Tíz oldal az okos hálózatokról, az okos mérésről, és az Okos Jövő Innovációs Klaszterről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tíz oldal az okos hálózatokról, az okos mérésről, és az Okos Jövő Innovációs Klaszterről"

Átírás

1 Tíz oldal az okos hálózatokról, az okos mérésről, és az Okos Jövő Innovációs Klaszterről Mérjünk okosan! Miközben nálunk még alig hallani valamit az intelligens hálózatokról, Európa, és a világ más területein már komoly lépések történtek a megvalósítás területén. Üzletágak fejlődése indult be, nemzetközi szövetségek jöttek létre, az érintettek típusa és száma megsokszorozódott. A hazai fejlődés felgyorsítása érdekében ki kell alakítani azt a környezetet, amelyben a lehetőségekhez képest a legrövidebb idő alatt, a legkevesebb erőforrás ráfordításával a legtöbb eredményt tudja elérni. Ehhez, a hazánkban komoly múlttal rendelkező klasztervilág eszközeinek a felhasználása is megfelelőnek látszik. Nemzetközi szövetségek Az Interneten a szakmai anyagok elemzése közben hatalmas mennyiségű információt lehet találni a smart metering, valamint a smart grid témakörökben. Több száz oldalon különböző nyelveken található információ a technikai megoldásokról, a társadalmai hatásokról, a műszaki, vagy jogi szabályozás helyzetéről, a különböző állapotú megvalósulásokról. Komoly nemzetközi szervezetek jöttek létre az intelligens hálózatok megvalósítását elősegítendő. Ezek közül az egyik nagy, a Global Smart Grid Federation (http://www.globalsmartgridfederation.org ), amely egyik alapító tagja az EDSO for Smart Grids (http://www.edsoforsmartgrids.eu ), amely egyedül is 15 európai ország nagyvállalatait fogja össze. A GSGF feladatait a következőképpen foglalta össze: A nemzeti és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervezetek támogatása a világ minden táján, a smart grid technológiák kutatása és alkalmazása területén A Smart Grid technológiák és szakpolitikai kérdések globális kompetencia központjaként ezek gyors bevezetésének támogatása. Az energiaügyi legjobb gyakorlatok, többek között a megbízhatóság, a hatékonyság, a biztonság és az éghajlatváltozás kérdéseiben bonyolódó nemzetközi eszmecsere támogatása. Szerte a világon a párbeszéd és az együttműködés útjainak kialakítása a Smart Grid technológiák telepítése érdekében 1

2 A megfogalmazott célok, feladatok egy nemzetközi szervezethez illően eléggé általánosak és mindenre fontos tényezőre kiterjedőek. A szövetségnek azonban nagyon sok tagja van világszerte, és valójában a különböző technológiai és szabályozási projektek, kutatások disszeminációjával foglalkozik, az erre alkalmas kommunikációs módszerek felhasználásával. Természetesen, az egyes tagok erejének függvényében biztosan helyet kap a lobby, és a politikai érdekek képviselete is. Egy másik szervezetről a következőképpen írnak: 2007-ben az IBM létrehozott egy innovatív közművállalatokból álló koalíciót a hatékony hálózati technológiák alkalmazásának felgyorsítására, valamint annak érdekében, hogy az ágazat továbblépjen az eddigi legnagyobb kihívást jelentő átalakulása felé. A Globális Intelligens Közműhálózati Koalíció célja az, hogy megváltoztassa az energia termelésének, elosztásának és felhasználásának módját. Ezt azáltal kívánja elérni, hogy digitális intelligenciával szereli fel a jelenlegi rendszereket, melynek célja az, hogy lecsökkentse a kiesések és meghibásodások számát, kezelje az igényeket, továbbá olyan megújuló energiaforrásokat integráljon a rendszerbe, mint például a szélenergia. Napjainkra a Koalíció tizenkét tagot számlál, melyek közel 100 millió energiafelhasználót szolgálnak ki világszerte. A közművállalatok mindegyike egyedi szakismeretekkel járul a közös célhoz. Például a dán DONG Energy a megújuló energiaforrások használatában jár élen: energiatermelésének 20 %-a származik szélenergiából, és tervei szerint 2020-ra a termelésének 50 %-át fogja széndioxidmentes erőforrásokból előállítani. Ezenfelül az indiai NDPL egy olyan fejlődő piac energiaellátására kínál lehetőséget, amelyen még mindig gondokat okoz a megbízhatóság és az elektromos hálózat elérésének hiánya. A Koalíció ötleteket, követendő eljárásokat oszt meg személyes találkozók és virtuális kapcsolattartás keretében, méri az erőfeszítéseinek hatékonyságát, ismereteket oszt meg kulcsfontosságú témakörök kapcsán és együttműködési kezdeményezésekbe fog. Például a sikeres CenterPoint Intelligens Energiahálózat Demonstrációs Központ olyan ismeretekkel látta el a Country Energy vállalatot, amelyek alapján létre tudta hozni a saját központját Queenbeyanban (Ausztrália). A Globális Intelligens Közműhálózati Koalíció első együttműködési kezdeményezése keretében egy felmérési modellt dolgozott ki. Ezt világszerte több mint 60 közművállalat használta már arra, hogy felmérje aktuális helyzetét és megtervezze a saját intelligens hálózati programját. A koalíció nemrég bocsátotta a Carnegie Mellon's Szoftverfejlesztő Intézet rendelkezésére az ágazat általi hasznosítás céljából. Egyéb együttműködési kezdeményezések foglalkoznak azzal, hogy milyen hatással lesznek az intelligens hálózatok a klímaváltozásra, a fogyasztói kilátásokra, a szabványokra és interoperabilitásra, valamint a lehetséges jövőbeli szabályozási modellekre letöltés dátuma

3 Az idézett két szövetség, de a megtalálható többiek is a smart grid, illetve a smart metering témakörében az érdekeltek közötti kapcsolatok megteremtésén fáradoznak, azzal a céllal, hogy minél több felhasználható információval láthassa el őket az intelligens hálózatok mielőbbi implementációja érdekében. A szervezetek nem válogatnak az érdekeltek között. Aki a legalább két szinten meghatározott tagdíjat ki tudja fizetni, az a szervezet tagja lehet. Valószínűleg ez a tény, valamint a rendezvények ára és helyszíne az, ami differenciál az érdekeltek között. Az érdekeltek Az Internet, az informatika, a hálózatok, a szoftverek, a mérőműszerek, a hardverek, a műszaki és kommunikációs kultúra fejlődésével eljutottunk odáig, hogy ma már szinte minden tény, folyamat mérhető, kiértékelhető és szabályozható, vagy legalábbis azzá tehető. Abban a pillanatban, amikor valahol valamilyen adat, vagy adatsor előáll, megtermődik a lehetőség az elemzésre, és ennek következtében pedig a spekulációra, a körülmények befolyásolására, megváltoztatására irányuló szándék megnyilvánulására. Ha az adat tudottan hibás, akkor az idősoron mért azonos hibájú adatok összehasonlításával lehet elemezni a változást. Mindez beavatkozásra ad lehetőséget minden olyan szereplő számára, aki az optimalizálásban érdekelt. A változás egyaránt vonzza a tudást, a tőkét és a kreativitást, és ahol pedig ez a három együtt van, ott előbb utóbb növekedés következik be, amely további résztvevőket csalogat oda. Így üzleti oldalról elmondhatjuk, hogy szinte mindenki érdekelt a folyamatban, még az is, aki csak felkapcsolt egy villanyt. Az intelligens hálózatok fejlődése ott haladhat előre a leggyorsabban, ahol már hagyománya van a mérésnek és a feldolgozásnak. Ezek a területek az energiaszolgáltatások, azon belül is elsősorban az áram, és a gáz. Ezeken a területeken hazánkban, amellett, hogy a fogyasztótól az erőművekig mindenki érdekelt lehet, napjainkban, a kezdet kezdetén, csak azok az igazán érintettek, akik egyáltalán tudják, hogy miről van szó, és tudják, hogy ebből csak akkor lesz igazi eredmény, üzlet, ha ezt minél többeknek elmagyarázzák. 3

4 A fogyasztói attitűdök alakulásáról szól a következő idézet: Most már évek óta foglalkoztatják egyre intenzívebben az intelligens hálózatokban rejlő lehetőségek a szektor cégeit, illetve a beszállítókat. Ugyanakkor meglepő módon a tágabb közönség, vagyis a fogyasztók meglehetősen alulinformáltnak tűnnek. Az Egyesült Államokban idén januárban készített felmérés arról tanúskodik, hogy a fogyasztók 57%-a követi figyelemmel villanyszámlája alakulását, és 67%-uk érez késztetést a fogyasztás csökkentésére, amennyiben az számukra látható, illetve kontrollálható volna. Ehhez képest a Harris közvéleménykutatás reprezentatív résztvevőinek 68%-a sohasem hallott még az intelligens hálózatról, vagy ahogy arrafelé hívják, a smart grid"-ről, 63%-uk számára pedig ismeretlen kifejezés volt az okos mérés, a smart metering". Pedig a tavaly februárban elfogadott nagyszabású gazdaságélénkítő csomag (American Recovery and Re-investment Act) keretében az energetika támogatására megszavazott 43 milliárd dollárból négy és fél milliárdot képvisel a smart grid" fejlesztése, és a pénzözön folyósítása már javában zajlik. Természetesen a fogyasztók vajmi keveset érzékelnek a rendszerirányító üzemelőkészítési tervezésének fejlesztéséből, vagy az alállomási kapcsolók korszerűsítéséből. Ami közvetlenül megjelenik számukra, az a távleolvasás, vagy esetleg a valós idejű fogyasztásmérés, összefoglalóan okos mérés. Az idézett felmérés résztvevőinek 75%-a gondolja úgy a tengerentúlon, hogy alkalomadtán élne a lehetőséggel, hogy a smart metering" révén kontrollálja fogyasztását, miközben energiadíja a pillanatnyi terhelés függvényében alakul, szemben azzal a 22%-al, amelyik nem szívesen tárná fel aktuális fogyasztását szolgáltatója felé. Az általános tájékozatlanság arra utal, hogy az energiaipar nehezen vetkőzi le bennfentes jellegét, és lassan válik valóban fogyasztóbarát iparággá. Ide tartozik, hogy az USA számos államában indítottak már kísérleti okos mérés projektet a szolgáltatók, ám az eddigi fogyasztói tapasztalatok nem egyértelműen pozitívak. Számos helyen egyértelműen burkolt áremeléshez, a havi számla jelentős megugrásához vezetett a smart metering". Pedig Amerikában a smart grid" fő hajtóereje éppen a Bit for Iron" koncepció, vagyis az a felismerés, hogy a hálózati eszközök digitalizálása és a források intelligens optimalizálása jóval gazdaságosabb, mint új kapacitások létesítése. 2 2 (http://energiainfo.hu/cikk/%e2%80%9esmart_grid%e2%80%9d_vagy_intelligens_halozat html Letöltés: december 19. 4

5 A következő ábra az európai helyzetet mutatja be: Forrás: Ma hazánkban eléggé kevesen tudnak valamint az intelligens hálózatok megvalósíthatóságáról, készültségi fokáról. Valószínűleg sokkal kevesebbet, mint akár a környező országok lakói, ami valószínűleg az ország helyzetére vezethető vissza. A tájékozatlanság nagy, pedig már több magyarországi szervezet, cég is dolgozik azon, hogy kompetensként felbukkanva piacot teremtsen magának. Ilyen például a Bükk-Miskolc körzetben létesülő virtuális mikrohálózati mérlegköri klaszter" (MAVIRKA Klaszter) amely célja, hogy alapvetően önellátó energetikai egység jöjjön létre a helyi - háztartási, ökogazdasági - adottságok és lehetőségek bázisán, a szélenergia hasznosításától a biomasszán át az üzemanyagcelláig, amely külön elszámolású mérlegkörként tudna majd teljes kiépítettségében működni. Ehhez kapcsolódik a kiskapacitású megújuló energiatermelők által előállított áramot is befogadni képes intelligens hálózat, amelynek közös fejlesztéséről írt alá megállapodást az Echotech Zrt. és a japán Furukawa Electric Technológiai Intézet, Dunaújvárosban. Az Interneten való kutatgatás alapján megállapítható, hogy legközvetlenebbül elsősorban a hálózatok üzemeltetői érdekeltek, majd utánuk azok, akik a hálózatok elemeinek felújítását, cseréjét, a mérés és szabályozás szoftver és hardver elemeinek értékesítését végzi. De érdekeltek az erőművek, a kereskedők, és természetesen ki lehet mutatni a kormányzat érdekeltségét is. 5

6 A legkevésbé még a fogyasztók azok, akik tudnak valamit a dologról. Legkevésbé ez a közönség rendelkezik információkkal a fejlődésről és a várható hatásokról. Fogyasztók alatt most nem a vállalatok, ipari, vagy nagyfogyasztók értendők, hanem a háztartások százezrei, milliói. Hiszen addig, amíg a nagyobb fogyasztóknak mind mérése, mint az érdekeltségének szabályozása aránylag kezelhető feladat, a háztartások működtetése a szokások széles skáláján változó, a szabályozást pedig egy országnyi szavazati joggal rendelkező állampolgár végzi. A Klaszter szerepe A magyar klaszter feladata ugyanaz, mint a nemzetközi szövetségeké. Lehetőségeket teremteni az érdekelteknek a tudástranszferre, információ cserére, együttműködések létrehozására. A klaszter alkalmas az érdekütközések fórumainak megteremtésére, amelyek elkerülhetővé teszik a komolyabb ellentétek kialakulását, amely legtöbbször az ismeretek hiányán alapul. Alkalmas arra, hogy egyengesse az ágazat lobbi érdekeit anélkül, hogy markáns piaci szereplőként kellene fellépnie. Célkitűzésként magáévá teheti a GSGF szövetségnek négy pontját: A nemzeti és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervezetek támogatása a világ minden táján, a smart grid technológiák kutatása és alkalmazása területén A Smart Grid technológiák és szakpolitikai kérdések globális kompetencia központjaként ezek gyors bevezetésének támogatása. Az energiaügyi legjobb gyakorlatok, többek között a megbízhatóság, a hatékonyság, a biztonság és az éghajlatváltozás kérdéseiben bonyolódó nemzetközi eszmecsere támogatása. Szerte a világon a párbeszéd és az együttműködés útjainak kialakítása a Smart Grid technológiák telepítése érdekében A feladatok végrehajtásához egy rugalmas felépítésű szervezettel kell rendelkeznie, amely amellett, hogy nagyon fegyelmezetten és hatékonyan tudja szervezni az eseményeket, ellátni a feladatokat, lehetőséget ad arra, hogy a képviselete kellőképpen magas szinten valósuljon meg. Egy ilyen Klaszterré kívánjuk átalakítani az Okos Jövő Innovációs Klasztert, hogy még hatékonyabban folytathassa az eredeti célkitűzéseinek megvalósítását. 6

7 A Klaszter fogalma A cluster szó, mint főnév csomót, csoportot, fürtöt jelent, mint ige pedig csoportosulást, tömörülést, fürtösödést. A különböző tudományágak előszeretettel jellemzik vele az általuk vizsgált folyamatokat, így más tartalommal bír a szociológia, az informatika, a biológia, a fizika és a technológia területén. A szó gazdasági jelentésére nincsen egy általánosan elfogadott definíció. Számos szerző számos nézőpontból kiindulva különböző megállapításokat tesz, ám bizonyos pontokban megegyeznek: A klaszter a gazdaság globalizációra adott válasza, ami: földrajzi koncentráción alapul, ahol hangsúlyos az innovációt elősegítő hálózatosodás és az együttműködés a vállalatok és az intézmények között. A klaszter egy olyan lazább együttműködési forma, mely szinergikus hatással bír szereplőire. A klaszterek tagjai A klaszterek tagjai általában kis-, közepes és nagyvállalatok, valamint kapcsolódó intézmények (egyetemek, önkormányzatok, stb.), de vannak klaszterek, amelyek egy-egy nagyobb vállalat érdekkörében működnek. A versenyző, vagy kooperáló vállalatok közötti kapcsolat horizontális, vagy vertikális is lehet, melyek alatt azt értjük például, hogy lehetnek ugyanabba az ágazatba tartozó közös csatornákat használó szervezetek, vagy egymás beszállítói, vevői, vagy egyéb kapcsolódó partnerei. A vállalkozások számára ez az együttműködés egyedülálló lehetőségeket biztosít, ugyanis, a kisebb vállalkozások így nagyvállalati előnyökhöz juthatnak, és bekapcsolódhatnak a globális piacokra, amire önmagukban méretükből adódóan nem feltétlenül lennének képesek. 7

8 Az Okos Jövő Innovációs Klaszter célirányos tevékenységének tervezett folyamata A./ Funkcióbővítés Az Okos Jövő Innovációs Klaszter funkcióbővítését két lépcsőben valósítjuk meg. 1. A Klaszter szervezeti átalakítása Ebben a szakaszban felmértük a Klaszter eddigi tevékenységét és kötelezettségeit, majd új vezetőséget, valamint új szervezeti és működési szabályzatot alakítottunk ki. ( ) 2. A Klaszter funkcionális átalakítása Ebben a szakaszban lépnek be a Klaszterbe azok a nagyvállalatok, amelyek a hazai energia szektor meghatározó szereplői. Velük együtt véglegesítjük a Klaszter új irányítását, a taglétszámot a megfelelő nagyságúra bővítjük, beindítjuk a klaszter kommunikációs tevékenységét és az akkreditációs folyamatot. (2013. március 26.) B./ Információs Porond kialakítása Az Okos Jövő Innovációs Klaszter feladata egy olyan információs porond, fórum kialakítása, ahol a megcélzott szakterület, az okos mérés és az okos hálózatok technológiáinak fejlesztésében, elterjesztésében és működtetésében érdekeltek kapcsolatot teremthetnek egymással, az együttműködésben rejlő szinergiák hatékony kihasználása céljából. A Klaszter tevékenységét a Stratégiája alapján végzi: 8

9 Az Okos Jövő Innovációs Klaszter Stratégiája Az Okos Jövő Innovációs Klaszter küldetése és jövőképe Hiszünk abban, hogy az energetika jövőjét meghatározó egyik legfontosabb, folyamatban lévő változás az okos mérés (smart metering) és az okos hálózatok (smart grid) bevezetése. Az Okos Jövő Innovációs Klaszter küldetése az, hogy az érintettek (beszállítók, energiaipari társaságok, fogyasztók, nem kormányzati szervezetek, stb.) minél többet profitáljanak az okos mérés és az okos hálózatok kínálta lehetőségekből. Az Okos Jövő Innovációs Klaszter jövőképe az, hogy hazánkban, illetve a közép-kelet-európai régióban az okos mérés és okos hálózatok terén a műszaki, kereskedelmi és szakpolitikai kérdések elismert kompetencia központja legyen, ezáltal eredményesen elősegítve az okos mérés és hálózatok elterjedését. A célok elérésének eszközrendszere A Klaszter Magyarországon, illetve a közép-kelet-európai régióban támogatja a párbeszéd és az együttműködés útjainak kialakítását az okos mérési és okos hálózati technológiák elterjesztése és előnyeinek minél teljesebb kihasználása terén. Ennek érdekében aktív kommunikációt folytat, szakmai eseményeket szervez, illetve a szélesebb, nem szakmai közvélemény körében is ismeretterjesztő tevékenységet végez. A Klaszter elősegíti az okos méréssel és okos hálózatokkal kapcsolatos nemzetközi legjobb gyakorlatok átvételét, többek között a technológiai megbízhatóság, a hatékonyság, az adatbiztonság és a felhasználási lehetőségek kialakítása terén. A Klaszter támogatja az értéklánc minden szereplőjét az okos hálózati technológiák kutatása és az eredmények hasznosítása területén. A Klaszter működésének módszertana, hogy egy információs porondot biztosítson mindazok számára, akik az okos mérési, illetve okos hálózati technológiáinak bevezetésében érdekeltek lehetnek. A Klaszter gazdája olyan rendszeres, vagy alkalmi fórumoknak, kommunikációs csatornáknak, amelyek alkalmasak arra, hogy az okos méréssel és okos hálózatokkal kapcsolatos nézetek, elvárások, vélemények és várakozások szinergikus kapcsolatba kerüljenek egymással. Az Okos Jövő Innovációs Klaszter üzletépítő közösségként segíti tagjait abban, hogy az okos mérési és okos hálózati technológiák telepítésével kapcsolatosan együttműködéseket, projekteket, konzorciumokat tudjanak kialakítani, és elősegíti a tagi együttműködések pénzügyi feltételeinek megteremtését. 9

10 A Klaszter tevékenységének keretei A Klaszter maga egy jogi személyiség nélküli, rugalmas szerveződési forma. A Klaszter tevékenységét alapvetően a tagok erőforrásaira támaszkodva végzi, a vállalkozási folyamatokban csak közvetítőként vesz részt. Feladata, hogy közvetítő tevékenységével segítse a tagok erőforrásainak összekapcsolódásában rejlő szinergiák kialakulását. A Klaszter működése nem profitorientált. Működését alapvetően a tagok rendszeres vagy alkalmi támogatásaiból fedezi. Ezek a támogatások függhetnek a Klaszter által kezdeményezett, vagy támogatott vállalkozások sikereitől is. A Klaszter tevékenységének sikeressége az általa létrehozott és gondozott kommunikációs csatornák működésének sikerességétől függ. Az Okos Jövő Innovációs Klaszter legfontosabb feladata ezért a kommunikáció folyamatos szinten tartása. (Eszközei például az oktatás, ismeretterjesztés, üzleti fórumok, sajtó, Internet, stb.) Budapest, március 10

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.15. COM(2015) 339 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Új irányvonal

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány -

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3. A kutatás módszereinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia 2010.

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia 2010. Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV 2010. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV A

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013 A KLASZTERIZÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA A FÖLDRAJZI KONCENTRÁCIÓ, A KRITIKUS TÖMEG ÉS A FINANSZÍROZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEIBEN

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A mi vállalatunk: Az IBM Magyarországon

A mi vállalatunk: Az IBM Magyarországon A MI VÁLLALATUNK Szakmánknak, az információtechnológiának olyan átmeneti idôszakát éljük, amikor a régi szabályok már nem alkalmazhatók, az újak viszont még nem alakultak ki teljes egészükben. Az emberek

Részletesebben

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tanulmány Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1. Aktualitások a KKV-ék közbeszerzési részvétele kapcsán... 1.1. Fenntartható építészet... 6 1.2.1.

Részletesebben

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL:

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: Víz-, energia- és termőföld-gazdálkodás az inkluzív és fenntartható növekedés érdekében VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES E U R Ó P A I

Részletesebben

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió)

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) Jövő Internet Stratégia és Programterv Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) 2011 A stratégia készítésében részt vettek: Bakonyi Péter, Benczúr András, Máray

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben