Négy év munkájának értékelése számok és tények tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Négy év munkájának értékelése számok és tények tükrében"

Átírás

1 FARKASDI VII. ÉVFOLYAM HÍRMONDÓ 2. SZÁM Négy év munkájának értékelése számok és tények tükrében Mi az, amit sikerült megvalósítani a négy évvel ezelőtti választási programból, célkitűzésekből? 2009-ben befejeztük a községi hivatal épületének felújítását, így a falu önkormányzata 2010 januárjától már a felújított épületben folytatja tevékenységét. Úgy gondolom, az épület külalakjában is egy szép színfoltja lett községünknek. A belső elrendezés és a műszaki felszereltség is megfelel a modern hivatal követelményeinek. A megürült régi hivatali épület déli szárnyát bérbe adtuk az állami rendőrség körzeti osztályának. Az északi szárny belső átalakítására is van elképzelésünk és kész tervdokumentációnk is. Ha lesz anyagi fedezetünk az átépítésre, itt kapna majd helyet a nyugdíjasklub és az IFI klub is. Az eskető nagytermében egy kis helytörténeti múzeumot szeretnénk berendezni. A helyi utakat minden tavasszal kátyúztuk. Ami nagy sikernek mondható, az a Barkáti út felújítása. A gazdasági minisztériumtól ,- ( ,- SKK) vissza nem térítendő pénzügyi támogatást kaptunk a beruházásra. Így egy alapjaiban is teljesen új betonút került megépítésre a szomolai elágazástól egészen az ún. ipartelepi letérőig, mintegy 1,3 km hosszúságban. Ennek köszönhetően az ipartelep felé irányuló teherforgalom most már ezen az új úton, a falut elkerülve bonyolódik le. A legrosszabb állapotban lévő vagy betakart esővíz - elvezető árokrendszert igyekeztünk felújítani. Ez sokszor akadályokba ütközött, ugyanis sok helyen a lakosok ezeket az árkokat betakarták, füvesítették, bokrokkal, fákkal ültették be. A múlt század 70-es, 80as száraz éveiben nem is hiányoztak ezek a vízelvezető árkok. Az utóbbi évek nagy esőzései azonban megmutatták, hogy ezzel a problémával komolyan kell foglalkozni. Komplex megoldást az enviromentális alap pályázati felhívására beadott projektünk adhat. Siker esetén megoldódnának a falu belterületének csapadékvíz-elvezetési gondjai. Ehhez azonban szükség lesz a lakosság konstruktív hozzáállására is ,- értékben egy új parkot és játszóteret alakítottunk ki a Botka közi bérlakások és a katolikus templom közötti területen. A környezetvédelem és az illegális szemétkihordás megakadályozása területén előrelépés történt. A háztartási hulladékot csakis a negyedi szeméttárolóba Az új park madártávlatból hordjuk. Minden háztartásból korlátlan mennyiségben begyűjtjük a hulladékot,még azoktól is, akik nem rendelkeznek hulladékgyűjtő edénnyel. Több alkalommal is szerveztünk falunk területén és a határban nagytakarítást, melybe aktívan bekapcsolódtak a tömegszervezetek és iskoláink diákjai is. Minden hónap első szerdáján a SITA vállalat (szerződés alapján) begyűjti és elszállítja a háztartásokból a papír-, PET-palack és üvegpalack hulladékot. Minden évben megvalósítottuk az elhasznált gumiabroncsok és akkumulátorok gyűjtését és elszállítását. A begyűjtött mennyiségtől függően a reciklációs alapból pénzt kapunk. Ezen kívül évente kétszer is elszállítjuk a lakosoktól a fehér és fekete műszaki cikkeket, valamint az elektronikai hulladékot. Minden év tavaszán lomtalanítást tartunk, tavasszal és ősszel pedig a kertekből származó biológiai hulladékot gyűjtjük be, és a szennyvíztisztító melletti udvaron tároljuk. Jelenleg elbírálás alatt áll egy projektünk a környezetvédelmi minisztériumnál a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének javítására. Siker esetén fel tudnánk újítani a hulladékgyűjtés helyi gépparkját. A faluközpontban és a főút felvégi részén új, alacsony növésű díszfákra cseréltük le a nem ebbe a környezetbe illő nyírfákat. Ezen kívül a falu több utcájában volt még fakivágás, ahol a villanyvezetékeket akadályozó vagy a túlméretes nyírfákat és tujákat cseréltük le díszfákra és bokrokra. Jövőbeni anyagi helyzetünktől függően a fásítási programot tovább folytatjuk. Sikerült kiépítenünk a temetőben egy egyszerű öntözővízhálózatot, és a temető rendszeres takarítására is odafigyelünk. Milyen a helyzet a közösségi élet, a kultúra és hagyományok ápolása területén? Négy alkalommal is sikeresen pályáztunk a Town Twinning uniós pályázaton. Két alkalommal (2007ben és 2008-ban) nyári nemzetközi ifjúsági találkozókra, 2009-ben és 2010-ben pedig az Őszi Farkasdi Vásár rendezvényeire kaptunk pénzügyi támogatást. Rendszeresen megemlékeztünk az 1. és 2. világháború farkasdi áldozatairól, hőseiről, akiknek tiszteletére kopjafát is állítottunk. Minden évben volt nótaest, farsang végén tőkehúzás, vásárkor szüreti felvonulás. Két alkaĺommal is rendeztünk helytörténeti kiállítást, amit még a testvértelepülésünkbe, Nagybánhegyesre (Magyarország) is elvittünk. Hosszú évek során tervezgettük a Betlehemi szokás felújítását Farkasdon karácsonyára ez a tervünk is megvalósult. Ezt a szép hagyományt 2009-ben is folytattuk, és a jövőben is szeretnénk továbbvinni. Úgy érzem, a társadalmi és kulturális élet valamint a hagyományápolás területén előrelépés tapasztalható. Köszönhető ez annak is, hogy minden ilyen jellegű Árendás Tamás felvétele Ez év végén befejeződik a jelenlegi községi vezetés négyéves időszaka. Ez idő alatt nagy változásokon ment keresztül a falu. Ennek apropóján kérdeztük meg Iván Gyula polgármestert az elért eredményekről és községünk jelenlegi helyzetéről.

2 2 Tartalom SZERKESZTŐSÉGI LEVÉL Négy év munkájának értékelése számok Kedves Olvasó! és tények tükrében 1.oldal Szerkesztőségi levél 2. oldal Őszi mozaik 4. oldal Szebben magyarul 5. oldal Izsák Ferenc versei 5. oldal Visszatekintő: nyári események 6. oldal 120 éve az emberek szolgálatában 6. oldal Fiatalos öregség 6. oldal XX. Farkasdi Őszi Vásár 7. oldal Kiss Maros, a vad motoros 7. oldal Minden lövés egy külön verseny 8. oldal Kedves Olvasó! Az újsággal kapcsolatos véleményét, ötleteit, olvasói levelét, továbbá megjelentetésre szánt hirdetését, esküvői meghívóját, gratulációját, gyászjelentését vagy szeretteiről való megemlékezését szerkesztőségünk címére szíveskedjék elküldeni! FARKASDI HÍRMONDÓ Kiadó: Farkasdi Községi Hivatal Főszerkesztő: Juhász Gyula Szerkesztők: Árendás Tamás Poór Krisztína, Zavarcsík Heni, Blanka Titíšová Tördelés, grafika: Juhász Gyula Nyelvi szerkesztő: PaedDr. Juhász Aladár Regisztrációs szám: EV 3551/09 Nyomda: PELIKÁN s.r.o., Holice na Ostrove Szerkesztőség címe: Obecný úrad, s.č. 944, Vlčany Telefon: 031/ , 031/ Internet: Lapzárta: 2010 november 10 Mindig csodáltam és tiszteltem azokat, akik saját erőből képesek voltak valami nagyot alkotni vagy megvalósítani az álmaikat. Persze mindehhez rengeteg idő, energia és odaadás kell, melyek kombinációja bizonyos helyzetekben nem jön könnyen létre. Az én álmom egy működőképes médium megalkotása volt természetesen másokkal együtt. Ez volna a Farkasdi Hírmondó, amely már évek óta rendszeresen megjelenik, de kommunikációs csatornaként valahogy mégsem terjedt el a helyi köztudatban. Egyesek nem tudják, hogy létezik, pedig nagy példányszámban kerül nyilvánosságra, és minden háztartás kézhez kapja. Többen kritizálják, hogy tartalmilag nem felel meg az ízlésüknek, és nem foglalkozik fontos témákkal. Ezzel kapcsolatban csak azt lehet hozzáfűzni, hogy mindenkinek megadatik a szerkesztőséggel való együttműködés, és eleddig kevés kivétellel majd minden beküldött írást megjelentettünk. Az évek folyamán azonban gyér érdeklődés volt tapasztalható a lap iránt, amit leginkább az olvasói levelek száma tükrözött. Ez a jelenlegi valós helyzet. Egy álom megvalósulása hosszan tartó, hullámvölgyekkel tarkított folyamat. Ahhoz, hogy a szerkesztőség komoly, érdemi munkát tudjon végezni, kell még néhány dolog. Az olvasók reakciói, ötletek a lap színvonalának javítására és természetesen érdekes témák felvetése. Ezekből pedig tényleg kevés van. Ékes példa erre az egyik legismertebb szociális hálón tavasszal feltett kérdésünk, hogy mi a véleményük a Hírmondóról. A mai napig nagyon kevesen nyilatkoztak... Van azonban néhány pozitív oldala is a lap létezésének. Fennállása alatt folyamatosan fejlődött, és páran ezt a sajtóterméket próbálják eljuttatni a tengerentúlra is. Akadnak helyiek, akik érdeklődnek a legközelebbi számról, és várják az alkalmat, hogy láttassák magukat. Úgy gondolom, hogy a feljebb felsorolt tények viszik tovább a szerkesztőséget az elkezdett úton. Apróságok ezek, de pont e kicsiségek miatt érdemes folytatni a sok utánjárással járó munkát. Egy helyi lap nem bulvár, nem foglalkozhat értéktelen tartalmakkal. Egy helyi lapnak a faluról kell szólnia, annak életéről kell beszámolnia. Arról, ami a lakosoknak fontos, és azt kell sugallnia, hogy igenis fontos szerepet tölt be a falu életében. A Farkasdi Hírmondó ebben a szellemiségben működik. Az aktív emberek hozzáállása alakítja olyanná, amilyen, még ha nem is képviseli a profi szintű újságírást. Más faluban még községi lap sem létezik. Nekünk, farkasdiaknak erre kéne büszkének lennünk. Illetve arra, hogy akadnak emberek, akik tollat ragadnak és időről időre tudósítanak a helyi történésekről. Remélhetőleg a jövőben az ő számuk is a növekedni fog, és általuk a Farkasdi Hírmondó valóban teljesíteni fogja küldetését. Egy községi lap lesz, amelyben mindenki örömét leli. Juhász Gyula, főszerkesztő

3 HIVATALI HÍREK 3 Négy év munkájának értékelése számok és tények tükrében (folytatatás az 1. oldalról) Az iskola épülete nagyon leromlott állapotban van. Vannak tervek a felújítására? Még 2008-ban korona értékben felújítottuk az iskolaépület legrosszabb állapotban lévő mintegy 500 m2 -es tetőrészének hő- és vízszigetelését. Az Iskolaügyi Minisztériumhoz beadtunk egy kérvényt az iskola külső nyílászáróinak cseréjére. Ezenkívül tárgyalásokat folytatunk egy céggel, amely fotovoltaikus erőműveket épít lapostetős objektumok tetőfelületére. Az iskola tetőfelületén 100 kw teljesítményű erőművet lehetne telepíteni. Vagy bérleti díjat fizetnének a tetőhasználatért, vagy felújítják a tető hő- és vízszigetelését. Az utóbbi esetben 20 évig bérmentesen használhatják a tetőfelületet energiatermelésre. Előszerződést írtunk alá az említett céggel a beruházás megvalósítására. kezdeményezést mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatott az önkormányzat. Megalakult az IFI, a helyi fiataloknak a Csemadok mellett működő ifjúsági csapata, amely minden kulturális rendezvény szervezésében oroszlánrészt vállalt. Ezenkívül létrejött a Forcas polgári társulás, amely szintén kivette részét a kulturális és társadalmi események szervezéséből. Megalakult a farkasdi lovasok polgári társulása, a FARLOV, amely már három alkalommal is szervezett amatőr western lovasversenyt. A legutóbbi versenyen már szinte az ország minden tájáról voltak résztvevők. Nagyon aktív tevékenységet folytatott a nyugdíjasklub, a futballklub és a tűzoltószervezetet, amely az idén egy nagyon szép egész napos ünne- pélyt tartott a szervezet megalakulásának 120. évfordulóján. Óriási sikernek számít, hogy az asztaliteniszezők csapata felkerült a 3. ligába. Az elmúlt 4 év alatt a helyi tömegszervezeteknek és egyházaknak ,- EUR ( ,- SKK) támogatást adtunk. Voltak olyan beruházások amelyeket terven felül sikerült megvalósítani? Voltak olyanok, amit saját erőből valósítottunk meg, de olyanok is, amelyekre különféle pályázatokból szereztünk pénzügyi támogatást. Önerőből, minimális beruházási költségekkel építettünk ki egy öntöző vízhálózatot a falu központjában. A Botka közi bérlakások mellett létesítettünk egy fúrt kutat és egy kis vízművet a bérlakások pincéjében, ahonnan vízzel látjuk el az egész faluközpontot. Így öntözhetőek lettek az új és a régi park zöldterületei, valamint a katolikus templomtól a főút melletti területek egészen az egykori kultúrházig és a COOP üzletig. Sikerült felújítani a helyi közvilágítást. A modernizációra pályázat útján 2,5 millió koronát (82 984,80, ) kaptunk a Szlovák Energetikai és Innovációs Ügynökségtől (SEIA). A beruházás megvalósult, ami mintegy 30 százalékos energia- és költségmegtakarítást eredményez a falunak. Az oktatási módszerek korszerűsítésére ben iskoláinkban ,- -t költöttünk, amelyre az oktatásügyi Árendás Tamás felvételei Új külsőt kapott az öregotthon A közbiztonság területén milyen a helyzet? Hat kamerából álló kamerarendszert helyeztünk üzembe a község központjának és a községi hivavégre járható a Barkáti út! tal épületének megfigyelésére. Nagyon hatékony a községi rendőrség tevékenysége is. A körzeti rendőrőrssel karöltve jónéhány bűntény felderítésében sikeresen vettek részt. Egyébként a bűntények felderítése és megakadályozása még eredményesebb lehetne, ha a lakosaink aktívabban segítenék a rendőrség munkáját, ha jobban vigyáznának értékeikre, odafigyelnének a gyanús dolgokra, és időben jelentenék azt a rendőrmegújul a posta épülete is ségnek. minisztériumtól kaptunk vissza nem térítendő támogatást. A tűzoltószertár épületének rekonstrukciójára az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium ,- vissza nem térítendő pénzügyi támogatást hagyott jóvá. A csatornahálózat befejezésére és a szennyvíztisztító bővítésére Negyed és Farkasd közös projektjére - a Környezetvédelmi Minisztérium a két falunak együtt ,- összeget hagyott jóvá. Ebből a pénzből lényegében kibővül a szennyvíztisztító, a két falu befejezi a csatornahálózatát, és az összes, még a hálózatra nem csatlakoztatott ingatlant rákötjük a fővezetékekre. A nyugdíjas otthon épületén végrehajtottuk a külső ablakok és ajtók komplett cseréjét. Ezen kívül sikerült még megvalósítani az épület külső hőszigetelését és újrafestését. A kiadásokat a Pénzügyminisztériumtól kapott ,- -s vissza nem térítendő támogatásból fedeztük. Az igazat megvallva rá is fért már erre az épületre a felújítás. Ezek a beruházások nem utolsósorban energia-megtakarítást is eredményeznek, ami a gázszámlákon mutatkozik majd meg. Mit tart az elkövetkező választási időszak legfontosabb teendőinek a falujában? Legfontosabbnak azt tartanám, hogy sikerüljön megvalósítani az elkezdett beruházásainkat, felújítani az iskola épületét és a csapadékvíz-elvezető árokrendszert, hogy elkészüljön az optikai kábelrendszer, hogy fel tudjuk újítani a faluközpontot. S főleg legyen munkalehetőség a faluban, hogy a fiatalok itt maradjanak. Szeretném, ha egymást el tudnánk viselni, és ha minden lakosunk jól érezné magát Farkasdon. A választási időszak alatt pályázatokon elnyert pénzügyi támogatások: 2007 : , : , : , : ,05 Összesen : ,- ( ,78,- SKK )

4 4 ISKOLA Őszi mozaik Nagyon aktívan indult az új iskolaév. Pillantsanak be a munkánkba a beszámolók és a fotógaléria segítségével. Csodálatos mesevilág Szeptember 22-én az 1-4. évfolyamok tanulói Csodálatos mesevilág címmel mesedélutánon vettek részt a klubban. A gyerekek megtekintették a mesekönyvekből készült kiállítást. Majba Tamara A bugyuta ember című tréfás meséje jó hangulatot teremtett, amely azután tovább fokozódott a játékos feladatok során. A tanulók elméleti ismereteikről adtak számot. Öröm volt hallgatni frappáns válaszaikat. A foglalkozás további részében a gyerekek nagy élvezettel bújtak a különböző mesefigurák bőrébe és utánozták mozgásukat. A prózai mesék után a verses mese került sorra. Varázsige segítségével elővarázsoltuk Weöres Sándor: A tündér című versének szereplőit bábuk formájában, majd eljátszottuk a történetet. A mesedélutánról nem hiányoz-hatott a gonosz boszorkány és a háromfejű sárkány sem, melyeket a gyerekek ügyes mesehősök módjára legyőztek. Persze nem maradt el a jutalom sem. A királylány kezét meg a fele királyságot a jó kis édesség pótolta. A meséktől elvarázsolva mindenki jókedvűen, elégedetten távozott. Komlósi Gita t.n. münk, mert a két órás gyaloglás során majdnem térdig kopott a lábunk. Felértünk a hegytetőre, megnéztük a várromot. A környék tele volt kisebb barlangokkal. Némelyikbe bele is másztunk. Jeni egyszer csak nagyot sikított, mert azt hitte, hogy csontvázat lát, de kiderült, hogy csak egy hordó volt. Azután fát gyűjtöttünk, tüzet raktunk, kolbászt, szalonnát sütöttünk és jól belaktunk. Hazafelé egy bevásárlóközpontban Kollár tanító bácsi titokzatos módon elveszett. Véresre rágtuk a körmünket izgalmunkban. Vajon mi történhetett vele? Azóta sem tudjuk. A lényeg, hogy hétfőre előkerült. Megnyugodtunk.Jó kis kirándulás volt. Írta: Majba Tamara /belebeszélt még Kőrös Dotti és Iván Patrik/ 7.o Tanulmányi kirándulás Az állatok világnapja alkalmából ellátogattunk a sóki Alcsiredbe, ahol rengeteg bocit láttunk. Lovak is voltak, nekem legjobban a Manci és a Dada tetszett. Az istállóban találtunk sok kiscicát. Fogtam egy feketét és egy szürkét. Megnéztük a malacokat is, a kirándulás végén pedig ittunk finom kakaót. Jó étvágyat! Keresztesi Dóra 3. Osztály Őszi nagytakarítás Október 15-én megrendezésre került a meghirdetett őszi nagytakarítás, azaz a szemétszedési akció. Az időjárás nekünk kedvezett, így nyugodtan végrehajthattuk a kitűzött feladatot. Az összes tanuló becsületesen dolgozott, munkájukat édességgel jutalmazta a polgármester úr. Mindenki elégedetten ment haza, mert ismét közös összefogással kitakarítottuk Farkasd utcáit. MTNYA felvételei A táplálkozás világnapja A táplálkozás világnapjának alkalmából a 6. osztály tanulói október 7-én, az osztályfőnöki óra keretén belül termékbemutatót tartottak. Mindenki hozott otthonról üres tejtermékdobozokat, ebből készítettük el a kiállítást. Petényi Ágnes, Deák Barbara és Farkas Cintia pedig beszámolót készítettek az egészséges ételekről, kiemelve a mozgás és a megfelelő táplálkozás fontosságát. A lányok szép képeket rajzoltak, melyekből összeállítottunk egy faliújságot is. Az óra végén kakaót ittunk a világnap alkalmából. Az állatok világnapja Az Állatok Világnapja az állatszeretetéről ismert Assisi Szent Ferenc ünnepe, melyet október 4-én tartunk. A világnap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse. Ez alkalomból egy érdekes osztályfőnöki órát terveztünk október 14-én a 6. és a 9. osztály ellátogatott a királyfai Humanita állatfarmra, ahol a gye-rekek megtalálhatták a közvetlen kapcsolatot a természettel. A tulajdonos körbevezetett bennünket, minden állatot külön bemutatott a diákoknak, a szelídebbeket megsimogathatták. Maga a farm egy nagy gazdasági udvarhoz hasonlatos, ahol jól megférnek egymás mellett a házi szárnyasok és az exotikus állatok is. Hatodikosok Gímes túra Október 8-án mi, a felső tagozat tanulói fogtuk magunkat, és nekivágtunk a ímes túrának. Az egy órás út után, melyet busszal tettünk meg, örültünk, hogy végre nem kell kockásra ülni a fenekünket és gyalogolhatunk. Korai volt az örö- Alkotó iskola Alapiskolánk a Farkasdi Községi Hivatal közreműködésével és támogatásával megpályázta a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma által meghirdetett,,a hagyományos iskola korszerűvé válása a számítástechnika segítségével,, c. pályázatot. Sikerrel jártunk és a több mint euró támogatást a szlovák és angol nyelv oktatásának korszerűsítésére fordítottuk az évfolyamban. Az osztályok didaktikai termét 10 laptoppal, kivetítővel szereltük fel. Új munkafüzeteket írtunk, melyeknek számítógépes változatát is használhatják a tanulók. Sok prezentáció, pexeso és egyéb vizuális segédanyag is készült a pedagógusok tapasztalatai alapján, melyek megfelelnek a jövőbeni elvárásoknak is. A pályázat résztvevői: Deák Denisza, Iványi Ilona, Keresztesi Ildikó, Mátyus Rózsa, Szalai Tímea, Takács Ágnes tanító nénik és Varga Árpád tanító bácsi voltak. Az angol szakosoknak tartott konferencián, Nagyszombatban az 1. és 2. osztály angol munkafüzetét szeptember 10-én bemutatták a szerzők, (Deák Denisza és Keresztesi Ildikó) ahol nagy sikert arattak. Mátyus Rózsa Rendszeres látogatói lehetnek iskolánk honlapjának, ha rákattintanak a ra. Kellemes időtöltést! Szerkesztette: Keresztesi Ildikó

