vecsey György között. Kántás professzor elsősorban Németországot ajánlotta figyelmünkbe. Ezt követően tényleg felvetődött a németországi clausthali egyetemen való ösztöndíjas továbbtanulás lehetősége is, azonban a műszaki csoport együttes továbbtanulására végül is nem jött létre ilyen megoldás. Szálláshelyünket nemcsak a továbbtanulásunkkal kapcsolatban keresték fel látogatók. Már december volt, és fűtöttek a hálóteremben, amikor két, úgy ötvenes éveinek elején járó férfi keresett fel bennünket Németországból. Arra igyekeztek rávenni bennünket, hogy ha már idáig eljutottunk, menjünk át a német határon, és ott keressük fel őket, majd gondoskodnak további sorsunkról. Egyikük a táskájából elővette az Út és Cél című újság egy példányát - fejlécén Szálasi Ferenc arcképével - és egyik társunk kezébe adta. A helyzet világossá 14

15 vált. Társunk kinyitotta a kályhaajtót és bedobta a lángok közé az ominózus lapot. Ezzel a beszélgetést lezártuk. A két férfi dolgavégezetlenül távozott. Nem járt kitörő sikerrel Bálint gazdának (Czupy Bálint), a müncheni Szabad Európa Rádió munkatársának látogatása sem Ferienhortban. Néhányan keresetlen szavakkal közölték vele véleményüket a magyar forradalomnak a nyugat részéről elmaradt megsegítéséről. *** Kanada bécsi követének, Gordon Coxnak közbenjárása révén, az erdészek Kanadába történő kivándorlását december közepe táján már eldöntött ténynek vettük. A műszaki karok hallgatóinak intézményes sorsa még mindig bizonytalannak látszott. Az addigi sikertelen próbálkozások egyre inkább azt a véleményt formálták, hogy az erdészekhez hasonlóan a Kanadába történő kivándorlás lehet a jövőnk megoldása. Nem volt könnyű megbarátkozni ezzel a gondolattal, különösen azok után, hogy Kántás professzor ellenvéleményét is hallottuk. Válaszút elé kerültünk. A könnyen elhagyott hazának a politikai körülmények miatt eddig nem éreztük a hiányát. Eddig itt volt elérhető közelségben, amit a vállalkozóbb szellemű társaink némelyike ki is használt.9 A kanadai kivándorlás gondolatához, hirtelen az óhazától való végleges elszakadás valószínűsége kapcsolódott tudatunkban. Elmondható, hogy emiatt nyomott hangulat vett erőt rajtunk. Évfolyamtársaimmal hosszú sétákat tettünk a tóparton, töprengve, hogy mi lenne a legjobb döntés a jövőt illetően. Mindenki azon a véleményen volt, hogy nem tekintjük végleges életcélunknak az amerikai kontinenst. Elvileg megegyeztünk abban, hogy elfogadjuk azt lehetőséget, hogy öt évet kihúzzunk Kanadában. Azután megpróbálunk visszajönni. Töprengés a jövőről a Wolfgangsee partján december 9 Megtörténtek esetek, hogy hallgatótársaink, mindnt kockáztatva, visszaszöktek a határon át Sopronba, összeházasodtak az anyakönyvezetőnél, majd újra visszajöttek St Wolfgangba. Mások magyar szakkönyvekért mentek vissza, hogy majd megkönnyítsék az idegen nyelven történő tanulásukat. 15

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 76. szám 2013. március A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének

Részletesebben

Hóbor József: Nem akarok hős lenni!... hogy el ne felejtődjék a nevük azoknak, akik tettek és megszenvedtek e Hazáért

Hóbor József: Nem akarok hős lenni!... hogy el ne felejtődjék a nevük azoknak, akik tettek és megszenvedtek e Hazáért Hóbor József: Nem akarok hős lenni!... hogy el ne felejtődjék a nevük azoknak, akik tettek és megszenvedtek e Hazáért 1 2 HÓBOR JÓZSEF Nem akarok hős lenni! Farkas Béla 56-ja Egy olajos mérnök a forradalomban

Részletesebben

ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT Gyógyszerészhallgatók kényszertanulmányútja Németországban az 1944-1945-ös tanévben* I.rész

ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT Gyógyszerészhallgatók kényszertanulmányútja Németországban az 1944-1945-ös tanévben* I.rész 995. január GYÓGYSZERÉSZEI 35 Gyógyszeréu.et39. J.5-43. 995. ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT Gyógyszerészhallgatók kényszertanulmányútja Németországban az 944-945-ös tanévben* I.rész Dr. Laszlovszkyiózsej A háború utol.só

Részletesebben

Jöttek, mentek, maradtak (volna)

Jöttek, mentek, maradtak (volna) Horváth Lajos Jöttek, mentek, maradtak (volna) 1991-ben Horvátországból tömegesen távoztak otthonukból a magyarok, akik legtöbben rokonoknál találtak szállást, míg a horvátok, illetve a szerbek zömmel

Részletesebben

Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra

Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra DEÁK GYULA Ahogyan én láttam... Visszaemlékezés a doni harcokra BALASSAGYARMAT, 2004 Deák Gyula, Nagy Iván Történeti Kör 5 ITTHON Szörnyű veszteséget szenvedett a 2. magyar hadsereg, tragédiája történelmünkben

Részletesebben

Szabó Barna önéletrajza

Szabó Barna önéletrajza Szabó Barna önéletrajza Az első 10 év Formázott: Sorkizárt Formázott: Bal: 1,5 cm, Jobb: 1,5 cm, Fenti: 1,5 cm, Lenti: 1,5 cm 1935 szeptember 21.-én születtem, Martonvásáron. Apám, Szabó József, 37 éves,

Részletesebben

Csapody I. (2006): Forradalom és exodus (1956. október - 1959. február). Soproni Szemle 2006(3). FORRADALOM ÉS EXODUS (1956. október 1959.

Csapody I. (2006): Forradalom és exodus (1956. október - 1959. február). Soproni Szemle 2006(3). FORRADALOM ÉS EXODUS (1956. október 1959. CSAPODY ISTVÁN FORRADALOM ÉS EXODUS (1956. október 1959. február) Az elnyomás és a terror csak bizonyos határokon belül éri el a célját, s ha ezen a tőréshatáron átcsap, éppen az ellenkezı hatást éri el.

Részletesebben

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről vitéz Detre Gyula László Történelem közelről Antológia Kiadó Lakitelek, 2007 vitéz Detre Gyula László TÖRTÉNELEM KÖZELRÕL Ajánlom családomnak, édesapámnak, v. Detre Gyula állami népiskolai tanító 50 éves

Részletesebben

Antalffy Tibor. Irány Ausztrália

Antalffy Tibor. Irány Ausztrália Antalffy Tibor Irány Ausztrália 2005 TARTALOM Előszó Előszó az Ausztráliába disszidáltam 1990-es kiadásához Olvasói levelek I. rész Ausztráliába disszidáltam 1. A kezdet 2. Harc a helyekért 3. Betegség

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR. indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények

KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR. indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények KONZERVÁLT ÚTIPOR KOMÁROMI JÓZSEF KONZERVÁLT ÚTIPOR indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények 2006 Megjelent a blablabla Kft gondozásában Komáromi József Szerkesztette: Komáromi József A borítót tervezte:

Részletesebben

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE Kárpátaljai Magyar Könyvek 166. Készült a Szülőföld Alap támogatásával Összeállította: Fodor István Intermix Kiadó, 2007 INTERMIX KIADÓ 88000 Ungvár, Tolsztoj

Részletesebben

Fordította Hensch Aladár Lektorok: Hendrey Tibor, Kéthely Anna, Lukácsi Margit Bodhiszattva Kiadó Budapest 1998 ISBN 963-03-4725-3

Fordította Hensch Aladár Lektorok: Hendrey Tibor, Kéthely Anna, Lukácsi Margit Bodhiszattva Kiadó Budapest 1998 ISBN 963-03-4725-3 HEINRICH HARRER Hét év Tibetben Fordította Hensch Aladár Lektorok: Hendrey Tibor, Kéthely Anna, Lukácsi Margit Bodhiszattva Kiadó Budapest 1998 ISBN 963-03-4725-3 Előszó a magyar kiadáshoz Különleges könyvet

Részletesebben

Ma érkeztem. Magyar menekültek Salzburgban, 1945 1953 * Erdős Kristóf

Ma érkeztem. Magyar menekültek Salzburgban, 1945 1953 * Erdős Kristóf 15 Erdős Kristóf Ma érkeztem Magyar menekültek Salzburgban, 1945 1953 * Jelen tanulmány a salzburgi magyar menekültek II. világháború utáni mindennapi életét állítja fókuszába. A német Alltagsgeschichte

Részletesebben

Kiszabadulva 56-os diákok nyugati kalandozásai az ötvenes-hatvanas évek fordulóján

Kiszabadulva 56-os diákok nyugati kalandozásai az ötvenes-hatvanas évek fordulóján Lénárt András Kiszabadulva 56-os diákok nyugati kalandozásai az ötvenes-hatvanas évek fordulóján Az 1956-os forradalom után mintegy 200 ezer ember hagyta el Magyarországot. 1 Többségük véglegesen más országban

Részletesebben

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk!

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk! Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! BEMBO K. Neumann Ottó Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! Kaáli Intézet: 20 év 20 000 gyermek Budapest, 2011 Grafika, tördelés: Hollós János A könyv

Részletesebben

Túl jón s rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése

Túl jón s rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése Túl jón s rosszon Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése A 99 éves Halper Nándor Ferdinándot 2006. február 4-én kerestem fel kassai otthonában. Interjút készítettem vele, majd Salamon Pál kassai történész-levéltároson

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG H 1027, Szász Károly utca 1. IV/1. Levélcím: H 1255, Pf. 23. Telefon: (+36 1) 201 3067, (+36 1) 212 3854 Fax: (+36 1) 212 8891 www.rakocziszovetseg.org

Részletesebben

Út a magányos tüntetésig

Út a magányos tüntetésig 1 Út a magányos tüntetésig Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal Tóth Károly Antal interjúja Adorjáni Imre Istvánnal 2 3 Út a magányos tüntetésig Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dubi Sándor újra ott lehet a Küzdősportok Világjátékán, mely októberben Szentpéterváron kerül megrendezésre.

Kedves Olvasó! Dubi Sándor újra ott lehet a Küzdősportok Világjátékán, mely októberben Szentpéterváron kerül megrendezésre. KÖSZÖNTŐ Tartalom MKSZ történelem: interjú Yamaji Masanorival, a Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség Tiszteletbeli Örökös Tagjával II. rész... 3 Kendō egy életen át, Európában: Alain Ducarme, az Európai

Részletesebben

1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján

1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján www.hunsor.se/1956 FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas 1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján Minden forradalomnak és szabadságharcnak

Részletesebben

Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin

Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin Szakszerűen segíteni Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin 1 A projekt címe: Szakszerűen segíteni A projekt az Európai Unió Európai

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014.

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014. MANNA X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 90 éves a Budai Baptista Gyülekezet Otthonom Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek. Ismerősen csendül fülembe az ének. Mintha minden

Részletesebben

Rigó Róbert. Kecskemét szovjet megszállása. A front átvonulása Kecskeméten

Rigó Róbert. Kecskemét szovjet megszállása. A front átvonulása Kecskeméten Rigó Róbert Kecskemét szovjet megszállása Tanulmányomban a Kecskemétre jellemző egyedi, sajátos vonásokat emelem ki 1944 végére és 1945-re vonatkozóan. A város belterületi kerület- és külterületi körzetvezetői

Részletesebben

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old.

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old. Híradó XXV. évf. 101. szám 2006. szeptember A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja Ungerska Riksförbundets medlemstidning Belövések nyomai budapesti házak falán 1956. októberében. Sok épület

Részletesebben