ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A Laser Force Aréna és a weboldal ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (A TOVÁBBIAKBAN: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK) 1. A Laser Force Aréna és a portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai: 1. Elnevezés: M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2. Székhely: 1038 Budapest, Tündérliget u Cégjegyzékszám: A cégnyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 5. Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető bank: MKB bank 8. Képviselő neve: Szecsei Krisztina ügyvezető 9. Elektronikus elérhetőség: 10. A Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartó hatóság megnevezése és elérhetőségei, valamint a kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: jegyző: Dr. Prehlik Lajos és Kovács Eszter tanácsos levelezési cím: 1555 Budapest, Pf. 10. tel: fax: kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: XIII/9667/2011/B 2. A Felhasználó 1. A Felhasználó a Szolgáltatást igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely a Foglalás során köteles megadni az alábbi adatait: 1.1. név / megnevezés 1.2. lakcím / székhely cím 1.4. telefonszám 1.5. tervezett létszám 1.6. érkezési idő 1.7. játék idő intervalluma 2. Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. 3. Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát. 4. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Foglalást

2 2 jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni. 3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma 1. A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére visszterhesen ún. laser tag játék szolgáltatást nyújt a Laser Force Aréna helyszínen, a 113. Budapest, Váci út 168. szám alatt (a továbbiakban: Szolgáltatás). 2. A laser tag játék lényege, hogy a Felhasználók egymás ellen, a Szolgáltató által biztosított játék fegyverekkel szimulált harci küzdelmet folytatnak a Szervező által előkészített díszletek között és a Szervező által meghatározott szabályok szerint. 3. A Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy játékfegyverek valódi fegyvernek nem minősülnek, és azok a Szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vétele esetén sérülés vagy egészségkárosodás okozására nem alkalmasak. 4. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel. 5. A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a játék részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a honlapon, valamint hírlevelében. 4. A Foglalás általános szabályai a Szerződés létrejötte és megszűnése 1. Pályafoglalás iránti igényét (a továbbiakban: Foglalás) a Felhasználó leadhatja 1.1.online felületen a weboldalon az On-line foglalás menüpont alatt, illetve 1.2.személyesen a Laserforce Aréna pályáján (1139 Budapest, Váci út 168, F épület). 2. A foglalás érvényessége 2.1. A pályafoglalás kizárólag a visszaigazoló lel együtt érvényes. 3. Foglalás személyesen 3.1 A Felhasználó a helyszínen a pályafoglalási igényét leadhatja, azonban ez nem számít foglalásnak, a pályafoglalást a Szolgáltató ez esetben is formájában erősíti meg. 4. Foglalás menete: 4.1. A foglalás során a felhasználó megadja az egyedi megrendelés alapadatait, valamint címét, telefon számát köteles megadni a Szolgáltató részére.

3 Foglalást kizárólag 18 éven felüli személy adhat le, Osztályharc esetén pedig csak az Osztályfőnök A megadott adatok alapján a Szolgáltató a Foglalás leadásától számított 48 órán belül a megadott címre megküldi a Felhasználó részére a megrendelés alapján az egyedi szerződésre vonatkozó részleteket (pl. időpont, részt vevők száma, szolgáltatási díj, fizetés módja) tartalmazó pályafoglalási visszaigazolást, a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot Amennyiben a Felhasználó az ajánlat szerinti feltételeket nem fogadja el, úgy köteles erről ben értesíteni Szolgáltatót 48 órán belül, de legkésőbb 72 órával a játékot megelőzően az címen, egyéb esetben az ajánlat Felhasználó általi elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés az ajánlatban foglaltak szerint létre jön, és Felhasználó elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot megismerte és elfogadja Feltételesen lefoglalt időpontot Szolgáltató legfeljebb 24 óráig tart fenn; ezt követően az időpont mások számára újra foglalhatóvá válik. Feltételes foglalást 7 napon belüli időpontra Szolgáltató nem vesz fel A Szolgáltató és a Felhasználó egymással való érintkezésük során a Foglaláskor megadott címre, illetve az címre küldött üzeneteket és dokumentumokat írásbeli formának fogadják el Amennyiben a Felhasználó nem természetes személy, úgy a Foglaláskor a Felhasználó képviseletében eljáró személy a képviseleti, illetve aláírási jogosultságát köteles igazolni Szolgáltató felé. 5. A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létrejöttét követően a foglalt időpontot vagy időtartamot megváltoztatni nem lehet. 6. A 10 fő alatti foglalások esetén a Laserforce arena nem garantálja az exkluzív pálya használtot. 7. A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg. 8. A Felhasználó az egyedi szerződést legkésőbb a Szolgáltatás teljesítésének kezdő időpontját 72 (hetvenkét) órával megelőzően jogosult elállással megszüntetni. 9. Felhasználó az elállás jogát írásban, a Szolgáltató címére küldött elektronikus üzenet útján gyakorolhatja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy elállásáról a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudomást szerezzen, és az elállással okozott kár mértéke a lehető legkisebb legyen. 10.A felek eltérő megállapodása hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte. A Felhasználó beleegyezését a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez megadottnak kell

4 4 tekintetni, ha az egyedi Szerződésben foglalt megállapodásban a Szolgáltatás, tehát a laser tag játék megkezdésének időpontjáig az elállási nyilatkozat nem érkezik meg a Szolgáltató részére. 5. A Szolgáltatás díja / Fizetési feltételek 5.1. A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetési módja a Szolgáltató honlapján található árlista alapján, a Szolgáltató és a Felhasználó között a Foglalás során létre jött egyedi Szerződésben kerül meghatározásra, a megjelent Felhasználók létszámától és a foglalt időtartamtól függően A Szolgáltatás Díja a lasertag pálya bérleti díját és a felszerelések bérleti díját is magában foglalja Amennyiben a Felhasználó kevesebb időt játszik, mint a Foglalás alapján létre jött és visszaigazolt egyedi Szerződésben megjelölt intervallum, ebben az esetben is a teljes foglalt időtartam szerint köteles a Szolgáltatás Díját megfizetni A létszám eltérő megállapodás hiányában mindig a megjelent, és játékban résztvevő személyeket jelenti. A játékban résztvevő személyek száma nem lehet kevesebb mint a foglalásban leadott létszám 50%-a. Amennyiben mégis kevesebb, akkor is minimális létszámnak megfelelelően kerül kiszámlázásra a játék A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás Díja 25 % -ának megfelelő összegű foglalót kérni a Felhasználótól. A Foglalót a Felhasználó legkésőbb 5 (öt) nappal a játék napja előtt köteles befizetni személyesen a pályán, vagy átutalással, Szolgáltató MKB banknál vezetett, számú számlájára. Amennyiben a Felhasználó a foglalót határidőben nem fizeti meg Szolgáltató részére, úgy a Foglalás alapján létre jött egyedi Szerződéstől a Szolgáltató legkésőbb 1 (egy) nappal a játék napja előtt azonnali hatállyal elállhat. Az elállásról Szolgáltató jogosult ben tájékoztatni a Felhasználót Abban az esetben, ha a Felhasználó a lefoglalt és szerződött időpontban a Szolgáltatást nem veszi igénybe, és elállási jogával határidőben nem él, úgy a foglalót elveszti, illetve a Szolgáltató a Szolgáltatás Díjára a Szolgáltatás egyedi Szerződésben rögzített teljesítésének időpontjában azonnal és teljes összegben jogosulttá válik Amennyiben a Felhasználó vagy a Felhasználók valamelyikének késése miatt az egyedi Szerződés szerinti kezdő időpontban a Szolgáltatás teljesítését nem lehet megkezdeni, a késve megkezdett Szolgáltatás akkor is csak az eredeti Foglalás szerinti befejező időpontig vehető igénybe (függetlenül a játék tényleges időtartamától), azonban a Szolgáltatót a teljes Szolgáltatási Díj megilleti A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Foglalás alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, a Szolgáltatás helyszínén, a Szolgáltatás igénybe vételét közvetlenül megelőzően készpénzben, üdülési csekkel, vagy átutalással előre, a Szolgáltató MKB banknál vezetett,

5 számú számlájára történő átutalással köteles megfizetni A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került Üdülési csekkel történő fizetés esetén, az üdülési csekk elfogadásának szabályai szerint a Szolgáltató csak a Felhasználó nevére szóló utalványt jogosult és köteles elfogadni Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználók, valamint a Foglalás során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen kötelesek. 6. Házirend 1. A Felhasználók a Szolgáltatás igénybe vétele során kötelesek a jelen Házirendet és a laser tag játék szabályait teljes mértékben betartani. A Házirend bármely szabályának megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a játékot leállítani, és/vagy a szabályszegő Felhasználót a játékból díjvisszatérítés nélkül kizárni. 2. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére, és kizárólag abban az esetben jogosult igénybe venni, amennyiben arra alkalmas állapotban jelenik meg a Szolgáltatás teljesítésének helyszínén. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó nincsen a Szolgáltatás igénybe vételére alkalmas állapotban, úgy jogosult a Szolgáltatás igénybe vételéből a Felhasználót bármiféle díj-visszatérítési vagy egyéb térítési kötelezettség nélkül egyoldalúan kizárni. 3. A játék során szerzett esetleges sérülésekért a Felek a Szolgáltató felelősségét kizárják. 4. A Szolgáltató, illetve a Laser Force Aréna munkatársai közül a játékmesterek minden esetben ismertetik a játék szabályait, valamint a felszerelések használatát a Felhasználókkal a játék megkezdése, azaz a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt. 5. A Felhasználót a játék megkezdése előtt a Laser Forca Aréna munkatársai teljes körűen tájékoztatják a kijáratok és vészkijáratok pontos hollétéről, valamint a vonatkozó biztonsági előírásokról. 6. A Laser Force Aréna, különösen a pálya és a különterem területén konfetti, tűzijáték, gyertya stb. használata, labdázás, rollerezés szigorúan tilos. 7. A Felhasználó köteles ügyelni a Laser Foce Aréna tisztaságára, és mindennemű hulladékot kizárólag a kihelyezett tárolókban elhelyezni. 8. A Felhasználók és a játékosok a felszerelést kizárólag a rendeltetésének megfelelően használhatják. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért (pl. a felszerelés megrongálása) a Felhasználó teljes felelősséggel

6 6 tartozik. A Szolgáltató által a Felhasználók részére biztosított sisak használata a játék során végig kötelező. 9. A pálya és a különterem egész területén szigorúan tilos a dohányzás év alatti játékosok esetén a szülői felügyelet vagy nagykorú felügyelete kötelező. 11. A játék során a Felhasználók közötti fizikai kontaktus szigorúan tilos. 12. Nyílt láng használata, és további tüzet okozó tevékenységek folytatása az egész létesítmény területén szigorúan tilos! 13. A pálya és / vagy a különtermek felróható megrongálása, nem rendeltetésszerű használata és /vagy a díszlet megrongálása esetén a Felhasználó kötelessége az okozott kár és a késedelemből eredő veszteség megtérítése Szolgáltató részére. 7. Felszerelések használata, játékszabályok 1. Kezdőknek /Általános szabályok: 1.1. A felszerelések használatáról a Laser Force Aréna honlapján (www.laserforce.hu) videó-bemutató látható A fegyver közepén egy kijelző látható. Alapesetben ez a meglévő életek számát mutatja; ez a szám a játék elején tetszés szerint beállítható, ám kezdőknek a Szolgáltató általában a 30 életes játékot ajánlja. Találat esetén ez a szám csökken, és mikor már csak egy élet van maradt, a puska hangjelzéssel figyelmeztet, hogy hamarosan vége lesz a játéknak, majd amikor ez a szám nullára csökken, akkor a puska hanggal jelzi, vége az adott játéknak és a játékosnak el kell hagynia a játékteret. Ilyenkor a Felhasználó köteles a pályát elhagyni, és jelentkezni a játékmesternél, aki letölti a statisztikákat és feltölti az újabb körhöz szükséges adatokat A ravasz meghúzásakor a kijelző átvált, és a tárban lévő lőszerek számát mutatja (ez lövés közben végig látható marad). Amikor a tár kiürül, a puska kattogó hangot ad. A tárcsere gomb a kijelző alatt található, erre rányomva kicserélődik a tár, és folytatódhat a játék. A tárak száma és mérete szintén korlátlanul változtatható. A kezdő játékosok számra a korlátlan mennyiségű, harminc lőszert tartalmazó tár az ajánlott, a haladók játszhatnak pl. 10 db 30-as tárral. A tárcserével nem kell megvárni a tár kiürülését, ez akkor is lehetséges, ha még vannak lőszerek a tárban - ilyenkor viszont a lecserélt tárban maradt lőszerek elvesznek Találat esetén a puska jelző hangot ad valamint az eltalált Felhasználó sisakján lévő ledek is felvillannak. A találat után beállítástól függően van 1-4 mp ún. késleltetés, melynek lényege az hogy az eltalált Felhasználót a késleltetés ideje alatt nem lehet ismét eltalálni, és ő sem tud találatot bevinni. A baráti tűz, azaz a "friendly fire" beállítás kérdése: a Felhasználó kérése esetén a saját csapattársat is érvényesen el lehet találni, de úgy is játszható a játék, hogy a csapattársaknak ne lehessen találatot bevinni.

7 A puska tetején lévő kis eszköz az úgynevezett "Red Dot", ami segít a célzásban, ezt a játékmesterek a játék elején segítenek bekapcsolni. A műszerben kis piros pöttyöt lehet látni, ám ez nem vetül ki az ellenfélre. Ahova a kis piros pötty mutat, a puska oda lő. Az ellenfelet a puskán lévő érzékelőn lehet eltalálni, valamint mindenki kap egy sisakot is a felszerelés részeként. A sisakon körbe 360 fokban lehet a találatokat kiosztani Nagyon fontos, hogy a puskák is és a sisakok is számmal vannak jelölve, ezek összetartoznak, és egymással kommunikálnak. Mindezek miatt a puskákat és a sisakokat a Felhasználók a játék során nem cserélhetik ki, ez szigorúan tilos Lehetőség van a Felhasználók név szerint való hozzárendeléséhez és a menetek végén letölteni a személyre szabott eredményeket. 2. Haladó (tapasztalt) játékosok / Speciális szabályok: 2.1. Haladóknak javasolt a szerepek felvétele a játékban. Ez azt jelenti, hogy az egyes Felhasználók különböző szerepeket kaphatnak, mint például a mesterlövész, a gránátos, a támogató és az orvos. A szereptől függetlenül az alap lövése mindenkinek megmarad, tehát az orvos az ellenfelet ugyanúgy el tudja találni, de emellett a saját csapattársainak életet tud visszaadni. A gránátos gránátokat tud dobálni az ellenfélre, a támogató pedig tárakat tud visszaadni a csapattársainak. A mesterlövész kevesebb lőszerrel, lassabb töltéssel indul harcba, viszont minden egyes találata nagyobbat sebez az ellenfélen, mint egy alapjátékosé. A kollégáknak előre kell jelezni, hogy ki milyen szerepeket szeretne felvenni, és az egyéb beállításokat, mint például hogy az orvos mennyit gyógyítson, a gránát mennyit sebezzen stb. A szerepeket a másodlagos gombokkal lehet használni. Ezek elhelyezkedését a honlapon (www.laserforce.hu) lévő videóban mutatjuk be. A másodlagos szerepek mindig területre hatnak, vagyis gránát esetén minden a közelben lévő ellenfélt megsebez, orvos és támogató esetén pedig az összes közeli csapattársat támogatja. Fontos, hogy az orvos a kezdeti életerő fölé nem tudja vinni az életerőt, és a támogató sem tud több tárat visszaadni a kiinduló állapotnál. Ezeket a funkciókat akkor érdemes használni, ha minél több csapattárs van a közelben, az orvos és a támogató másodlagos funkciói ugyanakkor az ellenfelekre nem hatnak. Ezzel ellentétben, a gránátdobásnál, amennyiben a baráti tűz engedélyezve van, akkor egy eldobott gránát a saját csapattársat is megsebezheti. Fontos még hogy az orvos saját magát nem tudja gyógyítani, valamint a támogató saját magának nem tud tárat visszaadni A fegyveren van 2 db információs gomb is, ezeknek csak az annyi funkciójuk, hogy információval látják el a játékost. A felső gombot folyamatosan nyomva tartva a kijelző a puskánkban még megmaradt tárak számát mutatja. Az alsó gombot folyamatosan nyomva tartva a kijelző megmutatja, hogy mennyi lőszer van pillanatnyilag a tárban. Mindkét gombot egyszerre megnyomva a speciális lövések száma látható. (gyógyítás, gránát, adható tárak száma) Ugyanezeket a gombokat egyesével megnyomva a kijelző fényerejét lehet állítani a teljesen sötéttől a legvilágosabb fokozatig. Ennek akkor lehet

8 8 jelentősége, ha az adott Felhasználó nagyon bele akar olvadni a környezetbe és rejtőzködni szeretne. 8. Felhasználói nyilatkozat 1. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint a Házirend és az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik. 2. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti. 3. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a Játékszabályokat nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé. 4. Felhasználó kijelenti, hogy a Laser Force Aréna szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Foglalás alapján igénybe kívánja venni. 9. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége 1. A Felhasználó a Foglalással tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltatót teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, harmadik személy részéről jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy ezen kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered. Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben indított bármely peres vagy peren kívüli eljárás esetén a Szolgáltató helyébe vagy mellett az adott eljárásba belép. 2. A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja. 10. Vitarendezés, illetékességi kikötés 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók zavarásmentes és békés szórakozásának, kikapcsolódásának biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.

9 9 2. Amennyiben a vitás ügyek békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az eljáró bíróság kikötése nem érinti Szolgáltató azon jogát, hogy igényét fizetési meghagyásos eljárás útján közjegyző előtt érvényesítse. Felhasználó a Foglalással ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri. 11. A Felhasználási Feltételek módosítása Amennyiben a vitás ügyek békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az eljáró bíróság kikötése nem érinti Szolgáltató azon jogát, hogy igényét fizetési meghagyásos eljárás útján közjegyző előtt érvényesítse. Felhasználó a Foglalással ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri. 12. Egyéb rendelkezések 1. Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. 2. Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a Laser Force Aréna szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán [ideértve személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.) 3. (1) bekezdésében, valamint 3..(2) a) pontjában meghatározott nyilatkozatot is] írásos formának fogadják el az egymásnak a foglaláskor megadott elektronikus levélcímre ( címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg. 3. Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Foglalás alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek. 4. A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Tisztelt Felhasználónk!

10 10 A jelen Felhasználási Feltételekkel, illetve a Laser Force Aréna szolgáltatásaival, valamint a portállal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk a címre! Üdvözlettel:A Laser Force Aréna csapata

Alább olvashatják a Lasertag. hu Általános Szerződéses Feltételeit (ÁSZF).

Alább olvashatják a Lasertag. hu Általános Szerződéses Feltételeit (ÁSZF). Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a Lasertag. hu Általános Szerződéses Feltételeit (ÁSZF). Az ÁSZF-fel, illetve a www.lasertag.hu portállal kapcsolatos, szolgáltatásokat érintő esetleges kérdéseit,

Részletesebben

ÁSZF. 3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

ÁSZF. 3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma ÁSZF 1. Általános adatok A Korlátlan Bistro Kereskedelmi Kft.és a fagyifutar.hu portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai: 1.1. Elnevezés: Korlátlan Bistro Kereskedelmi

Részletesebben

A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett. Iphone 6 nyereményjáték

A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett. Iphone 6 nyereményjáték A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett Iphone 6 nyereményjáték PROMÓCIÓS JÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉKSZABÁLYZAT) 1. A TOMATO HUNGARY Kft.,

Részletesebben

Az Inter Au Pair Oktató és Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett

Az Inter Au Pair Oktató és Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Az Inter Au Pair Oktató és Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett JÁTSZÓHÁZ (Váci úti Tesco 1138 Budapest, Gács utca 3.) NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI (A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A B & F Kft partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak készlet és ár információkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával kezdeményezhessenek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szor-Szer-Ször meséi Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat Bevezetés: Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2015. március 09. és 2015. április 30. között 4-et mondunk, E.ON lesz belőle! elnevezés alatt nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték)

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a felveteliokosan.hu oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

I. Az utazási szerződés

I. Az utazási szerződés Utazási Feltételek I. Az utazási szerződés 1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. paragrafusa, és a 2009. évi

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek

Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek Profifuga Tömítők, ragasztók Webáruháza Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kibocsátója: Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

PC-MAX KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PC-MAX KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PC-MAX KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK melyek a www.keretneked.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlapon ) keresztül az Igénybevevők és a Szolgáltató (a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (KISÁLLAT PANZIÓBAN TÖRTÉNŐ ŐRZÉSÉRE ÉS GONDOZÁSÁRA) Amely létrejött egyrészről: Név: Lakcím: Telefon (mobil): E-mail: mint Megbízó, Lakás: Fax: másrészről: BiosLogos Kft: székhely:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó)

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013 Hatályos: 2013. február 1, napjától

Részletesebben

Ingatlan Bérleti Szerződés

Ingatlan Bérleti Szerződés Ingatlan Bérleti Szerződés ingatlan cím Bérlési irányelvek: Bérleti viszony kezdete: Bérleti viszony vége: Bérleti díj: Kaució: : : dátum 1. SZERZŐDŐ FELEK ÉS AZ INGATAN BÉRLETI SZERZŐDÉS ingatlan címe

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Az adatkezelés elvei (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Eletkepesangol.hu Általános Szerződési Feltételek Nagymaros, 2015. február 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

CHB LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció Promóciós Szabályzata és Részvételi feltételek (továbbiakban: Promóciós Szabályzat)

CHB LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció Promóciós Szabályzata és Részvételi feltételek (továbbiakban: Promóciós Szabályzat) CHB LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció Promóciós Szabályzata és Részvételi feltételek (továbbiakban: Promóciós Szabályzat) 1. A Promóció megnevezése: LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció 2. Szervező:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata A Program szervezője Az Ariston Thermo Hungária Kft. (továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Program"), amelyben azon, a 1. pontban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2011. 11. 6. GEOBOLT.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szerződési-, fizetési- és szállítási információk ILLAMON-NET Kft. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató ILLAMON-NET Kft. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós,

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu

Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Turizmus Zrt. (a továbbiakban MT Zrt.) központi portálja a magyar nyelvű, belföldi piacra szánt www.itthon.hu oldal havonta közel

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

1.2. A NOT12 Webshopban történő vásárlás előfeltétele a regisztráció kitöltése, és a jelen Üzletszabályzat elfogadása.

1.2. A NOT12 Webshopban történő vásárlás előfeltétele a regisztráció kitöltése, és a jelen Üzletszabályzat elfogadása. A NOT12 KFT WEBSHOP ÜZLETSZABÁLYZATA (v1.0) A jelen általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a NOT12 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek képzési szolgáltatás nyújtására ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek Ferenczi Team Kft. - Sikercentrum.hu - Székhely:1073 Budapest, Erzsébet körút 16. Fsz.3. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Yves Rocher mobil alkalmazás Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYU HUNGARY KFT. ON-LINE FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOM I. Alapfogalmak...3 II. A szerződés létrejötte...4 III. Az ÁSZF hatálya...4 IV. Az ÁSZF

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A honlap (www.arveresertesito.hu) használatával és az ÁrverésÉrtesítő Szolgáltatás igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. 1. A nyújtott

Részletesebben

CAD-Terv webshop ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

CAD-Terv webshop ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 1. oldal, összesen: 7 CAD-Terv webshop ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 2. oldal, összesen: 7 Tájékoztatónk tartalmazza a szerződéses feltételeket és a vásárlás menetét. Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat

Részletesebben