5 NYELVI KALAUZ 5 Szebben magyarul Mielőtt belefogtam a legújabb nyelvhelyességi eszmefuttatásba, azon töprengtem, vajon érdekelhet-e ez a tárgykör valakit a gazdasági válság, a katasztrofális időjárás káros következményei, vagyis úgy általában a megszaporodott gondok közepette. Azután mégiscsak nekibátorodtam, végiggondolva, hogy azért mindenki teszi a dolgát, keresi a bajokból a kiutat, s aki sajtótermékeket vett a kezébe az ún. megszorítások előtt, továbbra is olvasó ember marad. Itt van tehát, kedves Olvasó, az újabb, az ékes magyar nyelvünk szépségén ejtett foltok eltávolítását elősegíteni szándékozó Kis nyelvi kalauz. Nagyon elterjedt, s felettébb sötét folt a szok ige és társainak használata. E forma helyett mindig múlt időt kell használni, vagyis: Alanyi ragozás Tárgyas ragozás Egyes szám Többes szám Egyes szám Többes szám szoktam szoktunk szoktam szoktuk szoktál szoktatok szoktad szoktátok szokott szoktak szokta szokták Nem bonyolíthatom a szöveget a kétféle ragozás magyarázatával, a gyakorlatban ezt zömmel helyesen használják a magyar anyanyelvűek (nem úgy az idegenek!) Egy egy példa az egyikre és a másikra: Hetenként kétszer szoktunk a klubba járni. Vagy Meg szoktuk ünnepelni kinek - kinek a névnapját is. Hasonlóan próbálkozhat gyakorolgatni a többi alakkal (szám, személy) is a kedves Olvasó, és ha kell, selejtezze ki a szokok, szoksz, szok és a többi jelen idejű igeformát a beszédéből. Meg kell jegyeznem, hogy van több hasonló alakú, de más jelentésű szó. Például a megszokik, amelyre ez a szabály nem vonatkozik. Az első esetben valamilyen gyakori cselekvésről, szokásról van szó: Reggelenként kávét szoktam inni. A megszokás pedig valamilyen körülményekhez való igazodást jelent. Pl.: lassan már megszokom., Megszokik vagy megszökik. tartja a szólásmondás. Létezik továbbá a leszokik, rászokik, hozzászokik igealak is. Ki ne hallotta volna az intelmet, hogy a dohányzók szokjanak le a dohányzásról? Kevesebb szóval világíthatók meg a követező elhibázható kategóriák. Az egyik: írnék, olvasnék, látnék, stb. (alanyi ragozás, feltételes mód, egyes szám, első személy) helyett az írnák, olvasnák, látnák használata. A -nák ragnak a tárgyas ragozás, többes szám harmadik személyébenl van a helye: Ők is olvasnák a Hír- mondót, ha kézhez kapnák. Itt az okozhatja a zavart, hogy ebben a ragozásban az á hang (írásban betű) van egyes szám első személyében is: írnám (a levelet), olvasnám (az újságot). csak még egyszer láthatnám! ismerünk rá sokan ez egykoron nagyon népszerű dalra. Az eltéveszthetetlen: énekelnék, szeretnék, néznék, stb. mintájára tehát az többi igénél is az é legyen a magánhangzó az említett esetben: állnék, várnék, táncolnék. A következő nyelvhelyességi hiba: az -e kérdőszócskának nem megfelelő helyre, leggyakrabban az igekötők után való illesztése. Nem ezekhez kapcsolandó az -e szócska, hanem az állítmányhoz. Vagyis nem: meg-e írtad, el-e mentél stb., hanem a megírtad-e vagy elmentél-e a helyes szóalak. A legfurcsább tévesztés az e kérdőszó kapcsolása a tagadó-, illetve a tiltószókkal. Pl.: nem-e, ne-e. Vigyázzunk ezekre a szavakra, mondatszerkesztésekre! A kérdeztem, nem-e rövid ez a szoknya, ne-e varrjunk fodrot rája? helyett a következő a helyes megoldás: nem rövid-e a szoknya, ne varrjunk-e rá. Mivel a magyar nyelv nyelvhelyességi kérdéseivel a jövőben már nem kívánok foglalkozni, így ráadásként még egy-két helyi sajátosságra hívnám fel a figyelmet. Találkozások alkalmával anyukák, nagymamák inteni szokták csemetéiket: köszönts a néninek! Helyesen pedig a köszönünk valakinek vagy a felköszöntünk valakit. Kedves kis és nagy gyerekek, köszönjetek a felnőtteknek, vagy köszöntsétek őket! Műanyag üveg sincs, mert ha az anyaga mű, nem lehet valódi üveg. Ha a formája miatt nevezzük üvegnek, akkor inkább használjuk a flakon (palack) szót. A krumplinak, (van-e, ki e tájon burgonyának meri nevezni?) hagymának és a gyümölcsöknek általában héjuk van, nem hajuk, mint az embereknek. Tizenévesen ugyancsak csodálkoztam, amikor a regény hősnője az ajkát rúzsozta. Ki tudja, hogy lett tájainkon az állból ajak? Amikor az utóbbiból kettő is van alsó és felső a száj peremén, az állat pedig nem szokás rúzsozni. Azt is hallottam már, hogy bekaptam (x számú) injekciót farba. Valahogy szelídebben hangzana úgy, hogy: kaptam (x számú) injekciót csípőbe. Ha szépíteni akarjuk a kóbászt, ne kalbászt, hanem kolbászt mondjunk. A babnak hüvelye a kukoricának csöve, nem pedig kalásza van. Ez utóbbi magjai pedig csutkán sorakoznak, nem kórón. Bár én a kórót még csak elnézném, de a szár helyett, amely sárgul az ismert nótában. Kedvelem a zamatos tájszavakat. Az izgót a parázs, a fentőt a fürt helyett, s egyebeket is. De ezeket a nyelvészet külön kategóriába sorolja. Ilyen módon külön kategóriaként foglalkozni kéne még a szlovák nyelv hatására általánosabban elterjedt nyelvi, nyelvtani jelenségekkel is. Seres Incze Ilona Izsák Ferenc: Tél Izsák Ferenc: Ősz Sűrűn hull a hó ezüstös pelyhekben, fű, fa, virág alszik a nagy természetben. Csak egy fa nem alszik, megdermedt a tájon, ruhája mindig zöld télen úgy, mint nyáron. Mókuscsalád lakik egy fenyő odvában, vígan játszadoznak egy fenyőfa ággal. Karácsony közeleg, fejszecsapás hallik, a sok kis fenyőfa egyre-másra hullik. Beköszöntött az ősz sás hintajával, ködlepte tájakon lomb hullik a fákról. Sötét varjúsereg csapong a magasban, nyargal az őszi szél a fákat borzolja. Galagonyabokor ruhája virít már, tömérdek kökénytől kékbársonyos a táj. Fekete a határ, mindenütt felszántva, ökörnyáltól csillog mezsgye és barázda. Bekerülnek aztán faluba, városba, szép karácsony estnek lesznek szimbóluma. Reá a gyermekek csillogó szemekkel csillagszórót raknak végtelen örömmel. A szülők is szépen csendben köréállnak, s együtt örülnek a szép karácsonyfának. Sárgul az avris, görbül sustyorogva, rárakódott a dér, s a földig lenyomja. A villanydrótokon kis fecskék serege, készül a nagy útra, messze, messze délre. Ugrálnak, repdesnek szaporán csevegve, siratják a szép nyárt mely elmúlt örökre. Foto: Internet

6 6 TÁRSASÁGI ÉLET Visszatekintő: Nyári események Július 3. Bacardi parti! Azt hiszem, ez a két szó mindenki számára ismert a helyiek között. Egy újabb őrületes nyári bulinak lehettünk tanúi! Várjuk a következő partit!! Július Negyedi Ifjúsági találkozó Ismét megrendezésre került a hagyományos Ifjúsági Találkozó, melynek idén a NIGET társulata adott otthont. Két farkasdi csapat (IFI klub, Bibliafordítók társasága) is erősítette a mezőnyt, viszont az első helynek járó díj mégsem farkasdi kézbe került. fejéből, hogy legyen a Szilvásokban is utcabál a legnagyobb lakodalmára került sor, hol a vendégsereg szomolaihoz hasonlóan. Az ötlet valósággá vált, és apraja-nagyja ünnepelte az ifjú párt! nagyon sikeres rendezvény született belőle. A bál nagy összefogás eredménye, hiszen a rendezésből vadászok, halászok, önkéntes tűzoltók is kivették a részüket. Ami pedig különleges töltetet adott a bálnak, az az egyszerűsége és hamísítatlan falusi jellege volt. Augusztus 3. Farlov Western Show Immár harmadszor mutathatták meg a lovasok tehetségüket és gyorsaságukat a western szakágakban. A Farlov lovasklub népszerű rendezvénye évről évre nagyobb tömegeket vonz, és a program is egyre attraktívabb. Sőt a jelenlevők megismerhették az eddig gyerekcipőben járó parawesternt is. Augusztus 7. Erdélyi Pál, református lelkész esküvője Július 29. Szilvási utcabál Református lelkészünk, Erdélyi Pál esküvőjének lehetv nézés alatt pattant ki az ötlet id. Kalmár István tett tanúja az egybegyűlt tömeg. Talán Farkasd egyik Július 17-én fennállásának 120. évfordulóját ünnepelte a Vágfarkasdi Önkéntes Tűzoltószervezet. A rendezvénynek a helyi szabadtéri mozi adott otthont. Az ünnepség nagyszabású felvonulással indult a községi hivatal épülete elől. Ezután a baráti falvak önkéntes tűzoltóinak képviselői és a szlovákiai vezérkar tagjai szólaltak fel a pódiumon. A hivatalos programon belül három vágfarkasdi önkéntes tűzoltó részesült kitüntetésben, és egyúttal magasabb rangot kapott. A továbbiakban gazdag, kiváló kultúrműsor szórakoztatta a jelenlévőket, és hajnalig folyt a mulatozás. A rendezvény beváltotta a hozzá fűzött reményeket: nagy sikert aratott, több százan voltak rá kíváncsiak, és közelebb hozta az embereket az önkéntes tűzoltók szellemiségéhez. Méltón szemléltette, hogy a helyi szervezet tagjai minden helyzetben készen állnak segíteni másoknak, ahogy ezt tették a legutóbbi árvizekkel teli időszakban is. A Vágfarkasdi Önkéntes Tűzoltószervezetet 1890-ben Köves Kálmán és Veczkó Béla alapították meg. Akkortájt a szervezet 46 taggal kezdte meg működését. A jelenleg polgári társulásként regisztrált csoportosulás Összállította: Poór Krisztína Fiatalos öregség Archív felvételek 120 éve az emberek szolgálatában Augusztus 21. Juhász Gyula, a Farkasdi Hírmondó főszerkesztő esküvője Főszerkesztőnk kimondta a boldogító igent. Ezúton kívánunk az ifjú párnak sok boldogságot! Erzsébetnek dolgos férjet, Gyulának pedig kiváló háziasszonyt kívánunk! széles körű tevékenységgel dicsekedhet. A faluban keletkezett tűzeseteket fékezik meg, illetve komoly tűzveszély esetén a hivatásos tűzoltóknak biztosítják a szükséges műszaki hátteret. Részt vesznek továbbá a vágfarkasdi kulturális életben: évente bált rendeznek, és az önkéntes tűzoltóversenyeken is remekül megállják a helyüket. Jövőre ismét nagy esemény elé néznek a helyi tűzoltóink, ugyanis megújul az 1937-ben Feketeházy János által tervezett tűzoltószertár. A munkálatok ez év végén kezdődnek el. Juhász Gyula November 13-án a helyi nyugdíjasok egyesülete fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a kultúrházban. A rendezvény a nyugdíjasok iránti tisztelet hónapjának jegyében telt. Kürthy Éva rövid bevezetője és a tiszteletbeli vendégek (Iván Gyula jelenlegi, illetve Czibula József és Ondrej Čierník volt polgármesterek, Mátyus Rózsa és Marián Varga iskolaigazgatók, Komlósi Ferenc, a járási nyugdíjasok egyesületének alelnöke) bemutatása után a szlovák, illetve a magyar tanítási nyelvű alapiskola és óvoda diákjainak műsora következett. Ennek keretében a gyerekek megénekeltették és meg is táncoltatták a jelenlévőket. Seres Veronika, a farkasdi nyugdíjasok egyesületének elnöknője bemutatta a szervezet két évtizedes tevékenységét és az éneklőcsoport eredményeit. Majd a vendégeknek átadta az emléklapokat. Köszönőlapot kaptak a nyugdíjas egyesület támogatói és az éneklőcsoport tagjai is. A teremben egy kiállítás mutatta be fotók, oklevelek és más régi dokumentumok segítségével az egyesület elmúlt húsz évben elért sikereit, eseményeit. A program további részében a jelenlévők remekül szórakoztak. A zenét Varga Krisztián szolgáltatta. Poór Krisztína és Benkovič Anita felvételei Június 26. Juniális Ez évben is megrendezésre került a Juniális bál, melyet jó hangulat, sok tomboladíj, vidám gyermekkuckó, fergeteges tánc és hajnalig tartó mulatozás jellemzett.

7 TÁRSASÁGI ÉLET 7 Farkasdiként számomra már természetes, hogy október első hétvégéjén nem tervezek más programot, mint az őszi vásárban való sétát, illetve részvételt. Így volt ez idén is. Az utóbbi években a vásár, a műsor valamint a kavalkád is minden eddiginél színesebb, hangulatosabb és változatosabb lett. A szeptember végén kézhez kapott programfüzet nagy meglepetéssel töltött el. Olyan programokat láthatott a tömeg, amilyenekhez fogható Farkasdon talán még nem is volt. Elkápráztatott a kisiskolások lelkes műsora, a gólyalábú király és az udvari bohóc története. Rendkívül változatos zenei műsorokat is hallottam, melynek kicsúcsosodása Rúzsa Magdi vasárnap esti koncertje volt. A hagyományos szüreti felvonulás a Csemadok mellett működő Ifjúsági klub szervezésében idén sem maradhatott el. Lelkes fiatalokkal kiegészülve vettek részt az ünnepi felvonuláson majd bejárták falunk utcáit. Nagy köszönetet érdemelnek a Farlov Lovas Klub tagjai, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy igazi hagyományőrző Nagy sikere volt a borudvarnak hangulatot varázsoljanak falunk utcáira ezen a szombat délelőttön. Idén sem vesztette el varázslatos hangulatát a kézműves utca, ahol értékes, kézzel készített színes képességfejlesztő játékokat, fakanalat és egyéb tárgyakat vehetett az érdeklődő. A borudvar finom borairól és kedves házigazdáiról se feledkezzünk meg! A gazdák igazi szüreti hangulatot varázsoltak, ízlelők százai csábultak a pincészetekhez, ahol ínyenc sajtfalatokat is találtak, s élvezhették a borkóstolók jellegzetes hangulatát. A vásár alatt természetesen a hivatalos rendezvények sem maradtak el. Mindemellett fel lett avatva a templom mellett található játszótér, a Barkáti út és a felújított öregotthon. A falu vezetősége tényleg minden követ megmozgatott, hogy egy-két jókedvű, hangulatos, hagyományőrző napot varázsoljon Farkasd központjába. Most már csak rajtunk, lakosokon a sor, hogy értékeljük ezt a nem mindennapi igyekezetet és a környék legszínvonalasabb eseményévé tegyük a Farkasdi Őszi Vásárt. Rúzsa Magdi koncertje Kiss Maros, a vad motoros... Ősz van. Ilyenkor a motorok már szépen megtiszto- Mesélj erről a különös, nem mindennapi sportról! gatva pihennek a garázsban, várva az újabb meleg Sokan azt gondolhatják, hogy őrült vagyok, ill. a napokat, a tavaszt. Szlovákia szerte rengeteg mo- Stunt Riding egy őrültség. Ez a sport gondolkodást toros van, akik nemcsak a sima motorozás meg- igényel, és nem hiányozhat az érzés, a finomság sem. szállottjai, hanem valami mást is keresnek: a változatosságot, az izgalmat, azt a pillanatot, Foto: Massimo mikor az ember adrenalinszintje felszökik. A stunt riding motorosok közé tartozik falunk egyik lakosa is, Kiss Marián Maros, aki évek óta megszállottja ennek a sportnak. A 2. legjobb volt idén a Slovakia Stunt Cup elnevezésű versenyen. Mikor kezdted el ezt a fajta motorozást? Kb. 6 éve kezdtem el, mikor megszületett a kisfiam. A haverokkal és az öreg Jawámmal egy alkalommal Kamocsára mentünk a motorostalálkozóra, ahol láthattam Angyal Zoltánt, a sokszoros magyar bajnokot. A motorozáshoz való hozzáállásom rögtön megváltozott. Rögtön éreztem, én is a hátsó keréken akarok lovagolni a motoromon. Két évig szenvedtem az öreg Jawával, míg végül megvettem a HONDA CBR 900 RR-t, amely sajnos nem volt hosszú életű. Aztán váltottam egy Husqvarna TE 610-re, végül már csak négy hengerre vágytam. Ma egy GSX-R 600 /2002 es/ négyhengeres tulajdonosa vagyok. Nem esett messze alma a fájától... Vigyázni kell a gép motorjára is. Ha egy kerékre akarok emelkedni, figyelnem kell minden apró részletre: a gázra, a kuplungra, az egyensúlyra, a hátsó fékre. Nagyszerű lenne, ha a közelben /akár Farkasdon is/ sikerülne építeni egy edzőpályát, ahol a közeli motorosok is edzhetnének, gyakorolhatnának. Mivel foglalkozol a civil életben? Bádogos vagyok, többet töltök a magasban, mint a szárazföldön lassan. Hétvégeken, mikor nincs munka, a házunkat újítgatom. Edzések? Hiányzik az igazi szabadidő. Havonta egyszerkétszer adódik alkalom az edzésre. Olyankor mindig magammal viszem a fiamat is, akit szintén megfertőztem ezzel a sporttal. Pár éve BMX-en gyakorolt az utcánkban, nem is tudott róla senki, csak később, mikor már be is mutatta a gyakorlatait. Miután megkapta az első motorját, rengeteget edzett. Maroska még ovis, de kiválóan érzi a motort. Kemény, állóképes kisfiú, aki már a közönség előtt is bemutatta tehetségét. A Slovakia Stunt Cup verseny junior kategóriájában 1. lett. Végre haza hozhatta élete első kupáját. Kamocsán is sikeresen szerepelt, onnan sem érkezett kupa, érem nélkül. Családod, feleséged hogyan áll a megszállottságodhoz? Köszönöm Beának, hogy támogatja a hobbinkat, tolerálja a mániámat. A házunk felújítása még mindig nem fejeződött be, de Bea türelmes, kedves feleség, s ezt még egyszer megköszönöm neki. Árendás Tamás felvételei XX. Farkasdi Őszi Vásár

8 8 SPORT Minden lövés egy külön verseny Az ajtón belépve érmek, kupák és oklevelek egész hada fogadott. A falakon versenyekről származó plakátok lógtak, és a szoba minden zugából érezhető volt, hogy egy vérbeli sportolónál járok. Ez a néhány négyzetméter Polgár Kálmán, a 17 éves sikeres sportlövő kis birodalma. Vele beszélgettem sportról, kitartásról és erről, a tájainkon nem igazán ismert sportágról. Hogy kerültél kapcsolatba a sportlövészettel? Tizenegy évesen édesapám ismerősei, a vágsellyei sportlövő klub edzői, Kovács Lajos és Liptai Ferenc megkérdezték tőlem, hogy volna-e kedvem járni a klubba. Akkor még nemet mondtam az ajánlatra. Majd egy év múlva önként jelentkeztem az első edzésekre. Kezdetben kipróbáltuk, mennyire megy a lövészet. Ezután szüleim két éven keresztül minden héten kétszer vittek edzeni. Más sporttal is próbálkoztál? Egész jó vagyok minden kipróbált sportban (foci, hoki, tenisz, asztalitenisz ). Viszont a sportlövészettel már komolyabban foglalkoztam, így kár lett volna abbahagyni. Már csak az edzésmennyiség és a lövészetbe fektetett pénz miatt sem. A kupák, dobogós helyezések és az érmek láttán felmerül a kérdés: mennyit edzel naponta? 14 éves koromig heti két alkalommal két órát gyakoroltam. De most, hogy középiskolába járok és kollégiumban lakom, ez az idő heti két-három órára csökkent. Vagy otthon edzem, vagy ha van rá lehetőség, akkor Sellyén a lövészklubban. Hogyan reagál a környezeted minderre? A volt alapiskolás és a jelenlegi osztálytársaim, tanáraim komolyan érdeklődnek az eredményeim iránt. Az egyik tanárnőm egyszer megkérdezte, hogy: Kalmi, olimpia?. Majd egyszer - válaszoltam. Az olimpiai részvétel most elérhetetlennek tűnik, de azért soha sem lehet tudni Dicsőségfal és tulajdonosa... Milyen kategóriákban versenyzel, és melyik a kedvenced közülük? Egyéniben légpuskával és flóberttel lövök, csapatban álló-, fekvő- és térdelő pozícióból is. Ha az egyik típusú fegyvert használom, a másikra vágyom. Ez évben a fekvő helyzetből történő flóbertlövés megy jobban, így jelenleg ez a kedvencem. Ám minden lövőszámban ott van a kihívás, hogy egyéni csúcsot lőjek és első legyek. Főleg úgy, hogy majd minden hétvégén versenyek vannak, amelyekre el kell menni, hogy az ember fejlődjön, vagy legalább szinten tartsa magát. Ha komoly célokat akarok elérni, akkor minden versenyen részt kell vennem. Nem egyszer fordult elő, hogy valaki kihagyott egy fontosabb versenyt, és az eredmény hiánya miatt márarchív felvételek Melyik volt az eddigi legizgalmasabb versenyed? Csak a verseny legvégén tudjuk meg a pontos eredményeket, és sok esetben nem a körök (sportlövészetben ebben mérik az eredményességet), hanem a lövések pontossága vagy az azonos eredmények döntenek a helyezések sorsáról. Így minden verseny a végsőkig kiélezett. Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? Arra, ha egyéni csúcsot lövök. Legutóbb is új egyéni csúcsot lőttem légpuskából. A Pilzenben (Plzeň) rendezett válogatók némelyikén óta veszek részt rajtuk - remek eredményeket értem el. Ott kezdtem el fejlődni és feszegetni a teljesítőképességem határait. Milyen erényekkel rendelkezik egy sportlövő? Hogyan válhatna belőled világszintű sportlövő? Elsősorban naponta legalább négy órát kéne edzeni. Kiemelném, hogy a sportlövészet pszichikai sport. Kell persze állóképesség és kondíció is, de agyban állandóan jól kell teljesíteni és persze tízeseket lőni. A versenyek kimenetele koncentráció és odafigyelés kérdése. Ha párszor rosszat is lő az ember, azt el kell felejteni. Minden lövés egy külön verseny. Van példaképed? Ha igen, ki? Szlovákiai szinten Jozef Gönczi a legjobb. Edzettem is már vele, de lőni szlovákiai versenyen szinte csak egyszer látom évente. Így inkább Zoltán Balážt mondanám példaképnek. Ő hasonló szinten van, mint Gönczi, de vele közelebbi kapcsolatban állok. Ha befejezed valamikor a versenysportot, mivel szeretnél foglalkozni? Nagyon szívesen folytatnám ezt a sportot, ha bekerülnék a felnőtt válogatottba. Az idén jutottam el arra a szintre, hogy ezt a célt elérhessem. Rendelkezem a szövetség által előírt versenyeredményekkel. Ezek után dől el, hogy abbahagyom-e a lövészetet, vagy magasabb szinten fogom űzni. Úgy volna értelme lőni, ha tudnék edzeni. Ellenkező esetben egy helyben állok, és nem haladok előre. Miért elérhetetlen? Hiszen még csak 17 éves vagy és a korosztályos válogatott tagja is... Nem csak én lövök Szlovákiában, és vannak nálam jobb versenyzők is. A világversenyeken pedig több esetben nem a legjobbak vesznek részt a sportvezetők döntései folytán. Anyagilag mennyire megterhelő a sportlövészet? Ki állja a költségeid? Nagyon megterhelő. A sportlövő ruházat, a fegyverek, lőszerek komoly összegeket emésztenek fel, mivel speciális felszerelésről van szó. Nem utolsó sorban pedig még növésben vagyok, ezért mindig új dolgokra van szükségem. A sporttal kapcsolatos költségeket nagyrészt a szüleim állják, akik nélkül egy tapodtat sem léptem volna előre az évek során. A kiadásaimba továbbá beszáll a klubom is. Nagyobb hazai és külföldi kvalifikációs vagy extraligás versenyekre a tehetséges fiatalokkal foglalkozó központ segítségével jutok el. is lemondhatott egy-egy komoly szintű külföldi versenyről. Verseny közben Sikerek: 2007: 2x szlovák rekord kiegyenlítése légpuska fekvő kategóriában pont. 2008: 2x szlovák rekord kiegyenlítése légpuska fekvő kategóriában pont, csapatban új szlovákiai rekord. 2008: országos bajnoki cím fekvő 40-es kategóriában, 1. helyezés 3x20 légpuska (álló, fekvő és térdelő pozícióból 20 leadott lövés szerk. megj.), 2. helyezés álló 40-ben, 3. hely Slavia légpuskával, 3. hely az országos versenyen fekvő 60 flóberttel és bronzérem 3x20 versenyszámban. 2009: országos bajnok légpuskával 3x20 versenyszámban, 2., hely álló 40-ben, 1., pozíció az országos versenyen flóbert 3x20-ban, 2010: 1., helyezés az országos versenyen flóbert fekvő 60-as versenyszámban Többszörös nyitra megyei bajnok

A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei

A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei FARKASDI HÍRMONDÓ IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. MÁJUS A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei fotó:internet Farkasd és Negyed községek közös nagy beruházása a csatornahálózat befejezése

Részletesebben

Farkasd - a fejlődés útján

Farkasd - a fejlődés útján FARKASDI VI. ÉVFOLYAM HÍRMONDÓ 1. SZÁM Farkasd - a fejlődés útján Pályázatok, tervek, tervezett és valós beruházások. Falunk jövőjének kulcsszavai ezek, melyek nagyban befolyásolják további életünket.

Részletesebben

Egy élhetőbb faluért

Egy élhetőbb faluért FARKASDI HÍRMONDÓ IX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS több térfigyelő kamera nagyobb biztonság Már két profi fűnyírógép segít Életfa a falu 900 éves évfordulójára lakhatási lehetőség a farkasdi fiatalok

Részletesebben

Az elmúlt esztendőben több kisebb, ám fontos beruházásunk valósult meg!

Az elmúlt esztendőben több kisebb, ám fontos beruházásunk valósult meg! FARKASDI HÍRMONDÓ IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Az elmúlt esztendőben több kisebb, ám fontos beruházásunk valósult meg! Mint arról már a Farkasdi Hírmondó szeptemberi számában beszámoltam, a falu központjában Nyitra

Részletesebben

tájékoztató lap A Diószegi Kulturális Napok után MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4

tájékoztató lap A Diószegi Kulturális Napok után MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T A Diószegi Kulturális Napok után kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4 MEGHÍVÓK Véget értek a Diószegi Kulturális Napok. A kultúra és a Mi, Európaiak 4 4 pályázat

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

Ha néha nem emlékszem dolgokra vagy elvesztem

Ha néha nem emlékszem dolgokra vagy elvesztem HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja VIII. évfolyam 3. szám 2012. október Fohász eljön majd a nap, amikor már öregnek Ha látsz, pedig még nem is leszek az, kérlek, légy hozzám türelmes és próbálj megérteni.

Részletesebben

Pilismarót a legfontosabb

Pilismarót a legfontosabb A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. JANUÁR XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Pilismarót a legfontosabb Pilismaróti Hírek utolsó megjelenése óta több mint fél év eltelt. A A maróti emberek

Részletesebben

TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA. XV. évfolyam 2. szám 2012 augusztus Ára: 1,20

TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA. XV. évfolyam 2. szám 2012 augusztus Ára: 1,20 TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XV. évfolyam 2. szám 2012 augusztus Ára: 1,20 Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít

Részletesebben

Becsöngettek. Komárom, avagy szlovák-magyar kapcsolatok a gyakorlatban. Magyar nyelvű helységnévtábla került ki Gútán

Becsöngettek. Komárom, avagy szlovák-magyar kapcsolatok a gyakorlatban. Magyar nyelvű helységnévtábla került ki Gútán 0,40 www.deltakn.sk 5. septembra 2011. szeptember 5. Ročník VIII. évfolyam/36 Múlt csütörtökön, éppen a Szlovák Alkotmány Napján szervezték meg a felvidéki fiatal civilek nagygyűlésüket a komáromi Klapka

Részletesebben

0,50. XXIV. Komáromi Imanap APázmáneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római. Néhány szakorvoshoz újra kell beutaló

0,50. XXIV. Komáromi Imanap APázmáneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római. Néhány szakorvoshoz újra kell beutaló 0,50 NEM KAPOTT KÖLCSÖNT A BANKTÓL? HÍVJON MINKET! A LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ KÖLCSÖN 3 000 EURÓIG HÁZASTÁRSI KÖLCSÖN 7 000 EURÓIG JELZÁLOGHITEL 100 000 EURÓIG 2. apríla 2013. április 2. Delta hetilap www.deltakn.sk

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

II. Civil és Családi Nap vendéggel

II. Civil és Családi Nap vendéggel 2012. XXIV. évf. 9. szám Ára: 100,- Ft II. Civil és Családi Nap vendéggel Hogy mi volt különleges ebben az augusztus 25-ei napban? A környezet, az idő, a közös munka és még jó néhány dolog, de valamit

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. Kötetlen beszélgetés a világháború máig ható következményeirõl

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. Kötetlen beszélgetés a világháború máig ható következményeirõl KEREPESI VÉLEMÉNY A hónap eseménye Emlékeztünk Emlékezünk! EMLÉKNAPOK az emléknek száz ideje van címmel június 4-7. között több városi eseményre került sor, az I. Világháború századik évfordulója alkalmából

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1

hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1 hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1 hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 2 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának

Részletesebben

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ!

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ! AJÁNLÓ TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XIII. évfolyam 1. szám 2010 április Ára: 0,50 Paál Zsolt Csendes tavasz, esti pára... Alvó őzek halk szemérme... Megremeg egy virág szára harmat hangú halk zenére. Égbe

Részletesebben

Fekete-évad AZ OPERETT VESZTETT, NYERHET A NÉZÕ

Fekete-évad AZ OPERETT VESZTETT, NYERHET A NÉZÕ KRESZ-pálya az oviban Egy asztalnál a csatornázásról Kreatív játszótér-örökbefogadók Banner Zoltán 75 éves Köszönet a pedagógusoknak XVII. évfolyam 11. szám 2007. június 21. Ötvenmillió a kórháznak Száz

Részletesebben

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Vitéz Cserhalmi Pálnak a kitüntetést az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméjének ápolásában, és a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképp adományozta a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Ker-Coop Matyóföld Kupa. 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt. A Dobó Kupán aratott sikerről Rosta István

Ker-Coop Matyóföld Kupa. 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt. A Dobó Kupán aratott sikerről Rosta István XXIII. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. február 10. Ker-Coop Matyóföld Kupa 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt Berecz Lászlóné kapta 2010-ben a Mezőkövesd Turizmusárt díjat A Dobó Kupán aratott

Részletesebben

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Balról-jobbra: Makai (edző), Ungvári Laci, Barócsi Jóska, Erdei Oli, Szőke Sanyi, Máté Jancsi, Sípos (a kapus), Novothni Béla, Komáromi Jóska, Novothni Miklós,

Részletesebben

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel.

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel. i i 2008. november-december e e d e f i i Abony Város Önkormányzatának lapja e e d f f i f d XVI. évfolyam 11-12. szám 2008. november-december Ára: 300 Ft Érzés Szenteste az utcán lépkedem, S hallom a

Részletesebben

Tisztelt polgártársak!

Tisztelt polgártársak! Ipolyság 2006. január XV. évfolyam 1. szám Ára 8 korona Tisztelt polgártársak! 2006 küszöbén városunk minden lakójának sikerekben gazdag új évet, erőt, e- gészséget, boldogságot, szeretetteljes új évet

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. június 2010. JÚNIUS Invitáló Városnapok 2010 Kikapcsolódni hívom Önöket, kedves sajószentpéteriek. Eltölteni egy vagy több napot a vásári forgatagban, szórakozni a könynyedebb

Részletesebben

Közéleti Hírmondó 2012/1 negyedév Feleló s kiadó: Náraiért Egyesület megjelenik 500 példányban

Közéleti Hírmondó 2012/1 negyedév Feleló s kiadó: Náraiért Egyesület megjelenik 500 példányban 2012/1 1 2012/1 negyedév Feleló s kiadó: Náraiért Egyesület megjelenik 500 példányban Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Horváth Szabolcs, Németh Tamás www.kozeletihirmondo.gpinet.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben