Tíz oldal az okos hálózatokról, az okos mérésről, és az Okos Jövő Innovációs Klaszterről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tíz oldal az okos hálózatokról, az okos mérésről, és az Okos Jövő Innovációs Klaszterről"

Átírás

1 Tíz oldal az okos hálózatokról, az okos mérésről, és az Okos Jövő Innovációs Klaszterről Mérjünk okosan! Miközben nálunk még alig hallani valamit az intelligens hálózatokról, Európa, és a világ más területein már komoly lépések történtek a megvalósítás területén. Üzletágak fejlődése indult be, nemzetközi szövetségek jöttek létre, az érintettek típusa és száma megsokszorozódott. A hazai fejlődés felgyorsítása érdekében ki kell alakítani azt a környezetet, amelyben a lehetőségekhez képest a legrövidebb idő alatt, a legkevesebb erőforrás ráfordításával a legtöbb eredményt tudja elérni. Ehhez, a hazánkban komoly múlttal rendelkező klasztervilág eszközeinek a felhasználása is megfelelőnek látszik. Nemzetközi szövetségek Az Interneten a szakmai anyagok elemzése közben hatalmas mennyiségű információt lehet találni a smart metering, valamint a smart grid témakörökben. Több száz oldalon különböző nyelveken található információ a technikai megoldásokról, a társadalmai hatásokról, a műszaki, vagy jogi szabályozás helyzetéről, a különböző állapotú megvalósulásokról. Komoly nemzetközi szervezetek jöttek létre az intelligens hálózatok megvalósítását elősegítendő. Ezek közül az egyik nagy, a Global Smart Grid Federation (http://www.globalsmartgridfederation.org ), amely egyik alapító tagja az EDSO for Smart Grids (http://www.edsoforsmartgrids.eu ), amely egyedül is 15 európai ország nagyvállalatait fogja össze. A GSGF feladatait a következőképpen foglalta össze: A nemzeti és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervezetek támogatása a világ minden táján, a smart grid technológiák kutatása és alkalmazása területén A Smart Grid technológiák és szakpolitikai kérdések globális kompetencia központjaként ezek gyors bevezetésének támogatása. Az energiaügyi legjobb gyakorlatok, többek között a megbízhatóság, a hatékonyság, a biztonság és az éghajlatváltozás kérdéseiben bonyolódó nemzetközi eszmecsere támogatása. Szerte a világon a párbeszéd és az együttműködés útjainak kialakítása a Smart Grid technológiák telepítése érdekében 1

2 A megfogalmazott célok, feladatok egy nemzetközi szervezethez illően eléggé általánosak és mindenre fontos tényezőre kiterjedőek. A szövetségnek azonban nagyon sok tagja van világszerte, és valójában a különböző technológiai és szabályozási projektek, kutatások disszeminációjával foglalkozik, az erre alkalmas kommunikációs módszerek felhasználásával. Természetesen, az egyes tagok erejének függvényében biztosan helyet kap a lobby, és a politikai érdekek képviselete is. Egy másik szervezetről a következőképpen írnak: 2007-ben az IBM létrehozott egy innovatív közművállalatokból álló koalíciót a hatékony hálózati technológiák alkalmazásának felgyorsítására, valamint annak érdekében, hogy az ágazat továbblépjen az eddigi legnagyobb kihívást jelentő átalakulása felé. A Globális Intelligens Közműhálózati Koalíció célja az, hogy megváltoztassa az energia termelésének, elosztásának és felhasználásának módját. Ezt azáltal kívánja elérni, hogy digitális intelligenciával szereli fel a jelenlegi rendszereket, melynek célja az, hogy lecsökkentse a kiesések és meghibásodások számát, kezelje az igényeket, továbbá olyan megújuló energiaforrásokat integráljon a rendszerbe, mint például a szélenergia. Napjainkra a Koalíció tizenkét tagot számlál, melyek közel 100 millió energiafelhasználót szolgálnak ki világszerte. A közművállalatok mindegyike egyedi szakismeretekkel járul a közös célhoz. Például a dán DONG Energy a megújuló energiaforrások használatában jár élen: energiatermelésének 20 %-a származik szélenergiából, és tervei szerint 2020-ra a termelésének 50 %-át fogja széndioxidmentes erőforrásokból előállítani. Ezenfelül az indiai NDPL egy olyan fejlődő piac energiaellátására kínál lehetőséget, amelyen még mindig gondokat okoz a megbízhatóság és az elektromos hálózat elérésének hiánya. A Koalíció ötleteket, követendő eljárásokat oszt meg személyes találkozók és virtuális kapcsolattartás keretében, méri az erőfeszítéseinek hatékonyságát, ismereteket oszt meg kulcsfontosságú témakörök kapcsán és együttműködési kezdeményezésekbe fog. Például a sikeres CenterPoint Intelligens Energiahálózat Demonstrációs Központ olyan ismeretekkel látta el a Country Energy vállalatot, amelyek alapján létre tudta hozni a saját központját Queenbeyanban (Ausztrália). A Globális Intelligens Közműhálózati Koalíció első együttműködési kezdeményezése keretében egy felmérési modellt dolgozott ki. Ezt világszerte több mint 60 közművállalat használta már arra, hogy felmérje aktuális helyzetét és megtervezze a saját intelligens hálózati programját. A koalíció nemrég bocsátotta a Carnegie Mellon's Szoftverfejlesztő Intézet rendelkezésére az ágazat általi hasznosítás céljából. Egyéb együttműködési kezdeményezések foglalkoznak azzal, hogy milyen hatással lesznek az intelligens hálózatok a klímaváltozásra, a fogyasztói kilátásokra, a szabványokra és interoperabilitásra, valamint a lehetséges jövőbeli szabályozási modellekre letöltés dátuma

3 Az idézett két szövetség, de a megtalálható többiek is a smart grid, illetve a smart metering témakörében az érdekeltek közötti kapcsolatok megteremtésén fáradoznak, azzal a céllal, hogy minél több felhasználható információval láthassa el őket az intelligens hálózatok mielőbbi implementációja érdekében. A szervezetek nem válogatnak az érdekeltek között. Aki a legalább két szinten meghatározott tagdíjat ki tudja fizetni, az a szervezet tagja lehet. Valószínűleg ez a tény, valamint a rendezvények ára és helyszíne az, ami differenciál az érdekeltek között. Az érdekeltek Az Internet, az informatika, a hálózatok, a szoftverek, a mérőműszerek, a hardverek, a műszaki és kommunikációs kultúra fejlődésével eljutottunk odáig, hogy ma már szinte minden tény, folyamat mérhető, kiértékelhető és szabályozható, vagy legalábbis azzá tehető. Abban a pillanatban, amikor valahol valamilyen adat, vagy adatsor előáll, megtermődik a lehetőség az elemzésre, és ennek következtében pedig a spekulációra, a körülmények befolyásolására, megváltoztatására irányuló szándék megnyilvánulására. Ha az adat tudottan hibás, akkor az idősoron mért azonos hibájú adatok összehasonlításával lehet elemezni a változást. Mindez beavatkozásra ad lehetőséget minden olyan szereplő számára, aki az optimalizálásban érdekelt. A változás egyaránt vonzza a tudást, a tőkét és a kreativitást, és ahol pedig ez a három együtt van, ott előbb utóbb növekedés következik be, amely további résztvevőket csalogat oda. Így üzleti oldalról elmondhatjuk, hogy szinte mindenki érdekelt a folyamatban, még az is, aki csak felkapcsolt egy villanyt. Az intelligens hálózatok fejlődése ott haladhat előre a leggyorsabban, ahol már hagyománya van a mérésnek és a feldolgozásnak. Ezek a területek az energiaszolgáltatások, azon belül is elsősorban az áram, és a gáz. Ezeken a területeken hazánkban, amellett, hogy a fogyasztótól az erőművekig mindenki érdekelt lehet, napjainkban, a kezdet kezdetén, csak azok az igazán érintettek, akik egyáltalán tudják, hogy miről van szó, és tudják, hogy ebből csak akkor lesz igazi eredmény, üzlet, ha ezt minél többeknek elmagyarázzák. 3

4 A fogyasztói attitűdök alakulásáról szól a következő idézet: Most már évek óta foglalkoztatják egyre intenzívebben az intelligens hálózatokban rejlő lehetőségek a szektor cégeit, illetve a beszállítókat. Ugyanakkor meglepő módon a tágabb közönség, vagyis a fogyasztók meglehetősen alulinformáltnak tűnnek. Az Egyesült Államokban idén januárban készített felmérés arról tanúskodik, hogy a fogyasztók 57%-a követi figyelemmel villanyszámlája alakulását, és 67%-uk érez késztetést a fogyasztás csökkentésére, amennyiben az számukra látható, illetve kontrollálható volna. Ehhez képest a Harris közvéleménykutatás reprezentatív résztvevőinek 68%-a sohasem hallott még az intelligens hálózatról, vagy ahogy arrafelé hívják, a smart grid"-ről, 63%-uk számára pedig ismeretlen kifejezés volt az okos mérés, a smart metering". Pedig a tavaly februárban elfogadott nagyszabású gazdaságélénkítő csomag (American Recovery and Re-investment Act) keretében az energetika támogatására megszavazott 43 milliárd dollárból négy és fél milliárdot képvisel a smart grid" fejlesztése, és a pénzözön folyósítása már javában zajlik. Természetesen a fogyasztók vajmi keveset érzékelnek a rendszerirányító üzemelőkészítési tervezésének fejlesztéséből, vagy az alállomási kapcsolók korszerűsítéséből. Ami közvetlenül megjelenik számukra, az a távleolvasás, vagy esetleg a valós idejű fogyasztásmérés, összefoglalóan okos mérés. Az idézett felmérés résztvevőinek 75%-a gondolja úgy a tengerentúlon, hogy alkalomadtán élne a lehetőséggel, hogy a smart metering" révén kontrollálja fogyasztását, miközben energiadíja a pillanatnyi terhelés függvényében alakul, szemben azzal a 22%-al, amelyik nem szívesen tárná fel aktuális fogyasztását szolgáltatója felé. Az általános tájékozatlanság arra utal, hogy az energiaipar nehezen vetkőzi le bennfentes jellegét, és lassan válik valóban fogyasztóbarát iparággá. Ide tartozik, hogy az USA számos államában indítottak már kísérleti okos mérés projektet a szolgáltatók, ám az eddigi fogyasztói tapasztalatok nem egyértelműen pozitívak. Számos helyen egyértelműen burkolt áremeléshez, a havi számla jelentős megugrásához vezetett a smart metering". Pedig Amerikában a smart grid" fő hajtóereje éppen a Bit for Iron" koncepció, vagyis az a felismerés, hogy a hálózati eszközök digitalizálása és a források intelligens optimalizálása jóval gazdaságosabb, mint új kapacitások létesítése. 2 2 (http://energiainfo.hu/cikk/%e2%80%9esmart_grid%e2%80%9d_vagy_intelligens_halozat html Letöltés: december 19. 4

5 A következő ábra az európai helyzetet mutatja be: Forrás: Ma hazánkban eléggé kevesen tudnak valamint az intelligens hálózatok megvalósíthatóságáról, készültségi fokáról. Valószínűleg sokkal kevesebbet, mint akár a környező országok lakói, ami valószínűleg az ország helyzetére vezethető vissza. A tájékozatlanság nagy, pedig már több magyarországi szervezet, cég is dolgozik azon, hogy kompetensként felbukkanva piacot teremtsen magának. Ilyen például a Bükk-Miskolc körzetben létesülő virtuális mikrohálózati mérlegköri klaszter" (MAVIRKA Klaszter) amely célja, hogy alapvetően önellátó energetikai egység jöjjön létre a helyi - háztartási, ökogazdasági - adottságok és lehetőségek bázisán, a szélenergia hasznosításától a biomasszán át az üzemanyagcelláig, amely külön elszámolású mérlegkörként tudna majd teljes kiépítettségében működni. Ehhez kapcsolódik a kiskapacitású megújuló energiatermelők által előállított áramot is befogadni képes intelligens hálózat, amelynek közös fejlesztéséről írt alá megállapodást az Echotech Zrt. és a japán Furukawa Electric Technológiai Intézet, Dunaújvárosban. Az Interneten való kutatgatás alapján megállapítható, hogy legközvetlenebbül elsősorban a hálózatok üzemeltetői érdekeltek, majd utánuk azok, akik a hálózatok elemeinek felújítását, cseréjét, a mérés és szabályozás szoftver és hardver elemeinek értékesítését végzi. De érdekeltek az erőművek, a kereskedők, és természetesen ki lehet mutatni a kormányzat érdekeltségét is. 5

6 A legkevésbé még a fogyasztók azok, akik tudnak valamit a dologról. Legkevésbé ez a közönség rendelkezik információkkal a fejlődésről és a várható hatásokról. Fogyasztók alatt most nem a vállalatok, ipari, vagy nagyfogyasztók értendők, hanem a háztartások százezrei, milliói. Hiszen addig, amíg a nagyobb fogyasztóknak mind mérése, mint az érdekeltségének szabályozása aránylag kezelhető feladat, a háztartások működtetése a szokások széles skáláján változó, a szabályozást pedig egy országnyi szavazati joggal rendelkező állampolgár végzi. A Klaszter szerepe A magyar klaszter feladata ugyanaz, mint a nemzetközi szövetségeké. Lehetőségeket teremteni az érdekelteknek a tudástranszferre, információ cserére, együttműködések létrehozására. A klaszter alkalmas az érdekütközések fórumainak megteremtésére, amelyek elkerülhetővé teszik a komolyabb ellentétek kialakulását, amely legtöbbször az ismeretek hiányán alapul. Alkalmas arra, hogy egyengesse az ágazat lobbi érdekeit anélkül, hogy markáns piaci szereplőként kellene fellépnie. Célkitűzésként magáévá teheti a GSGF szövetségnek négy pontját: A nemzeti és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervezetek támogatása a világ minden táján, a smart grid technológiák kutatása és alkalmazása területén A Smart Grid technológiák és szakpolitikai kérdések globális kompetencia központjaként ezek gyors bevezetésének támogatása. Az energiaügyi legjobb gyakorlatok, többek között a megbízhatóság, a hatékonyság, a biztonság és az éghajlatváltozás kérdéseiben bonyolódó nemzetközi eszmecsere támogatása. Szerte a világon a párbeszéd és az együttműködés útjainak kialakítása a Smart Grid technológiák telepítése érdekében A feladatok végrehajtásához egy rugalmas felépítésű szervezettel kell rendelkeznie, amely amellett, hogy nagyon fegyelmezetten és hatékonyan tudja szervezni az eseményeket, ellátni a feladatokat, lehetőséget ad arra, hogy a képviselete kellőképpen magas szinten valósuljon meg. Egy ilyen Klaszterré kívánjuk átalakítani az Okos Jövő Innovációs Klasztert, hogy még hatékonyabban folytathassa az eredeti célkitűzéseinek megvalósítását. 6

7 A Klaszter fogalma A cluster szó, mint főnév csomót, csoportot, fürtöt jelent, mint ige pedig csoportosulást, tömörülést, fürtösödést. A különböző tudományágak előszeretettel jellemzik vele az általuk vizsgált folyamatokat, így más tartalommal bír a szociológia, az informatika, a biológia, a fizika és a technológia területén. A szó gazdasági jelentésére nincsen egy általánosan elfogadott definíció. Számos szerző számos nézőpontból kiindulva különböző megállapításokat tesz, ám bizonyos pontokban megegyeznek: A klaszter a gazdaság globalizációra adott válasza, ami: földrajzi koncentráción alapul, ahol hangsúlyos az innovációt elősegítő hálózatosodás és az együttműködés a vállalatok és az intézmények között. A klaszter egy olyan lazább együttműködési forma, mely szinergikus hatással bír szereplőire. A klaszterek tagjai A klaszterek tagjai általában kis-, közepes és nagyvállalatok, valamint kapcsolódó intézmények (egyetemek, önkormányzatok, stb.), de vannak klaszterek, amelyek egy-egy nagyobb vállalat érdekkörében működnek. A versenyző, vagy kooperáló vállalatok közötti kapcsolat horizontális, vagy vertikális is lehet, melyek alatt azt értjük például, hogy lehetnek ugyanabba az ágazatba tartozó közös csatornákat használó szervezetek, vagy egymás beszállítói, vevői, vagy egyéb kapcsolódó partnerei. A vállalkozások számára ez az együttműködés egyedülálló lehetőségeket biztosít, ugyanis, a kisebb vállalkozások így nagyvállalati előnyökhöz juthatnak, és bekapcsolódhatnak a globális piacokra, amire önmagukban méretükből adódóan nem feltétlenül lennének képesek. 7

8 Az Okos Jövő Innovációs Klaszter célirányos tevékenységének tervezett folyamata A./ Funkcióbővítés Az Okos Jövő Innovációs Klaszter funkcióbővítését két lépcsőben valósítjuk meg. 1. A Klaszter szervezeti átalakítása Ebben a szakaszban felmértük a Klaszter eddigi tevékenységét és kötelezettségeit, majd új vezetőséget, valamint új szervezeti és működési szabályzatot alakítottunk ki. ( ) 2. A Klaszter funkcionális átalakítása Ebben a szakaszban lépnek be a Klaszterbe azok a nagyvállalatok, amelyek a hazai energia szektor meghatározó szereplői. Velük együtt véglegesítjük a Klaszter új irányítását, a taglétszámot a megfelelő nagyságúra bővítjük, beindítjuk a klaszter kommunikációs tevékenységét és az akkreditációs folyamatot. (2013. március 26.) B./ Információs Porond kialakítása Az Okos Jövő Innovációs Klaszter feladata egy olyan információs porond, fórum kialakítása, ahol a megcélzott szakterület, az okos mérés és az okos hálózatok technológiáinak fejlesztésében, elterjesztésében és működtetésében érdekeltek kapcsolatot teremthetnek egymással, az együttműködésben rejlő szinergiák hatékony kihasználása céljából. A Klaszter tevékenységét a Stratégiája alapján végzi: 8

9 Az Okos Jövő Innovációs Klaszter Stratégiája Az Okos Jövő Innovációs Klaszter küldetése és jövőképe Hiszünk abban, hogy az energetika jövőjét meghatározó egyik legfontosabb, folyamatban lévő változás az okos mérés (smart metering) és az okos hálózatok (smart grid) bevezetése. Az Okos Jövő Innovációs Klaszter küldetése az, hogy az érintettek (beszállítók, energiaipari társaságok, fogyasztók, nem kormányzati szervezetek, stb.) minél többet profitáljanak az okos mérés és az okos hálózatok kínálta lehetőségekből. Az Okos Jövő Innovációs Klaszter jövőképe az, hogy hazánkban, illetve a közép-kelet-európai régióban az okos mérés és okos hálózatok terén a műszaki, kereskedelmi és szakpolitikai kérdések elismert kompetencia központja legyen, ezáltal eredményesen elősegítve az okos mérés és hálózatok elterjedését. A célok elérésének eszközrendszere A Klaszter Magyarországon, illetve a közép-kelet-európai régióban támogatja a párbeszéd és az együttműködés útjainak kialakítását az okos mérési és okos hálózati technológiák elterjesztése és előnyeinek minél teljesebb kihasználása terén. Ennek érdekében aktív kommunikációt folytat, szakmai eseményeket szervez, illetve a szélesebb, nem szakmai közvélemény körében is ismeretterjesztő tevékenységet végez. A Klaszter elősegíti az okos méréssel és okos hálózatokkal kapcsolatos nemzetközi legjobb gyakorlatok átvételét, többek között a technológiai megbízhatóság, a hatékonyság, az adatbiztonság és a felhasználási lehetőségek kialakítása terén. A Klaszter támogatja az értéklánc minden szereplőjét az okos hálózati technológiák kutatása és az eredmények hasznosítása területén. A Klaszter működésének módszertana, hogy egy információs porondot biztosítson mindazok számára, akik az okos mérési, illetve okos hálózati technológiáinak bevezetésében érdekeltek lehetnek. A Klaszter gazdája olyan rendszeres, vagy alkalmi fórumoknak, kommunikációs csatornáknak, amelyek alkalmasak arra, hogy az okos méréssel és okos hálózatokkal kapcsolatos nézetek, elvárások, vélemények és várakozások szinergikus kapcsolatba kerüljenek egymással. Az Okos Jövő Innovációs Klaszter üzletépítő közösségként segíti tagjait abban, hogy az okos mérési és okos hálózati technológiák telepítésével kapcsolatosan együttműködéseket, projekteket, konzorciumokat tudjanak kialakítani, és elősegíti a tagi együttműködések pénzügyi feltételeinek megteremtését. 9

10 A Klaszter tevékenységének keretei A Klaszter maga egy jogi személyiség nélküli, rugalmas szerveződési forma. A Klaszter tevékenységét alapvetően a tagok erőforrásaira támaszkodva végzi, a vállalkozási folyamatokban csak közvetítőként vesz részt. Feladata, hogy közvetítő tevékenységével segítse a tagok erőforrásainak összekapcsolódásában rejlő szinergiák kialakulását. A Klaszter működése nem profitorientált. Működését alapvetően a tagok rendszeres vagy alkalmi támogatásaiból fedezi. Ezek a támogatások függhetnek a Klaszter által kezdeményezett, vagy támogatott vállalkozások sikereitől is. A Klaszter tevékenységének sikeressége az általa létrehozott és gondozott kommunikációs csatornák működésének sikerességétől függ. Az Okos Jövő Innovációs Klaszter legfontosabb feladata ezért a kommunikáció folyamatos szinten tartása. (Eszközei például az oktatás, ismeretterjesztés, üzleti fórumok, sajtó, Internet, stb.) Budapest, március 10

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Dr. Solymár Károly Balázs Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából Az okos mérés/smart metering rendszer hazai energiapiacon i történő ő bevezetése következtében várható hatások a rendszerirányítás szempontjából Perjési Zsófia ETV-ERŐTERV Zrt. Gombos Géza MAVIR Zrt. Siófok,

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Az ENERGIA 2011. április 14. Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.eu Tartalom: 1. Miért alakult? 2. Kik a tagjai? 3. Hogyan

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Hogyan lehet otthonunk Smart Home?

Hogyan lehet otthonunk Smart Home? VII. Energetikai Konferencia 2012 Budapest, 2012. november 13. Hogyan lehet otthonunk Smart Home? Haddad Richárd Prolan Smart Energy haddad.richard@prolan.hu 1. Bevezetés Egy ország fejlettségi szintje

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

A Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klaszter (MIKROVIRKA) fejlesztésének eredményei és a bükkaranyosi hidrogénfalu tervei

A Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klaszter (MIKROVIRKA) fejlesztésének eredményei és a bükkaranyosi hidrogénfalu tervei A Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klaszter (MIKROVIRKA) fejlesztésének eredményei és a bükkaranyosi hidrogénfalu tervei Dr. Nagy József elnök Varga István elnökségi tag MIKROVIRKA Budapest,

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Elster cégbemutató. Okos Jövő Innovációs Klaszter, 2013.05.13.

Elster cégbemutató. Okos Jövő Innovációs Klaszter, 2013.05.13. Elster cégbemutató Okos Jövő Innovációs Klaszter, 2013.05.13. 1 Rólunk Az Elster egy világvezető cég a gáz, villany és víz mérésés továbbításban, több mint 130 országban. A világ egyik legnagyobb telepített

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Okos hálózatok, okos mérés

Okos hálózatok, okos mérés PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Okos hálózatok, okos mérés (Outlook; Smart Grid; Smart Metering) Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az okos hálózat? Milyen új lehetőségeket, szolgáltatásokat

Részletesebben

Bud apes 2011 . március 22

Bud apes 2011 . március 22 Modern technológiák az energiagazdálkodásban Okos hálózatok, okos mérés éé Haddad Richárd MAGYAR REGULA Budapest t2011. március 22. Témák Bevezetés, háttér ismeretek a Smart technológiák terjedésének motivációiról

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák KOVÁCS Katalin Energiahatékony épületek és városrészek kialakítási módszerei és technológiái konferencia 2011. febr. 22. Áttekintés A Living Labek jellemzői

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án 2014. október 9.

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án 2014. október 9. Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása Huber Krisz=án 2014. október 9. EU iránymutatások 2020 EU 3. Energia csomag 2009 július Fenntarthatóság (környezet) Versenyképesség

Részletesebben

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Parádi Csaba cégvezető Dr. Takács Tibor Fejlesztési vezető Rubin Informatikai Zrt Hardver- és szoftverfejlesztés Prepaid számlázó rendszer Infrastruktúra

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Az MVM Csoport közötti stratégiája

Az MVM Csoport közötti stratégiája Az MVM Csoport 201-2020 közötti stratégiája Az új MVM jövőkép Az MVM regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfélorientált vállalatcsoport, amely folyamatos innováció mellett felelős, fenntartható és

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán

Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán DEME Roland Balatonalmádi, 2015.03.26 Virtuális technológia térhódítása Magyarországon

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

Haddad Richárd RENEXPO 2011

Haddad Richárd RENEXPO 2011 Okos mérési alapismeretek Haddad Richárd RENEXPO 2011 Budapest 2011. május 6. Témakörök Háttér információk Motivációk, célok, törvények Méréstechnikai különbségek a hagyományos és okos mérésben Kommunikációs

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIÁK KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató

ALTERNATÍV ENERGIÁK KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató Magyar műszaki Értelmiség Napja ALTERNATÍV ENERGIÁK KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató Előzmények a MTESZ sokoldalú jelenléte a régió kutatásifejlesztési feladataiban széleskörű

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet a legmodernebb eszközökkel Intelligens és célirányos információ akkor és ahogy Ön szeretné Napjainkban már végtelen

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

1134 Budapest Róbert Károly krt. 59/a E-mail: wildom@wildom.com. Ha elindul a vonat. Dolgos Olga Wildom Kft. wildom@wildom.com Tel: +36 1 8142161

1134 Budapest Róbert Károly krt. 59/a E-mail: wildom@wildom.com. Ha elindul a vonat. Dolgos Olga Wildom Kft. wildom@wildom.com Tel: +36 1 8142161 1134 Budapest Róbert Károly krt. 59/a E-mail: wildom@wildom.com Ha elindul a vonat Dolgos Olga Wildom Kft. Menetrend IT Üzlet történelem A versenyképesség tényezői Nehézségek, lehetőségek Az E-business

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Birkas Bence Budapest, Szeptember 26, 2012 Puskás Tivadar Közalapítvány II Nemzetközi konferencia CERT-Hungary / Biztonságosinternet Hotline

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Faragó-Kovách Eszter SOCIAL SEEDS szakmai munkatárs 2016. december 1. I A Mikulás is benchmarkol - 10. I Budapest A társadalmi vállalkozásokról

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére.

A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére. A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére BEMUTATKOZÁS Hálózatunk első szervezetét 1998-ban a tanúsítási tevékenység iránt fokozódó igények hívták életre,

Részletesebben

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment Okos Városok T-City Szolnok HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment OKOS VÁROS Az angol nyelvű Smart City elnevezést fordíthatnánk korszerű városra, emberközpontú városra, vagy egyszerűen: élhetőbb

Részletesebben

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3.

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. 6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. Árképzési módszerek költségfedezeti hosszú távú határköltségen alapuló támogatott hatósági ÁR piaci (tőzsdei) 1 Az energiaszolgáltatás természetes monopólium

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ Egyesült Királyság

KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ Egyesült Királyság KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ Egyesült Királyság Helyzetkép és lehetıségek 2007-2011 Magócsi László, London Nemzeti Innovációs Hivatal 2011. november 23. TARTALOM 1. Gazdasági háttér 2. Politika és

Részletesebben