ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A Laser Force Aréna és a weboldal ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (A TOVÁBBIAKBAN: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK) 1. A Laser Force Aréna és a portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai: 1. Elnevezés: M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2. Székhely: 1038 Budapest, Tündérliget u Cégjegyzékszám: A cégnyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 5. Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető bank: MKB bank 8. Képviselő neve: Szecsei Krisztina ügyvezető 9. Elektronikus elérhetőség: 10. A Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartó hatóság megnevezése és elérhetőségei, valamint a kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: jegyző: Dr. Prehlik Lajos és Kovács Eszter tanácsos levelezési cím: 1555 Budapest, Pf. 10. tel: fax: kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: XIII/9667/2011/B 2. A Felhasználó 1. A Felhasználó a Szolgáltatást igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely a Foglalás során köteles megadni az alábbi adatait: 1.1. név / megnevezés 1.2. lakcím / székhely cím 1.4. telefonszám 1.5. tervezett létszám 1.6. érkezési idő 1.7. játék idő intervalluma 2. Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. 3. Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát. 4. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Foglalást

2 2 jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni. 3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma 1. A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére visszterhesen ún. laser tag játék szolgáltatást nyújt a Laser Force Aréna helyszínen, a 113. Budapest, Váci út 168. szám alatt (a továbbiakban: Szolgáltatás). 2. A laser tag játék lényege, hogy a Felhasználók egymás ellen, a Szolgáltató által biztosított játék fegyverekkel szimulált harci küzdelmet folytatnak a Szervező által előkészített díszletek között és a Szervező által meghatározott szabályok szerint. 3. A Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy játékfegyverek valódi fegyvernek nem minősülnek, és azok a Szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vétele esetén sérülés vagy egészségkárosodás okozására nem alkalmasak. 4. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel. 5. A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a játék részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a honlapon, valamint hírlevelében. 4. A Foglalás általános szabályai a Szerződés létrejötte és megszűnése 1. Pályafoglalás iránti igényét (a továbbiakban: Foglalás) a Felhasználó leadhatja 1.1.online felületen a weboldalon az On-line foglalás menüpont alatt, illetve 1.2.személyesen a Laserforce Aréna pályáján (1139 Budapest, Váci út 168, F épület). 2. A foglalás érvényessége 2.1. A pályafoglalás kizárólag a visszaigazoló lel együtt érvényes. 3. Foglalás személyesen 3.1 A Felhasználó a helyszínen a pályafoglalási igényét leadhatja, azonban ez nem számít foglalásnak, a pályafoglalást a Szolgáltató ez esetben is formájában erősíti meg. 4. Foglalás menete: 4.1. A foglalás során a felhasználó megadja az egyedi megrendelés alapadatait, valamint címét, telefon számát köteles megadni a Szolgáltató részére.

3 Foglalást kizárólag 18 éven felüli személy adhat le, Osztályharc esetén pedig csak az Osztályfőnök A megadott adatok alapján a Szolgáltató a Foglalás leadásától számított 48 órán belül a megadott címre megküldi a Felhasználó részére a megrendelés alapján az egyedi szerződésre vonatkozó részleteket (pl. időpont, részt vevők száma, szolgáltatási díj, fizetés módja) tartalmazó pályafoglalási visszaigazolást, a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot Amennyiben a Felhasználó az ajánlat szerinti feltételeket nem fogadja el, úgy köteles erről ben értesíteni Szolgáltatót 48 órán belül, de legkésőbb 72 órával a játékot megelőzően az címen, egyéb esetben az ajánlat Felhasználó általi elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés az ajánlatban foglaltak szerint létre jön, és Felhasználó elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot megismerte és elfogadja Feltételesen lefoglalt időpontot Szolgáltató legfeljebb 24 óráig tart fenn; ezt követően az időpont mások számára újra foglalhatóvá válik. Feltételes foglalást 7 napon belüli időpontra Szolgáltató nem vesz fel A Szolgáltató és a Felhasználó egymással való érintkezésük során a Foglaláskor megadott címre, illetve az címre küldött üzeneteket és dokumentumokat írásbeli formának fogadják el Amennyiben a Felhasználó nem természetes személy, úgy a Foglaláskor a Felhasználó képviseletében eljáró személy a képviseleti, illetve aláírási jogosultságát köteles igazolni Szolgáltató felé. 5. A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létrejöttét követően a foglalt időpontot vagy időtartamot megváltoztatni nem lehet. 6. A 10 fő alatti foglalások esetén a Laserforce arena nem garantálja az exkluzív pálya használtot. 7. A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg. 8. A Felhasználó az egyedi szerződést legkésőbb a Szolgáltatás teljesítésének kezdő időpontját 72 (hetvenkét) órával megelőzően jogosult elállással megszüntetni. 9. Felhasználó az elállás jogát írásban, a Szolgáltató címére küldött elektronikus üzenet útján gyakorolhatja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy elállásáról a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudomást szerezzen, és az elállással okozott kár mértéke a lehető legkisebb legyen. 10.A felek eltérő megállapodása hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte. A Felhasználó beleegyezését a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez megadottnak kell

4 4 tekintetni, ha az egyedi Szerződésben foglalt megállapodásban a Szolgáltatás, tehát a laser tag játék megkezdésének időpontjáig az elállási nyilatkozat nem érkezik meg a Szolgáltató részére. 5. A Szolgáltatás díja / Fizetési feltételek 5.1. A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetési módja a Szolgáltató honlapján található árlista alapján, a Szolgáltató és a Felhasználó között a Foglalás során létre jött egyedi Szerződésben kerül meghatározásra, a megjelent Felhasználók létszámától és a foglalt időtartamtól függően A Szolgáltatás Díja a lasertag pálya bérleti díját és a felszerelések bérleti díját is magában foglalja Amennyiben a Felhasználó kevesebb időt játszik, mint a Foglalás alapján létre jött és visszaigazolt egyedi Szerződésben megjelölt intervallum, ebben az esetben is a teljes foglalt időtartam szerint köteles a Szolgáltatás Díját megfizetni A létszám eltérő megállapodás hiányában mindig a megjelent, és játékban résztvevő személyeket jelenti. A játékban résztvevő személyek száma nem lehet kevesebb mint a foglalásban leadott létszám 50%-a. Amennyiben mégis kevesebb, akkor is minimális létszámnak megfelelelően kerül kiszámlázásra a játék A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás Díja 25 % -ának megfelelő összegű foglalót kérni a Felhasználótól. A Foglalót a Felhasználó legkésőbb 5 (öt) nappal a játék napja előtt köteles befizetni személyesen a pályán, vagy átutalással, Szolgáltató MKB banknál vezetett, számú számlájára. Amennyiben a Felhasználó a foglalót határidőben nem fizeti meg Szolgáltató részére, úgy a Foglalás alapján létre jött egyedi Szerződéstől a Szolgáltató legkésőbb 1 (egy) nappal a játék napja előtt azonnali hatállyal elállhat. Az elállásról Szolgáltató jogosult ben tájékoztatni a Felhasználót Abban az esetben, ha a Felhasználó a lefoglalt és szerződött időpontban a Szolgáltatást nem veszi igénybe, és elállási jogával határidőben nem él, úgy a foglalót elveszti, illetve a Szolgáltató a Szolgáltatás Díjára a Szolgáltatás egyedi Szerződésben rögzített teljesítésének időpontjában azonnal és teljes összegben jogosulttá válik Amennyiben a Felhasználó vagy a Felhasználók valamelyikének késése miatt az egyedi Szerződés szerinti kezdő időpontban a Szolgáltatás teljesítését nem lehet megkezdeni, a késve megkezdett Szolgáltatás akkor is csak az eredeti Foglalás szerinti befejező időpontig vehető igénybe (függetlenül a játék tényleges időtartamától), azonban a Szolgáltatót a teljes Szolgáltatási Díj megilleti A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Foglalás alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, a Szolgáltatás helyszínén, a Szolgáltatás igénybe vételét közvetlenül megelőzően készpénzben, üdülési csekkel, vagy átutalással előre, a Szolgáltató MKB banknál vezetett,

5 számú számlájára történő átutalással köteles megfizetni A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került Üdülési csekkel történő fizetés esetén, az üdülési csekk elfogadásának szabályai szerint a Szolgáltató csak a Felhasználó nevére szóló utalványt jogosult és köteles elfogadni Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználók, valamint a Foglalás során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen kötelesek. 6. Házirend 1. A Felhasználók a Szolgáltatás igénybe vétele során kötelesek a jelen Házirendet és a laser tag játék szabályait teljes mértékben betartani. A Házirend bármely szabályának megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a játékot leállítani, és/vagy a szabályszegő Felhasználót a játékból díjvisszatérítés nélkül kizárni. 2. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére, és kizárólag abban az esetben jogosult igénybe venni, amennyiben arra alkalmas állapotban jelenik meg a Szolgáltatás teljesítésének helyszínén. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó nincsen a Szolgáltatás igénybe vételére alkalmas állapotban, úgy jogosult a Szolgáltatás igénybe vételéből a Felhasználót bármiféle díj-visszatérítési vagy egyéb térítési kötelezettség nélkül egyoldalúan kizárni. 3. A játék során szerzett esetleges sérülésekért a Felek a Szolgáltató felelősségét kizárják. 4. A Szolgáltató, illetve a Laser Force Aréna munkatársai közül a játékmesterek minden esetben ismertetik a játék szabályait, valamint a felszerelések használatát a Felhasználókkal a játék megkezdése, azaz a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt. 5. A Felhasználót a játék megkezdése előtt a Laser Forca Aréna munkatársai teljes körűen tájékoztatják a kijáratok és vészkijáratok pontos hollétéről, valamint a vonatkozó biztonsági előírásokról. 6. A Laser Force Aréna, különösen a pálya és a különterem területén konfetti, tűzijáték, gyertya stb. használata, labdázás, rollerezés szigorúan tilos. 7. A Felhasználó köteles ügyelni a Laser Foce Aréna tisztaságára, és mindennemű hulladékot kizárólag a kihelyezett tárolókban elhelyezni. 8. A Felhasználók és a játékosok a felszerelést kizárólag a rendeltetésének megfelelően használhatják. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért (pl. a felszerelés megrongálása) a Felhasználó teljes felelősséggel

6 6 tartozik. A Szolgáltató által a Felhasználók részére biztosított sisak használata a játék során végig kötelező. 9. A pálya és a különterem egész területén szigorúan tilos a dohányzás év alatti játékosok esetén a szülői felügyelet vagy nagykorú felügyelete kötelező. 11. A játék során a Felhasználók közötti fizikai kontaktus szigorúan tilos. 12. Nyílt láng használata, és további tüzet okozó tevékenységek folytatása az egész létesítmény területén szigorúan tilos! 13. A pálya és / vagy a különtermek felróható megrongálása, nem rendeltetésszerű használata és /vagy a díszlet megrongálása esetén a Felhasználó kötelessége az okozott kár és a késedelemből eredő veszteség megtérítése Szolgáltató részére. 7. Felszerelések használata, játékszabályok 1. Kezdőknek /Általános szabályok: 1.1. A felszerelések használatáról a Laser Force Aréna honlapján (www.laserforce.hu) videó-bemutató látható A fegyver közepén egy kijelző látható. Alapesetben ez a meglévő életek számát mutatja; ez a szám a játék elején tetszés szerint beállítható, ám kezdőknek a Szolgáltató általában a 30 életes játékot ajánlja. Találat esetén ez a szám csökken, és mikor már csak egy élet van maradt, a puska hangjelzéssel figyelmeztet, hogy hamarosan vége lesz a játéknak, majd amikor ez a szám nullára csökken, akkor a puska hanggal jelzi, vége az adott játéknak és a játékosnak el kell hagynia a játékteret. Ilyenkor a Felhasználó köteles a pályát elhagyni, és jelentkezni a játékmesternél, aki letölti a statisztikákat és feltölti az újabb körhöz szükséges adatokat A ravasz meghúzásakor a kijelző átvált, és a tárban lévő lőszerek számát mutatja (ez lövés közben végig látható marad). Amikor a tár kiürül, a puska kattogó hangot ad. A tárcsere gomb a kijelző alatt található, erre rányomva kicserélődik a tár, és folytatódhat a játék. A tárak száma és mérete szintén korlátlanul változtatható. A kezdő játékosok számra a korlátlan mennyiségű, harminc lőszert tartalmazó tár az ajánlott, a haladók játszhatnak pl. 10 db 30-as tárral. A tárcserével nem kell megvárni a tár kiürülését, ez akkor is lehetséges, ha még vannak lőszerek a tárban - ilyenkor viszont a lecserélt tárban maradt lőszerek elvesznek Találat esetén a puska jelző hangot ad valamint az eltalált Felhasználó sisakján lévő ledek is felvillannak. A találat után beállítástól függően van 1-4 mp ún. késleltetés, melynek lényege az hogy az eltalált Felhasználót a késleltetés ideje alatt nem lehet ismét eltalálni, és ő sem tud találatot bevinni. A baráti tűz, azaz a "friendly fire" beállítás kérdése: a Felhasználó kérése esetén a saját csapattársat is érvényesen el lehet találni, de úgy is játszható a játék, hogy a csapattársaknak ne lehessen találatot bevinni.

7 A puska tetején lévő kis eszköz az úgynevezett "Red Dot", ami segít a célzásban, ezt a játékmesterek a játék elején segítenek bekapcsolni. A műszerben kis piros pöttyöt lehet látni, ám ez nem vetül ki az ellenfélre. Ahova a kis piros pötty mutat, a puska oda lő. Az ellenfelet a puskán lévő érzékelőn lehet eltalálni, valamint mindenki kap egy sisakot is a felszerelés részeként. A sisakon körbe 360 fokban lehet a találatokat kiosztani Nagyon fontos, hogy a puskák is és a sisakok is számmal vannak jelölve, ezek összetartoznak, és egymással kommunikálnak. Mindezek miatt a puskákat és a sisakokat a Felhasználók a játék során nem cserélhetik ki, ez szigorúan tilos Lehetőség van a Felhasználók név szerint való hozzárendeléséhez és a menetek végén letölteni a személyre szabott eredményeket. 2. Haladó (tapasztalt) játékosok / Speciális szabályok: 2.1. Haladóknak javasolt a szerepek felvétele a játékban. Ez azt jelenti, hogy az egyes Felhasználók különböző szerepeket kaphatnak, mint például a mesterlövész, a gránátos, a támogató és az orvos. A szereptől függetlenül az alap lövése mindenkinek megmarad, tehát az orvos az ellenfelet ugyanúgy el tudja találni, de emellett a saját csapattársainak életet tud visszaadni. A gránátos gránátokat tud dobálni az ellenfélre, a támogató pedig tárakat tud visszaadni a csapattársainak. A mesterlövész kevesebb lőszerrel, lassabb töltéssel indul harcba, viszont minden egyes találata nagyobbat sebez az ellenfélen, mint egy alapjátékosé. A kollégáknak előre kell jelezni, hogy ki milyen szerepeket szeretne felvenni, és az egyéb beállításokat, mint például hogy az orvos mennyit gyógyítson, a gránát mennyit sebezzen stb. A szerepeket a másodlagos gombokkal lehet használni. Ezek elhelyezkedését a honlapon (www.laserforce.hu) lévő videóban mutatjuk be. A másodlagos szerepek mindig területre hatnak, vagyis gránát esetén minden a közelben lévő ellenfélt megsebez, orvos és támogató esetén pedig az összes közeli csapattársat támogatja. Fontos, hogy az orvos a kezdeti életerő fölé nem tudja vinni az életerőt, és a támogató sem tud több tárat visszaadni a kiinduló állapotnál. Ezeket a funkciókat akkor érdemes használni, ha minél több csapattárs van a közelben, az orvos és a támogató másodlagos funkciói ugyanakkor az ellenfelekre nem hatnak. Ezzel ellentétben, a gránátdobásnál, amennyiben a baráti tűz engedélyezve van, akkor egy eldobott gránát a saját csapattársat is megsebezheti. Fontos még hogy az orvos saját magát nem tudja gyógyítani, valamint a támogató saját magának nem tud tárat visszaadni A fegyveren van 2 db információs gomb is, ezeknek csak az annyi funkciójuk, hogy információval látják el a játékost. A felső gombot folyamatosan nyomva tartva a kijelző a puskánkban még megmaradt tárak számát mutatja. Az alsó gombot folyamatosan nyomva tartva a kijelző megmutatja, hogy mennyi lőszer van pillanatnyilag a tárban. Mindkét gombot egyszerre megnyomva a speciális lövések száma látható. (gyógyítás, gránát, adható tárak száma) Ugyanezeket a gombokat egyesével megnyomva a kijelző fényerejét lehet állítani a teljesen sötéttől a legvilágosabb fokozatig. Ennek akkor lehet

8 8 jelentősége, ha az adott Felhasználó nagyon bele akar olvadni a környezetbe és rejtőzködni szeretne. 8. Felhasználói nyilatkozat 1. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint a Házirend és az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik. 2. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti. 3. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a Játékszabályokat nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé. 4. Felhasználó kijelenti, hogy a Laser Force Aréna szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Foglalás alapján igénybe kívánja venni. 9. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége 1. A Felhasználó a Foglalással tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltatót teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, harmadik személy részéről jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy ezen kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered. Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben indított bármely peres vagy peren kívüli eljárás esetén a Szolgáltató helyébe vagy mellett az adott eljárásba belép. 2. A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja. 10. Vitarendezés, illetékességi kikötés 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók zavarásmentes és békés szórakozásának, kikapcsolódásának biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.

9 9 2. Amennyiben a vitás ügyek békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az eljáró bíróság kikötése nem érinti Szolgáltató azon jogát, hogy igényét fizetési meghagyásos eljárás útján közjegyző előtt érvényesítse. Felhasználó a Foglalással ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri. 11. A Felhasználási Feltételek módosítása Amennyiben a vitás ügyek békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az eljáró bíróság kikötése nem érinti Szolgáltató azon jogát, hogy igényét fizetési meghagyásos eljárás útján közjegyző előtt érvényesítse. Felhasználó a Foglalással ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri. 12. Egyéb rendelkezések 1. Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. 2. Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a Laser Force Aréna szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán [ideértve személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.) 3. (1) bekezdésében, valamint 3..(2) a) pontjában meghatározott nyilatkozatot is] írásos formának fogadják el az egymásnak a foglaláskor megadott elektronikus levélcímre ( címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg. 3. Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Foglalás alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek. 4. A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Tisztelt Felhasználónk!

10 10 A jelen Felhasználási Feltételekkel, illetve a Laser Force Aréna szolgáltatásaival, valamint a portállal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk a címre! Üdvözlettel:A Laser Force Aréna csapata

Alább olvashatják a Lasertag. hu Általános Szerződéses Feltételeit (ÁSZF).

Alább olvashatják a Lasertag. hu Általános Szerződéses Feltételeit (ÁSZF). Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a Lasertag. hu Általános Szerződéses Feltételeit (ÁSZF). Az ÁSZF-fel, illetve a www.lasertag.hu portállal kapcsolatos, szolgáltatásokat érintő esetleges kérdéseit,

Részletesebben

ÁSZF. 3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

ÁSZF. 3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma ÁSZF 1. Általános adatok A Korlátlan Bistro Kereskedelmi Kft.és a fagyifutar.hu portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai: 1.1. Elnevezés: Korlátlan Bistro Kereskedelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1.1. A jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az LSR 14 SZÓRAKOZTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (a

Részletesebben

A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett. Iphone 6 nyereményjáték

A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett. Iphone 6 nyereményjáték A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett Iphone 6 nyereményjáték PROMÓCIÓS JÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉKSZABÁLYZAT) 1. A TOMATO HUNGARY Kft.,

Részletesebben

Az Inter Au Pair Oktató és Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett

Az Inter Au Pair Oktató és Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Az Inter Au Pair Oktató és Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett JÁTSZÓHÁZ (Váci úti Tesco 1138 Budapest, Gács utca 3.) NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI (A

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. I. Általános információk... 2 I.1. Szolgáltató adatai... 2 I.2. Fogalmak... 2 I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya... 3 I.4. Általános rendelkezések... 4 II. A jelentkezés menete...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére) Vásárlási szerződés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Szerződésünket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 A szolgáltató adatai Szolgáltató: Atkári János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: H-2220 Vecsés, Róder Imre utca 24.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. www.nyarigyerektabor.hu

Általános Szerződési Feltételek. www.nyarigyerektabor.hu I. Általános információk... 2 I.1. Szolgáltató adatai... 2 I.2. Fogalmak... 2 I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya... 3 I.4. Általános rendelkezések... 4 II. A jelentkezés menete, szerződéskötés...

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KALANGU COACHING

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KALANGU COACHING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KALANGU COACHING I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Kalangu Coaching - Tornallyay Éva,

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Játék szervezője: UNICHEM GAIA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához 1 Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához (a továbbiakban: "ÁSZF") A jelen ÁSZF cégnév: Ap Cash Centrum Kft. (székhely:1102 Budapest, Halom utca 16/a., cégjegyzékszám: 01-09-184264,

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a adatvédelmi irányelveit.

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a  adatvédelmi irányelveit. Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a www.lezerharc.com adatvédelmi irányelveit. A Szabályzattal, illetve a www.lezerharc.com portállal kapcsolatos, adatvédelmet érintő esetleges kérdéseit, észrevételeit

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató neve: Körtvélyesi VillámNyelviskola Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 50331 / 2012 Elérhetőség: info@lazannemetul.hu

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Húsvéti Kvíz nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője a (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban:

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Szállásadó: Alszeri Rönk Vendégház Őriszentpéter Alszer 27/a 9941 Telefon: 06 30 586 2226 Email: orsegironkhaz@gmail.com Vendég: Foglalást/ajánlatkérést benyújtó

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A B & F Kft partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak készlet és ár információkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával kezdeményezhessenek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben