ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A Laser Force Aréna és a weboldal ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (A TOVÁBBIAKBAN: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK) 1. A Laser Force Aréna és a portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai: 1. Elnevezés: M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2. Székhely: 1038 Budapest, Tündérliget u Cégjegyzékszám: A cégnyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 5. Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető bank: MKB bank 8. Képviselő neve: Szecsei Krisztina ügyvezető 9. Elektronikus elérhetőség: 10. A Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartó hatóság megnevezése és elérhetőségei, valamint a kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: jegyző: Dr. Prehlik Lajos és Kovács Eszter tanácsos levelezési cím: 1555 Budapest, Pf. 10. tel: fax: kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: XIII/9667/2011/B 2. A Felhasználó 1. A Felhasználó a Szolgáltatást igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely a Foglalás során köteles megadni az alábbi adatait: 1.1. név / megnevezés 1.2. lakcím / székhely cím 1.4. telefonszám 1.5. tervezett létszám 1.6. érkezési idő 1.7. játék idő intervalluma 2. Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. 3. Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát. 4. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Foglalást

2 2 jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni. 3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma 1. A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére visszterhesen ún. laser tag játék szolgáltatást nyújt a Laser Force Aréna helyszínen, a 113. Budapest, Váci út 168. szám alatt (a továbbiakban: Szolgáltatás). 2. A laser tag játék lényege, hogy a Felhasználók egymás ellen, a Szolgáltató által biztosított játék fegyverekkel szimulált harci küzdelmet folytatnak a Szervező által előkészített díszletek között és a Szervező által meghatározott szabályok szerint. 3. A Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy játékfegyverek valódi fegyvernek nem minősülnek, és azok a Szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vétele esetén sérülés vagy egészségkárosodás okozására nem alkalmasak. 4. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel. 5. A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a játék részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a honlapon, valamint hírlevelében. 4. A Foglalás általános szabályai a Szerződés létrejötte és megszűnése 1. Pályafoglalás iránti igényét (a továbbiakban: Foglalás) a Felhasználó leadhatja 1.1.online felületen a weboldalon az On-line foglalás menüpont alatt, illetve 1.2.személyesen a Laserforce Aréna pályáján (1139 Budapest, Váci út 168, F épület). 2. A foglalás érvényessége 2.1. A pályafoglalás kizárólag a visszaigazoló lel együtt érvényes. 3. Foglalás személyesen 3.1 A Felhasználó a helyszínen a pályafoglalási igényét leadhatja, azonban ez nem számít foglalásnak, a pályafoglalást a Szolgáltató ez esetben is formájában erősíti meg. 4. Foglalás menete: 4.1. A foglalás során a felhasználó megadja az egyedi megrendelés alapadatait, valamint címét, telefon számát köteles megadni a Szolgáltató részére.

3 Foglalást kizárólag 18 éven felüli személy adhat le, Osztályharc esetén pedig csak az Osztályfőnök A megadott adatok alapján a Szolgáltató a Foglalás leadásától számított 48 órán belül a megadott címre megküldi a Felhasználó részére a megrendelés alapján az egyedi szerződésre vonatkozó részleteket (pl. időpont, részt vevők száma, szolgáltatási díj, fizetés módja) tartalmazó pályafoglalási visszaigazolást, a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot Amennyiben a Felhasználó az ajánlat szerinti feltételeket nem fogadja el, úgy köteles erről ben értesíteni Szolgáltatót 48 órán belül, de legkésőbb 72 órával a játékot megelőzően az címen, egyéb esetben az ajánlat Felhasználó általi elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés az ajánlatban foglaltak szerint létre jön, és Felhasználó elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot megismerte és elfogadja Feltételesen lefoglalt időpontot Szolgáltató legfeljebb 24 óráig tart fenn; ezt követően az időpont mások számára újra foglalhatóvá válik. Feltételes foglalást 7 napon belüli időpontra Szolgáltató nem vesz fel A Szolgáltató és a Felhasználó egymással való érintkezésük során a Foglaláskor megadott címre, illetve az címre küldött üzeneteket és dokumentumokat írásbeli formának fogadják el Amennyiben a Felhasználó nem természetes személy, úgy a Foglaláskor a Felhasználó képviseletében eljáró személy a képviseleti, illetve aláírási jogosultságát köteles igazolni Szolgáltató felé. 5. A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létrejöttét követően a foglalt időpontot vagy időtartamot megváltoztatni nem lehet. 6. A 10 fő alatti foglalások esetén a Laserforce arena nem garantálja az exkluzív pálya használtot. 7. A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg. 8. A Felhasználó az egyedi szerződést legkésőbb a Szolgáltatás teljesítésének kezdő időpontját 72 (hetvenkét) órával megelőzően jogosult elállással megszüntetni. 9. Felhasználó az elállás jogát írásban, a Szolgáltató címére küldött elektronikus üzenet útján gyakorolhatja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy elállásáról a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudomást szerezzen, és az elállással okozott kár mértéke a lehető legkisebb legyen. 10.A felek eltérő megállapodása hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte. A Felhasználó beleegyezését a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez megadottnak kell

4 4 tekintetni, ha az egyedi Szerződésben foglalt megállapodásban a Szolgáltatás, tehát a laser tag játék megkezdésének időpontjáig az elállási nyilatkozat nem érkezik meg a Szolgáltató részére. 5. A Szolgáltatás díja / Fizetési feltételek 5.1. A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetési módja a Szolgáltató honlapján található árlista alapján, a Szolgáltató és a Felhasználó között a Foglalás során létre jött egyedi Szerződésben kerül meghatározásra, a megjelent Felhasználók létszámától és a foglalt időtartamtól függően A Szolgáltatás Díja a lasertag pálya bérleti díját és a felszerelések bérleti díját is magában foglalja Amennyiben a Felhasználó kevesebb időt játszik, mint a Foglalás alapján létre jött és visszaigazolt egyedi Szerződésben megjelölt intervallum, ebben az esetben is a teljes foglalt időtartam szerint köteles a Szolgáltatás Díját megfizetni A létszám eltérő megállapodás hiányában mindig a megjelent, és játékban résztvevő személyeket jelenti. A játékban résztvevő személyek száma nem lehet kevesebb mint a foglalásban leadott létszám 50%-a. Amennyiben mégis kevesebb, akkor is minimális létszámnak megfelelelően kerül kiszámlázásra a játék A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás Díja 25 % -ának megfelelő összegű foglalót kérni a Felhasználótól. A Foglalót a Felhasználó legkésőbb 5 (öt) nappal a játék napja előtt köteles befizetni személyesen a pályán, vagy átutalással, Szolgáltató MKB banknál vezetett, számú számlájára. Amennyiben a Felhasználó a foglalót határidőben nem fizeti meg Szolgáltató részére, úgy a Foglalás alapján létre jött egyedi Szerződéstől a Szolgáltató legkésőbb 1 (egy) nappal a játék napja előtt azonnali hatállyal elállhat. Az elállásról Szolgáltató jogosult ben tájékoztatni a Felhasználót Abban az esetben, ha a Felhasználó a lefoglalt és szerződött időpontban a Szolgáltatást nem veszi igénybe, és elállási jogával határidőben nem él, úgy a foglalót elveszti, illetve a Szolgáltató a Szolgáltatás Díjára a Szolgáltatás egyedi Szerződésben rögzített teljesítésének időpontjában azonnal és teljes összegben jogosulttá válik Amennyiben a Felhasználó vagy a Felhasználók valamelyikének késése miatt az egyedi Szerződés szerinti kezdő időpontban a Szolgáltatás teljesítését nem lehet megkezdeni, a késve megkezdett Szolgáltatás akkor is csak az eredeti Foglalás szerinti befejező időpontig vehető igénybe (függetlenül a játék tényleges időtartamától), azonban a Szolgáltatót a teljes Szolgáltatási Díj megilleti A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Foglalás alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, a Szolgáltatás helyszínén, a Szolgáltatás igénybe vételét közvetlenül megelőzően készpénzben, üdülési csekkel, vagy átutalással előre, a Szolgáltató MKB banknál vezetett,

5 számú számlájára történő átutalással köteles megfizetni A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került Üdülési csekkel történő fizetés esetén, az üdülési csekk elfogadásának szabályai szerint a Szolgáltató csak a Felhasználó nevére szóló utalványt jogosult és köteles elfogadni Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználók, valamint a Foglalás során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen kötelesek. 6. Házirend 1. A Felhasználók a Szolgáltatás igénybe vétele során kötelesek a jelen Házirendet és a laser tag játék szabályait teljes mértékben betartani. A Házirend bármely szabályának megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a játékot leállítani, és/vagy a szabályszegő Felhasználót a játékból díjvisszatérítés nélkül kizárni. 2. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére, és kizárólag abban az esetben jogosult igénybe venni, amennyiben arra alkalmas állapotban jelenik meg a Szolgáltatás teljesítésének helyszínén. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó nincsen a Szolgáltatás igénybe vételére alkalmas állapotban, úgy jogosult a Szolgáltatás igénybe vételéből a Felhasználót bármiféle díj-visszatérítési vagy egyéb térítési kötelezettség nélkül egyoldalúan kizárni. 3. A játék során szerzett esetleges sérülésekért a Felek a Szolgáltató felelősségét kizárják. 4. A Szolgáltató, illetve a Laser Force Aréna munkatársai közül a játékmesterek minden esetben ismertetik a játék szabályait, valamint a felszerelések használatát a Felhasználókkal a játék megkezdése, azaz a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt. 5. A Felhasználót a játék megkezdése előtt a Laser Forca Aréna munkatársai teljes körűen tájékoztatják a kijáratok és vészkijáratok pontos hollétéről, valamint a vonatkozó biztonsági előírásokról. 6. A Laser Force Aréna, különösen a pálya és a különterem területén konfetti, tűzijáték, gyertya stb. használata, labdázás, rollerezés szigorúan tilos. 7. A Felhasználó köteles ügyelni a Laser Foce Aréna tisztaságára, és mindennemű hulladékot kizárólag a kihelyezett tárolókban elhelyezni. 8. A Felhasználók és a játékosok a felszerelést kizárólag a rendeltetésének megfelelően használhatják. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért (pl. a felszerelés megrongálása) a Felhasználó teljes felelősséggel

6 6 tartozik. A Szolgáltató által a Felhasználók részére biztosított sisak használata a játék során végig kötelező. 9. A pálya és a különterem egész területén szigorúan tilos a dohányzás év alatti játékosok esetén a szülői felügyelet vagy nagykorú felügyelete kötelező. 11. A játék során a Felhasználók közötti fizikai kontaktus szigorúan tilos. 12. Nyílt láng használata, és további tüzet okozó tevékenységek folytatása az egész létesítmény területén szigorúan tilos! 13. A pálya és / vagy a különtermek felróható megrongálása, nem rendeltetésszerű használata és /vagy a díszlet megrongálása esetén a Felhasználó kötelessége az okozott kár és a késedelemből eredő veszteség megtérítése Szolgáltató részére. 7. Felszerelések használata, játékszabályok 1. Kezdőknek /Általános szabályok: 1.1. A felszerelések használatáról a Laser Force Aréna honlapján (www.laserforce.hu) videó-bemutató látható A fegyver közepén egy kijelző látható. Alapesetben ez a meglévő életek számát mutatja; ez a szám a játék elején tetszés szerint beállítható, ám kezdőknek a Szolgáltató általában a 30 életes játékot ajánlja. Találat esetén ez a szám csökken, és mikor már csak egy élet van maradt, a puska hangjelzéssel figyelmeztet, hogy hamarosan vége lesz a játéknak, majd amikor ez a szám nullára csökken, akkor a puska hanggal jelzi, vége az adott játéknak és a játékosnak el kell hagynia a játékteret. Ilyenkor a Felhasználó köteles a pályát elhagyni, és jelentkezni a játékmesternél, aki letölti a statisztikákat és feltölti az újabb körhöz szükséges adatokat A ravasz meghúzásakor a kijelző átvált, és a tárban lévő lőszerek számát mutatja (ez lövés közben végig látható marad). Amikor a tár kiürül, a puska kattogó hangot ad. A tárcsere gomb a kijelző alatt található, erre rányomva kicserélődik a tár, és folytatódhat a játék. A tárak száma és mérete szintén korlátlanul változtatható. A kezdő játékosok számra a korlátlan mennyiségű, harminc lőszert tartalmazó tár az ajánlott, a haladók játszhatnak pl. 10 db 30-as tárral. A tárcserével nem kell megvárni a tár kiürülését, ez akkor is lehetséges, ha még vannak lőszerek a tárban - ilyenkor viszont a lecserélt tárban maradt lőszerek elvesznek Találat esetén a puska jelző hangot ad valamint az eltalált Felhasználó sisakján lévő ledek is felvillannak. A találat után beállítástól függően van 1-4 mp ún. késleltetés, melynek lényege az hogy az eltalált Felhasználót a késleltetés ideje alatt nem lehet ismét eltalálni, és ő sem tud találatot bevinni. A baráti tűz, azaz a "friendly fire" beállítás kérdése: a Felhasználó kérése esetén a saját csapattársat is érvényesen el lehet találni, de úgy is játszható a játék, hogy a csapattársaknak ne lehessen találatot bevinni.

7 A puska tetején lévő kis eszköz az úgynevezett "Red Dot", ami segít a célzásban, ezt a játékmesterek a játék elején segítenek bekapcsolni. A műszerben kis piros pöttyöt lehet látni, ám ez nem vetül ki az ellenfélre. Ahova a kis piros pötty mutat, a puska oda lő. Az ellenfelet a puskán lévő érzékelőn lehet eltalálni, valamint mindenki kap egy sisakot is a felszerelés részeként. A sisakon körbe 360 fokban lehet a találatokat kiosztani Nagyon fontos, hogy a puskák is és a sisakok is számmal vannak jelölve, ezek összetartoznak, és egymással kommunikálnak. Mindezek miatt a puskákat és a sisakokat a Felhasználók a játék során nem cserélhetik ki, ez szigorúan tilos Lehetőség van a Felhasználók név szerint való hozzárendeléséhez és a menetek végén letölteni a személyre szabott eredményeket. 2. Haladó (tapasztalt) játékosok / Speciális szabályok: 2.1. Haladóknak javasolt a szerepek felvétele a játékban. Ez azt jelenti, hogy az egyes Felhasználók különböző szerepeket kaphatnak, mint például a mesterlövész, a gránátos, a támogató és az orvos. A szereptől függetlenül az alap lövése mindenkinek megmarad, tehát az orvos az ellenfelet ugyanúgy el tudja találni, de emellett a saját csapattársainak életet tud visszaadni. A gránátos gránátokat tud dobálni az ellenfélre, a támogató pedig tárakat tud visszaadni a csapattársainak. A mesterlövész kevesebb lőszerrel, lassabb töltéssel indul harcba, viszont minden egyes találata nagyobbat sebez az ellenfélen, mint egy alapjátékosé. A kollégáknak előre kell jelezni, hogy ki milyen szerepeket szeretne felvenni, és az egyéb beállításokat, mint például hogy az orvos mennyit gyógyítson, a gránát mennyit sebezzen stb. A szerepeket a másodlagos gombokkal lehet használni. Ezek elhelyezkedését a honlapon (www.laserforce.hu) lévő videóban mutatjuk be. A másodlagos szerepek mindig területre hatnak, vagyis gránát esetén minden a közelben lévő ellenfélt megsebez, orvos és támogató esetén pedig az összes közeli csapattársat támogatja. Fontos, hogy az orvos a kezdeti életerő fölé nem tudja vinni az életerőt, és a támogató sem tud több tárat visszaadni a kiinduló állapotnál. Ezeket a funkciókat akkor érdemes használni, ha minél több csapattárs van a közelben, az orvos és a támogató másodlagos funkciói ugyanakkor az ellenfelekre nem hatnak. Ezzel ellentétben, a gránátdobásnál, amennyiben a baráti tűz engedélyezve van, akkor egy eldobott gránát a saját csapattársat is megsebezheti. Fontos még hogy az orvos saját magát nem tudja gyógyítani, valamint a támogató saját magának nem tud tárat visszaadni A fegyveren van 2 db információs gomb is, ezeknek csak az annyi funkciójuk, hogy információval látják el a játékost. A felső gombot folyamatosan nyomva tartva a kijelző a puskánkban még megmaradt tárak számát mutatja. Az alsó gombot folyamatosan nyomva tartva a kijelző megmutatja, hogy mennyi lőszer van pillanatnyilag a tárban. Mindkét gombot egyszerre megnyomva a speciális lövések száma látható. (gyógyítás, gránát, adható tárak száma) Ugyanezeket a gombokat egyesével megnyomva a kijelző fényerejét lehet állítani a teljesen sötéttől a legvilágosabb fokozatig. Ennek akkor lehet

8 8 jelentősége, ha az adott Felhasználó nagyon bele akar olvadni a környezetbe és rejtőzködni szeretne. 8. Felhasználói nyilatkozat 1. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint a Házirend és az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik. 2. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti. 3. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a Játékszabályokat nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé. 4. Felhasználó kijelenti, hogy a Laser Force Aréna szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Foglalás alapján igénybe kívánja venni. 9. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége 1. A Felhasználó a Foglalással tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltatót teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, harmadik személy részéről jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy ezen kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered. Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben indított bármely peres vagy peren kívüli eljárás esetén a Szolgáltató helyébe vagy mellett az adott eljárásba belép. 2. A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja. 10. Vitarendezés, illetékességi kikötés 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók zavarásmentes és békés szórakozásának, kikapcsolódásának biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.

9 9 2. Amennyiben a vitás ügyek békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az eljáró bíróság kikötése nem érinti Szolgáltató azon jogát, hogy igényét fizetési meghagyásos eljárás útján közjegyző előtt érvényesítse. Felhasználó a Foglalással ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri. 11. A Felhasználási Feltételek módosítása Amennyiben a vitás ügyek békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az eljáró bíróság kikötése nem érinti Szolgáltató azon jogát, hogy igényét fizetési meghagyásos eljárás útján közjegyző előtt érvényesítse. Felhasználó a Foglalással ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri. 12. Egyéb rendelkezések 1. Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. 2. Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a Laser Force Aréna szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán [ideértve személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.) 3. (1) bekezdésében, valamint 3..(2) a) pontjában meghatározott nyilatkozatot is] írásos formának fogadják el az egymásnak a foglaláskor megadott elektronikus levélcímre ( címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg. 3. Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Foglalás alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek. 4. A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Tisztelt Felhasználónk!

10 10 A jelen Felhasználási Feltételekkel, illetve a Laser Force Aréna szolgáltatásaival, valamint a portállal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk a címre! Üdvözlettel:A Laser Force Aréna csapata

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak!

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! Árak Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak,

Részletesebben