Timi's School Life. March Sport, fashion, music, hobbies and everything what can be interesting.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Timi's School Life. March Sport, fashion, music, hobbies and everything what can be interesting."

Átírás

1 Timi's School Life March Sport, fashion, music, hobbies and everything what can be interesting. The teams of the month: Junior: Fantastic Band Senior: Marvellous Gang In this month they are going to write the text in the magazine. The members of the teams are on the 2. page. Március Sport, divat, zene, hobbik és bármi más, ami esetleg érdekelhet téged. A hónap csapatai: Junior: Fantastic Band Senior: Marvellous Gang Ebben a hónapban ők fogják írni a cikkeket a magazinba. A csoportok tagjainak névsora a magazin 2. oldalán olvasható In every magazines the groups of the month write the texts. After the month, the Timi s School Life could be read on the web site of Timi s School. A magazinokba a hónap csapatai írják a szövegeket. A hónap végén a Timi s School Life adott száma a Timi s School honlapján olvasható lesz. A Timi s School Life szellemi tulajdonosa: Főszerkesztő: A cikkek írói: Schäfferné Erdélyi Tímea Lanka Máté (Excellent Exam) Márciusban a Hónap csapatainak tagjai

2 Members: Junior: Janka Kutnyánszky Petra Szabó Máté Iványi Dániel Király Fruzsina Aradi Áron Mikó Senior: Levente Kollár Brigitta Kamondi Kristóf Madarász Márk Molnár Balázs Gáspár Péter Gottschi Tagok: Junior: Kutnyánszky Janka Szabó Petra Iványi Máté Király Dániel Aradi Fruzsina Mikó Áron Senior: Kollár Levente Kamondi Brigitta Madarász Kristóf Molnár Márk Gáspár Balázs Gottschi Péter Junior csapat Senior csapat 2

3 Junior: Logo: Junior: senior: Senior: Contents: Me and the thai-box 4 Car sport 5 English horses, horse-riding 7 About the József Attila Country Library 8 Saint Jane high school and the writer 10 Graduation in Introduction and some sentences about my hobby 12 Volleyball 13 Easter habits 14 About the West Coast hip hop 16 Archery and hunting 18 Pizza with bacon and corn and how it s made 19 Exhibition in the Szépművészeti Museum 20 Tartalom: Én és a thai-box 4 Autósport 5 Angol lovak, lovaglás 7 A József Attila Megyei Könyvtárról 8 Szent Johanna gimi és az írónő 10 Érettségi 2014-ben 11 Bemutatkozás és a hobbimról pár sor 12 Röplabda 13 Húsvéti szokások 14 A West Coast hip hopról 16 Az íjászat és vadászat 18 Sonkás-kukoricás pizza és elkészítése 19 Kiállítás a Szépművészetiben 20 3

4 Me and the thai-box I chose this sport because both my brother went there. When I went to check out their training and I immediately liked this sport. I have been thai-boxing for 6 years and I have never thought that I finish it. So far, I have had two fights, I won both, one of them with technical KO. The trainings start at 6 pm for the kids, I go to this group. We re about twenty; in the group there are about 8-9 girls, the others are boys. The adults training holds from 7-half to nine there are about forty, including 10 women, others are men. The children and adults are on the same days: Mondays, Wednesdays and Fridays. There are three groups: for adults, for kids and for women. The whole family is going there, my brothers are competitors and my parents are advances. I hope I ll have more medals and cups in the future. The coach's name: Adrián Bánszász. Name of the Association is Mega-Tech Thai Boxing Se. Petra Szabó, Fantastic Band Én és a thai-box Azért ezt a sportot választottam, mert a családból mind a két tesóm oda járt. Amikor elmentem az edzéseiket megnézni egyből nagyon megtetszett ez a sport. Már 6 éve thai bokszolok és soha nem merült fel bennem, hogy abba hagyjam. Eddig két meccsem volt, mind a kettőn győztem, az egyiken technikai KO-val. Az edzések 18 órakor kezdődnek a gyerekeknek, én is ebbe a csoportba járok. Körülbelül húszan lehetünk és ebből nagyjából 8-9 lány, a többi fiú. A felnőtt edzés 7-től- fél kilencig tart, ott körülbelül negyvenen vannak, ebből 10 nő, a többi férfi. A gyerek és a felnőtt edzés ugyanazon a napokon vannak: hétfő, szerda, péntek. Összesen három csoport van: a felnőttek, a gyerekek, és van külön női edzés is. Az egész családom jár, a tesóim versenyzők, a szüleim haladók. Remélem még sok éremmel, kupával gazdagodok. Az edzőnk neve: Bányász Adrián. Az egyesület neve: Mega -Tech Thai Box Se. Szabó Petra, Fantastic Band 4

5 Car sport The first car race was organised in 1878, in Wisconsin with a 323 km distance. There are a lot of systematic car race in the world, the most famous are the WTCC (World Tour Car Championship) and Formula One. In F1 there are a lot of famous teams, like Ferrari, Mercedes, Red Bull Renault, or McLaren- Mercedes. In WTCC there are the Honda, Chevrolet and so on. Because this is a technical sport, there are a lot of accidents during the races. In this car races the terminal velocity of the cars are high: in F1 it is 320 kph and in WTCC it is 280 kph. Formula One is always, but WTCC is rarely broadcasted by the television. The races are often in the afternoon, except then it is far away, for example in Australia or America and except winter they are organised in every season. If you follow one of them, then enjoy yourself. Máté Iványi, Fantastic Band Autósport Az első autóversenyt még 1878-ban rendezték meg az amerikai Wisconsinban, 323 km-es távon. Rengeteg rendszeres autóverseny létezik a világon, a leghíresebbek ezek közül például a WTCC (Túraautó-világbajnokság), vagy a Forma 1. Utóbbiban sok híres csapat is található, mint például a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull Renault vagy a McLaren-Mercedes. A WTCC-ben pedig a Honda, vagy a Chevrolet. Mivel technikai sport, ezért sok baleset is szokott történni a versenyek alatt. Ezen autóversenyekben magas az autók végsebessége: a Forma 1-ben úgy 320 km/h, míg a WTCC-ben kb. 280 km/h. A Forma 1-et mindig, míg a WTCC-t elvétve szokta közvetíteni a tévé. A versenyek legtöbbször délután szoktak kezdődni, kivéve ha nagyon messze, pl.: Ausztráliában vagy Amerikában van a verseny, és a tél kivételével bármelyik évszakban szoktak rendezni. Ha valamelyiket nyomon követed, akkor jó szórakozást kívánok hozzá! Iványi Máté, Fantastic Band Egy kép a Forma 1-ből. 1 1 Forrás: 5

6 Egy kép a WTCC-ből. 2 A WTCC híres magyar versenyzője, Michelisz Norbert Forrás: 3 Forrás: 6

7 English horses, horse-riding In the world more than 200 kinds of horses and ponies live. The national horse of England is the English thoroughbred. Its body type is athletic, the head has strong bones and the neck is long. It has muscular body which is about centimetres high. Their limbs are leans. While galloping they are the world s fastest horses. Their colour can be anything except piebald. In England Shire is current, which was war horse, but now bred to mount horses and the Welsh pony. As their name show they started to be bred in Wales. There are now 4 types of them: A - Welsh mountain pony; B Welsh riding pony; C Cob type Welsh pony; D Welsh cob pony. I am also riding horse in Érd, in the Frank Riding Hall, at Ördöglovas SE. Here I learnt riding a horse on a dark bay coloured 6-yearsold sport pony. My favourite horse is a bay coloured 8-years-old gelding English thoroughbred, which is named Karrier, but everybody calls him Karcsi. The oldest was a 28-years-old named Carmen, but it is died recently. Two grooms and a lot of rider care about the horses and ponies with big affection. My favourite rider is Józsi, who always helps, and teaches me. My horse instructor is Ildi, she and her husband lead the riding hall, where I m riding horse. Janka Kutnyánszky, Fantastic Band Angol lovak, lovaglás A világon rengeteg, több mint 200 fajta ló és póni él. Anglia nemzeti lova az Angol telivér. Testalkata atlétikus, feje erős csontozatú, nyaka hosszú. Izmos kiemelkedő marral rendelkezik, melynek magassága cm. Végtagjai szikárak. Vágtában a világ leggyorsabb lova. Színe bármilyen lehet, a tarkát kivéve. Angliában még elterjedt a Shire nevezetű, régen hadi lóként, manapság már csak hátas lóként tenyésztett erős, robosztus testalkatú ló és a Welsh póni. Amit mint azt a neve is mutatja Wales-ben kezdték tenyészteni. Jelenleg négy típusban tenyésztik: "A" változat - Welsh mountain póni "B" változat - Welsh riding póni "C" változat - Cob típusú Welsh póni "D" változat - Welsh cob póni Én is lovaglok Érden a Frank lovardában, az Ördöglovas SE.-nél. Itt a tanultam meg lovagolni egy sötétpej színű 6 éves sport pónin. A kedvenc lovam egy pej színű 8 éves herélt angol telivér, akinek a neve Karrier, de mindenki csak Karcsinak szólitja. A legöregebb egy Carmen nevű 28 éves ló volt, de sajnos nemrégiben elpusztult. Két lovász és rengeteg lovas gondozza a lovakat és a pónikat nagy szeretettel. Az én kedvenc lovászom Józsi, aki mindig segít és egy csomó dologra tanít meg. A lovas oktatóm Ildi, ő és a férje vezetik a lovardát, amelyikben lovaglok. Kutnyánszky Janka, Fantastic Band 4 4 Forrás: 7

8 About the József Attila County Library A library is a building for public education. It organises, preserves, explores and for those who re interested in, they can read or use the collection of documents: books, newspapers, periodicals, manuscripts, small printings, audio discs, audio books, microfilms, tapes, CDdiscs, maps, DVDs and video cassettes. A József Attila Megyei Könyvtárról A könyvtár közművelődési intézmény. Rendszerezi, őrzi, feltárja és az érdeklődők rendelkezésére bocsátja a gyűjteményében található dokumentumokat: könyvet, újságot, folyóiratot, kéziratot, aprónyomtatványt, hanglemezt, hangoskönyvet, mikrofilmet, kazettát, CD-lemezt, térképet, DVD-t, videókazettát. With the supplying of the visitors of the library, other services are made. This is a multifunctional building: with the traditional and everyday librarian activities, there are other important public educational and publishing activities. With the help of computer data bases the non-personal searching will be available. Az intézménybe látogatók könyvtári ellátása mellett egyéb szolgáltatások sokaságát is végzi. Több funkciós intézmény: a hagyományos és mindennapos könyvtári tevékenységek mellett jelentős egyéb közművelődési, valamint kiadói tevékenységet is folytat. A számítógépes adatbázisok segítségével új perspektívát kezd nyitni a nem személyes megkeresések teljesítésének irányába is. 8

9 The librarians would like that the usage the services of the librarian become natural and everyday phenomenon for everybody like shopping or any other administration or relaxing. There are countless events, occupations in the adult or child library to help getting the information or public education, or learning opportunities. Balázs Gáspár, Marvellous Gang A könyvtárosok azt szeretnék, hogy a könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele épp oly természetes és mindennapos jelenség legyen bárki számára, mint például a vásárlás vagy bármilyen más ügyintézés vagy éppen kikapcsolódás. Az információkhoz, a művelődési és tanulási lehetőségekhez jutást számtalan rendezvény, foglalkozás segíti a felnőtt és a gyermekkönyvtárban. Gáspár Balázs Marvellous Gang 9

10 Saint Jane high school and the writer Laura Leiner is a Hungarian writer, the author of the youth book series named Szent Johanna gimi. Since her age 18 her books have been being published. Her first book was written in 2005, with title Remek!, and since then the writing is her life. Her awareness and popularity was brought by the Szent Johanna gimi book series. This is a clever book; it started to go on its own to the way. I leave it alone and let go, because I suppose, I did everything what was possible, I wrote everything how I would have wanted and now I m satisfied with the results, because I know at the beginnings that I wanted something like this at the end. Not a final, trite outpouring or overdial threads. I feel that this series won everything with his similarity and I kept myself to my principles as his this just a story about a ferial girl, THE BOY (with capital letters), the learning, her friends, her family, her life and usually the Saint Jane High School Laura Leiner said after he finished the book series (SZJG). After the finishing he wrote the book Szent Johanna Gimi Kalauz and after this her book Bábel was published. Her books are published by the Ciceró book studio. One of her book has just been published with title Akkor szakítsunk. We hope this will have same success as her other works. The authoress is also a big Korn-fan, and her favourite drink is Coca Cola. In the Kalauz she wrote that if she had to choose, she would fell herself in the skin of Kata or Ricsi (rather Kata), but with the style of Ricsi. Fruzsina Aradi, Fantastic Band Szent Johanna gimi és az írónő Leiner Laura magyar író, a Szent Johanna gimi című ifjúsági naplóregény-sorozat szerzője. 18 éves kora óta jelennek meg könyvei. Első könyvét 2005-ben a Remek! címen írta és azóta is az írás az élete. Ismertségét és népszerűségét a Szent Johanna gimi sorozat hozta meg számára. - Okos kis könyv ez, elindult a saját útjára. Én pedig most magára hagyom, elengedem, hiszen én azt hiszem, mindent megtettem, amit lehetett, mindent úgy írtam, ahogy szerettem volna, most pedig elégedett vagyok az eredménnyel, mert tudom, én a kezdetek kezdetén valami ilyesmit akartam a végére. Nem egy finálét, elcsépelt ömlengést vagy túlcsavart szálakat. Úgy érzem, ez a sorozat az egyszerűségével nyerte el mindazt, amit elnyert, én pedig végig tartottam magam ahhoz az elvemhez, miszerint ez csak egy sztori egy hétköznapi lányról, A FIÚRÓL (csupa nagybetűvel), a tanulásról, a barátairól, a családjáról, az életéről meg úgy általában, a Szent Johanna gimiről - mondta Leiner Laura miután befejezte az SZJG-t (Szent Johanna Gimit) Miután befejezte az SZJG-t megírta a Szent Johanna Gimi Kalauzt és ezután adták ki a Bábelt. Könyveit a Ciceró könyvstúdió adta ki. Most adják ki az új könyvét, aminek a címe Akkor szakítsunk reméljük ugyanolyan nagy sikere lesz, mint eddigi műveinek. Egyébként az írónő nagy Korn fan és kedvenc itala a Coca Cola. A Kalauzban azt írta, hogy ha neki ellene választani, akkor Kata és Ricsi (de inkább Kata) bőrében érezné jól magát, de Ricsi ízlésével. Aradi Fruzsina, Fantastic Band 5 5 Forrás: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/6557_ _ _n.jpg 10

11 Graduation in 2014 This theme is about the graduation in The graduation has two parts: written and oral exam. The written part starts at the beginning of May and the oral part starts at the same part of June. The graduation includes sometimes 5 subjects, but there are some people who exam more, because 4 is required. These are History, Mathematics, Literature and Grammar, and one foreign language, and one can be chosen, this can be one, but can be more, too. This year, as last the minimum limit is 25%, but this shouldn t be absolutely the goal, but the better note. You can get maximum 150 points per each subject, but 80% of these points are five, yet. The oral examination is difficult, but the written is also, too, I think the oral is more difficult, because there are 21 items per a subject. We exam all of the 5 subjects on one day, so because of this it is more difficult. If we learn harder now, it will succeed and we wouldn t have had to learn for 12 years. After the successful graduation we can start our technician or our college career. While the college application take care to pass on interesting courts. At the choice it is important that how many experts have been being formed. If we choose a trade in which a lot of people have got education, we won t be able to find a job easily. Let s try to learn on a direction which is absence profession, because there are more free jobs in the life and salary would be higher. The most important thing is also that we should love our profession. So if we find a job, we will like what we ll be doing. Learning of a foreign language can help us to find a job abroad. So we can drain that the graduation can strongly define our future. We wish nicer and better future for everybody! Kristóf Madarász and Márk Molnár, Marvellous Gang Érettségi 2014-ben Ez a téma a 2014-es érettségiről fog szólni. Az érettségi két részből áll: egy írásbeliből és egy szóbeliből. Az írásbeli május elején, a szóbeli pedig június elején kezdődik. Az érettségi általában 5 tantárgyból áll, de vannak olyanok, aki többől vizsgáznak, mert 4 kötelező van. Ezek a történelem, a matematika, az irodalom és nyelvtan, végül az idegen nyelv plusz egy választható tantárgy, ami minimum egy, de több is lehet. Idén is, mint tavaly 25% a minimum, de ugye nem feltétlenül ez a cél, hanem a jobb jegy. Az összes tantárgyból 150 pont a maximum, de ennek a 80% az ötös. Eléggé nehéz az írásbeli, de a szóbeli is, én szerintem a szóbeli nehezebb, mert tantárgyanként 21 tétel van. Mind az 5 tantárgyból 1 nap alatt szóbelizünk, emiatt még nehezebb. Ha keményen tanulunk most, akkor biztosan fog sikerülni és nem lesz hiábavaló 12 évnyi tanulásunk. A sikeres érettségi után megkezdhetjük technikusi vagy főiskolai pályánkat. A főiskolai jelentkezésnél ügyeljünk rá, hogy számunkra érdekes pályán haladjunk tovább. A választásnál az is fontos, hogy az adott szakirányban hány szakembert képeztek már. Ha olyan szakot választunk, amelyben már sokan szereztek végzettséget, akkor nehezebb lesz elhelyezkedni abban a munkában. Törekedjünk arra, hogy olyan irányban tanuljunk tovább, amely hiányszakmának minősül, mert valószínűleg több álláslehetőség kínálkozik majd az életben és nagyobb lesz a fizetés is. Mindazonáltal a legfontosabb, hogy szeressük a szakmánkat. Így akárhol helyezkedünk el, élvezni fogjuk, amit csinálunk. Az idegen nyelv tanulása segít abban, hogy külföldön is elhelyezkedhessünk. Tehát leszűrhetjük, hogy a sikeres érettségi nagyban meghatározza jövőnket. Szebb jövőt mindenkinek! Madarász Kristóf és Molnár Márk, Marvellous Gang 11

12 Introduction and some sentences about my hobby I am Brigitta Kamondi, 17 years old, from the team Marvellous Gang. I have been learning here for 3 years and I like being here, the lessons go past in good atmosphere and we laugh a lot. I write a little about my hobby, which is the dancing: I have been dancing for 10 years. I started acrobatic rock and roll at my age 4. I did this for 2 years then I finished. When I was going to 3 rd class, I started belly dance, this time period held for 5 years. The Arabian music took on me good effects, it cooled me down aright. Unfortunately, I had to end this, which I very regret However, I have been going to the Jászai Dance Show for 3 years. I have 6 lessons per a week. In December we have the Christmas gala, at the end of the year we have the end-ofyear gala. We have a lot of actions, on almost every weekend, in our beautiful dresses. The dance expresses the feelings of the soul with the movements of the body and worthy for infuse the same role as the music and the poetry. Cesare Negri Bemutatkozás és a hobbimról pár sor Kamondi Brigitta vagyok, 17 éves, a Marvellous Gang csapatból. 3 éve járok ide, és nagyon szeretek itt lenni, jó hangulatban telnek az órák és sokat nevetünk. Kicsit a kedvenc hobbimról is írok, ami nem más, mint a tánc: 10 éve táncolok. 4 éves koromban kezdtem a acrobatic rock and rollt Ezt 2 évig űztem, aztán abbahagytam. 3. osztályos koromban kezdtem el hastáncozni, 5 évig tartott ez az időszak. Nagyon jó hatással volt rám az arab zene, nagyon imádtam, remekül lenyugtatott. Sajnos azonban abba kell hagynom, amit nagyon sajnálok. Viszont már 3 éve járok a Jászai Dance Showba, hetente 6 órám van Decemberben a karácsonyi gálánk, év végén pedig az év végi gálánk szokott lenni. Rengeteg fellépésünk van; szinte minden hétvégén, a csodaszép ruháinkban. "A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be." Cesare Negri 12

13 Volleyball A lot of people can play the volleyball and it can be played in a lot of modes. Usually 6 people play this game and each person does different exercise in the pitch. There s a lot of way to wage the ball and it can be condescended, too. Usually 3-4 people wage and the four racket hits (who stands front right). The different formations must be exercised if it would like to be gone well while the match. It s important that the touches go well, because it will be decided while the sport that the ballrally will turn into good or back direction. The most important player is the consignor, he runs, fells to the ball and gives it up to the rackets and there are a few who can hit the wrong ball to the right direction. But the team has in vain a good racket or consignor, if the other members don t play their best, because without them they can t win a match. If the team is knit, the team not only will win the matches but they will feel themselves very well during the game. Levente Kollár, Marvellous Gang Röplabda A röplabdát sokan tudják és sokféleképpen is lehet játszani. Általában 6 ember játssza, mind a 6 ember más dolgot lát el a pályán. Sokféle módon lehet fogadni és a labdát is sokféleképpen lehet lekezelni. Általában 3-4 ember fogad es a 4-es ütő üt (aki elől áll a jobb oldalon). A különböző formációkat elég sokat kell gyakorolni, hogy meccsen zökkenőmentesen menjen. Fontos hogy az érintések jól menjenek, mert a bejátszásnál dől el, hogy a labdamenet jó vagy rossz irányba mozdul-e el. A pályán a legfontosabb ember a föladó, ő fut, esik a labdáért, hogy fel tudja adni az ütőknek, hogy be tudják ütni a labdát, és kevés olyan ütő van, aki a rossz labdát is jól be tudja ütni oda ahova, kell. De hiába van jó ütő vagy jó adó, ha a csapat többi tagja nem teszi oda magát úgy, ahogy kell, mert egy adó és egy ütő nem tud meccset nyerni. Ha van egy jól össze szokott csapat, akkor nem csak nyerni fog a csapat, hanem jól is érzik majd magukat közben. Kollár Levente, Marvellous Gang 6 6 Forrás: 13

14 Easter habits Easter is the most important holiday for Christians, due to this a lot of habits and traditions formed in Hungary and kept alive. On Easter Sunday the ecclesiastical habits and beliefs dominate, the second day of the holiday is the traditions and the family treats. Sprinkling and egg painting: Easter Monday is in the Hungarian inhabited areas the day of sprinkling. The origin of the habit goes back in the old times, its base is the clearance and the power of the water, in modern forms it can be found nowadays. In the countryside, in several places girls are sprinkled with untreated water, but in towns it is replaced with different Cologne waters. Somebodies give Holy Bible origin to the tradition of sprinkling, because the soldiers tried to calm down the women who brought the news of the resurrection. After sprinkling the boys got eggs, bacon or painted eggs. These were painted to different colours with shells of red or purple onions, with red cabbage or with the juice of green walnut. Nowadays the girls and women host the men on the day of sprinkling and host them with different food, scones, and drinks. The sprinkling is accompanied with poems and rhymes with are varied. The origins of the Easter symbols: The egg is the symbol of fertility, which can be found at almost every nations of the world, at the Christianity it is the symbol of resurrection. The origin of the Easter bunny is uncertain, at our country it is established by German influence, in the 19. century. The bunny is also a fertility symbol and in Europe it is combined with the Easter. The lamb in one of the most current symbol, but the role reduced in the last times and its place is replaced with the Easter ham. In the Mediterranean the roast lamb is the most important part of the festal table. The catkin is also an old Easter symbol; its origin goes back to the celebrating of Palm Sunday. Brigitta Kamondi, Marvellous Gang Húsvéti szokások A húsvét az egyik legfontosabb ünnep a keresztények számára, ennek köszönhetően Magyarországon is számos szokás, hagyomány alakult ki és maradt fenn ezzel kapcsolatban. Húsvétvasárnap inkább az egyházi szertartásokhoz szorosabban kötődő szokások és hiedelmek dominálnak, az ünnep másodnapján pedig a népszokásoké és a családi vendégségeké a főszerep. Locsolkodás és tojásfestés: Húsvéthétfő a magyarok lakta terülteken a locsolkodás napja. A szokás eredete a régi időkbe nyúlik vissza, alapja pedig a víz megtisztító és megújító erejében gyökerezik, modern formában pedig a mai napig megmaradt. Vidéken, több helyen még napjainkban is kútvízzel locsolják a lányokat, a városokban azonban különféle kölnivizekkel helyettesítették ezt. A locsolkodás hagyományának egyesek Bibliai eredetet is tulajdonítanak, mivel a feltámadást hírül vivő asszonyokat vízzel lelocsolva próbálták a katonák lecsendesíteni. A locsolás után a fiúk a régi időkben tojást, szalonnát vagy festett tojást kaptak cserébe. Ezeket a vörös vagy lila hagyma héja, vörös káposzta vagy a zöld dió levének segítségével festették különböző színűre. Napjainkban a lányok és az asszonyok a férfiakat a locsolás napján vendégül látják, különféle ételekkel, kaláccsal és italokkal kínálják. A locsolkodást hagyományosan különböző versikék és mondókák kísérik, amelyek igen változatosak. A húsvéti szimbólumok eredete: A tojás az ősi termékenység szimbóluma, amely a világ szinte összes népénél fellelhető, a kereszténységben pedig a feltámadás jelképévé vált. A húsvéti nyúl eredete kissé bizonytalan, nálunk német hatásra honosodott meg valamikor a XIX század folyamán. Maga a nyúl szintén a termékenység szimbólumává vált, és szerte Európában a húsvét ünnepével társítják. A bárány az egyik legelterjedtebb húsvéti jelkép, amelynek szerepe az utóbbi időben jelentősen csökkent és helyét a húsvéti sonka vette át. A mediterrán országokban azonban napjainkban is az ünnepi asztal elmaradhatatlan eleme a sült bárány. A barkaág szintén régi húsvéti szimbólum, 14

15 melynek eredete a virágvas virágvasárnap megünnepléséhez nyúlik vissza. Kamondi Brigitta, Marvellous Gang Forrás: 8 Forrás: 15

16 About the West Coast hip hop West Coast hip hop is a hip hop music subgenre that encompasses any artists or music that originates in the Western United Statesregion of the United States. The gangsta rap subgenre of West Coast hip hop began to dominate from a radio play and sales standpoint during the early 1990s with the birth of G-funk and the emergence of Suge Knight's Death Row Records. The West Coast hip-hop scene started in earnest in 1978 with the founding of Unique Entertainment, a group influenced by Prince, East Coast hip hop, Kraftwerk, Parliament- Funkadelic and others. By 1980, the group were known as the best party promoters in Los Angeles; in 1983 its leader Roger Clayton, influenced by the Funkadelic album Uncle Jam Wants You changes the group's name to Uncle Jamm's Army. In 1984, Uncle Jamm's Army released their first single, "Dial-a-Freak", and in the same year Egyptian Loverreleased his On the Nile album, which includes the popular 12" single "Egypt. Another early landmark occurred in 1981, when Duffy Hooks launched the first West Coast rap label, Rappers Rapp Records, inspired by Sugar Hill Records in New York. Its first act was the duo of Disco Daddy and Captain Rapp, whose debut single was "Gigolo Rapp" or "Gigolo Groove". Later, in 1983, Captain Rapp would create the classic West Coast song "Bad Times (I Can't Stand It)" also brought the Rappers Rapp Group, a West Coast version of Grandmaster Flash and the Furious Five, comprising King MC, Lovin C, MC Fosty, DJ Flash, Macker Moe and Mr. Ice. The group split up a year later, with MC Fosty and Lovin C launching a separate career and DJ Flash and King MC becoming The Future MC's. This is shortly about West Coast hip hop. If you would like to know more, you can ask me. Péter Gottschi, Marvellous Gang A West Coast hip hopról West Coast hip hop egy hip-hop zenét játszó subgenre, amely magában foglalja minden művészt vagy zenét az USA nyugati régióiban a West Coast hip hop rádiókban és értékesítési helyeken kezdett el dominálni a korai 1990-es évektő, ekkor született meg a G-funk, és a Suge Knight s Death Row Records is ekkor jelent meg. A West Coast hip-hop színtéren komoly munkába fogott 1978-ban az alapító Unique Entertainment a csoport által befolyásolt Prince, a keleti parti hip-hop, a Kraftwerk, a Parlament - Funkadelic és mások ra a csoport ismert lett, mint a legjobb egyesület Los Angelesben ban Roger Clayton, a vezetőjük, akit befolyásolt a Funkadelic albuma, az Uncle Jam Wants You, megváltoztatta a csapat nevét Uncle Jamm s Army-ra ben, az Uncle Jamm s Army megjelentette az első kislemezét, a "Dial-a- Freak"-et, és ugyanabban az évben az Egyptian Loverreleased his On the Nile albumot is, amely magában foglalja a népszerű 12. helyezett Egypt -et. Egy másik korai mérföldkő esett meg ben, amikor Duffy Hooks elindtotta az első West Coast név alatt futó Rappers Rap Records-ot, ebben a New York-i Sugar Hill Records inspirálta. Az első fellépés egy duó volt Disco Daddy-vel és Captain Rapp-el, akinek az első kislemeze a Gigolo Rap, vagy Gigolo Groove volt. Később, 1983-ban Captain Rapp elkészíthette a klasszikus West Coast zenét, ami a Bad Times (I can t stand it) címet viseli még magával hota a Rappers Rapp Csoportnak a West Coast verzióját a Grandmaster Flashnek és a Furious Five-nak, amely nem mások mint King MC,Lovin C, MC Fosty, DJ Flash, Macker Moe és Mr. Ice. Ez a csapat azonban feloszlott egy évvel később, mert MC Fosty és Lovin C elindítottak egy szólókarriert, DJ Flash és King MC pedig a Future MC s tagjaivá váltak. Ez lenne röviden a West Coast hip-hop. Ha szeretnél többet tudni, akkor nyugodtam megkérdezhetsz engem. 16

17 9 10 All rights reserved. The name of Timi s School Life, the Timi s School logo and everything in this magazine (without some pictures, its sourse is written after the text) by Timi s School Minden jog fenntartva. A Timi s School név, a Timi s School logó és minden ami a magazinban található (kivéve néhány kép, amelyek forrása a szövegek végén található) Timi s School által 9 Forrás: ad52.jpg 10 Forrás: 17

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Gyulai Pál: Hazám

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Gyulai Pál: Hazám 2009. MÁRCIUS március 27. évfolyam 2. szám 1 March 2009 Volume MARCH 27, Issue 20092. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

2006. november 27., hétfô 6. Wilson Hungarian Junior Open, Szeged VB UTÁN, EB ELÔTT Cseh fölény a szegedi Wilson Hungarian Junior Openen Cseh gyôzelem a fiú U13-ban is: Martin Svec (jobbra) Püski Lénárdot

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 2014. MÁRCIUS március 31. évfolyam 2. szám March 2014 Volume MARCH 31, Issue 2014 2 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

2008 Tavasz/Spring. Jet Set. Tartalom/Countent. hirdetés/advertising

2008 Tavasz/Spring. Jet Set. Tartalom/Countent. hirdetés/advertising hirdetés/advertising Tartalom/Countent Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2008 Tavasz/Spring Jet Set Golf&luxuséletmód magazin/golf&luxury Lifystyle Magazine Igazgató-főszerkesztő/Director-Editor

Részletesebben

HUNGARIAN OLYMPIC TEAM

HUNGARIAN OLYMPIC TEAM MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT HUNGARIAN OLYMPIC TEAM Impresszum/Imprint: A Magyar Olimpiai Bizottság kiadványa/published by the Hungarian Olympic Committee Felelős kiadó/publisher: Borkai Zsolt, a MOB elnöke

Részletesebben

2009 Tél/Winter. Amikor az élet kezd izgalmassá válni. Jet Set

2009 Tél/Winter. Amikor az élet kezd izgalmassá válni. Jet Set Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009 Tél/Winter 6 HÍREK/News 8 EGY ÜTÉSBŐL A LYUKBA/Golf Hole in One 11 A MAGYAR PROFI/The Hungarian Pro 15 GOLF AZ

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington 2013. JÚNIUS június 31. évfolyam 5. szám June 2013 Volume 31, JUNE Issue 2013 5. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

Beijing 2008. Golfos színész. Peking 2008. Golf Player Actor Hajdú Steve

Beijing 2008. Golfos színész. Peking 2008. Golf Player Actor Hajdú Steve Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2008/3. Ősz / Autumn Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Golfos színész

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

Carving of Ferencz Béla

Carving of Ferencz Béla Fohász Szent István királyhoz Juhászné Bérces Anikó Megszólítlak alázattal, s könyörögve kérlek. Tekints le az országunkra és a magyar népre. Amióta nem vagy velünk lassan ezer éve, Számtalan nagy vihar

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

THE FASHIONABLE ISSUE

THE FASHIONABLE ISSUE ALWAYS INGYENÉS BUDAPEST LIVING THE FASHIONABLE ISSUE (THE LATEST IN TRENDS, HABITS, AND OTHER ANNOYING THINGS...) (Mi a menő?) Trendek, szokások, és irritáló dolgok... A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington 2015. MÁRCIUS-ÁPRILIS 32. évfolyam 2. szám MARCH-APRIL 2015 Volume MARCH-APRIL 32, Issue 2015 2 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009 Nyár/Summer INNOVÁCIÓ 14. oldal/page 19. oldal/page 27. oldal/page 34. oldal/page 5 köszöntő/greetings 6 HÍREK/News

Részletesebben

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine Tartalom /Content Gerincsérvtől a sípályáig! Úgy érzem, hogy a saját gerincbetegségemmel vívott sikeres harcom példájából merítve, többeknek nyílik majd lehetőségük arra, hogy ők is visszataláljanak a

Részletesebben

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2010 Tél/Winter Jet Set Golf&luxuséletmód magazin/golf&luxury Lifystyle Magazine Igazgató-főszerkesztő/Director-Editor-in

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS AZ ANGOLTANÍTÁSBAN

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS AZ ANGOLTANÍTÁSBAN Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

Petőfi Sándor: A szabadsághoz

Petőfi Sándor: A szabadsághoz 2013. MÁRCIUS március 31. évfolyam 2. szám March 2013 Volume MARCH 31, Issue 2013 2. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2014. április NR 17 A p r i l 2 0 1 4 A Magyar

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Március 15.

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Március 15. 2008. MÁRCIUS március 26. évfolyam 2. szám 1 March 2008 Volume MARCH 26, Issue 20082. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés!

Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés! Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés! Ennek a részleges megoldókulcsnak a dátuma: 2012. 11. 28. Németh Ervin English Reader, Positive English

Részletesebben

Tiger újra. Tiger Again. Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy

Tiger újra. Tiger Again. Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2010/9. Tavasz / Spring Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Tiger újra

Részletesebben

Augusztus 20. - Szent István ünnepe

Augusztus 20. - Szent István ünnepe 2007. AUGUSZTUS augusztus 25. évfolyam 6. szám 1 Aug 2007 Volume 25, AUG Issue 20076 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Valentin-nap. Chilis csokihab. a szerelem ünnepe. a tökéletes csábításhoz. SZÓBELI, ÍRÁSBELI Kidolgozott érettségi és nyelvvizsga tételek

Valentin-nap. Chilis csokihab. a szerelem ünnepe. a tökéletes csábításhoz. SZÓBELI, ÍRÁSBELI Kidolgozott érettségi és nyelvvizsga tételek ... csak 5 perc naponta Letölthető videók és hanganyagok Hasznos párbeszédek a mindennapokra SZÓBELI, ÍRÁSBELI Kidolgozott érettségi és nyelvvizsga tételek Hogyan írjunk üzleti levelet? Ingyenesen letölthető

Részletesebben

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén 2013. FEBRUÁR február 31. évfolyam 1. szám February 2013 Volume FEBRUARY 31, Issue 2013 1. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet)

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet) 2008. OKTÓBER október 26. évfolyam 8. szám 1 October 2008 Volume OCTOBER 26, Issue 2008. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

able abroad across actor, actress

able abroad across actor, actress able abroad across actor, actress address after afternoon again ago agree air alarm clock * all All right. alone already also always ambulance * angry animal answer anyone anywhere apple arm armchair army

Részletesebben